Adresář sociálních služeb 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář sociálních služeb 2014"

Transkript

1 Adresář sociálních služeb 2014 přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi, mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národností a etnické menšiny a osoby v obtížných životních situacích edice Radnice č.21

2 Milí spoluobčané, Statutární město Hradec Králové Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové ul. ČSA 408, Hradec Králové PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví tel.: , : http: Statutární město Hradec Králové Zpracoval: Tisk odbor... sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru Tel.: , Design a sazba: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Tisk: Garamon, s.r.o., Edice Radnice edice Radnice č. 21, č vydání,,16. vydání, Hradec Králové ISBN ISBN jistě mi dáte za pravdu, že žít život je úžasné a krásné dobrodružství. Přináší nám hodně radosti, mnoho příležitostí k rozvoji a vlastní realizaci, ale také spoustu různých překážek, někdy i různé pády, ztráty, chvíle smutku až bezradnosti. Vše je třeba překonat. Obvykle jsme schopni vstát sami nebo s pomocí svých blízkých a jedeme dál. Může se však někdy stát, že ani rady či pomoc rodiny nebo přátel nestačí a je potřeba se obrátit na odborníky. Kromě úřadů a dalších instancí jsou zde poskytovatelé sociálních služeb pro různé cílové skupiny a situace. Hradec Králové, který se pyšní již dvěma tituly Obec přátelská rodině a uspělo také v hodnocení nejvhodnějších míst pro život v projektu MasterCard, má v současnosti bohatou a rozvinutou síť sociálních a navazujících služeb, která je výsledkem dlouhodobého procesu komunitního plánování. Potřebujete pomoc s péčí o stářím či postižením oslabeného člena své rodiny nebo hledáte radu pro souseda, který žije s manželkou upoutanou na lůžko a je již vyčerpán péčí o ni? Máte kolegyni, která chodí do práce nevyspalá a s modřinami na těle? Potkáváte cestou do práce člověka, který bydlí na ulici? Narodila se Vaší kamarádce předčasně holčička a zdá se, že její vývoj neprobíhá tak, jak má? Naletěla Vaše příbuzná podvodníkovi a nyní se utápí v dluzích a hrozí ji exekuce? Má Váš synovec problémy s drogami? Nebo i přímo Vy se právě perete s nějakým problémem a nevíte, jak jej vyřešit? Pokud jste se Vy nebo někdo ve Vašem okolí ocitli v nenadálé krizové nebo dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a nevíte si s ní rady, tak právě Vám je určen adresář 3

3 sociálních a některých souvisejících služeb, který máte nyní v rukou. Naleznete v něm kontakty na všechny poskytovatele v Hradci Králové s krátkou charakteristikou zařízení a představení nabídky činností, které poskytují. Pokud si ani tak nedokážete vybrat, kdo konkrétně Vám může s Vaším problémem pomoci, tak se samozřejmě kdykoliv můžete obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví na magistrátu města. Jsme tady pro Vás. Žít život naplno a v pohodě lze jen tehdy, když jej dokážeme sdílet, když se dokážeme dělit s druhými o své poznání, zkušenosti, úspěchy, ale také o své starosti, problémy. Sdílená bolest méně bolí, sdílená radost těší více. V každém případě, nikdy nezůstávejte s Vaším problémem sami, není důvod. Pokud nemáte odvahu se svěřit svým blízkým, tak vyhledejte pomoc odborníků, kteří Vám nastaví zrcadlo, poskytnou radu, pomohou hledat řešení, provedou Vás slzavým údolím. A ráda bych ještě všem, kteří dokáží naslouchat a citlivě nabídnout odbornou pomoc a podporu, i touto cestou poděkovala. Přeji nám všem schopnost sdílení a život v radosti. Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví OBSAH Část I. Část II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY (řazeno dle typologie služeb, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění) 37 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ OSOBNÍ ASISTENCE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TÍSŇOVÁ PÉČE PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘE DOMOVY PRO SENIORY DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ RANÁ PÉČE TLUMOČNICKÉ SLUŽBY AZYLOVÉ DOMY KONTAKTNÍ CENTRA KRIZOVÁ POMOC a INTERVENČNÍ CENTRA NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NOCLEHÁRNY SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TERÉNNÍ PROGRAMY SOCIÁLNÍ REHABILITACE SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (návazné služby doplňující síť registrovaných sociálních služeb) skupina RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ skupina SENIOŘI skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM skupina NÁRODNOSTNÍ A ETNICKÉ MENŠINY A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI oblast ZDRAVOTNÍ PÉČE oblast MÍSTA PŘÁTELSKÁ RODINĚ oblast DOBROVOLNICTVÍ oblast DOPRAVNÍ SLUŽBY 98 UŽITEČNÉ KONTAKTY

