Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Efektivní komunikace (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i."

Transkript

1 (v podmínkách v.v.i./vav) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Srdečně Vás vítáme na dnešním semináři TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. poskytuje profesionální služby v oblasti vzdělávání dospělých od roku Ze dvou školících center v Ostravě a Praze připravujeme vzdělávací akce pro klienty z celé České republiky. Naše aktivity jsou zaměřeny do oblastí osobnostního, počítačového a jazykového vzdělávání. Naše společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR. V oblasti počítačových kurzů jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsme také testovacím střediskem ECDL. Jedním z hlavních cílů naší společnosti je podpora osobního růstu jednotlivců i celých týmů. K naplnění těchto cílů nám také pomáhá spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektů Evropské unie. Tvorbou a realizací grantových projektů se zabýváme již od roku V současné době je velká část našich aktivit směrována k rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím ESF v ČR ve spolupráci s významnými zaměstnavateli v regionech celé České republiky. Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. ve spolupráci s realizačním týmem Vaší společnosti připravila tento seminář, který je navržen dle vzdělávacích potřeb účastníků cílové skupiny. Vážíme si důvěry Vás všech.

3 3 Obsah str. A. ÚVOD 4 1. Co je to asertivita 4 2. Použití asertivity 4 3. Tři způsoby komunikace 5 4. Manipulace a její druhy 5 B. TŘI TYPY CHOVÁNÍ 7 1. Ne-asertivní chování a naše důvody k němu 7 2. Agresivní chování 9 3. Asertivní chování Afirmace 10 C. PRÁVA A ODPOVĚDNOSTI Základní práva Základní odpovědnosti Práva a odpovědnosti v práci Řešení sporů 15 D. ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI Asertivní řeč těla Jak dávat asertivní pokyny (jak požádat o to, co chcete) Prosazení oprávněného požadavku Používání kritiky Pozitivní zpětná vazba Jak vyjádřit nesouhlas JÁ prohlášení Porouchaná gramofonová deska Negativní asertivita Mlžení a negativní dotaz Mocná slova Techniky zvládání manipulací 26 E. SHRNUTÍ ASERTIVNÍ KOMUNKACE 27 F. CO JE TO EFEKTIVNÍ PORADA Definice porady Proč vůbec pořádat porady Efektivní porada Typy porad 32 G. ZÁSADY EFEKTIVNÍ PORADY Cíl porady Příprava porady Program porady Shrnutí přípravy efektivní porady Předsedající Účastníci porady Vedení efektivní porady 36

4 4 A ÚVOD 1. Co je to asertivita 1.1 Definice asertivity Je to komunikační dovednost vedoucí k prosazení svých názorů či oprávněných požadavků při respektování okolí. Respektovat neznamená podřídit se názorům druhého (souhlasit). Respektujeme právo druhého na jeho emoce či odlišné stanovisko. Asertivitu tedy můžeme chápat jako umění prosadit se. 1.2 Co to znamená být asertivní Obhájit si svá práva Vyjádřit své pocity Říci si o to, co chcete (potřeby) Svobodně sdělovat své názory Čestně Upřímně Otevřeně S respektem k druhým Asertivně: (adj) = sebevědomě a přímo (otevřeně) v jednání s ostatními. Asertivita je prosazování osobní integrity a důstojnosti a současně i podporování a pochopení tohoto chování u druhých lidí. 1.3 Asertivní člověk Umí: Vyjádřit svůj názor Uplatnit svůj nárok Říci NE Požádat o laskavost Vyjádřit a přijmout uznání Pracovat s konstruktivní kritikou Respektuje: Odlišné názory Druhé takové, jací jsou Emoce druhého člověka 2. Použití asertivity 2.1 Rostoucí popularita asertivity Asertivita a dovednosti s ní spojené jsou stále populárnější, protože: - Obecně došlo ke zvýšení individuální svobody. - Asertivita zvyšuje vyjednávací schopnosti lidi, kteří ji užívají. - Asertivita povzbuzuje psychologické zdraví lidí, kteří ji užívají. - V méně hierarchických strukturách již neúčinkuje řízení formou jen funkční autority. - Větší konkurence v oblasti zdrojů přináší pro jednotlivce nezbytnost, umět si aktivně jít za tím, co chtějí, a dokázat prosadit své záměry (tj. prosadit se). 2.2 Ke komu můžete být asertivní Sami k sobě Vašim podřízeným Vaší rodině Vašim manažerům Vašim přátelům Vašemu týmu Vaší síti Vašim kolegům Vašim klientům Ve skutečnosti je asertivita užitečná u každého, s kým přijdete do styku.

