ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU"

Transkript

1 ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU DÍL I. HISTORICKÝ A VOJENSKÝ VÝZNAM ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIÍ ČESKOSLOVENSKÉ HNUTÍ NA RUSI FOTOSLUŽBA V RUSKÉ LEGII VÝSTROJ, STEJNOKROJE A OZNAČENÍ ČESKOSLOVENSKÝCH DOBROVOLNÍKŮ V RUSKU ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ RUSKÝCH LEGIONÁŘŮ VÚa praha EPOQUE 1900 NaŠE VOJSKO VHÚ praha

2 ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ RUSKÝCH LEGIONÁŘŮ Motto: Žádná armáda nedává si ujíti příležitost, aby zjevným označením neprojevila svoje uznání svým příslušníkům, kteří během válečného tažení způsobem vynikajícím osvědčili svoji statečnost a hrdinnými činy dopomohli jí k vítězství nebo k dosažení cenných úspěchů. (V. Prášek) RUSKé ŘÁDY A VYZNAMENÁNÍ Historie šestiletého období čs. vojska v Rusku patří také z pohledu faleristického k nejzajímavějším: v jejím rámci byla Čechoslovákům udělována vyznamenání celkem 12 států a mnozí služebně nejstarší příslušníci tohoto obdivuhodného vojska by mohli právem aspirovat na přední místa na seznamu nejvíce dekorovaných vojáků 1. světové války. Celých 6 let byli příslušníci čs. vojska v Rusku vyznamenáváni převážně ruskými řády, kříži a medailemi, jejichž počet dosáhl zhruba čísla 5 000, a proto se budeme ruskými dekoracemi zabývat poněkud podrobněji. Na začátku války mělo Rusko k dispozici jako výraz uznání za vojenské zásluhy, statečnost v boji a za úspěšné vedení vojsk 7 řádů a 3 zbraně za chrabrost pro důstojníky a 13 vyznamenání pro mužstvo a poddůstojníky. Vyznamenání pro mužstvo a poddůstojníky Za vojenské zásluhy, tj. za činy nebojového charakteru Medaile Za horlivost (MHo) ve čtyřech provedeních: malá stříbrná a malá zlatá na řádových stuhách náprsních; velká stříbrná a velká zlatá na řádových stuhách nákrčních. Medaile Řádu sv. Anny, zvaná též jako Anenská medaile (MsvA), v jednom stupni. Za statečnost v boji Kříž sv. Jiří (KsvJ) ve čtyřech stupních: 1. a 2. stupeň zlatý (1. stupeň s bantem); 3. a 4. stupeň stříbrný (3. stupeň s bantem). Medaile sv. Jiří (MsvJ) ve čtyřech stupních: 1. a 2. stupeň zlatá (1. stupeň s bantem); 3. a 4. stupeň stříbrná (3. stupeň s bantem). (Bant: nařasená stuha, na obou koncích zastřižená do tvaru V a připevněná příčně na samotnou pentagonální stuhu [viz obr. ] v tomto případě sloužila, při stejné barvě kovu, k odlišení jednotlivých stupňů.) Řády pro důstojníky Za vojenské zásluhy, tj. za činy nebojového charakteru Řád sv. Ondřeje (ŘsvO) v jednom stupni. Řád Alexandra Něvského (ŘAN) v jednom stupni. Řád Bílého orla (ŘBO) v jednom stupni. Řád sv. Vladimíra (ŘsvVl) ve čtyřech stupních. Řád sv. Anny (ŘsvA) ve třech stupních. Řád sv. Stanislava (ŘsvSt) ve třech stupních. Za úspěšné vedení vojsk ve válce Všechny výše uvedené řády s meči. Řád sv. Jiří 1. až 4. stupně (ŘsvJ1, ŘsvJ2, ŘsvJ3, ŘsvJ4). Zbraň sv. Jiří s brilianty, zvaná též jako Svatojiřská zbraň s brilianty (ZsvJ-br). Za statečnost v boji Výjimečně nákrční stupně ŘsvSt a ŘsvA s meči. Náprsní (nejnižší) stupně ŘsvVl, ŘsvA a ŘsvSt s meči a bantem. Řád sv. Jiří 4. stupně, výjimečně 3. stupně (ŘsvJ4, ŘsvJ3). Zbraň sv. Jiří Za chrabrost, zvaná též jako Svatojiřská zbraň Za chrabrost (ZsvJ). Řád sv. Anny 4. stupně (ŘsvA4), zvaná též jako Zbraň sv. Anny Za chrabrost, resp. Svatoanenská zbraň Za chrabrost (ZsvA). (V případě důstojnických dekorací byl bant označením účasti v boji, tváří v tvář nepříteli.) Touto sestavou bylo možné celkem uspokojivě pokrýt, i když ne zcela bez problémů, požadavky na odměňování válečných činů v celé šíři a na všech úrovních. Stručná charakteristika vyznamenání pro mužstvo a poddůstojníky Medaile Za horlivost Byly v době války udělované mužstvu a poddůstojníkům štábů a týlových složek (písaři, kurýři, hudebníci, zdravotní a sanitní personál, příslušníci technických složek, vojenské policie atd.) za nebojové zásluhy nebo za déletrvající bezúhonnou službu, ale bylo možné je udělit i přímo na frontě za záslužný čin nebojového charakteru, za který nebylo možné přiznat MsvJ. Medaile byly udělovány na řádových stuhách, jejichž pořadí v řádové hierarchii vyjadřovalo hodnotu dekorace. Tak např. medaile na stuze vladimírské stála na vyšším stupni než medaile na stuze anenské. Medaile Řádu sv. Anny, zvaná též jako Anenská medaile Byla udělována za 20letou bezúhonnou službu (na stuze ŘsvA) nebo za významný čin nebojového charakteru (na stuze ŘsvVl s bantem). Zatím nebylo prokázáno, že by byla udělena příslušníku čs. vojska. Medaile sv. Jiří Její statut dopodrobna a s velkou pečlivostí vyjmenovává činy, za které je možné ji udělit. Obecně vzato se tyto medaile udělovaly za bojové zásluhy a chrabrost nižšího řádu (významu) např. průzkumníkům za účast na rozvědce, při které sice (většinou) nedošlo k boji, ale voják byl při plnění úkolu vystaven nepřátelské palbě a ohrožení života, přičemž byly získány důležité zprávy o nepříteli; zdravotním sestrám a zdravotníkům, kteří s nasazením života ošetřovali a vynášeli z boje raněné; kurýrům, spojařům a ženistům, kteří v nepřátelském ohni plnili své úkoly, ale také příslušníkům bojových útvarů, pokud jejich čin nedosahoval na kříž. Medaile, které byly číslovány, se udělovaly obvykle ve vzestupné linii, tj. od 4. stupně po 1. stupeň, ale bylo možné udělit výjimečně a mimo pořadí i kterýkoli vyšší stupeň, a pak se vrátit, při vykonání dalšího činu, ke stupni nižšímu. Není bez zajímavosti, že medailí 4. stupně byl vyznamenán i 14letý carevič Alexej, který se při inspekční cestě za frontovou linii se svým otcem

