SKOKANSKÉ MINIMUM 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKOKANSKÉ MINIMUM 2014"

Transkript

1 2014 Velké náměstí 142, Hradec Králové IČ DIČ. CZ SKOKANSKÉ MINIMUM 2014 SKOKANSKÉ MINIMUM OBSAH SKOK do života, o.p.s. Poslání, vize, hodnoty 2 Historie 3 KDO Struktura společnosti 4 Struktura záměrů 5 Struktura procesů 5 Struktura služby 6 Struktura pracovního týmu 7 Struktura dokumentace 8 CO Struktura činností 9 JAK DÁL Strategický plán společnosti

2 POSLÁNÍ Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí. VIZE Stát se samostatnou a finančně nezávislou společností, která poskytuje komplex kvalitních služeb tak, aby dospělý lidé s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí měli možnost s přiměřenou podporou samostatně bydlet, pracovat a užívat si života. HODNOTY ROVNOCENNÝ PŘÍSTUP: Uživatelé, rodiče, zákonní zástupci a pracovníci jsou u nás rovnocennými partnery SAMOSTATNOST: Poskytujeme přiměřenou podporu a podporujeme maximálním samostatnost SPOLEČNÉ ROZHODOVÁNÍ: O veškerém dění v naší společnosti diskutujeme a přijímáme společná rozhodnutí ODPOVĚDNOST: Usilujeme o to, aby každý jednotlivec u nás i v životě nesl zodpovědnost za své jednání ADEKVÁTNÍ ODMĚNA: Každému člověku náleží za jeho práci, učení a snažení odměna. Pracovníkům finanční, uživatelům materiální. VZDĚLANOST a PROFESIONALITA: Podporujeme se navzájem (uživatelé a pracovníci) v celoživotním vzdělávání. Vysokoškolské vzdělání pracovníků je pro nás velmi důležité, stejně jako jejich profesionální vystupování. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP: Respektujeme odlišnosti každého člověka, klademe důraz na rozvoj silných schopností každého jednotlivce. TRANSPARENTNÍ KOMUNIKACE: Snažíme se o maximálně srozumitelnou komunikaci pro všechny, kteří přicházejí s naší společnosti do styku. FINANČNÍ STABILITA: V dnešní době je polovinou spokojenosti pracovníků i uživatelů dlouhodobé adekvátní finanční zajištění společnosti.

3 HISTORIE SPOLEČNOSTI SKOK do života vznikl jako součást Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v České Republice, o.s., Okresní organizace Hradec Králové v září roku 2004 z iniciativy rodičů, kteří řešili otázku budoucnosti svých dětí s mentálním postižením po ukončení školní docházky. Kteří nechtěli, aby se jejich děti staly pasivními příjemci sociálních dávek, ale aktivními partnery, kteří se spolupodílejí a obohacují život společnosti. Tak začaly v rámci projektu SKOK do života dvě pracovnice, tehdy ještě studentky, a jedna maminka, připravovat na samostatný život prvních 5 kamarádů v garsonce na Velkém náměstí, kterou jim bezplatně pronajala jedna společnost. Jelikož jim byl po roce fungování prostor malý, pronajalo jim v roce 2005 Statutární město Hradec Králové vilu v Brožíkově ulici na projekt Stavíme se na vlastní nohy. Žádné osamostatnění se ale neděje ze dne na den a v případě našeho projektu ani z roku na rok. Proto se v roce 2006 pustilo celkem 9 pracovníků a 13 kamarádů do práce v rámci projektu SKOK do práce, financovaného ze Společného regionálního operačního programu Evropské unie a Krajským úřadem Královehradeckého kraje a postupně přízemí vily svépomocně zprovoznili. V roce 2007 jsme společnými silami učinili první opravdový skok k samostatnosti a založili jsme samostatnou, nezávislou obecně prospěšnou společnost SKOK do života, o.p.s.. Ač jsme si o sobě mysleli, že už všechno víme, známe a umíme, rok 2008 se nesl v duchu zápasu o holé přežití. Bojovali jsme o finance, prostory, pracovníky i uživatele. Nevíme, zda jsme vyhráli, ale určitě jsme přežili. Dali jsme se na překážkový běh. Sotva jsme přeskočili jednu překážku, hned se objevila další. V cílové rovince roku 2009 se však můžeme pochlubit získáním tříleté zakázky na realizaci služby sociální rehabilitace v rámci Individuálního projektu Královehradeckého kraje, zahájením rekonstrukce vily v Brožíkově 451 a zahájením implementace systému QMMS do naší společnosti. V roce 2010 se nám podařilo splnit 2 ze tří úkolů. Přestěhovali jsme se do nově zrekonstruované, kterou jsme celou vybavily a pojmenovali VILA - IDYLA. Připravili jsme projekt na vlastní sociální podnik BISTRO u dvou přátel, v jehož start jsme doufali během podzimu Úspěšně jsme absolvovali audity řízení naší společnosti. Zahájili jsme projekt mezinárodní spolupráce SKOK do Evropy, v rámci kterého budeme mít všichni možnost nasbírat zkušenosti u Rakouských a Švédských partnerů. Rok 2011 se pro SKOK do života stal rokem z tréninku do práce. Management a pracovníci přímé práce absolvovali postupně stáže v Rakousku a Švédsku v rámci projektu SKOK do Evropy. Podařilo se nám splnit jeden ze dvou velkých cílů, které jsme si stanovili.

