Adresář sociálních služeb 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Adresář sociálních služeb 2014"

Transkript

1 Adresář sociálních služeb 2014 přehled sociálních a souvisejících služeb pro rodiny s dětmi, mládež, osoby se zdravotním postižením, seniory, národností a etnické menšiny a osoby v obtížných životních situacích edice Radnice č.21

2 Milí spoluobčané, Statutární město Hradec Králové Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové ul. ČSA 408, Hradec Králové PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví tel.: , : http: Statutární město Hradec Králové Zpracoval: Tisk odbor... sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradec Králové PhDr. Marek Šimůnek, vedoucí odboru Tel.: , Design a sazba: FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Tisk: Garamon, s.r.o., Edice Radnice edice Radnice č. 21, č vydání,,16. vydání, Hradec Králové ISBN ISBN jistě mi dáte za pravdu, že žít život je úžasné a krásné dobrodružství. Přináší nám hodně radosti, mnoho příležitostí k rozvoji a vlastní realizaci, ale také spoustu různých překážek, někdy i různé pády, ztráty, chvíle smutku až bezradnosti. Vše je třeba překonat. Obvykle jsme schopni vstát sami nebo s pomocí svých blízkých a jedeme dál. Může se však někdy stát, že ani rady či pomoc rodiny nebo přátel nestačí a je potřeba se obrátit na odborníky. Kromě úřadů a dalších instancí jsou zde poskytovatelé sociálních služeb pro různé cílové skupiny a situace. Hradec Králové, který se pyšní již dvěma tituly Obec přátelská rodině a uspělo také v hodnocení nejvhodnějších míst pro život v projektu MasterCard, má v současnosti bohatou a rozvinutou síť sociálních a navazujících služeb, která je výsledkem dlouhodobého procesu komunitního plánování. Potřebujete pomoc s péčí o stářím či postižením oslabeného člena své rodiny nebo hledáte radu pro souseda, který žije s manželkou upoutanou na lůžko a je již vyčerpán péčí o ni? Máte kolegyni, která chodí do práce nevyspalá a s modřinami na těle? Potkáváte cestou do práce člověka, který bydlí na ulici? Narodila se Vaší kamarádce předčasně holčička a zdá se, že její vývoj neprobíhá tak, jak má? Naletěla Vaše příbuzná podvodníkovi a nyní se utápí v dluzích a hrozí ji exekuce? Má Váš synovec problémy s drogami? Nebo i přímo Vy se právě perete s nějakým problémem a nevíte, jak jej vyřešit? Pokud jste se Vy nebo někdo ve Vašem okolí ocitli v nenadálé krizové nebo dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a nevíte si s ní rady, tak právě Vám je určen adresář 3

3 sociálních a některých souvisejících služeb, který máte nyní v rukou. Naleznete v něm kontakty na všechny poskytovatele v Hradci Králové s krátkou charakteristikou zařízení a představení nabídky činností, které poskytují. Pokud si ani tak nedokážete vybrat, kdo konkrétně Vám může s Vaším problémem pomoci, tak se samozřejmě kdykoliv můžete obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví na magistrátu města. Jsme tady pro Vás. Žít život naplno a v pohodě lze jen tehdy, když jej dokážeme sdílet, když se dokážeme dělit s druhými o své poznání, zkušenosti, úspěchy, ale také o své starosti, problémy. Sdílená bolest méně bolí, sdílená radost těší více. V každém případě, nikdy nezůstávejte s Vaším problémem sami, není důvod. Pokud nemáte odvahu se svěřit svým blízkým, tak vyhledejte pomoc odborníků, kteří Vám nastaví zrcadlo, poskytnou radu, pomohou hledat řešení, provedou Vás slzavým údolím. A ráda bych ještě všem, kteří dokáží naslouchat a citlivě nabídnout odbornou pomoc a podporu, i touto cestou poděkovala. Přeji nám všem schopnost sdílení a život v radosti. Ing. Anna Maclová, náměstkyně primátora pro oblast školství, sociální věci a zdravotnictví OBSAH Část I. Část II. SOCIÁLNÍ SLUŽBY (řazeno dle typologie služeb, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění) 37 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ OSOBNÍ ASISTENCE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TÍSŇOVÁ PÉČE PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘE DOMOVY PRO SENIORY DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ RANÁ PÉČE TLUMOČNICKÉ SLUŽBY AZYLOVÉ DOMY KONTAKTNÍ CENTRA KRIZOVÁ POMOC a INTERVENČNÍ CENTRA NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ NOCLEHÁRNY SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TERÉNNÍ PROGRAMY SOCIÁLNÍ REHABILITACE SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY (návazné služby doplňující síť registrovaných sociálních služeb) skupina RODINY S DĚTMI A MLÁDEŽ skupina SENIOŘI skupina OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM skupina NÁRODNOSTNÍ A ETNICKÉ MENŠINY A OSOBY V OBTÍŽNÉ ŽIVOTNÍ SITUACI oblast ZDRAVOTNÍ PÉČE oblast MÍSTA PŘÁTELSKÁ RODINĚ oblast DOBROVOLNICTVÍ oblast DOPRAVNÍ SLUŽBY 98 UŽITEČNÉ KONTAKTY

