MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim Zóna IPRM Město Chrudim započne od 2. března 2015 s rekonstrukcí komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM pod nádražím. Harmonogram prací je rozdělen stejně jako celá akce na jednotlivé části. Rekonstrukce bude zahájena , a to ulicí Přemysla Otakara souběžně s chodníky v ulici Škroupově. Po dokončení chodníků se zhotovitel přesune na rekonstrukci chodníků na Palackého třídě a bude pokračovat směrem ke kruhovému objezdu a k rekonstrukci chodníků v ulici Čs. armády od křižovatky s ulicí Škroupovou směrem k nádraží. Po dokončení rekonstrukce ulice Přemysla Otakara se zhotovitel přesune na rekonstrukci ulice Čs. armády v části od kruhového objezdu směrem k nádraží. O přesném časovém postupu budou obyvatelé této oblasti postupně informováni běžnými prostředky. IV. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 16. března 2015 v hod. ve velké zasedací místnosti ve 2. patře v budově MěÚ na Pardubické ul. 67. Rozsáhlá investiční akce bude ukončena do konce října Žádáme proto občany o shovívavost a trpělivost v průběhu realizace posledního projektu IPRM. Do konce roku 2015, kdy bude celý projekt IPRM ukončen, dozná lokalita pod nádražím viditelné změny k lepšímu, což je patrné již dnes. Projekt Integrovaný plán rozvoje města Chrudim je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu. Věra Poučová, manažer IPRM, Ing. Soběslav Dušek, Odbor investic Statistika zápisu do prvních tříd ZŠ K zápisu do čtyř chrudimských základních škol, který proběhl ve dnech 23. a , přišlo celkem 320 dětí, což je o 8 méně než před rokem. Oproti loňskému roku klesl i počet žádostí o odklad povinné školní docházky, a to ze 40 na 32. Zápis v jednotlivých školách vypadal následovně: ZŠ Dr. Peška 104 dětí u zápisu z toho 9 žádostí o odklad ZŠ Dr. Malíka 79 dětí u zápisu z toho 4 žádosti o odklad ZŠ Školní náměstí 66 dětí u zápisu z toho 12 žádostí o odklad ZŠ U Stadionu 71 dětí u zápisu z toho 7 žádostí o odklad V Chrudimi bude ve školním roce 2015/2016 otevřeno 9 prvních tříd, z toho tři třídy v ZŠ Dr. Peška a po dvou třídách v ostatních školách. Ing. Veronika Straková, vedoucí oddělení školství Vzpomínkový akt při příležitosti 165. výročí narození prezidenta osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka se bude konat u pomníku T. G. M. v parku Republiky v pátek 6. března 2015 v hodin. Bude v březnu 2015 Detektiv Lupa a tajemná věž pohádka pro děti středa 4. března v 17 hodin Malá scéna Divadla Karla Pippicha RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík: Draci mytičtí a skuteční přednáška čtvrtek 12. března v 17 hodin Regionální muzeum Chrudim Chrudim a lidé (vernisáž výstavy fotografií) čtvrtek 12. března v 17 hodin vestibul Divadla Karla Pippicha Screamers čtvrtek 12. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Nekorektní skeče Tros Boys úterý 17. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha divadelní předplatné V Madeira ráj v Atlantiku (cestovatelská diashow Martina Loewa) středa 18. března v 18 hodin Divadlo Karla Pippicha Přednášky Mgr. Martiny Vítkové Ve znamení draka čtvrtek 5. března v 9.30 a v hodin Umění tajemného Orientu čtvrtek 19. března v 9.30 a v hodin Regionální muzeum Chrudim Kristína (koncert) středa 25. března v 19 hodin Divadlo Karla Pippicha Komorní filharmonie Pardubice 795. chrudimský hudební večer čtvrtek 26. března v 19 hodin velký sál Muzea Velikonoční jarmark sobota 28. března od 8 hodin Resselovo náměstí Nezapomeňte uhradit místní poplatky za komunální odpad nejpozději do 31. března 2015! Příloha: Chrudim Dnes Příští uzávěrka:

2 Komise Rady města Chrudim Rada města Chrudim na svém jednání v pondělí 9. února 2015 zřídila 13 komisí rady, jmenovala jejich členy a předsedy dle návrhů předložených volebními stranami, schválila Jednací řád komisí RM a určila tajemníky (kontaktní pracovníky Městského úřadu). Přehled všech 13 komisí, jména jejich předsedů a tajemníků přináší následující tabulka: název komise předseda tajemník Odbor bytová Petr Lichtenberg Jitka Sýkorová správy majetku kulturní Richard Herbst Blanka Pavlišová školství, kultury, sportu, pam. péče pro mládež a sport Tomáš Vondráček Monika Slaninová školství, kultury, sportu, pam. péče výchovy a vzdělávání Josef Schinzel Lenka Najmanová školství, kultury, sportu, pam. péče sociálních věcí a zdravotnictví Viliam Kopecký Věra Stodolová Šoupalová sociál. věcí a zdravotnictví hospodářského rozvoje Tomáš Vápeník Petr Kopecký územ. plánování a regionál. rozvoje pro občanské záležitosti Roman Málek Renata Toufarová správní historická a letopisecká Pavel Kobetič Blanka Pavlišová školství, kultury, sportu, pam. péče rozvoje a výstavby města Karel Thér Alena Stará územ. plánování a regionál. rozvoje dopravní Alexandr Němec Martin Klimek dopravy životního prostředí Naděžda Gutzerová Dana Fraňková životního prostředí prevence kriminality Radka Pochobradská Ivana Málková sociál. věcí a zdravotnictví zdravého města a ma21 Petr Řezníček Šárka Trunečková územ. plánování a regionál. rozvoje Úplný seznam všech členů komisí Rady města a kontaktní údaje najdete na webových stránkách města v sekci Město Výbory ZM, komise RM a osadní výbory Seznam členů. redakce Pozor na polopřevody, hrozí zánik auta! Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. K žádosti se dokládá - občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, - doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), - doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta), - protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 14 dní, - doklad o platné technické prohlídce, - plná moc s ověřeným podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně. Nahlášení vyřazeného vozidla do konce roku 2015 Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt do 30. června Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (tzv. polopřevody). Ing. Martin Klimek, vedoucí Odboru dopravy Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují V úvodu svého článku bych rád upozornil na některé nešvary, které nám všem ztrpčují život a znesnadňují naši práci. V loňském roce jsme se potýkali se zvýšeným vandalismem některých našich spoluobčanů, týkajícím se zejména odpadkových košů, reklamních poutačů a černých skládek. Bohužel tento trend pokračuje i v tomto roce a dokonce narůstá. Od začátku roku již nám někteří rádoby spoluobčané zdemolovali 35 odpadkových košů, 12 reklamních tabulí a likvidovali jsme 3 černé skládky na území města. Všechny Vás proto požádám o větší všímavost, a pokud budete svědky tohoto vandalského jednání, volejte Městskou policii, linku 156. Chtěl bych také upozornit na akce, které nás v následujícím období čekají. V první řadě to bude dubnový svoz nebezpečného odpadu, kde občané města mají možnost zdarma odložit a nechat odvézt některé druhy odpadů. Termíny budou upřesněny během března na našich webových stránkách a budou vyvěšeny na výlepových plochách. Na duben a květen připravujeme blokové čištění některých lokalit města. Každoročně jsou s tím spojená omezení pro řidiče, která jsou však nutností, abychom mohli v těchto prostorách provést úklid. K tomuto úkolu připravujeme ve spolupráci s Odborem dopravy a Městskou policí rozsáhlejší mediální akci, jeho zabezpečení a provedení. O tom budete informováni v tomto Zpravodaji příští měsíc. Nadále se zaměřujeme na zvýšení úrovně třídění odpadů. Znovu apeluji na Vás, občany města, a žádám Vás o jejich důslednou separaci. V budoucnu se tímto opatřením vyhneme zvyšování finanční zátěže města na likvidaci odpadů. Jako vždy srdečně děkuji Všem dobrovolníkům a dárcům našeho útulku. Váš zájem o naše svěřence je vysoký a jsme velmi rádi, že nám zachováváte přízeň. V současné době můžete přinést kočkolity, kočičí konzervy, kousací kosti, prasečí ouška, a pokud se rozhodnete přispět finančně, tak číslo účtu je /0100. Samozřejmě největší radost máme, pokud si našeho svěřence vezme někdo k sobě domů. Jen pro zajímavost, v loňském roce bylo osvojeno 121 psů a koček a majitelům bylo vráceno 47 psů a koček. Za dobu fungování útulku v TS jím prošlo 578 zvířat. Ostatní informace najdete na -chrudim.cz, nebo na com/chrudim.utulek. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti 2

