MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim Zóna IPRM Město Chrudim započne od 2. března 2015 s rekonstrukcí komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM pod nádražím. Harmonogram prací je rozdělen stejně jako celá akce na jednotlivé části. Rekonstrukce bude zahájena , a to ulicí Přemysla Otakara souběžně s chodníky v ulici Škroupově. Po dokončení chodníků se zhotovitel přesune na rekonstrukci chodníků na Palackého třídě a bude pokračovat směrem ke kruhovému objezdu a k rekonstrukci chodníků v ulici Čs. armády od křižovatky s ulicí Škroupovou směrem k nádraží. Po dokončení rekonstrukce ulice Přemysla Otakara se zhotovitel přesune na rekonstrukci ulice Čs. armády v části od kruhového objezdu směrem k nádraží. O přesném časovém postupu budou obyvatelé této oblasti postupně informováni běžnými prostředky. IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 16. března 2015 v hod. ve velké zasedací místnosti ve 2. patře v budově MěÚ na Pardubické ul. 67. Rozsáhlá investiční akce bude ukončena do konce října Žádáme proto občany o shovívavost a trpělivost v průběhu realizace posledního projektu IPRM. Do konce roku 2015, kdy bude celý projekt IPRM ukončen, dozná lokalita pod nádražím viditelné změny k lepšímu, což je patrné již dnes. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM, Ing. Soběslav Dušek, Odbor investic Statistika zápisu do prvních tříd ZŠ K zápisu do čtyř chrudimských základních škol, který proběhl ve dnech 23. a , přišlo celkem 320 dětí, což je o 8 méně než před rokem. Oproti loňskému roku klesl i počet žádostí o odklad povinné školní docházky, a to ze 40 na 32. Zápis v jednotlivých školách vypadal následovně: ZŠ Dr. Peška 104 dětí u zápisu z toho 9 žádostí o odklad ZŠ Dr. Malíka 79 dětí u zápisu z toho 4 žádosti o odklad ZŠ Školní náměstí 66 dětí u zápisu z toho 12 žádostí o odklad ZŠ U Stadionu 71 dětí u zápisu z toho 7 žádostí o odklad V Chrudimi bude ve školním roce 2015/2016 otevřeno 9 prvních tříd, z toho tři třídy v ZŠ Dr. Peška a po dvou třídách v ostatních školách. Ing. Veronika Straková, vedoucí oddělení školství Vzpomínkový akt při příležitosti 165. výročí narození prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka se bude konat u pomníku T. G. M. v parku Republiky v pátek 6. března 2015 v hodin. Bude v březnu 2015 Detektiv Lupa a tajemná věž pohádka pro děti středa 4. března v 17 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík: Draci mytičtí a skuteční přednáška čtvrtek 12. března v 17 hodin Regionální muzeum Chrudim Chrudim a lidé (vernisáž výstavy fotografií) čtvrtek 12. března v 17 hodin vestibul Divadla Karla Pippicha Screamers čtvrtek 12. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Nekorektní skeče Tros Boys úterý 17. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha divadelní předplatné V Madeira ráj v Atlantiku (cestovatelská diashow Martina Loewa) středa 18. března v 18 hodin Divadlo Karla Pippicha Přednášky Mgr. Martiny Vítkové Ve znamení draka čtvrtek 5. března v 9.30 a v hodin Umění tajemného Orientu čtvrtek 19. března v 9.30 a v hodin Regionální muzeum Chrudim Kristína (koncert) středa 25. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Komorní filharmonie Pardubice 795. chrudimský hudební večer čtvrtek 26. března v 19 hodin velký sál Muzea Velikonoční jarmark sobota 28. března od 8 hodin Resselovo náměstí Nezapomeňte uhradit místní poplatky za komunální odpad nejpozději do 31. března 2015! Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Komise Rady města Chrudim Rada města Chrudim na svém jednání v pondělí 9. února 2015 zřídila 13 komisí rady, jmenovala jejich členy a předsedy dle návrhů předložených volebními stranami, schválila Jednací řád komisí RM a určila tajemníky (kontaktní pracovníky Městského úřadu). Přehled všech 13 komisí, jména jejich předsedů a tajemníků přináší následující tabulka: název komise předseda tajemník Odbor bytová Petr Lichtenberg Jitka Sýkorová správy majetku kulturní Richard Herbst Blanka Pavlišová školství, kultury, sportu, pam. péče pro mládež a sport Tomáš Vondráček Monika Slaninová školství, kultury, sportu, pam. péče výchovy a vzdělávání Josef Schinzel Lenka Najmanová školství, kultury, sportu, pam. péče sociálních věcí a zdravotnictví Viliam Kopecký Věra Stodolová Šoupalová sociál. věcí a zdravotnictví hospodářského rozvoje Tomáš Vápeník Petr Kopecký územ. plánování a regionál. rozvoje pro občanské záležitosti Roman Málek Renata Toufarová správní historická a letopisecká Pavel Kobetič Blanka Pavlišová školství, kultury, sportu, pam. péče rozvoje a výstavby města Karel Thér Alena Stará územ. plánování a regionál. rozvoje dopravní Alexandr Němec Martin Klimek dopravy životního prostředí Naděžda Gutzerová Dana Fraňková životního prostředí prevence kriminality Radka Pochobradská Ivana Málková sociál. věcí a zdravotnictví zdravého města a ma21 Petr Řezníček Šárka Trunečková územ. plánování a regionál. rozvoje Úplný seznam všech členů komisí Rady města a kontaktní údaje najdete na webových stránkách města v sekci Město Výbory ZM, komise RM a osadní výbory Seznam členů. redakce Pozor na polopřevody, hrozí zánik auta! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá - občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, - doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), - doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta), - protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní, - doklad o platné technické prohlídce, - plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (tzv. polopřevody). Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují V úvodu svého článku bych rád upozornil na některé nešvary, které nám všem ztrpčují život a znesnadňují naši práci. V loňském roce jsme se potýkali se zvýšeným vandalismem některých našich spoluobčanů, týkajícím se zejména odpadkových košů, reklamních poutačů a černých skládek. Bohužel tento trend pokračuje i v tomto roce a dokonce narůstá. Od začátku roku již nám někteří rádoby spoluobčané zdemolovali 35 odpadkových košů, 12 reklamních tabulí a likvidovali jsme 3 černé skládky na území města. Všechny Vás proto požádám o větší všímavost, a pokud budete svědky tohoto vandalského jednání, volejte Městskou policii, linku 156. Chtěl bych také upozornit na akce, které nás v následujícím období čekají. V první řadě to bude dubnový svoz nebezpečného odpadu, kde občané města mají možnost zdarma odložit a nechat odvézt některé druhy odpadů. Termíny budou upřesněny během března na našich webových stránkách a budou vyvěšeny na výlepových plochách. Na duben a květen připravujeme blokové čištění některých lokalit města. Každoročně jsou s tím spojená omezení pro řidiče, která jsou však nutností, abychom mohli v těchto prostorách provést úklid. K tomuto úkolu připravujeme ve spolupráci s Odborem dopravy a Městskou policí rozsáhlejší mediální akci, jeho zabezpečení a provedení. O tom budete informováni v tomto Zpravodaji příští měsíc. Nadále se zaměřujeme na zvýšení úrovně třídění odpadů. Znovu apeluji na Vás, občany města, a žádám Vás o jejich důslednou separaci. V budoucnu se tímto opatřením vyhneme zvyšování finanční zátěže města na likvidaci odpadů. Jako vždy srdečně děkuji Všem dobrovolníkům a dárcům našeho útulku. Váš zájem o naše svěřence je vysoký a jsme velmi rádi, že nám zachováváte přízeň. V současné době můžete přinést kočkolity, kočičí konzervy, kousací kosti, prasečí ouška, a pokud se rozhodnete přispět finančně, tak číslo účtu je /0100. Samozřejmě největší radost máme, pokud si našeho svěřence vezme někdo k sobě domů. Jen pro zajímavost, v loňském roce bylo osvojeno 121 psů a koček a majitelům bylo vráceno 47 psů a koček. Za dobu fungování útulku v TS jím prošlo 578 zvířat. Ostatní informace najdete na -chrudim.cz, nebo na com/chrudim.utulek. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti 2

