Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radniční list. Starostův sloupek. Noví zastupitelé zvolili vedení města. Měsíčník Města Prachatice. XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010)"

Transkript

1 Radniční list Měsíčník Města Prachatice XII. ročník, číslo 12 (prosinec 2010) Starostův sloupek Je mi potěšením oslovit vás, spoluobčany, coby nově zvolený starosta našeho města. Po roce se opět nacházíme v období adventu, v čase očekávání nejkrásnějších svátků Vánoc. Často v mysli mnohých z nás vyvstane právě v tomto období otázka rekapitulace končícího roku. Jaký byl pro každého z nás, pro naše město či zemi, v níž žijeme? Nesporně bude historií vnímán mimo jiné jako rok trojích voleb ale také jako rok doznívající krize, která zasáhla snad každého z nás. Z jarních parlamentních voleb vzešla nová vláda, které bychom měli držet palce, aby dokázala vykormidlovat zemi z cesty k dluhové pasti, do níž se zasažená krizí obdobně jako několik jiných států střemhlav řítila. Nebude to jednoduché, ale věřím, že to všichni společně zvládneme. Z voleb komunálních před dvěma týdny vzešlo nové vedení našeho města, před nímž stojí celá řada úkolů, s jejichž návrhy řešení v podobě volebního programu se jednotlivé politické subjekty ucházely o přízeň voličů. Politika, a to i komunální, je uměním kompromisu, tedy uměním se dohodnout tak, aby z dohody měl občan co největší prospěch. Pevně věřím, že to platí i v našem městě a že to ani u nás v Prachaticích nebude problém. V novém zastupitelstvu zasedlo deset nováčků z celkového počtu jednadvaceti, tedy téměř polovina. Mohou tak vnést do řízení města nové a nezatížené pohledy a náměty na zlepšení. Představitelům politických subjektů, které zaznamenaly úbytek voličské přízně, a tedy nižší zastoupení v zastupitelstvu jeden z nich zastupuji také já nezbývá než s pokorou přijmout tento fakt, ohlédnout se za uplynulým obdobím, sebekriticky zanalyzovat příčiny a akceptovat nová rozhodnutí. Naše město zaznamenalo v minulosti poměrně značný rozvoj. Již nyní při přípravě rozpočtu na následující rok máme představu o základních investicích v příštím roce. Přes finanční nepřízeň způsobenou hospodářskou krizí můžeme zodpovědně prohlásit, že investiční rozmach města neustrne. Jen budeme muset každou vynaloženou korunu déle obracet v ruce, než ji investujeme. Je zřejmé, že nebude možno provést všechny potřebné investice ihned. Z toho plyne, že pořekadlo Není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem, může v nadcházejícím období platit dvojnásob. Jsem na to připraven, jinak bych tuto práci nemohl dělat. Fakt, že město bude mít pro následující volební období jen jednoho místostarostu, je důkazem pokračující úsporné politiky i tohoto vedení začalo s úsporami právě u sebe. Dovolte mi dopřát všem prachatickým občanům a občanům přilehlých osad co nekrásnější a nejšťastnější prožití vánočních svátků. Letošní rok nebyl rozhodně jednoduchý, a proto si určitě zasloužíte prožít chvíle klidu, pohody a času stráveného se svými blízkými. Martin Malý Z OBSAHU: Ředitelka mateřské školy tvrdí, že pobyt venku nemá být pro děti bezcílným pobíháním (str. 3) Divadelní předplatné (str. 6) Starosta Jan Bauer předal řízení ustavujícího zastupitelstva svému nástupci Martinu Malému. Foto Zdeněk Přibyl, PrachatickoNews Noví zastupitelé zvolili vedení města V pondělí 15. listopadu 2010 se v Národním domě poprvé po říjnových komunálních volbách sešli nově zvolení zastupitelé města. Než začalo samotné jednání, přistoupili k avizované úmluvě mezi ODS, sdružením PRO Prachatice, TOP 09 a Volbou pro město zástupci KDU-ČSL. Rozšířili tak počet smluvně podepsaných koaličních partnerů z 11 na 13, čímž posílila středopravicová koalice v Prachaticích. V opozici zůstali, jako v minulém volebním období, zastupitelé ČSSD a KSČM dohromady s osmi mandáty. Těm bylo koaliční dohodou nabídnuto předsednictví v kontrolních orgánech města, a to ve finančním a kontrolním výboru. Po procedurálních záležitostech, volbě společné volební a návrhové komise a komise mandátové, následoval slib nově zvolených zastupitelů do rukou starosty Jana Bauera. Poté začala volba nových orgánů města, nejprve starosty. Předseda volební a návrhová komise Alexandr Zikmund oznámil, že navrhovaný kandidát na tento post je pouze jeden ten, který je uveden v návrhu podaném společnou středopravou koalicí Martin Malý (ODS). Ještě před tajnou volbou odešla ze svého místa, a veškerých dalších voleb se neúčastnila, zastupitelka za ČSSD Jana Krejsová. Vzhledem k absenci řádně omluveného zastupitele Zdeňka Kollara (KSČM) tím klesl počet hlasujících zastupitelů na devatenáct. Výsledek volby starosty pro nadcházející volební období tak logicky vyzněl pro Martina Malého, který získal 13 hlasů. Nově zvolený starosta se ujal řízení zastupitelstva a odcházející starosta Jan Bauer mu předal znak města. Martin Malý ve svém prvním vystoupení ve funkci prachatického starosty poděkoval za zvolení a s přáním štěstí v další politické kariéře poděkoval také odcházejícímu starostovi Janu Bauerovi za vše dobré, co pro město za uplynulých 12 let ve funkci vykonal. Zastupitelé jednomyslně odhlasovali, že pro nadcházející volební období bude mít město jen jednoho místostarostu. Kandidát byl také jediný, a to Robert Zeman (PRO Prachatice), pro kterého hlasovalo opět 13 koaličních zastupitelů v souladu s uzavřenou dohodou. Stejný počet hlasů dostali také Hana Mrázová (TOP 09), Růžena Štemberková (KDU-ČSL), Kamil Štěpán (PRO Prachatice), Andrea Tajanovská (PRO Prachatice) a Alexandr Zikmund (ODS) adepti na posty radních města, kteří doplnili Martina Malého a Roberta Zemana v sedmičlenné městské radě. Po gratulacích nově zvolenému místostarostovi a radním pronesl starosta Martin Malý krátký proslov, v němž zaznělo mimo jiné poděkování za hladký průběh celého zasedání zastupitelstva. Poté připomněl, že do Vánoc zbývá jen pět týdnů a v této lhůtě je třeba dopracovat, předložit a schválit rozpočet města na následující rok, zvolit členy výborů, ustanovit komise rady města a zvládnout mnoho dalších úkolů, které nesnesou odkladu. Nadcházející volební období bude poznamenáno hospodářskou krizí, jež má dopad na městské finance, ale také koncem období, kdy bylo možno čerpat finanční prostředky z evropských fondů a státního rozpočtu. Hlavními úkoly tak budou především rekonstrukce spočívající především v zateplení a ve výměnách oken škol, bytových domů, rekonstrukce dalších ulic a chodníků. Diskutovat se bude kupříkladu nad možnostmi zřízení nové knihovny a o dalších úkolech. Jana Hulešová, Václav Malina

