ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU DÍL I. HISTORICKÝ A VOJENSKÝ VÝZNAM ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ ČESKOSLOVENSKÉ HNUTÍ NA RUSI FOTOSLUŽBA V RUSKÉ LEGII VÝSTROJ, STEJNOKROJE A OZNAČENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ V RUSKU ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ RUSKÝCH LEGIONÁŘŮ VÚa praha EPOQUE 1900 NaŠE VOJSKO VHÚ praha

2 ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ RUSKÝCH LEGIONÁŘŮ Motto: Žádná armáda nedává si ujíti příležitost, aby zjevným označením neprojevila svoje uznání svým příslušníkům, kteří během válečného tažení způsobem vynikajícím osvědčili svoji statečnost a hrdinnými činy dopomohli jí k vítězství nebo k dosažení cenných úspěchů. (V. Prášek) RUSKé ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ Historie šestiletého období čs. vojska v Rusku patří také z pohledu faleristického k nejzajímavějším: v jejím rámci byla Čechoslovákům udělována vyznamenání celkem 12 států a mnozí služebně nejstarší příslušníci tohoto obdivuhodného vojska by mohli právem aspirovat na přední místa na seznamu nejvíce dekorovaných vojáků 1. světové války. Celých 6 let byli příslušníci čs. vojska v Rusku vyznamenáváni převážně ruskými řády, kříži a medailemi, jejichž počet dosáhl zhruba čísla 5 000, a proto se budeme ruskými dekoracemi zabývat poněkud podrobněji. Na začátku války mělo Rusko k dispozici jako výraz uznání za vojenské zásluhy, statečnost v boji a za úspěšné vedení vojsk 7 řádů a 3 zbraně za chrabrost pro důstojníky a 13 vyznamenání pro mužstvo a poddůstojníky. Vyznamenání pro mužstvo a poddůstojníky Za vojenské zásluhy, tj. za činy nebojového charakteru Medaile Za horlivost (MHo) ve čtyřech provedeních: malá stříbrná a malá zlatá na řádových stuhách náprsních; velká stříbrná a velká zlatá na řádových stuhách nákrčních. Medaile Řádu sv. Anny, zvaná též jako Anenská medaile (MsvA), v jednom stupni. Za statečnost v boji Kříž sv. Jiří (KsvJ) ve čtyřech stupních: 1. a 2. stupeň zlatý (1. stupeň s bantem); 3. a 4. stupeň stříbrný (3. stupeň s bantem). Medaile sv. Jiří (MsvJ) ve čtyřech stupních: 1. a 2. stupeň zlatá (1. stupeň s bantem); 3. a 4. stupeň stříbrná (3. stupeň s bantem). (Bant: nařasená stuha, na obou koncích zastřižená do tvaru V a připevněná příčně na samotnou pentagonální stuhu [viz obr. ] v tomto případě sloužila, při stejné barvě kovu, k odlišení jednotlivých stupňů.) Řády pro důstojníky Za vojenské zásluhy, tj. za činy nebojového charakteru Řád sv. Ondřeje (ŘsvO) v jednom stupni. Řád Alexandra Něvského (ŘAN) v jednom stupni. Řád Bílého orla (ŘBO) v jednom stupni. Řád sv. Vladimíra (ŘsvVl) ve čtyřech stupních. Řád sv. Anny (ŘsvA) ve třech stupních. Řád sv. Stanislava (ŘsvSt) ve třech stupních. Za úspěšné vedení vojsk ve válce Všechny výše uvedené řády s meči. Řád sv. Jiří 1. až 4. stupně (ŘsvJ1, ŘsvJ2, ŘsvJ3, ŘsvJ4). Zbraň sv. Jiří s brilianty, zvaná též jako Svatojiřská zbraň s brilianty (ZsvJ-br). Za statečnost v boji Výjimečně nákrční stupně ŘsvSt a ŘsvA s meči. Náprsní (nejnižší) stupně ŘsvVl, ŘsvA a ŘsvSt s meči a bantem. Řád sv. Jiří 4. stupně, výjimečně 3. stupně (ŘsvJ4, ŘsvJ3). Zbraň sv. Jiří Za chrabrost, zvaná též jako Svatojiřská zbraň Za chrabrost (ZsvJ). Řád sv. Anny 4. stupně (ŘsvA4), zvaná též jako Zbraň sv. Anny Za chrabrost, resp. Svatoanenská zbraň Za chrabrost (ZsvA). (V případě důstojnických dekorací byl bant označením účasti v boji, tváří v tvář nepříteli.) Touto sestavou bylo možné celkem uspokojivě pokrýt, i když ne zcela bez problémů, požadavky na odměňování válečných činů v celé šíři a na všech úrovních. Stručná charakteristika vyznamenání pro mužstvo a poddůstojníky Medaile Za horlivost Byly v době války udělované mužstvu a poddůstojníkům štábů a týlových složek (písaři, kurýři, hudebníci, zdravotní a sanitní personál, příslušníci technických složek, vojenské policie atd.) za nebojové zásluhy nebo za déletrvající bezúhonnou službu, ale bylo možné je udělit i přímo na frontě za záslužný čin nebojového charakteru, za který nebylo možné přiznat MsvJ. Medaile byly udělovány na řádových stuhách, jejichž pořadí v řádové hierarchii vyjadřovalo hodnotu dekorace. Tak např. medaile na stuze vladimírské stála na vyšším stupni než medaile na stuze anenské. Medaile Řádu sv. Anny, zvaná též jako Anenská medaile Byla udělována za 20letou bezúhonnou službu (na stuze ŘsvA) nebo za významný čin nebojového charakteru (na stuze ŘsvVl s bantem). Zatím nebylo prokázáno, že by byla udělena příslušníku čs. vojska. Medaile sv. Jiří Její statut dopodrobna a s velkou pečlivostí vyjmenovává činy, za které je možné ji udělit. Obecně vzato se tyto medaile udělovaly za bojové zásluhy a chrabrost nižšího řádu (významu) např. průzkumníkům za účast na rozvědce, při které sice (většinou) nedošlo k boji, ale voják byl při plnění úkolu vystaven nepřátelské palbě a ohrožení života, přičemž byly získány důležité zprávy o nepříteli; zdravotním sestrám a zdravotníkům, kteří s nasazením života ošetřovali a vynášeli z boje raněné; kurýrům, spojařům a ženistům, kteří v nepřátelském ohni plnili své úkoly, ale také příslušníkům bojových útvarů, pokud jejich čin nedosahoval na kříž. Medaile, které byly číslovány, se udělovaly obvykle ve vzestupné linii, tj. od 4. stupně po 1. stupeň, ale bylo možné udělit výjimečně a mimo pořadí i kterýkoli vyšší stupeň, a pak se vrátit, při vykonání dalšího činu, ke stupni nižšímu. Není bez zajímavosti, že medailí 4. stupně byl vyznamenán i 14letý carevič Alexej, který se při inspekční cestě za frontovou linii se svým otcem

