F6 Asertivita v efektivním komunikování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F6 Asertivita v efektivním komunikování"

Transkript

1 Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F6 Asertivita v efektivním komunikování V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Charakteristika asertivního jednání. Deset asertivních práv, asertivní techniky. Manipulace. Obrana proti manipulaci. Kritika a jak ji zvládat. Uplatnění asertivity v projektovém řízení. Pro studium základního textu tématu F6 potřebujete cca 1 vyučovací hodinu. Klíčová slova: asertivita, pasivní a agresivní jednání, manipulace, kritika Autor: Milan Jermář Literatura k tématu: CAPPONI, V.; NOVÁK, T. Asertivně do života. Praha: Management Press, ISBN DOLEŽAL, J.; LACKO, B.; MÁCHAL, P. a kol. Projektový management podle IPMA. Praha: Grada, ISBN MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, ISBN Národní standard kompetencí projektového řízení (National competence baseline of project management). Brno, Společnost pro projektové řízení o.p.s., URLhttp://www.ipma.cz/dokumenty_spr/narodni_standard_kompentenci_projektoveho_rizeni.pdf> PLAŇAVA, I. Průvodce mezilidskou komunikací. Praha: Grada, ISBN POSPÍŠIL, M. Asertivita. Plzeň: Vydáno vlastním nákladem, VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, ISBN

2 Podstata asertivity Asertivita neboli schopnost jednat přímo a stát sebevědomě za svými názory je způsobilost projektového manažera potřebná k zajištění efektivní komunikace s projektovým týmem a zainteresovanými stranami tak, aby rozhodnutí, která ovlivňují projekt, byla učiněna s úplnými znalostmi jejich důsledků. Asertivitou se obyčejně rozumí sociální dovednost přiměřeného sebeprosazování. Asertivní manažer se vyhýbá manipulaci ostatních, ale také odmítá být manipulován okolím do kroků, které by byly v rozporu se zájmy projektu. Součástí asertivity je přesvědčivost - schopnost dosáhnout konsensu na společných cílech debatou nebo silou argumentu. Osobních nebo společných nápadů a cílů nemůže být dosaženo, když chybí síla přesvědčení. Přesvědčivost je nutná, když projektový manažer potřebuje dovést ostatní k tomu, aby vykonali, co je v zájmu projektu. Asertivitu a přesvědčivost musí projektový manažer projevovat po celý životní cyklus projektu. Asertivitou se obyčejně rozumí sociální dovednost přiměřeného sebeprosazování. Asertivní jedinec submisivně neustupuje a nenechá sebou manipulovat. Ani se agresivně neprosazuje na úkor druhých. Teorie asertivity vychází z předpokladu, že každý dospělý člověk má svobodnou vůli, tedy svobodu rozhodování, a je sám konečným soudcem svých činů, za které nese také odpovědnost. Deset asertivních práv 1. Mám právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a pocity a být si za ně a za jejich důsledky sám odpovědný. 2. Mám právo nenabízet žádné výmluvy, vysvětlení ani omluvy svého chování. 3. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí. 4. Mám právo změnit názor. 5. Mám právo dělat chyby a být si za ně odpovědný. 6. Mám právo říci: Já nevím. 7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli druhých lidí. 8. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. 9. Mám právo říci: Já ti nerozumím. 10. Mám právo říci: Je mi to jedno. Asertivní techniky Asi nejoblíbenější a nejznámější asertivní technika se označuje jako zaseklá gramodeska. Jejím jádrem je opakování požadavků pokaždé, když se člověk setká s neodůvodněným odporem (např. v obchodě nechtějí uznat oprávněnou reklamaci). Termín vychází z podobnosti s gramofonovou deskou, která když se poškrábala, tak jehla mohla sklouznout do nekonečné smyčky a neustále opakovat jeden hudební motiv. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 30