2 Radniční list Velké náměstí zkrášlí vánoční strom od Václava Mráze V posledních letech se stalo tradicí, že vánoční strom pochází ze zahrad občanů Prachatic. Oproti stromům z lesního porostu mají tyto stromy několik výhod. Vzhledem k tomu, že se jedná o stromy okrasných druhů solitérního růstu, jsou tyto rovnoměrně zavětveny až k patě stromu. Jejich dostupnost pro jeřáb i nákladní auto je také podstatnou výhodou. Výška i tloušťka stromu musí být upravena, aby odpovídala technickým možnostem jeho zakotvení tzn., že jeho maximální tloušťka na patě stromu je 29 cm, což je průměr kotvící roury. Strom nesmí být uměle ztenčován a nesmí rovněž vykazovat žádná mechanická či jiná poškození v kmenové části. Výběr je tedy značně omezen. Vhodného kandidáta na vánoční strom vybírá již v průběhu roku komise odboru životního prostředí městského úřadu ze žádostí o povolení kácení stromů mimo les. Je chvályhodné, že po několik desetiletí, kdy strom plnil řadu estetických funkcí, poslouží i na závěr svého života dobré věci. Pro letošní rok byl vybrán strom z lokality Na Sadech, č. p. 542 o výšce do 15 m. Smrk svým vzrůstem již ohrožuje okolní budovu, menší zeleň i telekomunikační vedení. Vlastníkem pozemku i darovaného stromu je Václav Mráz. Pro případ mechanického poškození při nakládce či přepravě musí být připraven náhradní strom. Smrk pro tento případ je vybrán v prostoru nad Fefrovskými rybníčky. Instalaci stromu zajišťují Městské lesy Prachatice, s. r. o., přepravu firma Veber z Libínského Sedla, nakládku firma VYKOV. Ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice Zdravé město Prachatice postoupilo do kategorie C Město Prachatice pokročilo v realizaci Místní Agendy 21 a zařadilo se mezi města, která splňují kategorii C. Místní Agenda 21 (MA21) je programem konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Program je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi. Jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Postup do kategorie C je velkým úspěchem, zejména proto, že v databázi MA21 jsme zaregistrováni teprve od roku Za tuto krátkou dobu jsme dokázali požadovaná kritéria naplnit a uvést do praxe. Ocenění patří všem aktivním občanům Prachatic. Stojí za ním naplnění mnoha cílů, což by nebylo možné bez fungující spolupráce s veřejností, s neziskovými organizacemi a s podnikateli. Prachatice si mezi členy Národní sítě Zdravých měst rychle získávají renomé. Oceňována je realizace Místní Agendy 21 v našem městě, komunikace s veřejností a partnery. Získáváme důvěru a příležitosti prezentovat město Prachatice a jeho aktivity na celostátních seminářích a konferencích (Praha, Uherské Hradiště) a na základě odvedené práce se nám podařilo získat již dva certifikáty Dobrá praxe. Úspěšní jsme byli se žádostí o dotaci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR na projekt Prachatickou branou k MA21. Marie Peřinková, koordinátorka projektu Zdravé město Stromy v Pětidomí ulevily kanálům Školy lákaly budoucí žáky Jak mnozí z vás zaznamenali, začátek období vegetačního klidu stromů byl v našem městě poznamenán pokácením dvou vzrostlých stromů topolu a javoru naproti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tyto dřeviny bylo nutné pokácet proto, že jejich výsadba proběhla zcela nekoncepčně a byly vysazeny v těsné blízkosti kanálů, dalo by se spíš říct doslova na kanálech, které kvůli prorůstání kořenové soustavy nemohly plnit svoji funkci, což při záplavách vždy značně pocítili obyvatelé bydlící v lokalitě Pětidomí. Stanislava Linhová, foto Václav Malina Pozvánka na zastupitelstvo Zasedání nového Zastupitelstva města Prachatice se koná 22. prosince 2010 od 15 hodin v sále Národního domu na Velkém náměstí. (kap) prosinec 2010 Dvě desítky škol se představily v Prachaticích na trhu studijních příležitostí. Jeho 15. ročník byl tradičně určený žákům končícím povinnou školní docházku, rodičům a ostatním, kteří se rozhodují o budoucím povolání. Kromě škol našeho okresu se účastní školy z přilehlých okresů Strakonice, České Budějovice, Písek a Tábor s nabídkou svých studijních a učebních oborů. Promlouvají s dětmi také například o sportovním zázemí ve školách, o možnostech ubytování či stravování, upřesnila Pavlína Váchová z pořádajícího Úřadu práce Prachatice. Pódium v sále Národního domu obsadilo Střední odborné učiliště v Netolicích. Naše žákyně zde s ohledem na podmínky předvedou jednodušší úpravy vlasů a také denní a fantazijní líčení, popsala zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování a provoz Prachatice Jana Kotrchová. Návštěvníky trhu obsluhovali žáci učebního oboru kuchař číšník Soukromé střední odborné školy a středního odborného učiliště Prachatice. Text a foto Václav Malina. Ocenění pro talentované žáky: uspěli především žáci gymnázia I v letošním roce proběhlo vyhlášení ankety o talent okresu Prachatice Tato akce se uskutečnila již v uplynulých několika letech a participují na ní dvě pověřené obce našeho okresu Prachatice a Vimperk. Letos hostitelskou a administrující pravomoc převzalo město Prachatice. Soutěž nemá postupový charakter. Jedná se o iniciativu k ocenění žáků, kteří svými dovednostmi, schopnostmi, pílí a pod vedením svých učitelů dosáhli významného úspěchu v některé z daných oblastí. Soutěž se vztahuje na základní a střední školy. Vyhlášeno bylo následujících pět oblastí: umělecká, technická, sportovní, humanitní a přírodovědná, které jsou děleny do dvou věkových kategorií. Celkem školy v okrese nahlásily přes šest desítek svých žáků a studentů. Odborná komise vybrala za každou oblast v každé kategorii nejúspěšnější bez stanovení jednotlivých pořadí. Z prachatických škol uspěli: Sportovní kategorie: Barbora Hlaváčová, Martin Debnar, Václav Lebeda, Jiří Brych (všichni gymnázium) Umělecká kategorie: Kristýna Zemková (gymnázium) Přírodovědné kategorie: Barbora Michálková (gymnázium), Lukáš Kuneš (ZŠ Národní), Kristýna Zemková (gymnázium), Jan Brož (gymnázium) Humanitní kategorie: Helena Sternová (gymnázium), Minh Ngoc Trinh (gymnázium) Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu strana druhá