3 výstroj, stejnokroje a označení čs. dobrovolníků v rusku Pro pochopení problematiky stejnokrojů čs. dobrovolníků v Rusku je nejprve nutné se krátce zaměřit na stejnokroje ruské armády, které čs. dobrovolníci nosili v době, kdy byly čs. jednotky součástí ruské armády ( ). Části těchto ruských stejnokrojů však byly používány ve značném rozsahu i později ( ). Nebudeme zde popisovat ruský stejnokroj mírové doby, ale pouze stejnokroj válečné doby, tedy zejména pochodový stejnokroj, který čs. dobrovolníci nosili. Různé druhy stejnokrojů mírové doby se dobrovolníků netýkaly. Popíšeme pouze ty součásti stejnokrojů a výstroje, které u čs. dobrovolníků došly uplatnění jde tudíž jen o poměrně malou část věcí a označení, používaných v ruské armádě. Některé ruské termíny přešly pro svou jednoznačnost a jednoduchost do hovorové řeči dobrovolníků, byly častokrát používány v oficiálních rozkazech a vstoupily dokonce i do legionářské literatury. Budeme je proto v převážné míře používat i v této kapitole. Dobové české názvy výstrojních součástek ale nemusí vždy odpovídat současnému českému významu uvedeného slova. ruská armáda Úvodem několik základních informací. V ruské armádě sloužili vojáci a poddůstojníci, důstojníci a také vojenští úředníci. Mezi vojenské úředníky se počítali lékaři a zvěrolékaři, pokladníci, účetní, správci kanceláří a v některých případech kapelníci. Zvláštní skupinu vojenských osob tvořili písaři, kandidáti na úřednickou hodnost a felčaři (příslušníci středního zdravotního personálu). Mezi stejnokroji řadových vojáků a stejnokroji důstojníků a vojenských úředníků byly samozřejmě rozdíly; kromě střihu to byla zejména kvalita látky. Písaři, kandidáti na úřednickou hodnost a felčaři nosili stejnokroje mužstva. V ruské armádě se rozlišovalo zimní a letní období. Zimní období začínalo 1. září a končilo 1. dubna následujícího roku. Na konci zimního období voják určité části stejnokroje odevzdával, letní přijímal a na podzim tomu bylo naopak. Některé součástky stejnokroje předepsané v ruské armádě k datu započetí války, tj. k pro používání, resp. používané mužstvem ve válečné době (a používané i čs. dobrovolníky) Furažka (čepice) soukenná, krycí barvy (šedo-zelená), s koženým podbradníkem a koženým štítkem, obarveným krycí barvou zeleného odstínu. Na okolku čepice kokarda pro mužstvo v barvách dynastie Romanovců (bíločerno-žlutá). Papacha (zimní kožešinová čepice). U papachy předepsaného vzoru bylo možno přední, zadní i boční části sklopit, upnout řemínky a tak krýt i uši, krk a obličej. Na předním kožešinovém díle papachy příslušná kokarda. Lemování dýnka papachy určovalo hodnostní skupinu. Pochodový stejnokroj, v tomto případě soukenná rubáška (blůza); v létě byla používána také gymnastičeskaja rubáška-gymnasťorka (plátěná blůza). V obou případech krycí barvy (šedo-zelené), s příslušnými pogony (nárameníky), s příslušnými kovovými pugovicemi (knoflíky) v příslušné barvě kovu. Šarovary (kalhoty) soukenné, krycí barvy (u pěších jednotek šedo-zelené). Sapogi (holinky) kožené. U čs. dobrovolníků se nazývaly vysoké boty. Šiněl (plášť), šedo-hnědé barvy, s příslušnými pogony s kovovými pugogovicemi v příslušné barvě kovu a petlicemi (výložkami na límci), u poddůstojníků na výložkách s knoflíky. U vojáků pěších jednotek ruské armády byl plášť bez knoflíků na hrudi. Bašlik (kapuce nošená v zimě přes čepici) z velbloudí vlny. Remeň (pás) kožený. Pás byl s bljachou (přezkou) s vyobrazením státního znaku (s odlišnostmi pro některé druhy zbraní). Dále jen namátkou uvedeme výstroj, kterou čs. dobrovolníci zahrnovali pod pojem prádlo: zimní a letní košile, zimní a letní spodky, zimní a letní onuce, ponožky, kapesníky. Také je třeba uvést rukavice. Některé součástky stejnokroje předepsané v ruské armádě k datu započetí války, tj. k pro používání, resp. používané důstojníky (vojenskými úředníky) ve válečné době (a používané i čs. dobrovolníky) Furažka soukenná, krycí barvy (šedo-zelené), s koženým podbradníkem a koženým štítkem obarveným krycí barvou zeleného odstínu, stejného střihu jako u vojáků, ale z lepších materiálů. Na okolku čepice oválná kokarda pro důstojníky (předepsaná i pro lékaře a zvěrolékaře) nebo kulatá kokarda pro vojenské úředníky, obojí s černo-žlutým středem a bílým paprsčitým okrajem. Papacha, jiného střihu než pro mužstvo. Na předním díle papachy příslušná kokarda. Lemování dýnka papachy určovalo hodnostní skupinu. Pochodový stejnokroj, v tomto případě kitěl (u čs. dobrovolníků nazývaný opět blůza, ačkoliv vzhled byl jiný), krycí barvy (šedo-zelené), s příslušnými pogony s kovovými pugovicemi v odpovídající barvě kovu. Kovovými knoflíky příslušné barvy na hrudi se kitěl zapínal. Šarovary soukenné. Sapogi kožené. U čs. dobrovolníků se opět nazývaly vysoké boty, ačkoliv vzhled byl jiný než u mužstva. Palto (plášť), z látky odlišné od mužstva, šedé barvy, s příslušnými pogony a petlicemi, na výložkách knoflíky, plášť s knoflíky ve dvou řadách vedle sebe. Bašlik (kapuce nošená v zimě přes čepici) z velbloudí vlny. Oficerskoje pochodnoje snarjaženije (důstojnické řemení). Jednalo se o komplet, který zahrnoval pás s jednotrnovou sponou, popruhy přes ramena, brašnu na mapy, pouzdro na dalekohled a pouzdro na revolver. Některé součástky stejnokroje předepsané k datu započetí války, tj. k pro používání, resp. používané mužstvem, poddůstojníky a důstojníky automobilních a leteckých oddílů ve válečné době (a používané i čs. dobrovolníky) K stejnokroji osádek ruských obrněných automobilů patřila: Švedskaja kurtka (švédská blůza) vyrobená z kůže, spolu s koženými kalhotami, koženou čapkou zvláštního střihu a dalšími součástkami. U čs. dobrovolníků byly tyto stejnokrojové součásti nebo jejich nově ušité náhrady používány u obdobných jednotek: osádek automobilů, včetně obrněných.

