Návrh optimalizace svozu odpadů. členských obcí. společnosti SOMPO, a.s.

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh optimalizace svozu odpadů. členských obcí. společnosti SOMPO, a.s."

Transkript

1 Návrh optimalizace svozu odpadů členských obcí společnosti SOMPO, a.s. Duben 2018

2 Obsah 1. Preambule Optimalizace systému svozu odpadů Organizační struktura společnosti Kapacity společnosti Přehled technologií, softwarů a dalších nástrojů v oblasti adresného svozu a logistiky odpadů Návrh nakládání se směsným komunálním odpadem v souvislosti plánovaných legislativních změn Základní údaje Název projektu Objednatel Zpracovatel Použité podklady Úvod Zájmová oblast Statistické údaje Zástavba, obydlenost bytů Přehled zařízení SOMPO, a.s Popis politicko-legislativního vnějšího prostředí Skládkovací poplatek Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s REMA AOS, a.s INTERSEROH Czech, a.s Místní poplatek Motivační systémy Úvodní analýza procesů akciové společnosti SOMPO Organizační struktura Analýza kapacit společnosti Odpadové hospodářství obcí SOMPO, a.s Analýza produkce odpadů členských obcí společnosti SOMPO, a.s Směsný komunální odpad: Papír Plast Sklo BRO Porovnání produkce odpadů

3 8. Návrhová část Nulová varianta Varianta Varianta Investiční náklady Harmonogram Model financování Dotace ze OPŽP Bankovní úvěr Zvýšení základního jmění Provozní financování Predikce vývoje nákladů varianta Predikce vývoje nákladů varianta Predikce vývoje nákladů varianta Porovnání variant Závěr Environmentální aspekty Variant Ekonomické aspekty Variant Sociální aspekty Variant Varianta Varianta Nulová varianta Doporučení přehled technologií, softwarů a dalších nástrojů v oblasti adresného svozu a logistiky odpadů Hardware RFID Optické identifikátory (QR a čárové kódy) Vážení Software Tvorba a optimalizace tras s monitoringem výsypů Odpadové CRM a výpočet poplatku pro jednotlivé občany návrh nakládání se směsným komunálním odpadem v souvislosti plánovaných legislativních změn MBÚ ZEVO Planá nad Lužnicí ZEVO SAKO Brno a.s Seznam obrázků

4 13. Seznam tabulek Seznam použitých zkratek Přílohy (poskytnuty elektronicky)

5 1. Preambule Tento dokument je verzí pro výkonné řídící pracovníky SOMPO, a.s. Jeho hlavním výsledkem je položit otázky v klíčových oblastech: 1.1. Optimalizace systému svozu odpadů Jakou optimalizaci svozu odpadů a v jakém rozsahu považuje SOMPO, a.s. za dobrou? 1.2. Organizační struktura společnosti Má SOMPO, a.s. zájem sestavit projektový tým pro zavedení optimalizovaného systému nakládání s odpady? 1.3. Kapacity společnosti Chce akciová společnost SOMPO internalizovat outsourcovaný svoz odpadů? Chce akciová společnost SOMPO intenzifikovat svou obchodní činnost zejména u živnostníků a průmyslu? 1.4. Přehled technologií, softwarů a dalších nástrojů v oblasti adresného svozu a logistiky odpadů Chce se SOMPO, a.s. zabývat adresnou identifikací nádob, vážením odpadu při svozu, či zavedením IT opory procesu dispečinku svozu odpadů a automatickou ovou fakturací? 1.5. Návrh nakládání se směsným komunálním odpadem v souvislosti plánovaných legislativních změn Chce SOMPO, a.s. se SAKO Brno, a.s. uzavřít memorandum o spolupráci ve věci energetického využití odpadů? 5

6 2. Základní údaje 2.1. Název projektu Návrh optimalizace svozu odpadů členských obcí společnosti SOMPO, a.s Objednatel SOMPO, a.s. Svatovítské náměstí Pelhřimov IČ: Datová schránka: xu4gddz Zastoupený: Jiří Zenáhlík, předseda představenstva Tel.: Ing. Lukáš Vlček, místopředseda představenstva Tel.: , Zpracovatel ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. třída Kpt. Jaroše 1922/3, Černá Pole (Brno-střed), Brno IČ: Datová schránka: j489vqy Zastoupený: Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, jednatel společnosti Tel.: Mgr. Daniela Baráková, Ph.D., jednatel společnosti Tel.:

7 Zpracovatel dokumentu: Ing. Jaromír Žákovský Tel.: Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA, jednatel společnosti Tel.: Použité podklady - Výkazy pro EKO-KOM a.s. - Požadavky a konzultace objednatele - Šetření mezi členskými obcemi - POH Kraje Vysočina - Internetové servery: Další podkladové materiály, jako zdroje informací, jsou zmíněny pod příslušnými grafy, tabulkami a v textu. 7

8 3. Úvod Cílem dokumentu je zhodnocení stávajícího odpadového hospodářství v území obsluhovaném společností SOMPO, a.s., porovnání výsledků a návrh opatření pro optimalizaci fungování nejen dílčích sytému hospodaření s odpady v členských obcích, ale v konečném důsledku i společnosti SOMPO, a.s. jako firmy poskytující svým zákazníkům kvalitní a komplexní služby v souladu s platnou legislativou a s ohledem na celkový vývoj moderních trendů v odpadovém hospodářství a souvisejících změn v zákonech Zájmová oblast Zájmovou oblast tvoří území 117 obcí, které jsou současně akcionáři společnosti SOMPO, a.s. Tato oblast zaujímá severozápadní část Kraje Vysočina a částečně zasahuje též do kraje Jihočeského (Smilovy Hory, Dolní Hořice) Statistické údaje Členy a akcionáře společnosti SOMPO, a.s. tvoří: - 7 měst - 4 městyse obcí Celkově společnost SOMPO, a.s. ve svých obcích obsluhuje cca obyvatel, přičemž nejmenší obcí je Vysoká Lhota s 15 obyvateli a největším městem je Humpolec s necelými obyvateli. Průměrný počet občanů v dotčených obcích: Rok 2016 Rok 2017 Rok obyvatel obyvatel obyvatel Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích je uveden v tabulkách měrných produkcí jednotlivých komodit odpadu. V obcích/městech nad obyvatel žije celkově cca lidí. Statistika věkového rozložení nebyla, z důvodu velkého rozsahu dat a nízké vypovídající úrovni, zpracována. Obecným trendem je stárnutí populace, a to především na venkovských sídlech. Mladí lidé se po ukončení studií často přesouvají do větších měst. V rámci oblasti svozové společnosti SOMPO, a.s. dochází k pozitivnímu saldu, tedy obyvatel mírně přibývá. 8

9 3.3. Zástavba, obydlenost bytů Pro potřeby zpracování dokumentu byl podrobně zpracován způsob bydlení a zástavba v zájmovém území na úroveň jednotlivých obcí. Údaje jsou uvedeny v příloze 2 obydlenost. Souhrnně lze konstatovat, že v lokalitě převažuje spíše vilová zástavba, respektive způsob bydlení v rodinných domech. Celková bilance obyvatel i bytů v rodinných domech dosahuje cca 70 %. Vzhledem ke znalosti místních podmínek v daném regionu lze, i přes poměr obyvatel ve větších městech uvedený v předchozí kapitole, konstatovat spíše vesnickou sídelní formu Přehled zařízení SOMPO, a.s. Společnost SOMPO, a.s. je v současné chvíli provozovatelem následujících zařízení určených k nakládání s odpady (dle 14 odst. 1, zákona o odpadech): Skládka odpadů Hrádek u Pacova Umístění: Hrádek u Pacova, Pacov Souřadnice N 49 29,446 E 15 02,122 IČZ: CZJ00052 IPPC: MZPR98EJF967 Kategorizace zařízení: Skládkování - Zařízení S-OO (ostatní odpad) Překladiště Humpolec: Umístění: Brunka, Humpolec Souřadnice N 49 33,460 E 15 20,929 IČZ: CZJ00105 IPPC: Kategorizace zařízení: Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona Překladiště Počátky: Umístění: Nádražní ul., Počátky Souřadnice N 49 15,392 E 15 14,113 IČZ: CZJ00106 IPPC: Kategorizace zařízení: Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona Třídící linka Hrádek u Pacova: Umístění: Hrádek u Pacova, Pacov Souřadnice N 49 29,450 E 15 02,276 IČZ: CZJ00297 IPPC: Kategorizace zařízení: Balení, paketace, dělení a lisování odpadu Třídění, dotřídění odpadu Sběr a výkup odpadů kromě autovraků a elektrozařízení dle části 4. dílu 8. zákona 9

10 4. Popis politicko-legislativního vnějšího prostředí V posledním roce se v rámci Evropské unie čím dál častěji skloňuje termín CIRCULAR ECONOMY. Takzvané cyklické hospodářství či cirkulární ekonomika usiluje o uzavírání cyklů výroby a spotřeby tak, aby byly nezbytné suroviny čerpány v rámci uzavřené smyčky, a to s cílem co nejvíce snížit spotřebu přírodních zdrojů, jež nejsou obnovitelné. Cyklické hospodářství je založené na společnosti, jež recykluje, snižuje produkci odpadů a využívá odpadů jako zdroje. Obrázek 1: Schéma cirkulární ekonomiky Česká republika (ČR) jakožto člen Evropské unie (EU) se tedy musí řídit jejími principy nakládání s odpadem, které jsou obecně známé jako hierarchie nakládání s odpadem Skládkovací poplatek V porovnání se zeměmi jako je Německo, Dánsko nebo Rakousko, kde převažujícím způsobem nakládání s odpady je recyklace, kompostování a spalování, má ČR problém s příliš velkým množstvím skládkovaného odpadu. 10

11 Obrázek 2: Přehled způsobů nakládání s komunálními odpady v jednotlivých členských zemích EU za rok 2012 (zdroj: EUROSTAT) To je důvodem, proč se v současné době hovoří zejména o tzv. zákazu skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu (dále také jen zákaz skládkování ) a o zvyšování poplatků za odstranění odpadů formou skládkování, což je logickým (a jediným navrhovaným) ekonomickým nástrojem zákazu skládkování. V novém návrhu zákona o odpadech je uvažován níže uvedený výhled vývoje skládkovacího poplatku. Zda bude takto lineární, nebo skokový, či zda vůbec bude, je otázkou, ale přesto se jedná o velmi pravděpodobný vývoj. Dílčí základ poplatku za ukládání Poplatkové období v roce a dále využitelného odpadu (Kč/t) zbytkového odpadu (Kč/t) nebezpečného odpadu (Kč/t) vybraného technologického odpadu (Kč/t) Tabulka 1: Předpokládaný vývoj skládkovacího poplatku 11

12 4.2. Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s. Ve smyslu zákona o obalech přerozděluje EKO-KOM a.s., zatím jediná autorizovaná obalová společnost (AOS) v ČR, finance na zajištění zpětného využití obalových odpadů. Jde především o papír, plast, sklo, nápojové kartony a okrajově kovy. Tyto peníze jsou důležitým výnosem odpadového hospodářství obcí. Vzhledem k charakteru jejich vzniku nelze předpokládat jejich dlouhodobý celorepublikový růst. Spíše naopak. Nelze také predikovat s jistotou jejich výši a způsob výpočtu REMA AOS, a.s. Nově vzniklá společnost REMA AOS, a.s. předložila Ministerstvu životního prostředí žádost o udělení autorizace, včetně všech legislativně požadovaných příloh, autorizační projekt nevyjímaje. Je otázka, zda případný vznik přinese více peněz do systému zpětného odběru obalových odpadů, nebo spíše méně INTERSEROH Czech, a.s. Jde o iniciativu především skupiny Alba Group a Agrofert, které se snaží získat autorizaci pro druhou AOS. Vzhledem k tomu, že základní proklamace zástupců Interseroh hovoří o snížení nákladů pro výrobce obalů a zvýšení příjmů pro úpravce a původce odpadů cestou pouhé efektivizace řízení systému, lze předpokládat spíše snížení přísunu financí pro obce a možnou dočasnou destabilizaci systému. V roce 2015 byla jejich žádost o autorizaci ze strany Ministerstva životního prostředí zamítnuta Místní poplatek Některé legislativní snahy hovoří o povinnosti obcí nastavit místní poplatek občanům tak, aby nemohli dotovat systémy nakládání s komunálním odpadem z jiných rozpočtových kapitol, tedy promítnout skutečné náklady obce na nakládání s komunálním odpadem do výše místního poplatku, který zaplatí občan Motivační systémy V současné době řada obcí nastavuje systém výpočtu a výběru místního poplatku tak, aby byl občan motivován chovat se environmentálně a ekologicky. V některých obcích systémy fungují a obce nemusí na produkci odpadů svých občanů doplácet. Na druhou stranu jsou obce, které sice na systém nakládání s odpady také nedoplácí, ale mají ve svých systémech nakládání s odpadem skryté náklady (např. obec sama sváží tříděné odpady), nebo tyto náklady pouze přenáší na svozové společnosti (velice nízká cena za služby vysoutěžená v rámci konkurenčního boje). Je třeba upozornit na fakt, že zvažuje-li obec zavedení finančního motivačního systému, pak je nutné celý systém přizpůsobit dané obci. Není vhodné pouze přenést systém, který funguje v jiné obci do obce druhé. Tento postup by mohl vést ke zvýšeným nákladům na odpadové hospodářství místo kýženého výsledku, kdy se mají náklady snižovat. 12

