Trénink asertivity. Autor: Ludovít Beleš ÚVOD. "Lepší je být dobrým v očích jiných lidí. než šťastným podle vlastních představ".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trénink asertivity. Autor: Ludovít Beleš ÚVOD. "Lepší je být dobrým v očích jiných lidí. než šťastným podle vlastních představ"."

Transkript

1 Trénink asertivity Autor: Ludovít Beleš ÚVOD "Lepší je být dobrým v očích jiných lidí než šťastným podle vlastních představ". V každodenní klinické praxi často potkáváme lidi, které z tohoto imperativu vyplývající utrpení dovedlo k hledání smyslu vlastního života. Některé až po suicidálním pokusu. Mnoho lidí trpí přechodným stadiem sebeobětování pro ostatní jedince. Jsou i takoví, kteří využívají paradoxní výhody zbavení se odpovědnosti za svůj život. Všechnu namáhavost a riziko rozhodování ponechávají jiným lidem. Ti jsou pak odpovědni i za jejich neštěstí a omyly. Láska k jiným lidem musí vycházet z lásky k sobě. Upřímnost k sobě je podmínkou upřímnosti k okolnímu světu. Cenou, kterou platíme za neustálé zříkání se osobních práv, je kondenzované neštěstí. Jak to ilustruje uvedený citát Baerové. Jediným "lékem" na tyto problémy je asertivita. Asertivita je v první řadě zručnost. Nedá se zdědit ani nikde sehnat. Je možno se jí jen naučit. Většina lidí však nemá tuto příležitost. Vlastní rodiče je nenaučili asertivitě z jediného důvodu - sami se jí neměli kde naučit. Učit se asertivitě je přitom těžké a někdy i bolestivé. Slovy Perlse - podmínkou znovuzrození je přetrpení si smrti starého "já". Volnými slovy je možno asertivitu popsat jako cestu k druhým lidem, které předchází cesta k sobě, svým potřebám, přáním a právům. Asertivita je zároveň velmi nakažlivá. Čím více asertivity, tím méně manipulací, využívání silnějšími lidmi a méně úzkostných obav z možného nepříznivého mínění druhých o nás. Chybění asertivity zapříčiňuje korozi mezilidských vztahů. Tak, jak je asertivita podmínkou rovnoprávnosti vztahu mezi lidmi, tak je podmínkou jejich osobní spokojenosti a psychické vyrovnanosti. V tomto ohledu jc šíření myšlenek asertivity naší profesionální povinností! Psaní této práce je možno přirovnat k velmi dlouhé a namáhavé cestě či spíše k šlapání (pěšiny) hlubokým sněhem. Na téma asertivity není u nás vydaná žádná původní práce. Tento chodník může být i klikatý, práce může mít zákonitě své nedostatky. Vyjádřeno asertivně - za tyto nedokonalosti přebírám odpovědnost. Nedokonalost je součástí života. A tato práce je o životě. Téměř všechny problémy jsou problémy reálných lidí - účastníků dosavad-

2 ních tréninků asertivity. V zásadě jsou tedy autory reální lidé a obsahem reálné životní problémy. V tomto duchu jsou psány i zahraniční publikace o asertivitě. Všechny tyto problémy jsou přitom viděny prizmatem asertivity. Nevděčným tématem prvního dílu je převaha teorie. Je to jako potřeba naučit se noty, notovou osnovu a další detaily "hudební gramatiky" před tím, než se začneme učit hře na klavír. Jsou lidé, kteří to zvládnou bez not, většina ne. Těm je tato práce věnována. Problematikou asertivity v rodičovských a partnerských vztazích se bude zabývat druhý díl. V této části bez zvláštního komentáře začíná úvod základními asertivními právy. U každého z těchto práv je uvedena i tzv. manipulační pověra. Platí, že "asertivní desatero" nepotřebuje vysvětlení, ale absorbování. Komentář je záměrně vynechán i v bezprostředně následující části:" porovnání charakteristik pasivního, asertivního a agresívního jedince." V světě asertivity platí, že důležitější než výsledek je upřímná snaha. Na škodu není však ani dobrý výsledek. Tato práce dozrávala dlouho. Za poskytnutou podporu, důvěru, radu, pomoc a držené palce nemohu poděkovat každému, děkuji proto všem. Ještě poznámka k výskytu množství nových, cizích i upravených termínů. Asertivně jsem přesvědčen, že je věcí úcty k různým autorům respektovat jejich výrazy a neriskovat jejich zkreslení násilným překladem do své mateřštiny. Jsou lidé ochotní vést křižácké výpravy vůči cizím slovům a termínům. Těm odpovídám slovy akademika Málka: Mimochodem zůstávají nejasné důvody, proč se v českých překladech nerespektují originální názvy. Autoři, zvláště vědečtí pracovníci, nevolí názvy svých děl náhodně. Vždyť tento druh literatury je jejich osobním vyznáním a název je nutno pokládat za úvodní a ne náhodný akord celého díla. České překlady nevystihují obsah knihy o nic lépe. U příležitosti českého vydání mé práce chci poděkovat oběma recenzentům, Dr. E. Hermochové a dr. J. Marečkovi za jejich podnětné připomínky a postřehy. Mé vřelé poděkování právem náleží dr. Evě Pávkové za iniciaci českého vydání mé práce a také Ing, Zdeňku Makovičkovi za precizní překlad mé práce do líbivé češtiny. V neposlední řadě chci upřímně vyjádřit srdečné díky Kateřině, mé ženě, za inspiraci, podporu a tvořivou pohodu, tak potřebných k vzniku celé práce o asertivitě, čímž jí tuto práci ze srdce věnuji. Závěrem chci poděkovat anonymní mase studentů, kteří 17. listopadu 1989 začali psát náš nový letopočet, který zahájili základním asertivním výrokem: "Ne, to my nechceme:".

