Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s.

2 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. dříve Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. 2007

3

4 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 4 Historie v datech 6 Organizační schéma MUP 7 Vedení MUP 7 2 VZDĚLÁVÁNÍ 9 Bakalářské obory / Magisterské obory / Doktorský obor 9 Vývoj počtu studentů MUP 10 Doktorské studium 10 3 REGIONÁLNÍ STŘEDISKA MUP 11 4 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 12 Vědecké granty 12 Konference 13 Vědecko-výzkumná centra 14 Přehled odborných seminářů konaných v roce Přehled publikační činnosti VŠVSMV-MUP za rok Přehled vydaných sborníků z konferencí 15 5 SOCIÁLNÍ A VZDĚLÁVACÍ GRANTY MUP 16 Projekt JPD ODBORNÁ KNIHOVNA JIŘÍHO HÁJKA 19 7 PROGRAM POMOCI STUDENTŮM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ŠKOLA BEZ BARIÉR 20 8 SPORTOVNÍ KLUB MUP, o. s PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE MUP VYBAVENÍ ŠKOLY ZÁZEMÍ PRO STUDENTY I VYUČUJÍCÍ KOMFORT VÝUKY MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 24 TABULKOVÁ ČÁST 26 3

5 1 ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Metropolitní univerzita vznikla jako Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v roce Od počátku bylo možné studovat obor Veřejná správa, ke kterému se následně přidávaly další obory, jako např. Průmyslové vlastnictví, Mezinárodní vztahy a evropská studia a další. Na prahu roku 2008 poskytujeme vzdělání v sedmi bakalářských, čtyřech magisterských a jednom doktorském studijním oboru, u většiny z nich pak prezenční i kombinovanou formou. Naše vysoká škola se v posledních letech velmi dynamicky rozvíjí jak počtem studentů a kvalitou akademického sboru, tak prostorovým zajištěním. V roce 2007 jsme ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i., získali akreditaci doktorského studijního oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, čímž jsme se stali vysokou školou univerzitního typu. V důsledku toho změnila naše vysoká škola v prosinci 2007 název na Metropolitní univerzita Praha. prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A. Tuto změnu vnímá škola nejen jako ocenění kvality akademického sboru, ale především jako rozhodnutí, jež nás zavazuje k dalšímu zvyšování úrovně vzdělávací a vědecké činnosti, jakož i kvality řízení vysoké školy. Oceněním této kvality byl také vstup vysoké školy do České konference rektorů v březnu Rostoucí zájem o studium na Metropolitní univerzitě svědčí o renomé kvalitní vzdělávací instituce, které si naše univerzita vydobyla v české společnosti i v zahraničí. V roce 2007 jsme přijali celkem nových studentů, což představuje nárůst o 120 % oproti roku Celkový počet studentů MUP dosáhl na konci roku 2007 téměř Dlouhodobě pozorujeme rostoucí zájem zejména o kombinovanou formu studia, přesto i prezenční forma studia zůstává nadále velmi žádanou. Univerzita zahájila v roce 2007 výuku dvou nově akreditovaných studijních oborů, kromě již zmíněného doktorského studia oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia také kombinované formy studia oboru Mezinárodní obchod. Rovněž počet úspěšných absolventů MUP v roce 2007 není zanedbatelný počtem 264 absolventů jsme zvýšili počet studentů, kteří úspěšně dokončili svá studia, o 100 % oproti předchozímu roku. Akademické tituly, udělované vysokou školou jejím absolventům, jsou spolu s diplomem a Dodatkem k diplomu garancí uznání tohoto studia v rámci celé Evropské unie. Výrazným znakem kvality vysoké školy je také stabilita a vysoká úroveň sboru akademických pracovníků. Také v roce 2007 MUP úspěšně naplňovala strategii zvyšování počtu akademických pracovníků na pracovní poměr s vysokým pracovním úvazkem v nejproduktivnějším věku mezi lety. Metropolitní univerzita si je vědoma nezbytnosti rozšiřování vědecko-výzkumné činnosti jako záruky zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. V této souvislosti MUP uspořádala v roce 2007 řadu vědeckých konferencí a seminářů. Metropolitní univerzita úspěšně pokračovala ve vydávání skript a sborníků, a především zahájila vydávání odborného časopisu Central European Journal of International and Security Studies (CEJISS) včetně spuštění jeho webové stránky. V roce 2007 jsme zahájili výuku také ve třech regionálních střediscích v Plzni, Liberci a Hradci Králové. Na každém z nich zahájilo studium přibližně 100 studentů, kterým je poskytováno vzdělávání kombinovanou i prezenční formou. 4

