INEX Sdružení dobrovolných aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INEX Sdružení dobrovolných aktivit"

Transkript

1 INEX Sdružení dobrovolných aktivit Výroční zpráva za rok 2004

2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ Vážení a milí, čas přidal jeden letokruh a opět bychom měli hodnotit. A tak pokud bych měl něco zdůraznit, tak to, že nejsme sami. Činorodých lidí přibývá, a jsem rád, že se na tom naše sdružení může podílet a že jsme snad k něčemu dobrému přispěli. Chtěl bych poděkovat všem našim dobrovolníkům i pracovníkům za jejich často nelehkou snahu pohnout balvanem a zejména chci prokázat poklonu a dík za spolupráci všem partnerům, kteří s námi vytrvali. Zcela jistě jsme na konci této zprávy zapomněli na spoustu důležitých lidí, kterým jsme vděčni za pomoc a spolupráci. A zcela jistě se poděkování nedostalo ani dalším lidem, kteří berou život jako výzvu a úplně přirozeně se o něco snaží a posouvají nějaký svůj kámen na kopec. Možná to nakonec i tak má být. Vždyť postrkovat dobré věci dopředu je přece úplně normální, mnozí na formality nečekají. Věřím, že i v našem případě úsilí nevedlo jen samo do sebe a kus práce za námi zůstává. Máte i Vy ten pocit? Tak to Vás zvu pokračovat s námi, dobrovolníků není nikdy dost. Víme, kam napřít síly, jen je nás stále trochu málo. A tak pokud zrovna nevalíte svůj balvan na kopec, přijďte k nám. A nebo přijďte i tak, možná jdeme stejným směrem. Přeji Vám všem, ať vás může těšit to, co jste udělali, i po dlouhých letech, ať máte možnost si vybírat, co děláte, i podle toho, jestli to k něčemu je. A ať po Vás něco zůstává. Petr Kulíšek Tato výroční zpráva byla schválena Radou sdružení na zasedání dne 29. června 2005 v Brně. Foto: Klára Dvořáková

3 3 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Obsah Rozvojová spolupráce a rozvojové vzdělávání Akreditace progamů INEX-SDA Pár slov o sdružení Poslání Představení sdružení Milníky v historii činnosti sdružení INEX-SDA Zpráva o činnosti Program Podpora rozvoje venkova setkávání v krajině Program Cesty ke kořenům Program Mosty k přírodě Program Jeden druhému Vysílání dobrovolníků do zahraničí Vysílání dobrovolníků na krátkodobé dobrovolnické projekty v zahraničí Vysílání dobrovolníků na projekty Evropské dobrovolné služby Školicí centrum v Kosteleckých Horkách a školicí aktivity sdružení Finanční zpráva za rok Členové, příznivci a zaměstnanci sdružení, orgány sdružení Poděkování Informace o sdružení Vysílání dobrovolníků se znevýhodněním Foto: Archiv INEX-SDA Foto: Klára Dvořáková (Kyrgyzstan)

4 4 PÁR SLOV O SDRUŽENÍ POSLÁNÍ Posláním sdružení INEX SDA je dávat lidem příležitost dobrovolnou činností přispívat svému okolí a podporovat tak vnímání dobrovolnictví jako cesty k toleranci, poznání a udržitelné budoucnosti. PŘEDSTAVENÍ SDRUŽENÍ Činnost INEX SDA je založena na dobrovolné práci. Prosazujeme myšlenku, že dobrovolně přispívat k péči o okolní svět a lidské společenství a projevovat solidaritu na dálku jsou věci člověku přirozené a jsou základem zdravé společnosti. Snažíme se o to, aby dobrovolná pomoc v nejrůznějších oblastech života opět našla potřebnou společenskou prestiž. Vysíláme dobrovolníky na mezinárodní projekty po celém světě, na mnoha místech celé České republiky organizujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty zaměřené na obnovu venkova, záchranu památek, zlepšení životního prostředí, kulturní a sociální akce, aktivity pro sociálně znevýhodněnou mládež a mnoho dalších. Věnujeme se přípravě dobrovolných vedoucích, koordinátorů projektů, dobrovolníků reprezentujících nás v zahraničí a připravujeme dobrovolníky na činnost v neziskovém sektoru. Posilujeme iniciativy občanů založené na zájmu o vlastní obec, dobrovolnictví a spolupráci. Pracujeme s dětmi a mládeží ve venkovských regionech, zaměřujeme se na jejich volný čas a na ekologickou a environmentální výchovu v rámci dvou venkovských středisek ekologické výchovy. MILNÍKY V HISTORII ČINNOSTI SDRUŽENÍ INEX-SDA Občanské sdružení INEX bylo založeno v roce 1991 jako nevládní a nezisková organizace sdružení se stává členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations sdružení se stává členem dalšího mezinárodního subjektu s celosvětovou působností Co-ordinating Committe for International Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO sdružení mění svůj název na INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX SDA) sdružení se stává členem národní platformy pro práci s dětmi a mládeží - České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Spolku pro obnovu venkova se záměrem přispívat k oživení venkova aktivitou dobrovolníků spolu se 14 dalšími subjekty se sdružení stává zakládajícím členem Českého fóra rozvojové spolupráce (FoRS) a začíná se aktivně zapojovat do rozvojové problematiky - pořádáním seminářů a rozšiřováním povědomí o rozvojovém vzdělávání a také přípravou výměn dobrovolníků mezi Českou republikou a zeměmi globálního Jihu INEX SDA se stává akreditovanou vysílající organizací dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Akreditace uděluje Ministerstvo vnitra. ZPRÁVA O ČINNOSTI PROGRAM PODPORA ROZVOJE VENKOVA SETKÁVÁNÍ V KRAJINĚ Jde nám o oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel. Společně s místními lidmi sbíráme bylinky na výrobu bylinných čajů, sázíme stromy, kosíme podmáčené louky. Provozujeme venkovská informační centra pro veřejnost a pro mládež spojená s výstavami a tvůrčími dílnami. Pomáháme na svět dobrým nápadům na venkově, podporujeme oživování tradic a přivádíme sem zahraniční návštěvníky. V roce 2004 přes 50 dobrovolníků ze zahraničí a z ČR pomáhalo sbírat bylinky v rámci komunitního projektu ve Tvarožné Lhotě, Foto: Archiv INEX-SDA upravovali výletní centrum pro děti pod Travičnou u Tvarožné Lhoty v Bílých Karpatech, pracovali ve skansenu v Modré u Velehradu a v Olbramově na Tachovsku obnovovali židovský hřbitov. Koordinátoři programu: Šárka Kulíšková, Vít Hrdoušek Projekt Modrý Dům v Kosteleckých Horkách Projekt dobrovolnického venkovského domu Dům z modrého kamene je dlouhodobou aktivitou, kterou v roce 2004 převzala vzniklá místní pobočka INEX SDA Kostelecké Horky. Tradiční poloroubený dům s celoroubenou sýpkou je rekonstruován prací dobrovolníků tak, aby ctil tradice regionu a maximálně využíval místní zdroje, materiály, vytápění dřevem, využití slunečné energie, recyklaci, biozahradu apod. Dům slouží pro řadu veřejných aktivit (výstavy, přednášky,