3 Košice, zima 1989 Autor DESET ASERTIVNÍCH PRÁV 1. Mám právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a pocity a být si za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný. Manipulační pověra: Neměl bys bezohledně a nezávisle na jiných posuzovat sebe a své chování. Musíš být ve skutečnosti zhodnocený a posouzený autoritou, která je moudřejší, než jsi ty sám. 2. Mám právo nenabízet žádné výmluy, vysvětlení ani omluvy svého chování. Manipulační pověra: Za své chování jsi zodpovědný druhým lidem, máš jim skládat účty a měl bys všechno, co děláš, zdůvodnit a omluvit. 3. Mám právo posoudit zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů druhých lidí. Manipulační pověra: Vůči některým institucím a lidem máš větší závazky než vůči sobě. Měl bys obětovat své vlastní hodnoty a přizpůsobit se. 4. Mám právo změnit svůj názor. Manipulační pověra: Jakmile sis už jednou přisvojil určitý názor na věc, nikdy bys ho už neměl změnit: Musel by ses omluvit nebo přiznat, že ses zmýlil, tzn., že jsi nezodpovědný, budeš se častěji mýlit a jsi neschopný sám rozhodovat! 5. Mám právo dělat chyby a být si za ně zodpovědný. Manipulační pověra: Nesmíš dělat chyby, jakmile je děláš, musíš mít pocit viny: Jiní by tě měli kvůli tomu kontrolovat, tebe i tvá rozhodnutí. 6. Mám právo říci: "Já nevím." Manipulační pověra: Měl bys umět odpovědět na každou otázku s ohledem důsledků tvého chování, jinak jsi nezodpovědný, špatný. 7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli druhých lidí. Manipulační pověra: Lidé v tvém okolí by měli k tobě mít kladný vztah. Potřebuješ druhé, bez nich se žít nedá. Je velmi důležité, aby tě všichni měli rádi. 8. Mám právo dělat neloqická rozhodnutí. Manipulační pověra: Měl by ses držet logiky, rozumnosti, racionality a zdůvodňování toho, co děláš. Platí, že: logické = rozumné.

4 9. Mám právo říci: "Já ti nerozumím".. Manipulační pověra: Musíš být vnímavý a citlivý na potřeby blízkých i druhých lidí, "číst jejich myšlenky". Neděláš-li to, jsi bezcitný ignorant a nikdo tě nemůže mít rád. 10. Mám právo říci: "Je mi to jedno!" Manipulační pověra: Musíš se snažit být stále lepší, dokonalejší. Asi se ti to nepodaří, ale měl by ses o to ze všech sil neustále snažit. Máš povinnost držet se zásady dokonalosti a snažení se o ni. Neposlechneš-li, jsi líný, bezcenný a nezasloužíš si ničí úctu ani respekt. (Volně zpracováno podle: Manuel J. Smith /1981/: When I say no, I feel guilty. l9th ed., Bantam Books, New York, str ). Tři základní kategorie rozhodování, motivace a chování: 1. Chci - rozhodování na základě osobní preference. 2. Musím - vyplývá z přecházejícího, představuje ale rozhodování mezi alternativami. 3 Měl bych - základní manipulativní taktika, kterou se jedinec zříká dobrovolného rozhodování. Stačí mu, aby za sebe nechal rozhodovat druhé. POROVNÁNÍ CHARAKTERISTIK PASÍVNÍHO, ASERTIVNÍHO A AGRESÍVlNÍHO JEDINCE Pasívní (dále P): Rodina a výchova: Rodiče jsou pasívní nebo agresívní, učí ho "slušnosti", tzn. přizpůsobivosti za každou cenu, ústupnosti a ponechávání si názorů pro sebe Asertivní (dále As): Rodina a výchova: Rodiče jsou asertivní, učí ho upřímnosti a odpovědnosti pomocí osobního příkladu, učí ho i hrdosti a úctě k druhým lidem Agresívní (dále Ag): Rodina a výchova: Rodiče jsou pasívní nebo agresívní, učí ho sobectví nebo tvrdosti, přehnaně ho trestají nebo rozmazlují, neprojevují mu svoji lásku

5 Kognitivní charakteristiky (P): Očekává ocenění ze strany druhých lidí, snaží se jim vyhovět, sebe si necení, jeho očekávání jsou negativně zaměřená, převládá v nich úzkost ze selhání, má přhnanou snahu "dokázat to" Problémům se snaží uniknout a předčasně se vzdává, nedůvěřuje svým schopnostem Kognitivní charakteristiky (As): Svá předsevzetí se snaží realizovat, příznivé ocenění druhými není cílem Má realistická očekávání bez zbytečných obav ze selhání a množství vynaložené námahy je úměrné jeho sebehodnocení K řešení problémů přistupuje konstruktivně, nevzdává se a odolává překážkám Kognitivní charakteristiky (Ag): Vynucuje si od druhých lidí své ocenění, přitom je ignoruje a nerespektuje Jeho očekávání jsou nereálně kladná, nepřipouští sí možnost selhání, z neúspěchu obviňuje druhé lidi Problémy řeší riqidním stylem, při překážkách si neumí sám pomoci Emociální charakteristiky (P): V popředí jsou pocity anxiety a deprese, strach z hodnocení a odmítnutí druhými lidmi Emociální charakteristiky (As): Převládají příznivé pocity ze

6 sebe a druhých, každé hodnocení si zváží sám Emociální charakteristiky (Ag): V popředí jsou pocity tenze, hněvu, k druhým lidem se chová hostilně Postoj k právům (P): Svých osobních práv neumí dosáhnout ani prosadit, jsou narušená, ostatní lidé ho využívají ve svůj prospěch Svých cílů se předčasně vzdává a nedosahuje jich Je nerozhodný, nechává za sebe rozhodovat druhé Postoj k právům (As): Svých práv se nevzdává, ale zároveň respektuje i práva druhých lidí, obvykle svých cílů dosahuje Svých cílů se nevzdává a obvykle mívá úspěch Zásadně se rozhoduje a hodnotí jen sám za sebe Postoj k právům (Ag): Nerespektuje práva druhých a svých práv dosahuje na úkor ohrožení práv ostatních lidí, která ani nepřipouští Svých cílů dosahuje jen na úkor druhých lidí Přivlastňuje si právo rozhodovat za druhé lidi Neverbální chování (P): Vyhýbá se pohledu do očí, dívá se anxiózně stranou Odpovídá jen po dlouhé latencii, rozmlouvá přerušovaně Mluví tichýn hlasem Přehnaně gestikuluje a jeho

