Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Poradenství a trénink Lidský mozek a mezilidské interakce

2 PHDR. ZDENKO MATULA, PPS Lidský mozek a mezilidské interakce Zpracoval: PhDr. Zdenko Matula Technická spolupráce: Petra Chocholatá Copyright 2013 PhDr. Zdenko Matula, PPS, Všechna práva vyhrazena. Žádné části tohoto manuálu nesmí být jakkoliv reprodukovány bez písemného souhlasu autora. PhDr. Zdenko Matula, PPS Točitá 1720/ Praha 4 Telefon:

3 Obsah NEUROVĚDNÉ ZÁKLADY MEZILIDSKÝCH INTERAKCÍ ÚVOD NEUROGENEZE A NEUROPLASTICITA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ PRINCIP MOZKU PRASTARÉ A NOVÉ MOZKOVÉ STRUKTURY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY PREFRONTÁLNÍ KORTEX DVA ZPŮSOBY INTERAKCE MOZKU S OKOLNÍM SVĚTEM EMOČNÍ MOZEK A EMOCE OČEKÁVÁNÍ JISTOTA PAMĚŤ A UČENÍ SOCIÁLNÍ MOZEK A PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY Postavení ve skupině Samostatnost - autonomie Spravedlnost Propojení KOMUNIKACE KOMUNIKACE JAKO PROCES VNÍMÁNÍ ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA (AXIOMY) Permanentnost Nelineárnost Souběžnost věcných a vztahových signálů VZTAHOVÁ KOMUNIKACE Zpětná vazba Vedení versus řízení jako dva módy ovlivňování lidí VĚCNÁ KOMUNIKACE Způsob vyjadřování Aktivní naslouchání ASERTIVITA TYPY CHOVÁNÍ VYMEZENÍ ASERTIVITY ZÁKLADNÍ VZOREC ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ VYBRANÉ ASERTIVNÍ POSTUPY Uplatňování oprávněného požadavku Odmítání žádostí o laskavost Zvládání kritiky Bibliografie ii

4 Část 1 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Úvod Neurovědné základy mezilidských interakcí 1 Úvod Na vědce i odborníky na aplikační praxi v pomáhajících profesích (psychologie, speciální pedagogika, atd.) se zástupci exaktních věd (matematika, fyzika, atd.) často dívali jakoby skrz prsty. Tvrdili, že mnohé z toho co, podle nich funguje a používá se, nedokáží exaktně měřit, protože nemají exaktní výkladové rámce. A donedávna měli pravdu. Psychologové, psychiatři a jiní odborníci v pomáhajících profesích skutečně popsali mnohé postupy na korekci chování a terapeutické postupy. Vzniklo mnoho škol, které měly a mají prokazatelné úspěchy v ovlivňování lidí. Když ale přišla řeč na to, proč to funguje, najednou se diskuse ocitala v jakémsi závoji domněnek a nejistot. V posledních deseti až patnácti letech se situace začíná výrazně měnit. Pokroky v technologiích, zejména zobrazovacích, jako např. elektroencefalografie, magnetoencefalografie, transkraniální magnetická stimulace a funkční magnetická rezonance, umožňují vědcům pozorovat a měřit co se děje v lidském mozku když člověk něco řeší, když se rozhoduje, když o něčem přemýšlí nebo když pouze něco vnímá. V současné době je na poli neurovědného výzkumu situace poněkud nepřehledná. Téměř každý den je publikováno několik nových informací či studií. Pramenů, které by shrnovaly nové informace a to ještě z pohledu praktické použitelnosti v běžném životě je jako šafránu. Mimořádně záslužnou práci v tomto směru PhDr. Zdenko Matula, PPS 3

5 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Úvod dělá David Rock, který se snaží integrovat jednotlivá zjištění z různých neurovědních disciplin do prakticky použitelných modelů, umožňujících zvyšovat naši výkonnost. Poznání základních principů a mechanizmů fungování mozku pomáhá i v komunikaci s druhými. PhDr. Zdenko Matula, PPS 4

6 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Neurogeneze a neuroplasticita 2 Neurogeneze a neuroplasticita Po dlouhou dobu byli vědci přesvědčeni, že neurony jsou jedinými buňkami těla, které se nedovedly regenerovat. Počet neuronů jednotlivce měl vždy od narození jenom klesat. Ale koncem devadesátých let výzkumníci překvapivě zjistili, že v mozku rostou nové neurony, alespoň v části mozku zvané hippocampus, která je zodpovědná za kódování dlouhodobých zážitkových vzpomínek a jejich emocionálního doprovodu (Kempermann, Gage, 1999, in Sousa et all., 2010). Pozdější výzkum ukázal, že tento opětovný růst, zvaný neurogeneze, silně koreluje s náladou, pamětí a učením. Důležitá je správná výživa a pravidelné cvičení, stejně jako udržování nízké hladiny stresu (Kempermann, Wiskott, Gage, 2004, in Sousa et all., 2010). Tím, že to víme, můžeme pochopit, jak náš mozek roste, a můžeme si plánovat takové druhy chování, které vedou k důslednému neurálnímu růstu a zdraví mozku. Donedávna se mozek považoval za relativně statický orgán. Novější výzkumy však ukazují, že i dospělý mozek není jakási fixní struktura, ale že se neustále mění a formuje. Neuronové sítě a neurální systémy dokáží měnit svou topografii a uspořádání v reakci na nové informace, senzorickou stimulaci, vývoj, poškození nebo dysfunkci. Přestože neurální sítě vykazují modularitu (stavebnicové uspořádání) a provádějí specifické funkce, udržují si schopnost odchýlit se od svého obvyklého účelu a provést svou vlastní reorganizaci. Tomuto procesu se říká neuroplasticita (mozek přepisuje sám sebe). Díky tomu je mozek schopný adaptovat se na množství nepředvídatelných faktorů. Neurogeneze Neuroplasticita PhDr. Zdenko Matula, PPS 5