6 Metropolitní univerzita v roce 2007 výrazně rozšířila také své prostorové možnosti v Praze, kde zrekonstruovala a otevřela čtyři patra poslucháren a dvě patra bezbariérově přístupných kolejí. V roce 2007 jsme nadále rozvíjeli program Škola bez bariér, který umožňuje studium mladým lidem se zdravotním postižením. Takto jich u nás studuje více než 50. Komplexní podporu studentů s postižením realizujeme na bázi Denního centra pod záštitou primátora hlavního města Prahy. Naši studenti mohou i nadále plně využívat rozsáhlou nabídku zahraničních studijních pobytů, nejširší svého druhu mezi soukromými vysokými školami. Mohou mj. studovat na univerzitách v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, Francii, Itálii, Nizozemsku, Belgii, Švédsku a Dánsku. Závěrem lze říci, že Metropolitní univerzita Praha učinila v roce 2007 několik zásadních kroků, které ji posunuly směrem k nejkvalitnějším vzdělávacím institucím v České republice. prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A. 5

7 HISTORIE V DATECH 23. května 2001 vznik VŠVSMV v Praze a akreditace prvního studijního programu Právní specializace se studijním oborem Veřejná správa 8. října 2001 VŠVSMV zapsána jako obecně prospěšná společnost v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze. 24. června 2002 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Právní specializace o studijní obor Právní ochrana v průmyslovém vlastnictví 31. prosince 2002 rozšíření akreditace o bakalářský studijní program Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia 23. července 2004 akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia 31. prosince 2004 akreditace bakalářského studijního programu Humanitní studia se studijním oborem Humanitní studia 30. června 2005 akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu International Territorial Studies ve studijním oboru International Relations and European Studies 2. listopadu 2005 udělení záštity primátora hlavního města Prahy MUDr. Pavla Béma nad Denním centrem pro studenty se zdravotním postižením 30. prosince 2005 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví 5. května 2006 akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy se studijním oborem Mezinárodní obchod 12. července 2006 rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Evropská studia a veřejná správa 15. března 2007 rektor VŠVSMV se stal členem České konference rektorů 30. května 2007 akreditace doktorského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia se studijním oborem Mezinárodní vztahy a evropská studia a změna statutu vysoké školy na univerzitní 12. září 2007 zřízen Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV 8. října 2007 zahájení výuky v regionálních střediscích Plzeň, Liberec a Hradec Králové 31. října 2007 rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Mezinárodní teritoriální studia o studijní obor Anglofonní studia 3. prosince 2007 změna názvu VŠVSMV na Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. 6

8 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA MUP VEDENÍ MUP Zakladatelka, ředitelka obecně prospěšné společnosti, kvestorka MUP: Mgr. Anna Benešová Zástupkyně ředitelky obecně prospěšné společnosti: Hana Valná Správní rada: JUDr. Petr Haluza (předseda) PhDr. Olga Sozanská PhDr. Petr Šmolka Dozorčí rada: JUDr. Pavel Novák (předseda) JUDr. Zdena Čížková Ing. Zdeněk Stanka Ředitelka o. p. s., rektor MUP, prorektoři MUP 7

9 Akademické vedení MUP Vědecká rada: doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Ing. Karel Čada, CSc. doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. Mgr. Petr Grulich, Ph.D. Mgr. Hana Halová prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Petr Just Rektorát MUP Rektor: Prorektor pro vědeckou činnost: Prorektor pro pedagogickou činnost: Prorektor pro studijní záležitosti: Prorektor pro vnější vztahy a rozvoj: Vedení kateder MUP Vedoucí katedry mezinárodních vztahů a evropských studií: Vedoucí katedry právních disciplín a veřejné správy: Vedoucí katedry ekonomie: Vedoucí katedry průmyslového vlastnictví: Vedoucí katedry humanitních věd: Vedoucí katedry informatiky: Vedoucí katedry cizích jazyků: Akademické grémium MUP prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor PhDr. Jan Bureš, Ph.D., prorektor PhDr. Petr Just, prorektor PhDr. Petr Vyhnánek, prorektor Mgr. Anna Benešová, kvestorka Zástupci studentů v Akademickém grémiu: Krystyna Grygoryan Martin Hozák Ostatní součásti MUP Tajemnice rektora: Vedoucí studijního oddělení: Vedoucí oddělení zahraničních vztahů: Vedoucí oddělení IT: Vedoucí Denního centra: Vedoucí odborné knihovny Jiřího Hájka: Vedoucí regionálního střediska Plzeň: Vedoucí regionálního střediska Liberec: Vedoucí regionálního střediska Hradec Králové: prof. PhDr. Michal Klíma, CSc. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Ing. Marie Kousalíková PhDr. Michael Romancov, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Ing. Petr Špirhanzl Hana Valná doc. Ing. Václav Vinš, CSc. PhDr. Petr Vyhnánek prof. PhDr. Michal Klíma, CSc., M.A. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. PhDr. Petr Just PhDr. Petr Vyhnánek PhDr. Michael Romancov, Ph.D. doc. JUDr. Martin Boháček, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. PhDr. Jan Bureš, Ph.D. doc. RNDr. Josef Kolář, CSc. Hana Valná Filip Khol Markéta Kozáková Marek Lacina Matej Navrátil Ing. Jan Svoboda Bc. Marek Svoboda Bc. Jana Šímová Bc. Matěj Tyc Ing. Šárka Hadravová Bc. Martina Kodetová JUDr. Josef Vochozka RNDr. Jiří Doskočil Mgr. Jaroslava Kněnická Ivana Capková Bc. Marcel Bezděk Ing. Eva Marhoulová, Ph.D. PhDr. Jan Outlý, Ph.D. 8