4 FOTOSLUŽBA V RUSKÉ LEGII 121 stř. František Císař, kinooperatér UMLISTu před budovou nádraží, připraven natočit příjezd jedné ze skupin čs. dobrovolníků při jejich přesunu z Kyjeva k záložnímu pluku v Žitomíru. Žitomír, podzim VÚA. 121, 122 Úryvky z filmů, natočených kinooperatérm F. Císařem po příjezdu skupiny dobrovolníků na žitomírské nádraží: vystoupení z vlaku a odchod jednotek v čele s hudbou do kasáren. Žitomír, podzim VÚA. 121 Ani stěhování fotoarchivu UMLISTu z Ukrajiny se neobešlo bez dramatických momentů. Přímo ze zajetí se podařilo fotoarchiv zachránit a po svízelné cestě dlouhé přes 300 km dovézt na povozech až do rajonu Bachmače, odkud putoval, již po dráze, s armádním sborem dál na východ. Ve skupince rozeznáme vlevo F. Císaře, vpravo A. Vannera. Ukrajina, únor březen VÚA. 121 Také při velkém ústupu I. divize z Ukrajiny k Bachmači kinooperatéři UMLISTu pilně natáčeli: zde např. přechod čs. jednotek přes most klenoucí se nad řekou Dněpr. Kyjev, únor březen VÚA.

5 řády a vyznamenání rusko Emblém Řádu sv. Anny 4. stupně k označení Zbraně sv. Anny Za chrabrost Pozlacený bronz Skupina důstojníků Čs. střeleckého pluku, zleva ppor. K. Kutlvašr, neznámý ruský praporčík, ppor. K. Cejp a neznámý čs. praporčík. Všimněme si námořního kordíku (s oblibou nošeného i čs. důstojníky) ppor. Cejpa se svatoanenským emblémem na rukojeti. Jde o Zbraň sv. Anny Za chrabrost, která ovšem byla Cejpovi udělena v podobě standardní armádní šavle. Tuto repliku si Cejp pořídil patrně kvůli pohodlnějšímu nošení. Místně neurčeno, nedatováno. VÚA. Řád sv. Anny 4. stupně neboli Zbraň sv. Anny Za chrabrost zvaná též Svatoanenská zbraň Za chrabrost Ruská státní sbírka. gen. A. N. Pepeljajev Velitel Středosibiřského sboru (1918, 1919), nositel ŘsvJ4, ŘsvVl3m a ŘsvVl4 m+b a dvou čestných zbraní za chrabrost. Jeho Svatojiřská zbraň má vsazenou miniaturu na hlavici zlaté rukojeti a svatoanenský emblém umístěný na pochvě zdobené zlatými ornamenty. Je to jeden ze tří obvyklých způsobů úpravy, pokud byl důstojník majitelem obou zbraní VÚA. pplk. K. N. Ivšín Bývalý ruský velitel roty České družiny; v roce 1920 byl přijat do čs. armády. Svatoanenský emblém, jako znak ZsvA Za chrabrost, nosí předpisově pod dekoracemi na levé kapse. Atypické je užití kruhového plíšku s ruským nápisem Za chrabrost, podloženého do kokardy složenou anenskou stuhou, na níž je plíšek teprve položen. Kolem VÚA.

6 řády a vyznamenání francie Řád Čestné legie komtur Zlato a stříbro Řád Čestné legie rytíř Zlato a stříbro Řád Čestné legie důstojník Zlato a stříbro Exempláře ze soukromých sbírek Válečný kříž , s palmovou ratolestí Bronz Válečný kříž , s bronzovou hvězdičkou Bronz Válečný kříž , se stříbrnou hvězdičkou Bronz Vojenská medaile Stříbro

7 řády a vyznamenání V den státního svátku Francouzské republiky postoupil gen. Syrový o další stupeň v hierarchii Řádu Čestné legie: z hodnosti důstojníka do hodnosti komtura. Na prostranství u Invalidovny při zachování tradičního ceremoniálu s polibkem mu nákrční odznak (zatím jej drží v ruce generálův pobočník) předal sám gen. Janin. Praha, 14. července Později dosáhl gen. Syrový v řádové hierarchii ŘČL hodnosti velkodůstojníka, tj. nákrční kříž s hvězdou, nošenou na pravé straně hrudi. V tomto případě bylo možné nákrční odznak nahradit (při současném nošení hvězdy) nižším řádovým stupněm, tj. důstojnickým křížem (s rozetou). Praha, 30. léta 20. století. VÚA. Zatím jediný snímek gen. Krejčího se zlatou Francouzskou medailí Za chrabrost 2. typu z druhého kontingentu francouzských dekorací, kterou obdržel za úspěšné velení v bojích u Bachmače. Hradec Králové, kolem Generálové Voženílek a Petřík před odchodem na jednu z vojenských slavností. Neznámý poddůstojník v pozadí je nositelem KsvJ4 a francouzské VM. Je pozoruhodné, že gen. Voženílek se při té příležitosti ozdobil všemi třemi stupni ŘČL, ačkoli statut tohoto řádu předepisuje odložit předchozí (nižší) stupeň po obdržení vyššího. Praha, červenec VÚA.

8 řády a vyznamenání velká británie Řád Lázně, rytíř (CB) Zlato a pozlacené stříbro Řád Za vynikající službu (DSO) Zlato a pozlacené stříbro NM Řád Lázně, rytíř (CB) miniatura Zlato Vojenský kříž (MC) Stříbro Osobní dekorace gen. Vobrátilka Řád sv. Michala a sv. Jiří, rytíř (CMG) Pozlacené stříbro Osobní dekorace gen. Kadlece NM Medaile Za vynikající chování v poli (DCM) Stříbro Řád sv. Michala a sv. Jiří, rytíř (CMG) miniatura (Rubová strana) Pozlacený bronz Vojenská medaile (MM) Stříbro

9 řády a vyznamenání U příležitosti přehlídky tomské posádky bylo příslušníkům 5., 7. a 8. pluku a některých menších jednotek předáno přes 90 britských dekorací. Na snímku gen. Bowes připíná Vojenský kříž (MC) por. F. Dosoudilovi, veliteli kulometné roty 5. pluku. MC obdrželo ještě dalších 5 důstojníků stojících nalevo od kpt. Dosoudila (na snímku kpt. Košťál, mjr. Jančík, por. Česnovský). Při této příležitosti obdržel Řád Za vynikající službu (DSO) velitel II. divize plk. Krejčí (stojí částečně zakrytý od Dosoudila napravo, mezi ním a gen. Bowesem). Tomsk, 30. dubna VÚA. mjr. Josef Zmek Velitel 11. pluku. Typický příklad frontového vojáka. Vojenský kříž (MC) udělen za celkové zásluhy, chrabrost a výtečné velení v bojích od začátku vystoupení až do příměří se sověty. Sibiř, VÚA. mjr. Robert Vobrátrilek Bývalý velitel 1. praporu 3. pluku, později velitel 4. pluku. Vojenský kříž (MC) mu byl udělen 9. srpna 1919 za výtečné služby v československém vojsku. Sibiř, 1919,. kpt. Václav Lysák Velitel 8. roty 1. pluku. Vojenský kříž (MC) obdržel na velké vojenské slavnosti v Irkutsku (viz obr. ) za chrabrost projevenou v bojích s vojsky sovětské vlády. Sibiř, VÚA.