7 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Základní organizační princip mozku 3 Základní organizační princip mozku Na základě mnoha studií z různých neurovědních disciplín lze doložit, že lidský mozek se ve svém fungování řídí přesahujícím, organizačním principem. S určitým zjednodušením by se tento princip dal vyjádřit takto: základním principem fungování mozku je maximalizace bezpečí a minimalizace ohrožení. Jinými slovy, mozek vše co se děje v našem okolí i v nás samých posuzuje z hlediska ohrožení či bezpečí (původně se zaměřením na holé přežití, viz dále). Pokud je něco vyhodnoceno jako nebezpečné, pak má mozek tendenci zařídit, aby toto nebezpečí bylo zneškodněno (eliminováno), nebo abychom se dostali z dosahu tohoto nebezpečí. Reakcím směřujícím k těmto dvěma cílům se říká reakce vyhýbání. Reakce vyhýbání je mechanismus přežití, který existuje, aby lidem pomáhal zůstat naživu, aby si rychle a snadno zapamatovali, co je v daném prostředí bezpečné a co ohrožující. Mozek si kóduje jeden typ vzpomínky na jídlo, které v minulosti chutnalo odporně a jiný druh vzpomínky na jídlo, které chutnalo příjemně. Stav vyhýbání je propojen s nepříjemnými emocemi typu nejistota, strach, vztek atd. Pokud je něco vyhodnoceno jako bezpečné (neohrožující), pak má mozek tendenci zařídit, abychom setrvávali v tomto stavu, nebo abychom vyhledávali podobné situace. Těmto reakcím se říká reakce přibližování (přístupu). Je to stav, ve kterém jsme ochotni dělat obtížné věci, jít do rizika, přemýšlet o tématech do hloubky a vyvinout nová řešení. Stav přístupu je také těsně propojen s příjemnými emocemi, zájmem, štěstím, radostí a touhou, což jsou emoce přístupu. Vyhýbání Přibližování PhDr. Zdenko Matula, PPS 6

8 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Základní organizační princip mozku Tento princip se pravděpodobně vyvinul v pradávné historii člověka a jeho hlavním smyslem bylo ochránit individuální existenci jedince, tedy přežití. Dnes žijeme v poněkud jiném prostředí a v jiných podmínkách než naši prapředkové, nicméně, tento princip je pořád funkční. I když dnes je ohrožení holého života méně časté, pomáhá nám v přežití v přeneseném slova smyslu. Pomáhá nám přežít bez významnější újmy v pracovním, rodinném, nebo jiném prostředí. Jinými slovy, významně přispívá ke kvalitě našeho života. PhDr. Zdenko Matula, PPS 7

9 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prastaré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy 4 Prastaré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy Vývojově nejstaršími strukturami mozku jsou: mozkový kmen (červeně) a limbický systém (modře). Mozkový kmen mají i živočichové na nižších vývojových stupních, např. plazi a proto se těmto strukturám někdy říká i plazí mozek. Limbický systém se vyvinul až u savců. Je umístěn přibližně uprostřed mozku a patří k němu korové, podkorové a kmenové struktury. Primární funkcí těchto struktur je zabezpečit přežití jak jedince, tak i druhu. Vývojově nejmladší strukturou mozku je mozková kůra. Hlavní rozdíl mezi lidským mozkem a mozky jiných savců je ve velikosti a hustotě mozkové kůry, hlavně v čelních lalocích, které zodpovídají za složité myšlení, vědomé rozhodování, a sebeuvědomění. Jak tedy mozek pracuje s tím, co vidíme, slyšíme, cítíme : 1. Jakékoliv stimuly z vnějšího nebo i z vnitřního prostředí přicházejí do thalamu, který je jakousi přepínací stanicí. Kdybychom si to měli ukázat na zrakovém stimulu (viz obrázek), pak zrakový signál putuje z očí do thalamu. 2. Thalamus tento signál vyšle dvěma směry. Jednak do amygdaly a jednak do zadního mozkového laloku, kde jsou zrakové korové oblasti. Dráha z thalamu do amygdaly je kratší a rychlejší (cca o 500 ms), než dráha z thalamu do zrakové kůry. Tento okruh tedy amygdala hippocampus thalamus zraková kůra PhDr. Zdenko Matula, PPS 8

