Tones talent program v T-Mobile

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tones talent program v T-Mobile"

Transkript

1 Název projektu: Kategorie: Tones talent program v T-Mobile 2.kategorie Vedoucí projektu: Společnost: Ing. Hana Stalmachová, ředitelka rozvoje lidských zdrojů ( tel.: ) T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1, Praha 4 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI: Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku Od svého založení klademe důraz na kvalitu nabízených služeb, vynikající péči o své zákazníky (ke konci roku 2012 jsme poskytovali naše služby téměř 5,4 milionům zákazníků) a etické chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a životnímu prostředí. Naše firma je mimo jiné držitelem ocenění VIA Bona 2009 za zapojování zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví; získali jsme také titul Zaměstnavatele roku Prah a, led en 201 2

2 (1. místo v roce 2008, 2. místo v roce 2009), Zaměstnavatel regionu Praha (1. místo 2011) a pyšníme se prvenstvím v prestižní soutěži Firma roku: Rovné příležitosti 2008 a Od roku 2008 T-Mobile poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu ADSL, rovněž nabízíme hlasové služby prostřednictvím pevné sítě elektronických komunikací, od roku 2009 jsme rozšířili nabídku o ICT služby a od roku 2010 také o satelitní televizi. Již více než rok nabízíme zákazníkům nejrychlejší 3G internet, výhodnější nabídky pro naše věrné zákazníky a tarify s nejvíce volání zadarmo. T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. Zaměstnáváme přibližně 3,5 tisíce kmenových zaměstnanců, věkový průměr se pohybuje okolo 31 let s poměrem mužů a žen 1:1. Společnost má centrálu v Praze, v Lounech a Hradci Králové jsou umístěna call-centra s technickou částí. Kromě toho máme desítky značkových prodejen po celé České republice. Obsah: 1. Cíl projektu 2. Popis řešení projektu 2.1 Zahájení programu a změna způsobu nominace 2.2 Zaměření prvního roku projektu Propagace Tones 4. Zhodnocení projektu 4.1 Zhodnocení projektu z pohledu HR 4.2 Vyčíslení přínosů z pohledu společnosti T-Mobi le Czec h Re pu blic a.s. 2/9

3 1. CÍL PROJEKTU Tones talent program v T-Mobile Cílem projektu Tones v T-Mobile je využít energii a chuť měnit věci u talentovaných a motivovaných zaměstnanců, kteří chtějí pro společnost a pro její růst a dobré jméno udělat více, než jim stanovuje jejich popis práce. Chceme využít této energie a nadšení a s těmito lidmi aktivně pracovat a rozvíjet je v oblastech, které jsou pro společnost a její výkon důležité a spolupracovat s nimi na strategických iniciativách. Věříme, že toto bude mít za důsledek udržení těchto klíčových lidí a jejich kariérní posun. Dílčí cíle projektu Tones: A. Práce na strategických iniciativách Tones jsou nominování top managementem do strategických iniciativ dlouhodobějšího charakteru týkajících se oblastí: 1. Nové zdroje příjmu společnosti tzv. new businesses 2. Strategické směřování společnosti v dalších letech 3. Chování konkurence, Přínos pro společnost je úspora nákladů v případě externího zajištění konzultačních společností a pro Tones je práce na strategických iniciativách efektivní způsob rozvoje on the job a zároveň jejich zvid itelnění před managementem. B. Práce na dílčích projektech Tones, ke kterým se zavázali při nominaci (více dále) Projekty drobnějšího charakteru, kdy si jednotliví Tones musí hledat pro realizaci projektu finanční a lidské zdroje. Příklady projektů: 1. Zjednodušení nabídky tarifů a služeb 2. Zjednodušení dodávky IT služeb 3. Zefektivnění komunikace mezi top managementem a zaměstnanci 4. Změna systému odměňování apod. Přínosem pro společnost jsou zejména nové nápady, které Tones rozpracovávají do konkrétních aktivit a činností, a také vysoké nasazení Tones v jejich individuálních projektech, jelikož jsou to oni, kdo jsou vlastníci myšlenky, a proto je zde vidět mnohem větší motivace projekt úspěšně implementovat. T-Mobi le Czec h Re pu blic a.s. 3/9