13 5. Úvodní analýza procesů akciové společnosti SOMPO 5.1. Organizační struktura Představenstvo Společnost je strategicky řízena představenstvem. Jeho členové jsou ředitel společnosti (Jiří Zenáhlík) akciové společnosti (předseda) a zástupci klíčových vlastníků: Ing. LUKÁŠ VLČEK (místopředseda), Bc. JAN BROŽEK, KAREL CHMEL, ZDENĚK RAJDLÍK, Mgr. JIŘÍ KUČERA, FRANTIŠEK PINKAS, Mgr. MILAN ŠMÍD, Mgr. KAREL ŠTEFL, JIŘÍ ZELENKA. Dozorčí rada Společnost je ze zákona dohlížena dozorčí radou, jejíž členové jsou opět zástupci vlastníků: Mgr. ZDENĚK VANĚK, MARTIN MALINA, JAROSLAV POSPÍŠIL, BOHUMIL BUŠEK, ZDENĚK SMRČKA, MIROSLAV TŘÍSKA. Ředitel společnosti Jemu podřízení jsou Ekonom (účetní) Marketing a komplexní vedení odpadů, Vedoucí provozu a investic. Ekonom Jemu podřízený je účetní spravující pokladnu, fakturaci a další ekonomické podpůrné procesy. Marketing, komplexní vedení evidence odpadů Vedoucí provozu Má podřízené veškeré dělnické pracovníky a vedoucí středisek. Je naprosto klíčovým člověkem firmy. Důležitý proces tvorby tras je prováděn ručně v excelu. Shrnutí: Organizační strukturu lze považovat za dobře nastavenou a plně procesně funkční. Je obdivuhodné, že po velmi dlouhou dobu drží 117 akcionářů při sobě. Doporučujeme zavést projektové řízení pro zavedení navrhovaných optimalizací ve svozu odpadů, implementaci softwaru a vylepšení některých komunikačních kanálů v rámci marketingu (www stránky, publikace a podobné detaily). Viz následující kapitoly. Doporučujeme posílit společnost v obchodní činnosti. Domníváme se, že není optimální kombinovat marketing (obchodní činnost) a evidenci odpadů. Doporučujeme tvořit trasy a řídit dispečink pomocí na trhu dostupného softwarového vybavení. 13

14 6. Analýza kapacit společnosti Společnost disponuje šesti svozovými vozidly pro svoz odpadů a jedním rezervním. Přibližně polovina svozové oblasti je outsourcována u společnosti Technické služby Humpolec s.r.o. a soukromého dopravce Jiřího Netouška. Podrobně je určení svozu v jednotlivých obcích zpracováno v příloze č. 3. Stávající kapacity považujeme za dostatečné i po provedení optimalizace systému svozu odpadů Dále disponuje společnost dvěma soupravami pro převoz SKO, jedním vozidlem pro svoz skla a jedním vozidlem pro svoz VOK. Tyto by měli být dostatečné i pro případný odvoz SKO do spalovny v Brně. Společnost disponuje skvělou třídírnou. Současná kapacita je 2000 tun plastu a 2000 tun papíru, která není zcela využita. Velkou příležitostí a synergií s optimalizací svozu odpadu je zavedení druhé směny a výrazné zvýšení výkonnosti třídírny. 14

15 7. Odpadové hospodářství obcí SOMPO, a.s Analýza produkce odpadů členských obcí společnosti SOMPO, a.s. Vývoj produkce odpadu vznikajícího na území svozové oblasti společnosti SOMPO, a.s. Níže zpracované údaje jsou převzaty z kvartálních výkazů pro EKO-KOM a.s., které za své obce podává společnost SOMPO, a.s. Údaje nebyly ověřovány s údaji v ročních hlášeních ISPOP. Až na výjimky v nich také nejsou zahrnuty množstevní údaje odpadů předávaných přímo občany na zařízení mimo systém odpadového hospodářství města. Pro porovnatelnost údajů byly hodnoty přepočteny na měrné ukazatele Směsný komunální odpad: Členské obce počet obyvatel Měrná produkce SKO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 1 město Černovice ,67 339,34 334,93 337,31 2 město Červená Řečice ,97 258,69 250,90 259,52 3 město Horní Cerekev ,12 259,96 258,87 260,32 4 město Humpolec ,32 175,53 174,06 175,30 5 město Pacov ,20 177,51 169,50 176,07 6 město Počátky ,89 190,67 182,71 188,76 7 město Žirovnice ,06 196,95 196,77 197,93 8 městys Božejov ,31 200,07 201,12 199,84 9 městys Lukavec ,11 216,92 212,79 216,27 10 městys Nová Cerekev ,02 228,05 229,88 228,65 11 městys Nový Rychnov ,93 251,71 245,61 252,42 12 obec Arneštovice ,34 164,12 156,89 159,78 13 obec Bácovice ,03 225,29 215,49 219,27 14 obec Bělá ,56 225,30 216,75 222,87 15 obec Bořetice ,31 258,80 278,67 269,59 16 obec Bořetín ,89 317,40 310,82 317,70 17 obec Bratřice ,91 204,59 214,31 207,60 18 obec Budíkov ,44 241,01 230,96 240,14 19 obec Buřenice ,09 194,96 188,00 193,68 20 obec Bystrá ,26 341,15 346,47 340,63 21 obec Cetoraz ,33 206,33 204,27 202,98 22 obec Čáslavsko ,51 434,63 403,90 416,35 23 obec Častrov ,15 272,66 253,38 269,73 24 obec Čejov ,54 243,48 248,09 248,04 25 obec Čelistná ,67 191,16 187,19 192,01 26 obec Černov ,87 216,17 218,82 221,62 27 obec Čížkov ,69 253,53 250,04 247,75 28 obec Dehtáře ,56 196,49 195,89 195,65 15

16 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce SKO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 29 obec Dobrá Voda ,07 320,22 333,79 317,02 30 obec Dobrá Voda u Pacova ,86 132,81 130,05 133,91 31 obec Dolní Hořice ,37 284,29 278,05 280,57 32 obec Dubovice ,89 201,63 194,78 199,10 33 obec Důl ,70 391,04 369,95 382,56 34 obec Eš ,14 367,15 377,51 377,60 35 obec Hojanovice ,89 254,88 252,14 255,97 36 obec Hojovice ,13 460,88 499,04 471,02 37 obec Horní Rápotice ,16 196,26 189,66 193,03 38 obec Horní Ves ,96 213,84 211,56 211,12 39 obec Hořepník ,28 275,48 198,08 248,61 40 obec Hořice ,83 236,10 231,27 235,07 41 obec Chýstovice ,76 525,69 514,79 544,75 42 obec Chyšná ,24 206,52 211,69 211,15 43 obec Jankov ,25 408,18 388,30 386,91 44 obec Ježov ,24 213,84 205,91 211,66 45 obec Jiřice ,36 247,69 241,52 246,86 46 obec Kaliště ,07 329,33 309,56 318,65 47 obec Kámen ,01 188,31 185,09 192,47 48 obec Kejžlice ,14 241,35 234,61 240,70 49 obec Koberovice ,56 310,02 297,86 310,48 50 obec Kojčice ,06 199,67 196,11 187,28 51 obec Komorovice ,05 290,22 278,51 284,59 52 obec Košetice ,54 233,44 229,34 230,44 53 obec Krasíkovice ,43 184,45 180,63 183,50 54 obec Křeč ,90 250,81 240,63 246,45 55 obec Křelovice ,88 302,05 297,73 300,22 56 obec Křešín ,76 402,29 392,14 390,73 57 obec Leskovice ,21 214,57 205,92 214,90 58 obec Lesná ,59 227,33 235,33 230,75 59 obec Lhota Vlasenice ,33 360,48 382,17 378,33 60 obec Libkova Voda ,12 245,32 252,58 254,67 61 obec Lidmaň ,78 196,83 180,95 192,85 62 obec Litohošť ,73 339,16 337,57 345,15 63 obec Martinice u Onšova ,13 435,06 426,03 438,07 64 obec Mezilesí ,69 350,46 349,01 351,72 65 obec Mezná ,91 182,10 165,84 174,95 66 obec Mladé Bříště ,67 420,49 299,44 371,87 67 obec Mnich ,42 288,09 303,78 297,10 68 obec Moraveč ,06 300,90 297,74 303,23 69 obec Mysletín ,43 236,07 234,94 232,48 70 obec Nová Buková ,57 294,39 288,28 301,08 71 obec Obrataň ,60 252,20 228,47 217,42 72 obec Olešná ,39 192,48 194,26 195,04 16

17 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce SKO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 73 obec Ondřejov ,75 151,18 146,13 150,69 74 obec Onšov ,35 152,12 156,28 157,25 75 obec Pavlov ,65 172,36 162,14 162,38 76 obec Píšť ,92 394,27 395,99 401,39 77 obec Polesí ,02 344,88 291,83 320,24 78 obec Pošná ,18 300,20 279,61 297,00 79 obec Proseč ,49 269,59 263,99 265,36 Proseč pod 80 obec Křemešníkem ,90 228,01 203,65 213,52 81 obec Putimov ,68 162,71 179,53 166,64 82 obec Rodinov ,25 152,24 150,69 153,39 83 obec Rovná u Hořepníka ,48 295,13 289,01 297,21 84 obec Rynárec ,18 199,47 193,60 197,75 85 obec Řečice ,47 353,14 409,82 374,81 86 obec Salačova Lhota ,87 185,66 142,56 158,70 87 obec Samšín ,88 173,01 173,82 173,91 88 obec Sedlice ,98 300,40 316,30 309,89 89 obec Senožaty ,23 178,43 170,30 178,65 90 obec Smilovy Hory ,98 373,98 333,81 345,25 91 obec Staré Bříště ,65 356,40 316,79 338,28 92 obec Stojčín ,46 244,51 241,31 244,09 93 obec Střítež ,58 183,02 159,94 166,51 94 obec Střítež pod Křemešníkem ,58 217,06 212,55 210,73 95 obec Svépravice ,37 239,79 228,79 240,99 96 obec Syrov ,28 294,39 277,19 285,29 97 obec Těchobuz ,21 185,41 266,46 218,02 98 obec Ústrašín ,64 203,89 117,90 170,48 99 obec Útěchovice ,05 282,46 268,58 273,36 Útěchovice pod 100 obec Stražištěm ,19 239,21 243,18 239, obec Útěchovičky ,57 233,64 225,66 228, obec Velká Chyška ,20 267,40 243,67 256, obec Velký Rybník ,53 169,67 179,14 171, obec Veselá ,50 233,02 234,69 223, obec Věžná ,73 297,21 283,33 290, obec Vojslavice ,18 384,38 357,20 374, obec Vokov ,47 148,43 143,66 151, obec Vyklantice ,74 463,97 476,08 463, obec Vyskytná ,57 189,38 187,49 191, obec Vysoká Lhota ,43 560,75 549,11 538, obec Vystrkov ,92 215,37 208,66 215, obec Zachotín ,51 254,25 259,10 258, obec Zajíčkov ,88 184,45 182,23 183, obec Zhořec ,17 184,45 198,00 189, obec Zlátenka ,32 178,96 175,25 181,84 17

18 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce SKO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 116 obec Želiv ,51 283,37 275,73 283, obec Žirov ,25 225,95 256,74 238,98 Tabulka 2: měrná produkce směsného komunálního odpadu (zdroj: výkaz EKO-KOM a.s.) Průměrné hodnoty měrné produkce směsného komunálního odpadu za celou oblast SOMPO, a.s. činí: ,49 kg/obyv/rok ,62 kg/obyv/rok ,97 kg/obyv/rok Celkový průměr ve sledovaném období je 221,69 kg/obyv/rok. Jednotlivé obce se v měrné produkci značně liší. Největší měrnou produkci vykazuje obec Vysoká Lhota s průměrnou hodnotou 538,76 kg/obyv/rok. Naopak nejmenší měrnou produkci vykazuje obec Dobrá Voda u Pacova s průměrem 133,91 kg/obyv/rok. Z posuzovaných 117 obcí je v průměrných hodnotách měrné produkce směsného komunálního odpadu pod úrovní 200 kg/obyv/rok celkem 35 obcí ( obcí, obcí, obcí). V tabulce jsou obce označeny modrou barvou. Vyšší průměrnou hodnotu měrné produkce SKO nad 300 kg/obyv/rok vykazuje celkem 30 obcí ( obcí, obcí, obcí). V tabulce označeny šedou barvou. Celková průměrná měrná produkce směsného komunálního odpadu má ve sledovaném období mírně klesající tendenci. Pro orientační porovnání měrné produkce SKO z oblasti svozové společnosti SOMPO, a.s. použijeme údaje převzaté z poslední verze studie Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za r. 2015), který vypracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. průměr obcí ČR Kraj Vysočina velikostní skupina <500 obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel 196,3 kg/obyv 188,0 kg/obyv 208,5 kg/obyv 211,0 kg/obyv 208,3 kg/obyv 208,9 kg/obyv 196,0 kg/obyv Celková průměrná měrná produkce SKO ve sledovaném území svozu společnosti SOMPO, a.s. je výrazně nad srovnávacími údaji ze studie. 18

19 Papír Členské obce počet obyvatel Měrná produkce PAP (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 1 město Černovice ,83 25,24 24,48 24,52 2 město Červená Řečice ,33 15,04 15,63 15,00 3 město Horní Cerekev ,24 13,27 15,79 13,77 4 město Humpolec ,44 18,45 18,11 18,00 5 město Pacov ,71 27,80 26,33 27,28 6 město Počátky ,96 16,03 17,02 15,67 7 město Žirovnice ,82 21,70 21,90 21,14 8 městys Božejov ,97 14,08 15,20 14,42 9 městys Lukavec ,23 15,19 24,21 18,54 10 městys Nová Cerekev ,40 13,40 13,93 13,25 11 městys Nový Rychnov ,27 9,08 12,05 9,80 12 obec Arneštovice ,97 8,92 8,75 8,55 13 obec Bácovice ,25 8,71 8,55 8,50 14 obec Bělá ,24 11,76 11,44 11,15 15 obec Bořetice ,18 22,51 22,63 20,44 16 obec Bořetín ,21 5,35 4,27 4,94 17 obec Bratřice ,53 15,33 18,34 16,07 18 obec Budíkov ,56 11,54 14,92 11,01 19 obec Buřenice ,97 7,43 10,92 8,44 20 obec Bystrá ,84 17,48 17,94 16,76 21 obec Cetoraz ,50 5,83 10,09 7,14 22 obec Čáslavsko ,77 10,60 21,62 14,00 23 obec Častrov ,11 13,74 14,03 13,30 24 obec Čejov ,72 8,98 10,50 8,74 25 obec Čelistná ,23 5,98 8,83 6,68 26 obec Černov ,01 18,46 17,78 17,75 27 obec Čížkov ,60 21,01 20,92 19,18 28 obec Dehtáře ,34 30,65 27,98 29,99 29 obec Dobrá Voda ,56 13,37 12,70 12,54 30 obec Dobrá Voda u Pacova ,02 12,47 12,33 11,94 31 obec Dolní Hořice ,95 11,77 11,20 10,64 32 obec Dubovice ,78 9,02 17,62 11,48 33 obec Důl ,37 20,79 19,86 19,34 34 obec Eš ,05 9,00 13,38 10,48 35 obec Hojanovice ,00 7,39 7,50 7,30 36 obec Hojovice ,26 7,77 6,12 7,05 37 obec Horní Rápotice ,33 14,63 14,51 14,16 38 obec Horní Ves ,15 13,39 14,78 12,77 39 obec Hořepník ,18 13,30 13,51 13,00 40 obec Hořice ,78 11,55 15,45 12,59 41 obec Chýstovice ,03 17,72 14,15 16,97 42 obec Chyšná ,04 10,13 8,46 9,54 19

