MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim Zóna IPRM Město Chrudim započne od 2. března 2015 s rekonstrukcí komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM pod nádražím. Harmonogram prací je rozdělen stejně jako celá akce na jednotlivé části. Rekonstrukce bude zahájena , a to ulicí Přemysla Otakara souběžně s chodníky v ulici Škroupově. Po dokončení chodníků se zhotovitel přesune na rekonstrukci chodníků na Palackého třídě a bude pokračovat směrem ke kruhovému objezdu a k rekonstrukci chodníků v ulici Čs. armády od křižovatky s ulicí Škroupovou směrem k nádraží. Po dokončení rekonstrukce ulice Přemysla Otakara se zhotovitel přesune na rekonstrukci ulice Čs. armády v části od kruhového objezdu směrem k nádraží. O přesném časovém postupu budou obyvatelé této oblasti postupně informováni běžnými prostředky. IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 16. března 2015 v hod. ve velké zasedací místnosti ve 2. patře v budově MěÚ na Pardubické ul. 67. Rozsáhlá investiční akce bude ukončena do konce října Žádáme proto občany o shovívavost a trpělivost v průběhu realizace posledního projektu IPRM. Do konce roku 2015, kdy bude celý projekt IPRM ukončen, dozná lokalita pod nádražím viditelné změny k lepšímu, což je patrné již dnes. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM, Ing. Soběslav Dušek, Odbor investic Statistika zápisu do prvních tříd ZŠ K zápisu do čtyř chrudimských základních škol, který proběhl ve dnech 23. a , přišlo celkem 320 dětí, což je o 8 méně než před rokem. Oproti loňskému roku klesl i počet žádostí o odklad povinné školní docházky, a to ze 40 na 32. Zápis v jednotlivých školách vypadal následovně: ZŠ Dr. Peška 104 dětí u zápisu z toho 9 žádostí o odklad ZŠ Dr. Malíka 79 dětí u zápisu z toho 4 žádosti o odklad ZŠ Školní náměstí 66 dětí u zápisu z toho 12 žádostí o odklad ZŠ U Stadionu 71 dětí u zápisu z toho 7 žádostí o odklad V Chrudimi bude ve školním roce 2015/2016 otevřeno 9 prvních tříd, z toho tři třídy v ZŠ Dr. Peška a po dvou třídách v ostatních školách. Ing. Veronika Straková, vedoucí oddělení školství Vzpomínkový akt při příležitosti 165. výročí narození prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka se bude konat u pomníku T. G. M. v parku Republiky v pátek 6. března 2015 v hodin. Bude v březnu 2015 Detektiv Lupa a tajemná věž pohádka pro děti středa 4. března v 17 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík: Draci mytičtí a skuteční přednáška čtvrtek 12. března v 17 hodin Regionální muzeum Chrudim Chrudim a lidé (vernisáž výstavy fotografií) čtvrtek 12. března v 17 hodin vestibul Divadla Karla Pippicha Screamers čtvrtek 12. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Nekorektní skeče Tros Boys úterý 17. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha divadelní předplatné V Madeira ráj v Atlantiku (cestovatelská diashow Martina Loewa) středa 18. března v 18 hodin Divadlo Karla Pippicha Přednášky Mgr. Martiny Vítkové Ve znamení draka čtvrtek 5. března v 9.30 a v hodin Umění tajemného Orientu čtvrtek 19. března v 9.30 a v hodin Regionální muzeum Chrudim Kristína (koncert) středa 25. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Komorní filharmonie Pardubice 795. chrudimský hudební večer čtvrtek 26. března v 19 hodin velký sál Muzea Velikonoční jarmark sobota 28. března od 8 hodin Resselovo náměstí Nezapomeňte uhradit místní poplatky za komunální odpad nejpozději do 31. března 2015! Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Komise Rady města Chrudim Rada města Chrudim na svém jednání v pondělí 9. února 2015 zřídila 13 komisí rady, jmenovala jejich členy a předsedy dle návrhů předložených volebními stranami, schválila Jednací řád komisí RM a určila tajemníky (kontaktní pracovníky Městského úřadu). Přehled všech 13 komisí, jména jejich předsedů a tajemníků přináší následující tabulka: název komise předseda tajemník Odbor bytová Petr Lichtenberg Jitka Sýkorová správy majetku kulturní Richard Herbst Blanka Pavlišová školství, kultury, sportu, pam. péče pro mládež a sport Tomáš Vondráček Monika Slaninová školství, kultury, sportu, pam. péče výchovy a vzdělávání Josef Schinzel Lenka Najmanová školství, kultury, sportu, pam. péče sociálních věcí a zdravotnictví Viliam Kopecký Věra Stodolová Šoupalová sociál. věcí a zdravotnictví hospodářského rozvoje Tomáš Vápeník Petr Kopecký územ. plánování a regionál. rozvoje pro občanské záležitosti Roman Málek Renata Toufarová správní historická a letopisecká Pavel Kobetič Blanka Pavlišová školství, kultury, sportu, pam. péče rozvoje a výstavby města Karel Thér Alena Stará územ. plánování a regionál. rozvoje dopravní Alexandr Němec Martin Klimek dopravy životního prostředí Naděžda Gutzerová Dana Fraňková životního prostředí prevence kriminality Radka Pochobradská Ivana Málková sociál. věcí a zdravotnictví zdravého města a ma21 Petr Řezníček Šárka Trunečková územ. plánování a regionál. rozvoje Úplný seznam všech členů komisí Rady města a kontaktní údaje najdete na webových stránkách města v sekci Město Výbory ZM, komise RM a osadní výbory Seznam členů. redakce Pozor na polopřevody, hrozí zánik auta! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá - občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, - doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), - doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta), - protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní, - doklad o platné technické prohlídce, - plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (tzv. polopřevody). Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují V úvodu svého článku bych rád upozornil na některé nešvary, které nám všem ztrpčují život a znesnadňují naši práci. V loňském roce jsme se potýkali se zvýšeným vandalismem některých našich spoluobčanů, týkajícím se zejména odpadkových košů, reklamních poutačů a černých skládek. Bohužel tento trend pokračuje i v tomto roce a dokonce narůstá. Od začátku roku již nám někteří rádoby spoluobčané zdemolovali 35 odpadkových košů, 12 reklamních tabulí a likvidovali jsme 3 černé skládky na území města. Všechny Vás proto požádám o větší všímavost, a pokud budete svědky tohoto vandalského jednání, volejte Městskou policii, linku 156. Chtěl bych také upozornit na akce, které nás v následujícím období čekají. V první řadě to bude dubnový svoz nebezpečného odpadu, kde občané města mají možnost zdarma odložit a nechat odvézt některé druhy odpadů. Termíny budou upřesněny během března na našich webových stránkách a budou vyvěšeny na výlepových plochách. Na duben a květen připravujeme blokové čištění některých lokalit města. Každoročně jsou s tím spojená omezení pro řidiče, která jsou však nutností, abychom mohli v těchto prostorách provést úklid. K tomuto úkolu připravujeme ve spolupráci s Odborem dopravy a Městskou policí rozsáhlejší mediální akci, jeho zabezpečení a provedení. O tom budete informováni v tomto Zpravodaji příští měsíc. Nadále se zaměřujeme na zvýšení úrovně třídění odpadů. Znovu apeluji na Vás, občany města, a žádám Vás o jejich důslednou separaci. V budoucnu se tímto opatřením vyhneme zvyšování finanční zátěže města na likvidaci odpadů. Jako vždy srdečně děkuji Všem dobrovolníkům a dárcům našeho útulku. Váš zájem o naše svěřence je vysoký a jsme velmi rádi, že nám zachováváte přízeň. V současné době můžete přinést kočkolity, kočičí konzervy, kousací kosti, prasečí ouška, a pokud se rozhodnete přispět finančně, tak číslo účtu je /0100. Samozřejmě největší radost máme, pokud si našeho svěřence vezme někdo k sobě domů. Jen pro zajímavost, v loňském roce bylo osvojeno 121 psů a koček a majitelům bylo vráceno 47 psů a koček. Za dobu fungování útulku v TS jím prošlo 578 zvířat. Ostatní informace najdete na -chrudim.cz, nebo na com/chrudim.utulek. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti 2

