STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU. Asertivita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU. Asertivita"

Transkript

1 STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU Asertivita Odborné praxe jsou realizovány v rámci klíčové aktivity Odborné praxe CS studenti VŠ projektu Budoucnost technických oborů reg.č.: CZ.1.07/2.4.00/ , jehož příjemcem je VUT v Brně 1

2 Obsah: 1. ÚVOD PŘÍNOS ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ PŘÍSTUPY A DRUHY ASERTIVITY Základní životní přístupy PASIVNÍ JEDNÁNÍ AGRESIVNÍ JEDNÁNÍ ASERTIVNĚ JEDNAJÍCÍ ČLOVĚK - DOHODA Druhy asertivity ZÁKLADNÍ ASERTIVITA EMPATICKÁ ASERTIVITA SELEKTIVNĚ IGNORUJÍCÍ ASERTIVITA (SELEKTIVNÍ IGNOROVÁNÍ) KONFRONTAČNÍ ASERTIVITA ASERTIVITA S PRVKY SEBEOTEVŘENÍ NEGATIVNÍ ASERTIVITA STUPŇUJÍCÍ SE ASERTIVITA TECHNIKY ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ, ASERTIVNÍ PRÁVA Techniky asertivního jednání TECHNIKA ZVANÁ POŠKRÁBANÁ GRAMODESKA TECHNIKA OTVÍRANÝCH DVEŘÍ UMĚNÍ POŽÁDAT O LASKAVOST OBLIGACE A KOMPLIMENTY KOMPROMIS A KONSENZUS = ASERTIVNÍ MISTROVSTVÍ SEBEOTEVŘENÍ Asertivní lidská práva DESET ZÁKLADNÍCH ASERTIVNÍCH PRÁV PODLE J. KŘIVOHLAVÉHO CO VYPLÝVÁ Z ASERTIVNÍCH PRÁV JAK POMOCÍ ASERTIVITY ZÍSKÁVAT PŘÁTELE A POZITIVNĚ PŮSOBIT NA LIDI Jak pomocí asertivity získávat přátele a pozitivně působit na lidi ZPŮSOBŮ, KTERÉ VÁM POMOHOU VYLEPŠIT VAŠE POZITIVNÍ MYŠLENÍ ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JEDNÁNÍ S LIDMI KONFLIKTY A JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝM KLIENTEM Konflikty a konfliktní situace DEFINICE KONFLIKTU PŘÍNOSY KONFLIKTU A JEHO STINNÉ STRÁNKY ZPŮSOBY ŘEŠENÍ KONFLIKTU PSYCHOTEROR, NEBO-LI MOBBING A BOSSING Jednání s problémovým klientem CHARAKTER JAK ROZPOZNÁME PROBLÉMOVÉHO KLIENTA JEDNÁNÍ S PROBLÉMOVÝMI KLIENTY DEVALVACE CHOVÁNÍ EVALVACE V CHOVÁNÍ JAK SE UBRÁNIT MANIPULACI Umění slovní sebeobrany UMĚNÍ SLOVNÍ SEBEOBRANY ZVLÁDÁNÍ NEPŘÍJEMNÝCH SITUACÍ

3 6.1.3 JAK POHOTOVĚ REAGOVAT JAK SE BRÁNIT PROVOKACÍM Asertivní techniky slovní sebeobrany ASERTIVNÍ TECHNIKY SLOVNÍ SEBEOBRANY MALÝ ASERTIVNÍ GLOSÁŘ Malý asertivní glosář ZÁVĚR Šest druhů příčin strachu, které máme v sobě Manipulativní jednání Složky struktury komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou Co ovlivňuje naše sebevědomí Pozitivní a negativní vlivy našeho myšlení Typy lidí, pro které je asertivita zcela nepřijatelná Dale Carnegie Příčiny vlastního neúspěchu Další příčiny konfliktů Řešení konfliktních situací z hlediska psychologie Vymezení pojmu problémový klient z hlediska psychologie Jak si vybudovat vnitřní protišokovou ochranu? ÚVOD 1.1 PŘÍNOS ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ

4 Asertivita by měla zlepšit vaši schopnost brát věci s nadhledem, měla by vás naučit jednat a vyjednávat, nebát se, nerozčilovat se, umět zachovat si svou, ale i partnerovu důstojnost a chladnou hlavu. Asertivitou lze řešit konflikty, nedorozumění a nepříjemné situace. Asertivním chováním můžete upoutat pozornost tam, kde to je třeba a kde to považujete za nutné. Asertivitou je možno mírnit hněv a rozčílení, projevovat své postoje a názory. Asertivitou lze bez pocitů viny říkat ne, event. realizovat opatření, jež jsou sice správné a vyplývají ze zákonů, ale těm, s nimiž jednáte, příliš nevyhovují. Asertivita je způsob, kterým lze hledat a také najít kompromis, pokud to považujete za správné, ale stejně asertivní je setrvat na svém původním stanovisku zcela beze změny. Asertivita je umění jasně se zeptat, co druhý člověk svým určitým chováním sleduje, zda si něco přeje nebo naopak nepřeje.

5 2. ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ PŘÍSTUPY A DRUHY ASERTIVITY 2.1 Základní životní přístupy PASIVNÍ JEDNÁNÍ Pasivní jednání = nechat se zatlačit "do kouta" ÚNIK Pasivní jednání chutná velmi hořce. Pasivně jednající člověk neumí jasně sdělit svá přání a potřeby. Stejně bezradný je i vůči požadavkům druhých. Chybí mu jistota v jednání, trápí ho, že se nedovede přiměřeně uplatnit. Nechává sebou manipulovat. Působí unaveně, vyčerpaně, depresivně, leckdy jako ztělesněná výčitka. Vyzařuje z něj přání "být pokud možno neviděn a neslyšen". Ve společnosti více lidí si sedává nejraději dozadu nebo do kouta. Pokud promluví, pak tichým, nesmělým hlasem. Typické jsou po něj postoje: "Na to já nemám, na to bych nikdy nestačil(-a). Je nutné držet ústa a krok. Nezbývá mi než nést svůj úděl. Stačí, aby v projevu druhé strany byla špetka kritiky, a místo toho, aby trval na svém, znejistí a začne se omlouvat, vysvětlovat a vymlouvat. Snadno se dostane do situace, kdy nejenže vůbec nedosáhne svých cílů, ale potvrdí si svou roli slabocha. Každý další neúspěch snižuje jeho i tak nepříliš silné sebevědomí. Někdy se snaží situaci zvládnout manipulací druhými, což ovšem není ve své podstatě nic jiného než rafinovaná, skrytá agrese. Z toho všeho plyne, že pasivní jednání působí na lidskou psychiku velmi destruktivně. Člověk, který neustále ustupuje, pociťuje ztrátu vlastní hodnoty. Navíc pasivní jednání je neúčinné, protože ústupem, vzdáním se toho, oč nám jde, sotva něčeho dosáhneme. Pasivita = strach z neúspěchu. Pokud se ovšem člověk rozhodne, že se vzdá vlastních cílů nebo, že mu určitá věc nestojí za vynaložené úsilí, které by si vyžádala, nemusí to znamenat, že jedná pasivně. Má totiž právo být ke druhým lidem velkorysý. Vždy záleží na tom, jak se přitom cítí. Někdy tím, že ustoupí, realizuje vlastně svá přání a s výsledkem je spokojen.