5 5 2.3 Kdy použít asertivitu Když něco chcete; Když chcete něco vyjednat; Když čelíte kritice; Když jste naštvaní; Když něco nechcete Když se cítíte ublíženi Když jste spokojení Když chcete dát zpětnou vazbu 2.4 Asertivita a integrita Když jsme asertivní, zvyšujeme svou integritu, protože jsme upřímní a poctiví sami k sobě a k druhým. K sobě Poctivost K druhým Co cítíte; Jejich dopad na vás Co si myslíte; Jejich chování Co potřebujete; Co od nich chcete Když jsme upřímní sami k sobě a k druhým, jsme schopni dosáhnout toho, co chceme bez kompromisů. 3. Způsoby komunikace Pasivní Agresivní Asertivní 3.1 Udržování rovnováhy Asertivita udržuje rovnováhu mezi potřebami druhých a našimi vlastními. K druhým se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám. V případě potřeby si můžeme vybrat, zda dát přednost potřebám druhých, nebo se rozhodneme věnovat větší pozornost našim vlastním potřebám. Slabost: Agresivita: Asertivita: Když jsme dali všechny potřeby druhých před své vlastní. Když dáme osobní potřeby před zájmy ostatních. Když vyvážíme naše potřeby a zájmy druhých a jednáme v souladu s prioritami, tak jak je vidíme. 4. Manipulace a její druhy 4.1 Co je manipulace Manipulace je typem komunikačního manévru, který vás odvede od vašeho cíle komunikace, díky tomu, že ve vás vyvolá emoci. Tento manévr vyvolává v protějšku velmi nepříjemné pocity. Základní obranou i prevencí proti manipulaci je formulovat základní stanovisko. Základní stanovisko je jasná, pozitivní, jednoduchá, jednoznačná věta, která vyjadřuje, co chcete dosáhnout. Příklad: Cílem dnešní schůzky je naplánovat práci tak, aby byla za týden dokončena. 4.2 Pochlebování

6 6 Tyto výroky vyvolávají pocit závazku, že je potřeba oplatit druhému jeho laskavost. Tím komplikují odmítnutí nebo nevyhovění neoprávněnému požadavku. Příklady: Vy jste takový šikovný, pro Vás to jistě nebude problém. Vždycky jsem tě považoval za velmi schopnou, ty to přece zvládneš. 4.3 Vyvolávání pocitu viny nebo závazku Vyvolávat pocit viny je možné: - prostřednictvím kritiky (vzbuzuje pocit, že s vámi není něco v pořádku), - a apelem na morální hodnoty (to jsou všechny musy a bychy ). Příklady: Jste neochotný, pomalý, neschopný Myslel jsem, že jste solidní firma, ale to, co tady předvádíte Myslel jsem, že se k tomu postavíte vstřícněji. Za této situace bych od vás čekal odpovědnější přístup. Zase je tu u vás všechno špatně. Zklamal jste mne. To bych od vás nečekal. 4.4 Zavádějící nebo zdůvodňující otázky Jsou to otázky, které se vás snaží odvést od cíle. Často vás nutí k okamžité odpovědi nebo vyvolávají potřebu se obhajovat a zdůvodňovat své chování. Příklady: Proč to nemůžeme dělat tak, jak jsme to dělali vždycky?! Proč právě já? Co jste pro to udělal? 4.5 Zcestná logika Tyto výroky vypadají na první pohled velmi logicky. Při podrobnějším zkoumání si uvědomíte jejich nelogičnost. Jsou to například výroky, které spojují nespojitelné a používají neadekvátní zobecňování. Příklady: Ve velké firmě nemůžete mít na lidi stejné nároky jako v malé. Taková věc se nikdy nemůže stát, protože se nikdy nestala, a proto to nebudeme řešit. To by se u nás stávat nemělo. To není tak jednoduché, jak ty si to představuješ.

7 7 B TŘI TYPY CHOVÁNÍ 1. Tři možnosti chování Tváří v tvář obtížným situacím mají zvířata dvě možnosti. ÚTĚK = ne-asertivita BOJ = agresivita Lidstvo má navíc třetí možnost: ASERTIVITU, což je v podstatě uvážlivá reakce na obtížné situace. Pojďme se podívat na tyto tři možnosti: Ne-asertivita (pasivita) Agresivita Asertivita tak, abychom je mohli rozpoznat sami u sebe a byli schopni je konstruktivně řídit. 1. Ne-asertivní chování a naše důvody k němu 1.1 Ne-asertivní (pasivní) člověk Zdráhá se vyjádřit své vlastní názory a zejména své pocity. Často se cítí být zneužíván (manipulován) druhými. Mlčí, když se ostatní snaží nějak využít situaci. Nepodává stížnosti a reklamace, když služby nebo produkty neodpovídají standardům. Je pro něj těžké odmítnout žádosti druhých o čas nebo zdroje. Podřizuje se názorům a přáním většiny, i když jsou v rozporu s jeho osobními zájmy. Často dělá kompromisy jen proto, aby se vyhnul se konfliktu a měl klid. Není ochoten oslovit nebo kontaktovat druhé lidi, kvůli věcem, které chce. Je poddajný (podřizující se) v přítomnosti agresivního chování. Své názory si raději ponechává jenom sám pro sebe. 1.2 Strach rozzlobit si druhé nebo je zklamat V mezilidských vztazích existuje mýtus, který říká: pokud obětujete dost, dostatečně tvrdě pracujete, hodně se staráte a umíte odpouštět, ostatní lidé vám dají svůj souhlas. Je to ještě horší: pokud nemáte jejich souhlas, je to proto, že jste dost neustoupili, nepracujete dost, nestaráte se dost a tak dále. Můžete si vybrat změnit své chování, pokud si myslíte, že cena ztráty něčího přátelství je vyšší než dělat nebo říkat, co chcete. Ale tak tomu bývá opravdu jen málokdy. To co jste, je něco absolutního a je to nezávislé na souhlasu a názorech ostatních. Co si o vás myslí ostatní, vás nedělá o nic více či méně tím, čím jste. Lidé obvykle chtějí, abyste změnili své chování, když nedostanou přesně to, co chtějí. I když si třeba myslí, že se z vás zblázní, to co víte sami o sobě, se tím nijak nemění. 1.3 Strach z odmítnutí Toto je extrémní verze strachu rozzlobit si druhé. Pokud někoho naštveme tím, že ho požádáme o to, co chceme, bojíme se, že tím poškodíme náš vzájemný vztah a on NÁS odmítne osobně (že ztratíme vztah). V každém vztahu musí existovat dávat a brát, ale pokud je to všechno jenom brát, pak tento vztah je v podstatě vadný na základní úrovni a jeho cena je příliš vysoká. Obvykle stačí krátké zamyšlení, abyste si uvědomili, že: a) když říkají ne, není to většinou proto, že odmítají přímo VÁS osobně a b) když skutečně chtějí odmítnout VÁS, pak cena za jejich přátelství je stejně příliš vysoká.