4 Od podzimu začalo 9 našich kamarádů pracovat v nově vytvořené dílně s chráněnými pracovními místy LADÍLNĚ, kterou se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem práce zřídit. V prosinci pak 7 dalších kamarádů začalo intenzivně trénovat a připravovat se na práci v BISTRU u dvou přátel. Na přelomu ledna a února roku 2012 byl slavnostně zahájen provoz BISTRA u dvou přátel, sociálního podniku, kde skutečně získalo práci 7 našich kamarádů, která splnila jeden z jejich životních snů. Ve druhé polovině roku nás okolnosti vedly k tomu, abychom v co nejbližší době oslovili uživatele a následně rodiče s možností zapojení se do sítě podporovaného bydlení. Zaregistrovali jsme tak novou službu v síti a zahájili její chod, čímž jsme pomohli naplnit další velký cíl, ke kterému směřovali již od doby, kdy začali službu sociální rehabilitace využívat. Prvních 5 kamarádů bydlí ve VILE JULII, která je pro bydlení připravena pro ty, kteří potřebují v rámci zajištění svých potřeb větší podporu. Rok 2013 byl pro SKOK do života hlavně ve znamení přípravy na stěhování a samotného stěhování dalších kamarádů do vlastních domácností. Na VILE JŮLII tak nyní bydlí 6 kamarádů, každý ve svém pokoji a dalších 13 kamarádů se tam střídá v nočních pobytech v rámci adaptačního programu. V bytech rozmístěných různě v zástavbě Hradce Králové pak bydlí ještě dalších 6 lidí. Celkem tedy službu podpora samostatného bydlení ke konci roku 2013 využívalo 25 uživatelů. Velký krok k samostatnosti udělalo BISTRO u dvou přátel, které se od listopadu postavilo na vlastní nohy, a ještě v průběhu podzimu byly k BISTRU otevřeny další dvě jeho pobočky. Pro BISTRO nyní pracuje celkem 14 pracovníků se změněnou pracovní schopností. Rozrostla se i LADÍLNA, kde nyní pracuje 16 pracovníků se změněnou pracovní schopností. V roce 2013 se upevnila spolupráce LADÍLNY s čokoládovnou Jordi s a firmami Pierre (výroba a prodej luxusního koženého a dřevěného zboží od českých výrobců) a Jipast a.s. (výroba a prodej sportovního vybavení). Rozrostl se i počet zakázek na úklid společných prostor panelových domů a kanceláří (např. Kelcom INTERNATIONAL, spol. s.r.o., FOFR). Služba CVIČENÍ bydlení, práce, učení začala od ledna 2013 realizovat veřejnou zakázku Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, která potrvá až do prosince V březnu a dubnu se téměř všichni uživatelé a někteří pracovníci zúčastnili dalších zahraničních stáží v partnerských organizacích projektu mezinárodní spolupráce SKOK do Evropy v rakouském Grazu a švédském Söderhamnu, odkud si přivezli spoustu nových zážitků a nových přátelství.