5 setkání, semináře, informační centrum, ubytování dobrovolníků) a venkovskému hospodaření a starosti o usedlost a zahrady se v něm učí dlouhodobí dobrovolníci. Dlouhodobým cílem je vytvořit fungující model trvale udržitelného způsobu života na venkově. V roce 2004 jsme opravili část střechy a upravili další část prostor pro dobrovolníky i akce dalších projektů. V roce 2004 jsme hostili dvě dobrovolnice z Německa Anniku Kaehlert a Iljanu Miethe podpořené z programu Střediska pro česko-německé výměny mládeže Tandem. V programu Evropská dobrovolná služba jsme hostili Judith Charlier Belgie, Cleménta Pichota z Francie, Maďarku Brigitu Korintušovou ze Slovenska, Nele Weingaertner z Německa a Cédrica Hernyho z Francie. V Kosteleckých Horkách se každoročně koná několik mezinárodních dobrovolnických projektů, kam přijíždějí lidé z celého světa. V roce 2004 pomáhalo s rekonstrukcí Modrého domu, s údržbou zahrady, s opravami bývalé obecní školy dnešního Venkovského školícího centra INEX-SDA, se sběrem bylin na bylinkový čaj Horecké léto, značením naučných stezek, s kosením luk a s přípravou zásob dřeva na zimu 50 dobrovolníků z ciziny a z ČR v rámci 5 krátkodobých projektů. Koordinátor projektu: Petr Kulíšek Projekt Genderové stereotypy napříč Evropou s důrazem na venkovské oblasti v Kosteleckých Horkách Hlavním cílem mezinárodního projektu bylo seznámit účastníky z pěti evropských zemí s konceptem genderu problematiky a rozvinutí postojů genderové tolerance. Na veřejnost byly zaměřené prezentační aktivity - divadelní představení a realizace vzdělávacího programu pro střední školu v Kostelci nad Orlicí. Výstupem projektu je také krátký dokumentární videofilm. Projekt podpořila Komise EU prostřednictvím České národní agentury Mládež. Koordinátorka projektu: Šárka Kulíšková Komunitní projekt Čaje z Bílých Karpat Jedním z hlavních projektů INEX-SDA Bílé Karpaty je od roku 2001 propagace léčivých bylinek. Projekt spočívá ve sběru bylin, údržbě lokalit výskytu, pěstování vybraných druhů, výrobě a propagaci bylin a jejich užití - bylinných čajů. Na sběru se podílejí místní a zahraniční dobrovolníci, mládež a děti z příslušných obcí v rámci projektů INEX-SDA. Balení porcovaného bylinkového čaje zajišťuje Sluneční brána z Čejkovic. Krabičky porcovaných bylinných čajů jsou výsledkem a odměnou sběračům a pěkným regionálním produktem, který byl zajímavý i v rámci veletrhu Regiontour Brno. V roce 2004 jsme nasbírali a nechali zabalit tyto čaje: Horňácký odzemek, Karpatský verbuňk, Sedlácký čaj, Byliny z Lučiny, Oskorušový sen. Koordinátor projektu: Vít Hrdoušek Komunitní projekt Horecké léto Základ projekt Horecké léto spočívá ve sběru místních bylin, jejich třídění a sušení a v propagaci bylin a jejich užití - bylinných čajů. Směs letních sběrů z luk a mezí Kosteleckých Horek jsme nazvali Horecké léto. Na sběru se podílejí místní a zahraniční dobrovolníci, mládež a děti z Horek i okolních obcí. Krabičky porcovaných bylinných čajů jsou výsledkem a odměnou sběračům a pěkným místním produktem. Koordinátor projektu: Petr Kulíšek Projekt Místní agenda 21 v Kosteleckých Horkách Místní Agenda 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Obsahem projektu byla příprava, realizace a propagace modelového zpracování strategického plánu rozvoje obce za aktivní účasti jejích obyvatel. Přestože se záměr projektu nepodařilo prosadit, vidíme jeho přínos především v individuálních rozhovorech s občany na téma strategie rozvoje obce respektující principy trvale udržitelného rozvoje a vytvoření hrubé struktury webových stránek obce. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Koordinátor projektu: Petr Kulíšek Horecké noviny V roce 2004 vyšlo 6 čísel Horeckých novin za finanční podpory OÚ Kostelecké Horky. Noviny se věnovaly především rozporuplnému záměru otevřít v blízkosti obce písník Kinský a dále samozřejmě dění v obci a v místním Sboru dobrovolných hasičů. Vzrůstající důraz byl kladen na etnografická témata a historii obce. Koordinátorka projektu: Šárka Kulíšková Zapojení do projektu CEP V létě se horecká pobočka stala partnerem dlouhodobého Foto: Vít Hrdoušek 5

6 6 projektu Evropské projektové centrum a jeho síť euromanažerů. Královéhradecký kraj jím hodlá zvýšit úroveň a četnost kvalitních projektů v kraji, posílit a oživit principy partnerské spolupráce neziskových organizací, samosprávy a podnikatelů a podílet se na tvorbě kvalitního programu rozvoje kraje na další období. V roce 2004 jsem se ujali odpovědnosti šířit znalosti a informační servis mezi ekologické a dobrovolnické organizace a pracovník pobočky se v rámci projektu účastnil školení Euromanažer. Projekt Informační centrum Modrý Dům v Kosteleckých Horkách Sezónně na Modrém domě fungovalo Venkovské informační centrum poskytující informace o možnostech šetrné turistiky v regionu, informace a poradenství v ochraně přírody a krajiny a informace k problematice rozvoje venkova. V Infocentru je možné zakoupit místní produkty a produkty Fair Trade a také ochutnat kozí mléko a sýry. Pravidelně jsou zde pořádány řemeslné a tvůrčí dílny pro veřejnost, cestopisné přednášky a tematické výstavy v závěru roku 2004 jsme zde zorganizovali Adventní výstavu o lidových Vánocích. Malé muzeum místa v Kosteleckých Horkách Vedle Modrého domu dosud stojí regionálně typická roubená podsklepená sýpka z konce 18. století, místně zvaná sroubek, s patrem, půdou, deštěným štítem a pavláčkou. Objekt je navržen jako kulturní památka. První patro a přízemí sýpky je věnováno expozici venkovské domácnosti, venkovského nářadí, nástrojů a předmětů denní potřeby. Vystavené předměty slouží kromě veřejnosti také výukovým účelům environmentální výchovy a některé jsou experimentálně využívány při akcích pro veřejnost. Skromná sbírka předmětů selského života chce představit některé ze zapomenutých věcí, nářadí a materiálů a připomenout souvislosti jejich vzniku a užívání. Expozice vznikla z dobrovolných darů místních lidí a je neustále obohacována dalšími přírůstky z darů soukromých osob. V roce 2004 jsme s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydali pro muzeum propagační leták. Projekt INKLUB venkovské centrum ve Tvarožné Lhotě Budova bývalé hasičárny a obecního úřadu v centru obce Tvarožná Lhota slouží jako základna pro venkovské aktivity INEX-SDA Bílé Karpaty od roku V roce 2004 byla poskytnuta dotace MMR leader+ díky níž byl opravena střecha budovy, instalováno plynové vytápění a přestavěna část interiéru na Muzeum oskeruší se zázemím. INKLUB poskytuje ubytování pro dlouhodobé dobrovolníky, klubovnu pro víkendovky, pro volnočasové aktivity dětí. Podkroví je možné využít jako krátkodobé ubytování ubytování pro cca 20 lidí. Je zde Muzeum oskeruší a informační místo pro veřejnost, kde lze získat turistické informace o okolí, koupit a vypůjčit publikace o venkově a ekologii, využít internet a občerstvit se místními produkty - bylinnými čaji, mošty a sušeným ovocem. V roce 2004 v INKLUBu probíhal kroužek angličtiny a počítačů a přírodovědně turistický kroužek pod vedením zahraničních a místních dobrovolníků, od dubna 2004 začal pracovat také keramický kroužek. Do kroužků pravidelně docházelo 34 dětí a 4 dospělí. V roce 2004 proběhlo v INKLUBu 6 dobrovolnických víkendovek za účasti 38 dobrovolníků. Dobrovolníci pracovali na úpravě studánek, čistění drobných toků, likvidaci černých skládek, na výsadbě, péči o přírodní lokality, sběru bylin a úpravě výletiště na Salaši. Koordinátor projektu: Vít Hrdoušek Projekt Oskoruše Muzeum oskoruší ve Tvarožné Lhotě Projekt spočívá v propagaci vzácného a užitečného stromu Jeřábu oskoruše Sorbus domestica, který má na JV Moravě vzácné rozšíření v teplých lokalitách. Součástí projektu je celoroční práce: zapěstování sazenic, poznávací exkurse, sběr plodů a propagace výrobků z oskoruší (dřevo, pálenky, marmelády, čaj, apod.). Propagaci oskeruší se věnujeme Foto: Vít Hrdoušek od roku V březnu 2004 projekt tradičně vyvrcholil společenskou akcí Svátek oskoruší, kde za účasti starostů obcí a měst byla vyhlášena soutěž Oskoruše nejkrásnější o nejkrásnější strom. V roce 2004 akci navštívilo přes 600 účastníků. Sdružení udržuje a rozvíjí kontakt s odborníky s nimiž se podílelo na dotisku druhého vydání propagačních materiálů brožura Oskoruše A-Z. Nad obcí Tvarožná Lhota byl dosazen oskorušový sad s 25 stromy a založena malá pěstební školka oskoruší na Salaši Travičná. Ve spolupráci s mikroregionem Strážnicko bylo vytvořeno malé Muzeum oskeruší s expozicí, fotogalerií a počítačovou projekcí. Bylo rozšířeno a dopracováváno vedení Oskorušové stezky mezi obcemi Strážnice- Radějov a Tvarožná Lhota.