8 8 1.4 Pocit zodpovědnosti za pocity jiné osoby Je velký rozdíl mezi tím skutečně někomu ublížit anebo se jen cítit ublížený. Vy nejste zodpovědní za pocity druhých. Pokud se cítí ublížení z důvodu přiměřené nebo rozumné potřeby, kterou máte, potom je to jejich volba. To je zcela odlišné od situace, kdy formou agresivního chování někomu ublížíte tím, že narušíte jeho práva, abyste získali nějaké výhody nebo tím, že ho nerespektujete jako osobu. 1.5 Sebe-destruktivní myšlenkové hry Někdo kdysi řekl, že existují dvě reality - ta, jak si myslíme (interpretujeme), že věci jsou a ta, jak jsou ve skutečnosti. To, jak smýšlíme sami o sobě a naše zkušenosti mohou velmi ovlivnit nás i naše chování. Pokud naše vjemy jsou naše realita, musíme být velmi opatrní, abychom nehráli sami se sebou sebedestruktivní myšlenkové hry. Musíme si být vědomi toho, co psychologové nazývají narušení poznávacích funkcí. Je to způsob, jakým mysl ulpívá na nevhodném vysvětlení jinak neutrální zkušenosti či situace. Neutrální fakta + Emocionální interpretace = Zkreslená realita Zde jsou nejčastěji se vyskytující hry, které hrajeme, abychom porazili sami sebe: Zevšeobecňování (generalizace) Dramatizování a hysterie (prožívání konce světa u každé pitomosti) Nálepkování Čtení myšlenek Negativní filtrování Svalování viny za neúspěchy jen na sebe (personalizace) 1.6 Tyranie Musím Ne-asertivní osoby jsou vězni nekončícího kruhu musím a měl bych v jejich hlavě. Ale svoboda a asertivita jsou o volbě pravidel, podle nichž chcete žít. 1.7 Vnitřní rozhovor Self talk (vnitřní rozhovor): selhání nebo úspěch. Negativní myšlenky o sobě Pozitivní myšlenky o sobě Aktuální Nízká Aktuální Vysoká osobní sebeúcta osobní sebeúcta selhání úspěch Očekávání selhání Očekávání úspěchu Když si myslíte, že něco dokážete nebo nedokážete, vždycky máte pravdu. Henry Ford 1.8 Tyranie vnitřních hlasů - nevhodné vnitřní hlasy