6 2.1.2 AGRESIVNÍ JEDNÁNÍ Agresivní jednání = vyboxovat si své za každou cenu BOJ Agresivně jednající člověk se prosazuje na úkor druhých. Nerespektuje jejich práva a oprávněné požadavky. Uráží ostatní a snižuje jejich sebedůvěru. Někdy sice tímto způsobem dosáhne svého, ale lidé k němu mají rezervovaný a obvykle také záporný vztah. Oplácejí mu stejnou mincí. Agresivně jednající člověk dosáhne pouze jediného dočasně se zbaví určitého napětí. Mnozí, když popisují své úspěchy, tak barvitě líčí, jak to tomu druhému natřeli. Když se jich však zeptáte, jak vlastně dopadli se svým požadavkem, zjistíte, že se sice nedohodli, ale hlavně, že se jim ulevilo. Těmto lidem nechybí sebevědomí, či spíše pseudosebevědomí, kdy mají práh mínění o sobě samém nastavený velmi vysoko. Všechny své nezdary si sami sobě zdůvodňují vlastně jako úspěch. Agresivní člověk užívá vulgárních slov, odvolává se na "hlas veřejného mínění" typu "to vám přece řekne každý", zvyšuje hlas, ostentativně práskne dveřmi. Agresivní jsou i postoje: "Všichni jsou špatní, jenom já jsem dobrý", "Firma by dosahovala vynikajících výsledků, jenom kdyby zákazníci neměli nesmyslné požadavky", "Podřízený by vynikl, jen kdyby mu šéf neházel klacky pod nohy"... Další formou agrese obviňujeme sami sebe. Máme výčitky svědomí, prožíváme pocity viny. Lze se zmínit i o agresi zaměřené vůči opačnému pohlaví. U mužů se projevují postoje typu: "Všechny ženské jsou slepice" (případně jiná domácí zvířata, hysterky apod.). Z téhož šuplíku pocházejí i narážky na pověstnou ženskou logiku. V ženské podobě se agrese směrovaná vůči mužům promítá do postojů: "Za všechno můžou chlapi, kazí nám život", případně "chlap nemyslí mozkem, ale...". Zvláštní formou může být agrese ženy vůči jiným ženám. Zpravidla za agresorem můžeme vidět ženu nešťastnou, která má pocit, že si takzvaně "zpackala život". Přímo obludných rozměrů, odpovídajících ženské schopnosti intrikařit, pak nabývá agrese vůči těm příslušnicím slabšího pohlaví, které mají podle jejího mínění život šťastnější. Bránit se všem těmto agresivním útokům lze právě asertivním jednáním. Agrese není jen fyzické napadení či silná a hlasitá slova. Agresivně působí i sarkasmus a ironizování a někdy i jen tiché přeslazené sdělení, které není k věci, ale degraduje a ponižuje osobu, které je určeno. Je to i určitý druh arogantního humoru, kdy se dotyčný baví výhradně na účet druhých a má pocit, že je velmi vtipný. Příklad: Do podniku nastupuje nový ředitel, vysoký, štíhlý muž, od pohledu nadřazený a arogantní. Při představování panuje velmi napjatá situace. Když se mu představuje personální ředitelka, maličká obrýlená dáma, snaží se situaci malinko odlehčit proto řekne: Jejda pane řediteli, Vy jste ale vysoký, jsem proti Vám velmi malá. Ale co je malé, to je milé, že? Načež se dočká odpovědi: Hm, a hlavně, když je to škaredé, není toho moc. Je to příklad arogantního humoru, kdy dotyčný vůbec nevnímá, jak dáma vypadá, jen využije situace a snaží se pobavit společnost na její úkor a vůbec neřeší, zda je to vhodné a že ji tím poníží. Od ostatních očekává výbuch smíchu, vždyť byl přeci velmi vtipný. Čím učesanější a rafinovanější způsob agrese je, tím méně je ochoten její nositel agresivní jednání u sebe připustit. Jenže okolí většinou velmi dobře a citlivě vnímá to, co je sdělováno mezi řádky. Rafinovaný agresor působí nesympaticky, nepříjemně, lidé se snaží instinktivně z komunikace s ním uniknout. Většinou ne tím, že mu vyhoví, spíš se snaží věci zaonačit tak, aby mu prokázali, že mu vlastně vyhovět nelze. Výsledkem je, že si dotyčný stěžuje na krajní neochotu a byrokracii na úřadech a podobně. Neuvědomuje si, že i na úřadě jsou jen lidé a ti nemají agresivní jednání rádi.

7 Rozdíly a shody mezi těmito dvěma způsoby jednání: Agresivní i pasivní jednání mají společné to, že protistrana je vždy považována za nepřítele, který nemá jiný zájem než jim nějak škodit. Proto je třeba dávat si pozor, nesdělovat, co si myslím a co cítím, jakékoliv informace poskytovat jen výběrově. Agresor bude stejně preventivně útočit, naproti tomu pasivní člověk se bude tvářit, že nemá nárok prosadit si svou.