3 Radniční list PŘEDSTAVUJEME: Pobyt venku nemá být pro děti bezcílným pobíháním Helena Turková Kabátová ředitelka Mateřské školy Prachatice Datum a místo narození: 28. května 1961 v Prachaticích Rodinný stav: vdaná Děti: jedno vlastní Lukáš (narozen r. 1982), druhé přivdané Tomáš (narozen r. 1983) Dosažené vzdělání: Základní škola v Husinci, Střední ekonomická škola v Blatné (maturita v r. 1980), nástavbové studium Střední pedagogické školy Prachatice obor Učitelství pro mateřské školy (dokončeno v r. 1982). V současné době studuje při zaměstnání Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Dosavadní kariéra: učitelka mateřské školy v Chlumanech, Husinci, Lhenicích a Prachaticích od roku 2003 vedoucí odloučeného pracoviště Česká, od srpna 2010 ředitelka Mateřské školy Prachatice Koníčky: četba, ale v současné době nezbývá času Funkce ředitelky Mateřské školy Prachatice jste se ujala začátkem srpna Představy o práci na tomto postu jste měla. Zaskočil vás přesto střet s realitou? Celá léta, kdy mateřské škole ředitelovala Marie Přibíková, jsem měla možnost nahlížet pod pokličku její práce, takže jsem věděla, do čeho jdu, co mě čeká ohledně ekonomické a pedagogické činnosti, s čím můžu a nemůžu počítat. Pouze jsem se trošku bála, jak mě vezme kolektiv, ve kterém se všichni známe, jak mě přijmou kamarádky, když se stanu jejich nadřízenou, jestli to bude fungovat. Nevěděla jsem, jak budou kolegyně reagovat. Můžu konstatovat, že vše dopadlo nad mé očekávání perfektně, že mám kolem sebe tým, na který se mohu spolehnout, že každého pracovníka můžu zaúkolovat a nepošle mě nikam. Veškeré obavy ze mě spadly, protože lidé, které mám kolem sebe, jsou opravdu skvělí. Naznačila jste, že díky paní Marii Přibíkové jste měla dobrou průpravu k usednutí do ředitelské židle. Co vám kladla na srdce, když vám předávala funkci? Abych byla důsledná a spravedlivá. Snažím se o to. Jak početný kolektiv řídíte? Máme šestapadesátičlenný kolektiv zaměstnanců složený z pedagogického a provozního personálu. Připomínám, že právní subjekt Mateřská škola Prachatice vznikl 1. dubna 2003 sloučením čtyř mateřských škol ve městě. Zřizovatelem mateřské školy je Město Prachatice a má tři odloučená pracoviště: Česká, Skalka a Zahradní. Každé pracoviště má svoji vedoucí s veškerými kompetencemi pedagogickými a organizačními, pouze ekonomickou činnost řešíme společně. Vedoucí pracovišť můžeme jmenovat - mají moji plnou důvěru. Oficiální sídlo Mateřské školy Prachatice je v Krumlovské ulici. Vy přesto úřadujete na pracovišti v České ulici? Ano, zůstávám na svém pracovišti Česká. Je to moje domovská školka, kde jsem začínala. Nechce se mi s ní loučit. Myslím, že něco jsem pro tuto školku už udělala a chci pokračovat v jejím rozvoji. Nenadržujete jí příliš? Třeba když se rozdělují peníze? Snažím se být objektivní. Ba naopak mám pocit, že se k ní někdy chovám skoro macešky, aby ostatní neřekli, že jí nadržuji. První na řadě jsou ostatní pracoviště, pak až Česká. Jistě znáte potřeby jednotlivých pracovišť na modernizaci a opravy, ale také finanční možnosti zřizovatele Co se týká modernizace nebo rekonstrukce, velice aktuální a prvořadá je mateřská škola, tedy odloučené pracoviště, Zahradní, kde je zapotřebí výměna oken, která jsou ve špatném stavu, občas i zatéká do budovy, také je zpracován projekt na zateplení budovy. Zateplení a výměnu oken potřebuje i Krumlovská. V Zahradní je potřeba nová elektroinstalace a vodoinstalace. Na tuto opravu máme poměrnou část peněz již našetřenou. Doufám, že v příštím roce se podaří v rozpočtu města najít zbytek peněz a budeme moci tuto rekonstrukci udělat. Mateřská škola v České je po celkové rekonstrukci v dobrém stavu. Zateplená je i mateřská škola Skalka, kde do budoucna, i když to není tak prvořadé, bude nutná výměna oken. Pokud jde o vybavení, všechna pracoviště mají výborné podmínky pro svoji práci. Zatím je nutné počítat především s uvedenými opravami v Zahradní. Letos chcete dokončit studium pedagogické fakulty. Tvorba školního vzdělávacího programu je tématem vaší bakalářské práce. Téma opravdu aktuální a podložené praxí? Školní vzdělávací program je pro každou školu materiál šitý na míru. Není to ale žádné dogma, měly by se v něm promítnout konkrétní podmínky v dané škole. Získané poznatky do bakalářské práce určitě zahrnu. V Prachaticích má svůj školní vzdělávací program každé pracoviště mateřské školy, nad nimi bude jakýsi zastřešovací prográmek, který je scelí po formální a ekonomické stránce. Organizační, pedagogické a učební záležitosti zůstanou opravdu jenom ve školních vzdělávacích programech na jednotlivých pracovištích. Čím se budou vyznačovat jednotlivé školní vzdělávací programy? Každé pracoviště má co nabídnout, má své zaměření i svá specifika, která se snaží zapojit do programu. V současné době dochází k aktualizaci a doplnění školních vzdělávacích programů na jednotlivých pracovištích podle analýz a k upřesnění svého zaměření. Proto nechci předjímat, jak budou školy pokračovat ve svém pedagogickém stylu, mají vše ve své režii. Jaký je momentálně nejčastější dotaz rodičů? Nač se telefonicky nebo osobně nejvíce ptají? Jestli máme volné místo. A když jim řeknu, že ano, pak se ptají na různá specifika a zaměření školy, na adaptační podmínky. Podle toho se rozhodují. Momentálně (v polovině listopadu) jsou všechna pracoviště kromě Zahradní naplněna na sto procent. V Zahradní jsou dvě volná místa. Rodiče z jednoho konce města mohou dát dítě do školky na opačný konec, nebo mají spádové, striktně dané oblasti? Rodiče mají volnost výběru. Můžou si vybrat, jaké pracoviště chtějí. Pro děti z okolních osad taky máte místa? Upřednostňujeme samozřejmě přijetí dětí z města Prachatice včetně přilehlých osad. V případě volné kapacity bereme děti ze spádových oblastí. Chodí k nám i děti z Nebahov nebo z Vitějovic, ale bereme je, jen když je volné místo. Uvažujete o posílení kapacity na některém pracovišti? Kapacita v Krumlovské, Zahradní a České je 112 dětí, na Skalce 137 dětí. Myslím si, že je dostačující i do budoucna a není potřeba kapacitu rozšiřovat. S ohledem na vývoj demografické křivky by měla dostačovat. Dostanete se při ředitelování k dětem? K dětem se dostávám dva dny v týdnu. Je to práce, o kterou bych nerada přišla, protože děti dávají člověku náboj a potřebnou energii. Ostatní tři dny v týdnu se věnuji ředitelování, což je především úřednická práce, ale také komunikační záležitost. Diskutuji s učiteli a s ostatními pracovníky, zjišťuji, co se jim líbí, co se jim nelíbí, a snažím se vycházet jim vstříc v jejich reálných potřebách. Usadit se v ředitelně a nepřijít mezi lidi, to není dobře. Proto se dennodenně snažím obejít třídy a být v kontaktu s lidmi. Pokud jde o přenos potřebné energie, jsou jejím zdrojem i zlobivé děti? I ty zlobivé (smích) Samozřejmě není zlobivých dětí, jen živějších a klidnějších. Jak vidíte poměr živějších a klidnějších dětí v Mateřské škole Prachatice? Více živých, méně klidných. Ale tak to asi má být. Jsou živější spíše kluci, nebo už je holky dohnaly? Dneska už je to vyrovnané (smích). Pravila jste, že se nevyhýbáte každodennímu kontaktu s kolegyněmi učitelkami. Jaké vaše poslední pokárání se jim nelíbilo? (přemýšlení) Jednu z velkých rezerv jsem shledala v pobytu dětí venku. Ne, že by s nimi pedagogové chodili málo ven, ale měli by zkvalitňovat nabízené činnosti, nějakým způsobem motivovat a směřovat k určitému cíli. Apelovala jsem na pedagogy, aby pobývali s dětmi venku co nejdéle, protože to považuji za velmi zdravé a dětem přínosné. To byla malá výtka. Učitelka musí být připravená jak na činnosti ve třídě, což jsou učitelky vesměs perfektně, ale musí být připravená i na pobyty dětí venku, předvídat, předpokládat a připravit si pestré činnosti, to znamená brát s sebou na vycházky pomůcky, naplánovat různé hry, tématické a cílené vycházky, vést děti k tomu, aby pozorovaly věci kolem sebe, aby zjistily, že nežijí jen v uzavřeném prostoru, ale že kolem nás je spousta krásných a zajímavých věcí. Je potřeba, aby na ně učitelky upozorňovaly. Nezadržitelně se blíží Vánoce. Jaký bude vánoční čas v mateřské škole? Vánoční čas je ve školce vždycky krásný, vánoční čas přece patří hlavně dětem. My, učitelky, se snažíme dětem vánoční čas zpříjemnit, aby jim Vánoce přinesly nejkrásnější zážitky roku. Všechna pracoviště si připravují svoje besídky, organizují vánoční dílny jak pro rodiče s dětmi, tak pro samotné děti. Školy se vyzdobí, znějí v nich koledy, děti půjdou zpříjemnit vánoční čas i obyvatelům domova seniorů. A také v mateřských školách chodí Ježíšek. Bude mateřská škola v prosinci během svátků uzavřena? Bude uzavřena mezi svátky od 27. do 31. prosince. V novém roce děti zase s radostí a milým úsměvem přivítáme. Vyptával se Václav Malina. strana třetí prosinec 2010