9 9 Někdy se stává, že způsob jakým mluvíme sami se sebou, pracuje proti nám. My všichni máme v našich hlavách hlasy, které sledují, co děláme a jak se chováme. Někdy jsou tyto hlasy naše vlastní, někdy jsou to hlasy lidí, kteří byli důležití v naší minulosti: rodičů nebo učitelů, ve skutečnosti každého v našem dětství, kdo pro nás byl emocionálně důležitý. Pak ale pravidla, podle kterých žijeme, byla stanovena jinými, obvykle v našem dětství (výchova), ale my se jimi stále řídíme i v dospělosti. Někdy jsou tyto vnitřní hlasy užitečné, někdy jsou nevhodné. I když může být obtížné zastavit tyto hlasy, například když víte, že je to vaše matka, kdo k vám mluví, můžete se rozhodnout, zda tím chcete být ovlivněni nebo ne. Když jsme poprvé přišli na svět, neměli jsme žádné potíže dávat naše potřeby najevo. Byli jsme také mimořádně flexibilní v tom, jak udělat cokoli pro to, abychom byli nakrmeni, nebo abychom si zajistili pozornost. Teprve později jsme ztratili svou spontánnost a podřídili se měl bys a musíš druhých. Být asertivní znamená uvědomit si, že někdy je vnitřní hlas užitečný a jindy je omezující a nevhodný. V každém případě naslouchejte vnitřnímu hlasu, ale nedovolte mu, aby vás ovládal vždy a za všech okolností. 2. Agresivní chování 2.1 Agresivní člověk Často se s ostatními hádá. Často se rozčílí a domnívá se, že ostatním musí být ukázáno jejich místo. Nemá problémy si stěžovat, když produkty nebo služby mají špatnou kvalitu. V různých situacích si vždy jde jenom za svým. Očekává, že ostatní se přizpůsobí jeho časovým plánům. Má vyhraněné názory na mnoho věcí a nemá žádné potíže je vyjadřovat. Snadno a často nachází chyby v druhých lidech. Neustále pracuje v personální oblasti na úkor ostatních (považuje je za protivníky). Zřídka cítí povědomí o potřebách nebo pocitech druhých (ne-empatie). Soutěží s ostatními, a je naštvaný, není-li úspěšný. 2.2 Agrese Agresivní jedinci jsou v podstatě sobci. Vědí, co chtějí nebo co mají rádi, ale zcela přehlížejí potřeby druhých při uspokojování těch vlastních. Agresivní lidé se považují za nadřazené bytosti. Myslí si, že oni jsou v pořádku, ale zbytek ne. Vyjadřují své názory i potřeby a chovají se tak, jako by na ostatních nezáleželo. Původ agresivního chování je složitý. Snad jako malé děti agresivní lidé zjistili, že tak mohli snadněji dostat to, co chtějí. Následně si pak vybudovali svůj styl chování na základě toho nevhodného, i když fungujícího přístupu druhým lidem. Někdy je také agresivita přehnanou korekcí přílišné pasivity nebo může být nevhodným způsobem vyjádření hněvu.

10 10 3. Asertivní chování 3.1 Asertivní člověk je schopen Vyjádřit svá přání a pocity směrem k druhým lidem. Hovořit a spolupracovat s lidmi na všech úrovních. Ocenit názory ostatních a přijmout všechny, které se jeví rozumnější než jeho vlastní. Nesouhlasit s někým a přitom si udržet vzájemné přátelství a respekt. Uvědomovat si potřeby a přání druhých. Dělat ústupky ostatním bez pocitů ublíženosti. Vyjádřit své obavy nebo potřeby s minimálními rozpaky pro obě strany (věcně). Ovládat své pocity a emoce a to i v obtížných nebo emocionálně nabitých situacích. Odmítnout žádost bez pocitu viny nebo povinnosti. Požádat o to, co chce, a trvat na svých právních nárocích bez podléhání emocím. 3.2 Dvojnásobná výhoda NE-ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ NEVÝHODY VÝHODY VÝHODY NEVÝHODY Nízká sebe-úcta. Nemusíte vždy Vysoká sebe-úcta. Jste v izolaci. Vyhrát. Neříkáte své názory. Snadněji se Dostanete to, Nejste oblíbený. Přizpůsobujete. co chcete. Máte pocity úzkosti. Nemáte pocit viny. Vyjadřujete své Zraňujete druhé. potřeby. Jste přehlíženi a mimo hru Nenaštvete lidi. Nejste manipulován. Manipulujete druhé. VÝHODY ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ Asertivita využívá výhody ne-asertivity a agresivity a přitom nemá žádnou z jejich nevýhod. 3.3 Psychologické výhody Můžete si stanovit omezení (hranice) svého vlastního chování a chování druhých. Můžete si užívat realistický pohled na to, co je pro vás možné a co ne. Nejste negativně ovlivňováni hrubým nebo neslušným chováním některých lidí. Jste schopni radovat se z vašich úspěchů a přijmout vaše nedostatky. Máte vždy pod kontrolou své chování a nenecháte se vyprovokovat do vzteku nebo naopak přinutit k rezignaci. 4. Afirmace 4.1 Osvobození vnitřních hlasů Vnitřní hlasy mohou být omezující, ale mohou také ovlivnit naše chování pozitivně. Proto je důležité, abychom si pro sebe vytvořili prohlášení (afirmace), která jsou silná a pozitivní. Pokud naše sebe-vnímání může vytvářet naši realitu, pak musíme vnímat sebe sama správným způsobem. Jednou z možností, jak to udělat, je použít afirmace. Pokud si opakovaně říkáte, že jste něco, pak je to způsob, jakým vaše chování orientuje samo sebe (to na co se zaměřujete v mysli, se zvětšuje). Pokud si říkáte, že jste úspěšný a šťastný, změní to vaše očekávání vůči světu a vaši interpretaci toho, co od něj dostáváte.

