Asertivita v životě pedagoga Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asertivita v životě pedagoga Gymnázium, Broumov, Hradební 218"

Transkript

1 Asertivita v životě pedagoga Gymnázium, Broumov, Hradební 218 TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Srdečně Vás vítáme na dnešním semináři TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. poskytuje profesionální služby v oblasti vzdělávání dospělých od roku Ze dvou školících center v Ostravě a Praze připravujeme vzdělávací akce pro klienty z celé České republiky. Naše aktivity jsou zaměřeny do oblastí osobnostního, počítačového a jazykového vzdělávání. Naše společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR. V oblasti počítačových kurzů jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsme také testovacím střediskem ECDL. Jedním z hlavních cílů naší společnosti je podpora osobního růstu jednotlivců i celých týmů. K naplnění těchto cílů nám také pomáhá spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektů Evropské unie. Tvorbou a realizací grantových projektů se zabýváme již od roku V současné době je velká část našich aktivit směrována k rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím ESF v ČR ve spolupráci s významnými zaměstnavateli v regionech celé České republiky. Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. ve spolupráci s realizačním týmem Vaší společnosti připravila tento seminář, který je navržen dle vzdělávacích potřeb účastníků cílové skupiny. Vážíme si důvěry Vás všech.

3 OBSAH ÚVOD A CÍLE PROGRAMU A S E R T I V I T A - jako filozofie jednaní TYPY ASERTIVITY TYPY JEDNÁNÍ ZÁKLADNÍ ASERTIVNÍ PRÁVA ASERTIVITA A POVĚRY ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ a ASERTIVNÍ TECHNIKY ODMÍTNUTÍ PŘIJÍMÁNÍ A SKLÁDÁNÍ KOMPLIMENTŮ POŽÁDÁNÍ O LASKAVOST PROSAZENÍ OPRÁVNĚNÉHO NÁROKU JAK REAGOVAT NA KRITIKU ASERTIVNÍ KOMUNIKACE V PROSTŘEDÍ ŠKOLY JAK DOSÁHNOUT PŘIJATELNÉHO KOMPROMISU PŘI OBOUSTRANNÉ ASERTIVNÍ KOMUNIKACI SHRNUTÍ A ZÁVĚR POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

4 ÚVOD A CÍLE PROGRAMU Předstva o asertivitě 2

5 Co to je asertivita? 1. A S E R T I V I T A - jako filozofie jednaní Přibližně bychom mohli tento termín přeložit jako : Zdravé, přiměřené sebeprosazení, kdy nejednáte na úkor druhých, ale zároveň nedopustíte, aby ostatní jednali na úkor vás. Je to jednání, které není ani pasivní ani agresivní. Upíráte-li právo na myšlenky a pocity druhým Upíráte-li je sobě (poškozujete sami sebe) - jednáte agresivně - jednáte pasivně Asertivní jednání je interaktivní - předpokládá - jak možnost vyjádřit vlastní myšlenky, pocity a potřeby, tak i možnost přijmout myšlenky, pocity a potřeby druhých. Asertivita je nemanipulativní - ten, kdo se za její pomoci prosazuje, šetří důstojnost druhých. Nesnaží se je přelstít ani převálcovat. Chceme-li být asertivní musíme: se rozhodnout, co chceme určit zda je to fair jasně o to požádat neobávat se podstoupit riziko být klidný a uvolněný vyjádřit své pocity otevřeně snadno sdělovat a přijímat pochvaly udělovat a přijímat korektní kritiku navrhnout a přijímat kompromis Chceme-li být asertivní nesmíme: chodit jako kolem horké kaše jednat za zády svých partnerů zastrašovat být vulgární potlačovat své pocity 3