20 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce PAP (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 43 obec Jankov ,97 19,37 18,63 17,65 44 obec Ježov ,56 12,40 12,25 12,07 45 obec Jiřice ,62 29,36 27,71 29,56 46 obec Kaliště ,75 14,46 18,37 15,53 47 obec Kámen ,28 15,87 26,50 18,55 48 obec Kejžlice ,43 14,11 17,06 14,20 49 obec Koberovice ,66 23,45 23,12 23,07 50 obec Kojčice ,39 21,28 19,15 20,61 51 obec Komorovice ,21 17,40 19,22 15,94 52 obec Košetice ,29 13,91 15,33 13,84 53 obec Krasíkovice ,50 17,33 17,16 16,66 54 obec Křeč ,06 15,41 12,34 14,27 55 obec Křelovice ,98 4,20 4,13 4,11 56 obec Křešín ,43 15,43 12,94 14,27 57 obec Leskovice ,67 12,09 11,72 11,49 58 obec Lesná ,49 19,77 29,35 22,54 59 obec Lhota - Vlasenice ,45 21,16 31,02 23,88 60 obec Libkova Voda ,79 9,87 10,54 9,74 61 obec Lidmaň ,64 12,74 14,36 12,25 62 obec Litohošť ,54 9,55 9,60 9,23 63 obec Martinice u Onšova ,37 19,56 15,61 18,18 64 obec Mezilesí ,57 23,63 20,42 21,87 65 obec Mezná ,03 15,90 15,73 15,22 66 obec Mladé Bříště ,03 7,75 8,47 7,75 67 obec Mnich ,15 11,23 8,84 10,41 68 obec Moraveč ,36 17,95 17,94 16,75 69 obec Mysletín ,49 10,53 10,60 10,21 70 obec Nová Buková ,99 13,17 13,04 12,07 71 obec Obrataň ,11 24,63 26,06 24,26 72 obec Olešná ,63 23,68 13,32 15,88 73 obec Ondřejov ,07 8,81 13,20 9,36 74 obec Onšov ,86 9,65 8,50 9,34 75 obec Pavlov ,42 16,19 15,40 14,67 76 obec Píšť ,78 18,29 18,85 18,30 77 obec Polesí ,83 20,58 18,99 19,47 78 obec Pošná ,70 14,81 15,95 14,49 79 obec Proseč ,45 9,38 9,42 9,09 80 obec Proseč pod Křemešníkem ,97 15,86 14,33 14,39 81 obec Putimov ,60 17,81 17,99 17,47 82 obec Rodinov ,68 6,72 7,74 6,38 83 obec Rovná u Hořepníka ,38 12,83 15,61 13,61 84 obec Rynárec ,91 13,82 15,49 14,07 85 obec Řečice ,17 22,34 22,28 21,93 86 obec Salačova Lhota ,29 25,21 23,59 24,70 20

21 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce PAP (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 87 obec Samšín ,67 9,26 17,14 11,69 88 obec Sedlice ,04 28,20 32,12 28,45 89 obec Senožaty ,33 20,01 21,99 18,78 90 obec Smilovy Hory ,07 12,77 9,92 11,59 91 obec Staré Bříště ,27 11,16 15,34 11,92 92 obec Stojčín ,91 4,59 4,58 4,36 93 obec Střítež ,95 11,85 11,38 11,06 94 obec Střítež pod Křemešníkem ,17 21,24 21,03 19,81 95 obec Svépravice ,92 17,33 16,72 16,66 96 obec Syrov ,08 14,63 14,14 13,95 97 obec Těchobuz ,05 11,42 26,06 15,51 98 obec Ústrašín ,68 7,50 4,26 6,15 99 obec Útěchovice ,26 21,84 21,31 20, obec Útěchovice pod Stražištěm ,66 15,61 16,27 15, obec Útěchovičky ,12 10,16 10,07 9, obec Velká Chyška ,85 17,43 20,82 18, obec Velký Rybník ,54 29,39 25,14 28, obec Veselá ,70 14,44 14,17 13, obec Věžná ,56 4,73 12,22 7, obec Vojslavice ,91 15,73 15,01 15, obec Vokov ,89 15,49 21,20 16, obec Vyklantice ,62 11,27 14,60 12, obec Vyskytná ,93 19,32 15,20 17, obec Vysoká Lhota ,14 39,49 39,06 36, obec Vystrkov ,71 9,58 9,38 9, obec Zachotín ,69 10,88 10,96 10, obec Zajíčkov ,05 5,78 8,07 6, obec Zhořec ,40 14,92 13,06 14, obec Zlátenka ,17 25,21 24,93 22, obec Želiv ,62 8,00 24,17 13, obec Žirov ,78 8,66 13,30 9,91 Tabulka 3: měrná produkce papíru (zdroj: výkaz EKO-KOM a.s.) Průměrné hodnoty měrné produkce papíru za celou oblast SOMPO, a.s. činí: ,05 kg/obyv/rok ,38 kg/obyv/rok ,11 kg/obyv/rok Celkový průměr ve sledovaném období je 17,18 kg/obyv/rok. Do produkce papíru byly zahrnuty i hmotnostní údaje ve výkazech pro EKO-KOM a.s. uváděné ve formě sběru Sběrný dvůr a jiné. Ve formě sběru jiné je často započítán školní sběr papíru. 21

22 Jednotlivé obce se v měrné produkci papíru značně liší. Největší měrnou produkci vykazuje opět obec Vysoká Lhota s průměrnou hodnotou 36,23 kg/obyv/rok. Naopak nejmenší měrnou produkci papíru vykazuje obec Křelovice s průměrem 4,11 kg/obyv/rok. Z posuzovaných 117 obcí je v průměrných hodnotách měrné produkce papíru pod úrovní 10 kg/obyv/rok celkem 26 obcí ( obcí, obcí, obcí). V tabulce jsou obce označeny tmavě šedou barvou. Vyšší průměrnou hodnotu měrné produkce papíru nad 20 kg/obyv/rok vykazuje celkem 19 obcí ( obcí, obcí, obcí). V tabulce označeny světlou, šedomodrou barvou. Celková průměrná měrná produkce papíru má ve sledovaném období konstantně vzrůstající tendenci. Pro orientační porovnání měrné produkce papíru z oblasti svozové společnosti SOMPO, a.s. použijeme údaje převzaté z poslední verze studie Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za r. 2015), který vypracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. průměr obcí ČR Kraj Vysočina velikostní skupina <500 obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel 12,3 kg/obyv 13,6 kg/obyv 9,1 kg/obyv 9,5 kg/obyv 11,2 kg/obyv 12,7 kg/obyv 14,3 kg/obyv Ukazatele výkonu tříděného sběru ve studii jsou proto pouze za část sbíraného papíru v rámci sběrné sítě obce. Při započtení papíru sbíraného jinými způsoby sběru mimo běžnou sběrnou síť (zejména výkupny, sběrné dvory, mobilní sběry, sběry na školách apod.) je celkový výkon sběru papíru v ČR výrazně vyšší, než je uvedeno výše, např. za rok 2015 činila produkce 19,1 kg/obyvatel. Celková průměrná měrná produkce papíru ve sledovaném území svozu společnosti SOMPO, a.s. je vyšší oproti srovnávacím údajům ze studie. 22

23 Plast Členské obce počet obyvatel Měrná produkce PLAST (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 1 město Černovice ,31 16,80 17,27 16,13 2 město Červená Řečice ,84 15,10 14,48 14,81 3 město Horní Cerekev ,10 15,72 16,06 15,29 4 město Humpolec ,41 12,98 13,56 12,65 5 město Pacov ,65 19,41 19,18 18,41 6 město Počátky ,83 11,93 12,62 11,46 7 město Žirovnice ,55 14,13 14,81 13,83 8 městys Božejov ,21 16,08 15,80 15,69 9 městys Lukavec ,49 13,36 15,90 13,92 10 městys Nová Cerekev ,80 16,49 16,09 15,13 11 městys Nový Rychnov ,59 9,30 11,14 9,68 12 obec Arneštovice ,05 22,92 19,84 20,27 13 obec Bácovice ,73 14,92 14,01 14,55 14 obec Bělá ,00 24,43 23,98 23,47 15 obec Bořetice ,98 19,28 18,54 17,27 16 obec Bořetín ,42 11,67 10,07 10,72 17 obec Bratřice ,53 16,72 21,98 17,75 18 obec Budíkov ,67 15,81 17,77 15,75 19 obec Buřenice ,44 12,72 16,37 13,84 20 obec Bystrá ,94 18,16 18,81 17,64 21 obec Cetoraz ,17 10,59 19,98 13,25 22 obec Čáslavsko ,44 28,91 24,06 25,80 23 obec Častrov ,99 16,25 17,82 16,35 24 obec Čejov ,30 10,99 11,48 10,59 25 obec Čelistná ,02 12,06 15,55 12,88 26 obec Černov ,26 19,18 18,64 18,69 27 obec Čížkov ,29 21,17 20,14 19,20 28 obec Dehtáře ,76 30,47 35,94 30,39 29 obec Dobrá Voda ,52 20,02 21,14 18,89 30 obec Dobrá Voda u Pacova ,61 12,57 16,44 13,54 31 obec Dolní Hořice ,42 19,28 17,92 17,88 32 obec Dubovice ,08 28,11 27,71 26,97 33 obec Důl ,59 41,90 38,22 38,90 34 obec Eš ,06 9,82 16,03 11,64 35 obec Hojanovice ,25 6,33 12,30 8,29 36 obec Hojovice ,54 16,95 14,43 15,31 37 obec Horní Rápotice ,84 20,88 19,82 20,18 38 obec Horní Ves ,60 16,23 17,71 15,52 39 obec Hořepník ,25 16,25 15,97 14,82 40 obec Hořice ,24 19,78 19,03 19,35 41 obec Chýstovice ,05 19,34 16,69 18,36 42 obec Chyšná ,09 22,09 21,17 21,12 23

24 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce PLAST (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 43 obec Jankov ,16 40,23 39,06 37,15 44 obec Ježov ,63 21,24 20,08 20,65 45 obec Jiřice ,33 15,99 15,27 15,53 46 obec Kaliště ,53 17,70 20,22 18,48 47 obec Kámen ,40 21,40 26,42 22,41 48 obec Kejžlice ,90 15,53 17,24 14,89 49 obec Koberovice ,32 28,11 26,52 27,65 50 obec Kojčice ,08 17,63 17,51 16,40 51 obec Komorovice ,01 14,40 17,44 13,95 52 obec Košetice ,52 15,38 14,83 14,91 53 obec Krasíkovice ,65 18,00 17,99 17,55 54 obec Křeč ,57 19,60 16,99 18,05 55 obec Křelovice ,67 10,80 10,16 10,54 56 obec Křešín ,27 29,46 26,70 27,15 57 obec Leskovice ,24 12,18 11,28 11,57 58 obec Lesná ,27 42,33 50,03 44,54 59 obec Lhota Vlasenice ,32 28,43 42,34 32,70 60 obec Libkova Voda ,26 9,95 10,13 9,78 61 obec Lidmaň ,34 23,53 21,75 22,20 62 obec Litohošť ,76 19,26 18,48 16,17 63 obec Martinice u Onšova ,07 32,00 27,62 29,57 64 obec Mezilesí ,09 30,93 38,04 31,35 65 obec Mezná ,78 16,03 15,14 15,32 66 obec Mladé Bříště ,07 10,73 10,41 10,40 67 obec Mnich ,90 22,96 19,86 20,57 68 obec Moraveč ,88 21,11 20,14 19,71 69 obec Mysletín ,20 10,94 11,11 10,75 70 obec Nová Buková ,01 20,52 20,51 20,35 71 obec Obrataň ,42 25,09 24,02 23,85 72 obec Olešná ,12 12,93 13,92 12,99 73 obec Ondřejov ,06 8,54 12,77 9,45 74 obec Onšov ,33 13,17 11,92 12,47 75 obec Pavlov ,34 16,82 16,15 15,44 76 obec Píšť ,64 39,16 38,62 35,47 77 obec Polesí ,23 21,37 19,91 20,50 78 obec Pošná ,84 19,90 18,26 18,67 79 obec Proseč ,55 8,03 7,72 7,77 80 obec Proseč pod Křemešníkem ,94 16,48 15,02 15,15 81 obec Putimov ,09 18,18 17,50 17,59 82 obec Rodinov ,39 12,36 14,90 11,55 83 obec Rovná u Hořepníka ,10 21,98 23,61 22,56 84 obec Rynárec ,52 12,81 13,77 12,37 85 obec Řečice ,35 28,70 27,38 28,14 86 obec Salačova Lhota ,30 27,50 41,11 31,30 24

