Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál"

Transkript

1 HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ Citadela, o.s. Bruntál Pedagogicko - psychologická poradna Bruntál

2 PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BRUNTÁL HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ

3 Vydavatel: Citadela, o.s. Bruntál Vydání: druhé (upravené) Text: Mgr. Miroslav Piňos, Mgr. Stanislav Toman, 2004 Ilustrace: Jakub Soldán, 2004

4 Hovořte s dětmi otevřeně 3 V této publikaci Vám chceme podat některé aktuální důležité informace. Seznámení s nimi Vám umožní předcházet případným překvapujícím zjištěním, lépe se orientovat v uvedených tématech a případně efektivně řešit přicházející problémy. Příručka je součástí realizovaného dlouhodobého preventivního programu a byla zpracována občanským sdružením Citadela Bruntál ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Bruntál a za finanční podpory Města Bruntál.

5 4 Hovořte s dětmi otevřeně

6 Hovořte s dětmi otevřeně 5 OBSAH Úvod...9 Efektivní komunikace...11 Jak nekomunikovat neverbálně...12 Jak nekomunikovat zvuky a zvukovou složkou řeči...12 Jak nekomunikovat organizací řeči, volbou slov a pod...13 Jak nekomunikovat obsahem řeči...13 Jak nekomunikovat dalším chováním...14 Dětská asertivita...16 Pojem asertivita...16 Jsou děti asertivní?...16 Desatero výchovných předsudků dospělých, aneb jak úspěšně potlačit asertivitu...17 Jak učit děti asertivnímu jednání...17 Drogy...20 Dělení drog...20 Drogy v minulosti...21 Drogy v Čechách...22 Drogová situace na Bruntálsku...23 Proč to dělají?...24 Přehled drog a jejich vlastnosti...26 Alkohol...26 Tabák...29 Další legální návykové látky...34 Konopí a jeho produkty...35 Stimulační drogy (S)...38 Opiáty (O)...43 Halucinogeny (H)...45 Těkavé látky (T)...47 Tlumivé látky...48 Závislost...49 Co je závislost...49 Fyzická závislost...49 Psychická závislost...49 Fáze závislosti...50 Rizikové faktory...52

7 6 Hovořte s dětmi otevřeně Jak poznat, že vaše dítě užívá drogy? První pomoc při otravě návykovými látkami Co dělat, když je dítě pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek První pomoc Zvláštnosti předávkování různými látkami Doporučení rodičům, jejichž děti užívají návykové látky Co dělat? Čemu se vyhnout? Drogy a zákon Nedovolená výroba a držení Šíření toxikomanie Přestupkový zákon Množství větší než malé Gambling neboli patologické hráčství Šikana Výskyt a pohlavní odlišnosti Vývojové stupně Jak šikana škodí Jak poznat, že je dítě šikanováno Doporučení rodičům Proč se šikana neřeší Paradoxy Šikanu je nutné řešit Syndrom CAN Fyzické týrání Psychické týrání Sexuální zneužívání Zanedbávání Šikanování Systémové týrání (druhotné ponižování) Sekundární viktimizace Münchhausenův syndrom by proxy Opak může být pravdou! Syndrom PAS... 77

8 Hovořte s dětmi otevřeně 7 Syndrom zavrženého rodiče...77 Jak bezpečně poznáme syndrom zavrženého rodiče?...77 Důsledky syndromu PAS...79 Kam se obrátit pro informace a pomoc...82 Použitá a doporučená literatura...84

9 8 Hovořte s dětmi otevřeně

10 Hovořte s dětmi otevřeně 9 ÚVOD Vážení rodiče, škola, do které chodí Vaše dítě, se připojila k programu dlouhodobé a cílené primární prevence závislostí a sociálně patologických jevů. Tuto činnost realizuje Pedagogicko-psychologická poradna Bruntál ve spolupráci s občanským sdružením Citadela. Základním cílem předkládaného preventivního programu je snaha o snížení počtu mladých lidí zainteresovaných na nárůstu kriminality, dále pak snížit nebezpečnost užívání drog a počet dětí a mladistvých experimentujících s návykovými látkami, dát jim potřebné informace a učit je bránit se. Program je založen na přímém dlouhodobém působení na děti a mládež prostřednictvím odborně vycvičených studentů (tzv. vrstevnický prvek), kteří se mohou stávat neformálními vzory. Program umožní vycházet ze životního stylu dané generace a přizpůsobovat preventivní programy cíleným skupinám. V preventivním působení nepůjde jen o přenášení informací o negativních jevech výše uvedené problematiky, ale působení se zajímavou a netradiční formou zaměří na otázky: komunikace, konflikty, rozhodování, obecné informace o sociálně patologických jevech, proč neužívat drogy, co mohou dát a co brát, nácvik způsobů odmítání účasti na negativním chování, zaměření na otázky životního stylu, nabízet alternativní aktivity blízké daným věkovým skupinám, zvládání stresových situací, zvyšování asertivity, trávení volného času, rozvíjet pozitivní chování a odpovědnost. Naším cílem je: POVÍDAT S DĚTMI O TOM, CO JE ZAJÍMÁ, CO JE OBKLOPUJE, CO JE TRÁPÍ.

11 10 Hovořte s dětmi otevřeně Za nezbytné přitom považujeme spolupráci nejen s vedením školy, učiteli a dalšími odborníky, ale i s Vámi, tedy rodiči. Problematika kriminality a drogových závislostí se postupně stává velkým společenským problémem. I v našem regionu stoupá jak počet dětí a mladistvých s aktivní účastí na kriminalitě, tak počet uživatelů návykových látek, přičemž velmi znepokojujícím jevem je věk prvního kontaktu s drogou. Naše společnost se stále snaží hledat cesty k řešení této problematiky cestou prevence (primární, sekundární, terciální) - represe - léčby. Prohlášení některých odborníků a politiků, že znají recept, jak vyřešit problémy spojené s kriminalitou a drogami a vůbec všemi sociálně patologickými jevy, jsou nereálná přání, která není možno splnit. Stejně tak nikam nevede pouze spoléhání na represi a zákazy. Lze však za pomoci všech tří uvedených složek tyto jevy částečně kontrolovat, zamezit jejich extrémnímu šíření, minimalizovat jejich škodlivé důsledky a tím chránit naše děti, sami sebe a naše rodiny. HOVOŘTE S DĚTMI OTEVŘENĚ! Máte šanci se dozvědět, po čem touží, co je trápí a zajímá, kam míří.

