Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Poradenství a trénink Lidský mozek a mezilidské interakce

2 PHDR. ZDENKO MATULA, PPS Lidský mozek a mezilidské interakce Zpracoval: PhDr. Zdenko Matula Technická spolupráce: Petra Chocholatá Copyright 2013 PhDr. Zdenko Matula, PPS, Všechna práva vyhrazena. Žádné části tohoto manuálu nesmí být jakkoliv reprodukovány bez písemného souhlasu autora. PhDr. Zdenko Matula, PPS Točitá 1720/ Praha 4 Telefon:

3 Obsah NEUROVĚDNÉ ZÁKLADY MEZILIDSKÝCH INTERAKCÍ ÚVOD NEUROGENEZE A NEUROPLASTICITA ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ PRINCIP MOZKU PRASTARÉ A NOVÉ MOZKOVÉ STRUKTURY A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY PREFRONTÁLNÍ KORTEX DVA ZPŮSOBY INTERAKCE MOZKU S OKOLNÍM SVĚTEM EMOČNÍ MOZEK A EMOCE OČEKÁVÁNÍ JISTOTA PAMĚŤ A UČENÍ SOCIÁLNÍ MOZEK A PRIMÁRNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY Postavení ve skupině Samostatnost - autonomie Spravedlnost Propojení KOMUNIKACE KOMUNIKACE JAKO PROCES VNÍMÁNÍ ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA (AXIOMY) Permanentnost Nelineárnost Souběžnost věcných a vztahových signálů VZTAHOVÁ KOMUNIKACE Zpětná vazba Vedení versus řízení jako dva módy ovlivňování lidí VĚCNÁ KOMUNIKACE Způsob vyjadřování Aktivní naslouchání ASERTIVITA TYPY CHOVÁNÍ VYMEZENÍ ASERTIVITY ZÁKLADNÍ VZOREC ASERTIVNÍHO CHOVÁNÍ VYBRANÉ ASERTIVNÍ POSTUPY Uplatňování oprávněného požadavku Odmítání žádostí o laskavost Zvládání kritiky Bibliografie ii

4 Část 1 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Úvod Neurovědné základy mezilidských interakcí 1 Úvod Na vědce i odborníky na aplikační praxi v pomáhajících profesích (psychologie, speciální pedagogika, atd.) se zástupci exaktních věd (matematika, fyzika, atd.) často dívali jakoby skrz prsty. Tvrdili, že mnohé z toho co, podle nich funguje a používá se, nedokáží exaktně měřit, protože nemají exaktní výkladové rámce. A donedávna měli pravdu. Psychologové, psychiatři a jiní odborníci v pomáhajících profesích skutečně popsali mnohé postupy na korekci chování a terapeutické postupy. Vzniklo mnoho škol, které měly a mají prokazatelné úspěchy v ovlivňování lidí. Když ale přišla řeč na to, proč to funguje, najednou se diskuse ocitala v jakémsi závoji domněnek a nejistot. V posledních deseti až patnácti letech se situace začíná výrazně měnit. Pokroky v technologiích, zejména zobrazovacích, jako např. elektroencefalografie, magnetoencefalografie, transkraniální magnetická stimulace a funkční magnetická rezonance, umožňují vědcům pozorovat a měřit co se děje v lidském mozku když člověk něco řeší, když se rozhoduje, když o něčem přemýšlí nebo když pouze něco vnímá. V současné době je na poli neurovědného výzkumu situace poněkud nepřehledná. Téměř každý den je publikováno několik nových informací či studií. Pramenů, které by shrnovaly nové informace a to ještě z pohledu praktické použitelnosti v běžném životě je jako šafránu. Mimořádně záslužnou práci v tomto směru PhDr. Zdenko Matula, PPS 3

5 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Úvod dělá David Rock, který se snaží integrovat jednotlivá zjištění z různých neurovědních disciplin do prakticky použitelných modelů, umožňujících zvyšovat naši výkonnost. Poznání základních principů a mechanizmů fungování mozku pomáhá i v komunikaci s druhými. PhDr. Zdenko Matula, PPS 4

6 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Neurogeneze a neuroplasticita 2 Neurogeneze a neuroplasticita Po dlouhou dobu byli vědci přesvědčeni, že neurony jsou jedinými buňkami těla, které se nedovedly regenerovat. Počet neuronů jednotlivce měl vždy od narození jenom klesat. Ale koncem devadesátých let výzkumníci překvapivě zjistili, že v mozku rostou nové neurony, alespoň v části mozku zvané hippocampus, která je zodpovědná za kódování dlouhodobých zážitkových vzpomínek a jejich emocionálního doprovodu (Kempermann, Gage, 1999, in Sousa et all., 2010). Pozdější výzkum ukázal, že tento opětovný růst, zvaný neurogeneze, silně koreluje s náladou, pamětí a učením. Důležitá je správná výživa a pravidelné cvičení, stejně jako udržování nízké hladiny stresu (Kempermann, Wiskott, Gage, 2004, in Sousa et all., 2010). Tím, že to víme, můžeme pochopit, jak náš mozek roste, a můžeme si plánovat takové druhy chování, které vedou k důslednému neurálnímu růstu a zdraví mozku. Donedávna se mozek považoval za relativně statický orgán. Novější výzkumy však ukazují, že i dospělý mozek není jakási fixní struktura, ale že se neustále mění a formuje. Neuronové sítě a neurální systémy dokáží měnit svou topografii a uspořádání v reakci na nové informace, senzorickou stimulaci, vývoj, poškození nebo dysfunkci. Přestože neurální sítě vykazují modularitu (stavebnicové uspořádání) a provádějí specifické funkce, udržují si schopnost odchýlit se od svého obvyklého účelu a provést svou vlastní reorganizaci. Tomuto procesu se říká neuroplasticita (mozek přepisuje sám sebe). Díky tomu je mozek schopný adaptovat se na množství nepředvídatelných faktorů. Neurogeneze Neuroplasticita PhDr. Zdenko Matula, PPS 5