7 pohyby jsou nápadné, přikyvuje Jeho mimika je nevýrazná, vyjadřuje strach a obavy Neverbální chování (As): Partnerovi se dívá na tvář nebo do jeho očí Jeho odpovědi jsou vhodně načasované a plynulé Používá vřelý tón hlasu Jeho qesta ladí s obsahem jeho tvrzení, je klidný Mimika tváře je uvolněná, na partnera se usmívá Neverbální chování (Ag): Partnerovi hledí upřeně a přímo do očí Netrpělivě přerušuje partnera, skáče mu do řeči Hovoří silným tónem hlasu Trhavými a zlostnými pohyby dává najevo nesouhlas Mimikou vyjadřuje ironii a pocity hněvu Sociální chování (P): Věty začíná s "Hmm, nevím..".často se ptá "proč?" Vůči druhým je podrobivý, přehnaně ustupuje, je nejistý Chováním obvykle provokuje tenzi a hněv u partnera Jeho projevy jsou nejisté a submisivní Je osamělý, přátele si nedokáže získat ani udržet a trápí ho pocit izolace vůči ostatnímu světu

8 Sociální chování (As): Formuluje věty s "já", "mně" Otázky formuluje s "jak?" Trvá si na svém a chce-li nabízí kompromis Chová se způsobem, který si vynutí respektování druhých Chová se přímo a přátelsky vůči druhým lidem Je společenský, má opravdové přátele, umí si je udržet bez zbytečných ústupků Sociální chování (Ag): Věty začíná "ty", "oni" Používá vazbu "ano, ale" Chováním provokuje konflikt a hádku, odrazuje druhé lidi Nikoho neuznává, je hostilní a sarkastický Je neústupný a defenzívní, podceňuje druhé lidi Zůstává osamocený, druzí mu zpočátku ustoupí, ale. později ho opouštějj, hněvá' ho to Celkové hodnocení (P): Zpočátku je příznivě hodnonocen, později je však považován za nekompetentního jedince s množstvím osobních problémů Celkové hodnocení (As): I když je jeho chování některými lidmi hodnoceno jako nesympatické, převládá kladné hodnocení jeho kompetence a druzí lidé si ho váží Celkové hodnocení (Ag):

9 Druhými lidmi je negativně hodnocen, jeho nepřizpůsobivost považují za projev jeho slabosti vyhýbají se mu a mají obavy z jeho chování Reakce na konflikt (P): Volí cestu úniku, snaží se ji však maskovat a po přehnaném konfliktu prožívá nepříjemné pocity ze sebe Je přesvědčen o nemožnosti řešit konflikty vlastní aktivitou, proto se vzdává řešení a je submisivní Na přímou výzvu neví, co odpovídat, mlčí, i když ho správná odpověď napadne "post festum", už je neaktuální Reaguje inhibovaně se sníženou přizpůsobivostí, nátlaku podlehne, někdy formou pasívní agresivity Jeho obavy z využívání druhými lidmi jsou zdrojem pocitů trápení a frustrace, má dojem, že druhým lidem překáží, celkově se cítí nešťastně z vlastní bezradnosti řešit i zcela triviální problémy. Reakce na konflikt (As): Před řešením konfliktu si zhodnotí své schopnosti a možnosti, k řešení přistupuje klidně, nevzdává se Jeho odhad vlastních možností je reálný, neodkládá řešení a postupuje bez zbytečných emocí Na výzvu odpovídá okamžitě a neváhá vyjádřit svůj nesou-

10 hlas, své řešení ochotně předkládá druhým, je na ně hrdý Konfliktní situaci se umí okamžitě přizpůsobit, při nátlaku trvá na svém rozhodnutí, bez ironie Své vlastní hodnocení klade před hodnocení druhých lidí, protože nemá obavy z jejich využívání, umí je upřímně respektovat, dokáže i konfliktní situace využít na sblížení s partnerem. Reakce na konflikt (Ag): K řešení konfliktů přistuje nekompromisně a bojuje za každou cenu, při neúspěchu je hostilní Má nekritický pocit vlastní omnipotence, vyřešení problémů chce použít jako důkaz nadřazenosti vůči druhým Na výzvu reaguje odmítavým postojem, nenechá druhé projevit jejich názor a nerespektuje žádný nesouhlas K sporům přistupuje s vyhrožováním tvrdě odmítá jiná řešení, na nátlak reaguje útočně, ironizuje druhé Odmítá a ignoruje hodnocení druhých lidí, je vůči nim netolerantní, nepřiznává svou snahu je využívat a má minimální šance naučit se efektivnějšímu způsobu řešení problémů. ZAČÁTKY HNUTÍ ASERTIVITY Koncem roku 1949 vydalo poměrně málo známé nakladatelství Farrar, Strauss a Giroux v New Yorku pod názvem "Conditioned

