INEX Sdružení dobrovolných aktivit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INEX Sdružení dobrovolných aktivit"

Transkript

1 INEX Sdružení dobrovolných aktivit Výroční zpráva za rok 2004

2 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SDRUŽENÍ Vážení a milí, čas přidal jeden letokruh a opět bychom měli hodnotit. A tak pokud bych měl něco zdůraznit, tak to, že nejsme sami. Činorodých lidí přibývá, a jsem rád, že se na tom naše sdružení může podílet a že jsme snad k něčemu dobrému přispěli. Chtěl bych poděkovat všem našim dobrovolníkům i pracovníkům za jejich často nelehkou snahu pohnout balvanem a zejména chci prokázat poklonu a dík za spolupráci všem partnerům, kteří s námi vytrvali. Zcela jistě jsme na konci této zprávy zapomněli na spoustu důležitých lidí, kterým jsme vděčni za pomoc a spolupráci. A zcela jistě se poděkování nedostalo ani dalším lidem, kteří berou život jako výzvu a úplně přirozeně se o něco snaží a posouvají nějaký svůj kámen na kopec. Možná to nakonec i tak má být. Vždyť postrkovat dobré věci dopředu je přece úplně normální, mnozí na formality nečekají. Věřím, že i v našem případě úsilí nevedlo jen samo do sebe a kus práce za námi zůstává. Máte i Vy ten pocit? Tak to Vás zvu pokračovat s námi, dobrovolníků není nikdy dost. Víme, kam napřít síly, jen je nás stále trochu málo. A tak pokud zrovna nevalíte svůj balvan na kopec, přijďte k nám. A nebo přijďte i tak, možná jdeme stejným směrem. Přeji Vám všem, ať vás může těšit to, co jste udělali, i po dlouhých letech, ať máte možnost si vybírat, co děláte, i podle toho, jestli to k něčemu je. A ať po Vás něco zůstává. Petr Kulíšek Tato výroční zpráva byla schválena Radou sdružení na zasedání dne 29. června 2005 v Brně. Foto: Klára Dvořáková

3 3 OBSAH Úvodní slovo předsedy sdružení Obsah Rozvojová spolupráce a rozvojové vzdělávání Akreditace progamů INEX-SDA Pár slov o sdružení Poslání Představení sdružení Milníky v historii činnosti sdružení INEX-SDA Zpráva o činnosti Program Podpora rozvoje venkova setkávání v krajině Program Cesty ke kořenům Program Mosty k přírodě Program Jeden druhému Vysílání dobrovolníků do zahraničí Vysílání dobrovolníků na krátkodobé dobrovolnické projekty v zahraničí Vysílání dobrovolníků na projekty Evropské dobrovolné služby Školicí centrum v Kosteleckých Horkách a školicí aktivity sdružení Finanční zpráva za rok Členové, příznivci a zaměstnanci sdružení, orgány sdružení Poděkování Informace o sdružení Vysílání dobrovolníků se znevýhodněním Foto: Archiv INEX-SDA Foto: Klára Dvořáková (Kyrgyzstan)

4 4 PÁR SLOV O SDRUŽENÍ POSLÁNÍ Posláním sdružení INEX SDA je dávat lidem příležitost dobrovolnou činností přispívat svému okolí a podporovat tak vnímání dobrovolnictví jako cesty k toleranci, poznání a udržitelné budoucnosti. PŘEDSTAVENÍ SDRUŽENÍ Činnost INEX SDA je založena na dobrovolné práci. Prosazujeme myšlenku, že dobrovolně přispívat k péči o okolní svět a lidské společenství a projevovat solidaritu na dálku jsou věci člověku přirozené a jsou základem zdravé společnosti. Snažíme se o to, aby dobrovolná pomoc v nejrůznějších oblastech života opět našla potřebnou společenskou prestiž. Vysíláme dobrovolníky na mezinárodní projekty po celém světě, na mnoha místech celé České republiky organizujeme krátkodobé i dlouhodobé projekty zaměřené na obnovu venkova, záchranu památek, zlepšení životního prostředí, kulturní a sociální akce, aktivity pro sociálně znevýhodněnou mládež a mnoho dalších. Věnujeme se přípravě dobrovolných vedoucích, koordinátorů projektů, dobrovolníků reprezentujících nás v zahraničí a připravujeme dobrovolníky na činnost v neziskovém sektoru. Posilujeme iniciativy občanů založené na zájmu o vlastní obec, dobrovolnictví a spolupráci. Pracujeme s dětmi a mládeží ve venkovských regionech, zaměřujeme se na jejich volný čas a na ekologickou a environmentální výchovu v rámci dvou venkovských středisek ekologické výchovy. MILNÍKY V HISTORII ČINNOSTI SDRUŽENÍ INEX-SDA Občanské sdružení INEX bylo založeno v roce 1991 jako nevládní a nezisková organizace sdružení se stává členem mezinárodní sítě dobrovolnických organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations sdružení se stává členem dalšího mezinárodního subjektu s celosvětovou působností Co-ordinating Committe for International Voluntary Service (CCIVS) při UNESCO sdružení mění svůj název na INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX SDA) sdružení se stává členem národní platformy pro práci s dětmi a mládeží - České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Spolku pro obnovu venkova se záměrem přispívat k oživení venkova aktivitou dobrovolníků spolu se 14 dalšími subjekty se sdružení stává zakládajícím členem Českého fóra rozvojové spolupráce (FoRS) a začíná se aktivně zapojovat do rozvojové problematiky - pořádáním seminářů a rozšiřováním povědomí o rozvojovém vzdělávání a také přípravou výměn dobrovolníků mezi Českou republikou a zeměmi globálního Jihu INEX SDA se stává akreditovanou vysílající organizací dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě. Akreditace uděluje Ministerstvo vnitra. ZPRÁVA O ČINNOSTI PROGRAM PODPORA ROZVOJE VENKOVA SETKÁVÁNÍ V KRAJINĚ Jde nám o oživení místního dění, tradičních zvyků a řemesel. Společně s místními lidmi sbíráme bylinky na výrobu bylinných čajů, sázíme stromy, kosíme podmáčené louky. Provozujeme venkovská informační centra pro veřejnost a pro mládež spojená s výstavami a tvůrčími dílnami. Pomáháme na svět dobrým nápadům na venkově, podporujeme oživování tradic a přivádíme sem zahraniční návštěvníky. V roce 2004 přes 50 dobrovolníků ze zahraničí a z ČR pomáhalo sbírat bylinky v rámci komunitního projektu ve Tvarožné Lhotě, Foto: Archiv INEX-SDA upravovali výletní centrum pro děti pod Travičnou u Tvarožné Lhoty v Bílých Karpatech, pracovali ve skansenu v Modré u Velehradu a v Olbramově na Tachovsku obnovovali židovský hřbitov. Koordinátoři programu: Šárka Kulíšková, Vít Hrdoušek Projekt Modrý Dům v Kosteleckých Horkách Projekt dobrovolnického venkovského domu Dům z modrého kamene je dlouhodobou aktivitou, kterou v roce 2004 převzala vzniklá místní pobočka INEX SDA Kostelecké Horky. Tradiční poloroubený dům s celoroubenou sýpkou je rekonstruován prací dobrovolníků tak, aby ctil tradice regionu a maximálně využíval místní zdroje, materiály, vytápění dřevem, využití slunečné energie, recyklaci, biozahradu apod. Dům slouží pro řadu veřejných aktivit (výstavy, přednášky,