4 Na přelomu října a listopadu bylo dokončeno restaurování dřevořezby ukřižovaného Ježíše Krista ze souboru dřevořezeb Kalvárie umístěného ve hřbitovním kostele sv. Petra a Pavla. Jedná se o polychromovanou dřevěnou plastiku Krista výšky 240 cm a šířky rozpažených rukou 120 cm na kříži výšky 370 cm a délky vodorovného břevna 130 cm. Socha pochází z druhé poloviny 18. století od neznámého autora. Jde o tradiční kompozici Krista trpícího na kříži, v pase přepásaného bílou bederní rouškou. Tmavě hnědý kříž je osazen do dřevěného polychromovaného soklu ve tvaru zeměkoule obtočené hadem, stříbřeného se zelenou lazurou. Horní část vertikálního břevna kříže doplňuje emblém (plaketa) s monogramem Krista INRI. Dřevořezba motiv podává realisticky se solidním plastickým zpracováním těla s významnou anatomickou modelací. Restaurovaná plastika byla napadena dřevokazným škůdcem, povrchová polychromie obsahovala druhotné přemalby a povrchové znečistění, částečně byla uvolněna od podkladového dřeva, místy odpadávala i chyběla. V rámci restaurátorského zásahu byla uvolněná polychromie fixována, památka byla ozářena k zahubení případných žijících dřevokazných škůdců a ošetřena proti dalšímu působení škůdců insekticidním přípravkem. Proveden byl restaurátorský průzkum skladby vrstev povrchové úpravy, který odhalil druhotnou polychromii pravděpodobně z přelomu 19. a 20. století. Protože tato přemalba byla v poměrně zachovalém stavu a vykazovala řemeslně kvalitní práci, bylo rozhodnuto o jejím zachování bez plošného snímání k obnažení originální povrchové úpravy (pravděpodobně jen torzálně zachovalé). Následně byla z polychromie odstraněna nežádoucí V říjnu byla dokončena obnova kamenného kříže s plastikou ukřižovaného Ježíše Krista v rámci hřbitova na Libínském Sedle. Uprostřed hřbitova naproti vstupu vztyčený zhruba tři metry vysoký kamenný kříž s masivní základnou na kamenné základové desce patří k typickým funerálním předmětům. Základna je dvoustupňová s ozdobnou římsou v horní části, na kterou navazuje stéla vlastního kříže prostého nezdobného obdélníkového průřezu s přišroubovanou plastikou Krista. Konce horizontálního i svislého břevna jsou zaobleny s drobnými zdobnými výstupky. Přední strana základny kříže nese plastický německý nápis, v překladu: Dej, ó Pane, věčný vnitřní klid duši zemřelého křesťana, věřícího, jehož tělesná schránka zde spočine. Věnováno roku 1902 zemřelé Marii Eppinger. Nápis doplňuje letopočet 1910 představující rok zhotovení kříže. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnická akce v České republice. Je schválena Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 17. září Tříkrálová sbírka 2011 zahájí 2. ledna 2011 žehnáním koledníkům při dětské mši v kostele sv. Jakuba v Prachaticích. V Prachaticích a přilehlých obcích budou chodit skupinky Tří králů od 2. ledna do 9. ledna Zároveň budou v těchto dnech rozneseny do poštovních schránek letáčky s informacemi o Tříkrálové sbírce a možnosti darování prostřednictvím DMS. Dne 2. ledna se uskuteční v Brně koncert pro Tříkrálovou sbírku 2011, který bude vysílat Česká televize. Skupinky koledníků v čele s vedoucím budou koledovat do uzavřených pokladniček s červeným logem Charity. Vedoucím skupinky je vždy dospělá osoba, která má u sebe na viditelném místě průkazku pověření a také občanský průkaz. Koledníci budou rozdávat kalendáříky a cukříky všem štědrým dárcům. Jako každoročně budou prostředky použity z 65% na konkrétní projekty Charity v místě konání sbírky a dalších 10% směřuje jako humanitární pomoc do zahraničí (např. Asie, Afrika apod.), zbylých 25% je použito na pokrytí nákladů celostátní sbírky (např. kalendáře, cukříky, propagace apod.). Farní charita Prachatice chce v roce 2011 získané finance použít převážně na sociální projekty, které realizuje Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi, Dům sv. Petra pro muže a Most naděje (terénní program). Podobně jako v minulých letech bude část sbírky věnována i prachatickému hospici. Rádi bychom touto cestou upřímně poděkovali všem, kteří podporují Tříkrálovou sbírku a tím pomáhají lidem v nouzi jak v naší republice, tak v zahraničí. Jsou jimi nejen přímí dárci, ale i koledníci a všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na přípravě a realizaci této sbírky. Alena Slavětínská prosinec 2010 Radniční list Do kostela se vrátila restaurovaná plastika Krista vrstva zakaleného laku a nečistot a dřevěný materiál byl zpevněn petrifikačním roztokem. Fixovány byly rozvolněné konstrukční spoje a místně doplněny chybějící části dřevořezby, obnoven křídový podklad s vytmelením výletových otvorů po dřevokazném hmyzu. Závěrem byly provedeny barevné a pozlacovačské retuše povrchu s jeho závěrečným ošetřením lakem. Soubor dřevořezeb Kalvárie obsahuje celkem tři polychromované figurální plastiky, vlevo ukřižovaného Krista stojí pod křížem Panna Marie, matka Ježíšova, vpravo sv. Jan Evangelista, bratranec Ježíšův a jeden z jeho dvanácti učedníků (apoštolů), kterého Ježíš nejvíce miloval. Obě figury jsou oděny v šat a spočívají na dřevěných, dodatečně dodaných soklech. Řemeslné zpracování těchto plastik je oproti ukřižovanému Kristovi jednodušší, lidověji pojaté, bez propracované modelace. Původně byly dřevořezby součástí nedochovaného bočního oltáře kostela. Záměrem do budoucna je restaurovat rovněž zbývající dvě dřevořezby, což bude závislé na zajištění finančních prostředků. Restaurování dřevořezby ukřižovaného Krista si vyžádalo celkem téměř 115 tisíc korun, z nich 50 tisíc korun tvoří příspěvek Jihočeského kraje z grantového programu Movité kulturní památky. Jde o pokračování dlouholeté a cílené péče města Prachatice o řádný stav kostela sv. Petra a Pavla. V posledních letech byla realizována sanační opatření proti zemní vlhkosti, oprava zvonové stolice, oprava vad technického vybavení zvonů. Pořízen byl nový zvon pro běžné denní zvonění, restaurována grafiti v podvěží, opravena hromosvodová ochrana. Kostel byl rovněž slavnostně nasvícen. Bc. A. Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Na Libínském Sedle došlo k obnově kamenného kříže Tříkrálová sbírka se blíží Plastika Krista je litinová, jde o typický produkt z oboru funerální plastiky v rámci uměleckého zpracování litiny české provenience z přelomu 19. a 20. století, kdy umělecké slévání litiny zažilo určitou renesanci. Plastika je podána v lidovém duchu, což především znamená zjednodušené plastické zpracování těla, bez významné anatomické modelace. Plastiku doplňuje litinový emblém (plaketa) s monogramem Krista INRI, umístěná v horní části vertikálního břevna kříže. V rámci obnovy došlo k očištění kříže od téměř souvislého povlaku mechů a dalších nečistot, zvýraznění nápisu, hydrofobizaci kamene a dále k očištění, pozinkování a pozlacení plastiky Krista a souvisejícího emblému. Obnova vyšla na 30 tisíc korun, přičemž 13 tisíc hradil příspěvek Jihočeského kraje z grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině. Bc. A. Jurčo, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Čertovský rej zrežírují ochotníci Jako v každém roce se snažíme dobře připravit na zimní oslavy spojené s příchodem Vánoc. Samotná příprava začíná revizí vánočního osvětlení a případně nákupem osvětlení nového. Pro nastolení a zažití správné vánoční atmosféry jsme opět připravili vánoční kulturní akce v podobě adventních koncertů, rej s čerty, příjezd paní Zimy do našeho města spojený s trhy. První předvánoční akcí bude slavnostní zahájení adventu během první adventní neděle, rozezní se vánoční zvonek, bude zapálena první adventní svíce na obřím adventním věnci, bude rozsvícen vánoční strom. Mikulášská nadílka na druhou adventní neděli, peklo i čertovský rej se uskuteční na Velkém náměstí v režii Šumavského ochotnického spolku. Zajímavým doplněním čertovského reje bude po dvou letech skupina Rauhnacht z německého Waldkirchenu. Třetí adventní neděle bude již tradičně ve znamení vánočních trhů, příjezdu paní Zimy, pohádky pro nejmenší, třetího adventního koncertu. I čtvrtá svíčka na adventním věnci bude zažehnuta při posledním adventním koncertu. Rozloučení se starým rokem a přivítání roku nového proběhne na Velkém náměstí na silvestrovský večer přesně o půlnoci. Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí odboru kultury Jednou větou Koncert skupiny The Tap Tap klientů Jedličkova ústavu Praha v Městském divadle v Prachaticích bude mít 3. prosince 2010 od 15 hodin doprovodný program v rámci projektu Zdravého města. (RH+) Na Štědrý den se v kostele sv. Jakuba od 16 hodin uskuteční dětská půlnoční mše, od 24 hodin pak půlnoční mše více na cz/farnost. (leh) strana čtvrtá