10 2 VZDĚLÁVÁNÍ Průměrný věk akademických pracovníků MUP setrval v letech na úrovni 44,8 roku. MUP nadále zvyšovala kvalitu akademického sboru, jež je základní podmínkou vysoké odborné úrovně poskytovaného vzdělávání, především rozšiřováním počtu kmenových akademických pracovníků s vysokým rozsahem pracovního úvazku (nad 0,7). V tomto směru se univerzitě podařilo v roce 2007 dosáhnout výrazných pozitivních změn. V průběhu tohoto roku bylo přijato 11 nových akademických pracovníků na hlavní pracovní poměr, čímž vzrostl jejich počet na 49 (nárůst o 28,9 % oproti roku 2006). Celkově tedy na MUP v roce 2007 přednášelo 158 akademických pracovníků, což představuje nárůst o 16 přednášejících oproti roku Z celkového počtu akademických pracovníků pracovalo v roce 2007 na MUP 5 % akademických pracovníků s hodností profesora a 18 % akademických pracovníků s hodností docenta. Věková struktura akademického sboru v roce 2007: věk počet pracovníků % z celkového počtu do 30 let % let % nad 50 let % V roce 2007 probíhala na MUP výuka v šesti bakalářských, čtyřech magisterských a jednom doktorském studijním oboru: Bakalářské obory: Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Průmyslové vlastnictví (kombinovaná forma) Veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Humanitní studia (prezenční forma) Mezinárodní obchod (prezenční i kombinovaná forma) Magisterské obory: Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) International Relations and European Studies (prezenční forma) Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví (kombinovaná forma) Evropská studia a veřejná správa (prezenční i kombinovaná forma) Doktorský obor: Mezinárodní vztahy a evropská studia (prezenční i kombinovaná forma) 9

11 Vývoj počtu studentů MUP Počet studentů MUP v roce 2007 rapidně vzrostl. Největší zájem byl i nadále o studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia (a to především o kombinovanou formu bakalářského i magisterského studia) a oboru Evropská studia a veřejná správa (kombinovanou formu). V roce 2007 úspěšně ukončilo studium na MUP celkem 264 absolventů, což představuje 100% nárůst oproti roku Úspěšnost našich absolventů v pracovním životě je tou nejlepší známkou kvality vzdělávání na MUP. V průběhu roku 2007 vytvořila naše vysoká škola databázi absolventů. Podle dosavadních zkušeností naši absolventi nacházejí kvalitní uplatnění na pracovním trhu, většina z nich pracuje v soukromém sektoru, institucích veřejné správy v České republice, někteří z nich také v institucích Evropské unie, NATO či OSN. V lepším uplatnění na pracovním trhu v EU napomáhají i zkušenosti s fungováním institucí EU, které mohou naši studenti získat během studijních cest po institucích EU v Bruselu a Lucemburku, které naše škola od roku 2005 pořádá pravidelně dvakrát ročně a jichž se celkově účastní cca 50 studentů. Doktorské studium Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů, v. v. i., zahájila v akademickém roce 2007/2008 realizaci doktorského studia v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia. Toto studium se uskutečňuje v prezenční i kombinované formě. Absolventům studia se uděluje titul Ph.D. Absolvent doktorského studia bude schopen vykonávat kvalitní základní i aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních vztahů a evropské integrace. Důraz je kladen především První doktorandi Metropolitní univerzity Praha 2007 na fundované teoretické a metodologické uchopení studované problematiky, tak aby kvalita výstupů absolventů dosahovala úrovně srovnatelné s předními zahraničními univerzitami. Vedle vědecké práce získá absolvent kvalifikaci také pro vysokoškolskou pedagogickou činnost. Studium doktorandů je rozčleněno do tří, resp. čtyř bloků, v nichž je kladen důraz zejména na metodologii výzkumu mezinárodních vztahů, problematiku mezinárodní bezpečnosti a evropské integrace. 10