3 výstroj, stejnokroje a označení čs. dobrovolníků v rusku Pro pochopení problematiky stejnokrojů čs. dobrovolníků v Rusku je nejprve nutné se krátce zaměřit na stejnokroje ruské armády, které čs. dobrovolníci nosili v době, kdy byly čs. jednotky součástí ruské armády ( ). Části těchto ruských stejnokrojů však byly používány ve značném rozsahu i později ( ). Nebudeme zde popisovat ruský stejnokroj mírové doby, ale pouze stejnokroj válečné doby, tedy zejména pochodový stejnokroj, který čs. dobrovolníci nosili. Různé druhy stejnokrojů mírové doby se dobrovolníků netýkaly. Popíšeme pouze ty součásti stejnokrojů a výstroje, které u čs. dobrovolníků došly uplatnění jde tudíž jen o poměrně malou část věcí a označení, používaných v ruské armádě. Některé ruské termíny přešly pro svou jednoznačnost a jednoduchost do hovorové řeči dobrovolníků, byly častokrát používány v oficiálních rozkazech a vstoupily dokonce i do legionářské literatury. Budeme je proto v převážné míře používat i v této kapitole. Dobové české názvy výstrojních součástek ale nemusí vždy odpovídat současnému českému významu uvedeného slova. ruská armáda Úvodem několik základních informací. V ruské armádě sloužili vojáci a poddůstojníci, důstojníci a také vojenští úředníci. Mezi vojenské úředníky se počítali lékaři a zvěrolékaři, pokladníci, účetní, správci kanceláří a v některých případech kapelníci. Zvláštní skupinu vojenských osob tvořili písaři, kandidáti na úřednickou hodnost a felčaři (příslušníci středního zdravotního personálu). Mezi stejnokroji řadových vojáků a stejnokroji důstojníků a vojenských úředníků byly samozřejmě rozdíly; kromě střihu to byla zejména kvalita látky. Písaři, kandidáti na úřednickou hodnost a felčaři nosili stejnokroje mužstva. V ruské armádě se rozlišovalo zimní a letní období. Zimní období začínalo 1. září a končilo 1. dubna následujícího roku. Na konci zimního období voják určité části stejnokroje odevzdával, letní přijímal a na podzim tomu bylo naopak. Některé součástky stejnokroje předepsané v ruské armádě k datu započetí války, tj. k pro používání, resp. používané mužstvem ve válečné době (a používané i čs. dobrovolníky) Furažka (čepice) soukenná, krycí barvy (šedo-zelená), s koženým podbradníkem a koženým štítkem, obarveným krycí barvou zeleného odstínu. Na okolku čepice kokarda pro mužstvo v barvách dynastie Romanovců (bíločerno-žlutá). Papacha (zimní kožešinová čepice). U papachy předepsaného vzoru bylo možno přední, zadní i boční části sklopit, upnout řemínky a tak krýt i uši, krk a obličej. Na předním kožešinovém díle papachy příslušná kokarda. Lemování dýnka papachy určovalo hodnostní skupinu. Pochodový stejnokroj, v tomto případě soukenná rubáška (blůza); v létě byla používána také gymnastičeskaja rubáška-gymnasťorka (plátěná blůza). V obou případech krycí barvy (šedo-zelené), s příslušnými pogony (nárameníky), s příslušnými kovovými pugovicemi (knoflíky) v příslušné barvě kovu. Šarovary (kalhoty) soukenné, krycí barvy (u pěších jednotek šedo-zelené). Sapogi (holinky) kožené. U čs. dobrovolníků se nazývaly vysoké boty. Šiněl (plášť), šedo-hnědé barvy, s příslušnými pogony s kovovými pugogovicemi v příslušné barvě kovu a petlicemi (výložkami na límci), u poddůstojníků na výložkách s knoflíky. U vojáků pěších jednotek ruské armády byl plášť bez knoflíků na hrudi. Bašlik (kapuce nošená v zimě přes čepici) z velbloudí vlny. Remeň (pás) kožený. Pás byl s bljachou (přezkou) s vyobrazením státního znaku (s odlišnostmi pro některé druhy zbraní). Dále jen namátkou uvedeme výstroj, kterou čs. dobrovolníci zahrnovali pod pojem prádlo: zimní a letní košile, zimní a letní spodky, zimní a letní onuce, ponožky, kapesníky. Také je třeba uvést rukavice. Některé součástky stejnokroje předepsané v ruské armádě k datu započetí války, tj. k pro používání, resp. používané důstojníky (vojenskými úředníky) ve válečné době (a používané i čs. dobrovolníky) Furažka soukenná, krycí barvy (šedo-zelené), s koženým podbradníkem a koženým štítkem obarveným krycí barvou zeleného odstínu, stejného střihu jako u vojáků, ale z lepších materiálů. Na okolku čepice oválná kokarda pro důstojníky (předepsaná i pro lékaře a zvěrolékaře) nebo kulatá kokarda pro vojenské úředníky, obojí s černo-žlutým středem a bílým paprsčitým okrajem. Papacha, jiného střihu než pro mužstvo. Na předním díle papachy příslušná kokarda. Lemování dýnka papachy určovalo hodnostní skupinu. Pochodový stejnokroj, v tomto případě kitěl (u čs. dobrovolníků nazývaný opět blůza, ačkoliv vzhled byl jiný), krycí barvy (šedo-zelené), s příslušnými pogony s kovovými pugovicemi v odpovídající barvě kovu. Kovovými knoflíky příslušné barvy na hrudi se kitěl zapínal. Šarovary soukenné. Sapogi kožené. U čs. dobrovolníků se opět nazývaly vysoké boty, ačkoliv vzhled byl jiný než u mužstva. Palto (plášť), z látky odlišné od mužstva, šedé barvy, s příslušnými pogony a petlicemi, na výložkách knoflíky, plášť s knoflíky ve dvou řadách vedle sebe. Bašlik (kapuce nošená v zimě přes čepici) z velbloudí vlny. Oficerskoje pochodnoje snarjaženije (důstojnické řemení). Jednalo se o komplet, který zahrnoval pás s jednotrnovou sponou, popruhy přes ramena, brašnu na mapy, pouzdro na dalekohled a pouzdro na revolver. Některé součástky stejnokroje předepsané k datu započetí války, tj. k pro používání, resp. používané mužstvem, poddůstojníky a důstojníky automobilních a leteckých oddílů ve válečné době (a používané i čs. dobrovolníky) K stejnokroji osádek ruských obrněných automobilů patřila: Švedskaja kurtka (švédská blůza) vyrobená z kůže, spolu s koženými kalhotami, koženou čapkou zvláštního střihu a dalšími součástkami. U čs. dobrovolníků byly tyto stejnokrojové součásti nebo jejich nově ušité náhrady používány u obdobných jednotek: osádek automobilů, včetně obrněných.