11 Reflex Therapy" knihu renomovaného newyorkského psychologa a psychoterapeuta Andrewa Saltera. Psychoterapie, vycházející z "podmíněných reflexů", nebo jinými slovy z psychologie učení, nebyla mimořádně lákavá pro psychoterapeuty, kteří se v té době drželi převážně analytické koncepce. Zdá se, že Salterova práce značně předběhla svou dobu. Svědčí o tom i skutečnost, že náležité pozornosti v odborných kruzích se dostalo až jejímu druhému vydání po l2 letech v nakladatelství Capricorn Books, N. Y. Obrovský zájem o asertivitu začátkem 60. roků předčil všechna očekávání. Metodu nácviku asertivity přitom Salter považoval jen za jednu z metod, pro něž se později vžilo pojmenování "behaviorální". Baerová považuje proto Saltera za "otce behaviorální terapie". S obrovským zájmem se trénink asertivity, jak se postupně zvyklo označovat Salterovu metodu, setkal u laické veřejnosti. O nesmírné popularitě tréninku asertivity svědčí několik údajů: v průběhu asi 20 let absolvovalo jen v USA tento trénink několik desítek miliónů, počet na toto téma vydaných knih představuje. dvouciferné číslo a termín "asertivita" se stal jedním z nejfrekventovanějších pojmů v odborné psychologické literatuře.. Významný vliv na hnutí asertivity měla práce Wolpeho a Lazaruse: "Behavior Therapy Techniques" (1966), kde tréninku asertivity byla věnovánu obsáhlá část. Význam této práce představuje "Dotazník asertivity", který byl první motodou umožňující spolehlivě diagnostikovat asertivitu daného jedince. Wolpe a Lazarus zároveň vypracovali techniku SUDS (Subjective Units of Discomfort Scale), která je důležitou součástí tréninku asertivity (pozn.: oběma metodám, dotazníku i škále hodnocení subjektivní nepohody, je věnována zvláštní kapitola, která pojednává o psychodiagnostice asertivity). Charakteristickým průvodním jevem tohoto období bylo vydávání tzv. manuálů tréninku asertivity. V práci "Your Perfect Riqht: a Guide to Assertive Behavior" (1974) rozpracovali Alberti a Emmons základní komponenty tréninku asertivity a problematiku kontinua: pasivita - asertivita - agresivita. Patricia Jakubowská a Arthur Lange vydali práci "The Assertive Option: Your Rights and Responsibilities", v níž shrnuli základní techniky používané při nácviku asertivity. Jednou z nejdůležitějších prací z tohoto období je kniha "When I say no, I feel guilty" Smitha, která se díky upravenému překladu P. Hájka stala dostupnou i u nás. Manuel J. Smith se narodil v roce 1934 v Brooklynu, N. Y. Výzkumně se věnoval sociální psychologii, psychologii učení a psychofyziologii. V psychoterapii zkoumal problematiku fobií a

12 sexuálních poruch. V současnosti působí jako docent klinické psychologie na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. Psychoterapii se věnuje formou soukromé praxe. S asertivitou se začal systematicky zabývat v letech během letních výcvikových táborů a později během působení na Psychiatrickém oddělení nemocnice v Sapulvedu. Od roku 1975 vyšla tato jeho kniha v 19 beznadějně vyprodaných vydáních a do roku 1981 se prodalo více než milión exemplářů. V oblasti tréninku asertivity je považována za bestseller. Její vliv je možno najít i v zameření této práce. Některé z jeho asertivních metod sou zařazen do části popisující hlavní techniky asertivity a jsou součástí i druhého dílu. V problematice asertivity se však Smith věnuje více tzv. negativní asertivitě. Představují ji metody perzistence, prosazování osobních práv a techniky sebeobrany před manipulativním chováním druhých lidí. Je možno konstatovat, že uvedený důraz na negativní asertivitu charakterizuje první období hnutí asertivity. ZÁKLADNÍ FORMY A SLOŽKY ASERTIVITY Důležitou podmínkou naučení se určité zručnosti je co nejpodrobnější seznámení se s jejími zůkladními formami a složkami. Právě na základě určitých složek je totiž naše chování vnímané a hodnocené druhými lidmi jako právě takové a ne jiné. V případě asertivity je tato situace mnohem složitější. Nejednotnost chápání podstaty asertivity přitom přetrvává nejen mezi odborníky. I mezi laiky bývá asertivní chování často hodnocené chybně jako hostilní až agresívní. Osobní zkušenosti absolventů tréninku asertivity tuto paradoxní zkušenost potvrzují. StLawrenceová a spol. vysvětlují příčiny chybného hodnocení asertivity na základě asertivity recipienta, tj. příjemce naší asertivní reakce. Mnohými výzkumy potvrdili že čím nižší je stupeň asertivity recipienta tím větší je pravděpodobnost že bude asertivní chování druhé osoby zkeresleně vnímat i hodnotit jako agresívní: Nezbytnou podmínkou tréninku asertivity je tedy nejen dokonalé zvládnutí asertivního reagování a chování, ale hlavně naučit se zručnosti přesné anticipacie důsledků naší asertivity na lidi, s nimiž jsme v každodenním styku. Asertivita je totiž důležitou podmínkou rovnoprávnosti vztahu dvou lidí. Asertivita obou partnerů je zároveň sine que non podmínkou dalšího prohloubení jejich vztahu. Rozhodneme-li se tedy naučit asertivnímu chování pro nás důležitých lidí, musíme se nejprve sami důkladně seznámit se základními složkami a formami asertivní reakce. Asertivní styl komunikace sestává z dvou základních složek: 1. neverbální, 2. verbální asertivity, v níž je možno dále rozlišovat: a) paralingvistické,

