Asertivita v životě pedagoga Gymnázium, Broumov, Hradební 218

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Asertivita v životě pedagoga Gymnázium, Broumov, Hradební 218"

Transkript

1 Asertivita v životě pedagoga Gymnázium, Broumov, Hradební 218 TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Srdečně Vás vítáme na dnešním semináři TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. poskytuje profesionální služby v oblasti vzdělávání dospělých od roku Ze dvou školících center v Ostravě a Praze připravujeme vzdělávací akce pro klienty z celé České republiky. Naše aktivity jsou zaměřeny do oblastí osobnostního, počítačového a jazykového vzdělávání. Naše společnost je akreditována Ministerstvem vnitra ČR. V oblasti počítačových kurzů jsme akreditováni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jsme také testovacím střediskem ECDL. Jedním z hlavních cílů naší společnosti je podpora osobního růstu jednotlivců i celých týmů. K naplnění těchto cílů nám také pomáhá spolupráce s dalšími organizacemi v rámci projektů Evropské unie. Tvorbou a realizací grantových projektů se zabýváme již od roku V současné době je velká část našich aktivit směrována k rozvoji lidských zdrojů prostřednictvím ESF v ČR ve spolupráci s významnými zaměstnavateli v regionech celé České republiky. Společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. ve spolupráci s realizačním týmem Vaší společnosti připravila tento seminář, který je navržen dle vzdělávacích potřeb účastníků cílové skupiny. Vážíme si důvěry Vás všech.

3 OBSAH ÚVOD A CÍLE PROGRAMU A S E R T I V I T A - jako filozofie jednaní TYPY ASERTIVITY TYPY JEDNÁNÍ ZÁKLADNÍ ASERTIVNÍ PRÁVA ASERTIVITA A POVĚRY ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ a ASERTIVNÍ TECHNIKY ODMÍTNUTÍ PŘIJÍMÁNÍ A SKLÁDÁNÍ KOMPLIMENTŮ POŽÁDÁNÍ O LASKAVOST PROSAZENÍ OPRÁVNĚNÉHO NÁROKU JAK REAGOVAT NA KRITIKU ASERTIVNÍ KOMUNIKACE V PROSTŘEDÍ ŠKOLY JAK DOSÁHNOUT PŘIJATELNÉHO KOMPROMISU PŘI OBOUSTRANNÉ ASERTIVNÍ KOMUNIKACI SHRNUTÍ A ZÁVĚR POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA

4 ÚVOD A CÍLE PROGRAMU Předstva o asertivitě 2

5 Co to je asertivita? 1. A S E R T I V I T A - jako filozofie jednaní Přibližně bychom mohli tento termín přeložit jako : Zdravé, přiměřené sebeprosazení, kdy nejednáte na úkor druhých, ale zároveň nedopustíte, aby ostatní jednali na úkor vás. Je to jednání, které není ani pasivní ani agresivní. Upíráte-li právo na myšlenky a pocity druhým Upíráte-li je sobě (poškozujete sami sebe) - jednáte agresivně - jednáte pasivně Asertivní jednání je interaktivní - předpokládá - jak možnost vyjádřit vlastní myšlenky, pocity a potřeby, tak i možnost přijmout myšlenky, pocity a potřeby druhých. Asertivita je nemanipulativní - ten, kdo se za její pomoci prosazuje, šetří důstojnost druhých. Nesnaží se je přelstít ani převálcovat. Chceme-li být asertivní musíme: se rozhodnout, co chceme určit zda je to fair jasně o to požádat neobávat se podstoupit riziko být klidný a uvolněný vyjádřit své pocity otevřeně snadno sdělovat a přijímat pochvaly udělovat a přijímat korektní kritiku navrhnout a přijímat kompromis Chceme-li být asertivní nesmíme: chodit jako kolem horké kaše jednat za zády svých partnerů zastrašovat být vulgární potlačovat své pocity 3

6 2. TYPY ASERTIVITY 1. základní jednoduché vyjadřování názorů, myšlenek,pocitů city: Mám o tebe starost odmítnutí : Rád ti pomohu zítra. Dnes mám už dohodnutý program. odolávání : Nezlobte se, ale nechci pokračovat v tomto rozhovoru. 2. empatická obsahuje vnímavost a citlivost k jiným lidem. Při této asertivitě respektujeme názor jiných, avšak ponecháváme si právo rozhodnout o jejich akceptaci. Chápu vše, co říkáš. Pomáhala jsi mi celý život. Teď mi nejvíce pomůžeš, když to necháš na mě 3. eskalující zpočátku se projevujeme velmi mírně. Je-li naše stanovisko ignorováno, zesílíme (eskalujeme) naši asertivitu bez sklouznutí do agrese. Několikrát jsem vás na to upozorňoval, několikrát žádal opravu. Nic se, bohužel nezměnilo. Jsem nucen podat na vás stížnost. 4. konfrontační neútočte, žádejte doplňující informace. Jasně jsem se dohodli, že mi budeš splácet stovku měsíčně. Můžeš mi vysvětlit, proč jsi už půl roku nic nezaplatil? FUNKCE ASERTIVITY 1. Buduje a posiluje sebevědomí 2. Vede ke spolupráci 3. Učí přijímat prohru 4. Učí prosadit svůj názor 4