25 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce PLAST (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 87 obec Samšín ,47 15,86 15,65 15,66 88 obec Sedlice ,35 34,19 42,21 35,92 89 obec Senožaty ,52 21,17 20,96 19,22 90 obec Smilovy Hory ,64 25,29 22,30 23,41 91 obec Staré Bříště ,91 23,18 24,01 22,37 92 obec Stojčín ,24 9,26 8,81 8,77 93 obec Střítež ,19 29,86 27,38 27,81 94 obec Střítež pod Křemešníkem ,44 22,06 22,05 20,85 95 obec Svépravice ,10 18,00 17,53 17,54 96 obec Syrov ,72 50,12 46,33 47,72 97 obec Těchobuz ,58 16,72 47,37 25,89 98 obec Ústrašín ,39 10,08 5,46 8,31 99 obec Útěchovice ,19 18,70 17,46 17, obec Útěchovice pod Stražištěm ,44 28,38 29,51 27, obec Útěchovičky ,28 17,40 16,51 16, obec Velká Chyška ,45 14,82 16,42 15, obec Velký Rybník ,79 32,55 36,76 29, obec Veselá ,02 18,00 17,83 16, obec Věžná ,26 20,63 24,33 21, obec Vojslavice ,31 13,47 12,30 13, obec Vokov ,80 16,09 23,04 18, obec Vyklantice ,70 20,49 25,01 21, obec Vyskytná ,60 11,05 11,02 10, obec Vysoká Lhota ,74 39,81 37,61 36, obec Vystrkov ,36 11,59 17,21 12, obec Zachotín ,61 16,96 17,23 16, obec Zajíčkov ,14 9,00 9,07 8, obec Zhořec ,86 32,56 26,69 27, obec Zlátenka ,91 25,41 23,99 22, obec Želiv ,10 20,14 20,73 19, obec Žirov ,72 18,00 22,85 19,19 Tabulka 4: měrná produkce plastu (zdroj: výkaz EKO-KOM a.s.) Průměrné hodnoty měrné produkce plastu za celou oblast SOMPO, a.s. činí: ,14 kg/obyv/rok ,13 kg/obyv/rok ,67 kg/obyv/rok Celkový průměr ve sledovaném období je 15,65 kg/obyv/rok. Do produkce plastu byly zahrnuty i hmotnostní údaje ve výkazech pro EKO-KOM a.s. uváděné ve formě sběru Sběrný dvůr. Nápojový kartón, byť je sbírán ve směsi s plastovým odpadem, nebyl k měrné produkci připočítáván. 25

26 Jednotlivé obce se v měrné produkci plastu značně liší. Největší měrnou produkci vykazuje obec Syrov s průměrnou hodnotou 47,72 kg/obyv/rok. Naopak nejmenší měrnou produkci papíru vykazuje obec Proseč s průměrem 7,77 kg/obyv/rok. Z posuzovaných 117 obcí je v průměrných hodnotách měrné produkce plastu pod úrovní 10 kg/obyv/rok celkem 8 obcí ( obcí, obcí, obce). V tabulce jsou obce označeny hnědou barvou. Vyšší průměrnou hodnotu měrné produkce plastu nad 20 kg/obyv/rok vykazuje celkem 40 obcí ( obcí, obcí, obcí). V tabulce označeny žlutou barvou. Celková průměrná měrná produkce plastu má ve sledovaném období vzrůstající tendenci. Pro orientační porovnání měrné produkce plastu z oblasti svozové společnosti SOMPO, a.s. použijeme údaje převzaté z poslední verze studie Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za r. 2015), který vypracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. průměr obcí ČR Kraj Vysočina velikostní skupina <500 obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel 10,4 kg/obyv 12,1 kg/obyv 12,8 kg/obyv 12,7 kg/obyv 12,4 kg/obyv 11,3 kg/obyv 10,3 kg/obyv Údaje obsažené ve studii mohou být mírně zkresleny faktem, že v některých městech a obcích jsou sbírány pouze vymezené druhy plastů (nejčastěji PET lahve). Celková průměrná měrná produkce plastu ve sledovaném území svozu společnosti SOMPO, a.s. je mírně vyšší oproti srovnávacím údajům ze studie. 26

27 Sklo Členské obce počet obyvatel Měrná produkce SKLO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 1 město Černovice ,55 17,61 20,90 17,69 2 město Červená Řečice ,46 17,72 15,91 18,70 3 město Horní Cerekev ,94 13,52 21,62 16,03 4 město Humpolec ,38 12,49 12,74 12,20 5 město Pacov ,27 21,38 20,13 18,60 6 město Počátky ,86 11,11 13,53 11,17 7 město Žirovnice ,48 15,15 17,42 14,68 8 městys Božejov ,72 18,58 12,16 17,82 9 městys Lukavec ,30 17,93 18,34 17,85 10 městys Nová Cerekev ,84 18,63 19,23 19,57 11 městys Nový Rychnov ,43 11,48 9,47 10,46 12 obec Arneštovice ,71 15,31 12,63 12,89 13 obec Bácovice ,54 12,35 8,78 11,89 14 obec Bělá ,16 12,39 19,82 15,79 15 obec Bořetice ,65 24,92 26,07 23,21 16 obec Bořetín ,72 14,65 16,85 16,74 17 obec Bratřice ,70 19,19 18,57 19,16 18 obec Budíkov ,08 10,36 8,73 9,72 19 obec Buřenice ,62 16,68 14,88 15,06 20 obec Bystrá ,93 17,15 20,08 15,72 21 obec Cetoraz ,11 7,53 10,24 7,96 22 obec Čáslavsko ,94 21,17 23,30 21,47 23 obec Častrov ,46 17,28 16,50 15,08 24 obec Čejov ,19 11,15 12,31 12,21 25 obec Čelistná ,91 13,16 9,55 9,54 26 obec Černov ,73 13,34 17,65 14,57 27 obec Čížkov ,90 7,11 10,65 9,89 28 obec Dehtáře ,57 9,39 22,56 15,84 29 obec Dobrá Voda ,77 20,70 17,79 17,09 30 obec Dobrá Voda u Pacova ,18 7,55 9,95 8,56 31 obec Dolní Hořice ,07 15,40 15,04 14,50 32 obec Dubovice ,67 22,48 23,62 23,92 33 obec Důl ,23 8,40 21,72 13,12 34 obec Eš ,33 12,12 18,60 14,35 35 obec Hojanovice ,25 7,56 5,91 7,91 36 obec Hojovice ,98 9,37 22,11 13,49 37 obec Horní Rápotice ,16 19,49 16,20 17,28 38 obec Horní Ves ,26 12,79 12,87 12,64 39 obec Hořepník ,67 14,35 10,50 12,84 40 obec Hořice ,66 17,41 12,79 13,95 41 obec Chýstovice ,13 22,27 25,76 21,72 42 obec Chyšná ,92 11,58 18,28 16,93 27

28 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce SKLO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 43 obec Jankov ,07 21,60 34,97 22,88 44 obec Ježov ,56 16,93 12,99 15,83 45 obec Jiřice ,80 13,03 9,95 12,26 46 obec Kaliště ,07 18,22 13,77 17,35 47 obec Kámen ,26 14,80 24,99 18,01 48 obec Kejžlice ,84 14,12 15,57 16,18 49 obec Koberovice ,27 22,78 21,32 22,79 50 obec Kojčice ,34 10,60 10,47 9,80 51 obec Komorovice ,18 13,38 13,00 11,52 52 obec Košetice ,94 15,83 15,71 14,16 53 obec Krasíkovice ,05 14,41 14,23 13,23 54 obec Křeč ,60 12,27 13,14 12,34 55 obec Křelovice ,43 8,33 12,02 9,93 56 obec Křešín ,78 22,84 22,59 22,40 57 obec Leskovice ,49 11,98 13,35 11,94 58 obec Lesná ,72 25,52 34,27 24,50 59 obec Lhota Vlasenice ,91 33,40 35,97 40,42 60 obec Libkova Voda ,25 6,50 8,66 6,80 61 obec Lidmaň ,04 10,32 13,00 11,79 62 obec Litohošť ,01 18,57 23,33 24,30 63 obec Martinice u Onšova ,32 15,78 23,04 17,05 64 obec Mezilesí ,47 20,54 22,72 20,91 65 obec Mezná ,34 21,70 14,64 15,23 66 obec Mladé Bříště ,43 6,84 10,41 8,56 67 obec Mnich ,21 10,32 15,53 12,68 68 obec Moraveč ,37 16,72 18,92 15,34 69 obec Mysletín ,97 8,71 12,08 9,59 70 obec Nová Buková ,80 14,42 13,68 13,30 71 obec Obrataň ,55 22,09 13,97 16,20 72 obec Olešná ,31 12,42 9,82 11,85 73 obec Ondřejov ,31 8,57 15,69 12,86 74 obec Onšov ,32 12,41 11,13 11,29 75 obec Pavlov ,96 20,27 20,02 16,75 76 obec Píšť ,31 15,63 17,42 16,45 77 obec Polesí ,56 10,33 29,47 18,45 78 obec Pošná ,34 16,64 15,06 15,68 79 obec Proseč ,03 11,41 13,34 10,93 80 obec Proseč pod Křemešníkem ,49 19,99 15,55 17,68 81 obec Putimov ,58 15,93 21,66 21,06 82 obec Rodinov ,07 15,11 16,99 14,39 83 obec Rovná u Hořepníka ,59 24,50 11,80 17,63 84 obec Rynárec ,29 7,43 9,35 9,69 85 obec Řečice ,04 18,94 16,87 18,62 86 obec Salačova Lhota ,62 17,91 15,62 19,38 28

29 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce SKLO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 87 obec Samšín ,04 23,09 15,24 17,46 88 obec Sedlice ,11 36,44 43,77 36,44 89 obec Senožaty ,07 21,29 19,76 20,71 90 obec Smilovy Hory ,86 20,64 21,64 20,71 91 obec Staré Bříště ,19 13,71 18,61 15,84 92 obec Stojčín ,38 8,42 7,00 7,60 93 obec Střítež ,59 27,71 26,29 24,53 94 obec Střítež pod Křemešníkem ,61 22,35 27,10 23,36 95 obec Svépravice ,93 12,67 13,79 12,80 96 obec Syrov ,18 22,00 11,43 15,20 97 obec Těchobuz ,39 13,84 14,35 12,53 98 obec Ústrašín ,71 10,81 8,91 11,81 99 obec Útěchovice ,85 21,25 23,00 18, obec Útěchovice pod Stražištěm ,12 19,78 26,41 18, obec Útěchovičky ,66 23,15 17,50 19, obec Velká Chyška ,72 15,45 9,57 10, obec Velký Rybník ,02 10,15 14,44 12, obec Veselá ,51 11,85 11,66 11, obec Věžná ,68 17,73 23,89 19, obec Vojslavice ,43 5,31 8,63 8, obec Vokov ,58 9,78 12,48 11, obec Vyklantice ,65 12,59 20,00 17, obec Vyskytná ,77 12,17 9,74 11, obec Vysoká Lhota ,55 17,33 66,45 42, obec Vystrkov ,60 12,39 10,58 10, obec Zachotín ,32 10,35 14,21 11, obec Zajíčkov ,65 6,92 9,88 9, obec Zhořec ,05 20,25 21,22 18, obec Zlátenka ,79 11,30 13,13 13, obec Želiv ,83 13,54 17,77 16, obec Žirov ,53 8,45 15,90 11,96 Tabulka 5: měrná produkce skla (zdroj: výkaz EKO-KOM a.s.) Průměrné hodnoty měrné produkce skla za celou oblast SOMPO, a.s. činí: ,47 kg/obyv/rok ,91 kg/obyv/rok ,56 kg/obyv/rok Celkový průměr ve sledovaném období je 14,65 kg/obyv/rok. Ve svozové oblasti společnosti SOMPO, a.s. je v některých obcích realizován sběr zvlášť bílého a směsného skla. Pro porovnatelnost údajů byly v takovém případě hodnoty pro obě komodity skla sečteny. 29

30 Jednotlivé obce se v měrné produkci skla značně liší. Největší měrnou produkci vykazuje opět obec Vysoká Lhota s průměrnou hodnotou 42,11 kg/obyv/rok. Naopak nejmenší měrnou produkci papíru vykazuje obec Libkova Voda s průměrem 6,80 kg/obyv/rok. Z posuzovaných 117 obcí je v průměrných hodnotách měrné produkce skla pod úrovní 10 kg/obyv/rok celkem 15 obcí ( obcí, obcí, obce). V tabulce jsou obce označeny tmavě zelenou barvou. Vyšší průměrnou hodnotu měrné produkce skla nad 20 kg/obyv/rok vykazuje celkem 18 obcí ( obcí, obcí, obcí). V tabulce označeny světle zelenou barvou. Celková průměrná měrná produkce skla má ve sledovaném období vzrůstající tendenci. Pro orientační porovnání měrné produkce skla z oblasti svozové společnosti SOMPO, a.s. použijeme údaje převzaté z poslední verze studie Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (za r. 2015), který vypracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. průměr obcí ČR Kraj Vysočina velikostní skupina <500 obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel velikostní skupina obyvatel 11,1 kg/obyv 11,9 kg/obyv 13,7 kg/obyv 12,4 kg/obyv 12,3 kg/obyv 11,3 kg/obyv 10,2 kg/obyv Celková průměrná měrná produkce skla ve sledovaném území svozu společnosti SOMPO, a.s. je vyšší oproti srovnávacím údajům ze studie. 30