3 Městská policie Chrudim se stala součástí projektu CEREK K 1. lednu 2015 se stala Městská policie Chrudim součástí projektu CEREK neboli centrálního registru kol. Tento projekt vznikl v roce 2013 s cílem snížit počet krádeží jízdních kol a v případě, že k odcizení již došlo, zvýšit pravděpodobnost dopadení pachatele. Registr je založen na spolupráci městských policií, autorizovaných prodejců jízdních kol, pojišťoven, bazarů a v neposlední řadě taktéž majitelů těchto dopravních prostředků. V současné době je do projektu zapojeno více jak osmdesát městských policií a zaregistrováno bylo již více než osm tisíc jízdních kol. Systém centrálního registru kol je založen na registraci jízdního kola jeho majitelem, kdy tuto registraci je možné provést přímo z domova na internetových stránkách registru, popřípadě u autorizovaných prodejců kol, kteří jsou součástí tohoto projektu. Cena registrace je dvojí, v případě přihlášení skrze internetové stránky činí poplatek za registraci 50 Kč, pokud bude registrace provedena při koupi kola u prodejce, je výše poplatku 40 Kč. U obou variant je po zaplacení poplatku kolo registrováno na dobu pěti let. V rámci uvedené registrace vloží majitel do registru číslo rámu popřípadě přímo fotografii svého kola. V případě, že je mu poté kolo odcizeno, učiní o tomto poznámku v registru. Městská policie působí v tomto projektu jako prvek, který v rámci kontrol může přispět k nalezení odcizeného kola. Pokud například hlídka provádí kontrolu osoby, u které je jí známo, že se v minulosti dopouštěla protiprávních jednání v podobě krádeží, a tato osoba má při sobě jízdní kolo, provedou strážníci podle markantů jízdního kola kontrolu v uvedeném registru, kde může být v průběhu několika málo minut zjištěno, zda nebylo jízdní kolo majiteli odcizeno. Toto platí samozřejmě v případě, že kolo bude registrováno a jeho odcizení bude v registru poznamenáno. Domnívám se, že tento projekt, zaměřený proti krádežím jízdních kol, může do jisté míry omezit počet těchto protiprávních jednání, a my, strážníci Městské policie Chrudim, budeme rádi, pokud v tom budeme moci majitelům kol pomoci. Podrobné informace o tomto projektu případní zájemci najdou na Bc. Lukáš Dvořák, vrchní strážník Městské policie Chrudim Bezplatná konzultace o Vašich ledvinách Středisko výchovné péče ARCHA působí v okrese Chrudim již 19 let. Zabýváme se všemi jevy souvisejícími s výchovou v tom nejširším smyslu: zlobivými dětmi, tj. situacemi, kdy dítě z nějakého důvodu nefunguje, nereaguje tak, jak by si představovali rodiče, učitelé, či jiní dospělí. Rodiči, kteří hledají cestu ke svému dítěti. Učiteli, kteří se snaží pochopit své žáky. Dětmi a dospívajícími, kteří hledají cestu k rodičům anebo od rodičů, či svou vlastní cestu. Školními třídami, které nevědí, co se svým spolužákem. Učiteli, kteří nevědí, co se svými žáky. Žáky, kteří nevědí, co se svými učiteli. Školami, které nevědí, co s rodiči svých žáků. A tak podobně. To vše i z netradičních úhlů pohledu. Známe převládající stanoviska, používané postupy a terapeutické směry. Umíme je používat, a je-li to třeba, používáme je. Ale více jdeme cestou pochopení, klienta, člověka. Archa devatenáctiletá Při příležitosti Světového dne ledvin zve dne 12. března 2015 Dialyzační středisko NephroCare v areálu Chrudimské nemocnice občany Chrudimi na bezplatnou konzultaci, kde se mohou poradit o tom, jak ještě lépe pečovat o své ledviny, a ujistit se, že mají jejich stav pod kontrolou. Každý rok v březnu upozorňují nefrologové celého světa u příležitosti Světového dne ledvin na to, že počet ledvinných onemocnění prudce stoupá. Může za to náš způsob života, který civilizačním nemocem nahrává. Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin. Rizikovými skupinami jsou především lidé nad 60 let a lidé trpící diabetem nebo vysokým krevním tlakem. David Vondruška, FlashHealth s. r. o. O co méně promlouváme do duše, o to více nasloucháme. SVP Archa, Školní nám. 11, Chrudim (1. patro budova kláštera vedle průjezdu), tel , Jsme školské zařízení a služby poskytujeme zdarma. Mgr. Bc. Martina Malečková, vedoucí SVP ARCHA, etoped Nedostáváte Chrudimský zpravodaj do své schránky? V posledních měsících se vyskytlo nebývalé množství stížností občanů města, že nedostávají Chrudimský zpravodaj, který roznáší Česká pošta. Tyto závady v distribuci Zpravodaje byly projednány s vedením pošty a věříme, že se podařilo zjednat nápravu a doručování Zpravodaje bude nadále probíhat bez problémů. Pokud se přesto v budoucnu vyskytnou další výpadky, prosíme Vás, oznamte nám je s uvedením jména, adresy a telefonního, případně ového kontaktu. Doplňující informace o tom, zda také Vaši sousedé nedostali Zpravodaj, je užitečná. Svoji zprávu můžete zaslat elektronicky na telefonicky oznámit na tel , či osobně v Informačním centru na Resselově náměstí. Bez Vaší spolupráce se o výpadcích v distribuci Chrudimského zpravodaje nedozvíme. Tyto konkrétní podněty pak nezůstanou bez odezvy a budou podkladem k reklamaci u České pošty. Věřme však, že těchto případů bude ubývat. Máme pro Vás jednu dobrou zprávu: od února 2015 zveřejňujeme na webových stránkách města spolu s Chrudimským zpravodajem také elektronickou verzi přílohy kulturních akcí Chrudim Dnes, kterou nepřipravuje redakce Chrudimského zpravodaje, ale je dílem Chrudimské besedy. Oba materiály jsou nyní dostupné na webu města ve formátu PDF společně na jedné stránce a jsou vizuálně shodné s tištěným Zpravodajem a jeho přílohou. Aktuální číslo najede vždy na titulní straně starší čísla jsou pak dostupná v sekci Město Chrudimský zpravodaj. Děkujeme za pochopení. redakce 3