7 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Základní organizační princip mozku 3 Základní organizační princip mozku Na základě mnoha studií z různých neurovědních disciplín lze doložit, že lidský mozek se ve svém fungování řídí přesahujícím, organizačním principem. S určitým zjednodušením by se tento princip dal vyjádřit takto: základním principem fungování mozku je maximalizace bezpečí a minimalizace ohrožení. Jinými slovy, mozek vše co se děje v našem okolí i v nás samých posuzuje z hlediska ohrožení či bezpečí (původně se zaměřením na holé přežití, viz dále). Pokud je něco vyhodnoceno jako nebezpečné, pak má mozek tendenci zařídit, aby toto nebezpečí bylo zneškodněno (eliminováno), nebo abychom se dostali z dosahu tohoto nebezpečí. Reakcím směřujícím k těmto dvěma cílům se říká reakce vyhýbání. Reakce vyhýbání je mechanismus přežití, který existuje, aby lidem pomáhal zůstat naživu, aby si rychle a snadno zapamatovali, co je v daném prostředí bezpečné a co ohrožující. Mozek si kóduje jeden typ vzpomínky na jídlo, které v minulosti chutnalo odporně a jiný druh vzpomínky na jídlo, které chutnalo příjemně. Stav vyhýbání je propojen s nepříjemnými emocemi typu nejistota, strach, vztek atd. Pokud je něco vyhodnoceno jako bezpečné (neohrožující), pak má mozek tendenci zařídit, abychom setrvávali v tomto stavu, nebo abychom vyhledávali podobné situace. Těmto reakcím se říká reakce přibližování (přístupu). Je to stav, ve kterém jsme ochotni dělat obtížné věci, jít do rizika, přemýšlet o tématech do hloubky a vyvinout nová řešení. Stav přístupu je také těsně propojen s příjemnými emocemi, zájmem, štěstím, radostí a touhou, což jsou emoce přístupu. Vyhýbání Přibližování PhDr. Zdenko Matula, PPS 6

8 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Základní organizační princip mozku Tento princip se pravděpodobně vyvinul v pradávné historii člověka a jeho hlavním smyslem bylo ochránit individuální existenci jedince, tedy přežití. Dnes žijeme v poněkud jiném prostředí a v jiných podmínkách než naši prapředkové, nicméně, tento princip je pořád funkční. I když dnes je ohrožení holého života méně časté, pomáhá nám v přežití v přeneseném slova smyslu. Pomáhá nám přežít bez významnější újmy v pracovním, rodinném, nebo jiném prostředí. Jinými slovy, významně přispívá ke kvalitě našeho života. PhDr. Zdenko Matula, PPS 7

9 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prastaré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy 4 Prastaré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy Vývojově nejstaršími strukturami mozku jsou: mozkový kmen (červeně) a limbický systém (modře). Mozkový kmen mají i živočichové na nižších vývojových stupních, např. plazi a proto se těmto strukturám někdy říká i plazí mozek. Limbický systém se vyvinul až u savců. Je umístěn přibližně uprostřed mozku a patří k němu korové, podkorové a kmenové struktury. Primární funkcí těchto struktur je zabezpečit přežití jak jedince, tak i druhu. Vývojově nejmladší strukturou mozku je mozková kůra. Hlavní rozdíl mezi lidským mozkem a mozky jiných savců je ve velikosti a hustotě mozkové kůry, hlavně v čelních lalocích, které zodpovídají za složité myšlení, vědomé rozhodování, a sebeuvědomění. Jak tedy mozek pracuje s tím, co vidíme, slyšíme, cítíme : 1. Jakékoliv stimuly z vnějšího nebo i z vnitřního prostředí přicházejí do thalamu, který je jakousi přepínací stanicí. Kdybychom si to měli ukázat na zrakovém stimulu (viz obrázek), pak zrakový signál putuje z očí do thalamu. 2. Thalamus tento signál vyšle dvěma směry. Jednak do amygdaly a jednak do zadního mozkového laloku, kde jsou zrakové korové oblasti. Dráha z thalamu do amygdaly je kratší a rychlejší (cca o 500 ms), než dráha z thalamu do zrakové kůry. Tento okruh tedy amygdala hippocampus thalamus zraková kůra PhDr. Zdenko Matula, PPS 8