3 Městská policie Chrudim se stala součástí projektu CEREK K 1. lednu 2015 se stala Městská policie Chrudim součástí projektu CEREK neboli centrálního registru kol. Tento projekt vznikl v roce 2013 s cílem snížit počet krádeží jízdních kol a v případě, že k odcizení již došlo, zvýšit pravděpodobnost dopadení pachatele. Registr je založen na spolupráci městských policií, autorizovaných prodejců jízdních kol, pojišťoven, bazarů a v neposlední řadě taktéž majitelů těchto dopravních prostředků. V současné době je do projektu zapojeno více jak osmdesát městských policií a zaregistrováno bylo již více než osm tisíc jízdních kol. Systém centrálního registru kol je založen na registraci jízdního kola jeho majitelem, kdy tuto registraci je možné provést přímo z domova na internetových stránkách registru, popřípadě u autorizovaných prodejců kol, kteří jsou součástí tohoto projektu. Cena registrace je dvojí, v případě přihlášení skrze internetové stránky činí poplatek za registraci 50 Kč, pokud bude registrace provedena při koupi kola u prodejce, je výše poplatku 40 Kč. U obou variant je po zaplacení poplatku kolo registrováno na dobu pěti let. V rámci uvedené registrace vloží majitel do registru číslo rámu popřípadě přímo fotografii svého kola. V případě, že je mu poté kolo odcizeno, učiní o tomto poznámku v registru. Městská policie působí v tomto projektu jako prvek, který v rámci kontrol může přispět k nalezení odcizeného kola. Pokud například hlídka provádí kontrolu osoby, u které je jí známo, že se v minulosti dopouštěla protiprávních jednání v podobě krádeží, a tato osoba má při sobě jízdní kolo, provedou strážníci podle markantů jízdního kola kontrolu v uvedeném registru, kde může být v průběhu několika málo minut zjištěno, zda nebylo jízdní kolo majiteli odcizeno. Toto platí samozřejmě v případě, že kolo bude registrováno a jeho odcizení bude v registru poznamenáno. Domnívám se, že tento projekt, zaměřený proti krádežím jízdních kol, může do jisté míry omezit počet těchto protiprávních jednání, a my, strážníci Městské policie Chrudim, budeme rádi, pokud v tom budeme moci majitelům kol pomoci. Podrobné informace o tomto projektu případní zájemci najdou na Bc. Lukáš Dvořák, vrchní strážník Městské policie Chrudim Bezplatná konzultace o Vašich ledvinách Středisko výchovné péče ARCHA působí v okrese Chrudim již 19 let. Zabýváme se všemi jevy souvisejícími s výchovou v tom nejširším smyslu: zlobivými dětmi, tj. situacemi, kdy dítě z nějakého důvodu nefunguje, nereaguje tak, jak by si představovali rodiče, učitelé, či jiní dospělí. Rodiči, kteří hledají cestu ke svému dítěti. Učiteli, kteří se snaží pochopit své žáky. Dětmi a dospívajícími, kteří hledají cestu k rodičům anebo od rodičů, či svou vlastní cestu. Školními třídami, které nevědí, co se svým spolužákem. Učiteli, kteří nevědí, co se svými žáky. Žáky, kteří nevědí, co se svými učiteli. Školami, které nevědí, co s rodiči svých žáků. A tak podobně. To vše i z netradičních úhlů pohledu. Známe převládající stanoviska, používané postupy a terapeutické směry. Umíme je používat, a je-li to třeba, používáme je. Ale více jdeme cestou pochopení, klienta, člověka. Archa devatenáctiletá Při příležitosti Světového dne ledvin zve dne 12. března 2015 Dialyzační středisko NephroCare v areálu Chrudimské nemocnice občany Chrudimi na bezplatnou konzultaci, kde se mohou poradit o tom, jak ještě lépe pečovat o své ledviny, a ujistit se, že mají jejich stav pod kontrolou. Každý rok v březnu upozorňují nefrologové celého světa u příležitosti Světového dne ledvin na to, že počet ledvinných onemocnění prudce stoupá. Může za to náš způsob života, který civilizačním nemocem nahrává. Nedostatek pohybu, stres, obezita, vysoký tlak a cukrovka jsou rizikovými faktory chronického onemocnění ledvin. Rizikovými skupinami jsou především lidé nad 60 let a lidé trpící diabetem nebo vysokým krevním tlakem. David Vondruška, FlashHealth s. r. o. O co méně promlouváme do duše, o to více nasloucháme. SVP Archa, Školní nám. 11, Chrudim (1. patro budova kláštera vedle průjezdu), tel , Jsme školské zařízení a služby poskytujeme zdarma. Mgr. Bc. Martina Malečková, vedoucí SVP ARCHA, etoped Nedostáváte Chrudimský zpravodaj do své schránky? V posledních měsících se vyskytlo nebývalé množství stížností občanů města, že nedostávají Chrudimský zpravodaj, který roznáší Česká pošta. Tyto závady v distribuci Zpravodaje byly projednány s vedením pošty a věříme, že se podařilo zjednat nápravu a doručování Zpravodaje bude nadále probíhat bez problémů. Pokud se přesto v budoucnu vyskytnou další výpadky, prosíme Vás, oznamte nám je s uvedením jména, adresy a telefonního, případně ového kontaktu. Doplňující informace o tom, zda také Vaši sousedé nedostali Zpravodaj, je užitečná. Svoji zprávu můžete zaslat elektronicky na telefonicky oznámit na tel , či osobně v Informačním centru na Resselově náměstí. Bez Vaší spolupráce se o výpadcích v distribuci Chrudimského zpravodaje nedozvíme. Tyto konkrétní podněty pak nezůstanou bez odezvy a budou podkladem k reklamaci u České pošty. Věřme však, že těchto případů bude ubývat. Máme pro Vás jednu dobrou zprávu: od února 2015 zveřejňujeme na webových stránkách města spolu s Chrudimským zpravodajem také elektronickou verzi přílohy kulturních akcí Chrudim Dnes, kterou nepřipravuje redakce Chrudimského zpravodaje, ale je dílem Chrudimské besedy. Oba materiály jsou nyní dostupné na webu města ve formátu PDF společně na jedné stránce a jsou vizuálně shodné s tištěným Zpravodajem a jeho přílohou. Aktuální číslo najede vždy na titulní straně starší čísla jsou pak dostupná v sekci Město Chrudimský zpravodaj. Děkujeme za pochopení. redakce 3