31 BRO Členské obce počet obyvatel Měrná produkce BRO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 1 město Černovice ,55 465,71 432,29 392,85 2 město Červená Řečice ,44 150,45 147,49 150,13 3 město Horní Cerekev ,85 113,13 115,33 119,43 4 město Humpolec ,18 361,04 305,54 369,59 5 město Pacov ,00 0,00 0,00 0,00 6 město Počátky ,92 89,51 96,98 85,14 7 město Žirovnice ,84 89,44 115,24 97,17 8 městys Božejov ,35 124,62 148,61 133,19 9 městys Lukavec ,00 75,08 75,91 50,33 10 městys Nová Cerekev ,96 387,77 300,00 243,24 11 městys Nový Rychnov ,68 39,41 39,22 39,10 12 obec Arneštovice ,00 0,00 630,95 210,32 13 obec Bácovice ,00 0,00 0,00 0,00 14 obec Bělá ,00 0,00 0,00 0,00 15 obec Bořetice ,00 0, ,85 517,95 16 obec Bořetín ,00 0,00 0,00 0,00 17 obec Bratřice ,00 0,00 457,75 152,58 18 obec Budíkov ,85 134,79 157,10 131,91 19 obec Buřenice ,00 0,00 0,00 0,00 20 obec Bystrá ,24 0,00 313,76 122,67 21 obec Cetoraz ,27 280,82 397,96 299,35 22 obec Čáslavsko ,00 0,00 0,00 0,00 23 obec Častrov ,46 60,68 225,21 112,45 24 obec Čejov ,39 94,74 177,97 111,03 25 obec Čelistná ,00 0,00 0,00 0,00 26 obec Černov ,00 0,00 0,00 0,00 27 obec Čížkov ,00 0,00 0,00 0,00 28 obec Dehtáře ,00 0,00 0,00 0,00 29 obec Dobrá Voda ,10 649,75 502,06 547,30 30 obec Dobrá Voda u Pacova ,00 0,00 168,42 56,14 31 obec Dolní Hořice ,00 0,00 0,00 0,00 32 obec Dubovice ,00 0,00 0,00 0,00 33 obec Důl ,00 0,00 0,00 0,00 34 obec Eš ,00 0,00 0,00 0,00 35 obec Hojanovice ,00 0,00 0,00 0,00 36 obec Hojovice ,00 0,00 0,00 0,00 37 obec Horní Rápotice ,63 0,00 0,00 5,88 38 obec Horní Ves ,00 457,63 479,45 312,36 39 obec Hořepník ,03 255,12 164,27 158,14 40 obec Hořice ,00 0,00 194,74 64,91 41 obec Chýstovice ,00 0,00 0,00 0,00 42 obec Chyšná ,00 0,00 0,00 0,00 31

32 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce BRO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 43 obec Jankov ,00 0,00 0,00 0,00 44 obec Ježov ,00 0,00 0,00 0,00 45 obec Jiřice ,87 40,65 84,36 87,63 46 obec Kaliště ,71 16,16 44,69 23,85 47 obec Kámen ,63 298,51 310,86 291,66 48 obec Kejžlice ,00 0,00 348,36 116,12 49 obec Koberovice ,14 27,69 49,75 34,53 50 obec Kojčice ,00 0,00 0,00 0,00 51 obec Komorovice ,96 354,69 395,41 363,68 52 obec Košetice ,66 90,78 117,23 90,89 53 obec Krasíkovice ,00 0,00 0,00 0,00 54 obec Křeč ,00 0,00 0,00 0,00 55 obec Křelovice ,00 0,00 0,00 0,00 56 obec Křešín ,00 0,00 0,00 0,00 57 obec Leskovice ,00 0,00 0,00 0,00 58 obec Lesná ,00 0,00 0,00 0,00 59 obec Lhota - Vlasenice ,00 0,00 0,00 0,00 60 obec Libkova Voda ,00 0,00 170,21 56,74 61 obec Lidmaň ,00 0,00 0,00 0,00 62 obec Litohošť ,00 0,00 0,00 0,00 63 obec Martinice u Onšova ,00 0,00 0,00 0,00 64 obec Mezilesí ,00 433,33 491,53 308,29 65 obec Mezná ,00 0,00 0,00 0,00 66 obec Mladé Bříště ,92 48,27 73,91 44,37 67 obec Mnich ,00 0,00 0,00 0,00 68 obec Moraveč ,00 318,18 433,67 250,62 69 obec Mysletín ,00 0,00 7,56 2,52 70 obec Nová Buková ,00 0,00 0,00 0,00 71 obec Obrataň ,14 78,60 82,11 79,95 72 obec Olešná ,00 0,00 0,00 0,00 73 obec Ondřejov ,00 0,00 0,00 0,00 74 obec Onšov ,00 0,00 0,00 0,00 75 obec Pavlov ,00 0,00 0,00 0,00 76 obec Píšť ,00 0,00 0,00 0,00 77 obec Polesí ,00 0,00 0,00 0,00 78 obec Pošná ,38 75,00 76,92 75,43 79 obec Proseč ,00 0,00 0,00 0,00 80 obec Proseč pod Křemešníkem ,00 0,00 0,00 0,00 81 obec Putimov ,26 36,53 36,80 36,53 82 obec Rodinov ,00 0,00 0,00 0,00 83 obec Rovná u Hořepníka ,00 0,00 964,91 321,64 84 obec Rynárec ,96 70,14 84,89 61,66 85 obec Řečice ,70 53,44 60,61 60,91 86 obec Salačova Lhota ,00 0,00 307,69 102,56 32

33 Členské obce počet obyvatel Měrná produkce BRO (kg/obyv/rok) p.č. statut název průměr 87 obec Samšín ,00 0,00 0,00 0,00 88 obec Sedlice ,43 131,93 127,01 122,79 89 obec Senožaty ,00 0,00 0,00 0,00 90 obec Smilovy Hory ,32 29,97 27,40 28,23 91 obec Staré Bříště ,00 0,00 0,00 0,00 92 obec Stojčín ,54 202,17 192,27 167,99 93 obec Střítež ,00 0,00 0,00 0,00 94 obec Střítež pod Křemešníkem ,00 0,00 0,00 0,00 95 obec Svépravice ,00 0,00 0,00 0,00 96 obec Syrov ,00 0,00 0,00 0,00 97 obec Těchobuz ,00 0,00 0,00 0,00 98 obec Ústrašín ,00 198,31 0,00 66,10 99 obec Útěchovice ,00 0,00 0,00 0, obec Útěchovice pod Stražištěm ,00 0,00 0,00 0, obec Útěchovičky ,00 0,00 0,00 0, obec Velká Chyška ,20 9,03 23,55 12, obec Velký Rybník ,57 109,29 145,83 106, obec Veselá ,70 337,72 352,17 283, obec Věžná ,34 0,00 341,46 273, obec Vojslavice ,00 0,00 116,43 38, obec Vokov ,00 0,00 0,00 0, obec Vyklantice ,00 0,00 0,00 0, obec Vyskytná ,00 0,00 0,00 0, obec Vysoká Lhota ,00 0, ,67 488, obec Vystrkov ,00 0,00 0,00 0, obec Zachotín ,22 5,79 6,72 6, obec Zajíčkov ,00 0,00 0,00 0, obec Zhořec ,00 0,00 0,00 0, obec Zlátenka ,00 0,00 446,81 148, obec Želiv ,28 4,14 2,24 3, obec Žirov ,00 0,00 0,00 0,00 Tabulka 6: měrná produkce BRO (zdroj: interní databáze SOMPO, a.s., vlastní šetření) Pro komplexní zhodnocení a ucelenou analýzu odpadového hospodářství obcí ve svozové oblasti společnosti SOMPO, a.s. je důležité zařadit i množstevní údaje produkce biologicky rozložitelného odpadu. Jak je patrné z číselných údajů uvedených v tabulce výše, vypovídající charakter příliš nemají. V obcích se až na výjimky BRO systematicky neřeší. V obcích se často realizuje legislativně-technické opatření předcházení vzniku odpadu formou komunitního kompostování, domácího kompostování, případně jejich kombinací. Další obvyklou praxí je, že v blízkosti obce byla vybudována dotovaná kompostárna, provozovatel zřejmě přistavil v obci kontejner, občas vyvezl a vykázal nějaké množství. Často však toto množství je zcela mimo reálné meze. Některé obce se snaží oddělovat množství 33

34 zeleného BRO z domácností (alespoň evidenčně), obvyklou praxí je však výkaznictví včetně BRO včetně údržby obecní zeleně. Z těchto důvodu nebyla měrná produkce BRO dále vyhodnocována. V predikcích návrhových variant však hraje především produkce BRKO významnou úlohu v celkovém chování množstevních toků produkovaných odpadů. Vysoká měrná produkce SKO naznačuje značný podíl BRKO v této směsi Porovnání produkce odpadů Každý jeden průměrný občan na území svozu společnosti SOMPO, a.s. vyprodukuje ročně 221,7 kg směsného komunálního odpadu, 17,2 kg papíru, 15,7 kg plastu a 14,7 kg skla. Při zavedení intenzivnějšího třídění odpadů lze produkci směsného odpadu zásadně snížit, jak je vidět na příkladech dobré praxe obcí, ve kterých proběhla některá z forem inovace a osvěty. Jméno obce/města SKO (t) Obyvatel ORP Kraj kg/obyv./rok Nedašov Zlín Zlínský 93,8 Březí Břeclav Jihomoravský 96,3 Bukovec Frýdek-Místek Moravskoslezský 96,7 Malá Skála Jablonec nad Nisou Liberecký 98,2 Horní Maršov Trutnov Královehradecký 98,4 Kdyně Domažlice Plzeňský 99,0 Tabulka 7: Příklady měst a obcí s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu na občana a rok Porovnáním zjištěných údajů měrné produkce s údaji v tabulce, lze konstatovat, že v obcích obsluhovaných společností SOMPO, a.s. je další podstatný prostor pro zkvalitnění a zefektivnění celého systému nakládání s odpady. (V Březí je zaveden finančně motivační systém ISNO, který je zde vzhledem k tomu, že jde o malou obec v podstatě s výhradně vesnickou, nebo vilovou zástavbou, velmi jednoduše a relativně nenákladně realizovatelný.) V následujícím grafu je porovnávána průměrná produkce odpadu SOMPO, a.s. (kg/občana/rok) s průměrnou produkcí ČR a produkcí v obcích, kde je zaveden nádobový systém adresného svozu tříděných odpadů přímo od jednotlivých domácností. Tedy docházková vzdálenost pro tříděné odpady se rovná vzdálenosti, kterou musí člověk ujít se směsným komunálním odpadem v rámci nemovitosti. Třídění je tedy maximálně pohodlné. U varianty, v porovnání označena jako ISNO, je adresný nádobový svoz doplněn finanční motivací. Každý občan má jinou výši místního poplatku, která závisí na celkovém množství vyprodukovaného odpadu a poměru tříděných odpadů vůči směsnému komunálnímu odpadu. Průměrná data pro ČR byla získána z databáze ISOH, a to pouze u odpadů vedených pod skupinou s katalogovým číslem 20. Je třeba zdůraznit, že data můžou být zkreslená vlivem různého postoje k vykazování živnostenského odpadu podobného komunálnímu a komunálního odpadu skutečně pocházejícího od občanů. 34

35 Obrázek 3: Porovnání produkce jednotlivých druhů odpadu na území obcí pod společností SOMPO, a.s., ČR a obcí, které mají zavedený nádobový svoz tříděných odpadů přímo z jednotlivých domácností V obcích s nádobovým svozem papíru a plastu, je systém doplněn také nádobovým svozem bioodpadu. Graf velmi dobře vykresluje přibližný podíl BRKO v celkovém objemu SKO, který by mohl být materiálově využit oproti stávajícímu odstranění na skládce (SOMPO, a.s.). U obcí, které mají nádobový svoz papíru a plastu není významný rozdíl u variant s a bez finanční motivace. Systém separace skla bývá nastaven ve většině obcí stejně, a to kontejnery umístěnými na kontejnerových stáních, tudíž není ani významný rozdíl mezi porovnávanými variantami. Obecně lze z grafu říci, že pokud se systém svozu doplní o svoz bioodpadu, papíru a plastu významně klesá množství směsného komunálního odpadu, a tedy i náklady obcí, které nemusí tento odpad odstraňovat. 35

36 8. Návrhová část Vzhledem k faktu, že společnost SOMPO, a.s. vlastní celkem 117 obcí, přičemž nejmenší má pouhých 15 obyvatel, není časově reálné ani smysluplné zpracovávat v podrobnostech variantní návrhy pro všechny členské obce. Níže uvedená srovnávací i následující varianty rámcového návrhu byly zpracovány pro 11 největších obcí nad obyvatel (včetně městyse Lukavec, který měl v roce 2017 pouze 988 obyvatel) ve kterých žije obyvatel z celkových Lze tedy konstatovat, že právě těchto 11 největších měst má zásadní význam pro rozvoj celé svozové oblasti společnosti SOMPO, a.s. Dále bylo doplněno zpracování s variantním návrhem průměrných hodnot vykazovaných za celé SOMPO, a.s Nulová varianta Tato varianta představuje pouhou predikci produkce odpadů v případě, že systém zůstane nezměněn. Zahrnuje pouze indexovou predikci produkce odpadů se zohledněnými vnějšími vlivy. Jejím zásadním smyslem je být srovnávací variantou pro dvě navrhované varianty svozu odpadů na území SOMPO, a.s. Jelikož byly množstevní údaje školního sběru zahrnuty do měrné produkce, jsou pod tabulkou vždy uvedeny tyto produkce pro dokreslení celkové situace v produkci. Dále jsou také uvedeny základní demografické údaje druhu zástavby pro danou obec. Pokud by zůstal zachován současný systém, nelze očekávat pokles nákladů na odpadové hospodářství. Velkou neznámou zůstává navyšování poplatku za uložení SKO na skládku, protože nový zákon o odpadech, ve kterém jsou tyto poplatky kalkulovány, může být ještě upravován a nelze odhadnout, zda bude v tomto znění schválen. Přesto již s ohledem na současné znění zákona o odpadech (Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem odst. 7 zákona o odpadech) je zřejmé, že lze očekávat nejpozději k tomuto datu významné zdražení systému nakládání s komunálními odpady. 36

37 město Černovice SKO (kg/obyv/rok) 337,67 339,34 334,93 336,94 338,97 337,94 Plast (kg/obyv/rok) 14,31 16,80 17,27 17,12 18,85 16,60 Papír (kg/obyv/rok) 23,83 25,24 24,48 24,84 25,21 25,58 Sklo (kg/obyv/rok) 14,55 17,61 20,90 17,53 16,80 18,12 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 8: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty město Černovice školní sběr papíru: 11,08 t/rok (rok 2017) 6,41 kg/obyv/rok 26,19 % zástavba: 67,80 % obyvatel v rodinných domech 31,68 % bytů v bytových domech Obrázek 4: Predikce produkce odpadů nulové varianty město Černovice 37