4 Desatero problémů města Chrudim v roce 2015 Vy víte, co je třeba v našem městě udělat, aby se v něm dobře žilo, na řešení kterých problémů je třeba se přednostně zaměřit, co město potřebuje změnit. Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města! Pomozte nám svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města! Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem, připomínkou k rozvoji města. Diskutovat budeme v oblastech veřejná správa, rozvoj města, urbanismus, hospodářský rozvoj, podnikání doprava životní prostředí sport, volný čas kultura výchova a vzdělávání sociální věci zdravotní služby a zdravý životní styl prevence kriminality. Rezervujte si v diáři, pozor, není to apríl! Setkání je připraveno na středu 1. dubna od hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Novinkou tohoto ročníku bude předání symbolického šeku v hodnotě Kč organizaci, která zde představí malý projekt, jenž bude zaměřen na rozvoj města v oblastech, v kterých neziskové organizace působí. Po představení jednotlivých projektů veřejnost rozhodne svým hlasováním, který z nich bude realizován a využije příspěvek Kč ve prospěch řešení navrženého a představeného projektu. Setkání pro Vás tradičně připravuje město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, společně s Národní sítí Zdravých měst ČR. Pro děti bude připravena tvořivá dílna s rodinným centrem Mama klub Chrudim Oči chrudimských předškolních dětí hlídá nenápadný přístroj a pro ostatní účastníky doprovodný program (slosování vstupenek o ceny, ochutnávka regionálních produktů, drobné občerstvení apod.). Chcete vědět více: chrudim/ocima-lidi/nejvetsi-problemy. Těšíme se na setkání! Šárka Trunečková Chcete změnit Michalský park? Přijďte s námi diskutovat o tom, jak by se mohl v budoucnu park změnit. Setkání se uskuteční ve středu 4. března 2015 od hodin přímo u kostela sv. Michaela v Michalském parku. V tomto čase bude kostel otevřen. Těšíme se na setkání s Vámi! Šárka Trunečková Malé dítě nám neřekne, jak vidí. Neřekne nám ani, zda předmět v dálce má rozmazaný či jinak zdeformovaný, nebo ho dokonce nevidí vůbec. Nikdy přece jinak nevidělo! Elektrárny Opatovice a. s. v roce 2015 opětovně sponzorují zrakovou prevenci nově nastoupeným dětem ve všech mateřských školách zřizovaných městem Chrudim. Zrakovou prevenci v Chrudimi již potřetí provádí obecně prospěšná společnost PROZRAK. Tímto zavedeným systémem by měly všechny chrudimské děti projít bezplatnou zrakovou prevencí ještě před nástupem do základní školy. Zrakové vady diagnostikované později se totiž dají ovlivnit jen velice málo nebo vůbec. Není-li zraková vada zachycena včas, dochází u dětí k nevratné poruše vývoje zraku, často spojené se snížením zrakové ostrosti, s tupozrakostí. Riziko tupozrakosti se v současnosti dá zjistit velice jednoduchým testem videoretinoskopie pomocí přístroje Plusoptix. Tento nenápadný přístroj dovede děti zaujmout, měří dostatečně rychle a není nutná žádná speciální příprava. Plusoptix je tedy výborným pomocníkem v odhalování zrakových vad vedoucích k již zmíněné tupozrakosti. S jeho pomocí se dá dobře zorganizovat plošná zraková prevence v mateřských školách, kde je největší koncentrace malých dětí. Vyšetření navíc probíhá v přirozeném prostředí předškolního dítěte a nezpůsobuje dětem zbytečný stres, který mnohdy prožívají při návštěvě lékaře. Je-li dítě přístrojem Plusoptix zachyceno, nutně to neznamená zrakovou vadu, ale je to upozornění