5 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování: schvaluje zprávu mandátové komise o výsledcích voleb do zastupitelstva města; konstatuje, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem předepsaný slib; stanovuje podle 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů sedmičlennou radu města; určuje podle 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů funkce pro dva uvolněné členy zastupitelstva; volí podle 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů: Radniční list Od války po sametovou revoluci (3. část) školství v Prachaticích Poválečný školní rok 1945/46 začínal v Prachaticích na obecné a měšťanské škole až 17. září. Pan řídící Václav Pintr přivítal své kolegy a žáky nikoli v budově školy ve Vodňanské ulici, ale v čp. 249 v Zahradní ulici. Důvodem bylo využití školní budovy pro potřebu americké armády. Také měšťanská škola zahájila činnost v čp Podmínky pro výuku byly nevalné, málo místa a navíc, až do odsunu Němců navštěvovaly školu i německé děti. Ředitelem této školy byl jmenován František Jileček. Obě školy se mohly do své mateřské budovy nastěhovat až v květnu V červenci téhož roku došlo k rozdělení obecné školy na chlapeckou, kterou řídil František Nožička, a dívčí, kde zůstal řídícím učitelem Václav Pintr. Toto rozdělení trvalo až do roku 1949, kdy obě školy byly spojeny do jedné národní školy koedukační. Řídící učitel Václav Pintr v květnu 1947 zemřel. Do prosince téhož roku, kdy se vedení školy ujala Anna Nožičková-Slavíková, byl společným řídícím učitelem František Nožička. Život školy se ubíral podobně jako tomu bylo na většině škol v menších městech. Nedostatek nových pomůcek, starý nábytek, žádné školní jídelny, občasné nácviky divadelních představení, oslavy významných výročí. Jejich skladba se postupně měnila. Desáté výročí úmrtí presidenta Masaryka bylo na všech školách vzpomenuto naposledy v roce Pak přišla Končí cyklistická sezona a v Prachaticích uvádějí slavnostně do provozu nové kolostavy. Copak je to za skorozimní apríl? zeptal jsem se místostarostky města Hany Rabenhauptové. To je právě ono! Všichni dělají slavnostní předání na začátku cyklistické sezony, na začátku turistické sezony, a my jsme přišli s tímhle zajímavým nápadem, aby lidi měli čas přemýšlet, co si budu přát k Vánocům, to znamená kolo a k němu můžou od nás dostat identifikační výročí jiná. V červenci 1950 byla národní škola rozdělena na I. národní školu se šesti třídami a II. národní s pěti třídami. Z nich tři byly provizorně umístěny v budově gymnázia. Od 1. září 1951 se II. národní škola přestěhovala do budovy čp. 240 v ulici Zlatá stezka. Odtud se odstěhovala do Volyně odborná škola truhlářská. Budova zvaná Sova se tak stala druhou školní budovou pro potřeby základního školství. Ředitelem této školy se stal Eduard Svatoš, kterého však po měsíci vystřídal Josef Janoušek. Ředitelem I. národní školy ve Vodňanské ulici se stal Viktor Stuchel. Od roku 1948 začíná nekonečný proces školských reforem. Kvalitní české školství začíná dostávat první osudové rány. Tzv. Nejedlého reforma zavádí mimo jiné rušení osmiletých gymnázií. Žáci jeho prvních čtyř ročníků přecházejí do bývalé měšťanské, nyní střední školy. Obecná škola se mění na národní, měšťanská na střední. V roce 1953 reforma pokračuje: národní a střední školy se spojují v roce 1953 do nejprve osmileté střední školy (OSŠ), v Prachaticích měla tato škola sídlo ve Vodňanské ulici. Jedenáctiletá střední škola (JSŠ) pak vzniká v budově bývalého gymnázia. V roce 1958 se v souvislosti s prodloužením délky povinné školní docházky o jeden rok mění osmileté střední školy na základní devítileté (ZDŠ) a jedenáctiletky na dvanáctileté střední školy (DSŠ), později přejmenované na střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ). Mgr. Pavel Fencl Informace o odpadovém hospodářství ve městě Svoz odpadů o Vánocích bude samozřejmě zajištěn, aby se předešlo problémům s nedostatečnou kapacitou nádob na komunální a tříděné odpady a bude opět v režii Technických služeb Prachatice. Svoz v týdnu od 20. do 24. prosince 2010 proběhne jako každý jiný týden v roce, to se týká i následujícího týdne od 27. do 31. prosince Svoz tříděných odpadů bude také probíhat dle schváleného harmonogramu. Sběrný dvůr v Mlýnské ulici bude uzavřen v sobotu 25. prosince 2010 a na Nový rok 1. ledna Hlavní svoz použitých a odstrojených vánočních stromků se uskuteční 10. a 11. ledna 2011 a dále 17. a 18. ledna Sběr a odvoz stromků budou zajišťovat též pracovníci technických služeb. Stromky je nutné shromažďovat k popelnicím a kontejnerům na domovní odpady. Žádáme občany, aby respektovali stanovené termíny. Znaky měst z odpadů zaujmou V rámci krajské kampaně na podporu třídění odpadu vyhlásil Jihočeský kraj spolu s autorizovanou obalovou společností EKO- KOM a. s. soutěž škol a zároveň pokus o rekord ve vytvoření znaku vlastního města či obce z víček z pet lahví a jiných odpadových materiálů. Pokus o rekord probíhá pod patronací pelhřimovské agentury Dobrý den. Nejlepší znaky z krajského kola postoupí do celostátního kola soutěže a budou vystaveny v rámci galerie znaků měst a obcí na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brně v lednu Cílem této soutěže a rekordního pokusu je netradiční formou podpořit ekologické myšlení dětí a ukázat, že z odpadů se dají vyrobit zajímavé i krásné věci. Rekordní pokus a soutěž navíc zviditelní jednotlivá města a obce v rámci krajů a prohloubí znalosti dětí o historii svého města či obce, o heraldice a o původu městského či obecního znaku. V Prachaticích se soutěže zúčastnilo pět škol se sedmi znaky. Slavnostní vyhodnocení soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 4. listopadu v Radničním sále. První tři znaky postupují do krajského kola. Třetí místo obsadila ZŠ Netolice, druhé místo připadlo ZŠ Lhenice a první místo získala ZŠ Zlatá stezka 240. Na čtvrtém nepostupovém místě se umístil znak vytvořený dětmi ze ZŠ Vodňanská. Ze sedmnácti oblastních kol postoupily vždy první tři znaky na krajskou výstavu, kterou zájemci mohou navštívit od 2. do 19. prosince v Domě kultury Metropol na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích. V prvním patře zde bude k vidění kolem padesátky nejzajímavějších děl. Chystá se i vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášením výsledků krajského kola, které se uskuteční 9. prosince v hodin. Rozšíření sběru drobného elektroodpadu Společnost Asekol s. r. o., zajišťující zpětný odběr elektroodpadů v rámci celé ČR, ve spolupráci s městem Prachatice rozšíří sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů. V současnosti lze drobné elektro odevzdávat pouze ve sběrném dvoru v Mlýnské ulici. Začátkem prosince dodá společnost zdarma kontejnery a zdarma budou zajištěny vývozy i zpracování vybraných elektroodpadů. Pro město Prachatice je připraveno prozatím pět kusů a svoz probíhá jedenkrát měsíčně. Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak obyvatelé těchto měst nemusí až do sběrného dvora, ale mohou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Kontejnery budou většinou umístěny u již vzniklých separačních stáních na tříděné odpady (u Elektro Chalupa, U Zastávky, Náměstí Přátelství, Národní, Pod Cvrčkovem). Do stacionárních kontejnerů patří drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a další. Součástí kontejnerů jsou i boxy na vybité baterie. Ing. Josef Starý, odbor životního prostředí Kolostavy v zimě? Ano, jako vánoční inspirace! sadu, zazněla úsměvná odpověď se seriózním dovětkem, že město finanční podporu na kolostavy obdrželo z kraje až počátkem srpna a než se vše zúřadovalo Ředitel Městské policie Prachatice Ivo Novotný doplnil stanoviště kolostavů: Jeden je na dvorku u městské policie, druhý už je namontován u plaveckého bazénu, další osadíme pravděpodobně na jaře, a to u veřejného koupaliště Hulák, poslední bude na Malém náměstí. (vam) Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva města z 15. listopadu 2010 uvolněného starostu města pana Ing. Martina Malého (narozeného ), počtem 13 hlasů uvolněného místostarostu města pana Ing. Bc. Roberta Zemana (* ), počtem 13 hlasů další členy rady Mgr. Hanu Mrázovou (* ), počtem 13 hlasů Mgr. Růženu Štemberkovou (* ), počtem 13 hlasů Kamila Štěpána (* ), počtem 13 hlasů Bc. Andreu Tajanovskou, Dis. (* ), počtem 13 hlasů Mgr. Alexandra Zikmunda (* ), počtem 13 hlasů Ing. Martin Malý, starosta města Ing. Bc. Robert Zeman, místostarosta města strana pátá prosinec 2010