8 2.1.3 ASERTIVNĚ JEDNAJÍCÍ ČLOVĚK - DOHODA Asertivně jednající člověk dokáže přesně a jasně definovat, o co mu jde, jak danou situaci vidí, co si o ní myslí a jak ji prožívá. Má velmi pozitivní postoj ke druhým lidem i přiměřené sebevědomí. Celou svou bytostí sděluje, že ví, že jeho požadavek je adekvátní, oprávněný a hlavně splnitelný. Protistranu považuje za korektní a on nemá jiný zájem, než danou věc vyřešit kladně. Chová se přiměřeně sebejistě, umí naslouchat druhým a přistoupit na kompromis. Je také schopen změnit svůj názor pod tlakem logických argumentů. Rovněž dokáže požádat druhé o laskavost nebo ji poskytnout. Asertivní jednání je klidné, člověk působí velmi uvolněným dojmem, jeho verbální i neverbální projev je bez jakéhokoliv napětí. Jeho řeč je přiměřeně hlasitá, srozumitelná, tempo řeči rovnoměrné. Nezapomíná na oční kontakt, který je přímý. Vytváří kolem sebe pohodu a příjemnou atmosféru. Čiší z něj jistota i proto, že se dokáže plně zorientovat v sociální situaci. Když se mu něco nepovede, neviní ze svého neúspěchu druhé. Při nezdarech se spíše řídí heslem Co Tě nezabije, to Tě posílí. Umí rozpoznat manipulaci a také se jí umí bránit. Respektuje druhé lidi a morální zásady. Asertivita je dokonale ovládnutá komunikace. 2.2 Druhy asertivity ZÁKLADNÍ ASERTIVITA Jedná se o jednoduché, jasné, přehledné sdělování svých požadavků, shrnutých do určitých příkazů. Lze sem zařadit jak přání, tak odmítnutí, ale i pochvaly, ocenění a další ryze kladná sdělení. Typické výroky pro základní asertivitu jsou: Když říkám ne, myslím ne. Ano, děkuji. Vypadáš skvěle. Je mi dobře. Udělej to a to! Rád bych Vám vyšel vstříc, ale jsem vázán předpisy. V této diskusi nemá smysl pokračovat, ukončete to!

9 2.2.2 EMPATICKÁ ASERTIVITA Touto formou asertivity bychom měli: Pochopit a akceptovat druhého člověka. Plnit povinnosti a naplnit vlastní zájmy. Empatie znamená vcítění se do druhého člověka. Je zde místo pro pochopení, akceptování druhého člověka, ale také pro plnění povinností a naplnění vlastních zájmů. Zlí jazykové tvrdí, že úplným zakladatelem empatické asertivity byl pařížský kat skotské královny Marie Antoinetty, který k ní před popravou přistoupil a řekl: Madame, chápu, jak se cítíte, učiním vše pro to, aby to bylo snesitelné... Tento příklad nám názorně ukazuje, že i člověk, který může u okolí vzbuzovat záporné emoce, se může chovat kultivovaně s pochopením pro druhého člověka. Zde je také nutno zdůraznit rozdíl mezi mužem a ženou, ženy jsou mnohem citlivější a vnímavější. Muži naopak mají spíše technické myšlení, proto je třeba vůči nim své požadavky specifikovat zcela jasně, pokud jim bude neustále pouze naznačováno, nebudou ve většině případů tušit, co se po nich vlastně chce, aniž by to byl z jejich strany zlý úmysl nebo neochota. Dostojevský to vystihl následovně: Muž je v některých situacích jako pařez, chybí mu schopnost vcítění. Typické výroky pro empatickou asertivitu: Doufám, že to chápete. Vím, co ode mne očekáváte a respektuji to. Na Vašem místě bych jednal obdobně. Chápu a cením si Vašich obav o mé zdraví, přesto hodlám jednat podle svého. Záleží mi na tom, abyste byli spokojeni i Vy. Já Vám rozumím a chápu Vaše argumenty, budu se snažit Vám vyjít vstříc.

10 2.2.3 SELEKTIVNĚ IGNORUJÍCÍ ASERTIVITA (SELEKTIVNÍ IGNOROVÁNÍ) Selektivní asertivita respektuje zásadu mluviti stříbro mlčeti zlato, nebo také kdo mlčí vyhrává. Jedná se o schopnost pominout situace, kdy náš protějšek tzv. vypadne z role, chová se nevhodně a nejrozumnější z naší strany je to, co se právě stalo, nevidět a neslyšet, neboť bychom se obrazně řečeno museli brodit ve stejném bahně jako protějšek a rozhodně bychom nezůstali čistí. Teprve po chvíli bychom si uvědomili, že jsme se snížili pod svou vlastní úroveň. Toto umění je třeba využívat zejména v situacích, kdy se protistrana sníží k urážkám a nestandardnímu chování. Tento způsob chování je vhodný použít při kontaktu s podnapilým člověkem. Selektivně ignorující asertivitu nám ukáže následující příklad: Když ještě Magda Vašáryová působila jako velvyslankyně ČSFR v Rakousku, byla na jedné velké tiskové konferenci dotázána investigativním reportérem: Jak zareagujete na Vaše fotografie akty, z dob, kdy jste natáčela Hrabalovy filmy a které byly právě teď otištěny v bulvárních časopisech? Vašáryová se jen usmála a odpověděla: Nijak, dáma bulvár nečte a tak to ani nemohu vědět. Nenechala se vyprovokovat, pokud by odpověděla jinak, rozpoutala by příval dalších otázek od dalších reportérů a pomalu by byla tlačena do kouta. Tím, že provokaci ignorovala (vyselektovala), nepřipustila další diskuzi na toto téma. Typické výroky pro selektivně ignorující asertivitu: Promiňte, ale asi vám nerozumím. Nebudeme se přece bavit na této úrovni. Já vám nerozumím! Přišel jste mne urážet nebo se dohodnout?

11 2.2.4 KONFRONTAČNÍ ASERTIVITA Konfrontační asertivita je přímé poukázání na určitý problém. Pojem konfrontace v souvislosti s asertivitou není totéž, co konfrontace např. v kriminalistice. Neznamená vždy střet, spíše rozpor mezi slovy a činy. Zásada je neútočit, ale žádat nové, doplňující informace. Hovoříme klidně, věcně, nevzrušeně. Ovládáme emoce (rozčilení, vztek, afekt apod.) Stále zdůrazňujeme naši snahu po domluvě. Pokud na nás někdo neustále útočí, je třeba to nepřecházet, ale na tyto útoky přímo poukázat a žádat vysvětlení, proč? ( Proč mne neustále slovně napadáte, provokuji vás něčím? ) Patří sem rovněž ultimativní prvky jako je BUĎ ANEBO. Toto lze však použít pouze tehdy, pokud jsme plně rozhodnuti použít obě varianty! ( Buď začnete respektovat naše pravidla, nebo se budeme muset rozloučit. ). Typické výroky pro konfrontační asertivitu: Řekněte mi, co Vás k tomu vede? Nerozumím tomu, proč se stále nemůžeme dohodnout? To jsou přece všechno drobnosti, které Vás nemohly takhle vyvést z míry. Buď zvolíme variantu A nebo B, nebo myslíte, že zbyly ještě nějaké další možnosti?