4 FOTOSLUŽBA V RUSKÉ LEGII 121 stř. František Císař, kinooperatér UMLISTu před budovou nádraží, připraven natočit příjezd jedné ze skupin čs. dobrovolníků při jejich přesunu z Kyjeva k záložnímu pluku v Žitomíru. Žitomír, podzim VÚA. 121, 122 Úryvky z filmů, natočených kinooperatérm F. Císařem po příjezdu skupiny dobrovolníků na žitomírské nádraží: vystoupení z vlaku a odchod jednotek v čele s hudbou do kasáren. Žitomír, podzim VÚA. 121 Ani stěhování fotoarchivu UMLISTu z Ukrajiny se neobešlo bez dramatických momentů. Přímo ze zajetí se podařilo fotoarchiv zachránit a po svízelné cestě dlouhé přes 300 km dovézt na povozech až do rajonu Bachmače, odkud putoval, již po dráze, s armádním sborem dál na východ. Ve skupince rozeznáme vlevo F. Císaře, vpravo A. Vannera. Ukrajina, únor březen VÚA. 121 Také při velkém ústupu I. divize z Ukrajiny k Bachmači kinooperatéři UMLISTu pilně natáčeli: zde např. přechod čs. jednotek přes most klenoucí se nad řekou Dněpr. Kyjev, únor březen VÚA.

5 řády a vyznamenání rusko Emblém Řádu sv. Anny 4. stupně k označení Zbraně sv. Anny Za chrabrost Pozlacený bronz Skupina důstojníků Čs. střeleckého pluku, zleva ppor. K. Kutlvašr, neznámý ruský praporčík, ppor. K. Cejp a neznámý čs. praporčík. Všimněme si námořního kordíku (s oblibou nošeného i čs. důstojníky) ppor. Cejpa se svatoanenským emblémem na rukojeti. Jde o Zbraň sv. Anny Za chrabrost, která ovšem byla Cejpovi udělena v podobě standardní armádní šavle. Tuto repliku si Cejp pořídil patrně kvůli pohodlnějšímu nošení. Místně neurčeno, nedatováno. VÚA. Řád sv. Anny 4. stupně neboli Zbraň sv. Anny Za chrabrost zvaná též Svatoanenská zbraň Za chrabrost Ruská státní sbírka. gen. A. N. Pepeljajev Velitel Středosibiřského sboru (1918, 1919), nositel ŘsvJ4, ŘsvVl3m a ŘsvVl4 m+b a dvou čestných zbraní za chrabrost. Jeho Svatojiřská zbraň má vsazenou miniaturu na hlavici zlaté rukojeti a svatoanenský emblém umístěný na pochvě zdobené zlatými ornamenty. Je to jeden ze tří obvyklých způsobů úpravy, pokud byl důstojník majitelem obou zbraní VÚA. pplk. K. N. Ivšín Bývalý ruský velitel roty České družiny; v roce 1920 byl přijat do čs. armády. Svatoanenský emblém, jako znak ZsvA Za chrabrost, nosí předpisově pod dekoracemi na levé kapse. Atypické je užití kruhového plíšku s ruským nápisem Za chrabrost, podloženého do kokardy složenou anenskou stuhou, na níž je plíšek teprve položen. Kolem VÚA.

6 řády a vyznamenání francie Řád Čestné legie komtur Zlato a stříbro Řád Čestné legie rytíř Zlato a stříbro Řád Čestné legie důstojník Zlato a stříbro Exempláře ze soukromých sbírek Válečný kříž , s palmovou ratolestí Bronz Válečný kříž , s bronzovou hvězdičkou Bronz Válečný kříž , se stříbrnou hvězdičkou Bronz Vojenská medaile Stříbro

7 řády a vyznamenání V den státního svátku Francouzské republiky postoupil gen. Syrový o další stupeň v hierarchii Řádu Čestné legie: z hodnosti důstojníka do hodnosti komtura. Na prostranství u Invalidovny při zachování tradičního ceremoniálu s polibkem mu nákrční odznak (zatím jej drží v ruce generálův pobočník) předal sám gen. Janin. Praha, 14. července Později dosáhl gen. Syrový v řádové hierarchii ŘČL hodnosti velkodůstojníka, tj. nákrční kříž s hvězdou, nošenou na pravé straně hrudi. V tomto případě bylo možné nákrční odznak nahradit (při současném nošení hvězdy) nižším řádovým stupněm, tj. důstojnickým křížem (s rozetou). Praha, 30. léta 20. století. VÚA. Zatím jediný snímek gen. Krejčího se zlatou Francouzskou medailí Za chrabrost 2. typu z druhého kontingentu francouzských dekorací, kterou obdržel za úspěšné velení v bojích u Bachmače. Hradec Králové, kolem Generálové Voženílek a Petřík před odchodem na jednu z vojenských slavností. Neznámý poddůstojník v pozadí je nositelem KsvJ4 a francouzské VM. Je pozoruhodné, že gen. Voženílek se při té příležitosti ozdobil všemi třemi stupni ŘČL, ačkoli statut tohoto řádu předepisuje odložit předchozí (nižší) stupeň po obdržení vyššího. Praha, červenec VÚA.