5 STRUKTURA SPOLEČNOSTI Dozorčí rada Pracovní tým ČINNOSTI ZAKLADATELÉ, Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová a Ing. Martin Drábek založili obecně prospěšnou společnost SKOK do života, o.p.s. dne 11. září SPRÁVNÍ RADA je spravujícím orgánem společnosti Předsedkyně Karolína Handlová, členové Ing. Jaroslav Machálek a Jan Havel, schvalují, monitorují a hodnotí veškerou činnost společnosti. ŘEDITELKA, Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová, je statutárním zástupcem DOZORČÍ RADA je kontrolním orgánem společnosti. Předseda Ing. Luďek Dohalský, členové Mgr. Karolína Páchová, Mgr. Jan Sýkora kontrolují veškerou činnost společnosti. PRACOVNÍ TÝM řídí a realizuje činnosti společnosti. RADU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ tvoří všichni rodiče, zákonní zástupci, sourozenci našich uživatelů a pracovníků s mentálním postižením. Pravidelně se schází, aby byla informována o veškerých činnostech společnosti a mohla ji připomínkovat. RADU UŽIVATELŮ SLUŽEB tvoří všichni uživatelé služeb společnosti. Pravidelně se schází, aby spolutvořila plány společnosti, byla informována o činnosti a mohla ji hodnotit a připomínkovat. ČINNOSTI zahrnují veškeré aktivity včetně poskytování zaregistrovaných služeb a doplňkových činností na živnostenský list.

6 STRUKTURA ZÁMĚRŮ ORGANIZAČNÍ ÚROVEŇ Status společnosti SKOK do života, o.p.s. Plán rozvoje služeb Plán práce Finanční plán Vzdělávací plán Dokument pro veřejnost SKOKANSKÉ MINIMUM TÝMOVÁ ÚROVEŇ Veřejný závazek sociální rehabilitace (Dokument pro uživatele PRŮVODCE SKOKANA) Plán práce sociální rehabilitace INDIVIDUÁLNÍ ÚROVEŇ Individuální plán rozvoje pracovníka Individuální plán rozvoje uživatele STRIKTURA PROCESŮ ŘÍDÍCÍ PROCESY Strategické řízení Finanční řízení Personální řízení Projektové řízení HLAVNÍ PROCESY Provázení - individuální přístup CVIČENÍ bydlení, práce, učení (služba sociální rehabilitace) v síti (služba podpora samostatného bydlení LADÍLNA práce s dobrou náladou (dílna s chr. pracovními místy) BISTRO u dvou přátel (sociální podnik) PODPŮRNÉ PROCESY Řízení infrastruktury Řízení informací Řízení kvality

7 MAPA STRUKTURY SLUŽBY CVIČENÍ bydlení, práce, učení SKOKu do života, o.p.s. SEBEOBSLUHA Hygiena ( 35, a) Přijímání potravy ( 35, a) Oblékání ( 35, a) Cestování ( 35, a4) Cestování MHD ( 35, b2) DOMÁCNOST Vaření ( 35, a2) Úklid ( 35, a2) Spotřebiče ( 35, a1) Nakupování ( 35, a2) Platby ( 35, a2) ŽIVOT Lidské tělo ( 35, c) Onemocnění ( 35, c) Příroda ( 35, c) Sex a vztahy ( 35, c) Práva ( 35, c) Bezpečnost ( 35, a4) Péče o druhé ( 35, a3) Sebeobhájci ( 35, d) RUČNÍ ( 35, c) Barvy Pojidla Nit Papír Hlína DÍLENSKÉ ( 35, c) Spojování Řezání Ražení ÚKLIDOVÉ ( 35, c) Podlaha Plochy, věci Venkovní úklid PODPORA V ZAMĚSTNÁNÍ ( 35, c) Základní orientace Hledání zaměstnání Povinnosti zaměstnance Zácvik ( 35, b1) KOMUNIKACE Výslovnost, čtení, psaní, čtení podpis ( 35, a5) Společenské chování ( 35, b3) Práce s médii ( 35, b4) DOPROVODY ( 35, b1) Bazén, posilovna Koncerty Osobní věcí PROVÁZENÍ Pomůcky ( 35, d1) Poradenství ( 35, d2) NOČNÍ REŽIM Nácvik spaní ( 35, e)