4 C. Rozvoj Tones Rozvoj Tones je rozdělen do tří kategorií: 1. Plošný rozvoj iniciovaný oddělením HR Development zaměřující se na rozvoj kompetencí Tones, které definujeme jako: schopnost myslet netradičně, přinášet nové nápady a být kreativní ochota učit se novým věcem a aplikovat nové znalosti v praxi mít sociální a emoční inteligenci a empatii schopnost efektivně fungovat v multikulturním prostředí umění inspirovat a strhnout ostatní V této oblasti jsou připraveny tréninky a workshopy jako například: typologie Insight, trénink všímavosti a intuice, Covey trénink apod. 2. Rozvoj, který si vytvářejí Tones sami dle tzv. přístupu svobodného vzdělávání (viz kap. 2.2.) 3. Individuální rozvoj každého Tones za podpory přímého nadřízeného. Existuje tzv. partitura Tones, kdy každý Tone má svůj deníček rozvoje a kariéry, kterou sdílí s nadřízeným a doplňuje informacemi z tréninků, workshopů, setkávání s inspirativními osobnostmi apod. Cílem je neopomenutí důležité role nadřízeného při podpoře a dalším rozvoji Tones. D. Vnášení pozitivní energie, odhodlání a podnikatelský duch do společnosti V projektu Tones cílíme především na to, aby Tones byli role models pro celou naší společnost. Jsou to lidé (ať už specialisté či manažeři), kteří jsou ve společnosti vidět, inspirují ostatní svou energii věci měnit a posouvat společnost dopředu. Tones pomáhají s přípravou orientačních dnů pro nové zaměstnance, prezentují na strategických interních akcíchsvé úspěchy z projektů, setkávají se pravidelně na snídaních či obědech s top managementem, kde diskutují oblasti, které by šly ve společnosti dělat lépe a efektivněji. T-Mobi le Czec h Re pu blic a.s. 4/9

5 2. POPIS ŘEŠENÍ PROJEKTU 2.1 Zahájení programu a změna způsobu nominace Projekt byl zahájen v roce 2012 první vlnou talentů pouze z řad středního managementu. Tato skupina čítající 26 lidí, byla nominována top managementem, nicméně zkušenosti, které jsme v HR po tomto typu nominace získali, naznačovaly, že tento způsob nominace není optimální. Někteří talenti byli nominováni za zásluhy či z důvodu retence. Jejich motivace aktivně participovat v Tones a měnit věci ve společnosti byla často nulová. Pro rok 2013 jsme proto proces nominace změnili a dali šanci všem zaměstnancům společnosti T-Mobile. Podmínky pro účast v programu byly následující: Přihlásit se na intranetových stránkách či nominovat kolegu dát tzv. divokou kartu Vyplnit nominační formulář, jehož součástí byl návrh změnového projektu, který bude mít vliv na oblasti, na které se společnost zaměřuje (zlepšení zákaznické spokojenosti, finančních ukazatelů, zlepšení firemní kultury či aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. Součástí nominačního formuláře bylo zároveň získání referencí od kolegů, dotaz na osobní přínos každého jednotlivce do projektu Tones a také souhlas nadřízeného. Zúčastnit se development centra tzv. Den T a zde prezentovat svůj projekt jakoukoliv formou vyjma powerpointové prezentace a absolvovat skupinou aktivitu, kde byly sledovány kompetence uvedené v kapitole 1. Výsledkem bylo 14 nových talentů napříč všemi divizemi, v rovnoměrném poměru muži vs. ženy. V současné chvíli máme tedy v T-Mobile 40 Tones. 2.2 Zaměření prvního roku projektu (2012) Celý koncept projektu Tones je inspirován heutagogickým přístupem ke vzdělávání a přístupem svobodných firem. Jako iniciátoři programu věříme, že to, co si Tones vytvoří a navrhnou v oblasti rozvoje sami, bude pro ně větším přínosem než kdyby HR pouze nabízelo standardní tréninky či školení. T-Mobi le Czec h Re pu blic a.s. 5/9