pro rodiče, aby dítěti zrak nechali následně vyšetřit u dětského očního lékaře, který rozhodne o dalším postupu v péči o zrak dítěte. PhDr. Dagmar Fidlerová Rok se s rokem sešel, jak se říká, a naše Dobrovolnické centrum při Farní charitě Chrudim slaví své první oficiální narozeniny. Dovolte mi při této příležitosti drobné zhodnocení toho, co všechno se nám v uplynulém roce povedlo. Naši činnost jsme začali dvojicí přednášek o dobrovolnictví. První se zúčastnil PhDr. Jiří Tošner, zakladatel Národní dobrovolnické centrály a jeden z nejznámějších průkopníků a nestorů českého dobrovolnictví. Následovala pak ještě jedna přednáška zaměřená na vhodný postoj (nejen) dobrovolníků k seniorům, kteří potřebují nějakou pomoc. Chystáme další přednášky zaměřené na správný přístup k cílovým skupinám, se kterými naši dobrovolníci pracují (např. děti ze sociálně vyloučených lokalit, mentálně nebo fyzicky handicapovaní). Povedlo se nám domluvit spolupráci s pěti chrudimskými organizacemi poskytujícími sociální nebo zdravotnické služby, kam vysíláme naše dobrovolníky, kteří zde ve svém volném čase a zadarmo pomáhají. Podařilo se nám oslovit již více než třicet lidí z široké veřejnosti, kteří nechtěli žít jen sami pro sebe a pro své nejbližší, ale První rok charitního Dobrovolnického centra rozhodli se nabídnout část svého volného času a svoji přítomnost někomu cizímu, kdo ale tuto dobrou vůli potřebuje a má o ni zájem. Bližší informace o organizacích, kam naši dobrovolníci chodí, najdete na Za tuto jejich ochotu a dobrosrdečnost jim všem (a nejen našim dobrovolníkům, ale opravdu všem dobrovolníkům) chci tímto moc poděkovat a popřát jim, aby jim tato činnost přinášela převážně to dobré a v dobrém se jim vracela v podobě nejrůznějších hezkých životních situací a osobní spokojenosti! Povedlo se nám také pomoci hned několika organizacím, včetně těch městských, které si naše dobrovolníky půjčily na tzv. jednorázové akce, jako byly jarmark a Den zdraví Zdravého města Chrudim, benefiční běh hrdinů chrudimských výsadkářů, národní potravinová sbírka české federace potravinových bank, pozvánka na Čertovskou dražbu chrudimské sociálně pracovní agentury Rytmus a další. Podařilo se nám také začlenit se aktivně do skupiny zástupců dobrovolnických center Pardubického kraje, registrovat naše centrum u Ministerstva vnitra ČR (které zaručuje kvalitu poskytovaných služeb), získat grant od České spořitelny na vybavení, propagaci a chod našeho centra, zúčastnit se oceňování dobrovolníků a společensky odpovědných firem pořádanou Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) a Pardubickým krajem (kde byl oceněn i náš dobrovolník a námi nominovaná firma), navázat spolupráci s dalšími dobrovolnickými centry v Chrudimi a se Zdravým městem Chrudim, uspořádat Den dětí a dobrovolnictví v Městském parku s účastí několika set lidí a několika desítek chrudimských organizací, prezentovat se na místních středních školách, zapojit se do připravovaného projektu Národní dobrovolnické centrály Od dobrovolnictví ke komunitě a další drobné úspěchy. Především se nám ale povedlo potěšit několik desítek seniorů v LDN a Domově seniorů svou návštěvou a pomoci dětem ze sociálně vyloučených rodin v přípravě do školy a do rodiny. Za to vše jsme velmi vděční a bez našich dobrovolníků bychom toho v žádném případě nedosáhli. Takže ještě jednou, velké díky Vám všem! Bc. Lukáš Roztočil, DiS., koordinátor dobrovolníků, Farní charita Chrudim 4

