Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme v období adventu, v čase očekávání nejkrásnějších svátků Vánoc. Často v mysli mnohých z nás vyvstane právě v tomto období otázka rekapitulace končícího roku. Jaký byl pro každého z nás, pro naše město či zemi, v níž žijeme? Nesporně bude historií vnímán mimo jiné jako rok trojích voleb ale také jako rok doznívající krize, která zasáhla snad každého z nás. Z jarních parlamentních voleb vzešla nová vláda, které bychom měli držet palce, aby dokázala vykormidlovat zemi z cesty k dluhové pasti, do níž se zasažená krizí obdobně jako několik jiných států střemhlav řítila. Nebude to jednoduché, ale věřím, že to všichni společně zvládneme. Z voleb komunálních před dvěma týdny vzešlo nové vedení našeho města, před nímž stojí celá řada úkolů, s jejichž návrhy řešení v podobě volebního programu se jednotlivé politické subjekty ucházely o přízeň voličů. Politika, a to i komunální, je uměním kompromisu, tedy uměním se dohodnout tak, aby z dohody měl občan co největší prospěch. Pevně věřím, že to platí i v našem městě a že to ani u nás v Prachaticích nebude problém. V novém zastupitelstvu zasedlo deset nováčků z celkového počtu jednadvaceti, tedy téměř polovina. Mohou tak vnést do řízení města nové a nezatížené pohledy a náměty na zlepšení. Představitelům politických subjektů, které zaznamenaly úbytek voličské přízně, a tedy nižší zastoupení v zastupitelstvu jeden z nich zastupuji také já nezbývá než s pokorou přijmout tento fakt, ohlédnout se za uplynulým obdobím, sebekriticky zanalyzovat příčiny a akceptovat nová rozhodnutí. Naše město zaznamenalo v minulosti poměrně značný rozvoj. Již nyní při přípravě rozpočtu na následující rok máme představu o základních investicích v příštím roce. Přes finanční nepřízeň způsobenou hospodářskou krizí můžeme zodpovědně prohlásit, že investiční rozmach města neustrne. Jen budeme muset každou vynaloženou korunu déle obracet v ruce, než ji investujeme. Je zřejmé, že nebude možno provést všechny potřebné investice ihned. Z toho plyne, že pořekadlo Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, může v nadcházejícím období platit dvojnásob. Jsem na to připraven, jinak bych tuto práci nemohl dělat. Fakt, že město bude mít pro následující volební období jen jednoho místostarostu, je důkazem pokračující úsporné politiky i tohoto vedení začalo s úsporami právě u sebe. Dovolte mi dopřát všem prachatickým občanům a občanům přilehlých osad co nekrásnější a nejšťastnější prožití vánočních svátků. Letošní rok nebyl rozhodně jednoduchý, a proto si určitě zasloužíte prožít chvíle klidu, pohody a času stráveného se svými blízkými. Martin Malý Z OBSAHU: Ředitelka mateřské školy tvrdí, že pobyt venku nemá být pro děti bezcílným pobíháním (str. 3) Divadelní předplatné (str. 6) Starosta Jan Bauer předal řízení ustavujícího zastupitelstva svému nástupci Martinu Malému. Foto Zdeněk Přibyl, PrachatickoNews Noví zastupitelé zvolili vedení města V pondělí 15. listopadu 2010 se v Národním domě poprvé po říjnových komunálních volbách sešli nově zvolení zastupitelé města. Než začalo samotné jednání, přistoupili k avizované úmluvě mezi ODS, sdružením PRO Prachatice, TOP 09 a Volbou pro město zástupci KDU-ČSL. Rozšířili tak počet smluvně podepsaných koaličních partnerů z 11 na 13, čímž posílila středopravicová koalice v Prachaticích. V opozici zůstali, jako v minulém volebním období, zastupitelé ČSSD a KSČM dohromady s osmi mandáty. Těm bylo koaliční dohodou nabídnuto předsednictví v kontrolních orgánech města, a to ve finančním a kontrolním výboru. Po procedurálních záležitostech, volbě společné volební a návrhové komise a komise mandátové, následoval slib nově zvolených zastupitelů do rukou starosty Jana Bauera. Poté začala volba nových orgánů města, nejprve starosty. Předseda volební a návrhová komise Alexandr Zikmund oznámil, že navrhovaný kandidát na tento post je pouze jeden ten, který je uveden v návrhu podaném společnou středopravou koalicí Martin Malý (ODS). Ještě před tajnou volbou odešla ze svého místa, a veškerých dalších voleb se neúčastnila, zastupitelka za ČSSD Jana Krejsová. Vzhledem k absenci řádně omluveného zastupitele Zdeňka Kollara (KSČM) tím klesl počet hlasujících zastupitelů na devatenáct. Výsledek volby starosty pro nadcházející volební období tak logicky vyzněl pro Martina Malého, který získal 13 hlasů. Nově zvolený starosta se ujal řízení zastupitelstva a odcházející starosta Jan Bauer mu předal znak města. Martin Malý ve svém prvním vystoupení ve funkci prachatického starosty poděkoval za zvolení a s přáním štěstí v další politické kariéře poděkoval také odcházejícímu starostovi Janu Bauerovi za vše dobré, co pro město za uplynulých 12 let ve funkci vykonal. Zastupitelé jednomyslně odhlasovali, že pro nadcházející volební období bude mít město jen jednoho místostarostu. Kandidát byl také jediný, a to Robert Zeman (PRO Prachatice), pro kterého hlasovalo opět 13 koaličních zastupitelů v souladu s uzavřenou dohodou. Stejný počet hlasů dostali také Hana Mrázová (TOP 09), Růžena Štemberková (KDU-ČSL), Kamil Štěpán (PRO Prachatice), Andrea Tajanovská (PRO Prachatice) a Alexandr Zikmund (ODS) adepti na posty radních města, kteří doplnili Martina Malého a Roberta Zemana v sedmičlenné městské radě. Po gratulacích nově zvolenému místostarostovi a radním pronesl starosta Martin Malý krátký proslov, v němž zaznělo mimo jiné poděkování za hladký průběh celého zasedání zastupitelstva. Poté připomněl, že do Vánoc zbývá jen pět týdnů a v této lhůtě je třeba dopracovat, předložit a schválit rozpočet města na následující rok, zvolit členy výborů, ustanovit komise rady města a zvládnout mnoho dalších úkolů, které nesnesou odkladu. Nadcházející volební období bude poznamenáno hospodářskou krizí, jež má dopad na městské finance, ale také koncem období, kdy bylo možno čerpat finanční prostředky z evropských fondů a státního rozpočtu. Hlavními úkoly tak budou především rekonstrukce spočívající především v zateplení a ve výměnách oken škol, bytových domů, rekonstrukce dalších ulic a chodníků. Diskutovat se bude kupříkladu nad možnostmi zřízení nové knihovny a o dalších úkolech. Jana Hulešová, Václav Malina