8 řády a vyznamenání velká británie Řád Lázně, rytíř (CB) Zlato a pozlacené stříbro Řád Za vynikající službu (DSO) Zlato a pozlacené stříbro NM Řád Lázně, rytíř (CB) miniatura Zlato Vojenský kříž (MC) Stříbro Osobní dekorace gen. Vobrátilka Řád sv. Michala a sv. Jiří, rytíř (CMG) Pozlacené stříbro Osobní dekorace gen. Kadlece NM Medaile Za vynikající chování v poli (DCM) Stříbro Řád sv. Michala a sv. Jiří, rytíř (CMG) miniatura (Rubová strana) Pozlacený bronz Vojenská medaile (MM) Stříbro

9 řády a vyznamenání U příležitosti přehlídky tomské posádky bylo příslušníkům 5., 7. a 8. pluku a některých menších jednotek předáno přes 90 britských dekorací. Na snímku gen. Bowes připíná Vojenský kříž (MC) por. F. Dosoudilovi, veliteli kulometné roty 5. pluku. MC obdrželo ještě dalších 5 důstojníků stojících nalevo od kpt. Dosoudila (na snímku kpt. Košťál, mjr. Jančík, por. Česnovský). Při této příležitosti obdržel Řád Za vynikající službu (DSO) velitel II. divize plk. Krejčí (stojí částečně zakrytý od Dosoudila napravo, mezi ním a gen. Bowesem). Tomsk, 30. dubna VÚA. mjr. Josef Zmek Velitel 11. pluku. Typický příklad frontového vojáka. Vojenský kříž (MC) udělen za celkové zásluhy, chrabrost a výtečné velení v bojích od začátku vystoupení až do příměří se sověty. Sibiř, VÚA. mjr. Robert Vobrátrilek Bývalý velitel 1. praporu 3. pluku, později velitel 4. pluku. Vojenský kříž (MC) mu byl udělen 9. srpna 1919 za výtečné služby v československém vojsku. Sibiř, 1919,. kpt. Václav Lysák Velitel 8. roty 1. pluku. Vojenský kříž (MC) obdržel na velké vojenské slavnosti v Irkutsku (viz obr. ) za chrabrost projevenou v bojích s vojsky sovětské vlády. Sibiř, VÚA.

10 řády a vyznamenání japonsko Řád Vycházejícího slunce 3. třídy Pozlacené stříbro NM Řád Vycházejícího slunce 7. třídy Stříbro Řád Vycházejícího slunce 8. třídy Stříbro Řád Posvátného pokladu 6. třídy Stříbro Řád Vycházejícího slunce 6. třídy Stříbro NM Řád Posvátného pokladu 8. třídy Stříbro 184

11 OBRAZOVÁ REPORTÁŽ Předávání britských vyznamenání gen. Bowesem. Na slavnosti bylo uděleno celkem 16 britských dekorací: 1 DSO, 2 MC, 3 DCM a 10 MM. Také při této příležitosti byly britské medaile za chrabrost vyššího stupně (DCM) omylem uděleny jako medaile za zásluhy. V této skupině ji obdržel (jako jeden ze tří) např. příslušník telefonního oddílu čet. J. Rybář. Gen. Syrový poté, co předal jedny z prvních Řádů Sokola třem vojákům 1. pluku, chvíli postál při každé skupince, aby pak osobně blahopřál každému z vyznamenaných.. Francouzská vyznamenání předal pplk. Menu. Na slavnosti bylo uděleno celkem 25 francouzských dekorací: 12 FrVK, 1 FrMCh stříbrná a 12 FrMCh bronzová. Jako první byl Francouzským Válečným křížem s palmou vyznamenán český velitel Rumunského legionu plk. Kadlec, a po něm 7 důstojníků štábu čs. vojska a 2 důstojníci 1. pluku. Výjimečně byl udělen FrVK s hvězdičkou vojákům nedůstojnické hodnosti: obdrželi jej dva četaři, přislušníci 1. pluku. Vpravo vidíme začátek řady těch, kteří budou vyznamenáni Francouzskými medailemi Za chrabrost. VÚA. Dlouhá řada příslušníků 1. pluku vyznamenaných Kříži sv. Jiří, které jim předal ruský plk. Sičev za asistence důstojníka štábu čs. vojska. V rámci Kolčakova kontingentu (100 KsvJ na pluk) jich bylo na této slavnosti uděleno příslušníkům 1. pluku celkem 49: 1 KsvJ2, 18 KsvJ3 a 30 KsvJ4 (zbývajících 51 ks bylo rozděleno při jiných příležitostech). Jak ovšem víme, Kolčak nedisponoval svatojiřskými dekoracemi in natura, takže i v tomto případě byly vojákům místo křížů uděleny pouze 2 cm lentočky. Svatojiřské kříže a medaile na blůzách některých vojáků nás nesmí mýlit jsou za dřívější zásluhy. V pozadí přistupuje k řadě gen. Syrový, aby vyznamenaným poblahopřál. VÚA.

12 řády a vyznamenání 124 Na neidentifikovaném snímku jsme svědky udílení dekorací gen. Čečkem, pravděpodobně na vladivostockém hipodromu při jedné z vojenských slavností počátkem roku Nelze doložit, jde-li o ČsVK nebo o ŘSo, protože jejich etuje (bílé u ČsVK a světlé u ŘSo) jsou přibližně stejných rozměrů a na černobílých snímcích od sebe zcela nerozpoznatelné. Vladivostok, VÚA. 124 pplk. Mikuláš Číla velitel 10. pluku s ČsVK, který obdržel Kříž pochází z druhého kontingentu, odeslaného z vlasti na Sibiř na podzim 1919; z něj byli již v hojnějším počtu dekorováni převážně vyšší důstojníci, tj. velitelé praporů a pluků. Sibiř, na přelomu Mjr. J. Palacký, velitel 12. pluku, se svým štábem zleva por. Švec, pobočník por. Běloch, kpt. Pokorný, mjr. Palacký, zástupce velitele pluku mjr. Viest. Palackého ČsVK pochází rovněž z druhého kontingentu. Leden VÚA. 124 Zlatý Československý Válečný kříž udělený Neznámým vojínům spojeneckých armád. Počítačová rekonstrukce 124 prap. Štěpán Šindler Bývalý příslušník 3. pluku, přijel do republiky 1. transportem válečných invalidů v červenci Jako invalida a navíc nositel KsvJ4 patřil mezi nezpochybnitelné případy pro okamžité udělení ČsVK, a byl křížem dekorován , jako jeden z prvních příslušníků Ruské legie vůbec. Praha, podzim