13 b) obsahové složky komunikace. Neverbální asertivitu reprezentují specifické formy chování, jako celkový tělesný postoj, gestikulace, výraz tváře, očníi kontakt atd. Verbální asertivita sestává z obsahu i způsobu, jímž partnerovi vyjadřujeme své pocity a myšlenky. Paralingvistické složky asertivity označují například plynulost a rychlost řeči, celkový tón hlasu, efektivní zabarvení odpovědi atd. Pod obsahovými složkami chápeme konkrétně použitá slova, způsob formulování věty apod. Při nácviku asertivní reakce tedy nestačí naučit se jen "správným slovům", ale celkovému "stylu a tónu" komunikace. Alberti a Emmons uvádějí sedm základních komponentů asertivního chování. Jejich pořadí jsme však upravili podle uvedeného rozlišování neverbálních a verbálních složek asertivního chování: 1. celkový výraz tváře a mimika, 2. udržování očního kontaktu, 3. pohyby rukou, gestikulace, 4. základní postoj a držení těla, 5. hlasitost a modulace hlasu, 6. správné načasování odpovědi, 7. obsah a forma sdělení. 1. Celkový výraz tváře a mimika jsou důležitou podmínkou, aby naše chování mohlo být vůbec hodnocené jako asertivní. Hodnocení člověka na základě výrazu tváře je základním mechanismem procesu sociální percepce. Naučit se ovládat svoji mimiku nezbytně potřebujeme na zabezpečení přesvědčivosti našeho tvrzení recipientovi. Celkovým výrazem tváře totiž potvrzujeme, že své tvrzení myslíme opravdu vážně. Mimika by se v zásadě měla shodovat s obsahem našeho tvrzení. Průvodní ironický úsměv sotva přesvědčí našeho partnera, že to s naším tvrzením myslíme opravdu vážně: Podobně nepřesvědčivé by bylo vyjádřit pocit rozzlobení s průvodním bázlivým úsměvem. Zkusme si představit konečný efekt vyznání lásky, které partnerovi procedíme zaťatými zuby a podbarvíme zlostným výrazem tváře. Začáteěníci nácviku asertivního chování mají často problémy uhlídat si mírný ironický úsměv při reagování na kritiku. Mnozí si tento zlozvyk ani neuvědomují. Právě jim je určen případ, který uvádí Smith: Sharon, členka výcvikové skupiny, přišla na cvičení s řádnou podlitinou pod okem a vysvětlením: "Měl jste opravdu pravdu. Raději jsem vás měla poslechnout. Fakt, ono se nevyplácí oponovat s ironickým úsměvem:"

14 2. Udržování očního kontaktu přímo navazuje na nácvik mimiky. Díváme-li se během rozmluvy partnerovi do očí, dáváme mu tím najevo, že naše tvrzení je upřímné, důležité a určené jen jemu. Pro mnohé bývá úkol dívat se partnerovi do očí zpočátku velmi těžký. V literatuře je tento "únikový" manévr považován za instinktivní. Při nácviku je možno použít jako pomůcku tzv. techniku 15 centimetrů: Během rozhovoru se snažíme dívat se na partnerovu tvář v přibližném kruhu o průměru asi l5 cm, se středem kolem kořenu nosu. Je vhodné, nacvičovat to před zrcadlem také doma. Neměli bychom však zapomínat na extrémní variantu očního kontaktu - upřený a napjatý pohled přímo do očí, který často provází agresívní chování. 3. Pohyby rukou, aestikulace - představují důležitou složku neverbální asertivity. Přesvědčivost určitého tvrzení můžeme značně podpořit sladěním qestikulace s obsahem našeho sdělení. Kdo z nás nezažil rozhovor s přehnaně gestikulujícím nejistým a napjatým člověkem? Nadbytečné pohyby rukou totiž prozrazují pocity nejistoty. Zároveň značně rušivě ovlivňují možnost soustředit se na obsah sdělení. Extrémním příkladem rušivě působící nadměrné gestikulace jsou jedinci se závažnými psychologickými problémy. Účinnou a nenahraditelnou pomůckou při učení se přiměřené gestikulaci je zpětná vazba od ostatních členů výcvikové skupiny. 4. Základní postoj a držení těla bývají často podceňovanými složkami nácviku asertivního chování. Ve skutečnosti má celkový tělesný postoj důležitý podíl na výsledném dojmu, který naše chování zanechá na recipientovi. Postoj a držení těla přirovnává Bellack k rámu obrazu, bez něhož by byl celkový dojem z díla značně ochuzený. Paul Ekman, odborník v oblasti neverbální komunikace, doporučuje používat vzpřímené držení hlavy, mírný předklon těla k partnerovi a vhodnou proxemiku, tj. vzdálenost od něj. Při rozhodování o vhodné proxemice je možno vycházet z osobního pocitu pohody. Ne každý totiž dokáže tolerovat přílišnou blízkost cizího člověka během rozhovoru. Výrazná proxemika na druhé straně obvykle vyjadřuje stupeň vzájemné nesympatie mezi námi a naším partnerem. Překročení určité tolerovatelné proxemiky imponuje mnohým lidem jako agresívní chování.. 5. Hlasitost a modulace hlasu patří mezi paralingvistické složky asertivity. Podmínkou slyšitelnosti našeho sdělení je obrácení se směrem k partnerovi. Kdo nezažil nepříjemné pocity během rozhovoru s jedincem, který k nám rozmlouvá s odvrácenou hlavou? Nemělo by se též zapomínat, že šepot je účinným uspávacím prostředkem ale málo účinným způsobem přesvědčení partnera o významu našeho právě přednášeného tvrzení. Respektování svého požadavku však nedosáhneme ani křikem. Ten je spíše účinným