5 setkání, semináře, informační centrum, ubytování dobrovolníků) a venkovskému hospodaření a starosti o usedlost a zahrady se v něm učí dlouhodobí dobrovolníci. Dlouhodobým cílem je vytvořit fungující model trvale udržitelného způsobu života na venkově. V roce 2004 jsme opravili část střechy a upravili další část prostor pro dobrovolníky i akce dalších projektů. V roce 2004 jsme hostili dvě dobrovolnice z Německa Anniku Kaehlert a Iljanu Miethe podpořené z programu Střediska pro česko-německé výměny mládeže Tandem. V programu Evropská dobrovolná služba jsme hostili Judith Charlier Belgie, Cleménta Pichota z Francie, Maďarku Brigitu Korintušovou ze Slovenska, Nele Weingaertner z Německa a Cédrica Hernyho z Francie. V Kosteleckých Horkách se každoročně koná několik mezinárodních dobrovolnických projektů, kam přijíždějí lidé z celého světa. V roce 2004 pomáhalo s rekonstrukcí Modrého domu, s údržbou zahrady, s opravami bývalé obecní školy dnešního Venkovského školícího centra INEX-SDA, se sběrem bylin na bylinkový čaj Horecké léto, značením naučných stezek, s kosením luk a s přípravou zásob dřeva na zimu 50 dobrovolníků z ciziny a z ČR v rámci 5 krátkodobých projektů. Koordinátor projektu: Petr Kulíšek Projekt Genderové stereotypy napříč Evropou s důrazem na venkovské oblasti v Kosteleckých Horkách Hlavním cílem mezinárodního projektu bylo seznámit účastníky z pěti evropských zemí s konceptem genderu problematiky a rozvinutí postojů genderové tolerance. Na veřejnost byly zaměřené prezentační aktivity - divadelní představení a realizace vzdělávacího programu pro střední školu v Kostelci nad Orlicí. Výstupem projektu je také krátký dokumentární videofilm. Projekt podpořila Komise EU prostřednictvím České národní agentury Mládež. Koordinátorka projektu: Šárka Kulíšková Komunitní projekt Čaje z Bílých Karpat Jedním z hlavních projektů INEX-SDA Bílé Karpaty je od roku 2001 propagace léčivých bylinek. Projekt spočívá ve sběru bylin, údržbě lokalit výskytu, pěstování vybraných druhů, výrobě a propagaci bylin a jejich užití - bylinných čajů. Na sběru se podílejí místní a zahraniční dobrovolníci, mládež a děti z příslušných obcí v rámci projektů INEX-SDA. Balení porcovaného bylinkového čaje zajišťuje Sluneční brána z Čejkovic. Krabičky porcovaných bylinných čajů jsou výsledkem a odměnou sběračům a pěkným regionálním produktem, který byl zajímavý i v rámci veletrhu Regiontour Brno. V roce 2004 jsme nasbírali a nechali zabalit tyto čaje: Horňácký odzemek, Karpatský verbuňk, Sedlácký čaj, Byliny z Lučiny, Oskorušový sen. Koordinátor projektu: Vít Hrdoušek Komunitní projekt Horecké léto Základ projekt Horecké léto spočívá ve sběru místních bylin, jejich třídění a sušení a v propagaci bylin a jejich užití - bylinných čajů. Směs letních sběrů z luk a mezí Kosteleckých Horek jsme nazvali Horecké léto. Na sběru se podílejí místní a zahraniční dobrovolníci, mládež a děti z Horek i okolních obcí. Krabičky porcovaných bylinných čajů jsou výsledkem a odměnou sběračům a pěkným místním produktem. Koordinátor projektu: Petr Kulíšek Projekt Místní agenda 21 v Kosteleckých Horkách Místní Agenda 21 je nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Obsahem projektu byla příprava, realizace a propagace modelového zpracování strategického plánu rozvoje obce za aktivní účasti jejích obyvatel. Přestože se záměr projektu nepodařilo prosadit, vidíme jeho přínos především v individuálních rozhovorech s občany na téma strategie rozvoje obce respektující principy trvale udržitelného rozvoje a vytvoření hrubé struktury webových stránek obce. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Koordinátor projektu: Petr Kulíšek Horecké noviny V roce 2004 vyšlo 6 čísel Horeckých novin za finanční podpory OÚ Kostelecké Horky. Noviny se věnovaly především rozporuplnému záměru otevřít v blízkosti obce písník Kinský a dále samozřejmě dění v obci a v místním Sboru dobrovolných hasičů. Vzrůstající důraz byl kladen na etnografická témata a historii obce. Koordinátorka projektu: Šárka Kulíšková Zapojení do projektu CEP V létě se horecká pobočka stala partnerem dlouhodobého Foto: Vít Hrdoušek 5

6 6 projektu Evropské projektové centrum a jeho síť euromanažerů. Královéhradecký kraj jím hodlá zvýšit úroveň a četnost kvalitních projektů v kraji, posílit a oživit principy partnerské spolupráce neziskových organizací, samosprávy a podnikatelů a podílet se na tvorbě kvalitního programu rozvoje kraje na další období. V roce 2004 jsem se ujali odpovědnosti šířit znalosti a informační servis mezi ekologické a dobrovolnické organizace a pracovník pobočky se v rámci projektu účastnil školení Euromanažer. Projekt Informační centrum Modrý Dům v Kosteleckých Horkách Sezónně na Modrém domě fungovalo Venkovské informační centrum poskytující informace o možnostech šetrné turistiky v regionu, informace a poradenství v ochraně přírody a krajiny a informace k problematice rozvoje venkova. V Infocentru je možné zakoupit místní produkty a produkty Fair Trade a také ochutnat kozí mléko a sýry. Pravidelně jsou zde pořádány řemeslné a tvůrčí dílny pro veřejnost, cestopisné přednášky a tematické výstavy v závěru roku 2004 jsme zde zorganizovali Adventní výstavu o lidových Vánocích. Malé muzeum místa v Kosteleckých Horkách Vedle Modrého domu dosud stojí regionálně typická roubená podsklepená sýpka z konce 18. století, místně zvaná sroubek, s patrem, půdou, deštěným štítem a pavláčkou. Objekt je navržen jako kulturní památka. První patro a přízemí sýpky je věnováno expozici venkovské domácnosti, venkovského nářadí, nástrojů a předmětů denní potřeby. Vystavené předměty slouží kromě veřejnosti také výukovým účelům environmentální výchovy a některé jsou experimentálně využívány při akcích pro veřejnost. Skromná sbírka předmětů selského života chce představit některé ze zapomenutých věcí, nářadí a materiálů a připomenout souvislosti jejich vzniku a užívání. Expozice vznikla z dobrovolných darů místních lidí a je neustále obohacována dalšími přírůstky z darů soukromých osob. V roce 2004 jsme s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydali pro muzeum propagační leták. Projekt INKLUB venkovské centrum ve Tvarožné Lhotě Budova bývalé hasičárny a obecního úřadu v centru obce Tvarožná Lhota slouží jako základna pro venkovské aktivity INEX-SDA Bílé Karpaty od roku V roce 2004 byla poskytnuta dotace MMR leader+ díky níž byl opravena střecha budovy, instalováno plynové vytápění a přestavěna část interiéru na Muzeum oskeruší se zázemím. INKLUB poskytuje ubytování pro dlouhodobé dobrovolníky, klubovnu pro víkendovky, pro volnočasové aktivity dětí. Podkroví je možné využít jako krátkodobé ubytování ubytování pro cca 20 lidí. Je zde Muzeum oskeruší a informační místo pro veřejnost, kde lze získat turistické informace o okolí, koupit a vypůjčit publikace o venkově a ekologii, využít internet a občerstvit se místními produkty - bylinnými čaji, mošty a sušeným ovocem. V roce 2004 v INKLUBu probíhal kroužek angličtiny a počítačů a přírodovědně turistický kroužek pod vedením zahraničních a místních dobrovolníků, od dubna 2004 začal pracovat také keramický kroužek. Do kroužků pravidelně docházelo 34 dětí a 4 dospělí. V roce 2004 proběhlo v INKLUBu 6 dobrovolnických víkendovek za účasti 38 dobrovolníků. Dobrovolníci pracovali na úpravě studánek, čistění drobných toků, likvidaci černých skládek, na výsadbě, péči o přírodní lokality, sběru bylin a úpravě výletiště na Salaši. Koordinátor projektu: Vít Hrdoušek Projekt Oskoruše Muzeum oskoruší ve Tvarožné Lhotě Projekt spočívá v propagaci vzácného a užitečného stromu Jeřábu oskoruše Sorbus domestica, který má na JV Moravě vzácné rozšíření v teplých lokalitách. Součástí projektu je celoroční práce: zapěstování sazenic, poznávací exkurse, sběr plodů a propagace výrobků z oskoruší (dřevo, pálenky, marmelády, čaj, apod.). Propagaci oskeruší se věnujeme Foto: Vít Hrdoušek od roku V březnu 2004 projekt tradičně vyvrcholil společenskou akcí Svátek oskoruší, kde za účasti starostů obcí a měst byla vyhlášena soutěž Oskoruše nejkrásnější o nejkrásnější strom. V roce 2004 akci navštívilo přes 600 účastníků. Sdružení udržuje a rozvíjí kontakt s odborníky s nimiž se podílelo na dotisku druhého vydání propagačních materiálů brožura Oskoruše A-Z. Nad obcí Tvarožná Lhota byl dosazen oskorušový sad s 25 stromy a založena malá pěstební školka oskoruší na Salaši Travičná. Ve spolupráci s mikroregionem Strážnicko bylo vytvořeno malé Muzeum oskeruší s expozicí, fotogalerií a počítačovou projekcí. Bylo rozšířeno a dopracováváno vedení Oskorušové stezky mezi obcemi Strážnice- Radějov a Tvarožná Lhota.