6 2. TYPY ASERTIVITY 1. základní jednoduché vyjadřování názorů, myšlenek,pocitů city: Mám o tebe starost odmítnutí : Rád ti pomohu zítra. Dnes mám už dohodnutý program. odolávání : Nezlobte se, ale nechci pokračovat v tomto rozhovoru. 2. empatická obsahuje vnímavost a citlivost k jiným lidem. Při této asertivitě respektujeme názor jiných, avšak ponecháváme si právo rozhodnout o jejich akceptaci. Chápu vše, co říkáš. Pomáhala jsi mi celý život. Teď mi nejvíce pomůžeš, když to necháš na mě 3. eskalující zpočátku se projevujeme velmi mírně. Je-li naše stanovisko ignorováno, zesílíme (eskalujeme) naši asertivitu bez sklouznutí do agrese. Několikrát jsem vás na to upozorňoval, několikrát žádal opravu. Nic se, bohužel nezměnilo. Jsem nucen podat na vás stížnost. 4. konfrontační neútočte, žádejte doplňující informace. Jasně jsem se dohodli, že mi budeš splácet stovku měsíčně. Můžeš mi vysvětlit, proč jsi už půl roku nic nezaplatil? FUNKCE ASERTIVITY 1. Buduje a posiluje sebevědomí 2. Vede ke spolupráci 3. Učí přijímat prohru 4. Učí prosadit svůj názor 4

7 3. TYPY JEDNÁNÍ AGRESIVNÍ JEDNÁNÍ Zevšeobecňujeme Ztotožňujeme osobu s problémem Nepředkládáme racionální důvody - vlastní výklad Prosazujeme zájmy bez oprávnění Předstíráme Intrikaříme Soudíme předpokládáme Máme poslední slovo Skáčeme do řeči Děláme potíže a problémy Házíme odpovědnost na ostatní PASIVNÍ JEDNÁNÍ Vymýšlíme výmluvy říkáme lži Vyhýbáme se situacím nebo lidem Nedáváme najevo svá přání, pocity a nesouhlas Vzdáváme se svých práv, přijímáme myšlenky druhých, přestože vnitřně nesouhlasíme Přijímáme přání jiných lidí jako svou povinnost Vyhýbáme se povinnostem Odkládáme řešení problémů místo jejich řešení Ospravedlňujeme své chování ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Popisujeme, co se stalo Vyjadřujeme se jasně Vyjadřujeme přání, požadavky, pocity a nesouhlas Vyjadřujeme se o svých právech Chováme se přístupně Řídíme (vedeme směrem k cíli) 5

8 Plánujeme Řešíme konstruktivně problémy Přijímáme zodpovědnost za své jednání Omluvíme se při omylu Známe a připustíme své možnosti BEZPEČNÝ POSTUP K ASERTIVNÍ KOMUNIKACI 1) Popisovat fakta jednání. 2) Vyjádřit své pocity. 3) Jasně popsat očekávaný výsledek/jednání. 4) Předvídat pozitivní/negativní důsledky. 6

9 CHOVÁNÍ PASIVNÍ AGRESIVNÍ ASERTIVNÍ FORMULACE Máš pravdu, nezáleží na tom, co si myslím, ani cítím. Mám pravdu. Ty si to myslíš špatně. Na tvých pocitech nezáleží. Takhle vidím situaci. Toto si myslím a cítím. To chci a to ne. Co ty na to? ÚČEL Vyhnout se konfliktu. Dosáhnout otho, co chci, za každou cenu. Otevřená komunikace a vzájemný respekt. PROSTŘEDKY HLAS Slabý, nejistý, váhavý. Polykání čáati slov a vět, pomlky. Hlasitý, staccato. Intonace - sarkastická nebo vyžadující. Pevný, vřelý, dobře modulovaný, rovnoměrný rytmus, zdůrazňování. OČI Odvrácené, dívající se dolů do stran. Pronikavé, chladné, nepřátelsky upřené. Přímé, otevřené, poctivé, udržující, přiměřený kontakt. TĚLO Shrbené, pokroucení, ochablé, časté přikyvování, kroucení rukama. Napřímené, tuhé, náklon kupředu, ukazování prstem, ruce na prsou. Uvolněné, vyvážené držení, pevný vzpřímený postoj, ruce podél těla. VÝSLEDKY ++ Snížený seberespekt, lítost či hněv od druhých, nenaplnění potřeb, doufání, že někdo uhodne. V podstatných věcech nedosahuje pokrok. Pochybený seberespekt, nutnost udržet pozice za každou cenu, narušené vztahy. Krátkodobé vítězství, vytvořené nepřátelsví. Udržení a budování respektu i seberespektu, dosažení cílů, dobré vztahy s druhými lidmi, práce s podstatnými skutečnostmi. 7