7 3. TYPY JEDNÁNÍ AGRESIVNÍ JEDNÁNÍ Zevšeobecňujeme Ztotožňujeme osobu s problémem Nepředkládáme racionální důvody - vlastní výklad Prosazujeme zájmy bez oprávnění Předstíráme Intrikaříme Soudíme předpokládáme Máme poslední slovo Skáčeme do řeči Děláme potíže a problémy Házíme odpovědnost na ostatní PASIVNÍ JEDNÁNÍ Vymýšlíme výmluvy říkáme lži Vyhýbáme se situacím nebo lidem Nedáváme najevo svá přání, pocity a nesouhlas Vzdáváme se svých práv, přijímáme myšlenky druhých, přestože vnitřně nesouhlasíme Přijímáme přání jiných lidí jako svou povinnost Vyhýbáme se povinnostem Odkládáme řešení problémů místo jejich řešení Ospravedlňujeme své chování ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Popisujeme, co se stalo Vyjadřujeme se jasně Vyjadřujeme přání, požadavky, pocity a nesouhlas Vyjadřujeme se o svých právech Chováme se přístupně Řídíme (vedeme směrem k cíli) 5

8 Plánujeme Řešíme konstruktivně problémy Přijímáme zodpovědnost za své jednání Omluvíme se při omylu Známe a připustíme své možnosti BEZPEČNÝ POSTUP K ASERTIVNÍ KOMUNIKACI 1) Popisovat fakta jednání. 2) Vyjádřit své pocity. 3) Jasně popsat očekávaný výsledek/jednání. 4) Předvídat pozitivní/negativní důsledky. 6

9 CHOVÁNÍ PASIVNÍ AGRESIVNÍ ASERTIVNÍ FORMULACE Máš pravdu, nezáleží na tom, co si myslím, ani cítím. Mám pravdu. Ty si to myslíš špatně. Na tvých pocitech nezáleží. Takhle vidím situaci. Toto si myslím a cítím. To chci a to ne. Co ty na to? ÚČEL Vyhnout se konfliktu. Dosáhnout otho, co chci, za každou cenu. Otevřená komunikace a vzájemný respekt. PROSTŘEDKY HLAS Slabý, nejistý, váhavý. Polykání čáati slov a vět, pomlky. Hlasitý, staccato. Intonace - sarkastická nebo vyžadující. Pevný, vřelý, dobře modulovaný, rovnoměrný rytmus, zdůrazňování. OČI Odvrácené, dívající se dolů do stran. Pronikavé, chladné, nepřátelsky upřené. Přímé, otevřené, poctivé, udržující, přiměřený kontakt. TĚLO Shrbené, pokroucení, ochablé, časté přikyvování, kroucení rukama. Napřímené, tuhé, náklon kupředu, ukazování prstem, ruce na prsou. Uvolněné, vyvážené držení, pevný vzpřímený postoj, ruce podél těla. VÝSLEDKY ++ Snížený seberespekt, lítost či hněv od druhých, nenaplnění potřeb, doufání, že někdo uhodne. V podstatných věcech nedosahuje pokrok. Pochybený seberespekt, nutnost udržet pozice za každou cenu, narušené vztahy. Krátkodobé vítězství, vytvořené nepřátelsví. Udržení a budování respektu i seberespektu, dosažení cílů, dobré vztahy s druhými lidmi, práce s podstatnými skutečnostmi. 7

10 Potřebujeme znát tyto asertivní dovednosti: 1. uvědomit si své přednosti 2. použijte základní myšlenku jednání (veďte ji k cíli) 3. nenechte se nachytat 4. připravte si případné ústupky 5. buďte struční 6. buďte sebejistí 7. vyhněte se slovní vatě 8. zapojte se do diskuse jen v nezbytně nutném případě 9. buďte pozitivní 10. zvolte vhodnou intenzitu nesouhlasu 8

11 4. ZÁKLADNÍ ASERTIVNÍ PRÁVA ( 11 práv ) Jsou to práva, která každý z nás má a jejichž cílem je zabránit manipulativnímu chování druhých vůči nám. MÁŠ PRÁVO: 1. Sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a jejich důsledky sám zodpovědný. 2. Nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující tvé chování. 3. Posoudit, zda a nakolik jsi odpovědný za řešení problémů ostatních lidí. 4. Změnit svůj názor. 5. Dělat chyby a být za ně zodpovědný. 6. Říci : Já nevím. 7. Být nezávislý na dobré vůli ostatních. 8. Dělat nelogická rozhodnutí. 9. Říci : Já ti nerozumím. 10. Říci : Je mi to jedno. 11. Sám rozhodnout, zda budeš jednat asertivně nebo ne. Právo rozhodnout se nejednat asertivně 9