12 Hovořte s dětmi otevřeně 11 EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Někdy i to, co lze obecně považovat za špatnou komunikaci, může mít dobrý efekt. Mnohem lepším východiskem je však usilovat o komunikaci veskrze dobrou. Proto nabízíme inventář prvků komunikačního chování, které lze považovat za komplikující. A proč právě tato nabídka? Výchova dětí je postavena prvořadě na komunikaci. Komunikace a šířeji vůbec styl chování (i ten má komunikační hodnotu) přečasto ovlivňují celkovou účinnost působení na dítě, než některé další složky profesní vybavenosti - to je jedno východisko. A druhé - když je někdo dospělý, neznamená to automaticky, že dobře komunikuje. V komunikaci je tedy mnoho komunikačních obtíží a oč více se do ní s dětmi pouštíme, o to hůře si tyto chyby připouštíme. Každý by si tedy měl co chvíli nastavovat nějaké komunikační zrcadlo. Jedno takové Vám chceme nabídnout. Následující inventář bude obsahovat základní popisné charakteristiky komunikace a chování, které mohou komplikovat vztahy mezi lidmi zejména v profesních vztazích. Jejich poznání je základem možné změny. Je jasné, že spoustu těchto věcí děláme více či méně běžně, více či méně často, více či méně intenzivně. Komunikační chyby děláme všichni a je to lidské. Kdybychom se stali dokonalými, patrně bychom se blížili druhovému zániku, proto komunikační nedostatky patří k našemu životu stejně jako komunikační úspěchy i jako výzva něco s tím dělat. Může se vám zdát, že některé popsané prvky nemusí být znakem nedobré komunikace. Skutečně to tak může být (např. níže popsaný bojový postoj těla může být v situaci setkání s určitým druhem agrese užitečný, ale naopak, ve většině jiných běžných situací může komunikaci škodit; kamaráda

13 12 Hovořte s dětmi otevřeně může naše ironie na jeho adresu potěšit coby vtipný výrok, dítě však rozladit nebo i natrvalo odradit). Jinou obtíží sebehodnocení může být pro někoho fakt, že některá komunikační negativa užíváme prakticky nevědomě, spontánně, jsou součástí naší osobní komunikační výbavy, jiná ale již užíváme jaksi polovědomě, víme o nich a konečně další užíváme zcela vědomě jako promyšlenou taktiku přímé agrese nebo taktiku manipulace. Jak nekomunikovat neverbálně nedívat se partnerovi do očí, příp. vůbec se na něj nedívat nebo hledět do očí nepřetržitě, tvářit se asymetricky (úšklebky atd.), nechat běžet negativní mimiku (mračení atd.), odvracet hlavu nebo nepotvrzovat neverbální naslouchání (např. pokyvy hlavou), přistupovat příliš blízko k partnerovi, nebo tlačit jej svou blízkostí jinam, vykázat partnerovi prostor pro něj nevýhodný (např. nechat jej stát uprostřed místnosti), dýchat zblízka ovoněným dechem (česnek, rum, sardinky), dělat různá gesta (např. ťukání na čelo...), zaujímat bojové pozice (ruce v bok, skloněná hlava, oči z podvíček, rozkročené nohy atd.), nechat nervózně pohrávat končetiny (např. často si sahat na obličej), dělat nečekané pohyby, stavět před sebe bariéry z věcí, nevěnovat partnerovi zjevně pozornost, stavět se zády k oknu, za partnera nebo prostě tak, aby na mne nebylo vidět, stát výše než partner, nebo naopak usednout a nechat jej stát. Jak nekomunikovat zvuky a zvukovou složkou řeči když mluví někdo jiný, funět, vzdychat, hekat, lomozit tužkou atd.,

14 Hovořte s dětmi otevřeně 13 naslouchat, aniž bychom přitom zvukem ( hm ) dali najevo, že skutečně nasloucháme (pokud naslouchání nepotvrzujeme hlavou, očima ap.), špatně artikulovat, polykat konce slov, mluvit v nevhodném tempu, mluvit v nevhodné hlasitosti, zvyšovat na partnera hlas, při řeči nedodržovat přirozený režim dýchání (dýchat v nárazech, zbytečně hlučně, nadechovat na poslední chvíli atd.), nechat ve zvuku našeho hlasu řádit trému (chvění, zajíkání, brepty), ironii, pohrdání, podezření, příp. vztek až agresi, též netrpělivost, nadutost, sebechloubu, povýšenost. Jak nekomunikovat organizací řeči, volbou slov a pod. mlčet tam, kde je potřebný opak, nedokončovat věty, nezdravit, neopětovat pozdrav, opakovat se, rozvláčně řečnit, zapomínat, co jsem slíbil, že řeknu, volit pro partnera nesrozumitelná slova nebo složité větné konstrukce, skákat partnerovi do řeči, nedávat v dialogu šanci jiným, snažit se ovládnout konverzační pole, nepustit jiné k řeči, vynechávat někoho v dialogu, neoslovovat jej (jiné ano), nedávat mu slovo, neodpovídat na požadované (nereagovat na otázky či žádosti). Jak nekomunikovat obsahem řeči doříkávat za partnera jeho myšlenky, co nejvíce partnera poučovat (např. tam, kde o to nežádal a kde to není nutné), upozorňovat partnera na závislost ( Dokud tady budu já, tak musíš... ), připisovat partnerovi záměry, myšlenky a budoucí chování, připisovat partnerovi role a činy ( Ty máš být chytřejší, tak proč jsi je nechal... ),