3 Městská policie Chrudim se stala součástí projektu CEREK K 1. lednu 2015 se stala Městská policie Chrudim součástí projektu CEREK neboli centrálního registru kol. Tento projekt vznikl v roce 2013 s cílem snížit počet krádeží jízdních kol a v případě, že k odcizení již došlo, zvýšit pravděpodobnost dopadení pachatele. Registr je založen na spolupráci městských policií, autorizovaných prodejců jízdních kol, pojišťoven, bazarů a v neposlední řadě taktéž majitelů těchto dopravních prostředků. V současné době je do projektu zapojeno více jak osmdesát městských policií a zaregistrováno bylo již více než osm tisíc jízdních kol. Systém centrálního registru kol je založen na registraci jízdního kola jeho majitelem, kdy tuto registraci je možné provést přímo z domova na internetových stránkách registru, popřípadě u autorizovaných prodejců kol, kteří jsou součástí tohoto projektu. Cena registrace je dvojí, v případě přihlášení skrze internetové stránky činí poplatek za registraci 50 Kč, pokud bude registrace provedena při koupi kola u prodejce, je výše poplatku 40 Kč. U obou variant je po zaplacení poplatku kolo registrováno na dobu pěti let. V rámci uvedené registrace vloží majitel do registru číslo rámu popřípadě přímo fotografii svého kola. V případě, že je mu poté kolo odcizeno, učiní o tomto poznámku v registru. Městská policie působí v tomto projektu jako prvek, který v rámci kontrol může přispět k nalezení odcizeného kola. Pokud například hlídka provádí kontrolu osoby, u které je jí známo, že se v minulosti dopouštěla protiprávních jednání v podobě krádeží, a tato osoba má při sobě jízdní kolo, provedou strážníci podle markantů jízdního kola kontrolu v uvedeném registru, kde může být v průběhu několika málo minut zjištěno, zda nebylo jízdní kolo majiteli odcizeno. Toto platí samozřejmě v případě, že kolo bude registrováno a jeho odcizení bude v registru poznamenáno. Domnívám se, že tento projekt, zaměřený proti krádežím jízdních kol, může do jisté míry omezit počet těchto protiprávních jednání, a my, strážníci Městské policie Chrudim, budeme rádi, pokud v tom budeme moci majitelům kol pomoci. Podrobné informace o tomto projektu případní zájemci najdou na Bc. Lukáš Dvořák, vrchní strážník Městské policie Chrudim Bezplatná konzultace o Vašich ledvinách Středisko výchovné péče ARCHA působí v okrese Chrudim již 19 let. Zabýváme se všemi jevy souvisejícími s výchovou v tom nejširším smyslu: zlobivými dětmi, tj. situacemi, kdy dítě z nějakého důvodu nefunguje, nereaguje tak, jak by si představovali rodiče, učitelé, či jiní dospělí. Rodiči, kteří hledají cestu ke svému dítěti. Učiteli, kteří se snaží pochopit své žáky. Dětmi a dospívajícími, kteří hledají cestu k rodičům anebo od rodičů, či svou vlastní cestu. Školními třídami, které nevědí, co se svým spolužákem. Učiteli, kteří nevědí, co se svými žáky. Žáky, kteří nevědí, co se svými učiteli. Školami, které nevědí, co s rodiči svých žáků. A tak podobně. To vše i z netradičních úhlů pohledu. Známe převládající stanoviska, používané postupy a terapeutické směry. Umíme je používat, a je-li to třeba, používáme je. Ale více jdeme cestou pochopení, klienta, člověka. Archa devatenáctiletá Při příležitosti Světového dne ledvin zve dne 12. března 2015 Dialyzační středisko NephroCare v areálu Chrudimské nemocnice občany Chrudimi na bezplatnou konzultaci, kde se mohou poradit o tom, jak ještě lépe pečovat o své ledviny, a ujistit se, že mají jejich stav pod kontrolou. Každý rok v březnu upozorňují nefrologové celého světa u příležitosti Světového dne ledvin na to, že počet ledvinných onemocnění prudce stoupá. Může za to náš způsob života, který civilizačním nemocem nahrává. Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin. Rizikovými skupinami jsou především lidé nad 60 let a lidé trpící diabetem nebo vysokým krevním tlakem. David Vondruška, FlashHealth s. r. o. O co méně promlouváme do duše, o to více nasloucháme. SVP Archa, Školní nám. 11, Chrudim (1. patro budova kláštera vedle průjezdu), tel , Jsme školské zařízení a služby poskytujeme zdarma. Mgr. Bc. Martina Malečková, vedoucí SVP ARCHA, etoped Nedostáváte Chrudimský zpravodaj do své schránky? V posledních měsících se vyskytlo nebývalé množství stížností občanů města, že nedostávají Chrudimský zpravodaj, který roznáší Česká pošta. Tyto závady v distribuci Zpravodaje byly projednány s vedením pošty a věříme, že se podařilo zjednat nápravu a doručování Zpravodaje bude nadále probíhat bez problémů. Pokud se přesto v budoucnu vyskytnou další výpadky, prosíme Vás, oznamte nám je s uvedením jména, adresy a telefonního, případně ového kontaktu. Doplňující informace o tom, zda také Vaši sousedé nedostali Zpravodaj, je užitečná. Svoji zprávu můžete zaslat elektronicky na telefonicky oznámit na tel , či osobně v Informačním centru na Resselově náměstí. Bez Vaší spolupráce se o výpadcích v distribuci Chrudimského zpravodaje nedozvíme. Tyto konkrétní podněty pak nezůstanou bez odezvy a budou podkladem k reklamaci u České pošty. Věřme však, že těchto případů bude ubývat. Máme pro Vás jednu dobrou zprávu: od února 2015 zveřejňujeme na webových stránkách města spolu s Chrudimským zpravodajem také elektronickou verzi přílohy kulturních akcí Chrudim Dnes, kterou nepřipravuje redakce Chrudimského zpravodaje, ale je dílem Chrudimské besedy. Oba materiály jsou nyní dostupné na webu města ve formátu PDF společně na jedné stránce a jsou vizuálně shodné s tištěným Zpravodajem a jeho přílohou. Aktuální číslo najede vždy na titulní straně starší čísla jsou pak dostupná v sekci Město Chrudimský zpravodaj. Děkujeme za pochopení. redakce 3