12 5. ASERTIVITA A POVĚRY 1. základní asertivní právo říká: Máš právo sám posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný. Manipulační pověra: Neměl bys nezávisle posuzovat sám sebe a svoje reakce. Musíš být posuzován vnějšími pravidly a autoritou, která je moudřejší a větší než jsi sám. Prvním krokem na cestě k sebeprosazení je třeba si uvědomit, že nikdo nemůže manipulovat vašimi emocemi či chováním, pokud to sami nedovolíte. 2. asertivní právo říká: Máš právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující tvé chování. Manipulační pověra: Za své chování jsi zodpovědný druhým lidem a měl bys tedy to, co děláš, zdůvodnit a ospravedlnit. Je samozřejmá omluva v autobuse, při šlápnutí na nohu, ale není nutno zbytečně moc omluv a výmluv. 3. asertivní právo říká: Máš právo posoudit, zda a nakolik jsi odpovědný za řešení problémů ostatních lidí. Manipulační pověra: Vůči některým institucím, věcem a lidem máš větší závazky než vůči sobě samému. Měl bys obětovat svoje vlastní výhody, abys udržel tyto systémy v chodu. Jestliže nepracují efektivně, musíš se přizpůsobit ty, nikoliv systém. 10

13 Máš právo změnit svůj názor. 4. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Názor, ke kterému ses přiklonil, bys neměl nikdy měnit. Musel bys ospravedlnit svůj nový výběr nebo přiznat, že ses mýlil. Pokud ses mýlil, znamená to, že jsi nezodpovědný, že se asi budeš mýlit znovu, že prostě nejsi schopen se sám rozhodnout. 5. asertivní právo říká: Máš právo dělat chyby a být za ně odpovědný. Manipulační pověra: Nesmíš dělat chyby. Pokud je děláš, musíš mít pocit viny. Ostatní lidé by v takovém případě měli tvé chování a rozhodování kontrolovat. Máš právo říci: JÁ NEVÍM. 6. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Měl bys znát odpovědi na všechny dotazy týkající se možných konsekvencí tvého chování, protože když tyto odpovědi neznáš, nejsi si vědom problémů, které způsobuješ ostatním lidem, jsi nezodpovědný a měl bys být kontrolován. 7. asertivní právo říká: Máš právo být nezávislý na dobré vůli ostatních. Manipulační pověra: Lidé, se kterými přicházíš do styku, k tobě musejí mít kladný vztah. Potřebuješ kooperaci druhých lidí, abys přežil. Je velmi důležité, aby tě lidé měli rádi. 11

14 Máš právo dělat nelogické rozhodnutí. 8. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Vše co děláš, musí mít logiku či vysvětlení podle všeobecně platných pravidel, které jsou v souladu s tím, co říkáš. Jinak nejsi spolehlivý. Máš právo říci: JÁ TI NEROZUMÍM. 9. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Musíš být senzitivní a umět předvídat potřeby svých bližních. Musíš chápat, co potřebují, aniž by to jasně řekli. Jestliže nechápeš, co druzí chtějí i bez toho, že by ti to výslovně řekli, nejsi schopen žít s nimi v harmonii a jsi necitlivý ignorant. Máš právo říci: JE MI TO JEDNO. 10. asertivní právo říká: Manipulační pověra: Musíš se snažit být lepším, stále lepším, dokud nebudeš ve všech ohledech perfektní. Asi se ti to nepovede, ale musíš se snažit. Jestliže ti někdo naznačí, jak by ses mohl zlepšit, máš povinnost tento pokyn následovat. Když to neuděláš, jsi líný, bezcenný a nezasloužíš respekt od nikoho ani od sebe. 11. asertivní právo říká: Máš právo sám rozhodovat, zda budeš jednat asertivně nebo ne. Manipulační pověra: Musíš za všech okolností jednat asertivně, když už víš, co to je, a když sis tuto dovednost osvojil. 12

15 TŘI KROKY K ASERTIVITĚ 1. Dej najevo, že chápeš, jak se na věc dívá ten druhý, že mu rozumíš: Chápu, co tím chcete říci, co tím myslíte.. 2. Vyjádři svůj názor, jak se na věc díváš: avšak (ovšem, protože mám zkušenost...), já to vidím takto, já si myslím, jsem přesvědčen, že to musí být. 3. Navrhni řešení, řekni, co chceš, aby se stalo: a tak navrhuji, proto si myslím, že.. 13