4 HRADEC KRÁLOVÉ MÁ Z POHLEDU ŠIROKÉHO SPEKTRA SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NAČ NAVAZOVAT Přijměte prosím pozvání na krátký výlet do historie sociálně zdravotních služeb města Hradce Králové. Zřejmě nejstarším doloženým sociálním zařízením na území města byl diecézní ústav pro hluchoněmé děti Rudolfinum, doložený již roku Ústav získal na přelomu 19. a 20. století novou moderní budovu na Pospíšilově třídě, v které nechybělo elektrické osvětlení, ústřední topení, vanové lázně i moderní tělocvična a kaple. Zabýval se výchovou, vzděláním a léčbou hluchoněmých dětí a dětí s poruchami sluchu a řeči z celých severovýchodních Čech. V šesti až sedmi třídách se deset pedagogů věnovalo přibližně osmdesáti zdravotně postiženým dětem. Vedle ředitele, kte rý zastával současně roli katechety, zde působilo osm řádových sester a jeden odborný třídní učitel. K byl ústav znárodněn a o 4 roky později zanikl (Koritenská, 2009). Dalším významným sociálním zařízením na území Hradce Králové byl chudobinec. Dne 10. října 1901 poda la technická kancelář města návrh na umístění chudobince sv. Josefa a útulku do domů čp. 62 a 63 na Velkém náměstí. Předpokládalo se, že chudobinec by pojal v I. a II. patře celkem 34 osob a v zadním traktu domu že by mohlo být umístěno 16 osob. Tam byla také plánována prádelna s mandlem. Náklady na jednu osobu a den byly propočteny na 65 haléřů, ale pak zvýšeny na 70 haléřů. Dále se počítalo s tím, že v zadním traktu budovy upraví dvě místnosti na městskou šatlavu. (Doubek, Rezková, 2009, s. 135). V roce 1910 byla schválena smlouva mezi městem Hradec Králové a komisí pro ochranu dítek a péči o mládež v Království českém o vzniku Chlapecké výchovny pro méně nadané a lehce slabomyslné hochy a pro ty, u kterých se školní i rodičovská výchova nesetkávala s úspěchem (Doubek, Rezková, 2009). Toto zařízení bylo ojedinělé v celém tehdejším rakouském mocnářství. Chlapci měli ve zřízeném ústavu celé zaopatření. Zámožnější rodiče výdaje hradili sami, u nemajetných domovská nebo rodná obec nebo jiné sociální instituce. Pomocná škola poskytovala chovancům povinným školní docházkou přiměřené vzdělání (Novotný, 1986, s. 2). Zaměření školy se v průběhu desetiletí vyvinulo až v dnešní dvě instituce, a to Dětský diagnostický ústav a dále Speciální školy Hradec Králové. Za zmínku stojí i náplň činnosti řady dobročinných spolků působících v Hradci Králové, např. Spolku sv. Vincence z Paula pro dobrovolné ošetřování chudých v Království českém nebo Dobročinného komitetu dam, který v Hradci Králové působil od roku 1883 do roku Účelem komitetu bylo poskytování potřebného ošacení chudým odchovancům diecézního ústa vu pro hluchoněmé v Hradci Králové. Do činnosti spolku byly zapojeny manželky a dcery hradeckých podnikatelů, úředníků, učitelů a dalších veřejně činných osobností. Hmotnou podporou českých studentů vysokých škol v Praze se zabýval místní odbor Husova fondu v letech Masarykův jubilejní legionářský fond Župy královéhradecké byl v ob dobí tzv. první republiky zaměřen na podporu česko slovenských legionářů a je jich rodin, nemajetným středoškolákům pomáhal v letech Spolek pro podporu chudých studujících. Již od roku 1920 působí na území města YMCA, která původně sloužila demobilizovaným vojákům v návratu do civilního života. Velmi bohatou historii a široký záběr volnočasových aktivit si YMCA zachovala dodnes. V roce 1929 byl v Hradci Králové otevřen Okresní Masarykův chorobinec s kapacitou 150 míst. V období Protektorátu Čechy a Morava pečoval Hradec Králové o své zchudlé a sociálně slabé příslušníky formou poskytování trvalých měsíčních chudinských podpor, formou bezplatného pronájmu bytu, úplným zaopatřením v okresním chorobinci a poskytováním lékařské a ošetřovatelské péče a také bez platnou lékařskou péčí a ošetřováním v těžké nemoci. 2 Celkem Hradec Králové podporoval v roce 1941 z pohledu sociálně zdravotního 380 osob, přičemž celkové náklady obce na tyto služby dosahovaly K 1 (Sociálně zdravotní péče na Královéhradecku, 1941). Další sociální aktivity realizovaly na území Hradce Králové ve 40. letech 20. století například tyto organizace: Okresní péče o mládež na Královéhradecku, Ochrana matek a dětí v Hradci Králové, Liga proti tuberkulose, útulek pro děti dělníků a malozemědělců, Diecesní svaz Charity, ošetřovatelská škola Šedých sester III. řádu sv. Františka v Hradci Králové, Ústav 1/ Město Hradec Králové v té době spravovalo 79 dobročinných nadací s celkovým jměním K. 2/ městská ošetřovatelka navštěvovala v bytech těžce nemocné, přičemž pacientům byly poskytovány léky na účet obce