12 3 REGIONÁLNÍ STŘEDISKA MUP V roce 2007 otevřela Metropolitní univerzita Praha tři regionální střediska, aby tak rozšířila nabídku kvalitního vysokoškolského studia v regionech. Regionální středisko v Plzni Studijní středisko Metropolitní univerzity v Plzni nabízí studium bakalářských oborů Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa a magisterského oboru Evropská studia a veřejná správa. Středisko sídlí v prostorách VOŠ a SPŠE v Koterovské ulici. Obory vhodně doplňují nabídku vysokoškolského vzdělávání v Plzeňském kraji. Výuka probíhá formou kombinovaného studia v celodenních blocích obvykle jednou měsíčně. Výukovými dny jsou soboty a pátky odpoledne. Studijní středisko Metropolitní univerzity v Liberci zahájilo své působení v prostorách Obchodní akademie v Šamánkově ulici. Od akademického roku 2007/2008 realizuje výuku ve třech oborech: Veřejná správa a Mezinárodní vztahy a evropská studia se vyučují v bakalářském stupni a Evropská studia a veřejná správa v magisterském stupni. Studenti všech oborů studují kombinovanou formou. Regionální středisko v Liberci Studijní středisko v Hradci Králové realizuje od akademického roku 2007/2008 výuku v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia, a to v bakalářském stupni prezenční i kombinovanou formou. Do nového akademického roku 2008/2009 vstoupí královéhradecké středisko s rozšířenou nabídkou, v níž se nově objeví velmi žádaný obor Veřejná správa. Regionální středisko v Hradci Králové 11

13 4 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST Koncepce vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti MUP je zaměřena jednak na kvalitní realizaci výukových programů realizovaných na škole, jednak na další oblasti spadající do veřejné správy, právní ochrany průmyslového vlastnictví, mezinárodních vztahů a evropských studií a humanitních věd. Vědecká činnost je na MUP realizována ve třech rovinách jednak řešením vědeckých grantů, jednak pořádáním odborných konferencí a v neposlední řadě také činností vědecko-výzkumných center. Konference Střední východ a Evropská unie VĚDECKÉ GRANTY Asymetrické hrozby a národní bezpečnost: vyhodnocení stávajících a perspektivních hrozeb a rizik pro ČR a EU Hlavní řešitel: PhDr. Emil Soulejmanov, Ph.D. Pětiletý grantový projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky (GAČR) je zaměřen na studium asymetrických bezpečnostních hrozeb a rizik majících bezprostřední význam pro bezpečnostní situaci ČR a EU, zejména terorismu a mezinárodního organizovaného zločinu. Hlavní cíle jsou: a) prozkoumat nejnovější teoretické poznatky v oblasti asymetrických hrozeb, resp. tří zkoumaných oborů terorismu, energetické bezpečnosti a mezinárodního organizovaného zločinu; b) podrobná kategorizace a specifikace jednotlivých bezpečnostních hrozeb a rizik a určení jejich relevance pro (současnou i perspektivní) bezpečnostní situaci ČR a EU; c) analýza společných přístupů ČR a EU ve věci potírání zkoumaných bezpečnostních hrozeb a rizik a vypracování odborného memoranda pro příslušné české a unijní instituce. Edice dokumentů k ruské zahraniční a bezpečnostní politice Hlavní řešitel: PhDr. Michael Romancov, Ph.D. Hlavním cílem projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR bylo shromáždění vládních dokumentů platných pro současné období. Klíčové z nich byly postupně dohledávány v předešlých zněních zpět, až do výchozího roku Výstupem projektu byla odborná studie hodnotící význam a vliv širokého spektra oficiálních vládních dokumentů na Ruskou zahraniční a bezpečnostní politiku. 12