15 prostředkem vyprovokování defenzivity u partnera. Nepodaří-li se nám zahnat partnera křikem na útěk, ještě stále máme šance, že nám křik vrátí. O důležitosti našeho sdělení však partnera určitě přesvědčíme spíše vhodnou modulací hlasu než šepotem nebo křikem. Často máme možnost potkat oponenty významu této modality. Arqumentují následovně - kdo mě chce slyšet, slyší mě, kdo nechce, je to jeho problém. Tento kvázi argument však přes svoji rozšířenost v rámci asertivity rozhodně neobstojí. 6. Správné načasování odpovědi představuje paralingvistickou složku asertivity, která vyžaduje precizní nácvik. Předpokladem je zvládnutí několika dílčích komponentů. Jedním z nich je co nejrychlejší rozhodnutí, jak odpovědět na partnerovu výzvu. Důležitou podmínkou je sledovat své pocity a myšlenky. Váháním s odpovědí sotva podpoříme asertivitu naší reakce. Pozorné sledování našich pocitů je důležité zejména v případě, kdy v nás partnerovo chování vyprovokuje hněv a nazlobení. Kritériím asertivní reakce obvykle neodpovídá odklad naší odpovědi na budoucí týden. Baerová kromě nezbytnosti okamžité odpovědi zdůrazňuje potřebu informovat partnera o právě prožívaných pocitech. Adekvátnost naší reakce bychom měli přizpůsobit i dané situaci a prostředí. K intimnímu komplimentu bude zřejmě asertivnějším a vhodnějším odložit svou odpověd do soukromí hotelového pokoje, než reagovat ve foyeru hotelu. Jakmile na druhé straně budeme odkládat asertivní přerušení partnera, jehož monology trvají obvykle hodinu i déle, můžeme na svoji pasivitu v tom lepším případě doplatit jen propadlými lístky do kina. Lange a Jakubowská v této souvislosti připomínají, že v mnohých situacích je odmítnutí odpovědi partnerovi jedinou skutečně asertivní formou reakce. Kompulzívní hledání "správné" odpovědi na otázku, kterou považujeme za irelevantní, je důsledkem výchovy k "slušnosti". Kolik rodičů vštěpuje dětem manipulativní imperativ: je věcí slušnosti, mít vždy a na všechno připravenou správnou odpověd? 7. Obsah a forma sdělení byly donedávna nesprávně považované za jádro asertivity. K celkové asertivitě našeho chování potřebujeme nezbytně ovládat co nejzručněji všechny předešlé komponenty. Nácvik konkrétního obsahu odpovědi totiž bývá nejjednodušší složkou tréninku asertivity. Platí základní pravidlo: stručná, upřímná a spontánní odpověď. Asertivnějším je vyjádřit hněv okamžitým: "Vypadni odtud:" než ho přepracovat do mlžné věty typu: - "No, ale tohleto bych od tebe nikdy nečekal", která má navíc mnohé manipulativní aspekty. Při nácviku asertivního chování se učíme přebírat plnou odpovědnost za upřímné vyjadřování našich pocitů a názorů. Za nesprávný je možno považovat postup, který představuje zdlouhavé uvažování nad přiměřenými slovy místo spontánní reakce; Většinou je asertivnějším říci cokoliv a okamžitě. Není totiž cílem upřímného vyjádření našich pocitů snaha partnera urazit, obvinit či ponížit. Naopak, měli bychom ho srozumitelně informovat o pocitech, které v nás vyvolal svým chováním. Při náaviku je

16 třeba naučit se okamžitě diferencovat dva typy formulací: (1) "Jsem na tebe velmi rozhněvaný:" od (2) "Jsi bezcitný ignorant. Nestydíš se?:" Nezbytnou podmínkou naučení se asertivnímu stylu chováni je seznámení se s jeho hlavními formami. Podle typu vyjadřovaných pocitů a myšlenek je možno rozlišit dvě základní formv asertivitv: 1. pozitivní, 2. negativní. Pozitivní asertivita znamená vyjádření pocitů náklonnosti, přízně a lásky druhé osobě. Touto formou asertivity vyjadřujeme partnerovi v podstatě náš souhlas s ním, jeho chováním. Dáváme najevo i naše ocenění jeho osoby. Charakteristickou metodou pozitivní asertivity jsou komplimenty. Základní složky pozitivní asertivity představují například vřelý tón hlasu, udržování očního kontaktu, oceňování kladných stránek partnerova chování, vyjádření ochoty udržovat s ním i nadále náš vztah. Někteří autoři se pokusili zavést místo termínu pozitivní asertivita pojmenování ženská (Kern), s cílem zdůraznit prvky vřelosti a přízně v reakci. Nezdá se však, že by tento termín, navíc kontaminovaný specifickými aspekty sociálního chápání ženské role, byl vhodnějším než původní název - pozitivní asertivita. Kelly prosazoval nový termín - komendanční, tj. chválící asertivita. I v tomto případě se zdá, že nové pojmenování zužuje původní okruh významu slova pozitivní asertivita. Neujal se ani Hammondův termín vyžadující asertivita, představující chování, které vyžaduje od partnera jeho změnu. V současnosti se s tímto označením můžeme příležitostně setkat v souvislosti s popisem specifického chování, kterým je požádání partnera o změnu sexuálního chování. Touto problematikou se však bude zabývat druhý díl této příručky. Neqativní asertivita představuje vyjádření oprávněného hněvu, upřímné vyjádření nesouhlasu s partnerovým chováním, včetně odmítnutí chování, kterým v nás vyvolává pocity podráždění a zlosti. Charakteristickou metodou negativní asertivity je kritika. Základní složky negetivní asertivity představují napjatý oční kontakt, rázný tón hlasu, přiměřeně zřetelná forma řeči, stručné a srozumitelné vyjádření odmítavého stanoviska. Partnera v zásadě informujeme o podmíněnosti naší ochoty s ním i nadále udržovat kontakty, jedině zohlední-li naše stanovisko. K zdůraznění razantnosti této formy asertivity se pokoušel Kern prosadit označení mužská asertivita. I v tomto případě však může svádět k nesprávnému chápání nového označení negativní asertivity v společnosti existujícího vymezení mužské role. Navíc, v literatuře je možno se občas setkat s výrazně odmítavým postojem k termínu mužská asertivita, zejména u feministickým hnutím infiko-