10 řády a vyznamenání japonsko Řád Vycházejícího slunce 3. třídy Pozlacené stříbro NM Řád Vycházejícího slunce 7. třídy Stříbro Řád Vycházejícího slunce 8. třídy Stříbro Řád Posvátného pokladu 6. třídy Stříbro Řád Vycházejícího slunce 6. třídy Stříbro NM Řád Posvátného pokladu 8. třídy Stříbro 184

11 OBRAZOVÁ REPORTÁŽ Předávání britských vyznamenání gen. Bowesem. Na slavnosti bylo uděleno celkem 16 britských dekorací: 1 DSO, 2 MC, 3 DCM a 10 MM. Také při této příležitosti byly britské medaile za chrabrost vyššího stupně (DCM) omylem uděleny jako medaile za zásluhy. V této skupině ji obdržel (jako jeden ze tří) např. příslušník telefonního oddílu čet. J. Rybář. Gen. Syrový poté, co předal jedny z prvních Řádů Sokola třem vojákům 1. pluku, chvíli postál při každé skupince, aby pak osobně blahopřál každému z vyznamenaných.. Francouzská vyznamenání předal pplk. Menu. Na slavnosti bylo uděleno celkem 25 francouzských dekorací: 12 FrVK, 1 FrMCh stříbrná a 12 FrMCh bronzová. Jako první byl Francouzským Válečným křížem s palmou vyznamenán český velitel Rumunského legionu plk. Kadlec, a po něm 7 důstojníků štábu čs. vojska a 2 důstojníci 1. pluku. Výjimečně byl udělen FrVK s hvězdičkou vojákům nedůstojnické hodnosti: obdrželi jej dva četaři, přislušníci 1. pluku. Vpravo vidíme začátek řady těch, kteří budou vyznamenáni Francouzskými medailemi Za chrabrost. VÚA. Dlouhá řada příslušníků 1. pluku vyznamenaných Kříži sv. Jiří, které jim předal ruský plk. Sičev za asistence důstojníka štábu čs. vojska. V rámci Kolčakova kontingentu (100 KsvJ na pluk) jich bylo na této slavnosti uděleno příslušníkům 1. pluku celkem 49: 1 KsvJ2, 18 KsvJ3 a 30 KsvJ4 (zbývajících 51 ks bylo rozděleno při jiných příležitostech). Jak ovšem víme, Kolčak nedisponoval svatojiřskými dekoracemi in natura, takže i v tomto případě byly vojákům místo křížů uděleny pouze 2 cm lentočky. Svatojiřské kříže a medaile na blůzách některých vojáků nás nesmí mýlit jsou za dřívější zásluhy. V pozadí přistupuje k řadě gen. Syrový, aby vyznamenaným poblahopřál. VÚA.

12 řády a vyznamenání 124 Na neidentifikovaném snímku jsme svědky udílení dekorací gen. Čečkem, pravděpodobně na vladivostockém hipodromu při jedné z vojenských slavností počátkem roku Nelze doložit, jde-li o ČsVK nebo o ŘSo, protože jejich etuje (bílé u ČsVK a světlé u ŘSo) jsou přibližně stejných rozměrů a na černobílých snímcích od sebe zcela nerozpoznatelné. Vladivostok, VÚA. 124 pplk. Mikuláš Číla velitel 10. pluku s ČsVK, který obdržel Kříž pochází z druhého kontingentu, odeslaného z vlasti na Sibiř na podzim 1919; z něj byli již v hojnějším počtu dekorováni převážně vyšší důstojníci, tj. velitelé praporů a pluků. Sibiř, na přelomu Mjr. J. Palacký, velitel 12. pluku, se svým štábem zleva por. Švec, pobočník por. Běloch, kpt. Pokorný, mjr. Palacký, zástupce velitele pluku mjr. Viest. Palackého ČsVK pochází rovněž z druhého kontingentu. Leden VÚA. 124 Zlatý Československý Válečný kříž udělený Neznámým vojínům spojeneckých armád. Počítačová rekonstrukce 124 prap. Štěpán Šindler Bývalý příslušník 3. pluku, přijel do republiky 1. transportem válečných invalidů v červenci Jako invalida a navíc nositel KsvJ4 patřil mezi nezpochybnitelné případy pro okamžité udělení ČsVK, a byl křížem dekorován , jako jeden z prvních příslušníků Ruské legie vůbec. Praha, podzim

13 řády a vyznamenání 124 Dne se na pláni u Invalidovny konala velká vojenská slavnost, při níž president republiky T. G. Masaryk vyznamenal Čs. Válečným křížem 14 čs. legionářů. Po tomto aktu tři invalidé československého zahraničního vojska předali ČsVK (a pravděpodobně i RM) také presidentu Masarykovi. Zdůvodnění k udělení ČsVK přečetl francouzský legionář Bostrevanský: Za tuto dobu (počátek února 1918 v Kyjevě pozn. autora) prokázal několikrát odhodlanost plnit úřední povinnost bez ohledu na nebezpečí, které hrozilo každému, kdo chodil na ostřelovaných ulicích. Na RM pak měl Masaryk nárok jako vůdce a hlavní organizátor čs. zahraničního odboje. Ceremoniál byl zakončen slavnostním pochodem vojsk pražské posádky před vyznamenanými. Praha, ANM. 124 Při příležitosti slavnostní přehlídky pluků I. divize před delegací z vlasti, za přítomnosti spojeneckých důstojníků, diplomatů a civilních hodnostářů, předal vedoucí delegace F. V. Krejčí gen. Syrovému ČsVK, jeden z exemplářů udělených na Sibiři v rámci prvního kontingentu. Vlevo poznáváme oficiálního představitele ČSR na Sibiři B. Pavlů ve vojenském stejnokroji, který nosil bez hodnostního označení. Irkutsk, Krátce po příjezdu 1. pluku do Prahy (2. ledna 1920) se na velkém prostranství u Invalidovny konala velká vojenská slavnost, na které za přítomnosti ministra národní obrany Klofáče byl dekorován prapor bývalé České družiny, nyní 1. pluku, Čs. Válečným křížem. Za praporem vedle ceremoniáře stojí velitel pluku pplk. Kutlvašr. Špatná kvalita obrazu je způsobena nejspíše nekvalitním fotoaparátem a hodně sychravým počasím. Nedatováno. VÚA.