13 řády a vyznamenání 124 Dne se na pláni u Invalidovny konala velká vojenská slavnost, při níž president republiky T. G. Masaryk vyznamenal Čs. Válečným křížem 14 čs. legionářů. Po tomto aktu tři invalidé československého zahraničního vojska předali ČsVK (a pravděpodobně i RM) také presidentu Masarykovi. Zdůvodnění k udělení ČsVK přečetl francouzský legionář Bostrevanský: Za tuto dobu (počátek února 1918 v Kyjevě pozn. autora) prokázal několikrát odhodlanost plnit úřední povinnost bez ohledu na nebezpečí, které hrozilo každému, kdo chodil na ostřelovaných ulicích. Na RM pak měl Masaryk nárok jako vůdce a hlavní organizátor čs. zahraničního odboje. Ceremoniál byl zakončen slavnostním pochodem vojsk pražské posádky před vyznamenanými. Praha, ANM. 124 Při příležitosti slavnostní přehlídky pluků I. divize před delegací z vlasti, za přítomnosti spojeneckých důstojníků, diplomatů a civilních hodnostářů, předal vedoucí delegace F. V. Krejčí gen. Syrovému ČsVK, jeden z exemplářů udělených na Sibiři v rámci prvního kontingentu. Vlevo poznáváme oficiálního představitele ČSR na Sibiři B. Pavlů ve vojenském stejnokroji, který nosil bez hodnostního označení. Irkutsk, Krátce po příjezdu 1. pluku do Prahy (2. ledna 1920) se na velkém prostranství u Invalidovny konala velká vojenská slavnost, na které za přítomnosti ministra národní obrany Klofáče byl dekorován prapor bývalé České družiny, nyní 1. pluku, Čs. Válečným křížem. Za praporem vedle ceremoniáře stojí velitel pluku pplk. Kutlvašr. Špatná kvalita obrazu je způsobena nejspíše nekvalitním fotoaparátem a hodně sychravým počasím. Nedatováno. VÚA.

14 stejnokroje a označení Tabulka I Ruská armáda základní řada hodnostních označení mírové a válečné doby mužstvo poddůstojníci strelok střelec jefrejtor svobodník mladšij untěr-oficer desátník staršij untěr-oficer četař poddůstojníci dobrovolníci felďfebel šikovatel podpraporščik podpraporčík volnoopredělajuščijsja xxxxxx ochotnik xxxxx nižší (rotní) důstojníci praporščik praporčík podporučik podporučík poručik poručík štabs-kapitan štábní kapitán

15 stejnokroje a označení Tabulka XIV základní řada hodnostního označení platná od října do podzimu 1920, podle rozkazu čs. armádního sboru č. 117 (na příkladu 1. čs. střeleckého pluku) mužstvo poddůstojníci střelec svobodník desátník četař šikovatel nižší důstojníci vyšší důstojníci praporčík do podporučík poručík kapitán major generálního štábu (kvalifikace) vyšší důstojníci generálové major podplukovník plukovník genrálmajor generálporučík generál pěchoty nebo jízdy nebo dělostřelectva střelecké pluky + Úderný prapor jízdní pluky dělostřelectvo barva lemovek letecké oddíly technické části (dřívější) technické části (pozdější) zdravotní odbor (zdravotní důstojníci) zvěrolékařský odbor (zvěrolékařští důstojníci) správní a hospodářský odbor (správní důstojníci) důstojníci soudní služby, od důstojníci generálního štábu generálové

16 stejnokroje a označení Tabulka VI česká družina do 30. srpna 1914 od 31. srpna 1914 střelec desátník dobrovolník praporčík střelec četař dobrovolník šikovatel kulometný oddíl (od září 1916) praporčík Dobrovolníci České družiny z Varšavy. Uprostřed Otakar Husák (15), Jan Syrový (16), nad ním V. Vondřich (5), a Václav Šidlík (17). Jsou oblečeni do ruských stejnokrojů válečné doby. Všichni dobrovolníci mají okolo okolků čepic bílo-červené stuhy označení České družiny. Část dobrovolníků má malinové nárameníky (u některých s bílými hodnostními páskami) část nárameníky záštitné, zeleno-šedé barvy (u některých s oranžovo-hnědými hodnostními páskami). Všimněme si, že tři z nich mají našité na náramenících lemovky dobrovolníků. Kyjev, podzim VÚA.

17 stejnokroje a označení,, stř. Boris Vuchterle stř. Vojtěch Jezbera stř. Josef Dostál Vuchterle i Dostál jsou oblečeni do ruského stejnokroje válečné doby (pochodového stejnokroje). Okolo okolku čepice mají bílo-červenou stužku. Záštitné (šedo-zelené) nárameníky u Vuchterleho jsou lemovány pletenou lemovkou, patrně v bílo-bílo-černo-žluté barvě, označující nositele jako dobrovolníka s vlastní volbou zařazení. Dostál má nárameníky malinové (na fotografii je při bližším zkoumání vidět, že na ně někdo naznačil hodnostní pásky četaře nebo dokonce šikovatele). Přezka opasku u obou je pro dělostřelectvo (vzor 1907), což se objevuje na více fotografiích dobrovolníků ČD. Patrně v době formování ČD byly k dispozici pouze tyto přezky. Jezbina nosí plášť pro mužstvo pěchoty, s jednou řadou knoflíků; límcové výložky jsou malinové. V dalším průběhu války byly límcové výložky z plášťů snímány, knoflíky a přezky opasků přebarvovány záštitnou barvou, resp. rovněž odstraňovány. Kyjev, podzim VÚA. Skupina dobrovolníků České družiny, čet. Kašpar, prap. Syrový, desátník Kraft a dole tři bratři Klichové, synové zdolbunovského starosty, s bratrancem V. Křížkem. Všichni mají nádherně předpisové polní čepice, pouze prap. Syrový si z horní části dýnka vyndal výstuž. Dva desátníci (vpravo nahoře a uprostřed) mají na záštitných náramenících vždy po dvou oranžově- -hnědých hodnostních páskách, což odpovídá předpisům. Četař vlevo nahoře a desátník vlevo dole použili patrně bílé hodnostní pásky z barevných nárameníků mírové doby, což svědčí již v té době o poněkud svévolné interpretaci platných předpisů. Pět dobrovolců má záštitné nárameníky olemované pletenými lemovkami, barevně nerozeznatelnými. Protože jednoroční dobrovolníci dosahovali zpravidla poddůstojnických hodností (zde jsou dva bez hodností), přispívá tato fotografie ke spekulacím (jejichž zdrojem jsou vzpomínky některých příslušníků ČD) o tom, že si čeští dobrovolníci své nárameníky svévolně a v rozporu s předpisy krášlili pletenými lemovkami bez ohledu na to, jestli byli jednoročními dobrovolníky, nebo nebyli. Místně neurčeno,