15 14 Hovořte s dětmi otevřeně připisovat partnerovi odpovědnosti ( Kdyby nebylo tebe... ), připisovat partnerovi trvale nepochopení ( Vy mi stále nerozumíte... ; Vy tomu nemůžete rozumět... ), značkovat ( Jsi nemehlo... ) a ztrapňovat partnera, vyjevovat před druhými nedostatky partnera jejich halasným omlouváním ( On vám to předvede, ale moc mu to nejde... ), oslovovat někoho způsobem, který se mu nelíbí, hovořit o tom, co jiné nezajímá, lhát nebo mluvit nejasně, neposkytovat zpětné vazby (typu rozumím atd.), odpovídat na něco jiného, než na obsah otázky, unikat od tématu, bagatelizovat obsah výroků partnera, nabízet falešné možnosti volby ( Chcete si, děti, hrát na trpaslíky? Nééé!!!... - jenomže stejně nemám jinou hru připravenou), shazovat sebe samého, upozorňovat na svou nedostačivost, neustále na něco nadávat nebo si stěžovat, pokud možno se vším nesouhlasit, mít vždy pochybnosti, stále oponovat, trvale kritizovat, nadávat partnerovi, napadat jej, vyhrožovat, velmi často používat v řeči striktní příkazovou formu, neužívat prosím atd. Jak nekomunikovat dalším chováním nebrat člověka na vědomí, ignorovat jej, nezastat se člověka tam, kde je to bez problémů možné nebo potřebné, zbavovat člověka možnosti být iniciativní, odmítat jeho nápady a pomoc, zneužívat jeho důvěry, nedodržovat to, co s ním bylo dohodnuto, podvádět, zneužívat své role ve vztahu k jinému člověku, často buzerovat, nenechat v klidu, ačkoliv to není nezbytně nutné, přetěžovat člověka v případě, že věci, situace atd. nezvládá a potom mu to pěkně spočítat, záměrně komplikovat člověku jeho činnosti, mít dvojí metr, preferovat někoho tak, aby to bylo zjevně na úkor jiného.

16 Hovořte s dětmi otevřeně 15 Je toho víc než dost. Lze ovšem být v komunikaci šikovným, či dokonce mistrem, k čemuž nám jako východisko může dopomoci i předchozí inventář. Ve hře je tu tedy schopnost umět se vnímat, rozeznat a popsat, jak se chovám i statečnost přiznat si své chování. Pomoci vám ostatně může i někdo, kdo vás zná, a je schopen se vůči vám postavit do pozice objektivního kritika, tedy ten, kdo vám nechce ublížit, ale naopak se nebojí na základě dobré znalosti vás samých říci, co si opravdu myslí.

17 16 Hovořte s dětmi otevřeně DĚTSKÁ ASERTIVITA Pojem asertivita Asertivita neboli asertivní jednání se zpravidla definuje jako jednání, které není ani pasivní (pasivně jednající člověk ustupuje, jednání je neúčinné, vzdává se toho, oč mu jde) ani agresivní (agresivní útok vyvolá buď protiútok, nebo pasivitu, upírá právo na myšlenky a pocity druhým a výsledek jednání je výrazně ohrožen). Ten, kdo se prosazuje asertivním způsobem, nemanipuluje s druhými lidmi, šetří jejich důstojnost, nesnaží se je přelstít ani převálcovat. Cílem asertivního jednání je tedy zajistit vzájemnou otevřenou komunikaci. Jsou děti asertivní? Děti jsou přirozeně asertivní, tj. umějí bez velkých rozpaků žádat, odmítat a nemanipulují, dokud je to my, dospělí, nenaučíme. Zdravě vedené dítě si udržuje vědomí vlastních potřeb a cílů, od nejzákladnějších spojených s bezpečím a citovým zázemím i přiměřeným materiálním zajištěním, až po duchovní potřeby spojené s vlastní seberealizací. Působením dospělých a učením v sociálních situacích se dítě postupně učí své cíle skrývat, potřeby nebrat vážně, případně žádné nemít a hlavně - nevyjadřovat je. K tomu je úspěšně dovedeme opakovanými výroky typu: Tohle se přece nedělá (tj. Protože to děláš, jsi neodpovědný hlupák.) 0 všechno se vždy rozděl! (tj. Nemáš právo mít nic svého, nestojíš za to.) Tohle snad nemyslíš vážně! (tj. Nevěř svým pocitům a myšlenkám, jsou nesprávné.) Mlč, když mluví dospělí! (tj. Tvůj názor nemá žádnou váhu, počkej, až budeš velký.) Neptej se už, bolí mě z tebe hlava! (tj. Můžeš za moje trable. Mlč a buď hodný.)

18 Hovořte s dětmi otevřeně 17 Desatero výchovných předsudků dospělých, aneb jak úspěšně potlačit asertivitu 1. Představa, že zásadní je, co dítěti říkám a vedlejší, jak to říkám. 2. Představa, že dospělý musí udržet vždy a za každou cenu svou autoritu. 3. Představa, že pokud mě dítě nebo dospívající neposlechne nyní, neposlechne už ani příště. 4. Představa, že dítě nemá právo znát důvody mých rozhodnutí, přání či zákazů. 5. Představa, že dítě přece musí mít vždy čas a je vždy svěží a pozorné k plnění mých pokynů. 6. Představa, že dítě musí rozumět tomu, jak myslím to, co říkám. 7. Představa, že když mluvím, dítě mi musí vždy naslouchat. 8. Představa, že co bylo v mládí dobré pro mě, musí být dobré i pro mé dítě. 9. Představa, že dítě musí dělat správné věci, a to právě tehdy, kdy je to z mého hlediska rozumné. 10. Představa, že to, co očekávám od svého dítěte, nemá nic společného s tím, jak se sám před dítětem chovám a čím se ve svém nitru řídím. Jak učit děti asertivnímu jednání Od útlého dětství respektujme dítě jako svébytnou osobnost. Dispozice a omezení dítěte se mohou diametrálně lišit od rodičovských. Má právo jít s naší počáteční podporou svou životní cestou, aniž by bylo povinno splňovat naše představy. Poskytujme dítěti častou pochvalu za žádoucí chování. Vychováváme zlobivé dítě tím, že zlostně reagujeme na jeho nežádoucí chování. Žádoucí chování necháme bez komentáře a často i bez povšimnutí. Učme dítě samostatnému rozhodování ve věcech přiměřených věku. Přiměřeně asertivní dospělý člověk dokáže unést odpovědnost za to, co si