10 Potřebujeme znát tyto asertivní dovednosti: 1. uvědomit si své přednosti 2. použijte základní myšlenku jednání (veďte ji k cíli) 3. nenechte se nachytat 4. připravte si případné ústupky 5. buďte struční 6. buďte sebejistí 7. vyhněte se slovní vatě 8. zapojte se do diskuse jen v nezbytně nutném případě 9. buďte pozitivní 10. zvolte vhodnou intenzitu nesouhlasu 8

11 4. ZÁKLADNÍ ASERTIVNÍ PRÁVA ( 11 práv ) Jsou to práva, která každý z nás má a jejichž cílem je zabránit manipulativnímu chování druhých vůči nám. MÁŠ PRÁVO: 1. Sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a jejich důsledky sám zodpovědný. 2. Nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující tvé chování. 3. Posoudit, zda a nakolik jsi odpovědný za řešení problémů ostatních lidí. 4. Změnit svůj názor. 5. Dělat chyby a být za ně zodpovědný. 6. Říci : Já nevím. 7. Být nezávislý na dobré vůli ostatních. 8. Dělat nelogická rozhodnutí. 9. Říci : Já ti nerozumím. 10. Říci : Je mi to jedno. 11. Sám rozhodnout, zda budeš jednat asertivně nebo ne. Právo rozhodnout se nejednat asertivně 9

12 5. ASERTIVITA A POVĚRY 1. základní asertivní právo říká: Máš právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný. Manipulační pověra: Neměl bys nezávisle posuzovat sám sebe a svoje reakce. Musíš být posuzován vnějšími pravidly a autoritou, která je moudřejší a větší než jsi sám. Prvním krokem na cestě k sebeprosazení je třeba si uvědomit, že nikdo nemůže manipulovat vašimi emocemi či chováním, pokud to sami nedovolíte. 2. asertivní právo říká: Máš právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující tvé chování. Manipulační pověra: Za své chování jsi zodpovědný druhým lidem a měl bys tedy to, co děláš, zdůvodnit a ospravedlnit. Je samozřejmá omluva v autobuse, při šlápnutí na nohu, ale není nutno zbytečně moc omluv a výmluv. 3. asertivní právo říká: Máš právo posoudit, zda a nakolik jsi odpovědný za řešení problémů ostatních lidí. Manipulační pověra: Vůči některým institucím, věcem a lidem máš větší závazky než vůči sobě samému. Měl bys obětovat svoje vlastní výhody, abys udržel tyto systémy v chodu. Jestliže nepracují efektivně, musíš se přizpůsobit ty, nikoliv systém. 10

13 Máš právo změnit svůj názor. 4. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Názor, ke kterému ses přiklonil, bys neměl nikdy měnit. Musel bys ospravedlnit svůj nový výběr nebo přiznat, že ses mýlil. Pokud ses mýlil, znamená to, že jsi nezodpovědný, že se asi budeš mýlit znovu, že prostě nejsi schopen se sám rozhodnout. 5. asertivní právo říká: Máš právo dělat chyby a být za ně odpovědný. Manipulační pověra: Nesmíš dělat chyby. Pokud je děláš, musíš mít pocit viny. Ostatní lidé by v takovém případě měli tvé chování a rozhodování kontrolovat. Máš právo říci: JÁ NEVÍM. 6. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Měl bys znát odpovědi na všechny dotazy týkající se možných konsekvencí tvého chování, protože když tyto odpovědi neznáš, nejsi si vědom problémů, které způsobuješ ostatním lidem, jsi nezodpovědný a měl bys být kontrolován. 7. asertivní právo říká: Máš právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. Manipulační pověra: Lidé, se kterými přicházíš do styku, k tobě musejí mít kladný vztah. Potřebuješ kooperaci druhých lidí, abys přežil. Je velmi důležité, aby tě lidé měli rádi. 11