10 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prastaré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy reaguje na podněty jako první, a proto si nejdříve popíšeme, co se děje v rámci tohoto okruhu. 3. Amygdala ve spolupráci s hippocampem vyhodnotí signál z hlediska bezpečnosti nebo nebezpečnosti. Hippocampus zodpovídá za tzv. zkušenostní paměť, tzn., že zaznamenává všechny naše zkušenosti včetně emocionálního doprovodu. Tato paměť pracuje s nízkým rozlišením (v zájmu vysoké rychlosti reakce) a není dostupná vědomým procesům. Amygdala tedy zjišťuje: zaprvé zda stimul, nebo něco co se mu podobá, je již uloženo v zážitkové paměti hippocampu a zadruhé jaký byl emocionální doprovod tohoto stimulu. Pokud je signál vyhodnocen jako nebezpečný, amygdala to dá najevo aktivací nepříjemných emocí typu strach, úzkost, zděšení, vztek, atd. Pokud je signál vyhodnocen jako bezpečný, amygdala to dá najevo aktivací příjemných emocí typu radost, spokojenost, atd. 4. Amygdala tedy na podněty reaguje dříve, než si je uvědomíme. To nám umožňuje reagovat na ně včas schovat se, nebo získat odměnu. Amygdala často spouští ve spolupráci s hypothalamem to, čemu se říká akutní stresová reakce. Je to reakce organismu na ohrožení. Během zlomku vteřiny dojde k vyplavení bojových hormonů, zejména adrenalinu. Jeho prostřednictvím dojde k uvolnění zásob cukru, tuků (kromě jiného i cholesterolu) z jater i z tukové tkáně. K dopravě těchto zdrojů energie k jednotlivým orgánům je zmobilizován krevní oběh (zvýší se krevní tlak, srdeční frekvence). Protože organismus se snaží chovat ekonomicky, poskytne tyto zdroje pouze orgánům účastnícím se záchrany života (mozek a svaly). Do krve se začínají vyplavovat látky podporující zvýšenou srážlivost krve, snižuje se prokrvení kůže jako prevence případného krvácení. Roste svalové napětí. Snižují se činnosti organismu, které nejsou nezbytné (není na ně vhodná doba ), což je například trávení. Dále se zvýší dechová frekvence a prohloubí se dech, organismus je tak dostatečně zásoben kyslíkem. V konečném důsledku jsou zmobilizovány všechny dostupné síly a prostředky pro obranu, případně pro útok. Podkorové zpracování PhDr. Zdenko Matula, PPS 9

11 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prastaré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy Toto je tedy primární zpracování podnětu, které je velice rychlé a proběhne ještě předtím, než si podnět vlastně uvědomíme. 5. Druhý okruh, který zpracovává podnět s jistým časovým zpožděním, obchází amygdalu, je převážně korový a pracuje s vysokým rozlišením, začíná, jak jsme již naznačili výše, v thalamu. Thalamus kromě dráhy do amygdaly, souběžně vysílá podnět do smyslových korových oblastí, kde dojde k vědomému zaměření pozornosti a k promyšlenější odpovědi. Ve smyslových korových oblastech dochází k identifikaci podnětu (např. zrakového - had). 6. Ze smyslových korových oblastí se informace vysílá do prefrontálního kortexu k vědomému zpracování situace (např. prefrontální kortex začne zkoumat podnět má ten had na zádech klikatou čáru? Nemá. Má ten had za hlavou žluté půlměsíčky? Má. Co všechno víme o hadech?). Ve spolupráci s dlouhodobou pamětí přesně, s vysokým rozlišením popíše podnět, opět jej vyhodnotí z hlediska bezpečnosti nebo nebezpečnosti, naprogramuje možné reakce a pošle informaci do amygdaly, která může odvolat poplachovou reakci, kterou původně sama vyvolala. 7. Vědomý mozek může korigovat reakce podkorových struktur (thalamu a limbického systému) může tedy ovlivňovat emoční reakce. prefrontální kortex Korové zpracování amygdala hippocampus thalamus zraková kůra PhDr. Zdenko Matula, PPS 10

12 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex 5 Prefrontální kortex Prefrontální kortex udržuje obsah naší mysli v každém okamžiku. V něm udržujeme myšlenky, které nevznikají z vnějších zdrojů, ani prostřednictvím smyslů. Vytváříme je my sami. Zabezpečuje koordinaci různých procesů a funkcí potřebných k řešení nějakého problému nebo při rozhodování. Většina vědomých myšlenek je produktem pěti funkcí, které v prefrontálním laloku probíhají. Je to: 1. chápání (porozumění), 2. rozhodování, 3. rozpomínání se, 4. zapamatovávání, 5. potlačování. Tyto funkce se při plánování, řešení problémů, komunikaci, vyjednávání a dalších úkolech vzájemně kombinují. Prefrontální kortex v důsledku toho vytváří nová neuronová propojení, nové neuronální sítě, které někteří autoři nazývají mentálními mapami. Nové mentální mapy prefrontální kortex ukládá v pracovní krátkodobé paměti, která je lokalizována v něm samém. Pracovní paměť je kapacitně omezená a lehce podléhá vyhasínání (zapomínání). Oslabení procesu vyhasínání lze zabezpečit vědomým zaměřením pozornosti na nové mentální mapy. Zaměřená pozornost a co nejčastější používání nových mentálních map má vliv na jejich upevňování a nakonec na přesunutí do dlouhodobé paměti. Ta má sídlo v šedých jádrech mozkových. PhDr. Zdenko Matula, PPS 11