14 stejnokroje a označení Tabulka I Ruská armáda základní řada hodnostních označení mírové a válečné doby mužstvo poddůstojníci strelok střelec jefrejtor svobodník mladšij untěr-oficer desátník staršij untěr-oficer četař poddůstojníci dobrovolníci felďfebel šikovatel podpraporščik podpraporčík volnoopredělajuščijsja xxxxxx ochotnik xxxxx nižší (rotní) důstojníci praporščik praporčík podporučik podporučík poručik poručík štabs-kapitan štábní kapitán

15 stejnokroje a označení Tabulka XIV základní řada hodnostního označení platná od října do podzimu 1920, podle rozkazu čs. armádního sboru č. 117 (na příkladu 1. čs. střeleckého pluku) mužstvo poddůstojníci střelec svobodník desátník četař šikovatel nižší důstojníci vyšší důstojníci praporčík do podporučík poručík kapitán major generálního štábu (kvalifikace) vyšší důstojníci generálové major podplukovník plukovník genrálmajor generálporučík generál pěchoty nebo jízdy nebo dělostřelectva střelecké pluky + Úderný prapor jízdní pluky dělostřelectvo barva lemovek letecké oddíly technické části (dřívější) technické části (pozdější) zdravotní odbor (zdravotní důstojníci) zvěrolékařský odbor (zvěrolékařští důstojníci) správní a hospodářský odbor (správní důstojníci) důstojníci soudní služby, od důstojníci generálního štábu generálové

16 stejnokroje a označení Tabulka VI česká družina do 30. srpna 1914 od 31. srpna 1914 střelec desátník dobrovolník praporčík střelec četař dobrovolník šikovatel kulometný oddíl (od září 1916) praporčík Dobrovolníci České družiny z Varšavy. Uprostřed Otakar Husák (15), Jan Syrový (16), nad ním V. Vondřich (5), a Václav Šidlík (17). Jsou oblečeni do ruských stejnokrojů válečné doby. Všichni dobrovolníci mají okolo okolků čepic bílo-červené stuhy označení České družiny. Část dobrovolníků má malinové nárameníky (u některých s bílými hodnostními páskami) část nárameníky záštitné, zeleno-šedé barvy (u některých s oranžovo-hnědými hodnostními páskami). Všimněme si, že tři z nich mají našité na náramenících lemovky dobrovolníků. Kyjev, podzim VÚA.

17 stejnokroje a označení,, stř. Boris Vuchterle stř. Vojtěch Jezbera stř. Josef Dostál Vuchterle i Dostál jsou oblečeni do ruského stejnokroje válečné doby (pochodového stejnokroje). Okolo okolku čepice mají bílo-červenou stužku. Záštitné (šedo-zelené) nárameníky u Vuchterleho jsou lemovány pletenou lemovkou, patrně v bílo-bílo-černo-žluté barvě, označující nositele jako dobrovolníka s vlastní volbou zařazení. Dostál má nárameníky malinové (na fotografii je při bližším zkoumání vidět, že na ně někdo naznačil hodnostní pásky četaře nebo dokonce šikovatele). Přezka opasku u obou je pro dělostřelectvo (vzor 1907), což se objevuje na více fotografiích dobrovolníků ČD. Patrně v době formování ČD byly k dispozici pouze tyto přezky. Jezbina nosí plášť pro mužstvo pěchoty, s jednou řadou knoflíků; límcové výložky jsou malinové. V dalším průběhu války byly límcové výložky z plášťů snímány, knoflíky a přezky opasků přebarvovány záštitnou barvou, resp. rovněž odstraňovány. Kyjev, podzim VÚA. Skupina dobrovolníků České družiny, čet. Kašpar, prap. Syrový, desátník Kraft a dole tři bratři Klichové, synové zdolbunovského starosty, s bratrancem V. Křížkem. Všichni mají nádherně předpisové polní čepice, pouze prap. Syrový si z horní části dýnka vyndal výstuž. Dva desátníci (vpravo nahoře a uprostřed) mají na záštitných náramenících vždy po dvou oranžově- -hnědých hodnostních páskách, což odpovídá předpisům. Četař vlevo nahoře a desátník vlevo dole použili patrně bílé hodnostní pásky z barevných nárameníků mírové doby, což svědčí již v té době o poněkud svévolné interpretaci platných předpisů. Pět dobrovolců má záštitné nárameníky olemované pletenými lemovkami, barevně nerozeznatelnými. Protože jednoroční dobrovolníci dosahovali zpravidla poddůstojnických hodností (zde jsou dva bez hodností), přispívá tato fotografie ke spekulacím (jejichž zdrojem jsou vzpomínky některých příslušníků ČD) o tom, že si čeští dobrovolníci své nárameníky svévolně a v rozporu s předpisy krášlili pletenými lemovkami bez ohledu na to, jestli byli jednoročními dobrovolníky, nebo nebyli. Místně neurčeno,