2 Radniční list Velké náměstí zkrášlí vánoční strom od Václava Mráze V posledních letech se stalo tradicí, že vánoční strom pochází ze zahrad občanů Prachatic. Oproti stromům z lesního porostu mají tyto stromy několik výhod. Vzhledem k tomu, že se jedná o stromy okrasných druhů solitérního růstu, jsou tyto rovnoměrně zavětveny až k patě stromu. Jejich dostupnost pro jeřáb i nákladní auto je také podstatnou výhodou. Výška i tloušťka stromu musí být upravena, aby odpovídala technickým možnostem jeho zakotvení tzn., že jeho maximální tloušťka na patě stromu je 29 cm, což je průměr kotvící roury. Strom nesmí být uměle ztenčován a nesmí rovněž vykazovat žádná mechanická či jiná poškození v kmenové části. Výběr je tedy značně omezen. Vhodného kandidáta na vánoční strom vybírá již v průběhu roku komise odboru životního prostředí městského úřadu ze žádostí o povolení kácení stromů mimo les. Je chvályhodné, že po několik desetiletí, kdy strom plnil řadu estetických funkcí, poslouží i na závěr svého života dobré věci. Pro letošní rok byl vybrán strom z lokality Na Sadech, č. p. 542 o výšce do 15 m. Smrk svým vzrůstem již ohrožuje okolní budovu, menší zeleň i telekomunikační vedení. Vlastníkem pozemku i darovaného stromu je Václav Mráz. Pro případ mechanického poškození při nakládce či přepravě musí být připraven náhradní strom. Smrk pro tento případ je vybrán v prostoru nad Fefrovskými rybníčky. Instalaci stromu zajišťují Městské lesy Prachatice, s. r. o., přepravu firma Veber z Libínského Sedla, nakládku firma VYKOV. Ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice Zdravé město Prachatice postoupilo do kategorie C Město Prachatice pokročilo v realizaci Místní Agendy 21 a zařadilo se mezi města, která splňují kategorii C. Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Program je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi. Jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Postup do kategorie C je velkým úspěchem, zejména proto, že v databázi MA21 jsme zaregistrováni teprve od roku Za tuto krátkou dobu jsme dokázali požadovaná kritéria naplnit a uvést do praxe. Ocenění patří všem aktivním občanům Prachatic. Stojí za ním naplnění mnoha cílů, což by nebylo možné bez fungující spolupráce s veřejností, s neziskovými organizacemi a s podnikateli. Prachatice si mezi členy Národní sítě Zdravých měst rychle získávají renomé. Oceňována je realizace Místní Agendy 21 v našem městě, komunikace s veřejností a partnery. Získáváme důvěru a příležitosti prezentovat město Prachatice a jeho aktivity na celostátních seminářích a konferencích (Praha, Uherské Hradiště) a na základě odvedené práce se nám podařilo získat již dva certifikáty Dobrá praxe. Úspěšní jsme byli se žádostí o dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Prachatickou branou k MA21. Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město Stromy v Pětidomí ulevily kanálům Školy lákaly budoucí žáky Jak mnozí z vás zaznamenali, začátek období vegetačního klidu stromů byl v našem městě poznamenán pokácením dvou vzrostlých stromů topolu a javoru naproti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tyto dřeviny bylo nutné pokácet proto, že jejich výsadba proběhla zcela nekoncepčně a byly vysazeny v těsné blízkosti kanálů, dalo by se spíš říct doslova na kanálech, které kvůli prorůstání kořenové soustavy nemohly plnit svoji funkci, což při záplavách vždy značně pocítili obyvatelé bydlící v lokalitě Pětidomí. Stanislava Linhová, foto Václav Malina Pozvánka na zastupitelstvo Zasedání nového Zastupitelstva města Prachatice se koná 22. prosince 2010 od 15 hodin v sále Národního domu na Velkém náměstí. (kap) prosinec 2010 Dvě desítky škol se představily v Prachaticích na trhu studijních příležitostí. Jeho 15. ročník byl tradičně určený žákům končícím povinnou školní docházku, rodičům a ostatním, kteří se rozhodují o budoucím povolání. Kromě škol našeho okresu se účastní školy z přilehlých okresů Strakonice, České Budějovice, Písek a Tábor s nabídkou svých studijních a učebních oborů. Promlouvají s dětmi také například o sportovním zázemí ve školách, o možnostech ubytování či stravování, upřesnila Pavlína Váchová z pořádajícího Úřadu práce Prachatice. Pódium v sále Národního domu obsadilo Střední odborné učiliště v Netolicích. Naše žákyně zde s ohledem na podmínky předvedou jednodušší úpravy vlasů a také denní a fantazijní líčení, popsala zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování a provoz Prachatice Jana Kotrchová. Návštěvníky trhu obsluhovali žáci učebního oboru kuchař číšník Soukromé střední odborné školy a středního odborného učiliště Prachatice. Text a foto Václav Malina. Ocenění pro talentované žáky: uspěli především žáci gymnázia I v letošním roce proběhlo vyhlášení ankety o talent okresu Prachatice Tato akce se uskutečnila již v uplynulých několika letech a participují na ní dvě pověřené obce našeho okresu Prachatice a Vimperk. Letos hostitelskou a administrující pravomoc převzalo město Prachatice. Soutěž nemá postupový charakter. Jedná se o iniciativu k ocenění žáků, kteří svými dovednostmi, schopnostmi, pílí a pod vedením svých učitelů dosáhli významného úspěchu v některé z daných oblastí. Soutěž se vztahuje na základní a střední školy. Vyhlášeno bylo následujících pět oblastí: umělecká, technická, sportovní, humanitní a přírodovědná, které jsou děleny do dvou věkových kategorií. Celkem školy v okrese nahlásily přes šest desítek svých žáků a studentů. Odborná komise vybrala za každou oblast v každé kategorii nejúspěšnější bez stanovení jednotlivých pořadí. Z prachatických škol uspěli: Sportovní kategorie: Barbora Hlaváčová, Martin Debnar, Václav Lebeda, Jiří Brych (všichni gymnázium) Umělecká kategorie: Kristýna Zemková (gymnázium) Přírodovědné kategorie: Barbora Michálková (gymnázium), Lukáš Kuneš (ZŠ Národní), Kristýna Zemková (gymnázium), Jan Brož (gymnázium) Humanitní kategorie: Helena Sternová (gymnázium), Minh Ngoc Trinh (gymnázium) Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu strana druhá