10 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prastaré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy reaguje na podněty jako první, a proto si nejdříve popíšeme, co se děje v rámci tohoto okruhu. 3. Amygdala ve spolupráci s hippocampem vyhodnotí signál z hlediska bezpečnosti nebo nebezpečnosti. Hippocampus zodpovídá za tzv. zkušenostní paměť, tzn., že zaznamenává všechny naše zkušenosti včetně emocionálního doprovodu. Tato paměť pracuje s nízkým rozlišením (v zájmu vysoké rychlosti reakce) a není dostupná vědomým procesům. Amygdala tedy zjišťuje: zaprvé zda stimul, nebo něco co se mu podobá, je již uloženo v zážitkové paměti hippocampu a zadruhé jaký byl emocionální doprovod tohoto stimulu. Pokud je signál vyhodnocen jako nebezpečný, amygdala to dá najevo aktivací nepříjemných emocí typu strach, úzkost, zděšení, vztek, atd. Pokud je signál vyhodnocen jako bezpečný, amygdala to dá najevo aktivací příjemných emocí typu radost, spokojenost, atd. 4. Amygdala tedy na podněty reaguje dříve, než si je uvědomíme. To nám umožňuje reagovat na ně včas schovat se, nebo získat odměnu. Amygdala často spouští ve spolupráci s hypothalamem to, čemu se říká akutní stresová reakce. Je to reakce organismu na ohrožení. Během zlomku vteřiny dojde k vyplavení bojových hormonů, zejména adrenalinu. Jeho prostřednictvím dojde k uvolnění zásob cukru, tuků (kromě jiného i cholesterolu) z jater i z tukové tkáně. K dopravě těchto zdrojů energie k jednotlivým orgánům je zmobilizován krevní oběh (zvýší se krevní tlak, srdeční frekvence). Protože organismus se snaží chovat ekonomicky, poskytne tyto zdroje pouze orgánům účastnícím se záchrany života (mozek a svaly). Do krve se začínají vyplavovat látky podporující zvýšenou srážlivost krve, snižuje se prokrvení kůže jako prevence případného krvácení. Roste svalové napětí. Snižují se činnosti organismu, které nejsou nezbytné (není na ně vhodná doba ), což je například trávení. Dále se zvýší dechová frekvence a prohloubí se dech, organismus je tak dostatečně zásoben kyslíkem. V konečném důsledku jsou zmobilizovány všechny dostupné síly a prostředky pro obranu, případně pro útok. Podkorové zpracování PhDr. Zdenko Matula, PPS 9

11 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prastaré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy Toto je tedy primární zpracování podnětu, které je velice rychlé a proběhne ještě předtím, než si podnět vlastně uvědomíme. 5. Druhý okruh, který zpracovává podnět s jistým časovým zpožděním, obchází amygdalu, je převážně korový a pracuje s vysokým rozlišením, začíná, jak jsme již naznačili výše, v thalamu. Thalamus kromě dráhy do amygdaly, souběžně vysílá podnět do smyslových korových oblastí, kde dojde k vědomému zaměření pozornosti a k promyšlenější odpovědi. Ve smyslových korových oblastech dochází k identifikaci podnětu (např. zrakového - had). 6. Ze smyslových korových oblastí se informace vysílá do prefrontálního kortexu k vědomému zpracování situace (např. prefrontální kortex začne zkoumat podnět má ten had na zádech klikatou čáru? Nemá. Má ten had za hlavou žluté půlměsíčky? Má. Co všechno víme o hadech?). Ve spolupráci s dlouhodobou pamětí přesně, s vysokým rozlišením popíše podnět, opět jej vyhodnotí z hlediska bezpečnosti nebo nebezpečnosti, naprogramuje možné reakce a pošle informaci do amygdaly, která může odvolat poplachovou reakci, kterou původně sama vyvolala. 7. Vědomý mozek může korigovat reakce podkorových struktur (thalamu a limbického systému) může tedy ovlivňovat emoční reakce. prefrontální kortex Korové zpracování amygdala hippocampus thalamus zraková kůra PhDr. Zdenko Matula, PPS 10

12 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex 5 Prefrontální kortex Prefrontální kortex udržuje obsah naší mysli v každém okamžiku. V něm udržujeme myšlenky, které nevznikají z vnějších zdrojů, ani prostřednictvím smyslů. Vytváříme je my sami. Zabezpečuje koordinaci různých procesů a funkcí potřebných k řešení nějakého problému nebo při rozhodování. Většina vědomých myšlenek je produktem pěti funkcí, které v prefrontálním laloku probíhají. Je to: 1. chápání (porozumění), 2. rozhodování, 3. rozpomínání se, 4. zapamatovávání, 5. potlačování. Tyto funkce se při plánování, řešení problémů, komunikaci, vyjednávání a dalších úkolech vzájemně kombinují. Prefrontální kortex v důsledku toho vytváří nová neuronová propojení, nové neuronální sítě, které někteří autoři nazývají mentálními mapami. Nové mentální mapy prefrontální kortex ukládá v pracovní krátkodobé paměti, která je lokalizována v něm samém. Pracovní paměť je kapacitně omezená a lehce podléhá vyhasínání (zapomínání). Oslabení procesu vyhasínání lze zabezpečit vědomým zaměřením pozornosti na nové mentální mapy. Zaměřená pozornost a co nejčastější používání nových mentálních map má vliv na jejich upevňování a nakonec na přesunutí do dlouhodobé paměti. Ta má sídlo v šedých jádrech mozkových. PhDr. Zdenko Matula, PPS 11