13 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex Vědomá duševní aktivita prefrontálního kortexu je energeticky velmi náročná, má vysokou spotřebou kyslíku a glukózy (cukru) z krevního oběhu. I když mozek tvoří cca 2 % celkové váhy lidského těla, spotřebovává cca 20 % veškerého kyslíku a glukózy v krevním oběhu. Pokud je prefrontální kortex aktivován a intenzivně pracuje, tato spotřeba ještě výrazně stoupá. Díky energetická náročnost je naše schopnost udržet si vysoce kvalitní myšlení časově omezená. Kromě toho, činnost prefrontálního kortexu je omezena i kvantitativně. Můžeme se proto věnovat úmyslně jednomu procesu (úmyslné zaměření pozornosti) v jedné chvíli. Energetická náročnost Kvantitativní omezení Vedle toho je mozek schopen úmyslně pracovat pouze s maximálně 4 položkami (informačními trsy). Položky jsou určité tematické okruhy, které souvisí s obsluhovaným procesem. Záleží na tom, jak složité tyto položky jsou. Čtyři je krajní mez, z hlediska praktického je lépe počítat se dvěma až třemi. Když například domluvám s někým dohodu, proces, který vědomě obsluhuje můj mozek, je vyjednávání. Informační trsy, které vedle procesu zpracovávám, jsou například v tomto případě proměnné vyjednávání (cena, splatnost, doprava, kvalita), Mnozí z nás ovšem mají zkušenost, že se dokáží věnovat v jedné chvíli i více procesům. To je možné, pokud vědomé zaměření pozornosti vyžaduje pouze jeden z nich a ostatní jsou již natolik upevněné, že z dlouhodobé paměti mohou probíhat na pozadí. Ukažme si to na jednoduchém praktickém příkladu. Když člověk dostane řidičský průkaz, a jde na první jízdu třeba s rodičem nebo starším sourozencem, mozek se plně zaměřuje na proces řízení, který ještě není dostatečně upevněný a ještě nebydlí v dlouhodobé paměti. Přemýšlíme, zda máme nohu na brzdě či na spojce, jestli máme přibrzdit nebo podřadit před vjezdem do zatáčky, nebo zda již můžeme přidat plyn při výjezdu ze zatáčky atd. A teď si představme, že spolujezdec si chce s námi povídat o nějakém, třeba PhDr. Zdenko Matula, PPS 12

14 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex rodinném problému, který je zapotřebí co nejdříve vyřešit. Pravděpodobně jej požádáme, aby vyčkal, než přijedeme do cíle a pak se o tom můžeme pobavit. Nejde obojí naráz, protože oba procesy vyžadují vědomé zaměření pozornosti. Pokud ovšem již deset let denně řídíme automobil a proces řízení je již dostatečně upevněn a spolehlivě umístěn v dlouhodobé paměti, pak se můžeme se spolujezdcem věnovat řešení rodinného problému nebo jiné konverzaci, protože řízení běží na pozadí, automaticky z dlouhodobé paměti. V pracovní praxi má tento poznatek velký význam při řešení problémů spojených s tím, co se označuje termínem multitasking. Neurovědy nám naznačují, že vědomé procesy je nutné provádět po jednom. Jinak se to odrazí buď na výkonu, nebo na kvalitě. Úzkým hrdlem je řada nedokončených spojení, která odčerpávají energii a tvoří frontu. Je třeba určit správné pořadí důležitosti, a jednotlivým procesům věnovat záměrnou pozornost v určeném pořadí, abychom odstranili frontu. Aby se mohl prefrontální kortex rozhodovat správně a aby mohl dobře řešit problémy, potřebuje správnou míru aktivace (ani málo, ani mnoho). Při nízké úrovni aktivace je výkon špatný, při rozumné míře aktivace se úroveň výkonu dostala do bodu zvratu, zatímco při vysoké aktivaci výkon zase klesá. Tato závislost mezi úrovní aktivace a výkonem se označuje jako obrácené U (viz následující obrázek). Multitasking Přiměřená aktivace PhDr. Zdenko Matula, PPS 13