5 chudých školských sester de Notre Dame v Hradci Králové nebo Domov katolických osamělých žen, které po vykonaném životním díle zasluhují stráviti zbývající léta života v klidném odpočinku (Sociálně zdravotní péče na Královéhradecku, 1941, s. 42). Nezbytnou sou částí sítě současných sociálních služeb je krajská příspěvková organizace Domov důchodců Hradec Králové (nově Domov U Biřičky). Zařízení se čtyřmi odděleními přišlo na více než sedm milionů Kč a bylo slavnostně otevřeno počátkem roku V roce 1993 zde bylo otevřeno též ošetřovatelské oddělení a o rok později i oddělení gerontopsychiatrické. Na počátku nového milénia došlo k rekonstrukci objektu a jeho dostavbě, jež si vyžádala vice než 120 mil. Kč a která se stala stavbou roku V sedmdesátých letech minulého století byl významným poskytovatelem sociálních služeb ve městě Hradec Králové zdejší Okresní národní výbor, jehož Okresní ústav sociálních služeb coby příspěvková organizace, avšak tehdy bez právní subjektivity, zajišťoval na území bývalého okresu Hradec Králové pečovatelskou službu a taktéž čtyři domy s pečovatelskou službou včetně středisek osobní hygieny. V roce 1991 již měla příspěvková organizace právní subjektivitu a zřizovala osm domů s pečovatelskou službou, navíc stanice pečovatelské služby pro děti, čtyři denní stacionáře, tzv. domovinky, jednu respitní péči (tedy přechodný pobyt), osm středisek pěstounské péče a jednu psychologickou rodinnou poradnu (Vostrovská, Doucek, 2010). Již od roku 1990 začal poskytovat své služby seniorům královéhradecký Svaz důchodců, o rok později zřídila Oblastní charita Hradec Králové azylový dům pro muže. V roce 1994 vznikla charitní pečovatelská služba, v letech byly otevřeny nové azylové domy (Domov pro matky s dětmi a středisko sociálních služeb pro muže bez domova tzv. Dům Matky Terezy) postavené nákladem statutárního města Hradec Králové, jejichž provozovatelem se stala také Oblastní charita. Obecně lze konstatovat, že prudký rozvoj sociálních služeb v Hradci Králové nastal od druhé poloviny devadesátých let dvacátého století, kdy se na území města rozrostly služby poskytované nestátními neziskovými subjekty. Zvláštní poznámku si zaslouží též rozvoj zdravotní péče na území města, jež lze datovat již od roku Špitál bratří křižovníků od sv. Jakuba na Pražském Předměstí Na louce, později špitál specializovaný pro malomocné, byl za husitských válek vypálen a následně zanikl za obléhání města Švédy v roce Tehdejší Hradec nabízel i služby dalších špitálů, např. špitálu sv. Anny, a dokonce i několika lázní, jejichž existence je doložena již roku Z nemocí se ve středověkém Hradci Králové léčily bolesti v hlavě, slepota a mdlý zrak, bolesti v hrdle, opuchlé končetiny a úplavice. (Koritenská, 2005). Zajímavým sociálně zdravotním zařízením byl léčebný ústav pro lehké holky 3 - Kropáčka, založený roku 1829, jehož přízemí bylo vyčleněno jako věznice pro hnance a výtržníky. První městská nemocnice s kapacitou 30 lůžek vznikla v dnešním historickém centru města Hradec Králové roku 1866 a její hlavní činnost spočívala v léčení syfilisu, svrabu a TBC. (Stefan, 1957). Tzv. Okresní veřejná nemocnice s kapacitou 74 lůžek byla v Hradci Králové otevřena roku 1887, v roce 1923 však bylo rozhodnuto vybudovat na území města nové moderní zdravotnické zařízení v blízkosti soutoku Labe a Orlice. V následujících letech zde vznikla pavilónová parková nemocnice tvořená budovami jednotlivých lékařských sekcí, situovanými kolem centrálního nádvoří. Areál byl slavnostně otevřen u příležitosti desátého výročí vzniku Československa.(Potůček, 2009). Již tehdy patřilo zařízení k nejmodernějším na území republiky. Dnes je královéhradecká fakultní nemocnice hlavním místním zaměstnavatelem a jedním z největších firem 3/ Někdy nazývaný jako záchytný ústav pro výtržníky a nakažené nevěstky (Koritenská, 2005) 8 9