17 vaných autorek. Kelly se pokusil zavést termín refuzální, tj. odmítající asertivita. Problémem je tu opět zbytečné zúžení významu negačivní asertivity jen na aspekt odmítání. Zvláštní variantu negativní asertivity popsal Hammond pod názvem ustupující, kterou charakterizuje nadbytečné omlouvání, pocity úzkosti a přehnaný zájem o potřeby partnera. Zdá se však, že tento termín se víc hodí na označení pasívního, inhibovaného chování než na označení negativní asertivity. Dělení asertivity na pozitivní a negativní však neinformuje o tom, zda dané chováni je spontánním projevem, nebo je reakcí na chování jiné osoby. Tento problém pomáhá řešit Gambrillové dělení asertivity na: 1. iniciační, 2. reaktivní. Označení iniciační asertivita reprezentuje naše vlastní zahájení interakce s druhou osobou, od které něco požadujeme, projevujeme jí své pocity nebo se rozhodneme reagovat odmítnutím odpovědi. Připomeňme, že iqnorace je specifickou formou asertivního chování. Charakteristickým rysem iniciační asertivity je skutečnost, že asertivní reakci zahajujeme my a ne náš partner. Při iniciační asertivitě je možno rozlišit dvě základní formy" - pozitivní a negativní. Pozitivní iniciační asertivitou je zahájení přátelské konverzace, vyžádání si uznání a podání komplimentu. Při neqativní iniciační asertivitě jde o rozhodnutí ignorovat partnera, kritizovat ho, žádat o změnu jeho chování, popřípadě mu rázně vyjádřit nesouhlas a negativní pocity. Reaktivní asertivita představuje případ, kdy je naše asertivita jen reakcí na partnerovo tvrzení nebo chování. I když tento termín nepovažujemc za zvlášť šťastně zvolený, je možno ho využít k označení chování, jehož podnětem je akce druhé osoby. I v tomto případě je na místě připomenout důležitou asertivní zásadu: prosba není nikdy rozkazem: Chceme-li se naučit asertivnímu chování, vyžaduje to přeškolení od dětství vštěpované "slušnosti" - platit pocity viny za odmítnutí jakékoliv prosby a nepříjemnými pocity naší ignorace, rozhodneme-li se neodpovídat na každou otázku, kterou nám může někdo položit. I při reaktivní asertivitě můžeme rozlišit její pozitivní a neqativní formu. Pozitivní reaktivní asertivita označuje příjetí návrhu na schůzku, přijetí komplimentu atd. Příklady neqativní reaktívní asertivity jsou odmítnutí neopodstatněné prosby, odmítnutí kritiky apod. Uvedené dělení základních forem asertivity je nutno doplnit o dělení, které navrhl Kern. Základem jeho dělení jsou specifické

18 varianty pozitivní a negativni asertivity. Doporučuje rozlišovat tzv. čistou asertivitu, která je vhodná ve styku s cizími lidmi, a tzv. empatickou asertivitu s jejím "mírnějším" stylem asertivního chování, vhodného pro styk s blízkými jedinci. Na uvedené dělení navazuje rozlišování forem asertivity na základě (1) typu situace, v níž se realizuje, a podle (2) vztahu k jedinci, tzn. recipientovi naší asertivity. V tomto kontextu je možno rozdělit asertivitu na: 1. jednorázovou, 2. pravidelně se opakující, 3. kontinuální. S typem jednorázové asertivity se můžeme potkat v běžných komerčních situacích (obchod, servis apod.). Základem jednorázové asertivity je vytrvalé úsilí dosáhnout zvoleného cíle a trvat si na původním rozhodnutí. V těchto situacích používáme formu čisté asertivity a negativni asertivitu. Vycházíme z předpokladu, že tato interakce nemá pokračování ani opakování a nemáme zájem na prohlubování daného vztahu. Jednorázovou asertivitu používáme hlavně ve styku s cizími lidmi. S formou pravidelně se opakuücí asertivity se můžeme obvykle setkat v zaměstnání, ve styku s lidmi, s nimiž nejsme v oboustranně citovém vztahu. Do této skupiny patří interakce s autoritou. V těchto případech můžeme počítat s možností uzavření oboustranně akceptovatelného kompromisu. Nejvíce náročnou je kontinuální asertivita, protože tuto formu používáme ve styku s blízkými lidmi, přáteli, maritálními partnery atd. U této formy asertivity se snažíme co nejpřesněji předvídat účinky asertivního chování na partnera. Asertivitou se totiž nesnažíme další budoucnost našeho vztahu zablokovat; ale naopak, cílem kontinuální asertivity je další sblížení a prohloubení vztahu. Nejčastěji používanými metodami asertivity u této formy jsou komplimenty, kritika, kompromis a specifická technika asertivních obligací. METODA ASERTIVNÍCH OBLIGACÍ Autorem metody je Richard F. Rakos z Clevelandské univerzity. Význam slova obligacc by při pokusu o jeho přcklad vedl k nejasnostem, proto ho budeme používat v původní verzi. Význam slova obligace podle slovníkových překladů představuje závazný poměr, závazek atd. Psychologický obsah a význam Rakosova definování obligací vyjadřuje postup, u nějž se snažíme upravit čistou, mechanicky imponujíci formu asertivity do "mírnější" podoby a ve větší míře zohledňujeme psychickou pohodu našeho partnera. Asertivní obliqace je tedy "ohleduplnější" formou asertivního chování

19 vůči partnerovi. Při styku s lidmi, s nimiž jsme v opakující se nebo slabě kontinuální interakci, je tedy vhodnější, když své požadavky prosazujeme směrem k oboustranné dohodě a přijatelnému kompromisu. Nesporně pozitivní stránkou asertivních obligací je snaha minimalizovat možné negativní důsledky naší asertivity na partnera. Pět hlavních principů asertivních obligací: 1. Partnerovi podáme stručné a upřímné vysvětleni příčin našeho chování. Cílem je umožnit mu snazší pochopení situace, našeho stanoviska a chování. 2. Zřetelně vyjádříme respektováni jeho osobních práv. Informujeme ho o tom, že si uvědomujeme možnost vzniku negatívních emocí v důsledku našeho asertivního chování. 3. 2ásadně se vyhýbáme konfrontaci. Můžeme jeho práva respektovat i tehdy, kdy on sám si je nepřipouští nebo vůbec neuvědomuje. Postačí, jestliže ho o jeho právech informujeme. 4. Počítáme s eventualitou kompromisu, zejména když podstata sporu nebo konfliktu vyplývá z rozporu našich a jeho legitimních práv. Podmínkou je naše dobrovolné rozhodnutí pracovat na kompromisu, který by vyhovoval oběma. 5. Neustálá kontrola našich emocí je důležitou součástí a podmínkou asertivních obligací. Vlastní pocity vždy sdělujeme partnerovi a snažíme se neprovokovat negativní pocity v jeho prožívání. Někdy stačí stručné vysvětlení - uvědomujeme si, že ho naše sdělení nebo chování může rozzlobit. Podstata asertivních obligací sestává z tzv. antecedent a konzekvent. Pod antecedentami ee chápou specifické formy uvažování, které předchází samotné asertivní reakci. Konzekventy jsou vlastně konkrétními větami, které dáváme partnerovi "na doplnění" asertivní reakce. Je možno tedy shrnout, že obligace partnerovi vyjadřujeme konzekventami. Antecedenty asertivní obligace: 1. Důkladně si promyslíme svá i partnerova práva. 2. U problému uvažujemo konstruktivním způsobem, nesnažíme se uvažovat o partnerových slabých stránkách ani jeho nedostatcích. Při formulaci se vyhýbáme náznakům útočnosti. 3. Zvažujeme pravděpodobné neqativní účinky našeho chování na partnera.