15 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex výkon úroveň optimálního výkonu úroveň aktivace Pro aktivaci prefrontálního kortexu jsou důležité dvě chemické látky tzv. neurotransmitery (látky umožňující přenos nervových vzruchů mezi neurony), a to dopamin a norepinefrin. Dopamin vyvolává zájem, norepinefrin zodpovídá za bdělost. Jejich nedostatek má za následek nedostatečnou aktivaci, je-li jich moc, zakoušíme stres přílišnou aktivaci (vybuzení). Aby mohl prefrontální kortex dobře fungovat, mozek musí neuvěřitelně velkému počtu neustále se měnících spojů dodávat přesně správné množství těchto dvou neurotransmiterů. V průběhu dne se ovšem chemické nastavení mozku neustále mění, a to s ohledem na stimulace přicházející z okolního prostředí. Chemický stav mozku se dá měnit i mentálními technikami, které pak ovlivňují míru aktivace. K nastavení relativně vysoké aktivace se používají dvě techniky: nastavení se na bdělo a probuzení zájmu. Dopamin a norepinefrin Mentální techniky Nastavit se na bdělo lze dvojím způsobem - první a pravděpodobně nejsnazší a nejrychlejší spočívá ve zvýšení hladiny norepinefrinu (říká se mu také noradrenalin a je to mozkový ekvivalent adrenalinu) tím, že určitému úkonu přiřadíme známku naléhavosti. Druhá technika je vizualizace. Vizualizace určité činnosti má za následek podobnou metabolickou odezvu jako skutečné vykonávání této činnosti. Klíčem k této PhDr. Zdenko Matula, PPS 14

16 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Prefrontální kortex technice je neumožnit ovšem dané představě aby začala žít svým vlastním životem. Hladina dopaminu se zvyšuje vždy, když orbitální frontální kortex detekuje jakoukoli novinku, cokoliv neočekávaného či neznámého. Humor, a cokoliv co představuje pro mozek odměnu, zvyšuje hladinu dopaminu (jídlo, sex, peníze, pozitivní sociální interakce). PhDr. Zdenko Matula, PPS 15

17 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Dva způsoby interakce mozku s okolním světem 6 Dva způsoby interakce mozku s okolním světem Mozek může vnímat okolní svět pomocí svých narativních (vypravěčských) obvodů, což je užitečné při plánování, stanovení cílů a volbě strategie. Narativní obvody zpracovávají fakta tak, aby nám dávala smysl. Vytváří příběh, strukturu. Přijímané informace jsou dávány do souvislostí. Většinou ovlivněné konfirmačním zkreslením (veřejné mínění, minulá zkušenost apod.). Čím logičtější příběh je, tím ochotněji ho přijímáme. Věříme mu a pamatujeme si jej. Narativní obvody Například, telefonní seznam o padesáti tisících jménech a román. Obojí obsahuje slova. Z telefonního seznamu si nezapamatujeme téměř nic, když si zapamatujeme tisíc jmen, budeme možná ozdobou firemních večírků, ale to bude vše. Slova románu nám dají smysl, který jsme schopni zpracovat, zapamatovat si a zařadit. Jména v telefonním seznamu jsou fakta. Román jsou fakta v souvislostech. Namísto padesáti tisíc slov je potřeba zpracovat deset vět, které obsáhnou myšlenku románu (a fakta, která jsou v oněch padesáti tisících slovech). To je narativita. Narativní struktury jsou pro lidskou mysl nepostradatelné. A pozor. To, co narativně zpracujeme, se nám zdá pravděpodobnější. Narativní (vypravěčské) obvody jsou aktivní po většinu doby, po níž jsme v bdělém stavu. Nevyžadují příliš úsilí. PhDr. Zdenko Matula, PPS 16

18 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Dva způsoby interakce mozku s okolním světem Mozek ale může vnímat svět přímo, prostřednictvím senzorických obvodů, což nám umožňuje vnímat víc smyslových informací. To umožňuje vstoupit do kontaktu s realitou jakékoliv události. Daleko méně nás spoutává minulost, zvyky, očekávání či předpoklady a jsme schopnější reagovat na události bezprostředně tak, jak přicházejí. Senzorické obvody Při aktivaci této sítě neuvažujeme záměrně o minulosti ani budoucnosti, ani o jiných lidech, ani o sobě, ani o ničem jiném. Zakoušíme informace přicházející v reálném čase prostřednictvím smyslů. Dovednost aktivně využívat obvod přímého prožitku se nazývá bdělé vědomí. Bdělé vědomí není obtížné, obtížné je připomínat si, že to máme dělat. Důležité je to zejména v situacích, kdy při řešení nějakého problému nevystačíme s narativním (vypravěčským) obvodem a potřebujeme dostat nápad (insight), vhled, nebo někdy se tomu říká zážitek aha!. Narativní obvod a obvod přímého prožitku jsou v opačné korelaci. Je-li aktivován narativní (vypravěčský) obvod, obvod přímého prožitku je méně aktivní a naopak. Všímavost vůči oběma cestám (kde jsme) se dá cvičit, např. meditací. Kdo necvičí všímavost vůči jednotlivým cestám, má tendenci vydávat se automaticky narativní (vypravěčskou) cestou. PhDr. Zdenko Matula, PPS 17