14 KONFERENCE 31. března 2007 Střední východ a Evropská unie Konferenci uspořádalo Centrum pro studium Středního východu MUP ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a Českou společností pro politické vědy. V souvislosti s konáním konference vydala MUP sborník, který shromažďuje příspěvky předních odborníků na uvedenou problematiku a řadí se mezi cenné prameny nejen pro studenty, ale i pro ty, kdo se hlouběji zajímají o problematiku Blízkého východu. Lamis Khalilová, vedoucí CMES 22. června 2007 Konference k uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit Konference byla uspořádána ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a navázala na předchozí vědecká setkání v oboru právní ochrany průmyslového vlastnictví. Organizátoři pokládali za užitečné seznámit studenty školy i odbornou veřejnost s novodobým fenoménem v oblasti práv na označení, totiž doménovými jmény v rámci národních, evropských a celosvětových internetových sítí. S příspěvky na uvedenou problematiku vystoupili přední odborníci z teorie i praxe, kteří působí jako rozhodci na národní, evropské i celosvětové úrovni při řešení sporů z doménových jmen. Účastníci konference přímo na místě obdrželi sborník, jenž přináší zasvěcené komentáře k těmto otázkám. 24. listopadu 2007 Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu Konference sestávala ze dvou panelů. Jeden se zabýval analýzou vybraných ohnisek teroristického napětí se vztahem k evropskému kontinentu. Příspěvky odborníků z MUP, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Ústavu mezinárodních vztahů a Ministerstva vnitra ČR se zabývaly vztahem mezi lokální guerillou a globálním džihádem v eurasijském prostoru, stavem organizace al-káida šest let po teroristických útocích na americká velkoměsta a dále teroristickými aktivitami etnicko-separatistických skupin, územně zakotvených v Kosovu a na Korsice. Konference Terorismus a protiterorismus v evropském kontextu Druhý panel byl věnován analýze možností, jak hrozbě terorismu účinně čelit. 13

15 VĚDECKO-VÝZKUMNÁ CENTRA CMES Center for Middle Eastern Studies Hlavním posláním CMES je zvýšit informovanost o záležitostech Středního východu a rozličných národů a kultur tohoto regionu, a to cestou propagace specializovaných vědomostí, akademických kurzů a veřejného porozumění. CMES by se mělo stát důležitým zdrojem informací o Středním východě a severní Africe. Touto činností CMES podporuje specializovanou výuku a přispívá do diskuze a výzkumu dané geografické oblasti. CMES jako autonomní akademické pracoviště v rámci katedry mezinárodních vztahů a evropských studií MUP realizuje především odborné semináře. Přehled odborných seminářů konaných v roce 2007: Název semináře Integrating with the European Union: Accession, Association and Neighborhood Policy Současné bezpečnostní hrozby pro země Evropské unie Dialogue and Democracy in Europe: Philosophical Responses to the Enlargement Process CoP Center of Philosophy Dlouhodobým cílem CoP je poskytovat studentům i zaměstnancům naší vysoké školy v Praze i mimo hlavní město možnost vyměňovat si v neformální a přátelské atmosféře myšlenky a úvahy o filozofických a teoretických oblastech. Během různých konferencí je Centrum pro filozofii otevřeno všem jednotlivcům i skupinám, aby mohli v rámci filozofie diskutovat o zajímavých záležitostech. Doposud jsme v rámci diskuzí hovořili o humanitární intervenci Diskuzní večer Minulost a současnost, deníky a zkušenost v nich obsažená a válce v Iráku a o politické teorii Johna Rawlse. V budoucnosti bychom rádi probírali témata, která se týkají občanské společnosti v České republice a v Evropě, demokracie a také budoucnosti rozšiřování EU. 14

16 Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví Dne 12. září 2007 byl zřízen Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví VŠVSMV. Ředitelem byl jmenován prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc. Při zřízení tohoto ústavu se vycházelo z ustanovení 34 vysokoškolského zákona, který předpokládá v rámci vysokých škol zřizování vysokoškolských ústavů, které budou vykonávat vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a které se mohou podílet na uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí. Ústav právní ochrany průmyslového vlastnictví realizuje vědecko-výzkumnou činnost v oblasti právní ochrany průmyslového vlastnictví a současně se podílí na realizaci akreditovaného studijního oboru Průmyslové vlastnictví a navazujícího magisterského studijního oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví. Rovněž se zaměřuje na programy celoživotního vzdělávání pro patentové a známkové zástupce a ostatní specialisty průmyslově právní ochrany, kteří pracují v průmyslové, výzkumné a obchodní sféře. Ústav dále zajišťuje spolupráci s Institutem průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví a popřípadě s dalšími pedagogickými a vědecko-výzkumnými pracovišti, která se zabývají právní ochranou průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Přehled publikační činnosti VŠVSMV-MUP za rok 2007 Autor/autoři Název publikace Rok Vydal Typ vydání publikace Jakl, L. Přádná, Z. Mimoevropské systémy průmyslově právní ochrany 2007 VŠVSMV učebnice Hajn, P. Antimonopolní právo a práva z duševního vlastnictví 2007 VŠVSMV učebnice Kolektiv Central European Journal of International and Security Studies 1, VŠVSMV časopis Jakl, L. Sbírka soudních rozhodnutí ve věcech práv k duševnímu vlastnictví 2007 ELSO group kniha Jakl, L. Právní úprava prosazování práv z duševního vlastnictví 2007 ELSO group učební text Pičmanová, E. Zdroje informací o ochranných známkách 2007 VŠVSMV učebnice Bendová, Š. Anglický jazyk odborný pro průmyslové vlastnictví 2007 VŠVSMV učebnice Marek, K. K obchodním závazkovým vztahům 2007 VŠVSMV učebnice Bureš, J. Občanské fórum 2007 A. Čeněk kniha Codlová, J. Když se řekne Česká republika 2007 VŠVSMV učebnice Přehled vydaných sborníků z konferencí Autor/autoři Kolektiv Název publikace Middle East & the European Union-Prospect for Peace in the Middle East? Rok vydání Vydal 2007 VŠVSM Kolektiv Integrating with the European Union: Accession, Association and Neighborhood Policy 2007 VŠVSMV Kolektiv Uplatňování doménových jmen v rámci podnikatelských aktivit 2007 VŠVSMV Kolektiv Současné bezpečnostní hrozby pro země EU 2007 VŠVSMV 15