12 2.2.5 ASERTIVITA S PRVKY SEBEOTEVŘENÍ Zde poukazujeme na své vlastní kladné i záporné stránky a na naše formy řešení situací. Opět je třeba obrovské sebeovládání a žádné nadávky. Nemluvíme o tom, co je kladné a co ne. Typické výroky pro asertivitu s prvky sebeotevření: Dívám se na to ze stanoviska vedení společnosti a opravdu nic zlého na tom nevidím. Asi jsem udělal chybu, když jsem Tě kritizoval na poradě vedení, omlouvám se. Na Tvém místě bych se asi zachoval stejně. Myslím, že to je solidní nabídka, já bych to řešil mnohem razantněji NEGATIVNÍ ASERTIVITA Přesnější název této kapitoly by měl znít: Pozitivní komunikační reakce na negativní kritické výroky okolí. V tomto případě to znamená, že souhlasíme s kritikou, ale nenecháme se jí zaskočit, čímž vlastně snižujeme agresivitu kritika, který spíše čekal z naší strany výmluvy. Dokážeme veřejně přiznat chybu, dokážeme být sebekritičtí, máme snahu situaci zlepšit. Typické výroky pro negativní asertivitu: Mrzí mne to, udělal jsem chybu a chci ji napravit. Řekněte mi, co jsem udělal špatně a já slibuji, že se nad tím zamyslím, aby se to neopakovalo. Máte pravdu, tohle jsem opravdu nezvládl. Vím, že mám své chyby, připouštím to, pomozte mi prosím, abych se jich zbavil.

13 2.2.7 STUPŇUJÍCÍ SE ASERTIVITA Vyvíjíme silný nátlak, je-li nám vyhověno, okamžitě přestáváme, jde nám o dosažení určité věci, ne o to, protějšek zničit. Krok za krokem, pokud nám není vyhověno, zvyšujeme kalibr asertivity. Tento postup máme pod kontrolou. Je třeba si přesně ujasnit o co nám jde a v okamžiku, kdy toho docílíme, ukončit vyvíjení nátlaku. Někdy se stává, že sice docílíme svého, ale v tom okamžiku začneme protějškem tvrdě manipulovat k dalším a dalším ústupkům. Zvyšování nátlaku lze opět přirovnat ke katovskému řemeslu. Prvním, povinným stupněm středověkého mučení, bylo pouhé předvedení mučících nástrojů. Tento krok byl finančně dobře oceňován proto, aby si mistr dal řádně záležet a nebožáka patřičně vystrašil. Teprve, až když se nepřiznal, přistupovalo se ke skutečnému fyzickému týrání. Stupňující asertivitu můžeme využívat i při povzbuzování a zvyšování sebevědomí u slabšího jedince. Proti zásadám tlačit dosáhnout svého přestat, se chovají lidé trpící patologickou žárlivostí. Tlačí vás k určitému ústupku, vy pro klid v rodině kývnete, vyhovíte a jste okamžitě tvrdě manipulováni k dalším a dalším ústupkům. V partnerských vztazích to vypadá tak, že pokud žijete se žárlivcem (žárlivkyní) a neustále posloucháte např. ty někoho máš, zpočátku to berete jako roztomilou záležitost (žárlí na mě, má mě rád), postupem času však budete rozladěni, protože vás podezírání začne urážet, následně už budete neustálými útoky rozzlobeni. Stále ještě budete schopni v klidu zareagovat: Přestaň, tlačíš mě někam, kam já nechci. Skončí to buď hádkami, nebo využitím první příležitosti, která by vás dříve ani nenapadla. Když už to mám neustále poslouchat, tak ať je to alespoň pravda. Končívá to v lepším případě rozvodem. Příkladem je dnes už klasika českého filmu Vesničko má středisková, kde roli patologického žárlivce nepřekonatelně ztvárnil Petr Čepek. Typické výroky pro stupňující asertivitu: Krok č. 1 Musíte chodit do práce přesně. Krok č. 2 Nestačí-li Vám ústní upozornění na nutnost přesného příchodu do práce, budu muset přistoupit k sankcím. Krok č. 3 Zastavte se u mne pro písemnou výtku, v níž Vás touto formou vyzývám k dodržování pracovní doby a kde také uvádím další následky Vašeho nerespektování této povinnosti. takhle to může vést např. až k výpovědi.

14 3. TECHNIKY ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ, ASERTIVNÍ PRÁVA 3.1 Techniky asertivního jednání TECHNIKA ZVANÁ POŠKRÁBANÁ GRAMODESKA Požadování Tato technika se dá použít všude tam, kde chceme prosadit svůj oprávněný požadavek. Musí však jít o něco, na co máme nezadatelné právo, nejlépe pokud jsou naše práva definována formálně zákonem či jiným předpisem. Principem techniky poškrábané gramodesky je to, že jasně a jednoznačně definujeme a sdělujeme svůj požadavek. Ať protistrana říká, co chce, my opakujeme stále svůj požadavek tak jako jehla, přeskakující na poškozené gramodesce. Nedáme se odvést od "našeho problému", nebráníme se, nezdůvodňujeme, že nejsme tak nemožní a špatní a problém jsme nezavinili. Souhlasíme však se vším, co je buď obecnou pravdou, nebo je alespoň pravděpodobné. Ať protistrana tvrdí jakékoliv faktické nehoráznosti, říkáme: "Máte pravdu, mohlo by to tak být". Jediné na čem trváme je náš požadavek. Souhlasíme se vším, co je v dané chvíli podružné a jen v takové "maličkosti" jakou je náš požadavek vedeme stále svou. Při prosazování svého požadavku se však chováme důsledně asertivně. To znamená, že jednáme jako někdo, kdo ví, že právo je na jeho straně, považuje protistranu za slušného a znalého člověka. Taková osoba nemá jinou motivaci, než co nejrychleji uvést věci do pořádku. Dáváme jasně najevo, že jsme přišli domluvit jen takovou samozřejmou maličkost. Jsme klidní, uvolnění, protože proč se bát či bubnovat do boje, když o nic vlastně nejde. Výsledek je předem daný faktickým stavem věci. Po celou "hru" nesmíme mít strach. Pak totiž v mimoslovním doprovodu sklouzneme k pasivitě, nebo agresivitě. Pokud je náš partner sociálně zdatný, začne reagovat na to, co sdělujeme tělem a ne slovy. Zde je začátek konce našich nadějí. Když dosáhneme svého, tak dotyčnému neřekneme: "Ale trvalo vám to...", nýbrž slušně poděkujeme. Tento způsob asertivní techniky nejvíce v běžném životě využívají naše děti, aniž by tušily, že se jedná o asertivní techniku. Pokud přijdeme z práce, jsme unaveni, myšlenkami jsme stále ještě v práci a u toho mechanicky vykonáváme nějakou činnost, pak situace z 90% vypadá následovně: Příklad: syn: Mami, můžu jít ven? matka: Ne. syn: Proč ne? matka: Prostě ne, jdi se učit. syn: Mami, aspoň na chvilku. matka: Ne. syn: Ale já jsem to slíbil dětem. Mami matka: Ne. syn: A proč ne, aspoň na chvilku, já se naučím potom. Mami, no tak. Mamko matka: Tak jdi, ale za hodinu ať jsi doma!