4 Desatero problémů města Chrudim v roce 2015 Vy víte, co je třeba v našem městě udělat, aby se v něm dobře žilo, na řešení kterých problémů je třeba se přednostně zaměřit, co město potřebuje změnit. Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města! Pomozte nám svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města! Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem, připomínkou k rozvoji města. Diskutovat budeme v oblastech veřejná správa, rozvoj města, urbanismus, hospodářský rozvoj, podnikání doprava životní prostředí sport, volný čas kultura výchova a vzdělávání sociální věci zdravotní služby a zdravý životní styl prevence kriminality. Rezervujte si v diáři, pozor, není to apríl! Setkání je připraveno na středu 1. dubna od hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Novinkou tohoto ročníku bude předání symbolického šeku v hodnotě Kč organizaci, která zde představí malý projekt, jenž bude zaměřen na rozvoj města v oblastech, v kterých neziskové organizace působí. Po představení jednotlivých projektů veřejnost rozhodne svým hlasováním, který z nich bude realizován a využije příspěvek Kč ve prospěch řešení navrženého a představeného projektu. Setkání pro Vás tradičně připravuje město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, společně s Národní sítí Zdravých měst ČR. Pro děti bude připravena tvořivá dílna s rodinným centrem Mama klub Chrudim Oči chrudimských předškolních dětí hlídá nenápadný přístroj a pro ostatní účastníky doprovodný program (slosování vstupenek o ceny, ochutnávka regionálních produktů, drobné občerstvení apod.). Chcete vědět více: chrudim/ocima-lidi/nejvetsi-problemy. Těšíme se na setkání! Šárka Trunečková Chcete změnit Michalský park? Přijďte s námi diskutovat o tom, jak by se mohl v budoucnu park změnit. Setkání se uskuteční ve středu 4. března 2015 od hodin přímo u kostela sv. Michaela v Michalském parku. V tomto čase bude kostel otevřen. Těšíme se na setkání s Vámi! Šárka Trunečková Malé dítě nám neřekne, jak vidí. Neřekne nám ani, zda předmět v dálce má rozmazaný či jinak zdeformovaný, nebo ho dokonce nevidí vůbec. Nikdy přece jinak nevidělo! Elektrárny Opatovice a. s. v roce 2015 opětovně sponzorují zrakovou prevenci nově nastoupeným dětem ve všech mateřských školách zřizovaných městem Chrudim. Zrakovou prevenci v Chrudimi již potřetí provádí obecně prospěšná společnost PROZRAK. Tímto zavedeným systémem by měly všechny chrudimské děti projít bezplatnou zrakovou prevencí ještě před nástupem do základní školy. Zrakové vady diagnostikované později se totiž dají ovlivnit jen velice málo nebo vůbec. Není-li zraková vada zachycena včas, dochází u dětí k nevratné poruše vývoje zraku, často spojené se snížením zrakové ostrosti, s tupozrakostí. Riziko tupozrakosti se v současnosti dá zjistit velice jednoduchým testem videoretinoskopie pomocí přístroje Plusoptix. Tento nenápadný přístroj dovede děti zaujmout, měří dostatečně rychle a není nutná žádná speciální příprava. Plusoptix je tedy výborným pomocníkem v odhalování zrakových vad vedoucích k již zmíněné tupozrakosti. S jeho pomocí se dá dobře zorganizovat plošná zraková prevence v mateřských školách, kde je největší koncentrace malých dětí. Vyšetření navíc probíhá v přirozeném prostředí předškolního dítěte a nezpůsobuje dětem zbytečný stres, který mnohdy prožívají při návštěvě lékaře. Je-li dítě přístrojem Plusoptix zachyceno, nutně to neznamená zrakovou vadu, ale je to upozornění