17 5 SOCIÁLNÍ A VZDĚLÁVACÍ GRANTY MUP Rozšíření a tisk učebních textů českých reálií pro výuku češtiny pro cizince Poskytovatel grantu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Katedra cizích jazyků MUP pořádá jako součást své činnosti kurzy češtiny pro cizince. Jejich součástí je i výuka českých reálií. Na základě průzkumu nabídky učebnic na našem knižním trhu jsme se rozhodli vytvořit vlastní výukové materiály. Díky grantu MŠMT vznikla výkladová učebnice rozdělená do tematických kapitol a obohacená obrazovým materiálem. Zároveň byly vytvořeny pracovní listy, které jsou analogicky rovněž rozčleněny do příslušných tematických celků. Jsou složeny z ukázek konkrétních textů a doplněné obrazovým materiálem. Vytvoření Denního centra v Praze 3 pro zkvalitnění vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením a poradenských služeb spojených se studiem Poskytovatel grantu: Magistrát hl. m. Prahy odbor sociální péče a zdravotnictví Cílem činnosti Denního centra je nabídnout handicapovaným možnost studia na vysoké škole a tím jim usnadnit získání plnohodnotného zaměstnání a následně i zapojení do života ve společnosti. Hlavními postupnými kroky vedoucími k dosažení tohoto cíle je: 1. zajištění bezplatného studia v bezbariérovém prostředí, 2. vytvoření příhodného zázemí ve škole (asistence studijního poradce, materiální zabezpečení, zajištění studijní literatury), 3. pomoc s hledáním zaměstnání pro absolventy, 4. zajištění plnohodnotného naplnění volného času. Podpora vzdělávání nadaných studentů se zdravotním postižením Poskytovatel grantu: Magistrát hl. m. Prahy odbor školství Přijetí vedení MUP primátorem hl. m. Prahy Cílem projektu byla podpora rozvoje systému vysokoškolského vzdělávání v rámci Denního centra MUP pro všestranně zaměřené studenty s handicapem, zejména sportovce, kteří se podílejí na vynikající reprezentaci České republiky na vrcholných soutěžích handicapovaných sportovců (paralympijské hry, mistrovství světa), ale i pro zdravotně postižené členy Sportovního klubu MUP, kteří se tímto aktivně zapojují do sféry akademického sportu. Podpora napomohla i těm studentům, kteří díky svým výborným studijním výsledkům získali možnost studia na prestižních zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus. 16

18 Vzdělávání nadaných dětí cizinců žijících na území hl. m. Prahy Poskytovatel grantu: Magistrát hl. m. Prahy odbor školství V rámci projektu byly realizovány kurzy češtiny pro cizince, jejichž cílem bylo pomoci nadaným zahraničním žákům pražských základních škol překonat co nejrychleji a nejúčinněji jazykovou bariéru, která by jim bránila při dalším vzdělávání v České republice. Zaměřili jsme se zejména na ty žáky základních škol, jejichž zájmem je dlouhodobé studium v Praze na středních, ale následně i na vysokých školách, a mohou tedy dlouhodobě přispět získanými znalostmi a dovednostmi k rozvoji regionu Prahy i celé České republiky. Denní centrum pro studenty se zdravotním postižením vybavení studovny denním tiskem a odbornými periodiky Poskytovatel grantu: Městská část Praha 10 V rámci projektu jsme vybavili studovnu Denního centra Metropolitní univerzity Praha, o. p. s., Dubečská 900/10, právním softwarem s kompletní sbírkou zákonů s pravidelnou aktualizací (Právní software Úplné znění pro Windows elektronická verze licence pro 10 uživatelů) a dále odbornou literaturou se zaměřením na oblast mezinárodních vztahů a veřejné správy. Tyto svazky slouží jak k prezenčnímu studiu, tak k absenčním výpůjčkám. Vybavení počítačů licencemi pravidelně aktualizovaného právního softwaru považujeme za důležitý krok ve zkvalitnění služeb Denního centra, zejména proto, že se tím otevírá další rozšíření jeho služeb směrem ke zdravotně postiženým studentům pražských vysokých škol. Z Denního centra se tak stává prostředí poskytující komplexní podporu zdravotně postiženým v oblasti studijního poradenství, ale i v oblasti přenosu informací a možnostech individuálního vzdělávání. 17