7 Projekt Youth Sports and games ve Tvarožné Lhotě Mezinárodní dobrovolnický projekt pro mládež z evropských zemí se zaměřil na sport a hry na venkově. Mladí lidé pomohli budovat výletiště s herními zastávkami na Travičné u Tvarožné Lhoty a uspořádali Den sportu a her pro děti a mládež z okolí. Projekt podpořila Komise EU prostřednictvím České národní agentury Mládež. Koordinátor projektu: Vít Hrdoušek Projekt EVS ve Tvarožné Lhotě Regionální pobočka INEX-SDA Bílé Karpaty hostí od října 2002 dlouhodobé dobrovolníky, kteří pomáhají v rámci programu European Voluntary Service s podporou EU na projektech Venkovského centra INKLUB. Od února 2004 tu pracovala dobrovolnice z Řecka Katerina Perrakis, která pracovala s mládeží a připravovala ekologické aktivity na Salaši Travičná. Od července 2004 nám pomáhala na půl roku mladá Španělka Vanesa Sanchez Villaverde, která pomohla založit bylinnou zahrádku a svou výtvarnou aktivitou ozdobila interiéry INKLUBu. V obci Modrá byl vytvořen pod vedením INEX-SDA Bílé Karpaty nový projekt pro dlouhodobé dobrovolníky Venkovské centrum Archeoskanzen Modrá. Koordinátor: Vít Hrdoušek V roce 2004 dobrovolníci ze zahraničí pomáhali opravovat hrad Cimburk ve Chřibech, hrad Hartenberg u Sokolova, pracovali na úpravách vyhlídkových míst v Bečově, pomáhali v zámeckém parku zámku Kynžvart v Západních Čechách, zámku Grabštejn v Severních Čechách, v okolí Valdštejnské Lodžie v Jičíně a kolem zámku v Červené Řečici. Dobrovolníci pomáhali renovovat židovské hřbitovy v Holešově, ve Svojšíně a židovskou synagogu v Krnově, pracovali na archeologických vykopávkách v Mikulčicích a ve skansenu experimentální archeologie na Uhřínově v Orlických horách, opravovali hřbitovní zeď ve Vižňově na Broumovsku a pomáhali s renovací vozového parku a trati Zubrnické muzeální železnice v Zubrnici. Programu se celkem zúčastnilo 190 dobrovolníků z ciziny a ČR. Koordinátorka programu: Šárka Kulíšková Grabštejn (srpen 2004) Někteří účastníci byli doslova nadšeni některými pracemi (např. Belgičana chytlo očišťováni prken od kůry a nikoho jiného k tomu nepustil). Američan se naučil míchat beton pořád ve stejném poměru. Párkrát se nám stalo, že nám ujel vlak, takže taky mohli poznat frekvenci spojů na tzv. místních tratích. Někdy to znamenalo čekat až dvě hodiny v Liberci. Taky jsme se navzájem učili základní fráze všech účastníků. Přiznávám, že korejštinu jsem brzo vzdala. 7 PROGRAM CESTY KE KOŘENŮM Snažíme se o ochranu a péči o historicky významné objekty, veřejná prostranství a o dokumentování drobných památek v kulturní krajině. Zaměřujeme se na spolupráci přinášející oživení místa, připomenutí našich kořenů a návrat památek do běžného života. Dlouhodobě pomáháme v projektech zaměřených na výzkum a experiment v archeologii nebo odkrývání historie pohraničí. Usilujeme o prezentaci multikulturní tradice naší země jako živé součásti duchovního i kulturního dědictví. Hartenberg (červenec 2004) Jinak snad všichni účastníci bez výjimky ocenili proniknutí do tajů mučících technik v přilehlých vězeňských kobkách. PROGRAM MOSTY K PŘÍRODĚ Program je zaměřen na dobrovolnou pomoc při péči o přírodu, chráněná území, naše okolí a veřejná prostranství. Cílem je vést mladé lidi k poznání odpovědnosti za životní prostředí, k myšlence trvale udržitelného života. Pořádáme také akce zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání, alternativní zdroje energie, ochranu životního prostředí, podporu eko-agroturistiky. Obnovujeme studánky, budujeme naučné stezky, cyklostezky a stezky po místních kulturních zajímavostech. V tomto programu spolupracujeme s partnerskými organizacemi jako jsou CHKO, střediska ekologické výchovy, stanicemi pro záchranu ohrožených nebo zraněných živočichů, ekologickými neziskovými organizacemi atd. Téměř 120 dobrovolníků ze zahraničí a ČR v průběhu deseti krátkodobých mezinárodních projektů pečovalo o stromkové školky v Jizerských horách, ve středisku ekologické výchovy v Černotíně u Plzně, ve stanici pro handicapované živočichy ve Voticích a v Jaroměři, pomáhali se senem na koňské

8 8 farmě v Topolanech, pomáhali kosit louky na Olešence, starali se o zahradu v jogínském ašramu ve Žďárci u Skutče, pomáhali při údržbě naučné stezky kolem Broumaru, natírali klece v zoologické zahradě ve Chlebích, pracovali na projektu reintrodukce tetřívka v Nové zemi v Západních Čechách a podíleli se na projektu Interpretace kulturního dědictví v Adršpašských skalách. Koordinátorka programu: Jana Marešová Projekt Rok na Modrém domě projekt environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Kosteleckých Horkách Projekt se zaměřil na nastartování aktivit nového střediska ekologické výchovy v regionu zasahujícím Královéhradecký a částečně také Pardubický kraj. Vytvořili jsme koncepci 9 výukových programů a stanovili jsme pro činnost střediska priority, kterým se chceme s ohledem na venkovské prostředí věnovat. Realizovali jsme 11 výukových programů pro školy a dětské kolektivy, celkem se programů zúčastnilo 310 dětí. Vydali jsme propagační leták střediska Modrý dům a v rámci projektu také vznikla webová podstránka s nabídkou EVVO v Kosteleckých Horkách na Zúčastnili jsme se podzimního Veletrhu výukových programů na Chaloupkách a odnesli si spoustu inspirace do další práce. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Koordinátorky projektu: Lenka Rejlová a Šárka Kulíšková Projekt Terénní středisko Salaš Travičná projekt environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pod Travičnou u Tvarožné Lhoty V roce 2002 jsme začali v rámci pozemkového spolku ve spolupráci s obcemi Tvarožná Lhota a Kněždub a Radějov pracovat na přírodní lokalitě Travičná. V roce 2004 jsme obnovili s podporu dotace MMR Leader+ místo bývalé salaše pod rozhlednou Travičná a přeměnili je na Výletní areál pro ekologii, řemesla a sport v přírodě. V areálu vyrostly 4 roubené stavby, kamenný sklep, areál přírodního amfiteátru s pódiem a řada atraktivit pro mládež od prolézaček až po lanovky. Byla upravena dvě malá jezírka pro obojživelníky a ryby a vysazeno arboretum 26 dřevin Bílých Karpat. Na okolních pastvinách se pase stádo ovcí a sezónně koně Foto: Vít Hrdoušek a kozy. V rámci víkendovek, workcampů a projektu Youth zde proběhlo vzdělávání dobrovolníků i v ručních výrobách řezba, keramika a tvorba betonových skulptur. Projekt byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Koordinátor projektu: Vít Hrdoušek Projekt Interpretace přírodního dědictví Adršpašských skal Labyrint světa a ráj srdce V roce 2004 jsme pokračovali ve spolupráci na projektu interpretace přírodního dědictví Adršpašských skal spolu s mnoha partnery. Dlouhodobým záměrem projektu je tvorba uceleného osvětového systému jako nástroje šetrného cestovního ruchu Adršpašského skalního města. Cílem projektu je kromě jiného motivovat návštěvníky k vlastnímu odpovědnému přístupu k přírodnímu prostředí. Dále jsme poskytli impulsy pro zadání studie revitalizace toku Metuje skalním městem. Připravili jsme široké výběrové řízení na grafické řešení prvků a tabulí pro budoucí postup. Vydali jsme spolu s partnery interpretační brožurku průvodce pro děti a rodiče. Koordinátor: Petr Kulíšek PROGRAM JEDEN DRUHÉMU Podporujeme dobrovolnou pomoc v komunitách a centrech pracujících s dětmi a dospělými s postižením, s dětmi ze sociálně slabších rodin, se staršími občany v obtížných životních situacích a s drogově závislými. Možnost pomoci jeden druhému nabízíme i lidem ze znevýhodněného prostředí. Těžištěm programu je Pět P sociální program založený na přátelském vztahu dítěte a dospělého kamaráda-dobrovolníka. Dobrovolníci pracují na projektech sociálního charakteru, zajišťují volnočasové aktivity s dětmi. Spolupracujeme se sociálně zaměřenými neziskovými organizacemi, domovy dětí a mládeže apod. 22 dobrovolníků ze zahraničí pomáhalo v roce 2004 zajistit program letního dětského tábora v Jindřichovicích pod Smrkem, volnočasové aktivity pro romské děti z Matiční ulice a pomáhali v hospodářství v terapeutické komunitě pro drogově závislé mladé lidi. Projekt Pět P v Brně Individuální preventivní program Pět P je sociální program pro děti od 6 do 15 let založený na přátelském vztahu dítěte a dospělého kamaráda. INEX-SDA program provozuje ve spolupráci s Hestia - NDC. Je určen zejména dětem ze socio-kulturně nepodnětného