6 na území východních Čech, ale i celé České republiky. Na 23 klinikách s 1500 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů, z nichž kolem 40 % je operováno. Ambulantně je v nemocnici ošetřeno okolo půl milionu pacientů. Jsou zde prováděny nejsložitější chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky i léčby i léčebnými výsledky snese FN Hradec Králové srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evropě. Fakultní nemocnice Hradec Králové je také významným výzkumným a výukovým pracovištěm úzce spojeným s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. 4 V ratingu kvality zdravotnických zařízení podle spokojenosti pacientů získala fakultní nemocnice Hradec Králové hodnocení A+ jako významně nadstandardní zařízení 5 a v roce 2013 se stala absolutním vítězem v celostátním projektu Health Care Institute, čímž se stala oficiálně nejlepší nemocnicí v ČR. 6 Proces plánování v sociální oblasti je v Hradci Králové založen na spolupráci a zapojení veřejnosti, které vede k zjišťování potřeb a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Tento způsob plánování se v České republice rozvíjí přibližně od roku 1999 (Havlík, 2009), přičemž v Královéhradeckém kraji lze jeho počátek datovat od roku 2002 (Hloušek a kol., 2008). Hradec Králové se zapojil do popisovaného procesu v průběhu roku 2003 a na rozvoj projektu získal podporu z grantového programu Královéhradeckého kraje, následně i ze strukturálních fondů Evropské unie. V období postupně vznikly čtyři rozvojové dokumenty sociálně zdravotní oblasti, kte ré se staly součástí strategického plánu rozvoje města. Součástí aktuální koncepce rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Hradce Králové je též tento katalog, který pře hled ným způsobem představuje sociální a související služby ve městě. PhDr. Marek Šimůnek vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví POUŽITÁ LITERATURA Doubek, Z., Rezková, H. Starý Hradec Králové dům od domu. Hradec Králové, Jiří Blahuš AXA, 2009, s. 5 8, ISBN Havlík, M. et al.: Nové zjišťování potřeb. Protivín, Komunitní plánování, o.p.s., 2009, 20s. Hloušek, J. et al.: Plánování sociálních služeb ve venkovském území. Hradec Králové, Občanské poradenské středisko, 2008, 80 s, ISBN Koritenská, P. Rudolfinum ústav pro hluchoněmé děti v Hradci Králové. In: Scan, roč. 19, 2009, č. 2, s Koritenská, P. Zajímavosti z historie zdravotnictví v Hradci Králové aneb, víte, že In: Scan, roč. 15, č. 6, 2005, s , ISSN X SSVK I /2005 Sociálně zdravotní péče na Královéhradecku. Praha, Vydavatelstvo sociálně zdravotních publikací, J. Beránek, 1941, 80 s. Potůček, J. Hradec Králové architektura a urbanismus Hradec Králové, Muzeum Východních Čech, 2009, 151 s. ISBN Stefan, H. Předchůdci klinické nemocnice v Hradci Králové. Hradecký kraj, Sborník o přírodních poměrech a dějinných proměnách severovýchodních Čech, 1957, s S SVK 50929/1957 Vostrovská, H., Doucek, A. Historie sociální péče v Hradci Králové. Vybrané kapitoly. Hradec Králové, Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s., 2010, 25 s. 4/ (http://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/historie-nemocnice) / (www.hodnoceni-nemocnic.cz) / (www.hc-institute.org/cz/novinky)