3 Radniční list PŘEDSTAVUJEME: Pobyt venku nemá být pro děti bezcílným pobíháním Helena Turková Kabátová ředitelka Mateřské školy Prachatice Datum a místo narození: 28. května 1961 v Prachaticích Rodinný stav: vdaná Děti: jedno vlastní Lukáš (narozen r. 1982), druhé přivdané Tomáš (narozen r. 1983) Dosažené vzdělání: Základní škola v Husinci, Střední ekonomická škola v Blatné (maturita v r. 1980), nástavbové studium Střední pedagogické školy Prachatice obor Učitelství pro mateřské školy (dokončeno v r. 1982). V současné době studuje při zaměstnání Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dosavadní kariéra: učitelka mateřské školy v Chlumanech, Husinci, Lhenicích a Prachaticích od roku 2003 vedoucí odloučeného pracoviště Česká, od srpna 2010 ředitelka Mateřské školy Prachatice Koníčky: četba, ale v současné době nezbývá času Funkce ředitelky Mateřské školy Prachatice jste se ujala začátkem srpna Představy o práci na tomto postu jste měla. Zaskočil vás přesto střet s realitou? Celá léta, kdy mateřské škole ředitelovala Marie Přibíková, jsem měla možnost nahlížet pod pokličku její práce, takže jsem věděla, do čeho jdu, co mě čeká ohledně ekonomické a pedagogické činnosti, s čím můžu a nemůžu počítat. Pouze jsem se trošku bála, jak mě vezme kolektiv, ve kterém se všichni známe, jak mě přijmou kamarádky, když se stanu jejich nadřízenou, jestli to bude fungovat. Nevěděla jsem, jak budou kolegyně reagovat. Můžu konstatovat, že vše dopadlo nad mé očekávání perfektně, že mám kolem sebe tým, na který se mohu spolehnout, že každého pracovníka můžu zaúkolovat a nepošle mě nikam. Veškeré obavy ze mě spadly, protože lidé, které mám kolem sebe, jsou opravdu skvělí. Naznačila jste, že díky paní Marii Přibíkové jste měla dobrou průpravu k usednutí do ředitelské židle. Co vám kladla na srdce, když vám předávala funkci? Abych byla důsledná a spravedlivá. Snažím se o to. Jak početný kolektiv řídíte? Máme šestapadesátičlenný kolektiv zaměstnanců složený z pedagogického a provozního personálu. Připomínám, že právní subjekt Mateřská škola Prachatice vznikl 1. dubna 2003 sloučením čtyř mateřských škol ve městě. Zřizovatelem mateřské školy je Město Prachatice a má tři odloučená pracoviště: Česká, Skalka a Zahradní. Každé pracoviště má svoji vedoucí s veškerými kompetencemi pedagogickými a organizačními, pouze ekonomickou činnost řešíme společně. Vedoucí pracovišť můžeme jmenovat - mají moji plnou důvěru. Oficiální sídlo Mateřské školy Prachatice je v Krumlovské ulici. Vy přesto úřadujete na pracovišti v České ulici? Ano, zůstávám na svém pracovišti Česká. Je to moje domovská školka, kde jsem začínala. Nechce se mi s ní loučit. Myslím, že něco jsem pro tuto školku už udělala a chci pokračovat v jejím rozvoji. Nenadržujete jí příliš? Třeba když se rozdělují peníze? Snažím se být objektivní. Ba naopak mám pocit, že se k ní někdy chovám skoro macešky, aby ostatní neřekli, že jí nadržuji. První na řadě jsou ostatní pracoviště, pak až Česká. Jistě znáte potřeby jednotlivých pracovišť na modernizaci a opravy, ale také finanční možnosti zřizovatele Co se týká modernizace nebo rekonstrukce, velice aktuální a prvořadá je mateřská škola, tedy odloučené pracoviště, Zahradní, kde je zapotřebí výměna oken, která jsou ve špatném stavu, občas i zatéká do budovy, také je zpracován projekt na zateplení budovy. Zateplení a výměnu oken potřebuje i Krumlovská. V Zahradní je potřeba nová elektroinstalace a vodoinstalace. Na tuto opravu máme poměrnou část peněz již našetřenou. Doufám, že v příštím roce se podaří v rozpočtu města najít zbytek peněz a budeme moci tuto rekonstrukci udělat. Mateřská škola v České je po celkové rekonstrukci v dobrém stavu. Zateplená je i mateřská škola Skalka, kde do budoucna, i když to není tak prvořadé, bude nutná výměna oken. Pokud jde o vybavení, všechna pracoviště mají výborné podmínky pro svoji práci. Zatím je nutné počítat především s uvedenými opravami v Zahradní. Letos chcete dokončit studium pedagogické fakulty. Tvorba školního vzdělávacího programu je tématem vaší bakalářské práce. Téma opravdu aktuální a podložené praxí? Školní vzdělávací program je pro každou školu materiál šitý na míru. Není to ale žádné dogma, měly by se v něm promítnout konkrétní podmínky v dané škole. Získané poznatky do bakalářské práce určitě zahrnu. V Prachaticích má svůj školní vzdělávací program každé pracoviště mateřské školy, nad nimi bude jakýsi zastřešovací prográmek, který je scelí po formální a ekonomické stránce. Organizační, pedagogické a učební záležitosti zůstanou opravdu jenom ve školních vzdělávacích programech na jednotlivých pracovištích. Čím se budou vyznačovat jednotlivé školní vzdělávací programy? Každé pracoviště má co nabídnout, má své zaměření i svá specifika, která se snaží zapojit do programu. V současné době dochází k aktualizaci a doplnění školních vzdělávacích programů na jednotlivých pracovištích podle analýz a k upřesnění svého zaměření. Proto nechci předjímat, jak budou školy pokračovat ve svém pedagogickém stylu, mají vše ve své režii. Jaký je momentálně nejčastější dotaz rodičů? Nač se telefonicky nebo osobně nejvíce ptají? Jestli máme volné místo. A když jim řeknu, že ano, pak se ptají na různá specifika a zaměření školy, na adaptační podmínky. Podle toho se rozhodují. Momentálně (v polovině listopadu) jsou všechna pracoviště kromě Zahradní naplněna na sto procent. V Zahradní jsou dvě volná místa. Rodiče z jednoho konce města mohou dát dítě do školky na opačný konec, nebo mají spádové, striktně dané oblasti? Rodiče mají volnost výběru. Můžou si vybrat, jaké pracoviště chtějí. Pro děti z okolních osad taky máte místa? Upřednostňujeme samozřejmě přijetí dětí z města Prachatice včetně přilehlých osad. V případě volné kapacity bereme děti ze spádových oblastí. Chodí k nám i děti z Nebahov nebo z Vitějovic, ale bereme je, jen když je volné místo. Uvažujete o posílení kapacity na některém pracovišti? Kapacita v Krumlovské, Zahradní a České je 112 dětí, na Skalce 137 dětí. Myslím si, že je dostačující i do budoucna a není potřeba kapacitu rozšiřovat. S ohledem na vývoj demografické křivky by měla dostačovat. Dostanete se při ředitelování k dětem? K dětem se dostávám dva dny v týdnu. Je to práce, o kterou bych nerada přišla, protože děti dávají člověku náboj a potřebnou energii. Ostatní tři dny v týdnu se věnuji ředitelování, což je především úřednická práce, ale také komunikační záležitost. Diskutuji s učiteli a s ostatními pracovníky, zjišťuji, co se jim líbí, co se jim nelíbí, a snažím se vycházet jim vstříc v jejich reálných potřebách. Usadit se v ředitelně a nepřijít mezi lidi, to není dobře. Proto se dennodenně snažím obejít třídy a být v kontaktu s lidmi. Pokud jde o přenos potřebné energie, jsou jejím zdrojem i zlobivé děti? I ty zlobivé (smích) Samozřejmě není zlobivých dětí, jen živějších a klidnějších. Jak vidíte poměr živějších a klidnějších dětí v Mateřské škole Prachatice? Více živých, méně klidných. Ale tak to asi má být. Jsou živější spíše kluci, nebo už je holky dohnaly? Dneska už je to vyrovnané (smích). Pravila jste, že se nevyhýbáte každodennímu kontaktu s kolegyněmi učitelkami. Jaké vaše poslední pokárání se jim nelíbilo? (přemýšlení) Jednu z velkých rezerv jsem shledala v pobytu dětí venku. Ne, že by s nimi pedagogové chodili málo ven, ale měli by zkvalitňovat nabízené činnosti, nějakým způsobem motivovat a směřovat k určitému cíli. Apelovala jsem na pedagogy, aby pobývali s dětmi venku co nejdéle, protože to považuji za velmi zdravé a dětem přínosné. To byla malá výtka. Učitelka musí být připravená jak na činnosti ve třídě, což jsou učitelky vesměs perfektně, ale musí být připravená i na pobyty dětí venku, předvídat, předpokládat a připravit si pestré činnosti, to znamená brát s sebou na vycházky pomůcky, naplánovat různé hry, tématické a cílené vycházky, vést děti k tomu, aby pozorovaly věci kolem sebe, aby zjistily, že nežijí jen v uzavřeném prostoru, ale že kolem nás je spousta krásných a zajímavých věcí. Je potřeba, aby na ně učitelky upozorňovaly. Nezadržitelně se blíží Vánoce. Jaký bude vánoční čas v mateřské škole? Vánoční čas je ve školce vždycky krásný, vánoční čas přece patří hlavně dětem. My, učitelky, se snažíme dětem vánoční čas zpříjemnit, aby jim Vánoce přinesly nejkrásnější zážitky roku. Všechna pracoviště si připravují svoje besídky, organizují vánoční dílny jak pro rodiče s dětmi, tak pro samotné děti. Školy se vyzdobí, znějí v nich koledy, děti půjdou zpříjemnit vánoční čas i obyvatelům domova seniorů. A také v mateřských školách chodí Ježíšek. Bude mateřská škola v prosinci během svátků uzavřena? Bude uzavřena mezi svátky od 27. do 31. prosince. V novém roce děti zase s radostí a milým úsměvem přivítáme. Vyptával se Václav Malina. strana třetí prosinec 2010