4 HRADEC KRÁLOVÉ MÁ Z POHLEDU ŠIROKÉHO SPEKTRA SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NAČ NAVAZOVAT Přijměte prosím pozvání na krátký výlet do historie sociálně zdravotních služeb města Hradce Králové. Zřejmě nejstarším doloženým sociálním zařízením na území města byl diecézní ústav pro hluchoněmé děti Rudolfinum, doložený již roku Ústav získal na přelomu 19. a 20. století novou moderní budovu na Pospíšilově třídě, v které nechybělo elektrické osvětlení, ústřední topení, vanové lázně i moderní tělocvična a kaple. Zabýval se výchovou, vzděláním a léčbou hluchoněmých dětí a dětí s poruchami sluchu a řeči z celých severovýchodních Čech. V šesti až sedmi třídách se deset pedagogů věnovalo přibližně osmdesáti zdravotně postiženým dětem. Vedle ředitele, kte rý zastával současně roli katechety, zde působilo osm řádových sester a jeden odborný třídní učitel. K byl ústav znárodněn a o 4 roky později zanikl (Koritenská, 2009). Dalším významným sociálním zařízením na území Hradce Králové byl chudobinec. Dne 10. října 1901 poda la technická kancelář města návrh na umístění chudobince sv. Josefa a útulku do domů čp. 62 a 63 na Velkém náměstí. Předpokládalo se, že chudobinec by pojal v I. a II. patře celkem 34 osob a v zadním traktu domu že by mohlo být umístěno 16 osob. Tam byla také plánována prádelna s mandlem. Náklady na jednu osobu a den byly propočteny na 65 haléřů, ale pak zvýšeny na 70 haléřů. Dále se počítalo s tím, že v zadním traktu budovy upraví dvě místnosti na městskou šatlavu. (Doubek, Rezková, 2009, s. 135). V roce 1910 byla schválena smlouva mezi městem Hradec Králové a komisí pro ochranu dítek a péči o mládež v Království českém o vzniku Chlapecké výchovny pro méně nadané a lehce slabomyslné hochy a pro ty, u kterých se školní i rodičovská výchova nesetkávala s úspěchem (Doubek, Rezková, 2009). Toto zařízení bylo ojedinělé v celém tehdejším rakouském mocnářství. Chlapci měli ve zřízeném ústavu celé zaopatření. Zámožnější rodiče výdaje hradili sami, u nemajetných domovská nebo rodná obec nebo jiné sociální instituce. Pomocná škola poskytovala chovancům povinným školní docházkou přiměřené vzdělání (Novotný, 1986, s. 2). Zaměření školy se v průběhu desetiletí vyvinulo až v dnešní dvě instituce, a to Dětský diagnostický ústav a dále Speciální školy Hradec Králové. Za zmínku stojí i náplň činnosti řady dobročinných spolků působících v Hradci Králové, např. Spolku sv. Vincence z Paula pro dobrovolné ošetřování chudých v Království českém nebo Dobročinného komitetu dam, který v Hradci Králové působil od roku 1883 do roku Účelem komitetu bylo poskytování potřebného ošacení chudým odchovancům diecézního ústa vu pro hluchoněmé v Hradci Králové. Do činnosti spolku byly zapojeny manželky a dcery hradeckých podnikatelů, úředníků, učitelů a dalších veřejně činných osobností. Hmotnou podporou českých studentů vysokých škol v Praze se zabýval místní odbor Husova fondu v letech Masarykův jubilejní legionářský fond Župy královéhradecké byl v ob dobí tzv. první republiky zaměřen na podporu česko slovenských legionářů a je jich rodin, nemajetným středoškolákům pomáhal v letech Spolek pro podporu chudých studujících. Již od roku 1920 působí na území města YMCA, která původně sloužila demobilizovaným vojákům v návratu do civilního života. Velmi bohatou historii a široký záběr volnočasových aktivit si YMCA zachovala dodnes. V roce 1929 byl v Hradci Králové otevřen Okresní Masarykův chorobinec s kapacitou 150 míst. V období Protektorátu Čechy a Morava pečoval Hradec Králové o své zchudlé a sociálně slabé příslušníky formou poskytování trvalých měsíčních chudinských podpor, formou bezplatného pronájmu bytu, úplným zaopatřením v okresním chorobinci a poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče a také bez platnou lékařskou péčí a ošetřováním v těžké nemoci. 2 Celkem Hradec Králové podporoval v roce 1941 z pohledu sociálně zdravotního 380 osob, přičemž celkové náklady obce na tyto služby dosahovaly K 1 (Sociálně zdravotní péče na Královéhradecku, 1941). Další sociální aktivity realizovaly na území Hradce Králové ve 40. letech 20. století například tyto organizace: Okresní péče o mládež na Královéhradecku, Ochrana matek a dětí v Hradci Králové, Liga proti tuberkulose, útulek pro děti dělníků a malozemědělců, Diecesní svaz Charity, ošetřovatelská škola Šedých sester III. řádu sv. Františka v Hradci Králové, Ústav 1/ Město Hradec Králové v té době spravovalo 79 dobročinných nadací s celkovým jměním K. 2/ městská ošetřovatelka navštěvovala v bytech těžce nemocné, přičemž pacientům byly poskytovány léky na účet obce