19 18 Hovořte s dětmi otevřeně myslí, co chce a jak se chová. To vše může, ale také nemusí sdělovat druhým. V tomto je dospívání kamenem úrazu. Dospívající experimentuje, hledá hranice své volnosti i odpovědnosti. Pokud si jako rodiče neformulujeme takto pozitivně smysl té bouře konfliktů a zklamání, která zákonitě s dospíváním naší ratolesti přichází, těžko v ní obstojíme se ctí. Naučme dítě nebát se chybování. Každý má právo na objevování světa i sebeobjevování. Nikdy nevíme, kdy je to správně. Neberme dítěti odvahu hledat cestu, která vyhovuje jeho (nikoliv naší) přirozenosti. Naučme dítě vyjadřovat agresivní pocity slovně. Pokud se dítě (nebo spíš jeho rodiče) nebojí vyjádřit nesouhlas, zlost a další záporné pocity nahlas a včas, ušetří sobě i druhým mnoho lítosti a vzteku. Dodejme k tomu sobě i dětem odvahu. Učme dítě vyjadřovat svá práva a stát za nimi. Abychom dovedli děti povzbudit k vyjednávání o jejich požadavcích, učme se vyjednávat i my mezi sebou! Možná spíše pro nás, dospělé, je problémem neupadnout ve věci vlastních práv do pasivního mlčení, nebo arogantního vyžadování a křiku, který použijeme ze strachu před neúspěšnou komunikací. V komunikaci s dítětem i dospívajícím buďme upřímní, konkrétní, nekritizujme dítě, ale nežádoucí chování, učme dítě respektovat práva druhých lidí. Trvejme na učiněném rozhodnutí, dítě velmi potřebuje slyšet rázné ne. Dítě potřebuje ke zdravému duševnímu vývoji jistotu a vedle věku přiměřené svobody i pevné hranice pravidel a určitých požadavků. Tento pocit mu dá v dospívání odvahu pomalu opouštět základní rodinu. Dospívajícímu již můžeme

20 Hovořte s dětmi otevřeně 19 některé věci těžko zakázat. Riskujeme, že neposlechne a otevřeně přejde do nespoutané opozice. Často nemá smysl zastírat, že jsme si vědomi malé moci nad svobodou dospívajícího. Nezakazujme tedy, ale žádejme, krátce uveďme důvody a otevřeně popišme své pocity. Bezohlednost k partnerovi (dítěti, dospívajícímu) vede obvykle k otevřené agresi ( dostaneš facku, a ono ti to dojde! ), nepřímým formám agrese ( počkej, však ty ) nebo k zoufalství a vzdání se všech výchovných aktivit.

21 20 Hovořte s dětmi otevřeně DROGY Sebelepší výchova, prevence, či represe konzumaci drog nezabrání. Snižuje ale podstatně pravděpodobnost jejího výskytu! ZÁJMOVÉ AKTIVITY NEJSOU SAMOSPASITELNÉ! Je chybou se domnívat, že dítě angažující se ve sportu, umění a jiných zájmových aktivitách není návykovými látkami ohroženo. Co je droga? Droga je látka, která: ovlivňuje psychiku a prožívání (má tzv. psychotropní účinek), může způsobit závislost. Dělení drog 1. Podle společenské přijatelnosti: legální např. káva, tabák, alkohol, zakázané např. marihuana, pervitin, lysohlávky. 2. Podle síly a rizika: měkké, méně nebezpečné např. káva, cigarety, marihuana, tvrdé, velmi nebezpečné např. toluen, pervitin, heroin. 3. Podle typických vlastností: alkohol např. pivo, víno, destiláty, konopné produkty např. marihuana, hašiš, stimulanty např. čaj, káva, tabák, pervitin, kokain, empatogeny např. extáze,

22 Hovořte s dětmi otevřeně 21 opiáty např. opium, morfin, heroin, kodein, halucinogeny např. houbičky, trip, LSD, těkavé látky např. Toluen, tlumivé látky např. Alnagon, Diazepam. KONFLIKT RIZIKA A TRADICE Přestože je alkohol tvrdá návyková droga, jeho konzumaci vnímáme většinou pozitivně. Drogy v minulosti Psychotropní a návykové látky lidstvo užívá odedávna. Drogy hrály významnou roli v rituálech většiny kultur, o tradici jejich konzumace svědčí archeologické nálezy, ale také slovesné odkazy. KOUZELNÉ POHÁDKOVÉ RECEPTY OBSAHOVALY HALUCINOGENY baba přihodila blín, puškvorec, vraní oko a kapku ropušího jedu. Polykání posvátných bylin, plodů a nápojů pod dohledem šamana konzumenty obvykle neohrožovalo, ale jako součást tradice jim umožnilo prožitek kmenové sounáležitosti a kontinuity. Požívání drog mělo vymezená pravidla a účel, problém zneužívání byl takřka vyloučen. Rozvojem obchodu s novými kontinenty se lokálně užívané drogy rozšířily mimo svá kulturní prostředí. Také díky chemickým objevům znal již v 19. století civilizovaný svět téměř všechny typy dnešních návykových látek a ačkoliv byly většinou volně dostupné (oblíbený byl např. heroin - prášek proti kašli), masově se užíval jen alkohol a tabák. S novými drogami experimentoval úzký okruh movitějších lidí a umělců.