5 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Chrudimi Potřebujete si zapůjčit kompenzační pomůcku? Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje jich nabízí širokou škálu. Půjčovna je určena především osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazu, seniorům nebo jejich rodinným příslušníkům či pečujícím osobám. Pracovník vám zapůjčí pomůcku za poplatek na dobu časově neomezenou. Mezi sortiment, který Centrum nabízí, patří například různé typy chodítek, mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, schodolezy, sedačky na vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, servírovací stolky, antidekubitní matrace a rehabilitační šlapadla. Mezi další služby Centra patří odborné sociální poradenství, internetová učebna a prodej pomůcek a baterií pro osoby se sluchovým postižením. Pokud si chcete zapůjčit pomůcky nebo Vás zaujaly nabízené služby, přijďte se k nám podívat. Centrum je otevřené od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin a sídlí v Chrudimi v Revoluční ulici 594. Můžete také zavolat na tel a Bc. Naděžda Medková, sociální pracovnice Vítání občánků 9. února 2015 byli v obřadní síni města Chrudim uvítáni do života tito noví občánci: Eliška Chaloupková, Zuzana Chaloupková, Jan Pilař, Lukáš Nermuť, Tereza Nermuťová, Šimon Moravec, Ester Stýblová, Vít Kopecký, Josef Růžička a Libuše Mikolinová. av Zlatá svatba Manželé Kamila a Václav Jozefy oslavili v obřadní síni Městského úřadu Chrudim v pondělí 19. ledna 2015 zlatou svatbu, padesát let společného života. Jubilantům popřál hodně spokojenosti, radosti, klidu a zdraví do dalších společně prožitých let starosta Petr Řezníček. Jubilantům srdečně blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti Výlety pro seniory Pojeďte s námi za památkami III Letos již třetím rokem zveme seniory na cyklus výletů nazvaný Pojeďte s námi za památkami. Výlety jsme začali pořádat v roce 2012 jako okamžitou reakci na uvedení filmu Šmejdi ve snaze nabídnout chrudimským seniorům alternativu k nechvalně proslulým předváděcím akcím a setkali jsme se s velmi pozitivními ohlasy. První cyklus výletů zaměřený na nedaleké barokní památky v Kutné Hoře, Žďáru nad Sázavou a Kuksu vystřídaly v loňském roce výpravy do královských věnných měst, k nimž město Chrudim patří. V letošním roce budeme v jejich návštěvách pokračovat. Dne 17. dubna se vypravíme do Nového Bydžova, 15. května do Dvora Králové nad Labem a 5. června do Jaroměře. Náplní výletů bude komentovaná procházka historickým jádrem měst a návštěva tamějších muzeí. Těšíme se na všechny zájemce! Cena výletu je 100 Kč. V této ceně je doprava tam i zpět, doprovod průvodce a vstup do vybraného muzea. Odjezd vždy v 9 hodin ze zastávky na Tyršově náměstí (naproti Muzeu barokních soch). Více informací a přihlášky u Štěpánky Gottwaldové na tel , chbeseda.cz. Štěpánka Gottwaldová, Chrudimská beseda Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, ve spolupráci s Odborem investic a Odborem životního prostředí MěÚ Chrudim, vyhlašuje 9. ročník soutěže Rozkvetlé město. Jako každý rok, je cílem povzbudit obyvatele města v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí a také firmy sídlící v Chrudimi. Líbí se Vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno? Nebo Vás při procházce po městě zaujaly květinové výzdoby restaurací, firem a dalších subjektů? Neváhejte a přihlaste je do naší soutěže právě Vy. V tomto ročníku jsou vyhlášeny tyto kategorie 1. květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií obytných domů 2. květinová výzdoba předzahrádek obytných domů, restaurací, firem a dalších subjektů, které jsou viditelné přímo z ulice Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Rozkvetlé město Přihláška do soutěže Rozkvetlé město Hodnocení bude probíhat dle klimatických podmínek v měsících červen, červenec, srpen a září Odborná komise bude hodnotit výsadby podle následujících kritérií: 1. kompoziční uspořádání 2. harmonie barev 3. úroveň údržby (zaplevelení, kosení trávníku apod.) Pro vítěze jsou v obou kategoriích připraveny hodnotné dárkové poukázky. Jejich předání je plánováno na listopad/prosinec Přihlášky je možné získat také v Informačním centru a na webových stránkách města (pod odkazem Akce 2015). Vyplněné přihlášky je možné odevzdat v Informačním centru na Resselově náměstí nebo elektronicky na do Do soutěže bude přijímána i Vaše fotodokumentace (možno zaslat elektronicky na výše uvedenou adresu). Šárka Trunečková, koordinátor Zdravého města Chrudim Bližší specifikace: (Uveďte orientaci přihlášeného objektu vzhledem ke světovým stranám, význačným bodům v okolí, poschodí apod., např. jižní strana (k Pardubické ulici), 3. patro, 4. okno a první balkón zleva, převislé červené pelargónie.) Doporučená nejvhodnější doba pro hodnocení objektů komisí: Vyplněnou přihlášku odevzdejte v Informačním centru na Resselově náměstí do # # 5