7 Projekt Youth Sports and games ve Tvarožné Lhotě Mezinárodní dobrovolnický projekt pro mládež z evropských zemí se zaměřil na sport a hry na venkově. Mladí lidé pomohli budovat výletiště s herními zastávkami na Travičné u Tvarožné Lhoty a uspořádali Den sportu a her pro děti a mládež z okolí. Projekt podpořila Komise EU prostřednictvím České národní agentury Mládež. Koordinátor projektu: Vít Hrdoušek Projekt EVS ve Tvarožné Lhotě Regionální pobočka INEX-SDA Bílé Karpaty hostí od října 2002 dlouhodobé dobrovolníky, kteří pomáhají v rámci programu European Voluntary Service s podporou EU na projektech Venkovského centra INKLUB. Od února 2004 tu pracovala dobrovolnice z Řecka Katerina Perrakis, která pracovala s mládeží a připravovala ekologické aktivity na Salaši Travičná. Od července 2004 nám pomáhala na půl roku mladá Španělka Vanesa Sanchez Villaverde, která pomohla založit bylinnou zahrádku a svou výtvarnou aktivitou ozdobila interiéry INKLUBu. V obci Modrá byl vytvořen pod vedením INEX-SDA Bílé Karpaty nový projekt pro dlouhodobé dobrovolníky Venkovské centrum Archeoskanzen Modrá. Koordinátor: Vít Hrdoušek V roce 2004 dobrovolníci ze zahraničí pomáhali opravovat hrad Cimburk ve Chřibech, hrad Hartenberg u Sokolova, pracovali na úpravách vyhlídkových míst v Bečově, pomáhali v zámeckém parku zámku Kynžvart v Západních Čechách, zámku Grabštejn v Severních Čechách, v okolí Valdštejnské Lodžie v Jičíně a kolem zámku v Červené Řečici. Dobrovolníci pomáhali renovovat židovské hřbitovy v Holešově, ve Svojšíně a židovskou synagogu v Krnově, pracovali na archeologických vykopávkách v Mikulčicích a ve skansenu experimentální archeologie na Uhřínově v Orlických horách, opravovali hřbitovní zeď ve Vižňově na Broumovsku a pomáhali s renovací vozového parku a trati Zubrnické muzeální železnice v Zubrnici. Programu se celkem zúčastnilo 190 dobrovolníků z ciziny a ČR. Koordinátorka programu: Šárka Kulíšková Grabštejn (srpen 2004) Někteří účastníci byli doslova nadšeni některými pracemi (např. Belgičana chytlo očišťováni prken od kůry a nikoho jiného k tomu nepustil). Američan se naučil míchat beton pořád ve stejném poměru. Párkrát se nám stalo, že nám ujel vlak, takže taky mohli poznat frekvenci spojů na tzv. místních tratích. Někdy to znamenalo čekat až dvě hodiny v Liberci. Taky jsme se navzájem učili základní fráze všech účastníků. Přiznávám, že korejštinu jsem brzo vzdala. 7 PROGRAM CESTY KE KOŘENŮM Snažíme se o ochranu a péči o historicky významné objekty, veřejná prostranství a o dokumentování drobných památek v kulturní krajině. Zaměřujeme se na spolupráci přinášející oživení místa, připomenutí našich kořenů a návrat památek do běžného života. Dlouhodobě pomáháme v projektech zaměřených na výzkum a experiment v archeologii nebo odkrývání historie pohraničí. Usilujeme o prezentaci multikulturní tradice naší země jako živé součásti duchovního i kulturního dědictví. Hartenberg (červenec 2004) Jinak snad všichni účastníci bez výjimky ocenili proniknutí do tajů mučících technik v přilehlých vězeňských kobkách. PROGRAM MOSTY K PŘÍRODĚ Program je zaměřen na dobrovolnou pomoc při péči o přírodu, chráněná území, naše okolí a veřejná prostranství. Cílem je vést mladé lidi k poznání odpovědnosti za životní prostředí, k myšlence trvale udržitelného života. Pořádáme také akce zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání, alternativní zdroje energie, ochranu životního prostředí, podporu eko-agroturistiky. Obnovujeme studánky, budujeme naučné stezky, cyklostezky a stezky po místních kulturních zajímavostech. V tomto programu spolupracujeme s partnerskými organizacemi jako jsou CHKO, střediska ekologické výchovy, stanicemi pro záchranu ohrožených nebo zraněných živočichů, ekologickými neziskovými organizacemi atd. Téměř 120 dobrovolníků ze zahraničí a ČR v průběhu deseti krátkodobých mezinárodních projektů pečovalo o stromkové školky v Jizerských horách, ve středisku ekologické výchovy v Černotíně u Plzně, ve stanici pro handicapované živočichy ve Voticích a v Jaroměři, pomáhali se senem na koňské

8 8 farmě v Topolanech, pomáhali kosit louky na Olešence, starali se o zahradu v jogínském ašramu ve Žďárci u Skutče, pomáhali při údržbě naučné stezky kolem Broumaru, natírali klece v zoologické zahradě ve Chlebích, pracovali na projektu reintrodukce tetřívka v Nové zemi v Západních Čechách a podíleli se na projektu Interpretace kulturního dědictví v Adršpašských skalách. Koordinátorka programu: Jana Marešová Projekt Rok na Modrém domě projekt environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Kosteleckých Horkách Projekt se zaměřil na nastartování aktivit nového střediska ekologické výchovy v regionu zasahujícím Královéhradecký a částečně také Pardubický kraj. Vytvořili jsme koncepci 9 výukových programů a stanovili jsme pro činnost střediska priority, kterým se chceme s ohledem na venkovské prostředí věnovat. Realizovali jsme 11 výukových programů pro školy a dětské kolektivy, celkem se programů zúčastnilo 310 dětí. Vydali jsme propagační leták střediska Modrý dům a v rámci projektu také vznikla webová podstránka s nabídkou EVVO v Kosteleckých Horkách na Zúčastnili jsme se podzimního Veletrhu výukových programů na Chaloupkách a odnesli si spoustu inspirace do další práce. Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Koordinátorky projektu: Lenka Rejlová a Šárka Kulíšková Projekt Terénní středisko Salaš Travičná projekt environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pod Travičnou u Tvarožné Lhoty V roce 2002 jsme začali v rámci pozemkového spolku ve spolupráci s obcemi Tvarožná Lhota a Kněždub a Radějov pracovat na přírodní lokalitě Travičná. V roce 2004 jsme obnovili s podporu dotace MMR Leader+ místo bývalé salaše pod rozhlednou Travičná a přeměnili je na Výletní areál pro ekologii, řemesla a sport v přírodě. V areálu vyrostly 4 roubené stavby, kamenný sklep, areál přírodního amfiteátru s pódiem a řada atraktivit pro mládež od prolézaček až po lanovky. Byla upravena dvě malá jezírka pro obojživelníky a ryby a vysazeno arboretum 26 dřevin Bílých Karpat. Na okolních pastvinách se pase stádo ovcí a sezónně koně Foto: Vít Hrdoušek a kozy. V rámci víkendovek, workcampů a projektu Youth zde proběhlo vzdělávání dobrovolníků i v ručních výrobách řezba, keramika a tvorba betonových skulptur. Projekt byl podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Koordinátor projektu: Vít Hrdoušek Projekt Interpretace přírodního dědictví Adršpašských skal Labyrint světa a ráj srdce V roce 2004 jsme pokračovali ve spolupráci na projektu interpretace přírodního dědictví Adršpašských skal spolu s mnoha partnery. Dlouhodobým záměrem projektu je tvorba uceleného osvětového systému jako nástroje šetrného cestovního ruchu Adršpašského skalního města. Cílem projektu je kromě jiného motivovat návštěvníky k vlastnímu odpovědnému přístupu k přírodnímu prostředí. Dále jsme poskytli impulsy pro zadání studie revitalizace toku Metuje skalním městem. Připravili jsme široké výběrové řízení na grafické řešení prvků a tabulí pro budoucí postup. Vydali jsme spolu s partnery interpretační brožurku průvodce pro děti a rodiče. Koordinátor: Petr Kulíšek PROGRAM JEDEN DRUHÉMU Podporujeme dobrovolnou pomoc v komunitách a centrech pracujících s dětmi a dospělými s postižením, s dětmi ze sociálně slabších rodin, se staršími občany v obtížných životních situacích a s drogově závislými. Možnost pomoci jeden druhému nabízíme i lidem ze znevýhodněného prostředí. Těžištěm programu je Pět P sociální program založený na přátelském vztahu dítěte a dospělého kamaráda-dobrovolníka. Dobrovolníci pracují na projektech sociálního charakteru, zajišťují volnočasové aktivity s dětmi. Spolupracujeme se sociálně zaměřenými neziskovými organizacemi, domovy dětí a mládeže apod. 22 dobrovolníků ze zahraničí pomáhalo v roce 2004 zajistit program letního dětského tábora v Jindřichovicích pod Smrkem, volnočasové aktivity pro romské děti z Matiční ulice a pomáhali v hospodářství v terapeutické komunitě pro drogově závislé mladé lidi. Projekt Pět P v Brně Individuální preventivní program Pět P je sociální program pro děti od 6 do 15 let založený na přátelském vztahu dítěte a dospělého kamaráda. INEX-SDA program provozuje ve spolupráci s Hestia - NDC. Je určen zejména dětem ze socio-kulturně nepodnětného