6 prosinec 2010 Radniční list Mediální výchovu obohatily zkušenosti z praxe Řada A 13. ledna 2011 (20.00) Frankie and Johnny Divadelní spolek Frída Brno Příběh vypráví o Johnnym, který se vrátil z vězení a hledá si práci v řecké restauraci. Tam se seznámí s Frankie a zcela propadne kouzlu její prostořeké otevřenosti. Problém je však v tom,že zklamaná Frankie nechce o mužích a o lásce ani slyšet Představení Frankie and Johnny je zcela novou divadelní hrou Divadelního spolku Frída. Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák a Martin Trnavský. Autor a režie: Jakub Nvota. 21. února 2011 (20.00) Miro Gavran: Vše o mužích Divadelní a umělecká společnost Studio dva Praha Jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: Michal Slaný, Filip Blažek, Maroš Kramár. Režie: Jana Janěková 1. března 2011 (20.00) Vasilij Sigarev: Černé mléko Divadelní spolek Kašpar Praha Tragikomedie v podání známého divadelního spolku. Odkud začít. To kdybych věděl. Snad od jména města. Ale ono to vlastně ani není město. A dokonce ani místo městu podobné. Ani vesnici. Není to místo na mapě zaznamenatelné. Taková zastávka je to. Prostě zastávka. Zastávka kdesi uprostřed Vlasti Mé Neobejmutelné. Podle mě je to oblast prozření, probuzení A ta zastávka se jmenuje Zamřelá. Jak jinak, nikde si to nepřečtete. Taky proč. Tady ani vlaky nezastaví. Leda tak prachsprostá lokálka. Ale rychlíky, spěšné, firemní a všelijaké ty další, se přeženou, rychlost neuberou. Zřejmě proto, abys ani koutkem oka nezahlédl něco takového. (V. Sigarev) Hrají: Lucie Žáčková, Marek Němec, Jelena Juklová, Lukáš Jůza, Jana Vaňková, Tomáš Karger, Věra Kubánjková, Marcela Nohýnková, Vlastimil Čaněk, Režie: Jakub Špalek. duben 2011 termín bude upřesněn v lednu 2011 Eric-Emmanuel Schmitt: Manželské vraždění Divadlo Na Jezerce Praha Komorní tragikomedie Manželské vraždění, jejíž premiéra se uskutečnila v Paříži v září 2003, je pohledem na manželství v dnešní době. Schmitt se zaměřil na jediný a podstatný rozměr tohoto vztahu: na život páru. Muž a žena. Mohou ti dva spolu vůbec trvale žít? Pár na jevišti, Líza a Gilles, spolu žijí 15 let. Aspoň jak tvrdí ona. Není to totiž tak docela jisté, protože Gilles ztratil paměť. Teď se vrací do jejich údajně společného bytu, Líza se jej snaží uvést zpátky do jejich života. Ale říká mu pravdu? Nezneužívá jeho ztráty paměti k tomu, aby celé jejich soužití zkreslila? Aby vybudovala nový život na falešných základech? Nad společným večerem muže a ženy plným záhad se navíc vznáší poněkud hitchcockovská atmosféra... Účinkují: Jaroslav Dušek, Nataša Burger. Režie: Jan Hřebejk. I v tomto školním roce si více než 30 žáků prachatické ZŠ Národní jako volitelný předmět vybralo mediální výchovu. Výuka probíhá ve dvou skupinách a žáci se seznamují s teorií předmětu, aby získávali schopnost budovat si kritický odstup od mediálních sdělení a rozlišovat funkce jednotlivých mediálních výstupů. Rovnocennou součástí hodin jsou praktické činnosti tvorba školního časopisu, fotografování, práce s videokamerou, úprava fotografií, videa, příprava vysílání školního rozhlasu. Cennou zkušeností pro žáky je setkávání s lidmi, kteří pracují v médiích profesionálně. Jedno z takových setkání se uskutečnilo koncem října, kdy pozvánku do školy přijali Václav Malina a Jan Voldřich. Hodina se proměnila v malou tiskovou konferenci, kdy se žákyně redaktorky před objektivem kamery vyptávaly na práci našich hostů. Václav Malina se ocitl v palbě otázek a žáci tak získali představu o jeho práci pro Český rozhlas, o předpokladech pro tuto práci, o tom, jak vypadá jeho pracovní den. Nezapomnělo se ani na veselé historky z natáčení. Pan Malina zdůraznil nezastupitelnou funkci rozhlasu, který rozvíjí fantazii posluchačů a zprostředkuje jim rychle nejaktuálnější informace. Žáci měli možnost nahlédnout do jeho dalších aktivit, autorského psaní knih doplněných vlastními fotografiemi. A rada pana Maliny případným budoucím novinářům, kteří možná právě začínají svoji kariéru? Všeobecný přehled a psát, psát a psát. Ani Jan Voldřich, kterého jsme zvyklí více vídat za kamerou než před ní, neušel zvídavým otázkám naší redaktorky. Otázky byly namířené na začátky jeho práce pro kabelovou televizi, kdy pan Voldřich uplatnil svůj zájem o techniku a práci s lidmi. Žáci zjistili, že tato práce nemůže být vázána osmihodinovou pracovní dobou a pro zpracování vysílání je někdy nutno pracovat i dlouho do noci. Na druhou stranu tuto náročnou práci doprovázejí zajímavá setkání s významnými osobnostmi. Mezi ta nejpozoruhodnější patří jistě setkání s hlavou státu. Jsme rádi, že oba naši hosté mohli i přes časovou vytíženost zavítat do hodiny mediální výchovy a pro mnohé žáky se tak stát inspirací k tomu, kam směřovat při volbě budoucí profese. Hana Bolková, ředitelka ZŠ Národní Divadelní předplatné JARO 2011: předprodej začíná Řada B 24. ledna 2011 (20.00) Škola malého stromu Divadlo Čertovka Praha Dojemný příběh indiánského chlapce jménem Malý strom z kmene Čerokí, kterého po smrti rodičů vychovávají svérázný dědeček a moudrá babička v duchu indiánských tradic. Vedou svého vnuka k pochopení indiánské Cesty Ber jen tolik, kolik doopravdy potřebuješ a k poznání, že nejen člověk, ale i stromy, zvířata, potok a dokonce i hvězdy mají svou duši, kterou musí nejprve pochopit, aby ji pak mohl milovat. Protože láska a pochopení jsou jedno a totéž. Příběh odhaluje propastný rozdíl mezi západní filozofií bílého muže, jenž se snaží vše kolem sebe podmanit a zotročit, a mezi svobodnou a moudrou filozofií indiánů, pro něž vše živé i neživé je součástí matky Země, a tu je nutno chránit a respektovat. Hravou, jemnou a humornou formou na jevišti vzniká svět, kde stromy mluví, vítr zpívá a kde přídomek naivní nemusí znamenat hloupý. Představení vzniklo na motivy stejnojmenné knížky amerického spisovatele indiánského původu Forresta Cartera. Hrají: Malý strom Petra Bílková, ostatní postavy Iveta Dušková. Dramatizace: Iveta Dušková. Hudba a texty písní: Pjér La Š éz. 22. února 2011 (20.00) Peklo Divadlo Maléhry Brno Komické drama pěti žen (z nichž dvě hrají muži), kterým tragicky poznamenal život jeden muž. Hrají: D. a N. Zbytovské, Barbora Seidlová, Michal Bumbálek/Pavel Zatloukal, Tomáš Sýkora/Cyril Drozda/Barin Tichý. Hudba: Zdeňek Kluka. Scénář a režie: Maléhry. 11. března 2011 (20.00) Eugene Ionesco: Plešatá zpěvačka Divadelní spolek Kašpar Praha Komedie z pera klasika absurdního dramatu. Vše je jiné, než se zdá... Hrají: Martin Hofmann, Jitka Nerudová-Rotreklová, Petr Lněnička, Monika Zoubková, Pavel Langer, Lukáš Jůza. Režie: Jakub Špalek. 24. března 2011 (20.00) Irena Dousková: Hrdý Budžes Divadlo A. Dvořáka Příbram Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy, Helenka Součková nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace tak, jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Hrají: Barbora Hrzánová j. h., Jarmila Vlčková j. h. / Marcela Šiková j. h., Libor Jeník j. h. Režie: Jiří Schmidt. (KIS) Organizace prodeje předplatenek od 1. do 8. prosince prodej předplatenek stávajícím předplatitelům od 9. do 15. prosince prodej předplatenek novým předplatitelům od 16. prosince 2010 prodej vstupenek na jednotlivá představení. Předplatenky budeme prodávat do 15. prosince 2010 denně, od pondělí do pátku, od do hodin v Městském divadle. Od 15. prosince bude prodej v Infocentru od 8.00 do hodin. Máte možnost obdarovat o Vánocích jako v minulých letech své přátele a blízké milým dárkem v podobě předplatenky cyklu JARO strana šestá