7 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 37 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Služba obsahuje tyto základní činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. ADRA, o.p.s. telefon ADRA Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti, tř. Edvarda Beneše 575, Hradec Králové (po pá 8 16 hod.) (v provozní dobu) odborné sociální poradenství, krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti, osoby v krizi; pachatelé trestné činnosti APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící) telefon APPN, o. p. s. (Agentura pro neslyšící) Staňkovská 378, Praha 9, Krajská pobočka: Štefánikova 549, Hradec Králové odborné sociální poradenství a právní poradenství, sociální rehabilitace, tlumočnické služby osoby se sluchovým a kombinovaným postižením Právní povědomí je mezi neslyšícími velmi malé, často je třeba řešit zanedbané případy s propadlými lhůtami. Je třeba vysvětlit slyšící straně situaci a specifika skupiny neslyšících. Právní poradenství vede právník, je zajištěna bezbariérová komunikace prostřednictvím tlumočníka znakového jazyka. Pomáhá našim klientům řešit otázky z oblasti pracovního, občanského či rodinného práva Poskytujeme bezplatnou, okamžitou, komplexní a odbornou sociálně-právní pomoc cílové skupině uživatelů. Služba je poskytována formou sociálního poradenství, psychoterapeutických konzultací, mediací v terapeutickém rámci, trestně právního poradenství a doprovázení na instituce. V rámci činnosti poradny probíhá program Práce s agresí, kdy poskytujeme psychoterapeutickou pomoc osobám při zvládání projevů agresivity. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. Sociální poradna pro osoby se sluchovým postižením a jejich blízké Hábova 1571, Praha 5 telefon ,