15 Odmítání umění říci NE bez pocitu viny Pokud neumíme říkat ne, lidé nás brzy dotlačí tam, kde nás budou chtít mít. Budeme dělat věci, které nechceme, a nedělat věci, které chceme. Necháme si vnutit něco, co nepotřebujeme jen abychom se snad někoho nedotkli. Technika odmítání je zrcadlovým obrazem techniky prosazování oprávněných požadavků. Opět jasně konstatujeme své "ne (děkuji), nechci". Nevysvětlujeme důvody, neomlouváme se, nechováme se nejistě a úzkostně. Nenapadáme žádajícího, že si dovoluje něco takového vůbec chtít. V klidu opakujeme své "ne". Můžeme dát najevo, že chápeme stanovisko druhé strany a uznáváme je, ale pro nás je nepřijatelné. Říkáme "ne", aniž by z nás čišelo, že máme pocit viny. Nesmíme vypadat jako vztekající se negativistické tříleté dítě. Říkáme-li "ne", můžeme si vybrat mezi prostou asertivitou, tj. stojíme si na svém bez jakéhokoliv vysvětlování, nebo empatickou asertivitou. V té můžeme dát najevo, že chápeme partnera a otevřít se natolik, že sdělíme své pravé důvody, proč to či ono nechceme. Technika poškrábané gramofonové desky se používá i v opačném případě. Musíme umět i odmítnout. Příklad: Na úřad za vámi přijde někdo, kdo se vám za vaši službu snaží vnutit igelitku, o níž nevíte, zda obsahuje bonboniéru nebo např. sto tisíc. Rozhovor vypadá asi takto: A: Tady jsem si dovolil jen takovou maličkost za vaši laskavost. B: Ne děkuji, nevezmu si to. A: Ale to přece není žádný úplatek, to je jen taková maličkost za vaši ochotu. B: Ne, opravdu děkuji, nevezmu si to. A: Ale to byste mě urazil. Přece to nepovezu zpátky domů. B: Ne, nevezmu si to. Nashledanou. A: Tak to rozdejte kolegům, když to sám nechcete. B: Ne, nevezmu si to, ani to nerozdám kolegům. Odneste si to! V případě, že tento vděčný klient položí igelitku na stůl a odchází, je třeba přejít z poškrábané gramodesky na konfrontační asertivitu, kdy zmíněného klienta konfrontujeme s tím, co učiníme dále. Kvůli bonboniéře patrně nebudeme podávat trestní oznámení ani ji po klientovi nehodíme, ale jasně sdělíme, že dárek např. pošleme poštou zpět na adresu klienta. Bude nám to nepříjemné, časově náročné, ale je nutné to řešit s určitou razantností, i když stále slušně, bez zvýšení hlasu a dalších emocí. Může se však stát, že oním klientem bude slušný člověk, bez postranních úmyslů, (týká se to zejména starší generace seniorů), který má jen pocit, že vám musí něco dát, abyste mu věnovali patřičnou pozornost. Zde je nutné využít empatickou asertivitu a dodat: Chápu Vaše obavy, že bez malého dárku nebude Vaší věci věnována patřičná pozornost, ale ubezpečuji Vás, že Vaše obavy jsou zcela zbytečné.opravdu, bude-li to možné, vyjdeme Vám vstříc.

16 3.1.2 TECHNIKA OTVÍRANÝCH DVEŘÍ Technika otevřených dveří je symbolickým vyjádřením situace, kdy se kritik rozběhne, aby silou vyrazil zamčené dveře. Když k nim přiběhne, tak jimi proletí, protože jsou nečekaně otevřené. Někdo jde na jednání s tím, že si již předem vsugeruje, že mu nebude vyhověno a připravuje se na otevřený střet. Prvním krokem je snaha oddělit ve sdělení takového člověka to, co je faktem a co je jeho subjektivním event. morálním hodnocením dané skutečnosti. Druhým krokem je co nejméně hovořit, hodně poslouchat. Rozzuřený protějšek nechat útočit, reagovat klidně slovy: Je možné, že máte pravdu, v žádném případě nepřipustit: Máte pravdu, což by znamenalo váš ústup. V klidu přikyvovat, udržovat oční kontakt, neskákat do řeči, neprotiargumentovat tímto nechat tzv. pootevřít dveře a počkat v klidu až vystřílí svou munici. Mezitím si mlčky v hlavě urovnat obsah sdělení a v okamžiku, kdy protějšku dojde řeč, potom teprve převzít iniciativu a svými logickými, věcnými argumenty ho opět z těch pomyslných dveří vytlačit UMĚNÍ POŽÁDAT O LASKAVOST Laskavosti nejen od druhých žádáme, ale také jim je poskytujeme. Často se ocitáme v situaci, kdy nám je laskavost nabídnuta třeba proto, že ji zjevně potřebujeme (příklad se zrcadlem nebo kufry). Umění je také laskavost přijmout a neblokovat ji. Když nám někdo nabídne pomoc, není zrovna nejrozumnější reagovat způsobem okamžitě mě přestaňte obtěžovat nebo zavolám policajty Na tom proděláte oba. Vy přijdete o pomoc, kterou opravdu potřebujete a ten druhý o iluze o lidech. Na toto je jediná pomoc - užít kouzelné slovíčko DĚKUJI, eventuelně za to nabídnout nějakou reciproční pomoc: Děkuji Vám za překlad toho dopisu, moc mi to pomohlo, kdybyste někdy potřebovala opravit třeba kapající kohoutek, rád vám pomohu"). Příklad 1: Paní Eva vypráví: Nedávno jsem nesla velké zrcadlo. Když jsem vyšla ze sklenářství, měla jsem dojem, že ho ani neunesu, balancovala jsem s ním jako opilá. Přecenila jsem své síly. Kolemjdoucí muž mi nabídl, že mi pomůže. Bylo mi to strašně trapné, ale svolila jsem. Respektive jsem mlčela, on mi vzal zrcadlo z ruky, chvíli ho nesl sám a potom i za mé pomoci. Donesl mi zrcadlo až domů, nebylo to daleko, já jsem nedokázala poděkovat a on odešel. Takže ani netuší, jak strašně mi v té chvíli pomohl. Příklad 2: Jana vypráví: Jela jsem po rozvodu do lázní. Něco podobného jako u Evy. Měla jsem moc kufrů, těžká zavazadla, která jsem nebyla schopna unést. Taxík nikde. Uviděl mě starší muž, zřejmě takový lázeňský seladon a nabídl se, že mi po může. Byl o dost let starší než já, pečlivě oblečený, takže jsem si říkala, že gentlemani ještě nevymřeli. Jenže on chvíli ty kufry nesl a pak začal: "Ale paninko, zadarmo ani kuře nehrabe, doufám, že mě za to pozvete na vínko." Potom řekl asi tři podobné nejapnosti, jako že si musíme spolu užít, že mladí jsme jenom jednou apod. Takže jsem se rozčílila tak, že jsem na něj na ulici začala řvát a ječet, že je starý opelichaný kocour, ať ty kufry okamžitě položí a táhne. Příklad 3: Dialog v tramvaji: Dítě: Jé, mami, ten pán má v košíku krásné třešně. Matka: Mlčí. Dítě: Ty jsou skoro černé, takové mám nejradši. Matka: Kolikrát ti mám říkat, abys konečně mlčel.