13 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex Vědomá duševní aktivita prefrontálního kortexu je energeticky velmi náročná, má vysokou spotřebou kyslíku a glukózy (cukru) z krevního oběhu. I když mozek tvoří cca 2 % celkové váhy lidského těla, spotřebovává cca 20 % veškerého kyslíku a glukózy v krevním oběhu. Pokud je prefrontální kortex aktivován a intenzivně pracuje, tato spotřeba ještě výrazně stoupá. Díky energetická náročnost je naše schopnost udržet si vysoce kvalitní myšlení časově omezená. Kromě toho, činnost prefrontálního kortexu je omezena i kvantitativně. Můžeme se proto věnovat úmyslně jednomu procesu (úmyslné zaměření pozornosti) v jedné chvíli. Energetická náročnost Kvantitativní omezení Vedle toho je mozek schopen úmyslně pracovat pouze s maximálně 4 položkami (informačními trsy). Položky jsou určité tematické okruhy, které souvisí s obsluhovaným procesem. Záleží na tom, jak složité tyto položky jsou. Čtyři je krajní mez, z hlediska praktického je lépe počítat se dvěma až třemi. Když například domluvám s někým dohodu, proces, který vědomě obsluhuje můj mozek, je vyjednávání. Informační trsy, které vedle procesu zpracovávám, jsou například v tomto případě proměnné vyjednávání (cena, splatnost, doprava, kvalita), Mnozí z nás ovšem mají zkušenost, že se dokáží věnovat v jedné chvíli i více procesům. To je možné, pokud vědomé zaměření pozornosti vyžaduje pouze jeden z nich a ostatní jsou již natolik upevněné, že z dlouhodobé paměti mohou probíhat na pozadí. Ukažme si to na jednoduchém praktickém příkladu. Když člověk dostane řidičský průkaz, a jde na první jízdu třeba s rodičem nebo starším sourozencem, mozek se plně zaměřuje na proces řízení, který ještě není dostatečně upevněný a ještě nebydlí v dlouhodobé paměti. Přemýšlíme, zda máme nohu na brzdě či na spojce, jestli máme přibrzdit nebo podřadit před vjezdem do zatáčky, nebo zda již můžeme přidat plyn při výjezdu ze zatáčky atd. A teď si představme, že spolujezdec si chce s námi povídat o nějakém, třeba PhDr. Zdenko Matula, PPS 12

14 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex rodinném problému, který je zapotřebí co nejdříve vyřešit. Pravděpodobně jej požádáme, aby vyčkal, než přijedeme do cíle a pak se o tom můžeme pobavit. Nejde obojí naráz, protože oba procesy vyžadují vědomé zaměření pozornosti. Pokud ovšem již deset let denně řídíme automobil a proces řízení je již dostatečně upevněn a spolehlivě umístěn v dlouhodobé paměti, pak se můžeme se spolujezdcem věnovat řešení rodinného problému nebo jiné konverzaci, protože řízení běží na pozadí, automaticky z dlouhodobé paměti. V pracovní praxi má tento poznatek velký význam při řešení problémů spojených s tím, co se označuje termínem multitasking. Neurovědy nám naznačují, že vědomé procesy je nutné provádět po jednom. Jinak se to odrazí buď na výkonu, nebo na kvalitě. Úzkým hrdlem je řada nedokončených spojení, která odčerpávají energii a tvoří frontu. Je třeba určit správné pořadí důležitosti, a jednotlivým procesům věnovat záměrnou pozornost v určeném pořadí, abychom odstranili frontu. Aby se mohl prefrontální kortex rozhodovat správně a aby mohl dobře řešit problémy, potřebuje správnou míru aktivace (ani málo, ani mnoho). Při nízké úrovni aktivace je výkon špatný, při rozumné míře aktivace se úroveň výkonu dostala do bodu zvratu, zatímco při vysoké aktivaci výkon zase klesá. Tato závislost mezi úrovní aktivace a výkonem se označuje jako obrácené U (viz následující obrázek). Multitasking Přiměřená aktivace PhDr. Zdenko Matula, PPS 13