pro rodiče, aby dítěti zrak nechali následně vyšetřit u dětského očního lékaře, který rozhodne o dalším postupu v péči o zrak dítěte. PhDr. Dagmar Fidlerová Rok se s rokem sešel, jak se říká, a naše Dobrovolnické centrum při Farní charitě Chrudim slaví své první oficiální narozeniny. Dovolte mi při této příležitosti drobné zhodnocení toho, co všechno se nám v uplynulém roce povedlo. Naši činnost jsme začali dvojicí přednášek o dobrovolnictví. První se zúčastnil PhDr. Jiří Tošner, zakladatel Národní dobrovolnické centrály a jeden z nejznámějších průkopníků a nestorů českého dobrovolnictví. Následovala pak ještě jedna přednáška zaměřená na vhodný postoj (nejen) dobrovolníků k seniorům, kteří potřebují nějakou pomoc. Chystáme další přednášky zaměřené na správný přístup k cílovým skupinám, se kterými naši dobrovolníci pracují (např. děti ze sociálně vyloučených lokalit, mentálně nebo fyzicky handicapovaní). Povedlo se nám domluvit spolupráci s pěti chrudimskými organizacemi poskytujícími sociální nebo zdravotnické služby, kam vysíláme naše dobrovolníky, kteří zde ve svém volném čase a zadarmo pomáhají. Podařilo se nám oslovit již více než třicet lidí z široké veřejnosti, kteří nechtěli žít jen sami pro sebe a pro své nejbližší, ale První rok charitního Dobrovolnického centra rozhodli se nabídnout část svého volného času a svoji přítomnost někomu cizímu, kdo ale tuto dobrou vůli potřebuje a má o ni zájem. Bližší informace o organizacích, kam naši dobrovolníci chodí, najdete na Za tuto jejich ochotu a dobrosrdečnost jim všem (a nejen našim dobrovolníkům, ale opravdu všem dobrovolníkům) chci tímto moc poděkovat a popřát jim, aby jim tato činnost přinášela převážně to dobré a v dobrém se jim vracela v podobě nejrůznějších hezkých životních situací a osobní spokojenosti! Povedlo se nám také pomoci hned několika organizacím, včetně těch městských, které si naše dobrovolníky půjčily na tzv. jednorázové akce, jako byly jarmark a Den zdraví Zdravého města Chrudim, benefiční běh hrdinů chrudimských výsadkářů, národní potravinová sbírka české federace potravinových bank, pozvánka na Čertovskou dražbu chrudimské sociálně pracovní agentury Rytmus a další. Podařilo se nám také začlenit se aktivně do skupiny zástupců dobrovolnických center Pardubického kraje, registrovat naše centrum u Ministerstva vnitra ČR (které zaručuje kvalitu poskytovaných služeb), získat grant od České spořitelny na vybavení, propagaci a chod našeho centra, zúčastnit se oceňování dobrovolníků a společensky odpovědných firem pořádanou Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) a Pardubickým krajem (kde byl oceněn i náš dobrovolník a námi nominovaná firma), navázat spolupráci s dalšími dobrovolnickými centry v Chrudimi a se Zdravým městem Chrudim, uspořádat Den dětí a dobrovolnictví v Městském parku s účastí několika set lidí a několika desítek chrudimských organizací, prezentovat se na místních středních školách, zapojit se do připravovaného projektu Národní dobrovolnické centrály Od dobrovolnictví ke komunitě a další drobné úspěchy. Především se nám ale povedlo potěšit několik desítek seniorů v LDN a Domově seniorů svou návštěvou a pomoci dětem ze sociálně vyloučených rodin v přípravě do školy a do rodiny. Za to vše jsme velmi vděční a bez našich dobrovolníků bychom toho v žádném případě nedosáhli. Takže ještě jednou, velké díky Vám všem! Bc. Lukáš Roztočil, DiS., koordinátor dobrovolníků, Farní charita Chrudim 4