4 Desatero problémů města Chrudim v roce 2015 Vy víte, co je třeba v našem městě udělat, aby se v něm dobře žilo, na řešení kterých problémů je třeba se přednostně zaměřit, co město potřebuje změnit. Přijďte o problémech diskutovat a hledat řešení spolu s vedením města! Pomozte nám svými názory a podněty ovlivnit cestu budoucího rozvoje našeho města! Setkání je otevřené všem zájemcům, kteří chtějí přispět svým námětem, připomínkou k rozvoji města. Diskutovat budeme v oblastech veřejná správa, rozvoj města, urbanismus, hospodářský rozvoj, podnikání doprava životní prostředí sport, volný čas kultura výchova a vzdělávání sociální věci zdravotní služby a zdravý životní styl prevence kriminality. Rezervujte si v diáři, pozor, není to apríl! Setkání je připraveno na středu 1. dubna od hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi. Novinkou tohoto ročníku bude předání symbolického šeku v hodnotě Kč organizaci, která zde představí malý projekt, jenž bude zaměřen na rozvoj města v oblastech, v kterých neziskové organizace působí. Po představení jednotlivých projektů veřejnost rozhodne svým hlasováním, který z nich bude realizován a využije příspěvek Kč ve prospěch řešení navrženého a představeného projektu. Setkání pro Vás tradičně připravuje město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, společně s Národní sítí Zdravých měst ČR. Pro děti bude připravena tvořivá dílna s rodinným centrem Mama klub Chrudim Oči chrudimských předškolních dětí hlídá nenápadný přístroj a pro ostatní účastníky doprovodný program (slosování vstupenek o ceny, ochutnávka regionálních produktů, drobné občerstvení apod.). Chcete vědět více: chrudim/ocima-lidi/nejvetsi-problemy. Těšíme se na setkání! Šárka Trunečková Chcete změnit Michalský park? Přijďte s námi diskutovat o tom, jak by se mohl v budoucnu park změnit. Setkání se uskuteční ve středu 4. března 2015 od hodin přímo u kostela sv. Michaela v Michalském parku. V tomto čase bude kostel otevřen. Těšíme se na setkání s Vámi! Šárka Trunečková Malé dítě nám neřekne, jak vidí. Neřekne nám ani, zda předmět v dálce má rozmazaný či jinak zdeformovaný, nebo ho dokonce nevidí vůbec. Nikdy přece jinak nevidělo! Elektrárny Opatovice a. s. v roce 2015 opětovně sponzorují zrakovou prevenci nově nastoupeným dětem ve všech mateřských školách zřizovaných městem Chrudim. Zrakovou prevenci v Chrudimi již potřetí provádí obecně prospěšná společnost PROZRAK. Tímto zavedeným systémem by měly všechny chrudimské děti projít bezplatnou zrakovou prevencí ještě před nástupem do základní školy. Zrakové vady diagnostikované později se totiž dají ovlivnit jen velice málo nebo vůbec. Není-li zraková vada zachycena včas, dochází u dětí k nevratné poruše vývoje zraku, často spojené se snížením zrakové ostrosti, s tupozrakostí. Riziko tupozrakosti se v současnosti dá zjistit velice jednoduchým testem videoretinoskopie pomocí přístroje Plusoptix. Tento nenápadný přístroj dovede děti zaujmout, měří dostatečně rychle a není nutná žádná speciální příprava. Plusoptix je tedy výborným pomocníkem v odhalování zrakových vad vedoucích k již zmíněné tupozrakosti. S jeho pomocí se dá dobře zorganizovat plošná zraková prevence v mateřských školách, kde je největší koncentrace malých dětí. Vyšetření navíc probíhá v přirozeném prostředí předškolního dítěte a nezpůsobuje dětem zbytečný stres, který mnohdy prožívají při návštěvě lékaře. Je-li dítě přístrojem Plusoptix zachyceno, nutně to neznamená