9 prostředí, dětem z neúplných rodin, dětem hyperaktivním, třídním outsiderům, dětem s menším sociálním, psychosociálním či zdravotním handicapem. V programu nabízí vyškolený dobrovolník dítěti přátelství, podporu, prevenci, péči a pomoc. Dobrovolník se schází s dítětem každý týden na 2 až 3 hodiny po dobu nejméně jednoho roku. Program Pět P prožil v roce 2004 vzestupný zájem ze strany odborné veřejnosti, dobrovolníků i klientů. Ke konci roku 2004 se v programu scházelo 24 dvojic dobrovolník-dítě, dalších Foto: Archiv INEX-SDA 6 dobrovolníků na dítko teprve čeká. Během roku proběhlo několik školení a setkání dobrovolníků Pět P. Pro děti jsme uspořádali 26 společných akcí včetně tří víkendových výletů. Tým se stabilizoval, zlepšuje se práce s dobrovolníky i s dětmi na společných akcích. Odborný dohled vykonává supervizor Mgr. Petr Sakař z Krizového centra při Středisku sociální pomoci dětem. Koordinátor projektu: Jaroslav Kundrát Projekt Veselá škola v Brně Ve spolupráci ZŠ Masarova probíhal po celý rok projekt Veselá škola. Jde o volnočasový kroužek pro děti ze socio-kulturně nepodnětného prostředí a pro děti, které se hůře zařazují do kolektivu vrstevníků. Kroužek vedli dobrovolníci sdružení přímo v prostorách ZŠ Masarova a to 2 x v měsíci. Zapojili jsme se také do Bambiriády, pravidelné akce pro děti, kterou pořádá ČRDM. Koordinátor projektu: Jaroslav Kundrát Projekt Malovaný rok v Kosteleckých Horkách, Brně a Tvarožné Lhotě Celoroční projekt Malovaný rok si kladl za cíl obnovu řemesel a rukodělných činností, tradic a původních venkovských svátků mezi dětmi a mládeží formou půldenních až jednodenních volnočasových aktivit. Cílovou skupinou byly zejména děti a mládež z vesnic a malých městeček Choceňska (Pardubický kraj), Kostelecka (Královéhradecký kraj), Strážnicka (Jihomoravský kraj) a částečně dětí Zlínského kraje, dále děti Foto: Archiv INEX-SDA z Brna Líšně. Naším cílem bylo do projektu zapojit také místní lidi jako dobrovolníky nebo lektory. Celkem na všech třech místech proběhlo 41 tvůrčích akcí, na kterých bylo přítomno 1324 dětí. Akce pomáhalo zajistit 48 dobrovolníků, z toho 6 dlouhodobých dobrovolníků sdružení ze zahraničí. Mezi hlavní aktivity patřily rukodělné řemeslné dílny, oslavy tradičních venkovských svátků (tradiční obchůzky, vynášení Moreny) propojené s environmentálními aktivitami (jarní výsadba stromků). V průběhu projektu se také podařilo nastartovat dvě pravidelné každotýdenní aktivity pro děti ve Tvarožné Lhotě (keramická dílna) a volnočasový klub v Brně. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Koordinátoři projektu: Šárka Kulíšková, Jaroslav Kundrát, Vít Hrdoušek Projekt Modrý svět dobrovolnictví v Praze Hlavním cílem projektu bylo přispět k rozvoji aktivit na poli dobrovolnictví a ke zvýšení přímého osobního zapojení mladých lidí. Projekt byl realizován v kontextu dlouhodobých cílů sdružení, tj. zlepšení vnímání dobrovolnictví v naší společnosti. Mezi hlavní aktivity projektu patřily: > informační schůzky pro koordinátory kontaktních míst sdružení v Olomouci, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Brně; > školení dobrovolných vedoucích pro krátkodobé mezinárodní projekty; > schůzky, prezentace a besedy se zájemci o dobrovolnictví; > diskusní večer na téma Brazílie Ulice a hudba, ve spolupráci se společností Člověk v tísni a dvou dobrovolníků z Brazílie; > účast dobrovolníků z INEX SDA na celoevropské konferenci ASA Euro Vision-Days v Německu; > pomoc dobrovolníků s technických zajištěním mezinárodní konference Rozšířená Evropa - Posílená odpovědnost organizované ve spolupráci Českého fóra pro rozvojovou spolupráci, MZV ČR a CONCORD v září 2005 v prostorách Černínského paláce MZV ČR; > hodnotící setkání dobrovolných vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů v ČR a účastníků projektů v zahraničí; > otevření nového prostoru Čajověnka v Praze pro setkávání dobrovolníků, pořádání besed, výstav a jiných aktivit; > Mikulášská besídka na hradu Hartenberg; > vánoční posezeni Malování na sklo ; 9

10 10 > aktualizace školících materiálů pro práci se zahraničními dobrovolníky. Projekt podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Koordinátorka: Tereza Jedličková Zapojení INEX SDA do mezinárodní spolupráce Rozsáhlá činnost INEX SDA je postavena na intenzivní spolupráci s řadou neziskových organizací, veřejnými institucemi i aktivními jednotlivci, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Tak širokou spolupráci v mezinárodním měřítku umožňuje INEX-SDA zejména členství ve dvou mezinárodních dobrovolnických organizacích: Alliance of European Voluntary Service Organisations (dále jen Alliance EVSO) a Co-ordinating Committee of International Voluntary Service při UNESCO (CCIVS). Dále je INEX již mnoho let partnerskou organizací pro dvě dobrovolnické sítě: Service Civil International (SCI) a Youth Action for Peace (YAP). Od roku 2003 je také aktivním členem programu ASA/GLEN. Mezinárodní setkání, na které INEX-SDA vysílá svoje zástupce, jsou velmi důležitá pro fungování sdružení jako celku i pro koordinaci jednotlivých projektů. Během osobního kontaktu se zahraničními partnery probíhá hodnocení dosavadních aktivit, jsou dohadovány konkrétní formy další spolupráce a navrženy budoucí projekty. V roce 2004 patřila mezi nejdůležitější setkání: > Technical Meeting Alliance EVSO v Birminghamu (Velká Británie) účastnilo se 114 zástupců 60 dobrovolnických organizací ze 37 zemí světa; > Generální shromáždění a Generální konference Alliance EVSO v Jerevanu (Arménie) účastnilo se 58 zástupců ze 37 dobrovolnických organizací z 20 zemí světa; > 2 semináře Alliance EVSO ve Francii a v Nizozemí týkající se vysílání znevýhodněných dobrovolníků; > setkání partnerských organizací programu GLEN v Berlíně a seminář o rozvojovém vzdělávání v Polsku; > seminář TRIALOGu a CIDA-ODACE pro zástupce platforem rozvojových organizací v nových členských státech EU ve Vídni; > seminář Evropské Unie v rámci přípravy Lucemburska na předsednictví v EU - Strengthen Development Co-operation in Enlarged Europe. VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ INEX SDA vysílá dobrovolníky na tři typy dobrovolnických projektů: krátkodobé (2-3 týdny), střednědobé (3-4 měsíce) a dlouhodobé (půl roku až rok). Bulharsko Prázdniny plné požitků a pohody to nebyly, ale zkušenost obrovská. Poznal jsem kus bulharské a vůbec životní reality. Příjezd byl šok, odjezd mě skoro rozplakal. Kdo má rád děti, ať do toho rozhodně jde! VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ NA KRÁTKODOBÉ DOBROVOLNICKÉ PROJEKTY V ZAHRANIČÍ V roce 2004 bylo na krátkodobé projekty v zahraničí vysláno celkem 693 dobrovolníků, z toho 489 dívek/žen a 204 chlapců/mužů. 40 dobrovolníků bylo vysláno na projekty pro dobrovolníky mladší 18 let. Arménie Musím říci, že projekt předčil moje očekávání a byl prostě super a všem bych ho doporučoval. Nejlepších zážitků bylo tolik, že je ani nemůžu vyjmenovat - namátkou arménská krajina, kultura, životní styl, úžasné arménské dívky. Na žádný špatný zážitek si nevzpomínám, kromě odletové taxy cca 20 USD, tu musí zaplatit každý, kdo chce Arménii opustit, ani nevím vlastně proč. Určitě jeďte do Arménie, ničeho se neobávejte, je to tak úžasná země, že vlastně nevím, proč tam ještě nejsem zpátky. Vysílání dobrovolníků a kontakt se zahraničím zajišťuje zejména pražská kancelář sdružení. V letních měsících roku zde pomáhala též střednědobá dobrovolnice Darima Bátorová z Burjatska (Rusko). Velkou pomoc poskytlo během hlavního náporu přihlašování, zejména s administrativními úkony a poskytováním informací, celkem 15 místních dobrovolníků v pražské kanceláři a 13 dobrovolníků v kontaktních místech a pobočkách (Brno, Bílé Karpaty, České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice, Plzeň, Olomouc, Ostrava).