38 město Červená Řečice SKO (kg/obyv/rok) 268,97 258,69 250,90 244,78 262,69 253,97 plast (kg/obyv/rok) 14,84 15,10 14,48 14,31 14,14 15,38 papír (kg/obyv/rok) 14,33 15,04 15,63 16,32 15,17 14,26 sklo (kg/obyv/rok) 22,46 17,72 15,91 13,41 14,70 17,36 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 9: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty město Červená Řečice školní sběr papíru: 0 t/rok (rok 2017) 0,00 kg/obyv/rok 0,00 % zástavba: 83,39 % obyvatel v rodinných domech 17,76 % bytů v bytových domech Obrázek 5: Predikce produkce odpadů nulové varianty město Červená Řečice 38

39 město Horní Cerekev SKO (kg/obyv/rok) 262,12 259,96 258,87 257,26 250,64 273,72 plast (kg/obyv/rok) 14,10 15,72 16,06 15,29 16,34 17,45 papír (kg/obyv/rok) 12,24 13,27 15,79 16,33 16,57 16,96 sklo (kg/obyv/rok) 12,94 13,52 21,62 17,16 13,61 15,30 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 10: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty město Horní Cerekev školní sběr papíru: zástavba: 7,58 t/rok 4,12 kg/obyv/rok 26,09 % 77,80 % obyvatel v rodinných domech 18,96 % bytů v bytových domech Obrázek 6: Predikce produkce odpadů nulové varianty město Horní Cerekev 39

40 město Humpolec SKO (kg/obyv/rok) 176,32 175,53 174,06 172,94 177,14 175,82 plast (kg/obyv/rok) 11,41 12,98 13,56 14,80 15,34 14,23 papír (kg/obyv/rok) 17,44 18,45 18,11 16,79 15,29 17,16 sklo (kg/obyv/rok) 11,38 12,49 12,74 12,14 11,56 12,24 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 11: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty město Humpolec školní sběr papíru: zástavba: 19,72 t/rok 1,82 kg/obyv/rok 10,03 % 50,15 % obyvatel v rodinných domech 55,14 % bytů v bytových domech Obrázek 7: Predikce produkce odpadů nulové varianty město Humpolec 40

41 město Pacov SKO (kg/obyv/rok) 181,20 177,51 169,50 172,14 168,19 175,69 plast (kg/obyv/rok) 16,65 19,41 19,18 18,80 18,83 17,24 papír (kg/obyv/rok) 27,71 27,80 26,33 25,67 25,03 25,63 sklo (kg/obyv/rok) 14,27 21,38 20,13 21,86 22,66 22,11 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 12: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty město Pacov školní sběr papíru: 19,73 t/rok (rok 2017) 4,05 kg/obyv/rok 15,39 % zástavba: 53,43 % obyvatel v rodinných domech 49,37 % bytů v bytových domech Obrázek 8: Predikce produkce odpadů nulové varianty město Pacov 41

42 město Počátky SKO (kg/obyv/rok) 192,89 190,67 182,71 195,63 192,35 185,36 plast (kg/obyv/rok) 9,83 11,93 12,62 13,03 13,76 15,63 papír (kg/obyv/rok) 13,96 16,03 17,02 16,55 16,09 16,94 sklo (kg/obyv/rok) 8,86 11,11 13,53 13,22 12,26 13,64 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 13: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty město Počátky školní sběr papíru: 1,26 t/rok (rok 2017) 0,49 kg/obyv/rok 2,89 % zástavba: 57,00 % obyvatel v rodinných domech 45,54 % bytů v bytových domech Obrázek 9: Predikce produkce odpadů nulové varianty město Počátky 42

43 město Žirovnice SKO (kg/obyv/rok) 200,06 196,95 196,77 195,15 196,64 198,92 plast (kg/obyv/rok) 12,55 14,13 14,81 14,65 15,13 15,46 papír (kg/obyv/rok) 19,82 21,70 21,90 20,27 18,77 17,38 sklo (kg/obyv/rok) 11,48 15,15 17,42 16,99 16,58 17,40 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 14: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty město Žirovnice školní sběr papíru: 0 t/rok (rok 2017) 0,00 kg/obyv/rok 0,00 % zástavba: 72,67 % obyvatel v rodinných domech 32,50 % bytů v bytových domech Obrázek 10: Predikce produkce odpadů nulové varianty město Žirovnice 43

44 městys Lukavec SKO (kg/obyv/rok) 219,11 216,92 212,79 209,70 210,79 207,73 plast (kg/obyv/rok) 12,49 13,36 15,90 15,27 17,25 15,98 papír (kg/obyv/rok) 16,23 15,19 24,21 19,90 20,13 17,95 sklo (kg/obyv/rok) 17,30 17,93 18,34 18,88 17,49 18,01 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 15: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty městys Lukavec školní sběr papíru: 3,97 t/rok (rok 2017) 4,02 kg/obyv/rok 16,60 % zástavba: 78,03 % obyvatel v rodinných domech 20,33 % bytů v bytových domech Obrázek 11: Predikce produkce odpadů nulové varianty městys Lukavec 44

45 městys Nová Cerekev SKO (kg/obyv/rok) 228,02 228,05 229,88 230,82 229,44 230,37 plast (kg/obyv/rok) 12,80 16,49 16,09 15,49 15,61 17,67 papír (kg/obyv/rok) 12,40 13,40 13,93 14,77 14,09 14,94 sklo (kg/obyv/rok) 20,84 18,63 19,23 18,51 17,83 17,17 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 16: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty městys Nová Cerekev školní sběr papíru: 0 t/rok (rok 2017) 0,00 kg/obyv/rok 0,00 % zástavba: 85,73 % obyvatel v rodinných domech 13,18 % bytů v bytových domech Obrázek 12: Predikce produkce odpadů nulové varianty městys Nová Cerekev 45

46 městys Nový Rychnov SKO (kg/obyv/rok) 259,93 251,71 245,61 253,07 248,46 248,76 plast (kg/obyv/rok) 8,59 9,30 11,14 11,43 9,78 11,15 papír (kg/obyv/rok) 8,27 9,08 12,05 13,15 11,95 11,02 sklo (kg/obyv/rok) 10,43 11,48 9,47 10,03 9,94 10,44 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 17: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty městys Nový Rychnov školní sběr papíru: 0 t/rok (rok 2017) 0,00 kg/obyv/rok 0,00 % zástavba: 84,63 % obyvatel v rodinných domech 12,22 % bytů v bytových domech Obrázek 13: Predikce produkce odpadů nulové varianty městys Nový Rychnov 46

47 obec Želiv SKO (kg/obyv/rok) 290,51 283,37 275,73 271,31 272,25 275,84 plast (kg/obyv/rok) 19,10 20,14 20,73 19,43 19,23 20,03 papír (kg/obyv/rok) 7,62 8,00 24,17 14,76 18,03 22,40 sklo (kg/obyv/rok) 18,83 13,54 17,77 18,06 14,68 16,40 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 18: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty obec Želiv školní sběr papíru: 14,34 t/rok (rok 2017) 12,63 kg/obyv/rok 52,28 % zástavba: 81,41 % obyvatel v rodinných domech 20,71 % bytů v bytových domech Obrázek 14: Predikce produkce odpadů nulové varianty obec Želiv 47

48 průměr SOMPO, a.s SKO (kg/obyv/rok) 223,49 223,62 217,97 217,44 222,27 220,63 plast (kg/obyv/rok) 14,14 16,13 16,67 16,13 13,68 14,88 papír (kg/obyv/rok) 16,05 17,38 18,11 17,50 18,59 16,79 sklo (kg/obyv/rok) 13,47 14,91 15,56 14,88 15,52 16,35 BRKO (kg/obyv/rok) Tabulka 19: měrná produkce odpadů stávající a predikce srovnávací varianty průměr SOMPO, a.s. školní sběr papíru: 96,89 t/rok (rok 2017) 1,84 kg/obyv/rok 11,45 % zástavba: 72,26 % obyvatel v rodinných domech 29,62 % bytů v bytových domech Obrázek 15: Predikce produkce odpadů nulové varianty průměr SOMPO, a.s. 48

49 8.2. Varianta 1 Dle druhu zástavby lze variantu specifikovat takto: Vilová zástavba a bytové domy s 2 3 byty Snížení frekvence svozu SKO 1 x 14 dní odvozný nádobový systém separace papíru a plastu 1 x 28 dní (nádoby 240 l v domácnosti) odvozný nádobový systém separace bioodpadu 1 x 14 dní, 1 x měsíčně v zimním období (nádoby 240 l v domácnosti) doplňkový donáškový systémem separace papíru a plastu 1 x 14 dní z kontejnerových stání (případná jejich redukce dle využití) předcházení vzniku bioodpadu kompostéry v rodinných domech intenzifikace a propagace donáškového sběru upotřebených jedlých olejů, tuků a textilu žádná, nebo jednoduchá forma motivace postupným zavedením svozu SKO na 1 x 3 týdny, případně až 1 x měsíc, a pilotně zavádět donáškový systému svozu směsného komunálního odpadu Pokud je zaveden nádobový svoz přímo od občanů, pak se výrazně zvyšuje míra třídění a vlastní efektivita svozu stoupá. Při porovnaní s donáškovým systémem separace odpadu pak v rámci jednoho měsíčního svozu z nádobového sběru v domácnostech je svezeno stejné nebo vyšší množství odpadu, než je tomu v rámci 4-5 svozů z kontejnerových stání. Pokud jsou umístěny nádoby pro separaci papíru a plastu přímo do domácností, pak celková kapacita pro separaci je podstatně vyšší nežli jen na kontejnerových stáních, proto lze četnost svozu snižovat. Sídlištní zástavba a bytové domy s více jak 3 byty přesné pasportizace stávajících kontejnerových stání, úpravy a výstavba zázemí pro odpady na sídlištích a v místních částech s převažující výstavbou bytových domů poskytnutí dostatečných kapacit pro třídění Snížení frekvence svozu SKO 1 x 14 dní Svoz papíru a plastu z kontejnerových stání 1 x 14 dní (výjimky pouze tam, kde nelze doplnit kapacitu pro papír a plast dalšími kontejnery v donáškové vzdálenosti) Rozšíření kontejnerů na BRKO svoz ve stejné frekvenci jako nádoby z vilové zástavby Třídící tašky, nebo pytlový sběr separovaných složek těm domácnostem, které o to požádají Možnost zavedení sběru kovů společně s plastovým odpadem intenzifikace a propagace donáškového sběru upotřebených jedlých olejů a tuků a textilu žádná, nebo jednoduchá forma motivace 49

50 Zavedení dalších možných bonusů (např. pytel kompostu, nebo volné vstupenky do divadla) v případě, že občané donesou tříděné složky odpadu, vysloužilé elektro či NO na sběrný dvůr alespoň 2 x ročně postupným zavedením svozu SKO na 1 x 3 týdny, případně až 1 x měsíc, a pilotně zavádět donáškový systému svozu směsného komunálního odpadu U této varianty není nutné zajistit identifikaci pytlů či výsypů. Je to nicméně doporučeno, protože města získají přehled o třídících/netřídících domácnostech, případně zda systém není zneužíván podnikateli. Tyto jedinečné identifikátory slouží pro evidenci nádob z pohledu správy majetku, pro kontrolu využívaní nádob k určenému účelu občany nebo namátkové kontrole ne/zneužívání poskytnutých pytlů. Při svozu dílčí komodity separovaného sběru je lhostejné, zda jede sběrné vozidlo pro kontejnery 1100 l umístěné na kontejnerových stáních, či sběrné nádoby umístěné přímo u rodinných domů. Z tohoto důvodu doporučujeme při zavádění odvozného systému separace odpadů zahrnout veškeré obydlené byty v rodinných domech do projektu, a to i ty rodinné domy, které jsou v městských částech s převažující jinou než hromadnou zástavbou. V případě svozové oblasti SOMPO, a.s. se jedná cca o 38 tis obyvatel (72,3 %). Kolik občanů se skutečně zapojí, bude záležet zejména na míře propagace ze strany realizátora projektu. Je ovšem nutné počítat s tím, že minimálně rok bude trvat, než se podaří všechny nádoby rozdat mezi obyvatele. V modelu níže zpracovaných obcí a souhrnného průměru je uvažováno, že již v roce 2018 se započne s propagací projektu, osvětě a důsledné kampaně mezi občany v jednotlivých obcích. V následujících 2 letech se pak postupně celý projekt rozvine a zavede plnohodnotný systém varianty 1. Zavedení jednotného systému separace i kontroly ve všech členských obcích společnosti SOMPO, a.s. se současně narovnají i markantní rozdíly v produkci odpadu, které jsou zjevné (např. nejmenší obec Vysoká Lhota a její nesmyslně vysoké produkce všech složek komunálního odpadu). Toto narovnání bylo v predikcích produkce pro Variantu 1 také částečně zohledněno. Hodnota poklesu v produkci SKO nemusí tedy odpovídat zvýšenému množství separovaného sběru. Tento odpad tedy nezmizí, ale s největší pravděpodobností bude evidenčně vykázán tam, kde skutečně vznikl. Dalším aspektem odvozného systému separace je vyšší produkce odkloněného BRKO neodpovídající poklesu produkce SKO. Občané si na hnědou nádobu zvyknou, a tak je tímto způsobem odkládán i jiný odpad, který se dříve odpadem nestal (zkrmované zbytky, spalování větví, kompostování posekané trávy ). Tento jev je důležité vnímat pozitivně vzhledem k podstatně rozdílným cenám na skládce a v kompostárně (nyní i v budoucnu). 50

51 město Černovice SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -38,94-94,97-125,94 plast (kg/obyv/rok) 1,88 5,15 8,40 papír (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 1,42 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 22,00 45,00 62,00 Tabulka 20: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 město Černovice Obrázek 16: Predikce produkce odpadů model varianty 1 město Černovice 51

52 město Červená Řečice SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -33,78-77,69-91,97 plast (kg/obyv/rok) 1,69 2,86 5,62 papír (kg/obyv/rok) 0,00 2,83 7,74 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 20,00 39,00 49,00 Tabulka 21: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 město Červená Řečice Obrázek 17: Predikce produkce odpadů model varianty 1 město Červená Řečice 52