11 Afirmace Používat afirmace je jeden ze způsobů, jak zlepšit své vnitřní hlasy (vnitřní dialog). Afirmace je osobní prohlášení, které utvrzuje naše přesvědčení o sobě, jaké chceme mít. Afirmace mohou být pozitivní a negativní. Samozřejmě, že pozitivní afirmace jsou lepší pro naši duševní pohodu. Pozitivní afirmace vám pomohou: - zbavit se omezení vyplývajících z přesvědčení jiných lidí, která jste zdědili v dětství, - stát se svou vlastní osobností, abyste mohli být samostatní a silní, - získat sebe-důvěru. Následují příklady takových afirmací, ale zamyslete se nad vytvořením svých vlastních. Udělejte si čas a opakujte si je pravidelně, zejména jako první věc ráno a jako poslední věc večer. 4.3 Afirmace pro práci Jsem schopný a sebejistý člověk. Vždy se poučím ze svých chyb i z chyb ostatních. Jsem atraktivní a zajímavý člověk. Lidé naslouchají tomu, co chci říct. Na poradách významně přispívám ke konečnému rozhodnutí. Jsem přesvědčivý a vlivný. Jsem zodpovědný za sebe a své činy (i své nálady). Jsem nezávislý na schválení od ostatních. Vždy dokážu najít příležitosti v měnících se situacích. Tvořím svou vytouženou budoucnost. Některé z těchto afirmací vám mohou vyhovovat, jiné ne. Důležité je vytvořit si vlastní sadu. 4.4 Afirmace pro život Jsem to, co jsem. Mám všechny zdroje pro to, abych mohl dělat to, co chci dělat. Jsem v jednotě se sebou a mým světem. Mám svobodu být tím, čím chci být. Vážím si sám sebe a všech živých bytostí. Být sám sebou znamená vyjádřit Božství uvnitř mne. V rámci lásky k sobě miluji i ostatní. Neustále se vyvíjím směrem k mému vnitřnímu já (k tomu co cítím uvnitř). Všechny věci mají smysl a vždy existují příležitosti i v nepřízni osudu. Dáváním a sdílením získávám více. Jsem otevřen příležitostem, které tento den přináší.

12 12 C PRÁVA A ODPOVĚDNOSTI 1. Základní práva 1.1 Základní práva - definice Uznání, že jedinci žijící ve svobodné společnosti mají právo chovat se takovými způsoby, které je psychologicky posilují a vedou k tomu, aby se stali plně funkčními ve prospěch svůj i společnosti jako celku. Když jste zodpovědně asertivní, stáváte se více sami sebou. To znamená, že můžete: Chovat se podle svých práv bez nutnosti povolení nebo schválení od ostatních. Počítat s využíváním těchto práv, aniž byste byli žádáni, abyste ospravedlnili své chování. Povzbuzovat ostatní, aby také uplatnili tato práva ve svůj prospěch. Očekávat od společnosti, že vás podpoří při uplatnění těchto práv. Pokud nebudete uplatňovat svá práva, budete: Sami sebe psychicky poškozovat. Zvyšovat svou úroveň stresu a úzkosti. Získávat méně, než je váš spravedlivý podíl z hodnoty práce a materiálních věcí. Narušovat a poškozovat si své vztahy s ostatními. Cvičení: Sepište si pokud možno všechna svoje asertivní práva.

13 Základní asertivní práva (každý člověk má právo): Aby s ním bylo zacházeno s respektem. Vyjádřit své názory, pocity a přesvědčení. Stanovit si své vlastní cíle a priority. Odmítnout žádost nebo říci NE. Požádat o to, co chce. Chybovat. Být soudcem svého vlastního chování nezávisle na dobré vůli ostatních. Dostat to, co si zaplatil. Změnit svůj názor. Rozhodnout, zda se prosadit nebo ne. 1.3 Další základní práva V programech, které jsem vedl, si účastníci sami pro sebe navrhovali listinu svých práv. Objevila se v ní i tato práva. Vy si pochopitelně vytvořte svou vlastní Listinu práv: Stanovit si své limity (omezení) a očekávání. Vyjádřit svou osobní sexualitu. Činit prohlášení, která nejsou založena na logice nebo racionalitě. Dělat svá vlastní rozhodnutí. Být nezávislý na společnosti druhých a umět si užívat svůj soukromý čas. Zapojit se do záležitostí nebo problémů druhého člověka nebo naopak nezapojit. Být neznalý a nerozumět. Být úspěšný. Říci Já nevím. Požádat o vysvětlení, když nerozumíte (právo říci Já nerozumím ). 2. Odpovědnosti 1.4 Odpovědnosti - definice Být odpovědný za své jednání a svá rozhodnutí. Stejně jako máme my svá práva, tak je mají i ostatní. A stejně jako očekáváme, že naše práva budou uznávána a respektována, musíme my dělat totéž vůči ostatním. Nic není zadarmo. Ke každé osobní akci existuje sociální reakce nebo implikace. Když jsme se rozhodli uplatnit některé z našich práv, musíme převzít zodpovědnost za výsledek tohoto rozhodnutí. Například: Máte právo požádat o to, co chcete, ale musíte přijmout následky, když někdo řekne NE na váš požadavek. Podobně, když vy řekne NE na něčí žádost, to jak to pak ovlivní váš vztah s osobou, kterou jste odmítli, je vaše zodpovědnost. 1.5 Korespondující odpovědnosti PRÁVO Mám právo: Aby se mnou bylo zacházeno s respektem. Vyjádřit své názory a pocity. Stanovit si své vlastní cíle. ZODPOVĚDNOST Proto mou odpovědností je: Respektovat práva druhých. Naslouchat názorům a pocitům druhých. Pomáhat ostatním plnit jejich cíle.