zrakovou vadu, ale je to upozornění pro rodiče, aby dítěti zrak nechali následně vyšetřit u dětského očního lékaře, který rozhodne o dalším postupu v péči o zrak dítěte. PhDr. Dagmar Fidlerová Rok se s rokem sešel, jak se říká, a naše Dobrovolnické centrum při Farní charitě Chrudim slaví své první oficiální narozeniny. Dovolte mi při této příležitosti drobné zhodnocení toho, co všechno se nám v uplynulém roce povedlo. Naši činnost jsme začali dvojicí přednášek o dobrovolnictví. První se zúčastnil PhDr. Jiří Tošner, zakladatel Národní dobrovolnické centrály a jeden z nejznámějších průkopníků a nestorů českého dobrovolnictví. Následovala pak ještě jedna přednáška zaměřená na vhodný postoj (nejen) dobrovolníků k seniorům, kteří potřebují nějakou pomoc. Chystáme další přednášky zaměřené na správný přístup k cílovým skupinám, se kterými naši dobrovolníci pracují (např. děti ze sociálně vyloučených lokalit, mentálně nebo fyzicky handicapovaní). Povedlo se nám domluvit spolupráci s pěti chrudimskými organizacemi poskytujícími sociální nebo zdravotnické služby, kam vysíláme naše dobrovolníky, kteří zde ve svém volném čase a zadarmo pomáhají. Podařilo se nám oslovit již více než třicet lidí z široké veřejnosti, kteří nechtěli žít jen sami pro sebe a pro své nejbližší, ale První rok charitního Dobrovolnického centra rozhodli se nabídnout část svého volného času a svoji přítomnost někomu cizímu, kdo ale tuto dobrou vůli potřebuje a má o ni zájem. Bližší informace o organizacích, kam naši dobrovolníci chodí, najdete na Za tuto jejich ochotu a dobrosrdečnost jim všem (a nejen našim dobrovolníkům, ale opravdu všem dobrovolníkům) chci tímto moc poděkovat a popřát jim, aby jim tato činnost přinášela převážně to dobré a v dobrém se jim vracela v podobě nejrůznějších hezkých životních situací a osobní spokojenosti! Povedlo se nám také pomoci hned několika organizacím, včetně těch městských, které si naše dobrovolníky půjčily na tzv. jednorázové akce, jako byly jarmark a Den zdraví Zdravého města Chrudim, benefiční běh hrdinů chrudimských výsadkářů, národní potravinová sbírka české federace potravinových bank, pozvánka na Čertovskou dražbu chrudimské sociálně pracovní agentury Rytmus a další. Podařilo se nám také začlenit se aktivně do skupiny zástupců dobrovolnických center Pardubického kraje, registrovat naše centrum u Ministerstva vnitra ČR (které zaručuje kvalitu poskytovaných služeb), získat grant od České spořitelny na vybavení, propagaci a chod našeho centra, zúčastnit se oceňování dobrovolníků a společensky odpovědných firem pořádanou Koalicí nevládek Pardubicka (KONEP) a Pardubickým krajem (kde byl oceněn i náš dobrovolník a námi nominovaná firma), navázat spolupráci s dalšími dobrovolnickými centry v Chrudimi a se Zdravým městem Chrudim, uspořádat Den dětí a dobrovolnictví v Městském parku s účastí několika set lidí a několika desítek chrudimských organizací, prezentovat se na místních středních školách, zapojit se do připravovaného projektu Národní dobrovolnické centrály Od dobrovolnictví ke komunitě a další drobné úspěchy. Především se nám ale povedlo potěšit několik desítek seniorů v LDN a Domově seniorů svou návštěvou a pomoci dětem ze sociálně vyloučených rodin v přípravě do školy a do rodiny. Za to vše jsme velmi vděční a bez našich dobrovolníků bychom toho v žádném případě nedosáhli. Takže ještě jednou, velké díky Vám všem! Bc. Lukáš Roztočil, DiS., koordinátor dobrovolníků, Farní charita Chrudim 4