4 Na přelomu října a listopadu bylo dokončeno restaurování dřevořezby ukřižovaného Ježíše Krista ze souboru dřevořezeb Kalvárie umístěného ve hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla. Jedná se o polychromovanou dřevěnou plastiku Krista výšky 240 cm a šířky rozpažených rukou 120 cm na kříži výšky 370 cm a délky vodorovného břevna 130 cm. Socha pochází z druhé poloviny 18. století od neznámého autora. Jde o tradiční kompozici Krista trpícího na kříži, v pase přepásaného bílou bederní rouškou. Tmavě hnědý kříž je osazen do dřevěného polychromovaného soklu ve tvaru zeměkoule obtočené hadem, stříbřeného se zelenou lazurou. Horní část vertikálního břevna kříže doplňuje emblém (plaketa) s monogramem Krista INRI. Dřevořezba motiv podává realisticky se solidním plastickým zpracováním těla s významnou anatomickou modelací. Restaurovaná plastika byla napadena dřevokazným škůdcem, povrchová polychromie obsahovala druhotné přemalby a povrchové znečistění, částečně byla uvolněna od podkladového dřeva, místy odpadávala i chyběla. V rámci restaurátorského zásahu byla uvolněná polychromie fixována, památka byla ozářena k zahubení případných žijících dřevokazných škůdců a ošetřena proti dalšímu působení škůdců insekticidním přípravkem. Proveden byl restaurátorský průzkum skladby vrstev povrchové úpravy, který odhalil druhotnou polychromii pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. Protože tato přemalba byla v poměrně zachovalém stavu a vykazovala řemeslně kvalitní práci, bylo rozhodnuto o jejím zachování bez plošného snímání k obnažení originální povrchové úpravy (pravděpodobně jen torzálně zachovalé). Následně byla z polychromie odstraněna nežádoucí V říjnu byla dokončena obnova kamenného kříže s plastikou ukřižovaného Ježíše Krista v rámci hřbitova na Libínském Sedle. Uprostřed hřbitova naproti vstupu vztyčený zhruba tři metry vysoký kamenný kříž s masivní základnou na kamenné základové desce patří k typickým funerálním předmětům. Základna je dvoustupňová s ozdobnou římsou v horní části, na kterou navazuje stéla vlastního kříže prostého nezdobného obdélníkového průřezu s přišroubovanou plastikou Krista. Konce horizontálního i svislého břevna jsou zaobleny s drobnými zdobnými výstupky. Přední strana základny kříže nese plastický německý nápis, v překladu: Dej, ó Pane, věčný vnitřní klid duši zemřelého křesťana, věřícího, jehož tělesná schránka zde spočine. Věnováno roku 1902 zemřelé Marii Eppinger. Nápis doplňuje letopočet 1910 představující rok zhotovení kříže. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v České republice. Je schválena Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 17. září Tříkrálová sbírka 2011 zahájí 2. ledna 2011 žehnáním koledníkům při dětské mši v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. V Prachaticích a přilehlých obcích budou chodit skupinky Tří králů od 2. ledna do 9. ledna Zároveň budou v těchto dnech rozneseny do poštovních schránek letáčky s informacemi o Tříkrálové sbírce a možnosti darování prostřednictvím DMS. Dne 2. ledna se uskuteční v Brně koncert pro Tříkrálovou sbírku 2011, který bude vysílat Česká televize. Skupinky koledníků v čele s vedoucím budou koledovat do uzavřených pokladniček s červeným logem Charity. Vedoucím skupinky je vždy dospělá osoba, která má u sebe na viditelném místě průkazku pověření a také občanský průkaz. Koledníci budou rozdávat kalendáříky a cukříky všem štědrým dárcům. Jako každoročně budou prostředky použity z 65% na konkrétní projekty Charity v místě konání sbírky a dalších 10% směřuje jako humanitární pomoc do zahraničí (např. Asie, Afrika apod.), zbylých 25% je použito na pokrytí nákladů celostátní sbírky (např. kalendáře, cukříky, propagace apod.). Farní charita Prachatice chce v roce 2011 získané finance použít převážně na sociální projekty, které realizuje Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Dům sv. Petra pro muže a Most naděje (terénní program). Podobně jako v minulých letech bude část sbírky věnována i prachatickému hospici. Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali všem, kteří podporují Tříkrálovou sbírku a tím pomáhají lidem v nouzi jak v naší republice, tak v zahraničí. Jsou jimi nejen přímí dárci, ale i koledníci a všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě a realizaci této sbírky. Alena Slavětínská prosinec 2010 Radniční list Do kostela se vrátila restaurovaná plastika Krista vrstva zakaleného laku a nečistot a dřevěný materiál byl zpevněn petrifikačním roztokem. Fixovány byly rozvolněné konstrukční spoje a místně doplněny chybějící části dřevořezby, obnoven křídový podklad s vytmelením výletových otvorů po dřevokazném hmyzu. Závěrem byly provedeny barevné a pozlacovačské retuše povrchu s jeho závěrečným ošetřením lakem. Soubor dřevořezeb Kalvárie obsahuje celkem tři polychromované figurální plastiky, vlevo ukřižovaného Krista stojí pod křížem Panna Marie, matka Ježíšova, vpravo sv. Jan Evangelista, bratranec Ježíšův a jeden z jeho dvanácti učedníků (apoštolů), kterého Ježíš nejvíce miloval. Obě figury jsou oděny v šat a spočívají na dřevěných, dodatečně dodaných soklech. Řemeslné zpracování těchto plastik je oproti ukřižovanému Kristovi jednodušší, lidověji pojaté, bez propracované modelace. Původně byly dřevořezby součástí nedochovaného bočního oltáře kostela. Záměrem do budoucna je restaurovat rovněž zbývající dvě dřevořezby, což bude závislé na zajištění finančních prostředků. Restaurování dřevořezby ukřižovaného Krista si vyžádalo celkem téměř 115 tisíc korun, z nich 50 tisíc korun tvoří příspěvek Jihočeského kraje z grantového programu Movité kulturní památky. Jde o pokračování dlouholeté a cílené péče města Prachatice o řádný stav kostela sv. Petra a Pavla. V posledních letech byla realizována sanační opatření proti zemní vlhkosti, oprava zvonové stolice, oprava vad technického vybavení zvonů. Pořízen byl nový zvon pro běžné denní zvonění, restaurována grafiti v podvěží, opravena hromosvodová ochrana. Kostel byl rovněž slavnostně nasvícen. Bc. A. Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Na Libínském Sedle došlo k obnově kamenného kříže Tříkrálová sbírka se blíží Plastika Krista je litinová, jde o typický produkt z oboru funerální plastiky v rámci uměleckého zpracování litiny české provenience z přelomu 19. a 20. století, kdy umělecké slévání litiny zažilo určitou renesanci. Plastika je podána v lidovém duchu, což především znamená zjednodušené plastické zpracování těla, bez významné anatomické modelace. Plastiku doplňuje litinový emblém (plaketa) s monogramem Krista INRI, umístěná v horní části vertikálního břevna kříže. V rámci obnovy došlo k očištění kříže od téměř souvislého povlaku mechů a dalších nečistot, zvýraznění nápisu, hydrofobizaci kamene a dále k očištění, pozinkování a pozlacení plastiky Krista a souvisejícího emblému. Obnova vyšla na 30 tisíc korun, přičemž 13 tisíc hradil příspěvek Jihočeského kraje z grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině. Bc. A. Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Čertovský rej zrežírují ochotníci Jako v každém roce se snažíme dobře připravit na zimní oslavy spojené s příchodem Vánoc. Samotná příprava začíná revizí vánočního osvětlení a případně nákupem osvětlení nového. Pro nastolení a zažití správné vánoční atmosféry jsme opět připravili vánoční kulturní akce v podobě adventních koncertů, rej s čerty, příjezd paní Zimy do našeho města spojený s trhy. První předvánoční akcí bude slavnostní zahájení adventu během první adventní neděle, rozezní se vánoční zvonek, bude zapálena první adventní svíce na obřím adventním věnci, bude rozsvícen vánoční strom. Mikulášská nadílka na druhou adventní neděli, peklo i čertovský rej se uskuteční na Velkém náměstí v režii Šumavského ochotnického spolku. Zajímavým doplněním čertovského reje bude po dvou letech skupina Rauhnacht z německého Waldkirchenu. Třetí adventní neděle bude již tradičně ve znamení vánočních trhů, příjezdu paní Zimy, pohádky pro nejmenší, třetího adventního koncertu. I čtvrtá svíčka na adventním věnci bude zažehnuta při posledním adventním koncertu. Rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového proběhne na Velkém náměstí na silvestrovský večer přesně o půlnoci. Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury Jednou větou Koncert skupiny The Tap Tap klientů Jedličkova ústavu Praha v Městském divadle v Prachaticích bude mít 3. prosince 2010 od 15 hodin doprovodný program v rámci projektu Zdravého města. (RH+) Na Štědrý den se v kostele sv. Jakuba od 16 hodin uskuteční dětská půlnoční mše, od 24 hodin pak půlnoční mše více na cz/farnost. (leh) strana čtvrtá