18 stejnokroje a označení stř. Jaroslav Sepjetý Ukázka nošení alespoň malé části předepsané výstroje, s kterou chodívali příslušníci ČD obvykle na cvičení (viz také obr. ). Sepjetý má na popruhu přes levé rameno zavěšený ranec pro věci s popruhy (vzor 1909 nebo 1910); přes pravé rameno je zavěšena hliníková láhev pro vodu (patrně vzor 1911, nelze přesně poznat) v obalu (vzor 1911); na opasku nosí dvě pouzdra na náboje (vzor 1909). Sepjetému chybí na snímku množství předmětů výstroje, jako sbalený plášť, řemen ke stažení sbaleného pláště, kotlík, stanové plátno s provazy a kolíky, malá zákopnická lopatka (nebo malá zákopnická sekera) s pouzdrem a další. Kyjev, srpen 1914 ÚA. Neznámý dobrovolník Česko-Slovenského střeleckého pluku stojí modelem při budování památníku. Sice se již nejedná o ČD, ale výstroj doznala málo změn. Kromě již známého rance pro věci a hliníkové láhve pro vodu s řemenem vidíme malou zákopnickou lopatu systému Lineman vzor 1880 v koženém pouzdře systému Višněvský vzor 1915, a na spodní části sbaleného pláště, na řemenu ke stažení sbaleného pláště je upevněný kotlík (vzor 1882 nebo 1897, nelze přesně poznat). Dobrovolník nemá na nohou klasické předválečné kožené boty, ale boty vzor 1916 (s řemínkem vzadu nahoře). Bílo-červená stužka z okolku čepice byla po nasazení ČD do frontového pásma z čepic odstraněna. Vesnice Orovci, květen VÚA. Důstojníci 2. roty ČD, zleva Cejp, Ranjuk, Pavlov a V. Klecanda. U dvou vidíme části důstojnické výstroje válečné doby. Cejp má na sobě důstojnický polní opasek s řemeny přes ramena, tašku na mapy a pouzdro na revolver. Ačkoli má na krku jakýsi dalekohled, předpisové pouzdro na předpisový dalekohled na opasku mu chybí. Ranjuk má dalekohled pouze zavěšený na krku, bez pouzdra. Tři důstojníci vlevo mají pláště pro mužstvo, Klecanda nosí plášť pro důstojníky s dvěma řadami knoflíků, ovšem kvůli demaskování obšitých tkaninou. Malinové výložky na plášti zůstaly pouze Cejpovi, Ranjuk a Klecanda mají límcové výložky pravděpodobně záštitné, Pavlov vůbec žádné. Poněkud překvapivé je nošení šavlí v polních podmínkách, v jiných armádách (např. britské, rakousko- -uherské, italské, německé) dávno odložené. Místně neurčeno, nedatováno, pravděpodobně VÚA.

19 stejnokroje a označení Dobrovolníci ČD na kyjevské ulici při návratu z každodenního cvičení. Vzadu, vedle jednoho z ruských poddůstojníků, pochoduje s poněkud utrápeným výrazem J. Sepjetý (s tmavými brýlemi). Kromě výše popsaných částí výstroje jsou u některých vidět na jejich levém boku chlebníky, které doplňují to nejnutnější z výstroje, co měli příslušníci ČD při absolvování podobných cvičení v rámci základního výcviku předepsáno (viz také obr. a ). Kyjev, září ANM. Příklad nošení sbalených plášťů v polních podmínkách; u jejich spodních částí ovšem nejsou připevněné kotlíky. I jinak jsou družiníci dosti nalehko, tak jak chodili obvykle do stráže nebo na krátkodobé rozvědky kromě pouzder na náboje jim vše z ostatní výstroje, jako přebytečné a zatěžující při podobných akcích, chybí. U sv. Martina za Tarnovem, ANM. Dobrovolníci České družiny ustupují s ruskou armádou po velkém průlomu fronty u Gorlice. Na třech vojácích vpravo jsou na zádech vidět rance pro věci typ šitý po vzoru ranců na věci turkestánských řadových praporů. Ten byl podstatně jednoduššího střihu, než předválečné rance pro věci, a hromadně se během války šil a používal. U dvou vojáků jsou zřetelně vidět i sbalené pláště, nesené přes levé rameno. U Brest-Litevska, květen

HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010

HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010 Text 24 HODNOSTI VOJÁKŮ POZEMNÍHO VOJSKA A LETECTVA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1999 2010 důstojníci a generálové poddůstojníci, rotmistři a praporčíci 1 PODPORUČÍK 1 SVOBODNÍK 2 PORUČÍK 2 DESÁTNÍK 3 NADPORUČÍK

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 12. března 2012 12 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 12. března 2012 o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek vojenské výstroje a drobných stejnokrojových doplňků (stejnokrojový výnos)

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 31. prosince 2008 Částka: 66 O B S A H : Část I. 54. Pokyn generálního ředitele

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2014 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2014 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2014 Strana 1 25 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 9. června 2014, o používání a nošení

Více

Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty HHS a PČR. Materiál

Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty HHS a PČR. Materiál - 1 - POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení PŘÍLOHA Č.2 K Č.j: PPR-10743-4/ČJ-2012- Specifikace veřejné zakázky pro hudebníky HHS a P ČR: Stejnokroj pro hudebníky a dirigenty

Více

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 28. května 2013,

NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY. ze dne 28. května 2013, 49 NORMATIVNÍ VÝNOS MINISTERSTVA OBRANY ze dne 28. května 2013, kterým se mění normativní výnos Ministerstva obrany č. 12/2012 Věstníku o pravidlech pro nošení vojenského stejnokroje, vybraných součástek

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 39/2016 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 39/2016 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 39/2016 Strana 1 39 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 1 srpna 2016, o používání a nošení služebního

Více

Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy

Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Milana Rastislava Štefánika IV. třídy (zřízený zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Vzory symbolů hasičského záchranného sboru. Velký znak Hasičského záchranného sboru České republiky

Vzory symbolů hasičského záchranného sboru. Velký znak Hasičského záchranného sboru České republiky Teze návrhů prováděcích právních předpisů k provedení 53 návrhu zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky. k provedení 53 písmeno a) návrhu zákona Vzory symbolů hasičského záchranného sboru Velký

Více

Obecně závazná vyhláška č. 9/2004. o městské policii

Obecně závazná vyhláška č. 9/2004. o městské policii Obecně závazná vyhláška č. 9/2004 o městské policii Zastupitelstvo města Vsetín se v souladu s 84, odst. 2, pís. i) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, usneslo dne 14.9.2004 vydat tuto

Více

ČESKOSLOVENSKÁ LEgiE. 1914 1920 i.

ČESKOSLOVENSKÁ LEgiE. 1914 1920 i. ČESKOSLOVENSKÁ LEgiE V rusku 1914 1920 i. NAKLADATELSTVÍ EPOQUE 1900 A NAŠE VOJSKO VYSLOVUJÍ PODĚKOVÁNÍ INSTITUCÍM A JEJICH PřEDSTAVITELůM, SBĚRATELůM A RODINNÝM PřÍSLUŠNÍKůM BÝVALÝCH RUSKÝCH LEGIONÁřů,

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Úkoly a organizace při zabezpečení MOP... 2

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. 1. Úkoly a organizace při zabezpečení MOP... 2 Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: 1. Úkoly a organizace při zabezpečení MOP... 2 2. Zabezpečení materiálem

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD

4. Kříž rytíře dělostřelectva 7. Čestné členství ČaSOD Čl. 3 Předkládání návrhů na udělení ocenění Prezídiem ČaSOD ČESKÁ a SLOVENSKÁ OBEC DĚLOSTŘELECKÁ Novottného Lávka 5,, 116 68 Praha 1--Sttaré Městto SMĚRNICE pro udělování ocenění za činnost ve prospěch ČaSOD 2. vydání Schválil: Sněm ČaSOD dne: 21. dubna 2012 V