5 Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Chrudimi Potřebujete si zapůjčit kompenzační pomůcku? Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje jich nabízí širokou škálu. Půjčovna je určena především osobám se zdravotním postižením, osobám po úrazu, seniorům nebo jejich rodinným příslušníkům či pečujícím osobám. Pracovník vám zapůjčí pomůcku za poplatek na dobu časově neomezenou. Mezi sortiment, který Centrum nabízí, patří například různé typy chodítek, mechanické vozíky, toaletní židle, nástavce na WC, schodolezy, sedačky na vanu a do sprchy, dále polohovací lůžka, servírovací stolky, antidekubitní matrace a rehabilitační šlapadla. Mezi další služby Centra patří odborné sociální poradenství, internetová učebna a prodej pomůcek a baterií pro osoby se sluchovým postižením. Pokud si chcete zapůjčit pomůcky nebo Vás zaujaly nabízené služby, přijďte se k nám podívat. Centrum je otevřené od pondělí do čtvrtka od 9 do 16 hodin a sídlí v Chrudimi v Revoluční ulici 594. Můžete také zavolat na tel a Bc. Naděžda Medková, sociální pracovnice Vítání občánků 9. února 2015 byli v obřadní síni města Chrudim uvítáni do života tito noví občánci: Eliška Chaloupková, Zuzana Chaloupková, Jan Pilař, Lukáš Nermuť, Tereza Nermuťová, Šimon Moravec, Ester Stýblová, Vít Kopecký, Josef Růžička a Libuše Mikolinová. av Zlatá svatba Manželé Kamila a Václav Jozefy oslavili v obřadní síni Městského úřadu Chrudim v pondělí 19. ledna 2015 zlatou svatbu, padesát let společného života. Jubilantům popřál hodně spokojenosti, radosti, klidu a zdraví do dalších společně prožitých let starosta Petr Řezníček. Jubilantům srdečně blahopřejeme. Komise pro občanské záležitosti Výlety pro seniory Pojeďte s námi za památkami III Letos již třetím rokem zveme seniory na cyklus výletů nazvaný Pojeďte s námi za památkami. Výlety jsme začali pořádat v roce 2012 jako okamžitou reakci na uvedení filmu Šmejdi ve snaze nabídnout chrudimským seniorům alternativu k nechvalně proslulým předváděcím akcím a setkali jsme se s velmi pozitivními ohlasy. První cyklus výletů zaměřený na nedaleké barokní památky v Kutné Hoře, Žďáru nad Sázavou a Kuksu vystřídaly v loňském roce výpravy do královských věnných měst, k nimž město Chrudim patří. V letošním roce budeme v jejich návštěvách pokračovat. Dne 17. dubna se vypravíme do Nového Bydžova, 15. května do Dvora Králové nad Labem a 5. června do Jaroměře. Náplní výletů bude komentovaná procházka historickým jádrem měst a návštěva tamějších muzeí. Těšíme se na všechny zájemce! Cena výletu je 100 Kč. V této ceně je doprava tam i zpět, doprovod průvodce a vstup do vybraného muzea. Odjezd vždy v 9 hodin ze zastávky na Tyršově náměstí (naproti Muzeu barokních soch). Více informací a přihlášky u Štěpánky Gottwaldové na tel , chbeseda.cz. Štěpánka Gottwaldová, Chrudimská beseda Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21, ve spolupráci s Odborem investic a Odborem životního prostředí MěÚ Chrudim, vyhlašuje 9. ročník soutěže Rozkvetlé město. Jako každý rok, je cílem povzbudit obyvatele města v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí a také firmy sídlící v Chrudimi. Líbí se Vám sousedova předzahrádka, jeho rozkvetlé okno? Nebo Vás při procházce po městě zaujaly květinové výzdoby restaurací, firem a dalších subjektů? Neváhejte a přihlaste je do naší soutěže právě Vy. V tomto ročníku jsou vyhlášeny tyto kategorie 1. květinová výzdoba oken, balkónů a lodžií obytných domů 2. květinová výzdoba předzahrádek obytných domů, restaurací, firem a dalších subjektů, které jsou viditelné přímo z ulice Jméno a příjmení: Adresa: Telefon: Rozkvetlé město Přihláška do soutěže Rozkvetlé město Hodnocení bude probíhat dle klimatických podmínek v měsících červen, červenec, srpen a září Odborná komise bude hodnotit výsadby podle následujících kritérií: 1. kompoziční uspořádání 2. harmonie barev 3. úroveň údržby (zaplevelení, kosení trávníku apod.) Pro vítěze jsou v obou kategoriích připraveny hodnotné dárkové poukázky. Jejich předání je plánováno na listopad/prosinec Přihlášky je možné získat také v Informačním centru a na webových stránkách města (pod odkazem Akce 2015). Vyplněné přihlášky je možné odevzdat v Informačním centru na Resselově náměstí nebo elektronicky na do Do soutěže bude přijímána i Vaše fotodokumentace (možno zaslat elektronicky na výše uvedenou adresu). Šárka Trunečková, koordinátor Zdravého města Chrudim Bližší specifikace: (Uveďte orientaci přihlášeného objektu vzhledem ke světovým stranám, význačným bodům v okolí, poschodí apod., např. jižní strana (k Pardubické ulici), 3. patro, 4. okno a první balkón zleva, převislé červené pelargónie.) Doporučená nejvhodnější doba pro hodnocení objektů komisí: Vyplněnou přihlášku odevzdejte v Informačním centru na Resselově náměstí do # # 5