6 Dne 21. dubna 1889 zemřel v Chrudimi (jak si můžeme přečíst na náhrobním pomníku jeho hrobky na hřbitově U Václava) císařský a komorní rada, obchodník a měšťan, v letech purkmistr královského věnného města v Chrudimi Filip Peška. Z nekrologu uveřejněného v novinách Český východ dne 27. dubna se navíc dovíme, že v této hrobce je pohřben majitel domu (vlastnil dům č. p. 115/I), Portrét F. Pešky (sbírky Regionálního muzea v Chrudimi) Chrudimští starostové (2) přísedící obchodního soudu, člen okresního výboru, obecního zastupitelstva, ředitelství městské spořitelny, výboru občanské záložny atd. Filip Peška (narodil se 6. května 1810) byl v pořadí druhým chrudimským purkmistrem. Svého úřadu se ujal po smrti Jana Nepomuka Martiniho v říjnu 1850 a zůstal jím více než deset let, protože v důsledku pozastavení ústavních zákonů došlo k novým obecním volbách až v březnu Měsíc před těmito volbami rekapituloval F. Peška společně s městskou radou a obecním výborem svou dosavadní činnost. Z jejich pamětního listu (je zaznamenán v nově založené městské kronice) se mj. dovíme, že město obnovilo v roce 1850 vyhořelé divadlo (pouze na stavební úpravy vynaložilo téměř 15 tisíc zl.), nemalým nákladem opravilo chrudimské kostely a hřbitov u kostela sv. Michaela, za zl. postavilo městskou vodárnu, přibližně stejným nákladem upravilo dlážděný kopec. Na Kateřinském předměstí postavilo za 18 tis. zl. nový měšťanský špitál, v lednu 1853 rozhodlo o zřízení nemocnice a v témže roce se zasadilo o proměnění dosavadní školy ve školu podreální. Tím, že v únoru 1853 město zakoupilo za 13 tisíc zl. a státu věnovalo 5 domů pro jeho novou budovu, významně přispělo také k návratu krajského soudu do Chrudimi. Na základě rozhodnutí z roku 1858 byly také přestavěny obecní Náhrobek F. Pešky na hřbitově U Václava kotce a zřízena zde dívčí škola, postaven byl dále nový most přes Chrudimku (stál zl.), koupel studená u městské vodárny a v říjnu 1858 městská rada rozhodla o zřízení veřejné spořitelny (její stanovy byly schváleny v prosinci 1860). Výčet všech těchto chvályhodných počinů Filipu Peškovi křeslo purkmistra pro další volební období bohužel nezajistil, v úřadu ho nahradil Josef Klimeš. Pavel Kobetič Letní tábor Českého červeného kříže Oblastní spolek ČČK připravuje od 16. do 29. srpna 2015 v rekreačním zařízení Bělidlo na Seči letní tábor určený dětem od 6 do 16 let. Ubytování je zajištěno ve zděných buňkách s odpovídajícím zázemím. Pro děti je připravena celotáborová hra s filmovou tématikou. Nebudou chybět klasické táborové hry, výlety, táboráky, diskotéky, koupání a spousta zábavy. Cena tábora je Kč. Sourozencům a dětem členů ČČK poskytujeme slevu. Online přihlášky a více informací najdete na www. cckchrudim.cz/tabor. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na u cz a telefonu či v kanceláři ČČK v Městském parku 274. Vratislav Příhoda, Oblastní spolek ČČK Chrudim Výroční schůze Svazu tělesně postižených Chrudim Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených v Chrudimi zve své členy na Výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu v restauraci Muzeum od hod. Hudba i občerstvení je zajištěno. Jiří Císař, předseda MO Svazu tělesně postižených Chrudim Velikonoční jarmark a soutěž O nejlepšího velikonočního beránka V sobotu od 8 hodin ožije Resselovo náměstí velikonočními tradicemi včetně pletení velikonočních pomlázek a malování vajíček. Jarmark nabídne také velikonoční kuchyni, se kterou je spojena soutěž O nejlepšího velikonočního beránka. Jestli právě Vy pečete toho zaručeně nejlepšího velikonočního beránka, neváhejte a přihlaste se. Pravidla jsou jednoduchá: přineste vlastnoručně upečeného a ozdobeného velikonočního beránka v 9 hodin ráno na Resselovo náměstí, nechte ochutnat porotě a vyhrajte víkend pro dva v hotelu Beránek Úpice, nebo rodinné vstupné do zábavního parku Tongo Hradec Králové a další hodnotné ceny. Závěr letošního jarmarku bude spojen s průvodem dětí a rodičů, který vynese z centra města Smrtku Moranu a u Divadla ji vhodí do řeky. Ve 13 hodin se Resselovo náměstí zaplní motorkáři a jejich silnými stroji, kteří se zde shromáždí k požehnání motorkám. Soutěž O nejlepšího velikonočního beránka Přihlášení do soutěže: v 9.00 hodin ráno na Resselově náměstí Hodnocení poroty: hodin Vyhlášení výsledků: hodin Soutěžní kategorie: 1. kategorie děti do 15 let, přihlásit se mohou jednotlivci i školní kolektivy 2. kategorie dospělí Hodnocení: 1. vzhled 2. chuť Bodové hodnocení 1 (nejhorší) 5 (nejlepší) Zvítězí beránek s největším počtem bodů. Ceny budou uděleny v obou kategoriích od 1. do 3. místa, hlavní cena v dospělé kategorii: víkendový pobyt pro dva v hotelu Beránek Úpice, hlavní cena v dětské kategorii: rodinné celodenní vstupné do zábavního parku Tongo Hradec Králové. šg 6