5 chudých školských sester de Notre Dame v Hradci Králové nebo Domov katolických osamělých žen, které po vykonaném životním díle zasluhují stráviti zbývající léta života v klidném odpočinku (Sociálně zdravotní péče na Královéhradecku, 1941, s. 42). Nezbytnou sou částí sítě současných sociálních služeb je krajská příspěvková organizace Domov důchodců Hradec Králové (nově Domov U Biřičky). Zařízení se čtyřmi odděleními přišlo na více než sedm milionů Kč a bylo slavnostně otevřeno počátkem roku V roce 1993 zde bylo otevřeno též ošetřovatelské oddělení a o rok později i oddělení gerontopsychiatrické. Na počátku nového milénia došlo k rekonstrukci objektu a jeho dostavbě, jež si vyžádala vice než 120 mil. Kč a která se stala stavbou roku V sedmdesátých letech minulého století byl významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě Hradec Králové zdejší Okresní národní výbor, jehož Okresní ústav sociálních služeb coby příspěvková organizace, avšak tehdy bez právní subjektivity, zajišťoval na území bývalého okresu Hradec Králové pečovatelskou službu a taktéž čtyři domy s pečovatelskou službou včetně středisek osobní hygieny. V roce 1991 již měla příspěvková organizace právní subjektivitu a zřizovala osm domů s pečovatelskou službou, navíc stanice pečovatelské služby pro děti, čtyři denní stacionáře, tzv. domovinky, jednu respitní péči (tedy přechodný pobyt), osm středisek pěstounské péče a jednu psychologickou rodinnou poradnu (Vostrovská, Doucek, 2010). Již od roku 1990 začal poskytovat své služby seniorům královéhradecký Svaz důchodců, o rok později zřídila Oblastní charita Hradec Králové azylový dům pro muže. V roce 1994 vznikla charitní pečovatelská služba, v letech byly otevřeny nové azylové domy (Domov pro matky s dětmi a středisko sociálních služeb pro muže bez domova tzv. Dům Matky Terezy) postavené nákladem statutárního města Hradec Králové, jejichž provozovatelem se stala také Oblastní charita. Obecně lze konstatovat, že prudký rozvoj sociálních služeb v Hradci Králové nastal od druhé poloviny devadesátých let dvacátého století, kdy se na území města rozrostly služby poskytované nestátními neziskovými subjekty. Zvláštní poznámku si zaslouží též rozvoj zdravotní péče na území města, jež lze datovat již od roku Špitál bratří křižovníků od sv. Jakuba na Pražském Předměstí Na louce, později špitál specializovaný pro malomocné, byl za husitských válek vypálen a následně zanikl za obléhání města Švédy v roce Tehdejší Hradec nabízel i služby dalších špitálů, např. špitálu sv. Anny, a dokonce i několika lázní, jejichž existence je doložena již roku Z nemocí se ve středověkém Hradci Králové léčily bolesti v hlavě, slepota a mdlý zrak, bolesti v hrdle, opuchlé končetiny a úplavice. (Koritenská, 2005). Zajímavým sociálně zdravotním zařízením byl léčebný ústav pro lehké holky 3 - Kropáčka, založený roku 1829, jehož přízemí bylo vyčleněno jako věznice pro hnance a výtržníky. První městská nemocnice s kapacitou 30 lůžek vznikla v dnešním historickém centru města Hradec Králové roku 1866 a její hlavní činnost spočívala v léčení syfilisu, svrabu a TBC. (Stefan, 1957). Tzv. Okresní veřejná nemocnice s kapacitou 74 lůžek byla v Hradci Králové otevřena roku 1887, v roce 1923 však bylo rozhodnuto vybudovat na území města nové moderní zdravotnické zařízení v blízkosti soutoku Labe a Orlice. V následujících letech zde vznikla pavilónová parková nemocnice tvořená budovami jednotlivých lékařských sekcí, situovanými kolem centrálního nádvoří. Areál byl slavnostně otevřen u příležitosti desátého výročí vzniku Československa.(Potůček, 2009). Již tehdy patřilo zařízení k nejmodernějším na území republiky. Dnes je královéhradecká fakultní nemocnice hlavním místním zaměstnavatelem a jedním z největších firem 3/ Někdy nazývaný jako záchytný ústav pro výtržníky a nakažené nevěstky (Koritenská, 2005) 8 9