19 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce 7 Emoční mozek a emoce Emoce mohou vypadat jako vědomé pocity, ale ve skutečnosti jsou to vnitřní pohyby to znamená fyziologické odpovědi na podněty, které nás buď ohrožují, nebo jsou bezpečné (viz výše Staré a nové mozkové struktury a jejich vzájemné vztahy ). Emoce se tvoří v limbickém systému, zahrnujícím korové i podkorové oblasti mozku. Bulbus olfaktorius thalamus Corpus callosum hypothalamus Z podkorových oblastí sem patří: thalamus, hypothalamus, hippocampus, amygdala, z korových oblastí pak insula (ostrůvek), cingulární korová oblast a frontální kůra. hyppocampus amygdala Limbický systém se vyvinul u savců velmi brzy. U člověka je bohatě propojen s později se vyvíjejícími korovými oblastmi. Obousměrné spojení mezi limbickým systémem a kůrou umožňuje vědomé vnímání emocí a jejich vědomé ovlivňování. Limbický systém Limbický systém je spíš úzkostlivý než šťastný. Jiskří daleko intenzivněji, vnímá-li nebezpečí, než když se setká s bezpečím (odměnou). Vybuzení v důsledku nebezpečí také nastupuje rychleji, trvá déle a je obtížnější ho uklidnit. Obtížněji se rozvíjejí, než emoce nepříjemné. To rovněž vysvětluje, proč je méně běžné, aby se z příjemných emocí stávaly další příjemné emoce, než aby se z nepříjemných emocí vytvářeli další nepříjemné emoce (tzv. samonaštvávací systém). PhDr. Zdenko Matula, PPS 18

20 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce Při vybuzení limbického systému spíše vidíme tu horší stránku a jsme ochotni k menšímu riziku. Při vybuzení hrozbou limbický systém pátrá ještě intenzivněji po nebezpečí. Při stimulaci limbického systému dochází k vytváření spojitostí i tam, kde nejsou, dochází k tzv. náhodným spojením, která chybně interpretují vstupní signály. Pokud jste nedávno zahlédli hada, váš mozek bude ostražitý na všechny předměty, byť i jen vzdáleně připomínající hada. Náhodná spojení Dojde-li k přílišnému vybuzení limbického systému, snižuje to dostupnou energii pro funkce prefrontálního kortexu (vzpomínání, porozumění, rozhodování, zapamatovávání a vytěsňování). Například, když budeme prožívat při prezentaci strach (vybuzení limbického systému) a někdo se nás na něco zeptá, vymyslet nějakou chytrou odpověď bude asi velmi obtížné. V tuto chvíli se nám totiž nedostává energie pro funkce prefrontálního kortexu. Proto je důležité umět ovlivňovat vybuzení limbického systému. Existuje několik způsobů, jak vybuzení minimalizovat. James Gross (in Rock, 2010) vyvinul model preventivních opatření, která by měla zabránit nadměrné aktivaci limbického systému. Než se emoce objeví, doporučuje udělat několik voleb: Prevence silných emocí výběr situace můžeme se rozhodnout, že se nebudeme vystavovat určitým situacím (např. nechci prodávat). modifikace situace když už se v nějaké situaci vyskytneme, stále ji můžeme do určité míry změnit (budu se vystavovat určitým situacím pouze po pečlivé přípravě). zaměření pozornosti když jsme uprostřed nějaké situace, pořád se můžeme rozhodnout, kam nasměrovat pozornost. PhDr. Zdenko Matula, PPS 19

21 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce Tyto cesty fungují pouze do doby, než do hry vstoupí emoce. Po vstupu emocí jsou další tři možnosti. 1. První možností je své emoce vyjádřit (nekontrolovaně odžít např. bouchnout pěstí do stolu, začít plakat) to ve společenských situacích nemusí být funkční. 2. Druhou možností je potlačení zabránění vnějšího projevu, aby to ostatní nepostřehli. Dlužno dodat, že Gross zjistil, že lidé, kteří si myslí, že potlačili své emoce, žijí v sebeklamu. Zatímco se domnívají, že navenek vypadají, že jsou v pohodě, vnitřně byl jejich limbický systém stejně vybuzený, jako by byl bez potlačení a v některých případech dokonce víc. Ochsner (in Rock, 2010) to svými pokusy potvrdil. Pokoušet se něco necítit nefunguje a v některých případech se to dokonce obrací proti nám. 3. Třetí strategie spočívá v kognitivní změně. Zde jsou důležité dva postupy pojmenování a přehodnocení (přerámování). a) První postup souvisí s tím, o čem jsme se již zmiňovali. Dojde-li k vybuzení limbického systému, snižuje to zdroje pro prefrontální kortex. Toto ale funguje i opačným směrem. Zvýšení míry vybuzení prefrontálního kortexu může snížit zdroje pro vybuzení limbického systému. K přepínání může posloužit technika POJMENOVÁNÍ. Odžití Potlačení Kognitivní změna pojmenování Mnohé pokusy na poli sociální kognitivní neurovědy jednoznačně ukazují, že když dokážeme pojmenovat co se v nás děje, jakou emoci prožíváme, dochází k výraznému snížení vybuzení limbického systému a startuje vybuzení prefrontálního kortexu (nastupuje vědomá reflexe prožívání a jeho racionálního zpracovávání). Když vlastní prožívání, emoce zveřejníme, tlumení vybuzeného limbického systému je ještě výraznější. Zajímavá jsou zjištění, že lidé mají sklon předpokládat, že označení emocí bude mít za PhDr. Zdenko Matula, PPS 20