3 Manipulace Využití asertivity při zvládání manipulace v sociálním styku Manipulace: skrytý pokus o řízení druhých lidí s cílem sebeprosazení, získání komfortu na úkor druhého, nezaslouženého uznání, zlepšení vlastního sebevědomí, zastrašení druhého, jeho zesměšnění, získání materiální nebo duchovní hodnoty. Chování manipulátora Je egocentrický. Využívá znalosti slabých stránek ostatních, navozuje u nich pocit viny. Jde cestou nejmenšího odporu. Lže. Citově vydírá, odvolává se na historii, tradici, autoritu. Nesnáší kritiku. 1. Agresivní manipulace Příklady agresivních manipulací Mně vaše názory nezajímají. Vypadněte a koukejte úkol splnit. Takovou blbost může říct jen ženská chlap. Ten návrh je nějaký divný, neujasněný, to určitě nevyjde. To nám, pane řediteli lidi dělat nebudou. Snad si nemyslíte, že to budu dělat sám. Jen já tady určuji, kdy se co bude dělat a jak se to bude dělat, vaším úkolem je mlčet a dělat to, co já řeknu. Neumíte ani pořádně zformulovat otázku, víte co vlastně chcete? Vy to samozřejmě nevíte, tak co to vlastně navrhujete? Je mi jedno, jestli se vám to líbí nebo ne, úkol splníte. 2. Pasivní manipulace Příklady pasivních manipulací Až budete číst mou zprávu, je možné, že vás něco nového napadne. Potom rád změním zadání celé zprávy a vypracuji ji znova podle vašich představ. Vy mě asi vyhodíte, když vám řeknu, co mám na mysli. Kariéra projektového manažera začíná u nás! 31

4 Já na to asi neseberu odvahu, je to nad mé síly. S mou žádostí byste musel jít za ředitelem a to po vás nemůžu chtít. Na mém mínění nezáleží, hlavní je to, co si myslíte vy. Myslím, že to nemohu hodnotit, na to jsem moc malý pán. Asi jsem to myslel jinak, než jsem to řekl. Řada obecně uznávaných pravd jsou vlastně také manipulace Náš život je naplněn především povinnostmi, ne právy. Kdo hovoří o svých slabostech, je slaboch. Je ostuda mít strach. Když někoho odmítám, nemám ho rád. Není slušné začínat hovor jako první. Neustále je třeba brát ohled na pocity a názory druhých lidí. K zamyšlení Zamyslete se nad tím, v čem podle vás spočívá podstata agresivní manipulace a v čem podstata pasivní manipulace? Obrana proti manipulacím Nejoblíbenější technika obrany proti manipulacím: asertivní ano V komunikaci může mít asertivní ano podobu negativní aserce : Je to pravda, je to tak, také se tak cítím. Máš pravdu, chovám se Nebo podobu otevřených dveří : Něco na tom je, co říkáš. Můžeš mít pravdu. Může to tak vypadat. Nebo zamlžení : Asi to tak nějak bude. Je to přibližně tak. Někteří lidé uvažují jako vy. Na tvém místě bych si myslel totéž. Proti tomu - neasertivní reakce: Nápodobně, ty se také ptáš pěkně hloupě! Kariéra projektového manažera začíná u nás! 32

5 Jak by měla vypadat správná asertivní reakce na oprávněnou kritiku? 1. Vyjádřit pocit: co vnímám a cítím: Mrzí mě to, nejsem nadšený, zlobím se sám na sebe 2. Vyjádřit empatii: Uvědomuji si, jaké jsem ti přidělal starosti 3. Nabídnout řešení, co s problémem udělám s ohledem na druhého: Pomohu ti s něčím jiným, když dovolíš Užití asertivního ano Manipulace: Jste vztahovačná, neklidná, úzkostná Reakce: Stává se mi občas, že jsem neklidná. Manipulace: Jsi neprůbojná, stydlivá, měla bys s tím něco dělat. Reakce: Z tvého pohledu to tak může vypadat. Cvičení Zkuste na následující manipulace reagovat pomocí asertivního ano. Už k tobě nemám žádnou důvěru. Máte pěkně děravou hlavu. Už se zase vytahuješ. Reakce na kritiku Příklady neasertivní odpovědi na manipulativní kritiku Manipulativní kritika: Vadí mi tvoje tendence se předvádět. Neasertivní reakce: To bude asi nějaký problém v tobě, ne ve mně. Manipulativní kritika: Dáváš mi samé hloupé otázky. Neasertivní reakce: Nápodobně, ty se také ptáš pěkně hloupě. Jak by měla vypadat správná asertivní reakce na oprávněnou kritiku? 1. Vyjádřit pocit: co vnímám a cítím: Mrzí mě to, nejsem nadšený, zlobím se sám na sebe 2. Vyjádřit empatii: Uvědomuji si, jaké jsem ti přidělal starosti 3. Nabídnout řešení, co s problémem udělám s ohledem na druhého: Pomohu ti s něčím jiným, když dovolíš Kariéra projektového manažera začíná u nás! 33