53 město Horní Cerekev SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -35,26-65,64-122,72 plast (kg/obyv/rok) 1,71 4,66 5,55 papír (kg/obyv/rok) 0,00 5,43 7,04 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 2,59 2,91 BRKO (kg/obyv/rok) 22,00 43,00 68,50 Tabulka 22: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 město Horní Cerekev Obrázek 18: Predikce produkce odpadů model varianty 1 město Horní Cerekev 53

54 město Humpolec SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -2,94-32,14-37,82 plast (kg/obyv/rok) 1,20 2,66 4,57 papír (kg/obyv/rok) 0,00 3,71 1,84 sklo (kg/obyv/rok) 0,00-0,56 0,76 BRKO (kg/obyv/rok) 20,00 40,00 51,00 Tabulka 23: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 město Humpolec Obrázek 19: Predikce produkce odpadů model varianty 1 město Humpolec 54

55 město Pacov SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -11,14-23,19-45,69 plast (kg/obyv/rok) 0,00 2,17 4,76 papír (kg/obyv/rok) 0,00 2,97 3,04 sklo (kg/obyv/rok) 0,00-2,66-1,11 BRKO (kg/obyv/rok) 35,00 49,00 65,00 Tabulka 24: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 město Pacov Obrázek 20: Predikce produkce odpadů model varianty 1 město Pacov 55

56 město Počátky SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -14,63-18,35-24,36 plast (kg/obyv/rok) 1,97 4,24 5,37 papír (kg/obyv/rok) 0,00 2,91 3,06 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 19,00 35,00 42,00 Tabulka 25: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 město Počátky Obrázek 21: Predikce produkce odpadů model varianty 1 město Počátky 56

57 město Žirovnice SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -5,15-18,64-43,92 plast (kg/obyv/rok) 1,35 3,87 5,54 papír (kg/obyv/rok) 0,00 4,23 6,42 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 25,00 48,00 53,00 Tabulka 26: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 město Žirovnice Obrázek 22: Predikce produkce odpadů model varianty 1 město Žirovnice 57

58 městys Lukavec SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -7,70-27,79-42,73 plast (kg/obyv/rok) 0,73 1,75 6,02 papír (kg/obyv/rok) 3,10 3,87 9,05 sklo (kg/obyv/rok) -3,88-3,59-1,01 BRKO (kg/obyv/rok) 23,00 51,00 59,00 Tabulka 27: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 městys Lukavec Obrázek 23: Predikce produkce odpadů model varianty 1 městys Lukavec 58

59 městys Nová Cerekev SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -15,82-38,44-52,37 plast (kg/obyv/rok) 1,51 2,39 1,33 papír (kg/obyv/rok) 1,23 3,91 4,06 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 21,00 55,00 74,00 Tabulka 28: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 městys Nová Cerekev Obrázek 24: Predikce produkce odpadů model varianty 1 městys Nová Cerekev 59

60 městys Nový Rychnov SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -34,07-33,45-68,76 plast (kg/obyv/rok) 4,57 10,22 8,85 papír (kg/obyv/rok) 0,85 6,05 7,98 sklo (kg/obyv/rok) 0,00-0,44-1,44 BRKO (kg/obyv/rok) 32,00 38,00 61,00 Tabulka 29: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 městys Nový Rychnov Obrázek 25: Predikce produkce odpadů model varianty 1 městys Nový Rychnov 60

61 obec Želiv SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou 0 (rok 2017) SKO (kg/obyv/rok) -16,31-59,25-77,84 plast (kg/obyv/rok) 0,00 2,77 2,88 papír (kg/obyv/rok) 3,24 5,97 3,60 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 19,00 50,00 65,00 Tabulka 30: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 obec Želiv Obrázek 26: Predikce produkce odpadů model varianty 1 obec Želiv 61

62 průměr SOMPO, a.s SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -24,44-47,27-75,63 plast (kg/obyv/rok) 0,00 7,32 7,12 papír (kg/obyv/rok) -0,50 0,91 7,21 sklo (kg/obyv/rok) 0,00-1,60-1,69 BRKO (kg/obyv/rok) 33,00 58,00 80,00 Tabulka 31: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 1 průměr SOMPO, a.s. Obrázek 27: Predikce produkce odpadů model varianty 1 průměr SOMPO, a.s. 62

63 Z grafů modelové měrné produkce je zřejmé, že vlivem zavedení odvozného systému separace odpadů dojde po plném rozběhu systému k poklesu produkce SKO, přičemž naroste produkce papíru, plastu a BRKO. V porovnání s predikcí nulové varianty jde o zásadní změnu v systému odpadového hospodářství měst a obcí. Výpočet předpokládá obdobné relativní změny produkce odpadů, k jakým došlo při stejných změnách ve srovnatelných zástavbách Varianta 2 Vilová zástavba a bytové domy s 2 3 byty Snížení frekvence svozu SKO 1 x 14 dní odvozný nádobový systém separace papíru a plastu 1 x 28 dní (nádoby 240 l v domácnosti) odvozný nádobový systém separace bioodpadu 1 x 14 dní, 1 x měsíčně v zimním období (nádoby 240 l v domácnosti) doplňkový donáškový systém separace papíru a plastu 1 x 14 dní z kontejnerových stání (případná jejich redukce dle využití) předcházení vzniku bioodpadu kompostéry v rodinných domech intenzifikace a propagace donáškového sběru upotřebených jedlých olejů a tuků a textilu žádná, nebo jednoduchá forma motivace postupným zavedením svozu SKO na 1 x 3 týdny, případně až 1 x měsíc, a pilotně zavádět donáškový systému svozu směsného komunálního odpadu finančně motivačním systémem známým pod obchodním názvem ISNO Sídlištní zástavba a bytové domy s více jak 3 byty přesné pasportizace stávajících kontejnerových stání, úpravy a výstavba zázemí pro odpady na sídlištích a v místních částech s převažující výstavbou bytových domů poskytnutí dostatečných kapacit pro třídění Snížení frekvence svozu SKO 1 x 14 dní Svoz papíru a plastu z kontejnerových stání 1 x 14 dní (výjimky pouze tam, kde nelze doplnit kapacitu pro papír a plast dalšími kontejnery v donáškové vzdálenosti) Rozšíření kontejnerů na BRKO svoz ve stejné frekvenci jako nádoby z vilové zástavby Třídící tašky, nebo pytlový sběr separovaných složek těm domácnostem, které o to požádají Možnost zavedení sběru kovů společně s plastovým odpadem intenzifikace a propagace donáškového sběru upotřebených jedlých olejů a tuků a textilu žádná, nebo jednoduchá forma motivace 63

64 Zavedení dalších možných bonusů (např. pytel kompostu, nebo volné vstupenky do divadla) v případě, že občané donesou tříděné složky odpadu, vysloužilé elektro či NO na sběrný dvůr alespoň 2 x ročně postupným zavedením svozu SKO na 1 x 3 týdny, případně až 1 x měsíc, a pilotně zavádět donáškový systému svozu směsného komunálního odpadu finančně motivačním systémem známým pod obchodním názvem ISNO Jako druhá varianta je posuzována varianta 1 doplněná o unikátní identifikaci nádob, pytlů i kontejnerů na kontejnerových stáních, a systém pro výpočet místního poplatku založený na úrovni třídění odpadů jednotlivými občany (dále také jen ISNO inteligentní systém nakládání s odpady). Tato varianta se z principu musí týkat většiny obyvatel města. Vzhledem k rozsahu obsluhovaného území a charakteru zástavby není možné všechny obyvatele vybavit vlastní nádobou. Problematiku ISNO v sídlištní zástavbě lze řešit tzv. správcovstvím. Za úplatu je vždy pro každý dům určen jeden správce, který zodpovídá za správnost údajů udávaných do evidenčního systému města za konkrétní dům/domácnost, a současně i za fyzické přebírání pytlů s SKO a vytříděným odpadem a jejich umístění do konkrétního kontejneru pro daný bytový dům. Systém však přináší mnoho organizačních, finančních a evidenčních problému většinou založených na mezilidských vztazích a neochotě některých účastníků. Jak již bylo demonstrováno v porovnání stávající produkce, je výtěžnost systému s finanční motivací postavené na ISNO jen nepatrně efektivnější než bez finanční motivace. Podstatným rozdílem jsou vstupní investice, a hlavně následné náklady na provoz systému. Proto je finanční motivace postavená na produkci odpadu pro větší aglomerace spíše zatěžující (finančně i organizačně), než přínosem pro systém. 64

65 město Černovice SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -38,94-128,97-162,94 plast (kg/obyv/rok) 1,88 7,15 11,40 papír (kg/obyv/rok) 0,00 1,79 3,42 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00-1,12 BRKO (kg/obyv/rok) 22,00 61,00 75,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-34,00-37,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 2,00 3,00 papír (kg/obyv/rok) 0,00 1,79 2,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00-1,12 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 16,00 13,00 Tabulka 32: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 město Černovice Obrázek 28: Predikce produkce odpadů model varianty 2 město Černovice 65

66 město Červená Řečice SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -33,78-100,69-120,97 plast (kg/obyv/rok) 1,69 4,86 9,12 papír (kg/obyv/rok) 0,00 4,83 7,74 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 1,30 1,53 BRKO (kg/obyv/rok) 20,00 66,00 72,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-23,00-29,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 2,00 3,50 papír (kg/obyv/rok) 0,00 2,00 0,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 1,30 1,53 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 27,00 23,00 Tabulka 33: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 město Červená Řečice Obrázek 29: Predikce produkce odpadů model varianty 2 město Červená Řečice 66

67 Město Horní Cerekev SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -35,26-92,64-136,72 plast (kg/obyv/rok) 1,71 7,16 9,15 papír (kg/obyv/rok) 0,00 8,43 9,44 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 2,59 2,91 BRKO (kg/obyv/rok) 22,00 55,50 77,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-27,00-14,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 2,50 3,60 papír (kg/obyv/rok) 0,00 3,00 2,40 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 12,50 8,50 Tabulka 34: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 město Horní Cerekev Obrázek 30: Predikce produkce odpadů model varianty 2 město Horní Cerekev 67

68 město Humpolec SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -2,94-56,14-70,82 plast (kg/obyv/rok) 1,20 9,66 10,27 papír (kg/obyv/rok) 0,00 6,71 5,84 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,44 1,76 BRKO (kg/obyv/rok) 20,00 58,00 69,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-24,00-33,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 7,00 5,70 papír (kg/obyv/rok) 0,00 3,00 4,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 1,00 1,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 18,00 18,00 Tabulka 35: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 město Humpolec Obrázek 31: Predikce produkce odpadů model varianty 2 město Humpolec 68

69 město Pacov SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -11,14-46,19-70,69 plast (kg/obyv/rok) 0,00 5,57 9,26 papír (kg/obyv/rok) 0,00 2,97 3,04 sklo (kg/obyv/rok) 0,00-2,66-1,11 BRKO (kg/obyv/rok) 35,00 61,00 69,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-23,00-25,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 3,40 4,50 papír (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 12,00 4,00 Tabulka 36: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 město Pacov Obrázek 32: Predikce produkce odpadů model varianty 2 město Pacov 69

70 město Počátky SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -14,63-37,35-49,36 plast (kg/obyv/rok) 1,97 9,64 9,87 papír (kg/obyv/rok) 0,00 4,91 5,16 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 19,00 40,00 68,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-19,00-25,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 5,40 4,50 papír (kg/obyv/rok) 0,00 2,00 2,10 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 5,00 26,00 Tabulka 37: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 město Počátky Obrázek 33: Predikce produkce odpadů model varianty 2 město Počátky 70

71 město Žirovnice SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -5,15-42,64-78,92 plast (kg/obyv/rok) 1,35 5,87 10,54 papír (kg/obyv/rok) 0,00 4,23 6,42 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 25,00 51,00 70,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-24,00-35,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 2,00 5,00 papír (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 3,00 17,00 Tabulka 38: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 město Žirovnice Obrázek 34: Predikce produkce odpadů model varianty 2 město Žirovnice 71

72 městys Lukavec SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -7,70-42,79-72,73 plast (kg/obyv/rok) 0,73 4,75 8,42 papír (kg/obyv/rok) 3,10 3,87 10,05 sklo (kg/obyv/rok) -3,88-3,59-1,01 BRKO (kg/obyv/rok) 23,00 55,00 73,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-15,00-30,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 3,00 2,40 papír (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 1,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 4,00 14,00 Tabulka 39: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 městys Lukavec Obrázek 35: Predikce produkce odpadů model varianty 2 městys Lukavec 72

73 městys Nová Cerekev SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -15,82-59,44-88,37 plast (kg/obyv/rok) 1,51 6,39 8,33 papír (kg/obyv/rok) 2,23 4,91 6,06 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 21,00 69,00 78,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-21,00-36,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 4,00 7,00 papír (kg/obyv/rok) 1,00 1,00 2,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 14,00 4,00 Tabulka 40: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 městys Nová Cerekev Obrázek 36: Predikce produkce odpadů model varianty 2 městys Nová Cerekev 73

74 městys Nový Rychnov SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -34,07-66,46-93,76 plast (kg/obyv/rok) 4,57 12,22 14,85 papír (kg/obyv/rok) 0,85 7,05 10,98 sklo (kg/obyv/rok) 0,00-0,44 1,56 BRKO (kg/obyv/rok) 32,00 65,00 78,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-33,01-25,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 2,00 6,00 papír (kg/obyv/rok) 0,00 1,00 3,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 3,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 27,00 17,00 Tabulka 41: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 městys Nový Rychnov Obrázek 37: Predikce produkce odpadů model varianty 2 městys Nový Rychnov 74

75 obec Želiv SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -16,31-77,25-114,84 plast (kg/obyv/rok) 0,00 3,37 4,37 papír (kg/obyv/rok) 3,24 8,97 6,60 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 19,00 55,00 75,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) 0,00-18,00-37,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 0,60 1,48 papír (kg/obyv/rok) 0,00 3,00 3,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00 5,00 10,00 Tabulka 42: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 obec Želiv Obrázek 38: Predikce produkce odpadů model varianty 2 obec Želiv 75