17 Pán: Nechceš ochutnat, ty třešně jsou opravdu výborné. Dítě zaraženě mlčí. Matka: Ne, opravdu ne, my máme třešně doma. Dítě mlčí a stále pokukuje po košíku. Majitel ovoce také rozpačitě zmlkne. Matka se zvedne a řekne dítěti: "Pojď vystupujeme." Co mají tyto tři příběhy společného? Především to, že nikdo z jejich aktérů nepožádal o laskavost, o pomoc, nejednal spontánně, ale pod tlakem konvencí. Nejlépe se s nabídkou vyrovnala Eva, i když dodnes vůči tomu muži cítí jakýsi dluh, přinejmenším za to, že mu ani nepoděkovala. Jana nejen že nedokázala sama o laskavost požádat, ale nedokázala na netaktní chování nosiče zareagovat přiměřeně. V dané situaci mohla naprosto klidně a chladně říct: Na víno vás nepozvu, čímž by demonstrovala asertivní právo: každý z nás má právo říci ne. Také mohla říct - "Já vám nerozumím. Chcete mi pomoct s kufrem, nebo hledáte sponzorku do kavárny?" Dále měla právo změnit svůj názor: kufry dotyčnému nejprve svěřit a následně říct: - Položte je změnit názor. A také měla právo udělat nelogické rozhodnutí a opět zůstat na ulici s kufry sama a vláčet je dál. Ta nelogičnost by spočívala v tom, že by se znovu octla v situaci, kterou před tím nezvládala. (viz asertivní práva - kapitola 5.) Poslední příběh ukazuje požádání o laskavost v poněkud posunuté rovině. Dítě nežádalo majitele třešní, ale provedlo typický manipulativní manévr obracelo se totiž s nejasně formulovaným požadavkem na třetího tedy na matku. Ale zjevně tak, aby ho majitel třešní slyšel. Dítě sice znalo společenskou konvenci, ale chuť na třešně byla příliš veliká. Z tohoto příkladu také není jasné, zda pán s třešněmi reagoval pod tlakem tedy bylo mu trapné dítěti nevyhovět. Nebo zda s radostí svůj výpěstek nabídl. Matka se nedokázala se situací vyrovnat, možná právě proto, že to nebyla přesně ta morální situace, kdy máme právo požádat o laskavost. Žádání o laskavost by nemělo sklouznout do zneužívání dobroty a laskavosti druhých. Je třeba znát meze OBLIGACE A KOMPLIMENTY Asertivní obligace Asertivní techniky kombinujeme. Plynule přecházíme z jedné techniky do druhé. Využíváme všech možností jasné, otevřené, korektní komunikace. Dáváme najevo, že s protějškem cítíme a že nám není jedno, jak mu je. Musíme požadovat své, ale to neznamená, že chceme druhou stranu ničit. Jsme připraveni k dohodě, ke kompromisu. Tímto způsobem se dokážeme vyhnout jisté necitlivosti některých jednoznačně se prosazujících asertivních postupů nebo zabráníme patové situaci tam, kde po chvíli zjistíme, že ani asertivně problém nevyřešíme. Termín asertivní obligace lze volně přeložit jako prosazování se závazky. To znamená, že některou z asertivních technik doplníme ještě o sdělení vlastních pocitů. Chápu, že je vám to nepříjemné, mě také, ale bohužel musím trvat na svém. V rámci empatické asertivity jsme se zmiňovali o pařížském katovi, tentokrát si uveďme malinko morbidní příklad o pražském katu Mydláři (což byl mimochodem na svou dobu velmi vzdělaný a v jistém smyslu i kultivovaný

18 člověk), o němž se traduje historka, že když na Staroměstském náměstí prováděl hrdelní exekuci šestnácti českých pánů, každému se nejdříve omluvil a následně je popravil. Jednat tímto způsobem se vyplatí zejména ve vztazích, kdy jsme manipulováni osobou, na které nám záleží a máme k ní citový vztah to znamená např. matce, babičce, tchyni, které velmi často používají citové vydírání. Na poměry a závazky je zkrátka lépe myslet včas a také z nich včas vyvodit důsledky. Ve vztahu k lidem, na nichž nám záleží, nepostupujeme jako asertivní buldozer, ale aplikaci použité metody promýšlíme předem. Prosazovat budeme jen to, co opravdu chceme a považujeme to pro sebe za nezbytné. Komplimenty Jsme poněkud zvláštní národ v tom, že kritikou a různými projevy nespokojenosti opravdu nešetříme. Jsme schopni kritizovat kdykoliv, kohokoliv a cokoliv, v duchu rčení, že cizí neštěstí potěší víc než vlastní úspěch. V běžné životní praxi platí to, že chválíte-li, budete pochválen. Haníte-li nebo vytýkáte, je jistota, že na vaši hlavu dopadne hana a výtky. Komplimenty patří k našemu životu a měli bychom je umět nejen rozdávat, ale i přijímat. Správný kompliment by měl být vysloven jasně, klidně, věcně a adresně. V době, kdy se stále častěji skloňuje "sexuální harašení v zaměstnání", je pořád většina žen, která si ráda vyslechne od mužů kompliment. Devětaosmdesát procent žen na komplimentech nevidí nic špatného, zatímco pětašedesát procent by je od kolegů rádo slyšelo častěji. Jenže muži jsou podle britsko-francouzského průzkumu skoupí na slovo. Komplimenty by však neměly být skládány výhradně mezi muži a ženami, proč bych jako žena nepochválila kolegyni, že ji to dnes moc sluší (pokud je to ovšem pravda a není to míněno jako jízlivost). Proč nepochválit kolegovi novou kravatu, aniž by to mělo jakýkoliv sexuální podtext. Komplimenty a slušné chování by z našeho života neměly vymizet KOMPROMIS A KONSENZUS = ASERTIVNÍ MISTROVSTVÍ Pro každého člověka je subjektivně příjemnější, když se s někým domluví a zároveň dosáhne svého, než když si tvrdě prosadí svou a pak žije s vědomím, že druhá strana není výsledkem nadšena. Lidé jsou ochotni jít na dohodu, pokud jim předem druhá strana nenasadí psí hlavu. Každý průměrný občan naší planety rád dělá dobré skutky zejména pokud ho to mnoho nestojí. A právě sem patří i kompromis. Příklad: Dva vysokoškoláci mají před zkouškou. Jeden z nich Karel má všechny přednášky zapsané a druhému - Pavlovi tyto materiály chybí, ale rovněž je nutně potřebuje. Nezbývá mu, než Karla požádat o zapůjčení. Pavel: Půjč mi na pár dnů přednášky, pak Ti je vrátím. Karel: Ale já Ti je fakt nemůžu půjčit, už mám jen týden, musím se začít učit. Pavel: Tak aspoň na dva dny, můžeš se po tu dobu učit ze skript, taky je potřebuješ. Neznalý by se mohl domnívat, že pokud budou oba chlapci mistři asertivity bude jejich rozhovor pokračovat do nekonečna, neboť jeden z nich zvolí techniku poškrábané gramodesky a druhý techniku neustálého odmítání. Ovšem, to je omyl. Protože jde o situaci, pro kterou se tyto dvě techniky příliš nehodí. Za 1) Pavel materiály nutně potřebuje. 2) Karel je v situaci, kdy je sociálně problematické upřít kamarádovi pomoc. Takže rozhovor bude pokračovat asi takto:

19 Karel: Já fakt nemůžu, nedám to z ruky, před zkouškou vždycky na mě padne tíseň a já v těch materiálech musím ležet. Ale jestli chceš, můžeš přijít k nám, prezenčně Ti to půjčím. Pavel: A co kdybych Tě požádal, abys mi přednášky půjčil na odpoledne? Nechám si je oxeroxovat. Karel: To víš že jo, a přejede Tě auto, jak na tu kopírku půjdeš a já budu bez přednášek. Pavel: Tak víš co, zvu Tě na pivo. Cestou ty přednášky oxeroxujeme. Karel: Tak dobře. V tomto okamžiku je dosaženo konsenzu v tom, že oba zúčastnění získají své hodnoty. Je to jeden z hlavních cílů při nácviku asertivity SEBEOTEVŘENÍ Techniku sebeotevření lze vnímat jako formu zpětné vazby poskytnuté partnerovi. Sdělujeme něco o svých aktuálních pocitech. O tom, jaké myšlenky a pocity v nás vzbuzují informace partnera, které se nevyhýbají i emotivně podbarveným sdělením, třeba o věcech, o kterých se běžné nemluví. Využívá se nejvíce v neformálních rozhovorech, kde je poskytování volných informací a následné sebeotevření podmínkou udržení a rozvíjení rozhovoru. Je to vlastně zpráva pro příjemce, že opravdu slyšel, co mu partner sděluje. Sebeotevření znamená, že klidně, otevřeně a bez ironie nebo dvousmyslných narážek vyjádříme, co cítíme, jak věci vidíme, jak je prožíváme. Je to nahlédnutí za kulisy našeho já, jež se vyhýbá i značně soukromým informacím. Sebeotevření obvykle překračuje intenzitu pouhého vyjádření pocitu. Např. jako asertivní žena, nemusím stále dětem jen nařizovat, ale můžu zvolit formulaci: Mám dojem, že sama všechnu práci nezvládnu, pomoz mi, prosím, vynést koš na odpadky... (popis pocitu a prosba o laskavost). Povšimněte si, že sebeotevření se vyhýbá útoku na druhého člověka. Popisujeme vlastní pocit a prožitek, ale nekritizuje chování a prožitky druhých. To je leckdy v rozporu s mentorskými sklony mužů i s úzkostně kritickými úvahami žen. U sebeotevření je však také dobré mít na zřeteli, s kým hovoříme a v jakém vztahu s ním jsme. Tak, jako se sebeotevření vyplácí ve vztazích intimních, může se stejně negativně obrátit proti nám, použijeme-li je nevhodně ve vztahu ryze formálním, či dokonce nepřátelském. Chybu udělá např. vedoucí kanceláře, na jejíž místo si brousí zuby ambiciózní kolegyně, když si čas od času povzdechne: tak nevím, jestli má ta práce nějaký smysl, mám pocit, že mi to přerůstá přes hlavu, nějak poslední dobou nestíhám S vědomím toho, že z každého mračna nemusí pršet, je třeba respektovat formulku známou z detektivek: Cokoliv řeknete, může být později použito proti vám. Příklad použití techniky sebeotevření: Když kritizuješ to, jak vařím, před tvojí matkou, připadám si úplně neschopná a mám dojem, že mne nemáš rád. - dobře zvolená forma - žena neútočí, konstatuje. Když kritizuješ to, jak vařím, před tvojí matkou, tak je jasně vidět, že mě nemáš rád... - špatně zvolená forma, zde už je jasně cítit útok. Když kritizuješ to, jak vařím, před tvojí matkou, která z toho má evidentně radost, je jasné, že jsi stále na její straně a že mě ani ona ani ty nemáte rádi... - superšpatně zvolená forma, útok nejen na partnera, ale i na jeho matku. Stejně superšpatně je: V životě už nevařím..., na což má dotyčná právo, leč nemělo by být kontaminováno pomstou.

20 Dalším typickým příkladem jsou např. porozvodové boje, kdy je vzájemná zášť partnerů řešena přes děti. Po sebeotevření by měla následovat určitá dohoda, event. prosba o laskavost jednoho z partnerů, např.: Prosím Tě, neslibuj dětem, že si je vezmeš na víkend, dokud si opravdu nebudeš jistý, že to můžeš splnit. Těžko jim to vysvětluji. Chápu, že máš nový život a spoustu povinností, ale jsem ráda, že s nimi dobře vycházíš a nechci, aby se to pokazilo. Vždy jasně, konkrétně, přesně a bez ironie. Nechceme být nerealistickými optimisty, nicméně jsme přesvědčeni, že kompromis může být úspěch. 3.2 Asertivní lidská práva DESET ZÁKLADNÍCH ASERTIVNÍCH PRÁV PODLE J. KŘIVOHLAVÉHO Z asertivních práv vyplývá, že nikdo jiný než my sami nemůže hodnotit to, co opravdu chceme, děláme, oč usilujeme. Pokud tak někdo činí, promítá do svého hodnocení vlastní postoje. Tak nám vlastně podstrčí něco, co není naše. Pozor na tzv. rodiče v nás. Máme na mysli onu část lidského JÁ, jež shrnuje morálku, etiku, tradici poplatnou době svého vzniku. Vystupuje seriózně, rezolutně a shrnuje názory důležitých lidí našeho života. Pod tlakem rodičovských, rádoby vychovatelských, pravd si leckdy necháme namluvit věci, jež nám komplikují život a rozhodování v něm. Právo číslo 1 Každý z nás má právo dělat chyby, ale musíme být za ně o d p o v ě d n í. Manipulační pověra: Nesmíš dělat chyby. Pokud je děláš, musíš mít pocit viny. Ostatní lidé by měli v takovém případě tvé chování a rozhodování kontrolovat. Je třeba si uvědomit, že nejsme stroje, všichni děláme chyby. Někdy jsou to chyby malé, někdy fatální až do té míry, že si neseme jejich následky do dalšího života. Ale vždy je třeba se k těmto chybám postavit čelem a snažit se je napravit. Heslo Kdo nic nedělá, nic nepokazí, by nemělo být naším cílem, zejména pokud jsme lidé aktivní. Právo číslo 2 Každý z nás má právo dělat n e l o g i c k á rozhodnutí. Manipulační pověra: Vše, co děláš, musí mít logiku či vysvětlení podle všeobecně platných pravidel, které jsou v souladu s tím co říkáš. Jinak nejsi spolehlivý.