14 Máš právo dělat nelogické rozhodnutí. 8. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Vše co děláš, musí mít logiku či vysvětlení podle všeobecně platných pravidel, které jsou v souladu s tím, co říkáš. Jinak nejsi spolehlivý. Máš právo říci: JÁ TI NEROZUMÍM. 9. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Musíš být senzitivní a umět předvídat potřeby svých bližních. Musíš chápat, co potřebují, aniž by to jasně řekli. Jestliže nechápeš, co druzí chtějí i bez toho, že by ti to výslovně řekli, nejsi schopen žít s nimi v harmonii a jsi necitlivý ignorant. Máš právo říci: JE MI TO JEDNO. 10. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Musíš se snažit být lepším, stále lepším, dokud nebudeš ve všech ohledech perfektní. Asi se ti to nepovede, ale musíš se snažit. Jestliže ti někdo naznačí, jak by ses mohl zlepšit, máš povinnost tento pokyn následovat. Když to neuděláš, jsi líný, bezcenný a nezasloužíš respekt od nikoho ani od sebe. 11. asertivní právo říká: Máš právo sám rozhodovat, zda budeš jednat asertivně nebo ne. Manipulační pověra: Musíš za všech okolností jednat asertivně, když už víš, co to je, a když sis tuto dovednost osvojil. 12

15 TŘI KROKY K ASERTIVITĚ 1. Dej najevo, že chápeš, jak se na věc dívá ten druhý, že mu rozumíš: Chápu, co tím chcete říci, co tím myslíte.. 2. Vyjádři svůj názor, jak se na věc díváš: avšak (ovšem, protože mám zkušenost...), já to vidím takto, já si myslím, jsem přesvědčen, že to musí být. 3. Navrhni řešení, řekni, co chceš, aby se stalo: a tak navrhuji, proto si myslím, že.. 13

16 6. ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ a ASERTIVNÍ TECHNIKY 1. Pokažená gramofonová deska Technika, která Vás klidným opakováním toho, co chcete, učí vytrvalost v prosazování svého, bez nutnosti připravených argumentů nebo pocitu zlosti. Umožňuje ignorovat manipulativní a argumentační léčky a trvat přitom na svém. 2. Otevřené dveře Technika, která Vás učí akceptovat manipulativní kritiku tak, že klidně přitakáte svému kritikovi, že v tom, co říká může být něco pravdy. Dovoluje vám zůstat přitom konečným soudcem sebe samého i toho, co děláme. Umožňuje vám přijímat kritiku klidně, bez úzkosti či obran a zároveň neposkytuje vašemu kritikovi žádné posílení. 3. Sebeotevření Technika usnadňující sociální komunikaci a redukující manipulaci pomocí sdělovaní kladných i záporných aspektů vaši osobnosti a chování. Umožňuje klidně vyjádřit i takové věci, které dříve způsobily pocity úzkosti. 4. Volné informace Technika, která učí rozpoznávat v konverzaci prvky pro vašeho partnera zajímavé a důležité a současně nabízet volné informace nevyžádané. 5. Negativní aserce Technika, která Vás učí přijímat vaše chyby a omyly tak, že jednoznačně souhlasíte s kritikou Vašich skutečných negativných kvalit, atˇ již konstruktivních, nebo agresivních. Umožňuje posouzení vlastního chování bez obrany,úzkosti či popírání chyby, přičemž zároveň redukuje zlost a agresi Vašeho kritika. 6. Negativní dotazování 14