14 14 Odmítnou žádost nebo říci NE. Požádat o to, co chci. Dělat chyby. Vyjádřit svou sexualitu. Dostat to, za co jsem zaplatil. Změnit svůj názor. Rozhodnout, zda se prosadit, nebo ne. Povzbuzovat ostatní, aby využili svůj čas způsobem, jakým chtějí oni. Povzbuzovat ostatní k naplnění jejich potřeb. Pomáhat druhým učit se prostřednictvím jejich chyb tak, aby mohli růst. Připustit sexuální potřeby, které mohou být odlišné od mé vlastní. Dodávat nejlepší hodnotu a služby za peníze, které jsem obdržel od ostatních. Pomáhat druhým dosáhnout závěrů o jejich zkušenostech se světem. Umožnit ostatním svobodu zvolit si to, jak se chovají. 3. Práva a odpovědnosti v práci 3.1 Práva v práci Stejně jako práva v životě, existují také práva v práci. V zásadě existují tři kategorie: Zákonná (statutární) práva zaměstnance: Mít stejné příležitosti při soutěžení o pracovní místo. Být na pracovišti (při práci) v bezpečí. Nebýt v práci diskriminován (z jakéhokoliv důvodu). Být placen v zákonné měně. Mít uzavřenu pracovní smlouvu. Být trestán spravedlivě. Nebýt svévolně (bezdůvodně) propuštěn. Mít své zájmy zastoupeny druhými (např. odbory) Organizační práva zaměstnance: Být vyškoleni na to, co děláte. Být pravidelně hodnoceni (zpětná vazba). Vědět, co se od vás očekává Osobní práva zaměstnance: Aby s ním bylo zacházeno s respektem. Být konzultován v těch aspektech práce, které ho ovlivňují. Vyjádřit své názory o své práci a tom, jak je dělána. Hledat možnosti zvýšení svého platu a zlepšení pracovních podmínek. 3.2 Odpovědnosti v práci Odpovědnosti v práci zrcadlí základní práva v práci: Snažit se a odvádět dobrou práci (give your best). Mít dobrou pracovní docházku. Jednat a chovat se bezpečně. Spolupracovat a vykonávat rozumné pokyny (instrukce) nadřízených a managementu.

15 15 Řídit se organizačními zásadami, postupy a pravidly organizace či firmy. Používat nástroje, vybavení a zdroje správným způsobem. Spolupracovat s kolegy v práci. Udržovat dohodnuté standardy kvality a správné postupy. Podporovat oprávněné obchodní zájmy svého zaměstnavatele. Odpovědnosti, jako jsou tyto, mohou od vás být rozumně očekávány na vašem pracovišti a vy je zase můžete rozumně očekávat od svých manažerů, kolegů a podřízených. 4. Řešení sporů 4.1 Řešení sporů Zjistěte si svá zákonná práva. Kontaktujte odbory a útvar bezpečnosti práce. Prostudujte si organizační zásady a směrnice organizace. Nastudujte si předchozí precedenty vyplývající z podobných případů, ke kterým došlo v minulosti. Poraďte se s organizací zaměstnavatelů o tom, co je nejlepší nebo dobrá praxe. Poraďte se s odbory o tom, co je nejlepší nebo dobrá praxe. Prezentujte svá zjištění a svůj požadavek managementu. Pokud máte pocit nespokojenosti, použijte systém odvolání. Pokud je to vhodné, vyhledejte pomoc odpovídající třetí strany (zástupce odborů, manažer BOZP, personální oddělení.).

16 16 D ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI 1. Asertivní řeč těla 1.1 Řeč těla Výzkumy ukázaly, že obvykle když někdo podává mluvenou zprávu, tak posluchačovo porozumění a posouzení této zprávy je tvořeno v: 7 % ze SLOV (JAZYKA). Slova jsou pouze nálepkou a posluchač dává slovům mluvčího vlastní interpretaci. 38 % z PARALINGVISTIKY. Způsob jakým je něco řečeno (jako je akcent, tón, ohebnost atd.) je velmi důležitý pro posluchačovo porozumění. 55 % z VÝRAZU TVÁŘE. Jak vypadá mluvčí, předávající informaci ovlivňuje porozumění posluchače nejvíce. A ŘEČI TĚLA Nejlepší cestou k hodnocení pocitů a emocí posluchačů je sledování jejich tváří. Výraz tváře vyjadřuje emoce s mnohem větší přesností než tón hlasu nebo dokonce postoj těla! Pokud se tedy chystáte být asertivní, je zásadní, aby slova, která říkáte, byla v souladu s vaší řečí těla a výrazem vaší tváře. 1.2 Ne-asertivní řeč těla Postoj Výraz tváře Oči Ohnutý Prázdný Dívají se dolů Skleslý Napůl se souhlasně usmívající Minimální oční kontakt Pokřivený Lhostejný Polekaný Řeč a hlas Tichý Váhavý / mluví pomalu Slabý Rychlý (když má strach nebo úzkost) Gesta Neklidná (netrpělivá) Souhlasně přikyvuje hlavou Svírání těla Mnutí rukou 1.3 Agresivní řeč těla Postoj Výraz tváře Oči Strnulý / přísný Sevřená čelist Upřené Sevřené pěsti Letmé pohledy Vyboulené Zaťaté zuby Zamračený Skelný výraz Napjatý Řeč a hlas Rychlý Hlasitý Úsečný Pronikavý Důrazný /vypjatý Umíněný / tvrdohlavý Gesta Ukazující Kývání prstem Bodání prstem Napadající osobní prostor Vyjadřující napětí