16 6. ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ a ASERTIVNÍ TECHNIKY 1. Pokažená gramofonová deska Technika, která Vás klidným opakováním toho, co chcete, učí vytrvalost v prosazování svého, bez nutnosti připravených argumentů nebo pocitu zlosti. Umožňuje ignorovat manipulativní a argumentační léčky a trvat přitom na svém. 2. Otevřené dveře Technika, která Vás učí akceptovat manipulativní kritiku tak, že klidně přitakáte svému kritikovi, že v tom, co říká může být něco pravdy. Dovoluje vám zůstat přitom konečným soudcem sebe samého i toho, co děláme. Umožňuje vám přijímat kritiku klidně, bez úzkosti či obran a zároveň neposkytuje vašemu kritikovi žádné posílení. 3. Sebeotevření Technika usnadňující sociální komunikaci a redukující manipulaci pomocí sdělovaní kladných i záporných aspektů vaši osobnosti a chování. Umožňuje klidně vyjádřit i takové věci, které dříve způsobily pocity úzkosti. 4. Volné informace Technika, která učí rozpoznávat v konverzaci prvky pro vašeho partnera zajímavé a důležité a současně nabízet volné informace nevyžádané. 5. Negativní aserce Technika, která Vás učí přijímat vaše chyby a omyly tak, že jednoznačně souhlasíte s kritikou Vašich skutečných negativných kvalit, atˇ již konstruktivních, nebo agresivních. Umožňuje posouzení vlastního chování bez obrany,úzkosti či popírání chyby, přičemž zároveň redukuje zlost a agresi Vašeho kritika. 6. Negativní dotazování 14

17 Technika, která vede k aktivní podpoře kritiky, s cílem používat získané informace (jsou-li konstruktivní ) nebo je vyčerpat. Kritik je přitom veden k větší asertivitě a menší závislosti na manipulativních manévrech. 7. Selektivní ignorování Technika, která rovněž umožňuje vyrovnávat se s kritikou. Přitom na kritiku manipulativní, nevěcnou nereaguje. Dáme však najevo, že jsme slyšeli (např. Myslím, že ti rozumín ), k meritu věci se však nevyjadřujeme. 8. Přijatelný kompromis Není-li v sázce vaše sebeúcta, je vhodné v rámci sebeprosazení nabídnout pro obě strany přijatelný kompromis. Tam, kde je v sázce osobní sebehodnocení, kompromis při asertivním jednání neexistuje. 15

18 ŘÍKEJ NE, POKUD CHCEŠ ŘÍCT NE. 7. ODMÍTNUTÍ Mnoho lidí zamění to, co musí, za to co by měli. Bojí se odmítat, anebo při tom mají pocity viny a potřebu své odmítnutí zdůvodnit ODMÍTNUTÍ PŘEDPOKLADY: Přijmout postoj, že mám právo být soudcem svého chování. Vytrvalost a pokoj vydržet v odmítání, pokojným způsobem trvat na vlastním rozhodnutí. Zformulovat odmítnutí a to stále opakovat, i když jsou pokusy o manipulaci vašeho rozhodnutí. Odvaha a vnitřní síla překonat úzkost z toho, že mě nebudou mít rádi, pokud odmítnu. Odlišit kategorie CHCI a MUSÍM od manipulativní kategorie MĚL BYCH. ODMÍTNUTÍ PRAVIDLA: Zformulovat odmítnutí a vlastní stanovisko - jasně, srozumitelně a stručně. Čestně a slušně zdůvodnit své odmítnutí Pokud to chci. Trvat na svém rozhodnutí a nenechat sebou manipulovat. Byt citlivý na rozdíl mezi agresivitou a asertivitou nejednat agresivně. Citlivě vnímat vlastní pocity a situace. / Mám rád lidi a můžu nabídnout kompromis toto není selhání ale schopnost reagovat jinak. 16

19 8. PŘIJÍMÁNÍ A SKLÁDÁNÍ KOMPLIMENTŮ Komplimenty patří k našemu životu a měli bychom je umět rozdávat, ale i přijímat. Správný kompliment by měl být vysloven jasně, klidně, věcně a adresně. Komplimenty by však neměly být skládány jen mezi muži a ženami. Kompliment pomáhá aktivně přistupovat k pozitivním vlastnostem sebe samého. Člověk má právo formulovat komplimenty bez pocitu viny a morálního odsouzení za samochválu. Podporuje a upevňuje sebeúctu. Přijměte uznání, neodmítejte ho. 17

20 9. POŽÁDÁNÍ O LASKAVOST Nemůžeme očekávat, že nám lidé vyčtou z očí naše přání tento předpoklad o telepatii lidí kolem nás a o jejich povinnosti dělat nám dobře je v pozadí mnohých nedorozumění. PŘEDPOKLADY: Odvaha překonat strach z odmítnutí. Ochota překonat sociální nepohodu z toho, že je potřebné někoho prosit, že jsme odkázaní na jeho dobrou vůli. Najít přiměřenou formu. PRAVIDLA: Musí byt jasné, že nejde o nárok, ale žádáme laskavost. Žádost můžeme opakovat nanejvýš 2-3 krát / další žádosti snižují už sebeúctu žádajícího /. Vysvětlit jasně, věcně a stručně proč a co žádáme. Používat / chci tě požádat o laskavost /. Neponižovat se. Používat ocenění / nevhodné je manipulatívní lichocení /. Odhadnout splnitelnost požadavky, nežádat nesmyslně moc. Neverbalita pohled, gestikulací, pozice úsměv v pravé chvíli. 18