8 STRUKTURA SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO a CHOD DOMÁCNOSTI POMOC ČLOVĚKU 1 Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí ÚKLID DOMÁCNOSTI, POKOJE PÉČE O PRÁDLO PÉČE O VLASTNÍ VĚCI 2 Podpora při získávání návyků souvisejících se zajištěním chodu domácnosti PLÁNOVÁNÍ ČASU, ÚKOLŮ, ČINNOSTÍ 3 Pomoc při údržbě spotřebičů ÚDRŽBA SPOTŘEBIČŮ 4 Pomoc se zajištěním stravy VAŘENÍ A STRAVOVÁNÍ 5 6 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování Podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami VELKÝ ÚKLID VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ b ČINNOSTI UČENÍ 1 Podpora při zvládání výchovy dětí v rodině X 2 Pracovně výchovná činnost s dětmi X 3 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností HOSPODAŘENÍ S PENĚZI NÁKUPY A PLATBY OPAKOVÁNÍ ČTENÍ, PSANÍ, POČTY KOMUNIKACE ZÁKLADNÍ ZNALOSTI Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 4 sociální začleňování osob 5 Podpora v oblasti partnerských vztahů SEX A VZTAHY 6 c 1 2 Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM Doprovázení dětí do školy, školeského zařízení, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět KONTAKT S RODINOU, SOUROZENCI PODPORA KONTAKT x DOPROVOD, DOKTOR, ÚŘADY DOPROVOD SLUŽBY DOPROVOD DO PRAVIDELNÝCH AKTIVIT

9 3 Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů d SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI 1 e 1 Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů DOPROVOD RESTAURACE DOPROVOD KONCERT, DIVADLO DOPROVOD BAZÉN A JINÉ SPORTY SPOLEČENSKÉ CHOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ SLUŽEB MOBIL, POČÍTAČ, INTERNET, FOŤÁK VE SKUPINĚ PLÁNOVÁNÍ CHODU DOMÁCNOSTI, DISKUSE, SPOLEČNÁ ROZHODNUTÍ, ROZDĚLENÍ ÚKOLŮ SPOLEČNÉ AKTIVITY PRÁVA POMOC V KOMUNIKACI S RODIČI, OPATROVNÍKY, ÚŘADY, SOUDEM 2 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí ČTENÍ DOKUMENTŮ, POŠTY