6 Na začátku programu proběhl kick-off, který se skládal z části zábavné (pozvání českých hudebních talentůjako inspirace pro Tones) a pracovní, kde si za pomocí facilitačních technik měli Tones vytvořit oblasti svého rozvoje s jediným omezením a to, že se musí jednat o aktivity v oblasti on the job či relationshipbased 1. Neřešily se tedy byly aktivity typu školení či trénink. Výstupem této aktivity pak byly oblasti, na které se chtějí Tones zaměřit v oblasti svého rozvoje a to: 1) Forums setkávání uzavřených skupin Tones, vždy s facilitátorem z řad interních koučů, jejichž cílem je pomoci zúčastněným získat různé pohledy na daný problém. Učí se tedy všichni sdílením jejich znalostí a zkušeností. Zásady forums jsou: sdílená vize, důvěrnost, angažovanost, protokol fora, členství, a leadership. Forums jsou inspirovány YPO (Young President Organisation), která funguje celosvětově a v jejichž členy jsou CEO všech významných firem. Forums jsou řízeny pouze Tones, tj. svolávají se sami, četnost setkávání je také v jejich režii a pravidla si také nastavuje skupina sama. 2) Stínování boardu/top managementu a 3-6měsíční rotace mezi Tones. Cílem je získání nových zkušeností a komplexního pohledu na firmu. Tento typ rozvoje prezentovali Tones CEO Milanovi Vašinovi a HR ředitelce Uršule Králové na společné snídani, aby si získ ali jejich závazek, že tato aktivita bude managementem podporována. 3) Setkávání s inspirativními osobnostmi nejen z českého trhu Tones se zavázali ke spolupráci při přípravě inspirativních přednášek. Minulý rok jsme tedy měli možnost v T-Mobile vyslechnout Petra Fejka na téma zákaznická spokojenost, Timothyho Galweye na téma koučink či Tomáše Hajzlera s tématem koncept Svobodných firem. 4) Společné aktivity na stmelení Tones V roce 2012 proběhl off-site Tones, který se zaměřoval na oblast překonávání vnitřních hranic Tones lámali šípy, přecházeli po skle či žhavých uhlících. V roce 2013 Tones plánují uspořádání letního dětského tábora pro děti zaměstnanců T-Mobile, jehož cílem není pouze zabavit děti na nějaký čas, ale zároveň lépe poznat svého budoucího zákazníka. Tábor je jedna z aktivit, 1 V T-Mobile je rozvoj řízen dle metodiky T-Mobi le Czec h Re pu blic a.s. 6/9

7 které Tones plánují v rámci strategické iniciativy Poznej a vychovávej naše budoucí zákazníky. 2.3 Propagace Tones V roce 2012 jsme realizovali mimo jiné další aktivity, které měl y za úkol zvýšit povědomí o skupině Tones v T-Mobile. Na jaře 2012 proběhlo natáčení tzv. success stories, kdy Tones rozděleni do několika skupin během jednoho natáčeli 2,5 minutové video o tom, co se v T- Mobile povedlo. Tento den pro ně sloužil také jako development centrum. Během dne byli pozorování skupinou externích psychologů, kteří sledovali jejich reakce a způsoby chování při např. brainstormingu, výběru tématu k natočení, stříhání videa a také při závěrečném promítání, které probíhalo na konci dne pro všechny zaměstnance společnosti. Výsledkem tedy bylo nejenom kreativní zpracování toho, co se společnosti daří, zviditelnění skupiny Tones v rámci naší společnosti, ale také individuální rozvojová zpráva pro každého z Tones. Zároveň vznikla speciální interní microsite, kterou si Tones spravují sami, vkládají zde zajímavá videa, odkazy na rozvojové knihy, sdílí zde formou blogu své osobní zkušenosti apod (viz příloha č. 1). 3. ZHODNOCENÍ PROJEKTU 3.1 Zhodnocení aktivit v projektu Tones z pohledu HR V oblasti HR je největším přínosem především udržení klíčových talentů. Pokud vezmeme v úvahu, že cena za obsazení 1 pozice se pohybuje v průměru tis. Kč + náklady na adaptaci nového zaměstnance dalších 30 tis. Kč, tak při 40 udržených talentech naše společnost ušetří hrubým odhadem 5,2 milionů Kč. Jelikož většina rozvojových aktivit je téměř bez nákladů (v řádech desítek, maximálně stovek tisíců korun), pak není o úspoře nákladů pochyb. 650% ročně T-Mobi le Czec h Re pu blic a.s. 7/9

8 Z pohledu HR zároveň sledujeme následující cíle: Retence cílová hodnota 100 %. Současný stav 100 %. Počet rotací cílová hodnota je 50 % rotujících Tones. Současný stav je 30 %. Hodnocení posunu Tones během roku 360 stupňůzpětná vazba při vstupu do programu a zpětná vazba plánovaná na konci programu. Další kvalitativní měření formou dotazníku SWOT TONES STRENGHTS Efektivnější způsob nominace do programu Velmi silně navázáno na business témata díky 2 typů projektů u každého projektu KPIs, ROI apod. velká podpora a uznání managementu Po skončení programu Tones se se účastníci posouvají do poolu interních mentorů (budou například mentory pro ty, kteří teprve vstoupí do programu Svůj rozvoj mají v rukou sami, sami si jej vytvářejí, sami si jej řídí HR má pouze konzultační roli Část plošného rozvoje od HR Developmentu je silně navázaná na rozvojové potřeby vycházející z projektů a na komp etence Tones Podporují principy vzdělávání a nové přástupy rozvoje - heutagogika OPPORTUNITIES Chceme více zapracovat na nástupnictví. Tito lidé by všichni automaticky měli být v poolu nástupců Chceme více spolupracovat s talenty z jiných společností (Microsoft, HP, Siemens) a využít tak synergického efektu Jednáme o zapojení Tones pro neziskový sektor (spolupráce s HUB Praha) a vysokými školami WEAKNESSES Není zde garance z HR, že automaticky postupují na vyšší pozici (účastníci jsou si toho však vědomi) Efekt elitářství snažíme se eliminovat například tím, že je nenazýváme talenty, ale Tones tj. ti, kteří tuní a udávají tón společnosti THREATS Skupina není stabilizovaná formálně (dohodou), pokud někdo chce odejít ze společnosti, může. T-Mobi le Czec h Re pu blic a.s. 8/9