8 odborné sociální poradenství, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi osoby se sluchovým postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; rodiny s dítětem/ dětmi; senioři Sociální poradna nabízí poradenství v oblasti dávek státní sociální podpory, dávek sociální péče, pomoc při sepisování úředních dopisů, vyřizování telefonátů, pomoc v těžké životní situaci, s hledáním zaměstnání, bydlení aj. Poskytuje také kontakt na další instituce. Sociálního pracovníka, který ovládá znakový jazyk lze kontaktovat kromě telefonu také pomocí u, sms či přes Skype (FRPSPsocpor). Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. telefon Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Pospíšilova 365/9, Hradec Králové odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Centrum sociální pomoci a služeb, o.p.s. osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením Ambulantní sociální služba odborné sociální poradenství je poskytována všem občanům se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, jejich věk a situaci. Zejména se zaměřuje na řešení obtížných sociálních situací, uplatňování práv a nároků vycházejících ze zákona 108/2006 Sb. (invalidní důchody, příspěvek na péči, průkazy ZTP apod.). Manželská a rodinná poradna Hradec Králové Divišova 829/2, Hradec Králové telefon , odborné sociální poradenství, denní stacionáře, pečovatelská služba 14 15

9 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; oběti domácího násilí; oběti trestné činnosti; osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby v krizi; osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy; rodiny s dítětem/dětmi Nabízíme bezplatnou pomoc, poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v náročné, tíživé životní situaci, kterou je obtížné zvládnout vlastními silami. Poskytujeme párové, rodinné, individuální poradenství a terapii, sociálně-právní poradenství v oblasti rodiny, mediaci, asistované setkávání. Diecézní katolická charita Hradec Králové telefon Poradna pro osoby nedoslýchavé a jejich blízké. Nabízíme bezplatné poradenství ohledně kompenzačních pomůcek, sluchadel či v oblasti komunikace s osobami se sluchovým postižením. Zprostředkujeme také navazující služby. Poradna pro cizince a uprchlíky Šafaříkova ul. 666/9, Hradec Králové, doručovací adresa: Velké náměstí 37/46, Hradec Králové odborné sociální poradenství Český klub nedoslýchavých HELP telefon Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP Pospíšilova 281, Hradec Králové imigranti a azylanti Poradna pro cizince a uprchlíky poskytuje bezplatné odborné poradenské služby cizincům a uprchlíkům v tíživé sociální situaci bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství. Služby jsou poskytovány ambulantně i terénní formou. K dalším návazným aktivitám patří kurzy češtiny pro cizince, zájmové aktivity a multikulturní akce. odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením osoby se sluchovým postižením; senioři Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o.p.s. Milady Horákové 504, Hradec Králové telefon , ,

10 odborné sociální poradenství, tlumočnické služby osoby se sluchovým postižením Služba zahrnuje podporu při vyřizování osobních záležitostí klientů, např. zprostředkování kontaktu (vyřízení telefonátu), pomoc při vyřizování běžných záležitostí (úřední dopisy), nácvik správného používání sluchadla či řešení osobního problému. Služby jsou poskytovány ambulantně, terénně po předchozí domluvě v zařízeních jiných poskytovatelů služeb. Fakultativní službou je půjčování kompenzačních pomůcek a odborné literatury, zajištění kompenzačních pomůcek u dodavatele, přístup na internet. Občanské poradenské středisko, o.p.s. telefon Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života. Služby jsou poskytovány v Hradci Králové. Občanská poradna Hradec Králové Veverkova 1343/1, Hradec Králové odborné sociální poradenství Laxus, o.s. Ambulantní centrum Hradec Králové Nerudova 1361/31, Hradec Králové telefon , odborné sociální poradenství, kontaktní centra, služby následné péče, terénní programy osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách dle registru všechny (převážně osoby v krizi, oběti trestných činů, rodiny s dětmi, senioři atd.) Poradna nabízí bezplatnou pomoc lidem v náročných životních situacích. Jedná se o poradenství především v oblastech dluhové a rodinné problematiky, pracovně-právních vztazích, oblasti bydlení, sociálních dávek, trestním právu a dalších problémových oblastech. Poradenství je poskytováno ambulantní i terénní formou, uživatel služby může využít buď osobní, telefonickou či ovou konzultaci nebo požádat o konzultaci v jeho přirozeném prostředí