18 stejnokroje a označení stř. Jaroslav Sepjetý Ukázka nošení alespoň malé části předepsané výstroje, s kterou chodívali příslušníci ČD obvykle na cvičení (viz také obr. ). Sepjetý má na popruhu přes levé rameno zavěšený ranec pro věci s popruhy (vzor 1909 nebo 1910); přes pravé rameno je zavěšena hliníková láhev pro vodu (patrně vzor 1911, nelze přesně poznat) v obalu (vzor 1911); na opasku nosí dvě pouzdra na náboje (vzor 1909). Sepjetému chybí na snímku množství předmětů výstroje, jako sbalený plášť, řemen ke stažení sbaleného pláště, kotlík, stanové plátno s provazy a kolíky, malá zákopnická lopatka (nebo malá zákopnická sekera) s pouzdrem a další. Kyjev, srpen 1914 ÚA. Neznámý dobrovolník Česko-Slovenského střeleckého pluku stojí modelem při budování památníku. Sice se již nejedná o ČD, ale výstroj doznala málo změn. Kromě již známého rance pro věci a hliníkové láhve pro vodu s řemenem vidíme malou zákopnickou lopatu systému Lineman vzor 1880 v koženém pouzdře systému Višněvský vzor 1915, a na spodní části sbaleného pláště, na řemenu ke stažení sbaleného pláště je upevněný kotlík (vzor 1882 nebo 1897, nelze přesně poznat). Dobrovolník nemá na nohou klasické předválečné kožené boty, ale boty vzor 1916 (s řemínkem vzadu nahoře). Bílo-červená stužka z okolku čepice byla po nasazení ČD do frontového pásma z čepic odstraněna. Vesnice Orovci, květen VÚA. Důstojníci 2. roty ČD, zleva Cejp, Ranjuk, Pavlov a V. Klecanda. U dvou vidíme části důstojnické výstroje válečné doby. Cejp má na sobě důstojnický polní opasek s řemeny přes ramena, tašku na mapy a pouzdro na revolver. Ačkoli má na krku jakýsi dalekohled, předpisové pouzdro na předpisový dalekohled na opasku mu chybí. Ranjuk má dalekohled pouze zavěšený na krku, bez pouzdra. Tři důstojníci vlevo mají pláště pro mužstvo, Klecanda nosí plášť pro důstojníky s dvěma řadami knoflíků, ovšem kvůli demaskování obšitých tkaninou. Malinové výložky na plášti zůstaly pouze Cejpovi, Ranjuk a Klecanda mají límcové výložky pravděpodobně záštitné, Pavlov vůbec žádné. Poněkud překvapivé je nošení šavlí v polních podmínkách, v jiných armádách (např. britské, rakousko- -uherské, italské, německé) dávno odložené. Místně neurčeno, nedatováno, pravděpodobně VÚA.

19 stejnokroje a označení Dobrovolníci ČD na kyjevské ulici při návratu z každodenního cvičení. Vzadu, vedle jednoho z ruských poddůstojníků, pochoduje s poněkud utrápeným výrazem J. Sepjetý (s tmavými brýlemi). Kromě výše popsaných částí výstroje jsou u některých vidět na jejich levém boku chlebníky, které doplňují to nejnutnější z výstroje, co měli příslušníci ČD při absolvování podobných cvičení v rámci základního výcviku předepsáno (viz také obr. a ). Kyjev, září ANM. Příklad nošení sbalených plášťů v polních podmínkách; u jejich spodních částí ovšem nejsou připevněné kotlíky. I jinak jsou družiníci dosti nalehko, tak jak chodili obvykle do stráže nebo na krátkodobé rozvědky kromě pouzder na náboje jim vše z ostatní výstroje, jako přebytečné a zatěžující při podobných akcích, chybí. U sv. Martina za Tarnovem, ANM. Dobrovolníci České družiny ustupují s ruskou armádou po velkém průlomu fronty u Gorlice. Na třech vojácích vpravo jsou na zádech vidět rance pro věci typ šitý po vzoru ranců na věci turkestánských řadových praporů. Ten byl podstatně jednoduššího střihu, než předválečné rance pro věci, a hromadně se během války šil a používal. U dvou vojáků jsou zřetelně vidět i sbalené pláště, nesené přes levé rameno. U Brest-Litevska, květen

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ

ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY. Medaile Za zásluhy. I. stupně. (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Medaile Za zásluhy I. stupně (zřízena zákonem č. 404/1990 Sb. ze dne 2. října 1990) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba).

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). KROJOVÝ ŘÁD Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už pochází z jakéhokoli

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Tabulky velikostí vojenské výstroje

Tabulky velikostí vojenské výstroje Tabulky velikostí vojenské výstroje Příloha k publikaci Výstroj českých vojáků (dle předpisu Int-51-4) Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 MĚŘENÍ TĚLESNÝCH ROZMĚRŮ TĚLESNÉ ROZMĚRY MUŽI 1 výška 2 obvod hlavy

Více

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE

O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 2/08 O ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ POLICIE Zastupitelstvo města Kadaně na svém zasedání dne 28. února 2008 usnesením č. 50/2008 vydalo v souladu s ustanovením 10 písmena a)

Více

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu

42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 42/2014 Strana 1 42 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 25. srpna 2014, kterým se upřesňuje

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5

PŘV Vydáno dne 16. 12. 2005 Stran: 5 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Čestná jednotka při zvláštních příležitostech Metodický

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Pracovní a kariérní řád Městské policie Skuteč

Pracovní a kariérní řád Městské policie Skuteč Pracovní a kariérní řád Městské policie Skuteč Smyslem pracovního a kariérního řádu MP je motivace strážníků k sebevzdělávání a profesionálním pracovním výsledkům. Řád upravuje odměňování, kázeňské tresty,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS. HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS. HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení 1 z 12 Soubor předpisů SH ČMS I/4-2010 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) plní specifické úkoly ve smyslu stanov a zákonů, proto podle čl. 13, odst.2,

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Výstroj českých vojáků

Výstroj českých vojáků Výstroj českých vojáků katalog a užitečné informace Vojenské zařízení 8521 Brno 2006 OBSAH Obsah 3 Katalog výstrojních součástek 9 Úvod jak se orientovat v katalogu 11 Stejnokroje 13 Blůzy 97 13 Blůzy

Více

Příloha krojového řádu č. 1

Příloha krojového řádu č. 1 Junák svaz skautů a skautek ČR Příloha krojového řádu č. 1 Základní součásti kroje Základní košile Kategorie: skauti / ky vodní skauti /ky Barva: béţová tmavomodrá Materiál: Označení: Způsob nošení: Vyrábí

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA

OBSAH: ZVed. oddělení obranných příprav kapitán Ing. Jan ŠVERMA OBSAH:» Legislativa krizového řízení» Armáda ČR IZS» Síly a prostředky AČR vyčleňované ve prospěch IZS» Vyžadování a nasazování SaP AČR - ZÁCHRANNÉ PRÁCE» Vyžadování a nasazování SaP AČR - LIKVIDAČNÍ PRÁCE»

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

příloha Buchlovského zpravodaje

příloha Buchlovského zpravodaje příloha Buchlovského zpravodaje Odhalení pamětní desky parašutistovi pplk. Jiřímu Štokmanovi Krátce před zahájením akce Účastníci z řad aktivních parašutistů i veteránů Výsadkoví veteráni Starosta ing.