5 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Chrudimi Potřebujete si zapůjčit kompenzační pomůcku? Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje jich nabízí širokou škálu. Půjčovna je určena především osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazu, seniorům nebo jejich rodinným příslušníkům či pečujícím osobám. Pracovník vám zapůjčí pomůcku za poplatek na dobu časově neomezenou. Mezi sortiment, který Centrum nabízí, patří například různé typy chodítek, mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, schodolezy, sedačky na vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, servírovací stolky, antidekubitní matrace a rehabilitační šlapadla. Mezi další služby Centra patří odborné sociální poradenství, internetová učebna a prodej pomůcek a baterií pro osoby se sluchovým postižením. Pokud si chcete zapůjčit pomůcky nebo Vás zaujaly nabízené služby, přijďte se k nám podívat. Centrum je otevřené od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin a sídlí v Chrudimi v Revoluční ulici 594. Můžete také zavolat na tel a Bc. Naděžda Medková, sociální pracovnice Vítání občánků 9. února 2015 byli v obřadní síni města Chrudim uvítáni do života tito noví občánci: Eliška Chaloupková, Zuzana Chaloupková, Jan Pilař, Lukáš Nermuť, Tereza Nermuťová, Šimon Moravec, Ester Stýblová, Vít Kopecký, Josef Růžička a Libuše Mikolinová. av Zlatá svatba Manželé Kamila a Václav Jozefy oslavili v obřadní síni Městského úřadu Chrudim v pondělí 19. ledna 2015 zlatou svatbu, padesát let společného života. Jubilantům popřál hodně spokojenosti, radosti, klidu a zdraví do dalších společně prožitých let starosta Petr Řezníček. Jubilantům srdečně blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti Výlety pro seniory Pojeďte s námi za památkami III Letos již třetím rokem zveme seniory na cyklus výletů nazvaný Pojeďte s námi za památkami. Výlety jsme začali pořádat v roce 2012 jako okamžitou reakci na uvedení filmu Šmejdi ve snaze nabídnout chrudimským seniorům alternativu k nechvalně proslulým předváděcím akcím a setkali jsme se s velmi pozitivními ohlasy. První cyklus výletů zaměřený na nedaleké barokní památky v Kutné Hoře, Žďáru nad Sázavou a Kuksu vystřídaly v loňském roce výpravy do královských věnných měst, k nimž město Chrudim patří. V letošním roce budeme v jejich návštěvách pokračovat. Dne 17. dubna se vypravíme do Nového Bydžova, 15. května do Dvora Králové nad Labem a 5. června do Jaroměře. Náplní výletů bude komentovaná procházka historickým jádrem měst a návštěva tamějších muzeí. Těšíme se na všechny zájemce! Cena výletu je 100 Kč. V této ceně je doprava tam i zpět, doprovod průvodce a vstup do vybraného muzea. Odjezd vždy v 9 hodin ze zastávky na Tyršově náměstí (naproti Muzeu barokních soch). Více informací a přihlášky u Štěpánky Gottwaldové na tel , chbeseda.cz. Štěpánka Gottwaldová, Chrudimská beseda Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, ve spolupráci s Odborem investic a Odborem životního prostředí MěÚ Chrudim, vyhlašuje 9. ročník soutěže Rozkvetlé město. Jako každý rok, je cílem povzbudit obyvatele města v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí a také firmy sídlící v Chrudimi. Líbí se Vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno? Nebo Vás při procházce po městě zaujaly květinové výzdoby restaurací, firem a dalších subjektů? Neváhejte a přihlaste je do naší soutěže právě Vy. V tomto ročníku jsou vyhlášeny tyto kategorie 1. květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií obytných domů 2. květinová výzdoba předzahrádek obytných domů, restaurací, firem a dalších subjektů, které jsou viditelné přímo z ulice Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Rozkvetlé město Přihláška do soutěže Rozkvetlé město Hodnocení bude probíhat dle klimatických podmínek v měsících červen, červenec, srpen a září Odborná komise bude hodnotit výsadby podle následujících kritérií: 1. kompoziční uspořádání 2. harmonie barev 3. úroveň údržby (zaplevelení, kosení trávníku apod.) Pro vítěze jsou v obou kategoriích připraveny hodnotné dárkové poukázky. Jejich předání je plánováno na listopad/prosinec Přihlášky je možné získat také v Informačním centru a na webových stránkách města (pod odkazem Akce 2015). Vyplněné přihlášky je možné odevzdat v Informačním centru na Resselově náměstí nebo elektronicky na do Do soutěže bude přijímána i Vaše fotodokumentace (možno zaslat elektronicky na výše uvedenou adresu). Šárka Trunečková, koordinátor Zdravého města Chrudim Bližší specifikace: (Uveďte orientaci přihlášeného objektu vzhledem ke světovým stranám, význačným bodům v okolí, poschodí apod., např. jižní strana (k Pardubické ulici), 3. patro, 4. okno a první balkón zleva, převislé červené pelargónie.) Doporučená nejvhodnější doba pro hodnocení objektů komisí: Vyplněnou přihlášku odevzdejte v Informačním centru na Resselově náměstí do # # 5