17 Asertivní řeč těla Postoj Výraz tváře Oči Vzpřímený Angažovaný / zaujatý Dobrý oční kontakt Uvolněný Starostlivý Otevřený Zainteresovaný Vnímavý / citlivý Řeč a hlas Bezprostřední Uvolněný Přátelský Dobře intonující Nenucený Gesta Otevřená Ruce nejsou zvedány nad lokty Uvolněná ramena 2. Jak dávat asertivní pokyny (instrukce) 2.1 Jak požádat o to, co chcete Hodně řízení (managementu), ale také rodičovství, je o žádání lidí, aby udělali, co chcete. Některé z nás v dětství učili, že je neslušné o to požádat. To je, jako byste doufali, že ostatní mají křišťálovou kouli, takže budou automaticky vědět, jak vás potěšit. Někdy hrajeme hry nebo si hledáme výmluvy, abychom požádat nemuseli: Teď už by to měli vědět. Je zřejmé, co je zapotřebí. Kdyby měli nějaký rozum, tak by to dávno věděli. 2.2 Postup žádání o to, co chcete je velmi jednoduchý Postup žádání o to, co chcete je velmi jednoduchý. Skládá se z těchto částí: Jméno osoby (oslovení) Co chcete Proč to chcete Kdy to chcete plus Závěrečná motivující a předpokládající fráze Děkuji. Příklad 1 Petře, počínaje zítřkem bych tě chtěl převést na linku číslo 10, protože tam mají nedostatek lidí a také to bude dobré pro tvé zaškolení na více pracovních pozic. Děkuji ti. Příklad 2 Marie, dokončete tu zprávu předtím, než půjdete dnes večer domů, abych ji mohl mít připravenou jako první bod pro zítřejší poradu vedení. Děkuji vám. Pamatujte: Pokyny musí být provázeny odpovídající řečí těla tak, aby měly maximální dopad.

18 18 3. Prosazení oprávněného požadavku 3.1 Profesionální komunikace Profesionální komunikace se skládá ze tří složek: Věcná (účelná) komunikace, která slouží k dosahování konkrétních cílů (CÍL). Vztahová (emoční) komunikace, která slouží k budování pozitivního vzájemného vztahu a respektu (VZTAH). Komunikace v rovině autenticity (pravdivosti), kde se projevuje osobnost člověka (JÁ). 3.2 Asertivní prosazení oprávněného požadavku V této situaci místo použití nátlaku, manipulace nebo autority, které stejně neúčinkují, použijeme následující postup, využívající efektivně všechny tři složky profesionální komunikace. 1. V rovině věcné komunikace popíšeme neutrálním způsobem situaci. Vyhneme se osočování a souzení. Petře, vidím, že ta faktura není k dnešnímu dni zaplacena, přestože jsme se dohodli, že ji zaplatíte již před 14 ti dny. 2. V rovině autenticity pravdivě vyjádříme své pocity, které z dané situace máme. Jsem z toho velmi zklamaný zde je velmi důležitá pauza 3. V rovině vztahové komunikace místo nařizování požádáme protistranu o návrhy řešení popsané situace. Co s tím uděláte? případně Co s tím uděláme? opět je zde důležitá pauza 4. Používání kritiky 4.1 Používání kritiky Kritika je užitečná, protože poskytuje zpětnou vazbu o účincích vašeho chování a vy se pak můžete rozhodnout, zda toto chování je či není pro vás prospěšné. Někdy je kritika škodlivá, neodůvodněná nebo prostě špatná. Následující základní postup nebo kontrolní seznam vám pomůže se s tím vyrovnat: 1. Je osoba kvalifikována (oprávněna) provádět kritiku? Zná vás tato osoba dostatečně? 2. Je kritizované chování takového charakteru, že je pro vás vůbec možné ho změnit? 3. Jste si vědomi, že děláte to, co je kritizováno? 4. Vyskytuje se vaše kritizované chování tak často, že si to zaslouží vaši pozornost? 5. Jsou výsledky vašeho kritizovaného chování natolik významné, že si to zaslouží vaši pozornost? 6. Přemýšlejte o důvodech, proč se můžete chovat tímto způsobem - jaké výhody či nevýhody zde mohou být, pokud v něm budete pokračovat. 7. Zamyslete se, zda chcete nebo nechcete změnit své chování - jaké byste z toho mohli mít výhody. 8. Rozhodněte se, zda se změníte nebo ne, a jednejte podle tohoto rozhodnutí.