21 PŘEDPOKLADY: 10. PROSAZENÍ OPRÁVNĚNÉHO NÁROKU Ujasnit si, zda jde opravdu o nárok / jak prosíme o něco, na co máme nárok, koledujeme si tím o prohru, odmítaní, zklamání a dostáváme se do slepé uličky/ Vytrvalost a klid / klidným způsobem žádat o svůj nárok a vydržet v požádaní déle než partner v odmítaní/ Držet se základního požadavku Nastavit se na úspěch anebo kompromis Zformulovat požadavek a ten stále opakovat PRAVIDLA: Požadavek formulovat v 1. Osobě ve formě Já Zůstat klidný Vydržet v opakovaní svého požadavku Mít racionální odstup Na zavádějící otázky nereagovat Není potřeba reagovat přesně na to, co mluví ten druhý Neomlouvat se, nezdůvodňovat Trvat stále na svém a nedovolit, aby diskuse odbočila k něčemu jinému Neformulovat požadavek podmíněně / vrátili by jste mi / 19

22 11. JAK REAGOVAT NA KRITIKU Pokud je kritika úplně pravdivá: - přiznej to jasně: souhlasím, jsem líný - vysvětli, jak se cítíš: mám z toho špatný pocit - zjisti, jak tvoje chování ovlivňuje jiné: dělá vám to nějaké problémy? Pokud je kritika částečně pravdivá: - potvrď tu část, která je pravdivá: máš pravdu, někdy můžu být nezodpovědný - popírat zbytek: ale obyčejně jsem citlivý člověk Pokud je kritika úplně nepravdivá: - jednoznačně odmítni kritiku: - ne, nesouhlasím, není jsem.. - dolož pozitivní hodnocení: - jsem inteligentní - zeptej se, proč si to myslí: - co tě vede k tomuto rozhodnutí? Vyrovnávaní se s kritikou: Předpoklady: - Uvědomit si, že chyba nerovná se vina / když přiznám chybu, neznamená to, že musím mít pocit viny a že jsem bezmocný - Zůstat klidný - Budovat odolnost na nepřiměřenou kritiku - Nastavit se na přijetí kritiky, nebránit se nepopírat kritiku - Souhlasit s tím, s čím se můžeme ztotožnit / v kritice se vždy dá najít něco, s čím se dá souhlasit/ - Rozlišit kritiku oprávněnou a neoprávněnou, resp. nepřiměřenou a manipulativní Pravidla: - Pozorně vyslechnout to, co nám je sdělováno - Ověřit si, zda jsme porozuměli, pokud ne, požádat o uvedení příkladu 20

23 - Reagovat jen na to, co kritik skutečně sděluje ne na to, co usuzuje, že kritika skrytě obsahuje - Nepoužívat sarkasmus a ironii - Výroky formulovat tak, aby kritik nebyl urážený a ponižovaný / nejde o znevážení protivníka, ale o zvládaní vlastní nejistoty při přijímaní kritiky/ - Vyhnout se starým podmíněným odpovědím: přímé agresi / vehementnímu odmítnutí/ nepřímé agresi / Jak kritizovat Kritizovat jiného člověka má smysl a hodnotu tehdy, pokud je to postavené na konstruktivnosti. Proto je nevyhnutelné, aby to bylo konkrétní a jasně definované chování, které je předmětem kritiky. Odsouvání vyjádření oprávněné kritiky jen prohlubuje vzájemné napětí a míru následného konfliktu. Zásady poskytování kritiky: 1. Krok - Usilujte o to, aby jste k sobě vzájemně přistupovali pozitivně. Partner má právo, aby jste se k němu chovali s respektem a úctou. 2. Krok - Respektujte důvěrnost rozhovoru, ve kterém jde o vyjádření kritiky. Proto podle toho vyberte čas a místo. 3. Krok - Vyjadřujte se jasně a přesně popište to, co je předmětem Vaší kritiky. Příklad: V práci, kterou jste odevzdali nebyly udělané tyto věci 4. Krok - Vyjádřete svoje pocity, např.: Netrpělivě jsem čekal na náš rozhovor, protože chci rychle vyřešit takový problém. 21

24 5. Krok - Vytvořte prostor Vašemu partnerovi tím, že mu položíte otevřenou otázku jako např.: Jaký je Váš názor na to, proč vznikají tyto nedostatky? 6. krok Jasně popište přímý výsledek změněného chování partnera např.: Pokud jste dosáhli souhlas - Jsem přesvědčený, že táto změna bude znamenat podstatně lepší výkon celého oddělení Pokud jste nedosáhli souhlas např.: Budu rád, když zkontrolujete svoji práci předtím, než ji odevzdáte spolupracovníkům anebo mně. 7. Krok Sumarizujte všechny body, na kterých jste se dohodli a usilujte o ukončení rozhovoru pozitivním vyjádřením 22