6 Jiný by měl být postup, kdyby byla kritika neoprávněná 1. Vyjádříte nesouhlas s tím, co druhý říká: Mám na tuto věc jiný názor 2. Vyjádříte své city, pocity, nálady, postoje: Štve mě, že to říkáš zrovna ty.. 3. Druhého informujte o problému, jak ho vnímáte vy: Já jsem ve skutečnosti 4. Nabídněte řešení problému, další vysvětlení: Co s tím uděláme? Navrhuji, abychom 5. Shrňte dosažený stav, upozorněte: Vždy by sis napřed měl sehnat více informací, když budeš kritizovat Vhodný postup uplatnění asertivity v projektovém managementu Identifikujte cíle a výsledky, které má projekt dosáhnout. Průběžně analyzujte situaci, identifikujte, jaké problémy pravděpodobně vyvolají složitější debatu a další negativní důsledky. Zvažujte faktické argumenty ve specifických případech; připravte se na vystoupení a na vyvrácení možných protiargumentů. Ohodnoťte lidi účastnící se diskuse, jejich předpokládané postoje, zájmy a vazby. Připravte se pečlivě na jednání, kde se budou diskutovat problémy. Prezentujte svůj postoj klidným a sebevědomým způsobem. Vyjádřete poděkování účastníkům, kteří přišli na setkání za jejich zájem, vyjádřete uznání za jejich přínos. Pěstujte trvalé vztahy se zainteresovanými stranami. Průběžně získávejte poučení z těchto situací a zkušenosti používejte v budoucnu. K zamyšlení Jaký význam má pro člověka znalost asertivity? Uveďte hlavní asertivní práva. Co znamená pojem manipulace a v čem je její nebezpečí? Popište techniky reakce na manipulaci. Jak je vhodné reagovat na manipulativní kritiku? Kariéra projektového manažera začíná u nás! 34

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

ASERTIVITA PRO MANAŽERY

ASERTIVITA PRO MANAŽERY Dagmar Lahnerová SIMPLY CLEVER ISBN www.skoda-auto.cz Citigo_Grada_AsertivitaManagrs_167x240.indd 1 ŠKODA Citigo má vše, co pro m stský život potºebujete: napºíklad nízkou spotºebu, skv lý design, dostatek

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ. CO kompetence znamená? PROČ je důležitá? ZÁSADY (pravidla a doporučení vybraná s ohledem na kurz Klíčení)

KLÍČOVÉ KOMPETENCE KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ. CO kompetence znamená? PROČ je důležitá? ZÁSADY (pravidla a doporučení vybraná s ohledem na kurz Klíčení) KLÍČOVÉ KOMPETENCE Na kurzu Klíčení jste zažili pět dní plných aktivit a her. Všechny jsme pro vás připravili tak, aby vám nejen pomohly se lépe poznat a abyste si kurz užili, ale také abychom vám umožnili

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy

Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy Po VOLÁNÍ: praktická cvičení pro plánování pracovní dráhy PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Při přípravě metodického materiálu byla použita publikace KOM(petenzen)PASS financovaná Evropským

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání VERZE 3 včetně dodatku čj. 53/2013 s platností od 1. 9. 2013 Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY

1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY - 3-1.RODINA - ZÁKLAD STÁTU, PRÁVNÍ NORMY Rodiče a sourozenci mají podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte. Otec a matka, uvažujeme-li o úplných rodinách, sdílejí s dětmi podstatnou část jejich

Více

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL

BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL BUĎTE SVÝM VLASTNÍM ŠÉFEM VÝUKOVÝ MATERIÁL Tento materiál vznikl s podporou Evropské unie v programu Leonardo da Vinci. Obsah materiálu nevyjadřuje postoj Evropské unie a je v plné odpovědnosti jeho autorů.

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ Praktický průvodce

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA A INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ Praktický průvodce Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3

9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 9. Osobnostní a sociální rozvoj učitele 2/3 Rozvoj expresivních a komunikačních schopností Fáze efektivní komunikace Komunikační proces Efektivně komunikovat

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Více

Projektové vyučování. Skripta ke kurzu 13. 12. 2012. Mgr. Kateřina Lojdová

Projektové vyučování. Skripta ke kurzu 13. 12. 2012. Mgr. Kateřina Lojdová Projektové vyučování Skripta ke kurzu 13. 12. 2012 Mgr. Kateřina Lojdová Obsah Úvodem... 3 1. Vymezení projektového vyučování... 4 2. Projekt v kurikulu... 5 3. Cíle projektového vyučování... 6 4. Postup

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více