19 Zabývání se kritikou S kritikou se vypořádejte racionálně a logicky, nikoliv emocionálně. Zde jsou některé tipy: Kritika je jen zpětná vazba. Je o vašem chování, ne o vaší osobě. Některá kritika je neopodstatněná. Takže veškerá kritika musí být prověřena, abychom zjistili, co je na ní užitečné a co není. Je nevhodné kritiku extrapolovat (zobecňovat) - je nerozumné ji přenášet na jiné oblasti chování nebo osobu jako takovou. Kritika by měla být promýšlena a ne probojována (prosazena silou). V případě, že se kritika netýká konkrétního chování, pak má jen malou nebo žádnou hodnotu. 4.3 Udělování kritiky Pokud byste měli pocit, že je potřeba kritizovat druhé, potom se k nim chovejte způsobem, jakým byste chtěli, aby v takovém případě bylo zacházeno s vámi. Kritizujte pouze takové chování, které daná osoba může změnit a buďte při tom co nejkonkrétnější. Buďte připraveni poskytnout jiné příklady podobného chování této osoby. Kritiku sdělujte co nejdříve po příslušném chování - jinak to nebude užitečné. Používejte věcný tón hlasu a udržujte pozitivní řeč těla. Použijte empatická prohlášení: - Možná vás to překvapuje, ale - Chápu, že to pro vás může to být těžké.. - Možná si nejste vědom toho, že - Nebude pro vás snadné se s tím vypořádat. Projevte kritizovanému ocenění a uznání: - Děkuji vám, že jste mne vyslechl - Jsem si jist, že se to nebude opakovat - Jsem si jist, že to dokážete udělat lépe 4.4 Reakce na kritiku Nemůžete uniknout kritice a proto je rozumné a zdravé ji přijmout a pracovat s ní. Může nám pomoci, když si uvědomíme, že: Ne všechna kritika je užitečná Ne všechna kritika je spravedlivá Ne všechna kritika je oprávněná Ne všechna kritika je správná (korektní), ale asertivní jednání vám pomůže vypořádat se s kritikou efektivním způsobem. Když jsou kritizováni ne-asertivní lidé, snaží se na oko zavděčit, a proto stojí tiše a snaží se vytvořit vnější dojem, že kritiku přijímají. Ale vnitřně se mohou hněvat, cítit se dotčeni anebo možná jen chtít bližší vysvětlení. Někteří ne-asertivní lidé přijímají veškerou kritiku jako automaticky pravdivou a snaží se změnit, jen aby potěšili druhé. To je nebezpečné, zejména v případě, že kritika není oprávněná a/nebo korektní. Agresivní lidé v reakci na kritiku okamžitě zaútočí nebo půjdou až do krajnosti, aby ospravedlnili své chování. Být asertivní znamená, že dokážete kritiku přijmout a pracovat s ní. Víte, že se zpětnou vazbou jste schopni plně pochopit důsledky a účinky vašeho chování. Asertivní lidé umí: - přijímat kritiku, - udělovat kritiku, aniž by propadali emocím a aniž by to ovlivnilo jejich osobní důstojnost a integritu.

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Prezentační a komunikační dovednosti

Prezentační a komunikační dovednosti CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Prezentační a komunikační dovednosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů CENTRUM

Více

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem

VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE. Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem VYSOKOŠKOLSKÝ PRŮVODCE Příručka o sebeobhajobě Pro studenty s autismem napsali dospělí lidé s autismem připravil ASAN The Autistic Self Advocacy Network ASAN - Síť sebeobhájců lidí s autismem Předmluvu

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

TLUMOČENÍ PŘI PRÁCI S UPRCHLÍKY

TLUMOČENÍ PŘI PRÁCI S UPRCHLÍKY TLUMOČENÍ PŘI PRÁCI S UPRCHLÍKY Modul pro samostudium 3 UNHCR Agentura OSN pro uprchlíky 1. leden 2009 1 Poznámka Tento dokument sestavilo Oddělení služeb mezinárodní ochrany Vysokého komisaře OSN pro

Více

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem

Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Podporované zaměstnávání pro lidi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem Úvod 1. Podporované zaměstnávání 2. Odborný tým 3. Aspergerův syndrom a poruchy autistického spektra 4. Obtíže lidí

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty

Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty Sada nástrojů pro kariérové poradce při práci s migranty www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Obsah Kapitola 1: Úvod Strana 1.1 Co je příručka pro poradce migrantů v EU? 3 1.2 Kdo příručku vypracoval?

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování...

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... OBSAH 1. ÚVOD... 6 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... 7 2.1 Obecně k podkladům pro ocenění... 8 2.2 Upozornění na možné chyby ve znaleckém posudku... 10 3. co je třeba vědět ze základů managementu...

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ. Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ JAK USPĚT PŘI PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více