6 na území východních Čech, ale i celé České republiky. Na 23 klinikách s 1500 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantně je v nemocnici ošetřeno okolo půl milionu pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky i léčby i léčebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evropě. Fakultní nemocnice Hradec Králové je také významným výzkumným a výukovým pracovištěm úzce spojeným s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. 4 V ratingu kvality zdravotnických zařízení podle spokojenosti pacientů získala fakultní nemocnice Hradec Králové hodnocení A+ jako významně nadstandardní zařízení 5 a v roce 2013 se stala absolutním vítězem v celostátním projektu Health Care Institute, čímž se stala oficiálně nejlepší nemocnicí v ČR. 6 Proces plánování v sociální oblasti je v Hradci Králové založen na spolupráci a zapojení veřejnosti, které vede k zjišťování potřeb a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Tento způsob plánování se v České republice rozvíjí přibližně od roku 1999 (Havlík, 2009), přičemž v Královéhradeckém kraji lze jeho počátek datovat od roku 2002 (Hloušek a kol., 2008). Hradec Králové se zapojil do popisovaného procesu v průběhu roku 2003 a na rozvoj projektu získal podporu z grantového programu Královéhradeckého kraje, následně i ze strukturálních fondů Evropské unie. V období postupně vznikly čtyři rozvojové dokumenty sociálně zdravotní oblasti, kte ré se staly součástí strategického plánu rozvoje města. Součástí aktuální koncepce rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové je též tento katalog, který pře hled ným způsobem představuje sociální a související služby ve městě. PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví POUŽITÁ LITERATURA Doubek, Z., Rezková, H. Starý Hradec Králové dům od domu. Hradec Králové, Jiří Blahuš AXA, 2009, s. 5 8, ISBN Havlík, M. et al.: Nové zjišťování potřeb. Protivín, Komunitní plánování, o.p.s., 2009, 20s. Hloušek, J. et al.: Plánování sociálních služeb ve venkovském území. Hradec Králové, Občanské poradenské středisko, 2008, 80 s, ISBN Koritenská, P. Rudolfinum ústav pro hluchoněmé děti v Hradci Králové. In: Scan, roč. 19, 2009, č. 2, s Koritenská, P. Zajímavosti z historie zdravotnictví v Hradci Králové aneb, víte, že In: Scan, roč. 15, č. 6, 2005, s , ISSN X SSVK I /2005 Sociálně zdravotní péče na Královéhradecku. Praha, Vydavatelstvo sociálně zdravotních publikací, J. Beránek, 1941, 80 s. Potůček, J. Hradec Králové architektura a urbanismus Hradec Králové, Muzeum Východních Čech, 2009, 151 s. ISBN Stefan, H. Předchůdci klinické nemocnice v Hradci Králové. Hradecký kraj, Sborník o přírodních poměrech a dějinných proměnách severovýchodních Čech, 1957, s S SVK 50929/1957 Vostrovská, H., Doucek, A. Historie sociální péče v Hradci Králové. Vybrané kapitoly. Hradec Králové, Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s., 2010, 25 s. 4/ (http://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/historie-nemocnice) / (www.hodnoceni-nemocnic.cz) / (www.hc-institute.org/cz/novinky)