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU. Asertivní jednání s problémovým klientem

STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU. Asertivní jednání s problémovým klientem STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU Asertivní jednání s problémovým klientem 1 Obsah: 1. ÚVOD... 3 1.1 PŘÍNOS ASERTIVNÍHO JEDNÁNÍ... 3 2. ZÁKLADNÍ ŽIVOTNÍ PŘÍSTUPY A DRUHY ASERTIVITY... 4 2.1 Základní

Více

Vstupní vzdělávání - Modul II.

Vstupní vzdělávání - Modul II. STUDIJNÍ MATERIÁL K E-LEARNINGOVÉMU KURZU Vstupní vzdělávání - Modul II. Asertivita 1 Úvod... 4 1.1 Přínos asertivního jednání... 4 2 Základní životní přístupy a druhy asertivity... 4 2.1 Základní životní

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ STYLY - test

ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ STYLY - test ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ STYLY - test Jméno: VÝCHOZÍ TEXT: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt nově zakoupené zboží. Mezitím se situace

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 7 Asertivita. Lektor: Kateřina Novotná

V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 7 Asertivita. Lektor: Kateřina Novotná V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 7 Asertivita Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Slova, která fungují doma i v práci

Slova, která fungují doma i v práci Slova, která fungují doma i v práci staňte se mediátorem svého života Eva Mašková červen 2014 1 Jak dosáhnout co chceme? 2 Komunikace v globálním světě 3 Kdo má pravdu? Normální je se nedomluvit! 4 Řešení

Více

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI OKNA DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V předchozích seminářích jste prošli řadou testů a úloh. Nyní byste měli lépe porozumět tomu, jací jste a jaké možnosti zdravé komunikace ve vztahu k sobě samému i k ostatními

Více

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM

STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM STAŇTE SE EXCELENTNÍM MASÉREM 2 Co Vás odliší od průměru tisíců? Masérů je opravdu hodně. Těch opravdu dobrých je málo. Co patří k základním věcem, bez kterých se z průměru nedostanete? Co dělat, abyste

Více

ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA II. Základní typy jednání Chování PASIVNÍ AGRESIVNÍ

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků:

O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K 50 ODSTÍNŮ DUŠE VÁŠ OSOBNÍ REPORT. Dušan Marný 10 18.1.2016. Celkový počet účastníků: O B J E D N A N Ý B A L Í Č E K "50 ODSTÍNŮ DUŠE" VÁŠ OSOBNÍ REPORT Dušan Marný 10 18.1.2016 Celkový počet účastníků: OBSAH VAŠEHO OSOBNÍHO REPORTU Každá stránka reportu se zabývá jedním z deseti témat

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Terapeutická místnost

Více

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3

Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 1 Copyright Jiří Janda ISBN 978-80-260-3716-3 2 Mojí nejskvělejší manželce Lucii a všem mým studentům 3 PŘEDMLUVA" 4 CO JE TO KONDICIONÁL A PROČ JE V ANGLIČTINĚ POTŘEBA" 6 PRVNÍ KONDICIONÁL" 9 DRUHÝ KONDICIONÁL"

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Lekce 1: Co je to tým?

Lekce 1: Co je to tým? Lekce 1: Co je to tým? Teoretický úvod: Ať už chceme nebo ne, často se stáváme členem týmu. Schopnost týmové spolupráce je žádanou dovedností, kterou vyhledávají personalisté a na níž stojí úspěch a konkurenceschopnost

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.)

(Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) PŘÍLOHA (Dotazník, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem se stavíme ke konfliktu.) Thomas-Kilmannův test konfliktů Zamyslete se nad následujícími situacemi, je zřejmě, že Vaše přání se budou lišit od

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu. Otázka: Telefonická krizová intervence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nikola Petráčková TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace,

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU

STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU STUDENT NAŠÍ ŠKOLY VYHRÁL ELEKTROTECHNICKOU OLYMPIÁDU Strouhal Martin Student 2.D Martin je na naší škole něco přes rok a půl, přesto toho již stihl hodně. V roce 2014 se stal druhým nejlepším studentem

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s.

Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand. Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Příručka pro práci s volajícími na lince Die Dargebotene Hand Klára Gramppová Janečková Linka seniorů, Elpida o.p.s. Linka Die Dargebotene Hand Tel. 143 213 000 kontaktů, 150 000 hovorů Dobrovolníci Příručka

Více

ASERTIVITA, řešení konfliktů. Jitka Dobešová

ASERTIVITA, řešení konfliktů. Jitka Dobešová ASERTIVITA, řešení konfliktů Jitka Dobešová Cílem tohoto tréninku je Uvědomit si komunikační stereotypy Nastavit zdravě sebeprosazující komunikaci pomocí asertivních technik 2 Asertivita je životní filozofie!!!

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ

,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,KDO JSME? NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ. JEDNODUŠE:,,NÍZKOPRAHÁČ ,,A CO ZDE POSKYTUJETE?,,SOCIÁLNÍ SLUŽBU ,,Hm A CO JE VLASTNĚ TA SOCIÁLNÍ SLUŽBA? Sociální služba je vlastně pomoc lidem. Na

Více

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit?

Když klient říká: NE! Klient s námi pouze pokračuje v dialogu, dokonce nám nahrává. Jak se tomu postavit? Jak jsou námitky klienta vnímány? Bohužel jako negativní signály. Postoj obchodníka: Strach, obavy, negativní představy, klient MNE odmítá. Když klient říká: Nemám čas. Nemám peníze. Nemám zájem. My už

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více