10 Dodavatelé služeb a sboží (uživatelé, společnost) Velké náměstí 142, Hradec Králové IČ DIČ. CZ STRUKTURA PRACOVNÍHO TÝMU Uživatelé služeb Zákonní zástupci, rodiče, sourozenci Zaměstnavatelé US Správní a dozorčí rada Vedoucí řízení informací Vedoucí CVIČENÍ bydlení, práce, učení (sociální rehabilitace) Vedoucí v síti (sl. podpora samostatného bydlení) Vedoucí BISTRO u dvou přáteů (sociální podnik) Ředitel Vedoucí LADILNA práce s dobrou náladou (dílna s chráněnými prac. místy) Vedoucí provázení Vedoucí infrastruktury Vedoucí projektu Vedoucí kvality Vedoucí financí/ekonom Instituce státní a veřejné správy Školy Pracovní tým CVIČENÍ Pracovní tým Pracovní tým BISTRO Pracovní tým LADÍLNA Pracovní tým provázení Pracovní tým financí Spolupracující organizace Podporující organizace Dobrovolníci a přátelé Společnost zaměstnává celkem 42 pracovníků: ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI: ředitelka. ŘÍZENÍ INFORMACÍ: vedoucí řízení informací. FINANČNÍ ŘÍZENÍ: ekonom, účetní, pomocná účetní a 3 pokladníci. ŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY: vedoucí infrastruktury. ŘÍZENÍ KVALITY: vedoucí kvality. ŘÍZENÍ PROJEKTŮ: vedoucí projektů, odborný garant projektu, asistent projektu. ŘÍZENÍ PROVÁZENÍ: 1 vedoucí provázení/klíčový pracovník/sociální pracovník, 1 vedoucí provázení/klíčový pracovník, 2 klíčoví pracovníci, 2 asistenti provázení. CVIČENÍ bydlení, práce, učení: vedoucí CVIČENÍ, 2 sociální pracovníci, 4 pracovníci v sociálních službách a terapeutický pes Karel. v síti: vedoucí, sociální pracovník, 2 pracovníci v sociálních službách. LADÍLNA práce s dobrou náladou: vedoucí LADÍLNY, vedoucí kancelářských a šicích prací, vedoucí úklidu, vedoucí úklidu/rozvoz, 3 šičky, 5 kancelářských pracovníků, 5 uklizečů. BISTRO u dvou přátel: vedoucí BISTRA, vedoucí obsluhy, 3 pracovníci obsluhy bistra, 1 pracovník obsluhy přípravovny a 2 pracovníci obsluhy přípravovny/uklizeči.

11 STRUKTURA DOKUMENTACE Strategické dokumenty D = interní E = externí Systémové dokumenty S = směrnice F = formuláře P = postupy Záznamy Z = záznam uloženy v registrech Operativní dokumenty neevidovány STR FIN PER PROJ PROV SR INFR INFO KVA STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ (řídící proces) FINČNANÍ ŘÍZENÍ (řídící proces) PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ (řídící proces) PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (řídící proces) PROVÁZENÍ (hlavní proces) SOCIÁLNÍ REHABILITACE (hlavní proces) ŘÍZENÍ INFRASTRUKTURY (podpůrný procesy) ŘÍZENÍ INFORMACÍ (podpůrný proces) ŘÍZENÍ KVALITY (podpůrný proces)

12 STRUKTURA ČINNOSTÍ SPOLEČNOSTI Vyplývá ze statusu společnosti a zákona o obecně prospěšných společnostech. SPRÁVNÍ ČINNOST Řízení společnosti Kontrola společnosti HLAVNÍ ČINNOSTI Sociální rehabilitace Pracovní rehabilitace SOUČÁST SOCIÁLNÍ REHABILITACE Celoživotní učení SOUČÁST SOCIÁLNÍ REHABILITACE Podpora samostatného bydlení DOPLŇKOVÁ ČINNOST Prodej výrobků Výroba a prodej chráněné pracoviště Sociální podnik bistro 1. Společnost bude poskytovat jako správní činnost: řízení a správu společnosti (správní rada), kontrolu, revizi a dozor společnosti (dozorčí rada). 2. Společnost bude poskytovat tyto obecně prospěšné služby jako hlavní činnosti: a. Sociální rehabilitace (CVIČENÍ bydlení práce učení) je sociální služba zaregistrovaná dle zákona o Sociálních službách. Spadá do kategorie služeb sociální prevence a je poskytována ambulantní a terénní formou. Posláním sociální rehabilitace je nabízet dospělým lidem s mentálním stižením z Hradce Králové nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro bydlení, pracovní uplatnění a kvalitní život mimo vlastní rodinu. Příprava na samostatné bydlení a život, celoživotní učení probíhá ve vile a v tréninkovém bytě. Příprava na práci a podpora zaměstnávání probíhá v tréninkové dílně ve vile. Službu užívá celkem 30 dospělých lidí s mentálním postižením. Služba je poskytována paralelně 3 skupinám po 5 8 uživatelích. Služba je poskytována od pondělí do pátku 8,00 16,00 hod. b. Pracovní rehabilitace je poskytována dle zákona o zaměstnanosti. Posláním