11 Japonsko VYSÍLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ NA PROJEKTY EVROPSKÉ DOBROVOLNÉ SLUŽBY 11 Projekt předčil má očekávání, ze svých předchozích dobrovolnických zkušeností ho považuji za nejzdařilejší. Špatným zážitkem byla snad jen dvě zemětřesení a pro mne až moc horké a vlhké počasí. Přijímání dobrovolníků na projekty v ČR zajišťuje regionální kancelář INEX SDA v Kosteleckých Horkách. V roce 2004 bylo na 39 českých projektů přijato 341 zahraničních dobrovolníků. Srbsko a Černá Hora V roce 2004 vyslalo sdružení na projekty Evropské dobrovolné služby (EVS, European Voluntary Service) celkem 15 dlouhodobých dobrovolníků. Většina dobrovolníků absolventů EVS se po svém návratu z projektu dále aktivně zapojuje do činnosti sdružení někteří se podílejí o své zážitky ve Zpravodaji sdružení, jiní se účastní besed a prezentací na téma dobrovolnické služby v zahraničí, někteří se podílejí o své zážitky s budoucími dobrovolníky na předodjezdovém školení. V roce 2004 se díky rozšíření Evropské Unie rozšířily i možnosti českým dobrovolníkům co se týče zemí, kam se mohou vypravit. Naše první spolupráce s novými členskými zeměmi EU mířila na Slovensko. Projekt mě mile překvapil, bála jsme se, že nebudu mít prostor sama pro sebe a jak vůbec taková akce probíhá. Vzkaz: asi by měl být člověk otevřený a komunikativní. Proto také doceňuji, když se preferuje, aby člověk jel na projekt sám, je to určitě lepší. Měl by také o zemi, kam jede, něco vědět a třeba mít k ní vztah. A nedívat se na kulturu a společnost z vrchu ani jako na zvláštní atrakci. Zkrátka respektovat třeba i zvláštní prvky a zvyky dané kultury a učit se jí porozumět. Dobrovolníci EVS mají po svém návratu také možnost podat na České národní agentuře Mládež tzv. Projekt absolventa (Future Capital). V roce 2004 této možnosti využil jeden náš dobrovolník navrácený ze Španělska. Koordinátorka programu: Jitka Martišová VYSÍLÁNÍ ZNEVÝHODNĚNÝCH DOBROVOLNÍKŮ Chceme dát příležitost všem mladým lidem zkusit si být dobrovolníkem, a to i těm kteří jsou z nějakých objektivních příčin znevýhodněni (důvody sociální, zdravotní, ekonomické) a dobrovolného projektu by se jinak zúčastnit nemohli. Od roku 2001 se INEX - SDA aktivně zapojuje do výměny těchto dobrovolníků, o kterých víme, že jsou stejně dobří a aktivní, jen někdy potřebují větší pomoc. Na obou níže uvedených typech projektů je věnována zvýšená pozornost výběru a přípravě dobrovolníků, a také hodnocení projektů a spolupráce s partnerskými organizacemi. Foto: Archiv INEX-SDA Foto: Archiv INEX-SDA

12 12 svůj pobyt na EVS Short Term ve všech těchto případech velice chválili. Partnerem pro vyhledávání a výběr dobrovolníků v ČR je zejména Střední romská škola sociální. Juraj - nevidomý ( UK 2004 ) Strávil som tri nezabudnuteľné týždne s moc veselými ľudmi v krajine veľmi podobnej tej mojej, tým myslím hory, polia, traktor a kopec stanov. Foto: Archiv INEX-SDA Foto: Archiv INEX-SDA Projekty EVS WorkCamp Znevýhodnění dobrovolníci o svých projektech Byl jsem tam jen na 3 týdny, ale chtěl bych jet i na jeden rok. Akce byla přímo ušita pro mne, užíval jsem si všechno, co se dalo. Kamarádi byli skvělí a prostředí taky. Akce se mi moc líbila, rozšířily se mi obzory, někdy jsem si sáhla až na dno svých sil nebo překročila hranici strachu... Ubytování bylo vynikající cítila jsem se tam dobře dokonce nám i úterý a čtvrtky prali prádlo V rámci EVS Workcamp vysílá INEX-SDA znevýhodněné dobrovolníky na projekty členských organizací Alliance of European Voluntary Service Organisations. Dobrovolníci jsou vysílání na 2-3 týdenní dobrovolnické projekty (tzv. workcamps), kde je znevýhodněný dobrovolník většinou jen jeden a cílem projektu je jeho inkluze do skupiny. Díky koordinaci Alliance jsme vyslali v roce dobrovolníků (4 chlapce a 1 dívku) na projekty s různým zaměřením do Německa a do Francie. Úspěchem bylo zejména vyslání nevidomého dobrovolníka a dobrovolnice s lehkou mozkovou dysfunkcí. V souvislosti s tím bychom rádi poděkovali Katce Boukalové a Martinovi Starému, kteří byli významnými pomocníky našich dobrovolníků. Projekty EVS Short Term Projekty EVS Short Term jsou podporovány z prostředků Evropské komise prostřednictvím České národní agentury Mládež. V jejich rámci se mohou mladí lidé zúčastnit projektů v délce od 3 týdnů do 6 měsíců. Projekty jsou pak většinou určené pouze pro znevýhodněné dobrovolníky. Díky dlouhodobé spolupráci s organizací EIL Cultural and Educational Centre sídlící ve Velké Británii se nám v roce 2004 podařilo do Anglie vyslat další čtyři znevýhodněné dobrovolníky (2 chlapce a 2 dívky). Tato anglická organizace pořádá zmíněné projekty s environmentální a sportovní tématikou pravidelně dvakrát ročně, a to pro 20 (v zimě) a pro 40 (v létě) účastníků. Na oba termíny máme vždy rezervována dvě místa. Dobrovolníci si Tři námi vyslaní dobrovolníci se pak v prosinci 2004 zúčastnili v Estonsku také tzv. Big Weekendu, což je setkání a hodnocení účastníků projektů EVS Workcamps. Koordinátorky programu: Dagmar Klimentová a Veronika Endrštová

13 ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE A ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V rámci rozvojové spolupráce vysíláme dobrovolníky do zahraničí, před odjezdem je školíme, pořádáme semináře, přednášky, besedy a další školení. Rozvojová spolupráce 2004 INEX SDA přispívá k rozvojovému vzdělávání vybraných cílových skupin, zejména mládeže a veřejnosti v malých obcích, v sociálně zaměřených komunitách a venkovských mikroregionech. Rozvojové vzdělávání realizujeme prostřednictvím sdílení zkušeností zahraničních dobrovolníků ze zemí Jihu a českých dobrovolníků se zkušeností z rozvojových dobrovolnických projektů. Díky hostování dobrovolníků z Jihu v místních komunitách a zapojení do místních aktivit dáváme příležitost i širší veřejnosti přijít přímo do styku s realitou v zemích Jihu. Současně se snažíme předávat naše zkušenosti dále. Prostřednictvím studijních cest po ČR se mohou zástupci organizací ze zemí Jihu a Východu seznámit s našimi projekty a organizací. Mezi hlavní aktivity v roce 2004 patřily: > Příprava a vysílání dobrovolníků na projekty v zemích globálního Jihu a bývalé Jugoslávie a SSSR, tzv. Přípravný víkend: v roce 2004 bylo vyškoleno 42 dobrovolníků, na projekt jich v témže roce odjelo 34. > Hostování dobrovolníků v roce 2004 se projektů v ČR účastnili dobrovolníci z Jordánska a Ghany. > Studijní cesta Azamat Ryskuliev, zástupce NNO Leader z Kyrgyzstánu absolvoval v červnu a v červenci 2004 studijní cestu po projektech INEX SDA a zúčastnil se krátkodobého projektu v Uhřínově. Seznámil se tak podrobně s přípravou, koordinací a realizací krátkodobých dobrovolnických projektů INEX SDA. > GLEN Global Education Network of Young Europeans viz. samostatná kapitola. > Besedy - během roku se v Praze a v Kosteleckých Horkách konaly pravidelné besedy pro veřejnost s navrácenými Foto: Klára Dvořáková dobrovolníky z těchto zemí: Nepál, Rusko, Botswana, Arménie, Srbsko, Tanzánie, Jižní Afrika, Keňa a další. > Seminář - v prosinci byl uspořádán jednodenní seminář ve spolupráci s organizací Člověk v tísni Bohatství chodí v ruku v ruce s bídou. > Příspěvky do Zpravodaje navrácení dobrovolníci se v roce 2004 o své zkušenosti a postřehy ze zemí globálního Jihu podíleli také na stránkách Zpravodaje INEX SDA. Spolupráce v rámci GLEN 2004 Rok 2004 byl první rok realizace společného projektu evropské spolupráce na poli zvyšování povědomí o rozvojových problémech a budování kompetencí mladých lidí pro jejich působení v rozvojové spolupráci GLEN Global Education Network of Young Europeans. GLEN podporuje budování kapacit mladých lidí z Německa a nových členských států EU prostřednictvím společné dobrovolnické práce a studia s partnery v zemích globálního Jihu. Dvojice (tandemy) složené po jednom účastníkovi z Německa a jedné z partnerských zemí připravují a realizují společný projekt rozvojové spolupráce, a to přímo v zemích Afriky a Asie během dobrovolnických a studijních pobytů v délce tří až čtyř měsíců. V roce 2004 bylo připraveno a vysláno 5 česko-německých dvojic (z celkového počtu 22 tandemů v rámci GLEN) na projekty v Keni, Tanzanii, Jižní Africe, Indii a Laosu. Podíleli jsme se také na jejich přípravě. V květnu 2004 jsme v Kosteleckých Horkách hostovali jeden ze dvou předodjezdových seminářů, na který přijelo cca 65 mladých lidí z Německa a všech partnerských zemí Střední a Východní Evropy. Projekt podpořili: Trialog development NGOs in the enlarged EU a spolkové ministerstvo pro rozvojovou spolupráci SRN. Koordinátorka: Jana Krczmářová Fair Trade INEX SDA podporuje myšlenku spravedlivého obchodu Fair Trade a úzce spolupracuje s brněnskou Společností pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání. V kance- Foto: Karel Nitsch (Jižní Afrika) 13