15 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex výkon úroveň optimálního výkonu úroveň aktivace Pro aktivaci prefrontálního kortexu jsou důležité dvě chemické látky tzv. neurotransmitery (látky umožňující přenos nervových vzruchů mezi neurony), a to dopamin a norepinefrin. Dopamin vyvolává zájem, norepinefrin zodpovídá za bdělost. Jejich nedostatek má za následek nedostatečnou aktivaci, je-li jich moc, zakoušíme stres přílišnou aktivaci (vybuzení). Aby mohl prefrontální kortex dobře fungovat, mozek musí neuvěřitelně velkému počtu neustále se měnících spojů dodávat přesně správné množství těchto dvou neurotransmiterů. V průběhu dne se ovšem chemické nastavení mozku neustále mění, a to s ohledem na stimulace přicházející z okolního prostředí. Chemický stav mozku se dá měnit i mentálními technikami, které pak ovlivňují míru aktivace. K nastavení relativně vysoké aktivace se používají dvě techniky: nastavení se na bdělo a probuzení zájmu. Dopamin a norepinefrin Mentální techniky Nastavit se na bdělo lze dvojím způsobem - první a pravděpodobně nejsnazší a nejrychlejší spočívá ve zvýšení hladiny norepinefrinu (říká se mu také noradrenalin a je to mozkový ekvivalent adrenalinu) tím, že určitému úkonu přiřadíme známku naléhavosti. Druhá technika je vizualizace. Vizualizace určité činnosti má za následek podobnou metabolickou odezvu jako skutečné vykonávání této činnosti. Klíčem k této PhDr. Zdenko Matula, PPS 14

16 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex technice je neumožnit ovšem dané představě aby začala žít svým vlastním životem. Hladina dopaminu se zvyšuje vždy, když orbitální frontální kortex detekuje jakoukoli novinku, cokoliv neočekávaného či neznámého. Humor, a cokoliv co představuje pro mozek odměnu, zvyšuje hladinu dopaminu (jídlo, sex, peníze, pozitivní sociální interakce). PhDr. Zdenko Matula, PPS 15

17 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Dva způsoby interakce mozku s okolním světem 6 Dva způsoby interakce mozku s okolním světem Mozek může vnímat okolní svět pomocí svých narativních (vypravěčských) obvodů, což je užitečné při plánování, stanovení cílů a volbě strategie. Narativní obvody zpracovávají fakta tak, aby nám dávala smysl. Vytváří příběh, strukturu. Přijímané informace jsou dávány do souvislostí. Většinou ovlivněné konfirmačním zkreslením (veřejné mínění, minulá zkušenost apod.). Čím logičtější příběh je, tím ochotněji ho přijímáme. Věříme mu a pamatujeme si jej. Narativní obvody Například, telefonní seznam o padesáti tisících jménech a román. Obojí obsahuje slova. Z telefonního seznamu si nezapamatujeme téměř nic, když si zapamatujeme tisíc jmen, budeme možná ozdobou firemních večírků, ale to bude vše. Slova románu nám dají smysl, který jsme schopni zpracovat, zapamatovat si a zařadit. Jména v telefonním seznamu jsou fakta. Román jsou fakta v souvislostech. Namísto padesáti tisíc slov je potřeba zpracovat deset vět, které obsáhnou myšlenku románu (a fakta, která jsou v oněch padesáti tisících slovech). To je narativita. Narativní struktury jsou pro lidskou mysl nepostradatelné. A pozor. To, co narativně zpracujeme, se nám zdá pravděpodobnější. Narativní (vypravěčské) obvody jsou aktivní po většinu doby, po níž jsme v bdělém stavu. Nevyžadují příliš úsilí. PhDr. Zdenko Matula, PPS 16

18 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Dva způsoby interakce mozku s okolním světem Mozek ale může vnímat svět přímo, prostřednictvím senzorických obvodů, což nám umožňuje vnímat víc smyslových informací. To umožňuje vstoupit do kontaktu s realitou jakékoliv události. Daleko méně nás spoutává minulost, zvyky, očekávání či předpoklady a jsme schopnější reagovat na události bezprostředně tak, jak přicházejí. Senzorické obvody Při aktivaci této sítě neuvažujeme záměrně o minulosti ani budoucnosti, ani o jiných lidech, ani o sobě, ani o ničem jiném. Zakoušíme informace přicházející v reálném čase prostřednictvím smyslů. Dovednost aktivně využívat obvod přímého prožitku se nazývá bdělé vědomí. Bdělé vědomí není obtížné, obtížné je připomínat si, že to máme dělat. Důležité je to zejména v situacích, kdy při řešení nějakého problému nevystačíme s narativním (vypravěčským) obvodem a potřebujeme dostat nápad (insight), vhled, nebo někdy se tomu říká zážitek aha!. Narativní obvod a obvod přímého prožitku jsou v opačné korelaci. Je-li aktivován narativní (vypravěčský) obvod, obvod přímého prožitku je méně aktivní a naopak. Všímavost vůči oběma cestám (kde jsme) se dá cvičit, např. meditací. Kdo necvičí všímavost vůči jednotlivým cestám, má tendenci vydávat se automaticky narativní (vypravěčskou) cestou. PhDr. Zdenko Matula, PPS 17