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 181 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 113, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 181 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 113, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 181 Rozeslána dne 31. prosince 2012 Cena Kč 113, O B S A H : 479. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra. ze dne 29. srpna 2001,

VYHLÁŠKA. Ministerstva vnitra. ze dne 29. srpna 2001, 323 VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. srpna 2001, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Obrazová příloha. Stejnokrojového předpisu SH ČMS

Obrazová příloha. Stejnokrojového předpisu SH ČMS Obrazová příloha Stejnokrojového předpisu SH ČMS 23 Vycházkový stejnokroj pro muže a mladé hasiče od 15. let tmavomodrý vzor SH ČMS. Sako pánské SH ČMS tmavomodré barvy Košile bílé (světlemodré) barvy

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VÝ STROJNÍ R Á D DOMOBRÁNCE

VÝ STROJNÍ R Á D DOMOBRÁNCE VÝ STROJNÍ R Á D DOMOBRÁNCE Platnost od 1.5.2017 I. ÚVOD (1) Národní domobrana je nezávislou iniciativou založenou na dobrovolnosti. Doporučený stejnokroj a průkaz domobrance je proto určen všem domobrancům,

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Stejnokrojový předpis a funkční označení dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Stejnokrojový předpis a funkční označení dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Stejnokrojový předpis a funkční označení dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Stejnokrojový předpis Řídíme se Stejnokrojovým předpisem SH ČMS, který byl schválen Shromážděním starostů OSH konaném

Více

zlatá medaile Hrdina práce

zlatá medaile Hrdina práce ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československé vyznamenání práce I. stupně zlatá medaile Hrdina práce spojená s čestným titulem Hrdina práce (zřízena vládním nařízením č. 265/1948 Sb. ze dne 3. prosince

Více

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 2/08 O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Zastupitelstvo města Kadaně na svém zasedání dne 28. února 2008 usnesením č. 50/2008 vydalo v souladu s ustanovením 10 písmena a)

Více

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. Řízení zabezpečení MU 2.1 na taktickém stupni...

Studijní opora. Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky. Řízení zabezpečení MU 2.1 na taktickém stupni... Studijní opora Název předmětu: Zabezpečení personálu a infrastruktury logistiky Garant předmětu: prof. Ing. Aleš Komár CSc. Obsah: Řízení zabezpečení MU 2.1 na taktickém stupni... 2 1. Hlavní úkoly zabezpečení

Více

Výstrojní předpis na akci Zborov Kobarid 1917/2017

Výstrojní předpis na akci Zborov Kobarid 1917/2017 Výstrojní předpis na akci Zborov Kobarid 1917/2017 Všeobecné pokyny Tím, že vyplníte přihlášku na naši akci, potvrzujete, že splňujete výstrojní předpis. Jednotlivec nebo klub, který nedostojí výstrojnímu

Více

Armáda ruského cara. Gatčinské vojsko aneb kde to vlastně začalo

Armáda ruského cara. Gatčinské vojsko aneb kde to vlastně začalo Karel Klátil Gatčinské vojsko aneb kde to vlastně začalo Gatčinské vojsko, gatčinci tato slova se na ruských stránkách časopisu objevují už od začátku popisu Pavlovy armády. A protože se s nimi budeme

Více

Ministerstvo vnitra stanoví podle 18 a 40 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném. zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru):

Ministerstvo vnitra stanoví podle 18 a 40 odst. 2 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném. zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru): Strana 5522 407 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2015, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

České a československé vojenské řády, vyznamenání a medaile, udělované za obranu a bojová nasazení, užívané v současnosti českými vojáky

České a československé vojenské řády, vyznamenání a medaile, udělované za obranu a bojová nasazení, užívané v současnosti českými vojáky České a československé vojenské řády, vyznamenání a medaile, udělované za obranu a bojová nasazení, užívané v současnosti českými vojáky Vojenská uniforma má bezpochyby dvě funkce - maskovací a rozlišovací.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 168 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 66, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 168 Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 66, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2015 Cena Kč 66, O B S A H : 407. Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České

Více

Stůj! Finanční stráž!

Stůj! Finanční stráž! ... Tento sbor [finanční stráž] a jeho úkoly jsou naší veřejnosti namnoze málo známy. Obyčejně si většina občanstva představí, když slyší výraz finanční stráž, ony zaměstnance oblečené do uniformy barvy

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J

S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J S T E J N O K R O J O V Ý P Ř E D P I S Č H J I. Úvodní ustanovení Prezidium ČHJ v souladu s ustanovením čl. 13 Stanov ČHJ vydává Stejnokrojový předpis České hasičské jednoty. Tento předpis se vydává za

Více

SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU s. 1 z 5 6/2005 RVS ze dne 26. 11. 2005 Směrnice o odměnách a vyznamenání v Pionýru, kterou se mění směrnice o odměnách a vyznamenání v Pionýru z 24. 1. 2004 SMĚRNICE O ODMĚNÁCH A VYZNAMENÁNÍ V PIONÝRU

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O PRŮBĚHU VOJENSKÝCH CVIČENÍ A VÝJIMEČNÝCH VOJENSKÝCH CVIČENÍ A O NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH POMĚRECH VOJÁKŮ V ZÁLOZE

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O PRŮBĚHU VOJENSKÝCH CVIČENÍ A VÝJIMEČNÝCH VOJENSKÝCH CVIČENÍ A O NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH POMĚRECH VOJÁKŮ V ZÁLOZE M I N I S T E R S T V O O B R A N Y Zákl-3 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O PRŮBĚHU VOJENSKÝCH CVIČENÍ A VÝJIMEČNÝCH VOJENSKÝCH CVIČENÍ A O NĚKTERÝCH PRÁVNÍCH POMĚRECH VOJÁKŮ V ZÁLOZE PRAHA 2008 M I N I S T E R

Více

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický

Stejnokrojový předpis SH ČMS. Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Ing. Jan Aulický Stejnokrojový předpis SH ČMS Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Bílého lva. (dle zákona č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ. podle matriky nositelů

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Řád Bílého lva. (dle zákona č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ. podle matriky nositelů ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Bílého lva (dle zákona č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

97/2008 Sb. VYHLÁŠKA

97/2008 Sb. VYHLÁŠKA 97/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. února 2008 o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ČLEN. LENŮ SH ČMS (SDH) - proužek zlatavý 5 x 30 mm OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ. Stejnokroj_priloha_1. Člen SH ČMS (SDH) po 5. letech členství. obr. č.