20 4. Výsledkem tohoto uvažování je přesná formulace sdělení. Konzekventy asertivní obligace 1. Srozumitelně formulujeme důvody naší reakce, naše právo a sdělení, že ho v plné míře respektujeme. 2. Svoje sděloní formujeme s prvky empatie a naznačujcme naši ochotu pokračovat v tomto vztahu a očekávání jeho pochopení našich důvodů. 3. Spolu s rozhodným trváním na svém rozhodnutí mu v případě vhodnosti (pro nás) můžeme nabídnout kompromis. Následující příklad má pomoci v lepším pochopení podstaty obligací: Situace: Po skončení pracovní doby za vámi přichází váš nadřízený (mistr) a oznamuje: Mistr: Podívej, jsme ve velmi nepříjemné situaci. Zůstala tu nevybavená zakázka, je třeba ji zařídit ještě dnes. Všichni ostatní už šli domů. Vím, že ty to dokážeš dobře opravit. Uvědomuji si, že tě tím otravuji, ale můžeš mi s tím pomoci? Klasická, čistá asertivní odpověď by zněla: "Ne, nechci:" Na adresu takové formulace Rakos poznamenává, že imponuje v zásadě agresívním dojmem. Dodejme, v některých situacích je to pravda. Asertivní obliqací je možno tedy lépe kontrolovat sociální i klinické důsledky naší reakce. Antecedentní uvažování: 1. Mistr má právo požádat mě o tuto pomoc. Tím spíše, že jsem minulý týden přišel pozdě do práce a on to přešel mávnutím ruky. Na dnešní večer mám však dohodnutou velmi důležitou schůzku, kterou nemíním zrušit. Je tu tedy neřešitelný konflikt mezi jeho a mým právem (uvažování o právech obou partnerů). 2. Dá se mu na to odpovědět tak, aby to neznělo zbytečně útočně a provokativně? (uvažování o možných negativních účincích na partnera). 3. Měl bych si definitivně ujasnit, zda je pro mne tak důležité odmítnout jeho žádost. Chci to opravdu? Nebudu mít zbytečný a nepříjemný pocit viny? Nebude mě trápit, co si o mně pomyslí? (uvažováni o důsledcích asertivity). 4. Rozhodnutí odmítnout jeho žádost je však definitivní a nejlépe to vystihne věta..(uvažování o konkrétní formulaci

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Sociální inteligence - agresivita a aservita. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - agresivita a aservita. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - agresivita a aservita Střední průmyslová škola Ostrov AGRESE Zkuste definovat pojem! = chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

F6 Asertivita v efektivním komunikování

F6 Asertivita v efektivním komunikování Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F6 Asertivita v efektivním komunikování V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Charakteristika

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

ASERTIVITA. Pozitivní aserce CO JE TO ASERTIVITA? ZÁKLADNÍ SLOŽKY KOMUNIKACE ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI

ASERTIVITA. Pozitivní aserce CO JE TO ASERTIVITA? ZÁKLADNÍ SLOŽKY KOMUNIKACE ASERTIVNÍ DOVEDNOSTI CO JE TO ASERTIVITA? ASERTIVITA Ucelený komunikační styl související s pohledem na sebe a druhé Předpokládá nejen komunikační dovednosti, ale i schopnost vcítění a stabilitu osobnosti Umění prosadit se

Více

Příručka pro rodiče a děti s ADHD

Příručka pro rodiče a děti s ADHD Pavla Šňupárková Příručka pro rodiče a děti s ADHD Příručka obsahuje praktická cvičení pro rodiče i jejich děti. Cvičení vycházejí z metod kognitivně behaviorální terapie a jejich cílem je nácvik lepších

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Dynamické vlastnosti osobnosti. Temperament Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz

Terapeutické komunity pro závislé. kuda@sananim.cz Terapeutické komunity pro závislé kuda@sananim.cz Z Historie TK Demokratické TK Bion, Foukels, Main a Maxwell Jones-Mill Hill :: odbourání klasické psychiatrické hiearchie :: vstup více profesí mutlidisciplinární

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

Kognitivně behaviorální psychoterapie

Kognitivně behaviorální psychoterapie Kognitivně behaviorální psychoterapie Užívá se hlavně v léčbě PPP, závislostí (obezita, alkohol, drogy, kouření) a dále v léčbě úzkostných stavů, fóbií, funkčních sexuálních poruch, chronických bolestivých

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Základní škola, Jižní IV. 1750, 141 39 Praha 4 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ Č.j.: 7705 / R / Ka Pravidla pro hodnocení žáků vycházejí z platných zákonů a vyhlášek týkajících se školství, zejména ze Zákona

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/

EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI. http://temperament.wladik.net/ EYSENCKŮV TEST OSOBNOSTI http://temperament.wladik.net/ Eysenckův test osobnosti Introverze Extroverze Psychická stabilita Psychická labilita Typy osobnosti SANGVINIK extrovertní a stabilní Komunikativní,

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více