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE HRONOV NÁCHOD. OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ PROPOZICE jubilejního 60. ročníku silničního běhu HRONOV NÁCHOD POŘADATEL : Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst Náchod a Hronov a městyse Velké Poříčí TECH.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 7. dubnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Hradec Králové město přátelské rodině

Hradec Králové město přátelské rodině Hradec Králové město přátelské rodině Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Seminář

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu

Háta, o.p.s. Prezentace - Komunitní centrum Háta. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu Prezentace - Komunitní centrum Háta Háta, o.p.s. Barborka 1191 Ledeč nad Sázavou ředitelka Mgr. Iveta Vrbová hlavní odborný garant projektu BC. MIROSLAV KRAJCIGR, DIS. PROJEKTOVÝ MANAŽER KOMUNITNÍ CENTRUM

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu

Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov. Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA. Místo konání: Splzov u Železného Brodu Dům dětí a mládeže při ZŠ Karla IV. Nový Bydžov Výchovný plán letního tábora PLÁTĚNÁ OSADA Místo konání: Splzov u Železného Brodu Termín: 26.7.-10.8.2013 Typ tábora: stálý,ubytování ve stanech s podsadou

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava

Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM. od 9:00 do CO KDO VYDRŽÍ. NEDĚLE 7.6.2015 Klubová výstava Klub chovatelů jezevčíků ČR - Středočeská pobočka a Praha, Vás zvou na VÍKEND S JEZEVČÍKEM AREÁL HOTELU NA STATKU, NEPŘEVÁZKA (45 km od Prahy, sjezd č. 40 z dálnice Praha- Mladá Boleslav) PROGRAM SOBOTA:

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen

6. Národní koordinační výbor Předání programu akcí v jednotlivých městech, převzetí propagačních materiálů, plakátů a pod. Termín: červenec, srpen Příprava a realizace Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut -harmonogram Zpracoval: Bohuslav Kuda, místostarosta města Letovice, březen 2005 Návrh metodiky 1. Získání podpory pro účast města

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 6. březnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 10. dubnu 2009. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

INFO OUN na leden 2011

INFO OUN na leden 2011 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722; Tel: 585 225 597,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. květen 2015 Důležité informace: Od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015 MENS SANA, o.p.s. realizuje projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem Pracovat je normální

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více