13 služby je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením z Hradce Králové a okolí nácvik dovedností a získání vědomostí potřebných pro pracovní uplatnění a podporu při hledání, udržení vhodného pracovního místa. c. Celoživotní učení d. Podpora samostatného bydlení (BYDELNÍ v síti) je sociální služba zaregistrovaná dle zákona o Sociálních službách. Spadá do kategorie služeb sociální péče a je poskytována terénní formou. Posláním služby podpora samostatného bydlení je poskytovat profesionální podporu a pomoc lidem s mentálním postižením tak, aby mohli v Hradci Králové dlouhodobě samostatně žít a bydlet dle svých představ a přání. 3. Společnost bude poskytovat jako doplňkovou činnost za účelem zisku: a. Příležitostný prodej výrobků, na základě uděleného živnostenského listu mohou být příležitostně prodávány výrobky produkované uživateli služby sociální rehabilitace b. Výroba a prodej výrobků v rámci chráněného pracoviště: zaměstnávání osob s mentálním postižením jako rovnoprávných zaměstnanců s písemnou pracovní smlouvou uzavíranou dle zákoníku práce. Práce zaměřená na jednoduchou manuální činnost v souladu s živnostenským oprávněním společnosti. c. Sociální podnik: provozování bistra.

14 STRATEGICKÝ PLÁN SPOLEČNOSTI Dlouhodobé cíle pro období Speciální školy psychopedického typu Lidé s mentálním postižením bez uplatnění Žáci z integrovaných tříd Cílová skupina SKOK do života 2006 v tréninkové dílně Sociální rehabilitace v tréninkovém bytě Sociální rehabilitace UČENÍ Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace PODPORA V ZAMĚSTNÁVÁNÍ Od září 2007 Od roku 2011 Služby rodičům V budoucnu Chráněné bydlení Vytvoření vlastních pracovních míst v rámci doplňkové činnosti Vznik služby podporovaného (případně chráněného) bydlení Akreditace vlastního vzdělávacího kurzu Rozvoj volnočasových aktivit (vlastních i zapojení do běžně dostupných) Rozvoj služeb pro rodiče

15 UČENÍ UČENÍ Zahájení nácviku bydlení Zajištění prostor, vybavení prostor, zajištění financí na provoz a mzdové prostředky Sestavit plán tréninkových aktivit a realizace aktivit 4 uživatele služeb Zajištění financí na provoz tréninkové bytu a mzdových prostředků Zahájení nácviku pracovních činností Sestavit plán tréninkových aktivit a jejich realizace Sestavit časový harmonogram poskytování služby 5 uživatelů služby Zajištění financí Zahájení tvorby manuálu pro hodnocení uživatelů služby Oddělení přípravy na práci od přípravy na bydlení samostatná skupina Zajištění prostoru pro tréninkovou dílnu Zajištění financí z EU Zajištění prostoru a pedagoga pro učení Zajištění financí z EU Zajištění finančních zdrojů Zajištění odpovídajících prostor pro specializovaný nácvik Vybavení tréninkové dílny Rozšíření pracovních aktivit o podporované zaměstnávání Zajištění odpovídajících prostor Zajištění finančních zdrojů Zajištění odpovídajících prostor pro specializovaný nácvik Dokončení manuálu pro hodnocení uživatelů služby Zajištění finančních zdrojů z úřadu práce Zajištění odpovídajících prostor Dokončení manuálu pro hodnocení uživatelů služby Podpora zaměstnávání našich US na volném trhu práce Zajištění finančních zdrojů veřejná zakázka Krajský úřad Zajištění odpovídajících prostor pro specializovaný nácvik Počet US 20 Zřízení druhého tréninkového bytu Podpora zaměstnávání našich US na volném trhu práce Zajištění odpovídajících prostor pro tréninkovou dílnu Počet US 20 Vymyslet a připravit projekt na zaměstnání našich us (návaznost na sociální službu), kteří mají potenciál pracovat na otevřeném trhu práce Specializované kurzy pro nácvik samostatného bydlení a života Zahájení nácviku samostatného bydlení v delších časových intervalech Rozšíření registrace služby sociální rehabilitace terénní forma 2 tréninkové dílny Vypracovat projekt sociální podnik Bistro u dvou přátel a zajistit odpovídající prostory Samostatný kurz práce na pc s odpovídajícím vybavením Provoz dvou tréninkových bytů s odlišnými režimy Zahájení prací na manuálech pro nácvik aktivit pro pracovníky i US Provoz dvou tréninkových dílen a prodej výrobků Zahájení prací na manuálech pro nácvik aktivit pro pracovníky i US Realizace stavby bistra a zahájení provozu bistra SLUŽBY PRO RODIČE Poskytování základního poradenství rodičům našich US Příprava projektu na financování služby na způsob respitní péče Zajištění financování tréninkového bydlení a kurzů Příprava projektu na samostatné bydlení našich US, vytipování prostoru Zajištění financování tréninkových dílen Provoz a propagace bistra očekávané příjmy ve výši ½ celkových nákladů firmy