9 3.2 Vyčíslení přínosů z pohledu společnosti Jak bylo zmíněno v kapitole 1, stěžejním cílem projektu Tones je využít energie nadaných a motivovaných lidí pro změnové a strategické projekty. Zde vidíme největší přínos pro společnost. Mnohé zkušenosti z transformačních projektů ukazují, že externí konzultanti často pouze implementují ve společnostech upravené avšak poměrně unifikované řešení bez větší znalosti prostředí. Tones jsou součástí firmy a jejich zájem na tom, aby strategické projekty a iniciativy dopadly dobře, je nesrovnatelně vyšší, než je tomu u externích konzultantů. Zde je možná úspora pro společnost až v řádech milionů korun při využití potenciálu motivovaných a nadaných zaměstnanců namísto externích konzultantů. Zároveň se s touto skupinou snažíme pracovat podle přístupu heutagogiky. Tedy, aby každý z Tones aktivně pracoval na své schopnosti učit se a růst. Aby Tones sami vyhledávali, analyzovali a experimentovali s novými oblastmi svého rozvoje a pomocí reflexe a zpracování vlastních zkušeností pak nechal i vzniknout nový vysoce originální a inovativní přístup. Za projekt: Ing. Hana Stalmachová, ředitelka rozvoje lidských zdrojů Ing. Nina Čevorová, Senior specialistka rozvoje lidských zdrojů T-Mobi le Czec h Re pu blic a.s. 9/9

udržitelnému a odpovědnému přístupu

udržitelnému a odpovědnému přístupu Vytváříme hodnoty díky udržitelnému a odpovědnému přístupu k podnikání Zpráva PwC Česká republika o trvale udržitelném podnikání a firemní odpovědnosti za finanční rok 2014 Slovo úvodem Představení PwC

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Microsoft pro Českou republiku 3

Microsoft pro Českou republiku 3 Microsoft pro Českou republiku 2014 Microsoft pro Českou republiku 2014 Slovo na úvod Naším cílem je používat technologie tak, aby pomáhaly lidem i organizacím v České republice růst a plně realizovat

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. 2014 VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 01 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU 02 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 18 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů

Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů Metodika pro ředitele k plánování a hodnocení profesního rozvoje učitelů OBSAH ÚVOD...1 1. Ředitel školy a jeho odpovědnost za kvalitu školy a profesní rozvoj pedagogů...2 2. Předpoklady pro úspěšný profesní

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem

Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem Kráčíme Pospolu k efektivnější spolupráci škol a firem KRÁČÍME POSPOLU K EFEKTIVNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI ŠKOL A FIREM 1 Spolupráce škol a zaměstnavatelů Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu Pospolu

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele

projekty Rozvojové Praha www.rprg.cz Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele www.rprg.cz projekty Rozvojové Praha Den otevřených dveří v Kontaktním centru pro podnikatele Nabídka seminářů pro podnikatele Rozhovor s Věrou Bidlovou, ředitelkou Botanické zahrady v Praze Praha podporuje

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY

OBSAH 66 ROZHOVORY 5 ÚVOD 71 ZÁVĚRY ZE SEMINÁŘŮ 6 LEADERSHIP 8 ROZHOVORY 14 BUSINESS DEVELOPMENT 83 ROZHOVORY 16 OSVĚDČENÉ POSTUPY 24 ROZHOVORY Leadership Business Development Financial Management Human Resources IT & Logistics Office & Design 2012 best office Zvyšování firemní efektivity Increasing Companies Efficiency Publikace vydaná Americkou

Více

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců

poradenství profi profi Background Check neznamená Pojistný trh čekají změny Jazykový trh Plánování nástupnictví Talent Hodnocení zaměstnanců profi profi Jazykový trh Fa přináší nejen prestiž na a peníze, novém začátku? ale i zajímavé podněty pro praxi! HR poradenství červen / 2014 Talent & financemanagement 1/2014 Hodnocení zaměstnanců Jaký

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU

PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU PROČ A JAK ROZVÍJET LIDSKÉ ZDROJE V MALÉM A STŘEDNÍM PODNIKU Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení, oblast

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PRACOVNÍ LISTY ZÁKLADNÍ INFORMACE O TVORBĚ PROJEKTŮ PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více