23 22 Hovořte s dětmi otevřeně rok 1880 Kupte si héroín, prášek proti kašli! Šedesátá léta 20. století znamenala pro USA a část Evropy drogovou revoluci. Užívání psychotropních látek mladí lidé spojovali se symboly svobody, duchovním růstem a protesty proti materiálnímu světu rodičů. Nekontrolované užívání nealkoholových drog se stalo masovou záležitostí a přerostlo ve vážný společenský problém. Snaha řešit situaci nakonec přivedla vládu USA k vyhlášení tzv. války proti drogám. Protože byl boj realizován výhradně represivními prostředky, skončila akce fiaskem (ohromné finanční výdaje, přeplněné věznice, růst kriminality, zvýšení počtu narkomanů). Drogy v Čechách Klasickou českou drogou je pivo. Tradici dokládá nejen renomé jeho vynikající kvality, ale i umístění České republiky na špici světové spotřeby vypitého piva v přepočtu na jednoho obyvatele. Od 19. století Češi masově kouří tabák. V menší míře se užívaly další dostupné drogy jako např. opium či morfin. Opavské chorobopisy - rok 1906 Za morfin z Krnova dal rýmařovský rolník celý svůj majetek včetně posledního pytle brambor pro děti. Za první republiky bylo módní záležitostí kouření kokainu. Tento koníček se pěstoval zejména mezi prostitutkami, ve vybrané společnosti a mezi umělci (Hugo Haas, Adina Mandlová,..). Socialistické Československo bylo od světového obchodu nelegálními drogami relativně odříznuto, plnilo spíš roli tranzitní země. Rozsáhlými experimenty byly zkoumány možnosti využití halucinogenů pro účely léčby,

24 Hovořte s dětmi otevřeně 23 vojenství, StB a zpravodajských služeb (hledání drogy pravdomluvnosti). I za socialismu bylo poměrně rozšířeno čichání Toluenu. Méně častá byla konzumace úzkoprofilového braunu, opiátů a podomácku vyráběného pervitinu. Komunity narkomanů byly uzavřené, nelegální drogy veřejnosti takřka nedostupné. Od listopadu 1989 se situace dramaticky mění. Přístup k drogám všeho druhu je poměrně snadný a počet drogových konzumentů vzrostl na evropskou úroveň. Drogová situace na Bruntálsku Rozšíření ČR patří ke světové špičce ve spotřebě piva, alkoholu a cigaret. Nelze se tedy divit, že i spotřeba nelegálních drog, zejména marihuany, láme rekordy. Na Bruntálsku potýkajícím se s vysokou nezaměstnaností a dalšími potížemi podněcujícími rozvoj nežádoucích jevů se drogy užívají nadprůměrně i na republikové poměry. Nezletilci konzumují alkohol veřejně v pohostinských zařízeních, marihuanu ochutná nejméně 50% středoškoláků a ačkoliv klesl počet pervitinistů, opět přibývají čichači. V oblibě jsou halucinogeny a léky. Dealerská síť je velmi omezená, a tak se tvrdé drogy šíří takřka výhradně po známých. Cenově nedostupný heroin se našemu regionu zatím naštěstí vyhýbá. Uživatelé Zakázané drogy bývají nejčastěji konzumovány mládeží ve věku 14 až 25 let. Větší část s drogami skončí po krátkém čase a bez cizí pomoci. Přesto mají mnozí z nich se svou minulostí potíže. Platí pravidlo, že čím je život na

25 24 Hovořte s dětmi otevřeně drogách delší, tím se šance na normální život zmenšují. Pravidelní uživatelé mohou využívat služby terénního pracovníka. Jsou poučeni o drogových rizicích a většinou již dodržují základní zásady zdravotně nezávadného chování. Je sledován jejich zdravotní stav s cílem omezit riziko šíření infekčních onemocnění. Léčba je obtížná, úspěchy střídavé. Prognóza Přirozeně vysoká náchylnost mládeže konzumovat drogy vyžaduje systémové řešení a podporu služeb. Pokud se tak nestane, může se situace podstatně zhoršit. Proč to dělají? Důvodů, které vedou k potřebě zkoušet návykové látky je mnoho. Často jsou skryté a propletené. Pohled dětí Co mě na drogách přitahuje (odpovědi dětí v rizikovém věku): zvědavost, chuť po zkušenosti, dobrodružství, změna stereotypu, nudy, řešení konfliktů, osobní problémy, příslušnost k určité skupině lidí, zábava, dobrá nálada, uvolnění, protest, uvolnění z tlaku tempa a nároků okolí. Uvedené důvody můžeme vnímat jako přehled nenaplněných potřeb mládeže. Odborníkům mohou být inspirací k hledání účinnějších preventivních nástrojů, rodičům a učitelům námětem k zamyšlení.

26 Hovořte s dětmi otevřeně 25 Pohled expertů Děti začínají s drogami jen za určitých, komplikovaných a většinou těžko dostopovatelných okolností souvisejících s konstelací tří základních veličin: osobnosti a genetické výbavy potenciálního uživatele sociálního prostředí rodiny, přátel, partnera, školy / zaměstnání, bydliště dostupnosti drogy Jelikož je užívání drog pro mládež často společensky atraktivní a drogy jsou snadno dostupné, rozhoduje většinou osobnost dítěte a rodina. Z průzkumů vyplývá, že asi 2% populace se se sklony k závislostem zřejmě rodí. Náchylnost způsobuje nedostatečná produkce dopaminu, látky způsobující pocity libosti.

27 26 Hovořte s dětmi otevřeně PŘEHLED DROG A JEJICH VLASTNOSTI Alkohol Odborníci volají: Alkoholismus je stejně ničivý, jako užívání pervitinu, či heroinu! Zásadní rozdíl mezi alkoholem a nelegálními drogami spočívá v rychlosti vzniku závislosti dostupnosti společenském souhlasu Mechanismus působení I když to tak nevypadá, alkohol je uklidňující prostředek. Nejprve tlumí část mozku ovlivňující sebekontrolu, později tu část, kterou myslíme. Proto se v první fázi opilosti dobře bavíme a ve druhé cítíme únavu a ztrátu koncentrace. Alkoholismus Alkoholismus je choroba, která se nedá vyléčit, ale dá se zastavit. Projevuje se fyzickou a duševní závislostí, kterou bez ohledu na následky, nelze zastavit pouhou silou vůle. Čtyři stádia alkoholismu 1. Pití pro lepší náladu, potlačení nepříjemných pocitů a vzpruhu. Opilost je výjimečná, roste odolnost. 2. Slabé nápoje střídají silnější, piják hodně vydrží, stav opilosti je běžný. Vzniká fyzická závislost, klesá schopnost sebekontroly. 3. Odolnost vůči opilosti přetrvává, objevují se poruchy paměti tzv. okna, střízlivění provázejí abstinenční příznaky. Kvůli pití v soukromí a na