22 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce následek zvýšení emocionálního vybuzení, i když výzkumy svědčí o opaku. Na druhou stranu je spousta pokusů, které hovoří o tom, že mluvení o emocích vynáší emoce znovu na povrch. Podstatné je, jak to provedeme. Abychom snížili vybuzení, musíme k popisu emoce použít pouze několika málo slov. Podstatné tedy je, popsat emoci jedním nebo dvěma slovy, to nám pomůže její intenzitu snížit. Začneme-li však o emoci někomu vykládat, povede to většinou k opaku, k jejímu posílení. b) Za druhým postupem - přehodnocením (přerámováním) stojí myšlenka vědomé volby dívat se na situaci odlišně. Studie ukazují, že přehodnocení (přerámování, změna souvislostí) má na emoce obecně silnější brzdící účinek než pojmenování, takže je nástrojem ke zmírnění dopadu větších emočních nárazů. přehodnocení Podle Rocka (2010) jsou čtyři typy přehodnocení: 1. nová interpretace události - Jsem na letišti a chci jít na palubu, nemůžu najít příslušný gate a mám strach, že zmeškám let. Najdu bránu a u ní vidím stát spoustu lidí. Přestanu pospíchat, protože si řeknu, je to dobré, nemusím pospíchat, oni určitě čekají na letadlo. 2. standardizování přemýšlím o tom, co je v dané situaci obvyklé/normální/standardní. Například když nastoupíme do nové práce, téměř všechno je pro nás nové, včetně takových banálností jako najít kuchyňku a udělat si kafe nebo najít zasedačku. Náš mozek mohou začít zaměstnávat myšlenky typu: nezvládám to, všechno mi dlouho trvá, to je hrozné. Můžeme prožívat nepříjemné emoce typu strach, obavy, vztek atd. Když si ale uvědomíme, že potíže v orientaci v nové budově má téměř každý, pokud se s budovou dostatečně neseznámí, že je to normální, pak se zklidníme a vybuzení limbického systému se výrazně sníží. PhDr. Zdenko Matula, PPS 21

23 Lidský mozek a mezilidské interakce Část 1 Neurovědné základy mezilidských interakcí Emoční mozek a emoce 3. změna uspořádání informací náš mozek si vytváří mentální mapy, do kterých organizuje, vše co víme a cítíme. Každá mapa v mozku je nad nějakými mapami a pod nějakými mapami, nebo vedle nich. Přeorganizovávání hierarchie map, změna uspořádání, jak hodnotíme svět, mění hierarchickou strukturu ukládání informací v mozku, což mění i způsob, jak mozek na svět reaguje. Například když samostatná práce má pro nás větší hodnotu než práce týmová a jsme v situaci, že musíme vést třeba tým na přípravu významné konference, pak uspořádání našich map může být problém. Jelikož v této situaci budeme muset více spolupracovat s ostatními, budeme muset na týmové práci najít něco pozitivního, co zvýší pro nás hodnotu této myšlenky. Pokud se to povede, bude to mít za následek přeorganizování obrovského množství neuronů v mozku do nových hierarchií v návaznosti na obrovský počet dalších neuronů. 4. změna pozice - podívat se na věci z pohledu jiného člověka, země, jiné kulturní perspektivy, z vlastní perspektivy ale v jiné době. Nalézáme novou pozici, z níž se začínáme na stejnou událost dívat. Například přicházíme do nového pracovního týmu jako nový vedoucí. Na první schůzce týmu se spolupracovníci začínají na můj vkus příliš mnoho ptát i na věci, které nesouvisí s cílem schůzky. To může aktivovat náš limbický systém a začínáme prožívat nepříjemné emoce strachu, nejistoty apod. To určitě dělají proto, že mi nedůvěřují, že pochybují o mých schopnostech atd. Kdybychom dovedli podívat se na tuto situaci očima těch lidí, tak bychom možná lehce uznali, že když někoho neznáme, chceme více vědět o způsobu jeho přemýšlení, o tom, jak reaguje na různé situace, prostě, více jej poznat, a to nejde bez dotazování. PhDr. Zdenko Matula, PPS 22

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku

Fyziologický vývoj mozku v dětském věku Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková Konference Mensa ČR 19.11.2014 Lidský mozek Obsahuje přes 1000 miliard nervových buněk Pokud pracuje naplno odčerpávají neurony 20% z celkové

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho

Civilizační onemocnění. Stres a syndrom vyhoření. SOŠ InterDACT s.r.o. Most. Bc. Jana Macho Civilizační onemocnění Stres a syndrom vyhoření SOŠ InterDACT s.r.o. Most Bc. Jana Macho Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Jana Macho III/2_Inovace a