6 Dne 21. dubna 1889 zemřel v Chrudimi (jak si můžeme přečíst na náhrobním pomníku jeho hrobky na hřbitově U Václava) císařský a komorní rada, obchodník a měšťan, v letech purkmistr královského věnného města v Chrudimi Filip Peška. Z nekrologu uveřejněného v novinách Český východ dne 27. dubna se navíc dovíme, že v této hrobce je pohřben majitel domu (vlastnil dům č. p. 115/I), Portrét F. Pešky (sbírky Regionálního muzea v Chrudimi) Chrudimští starostové (2) přísedící obchodního soudu, člen okresního výboru, obecního zastupitelstva, ředitelství městské spořitelny, výboru občanské záložny atd. Filip Peška (narodil se 6. května 1810) byl v pořadí druhým chrudimským purkmistrem. Svého úřadu se ujal po smrti Jana Nepomuka Martiniho v říjnu 1850 a zůstal jím více než deset let, protože v důsledku pozastavení ústavních zákonů došlo k novým obecním volbách až v březnu Měsíc před těmito volbami rekapituloval F. Peška společně s městskou radou a obecním výborem svou dosavadní činnost. Z jejich pamětního listu (je zaznamenán v nově založené městské kronice) se mj. dovíme, že město obnovilo v roce 1850 vyhořelé divadlo (pouze na stavební úpravy vynaložilo téměř 15 tisíc zl.), nemalým nákladem opravilo chrudimské kostely a hřbitov u kostela sv. Michaela, za zl. postavilo městskou vodárnu, přibližně stejným nákladem upravilo dlážděný kopec. Na Kateřinském předměstí postavilo za 18 tis. zl. nový měšťanský špitál, v lednu 1853 rozhodlo o zřízení nemocnice a v témže roce se zasadilo o proměnění dosavadní školy ve školu podreální. Tím, že v únoru 1853 město zakoupilo za 13 tisíc zl. a státu věnovalo 5 domů pro jeho novou budovu, významně přispělo také k návratu krajského soudu do Chrudimi. Na základě rozhodnutí z roku 1858 byly také přestavěny obecní Náhrobek F. Pešky na hřbitově U Václava kotce a zřízena zde dívčí škola, postaven byl dále nový most přes Chrudimku (stál zl.), koupel studená u městské vodárny a v říjnu 1858 městská rada rozhodla o zřízení veřejné spořitelny (její stanovy byly schváleny v prosinci 1860). Výčet všech těchto chvályhodných počinů Filipu Peškovi křeslo purkmistra pro další volební období bohužel nezajistil, v úřadu ho nahradil Josef Klimeš. Pavel Kobetič Letní tábor Českého červeného kříže Oblastní spolek ČČK připravuje od 16. do 29. srpna 2015 v rekreačním zařízení Bělidlo na Seči letní tábor určený dětem od 6 do 16 let. Ubytování je zajištěno ve zděných buňkách s odpovídajícím zázemím. Pro děti je připravena celotáborová hra s filmovou tématikou. Nebudou chybět klasické táborové hry, výlety, táboráky, diskotéky, koupání a spousta zábavy. Cena tábora je Kč. Sourozencům a dětem členů ČČK poskytujeme slevu. Online přihlášky a více informací najdete na www. cckchrudim.cz/tabor. Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme na u cz a telefonu či v kanceláři ČČK v Městském parku 274. Vratislav Příhoda, Oblastní spolek ČČK Chrudim Výroční schůze Svazu tělesně postižených Chrudim Výbor Místní organizace Svazu tělesně postižených v Chrudimi zve své členy na Výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu v restauraci Muzeum od hod. Hudba i občerstvení je zajištěno. Jiří Císař, předseda MO Svazu tělesně postižených Chrudim Velikonoční jarmark a soutěž O nejlepšího velikonočního beránka V sobotu od 8 hodin ožije Resselovo náměstí velikonočními tradicemi včetně pletení velikonočních pomlázek a malování vajíček. Jarmark nabídne také velikonoční kuchyni, se kterou je spojena soutěž O nejlepšího velikonočního beránka. Jestli právě Vy pečete toho zaručeně nejlepšího velikonočního beránka, neváhejte a přihlaste se. Pravidla jsou jednoduchá: přineste vlastnoručně upečeného a ozdobeného velikonočního beránka v 9 hodin ráno na Resselovo náměstí, nechte ochutnat porotě a vyhrajte víkend pro dva v hotelu Beránek Úpice, nebo rodinné vstupné do zábavního parku Tongo Hradec Králové a další hodnotné ceny. Závěr letošního jarmarku bude spojen s průvodem dětí a rodičů, který vynese z centra města Smrtku Moranu a u Divadla ji vhodí do řeky. Ve 13 hodin se Resselovo náměstí zaplní motorkáři a jejich silnými stroji, kteří se zde shromáždí k požehnání motorkám. Soutěž O nejlepšího velikonočního beránka Přihlášení do soutěže: v 9.00 hodin ráno na Resselově náměstí Hodnocení poroty: hodin Vyhlášení výsledků: hodin Soutěžní kategorie: 1. kategorie děti do 15 let, přihlásit se mohou jednotlivci i školní kolektivy 2. kategorie dospělí Hodnocení: 1. vzhled 2. chuť Bodové hodnocení 1 (nejhorší) 5 (nejlepší) Zvítězí beránek s největším počtem bodů. Ceny budou uděleny v obou kategoriích od 1. do 3. místa, hlavní cena v dospělé kategorii: víkendový pobyt pro dva v hotelu Beránek Úpice, hlavní cena v dětské kategorii: rodinné celodenní vstupné do zábavního parku Tongo Hradec Králové. šg 6