7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 37 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. ADRA, o.p.s. telefon ADRA Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti, tř. Edvarda Beneše 575, Hradec Králové (po pá 8 16 hod.) (v provozní dobu) odborné sociální poradenství, krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti, osoby v krizi; pachatelé trestné činnosti APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící) telefon APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící) Staňkovská 378, Praha 9, Krajská pobočka: Štefánikova 549, Hradec Králové odborné sociální poradenství a právní poradenství, sociální rehabilitace, tlumočnické služby osoby se sluchovým a kombinovaným postižením Právní povědomí je mezi neslyšícími velmi malé, často je třeba řešit zanedbané případy s propadlými lhůtami. Je třeba vysvětlit slyšící straně situaci a specifika skupiny neslyšících. Právní poradenství vede právník, je zajištěna bezbariérová komunikace prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka. Pomáhá našim klientům řešit otázky z oblasti pracovního, občanského či rodinného práva Poskytujeme bezplatnou, okamžitou, komplexní a odbornou sociálně-právní pomoc cílové skupině uživatelů. Služba je poskytována formou sociálního poradenství, psychoterapeutických konzultací, mediací v terapeutickém rámci, trestně právního poradenství a doprovázení na instituce. V rámci činnosti poradny probíhá program Práce s agresí, kdy poskytujeme psychoterapeutickou pomoc osobám při zvládání projevů agresivity. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké Hábova 1571, Praha 5 telefon ,