9 prostředí, dětem z neúplných rodin, dětem hyperaktivním, třídním outsiderům, dětem s menším sociálním, psychosociálním či zdravotním handicapem. V programu nabízí vyškolený dobrovolník dítěti přátelství, podporu, prevenci, péči a pomoc. Dobrovolník se schází s dítětem každý týden na 2 až 3 hodiny po dobu nejméně jednoho roku. Program Pět P prožil v roce 2004 vzestupný zájem ze strany odborné veřejnosti, dobrovolníků i klientů. Ke konci roku 2004 se v programu scházelo 24 dvojic dobrovolník-dítě, dalších Foto: Archiv INEX-SDA 6 dobrovolníků na dítko teprve čeká. Během roku proběhlo několik školení a setkání dobrovolníků Pět P. Pro děti jsme uspořádali 26 společných akcí včetně tří víkendových výletů. Tým se stabilizoval, zlepšuje se práce s dobrovolníky i s dětmi na společných akcích. Odborný dohled vykonává supervizor Mgr. Petr Sakař z Krizového centra při Středisku sociální pomoci dětem. Koordinátor projektu: Jaroslav Kundrát Projekt Veselá škola v Brně Ve spolupráci ZŠ Masarova probíhal po celý rok projekt Veselá škola. Jde o volnočasový kroužek pro děti ze socio-kulturně nepodnětného prostředí a pro děti, které se hůře zařazují do kolektivu vrstevníků. Kroužek vedli dobrovolníci sdružení přímo v prostorách ZŠ Masarova a to 2 x v měsíci. Zapojili jsme se také do Bambiriády, pravidelné akce pro děti, kterou pořádá ČRDM. Koordinátor projektu: Jaroslav Kundrát Projekt Malovaný rok v Kosteleckých Horkách, Brně a Tvarožné Lhotě Celoroční projekt Malovaný rok si kladl za cíl obnovu řemesel a rukodělných činností, tradic a původních venkovských svátků mezi dětmi a mládeží formou půldenních až jednodenních volnočasových aktivit. Cílovou skupinou byly zejména děti a mládež z vesnic a malých městeček Choceňska (Pardubický kraj), Kostelecka (Královéhradecký kraj), Strážnicka (Jihomoravský kraj) a částečně dětí Zlínského kraje, dále děti Foto: Archiv INEX-SDA z Brna Líšně. Naším cílem bylo do projektu zapojit také místní lidi jako dobrovolníky nebo lektory. Celkem na všech třech místech proběhlo 41 tvůrčích akcí, na kterých bylo přítomno 1324 dětí. Akce pomáhalo zajistit 48 dobrovolníků, z toho 6 dlouhodobých dobrovolníků sdružení ze zahraničí. Mezi hlavní aktivity patřily rukodělné řemeslné dílny, oslavy tradičních venkovských svátků (tradiční obchůzky, vynášení Moreny) propojené s environmentálními aktivitami (jarní výsadba stromků). V průběhu projektu se také podařilo nastartovat dvě pravidelné každotýdenní aktivity pro děti ve Tvarožné Lhotě (keramická dílna) a volnočasový klub v Brně. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Koordinátoři projektu: Šárka Kulíšková, Jaroslav Kundrát, Vít Hrdoušek Projekt Modrý svět dobrovolnictví v Praze Hlavním cílem projektu bylo přispět k rozvoji aktivit na poli dobrovolnictví a ke zvýšení přímého osobního zapojení mladých lidí. Projekt byl realizován v kontextu dlouhodobých cílů sdružení, tj. zlepšení vnímání dobrovolnictví v naší společnosti. Mezi hlavní aktivity projektu patřily: > informační schůzky pro koordinátory kontaktních míst sdružení v Olomouci, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Brně; > školení dobrovolných vedoucích pro krátkodobé mezinárodní projekty; > schůzky, prezentace a besedy se zájemci o dobrovolnictví; > diskusní večer na téma Brazílie Ulice a hudba, ve spolupráci se společností Člověk v tísni a dvou dobrovolníků z Brazílie; > účast dobrovolníků z INEX SDA na celoevropské konferenci ASA Euro Vision-Days v Německu; > pomoc dobrovolníků s technických zajištěním mezinárodní konference Rozšířená Evropa - Posílená odpovědnost organizované ve spolupráci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, MZV ČR a CONCORD v září 2005 v prostorách Černínského paláce MZV ČR; > hodnotící setkání dobrovolných vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR a účastníků projektů v zahraničí; > otevření nového prostoru Čajověnka v Praze pro setkávání dobrovolníků, pořádání besed, výstav a jiných aktivit; > Mikulášská besídka na hradu Hartenberg; > vánoční posezeni Malování na sklo ; 9

10 10 > aktualizace školících materiálů pro práci se zahraničními dobrovolníky. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Koordinátorka: Tereza Jedličková Zapojení INEX SDA do mezinárodní spolupráce Rozsáhlá činnost INEX SDA je postavena na intenzivní spolupráci s řadou neziskových organizací, veřejnými institucemi i aktivními jednotlivci, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Tak širokou spolupráci v mezinárodním měřítku umožňuje INEX-SDA zejména členství ve dvou mezinárodních dobrovolnických organizacích: Alliance of European Voluntary Service Organisations (dále jen Alliance EVSO) a Co-ordinating Committee of International Voluntary Service při UNESCO (CCIVS). Dále je INEX již mnoho let partnerskou organizací pro dvě dobrovolnické sítě: Service Civil International (SCI) a Youth Action for Peace (YAP). Od roku 2003 je také aktivním členem programu ASA/GLEN. Mezinárodní setkání, na které INEX-SDA vysílá svoje zástupce, jsou velmi důležitá pro fungování sdružení jako celku i pro koordinaci jednotlivých projektů. Během osobního kontaktu se zahraničními partnery probíhá hodnocení dosavadních aktivit, jsou dohadovány konkrétní formy další spolupráce a navrženy budoucí projekty. V roce 2004 patřila mezi nejdůležitější setkání: > Technical Meeting Alliance EVSO v Birminghamu (Velká Británie) účastnilo se 114 zástupců 60 dobrovolnických organizací ze 37 zemí světa; > Generální shromáždění a Generální konference Alliance EVSO v Jerevanu (Arménie) účastnilo se 58 zástupců ze 37 dobrovolnických organizací z 20 zemí světa; > 2 semináře Alliance EVSO ve Francii a v Nizozemí týkající se vysílání znevýhodněných dobrovolníků; > setkání partnerských organizací programu GLEN v Berlíně a seminář o rozvojovém vzdělávání v Polsku; > seminář TRIALOGu a CIDA-ODACE pro zástupce platforem rozvojových organizací v nových členských státech EU ve Vídni; > seminář Evropské Unie v rámci přípravy Lucemburska na předsednictví v EU - Strengthen Development Co-operation in Enlarged Europe. VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ INEX SDA vysílá dobrovolníky na tři typy dobrovolnických projektů: krátkodobé (2-3 týdny), střednědobé (3-4 měsíce) a dlouhodobé (půl roku až rok). Bulharsko Prázdniny plné požitků a pohody to nebyly, ale zkušenost obrovská. Poznal jsem kus bulharské a vůbec životní reality. Příjezd byl šok, odjezd mě skoro rozplakal. Kdo má rád děti, ať do toho rozhodně jde! VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ NA KRÁTKODOBÉ DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY V ZAHRANIČÍ V roce 2004 bylo na krátkodobé projekty v zahraničí vysláno celkem 693 dobrovolníků, z toho 489 dívek/žen a 204 chlapců/mužů. 40 dobrovolníků bylo vysláno na projekty pro dobrovolníky mladší 18 let. Arménie Musím říci, že projekt předčil moje očekávání a byl prostě super a všem bych ho doporučoval. Nejlepších zážitků bylo tolik, že je ani nemůžu vyjmenovat - namátkou arménská krajina, kultura, životní styl, úžasné arménské dívky. Na žádný špatný zážitek si nevzpomínám, kromě odletové taxy cca 20 USD, tu musí zaplatit každý, kdo chce Arménii opustit, ani nevím vlastně proč. Určitě jeďte do Arménie, ničeho se neobávejte, je to tak úžasná země, že vlastně nevím, proč tam ještě nejsem zpátky. Vysílání dobrovolníků a kontakt se zahraničím zajišťuje zejména pražská kancelář sdružení. V letních měsících roku zde pomáhala též střednědobá dobrovolnice Darima Bátorová z Burjatska (Rusko). Velkou pomoc poskytlo během hlavního náporu přihlašování, zejména s administrativními úkony a poskytováním informací, celkem 15 místních dobrovolníků v pražské kanceláři a 13 dobrovolníků v kontaktních místech a pobočkách (Brno, Bílé Karpaty, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, Olomouc, Ostrava).