5 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva města; konstatuje, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib; stanovuje podle 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů sedmičlennou radu města; určuje podle 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů funkce pro dva uvolněné členy zastupitelstva; volí podle 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Radniční list Od války po sametovou revoluci (3. část) školství v Prachaticích Poválečný školní rok 1945/46 začínal v Prachaticích na obecné a měšťanské škole až 17. září. Pan řídící Václav Pintr přivítal své kolegy a žáky nikoli v budově školy ve Vodňanské ulici, ale v čp. 249 v Zahradní ulici. Důvodem bylo využití školní budovy pro potřebu americké armády. Také měšťanská škola zahájila činnost v čp Podmínky pro výuku byly nevalné, málo místa a navíc, až do odsunu Němců navštěvovaly školu i německé děti. Ředitelem této školy byl jmenován František Jileček. Obě školy se mohly do své mateřské budovy nastěhovat až v květnu V červenci téhož roku došlo k rozdělení obecné školy na chlapeckou, kterou řídil František Nožička, a dívčí, kde zůstal řídícím učitelem Václav Pintr. Toto rozdělení trvalo až do roku 1949, kdy obě školy byly spojeny do jedné národní školy koedukační. Řídící učitel Václav Pintr v květnu 1947 zemřel. Do prosince téhož roku, kdy se vedení školy ujala Anna Nožičková-Slavíková, byl společným řídícím učitelem František Nožička. Život školy se ubíral podobně jako tomu bylo na většině škol v menších městech. Nedostatek nových pomůcek, starý nábytek, žádné školní jídelny, občasné nácviky divadelních představení, oslavy významných výročí. Jejich skladba se postupně měnila. Desáté výročí úmrtí presidenta Masaryka bylo na všech školách vzpomenuto naposledy v roce Pak přišla Končí cyklistická sezona a v Prachaticích uvádějí slavnostně do provozu nové kolostavy. Copak je to za skorozimní apríl? zeptal jsem se místostarostky města Hany Rabenhauptové. To je právě ono! Všichni dělají slavnostní předání na začátku cyklistické sezony, na začátku turistické sezony, a my jsme přišli s tímhle zajímavým nápadem, aby lidi měli čas přemýšlet, co si budu přát k Vánocům, to znamená kolo a k němu můžou od nás dostat identifikační výročí jiná. V červenci 1950 byla národní škola rozdělena na I. národní školu se šesti třídami a II. národní s pěti třídami. Z nich tři byly provizorně umístěny v budově gymnázia. Od 1. září 1951 se II. národní škola přestěhovala do budovy čp. 240 v ulici Zlatá stezka. Odtud se odstěhovala do Volyně odborná škola truhlářská. Budova zvaná Sova se tak stala druhou školní budovou pro potřeby základního školství. Ředitelem této školy se stal Eduard Svatoš, kterého však po měsíci vystřídal Josef Janoušek. Ředitelem I. národní školy ve Vodňanské ulici se stal Viktor Stuchel. Od roku 1948 začíná nekonečný proces školských reforem. Kvalitní české školství začíná dostávat první osudové rány. Tzv. Nejedlého reforma zavádí mimo jiné rušení osmiletých gymnázií. Žáci jeho prvních čtyř ročníků přecházejí do bývalé měšťanské, nyní střední školy. Obecná škola se mění na národní, měšťanská na střední. V roce 1953 reforma pokračuje: národní a střední školy se spojují v roce 1953 do nejprve osmileté střední školy (OSŠ), v Prachaticích měla tato škola sídlo ve Vodňanské ulici. Jedenáctiletá střední škola (JSŠ) pak vzniká v budově bývalého gymnázia. V roce 1958 se v souvislosti s prodloužením délky povinné školní docházky o jeden rok mění osmileté střední školy na základní devítileté (ZDŠ) a jedenáctiletky na dvanáctileté střední školy (DSŠ), později přejmenované na střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ). Mgr. Pavel Fencl Informace o odpadovém hospodářství ve městě Svoz odpadů o Vánocích bude samozřejmě zajištěn, aby se předešlo problémům s nedostatečnou kapacitou nádob na komunální a tříděné odpady a bude opět v režii Technických služeb Prachatice. Svoz v týdnu od 20. do 24. prosince 2010 proběhne jako každý jiný týden v roce, to se týká i následujícího týdne od 27. do 31. prosince Svoz tříděných odpadů bude také probíhat dle schváleného harmonogramu. Sběrný dvůr v Mlýnské ulici bude uzavřen v sobotu 25. prosince 2010 a na Nový rok 1. ledna Hlavní svoz použitých a odstrojených vánočních stromků se uskuteční 10. a 11. ledna 2011 a dále 17. a 18. ledna Sběr a odvoz stromků budou zajišťovat též pracovníci technických služeb. Stromky je nutné shromažďovat k popelnicím a kontejnerům na domovní odpady. Žádáme občany, aby respektovali stanovené termíny. Znaky měst z odpadů zaujmou V rámci krajské kampaně na podporu třídění odpadu vyhlásil Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností EKO- KOM a. s. soutěž škol a zároveň pokus o rekord ve vytvoření znaku vlastního města či obce z víček z pet lahví a jiných odpadových materiálů. Pokus o rekord probíhá pod patronací pelhřimovské agentury Dobrý den. Nejlepší znaky z krajského kola postoupí do celostátního kola soutěže a budou vystaveny v rámci galerie znaků měst a obcí na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně v lednu Cílem této soutěže a rekordního pokusu je netradiční formou podpořit ekologické myšlení dětí a ukázat, že z odpadů se dají vyrobit zajímavé i krásné věci. Rekordní pokus a soutěž navíc zviditelní jednotlivá města a obce v rámci krajů a prohloubí znalosti dětí o historii svého města či obce, o heraldice a o původu městského či obecního znaku. V Prachaticích se soutěže zúčastnilo pět škol se sedmi znaky. Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 4. listopadu v Radničním sále. První tři znaky postupují do krajského kola. Třetí místo obsadila ZŠ Netolice, druhé místo připadlo ZŠ Lhenice a první místo získala ZŠ Zlatá stezka 240. Na čtvrtém nepostupovém místě se umístil znak vytvořený dětmi ze ZŠ Vodňanská. Ze sedmnácti oblastních kol postoupily vždy první tři znaky na krajskou výstavu, kterou zájemci mohou navštívit od 2. do 19. prosince v Domě kultury Metropol na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. V prvním patře zde bude k vidění kolem padesátky nejzajímavějších děl. Chystá se i vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášením výsledků krajského kola, které se uskuteční 9. prosince v hodin. Rozšíření sběru drobného elektroodpadu Společnost Asekol s. r. o., zajišťující zpětný odběr elektroodpadů v rámci celé ČR, ve spolupráci s městem Prachatice rozšíří sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů. V současnosti lze drobné elektro odevzdávat pouze ve sběrném dvoru v Mlýnské ulici. Začátkem prosince dodá společnost zdarma kontejnery a zdarma budou zajištěny vývozy i zpracování vybraných elektroodpadů. Pro město Prachatice je připraveno prozatím pět kusů a svoz probíhá jedenkrát měsíčně. Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé těchto měst nemusí až do sběrného dvora, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Kontejnery budou většinou umístěny u již vzniklých separačních stáních na tříděné odpady (u Elektro Chalupa, U Zastávky, Náměstí Přátelství, Národní, Pod Cvrčkovem). Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Součástí kontejnerů jsou i boxy na vybité baterie. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí Kolostavy v zimě? Ano, jako vánoční inspirace! sadu, zazněla úsměvná odpověď se seriózním dovětkem, že město finanční podporu na kolostavy obdrželo z kraje až počátkem srpna a než se vše zúřadovalo Ředitel Městské policie Prachatice Ivo Novotný doplnil stanoviště kolostavů: Jeden je na dvorku u městské policie, druhý už je namontován u plaveckého bazénu, další osadíme pravděpodobně na jaře, a to u veřejného koupaliště Hulák, poslední bude na Malém náměstí. (vam) Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva města z 15. listopadu 2010 uvolněného starostu města pana Ing. Martina Malého (narozeného ), počtem 13 hlasů uvolněného místostarostu města pana Ing. Bc. Roberta Zemana (* ), počtem 13 hlasů další členy rady Mgr. Hanu Mrázovou (* ), počtem 13 hlasů Mgr. Růženu Štemberkovou (* ), počtem 13 hlasů Kamila Štěpána (* ), počtem 13 hlasů Bc. Andreu Tajanovskou, Dis. (* ), počtem 13 hlasů Mgr. Alexandra Zikmunda (* ), počtem 13 hlasů Ing. Martin Malý, starosta města Ing. Bc. Robert Zeman, místostarosta města strana pátá prosinec 2010