25 12. ASERTIVNÍ KOMUNIKACE V PROSTŘEDÍ ŠKOLY STOP MANIPULACÍM Co je manipulace? Je to ovlivňování chování druhých lidí pomocí různě skrytých a různě rafinovaných nepřímých manévrů a výroků většinou se vydává za něco jiné Charakteristické je, že: Ne vždy je jasné, o co jde Často používá citově podbarvené argumenty ( oslovuje emoce ) Používá apel na morální a jiné hodnoty Dělá oběť zodpovědnou za vývoj situace Manipulativní chování je: Vychytralé, úskočné, vynalézavé, nápadité Nepřímo agresivní Záludné, rafinované ve své snaze ovládat druhé například pomocí sarkasmu, vzdoru, trucování apod. Příjemné vůči lidem v osobním styku s nimi, škodící jim za jejich zády má dvojí tvář Nevyzpytatelné, ne zcela čestné Lidé, kteří se setkají s manipulativním chováním, se cítí: Zmateni Rozzlobeni Vinni Frustrováni Typy manipulátorů ( podle Shostorma ) DIKTÁTOR 23

26 o odvolává se na autority, tradice, je autoritativní CHUDÁK o zdůrazňuje svoje handicapy (nemám na to) POČTÁŘ o spočítá si, co je pro něj výhodnější (rád by, ale nemůže) DRSŇÁK o okolí ukřičí OBĚTAVEC NEJLEPŠÍ o nechce nic pro sebe myslí jenom na druhé a chce jen takovou maličkost POSLEDNÍ SPRAVEDLIVÝ o kontroluje, kritizuje, vyvolává pocity viny OTEC MATKA o stará se i proti vůli sám ví, co je pro jiné nejlepší MAFIÁN o ochraňuje, ale je třeba mu za to sloužit, anebo aspoň neodporovat 24

27 13. JAK DOSÁHNOUT PŘIJATELNÉHO KOMPROMISU PŘI OBOUSTRANNÉ ASERTIVNÍ KOMUNIKACI Ptejte se otevřeně, ale snažte se přitom budovat důvěru zejména tím, že projevíte skutečný zájem. Pokud se cítíte zaskočení, vyžádejte si přestávku (nejednali byste pak asertivně). Je to hlavně tehdy, když partner vyvíjí nátlak, pokouší se manipulovat, je agresivní anebo pasivní. Objasněte vaše vlastní potřeby Buďte přímí a čestní. Úskočnost, lstivost, či manipulativní přístup podpoří vznik nedůvěry a konfliktu. Na druhé straně příliš rázný a energický přístup vyvolává pocit agresivní komunikace Dbejte na udržení této citlivé rovnováhy Sumarizujte vzájemnou komunikaci Při shrnutí často najdeme společné myšlenky a nejednou zjistíme, že neexistuje reální rozpor v zájmech a potřebách Dohodněte se na přijatelném řešení Věcný a logický postoj Vás vede k závěru, že to je to nejlepší, co můžete udělat. Rozpor mezi odlišnými názory, zájmy a potřebami se touto formou překonává. Žádna strana neztrácí, obě získávají. Konečný stav = Výhra Výhra, resp. Zisk - Zisk 25

28 SHRNUTÍ A ZÁVĚR SHRNUTÍ PROBRANÉ LÁTKY: Určili jsme, co je asertivita co musíme a co nesmíme, když chceme být asertivní. Určili jsme čtyři typy asertivity, které lze používat ve škole. Zařadili jsme funkce asertivity pedagogického pracovníka. Popsali jsme si typy jednání v životě pedagoga. Určili jsme si BEZPEČNÝ POSTUP NA ASERTIVNÍ KOMUNIKACI. Popsali jsme si chování pasívní, agresívní a asertivní. Určili jsme si asertivní dovednosti. Pojmenovali jsme základní asertivní práva. Objasnili jsme tři kroky k asertivitě. Osvojili jsme si asertivní chování a asertivní techniky. Zdokonalili jsme si asertivní komunikaci v prostředí školy. 26

29 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA Kudláčková Yveta, Jak se prosadit asertivně, Grada Praha, Ó Brienová Paddy, Asertivita, Management Press Praha, Křivohlavý Jaro, Tajemství úspěšného jednání, Grada Publishing Praha, Booker Dianna, Komunikujte s jistotou, Press Brno, Měchurová Albína, Jak dobře mluvit a úspešně jednat, Praha, Ján Praško, Hana Prašková, Asertivitou proti stresu, Grada - avicenum Alena Vališová, Asertivita v rodině a ve škole Čáp,J. - Psychologie výchovy a vyučování. Praha, Univerzita Karlova Fontana,D. Psychologie ve školní praxi, Praha, Portál 1997 Gutmannová, I. Cvičebnice asertivity. Praha, Budka 1995 Křivohlavý, J. Komunikace učitelů se žáky, Olomouc KPÚ 1987 Pařízek,V. Obecná pedagogika. Praha, SPN Pospíšil,M. Asertivita, Plzeň, vl. Náklad 1996 Vališová, A Umění asertivity. Učitelské noviny 1992, č.35 Vališová, A Autorita jako pedagogický problém. Praha. Univerzita Karlova Vališová, A Asertivní styl komunikace a jednání v prostředí rodiny a školy. Učitelské listy duben 1993 až 1994 ( osm dílů ) Šimůnková, J. K vybraným aspektům asertivního stylu jednání u středoškolské mládeže. Praha, FFUK 1997 ( diplomová práce ) Janoušek,J. Základní rysy asertivity. In: Asertivita, sebereflexe, kooperace a dramatická výchova. Praha, Pedagogická fakulta UK 27

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA II. Základní typy jednání Chování PASIVNÍ AGRESIVNÍ

Více

Agresivní chování vyvolává u druhých lidí buď protiútok nebo pasivitu.