7 Radniční list Děti narozené v prachatické nemocnici v říjnu 2010* Luis Sebastian Bihari Kryštof Zeman Markéta Káníková Lukáš Hora Filip Slivarich Markéta Vokounová Adam Hraba Adam Bušek Filip Ludačka Eliška Houšková Tereza Korandová * Děti narozené v prachatické nemocnici, které mají pobyt v Prachaticích a k jejichž zveřejnění dali rodiče souhlas. Přibylo celkem 11 prachatických občánků. Eva Matysová, matrikářka Prodej vánočních stromků Městské lesy Prachatice zahájí prodej vánočních stromků v pondělí 13. prosince 2010 (posledním dnem prodeje bude pondělí 20. prosince). Místem prodeje je již tradičně průjezd domu čp. 11 na Velkém náměstí (sídlo Městské policie Prachatice). K prodeji nabídneme obdobné množství jako v minulých létech, tj. přibližně 600 ks vánočních stromků. Převažující dřevinou v letošním roce bude jedle bělokorá 250 ks, dále jedle obrovská, smrk a borovice. Běžnou službou bude balení stromků do síťoviny. Ceny zůstávají stejné jako v loňském roce. Orientační ceny: smrk od 70 do 110 Kč borovice od 120 do 170 Kč jedle bělokorá jedle obrovská od 200 Kč od 320 Kč ing. František Štěrba, jednatel Městských lesů Prachatice Na uctění památky navázal společenský večer Za účasti novodobých veteránů se 12. listopadu 2010 uskutečnil společenský večer k Mezinárodnímu dni válečných veteránů. Klub vojenských důchodců Prachatice (KVD) ve spolupráci se sekcí techniků KVD jej připravil do salonku restaurace Družba. Navazoval na pietní akt na hřbitově k uctění památky bojovníků, kteří položili životy v 1. a 2. světové válce. Společenský večer zahájil předseda KVD Emil Steinmayer, který přivítal techniky automobilní a tankové techniky, vojáky z povolání útvarů v posádce, novodobé veterány, bývalé pracovníky Územní vojenské správy Prachatice, členy a sympatizanty KVD. Po družné besedě, ve které vystoupili pplk. v záloze Heřman, pplk. v záloze Josef, pplk. v záloze Sandany, kpt. v záloze Kořínek, nprap. v záloze Karbáš, a po slavnostní večeři vystoupila hudební skupiny, která přispěla k přátelské atmosféře. Emil Steinmayer, předseda KVD Kapr za přesnou mušku Na střelnici v Prachaticích se 18. prosince od 9 hodin uskuteční XVII. ročník střelecké soutěže Vánoční kapr. Jedná se o soutěž jednotlivců ve střelbě z vojenské pušky, malorážky a velkorážní pistole nebo revolveru. Vítěz v každé disciplině získá živého kapra a závodníci do třetího místa obdrží věcnou cenu. Při účasti menší než šest střelců v disciplině obdrží cenu pouze závodník na prvním místě, uvedl ředitel soutěže Jan Melichar. (vam) Radniční list měsíčník Města Prachatice. Ročník XII., číslo 12, uzávěrka 18. listopadu Vydává Městský úřad Prachatice, Adresa redakce: Velké náměstí 3, Prachatice. Kdy se můžete v závěru roku vykoupat? Otevírací doba plaveckého bazénu: zavřeno zavřeno od : normální provoz, tj.: po zavřeno út st čt pá so ne Uzavírka malého bazénu: st + čt Pára: st + pá ( ) + ne ( ). Jaká vylepšení vás čekají v novém roce? Příští rok chceme provoz bazénu vylepšit jak o technické zázemí, tedy oku návštěvníka utajené, tak oku viditelná vylepšení jako je oprava usazení odtokových žlábků v malém bazénu, snad i estetické vylepšení dlažby ve vestibulu a neviditelné ale citelné vylepšení při výrobě páry. Ve sportovní hale by se mělo jednat o zásadní rekonstrukci osvětlení a v areálu městského stadionu o výstavba nového technického zázemí a dovýsadbu zeleně. Děkujeme návštěvníkům všech našich držav za jejich přízeň v roce 2010 a v novém roce je zveme opět. Každé úterý od do hodin (v době uzavření bazénu) je k dispozici pro veřejnost malý bazén. Jaroslav Dárek Černý, ředitel Sportovního zařízení Prachatice Alexandrovci nadchli i Prachatické Prachatičtí senioři, zdravotně postižení a jejich přátelé se vydali před časem do Prahy. Díky Emilu Steinmayerovi z Klubu vojenských důchodců a Aleně Bínové byl připraven perfektní zájezd do Tesla arény na koncert Alexandrovců. Alexandrovci přijeli v kompletním seskupení se všemi hudebníky, zpěváky a tanečníky (celkem více jak 120 účinkujících). Soubor vystupuje od 12. října 1928 a je skutečným celosvětovým fenoménem, což stoprocentně potvrdil i koncert v rámci European tour 2010, jehož hosty v Praze byli zpěváci Aleš Brichta a Petra Janů. Hanka RH+ Evropský rok dobrovolnictví začne již v prosinci Rada ministrů EU zodpovědných za kulturu přijala rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství. Dobrovolnictví, zapojení se do dobrovolnictví, udržení současných aktivit, informovanost o dobrovolnictví jsou rovněž součásti Komunitního plánu rozvoje sociálních a doprovodných služeb v Prachaticích a okolí. Proto jako velmi pozitivní hodnotíme snahy organizací a institucí, které se velmi aktivně myšlenkou zavedení dobrovolnictví, udržení či dokonce zřízením Dobrovolnického centra v Prachaticích zabývají. Dobrovolnictví velmi dobře funguje v hospici. Na rozvoj služby se připravuje Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. Aktivní jsou i netiskové organizace našeho města. Například občanské sdružení KreBul získalo finanční prostředky od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na vzdělávání dobrovolníků. První setkání zájemců o dobrovolnictví se uskuteční již 10. prosince 2010 ve Volarech pod názvem Dobrovolník je náš pomocník. Chcete-li se dozvědět něco o dobrovolnictví netradiční formou, přihlaste se na zážitkový kurz od 10. do 12. prosince či od 17. do 19. prosince 2010, nejrychleji na adrese Chcete-li jakýmkoliv způsobem (firemním dárcovstvím, aktivní osobní účastí.), komukoliv (seniorům, zdravotně postiženým, dětem, rodinám, nemocným, osobám ohroženým sociálním vyloučením ) pomoci v rámci dobrovolnictví ve městě, napište nám na Hanka RH+ Fascinující podívaná v automobilce Oblastní hospodářská komora Prachatice uspořádala exkurzi do automobilového závodu BMW v Dingolfingu. Účastníci měli možnost shlédnout prakticky celý výrobní proces osobního automobilu. Začínalo se v lisovně, kde mohutné několika tunové lisy z rovných plechů tvarují jednotlivé díly karosérie, poté účastníci zamířili do haly, kde jsou tyto díly pomocí robotů svářením spojovány. Zajímavá byla také prohlídka nové moderní práškové lakovny. Organizace výrobního procesu jednoho automobilu a jeho pohyb po jednotlivých halách byla fascinující a zajímavá podívaná. Radka Dvořáková, ředitelka OHK Prachatice Jilm skončil v celostátní anketě jedenáctý Slavnostní vyhodnocení celorepublikové ankety Strom roku se konalo 20. října 2010 (Den stromů) v brněnském Divadle Husa na provázku. Nejsympatičtějším stromem se stal Hromův dub v Olomouckém kraji. Prachatický jilm horský, rostoucí pod Základní školou Prachatice, Zlatá Stezka 240, se umístil až na 11. místě s rozdílem téměř tisíce hlasů od vítěze. Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Do sbírání hlasů se totiž u vítězných stromů zapojily celé vesnice, senioři objížděli přilehlé vsi a oslovovali jednotlivé občany, v Olomouckém kraji měli dokonce stánek na olomoucké Flóře a sbírali nejen hlasy, ale od každého rovnou vybrali tři koruny, které byly na odeslání jednoho hlasu nutné. U nás většinu hlasů obstarala Základní škola Prachatice, Zlatá Stezka 240, dále pak DDM Prachatice a svou troškou přispěli senioři. Stanislava Linhová, odbor životního prostředí Šéfredaktor: Karel Pašek (tel ), e mail: Řídí redakční rada: Jan Bauer, Pavel Fencl, Antonín Jurčo, Václav Malina, Hana Raben hauptová, Růžena Štemberková, Jaroslava Vlčková. Registrace MK ČR E Sazba a tisk: Pro občany města Prachatice zdarma. strana sedmá prosinec 2010