14 14 Foto: Lucie Stanjurová (Indie) AKREDITACE PROGRAMŮ INEX-SDA láři INEX SDA v Praze se konají pravidelné schůzky dobrovolníků, kteří realizují plán akcí pro propagaci Fair Trade v ČR. V prosinci 2004 byl zahájen prodej výrobků Fair Trade v pražské kanceláři a ve Venkovském centru INEX SDA v Kosteleckých Horkách. Koncept Fair Trade je také propagován na všech akcích sdružení ve Venkovském centru. Koordinátorka: Klára Dvořáková V roce 2004 Ministerstvo vnitra ČR udělilo sdružení INEX SDA akreditaci jako vysílající organizaci dle zákona č. 198/2002, o dobrovolné službě. Zákon upravuje podmínky, za kterých stát podporuje dobrovolnickou službu. Akreditace je v pravomoci Ministerstva vnitra ČR, které ji uděluje na návrh akreditační komise a platí po dobu tří let. Akreditované organizace musí splňovat poměrně náročné podmínky týkající se vedení programů vysílání dobrovolníků, předodjezdové přípravy dobrovolníků, evidence a finančního zajištění programů. Akreditované vysílající organizace v oblasti dobrovolnické služby mohou čerpat státní dotaci na činnosti vymezené zákonem o dobrovolnické službě. V květnu 2004 byly sdružení INEX SDA uděleny akreditace na všechny podané žádosti. INEX SDA se zařadil mezi první vysílající organizace, kterým byla udělena akreditace na vysílání dobrovolníků do zahraničí. Mezi akreditované programy INEX SDA patří: > Program Pět P; > Program vysílání dobrovolníků na krátkodobé a dlouhodobé dobrovolnické projekty v zemích globálního Jihu; > Program vysílání dobrovolníků na dlouhodobé projekty v zahraničí. Výhody, které s sebou zákon nese pro dobrovolníka, který je vyslán akreditovanou vysílající organizací: > Osoby vykonávající dobrovolnickou službu patří mezi osoby, kterým stát hradí nemocenské pojištění; > Příjmy vzniklé v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby jsou osvobozeny od daně z příjmu, případně od daně darovací; > Dobrovolníkovi je poskytnuto pojistné na důchodové pojištění, pokud je dobrovolnická služba dlouhodobá (delší než 3 měsíce, alespoň 20 hodin týdně); > Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby patří mezi činnosti, jež jsou považovány za rovny zaměstnání pro účely účasti na hmotném zabezpečení v nezaměstnanosti; > Doba dlouhodobé dobrovolnické služby se započítává mezi relevantní doby pro účely důchodového pojištění. Foto: Klára Dvořáková (Kyrgyzstan) Foto: Klára Dvořáková (Rusko)

15 ŠKOLICÍ CENTRUM V KOSTELECKÝCH HORKÁCH A ŠKOLICÍ AKTIVITY SDRUŽENÍ Vzhledem k zaměření našich projektů jsou významnou součástí naší činnosti školící akce, semináře, přípravné víkendy a další. K tomuto účelu se snažíme využívat naše Venkovské školicí centrum v budově bývalé školy v Kosteleckých Horkách. Kromě námi poskytovaných témat (výchova k dobrovolnictví, příprava vedoucích mezinárodních dobrovolnických projektů, rozvojová spolupráce a vzdělávání, semináře a vzdělávání k udržitelnému rozvoji venkova aj.) nabízíme tyto postupně znovuoživené prostory staré venkovské školy k využití jiným neziskovým organizacím. Školení vedoucích Realizace všech mezinárodních dobrovolných projektů v ČR by nebyla možná bez zodpovědných dobrovolníků, kteří na Foto: Archiv INEX-SDA sebe každoročně berou břemeno stát se vedoucím skupiny dobrovolníků. Role vedoucího je pro úspěšný průběh každého projektu klíčová, a proto INEX SDA věnuje zvláštní pozornost přípravě nových vedoucích. Obdobně je koncipováno podzimní setkání účastníků, které slouží zejména k vzájemnému seznámení účastníků krátkodobých dobrovolných projektů v zahraničí. V roce 2004 se setkání zúčastnilo 40 dobrovolníků. Na jeho přípravě se podílí stejný tým školitelů a mnozí jeho účastníci se v následujících letech stávají vedoucími projektů. Koordinátorka: Tereza Jedličková Školitelé a pomocníci: Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Barbora Ocásková, Jakub Novák, Jitka Martišová, Dagmar Klimentová, Hana Gašpariková, Hana Faltová, Olga Foto: Archiv INEX-SDA Hlinková, Magda Šimonová, Klára Musilová, Miroslav Bohdálek, Šárka Kulíšková, Lenka Rejlová, Petr Kulíšek, Martina Kostelecká, Jiří Škoda, Radka Namyslová, David Dušánek, Hanka a Julie Kalinovy, Jana Marešová, Pavel Trojan. 15 V roce 2004 proběhla 3 školení, na kterých bylo proškoleno 98 vedoucích. Třídenní školení vedoucích poskytuje interaktivní formou základy pro vedení skupiny, řešení konfliktů, interkulturní vzdělávání, zdravovědu, komunikaci s médii i místním partnerem, vedení účetnictví a mnoho dalších dovedností. Školitelé se rekrutují z řad odborníků (média, účetnictví) a zkušených vedoucích, kteří mohou předávat nejen teorii, ale zejména svou nenahraditelnou osobní zkušenost. Podmínkou pro to stát se vedoucím mezinárodního dobrovolnického projektu je věk nad 18 let a komunikativní znalost anglického jazyka. Na školení navazuje podzimní setkání vedoucích, kterého se v roce 2004 zúčastnilo 22 vedoucích. Jeho cílem je zhodnotit průběh dobrovolných projektů, dát prostor k výměně názorů, zkušeností a informací. Foto: Archiv INEX-SDA Foto: Archiv INEX-SDA

16 16 FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Generálního shromáždění schválilo tuto finanční zprávu o hospodaření na svém zasedání dne v Praze. VÝNOSY Dotace a granty Státní dotace Dotace z rozpočtů územ. celků a obcí Nadace Evropské dobrovolnické programy Vlastní zdroje Tržby z prodeje propag.předmětů Tržby / Náhrady cestovného, přefakturace Účastnické poplatky dobrovolníků Účastnické poplatky na konferenci Tržby z prodeje služeb Přijaté příspěvky účastníků aktivit Přijaté členské příspěvky Úroky z BÚ Kurzový zisk Jiné ostatní výnosy Dary Přijaté príspěvky / PO Přijaté příspěvky / FO Výnosy celekem NÁKLADY Materiální náklady Kancelářské potřeby Drobné provozní vydání Drobný majetek Drobný spotř.mat.pro hru tvorbu a výrobu Potraviny v rámci aktivit Ostatní materiál Spotřeba energie Opravy a údržba Opravy a udržování / budovy Opravy a udržování Cestovné Cestovní náklady ČR Cestovní náklady zahraničí Služby Nájmy Telefonní poplatky / Praha Proplácení cestovních nákladů Kapesné dobrovolníků Služby / Inzerce Služby / Propagace Tisky a grafické práce Koordinační a přípravné práce Ubytování Smlouvy o dílo / Práce v rámci akcí Účetní služby