8 odborné sociální poradenství, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoby se sluchovým postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; rodiny s dítětem/ dětmi; senioři Sociální poradna nabízí poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, pomoc při sepisování úředních dopisů, vyřizování telefonátů, pomoc v těžké životní situaci, s hledáním zaměstnání, bydlení aj. Poskytuje také kontakt na další instituce. Sociálního pracovníka, který ovládá znakový jazyk lze kontaktovat kromě telefonu také pomocí u, sms či přes Skype (FRPSPsocpor). Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. telefon Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Pospíšilova 365/9, Hradec Králové odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením Ambulantní sociální služba odborné sociální poradenství je poskytována všem občanům se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, jejich věk a situaci. Zejména se zaměřuje na řešení obtížných sociálních situací, uplatňování práv a nároků vycházejících ze zákona 108/2006 Sb. (invalidní důchody, příspěvek na péči, průkazy ZTP apod.). Manželská a rodinná poradna Hradec Králové Divišova 829/2, Hradec Králové telefon , odborné sociální poradenství, denní stacionáře, pečovatelská služba 14 15

9 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi Nabízíme bezplatnou pomoc, poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v náročné, tíživé životní situaci, kterou je obtížné zvládnout vlastními silami. Poskytujeme párové, rodinné, individuální poradenství a terapii, sociálně-právní poradenství v oblasti rodiny, mediaci, asistované setkávání. Diecézní katolická charita Hradec Králové telefon Poradna pro osoby nedoslýchavé a jejich blízké. Nabízíme bezplatné poradenství ohledně kompenzačních pomůcek, sluchadel či v oblasti komunikace s osobami se sluchovým postižením. Zprostředkujeme také navazující služby. Poradna pro cizince a uprchlíky Šafaříkova ul. 666/9, Hradec Králové, doručovací adresa: Velké náměstí 37/46, Hradec Králové odborné sociální poradenství Český klub nedoslýchavých HELP telefon Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP Pospíšilova 281, Hradec Králové imigranti a azylanti Poradna pro cizince a uprchlíky poskytuje bezplatné odborné poradenské služby cizincům a uprchlíkům v tíživé sociální situaci bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství. Služby jsou poskytovány ambulantně i terénní formou. K dalším návazným aktivitám patří kurzy češtiny pro cizince, zájmové aktivity a multikulturní akce. odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby se sluchovým postižením; senioři Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. Milady Horákové 504, Hradec Králové telefon , ,

10 odborné sociální poradenství, tlumočnické služby osoby se sluchovým postižením Služba zahrnuje podporu při vyřizování osobních záležitostí klientů, např. zprostředkování kontaktu (vyřízení telefonátu), pomoc při vyřizování běžných záležitostí (úřední dopisy), nácvik správného používání sluchadla či řešení osobního problému. Služby jsou poskytovány ambulantně, terénně po předchozí domluvě v zařízeních jiných poskytovatelů služeb. Fakultativní službou je půjčování kompenzačních pomůcek a odborné literatury, zajištění kompenzačních pomůcek u dodavatele, přístup na internet. Občanské poradenské středisko, o.p.s. telefon Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové. Občanská poradna Hradec Králové Veverkova 1343/1, Hradec Králové odborné sociální poradenství Laxus, o.s. Ambulantní centrum Hradec Králové Nerudova 1361/31, Hradec Králové telefon , odborné sociální poradenství, kontaktní centra, služby následné péče, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách dle registru všechny (převážně osoby v krizi, oběti trestných činů, rodiny s dětmi, senioři atd.) Poradna nabízí bezplatnou pomoc lidem v náročných životních situacích. Jedná se o poradenství především v oblastech dluhové a rodinné problematiky, pracovně-právních vztazích, oblasti bydlení, sociálních dávek, trestním právu a dalších problémových oblastech. Poradenství je poskytováno ambulantní i terénní formou, uživatel služby může využít buď osobní, telefonickou či ovou konzultaci nebo požádat o konzultaci v jeho přirozeném prostředí