19 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce 7 Emoční mozek a emoce Emoce mohou vypadat jako vědomé pocity, ale ve skutečnosti jsou to vnitřní pohyby to znamená fyziologické odpovědi na podněty, které nás buď ohrožují, nebo jsou bezpečné (viz výše Staré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy ). Emoce se tvoří v limbickém systému, zahrnujícím korové i podkorové oblasti mozku. Bulbus olfaktorius thalamus Corpus callosum hypothalamus Z podkorových oblastí sem patří: thalamus, hypothalamus, hippocampus, amygdala, z korových oblastí pak insula (ostrůvek), cingulární korová oblast a frontální kůra. hyppocampus amygdala Limbický systém se vyvinul u savců velmi brzy. U člověka je bohatě propojen s později se vyvíjejícími korovými oblastmi. Obousměrné spojení mezi limbickým systémem a kůrou umožňuje vědomé vnímání emocí a jejich vědomé ovlivňování. Limbický systém Limbický systém je spíš úzkostlivý než šťastný. Jiskří daleko intenzivněji, vnímá-li nebezpečí, než když se setká s bezpečím (odměnou). Vybuzení v důsledku nebezpečí také nastupuje rychleji, trvá déle a je obtížnější ho uklidnit. Obtížněji se rozvíjejí, než emoce nepříjemné. To rovněž vysvětluje, proč je méně běžné, aby se z příjemných emocí stávaly další příjemné emoce, než aby se z nepříjemných emocí vytvářeli další nepříjemné emoce (tzv. samonaštvávací systém). PhDr. Zdenko Matula, PPS 18

20 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce Při vybuzení limbického systému spíše vidíme tu horší stránku a jsme ochotni k menšímu riziku. Při vybuzení hrozbou limbický systém pátrá ještě intenzivněji po nebezpečí. Při stimulaci limbického systému dochází k vytváření spojitostí i tam, kde nejsou, dochází k tzv. náhodným spojením, která chybně interpretují vstupní signály. Pokud jste nedávno zahlédli hada, váš mozek bude ostražitý na všechny předměty, byť i jen vzdáleně připomínající hada. Náhodná spojení Dojde-li k přílišnému vybuzení limbického systému, snižuje to dostupnou energii pro funkce prefrontálního kortexu (vzpomínání, porozumění, rozhodování, zapamatovávání a vytěsňování). Například, když budeme prožívat při prezentaci strach (vybuzení limbického systému) a někdo se nás na něco zeptá, vymyslet nějakou chytrou odpověď bude asi velmi obtížné. V tuto chvíli se nám totiž nedostává energie pro funkce prefrontálního kortexu. Proto je důležité umět ovlivňovat vybuzení limbického systému. Existuje několik způsobů, jak vybuzení minimalizovat. James Gross (in Rock, 2010) vyvinul model preventivních opatření, která by měla zabránit nadměrné aktivaci limbického systému. Než se emoce objeví, doporučuje udělat několik voleb: Prevence silných emocí výběr situace můžeme se rozhodnout, že se nebudeme vystavovat určitým situacím (např. nechci prodávat). modifikace situace když už se v nějaké situaci vyskytneme, stále ji můžeme do určité míry změnit (budu se vystavovat určitým situacím pouze po pečlivé přípravě). zaměření pozornosti když jsme uprostřed nějaké situace, pořád se můžeme rozhodnout, kam nasměrovat pozornost. PhDr. Zdenko Matula, PPS 19

21 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce Tyto cesty fungují pouze do doby, než do hry vstoupí emoce. Po vstupu emocí jsou další tři možnosti. 1. První možností je své emoce vyjádřit (nekontrolovaně odžít např. bouchnout pěstí do stolu, začít plakat) to ve společenských situacích nemusí být funkční. 2. Druhou možností je potlačení zabránění vnějšího projevu, aby to ostatní nepostřehli. Dlužno dodat, že Gross zjistil, že lidé, kteří si myslí, že potlačili své emoce, žijí v sebeklamu. Zatímco se domnívají, že navenek vypadají, že jsou v pohodě, vnitřně byl jejich limbický systém stejně vybuzený, jako by byl bez potlačení a v některých případech dokonce víc. Ochsner (in Rock, 2010) to svými pokusy potvrdil. Pokoušet se něco necítit nefunguje a v některých případech se to dokonce obrací proti nám. 3. Třetí strategie spočívá v kognitivní změně. Zde jsou důležité dva postupy pojmenování a přehodnocení (přerámování). a) První postup souvisí s tím, o čem jsme se již zmiňovali. Dojde-li k vybuzení limbického systému, snižuje to zdroje pro prefrontální kortex. Toto ale funguje i opačným směrem. Zvýšení míry vybuzení prefrontálního kortexu může snížit zdroje pro vybuzení limbického systému. K přepínání může posloužit technika POJMENOVÁNÍ. Odžití Potlačení Kognitivní změna pojmenování Mnohé pokusy na poli sociální kognitivní neurovědy jednoznačně ukazují, že když dokážeme pojmenovat co se v nás děje, jakou emoci prožíváme, dochází k výraznému snížení vybuzení limbického systému a startuje vybuzení prefrontálního kortexu (nastupuje vědomá reflexe prožívání a jeho racionálního zpracovávání). Když vlastní prožívání, emoce zveřejníme, tlumení vybuzeného limbického systému je ještě výraznější. Zajímavá jsou zjištění, že lidé mají sklon předpokládat, že označení emocí bude mít za PhDr. Zdenko Matula, PPS 20