ČLEN. LENŮ SH ČMS (SDH) - proužek zlatavý 5 x 30 mm OZNAČENÍ FUNKCIONÁŘŮ. Stejnokroj_priloha_1. Člen SH ČMS (SDH) po 5. letech členství. obr. č. Stejnokroj_priloha_1 OZNAČENÍ ČLEN LENŮ SH ČMS (SDH) - proužek zlatavý 5 x 30 mm Člen SH ČMS (SDH) Člen SH ČMS (SDH) Člen SH ČMS (SDH) po 3. letech členství po 5. letech členství obr. č.. 1 obr. č.. 2

Více

ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. I. Obecná část III. ODŮVODNĚNÍ I. Obecná část 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů Vzhledem k připravovaným doplněním ve vzorech služebních stejnokrojů a změně vzoru

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

VYZNAMENÁNÍ PREZIDENTA BENEŠE THE DECORATIONS OF PRESIDENT BENEŠ

VYZNAMENÁNÍ PREZIDENTA BENEŠE THE DECORATIONS OF PRESIDENT BENEŠ VYZNAMENÁNÍ PREZIDENTA BENEŠE THE DECORATIONS OF PRESIDENT BENEŠ 1919 Válečný kříž 1914-1918 (Československo) The War Cross 1974-1918 (Czechoslovakia) 1920 Medaile vítězství (Československo) The Medal

Více

Stejnokrojový předpis

Stejnokrojový předpis Soubor předpisů SH ČMS I/4-2002 Stejnokrojový předpis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2002 Soubor předpisů SH ČMS I/4-2002 1 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále

Více

František Mička ( ?)

František Mička ( ?) František Mička (1878 1950?) varianta A Zdroj: Malý, Zb. (ed.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2010. Sv. 8, Ostrava : Výtvarné centrum Chagall, 1998-2010, s. 256 I. Z Moravy přes

Více

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014

Obsah: GENDEROVÁ KVANTITATIVNÍ ANALÝZA MO 2014 Souborná informace podíl mužů a žen (genderová kvantitativní analýza) zpracovaná v souladu s ustanoveními čl. 13, 14 a 15 RMO č. 29/2002 Věstníku Prosazování principu rovnosti mužů a žen v působnosti Ministerstva

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

ze dne 1 Předmět úpravy

ze dne 1 Předmět úpravy NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne o platových poměrech vojáků z povolání Vláda nařizuje podle 68 odst. 2 a 4 a podle 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. xxx\xxxx/sb., (dále

Více

co nejrychleji vytěžit co nejvíc rudy!

co nejrychleji vytěžit co nejvíc rudy! Uranové ozdůbky A netoliko osení a potřebná obživa byla žádána od bohaté půdy, nýbrž šlo se i do útrob země. A bohatství se vykopávají, pokušení ke zlu. A již škodlivé železo a nad železo škodlivější zlato

Více

Putovní výstavy Československé obce legionářské

Putovní výstavy Československé obce legionářské Putovní výstavy Československé obce legionářské Podmínky zapůjčení a manipulace s panely V současné době disponuje Československá obec legionářská sedmnácti výstavami o různém rozsahu a zaměření. Všechny

Více

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/4-2016 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) plní specifické úkoly ve smyslu Stanov a zákonů, proto podle platných Stanov používají

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Kostýmy. Sedlák Bartůněk a jeho rodina cca 1935, Písecko. Muži z vesnice

Kostýmy. Sedlák Bartůněk a jeho rodina cca 1935, Písecko. Muži z vesnice Kostýmy Máte před sebou dokument o kostýmech k larpu Borograv, rozhodně se nejedná o vědeckou práci, a proto jej berte prosím s rezervou - spíše jako inspiraci. Nejdříve něco na samotný úvod. Valná většina

Více

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY LEGIOVLAK U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila Československá obec legionářská v loňském roce dlouho připravovaný projekt Legie 100, který je realizován za

Více

Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží:

Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží: Tabulka č. 1 Rozdělení jednotlivých prvků stejnokroje používaných MP Cheb stanovení nepřekročitelných cen na dodávku zboží: HLAVNÍ VÝSTROJ - MP Cheb název: barva doplňky počet ks/párů nepřekročitelná cena

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

BMW Motorrad Style kolekce Kit

BMW Motorrad Style kolekce Kit BMW Motorrad Ride & Style Style 29.07.2016 Uvedení na trh 01/2017, popř. 08/2017 Popis výrobku Dámské a pánské stylové oblečení a doplňky Zažijte pocit BMW Motorrad i mimo motocykl Oblíbené kousky pro

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií v letech v Rusku

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií v letech v Rusku Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií v letech 1914-1918 v Rusku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii Kamil Cipra varianta A František Kupka: Br. Cipra, in: Čs. legie ve Francii/Malířské dokumenty 1914-1918, Památník odboje, 1923 I. MLÁDÍ A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu

Více

SVH Liberec Sekce Napoleonské války

SVH Liberec Sekce Napoleonské války SVH Liberec Sekce Napoleonské války Sekce SVH Liberec Napoleonské války se zabývá tématikou rakouských zvláštních sborů za napoleonských válek. Jedná se o ženijní službu, která úzce spolupracovala s dalšími

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

ODBORNÁ INSTRUKCE ke stanovení širokého konceptu poloţek pro historickou výstroj evidovanou v archivech, depozitech a na dlouhodobých výstavách

ODBORNÁ INSTRUKCE ke stanovení širokého konceptu poloţek pro historickou výstroj evidovanou v archivech, depozitech a na dlouhodobých výstavách VELITELSTVÍ SIL PODPORY Odbor logistického zabezpečení personálu Oddělení všeobecné podpory Ve Staré Boleslavi dne 29. března 2010 Čj. 718/2010-2280 Výtisk č.1 Počet listŧ: 5 Přílohy: 1/2 ODBORNÁ INSTRUKCE

Více

Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy

Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Řád Tomáše Garrigue Masaryka IV. třídy (zřízený zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr Kontakt na jednotku Ladislav Ottl

Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr Kontakt na jednotku Ladislav Ottl 1914-1918 Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr. 102 Kontakt na jednotku Ladislav Ottl l.ottl@seznam.cz 1914-1918 Naším zájmem v rámci první světové války je 102. pěší pluk saského

Více

Obyvatelé - Rozpoznávání vidlák, jen košile nebo tunika a kalhoty nebo sukně nemá zbraň

Obyvatelé - Rozpoznávání vidlák, jen košile nebo tunika a kalhoty nebo sukně nemá zbraň Království - Rozpoznávání člověk ve varkoči (ne v zeleném) spec. jednotky elf (špičaté uši, přírodní barvy a materiály) trpaslík (vousatý, ve zdroji) horal (ala skot) stopař (ala hraničář) - Kostým varkoč

Více

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. II. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. II. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy II. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení

HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení 1 z 13 Soubor předpisů SH ČMS I/4-2013 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) plní specifické úkoly ve smyslu Stanov a zákonů, proto podle čl. 13, odst.2,

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více