17 Technika, která vede k aktivní podpoře kritiky, s cílem používat získané informace (jsou-li konstruktivní ) nebo je vyčerpat. Kritik je přitom veden k větší asertivitě a menší závislosti na manipulativních manévrech. 7. Selektivní ignorování Technika, která rovněž umožňuje vyrovnávat se s kritikou. Přitom na kritiku manipulativní, nevěcnou nereaguje. Dáme však najevo, že jsme slyšeli (např. Myslím, že ti rozumín ), k meritu věci se však nevyjadřujeme. 8. Přijatelný kompromis Není-li v sázce vaše sebeúcta, je vhodné v rámci sebeprosazení nabídnout pro obě strany přijatelný kompromis. Tam, kde je v sázce osobní sebehodnocení, kompromis při asertivním jednání neexistuje. 15

18 ŘÍKEJ NE, POKUD CHCEŠ ŘÍCT NE. 7. ODMÍTNUTÍ Mnoho lidí zamění to, co musí, za to co by měli. Bojí se odmítat, anebo při tom mají pocity viny a potřebu své odmítnutí zdůvodnit ODMÍTNUTÍ PŘEDPOKLADY: Přijmout postoj, že mám právo být soudcem svého chování. Vytrvalost a pokoj vydržet v odmítání, pokojným způsobem trvat na vlastním rozhodnutí. Zformulovat odmítnutí a to stále opakovat, i když jsou pokusy o manipulaci vašeho rozhodnutí. Odvaha a vnitřní síla překonat úzkost z toho, že mě nebudou mít rádi, pokud odmítnu. Odlišit kategorie CHCI a MUSÍM od manipulativní kategorie MĚL BYCH. ODMÍTNUTÍ PRAVIDLA: Zformulovat odmítnutí a vlastní stanovisko - jasně, srozumitelně a stručně. Čestně a slušně zdůvodnit své odmítnutí Pokud to chci. Trvat na svém rozhodnutí a nenechat sebou manipulovat. Byt citlivý na rozdíl mezi agresivitou a asertivitou nejednat agresivně. Citlivě vnímat vlastní pocity a situace. / Mám rád lidi a můžu nabídnout kompromis toto není selhání ale schopnost reagovat jinak. 16

19 8. PŘIJÍMÁNÍ A SKLÁDÁNÍ KOMPLIMENTŮ Komplimenty patří k našemu životu a měli bychom je umět rozdávat, ale i přijímat. Správný kompliment by měl být vysloven jasně, klidně, věcně a adresně. Komplimenty by však neměly být skládány jen mezi muži a ženami. Kompliment pomáhá aktivně přistupovat k pozitivním vlastnostem sebe samého. Člověk má právo formulovat komplimenty bez pocitu viny a morálního odsouzení za samochválu. Podporuje a upevňuje sebeúctu. Přijměte uznání, neodmítejte ho. 17

20 9. POŽÁDÁNÍ O LASKAVOST Nemůžeme očekávat, že nám lidé vyčtou z očí naše přání tento předpoklad o telepatii lidí kolem nás a o jejich povinnosti dělat nám dobře je v pozadí mnohých nedorozumění. PŘEDPOKLADY: Odvaha překonat strach z odmítnutí. Ochota překonat sociální nepohodu z toho, že je potřebné někoho prosit, že jsme odkázaní na jeho dobrou vůli. Najít přiměřenou formu. PRAVIDLA: Musí byt jasné, že nejde o nárok, ale žádáme laskavost. Žádost můžeme opakovat nanejvýš 2-3 krát / další žádosti snižují už sebeúctu žádajícího /. Vysvětlit jasně, věcně a stručně proč a co žádáme. Používat / chci tě požádat o laskavost /. Neponižovat se. Používat ocenění / nevhodné je manipulatívní lichocení /. Odhadnout splnitelnost požadavky, nežádat nesmyslně moc. Neverbalita pohled, gestikulací, pozice úsměv v pravé chvíli. 18