28 Hovořte s dětmi otevřeně 27 pracovišti přibývají konflikty, zhoršuje se sociální status a zdraví. 4. Téměř trvalý stav opilosti. Časté poruchy paměti, k opití stačí málo. Zpustlost je zjevná, přicházejí alkoholické psychózy. Piják Pojmem piják označujeme člověka v prvním a druhém stádiu alkoholismu. Ohroženy jsou hlavně mezilidské a rodinné vztahy, ale také pracovní a hygienické návyky a psychická pohoda. Když se stane něco špatného, pijete, abyste na to zapomněli; když se přihodí něco dobrého, pijete abyste to oslavili; a když se nestane nic, pijete, aby se něco stalo. Charles Bukowski Alkoholik Pojmem alkoholik označujeme člověka ve třetím a čtvrtém stádiu alkoholismu. Závislost vzniká asi po 10 letech pravidelného pití a těžkou formou alkoholismu u nás trpí přibližně každý 30. člověk. Alkoholické psychózy delirium tremens - úplnou dezorientaci provází nepříjemné halucinace, bušení srdce a třes, hrozí kolaps a smrt, korsakova psychóza - ztráta krátkodobé paměti, dezorientace v čase a prostoru, život ve světě vlastních, rychle se měnících výmyslů, alkoholická halucinace - sluchové a zrakové halucinace provází úzkost. Léčba Závislost na alkoholu je vleklé onemocnění typické nevratnou ztrátou

29 28 Hovořte s dětmi otevřeně schopnosti kontrolovaně pít. Podmínkou úspěšné léčby je proto úplná abstinence. Velké části pacientů první léčba nestačí. Vznikl tak mylný dojem, že je léčba alkoholismu neúspěšná. Ve skutečnosti: 1 rok po ukončení léčby nepije 50-70% pacientů, 3 roky po ukončení léčby nepije 30-40% pacientů. Vedle odborných zařízení lze hledat pomoc například ve svépomocném sdružení abstinujících alkoholiků Anonymní Alkoholici. Díky anonymitě a složení skupiny bývá pro postiženého jednání v A.A. méně zátěžové. Vrozené dispozice a naučené modely Velká část alkoholiků zřejmě trpí sníženým množstvím hormonů umožňujících pocity uvolnění a pohody. Jejich nedostatek podstatně zvyšuje pravděpodobnost konzumace alkoholu. Děti z rodin alkoholiků trpí vyšším počtem úrazů, onemocněním horních cest dýchacích a pětkrát častěji vyhledávají psychiatrickou péči. 64 % synů, jejichž otec byl nebo je alkoholik, má v dospělosti rovněž potíže s alkoholem! Alkohol a mládež Riziko vzniku alkoholismu a poškození zdraví roste s klesajícím věkem pijáků. Pití alkoholu zvyšuje pravděpodobnost konzumace dalších drog. Zajímavosti Ve starověké Číně byl každý člověk přistižený v opilosti popraven. V Indii byla opilost trestána smrtí pitím vařícího vína, vody a kraví moči. Indickým ženám přistiženým v opilosti byl na čele vypálen symbol nádoby. Ve starověkých Athénách byla opilost trestána smrtí.

30 Římané měli právo zabít vlastní ženu, pokud se opila. Hovořte s dětmi otevřeně 29 První preventivní pořady: Římští otroci byli opíjeni a ukazováni mládeži jako odstrašující příklady. Za vlády Karla Velikého byli opilci trestáni, když pili dál, byli popraveni. Katolíci mohli pít čtvrt litru vína denně. V Čechách dosáhlo v roce 1039 pití piva a medoviny takové míry, že přivedla Břetislava I. k vydání protialkoholního zákona vyměřujícího přísné tresty opilcům a krčmářům, kteří jim nalévají. V muslimských zemích je pití alkoholu zakázáno dodnes % pacientů psychiatrických léčeben dnes tvoří alkoholici. V České republice pije nadmíru 25 % dospělých mužů a 5 % žen. Jsme mistři! Nadměrné pití piva může způsobit i rakovinu konečníku. V pití piva jsme první na světě, ve výskytu rakoviny konečníku rovněž. Tabák Mechanismus působení Nikotin s oxidem uhelnatým zrychlují některé mozkové funkce. Kuřák se proto cítí svěží, uvolněný a soustředěný. Jinou část mozku ale kouření zpomaluje, proto kýžený stav trvá krátce. Příjemné pocity mizí a potřeba kouřit se objeví znovu. Nikotin způsobuje stažení cév a z toho plynoucí zvýšení krevního tlaku. Část nikotinových buněk se lepí na cévní stěny a špatnou průchodnost krve tím ještě zhoršuje. Jedním z důsledků může být i přeplnění srdce krví a následný infarkt.

31 30 Hovořte s dětmi otevřeně Dehet se v malých kapičkách usazuje na plicích a ztěžuje dýchání. Ničí řasinky vymetávající plicní nečistoty a zvyšuje tak riziko infekce. Protože působení nikotinu zužuje i plicní trubice, obtížně se vykašlává. Nejvážněji jsou poškozeny buňky. Rostou rychleji a mohou degenerovat až do podoby rakoviny. Oxid uhelnatý ubírá v krevních buňkách místo kyslíku, a tím brání jeho transportu po těle. Organismus tak trpí nedostatkem kyslíku. Co je na kouření dobré Kouření je spojeno se spoustou příjemných pocitů. Uvolňuje stres a úzkost, je příležitostí k sociální komunikaci. Lépe se nám soustředí, tloustneme pomaleji a se zapálením ranní cigarety cítíme velkou úlevu. Psychická závislost Pravidelné kouření není zlozvyk, ale projev psychické závislosti. Život průměrného kuřáka je kratší o 10 až 15 let Psychická závislost vzniká velmi rychle. Děti mohou kouření navyknout již za několik týdnů. Sociální návyk Kouření doprovází určité chování, jehož osvojení trvá několik měsíců až let. Návrat k nekuřáckému chování bývá proto velmi obtížný. Fyzická závislost fyzicky závislý kuřák kouří cigarety až k filtru, kde je nejvíc nikotinu, aby se cítil normálně, potřebuje udržovat stálou hladinu nikotinu v krvi. Kouří hned po probuzení, aby dohnal nedostatek způsobený spánkem,

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ

POJEM DROGA nervovou soustavu a její funkce . A to jak psychická, tak i fyzická LEGÁLNÍ a NELEGÁLNÍ DROGY POJEM DROGA Společným znakem všech drog je to, že dokáží ovlivnit centrální nervovou soustavu a její funkce V odborném názvosloví hovoříme o omamných a psychotropních látkách Na drogy vzniká závislost.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání

Pokorný Daniel žák si osvojí znalosti o typech a projevech základních drog a o sportovním dopinku Spec. vzdělávací potřeby Stupeň a typ vzdělávání Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby.