19 Projekt JPD 3 Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením 1. ledna 2007 zahájila MUP ve spolupráci s partnerem projektu o. s. Hestia realizaci projektu Tréninková pracoviště pro osoby s těžkým zdravotním postižením. Od 2. dubna 2007 dostalo díky podpoře Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hlavního města Prahy 50 osob se zdravotním postižením možnost vyzkoušet si na tréninkových pracovištích nácvik pracovních a sociálně-komunikačních dovedností v přirozeném pracovním prostředí vysoké školy, advokátní kanceláře, neziskových organizací, zdravotnického zařízení, ministerstva školství nebo finančních úřadů a úřadů městských částí. Součástí projektu je i odborný dohled sociálního pracovníka, který bude pravidelně komunikovat se všemi zaměstnanci a svou činností jim bude napomáhat s řešením problémů vznikajících v průběhu jejich práce. Zaměstnanci tak budou podporováni v rozvoji svých pracovních kompetencí jak z hlediska odborného, tak z hlediska sociálního. Tréninkové pracoviště Advokátní kancelář, P. Fiedlerová Tento projekt nenabízí stálé pracovní uplatnění, ale prostor tréninkových pracovních míst, na nichž si handicapovaní v průběhu 15 měsíců vyzkoušejí, jak bude pracovní proces vypadat, což jim usnadní přechod do běžného pracovního procesu na otevřeném trhu práce. Tréninkové pracoviště Ministerstvo školství, P. Berák Tréninkové pracoviště RS Centrum, M. Hanibal 18

20 6 ODBORNÁ KNIHOVNA JIŘÍHO HÁJKA Metropolitní univerzita disponuje vlastní knihovnou v budově v Prokopově ulici v Praze 3. Knihovní fond odborné knihovny (celkem knihovních jednotek, z toho 738 v anglickém jazyce, 98 ve francouzském jazyce a 62 v německém jazyce) je profilován podle studijních oborů a hlavních specializací Metropolitní univerzity, proto základní část fondu tvoří literatura zaměřená na mezinárodní vztahy a evropská studia, ale i na politologii, sociologii, politickou filozofii, ekonomii, veřejnou správu, evropské a světové patentové právo. Knihovna odebírá 29 odborných časopisů, jako jsou např. Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika, Politolo- Odborná knihovna Jiřího Hájka gický časopis, Politologická revue, Sociologický časopis, Správní právo, Veřejná správa, Průmyslové vlastnictví, The Economist, Euro-Atlantic Quarterly aj. Studovna MUP Časopis MUP CEJISS Počínaje rokem 2007 MUP vydává vlastní mezinárodní časopis Central European Journal of International & Security Studies (CEJISS). Vychází dvakrát ročně a je rozesílán do zahraničí a také všem příjemcům povinného výtisku. S vydáváním časopisu jsme byli zároveň zařazeni do České národní databáze, která obsahuje důležité informace a poskytuje služby především pracovníkům vydavatelských a informačních institucí, knihoven, referenčních služeb apod. V roce 2007 byly knihovní služby rozšířeny o přístup do článkové databáze JSTOR; on-line databáze digitalizovaných plných textů z více než 250 vědeckých časopisů. 19

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují

Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují Vědecko-výzkumná a vzdělávací pracoviště se představují VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ a mezinárodních vztahů (VŠVSMV, ) vznikla jako obecně prospěšná společnost v roce 2001 a patří

Více

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007

Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2007 Původní název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní

Více

Kalendar2009_CZ 23.11.2008 13:40 Page 1 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. KALENDÁŘ 2009

Kalendar2009_CZ 23.11.2008 13:40 Page 1 M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. KALENDÁŘ 2009 KALENDÁŘ M e t r o p o l i t n í u n i v e r z i t a P r a h a, o. p. s. 1 První prezident České republiky Václav Havel a Její Veličenstvo královna Alžběta II. na Pražském Hradě LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO REKTORA METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. 2 2. MUP V DATECH 4 3. SÍDLO A BUDOVY ŠKOLY 6 4. UNIVERZITNÍ STŘEDISKA

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením

Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením Vytvoření tréninkových pracovišť pro osoby s těžkým zdravotním postižením TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dřívější název Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů

Více

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha

Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva o činnosti Metropolitní univerzity Praha za rok 2008 Výroční zpráva MUP, o.p.s. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Výroční zpráva - za rok 2008 Zpracoval PhDr. Jan

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VYSOKÁ ŠKOLA VEŘEJNÉ SPRÁVY A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ V PRAZE, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Výroční zpráva

Více

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532.

Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Se sídlem v Uherském Hradišti, Studentské nám. 1532. Historie Základy budoucí fakulty logistiky a krizového řízení byly položeny již v roce 2006. Vzniklo Regionální vzdělávací centrum Fakulty technologické,

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Metropolitní univerzita Praha -

Metropolitní univerzita Praha - Metropolitní univerzita Praha - Škola bez bariér Praha, 7.11.2012 Petr Vyhnánek prorektor pro rozvoj a vnější vztahy Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha vysokoškolské studium osob se zdravotním

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Aktualizace dlouhodobého záměru v oblasti pedagogické, výzkumné a tvůrčí činnosti SVŠE Znojmo na rok 2012 (Schváleno Kolegiem rektora dne 13. 2. 2012) 1 1. Úvod

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti listopad 2008 Praha CEVRO Institut Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ HODNOTY A VIZE...

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 8/2014 Ceník poplatků MUP I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Aktualizovaný dlouhodobý záměr

Aktualizovaný dlouhodobý záměr Aktualizovaný dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti duben 2014 Praha vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Dlouhodobý záměr rozvoje 1 Obsah: A. POSLÁNÍ, SDÍLENÉ

Více

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola

Prezentace školy. 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj. Veřejná vysoká škola Prezentace školy 00216224 Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, Brno, Jihomoravský kraj Veřejná vysoká škola Spolupráce MU s podniky Spolupráce s podniky Výzkum a vývoj Studenti Další vzdělávání Ostatní

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

Rozhodnutí rektora č. 13/2014

Rozhodnutí rektora č. 13/2014 Rozhodnutí rektora č. 13/2014 o obsahu přijímacího řízení ke studiu v bakalářských a magisterských studijních oborech na Metropolitní univerzitě Praha, o.p.s., v akademickém roce 2015/2016 Tímto rozhodnutím

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2013 o Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2013 ve dnech 4. 6. února, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm.

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Slezské univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2015 Karviná,

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Bilateral Study Visit 2014

Bilateral Study Visit 2014 Bilateral Study Visit 2014 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 02 ELSA Praha Bilateral Study Visit 2014 Obsah 02 O ELSA 03 Naše vize 03 Činnost ELSA Praha 04 Co je BSV? 05 Program BSV 05 Cíle projektu

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení Moravské vysoké školy Olomouc, o. p. s. leden 2009 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve dnech 20. 21. listopadu 2007 v Brandýse nad Labem,

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t

Závažným zjištěním je praxe uznány kredity z programu CŽV absolvovaného nikoli na vysoké škole, nýbrž na IMS 2. V z d ě l á v a c í č i n n o s t Zpráva Akreditační komise o hodnocení studijních programů Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uskutečňovaných ve spolupráci s Institutem mezioborových studií, s.r.o. Úvod Akreditační

Více

Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2007/2008 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 111 e-mail

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie

Firma příjemce voucheru. ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) U Vodárny 2, 616 00 Brno. Informační a komunikační technologie Firma příjemce voucheru ACEMCEE, s. r. o. (www.acemcee.com) Sídlo Obor Velikost Profil U Vodárny 2, 616 00 Brno Informační a komunikační technologie Drobný podnik ACEMCEE je firma působící v oblastech

Více

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce

Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Po škole do práce - studium osob se zdravotním postižením na vysoké škole a jejich přechod na trh práce Petr Vyhnánek Praha, 4. 2. 2015 Struktura příspěvku o Metropolitní univerzitě Praha Škola bez bariér

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké

Více

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body

Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2015/2016: počty uchazečů a min/max body Semestrální výměnné pobyty bakalářské : počty a min/max body míst (1 1 Athens University of Economics and Business Řecko angličtina 4 43 116,1 82,95 2 Audencia Nantes School of Management Francie angličtina

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2.

Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Inovace výuky předmětu Řízení projektů aneb přínosy projektu IN2. Pavel Jirava, Ing. Ph.D. Ústav systémového inženýrství a informatiky Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Studentská 84, 532

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více