8 Kulturní a společenský servis na prosinec 2010 Změna programu vyhrazena! GALERIE DOLNÍ BRÁNA Tel po zavřeno út pá so ne Prodejní galerie stálá expozice Jiří Anderle: Obrazy Světově uznávaný český malíř, grafik a ilustrátor Jiří Anderle je zastoupen například v newyorském Metropolitním muzeu i v pařížském Pompidouově centru. Vernisáž výstavy 8. prosince 2010 v hod. MĚSTSKÉ DIVADLO (20.00) G. Bizet, R. Shchedrin: Carmen Baletní dvojvečer v podání baletu Jihočeského divadla. Představení cyklu předplatného řady podzim A (8.30 a 10.30) Hvězdička Betlémská Hudební divadlo Hradec Králové. Charismatický vánoční koncert Michaely Novozámské. Zazní nejen koledy, ale i krásné písničky z autorčiny dílny. Vstupné 50 Kč (19.00) Karel Pecl: Mexiko Cestopisná přednáška pořádaná ve spolupráci s CK OCEAN. Další expedice zoologů a botaniků ze společnosti Zoogeos se uskutečnila na jaře loňského roku. Expedice byla zaměřená na různé pouštní a polopouštní lokality s kaktusy, ale navštívila také mořské pobřeží Karibiku, rezervaci tažných motýlů monarchů stěhovavých a historickou památku Teotihuacan a samozřejmě památky v Mexiko City. Vstupné dobrovolné (20.00) Vánoční koncert: Václav Koubek s Kapelou Právě vychází v pořadí deváté autorské CD Václava Koubka Ave, na němž se významnou měrou hudebně podílejí ostřílení muzikanti Jan Ponocný, Pavel Fajt a Jaroslav Jeřábek. Vstupné 160 Kč. VELKÉ NÁMĚSTÍ (17.00) 2. adventní koncert a reje pekelníků Mikulášský rej dětí s pekelníky a dalšími strašidly v podání divadelníků ŠOSu Prachatice. Andílci, Mikulášci a čertíci v kostýmu vítáni. Opět nás navštíví postavy Rauhnachtsverien z Waldkirchenu. V hodin se uskuteční Vánoční koncert Ivan Boreš a Tomáš Mach ve společenském sálu Národního domu (15.00) 3. adventní koncert a Paní Zima Koncert smíšeného pěveckého sboru Česká píseň, příjezd paní Zimy, historické hry v podání Tercie. V pohádka Jak pan Mysliveček se všemi lesními přáteli oslavil Štědrý večer v sálu Národního domu. V hodin adventní koncert pěveckého sboru Radostné přátelství na podiu na Velkém náměstí. SÁL NÁRODNÍHO DOMU kontakt: (19.00) 1. předvánoční koncert ZUŠ Prachatice Vystoupí žáci přípravné hudební a taneční výchovy a závěr koncertu bude patřit souboru BELTINA. Vstupné dobrovolné (19.00) 2. předvánoční koncert ZUŠ Prachatice Druhý koncert patří větším hudebním tělesům školy. Saxofonový, kytarový a pěvecký soubor, klarinetové kvarteto, soubor klávesových nástrojů a nový školní orchestr zahrají své největší hity i novinky z repertoáru. A je připraveno ještě překvapení... Vstupné dobrovolné (18.00) 4. adventní koncert: Jaroslav Hutka Zakladatel a člen folkového sdružení Šafrán, do Prachatic přijede na Vánoční koncert s pořadem sestaveným z moravských balad (20.00) Koncert hudebních souborů střední pedagogické školy Vystoupí hudební skupina Cink, pěvecký sbor Fontána a Dechový orchestr Prachatice. Vstupné dobrovolné. KOSTEL SV. JAKUBA (18.00) Česká píseň, Pošumavská filharmonie: Mše J. J. Ryby Smíšený pěvecký sbor Česká píseň a Pošumavská komorní filharmonie zvou všechny milovníky Vánoční mše Jana Jakuba Ryby. První část koncertu bude věnována vánočním skladbám v podání jednotlivých souborů, druhá část bude tradičně věnována Rybově vánoční mši Hej, mistře. Vstupné 80 a 50 Kč. INFORMACE Městské divadlo, tel INFOCENTRUM Velké nám. 1., tel po pá KULTURNÍ CENTRUM O. H. HAJEKA Do na požádání v infocentru. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA Otevřena znovu od ZIMNÍ ZAHRADA MěÚ Koláže malby kresby: Dvoje oči Výstava zprostředkuje pohled na život ze dvou úhlů. Sjednocuje ji fakt, že jde o pohled dvou žen, a odlišuje generační rozdílnost. Mgr. Ivana Blažková (učitelka SPgŠ) a Františka Blažková (absolventka SUPŠ sv. Anežky České) vystavují svoje kresby, malby, koláže a literární texty z posledních let. KINO NÁRODKA Rezervace vstupenek na tel po pá (20.00) Habermannův mlýn Drama ČR (20.00) Ondine Romantické drama Irsko, USA. 15. a (17.00 a 20.00) Harry Potter a relikvie smrti 1. část První část posledního dobrodružství kouzelníka Harryho Pottera. MĚSTSKÁ KNIHOVNA Tel (ředitelna), (dospělí a donášková služba), (odd. pro děti a mládež), (studovna). URL: http: knih-pt.cz Putovní výstava Naše hlavy podobizny vynikajících lidí z konce 19. a počátku 20. století. Ve spolupráci se Seniorskou občanskou společností o. s. Prachatice. do Výstava Karel Hynek Mácha výstava k 200. výročí narození (14.00) Literární kavárna v Domově seniorů Mistra Křišťana Prachatice Host: MUDr. Milan Oulehla 8. a Vánoční čtení a pletení s babičkami (od v odd. pro děti a mládež) Vánoční výpůjční doba zavřeno zavřeno Od běžná výpůjční doba PRACHATICKÉ MUZEUM Tel: otevřeno: st ne (kromě svátků) Výstavy: do Věci první a poslední do Vánoční prodejní výstava výrobků uživatelů Centra STROOM Dub u Prachatic Přednáška: (17.00) Sámova říše Mgr. Ing. Marek Parkman MUZEUM ČESKÉ LOUTKY A CIRKUSU Tel.: , Otevřeno út ne: MC SLUNÍČKO (18.15) Na Vánoce krásná aneb Kosmetika kolem dokola. Praktická ukázka, rady a doporučení od p. Jiřího Smoly z kosmetického salonu Kristián (16.45) Adventní setkání tématická pohádka s programem, který provede děti tradičními vánočními zvyky. Cukroví na společný stůl vítáno. Změna termínu vyhrazena na KOSTEL SV. ANNY NA LIB. SEDLE (16.00) Adventní koncert duchovní hudby. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Volary (16.00) Vánoční koncert duchovní hudby. Vystoupí smíšený sbor MUZICA VIVA z Horní Plané pod vedením Heleny Tomanové. ČAJOVNA U HRUŠKY Velké náměstí 44, tel.: tel.: (19.00) Severní Indie vernisáž s promítáním Cestopisná vernisáž s besedou a promítáním z Himáčal Pradéše a Uttarakhandu Adama kokos Duška. Vstupné dobrovolné ( ) Malé předvánoční trhy (15.00) Loutkové divadlo Pimprlata Vodňany O zlobivém čertíkovi Brblíkovi a Zimní pohádka se zvířátky. Pohádky pro děti a maminky. Vstup 20 Kč (20.00) Antidivadlo Plzeň: Exekuce Autorské představení. Pásmo absurdně černého humoru a nelegálních písní. Vstupné 20 Kč (19.00) Večer na téma: slunovrat, Vánoce a vůbec Uvidíte dělbu světa vánočními korporacemi, variaci na Hrdého Budžese a přehršel dalších skopičin. Vstupné dobrovolné. MěO SVAZU DŮCHODCŮ ČR (14.00) Netradiční adventní prodejní módní přehlídka Přehlídka výrobků klientů STROOM Dub s programem. Muzeum České loutky a cirkusu (14.00) Výroční členská schůze a předvánoční posezení s programem Společenský sál Národního domu SENIORSKÁ OBČAN. SPOLEČNOST Každý čtvrtek od 13 do 14 hod. cvičení ve vodě plavání v plaveckém bazénu. Každý čtvrtek od 18 do 19 hod. cvičení v tělocvičně gymnázia.

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE Událo se: Zahájení výstavy Anne Frank Minulý týden jsme slavnostně zahájili výstavu Anne Frank-odkaz pro současnost. Příběh židovské dívky dojímá mnoho návštěvníků i žáků základních

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE

DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE DOBROVOLNICTVÍ A JEHO PODPORA Z POHLEDU MĚSTA PRACHATICE t Dobrovolnictví má v Prachaticích mnoho podob (sbírky, návštěvy, spolupráce s organizacemi, pomoc při odstraňování škod, pomoc společnosti). Zdravé

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 2. 4. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění za rok 2014 1. Základní

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001.

Příloha USNESENÍ. z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Příloha USNESENÍ z 29. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo dne 10.9.2001. Pořad jednání: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Rozpočtová opatření

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013

INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 INVESTICE V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V HISTORICKÉM CENTRU V PRACHATICÍCH V ROCE 2013 Zpracoval MěÚ Prachatice, odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Únor 2014 INVESTICE

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE

SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRACHATICE PODPORA OSOB SE ZRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Hana Rabenhauptová Jaroslava Hauptmanová Marie Maunová Jana Vítová Mgr. Jana Dudek Dagmar Hrubá Zdena Hrůzová Věra Šicnerová Bc. Hana Vlasáková Dana Vidlášová Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku

Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Žijeme pro Hradiště, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Žijeme pro Hradiště, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6

Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Zářivky do koše nepatří! Závěrečná zpráva o pilotním projektu na podporu zpětného odběru osvětlovacích zařízení v MČ Praha 6 Únor 2009 1 Kolektivní systém EKOLAMP je nezisková společnost zajišťující sběr,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Město Česká Lípa Odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Kooperativa pojišťovna a.s. pan Josef Beneš Agentura Severní Čechy kancelář Česká Lípa Moskevská 650

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Senioři Datum konání: 27.3.2014, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: Kateřina Hájková, A Doma, o.s. Anna Šoková a Jana

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více