6 prosinec 2010 Radniční list Mediální výchovu obohatily zkušenosti z praxe Řada A 13. ledna 2011 (20.00) Frankie and Johnny Divadelní spolek Frída Brno Příběh vypráví o Johnnym, který se vrátil z vězení a hledá si práci v řecké restauraci. Tam se seznámí s Frankie a zcela propadne kouzlu její prostořeké otevřenosti. Problém je však v tom,že zklamaná Frankie nechce o mužích a o lásce ani slyšet Představení Frankie and Johnny je zcela novou divadelní hrou Divadelního spolku Frída. Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák a Martin Trnavský. Autor a režie: Jakub Nvota. 21. února 2011 (20.00) Miro Gavran: Vše o mužích Divadelní a umělecká společnost Studio dva Praha Jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: Michal Slaný, Filip Blažek, Maroš Kramár. Režie: Jana Janěková 1. března 2011 (20.00) Vasilij Sigarev: Černé mléko Divadelní spolek Kašpar Praha Tragikomedie v podání známého divadelního spolku. Odkud začít. To kdybych věděl. Snad od jména města. Ale ono to vlastně ani není město. A dokonce ani místo městu podobné. Ani vesnici. Není to místo na mapě zaznamenatelné. Taková zastávka je to. Prostě zastávka. Zastávka kdesi uprostřed Vlasti Mé Neobejmutelné. Podle mě je to oblast prozření, probuzení A ta zastávka se jmenuje Zamřelá. Jak jinak, nikde si to nepřečtete. Taky proč. Tady ani vlaky nezastaví. Leda tak prachsprostá lokálka. Ale rychlíky, spěšné, firemní a všelijaké ty další, se přeženou, rychlost neuberou. Zřejmě proto, abys ani koutkem oka nezahlédl něco takového. (V. Sigarev) Hrají: Lucie Žáčková, Marek Němec, Jelena Juklová, Lukáš Jůza, Jana Vaňková, Tomáš Karger, Věra Kubánjková, Marcela Nohýnková, Vlastimil Čaněk, Režie: Jakub Špalek. duben 2011 termín bude upřesněn v lednu 2011 Eric-Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění Divadlo Na Jezerce Praha Komorní tragikomedie Manželské vraždění, jejíž premiéra se uskutečnila v Paříži v září 2003, je pohledem na manželství v dnešní době. Schmitt se zaměřil na jediný a podstatný rozměr tohoto vztahu: na život páru. Muž a žena. Mohou ti dva spolu vůbec trvale žít? Pár na jevišti, Líza a Gilles, spolu žijí 15 let. Aspoň jak tvrdí ona. Není to totiž tak docela jisté, protože Gilles ztratil paměť. Teď se vrací do jejich údajně společného bytu, Líza se jej snaží uvést zpátky do jejich života. Ale říká mu pravdu? Nezneužívá jeho ztráty paměti k tomu, aby celé jejich soužití zkreslila? Aby vybudovala nový život na falešných základech? Nad společným večerem muže a ženy plným záhad se navíc vznáší poněkud hitchcockovská atmosféra... Účinkují: Jaroslav Dušek, Nataša Burger. Režie: Jan Hřebejk. I v tomto školním roce si více než 30 žáků prachatické ZŠ Národní jako volitelný předmět vybralo mediální výchovu. Výuka probíhá ve dvou skupinách a žáci se seznamují s teorií předmětu, aby získávali schopnost budovat si kritický odstup od mediálních sdělení a rozlišovat funkce jednotlivých mediálních výstupů. Rovnocennou součástí hodin jsou praktické činnosti tvorba školního časopisu, fotografování, práce s videokamerou, úprava fotografií, videa, příprava vysílání školního rozhlasu. Cennou zkušeností pro žáky je setkávání s lidmi, kteří pracují v médiích profesionálně. Jedno z takových setkání se uskutečnilo koncem října, kdy pozvánku do školy přijali Václav Malina a Jan Voldřich. Hodina se proměnila v malou tiskovou konferenci, kdy se žákyně redaktorky před objektivem kamery vyptávaly na práci našich hostů. Václav Malina se ocitl v palbě otázek a žáci tak získali představu o jeho práci pro Český rozhlas, o předpokladech pro tuto práci, o tom, jak vypadá jeho pracovní den. Nezapomnělo se ani na veselé historky z natáčení. Pan Malina zdůraznil nezastupitelnou funkci rozhlasu, který rozvíjí fantazii posluchačů a zprostředkuje jim rychle nejaktuálnější informace. Žáci měli možnost nahlédnout do jeho dalších aktivit, autorského psaní knih doplněných vlastními fotografiemi. A rada pana Maliny případným budoucím novinářům, kteří možná právě začínají svoji kariéru? Všeobecný přehled a psát, psát a psát. Ani Jan Voldřich, kterého jsme zvyklí více vídat za kamerou než před ní, neušel zvídavým otázkám naší redaktorky. Otázky byly namířené na začátky jeho práce pro kabelovou televizi, kdy pan Voldřich uplatnil svůj zájem o techniku a práci s lidmi. Žáci zjistili, že tato práce nemůže být vázána osmihodinovou pracovní dobou a pro zpracování vysílání je někdy nutno pracovat i dlouho do noci. Na druhou stranu tuto náročnou práci doprovázejí zajímavá setkání s významnými osobnostmi. Mezi ta nejpozoruhodnější patří jistě setkání s hlavou státu. Jsme rádi, že oba naši hosté mohli i přes časovou vytíženost zavítat do hodiny mediální výchovy a pro mnohé žáky se tak stát inspirací k tomu, kam směřovat při volbě budoucí profese. Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní Divadelní předplatné JARO 2011: předprodej začíná Řada B 24. ledna 2011 (20.00) Škola malého stromu Divadlo Čertovka Praha Dojemný příběh indiánského chlapce jménem Malý strom z kmene Čerokí, kterého po smrti rodičů vychovávají svérázný dědeček a moudrá babička v duchu indiánských tradic. Vedou svého vnuka k pochopení indiánské Cesty Ber jen tolik, kolik doopravdy potřebuješ a k poznání, že nejen člověk, ale i stromy, zvířata, potok a dokonce i hvězdy mají svou duši, kterou musí nejprve pochopit, aby ji pak mohl milovat. Protože láska a pochopení jsou jedno a totéž. Příběh odhaluje propastný rozdíl mezi západní filozofií bílého muže, jenž se snaží vše kolem sebe podmanit a zotročit, a mezi svobodnou a moudrou filozofií indiánů, pro něž vše živé i neživé je součástí matky Země, a tu je nutno chránit a respektovat. Hravou, jemnou a humornou formou na jevišti vzniká svět, kde stromy mluví, vítr zpívá a kde přídomek naivní nemusí znamenat hloupý. Představení vzniklo na motivy stejnojmenné knížky amerického spisovatele indiánského původu Forresta Cartera. Hrají: Malý strom Petra Bílková, ostatní postavy Iveta Dušková. Dramatizace: Iveta Dušková. Hudba a texty písní: Pjér La Š éz. 22. února 2011 (20.00) Peklo Divadlo Maléhry Brno Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky poznamenal život jeden muž. Hrají: D. a N. Zbytovské, Barbora Seidlová, Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Cyril Drozda/Barin Tichý. Hudba: Zdeňek Kluka. Scénář a režie: Maléhry. 11. března 2011 (20.00) Eugene Ionesco: Plešatá zpěvačka Divadelní spolek Kašpar Praha Komedie z pera klasika absurdního dramatu. Vše je jiné, než se zdá... Hrají: Martin Hofmann, Jitka Nerudová-Rotreklová, Petr Lněnička, Monika Zoubková, Pavel Langer, Lukáš Jůza. Režie: Jakub Špalek. 24. března 2011 (20.00) Irena Dousková: Hrdý Budžes Divadlo A. Dvořáka Příbram Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Hrají: Barbora Hrzánová j. h., Jarmila Vlčková j. h. / Marcela Šiková j. h., Libor Jeník j. h. Režie: Jiří Schmidt. (KIS) Organizace prodeje předplatenek od 1. do 8. prosince prodej předplatenek stávajícím předplatitelům od 9. do 15. prosince prodej předplatenek novým předplatitelům od 16. prosince 2010 prodej vstupenek na jednotlivá představení. Předplatenky budeme prodávat do 15. prosince 2010 denně, od pondělí do pátku, od do hodin v Městském divadle. Od 15. prosince bude prodej v Infocentru od 8.00 do hodin. Máte možnost obdarovat o Vánocích jako v minulých letech své přátele a blízké milým dárkem v podobě předplatenky cyklu JARO strana šestá