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Nový systém informování o veřejných zakázkách

Nový systém informování o veřejných zakázkách X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz BŘEZEN 2007 Nový systém informování o veřejných zakázkách Rada města Chrudimi zavádí v novele Směrnice o veřejných zakázkách nový systém informování o veřejných zakázkách.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz LISTOPAD 2010 Složení nového Zastupitelstva města Chrudim Bude v listopadu

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE ROK BAROKA XIV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz ČERVENEC SRPEN 2011 Loutkářská Chrudim stále mladá Celostátní přehlídka amatérského

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích?

01 /2014. mč Praha 7. Olympijský park na Letné. Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? 01 /2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Olympijský park na Letné Vybíráme základní školu Profil: Petra Neomillnerová Hubneme po Vánocích? inzerce VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ ŠATNY NÁBYTEK

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10 říjen 2010 číslo 10 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Rozhovor s primátorem o končícím volebním období 3 Díky světlům mají Pardubice letiště lepší úrovně 3 Všechny pardubické školky jedou naplno 3 Náměstek

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy. Majetkový odbor informuje. Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 21 KVĚTEN 29.5.2013 Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Více

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie

MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA. ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014. Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Radniční listy MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA ROČNÍK 22 Březen 26. 3. 2014 Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným zdrojům energie Obnovitelné energetické zdroje a úspora energií jsou témata, která trápí

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Volby do Zastupitelstva města Tábora se konají 20. a 21. října www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Pro tento krátký úvodník jsem nevybral ani žádné hodnocení úspěšných zářijových Táborek, ani zamyšlení nad v říjnu očekávanými komunálními

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš

Radniční listy 5 / 2015. Měsíčník občanů statutárního města Olomouce. Titulní foto Jan Andreáš Radniční listy 5 / 2015 Měsíčník občanů statutárního města Olomouce Dům přírody láká turisty Téma: Co dělat v létě v Olomouci? str. 10 13 Moravské divadlo chystá jedenáct premiér str. 21 Výstava připomíná

Více