22 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce následek zvýšení emocionálního vybuzení, i když výzkumy svědčí o opaku. Na druhou stranu je spousta pokusů, které hovoří o tom, že mluvení o emocích vynáší emoce znovu na povrch. Podstatné je, jak to provedeme. Abychom snížili vybuzení, musíme k popisu emoce použít pouze několika málo slov. Podstatné tedy je, popsat emoci jedním nebo dvěma slovy, to nám pomůže její intenzitu snížit. Začneme-li však o emoci někomu vykládat, povede to většinou k opaku, k jejímu posílení. b) Za druhým postupem - přehodnocením (přerámováním) stojí myšlenka vědomé volby dívat se na situaci odlišně. Studie ukazují, že přehodnocení (přerámování, změna souvislostí) má na emoce obecně silnější brzdící účinek než pojmenování, takže je nástrojem ke zmírnění dopadu větších emočních nárazů. přehodnocení Podle Rocka (2010) jsou čtyři typy přehodnocení: 1. nová interpretace události - Jsem na letišti a chci jít na palubu, nemůžu najít příslušný gate a mám strach, že zmeškám let. Najdu bránu a u ní vidím stát spoustu lidí. Přestanu pospíchat, protože si řeknu, je to dobré, nemusím pospíchat, oni určitě čekají na letadlo. 2. standardizování přemýšlím o tom, co je v dané situaci obvyklé/normální/standardní. Například když nastoupíme do nové práce, téměř všechno je pro nás nové, včetně takových banálností jako najít kuchyňku a udělat si kafe nebo najít zasedačku. Náš mozek mohou začít zaměstnávat myšlenky typu: nezvládám to, všechno mi dlouho trvá, to je hrozné. Můžeme prožívat nepříjemné emoce typu strach, obavy, vztek atd. Když si ale uvědomíme, že potíže v orientaci v nové budově má téměř každý, pokud se s budovou dostatečně neseznámí, že je to normální, pak se zklidníme a vybuzení limbického systému se výrazně sníží. PhDr. Zdenko Matula, PPS 21

23 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce 3. změna uspořádání informací náš mozek si vytváří mentální mapy, do kterých organizuje, vše co víme a cítíme. Každá mapa v mozku je nad nějakými mapami a pod nějakými mapami, nebo vedle nich. Přeorganizovávání hierarchie map, změna uspořádání, jak hodnotíme svět, mění hierarchickou strukturu ukládání informací v mozku, což mění i způsob, jak mozek na svět reaguje. Například když samostatná práce má pro nás větší hodnotu než práce týmová a jsme v situaci, že musíme vést třeba tým na přípravu významné konference, pak uspořádání našich map může být problém. Jelikož v této situaci budeme muset více spolupracovat s ostatními, budeme muset na týmové práci najít něco pozitivního, co zvýší pro nás hodnotu této myšlenky. Pokud se to povede, bude to mít za následek přeorganizování obrovského množství neuronů v mozku do nových hierarchií v návaznosti na obrovský počet dalších neuronů. 4. změna pozice - podívat se na věci z pohledu jiného člověka, země, jiné kulturní perspektivy, z vlastní perspektivy ale v jiné době. Nalézáme novou pozici, z níž se začínáme na stejnou událost dívat. Například přicházíme do nového pracovního týmu jako nový vedoucí. Na první schůzce týmu se spolupracovníci začínají na můj vkus příliš mnoho ptát i na věci, které nesouvisí s cílem schůzky. To může aktivovat náš limbický systém a začínáme prožívat nepříjemné emoce strachu, nejistoty apod. To určitě dělají proto, že mi nedůvěřují, že pochybují o mých schopnostech atd. Kdybychom dovedli podívat se na tuto situaci očima těch lidí, tak bychom možná lehce uznali, že když někoho neznáme, chceme více vědět o způsobu jeho přemýšlení, o tom, jak reaguje na různé situace, prostě, více jej poznat, a to nejde bez dotazování. PhDr. Zdenko Matula, PPS 22

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE

PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE PSYCHICKÉ PROCESY PAMĚŤ A EMOCE Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

7 návyků vysoce efektivních lidí

7 návyků vysoce efektivních lidí 7 návyků vysoce efektivních lidí 1. Návyk: Buďte proaktivní 2. Návyk: Začínejte s myšlenkou na konec 3. Návyk: Dejte přednost důležitým věcem 4. Návyk: Myslete způsobem výhra/výhra 5. Návyk: Nejdříve se

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný

Kognitivní restrukturalizace. MUDr. Petr Možný Kognitivní restrukturalizace MUDr. Petr Možný Edukace klienta Co jsou to emoce Pojmenování emocí Vztah mezi emocemi a myšlenkami Myšlenky automatické a volní Myšlenky primární a sekundární Myšlenky chladné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací

Dokonalé zvládání konfliktů. a kritických situací Dokonalé zvládání konfliktů a kritických situací Jak si zachovat KLID v každé situaci - pokročilé techniky přístupu a kreativní řešení nejen pracovních konfliktů aneb umění zvládat konflikty způsobem,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1