11 Japonsko VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ NA PROJEKTY EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY 11 Projekt předčil má očekávání, ze svých předchozích dobrovolnických zkušeností ho považuji za nejzdařilejší. Špatným zážitkem byla snad jen dvě zemětřesení a pro mne až moc horké a vlhké počasí. Přijímání dobrovolníků na projekty v ČR zajišťuje regionální kancelář INEX SDA v Kosteleckých Horkách. V roce 2004 bylo na 39 českých projektů přijato 341 zahraničních dobrovolníků. Srbsko a Černá Hora V roce 2004 vyslalo sdružení na projekty Evropské dobrovolné služby (EVS, European Voluntary Service) celkem 15 dlouhodobých dobrovolníků. Většina dobrovolníků absolventů EVS se po svém návratu z projektu dále aktivně zapojuje do činnosti sdružení někteří se podílejí o své zážitky ve Zpravodaji sdružení, jiní se účastní besed a prezentací na téma dobrovolnické služby v zahraničí, někteří se podílejí o své zážitky s budoucími dobrovolníky na předodjezdovém školení. V roce 2004 se díky rozšíření Evropské Unie rozšířily i možnosti českým dobrovolníkům co se týče zemí, kam se mohou vypravit. Naše první spolupráce s novými členskými zeměmi EU mířila na Slovensko. Projekt mě mile překvapil, bála jsme se, že nebudu mít prostor sama pro sebe a jak vůbec taková akce probíhá. Vzkaz: asi by měl být člověk otevřený a komunikativní. Proto také doceňuji, když se preferuje, aby člověk jel na projekt sám, je to určitě lepší. Měl by také o zemi, kam jede, něco vědět a třeba mít k ní vztah. A nedívat se na kulturu a společnost z vrchu ani jako na zvláštní atrakci. Zkrátka respektovat třeba i zvláštní prvky a zvyky dané kultury a učit se jí porozumět. Dobrovolníci EVS mají po svém návratu také možnost podat na České národní agentuře Mládež tzv. Projekt absolventa (Future Capital). V roce 2004 této možnosti využil jeden náš dobrovolník navrácený ze Španělska. Koordinátorka programu: Jitka Martišová VYSÍLÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH DOBROVOLNÍKŮ Chceme dát příležitost všem mladým lidem zkusit si být dobrovolníkem, a to i těm kteří jsou z nějakých objektivních příčin znevýhodněni (důvody sociální, zdravotní, ekonomické) a dobrovolného projektu by se jinak zúčastnit nemohli. Od roku 2001 se INEX - SDA aktivně zapojuje do výměny těchto dobrovolníků, o kterých víme, že jsou stejně dobří a aktivní, jen někdy potřebují větší pomoc. Na obou níže uvedených typech projektů je věnována zvýšená pozornost výběru a přípravě dobrovolníků, a také hodnocení projektů a spolupráce s partnerskými organizacemi. Foto: Archiv INEX-SDA Foto: Archiv INEX-SDA

12 12 svůj pobyt na EVS Short Term ve všech těchto případech velice chválili. Partnerem pro vyhledávání a výběr dobrovolníků v ČR je zejména Střední romská škola sociální. Juraj - nevidomý ( UK 2004 ) Strávil som tri nezabudnuteľné týždne s moc veselými ľudmi v krajine veľmi podobnej tej mojej, tým myslím hory, polia, traktor a kopec stanov. Foto: Archiv INEX-SDA Foto: Archiv INEX-SDA Projekty EVS WorkCamp Znevýhodnění dobrovolníci o svých projektech Byl jsem tam jen na 3 týdny, ale chtěl bych jet i na jeden rok. Akce byla přímo ušita pro mne, užíval jsem si všechno, co se dalo. Kamarádi byli skvělí a prostředí taky. Akce se mi moc líbila, rozšířily se mi obzory, někdy jsem si sáhla až na dno svých sil nebo překročila hranici strachu... Ubytování bylo vynikající cítila jsem se tam dobře dokonce nám i úterý a čtvrtky prali prádlo V rámci EVS Workcamp vysílá INEX-SDA znevýhodněné dobrovolníky na projekty členských organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations. Dobrovolníci jsou vysílání na 2-3 týdenní dobrovolnické projekty (tzv. workcamps), kde je znevýhodněný dobrovolník většinou jen jeden a cílem projektu je jeho inkluze do skupiny. Díky koordinaci Alliance jsme vyslali v roce dobrovolníků (4 chlapce a 1 dívku) na projekty s různým zaměřením do Německa a do Francie. Úspěchem bylo zejména vyslání nevidomého dobrovolníka a dobrovolnice s lehkou mozkovou dysfunkcí. V souvislosti s tím bychom rádi poděkovali Katce Boukalové a Martinovi Starému, kteří byli významnými pomocníky našich dobrovolníků. Projekty EVS Short Term Projekty EVS Short Term jsou podporovány z prostředků Evropské komise prostřednictvím České národní agentury Mládež. V jejich rámci se mohou mladí lidé zúčastnit projektů v délce od 3 týdnů do 6 měsíců. Projekty jsou pak většinou určené pouze pro znevýhodněné dobrovolníky. Díky dlouhodobé spolupráci s organizací EIL Cultural and Educational Centre sídlící ve Velké Británii se nám v roce 2004 podařilo do Anglie vyslat další čtyři znevýhodněné dobrovolníky (2 chlapce a 2 dívky). Tato anglická organizace pořádá zmíněné projekty s environmentální a sportovní tématikou pravidelně dvakrát ročně, a to pro 20 (v zimě) a pro 40 (v létě) účastníků. Na oba termíny máme vždy rezervována dvě místa. Dobrovolníci si Tři námi vyslaní dobrovolníci se pak v prosinci 2004 zúčastnili v Estonsku také tzv. Big Weekendu, což je setkání a hodnocení účastníků projektů EVS Workcamps. Koordinátorky programu: Dagmar Klimentová a Veronika Endrštová