PERVITIN. Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. PERVITIN Vzhled Bílý, někdy nažloutlý či nafialovělý krystalický prášek barva se může lišit dle procesu výroby. Užívání především šňupání (účinky se projeví za cca 15 minut), nitrožilní (okamžitý účinek)

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý

Drogy. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013. Ročník: devátý Drogy Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 13. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s dělením návykových

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ

DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ DROGY A JEJICH ÚČINKY PROJEVY UŽÍVÁNÍ KDO JSME A CO DĚLÁME Semiramis, Laxus, Alma Organizace poskytující sociální a adiktologické služby. V současné době probíhá proces jejich spojování. Působnost ve 4

Více

Úvod. Legenda. Skupina drog

Úvod. Legenda. Skupina drog Úvod Tento stručný přehled slouží pouze jako základní informace o návykových látkách (drogách), vyskytujících se v České republice. Je určen především těm, kteří se nezabývají profesionální péčí o osoby

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 -

Drogy a volný čas. - porovnání 2007 vs. 2008 vs. 2009 vs. 2010 vs. 2011 vs. 2012 - Drogy a volný čas - porovnání vs. vs. vs. vs. vs. - Porovnání výsledků výzkumů provedených na SOŠ a SOU Jičínská 762 Mladá Boleslav ve školních letech 2006/07 až / - Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti

Hygiena a školní zdravotnictví. Závislosti Hygiena a školní zdravotnictví Závislosti Závislost Co je závislost? Neschopnost obejít se bez látky, činnosti, osoby, Nutkavá touha, které je těžké nevyhovět. Rizikové faktory: Osobnost člověka, vlastnosti

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina:

Anotace: Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova: Druh učebního materiálu: Druh interaktivity: Cílová skupina: Drogy Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k tématu drog a drogové závislosti. Jsou zde uvedeny základní znaky drog, vysvětleny pojmy závislost, narkoman, abstinenční příznaky. Ve stručnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují

DROGA. Chemická látka, která ovlivňuje naše chování. Způsobuje závislost psychickou i fyzickou. Drogy ovlivňují mysl - Drogy zamlží paměť a způsobují Obsah Droga Dělení drog Proč lidé berou drogy? Dělení drog dle účinku Inhalanty Účinky inhalantů Slangové názvy Rizika inhalantů Krátkodobé účinky Dlouhodobé účinky Jsou inhalanty návykové? Dělení inhalantů

Více

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh

Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoh Alkoholismus Barbora Čiklová 363324 Co je to alkoholismus? závažný zdravotní i celospolečenský problém problémy způsobené alkoholem (WHO) kontinuální pití nebo periodická konzumace alkoholu nekontrolované

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Alkaloidy. Základní vlastnosti

Alkaloidy. Základní vlastnosti Alkaloidy jsou vesměs jedovaté sloučeniny. Většina z nich náleží k rostlinným alkaloidům, vzácně se však vyskytují i alkaloidy živočichů (hlavně obojživelníků) a hub. V současné době je jich známo již

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 2. stupeň ZŠ Základní Zdravověda Rizika

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Účinky návykových látek Anotace Pracovní list týkající se problematiky drog a drogové závislosti. Úkoly

Více

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340)

Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Příloha 1: Rozdělení drog podle účinků na psychiku (Kalina a kol. 2008, str. 340) Látka Psychická závislost Somatická závislost Vzestup tolerance Stimulancia Silná Nevzniká Silný pervitin + + - + + kokain

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného ve školním roce 2014/15 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav - jaro 2015 - O. METODOLOGIE termín dotazování:

Více

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PP u akutní otravy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PP u akutní otravy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová INTOXIKACE - OTRAVY vznik a) nehoda, neúmyslný kontakt

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách

o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách I. Příloha: Dotazník DOTAZNÍK o závislostech dětí a mládeže na návykových látkách Dobrý den, jmenuji se Marie Dufková, jsem studentkou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ráda bych Tě požádala

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: GE Vyšší kvalita výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Autor: Mgr. Hana Křivánková Téma:

Více

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoaktivní látky. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoaktivní látky MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 7 Název materiálu: Psychoaktivní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_167 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Zdravotní péče ošetřovatelská péče

Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdravotní péče ošetřovatelská péče Zdeňka Mikšová Olomouc 29.11.2016 Ošetřovatelská péče Rozpoznání příznaků poruchy zdraví Svépomoc a pomoc Svépomoc a pomoc při poruše zdraví při poruše zdraví Dodržování

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze?

Osnova Co je to droga? lení drog Pro lidé berou drogy? Jak drogy p sobí? lení drog dle ú inku Stimula ní drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Osnova Co je to droga? Dělení drog Proč lidé berou drogy? Jak drogy působí? Dělení drog dle účinku Stimulační drogy extáze Tanec se smrtí? Co je extáze? Slangové názvy Pilulka lásky Následky užívání Krátkodobé,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008. drogy, sedativa, narkotika, opium, heroin, opiáty, nikotin, lysohlávky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ

AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ AUTODESTRUKTIVNÍ ZÁVISLOSTI A ZDRAVÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Autodestruktivní závislosti a zdraví

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe - pokračování

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

VY_32_INOVACE_03_02_15

VY_32_INOVACE_03_02_15 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_15 Výchova ke zdraví Kouření Číslo projektu Klíčová aktivita Zařazení učiva v rámci ŠVP Ověřeno Název DUMu Anotace Autor CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie - biochemie kvarta Datum tvorby 15.11.2012 Anotace a) určeno

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Ludmila Jakubcová. Dostupné z Metodického portálu  ; ISSN OTRAVY AnotacePrezentace seznamuje žáky s druhy otrav a poskytnutím rychlé první pomoci. Autor Mgr. Ludmila Jakubcová Jazyk Čeština Očekávaný Žák ví, co je to otrava. Ví, s jakými druhy otrav se může setkat.