17 17 Služby (- pokračování) Ostatní služby / Ostatní v rámci akcí Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady / HPP Mzdové náklady / OON Zákonné odvody Ostatní provozní náklady Daně a poplatky Kursové ztráty Pojištění Víza Bankovní poplatky Členské a účastnické poplatky jiným org Poskytnuté příspěvky mezi org. složkami Ostatní náklady Náklady celkem Hospodářský výsledek - ztráta Sdružení INEX-SDA skončilo v roce 2004 ve ztrátě (výše viz Hospodářský výsledek). Příčinou ztráty bylo několik faktorů, a to: pokles příjmů z účastnických poplatků způsobených poklesem účastníků na krátkodobé projekty, nedostatečné pokrytí nákladů některých, zejména nových, projektů vlastními zdroji a vyšší investice do oprav a údržby budovy školícího centra v Kosteleckých Horkách, aby lépe vyhovovalo požadovaným podmínkám pro semináře a školení sdružení i partnerů. Sdružení přijalo některá opatření, která by měla vést k vyrovnaným či mírně přebytkovým rozpočtům. Kromě hledání nových zdrojů na pokrytí nákladů v minulosti ztrátových projektů byla posílena personální pozice se zaměřením na fundraising a finanční kontrolu. Byl stanoven nový systém účetních středisek, který by měl zpřehlednit systém projektů sdružení a zlepšit kontrolu čerpání. ORGÁNY SDRUŽENÍ, ČLENOVÉ, PŘÍZNIVCI A ZAMĚSTNANCI SDRUŽENÍ ORGÁNY SDRUŽENÍ V roce 2004 působili v orgánech sdružení: Rada sdružení: Petr Kulíšek předseda Karel Nitsch místopředseda Jiří Peška hospodář Vít Hrdoušek Martina Jirasová Jana Krczmářová Kontrolní výbor (do ) Olga Hlinková Jana Javůrková Pavel Trojan Kontrolní výbor (po ) Tereza Jedličková Ondřej Kábela Lenka Rejlová Foto: Hana Urbanová (Tanzánie) ČLENOVÉ Anna Doležálková, David Dušánek, Klára Dvořáková, Hana Faltová, Olga Hlinková, Lukáš Houdek, Filip Hrdoušek, Vít Hrdoušek, Petr Chovanec, Pavel Jakl, Jan Jaroš, Jana Javůrková, Tereza Jedličková, Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Patrik Klaban, Alena Klabanová, Dagmar Klimentová, Dušan Kořený, Jana Krczmářová, Pavel Kuča, Roman Kuda, Petr Kulíšek, Luboš Kunart, Jaroslav Kundrát, Jana Marešová, Klára Musilová, Radka Namyslová, Karel Nitsch, Bára Ocásková, Jiří Peška, Jana Plachá, Tomáš Podhorský, Lenka Rejlová, Tomáš Ručka, Radek Schich, Martin Seifert, Pavel Šembera, Jiří Škoda, Pavel Talanda, Pavel Trojan, Lenka Vondrušová

18 18 PŘÍZNIVCI Romana Apltová, Eliška Borecká, Tomáš Brambora, Josef Břečka, Ivana Čechová, Iva Dobrovolná, Zuzana Dvončová, Hana Faltová, Ivan Gregor, Zdeněk Hauner, Barbora Hellerová, Tereza Hercigová, Hana Holubová, Kateřina Hraničková, Gabriela Janíčková, Pavla Janošková, Josef Janoušek, Aleš Kaděra, David Karhánek, Petr Komoň, Tereza Kovaříková, Tomáš Krajčír, Martin Krajhanzl, Jaroslav Kundrát, Jan Kysela, Františka Lukáčová, Martina Mandelíková, Jana Markvartová, Pavla Másilková, Martina Mašková, Lukáš Neumann, Klára Obadalová, Marta Ordáňová, Michaela Ouřecká, Šárka Papežová, Lenka Pauknerová, Lucie Rakowská, Dorota Rakowská, Kamila Sirotná, Martin Starý, Simona Šimková, Jan Štefánek, Michaela Štechová, Hana Štulíková, Ondřej Šubrt, Lenka Uhrová, Eliška Zárubová, Jana Zelenková, Michaela Zyková ZAMĚSTNANCI Praha Tereza Jedličková, Jana Krczmářová, Hana Gašpariková Kostelecké Horky David Dušánek, Petr Kulíšek, Šárka Kulíšková, Luboš Kunart, Lenka Rejlová, Lenka Daňhelová PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem našim členům, příznivcům, zaměstnancům, vedoucím, partnerům, dárcům, institucím a dobrovolníkům, kteří naši činnost podpořili. Patří mezi ně: Orgány státní správy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Královéhradecký kraj, Magistrát města Brna; Další instituce Česko-německý fond budoucnosti, Nadace Partnerství, Nadace rozvoje občanské společnosti (podpora z prostředků veřejné sbírky POMOZTE DĚTEM), Česká národní agentura Mládež, Český svaz ochránců přírody, Asociace Pět P v ČR, Nadace Divoké Husy, Nadace Adra, Nadace VIA, TANDEM - Středisko pro česko-německé výměny mládeže; Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, Salesiánské středisko mládeže, Zoologická zahrada města Brna, Technické muzeum v Brně, Muzeum města Brna, hrad Špilberk; TIME OUT, spol. s r.o., AMAX, s.r.o., Antonín Zimčík, Matana a.s., Eurosolar.cz, Credit House, s.r.o.; Brno Jaroslav Kundrát Foto: Karel Nitsch (Jižní Afrika) Spolupracující organizace Mikroregion Strážnicko, Dobrovolný svazek obcí Orlice, Město Bečov nad Teplou, obec Modrá, město Opočno, obec Adršpach, obec Tvarožná Lhota, obec Kostelecké Horky, obec Olbramov, obec Svojšín, město Meziměstí, Správa státního hradu Grabštejn, Lesy ČR; Národní památkový ústav v Plzni, Spolek na záchranu památek červenořečických, Nadace Renesance 21, Židovská obec Brno, Společnost přátel přírody, Archeologický ústav AV ČR Brno, ČSOP Jaroměř, ZO ČSOP Křižánky, Ochrana Fauny ČR, ZOO Chleby o.p.s., NROS Vila Čerych, Centrum Rozvoje Česká Skalice, CHKO Broumovsko, SDH Kostelecké Horky, Technické služby Choceň, ZO ČSOP Spongilit Choceň, Diaktiv; Hestia o.s., společnost Člověk v tísni, Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání o.s., Ekoton o.s., Zubrnická muzeální železnice o.s., Jóga v denním životě o.s., Polypeje o.s., Ametyst o.s., Lodžie o.s., Zachraňte koně o.s., Sananim o.s., RAMI o.s., Ratolest Brno; DDM Nové Město pod Smrkem, Středisko výchovné péče na ulici Gabriely Preissové v Brně,