Agresivní chování vyvolává u druhých lidí buď protiútok nebo pasivitu. Asertivita Asertivita jako strategie jednání Slovo ASERTIVITA bychom mohli přeložit do češtiny jako zdravé, přiměřené sebeprosazení. Nejednat na úkor jiných, ale také nepřipustit jednání ostatních na vlastní

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1298_Asertivita_PWP STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

F6 Asertivita v efektivním komunikování

F6 Asertivita v efektivním komunikování Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F6 Asertivita v efektivním komunikování V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Charakteristika

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management ASERTIVITA jako prvek etiky osobnosti

Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management ASERTIVITA jako prvek etiky osobnosti Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management ASERTIVITA jako prvek etiky osobnosti Zpracovala: Karolína Vojáčková (348620) Datum zadání práce:

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Asertivní řešení konfliktních a stresových situací

Asertivní řešení konfliktních a stresových situací Asertivní řešení konfliktních a stresových situací Vzdělávací modul J Vzdělávání pracovníků v mateřinkách Středočeského kraje CZ.1.07/1.3.48/02.0045 PhDr. Ivana Šmejdová Co to je asertivita Forma chování,

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Terapeutická místnost

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list

Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list Asertivita a povinnosti, existují nějaké? Metodický list práce s interaktivní tabulí - asertivní práva, asertivní povinnosti samostatná práce do sešitů s prezentací - souvislost práv a povinností v rámci

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list

Jsem asertivní, mám právo... Metodický list Jsem asertivní, mám právo... Metodický list samostatná a skupinová práce - jaké pocity chci vzbuzovat v ostatních, jaké vzbuzuji, jaké vzbuzují ostatní ve mně práce s interaktivní tabulí a sešitem - asertivní

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Sociální inteligence - agresivita a aservita. Střední průmyslová škola Ostrov

Sociální inteligence - agresivita a aservita. Střední průmyslová škola Ostrov Sociální inteligence - agresivita a aservita Střední průmyslová škola Ostrov AGRESE Zkuste definovat pojem! = chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby

Více

Slova, která fungují doma i v práci

Slova, která fungují doma i v práci Slova, která fungují doma i v práci staňte se mediátorem svého života Eva Mašková červen 2014 1 Jak dosáhnout co chceme? 2 Komunikace v globálním světě 3 Kdo má pravdu? Normální je se nedomluvit! 4 Řešení

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

ASERTIVITA, řešení konfliktů. Jitka Dobešová

ASERTIVITA, řešení konfliktů. Jitka Dobešová ASERTIVITA, řešení konfliktů Jitka Dobešová Cílem tohoto tréninku je Uvědomit si komunikační stereotypy Nastavit zdravě sebeprosazující komunikaci pomocí asertivních technik 2 Asertivita je životní filozofie!!!

Více

Komunikace z hlediska sociální psychologie

Komunikace z hlediska sociální psychologie Komunikace z hlediska sociální psychologie Střední průmyslová škola Ostrov 1 Co je co? Zkuste vysvětlit! SOCIÁLNÍ PERCEPCE > vnímání a poznávání druhého, jak vnímáme druhého. IDENTIFIKACE > snaha napodobit

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE

MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE Komunikační proces - proces, kdy sdělující (komunikátor) předává informaci (zprávu) příjemci (komunikantovi) pomocí komunikačního kanálu (média) - vztah komunikátor ---- komunikační

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů

SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů SQ2 - Ochrana práv a chráněných zájmů Program pracuje v oblasti ochrany práv a chráněných zájmů se zdroji práv uvedených v Listině práv a svobod zejména čl. 3 a pak z Úmluvy o právech dítěte, které jsou

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT

CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT Mgr. Helena Pěnkavová SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, Poděbradská 2 Pedagogicko-psychologické poradenství K. Vary http://helena-penkavova.webnode.cz/ CO JSTE CHTĚLI VĚDĚT (O).. A BÁLI JSTE SE ZEPTAT PAMĚTI, ZDRŽ

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Základní struktura prodejního rozhovoru

Základní struktura prodejního rozhovoru PÉČE O KLIENTA II. Základní struktura prodejního rozhovoru CÍL Pozitivní závěr Uzavření obchodu Překonání námitek/ argumentace Prezentace řešení Analýza stávající situace - vyvolání diskuse odkrytí potřeb

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví

V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví 1/8 V.8 Člověk a zdraví V.8.1 Výchova ke zdraví V.8.1.II 2. stupeň V.8.1. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět svým obsahem bezprostředně navazuje na obsah vzdělávací

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

ASERTIVNÍ PRÁVA. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, březen 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

ASERTIVNÍ PRÁVA. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, březen 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ASERTIVNÍ PRÁVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Komunikační dovednosti.