21 PŘEDPOKLADY: 10. PROSAZENÍ OPRÁVNĚNÉHO NÁROKU Ujasnit si, zda jde opravdu o nárok / jak prosíme o něco, na co máme nárok, koledujeme si tím o prohru, odmítaní, zklamání a dostáváme se do slepé uličky/ Vytrvalost a klid / klidným způsobem žádat o svůj nárok a vydržet v požádaní déle než partner v odmítaní/ Držet se základního požadavku Nastavit se na úspěch anebo kompromis Zformulovat požadavek a ten stále opakovat PRAVIDLA: Požadavek formulovat v 1. Osobě ve formě Já Zůstat klidný Vydržet v opakovaní svého požadavku Mít racionální odstup Na zavádějící otázky nereagovat Není potřeba reagovat přesně na to, co mluví ten druhý Neomlouvat se, nezdůvodňovat Trvat stále na svém a nedovolit, aby diskuse odbočila k něčemu jinému Neformulovat požadavek podmíněně / vrátili by jste mi / 19

22 11. JAK REAGOVAT NA KRITIKU Pokud je kritika úplně pravdivá: - přiznej to jasně: souhlasím, jsem líný - vysvětli, jak se cítíš: mám z toho špatný pocit - zjisti, jak tvoje chování ovlivňuje jiné: dělá vám to nějaké problémy? Pokud je kritika částečně pravdivá: - potvrď tu část, která je pravdivá: máš pravdu, někdy můžu být nezodpovědný - popírat zbytek: ale obyčejně jsem citlivý člověk Pokud je kritika úplně nepravdivá: - jednoznačně odmítni kritiku: - ne, nesouhlasím, není jsem.. - dolož pozitivní hodnocení: - jsem inteligentní - zeptej se, proč si to myslí: - co tě vede k tomuto rozhodnutí? Vyrovnávaní se s kritikou: Předpoklady: - Uvědomit si, že chyba nerovná se vina / když přiznám chybu, neznamená to, že musím mít pocit viny a že jsem bezmocný - Zůstat klidný - Budovat odolnost na nepřiměřenou kritiku - Nastavit se na přijetí kritiky, nebránit se nepopírat kritiku - Souhlasit s tím, s čím se můžeme ztotožnit / v kritice se vždy dá najít něco, s čím se dá souhlasit/ - Rozlišit kritiku oprávněnou a neoprávněnou, resp. nepřiměřenou a manipulativní Pravidla: - Pozorně vyslechnout to, co nám je sdělováno - Ověřit si, zda jsme porozuměli, pokud ne, požádat o uvedení příkladu 20

23 - Reagovat jen na to, co kritik skutečně sděluje ne na to, co usuzuje, že kritika skrytě obsahuje - Nepoužívat sarkasmus a ironii - Výroky formulovat tak, aby kritik nebyl urážený a ponižovaný / nejde o znevážení protivníka, ale o zvládaní vlastní nejistoty při přijímaní kritiky/ - Vyhnout se starým podmíněným odpovědím: přímé agresi / vehementnímu odmítnutí/ nepřímé agresi / Jak kritizovat Kritizovat jiného člověka má smysl a hodnotu tehdy, pokud je to postavené na konstruktivnosti. Proto je nevyhnutelné, aby to bylo konkrétní a jasně definované chování, které je předmětem kritiky. Odsouvání vyjádření oprávněné kritiky jen prohlubuje vzájemné napětí a míru následného konfliktu. Zásady poskytování kritiky: 1. Krok - Usilujte o to, aby jste k sobě vzájemně přistupovali pozitivně. Partner má právo, aby jste se k němu chovali s respektem a úctou. 2. Krok - Respektujte důvěrnost rozhovoru, ve kterém jde o vyjádření kritiky. Proto podle toho vyberte čas a místo. 3. Krok - Vyjadřujte se jasně a přesně popište to, co je předmětem Vaší kritiky. Příklad: V práci, kterou jste odevzdali nebyly udělané tyto věci 4. Krok - Vyjádřete svoje pocity, např.: Netrpělivě jsem čekal na náš rozhovor, protože chci rychle vyřešit takový problém. 21