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

FRISTADS DOPLŇKY. Nové! DOPLŇKY. Opasek 6331. Opasek 6412. Opasek 6463, 6473. Opasek 6483

FRISTADS DOPLŇKY. Nové! DOPLŇKY. Opasek 6331. Opasek 6412. Opasek 6463, 6473. Opasek 6483 136 16 137 FRISTADS Pro produktivní práci v každém prostředí a počasí potřebuje člověk nejen optimální oblečení, ale také ideální doplňky, aby bylo oblečení perfektně doplněno. Na následujících stránkách

Více

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti 60/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. března 2015 o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona

Více

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2

Obrázek Cena Požadavky Vysvětlivky 10 Znalosti 3 Inteligence 2. 10 Síla 2 Inteligence 3. 20 Síla 3 Obratnost 3. 10 Síla 2 Obratnost 2 Hlava 10 Inteligence 2 Učedníkova kápě zvyšuje znalosti o 1 10 Síla 2 Helma bystrosti zvyšuje inteligenci o 1 20 Síla 3 Helma vůdce zvyšuje výdrž o 2 10 Síla 2 Obratnost 2 Rytířská helma zvyšuje výdrž

Více

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda

Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda Tisková zpráva Pardubický kraj Králická pevnostní oblast Těchonín Muzeum čs. opevnění dělostřelecká tvrz Bouda 22. září 2014 významný den pro Těchonín, české zdravotnictví a tvrz Boudu V pondělí 22. září

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia

Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia Army Regulation 670-1(9)CZ Uniforms and Insignia Wear and Appearance of Army Uniforms and Insignia Headquarters 9th Infantry Regiment, 2nd Infantry Division Camp Casey, Donduchon, South Korea 15 January

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více

1. Definice a kategorie pěchoty

1. Definice a kategorie pěchoty Praporčík Dušan Rovenský Palebný tým - Základní organizační prvek pěších družstev moderních armád Ujasněme si pár věcí: Zaprvé, veškeré bitvy a veškeré války nakonec vždy rozhodne pěchota. Zadruhé, pěchota

Více

léto 2015 Propagační předměty UNIVERZITY KARLOVY

léto 2015 Propagační předměty UNIVERZITY KARLOVY léto 2015 Propagační předměty UNIVERZITY KARLOVY Charles University POINT Charles University POINT Celetná 14, Praha I Tel.: 224 491 842 point@cuni.cz http://point.cuni.cz http://www.facebook.com/ukpoint

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37:

Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Lehký tank vz.35 (Š-IIa ) (Škoda) - 1936-37: Výzbroj kanon s kulometem ve věži kulomet mohl fungovat jako spřažený, nebo i samostatně. Druhý kulomet v levé přední části korby. Osádka velitel, řidič a radiotelegrafista.

Více

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 0/2012. Projekt LEGIE 100 běh na trati dlouhé osm let Čtěte na str.

Časopis Československé obce legionářské. směr. Legionářský 0/2012. Projekt LEGIE 100 běh na trati dlouhé osm let Čtěte na str. Časopis Československé obce legionářské Legionářský 0/2012 směr Projekt LEGIE 100 běh na trati dlouhé osm let Čtěte na str. 16 19 směr Legionářský Časopis navazuje na stejnojmenný titul vydávaný Čs. obcí

Více

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí.

S malým státním znakem se setkáváme méně často než s velkým státním znakem. Používá se především na razítkách a v korespondenci státních institucí. Velký státní znak Dalo by se říci, že velký státní znak je nejpoužívanějším státním symbolem vůbec. Je umístěn na všech veřejných budovách, radnicích, úřadech atd. Symbolizuje státní moc. Velký státní

Více

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem

Husitské vojenství. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem Husitské vojenství AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Objasní taktiku husitských bojovníků a popíše využití jednotlivých husitských zbraní, práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list

Více

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk

www.mcprint.cz Zakázkový potisk fotopotisk Zakázkový potisk fotopotisk Puzzle obrázek z vlastní fotografie Puzzle obrázek z vlastní fotografie PUZZLE Puzzle obrázek formát dílky rozměr cena Kč A01 3404 152 x 102 cm 1996, A0 1748 102 x 78 cm 1146,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Velení vojskům a štábní práce

Velení vojskům a štábní práce Velení vojskům a štábní práce T 11 Zásady zpracování dokumentů pro velení a řízení bojové jednotky v boji Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

DUM: VY_32_INOVACE_103

DUM: VY_32_INOVACE_103 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_103 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST

Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST Ve víru změn OD ROKU 1989 PO SOUČASNOST Studentská manifestace k výročí 17. listopadu 1939 a její brutální rozehnání policií se staly rozbuškou, jež uvedla do pohybu lavinu. Začala v Praze a postupně

Více

F/Lt Zdeněk Hanuš. Navigátor F/Lt Zdeněk Hanuš

F/Lt Zdeněk Hanuš. Navigátor F/Lt Zdeněk Hanuš F/Lt Zdeněk Hanuš Navigátor F/Lt Zdeněk Hanuš Narodil se 30.7.1912 v Pačejově na Klatovsku, kde navštěvoval základní školu. Vystudoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Vyřazen v hodnosti poručíka

Více

Vyznamenání, řády a medaile

Vyznamenání, řády a medaile Vyznamenání, řády a medaile Waffen-SS používaly stejná vyznamenání jako Wehrmacht. Pravděpodobně nejznámějším vyznamenáním byl Železný kříž, ale byla jich i řada dalších. Wehrmacht a další ozbrojené složky

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie

Zaměřím se jen na vlajky ČR, USA, Velké Británie, Kanady, Francie a Austrálie Jak užívat státní vlajku Na mnoha, bohužel i oficiálních akcií jsem se setkal s tím, že státní vlajka byla užita v rozporu se základními heraldickými pravidly. Nemusím jistě zdůrazňovat, že vlajka patří

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika

1 Ř. Řízení zásahu. Metodický list číslo. Vydáno dne: 31. října 2002 Stran: 6. I. Charakteristika Ministerstvo vnitra -generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Bojový řád jednotek požární ochrany - taktické postupy zásahu Název: Řízení zásahu I. Charakteristika Metodický list