13 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V rámci rozvojové spolupráce vysíláme dobrovolníky do zahraničí, před odjezdem je školíme, pořádáme semináře, přednášky, besedy a další školení. Rozvojová spolupráce 2004 INEX SDA přispívá k rozvojovému vzdělávání vybraných cílových skupin, zejména mládeže a veřejnosti v malých obcích, v sociálně zaměřených komunitách a venkovských mikroregionech. Rozvojové vzdělávání realizujeme prostřednictvím sdílení zkušeností zahraničních dobrovolníků ze zemí Jihu a českých dobrovolníků se zkušeností z rozvojových dobrovolnických projektů. Díky hostování dobrovolníků z Jihu v místních komunitách a zapojení do místních aktivit dáváme příležitost i širší veřejnosti přijít přímo do styku s realitou v zemích Jihu. Současně se snažíme předávat naše zkušenosti dále. Prostřednictvím studijních cest po ČR se mohou zástupci organizací ze zemí Jihu a Východu seznámit s našimi projekty a organizací. Mezi hlavní aktivity v roce 2004 patřily: > Příprava a vysílání dobrovolníků na projekty v zemích globálního Jihu a bývalé Jugoslávie a SSSR, tzv. Přípravný víkend: v roce 2004 bylo vyškoleno 42 dobrovolníků, na projekt jich v témže roce odjelo 34. > Hostování dobrovolníků v roce 2004 se projektů v ČR účastnili dobrovolníci z Jordánska a Ghany. > Studijní cesta Azamat Ryskuliev, zástupce NNO Leader z Kyrgyzstánu absolvoval v červnu a v červenci 2004 studijní cestu po projektech INEX SDA a zúčastnil se krátkodobého projektu v Uhřínově. Seznámil se tak podrobně s přípravou, koordinací a realizací krátkodobých dobrovolnických projektů INEX SDA. > GLEN Global Education Network of Young Europeans viz. samostatná kapitola. > Besedy - během roku se v Praze a v Kosteleckých Horkách konaly pravidelné besedy pro veřejnost s navrácenými Foto: Klára Dvořáková dobrovolníky z těchto zemí: Nepál, Rusko, Botswana, Arménie, Srbsko, Tanzánie, Jižní Afrika, Keňa a další. > Seminář - v prosinci byl uspořádán jednodenní seminář ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Bohatství chodí v ruku v ruce s bídou. > Příspěvky do Zpravodaje navrácení dobrovolníci se v roce 2004 o své zkušenosti a postřehy ze zemí globálního Jihu podíleli také na stránkách Zpravodaje INEX SDA. Spolupráce v rámci GLEN 2004 Rok 2004 byl první rok realizace společného projektu evropské spolupráce na poli zvyšování povědomí o rozvojových problémech a budování kompetencí mladých lidí pro jejich působení v rozvojové spolupráci GLEN Global Education Network of Young Europeans. GLEN podporuje budování kapacit mladých lidí z Německa a nových členských států EU prostřednictvím společné dobrovolnické práce a studia s partnery v zemích globálního Jihu. Dvojice (tandemy) složené po jednom účastníkovi z Německa a jedné z partnerských zemí připravují a realizují společný projekt rozvojové spolupráce, a to přímo v zemích Afriky a Asie během dobrovolnických a studijních pobytů v délce tří až čtyř měsíců. V roce 2004 bylo připraveno a vysláno 5 česko-německých dvojic (z celkového počtu 22 tandemů v rámci GLEN) na projekty v Keni, Tanzanii, Jižní Africe, Indii a Laosu. Podíleli jsme se také na jejich přípravě. V květnu 2004 jsme v Kosteleckých Horkách hostovali jeden ze dvou předodjezdových seminářů, na který přijelo cca 65 mladých lidí z Německa a všech partnerských zemí Střední a Východní Evropy. Projekt podpořili: Trialog development NGOs in the enlarged EU a spolkové ministerstvo pro rozvojovou spolupráci SRN. Koordinátorka: Jana Krczmářová Fair Trade INEX SDA podporuje myšlenku spravedlivého obchodu Fair Trade a úzce spolupracuje s brněnskou Společností pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. V kance- Foto: Karel Nitsch (Jižní Afrika) 13

14 14 Foto: Lucie Stanjurová (Indie) AKREDITACE PROGRAMŮ INEX-SDA láři INEX SDA v Praze se konají pravidelné schůzky dobrovolníků, kteří realizují plán akcí pro propagaci Fair Trade v ČR. V prosinci 2004 byl zahájen prodej výrobků Fair Trade v pražské kanceláři a ve Venkovském centru INEX SDA v Kosteleckých Horkách. Koncept Fair Trade je také propagován na všech akcích sdružení ve Venkovském centru. Koordinátorka: Klára Dvořáková V roce 2004 Ministerstvo vnitra ČR udělilo sdružení INEX SDA akreditaci jako vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002, o dobrovolné službě. Zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu. Akreditace je v pravomoci Ministerstva vnitra ČR, které ji uděluje na návrh akreditační komise a platí po dobu tří let. Akreditované organizace musí splňovat poměrně náročné podmínky týkající se vedení programů vysílání dobrovolníků, předodjezdové přípravy dobrovolníků, evidence a finančního zajištění programů. Akreditované vysílající organizace v oblasti dobrovolnické služby mohou čerpat státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě. V květnu 2004 byly sdružení INEX SDA uděleny akreditace na všechny podané žádosti. INEX SDA se zařadil mezi první vysílající organizace, kterým byla udělena akreditace na vysílání dobrovolníků do zahraničí. Mezi akreditované programy INEX SDA patří: > Program Pět P; > Program vysílání dobrovolníků na krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty v zemích globálního Jihu; > Program vysílání dobrovolníků na dlouhodobé projekty v zahraničí. Výhody, které s sebou zákon nese pro dobrovolníka, který je vyslán akreditovanou vysílající organizací: > Osoby vykonávající dobrovolnickou službu patří mezi osoby, kterým stát hradí nemocenské pojištění; > Příjmy vzniklé v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby jsou osvobozeny od daně z příjmu, případně od daně darovací; > Dobrovolníkovi je poskytnuto pojistné na důchodové pojištění, pokud je dobrovolnická služba dlouhodobá (delší než 3 měsíce, alespoň 20 hodin týdně); > Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby patří mezi činnosti, jež jsou považovány za rovny zaměstnání pro účely účasti na hmotném zabezpečení v nezaměstnanosti; > Doba dlouhodobé dobrovolnické služby se započítává mezi relevantní doby pro účely důchodového pojištění. Foto: Klára Dvořáková (Kyrgyzstan) Foto: Klára Dvořáková (Rusko)

15 ŠKOLICÍ CENTRUM V KOSTELECKÝCH HORKÁCH A ŠKOLICÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ Vzhledem k zaměření našich projektů jsou významnou součástí naší činnosti školící akce, semináře, přípravné víkendy a další. K tomuto účelu se snažíme využívat naše Venkovské školicí centrum v budově bývalé školy v Kosteleckých Horkách. Kromě námi poskytovaných témat (výchova k dobrovolnictví, příprava vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů, rozvojová spolupráce a vzdělávání, semináře a vzdělávání k udržitelnému rozvoji venkova aj.) nabízíme tyto postupně znovuoživené prostory staré venkovské školy k využití jiným neziskovým organizacím. Školení vedoucích Realizace všech mezinárodních dobrovolných projektů v ČR by nebyla možná bez zodpovědných dobrovolníků, kteří na Foto: Archiv INEX-SDA sebe každoročně berou břemeno stát se vedoucím skupiny dobrovolníků. Role vedoucího je pro úspěšný průběh každého projektu klíčová, a proto INEX SDA věnuje zvláštní pozornost přípravě nových vedoucích. Obdobně je koncipováno podzimní setkání účastníků, které slouží zejména k vzájemnému seznámení účastníků krátkodobých dobrovolných projektů v zahraničí. V roce 2004 se setkání zúčastnilo 40 dobrovolníků. Na jeho přípravě se podílí stejný tým školitelů a mnozí jeho účastníci se v následujících letech stávají vedoucími projektů. Koordinátorka: Tereza Jedličková Školitelé a pomocníci: Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Barbora Ocásková, Jakub Novák, Jitka Martišová, Dagmar Klimentová, Hana Gašpariková, Hana Faltová, Olga Foto: Archiv INEX-SDA Hlinková, Magda Šimonová, Klára Musilová, Miroslav Bohdálek, Šárka Kulíšková, Lenka Rejlová, Petr Kulíšek, Martina Kostelecká, Jiří Škoda, Radka Namyslová, David Dušánek, Hanka a Julie Kalinovy, Jana Marešová, Pavel Trojan. 15 V roce 2004 proběhla 3 školení, na kterých bylo proškoleno 98 vedoucích. Třídenní školení vedoucích poskytuje interaktivní formou základy pro vedení skupiny, řešení konfliktů, interkulturní vzdělávání, zdravovědu, komunikaci s médii i místním partnerem, vedení účetnictví a mnoho dalších dovedností. Školitelé se rekrutují z řad odborníků (média, účetnictví) a zkušených vedoucích, kteří mohou předávat nejen teorii, ale zejména svou nenahraditelnou osobní zkušenost. Podmínkou pro to stát se vedoucím mezinárodního dobrovolnického projektu je věk nad 18 let a komunikativní znalost anglického jazyka. Na školení navazuje podzimní setkání vedoucích, kterého se v roce 2004 zúčastnilo 22 vedoucích. Jeho cílem je zhodnotit průběh dobrovolných projektů, dát prostor k výměně názorů, zkušeností a informací. Foto: Archiv INEX-SDA Foto: Archiv INEX-SDA

16 16 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Generálního shromáždění schválilo tuto finanční zprávu o hospodaření na svém zasedání dne v Praze. VÝNOSY Dotace a granty Státní dotace Dotace z rozpočtů územ. celků a obcí Nadace Evropské dobrovolnické programy Vlastní zdroje Tržby z prodeje propag.předmětů Tržby / Náhrady cestovného, přefakturace Účastnické poplatky dobrovolníků Účastnické poplatky na konferenci Tržby z prodeje služeb Přijaté příspěvky účastníků aktivit Přijaté členské příspěvky Úroky z BÚ Kurzový zisk Jiné ostatní výnosy Dary Přijaté príspěvky / PO Přijaté příspěvky / FO Výnosy celekem NÁKLADY Materiální náklady Kancelářské potřeby Drobné provozní vydání Drobný majetek Drobný spotř.mat.pro hru tvorbu a výrobu Potraviny v rámci aktivit Ostatní materiál Spotřeba energie Opravy a údržba Opravy a udržování / budovy Opravy a udržování Cestovné Cestovní náklady ČR Cestovní náklady zahraničí Služby Nájmy Telefonní poplatky / Praha Proplácení cestovních nákladů Kapesné dobrovolníků Služby / Inzerce Služby / Propagace Tisky a grafické práce Koordinační a přípravné práce Ubytování Smlouvy o dílo / Práce v rámci akcí Účetní služby