24 5. Krok - Vytvořte prostor Vašemu partnerovi tím, že mu položíte otevřenou otázku jako např.: Jaký je Váš názor na to, proč vznikají tyto nedostatky? 6. krok Jasně popište přímý výsledek změněného chování partnera např.: Pokud jste dosáhli souhlas - Jsem přesvědčený, že táto změna bude znamenat podstatně lepší výkon celého oddělení Pokud jste nedosáhli souhlas např.: Budu rád, když zkontrolujete svoji práci předtím, než ji odevzdáte spolupracovníkům anebo mně. 7. Krok Sumarizujte všechny body, na kterých jste se dohodli a usilujte o ukončení rozhovoru pozitivním vyjádřením 22

25 12. ASERTIVNÍ KOMUNIKACE V PROSTŘEDÍ ŠKOLY STOP MANIPULACÍM Co je manipulace? Je to ovlivňování chování druhých lidí pomocí různě skrytých a různě rafinovaných nepřímých manévrů a výroků většinou se vydává za něco jiné Charakteristické je, že: Ne vždy je jasné, o co jde Často používá citově podbarvené argumenty ( oslovuje emoce ) Používá apel na morální a jiné hodnoty Dělá oběť zodpovědnou za vývoj situace Manipulativní chování je: Vychytralé, úskočné, vynalézavé, nápadité Nepřímo agresivní Záludné, rafinované ve své snaze ovládat druhé například pomocí sarkasmu, vzdoru, trucování apod. Příjemné vůči lidem v osobním styku s nimi, škodící jim za jejich zády má dvojí tvář Nevyzpytatelné, ne zcela čestné Lidé, kteří se setkají s manipulativním chováním, se cítí: Zmateni Rozzlobeni Vinni Frustrováni Typy manipulátorů ( podle Shostorma ) DIKTÁTOR 23

26 o odvolává se na autority, tradice, je autoritativní CHUDÁK o zdůrazňuje svoje handicapy (nemám na to) POČTÁŘ o spočítá si, co je pro něj výhodnější (rád by, ale nemůže) DRSŇÁK o okolí ukřičí OBĚTAVEC NEJLEPŠÍ o nechce nic pro sebe myslí jenom na druhé a chce jen takovou maličkost POSLEDNÍ SPRAVEDLIVÝ o kontroluje, kritizuje, vyvolává pocity viny OTEC MATKA o stará se i proti vůli sám ví, co je pro jiné nejlepší MAFIÁN o ochraňuje, ale je třeba mu za to sloužit, anebo aspoň neodporovat 24

27 13. JAK DOSÁHNOUT PŘIJATELNÉHO KOMPROMISU PŘI OBOUSTRANNÉ ASERTIVNÍ KOMUNIKACI Ptejte se otevřeně, ale snažte se přitom budovat důvěru zejména tím, že projevíte skutečný zájem. Pokud se cítíte zaskočení, vyžádejte si přestávku (nejednali byste pak asertivně). Je to hlavně tehdy, když partner vyvíjí nátlak, pokouší se manipulovat, je agresivní anebo pasivní. Objasněte vaše vlastní potřeby Buďte přímí a čestní. Úskočnost, lstivost, či manipulativní přístup podpoří vznik nedůvěry a konfliktu. Na druhé straně příliš rázný a energický přístup vyvolává pocit agresivní komunikace Dbejte na udržení této citlivé rovnováhy Sumarizujte vzájemnou komunikaci Při shrnutí často najdeme společné myšlenky a nejednou zjistíme, že neexistuje reální rozpor v zájmech a potřebách Dohodněte se na přijatelném řešení Věcný a logický postoj Vás vede k závěru, že to je to nejlepší, co můžete udělat. Rozpor mezi odlišnými názory, zájmy a potřebami se touto formou překonává. Žádna strana neztrácí, obě získávají. Konečný stav = Výhra Výhra, resp. Zisk - Zisk 25