19 Centrum pro rodinu a sociální péči, Pedagogicko-psychologická poradna Brno Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sládkova, Pedagogicko-psychologická poradna Brno Zachova, Pedagogicko-psychologická poradna Brno Kohoutova, Sdružení pěstounských rodin, Středisko sociální pomoci dětem Hapalova, ÚMČ Brno-Jih a další ÚMČ města Brna, ZŠ Horníkova, ZŠ Svážná, ZŠ Masarova, ZŠ Choceň, ŽS Plchůvky; Střešní a mezinárodní organizace Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Spolek pro obnovu venkova, České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), Alliance of European Voluntary Service Organisations, Co ordinating Committee for International Voluntary Service, Service Civil International, Youth Action for Peace, ASA Programm der InWEnt (Německo), Le Cercle de Cooperation (Lucembursko), TRIALOG - development NGOs in the enlarged EU (Rakousko), Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ); Speciální poděkování patří následujícím jednotlivcům: Jitka Martišová a Veronika Endrštová koordinátorky projektů EVS; Mgr. Petr Sakař supervizor programu Pět P v Brně; Stanislava Šrajerová starostka obce Kostelecké Horky; Ludmila Frankotová a Lenka Snítilá občanky Kosteleckých Horek; Adriana Skálová autorka loga sbírky; Eva Divišová grafička tiskovin sdružení; PhDr. Magda Wagenknechtová Svobodová z ČNA, koordinátorka projektů pro znevýhodněné; Mgr. Jarmila Turková ředitelka Střední romské školy sociální v Kolíně; Dobrovolníci programu Pět P v Brně Igor Viduna, Lenka Ševčíková, Gabriela Wlosoková, Barbora Macurová, Zita Macurová, Jana Mistrová, Jan Kouřil, Tomáš Procházka, Lenka Budková, Martina Kánská, Veronika Lukáčová, Zuzana Pokorná, Eliška Bartošová, Anna Černohlávková, Vladimíra Nováková, Lucie Stránská, Soňa Buchtíková, Michal Dess, Aneta Dvořáková, Monika Fukalová, Lucia Henčelová, Petra Knapovská, Petr Lukeš, Kamila Mrtvicová, Dagmar Murová, Jan Tolar, Václav Tolar, Martin Vávra; Dobrovolníci pomáhající v kancelářích sdružení a s vysíláním dobrovolníků do zahraničí: Jana Plachá, Irena Tinková, Martina Fukalová, Sylvia Horáková, Hana Urbanová, Barbora Ocásková, Jiří Škoda, Karolina Svitková, Lumír Sláma, Lucie Lunetová, Lucie Šerá, Martina Nýčová, Lenka Škrábalová, Radek Schich, Eva Doležalová, Filip Lexa, Tomáš Brambora, Barbora Jandová, Michala Beerová, Tereza Hudcová; Další pomáhající dobrovolníci: Martina Holcová, Matouš Hora, Jan Houška, Klára Dvořáková, Martina Jirasová, Ondřej Kábela, Jakub Novák, Dagmar Klimentová, Hana Gašpariková, Hana Faltová, Olga Hlinková, Magda Šimonová, Klára Musilová, Miroslav Bohdálek, Martina Kostelecká, Radka Namyslová, Hanka a Julie Kalinovy, Jana Marešová, Pavel Trojan, Veronika Harouková, Veronika Křístková, Hana Klenovská, Anna Křižanová, Monika Fukalová, Andrea Tošenovjanová, Milena Kudláčková, Tomáš Kundrát, Kateřina Boukalová, Martin Starý; Zdena Olivová, rodina Snítilova, Pavel Voborník, Antonín Ulrych, manželé Urbanovi, Slávek Klecandr, Jirka Zeman, Libuše Chládková, Pavel Albrecht, Tomáš Frankota, manželé Koudelkovi, Petr Rybář, Zdenek Štaffen, Adéla Koudelková, Blanka Prudičová, manželé Kubíkovi, Ester Sikorová, Míša Potančoková, Petr Líčeník, Zdeněk Hašek, Irena Herová, Vendula Havlíčková, Aleš Kaděra, Petra Klingerová, Filip Honsa, Jana Krtičková, Vilma Kaplanová, Václav Bruckner, Beata Merclová, Bohumír Dragoun, Iljana Miethe, Annika Kaehlert, Nele Weinghartner, Martin Bulla, Jan Kapoun, Jakob Smeb, Tomasz Mincer, Andrea Bachtíková, Samuel Cornee, Anette Römer, Dominique Petit, Vincent Bouchner. A všem ostatním, na něž se v tomto seznamu nedostalo. Foto: Archiv INEX-SDA 19

20 INFORMACE O SDRUŽENÍ Název: INEX Sdružení dobrovolných aktivit Web: Sídlo sdružení: Senovážné náměstí 24, Praha 1 Datum a číslo registrace: dne , VS /91-R Statutární zástupce: předseda sdružení Mgr. Petr Kulíšek KONTAKTNÍ ÚDAJE INEX SDA Praha Senovážné náměstí 24 (5.patro), Praha 1 Tel.: Mobil: , Fax: Foto: Klára Dvořáková (Rusko) Venkovské centrum INEX SDA Modrý dům Kostelecké Horky 25, pošta Kostelec nad Orlicí Tel.: škola Modrý dům , Fax: Místní skupina INEX SDA Brno Anenská 10, Brno Tel.: , Mobil: Regionální pobočka INEX SDA Bílé Karpaty IN klub, Tvarožná Lhota Tel.: Výroční zpráva za rok 2004 Vydal: INEX Sdružení dobrovolných aktivit v červnu 2005 Redakce: Klára Dvořáková, Šárka Kulíšková Grafická úprava: Eva Divišová Náklad: 500 výtisků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí

Posláním naší organizace je: Integrace zdravotně postižených v produktivním věku, studentů a osob nad 50 let Ochrana životního prostředí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Poslání organizace 3. Základní informace 4. Činnosti a akce 5. Hospodaření organizace 6. Spolupráce 7. Poděkování za pomoc a podporu 8. Kontakty Úvodní slovo:

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Obce K ajinu n u t vo o í l idé d, Obce Strážnicka S rážni n c i ko Obce Strážnicka

Obce K ajinu n u t vo o í l idé d,  Obce Strážnicka S rážni n c i ko Obce Strážnicka 24.7.2011 Obce dnes patří mezi hlavní hybatelé v managementu krajiny vlastní mnoho pozemků, zadávají plánovací dokumentace a pozemkové úpravy. Ve spolupráci se zemědělci, správou lesů a dotčenými státními

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 INEX Sdružení dobrovolných aktivit Výroční zpráva za rok 2005 SLOVO NA ÚVOD Vážení přátelé, dobrovolníci a kolegové, je mi příjemnou povinností shrnout minulý rok, v každém případě alespoň to, co přinesl

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období

AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období AKČNÍ PLÁN Místní koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro město Přerov na období 212-215 Zpracoval: Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MMPr Přerov (V/212) Schváleno: Usnesením

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

RDMP Výroční zpráva 2011

RDMP Výroční zpráva 2011 RDMP Výroční zpráva 2011 Kdo jsme? Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy zastřešuje organizace, které naplňují ve smyslu Úmluvy o právech dítěte volný čas dětí a mládeže a sídlí na území Prahy. Naším

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace - environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Organizace provozuje pobytové středisko

Více

Dobrovolníci programu Pět P

Dobrovolníci programu Pět P VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 OBSAH Obsah... 1 Úvodní slovo... 3 Vznik sdružení a jeho poslání... 4 Vznik sdružení... 4 Poslání sdružení... 4 Cílové skupiny... 5 Děti... 5 Neziskové organizace... 5 Klienti neziskových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace neformálního vzdělávání, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Asociace neformálního vzdělávání, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace neformálního vzdělávání, o.s. 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CÍLE Asociace neformálního vzdělávání, o.s. Na Mýtě 1556/10 700 30 Ostrava Jih IČ: 01317610 Založena: 4.1.2013 PROČ JSME VZNIKLI

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační

Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační Mgr. Michaela Veselá Regionální konzultant programu EU Mládež v akci pro Plzeňský kraj a odborná pracovnice pro mimoškolní oblast, Koordinační centrum českoněmeckých výměn mládeže Tandem, Plzeň E-mail:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc.

Výroční zpráva ABC o.p.s. Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. Výroční zpráva 2014 Jsme lidé, kteří když mohou, tak pomohou. Pevně věříme, že takových je víc. ABC o.p.s. Telefon 720 183 128 Karola Šmidkeho 1823/9 708 00 Ostrava - Poruba www.autistickedite.cz info@abc-ops.cz

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz

AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí. Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz AU PAIR a kulturně výměnné pobyty v zahraničí Ing. Zdeněk Moravec obchodní zástupce e-mail: zdenek.moravec@studentagency.cz STUDENT AGENCY Téměř 20 let praxe kulturně-výměné pobyty au pair pobyty pracovní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY OSADNÍCI JAROMĚŘ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2007 Úvod Rok 2007 byl již šestým od založení ZO ČSOP Osadníci Jaroměř. Naše organizace se neustále vyvíjí tím směrem, jaký jsme si

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením)

Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu!

III.fáze Make a Connection v České republice. Vyhlášení v 8. ročníku programu! III.fáze Make a Connection v České republice Vyhlášení v 8. ročníku programu! Make a Connection Připoj se Součástí globální iniciativy International Youth Foundation (IYF) a společnosti NOKIA na podporu

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2016 1 Strana 1 2 1. Výsadba ovocných stromů pokračování aleje Na Vetlu -již vysazená ovocná alej bude pokračovat ve své délce, akce proběhne jako veřejná aktivita rodin

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Závěrečný účet za rok 2012 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Svazek obcí Mikroregion obcí

Více

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2010

Výroční zpráva MAS Znojemské vinařství, o.s. za rok 2010 Impulsy pro novou kvalitu života na venkově SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ - EVROPSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ 1 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4

Více

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR Veletrh ve všeobecné informační zkratce Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2014 16-19.1.2014 Veletrh ve všeobecné informační zkratce Tandem veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR byl oficiálně zahájen v pavilonu P přestřižením pásky, kterého

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok

ZELENÉ BYDLENÍ. Naše poslání. Občanské sdružení. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok Občanské sdružení ZELENÉ BYDLENÍ Výroční zpráva a zpráva o hospodaření za rok 2013 Naše poslání Posláním občanského sdružení Zelené bydlení je propagovat a prosazovat do každodenního života principy trvale

Více