6 Dne 21. dubna 1889 zemřel v Chrudimi (jak si můžeme přečíst na náhrobním pomníku jeho hrobky na hřbitově U Václava) císařský a komorní rada, obchodník a měšťan, v letech purkmistr královského věnného města v Chrudimi Filip Peška. Z nekrologu uveřejněného v novinách Český východ dne 27. dubna se navíc dovíme, že v této hrobce je pohřben majitel domu (vlastnil dům č. p. 115/I), Portrét F. Pešky (sbírky Regionálního muzea v Chrudimi) Chrudimští starostové (2) přísedící obchodního soudu, člen okresního výboru, obecního zastupitelstva, ředitelství městské spořitelny, výboru občanské záložny atd. Filip Peška (narodil se 6. května 1810) byl v pořadí druhým chrudimským purkmistrem. Svého úřadu se ujal po smrti Jana Nepomuka Martiniho v říjnu 1850 a zůstal jím více než deset let, protože v důsledku pozastavení ústavních zákonů došlo k novým obecním volbách až v březnu Měsíc před těmito volbami rekapituloval F. Peška společně s městskou radou a obecním výborem svou dosavadní činnost. Z jejich pamětního listu (je zaznamenán v nově založené městské kronice) se mj. dovíme, že město obnovilo v roce 1850 vyhořelé divadlo (pouze na stavební úpravy vynaložilo téměř 15 tisíc zl.), nemalým nákladem opravilo chrudimské kostely a hřbitov u kostela sv. Michaela, za zl. postavilo městskou vodárnu, přibližně stejným nákladem upravilo dlážděný kopec. Na Kateřinském předměstí postavilo za 18 tis. zl. nový měšťanský špitál, v lednu 1853 rozhodlo o zřízení nemocnice a v témže roce se zasadilo o proměnění dosavadní školy ve školu podreální. Tím, že v únoru 1853 město zakoupilo za 13 tisíc zl. a státu věnovalo 5 domů pro jeho novou budovu, významně přispělo také k návratu krajského soudu do Chrudimi. Na základě rozhodnutí z roku 1858 byly také přestavěny obecní Náhrobek F. Pešky na hřbitově U Václava kotce a zřízena zde dívčí škola, postaven byl dále nový most přes Chrudimku (stál zl.), koupel studená u městské vodárny a v říjnu 1858 městská rada rozhodla o zřízení veřejné spořitelny (její stanovy byly schváleny v prosinci 1860). Výčet všech těchto chvályhodných počinů Filipu Peškovi křeslo purkmistra pro další volební období bohužel nezajistil, v úřadu ho nahradil Josef Klimeš. Pavel Kobetič Letní tábor Českého červeného kříže Oblastní spolek ČČK připravuje od 16. do 29. srpna 2015 v rekreačním zařízení Bělidlo na Seči letní tábor určený dětem od 6 do 16 let. Ubytování je zajištěno ve zděných buňkách s odpovídajícím zázemím. Pro děti je připravena celotáborová hra s filmovou tématikou. Nebudou chybět klasické táborové hry, výlety, táboráky, diskotéky, koupání a spousta zábavy. Cena tábora je Kč. Sourozencům a dětem členů ČČK poskytujeme slevu. Online přihlášky a více informací najdete na www. cckchrudim.cz/tabor. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na u cz a telefonu či v kanceláři ČČK v Městském parku 274. Vratislav Příhoda, Oblastní spolek ČČK Chrudim Výroční schůze Svazu tělesně postižených Chrudim Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených v Chrudimi zve své členy na Výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu v restauraci Muzeum od hod. Hudba i občerstvení je zajištěno. Jiří Císař, předseda MO Svazu tělesně postižených Chrudim Velikonoční jarmark a soutěž O nejlepšího velikonočního beránka V sobotu od 8 hodin ožije Resselovo náměstí velikonočními tradicemi včetně pletení velikonočních pomlázek a malování vajíček. Jarmark nabídne také velikonoční kuchyni, se kterou je spojena soutěž O nejlepšího velikonočního beránka. Jestli právě Vy pečete toho zaručeně nejlepšího velikonočního beránka, neváhejte a přihlaste se. Pravidla jsou jednoduchá: přineste vlastnoručně upečeného a ozdobeného velikonočního beránka v 9 hodin ráno na Resselovo náměstí, nechte ochutnat porotě a vyhrajte víkend pro dva v hotelu Beránek Úpice, nebo rodinné vstupné do zábavního parku Tongo Hradec Králové a další hodnotné ceny. Závěr letošního jarmarku bude spojen s průvodem dětí a rodičů, který vynese z centra města Smrtku Moranu a u Divadla ji vhodí do řeky. Ve 13 hodin se Resselovo náměstí zaplní motorkáři a jejich silnými stroji, kteří se zde shromáždí k požehnání motorkám. Soutěž O nejlepšího velikonočního beránka Přihlášení do soutěže: v 9.00 hodin ráno na Resselově náměstí Hodnocení poroty: hodin Vyhlášení výsledků: hodin Soutěžní kategorie: 1. kategorie děti do 15 let, přihlásit se mohou jednotlivci i školní kolektivy 2. kategorie dospělí Hodnocení: 1. vzhled 2. chuť Bodové hodnocení 1 (nejhorší) 5 (nejlepší) Zvítězí beránek s největším počtem bodů. Ceny budou uděleny v obou kategoriích od 1. do 3. místa, hlavní cena v dospělé kategorii: víkendový pobyt pro dva v hotelu Beránek Úpice, hlavní cena v dětské kategorii: rodinné celodenní vstupné do zábavního parku Tongo Hradec Králové. šg 6