11 Oblastní charita Hradec Králové Poradna pro lidi v tísni Kotěrova 847, Hradec Králové telefon , odborné sociální poradenství oběti domácího násilí; osoby komerčně zneužívané; osoby s tělesným postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením; osoby v krizi; senioři odborné sociální poradenství, azylové domy, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, pečovatelská služba, raná péče, sociální rehabilitace oběti trestné činnosti; osoby v krizi Poradna pracuje na systému senioři radí seniorům a tento přístup, přejatý ze zahraničí, se v praxi velmi osvědčil. Poskytujeme poradenství v oblasti sociální a zdravotní politiky, ale také v oblasti právní, bytové a spotřebitelské. Zájemci o službu mohou přijít osobně, případně zavolat na uvedené telefonní číslo. Rada seniorů České republiky, o.s. Poradna poskytuje bezplatnou pomoc lidem starším 18 let v těžké životní (sociální) situaci, kterou nedokáží řešit sami. Jde o oběti trestného činu nebo o lidi nacházející se v jiné krizové situaci, tj. akutní krizi nebo dlouhodobě nepříznivé situaci (např. platební neschopnost, úmrtí blízké osoby, vztahové problémy). Poradna se zaměřuje na rodinné právo, dluhovou problematiku, problémy s bydlením, poradenství obětem trestných činů, pozůstalým, psychologické poradenství formou krizové intervence a podpůrné psychoterapie. Rada seniorů ČR - regionální pracoviště Hradec Králové Gočárova třída 1620, Hradec Králové TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. Okružní 1135/15, Hradec Králové telefon , odborné sociální poradenství, průvodcovské a předčitatelské služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace osoby se zrakovým postižením telefon

12 Poradenství pro zrakově postižené především sociálně právní (práva, nároky, povinnosti), dále poradenství ke kompenzačním pomůckám (předvedení, vyzkoušení, případně zapůjčení), zprostředkování kontaktu s navazujícími pracovišti. Poskytujeme též poradenství v oblasti úprav prostředí a řešení informačních a architektonických bariér pro zrakově postižené. Služba nabízí ambulantní i terénní formu. Poskytujeme nepřetržité služby v domácím prostředí (u klientů doma) kdykoliv během 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (i o víkendech a svátcích). Rozsah služeb, počet hodin a dnů určuje klient dle svých potřeb. Součástí služby je i péče sociálního terapeuta. Klientům a jejich rodinám nabízí psychologický doprovod a pomoc při řešení složitých situací souvisejících se službou a klientovou bezmocí. 39 OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. HEWER, z.s. telefon Středisko osobní asistence pro Hradec Králové Nezvalova 377/14, Hradec Králové osobní asistence osoby se zdravotním postižením; senioři, dlouhodobě nemocní lidé (vč. péče při rekonvalescenci po nehodě) Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové telefon Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové Mostecká 290/3, Hradec Králové osobní asistence, chráněné bydlení, odlehčovací služby osoby s chronickým onemocněním; osoby s jiným zdravotním postižením; osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním postižením; osoby s tělesným postižením; osoby se sluchovým postižením; osoby se zdravotním postižením; osoby se zrakovým postižením; rodiny s dítětem/dětmi; senioři Službu poskytujeme dětem a dospělým z Hradce Králové a Královéhradeckého kraje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Naší terénní službou v maximální míře podporujeme zvyšování soběstačnosti uživatele, a to v jeho přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, kdy uživatel službu potřebuje. Uživateli poskytujeme takovou míru pomoci a podpory, která vychází z jeho individuálních potřeb

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více