28 SHRNUTÍ A ZÁVĚR SHRNUTÍ PROBRANÉ LÁTKY: Určili jsme, co je asertivita co musíme a co nesmíme, když chceme být asertivní. Určili jsme čtyři typy asertivity, které lze používat ve škole. Zařadili jsme funkce asertivity pedagogického pracovníka. Popsali jsme si typy jednání v životě pedagoga. Určili jsme si BEZPEČNÝ POSTUP NA ASERTIVNÍ KOMUNIKACI. Popsali jsme si chování pasívní, agresívní a asertivní. Určili jsme si asertivní dovednosti. Pojmenovali jsme základní asertivní práva. Objasnili jsme tři kroky k asertivitě. Osvojili jsme si asertivní chování a asertivní techniky. Zdokonalili jsme si asertivní komunikaci v prostředí školy. 26

29 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA Kudláčková Yveta, Jak se prosadit asertivně, Grada Praha, Ó Brienová Paddy, Asertivita, Management Press Praha, Křivohlavý Jaro, Tajemství úspěšného jednání, Grada Publishing Praha, Booker Dianna, Komunikujte s jistotou, Press Brno, Měchurová Albína, Jak dobře mluvit a úspešně jednat, Praha, Ján Praško, Hana Prašková, Asertivitou proti stresu, Grada - avicenum Alena Vališová, Asertivita v rodině a ve škole Čáp,J. - Psychologie výchovy a vyučování. Praha, Univerzita Karlova Fontana,D. Psychologie ve školní praxi, Praha, Portál 1997 Gutmannová, I. Cvičebnice asertivity. Praha, Budka 1995 Křivohlavý, J. Komunikace učitelů se žáky, Olomouc KPÚ 1987 Pařízek,V. Obecná pedagogika. Praha, SPN Pospíšil,M. Asertivita, Plzeň, vl. Náklad 1996 Vališová, A Umění asertivity. Učitelské noviny 1992, č.35 Vališová, A Autorita jako pedagogický problém. Praha. Univerzita Karlova Vališová, A Asertivní styl komunikace a jednání v prostředí rodiny a školy. Učitelské listy duben 1993 až 1994 ( osm dílů ) Šimůnková, J. K vybraným aspektům asertivního stylu jednání u středoškolské mládeže. Praha, FFUK 1997 ( diplomová práce ) Janoušek,J. Základní rysy asertivity. In: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha, Pedagogická fakulta UK 27

Štěstí přeje připraveným

Štěstí přeje připraveným PRŮVODCE KOMPETENCÍ - AKTIVNÍ PŘÍSTUP Štěstí přeje připraveným Jednou z nejčastějších odpovědí zaměstnavatelů na otázku, co od svých zaměstnanců očekávají je: Očekávám, že budou aktivní, že budou nejen

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI

KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Střední zdravotnická škola, Karviná, K. H. Borovského 2315 Projekt SIPVZ č. 0341P2005 KOMUNIKACE S NEMOCNÝMI Pracovní listy Jméno:.. Třída: Školní rok:. OBSAH Neverbální a verbální komunikace vymezení

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele

Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Pedagogické a právní minimum pro vychovatele Zvládání konfliktních situací v DD Projekt OP VK BEZ OBAV ZVLÁDNU TO CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 Obsah 1 Konflikt... 6 1.1 Definice konfliktu... 6 1.2 Buridanův

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95

Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing. Rok 2007. počet stran - 95 Tématické okruhy k absolutóriu z předmětu management a marketing Rok 2007 počet stran - 95 1 Tématické okruhy k absolutoriu z předmětu management a marketing 1. marketing, jeho vývojové etapy, uplatnění

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Etika a lidská práva v sociální práci Ondřej Fischer, Petr Jandejsek, Alena Kroupová, Helena Kunstová, René Milfait, Dana Moree TENTO

Více

Krizová intervence pro speciální pedagogy

Krizová intervence pro speciální pedagogy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Krizová intervence pro speciální pedagogy Michal Růžička a kolektiv Olomouc 2013 Oponenti: Mgr. Zdeňka Polínková Mgr. Pavlína Prachařová Vedoucí autorského

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok

Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Pedagogický proces 4. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém

Více