7 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v říjnu 2010* Luis Sebastian Bihari Kryštof Zeman Markéta Káníková Lukáš Hora Filip Slivarich Markéta Vokounová Adam Hraba Adam Bušek Filip Ludačka Eliška Houšková Tereza Korandová * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Přibylo celkem 11 prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Prodej vánočních stromků Městské lesy Prachatice zahájí prodej vánočních stromků v pondělí 13. prosince 2010 (posledním dnem prodeje bude pondělí 20. prosince). Místem prodeje je již tradičně průjezd domu čp. 11 na Velkém náměstí (sídlo Městské policie Prachatice). K prodeji nabídneme obdobné množství jako v minulých létech, tj. přibližně 600 ks vánočních stromků. Převažující dřevinou v letošním roce bude jedle bělokorá 250 ks, dále jedle obrovská, smrk a borovice. Běžnou službou bude balení stromků do síťoviny. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce. Orientační ceny: smrk od 70 do 110 Kč borovice od 120 do 170 Kč jedle bělokorá jedle obrovská od 200 Kč od 320 Kč ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice Na uctění památky navázal společenský večer Za účasti novodobých veteránů se 12. listopadu 2010 uskutečnil společenský večer k Mezinárodnímu dni válečných veteránů. Klub vojenských důchodců Prachatice (KVD) ve spolupráci se sekcí techniků KVD jej připravil do salonku restaurace Družba. Navazoval na pietní akt na hřbitově k uctění památky bojovníků, kteří položili životy v 1. a 2. světové válce. Společenský večer zahájil předseda KVD Emil Steinmayer, který přivítal techniky automobilní a tankové techniky, vojáky z povolání útvarů v posádce, novodobé veterány, bývalé pracovníky Územní vojenské správy Prachatice, členy a sympatizanty KVD. Po družné besedě, ve které vystoupili pplk. v záloze Heřman, pplk. v záloze Josef, pplk. v záloze Sandany, kpt. v záloze Kořínek, nprap. v záloze Karbáš, a po slavnostní večeři vystoupila hudební skupiny, která přispěla k přátelské atmosféře. Emil Steinmayer, předseda KVD Kapr za přesnou mušku Na střelnici v Prachaticích se 18. prosince od 9 hodin uskuteční XVII. ročník střelecké soutěže Vánoční kapr. Jedná se o soutěž jednotlivců ve střelbě z vojenské pušky, malorážky a velkorážní pistole nebo revolveru. Vítěz v každé disciplině získá živého kapra a závodníci do třetího místa obdrží věcnou cenu. Při účasti menší než šest střelců v disciplině obdrží cenu pouze závodník na prvním místě, uvedl ředitel soutěže Jan Melichar. (vam) Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XII., číslo 12, uzávěrka 18. listopadu Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Kdy se můžete v závěru roku vykoupat? Otevírací doba plaveckého bazénu: zavřeno zavřeno od : normální provoz, tj.: po zavřeno út st čt pá so ne Uzavírka malého bazénu: st + čt Pára: st + pá ( ) + ne ( ). Jaká vylepšení vás čekají v novém roce? Příští rok chceme provoz bazénu vylepšit jak o technické zázemí, tedy oku návštěvníka utajené, tak oku viditelná vylepšení jako je oprava usazení odtokových žlábků v malém bazénu, snad i estetické vylepšení dlažby ve vestibulu a neviditelné ale citelné vylepšení při výrobě páry. Ve sportovní hale by se mělo jednat o zásadní rekonstrukci osvětlení a v areálu městského stadionu o výstavba nového technického zázemí a dovýsadbu zeleně. Děkujeme návštěvníkům všech našich držav za jejich přízeň v roce 2010 a v novém roce je zveme opět. Každé úterý od do hodin (v době uzavření bazénu) je k dispozici pro veřejnost malý bazén. Jaroslav Dárek Černý, ředitel Sportovního zařízení Prachatice Alexandrovci nadchli i Prachatické Prachatičtí senioři, zdravotně postižení a jejich přátelé se vydali před časem do Prahy. Díky Emilu Steinmayerovi z Klubu vojenských důchodců a Aleně Bínové byl připraven perfektní zájezd do Tesla arény na koncert Alexandrovců. Alexandrovci přijeli v kompletním seskupení se všemi hudebníky, zpěváky a tanečníky (celkem více jak 120 účinkujících). Soubor vystupuje od 12. října 1928 a je skutečným celosvětovým fenoménem, což stoprocentně potvrdil i koncert v rámci European tour 2010, jehož hosty v Praze byli zpěváci Aleš Brichta a Petra Janů. Hanka RH+ Evropský rok dobrovolnictví začne již v prosinci Rada ministrů EU zodpovědných za kulturu přijala rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Dobrovolnictví, zapojení se do dobrovolnictví, udržení současných aktivit, informovanost o dobrovolnictví jsou rovněž součásti Komunitního plánu rozvoje sociálních a doprovodných služeb v Prachaticích a okolí. Proto jako velmi pozitivní hodnotíme snahy organizací a institucí, které se velmi aktivně myšlenkou zavedení dobrovolnictví, udržení či dokonce zřízením Dobrovolnického centra v Prachaticích zabývají. Dobrovolnictví velmi dobře funguje v hospici. Na rozvoj služby se připravuje Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Aktivní jsou i netiskové organizace našeho města. Například občanské sdružení KreBul získalo finanční prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vzdělávání dobrovolníků. První setkání zájemců o dobrovolnictví se uskuteční již 10. prosince 2010 ve Volarech pod názvem Dobrovolník je náš pomocník. Chcete-li se dozvědět něco o dobrovolnictví netradiční formou, přihlaste se na zážitkový kurz od 10. do 12. prosince či od 17. do 19. prosince 2010, nejrychleji na adrese Chcete-li jakýmkoliv způsobem (firemním dárcovstvím, aktivní osobní účastí.), komukoliv (seniorům, zdravotně postiženým, dětem, rodinám, nemocným, osobám ohroženým sociálním vyloučením ) pomoci v rámci dobrovolnictví ve městě, napište nám na Hanka RH+ Fascinující podívaná v automobilce Oblastní hospodářská komora Prachatice uspořádala exkurzi do automobilového závodu BMW v Dingolfingu. Účastníci měli možnost shlédnout prakticky celý výrobní proces osobního automobilu. Začínalo se v lisovně, kde mohutné několika tunové lisy z rovných plechů tvarují jednotlivé díly karosérie, poté účastníci zamířili do haly, kde jsou tyto díly pomocí robotů svářením spojovány. Zajímavá byla také prohlídka nové moderní práškové lakovny. Organizace výrobního procesu jednoho automobilu a jeho pohyb po jednotlivých halách byla fascinující a zajímavá podívaná. Radka Dvořáková, ředitelka OHK Prachatice Jilm skončil v celostátní anketě jedenáctý Slavnostní vyhodnocení celorepublikové ankety Strom roku se konalo 20. října 2010 (Den stromů) v brněnském Divadle Husa na provázku. Nejsympatičtějším stromem se stal Hromův dub v Olomouckém kraji. Prachatický jilm horský, rostoucí pod Základní školou Prachatice, Zlatá Stezka 240, se umístil až na 11. místě s rozdílem téměř tisíce hlasů od vítěze. Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Do sbírání hlasů se totiž u vítězných stromů zapojily celé vesnice, senioři objížděli přilehlé vsi a oslovovali jednotlivé občany, v Olomouckém kraji měli dokonce stánek na olomoucké Flóře a sbírali nejen hlasy, ale od každého rovnou vybrali tři koruny, které byly na odeslání jednoho hlasu nutné. U nás většinu hlasů obstarala Základní škola Prachatice, Zlatá Stezka 240, dále pak DDM Prachatice a svou troškou přispěli senioři. Stanislava Linhová, odbor životního prostředí Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá prosinec 2010