Význam teambuildingu. Kdy jej uskutečnit Závazek. Teambuilding 1 Význam teambuildingu Kdy jej uskutečnit Závazek Teambuilding 1 Teambuilding workshop Je užitečný pro odborníky, kteří hledají nové strategie, techniky a prostředky teambuildingu Umožňuje řídícím manažerům,

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů

Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Osobnostní vzdělávání finální návrh harmonogramu a obsahu kurzů Kurz/workshop 1 skupina 2 skupina Kurz Sebereflexe, sebediagnostika a diagnostika (- skupina cca 15 osob, 4 hodinový kurz, celk. 2 běhy 20.9.,

Více

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka

TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU. Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka TRÉNINK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ V CEREBRU Bc. Štěpánka Prokopová ergoterapeutka Obsah příspěvku Cerebrum kdo jsme, co děláme Jak vnímáme trénink kognitivních funkcí Čeho chceme tréninkem dosáhnout Komponenty

Více

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení.

Jejich účelem je uvolnění potenciálu, který v sobě ukrývá spojení racionálního a emocionálního myšlení. Lekce 1: Myšlení Teoretický úvod: Klíčovou a zároveň unikátní schopností lidského mozku, která nás odlišuje od ostatních živých tvorů, je myšlení. Myšlení bychom mohli definovat jako poznávací (kognitivní)

Více

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Ivan Bure a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Management Press, Praha 2007 Další knihy Ivana Bureše v nakladatelství Management Press Marketingově

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Cambridžská škála depersonalizace

Cambridžská škála depersonalizace Cambridžská škála depersonalizace JMÉNO: VĚK: DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ: ZÁKLADNÍ / VYUČENA / STŘEDOŠKOLSKÉ / VYŠSÍ NEBO VYSOKÉ (prosím vyplňte a zakroužkujte) PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZORNĚ PŘEČETLA INSTRUKCE:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena?

Úvod. Proč byste si měli trénovat mozek? Jak udržíte mozek zdravý? Prosté výpočty opravdu fungují! Pro koho je tato kniha určena? Úvod Rjúta Kawašima MD, Univerzita Tohoku Proč byste si měli trénovat mozek? Tato pracovní kniha vám má pomoci obnovit mládí mozku a rozvinout jeho fungování na ještě vyšší úrovni. Jakmile překročíte dvacátý

Více

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka:

PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: VEDENÍ LIDÍ a DELEGOVÁNÍ PROBLÉM DELEGOVÁNÍ v procesu VEDENÍ LIDÍ v praxi vedoucího/řídícího pracovníka: forma ukládání úkolů PROČ zdůvodnění úkolu ztotožnění se pracovníka s úkolem přesvědčit se o tom,

Více

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ

NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ NEVZDĚLANOST V OTÁZKÁCH VZDĚLÁVÁNÍ JE VELKÁ Jana Nováčková, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován TRADIČNÍ ŠKOLA děti jsou rozdělené do tříd podle věku děti nemají žádný vliv na to, co se

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné:

1 Úvod. Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: 1 Úvod Zdálo by se, že vyložit, jak je to s lidskou myslí, není až tak obtížné: My všichni lidé jsme myslící bytosti, neboli všichni máme mysl. Do své mysli můžeme každý nahlížet, rojí se nám tam různé

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI

PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI PSYCHICKÉ PROCESY A STAVY OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová

Stavba mozku. Pracovní list. VY_32_INOVACE_Bi3r0112. Olga Gardašová Stavba mozku Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0112 Hlavní oddíly mozku Prodloužená mícha Její funkcí je přepojování signálů do vyšších center mozku. Řídí základní reflexy - dýchání, činnost

Více

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti

Stres na pracovišti a jeho důsledky. Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres na pracovišti a jeho důsledky Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Národní kontaktní centrum Evropské sítě podpory zdraví na pracovišti Stres je individuální, stresová reakce je obecná Stresová

Více

Vedení žáků a studentů k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku. Michal Dubec

Vedení žáků a studentů k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku. Michal Dubec Vedení žáků a studentů k sebeřízení na základě poznatků o fungování mozku Michal Dubec Cíl setkání Seznámit se s tím, jak ovlivňovat chování žáků v situacích výzvového chování, na základě znalostí o fungování

Více

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování

Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Sociální vlivy Poslušnost, konformita a prosociální chování Jana Lidická Sociální vliv Člověk je tvor společenský Někdy až stádní změny v názorech, postojích či chování pod vlivem setkání s názory, postoji

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vedení lidí Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: motivace,

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník VY_32_INOVACE_ZV_1_5E_SEK_08_STRATEGIE_A_TECHNIKY_

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa

5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa 5.1.4.1 Plánování podpory vedoucí k udržení pracovního místa Při plánování podpory potřebné k udržení pracovního místa sociální pracovník (dále jen pracovník) spolu s uživatelem a zaměstnavatelem volí

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43

OBSAH. 1. ÚVOD il 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY POZORNOST 43 OBSAH 1. ÚVOD il 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 1.3.1 Psychologie poznávacích

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více