11 Oblastní charita Hradec Králové Poradna pro lidi v tísni Kotěrova 847, Hradec Králové telefon , odborné sociální poradenství oběti domácího násilí; osoby komerčně zneužívané; osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením; osoby v krizi; senioři odborné sociální poradenství, azylové domy, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, pečovatelská služba, raná péče, sociální rehabilitace oběti trestné činnosti; osoby v krizi Poradna pracuje na systému senioři radí seniorům a tento přístup, přejatý ze zahraničí, se v praxi velmi osvědčil. Poskytujeme poradenství v oblasti sociální a zdravotní politiky, ale také v oblasti právní, bytové a spotřebitelské. Zájemci o službu mohou přijít osobně, případně zavolat na uvedené telefonní číslo. Rada seniorů České republiky, o.s. Poradna poskytuje bezplatnou pomoc lidem starším 18 let v těžké životní (sociální) situaci, kterou nedokáží řešit sami. Jde o oběti trestného činu nebo o lidi nacházející se v jiné krizové situaci, tj. akutní krizi nebo dlouhodobě nepříznivé situaci (např. platební neschopnost, úmrtí blízké osoby, vztahové problémy). Poradna se zaměřuje na rodinné právo, dluhovou problematiku, problémy s bydlením, poradenství obětem trestných činů, pozůstalým, psychologické poradenství formou krizové intervence a podpůrné psychoterapie. Rada seniorů ČR - regionální pracoviště Hradec Králové Gočárova třída 1620, Hradec Králové TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. Okružní 1135/15, Hradec Králové telefon , odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se zrakovým postižením telefon

12 Poradenství pro zrakově postižené především sociálně právní (práva, nároky, povinnosti), dále poradenství ke kompenzačním pomůckám (předvedení, vyzkoušení, případně zapůjčení), zprostředkování kontaktu s navazujícími pracovišti. Poskytujeme též poradenství v oblasti úprav prostředí a řešení informačních a architektonických bariér pro zrakově postižené. Služba nabízí ambulantní i terénní formu. Poskytujeme nepřetržité služby v domácím prostředí (u klientů doma) kdykoliv během 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (i o víkendech a svátcích). Rozsah služeb, počet hodin a dnů určuje klient dle svých potřeb. Součástí služby je i péče sociálního terapeuta. Klientům a jejich rodinám nabízí psychologický doprovod a pomoc při řešení složitých situací souvisejících se službou a klientovou bezmocí. 39 OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. HEWER, z.s. telefon Středisko osobní asistence pro Hradec Králové Nezvalova 377/14, Hradec Králové osobní asistence osoby se zdravotním postižením; senioři, dlouhodobě nemocní lidé (vč. péče při rekonvalescenci po nehodě) Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové telefon Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Mostecká 290/3, Hradec Králové osobní asistence, chráněné bydlení, odlehčovací služby osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři Službu poskytujeme dětem a dospělým z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Naší terénní službou v maximální míře podporujeme zvyšování soběstačnosti uživatele, a to v jeho přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, kdy uživatel službu potřebuje. Uživateli poskytujeme takovou míru pomoci a podpory, která vychází z jeho individuálních potřeb

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb

služba Poskytovatel Název služby Dotace MPSV 2015 - požadovaná částka 38 - Odborné sociální poradenství s prvky Centrum sociální pomoci a služeb Navýšení dotací v rámci dotačního programu na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Sluch Vám sice nevrátíme, ale pomůžeme Vám se sluchovou vadou žít kvalitněji. Slovo úvodem Vážení, dovoluji si Vám představit nově založenou společnost poskytující sociální služby

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro poskytovatele sociálních

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku

Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Rf ~.OPERALNf.., ='CR ~""'E n A """,pskj ~ :a: LIDSKÉ ZAMÉSTNANOST ZDROJE PROGRAM PODPORUJEME VASI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Prehled sociálních služeb na Frýdlantsku Tento informacní leták obsahuje prehled

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI CHRUDIM Adresa : Soukenická 158 537 01 Chrudim Telefon : 469 638 209 recepce (pondělí - pátek od 7,00 hodin do 15,30 hodin) Fax : 469 630 470 E-mail : centrum@socialni-sluzby.cz

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY VERZE KATALOGU: 30. květen 2013 www.kpjck.cz www.jr-spolecnost.cz

Více