8 Kulturní a společenský servis na prosinec 2010 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Prodejní galerie stálá expozice Jiří Anderle: Obrazy Světově uznávaný český malíř, grafik a ilustrátor Jiří Anderle je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru. Vernisáž výstavy 8. prosince 2010 v hod. MĚSTSKÉ DIVADLO (20.00) G. Bizet, R. Shchedrin: Carmen Baletní dvojvečer v podání baletu Jihočeského divadla. Představení cyklu předplatného řady podzim A (8.30 a 10.30) Hvězdička Betlémská Hudební divadlo Hradec Králové. Charismatický vánoční koncert Michaely Novozámské. Zazní nejen koledy, ale i krásné písničky z autorčiny dílny. Vstupné 50 Kč (19.00) Karel Pecl: Mexiko Cestopisná přednáška pořádaná ve spolupráci s CK OCEAN. Další expedice zoologů a botaniků ze společnosti Zoogeos se uskutečnila na jaře loňského roku. Expedice byla zaměřená na různé pouštní a polopouštní lokality s kaktusy, ale navštívila také mořské pobřeží Karibiku, rezervaci tažných motýlů monarchů stěhovavých a historickou památku Teotihuacan a samozřejmě památky v Mexiko City. Vstupné dobrovolné (20.00) Vánoční koncert: Václav Koubek s Kapelou Právě vychází v pořadí deváté autorské CD Václava Koubka Ave, na němž se významnou měrou hudebně podílejí ostřílení muzikanti Jan Ponocný, Pavel Fajt a Jaroslav Jeřábek. Vstupné 160 Kč. VELKÉ NÁMĚSTÍ (17.00) 2. adventní koncert a reje pekelníků Mikulášský rej dětí s pekelníky a dalšími strašidly v podání divadelníků ŠOSu Prachatice. Andílci, Mikulášci a čertíci v kostýmu vítáni. Opět nás navštíví postavy Rauhnachtsverien z Waldkirchenu. V hodin se uskuteční Vánoční koncert Ivan Boreš a Tomáš Mach ve společenském sálu Národního domu (15.00) 3. adventní koncert a Paní Zima Koncert smíšeného pěveckého sboru Česká píseň, příjezd paní Zimy, historické hry v podání Tercie. V pohádka Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli oslavil Štědrý večer v sálu Národního domu. V hodin adventní koncert pěveckého sboru Radostné přátelství na podiu na Velkém náměstí. SÁL NÁRODNÍHO DOMU kontakt: (19.00) 1. předvánoční koncert ZUŠ Prachatice Vystoupí žáci přípravné hudební a taneční výchovy a závěr koncertu bude patřit souboru BELTINA. Vstupné dobrovolné (19.00) 2. předvánoční koncert ZUŠ Prachatice Druhý koncert patří větším hudebním tělesům školy. Saxofonový, kytarový a pěvecký soubor, klarinetové kvarteto, soubor klávesových nástrojů a nový školní orchestr zahrají své největší hity i novinky z repertoáru. A je připraveno ještě překvapení... Vstupné dobrovolné (18.00) 4. adventní koncert: Jaroslav Hutka Zakladatel a člen folkového sdružení Šafrán, do Prachatic přijede na Vánoční koncert s pořadem sestaveným z moravských balad (20.00) Koncert hudebních souborů střední pedagogické školy Vystoupí hudební skupina Cink, pěvecký sbor Fontána a Dechový orchestr Prachatice. Vstupné dobrovolné. KOSTEL SV. JAKUBA (18.00) Česká píseň, Pošumavská filharmonie: Mše J. J. Ryby Smíšený pěvecký sbor Česká píseň a Pošumavská komorní filharmonie zvou všechny milovníky Vánoční mše Jana Jakuba Ryby. První část koncertu bude věnována vánočním skladbám v podání jednotlivých souborů, druhá část bude tradičně věnována Rybově vánoční mši Hej, mistře. Vstupné 80 a 50 Kč. INFORMACE Městské divadlo, tel INFOCENTRUM Velké nám. 1., tel po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do na požádání v infocentru. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Otevřena znovu od ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Koláže malby kresby: Dvoje oči Výstava zprostředkuje pohled na život ze dvou úhlů. Sjednocuje ji fakt, že jde o pohled dvou žen, a odlišuje generační rozdílnost. Mgr. Ivana Blažková (učitelka SPgŠ) a Františka Blažková (absolventka SUPŠ sv. Anežky České) vystavují svoje kresby, malby, koláže a literární texty z posledních let. KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek na tel po pá (20.00) Habermannův mlýn Drama ČR (20.00) Ondine Romantické drama Irsko, USA. 15. a (17.00 a 20.00) Harry Potter a relikvie smrti 1. část První část posledního dobrodružství kouzelníka Harryho Pottera. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna). URL: http: knih-pt.cz Putovní výstava Naše hlavy podobizny vynikajících lidí z konce 19. a počátku 20. století. Ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností o. s. Prachatice. do Výstava Karel Hynek Mácha výstava k 200. výročí narození (14.00) Literární kavárna v Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice Host: MUDr. Milan Oulehla 8. a Vánoční čtení a pletení s babičkami (od v odd. pro děti a mládež) Vánoční výpůjční doba zavřeno zavřeno Od běžná výpůjční doba PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: otevřeno: st ne (kromě svátků) Výstavy: do Věci první a poslední do Vánoční prodejní výstava výrobků uživatelů Centra STROOM Dub u Prachatic Přednáška: (17.00) Sámova říše Mgr. Ing. Marek Parkman MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Tel.: , Otevřeno út ne: MC SLUNÍČKO (18.15) Na Vánoce krásná aneb Kosmetika kolem dokola. Praktická ukázka, rady a doporučení od p. Jiřího Smoly z kosmetického salonu Kristián (16.45) Adventní setkání tématická pohádka s programem, který provede děti tradičními vánočními zvyky. Cukroví na společný stůl vítáno. Změna termínu vyhrazena na KOSTEL SV. ANNY NA LIB. SEDLE (16.00) Adventní koncert duchovní hudby. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Volary (16.00) Vánoční koncert duchovní hudby. Vystoupí smíšený sbor MUZICA VIVA z Horní Plané pod vedením Heleny Tomanové. ČAJOVNA U HRUŠKY Velké náměstí 44, tel.: tel.: (19.00) Severní Indie vernisáž s promítáním Cestopisná vernisáž s besedou a promítáním z Himáčal Pradéše a Uttarakhandu Adama kokos Duška. Vstupné dobrovolné ( ) Malé předvánoční trhy (15.00) Loutkové divadlo Pimprlata Vodňany O zlobivém čertíkovi Brblíkovi a Zimní pohádka se zvířátky. Pohádky pro děti a maminky. Vstup 20 Kč (20.00) Antidivadlo Plzeň: Exekuce Autorské představení. Pásmo absurdně černého humoru a nelegálních písní. Vstupné 20 Kč (19.00) Večer na téma: slunovrat, Vánoce a vůbec Uvidíte dělbu světa vánočními korporacemi, variaci na Hrdého Budžese a přehršel dalších skopičin. Vstupné dobrovolné. MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR (14.00) Netradiční adventní prodejní módní přehlídka Přehlídka výrobků klientů STROOM Dub s programem. Muzeum České loutky a cirkusu (14.00) Výroční členská schůze a předvánoční posezení s programem Společenský sál Národního domu SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě plavání v plaveckém bazénu. Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení v tělocvičně gymnázia.

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Přítomni. 26 členů zastupitelstva města (dle prezenční listiny) PROGRAM

Přítomni. 26 členů zastupitelstva města (dle prezenční listiny) PROGRAM Z Á P I S z ustavujícího zasedání zastupitelstva města, které se konalo v neděli 9. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 14. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 14 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 9. 5. 2016 Přítomni: Nepřítomni: Mgr. Ivo Kohl Mgr. Petr Kouba Vladimír Kočara Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Marie

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. října 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PROSEČ POD JEŠTĚDEM Datum konání : 15.9.2014 Místo konání : zasedací místnost OÚ Zahájení : 17.00 hodin Přítomni : zastupitelé : Jana Švehlová Jaroslav Starý

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Krajská dějepisná soutěž v Opavě

Krajská dějepisná soutěž v Opavě Krajská dějepisná soutěž v Opavě V pátek dne 27. ledna 2012 proběhl v budově Slezské univerzity v Opavě 6. ročník krajské dějepisné soutěže. Soutěž organizují Mendlovo a Slezské gymnázium v Opavě ve spolupráci

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ XI/2014 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 11/15 z 11. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 14.09.2015 od 19:00 hod na Městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek, DiS., Ing. Jan Zedník,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 37 Věc: Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016 investiční a neinvestiční dotace městům a obci Důvod předložení: Zajištění

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení

Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Dodatek č. 2 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení Číslo smlouvy kraj: Číslo smlouvy ASEKOL: Smluvní strany vsoa/ / OZZL f2 & $ l43 1. Jihočeský

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ I/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě

Více

Zápis ze zasedání VV MK

Zápis ze zasedání VV MK Zápis ze zasedání VV MK Místo a čas: Hlavní kancelář MK, 19. dubna 2012, 19.00 hod. Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Matěj Trávníček, Tomáš Kroupa, Filip Klouda, Martin Dytrych, Jakub Čermák, Jan Tecl,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více