Více

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy

1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy Příloha č.1 Dotazník použitý při výzkumu 1. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás doma o drogách? a) často b) zřídka c) nikdy 2. Mluvilo se v uplynulém pololetí u vás ve školním vyučování o drogách? a)

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08

Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Závěry drogového průzkumu ve šk.roce 2007/08 Průzkum byl proveden v prosinci šk.r.2007/08. Cílem bylo zjistit aktuální situaci v oblasti vztahů mezi studenty ve škole a v rodině, sledovat jejich mimoškolní

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG

LEGALIZACE LEHKÝCH DROG MATERIÁLY - BIOLOGIE PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 LEGALIZACE LEHKÝCH DROG Mgr. Renata Müllerová, 2012 Úvod Použitá metoda: Název debaty: debata Jste pro legalizaci lehkých

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Stimulační drogy - pervitin

Stimulační drogy - pervitin Stimulační drogy - pervitin Pervitin Co je pervitin? Jak vypadá pervitin? Slangové výrazy Z čeho se vyrábí? Smrtící účinky pervitinu Účinky pervitinu krátkodobé, dlouhodobé Kategorie užívání Stádia zážitku

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více

2. Je Vám: a) b) c) 21 a více DOTAZNÍK Jsem studentkou Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika. Píši diplomovou práci, ve které řeším šetření o stavu prevence a míře zneužívání návykových látek na středních školách pro

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

STRES STRES ZÁTĚŽ, TÍSEŇ, TLAK, ÚZKOST BÝT VYSTAVEN VNĚJŠÍM SILÁM, TLAKŮM NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘEDSTAVA: STRES JE SÍLA, KTERÁ ZPŮSOBUJE TĚLESNÉ NEBO PSYCHICKÉ VYČERPÁNÍ A UTRPENÍ STRES PROŽÍVÁ ČLOVĚK, KTERÝ JE

Více

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů

- prezentace je určená k promítnutí studentům a seznamuje je s problematikou sociálně patologických jevů Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Sociálně patologické jevy Ročník 1. Datum tvorby

Více

Zdravý životní styl pohyb a strava

Zdravý životní styl pohyb a strava Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl pohyb a strava Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.20 Vzdělávací oblast: zdravý životní

Více

Vypracovala Jana Váleková

Vypracovala Jana Váleková Vypracovala Jana Váleková 386370 Opiáty Alkaloid obsažený v opiu, extrakt z nezralých makovic máku setého (papaver somniferum). Hlavní opiáty: Morfin Heroin Kodein Thebain Účinky: na CNS, Sedativum, anxiolytikum,

Více

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert

Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání. PhDr. Jiří Frýbert Fentanylové náplasti a jejich injekční zneužívání PhDr. Jiří Frýbert Situace - konec roku 2010 stížnosti na heroin - přechod na pervitin či náhrada jinými opioidy - od konce roku 2010 přechod na Vendal

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř.

Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. KOUŘENÍ Kouření je činnost, při které je skrze spalování nějaké látky, nejčastěji tabáku, uvolňován a následně vdechován či ochutnáván její kouř. Kouření má jistý společenský význam; zatímco v 19. století

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček

Zhodnocení drogové situace na Broumovsku. MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Zhodnocení drogové situace na Broumovsku MUDr. Jakub Minařík Mgr. Jiří Staníček Cíl a témata studie Zmapování drogové scény jejích změn, Identifikace hlavních užívaných drog a jejich dostupnosti, Identifikace

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu. O. Sláma, MOU Brno Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, MOU Brno Proč je důležité, aby si lékař s pacientem dobře rozuměli, když je řeč o bolesti Několik poznámek k léčbě bolesti morfinem a silnými opioidy Sedmero

Více

DROGOVÁ ZÁVISLOST pracovní list

DROGOVÁ ZÁVISLOST pracovní list DROGOVÁ ZÁVISLOST pracovní list Anotace Tento pracovní list s názvem Drogová závislost se zabývá tématem vzniku a rozvoje závislosti a předloţením volby, zda brát drogy či ne. Ţákům je předloţen příběh

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické

specifické v čase i prostoru (co pro jednu společnost může být normální, jiná považuje za patologické Otázka: Normální a patologické jevy, sociální patologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): kryska Sociologické jevy společnost se opírá o normy a stojí na lidské solidaritě (soudržnosti) - to,

Více

Příloha 2: Dotazník diplomové práce

Příloha 2: Dotazník diplomové práce Příloha 2: Dotazník diplomové práce Tento dotazník slouží jako podklad pro výzkum studie s názvem Souvislosti mezi závislostním chováním na internetu a užíváním návykových látek u vysokoškolských studentů

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název SYNDROM VYHOŘENÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Olga Čadilová SYNDROM VYHOŘENÍ Burn - out Syndrom vyhoření vyhoření

Více

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE

Centrum adiktologie. Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Centrum adiktologie Bakalářský studijní obor ADIKTOLOGIE Název předmětu: Číslo předmětu: 1376 Klinická adiktologie I Klinická farmakologie návykových látek Semestr: 3. (2. ročník zimní, 2006/2007) Garant

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává

TISKOVÁ ZPRÁVA. Náctiletí pijí méně, ale konzumace nadměrných dávek přetrvává TISKOVÁ ZPRÁVA Užívání drog mezi dospívajícími v Evropě klesá, české zkušenosti náctiletých zůstávají nadné Potvrdila to Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v roce 2015 PRAHA, 20.09.2016

Více