17 17 Služby (- pokračování) Ostatní služby / Ostatní v rámci akcí Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady / HPP Mzdové náklady / OON Zákonné odvody Ostatní provozní náklady Daně a poplatky Kursové ztráty Pojištění Víza Bankovní poplatky Členské a účastnické poplatky jiným org Poskytnuté příspěvky mezi org. složkami Ostatní náklady Náklady celkem Hospodářský výsledek - ztráta Sdružení INEX-SDA skončilo v roce 2004 ve ztrátě (výše viz Hospodářský výsledek). Příčinou ztráty bylo několik faktorů, a to: pokles příjmů z účastnických poplatků způsobených poklesem účastníků na krátkodobé projekty, nedostatečné pokrytí nákladů některých, zejména nových, projektů vlastními zdroji a vyšší investice do oprav a údržby budovy školícího centra v Kosteleckých Horkách, aby lépe vyhovovalo požadovaným podmínkám pro semináře a školení sdružení i partnerů. Sdružení přijalo některá opatření, která by měla vést k vyrovnaným či mírně přebytkovým rozpočtům. Kromě hledání nových zdrojů na pokrytí nákladů v minulosti ztrátových projektů byla posílena personální pozice se zaměřením na fundraising a finanční kontrolu. Byl stanoven nový systém účetních středisek, který by měl zpřehlednit systém projektů sdružení a zlepšit kontrolu čerpání. ORGÁNY SDRUŽENÍ, ČLENOVÉ, PŘÍZNIVCI A ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ ORGÁNY SDRUŽENÍ V roce 2004 působili v orgánech sdružení: Rada sdružení: Petr Kulíšek předseda Karel Nitsch místopředseda Jiří Peška hospodář Vít Hrdoušek Martina Jirasová Jana Krczmářová Kontrolní výbor (do ) Olga Hlinková Jana Javůrková Pavel Trojan Kontrolní výbor (po ) Tereza Jedličková Ondřej Kábela Lenka Rejlová Foto: Hana Urbanová (Tanzánie) ČLENOVÉ Anna Doležálková, David Dušánek, Klára Dvořáková, Hana Faltová, Olga Hlinková, Lukáš Houdek, Filip Hrdoušek, Vít Hrdoušek, Petr Chovanec, Pavel Jakl, Jan Jaroš, Jana Javůrková, Tereza Jedličková, Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Patrik Klaban, Alena Klabanová, Dagmar Klimentová, Dušan Kořený, Jana Krczmářová, Pavel Kuča, Roman Kuda, Petr Kulíšek, Luboš Kunart, Jaroslav Kundrát, Jana Marešová, Klára Musilová, Radka Namyslová, Karel Nitsch, Bára Ocásková, Jiří Peška, Jana Plachá, Tomáš Podhorský, Lenka Rejlová, Tomáš Ručka, Radek Schich, Martin Seifert, Pavel Šembera, Jiří Škoda, Pavel Talanda, Pavel Trojan, Lenka Vondrušová

18 18 PŘÍZNIVCI Romana Apltová, Eliška Borecká, Tomáš Brambora, Josef Břečka, Ivana Čechová, Iva Dobrovolná, Zuzana Dvončová, Hana Faltová, Ivan Gregor, Zdeněk Hauner, Barbora Hellerová, Tereza Hercigová, Hana Holubová, Kateřina Hraničková, Gabriela Janíčková, Pavla Janošková, Josef Janoušek, Aleš Kaděra, David Karhánek, Petr Komoň, Tereza Kovaříková, Tomáš Krajčír, Martin Krajhanzl, Jaroslav Kundrát, Jan Kysela, Františka Lukáčová, Martina Mandelíková, Jana Markvartová, Pavla Másilková, Martina Mašková, Lukáš Neumann, Klára Obadalová, Marta Ordáňová, Michaela Ouřecká, Šárka Papežová, Lenka Pauknerová, Lucie Rakowská, Dorota Rakowská, Kamila Sirotná, Martin Starý, Simona Šimková, Jan Štefánek, Michaela Štechová, Hana Štulíková, Ondřej Šubrt, Lenka Uhrová, Eliška Zárubová, Jana Zelenková, Michaela Zyková ZAMĚSTNANCI Praha Tereza Jedličková, Jana Krczmářová, Hana Gašpariková Kostelecké Horky David Dušánek, Petr Kulíšek, Šárka Kulíšková, Luboš Kunart, Lenka Rejlová, Lenka Daňhelová PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, vedoucím, partnerům, dárcům, institucím a dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří mezi ně: Orgány státní správy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, Magistrát města Brna; Další instituce Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Partnerství, Nadace rozvoje občanské společnosti (podpora z prostředků veřejné sbírky POMOZTE DĚTEM), Česká národní agentura Mládež, Český svaz ochránců přírody, Asociace Pět P v ČR, Nadace Divoké Husy, Nadace Adra, Nadace VIA, TANDEM - Středisko pro česko-německé výměny mládeže; Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, Salesiánské středisko mládeže, Zoologická zahrada města Brna, Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, hrad Špilberk; TIME OUT, spol. s r.o., AMAX, s.r.o., Antonín Zimčík, Matana a.s., Eurosolar.cz, Credit House, s.r.o.; Brno Jaroslav Kundrát Foto: Karel Nitsch (Jižní Afrika) Spolupracující organizace Mikroregion Strážnicko, Dobrovolný svazek obcí Orlice, Město Bečov nad Teplou, obec Modrá, město Opočno, obec Adršpach, obec Tvarožná Lhota, obec Kostelecké Horky, obec Olbramov, obec Svojšín, město Meziměstí, Správa státního hradu Grabštejn, Lesy ČR; Národní památkový ústav v Plzni, Spolek na záchranu památek červenořečických, Nadace Renesance 21, Židovská obec Brno, Společnost přátel přírody, Archeologický ústav AV ČR Brno, ČSOP Jaroměř, ZO ČSOP Křižánky, Ochrana Fauny ČR, ZOO Chleby o.p.s., NROS Vila Čerych, Centrum Rozvoje Česká Skalice, CHKO Broumovsko, SDH Kostelecké Horky, Technické služby Choceň, ZO ČSOP Spongilit Choceň, Diaktiv; Hestia o.s., společnost Člověk v tísni, Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání o.s., Ekoton o.s., Zubrnická muzeální železnice o.s., Jóga v denním životě o.s., Polypeje o.s., Ametyst o.s., Lodžie o.s., Zachraňte koně o.s., Sananim o.s., RAMI o.s., Ratolest Brno; DDM Nové Město pod Smrkem, Středisko výchovné péče na ulici Gabriely Preissové v Brně,