Více

ETICKÁ VÝCHOVA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ. 1. období. Žák

ETICKÁ VÝCHOVA OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ. 1. období. Žák ETICKÁ VÝCHOVA UČIVO OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 1. STUPEŇ PŘEDMĚTY POZNÁMKY ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Komunikace při vytváření výchovného kolektivu -představení se, vytvoření základních komunikačních pravidel

Více

EVALVACE, DEVALVACE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EVALVACE, DEVALVACE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EVALVACE, DEVALVACE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Olga Čadilová t EVALVACE, DEVALVACE Každý vztah, každá interakce

Více

Efektivní komunikace osobně i elektronicky (Mgr. Liana Cihelková)

Efektivní komunikace osobně i elektronicky (Mgr. Liana Cihelková) Efektivní komunikace osobně i elektronicky (Mgr. Liana Cihelková) 1. Komunikační problémy v dnešní době 2. Jak zlepšit osobní komunikaci, změny v pravidlech 3. Nové možnosti komunikace 4. Posílení pravé

Více

Profesionální komunikace v prodeji PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců

Profesionální komunikace v prodeji PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců Profesionální komunikace v prodeji PRO-BIO Svaz ekologických zaměstnanců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU

PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU PŘÍPRAVA SCHŮZKY KROUŽKU Aktiv vedoucích mládeže ČRS Ostrava 27. 2. 2016 Bc. Hana Nevrlá RYBÁŘSKÁ KROUŽEK TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE Pedagogika věda o výchově a vzdělávání Pedagogika volného času záměrné

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 8 6 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h

Více

Section. Description

Section. Description lhaní Section Description Lež má krátké nohy,ale umí se na ně výborně postavit. unknown Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie. Jan Werich pravda / lež Lež vzniká tam, kde

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 1. st. Charakteristika vzdělávacího oboru V rámci prvního stupně se žáci seznamují s etickou výchovou v rámci integrovaného vzdělávání, tzn. prolínání do různých vzdělávacích oblastí. Týká se to převážně

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM

1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM 1. LEKCE MÉ JÁ, SEBEPOZNÁNÍ, SEBEPOJETÍ, VĚDOMÍ O SOBĚ SAMÉM Úvod Vycházejme z definice sebepoznání jako sociálního konstruktu osobnosti, ve němž je protagonista jak aktivní, tak pasivní. V procesu tvorby

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Pracovní listy KVARTA

Pracovní listy KVARTA Pracovní listy KVARTA Autor:Mgr.MartinaMale ková Použitá literatura: HANSEN ECHOVÁ,Barbara.Nápadyprorozvojahodnoceníklí ovýchkompetencížák.vyd.praha:portál, 2009, 117 s. ISBN 978-807-3673-888. MEZERA,Antonín.Projaképovolánísehodím?:jaksivybratst

Více

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování

Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování Postupy a techniky při práci s dětmi se specifickými poruchami chování příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Technologie potravin - management Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Zřizovatel:

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 12586/2009-22 V Praze dne 16.12.2009 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Asertivita. Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.

Asertivita. Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02. Asertivita Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Seznámení se Program školení Dnešní úkoly a cíle.

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Zápis z konkrétní práce se žáky

Zápis z konkrétní práce se žáky Zápis z konkrétní práce se žáky Aktivita 01 Na správné cestě CZ.1.07/1.2.27/01.0022 Základní škola, na které se akce konala: ZŠ a MŠ Hanušovice Datum a místo: 27. 5. 2013, multimediální učebna Zaměření

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY.

NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. NAŠE SRDÍČKOVÉ DĚTI JSOU DĚTI POHODOVÉ A NEMÁME S NIMI ŽÁDNÉ PROBLÉMY. PROTOŽE SE ZAČASTÉ SETKÁVÁME S VAŠIMI DOTAZY, CHCEME ZAVÉST TAKOVOU MALOU STRUČNOU VĚDOMOSTNÍ RUBRIKU. UMĚNÍ ODHADNOUT, CO JE VE ZLOBENÍ

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p

íznaky šikany: ímé znaky šikanování mohou být nap íklad: Posm šné poznámky na adresu žáka, poko ující p Příznaky šikany: Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť

Více

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků

Nejčastější důvody manažerského selhání. Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Nejčastější důvody manažerského selhání Průzkum mezi manažery středních a větších podniků Parametry průzkumu 498 Respondentů Manažeři a majitelé firem Střední a velké firmy s obratem nad 300 mil. Kč ročně

Více

METODIKA A METODICKÉ TEXTY

METODIKA A METODICKÉ TEXTY Projekt OPVK CZ.1.07/1.2.12/03.0019 Jde to i jinak-inkluzívní vzdělávání pro děti a mládež z DD METODIKA A METODICKÉ TEXTY INKLUZÍVNÍ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEDAGOGY A DĚTI Tato metodika je spolufinancována

Více