16 Příprava akreditace kurzu uklizeč RODIČE UČENÍ VOLNÝ ČAS VOLNÝ ČAS UČENÍ RODIČE VOLNÝ ČAS 1 x měsíčně terapeutická skupina pro rodiče Zajištění financování tréninkového bydlení a kurzů Zahájení provozu prvního samostatného bytu Dokončení manuálů pro pracovníky a uživatele Zajištění financování tréninkových dílen Dokončení manuálů pro pracovníky a uživatele Akreditace kurzu uklízeč Provoz a propagace bistra očekávané příjmy ve výši 80% celkových nákladů firmy Dokončení manuálů pro pracovníky a uživatele Vytvoření a realizace min. 2 volnočasových aktivit Zajištění financování tréninkového bydlení a kurzů Udržení prvního samostatného bytu a příprava druhého pro US s těžším postižením Zajištění financování tréninkových dílen Realizace kurzu uklízeč Provoz a propagace bistra očekávané příjmy ve výši 100% celkových nákladů firmy Příprava projektu na vytvoření dalších pracovních míst (mimo bistro) pro US s těžším postižením, vytipování činnosti Příprava Sestavení nabídky volnočasových aktivit na 4 dny v týdnu Zajištění financování tréninkového bydlení a kurzů Provoz dvou bytů pro samostatné bydlení Zajištění financování tréninkových dílen Provoz bistra s vyrovnaným rozpočtem Zaměstnání osob s těžším postižením na nově vytvořených pracovních místech Realizace kurzu uklízeč Zajištění financování 2 kurzů na opakování trivia a 1 kurzu práce na PC Poskytování základního poradenství Poskytování služby na způsob respitní péče Realizace jednoho terapeutického setkání pro rodiče za měsíc Realizace nabídky volnočasových aktivit v pracovních dnech

Výroční zpráva 2012. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území

Výroční zpráva 2012. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Výroční zpráva 01 O správní činnosti - O hlavní činnosti řízení sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení - O doplňkové činnosti LADÍLNA a BISTRO u dvou přátel - O financování SKOK do života,

Více

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách)

službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) P R Ů V O D C E A službou CVIČENÍ bydlení, práce, učení pro rok 2014 (služba sociální rehabilitace dle Zákona o sociálních službách) SKOK do života, o.p.s. nabízí dospělým lidem s mentálním postižením

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení. Chráněné bydlení Závěrečná zpráva (pracovní skupina č.2) Podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019 1 Zpracovatel:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110

TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ZÁMEK NOVÁ HORKA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 110 Obsah 1. Základní údaje o zařízení...4 1.1 Identifikace zařízení...4 1.2 Poslání,

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy

Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér. Vzdělávací kurzy Centrum sociálně rehabilitačních služeb Arteterapeutický ateliér Student Rukodělná dílna Malý princ Case management Volnočasové aktivity Vzdělávací kurzy Rekondiční pobyty Kurz zdravého životního stylu

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah:

Výroční zpráva 2013. Obsah: Výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Informace o společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný ukončený projekt 3.1. Cíle projektu 3.2. Další cíle projektu 4. Navazující projekt s grantem od Nadace České pojišťovny

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více