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s. Vyhlašuje XIII. ročník soutěže Šikovné ruce našich seniorů - pro radost a potěšení Cílem je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Dny zdraví v Chrudimi

Dny zdraví v Chrudimi 2013 Dny zdraví v Chrudimi Chrudim - říjen 2013 Podpora ZDRAVÍ a s ním související KVALITA ŽIVOTA jsou hlavními oblastmi zájmu Zdravých měst, obcí a regionů ČR. Cestou dlouhodobému a komplexnímu vytváření

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 9. lednu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 24. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha

9. regionální veletrh fiktivních firem Praha Pozvánka na 9. regionální veletrh fiktivních firem Praha 28. ledna 2015 Obchodní akademie Vinohradská Praha 2, Vinohradská 38 Vážená paní, vážený pane, vážení pracovníci fiktivních firem, dovolte mi, abych

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Svaz učitelů tance ČR ve spolupráci s Taneční školou BOHÉMIA Ing. Bohumil a Hana Černých za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Mistrovství

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s

Výroční zpráva. www.myaktivity.cz. My. Aktivity o.p.s Výroční zpráva My. Aktivity o.p.s 2012 obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jež vyhledává, vytváří a podporuje občanské, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity přispívající ke zkvalitnění

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko

KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko KLIK - a přijďte k nám o.s. představujeme rok a půl práce o.s. představujeme roční práci KC Déčko znáte nás? KLIK-a přijďte k nám, o.s. již sám název naší organizace vyjadřuje její poslání: Komunita Lidé

Více

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov

Náš zpravodaj. Náš zpravodaj. !!Nezapomeň!! Kontakty: Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Náš zpravodaj Zpravodaj zakladatelů Pionýrského centra Český Krumlov Číslo: 1/2012 27.2.2012 Náš zpravodaj Tak je tu druhé, respektive číslo první, našeho zpravodaje. Zatím se nám nějak nedaří dostávat

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA

BEZ NUDY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ROK 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BEZ NUDY ZA ROK 2008 BEZ NUDY 2008 NAŠI SPONZOŘI: T-MOBILE, INTERNETOVÝ OBCHOD MANDALA, PENZION HRÁDEK, DZS KOŤANY MANDALA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZ NUDY Adresa: Jankovcova

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015

Půlmaraton Plzeňského kraje 2015 Datum Start Vzdálenost Cíl Limit 16. 5. 2015 silnice před areálem Škodaland 11:00 21,0975 km silnice před areálem Škodaland 3 hodiny Kategorie: Pro zařazení do kategorie je rozhodující ročník narození.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2012 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Regionální muzeum v Chrudimi Vás zve na 8. letní příměstský tábor v muzeu 2015

Regionální muzeum v Chrudimi Vás zve na 8. letní příměstský tábor v muzeu 2015 Regionální muzeum v Chrudimi Vás zve na 8. letní příměstský tábor v muzeu 2015 Regionální muzeum v Chrudimi pořádá již po osmé letní příměstský tábor v muzeu pro děti ve věku 7-15 let. Tentokrát jsme ho

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Naše vize. Naše poslání

Naše vize. Naše poslání Na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ získalo město Třebíč dotaci na projekt s názvem Vybudování koordinačního centra práce na dálku v Třebíči. Svoji činnost zahájilo Koordinační centrum 1. srpna

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014

TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 PŘEDNÁŠKY Zdravé město Krnov ve spolupráci s komunitním plánováním Krnov a ostatními orgranizacemi Vás zve na TÝDEN ZDRAVÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 2. 9. října 2014 7. ŘÍJNA, ÚTERÝ 18:00, studovna Městské

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže

NEWSLETTER DUBEN 2015. Hřiště u Domu dětí a mládeže NEWSLETTER DUBEN 2015 Hřiště u Domu dětí a mládeže Hřiště u Domu dětí a mládeže je od března opět v provozu. V letošním roce máme nový provozní řád. Hřiště mohou využívat i dospěláci", tedy občané nad

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz

Měsícnáborů2015. FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015. mujprvnigol.cz Měsícnáborů2015 FAČR: Podpora fotbalových náborů květen, září 2015 mujprvnigol.cz 2014 Měsícnáborů Příběhy fotbalových osobností Fotbalový balíček srpen září říjen listopad prosinec leden 2014 Měsíc náborů

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více