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Probouzení kritického myšlení

Probouzení kritického myšlení foto: Týden mozku, škola Brandýs nad Orlicí Probouzení kritického myšlení - pohnou tradičním vzděláváním poznatky moderních neurověd? PhDr. Hana Košťálová a ing. Petr Kadlec, ACC Neurovědy ve vzdělávání,

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1

Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 1 Interkulturni komunikace.qxd 26.2.2007 8:45 StrÆnka 4 Ivan Nový, Sylvia Schroll-Machl, 2007 Cover design Petr Foltera, 2007 Všechna práva vyhrazena

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v lodní dopravě Školící osnovy: Prevence stresu v lodní dopravě 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky kladeny

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

(jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19

(jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19 OBSAH MUŽSKÝ MOZEK 9 OBSAZENÍ: NEUROHORMONÁLNÍ POSTAVY 11 (jak hormony ovlivňují mužský mozek) 11 FÁZE MUŽSKÉHO ŽIVOTA 13 ÚVOD 19 Co dělá muže mužem 19 KAPITOLA PRVNÍ 25 MOZEK CHLAPCE 25 Co dělá chlapce

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr.

Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu. Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jak (ne)relapsovat? Udržujeme změnu životního stylu Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Únava a stres. Duševní hygiena a relaxační techniky. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH

TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH TRÉNINK DOVEDNOSTÍ LUDĚK BUKAČ TRENÉR ČSLH DOVEDNOSTI Spektrum herní činnosti tvoří hokejové dovednosti. Bruslení, střelba, přihrávání, kličkování. Opakováním se dovednost stává návykem. Dovednostní návyky

Více

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům.

www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. www.andragogos.cz Jak může pozitivní psychologie zvýšením odolnosti pomoci předcházet patologickým jevům. Co je pozitivní psychologie? Pozitivní psychologie je nový obor v rámci akademické psychologie,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Certifikovaný trénink. Praktik NLP pro. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Certifikovaný trénink Praktik NLP pro Syntéza psychologických poznatků zaměřená na praxi Strategie učení pro XXI. století Systémový model komunikace Způsob, jak získat přístup k neomezenému potenciálu

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně

Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách. Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Možnosti aktivizace mentálních funkcí v knihovnách Mgr. Martina Burianová trenérka paměti III. stupně Organizace vzdělávání trenérů paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging = akreditovaná

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér

10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Ivan Bure a Vlasta A. Lopuchovská 10 zlat ch pravidel pfiekonávání nejãastûj ích komunikaãních bariér Management Press, Praha 2007 Další knihy Ivana Bureše v nakladatelství Management Press Marketingově

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová

Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Martin Novák Michal Novák Martin Werner Martina Nepimachová Obsah: 1. Základní charakteristiky citů 2. Fyziologické základy citů 3. Klasifikace vnějších projevů citů 4. Klasifikace citů podle vztahu k

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace

Zátěžové situace. frustrace, stres, deprivace Zátěžové situace frustrace, stres, deprivace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení

Více

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly.

- Psychický proces, zachycuje to, co v daném okamžiku působí na naše smysly. Otázka: Psychologie - psychické stavy, procesy a lidské činnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nicole 1. Psychické procesy: vnímání, představy, fantazie, pozornost, myšlení, paměť 2. Psychické

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu

Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Vše, co se dá měřit, se dářídit! Ovšem to, co je pro maximální výkon nezbytné, je jen těžko měřitelné. HRANICE maximálního výkonu Co jsme si připravili Hranice maximálního výkonu Výsledky, úspěch a životní

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s.

Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry. MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. Vedení rozhovoru jako součást profese zdravotní sestry MUDr. Olga Kunertová Gaudia proti rakovině, o.s. PROČ VEDENÍ ROZHOVORU? Pracujete s lidmi Lidé jsou všelijací Úspěch naší práce záleží do značné míry

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008

Podzimní škola NSZM. erské dovednosti koordinátora. RNDr. Radim Misiaček. Hodonín, 6.11.2008 Podzimní škola NSZM Manažersk erské dovednosti koordinátora RNDr. Radim Misiaček Hodonín, 6.11.2008 Předběžný program Vedení týmu, týmová práce Řízení času Stanovování vlastního postupu Stanovování a vyhodnocování

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

SOFT SKILLS A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Společnost: VÍTKOVICE POWER ENGINEERING Zástupce: Mgr. Pavel Řehánek Soft Skills (nebo-li měkké dovednosti ) Co jsou to Soft Skills??? Pojem "osobnost"

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 STRES FRUSTRACE DEPRIVACE KONFLIKT 1) STRES zátěž, kdy je organismus nucen mobilizovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Modely inkluzivní praxe v základní škole

Modely inkluzivní praxe v základní škole Modely inkluzivní praxe v základní škole Metodický materiál projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole CZ.1.07/1.2.00/14.0125 Základní škola Staňkova 14, Brno 12.11.2012 Integrace Rozdílnost ve

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více