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Čechoslováci a Dunkerque

Čechoslováci a Dunkerque Dne 4.května 2011 se konala v jídelně naší školy beseda s plk. Adolfem Kaletou, předsedou ČsOL ve Frýdku Místku, účastníkem bojů na západní frontě za 2.světové války. Žáci školy měli jedinečnou možnost

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009

Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY. generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 Eduard Stehlík SRDCE ARMÁDY generální štáb 1919 2009 SRDCE ARMÁDY Ministerstvo obrany České republiky Prezentační a informační centrum ISBN 978-80-7278-515-5

Více

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen "náčelník"). 219/1999 Sb.

zařízení je náčelník, vedoucí nebo ředitel (dále jen náčelník). 219/1999 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov záliba investice Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků

Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků Hvězda v kruhu, doporučení k použití identifikačních znaků 1. Obsah HVĚZDA V KRUHU, DOPORUČENÍ K POUŽITÍ IDENTIFIKAČNÍCH ZNAKŮ... 1 1. OBSAH... 1 2. ÚČEL DOKUMENTU... 2 3. VIZUÁLNÍ PODOBA... 2 4. ZÁKLADNÍ

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918

C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918 kdysi a nedávno 3 / 2012 32 václav bednář vaclavbednar38@seznam.cz C.k. vojenské internátní školy v Hranicích 1856 1918 1. července 1856 napochodovali z hranického nádraží do majestátní, novotou zářící

Více

Československé legie 1914 1920

Československé legie 1914 1920 Československé legie 1914 1920 Doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D. Atentát na rakousko-uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este byl okamžikem, na který Evropa už delší čas čekala. Německý císař

Více

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK

445,- 38 42 575,- 36 44 545,- 365,- 36 42 425,- 425,- E. ART. 76190 PODPRSENKA CZK 2 LITEX SWIMWEAR COLLECTION A. ART. 76188 545,- C. ART. 76192 S KOŠÍČKY PUSH-UP. Zapínání na zádech. Kontrastní nastavitelná ramínka. Řasení. 80% Polyamid + 20% Elastan Tisk + černá. 36, 38, 40, 42, 44

Více

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace.

Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. Vytvořili jsme pro vás seznam největších módních faux pas, kterých se dopouští mužská část naší populace. 1. Pach místo vůně Jestli je něco, co může ženu zákonitě odpudit, je to právě nepříliš vonící mužské

Více

pořádá u příležitosti 24. výročí účasti našich jednotek na osvobození Kuvajtu VIII. ročník střelecké soutěže Memoriál ppor. Petra Šimonky PROPOZICE

pořádá u příležitosti 24. výročí účasti našich jednotek na osvobození Kuvajtu VIII. ročník střelecké soutěže Memoriál ppor. Petra Šimonky PROPOZICE Sdružení válečných veteránů ČR ve spolupráci se Svazem vojáků v záloze ČR a za podpory Ministerstva obrany ČR, s partnery Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod a Okresní kolegium AVZO Cheb pořádá u příležitosti

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

Značkové reflexní prvky

Značkové reflexní prvky Značkové reflexní prvky 1/25 www.altima.cz ,... Reflexní tkaničky... Reflexní deštníky 04... Reflexní obojky a vesty pro psy 05... Reflexní páska, reflexní trička 06... Reflexní připínací odznak, reflexní

Více

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu

OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu OSOBNÍ KODEX ŽÁKA školy pro oblast gastronomie a cestovního ruchu Jsme státní škola zřízená Středočeským krajem, zaměřená zejména na profesní přípravu žáků pro oblast gastronomie a cestovního ruchu. Patříme

Více

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY

TEXTIL, ČEPICE, DEŠTNÍKY 3 1483 Tričko PROMO 135 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 45,00 bílé 53,90 barevné 2098 Tričko PREMIUM 150 g/m², 100% bavlna velikost: S - XXL 53,00 bílé 69,00 barevné 2099 Tričko ORIGINAL 145 g/m²,

Více

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu

PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu PODZIM 2005 z pohledu vedoucího lékaře zásahu Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Oblastní ZS Praha venkov MEDICÍNA KATASTROF Hradec Králové 30.11. 2005 Součinnostní cvičení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 83 Rozeslána dne 27. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 83 Rozeslána dne 27. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 83 Rozeslána dne 27. srpna 2009 Cena Kč 31, O B S A H : 272. Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Reklama centrum - SLEVY BŘEZEN 2013 pouze do vyprodání zásob

Reklama centrum - SLEVY BŘEZEN 2013 pouze do vyprodání zásob Reklama centrum - SLEVY BŘEZEN 2013 pouze do vyprodání zásob Předměty z této nabídky nelze objednat přes internetový obchod. Pro objednání kontaktujte svého obchodníka nebo na email info@reklama-centrum.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Originální AEGIS ledvinka II. generace

Originální AEGIS ledvinka II. generace Originální AEGIS ledvinka II. generace Návod k použití a popis funkce: Dobrý den, dostáváte do rukou výrobek, který je určen pro profesionální skryté/utajené nošení zbraně. Dnešní podoba této ledvinky

Více

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,-

Vesta dámská 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka dámská 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Tato nabídka platí od 10. 9. do 6. 10. 2015. Vesta 1190,- Vesta pánská 699,- Svetr pánský 349,- Kabelka 399,- Jeans dámské, pánské 699,- Jeans pánské 899,- Aby vás počasí nepřekvapilo Kabát dámský 1990,-

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS

STŘEDISKO CIMIC PSYOPS STŘEDISKO CIMIC PSYOPS CIVIL MILITARY CO-OPERATION OPERATION OLOMOUC 2006 HISTORIE VZNIKU řešení krize má mezinárodní a humánní charakter. přítomnost mezinárodních společenství, vládních a nevládních organizací

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI

HLAVNÍ ODBORNÍ FUNKCIONÁŘI MINISTERSTVO OBRANY ČR Zpět do ČR bylo v daném období realizováno 24 transportů: z mise KFOR 16 přeprav silničních, celkem 380 tun VTM. z mise MNF (I) v Iráku 8 přeprav leteckých (v rámci rotace a MePo),

Více

Zpravodajské zabezpečení a průzkum

Zpravodajské zabezpečení a průzkum Zpravodajské zabezpečení a průzkum Způsoby získávání informací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

Jadran t tuleni. acci. C. a K. n mořn pěchota. Historick fotografie

Jadran t tuleni. acci. C. a K. n mořn pěchota. Historick fotografie Historick fotografie acci Jadran t tuleni C. a K. n mořn pěchota Mnoho z nás v letních měsících míří k Jadranu za odpočinkem a koupáním. Jeho rozžhavené pláže a vápencové členité pobřeží bylo v minulosti

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více