19 Centrum pro rodinu a sociální péči, Pedagogicko-psychologická poradna Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sládkova, Pedagogicko-psychologická poradna Brno Zachova, Pedagogicko-psychologická poradna Brno Kohoutova, Sdružení pěstounských rodin, Středisko sociální pomoci dětem Hapalova, ÚMČ Brno-Jih a další ÚMČ města Brna, ZŠ Horníkova, ZŠ Svážná, ZŠ Masarova, ZŠ Choceň, ŽS Plchůvky; Střešní a mezinárodní organizace Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Spolek pro obnovu venkova, České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Alliance of European Voluntary Service Organisations, Co ordinating Committee for International Voluntary Service, Service Civil International, Youth Action for Peace, ASA Programm der InWEnt (Německo), Le Cercle de Cooperation (Lucembursko), TRIALOG - development NGOs in the enlarged EU (Rakousko), Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ); Speciální poděkování patří následujícím jednotlivcům: Jitka Martišová a Veronika Endrštová koordinátorky projektů EVS; Mgr. Petr Sakař supervizor programu Pět P v Brně; Stanislava Šrajerová starostka obce Kostelecké Horky; Ludmila Frankotová a Lenka Snítilá občanky Kosteleckých Horek; Adriana Skálová autorka loga sbírky; Eva Divišová grafička tiskovin sdružení; PhDr. Magda Wagenknechtová Svobodová z ČNA, koordinátorka projektů pro znevýhodněné; Mgr. Jarmila Turková ředitelka Střední romské školy sociální v Kolíně; Dobrovolníci programu Pět P v Brně Igor Viduna, Lenka Ševčíková, Gabriela Wlosoková, Barbora Macurová, Zita Macurová, Jana Mistrová, Jan Kouřil, Tomáš Procházka, Lenka Budková, Martina Kánská, Veronika Lukáčová, Zuzana Pokorná, Eliška Bartošová, Anna Černohlávková, Vladimíra Nováková, Lucie Stránská, Soňa Buchtíková, Michal Dess, Aneta Dvořáková, Monika Fukalová, Lucia Henčelová, Petra Knapovská, Petr Lukeš, Kamila Mrtvicová, Dagmar Murová, Jan Tolar, Václav Tolar, Martin Vávra; Dobrovolníci pomáhající v kancelářích sdružení a s vysíláním dobrovolníků do zahraničí: Jana Plachá, Irena Tinková, Martina Fukalová, Sylvia Horáková, Hana Urbanová, Barbora Ocásková, Jiří Škoda, Karolina Svitková, Lumír Sláma, Lucie Lunetová, Lucie Šerá, Martina Nýčová, Lenka Škrábalová, Radek Schich, Eva Doležalová, Filip Lexa, Tomáš Brambora, Barbora Jandová, Michala Beerová, Tereza Hudcová; Další pomáhající dobrovolníci: Martina Holcová, Matouš Hora, Jan Houška, Klára Dvořáková, Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Jakub Novák, Dagmar Klimentová, Hana Gašpariková, Hana Faltová, Olga Hlinková, Magda Šimonová, Klára Musilová, Miroslav Bohdálek, Martina Kostelecká, Radka Namyslová, Hanka a Julie Kalinovy, Jana Marešová, Pavel Trojan, Veronika Harouková, Veronika Křístková, Hana Klenovská, Anna Křižanová, Monika Fukalová, Andrea Tošenovjanová, Milena Kudláčková, Tomáš Kundrát, Kateřina Boukalová, Martin Starý; Zdena Olivová, rodina Snítilova, Pavel Voborník, Antonín Ulrych, manželé Urbanovi, Slávek Klecandr, Jirka Zeman, Libuše Chládková, Pavel Albrecht, Tomáš Frankota, manželé Koudelkovi, Petr Rybář, Zdenek Štaffen, Adéla Koudelková, Blanka Prudičová, manželé Kubíkovi, Ester Sikorová, Míša Potančoková, Petr Líčeník, Zdeněk Hašek, Irena Herová, Vendula Havlíčková, Aleš Kaděra, Petra Klingerová, Filip Honsa, Jana Krtičková, Vilma Kaplanová, Václav Bruckner, Beata Merclová, Bohumír Dragoun, Iljana Miethe, Annika Kaehlert, Nele Weinghartner, Martin Bulla, Jan Kapoun, Jakob Smeb, Tomasz Mincer, Andrea Bachtíková, Samuel Cornee, Anette Römer, Dominique Petit, Vincent Bouchner. A všem ostatním, na něž se v tomto seznamu nedostalo. Foto: Archiv INEX-SDA 19

20 INFORMACE O SDRUŽENÍ Název: INEX Sdružení dobrovolných aktivit Web: Sídlo sdružení: Senovážné náměstí 24, Praha 1 Datum a číslo registrace: dne , VS /91-R Statutární zástupce: předseda sdružení Mgr. Petr Kulíšek KONTAKTNÍ ÚDAJE INEX SDA Praha Senovážné náměstí 24 (5.patro), Praha 1 Tel.: Mobil: , Fax: Foto: Klára Dvořáková (Rusko) Venkovské centrum INEX SDA Modrý dům Kostelecké Horky 25, pošta Kostelec nad Orlicí Tel.: škola Modrý dům , Fax: Místní skupina INEX SDA Brno Anenská 10, Brno Tel.: , Mobil: Regionální pobočka INEX SDA Bílé Karpaty IN klub, Tvarožná Lhota Tel.: Výroční zpráva za rok 2004 Vydal: INEX Sdružení dobrovolných aktivit v červnu 2005 Redakce: Klára Dvořáková, Šárka Kulíšková Grafická úprava: Eva Divišová Náklad: 500 výtisků

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013

INEX SDA. výroční zpráva. za rok 2013 INEX SDA výroční zpráva za rok 2013 INEX Sdružení dobrovolných aktivit Obsah Slovo na úvod 3 Obecné informace o sdružení 4 Organizační struktura INEX SDA 4 Milníky v historii INEX SDA 5 Kde nás najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA INEX SDA 2010 Obsah Slovona úvod 2 Obecné informaceo sdružení 3 Organizační struktura INEX - SDA 3 Milníky v historii INEX - SDA 4 Kde nás najdete 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí 6

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Slovo na úvod... 3 Obecné informace o sdružení... 4 Organizační struktura INEX-SDA... 4 Kde nás najdete... 5 Vysílání dobrovolníků do zahraničí... 6 Krátkodobé mezinárodní

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 2 ROČNÍK 9 DUBEN 2011 HLAVNÍ TÉMA: DOBROVOLNICTVÍ PRÁCE PLACENÁ ZÁŽITKY A PŘÁTELSTVÍM ŽIVOTABĚH NA MODRÉM DOMĚ ORIGAMI V TVAROŽCE STRÁŽCI PŘÍRODY JAK SE DĚLÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme?

NTEERINGDOBROVOLNICT BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NGDOBROVOLNICTVÍVOLU. Den pro dobrovolníky ve Zlínském kraji. Čeho jsme dosáhli kam směřujeme? RINGDOBROVOLNICTVÍVO EERINGDOBROVOLNICTVÍ ERINGDOBROVOLNICTVÍVO RINGDOBROVOLNICTVÍVO ROVOLNICTVÍVOLUNTEER TEERINGDOBROVOLNICTV GDOBROVOLNICTVÍVOLU NGDOBROVOLNICTVÍVOLU BROVOLNICTVÍVOLUNTEE NTEERINGDOBROVOLNICT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban

Za kolektiv Národního informačního centra pro mládež a Eurodesku Mgr. Šárka Kušková a Mgr. Michal Urban Dobrovolnictví Publikace, kterou právě držíte v rukou, je již třetí v řadě informačních brožur, které jsme pro vás připravili. Měla by vám pomoci orientovat se v oblasti dobrovolnictví. Přijměte text jako

Více

a 2009 Výroční zpráv

a 2009 Výroční zpráv Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 4 Členové správní rady 5 Ředitel NF 5 Základní data 5 Účel NF 6 Hodnoty NF 6 Mapa nadačních projektů 7 Projekty NF 2009 8 MiNiGRANTY VEOLIA 2009 9 Podpořené projekty NF

Více

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi

Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Obsah: Duha - sdružení dětí a mládeže pro volný čas přírodu a recesi 1. Duha, její poslání a charakter 2. Struktura organizace 3. Činnost orgánů Duhy v roce 2007 3.1 Velká Duha 3.2 Duhovka 3.3 Malá Duha

Více

Zpráva o činnosti 2012

Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 český západ o.s. Mít život ve svých rukou OBSAH Výlet pro předškoláky do Karlových Varů

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor

Úspěšný žadatel VS Rychleby Příklady z praxe. letter. Pokračuji jen v tom, co znám a co umím.. Rozhovor 1/2011 letter Nová ekonomika, o.p.s. www.nova-ekonomika.cz www.socialni-ekonomika.cz www.public-procurement.cz www.diversity-management.cz 02 editorial 01 sociální podnikatel 01 ROZHOVORY 01 ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2013 Terapeutická komunita Sejřek

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Představení FoRS a jeho členů

Představení FoRS a jeho členů Představení FoRS a jeho členů FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Platforma nevládních neziskových organizací v rozvojové spolupráci Členské organizace FoRS ADRA, o. s. 5 Agentura rozvojové a humanitární

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013 Výroční zpráva Nadace Vodafone 212/213 výroční zpráva nadace vodafone 212/13 2 Obsah 2 úvodní slovo 3 poslání, cíle a struktura 4 programy 4 rok jinak 7 technologie pro společnost 1 vpohybu 16 blesková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci

...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci 4...a kde jsi ty? aneb Inspirativní projekty mladých lidí podpořené z programu Mládež v akci Předmluva Z výzkumného monitoringu dopadu programu Mládež v akci na účastníky a vedoucí projektů za Českou

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

Následující data pocházejí z výzkumů:

Následující data pocházejí z výzkumů: 5 Předmluva Nejnovější výsledky výzkumu ukazují, že program Mládež v akci přispívá do značné míry k rozvoji kompetencí, které jsou nezbytné pro aktivní občanství a pro účast na veřejném a politickém životě.

Více