76 průměr SOMPO, a.s SKO (kg/obyv/rok) plast (kg/obyv/rok) papír (kg/obyv/rok) sklo (kg/obyv/rok) BRKO (kg/obyv/rok) celk Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -28,44-54,27-89,63 plast (kg/obyv/rok) 0,00 8,32 11,62 papír (kg/obyv/rok) -0,50 2,41 8,21 sklo (kg/obyv/rok) 0,00-1,60-1,69 BRKO (kg/obyv/rok) 33,00 51,00 85,00 Srovnání s variantou SKO (kg/obyv/rok) -4,00-7,00-14,00 plast (kg/obyv/rok) 0,00 1,00 4,50 papír (kg/obyv/rok) 0,00 1,50 1,00 sklo (kg/obyv/rok) 0,00 0,00 0,00 BRKO (kg/obyv/rok) 0,00-7,00 5,00 Tabulka 43: měrná produkce odpadů výpočtový model varianty 2 průměr SOMPO, a.s. Obrázek 39: Predikce produkce odpadů model varianty 2 průměr SOMPO, a.s. 76

77 8.4. Investiční náklady Investiční náklady představují zejména pořízení nádob, propagaci systému a administrativní zapojení obyvatel do systému. Pro financování investice je možné využít Operačního programu životní prostředí. Investiční náklady varianty 2 představují mimo pořízení čipovým kódem označených nádob, propagaci systému, administrativní zapojení obyvatel do systému a označení nádob na SKO, také investiční a provozní vícenáklady realizátora. Stanovení počtu nádob: dle obyvatel: Počet obsluhovaných obyvatel celkem: počet obyvatel v rodinných domech: ,5 obyvatel na nádobu 240 l ks/komoditu zapojenost obyvatel: PAP 85 % ks PL 90 % ks BIO 85 % ks celkem: ks dle zástavby: počet bytů v rodinných domech celkem: ,2 trvale obydlených bytů v RD rodinných domů zapojenost rodinných domů: PAP 85 % ks PL 90 % ks BIO 85 % ks celkem: ks Pro stanovení počtu nádob byly obě metody zprůměrovány a zaokrouhleny. průměr (zaokr.): PAP 240 l PL 240 l BIO 240 l celkem: ks ks ks ks 77

78 Investiční náklady varianty 1: počet nádob: stávající počet nádob: nutno pořídit: JC: (Kč/ks) celkem: Projekt a zpracování žádosti o dotaci Kč pořízení nádob: PAP 240 l Kč PL 240 l Kč BIO 240 l Kč Propagace Administrativní náklady spojené s přihlašováním obyvatel Kč Kč Celkem Celkem uznatelné náklady Celkem neuznatelné náklady (NN) Kofinancování ze strany SFŽP (85 %) Kofinancování ze strany SOMPO, a.s. (15 % + NN) Kč Kč Kč Kč Kč Investiční náklady varianty 2: počet nádob: stávající počet nádob: nutno pořídit: JC: (Kč/ks) celkem: zpracování žádosti o dotaci Kč pořízení nádob: PAP 240 l Kč PL 240 l Kč BIO 240 l Kč Propagace Administrativní náklady spojené s přihlašováním obyvatel Označení nádob na SKO Pořízení systému pro sledování zaplněnosti nádob na separaci vč. licence (SOMPO, a.s. vlastní) hardware (PC, termotransferová tiskárna, čtečky) (SOMPO, a.s. vlastní) Úpravy stávajícího SW a procesů Licence SW ISNO Implementační práce Provozní náklady provozu systému ISNO (5 let) Kč Kč Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Celkem uznatelné náklady Celkem neuznatelné náklady (NN) Kofinancování ze strany SFŽP (85 %) Kofinancování ze strany SOMPO, a.s. (15 % + NN) Kč Kč Kč Kč Kč 78

79 Celkové náklady variant, výše kofinancování ze strany SFŽP i vlastních podílů bylo rozpočítáno na jednotlivé obce v níže uvedené tabulce. Členské obce počet obyvatel: podíl na investici varianta 1: podíl na investici varianta 2: statut název rok celkem OPŽP obec/sompo celkem OPŽP obec/sompo 2017 město Černovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč město Červená Řečice Kč Kč Kč Kč Kč Kč město Horní Cerekev Kč Kč Kč Kč Kč Kč město Humpolec Kč Kč Kč Kč Kč Kč město Pacov Kč Kč Kč Kč Kč Kč město Počátky Kč Kč Kč Kč Kč Kč město Žirovnice Kč Kč Kč Kč Kč Kč městys Božejov Kč Kč Kč Kč Kč Kč městys Lukavec Kč Kč Kč Kč Kč Kč městys Nová Cerekev Kč Kč Kč Kč Kč Kč městys Nový Rychnov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Arneštovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Bácovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Bělá Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Bořetice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Bořetín Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Bratřice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Budíkov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Buřenice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Bystrá Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Cetoraz Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Čáslavsko Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Častrov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Čejov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Čelistná Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Černov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Čížkov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Dehtáře Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Dobrá Voda Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Dobrá Voda u Kč Kč Kč Kč Kč Kč Pacova obec Dolní Hořice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Dubovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Důl Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Eš Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Hojanovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Hojovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Horní Rápotice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Horní Ves Kč Kč Kč Kč Kč Kč 79

80 Členské obce počet obyvatel: podíl na investici varianta 1: podíl na investici varianta 2: statut název rok celkem OPŽP obec/sompo celkem OPŽP obec/sompo 2017 obec Hořepník Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Hořice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Chýstovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Chyšná Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Jankov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Ježov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Jiřice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Kaliště Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Kámen Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Kejžlice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Koberovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Kojčice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Komorovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Košetice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Krasíkovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Křeč Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Křelovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Křešín Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Leskovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Lesná Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Lhota Kč Kč Kč Kč Kč Kč Vlasenice obec Libkova Voda Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Lidmaň Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Litohošť Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Martinice u Kč Kč Kč Kč Kč Kč Onšova obec Mezilesí Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Mezná Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Mladé Bříště Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Mnich Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Moraveč Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Mysletín Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Nová Buková Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Obrataň Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Olešná Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Ondřejov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Onšov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Pavlov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Píšť Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Polesí Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Pošná Kč Kč Kč Kč Kč Kč 80

81 Členské obce počet obyvatel: podíl na investici varianta 1: podíl na investici varianta 2: statut název rok celkem OPŽP obec/sompo celkem OPŽP obec/sompo 2017 obec Proseč Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Proseč pod Kč Kč Kč Kč Kč Kč Křemešníkem obec Putimov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Rodinov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Rovná u Kč Kč Kč Kč Kč Kč Hořepníka obec Rynárec Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Řečice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Salačova Lhota Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Samšín Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Sedlice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Senožaty Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Smilovy Hory Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Staré Bříště Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Stojčín Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Střítež Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Střítež pod Kč Kč Kč Kč Kč Kč Křemešníkem obec Svépravice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Syrov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Těchobuz Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Ústrašín Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Útěchovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Útěchovice Kč Kč Kč Kč Kč Kč pod Stražištěm obec Útěchovičky Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Velká Chyška Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Velký Rybník Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Veselá Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Věžná Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Vojslavice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Vokov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Vyklantice Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Vyskytná Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Vysoká Lhota Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Vystrkov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Zachotín Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Zajíčkov Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Zhořec Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Zlátenka Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Želiv Kč Kč Kč Kč Kč Kč obec Žirov Kč Kč Kč Kč Kč Kč Tabulka 44: Investiční podíly variant 81

82 8.5. Harmonogram úkon zahájení doba trvání ve dnech ukončení poznámka společné pro variantu 1 i 2 Zpracování projektu a žádosti o dotaci Projednání žádosti o dotaci Krajskými úřady a její podání příjem žádostí do Předpokládané vyhodnocení žádosti SFŽP Příprava výběrových řízení (dotace) Výběrová řízení na nádoby (dotace) Dodávka nádob ext. dodavatel Distribuce nádob občanům SOMPO Propagace projektu pouze pro variantu 2 Výběrové řízení - ISNO Označení nádob na SKO Úprava stávajcího sw a interních procesů Implementace ISNO Tabulka 45: časový harmonogram tabulková část 82

83 Obrázek 40: časový harmonogram grafická část 83

ORP PELHŘIMOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. 4. aktualizace TEXTOVÁ ČÁST

ORP PELHŘIMOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. 4. aktualizace TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 4. aktualizace ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PELHŘIMOV TEXTOVÁ ČÁST Září - prosinec 2016 1 Pořizovatel 4. aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov: Městský úřad Pelhřimov, odbor

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. 3. aktualizace ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PELHŘIMOV TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. 3. aktualizace ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PELHŘIMOV TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 3. aktualizace ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP PELHŘIMOV TEXTOVÁ ČÁST Září - prosinec 2014 1 Pořizovatel 3. aktualizace ÚAP ORP Pelhřimov: Projektant grafické části: Zpracovatel

Více

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA. U s n e s e n í. rozhodl

V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA. U s n e s e n í. rozhodl Praha: 15. 5. 2017 Číslo jednací: 052330/2017/KUSK Spisová značka: SZ_172704/2012/KUSK Vyřizuje: Petra Belešová l. 808 Značka: OŽP/Bel Dle rozdělovníku V E Ř EJNÁ VYHLÁŠKA U s n e s e n í Krajský úřad

Více

LINKA 250 HAVLÍČKŮV BROD - HUMPOLEC - PELHŘIMOV Soboty, neděle a státní svátky číslo oběhu škola číslo oběhu prázdniny číslo oběhu sobota číslo oběhu

LINKA 250 HAVLÍČKŮV BROD - HUMPOLEC - PELHŘIMOV Soboty, neděle a státní svátky číslo oběhu škola číslo oběhu prázdniny číslo oběhu sobota číslo oběhu LINKA 250 HAVLÍČKŮV BROD - HUMPOLEC - PELHŘIMOV číslo spoje 41 1 3 5 7 51 9 11 13 15 61 17 21 23 25 27 29 101 113 103 105 117 107 jede v X X X X X X X X X X X X X X X X X 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 42 43 42 43

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP PELHŘIMOV 1 1 Obecné

Více

Záměr intenzifikace třídění v členských obcí společnosti SOMPO, a.s.

Záměr intenzifikace třídění v členských obcí společnosti SOMPO, a.s. Záměr intenzifikace třídění v členských obcí společnosti SOMPO, a.s. Stanovisko MŽP odboru odpadů ke skládkování odpadů Skládkování je v 21. století nemorální a navíc jsou skládky časovanou ekologickou

Více

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s

Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s HODNOCENÍ NÁKLADŮ NA OH V ČR Současný stav hodnocení OH z hlediska nákladovosti nebo celé

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Studie proveditelnosti založení municipální společnosti pro zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství

Studie proveditelnosti založení municipální společnosti pro zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství Studie proveditelnosti založení municipální společnosti pro zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství Duben 2018 Obsah 1. Základní údaje... 5 1.1. Název projektu... 5 1.2. Objednatel... 5 1.3.

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

Evidenční systém v odpadovém hospodářství a jeho benefity. Tomáš Aulický

Evidenční systém v odpadovém hospodářství a jeho benefity. Tomáš Aulický Evidenční systém v odpadovém hospodářství a jeho benefity Tomáš Aulický CO JE NAŠE MYŠLENKA? ČEMU CHCEME ZAMEZIT? KROK ZA KROKEM I. STUDIE A ANALÝZA ODPADŮ II. BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY RODINNÉ DOMY

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované

Více

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM PO ROCE 2024

MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM PO ROCE 2024 MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM PO ROCE 2024 Mgr. Pavel Drahovzal výkonný ředitel 1 PRÁVNÍ RÁMEC ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ Zákon č.185/2001 Sb. Významné omezení skládkování odpadů v ČR Zákaz skládkování

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

Odpadové hospodářství obcí Středočeského kraje. semináře červen Systém třídění a recyklace odpadů Náklady na hospodaření s odpady

Odpadové hospodářství obcí Středočeského kraje. semináře červen Systém třídění a recyklace odpadů Náklady na hospodaření s odpady Odpadové hospodářství obcí Středočeského kraje semináře červen 2017 Systém třídění a recyklace odpadů Náklady na hospodaření s odpady Produkce komunálních odpadů ve Středočeském kraji 2008 2009 2010 2011

Více

Maximální počet obyvatel/instalované sběrné místo

Maximální počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Sazba: 8,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Maximální počet obyvatel/instalované né místo 1 000 obyvatel

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY STAV ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ ŽELIVKY A PROGRAM OPATŘENÍ V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV TEXT

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY STAV ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ ŽELIVKY A PROGRAM OPATŘENÍ V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV TEXT PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM STAV ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ ŽELIVKY A PROGRAM OPATŘENÍ V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV TEXT Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství. Města Blatná. se sídlem: tř. T. G. Masaryka 322, Blatná

Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství. Města Blatná. se sídlem: tř. T. G. Masaryka 322, Blatná Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Blatná se sídlem: tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná za období roku 2017 květen 2018 Stránka 2 z 15 Název a adresa: Právní forma: Statutární zástupce:

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY STAV ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ ŽELIVKY A NÁVRH OPATŘENÍ V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV ČÁST A TEXTOVÁ ČÁST Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah Úvod...

Více

Jak chytře snižovat množství směsného komunálního odpadu v praxi

Jak chytře snižovat množství směsného komunálního odpadu v praxi Jak chytře snižovat množství směsného komunálního odpadu v praxi Proč? Fyzická analýza potenciálu SKO Vývoj skládkování a poplatku za uložení na skládku -zdroj MŽP, únor 2019 Poplatkové období v roce Dílčí

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH 25.4.2018, Praha V České republice Zákon o odpadech 21 odst. 7 - zákaz skládkování směsného komunálního odpadu (SKO) od roku

Více

Výroční zpráva. Slavíme 15. výročí poskytování sociálních služeb

Výroční zpráva. Slavíme 15. výročí poskytování sociálních služeb 2017 Výroční zpráva Slavíme 15. výročí poskytování sociálních služeb - 1 - Obsah 1. Informační údaje. 3 2. Poslání a cíle centra denních služeb.. 4 3. Poslání a cíle osobní asistence..... 4 4. Slovo ředitelky..

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY STAV ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ ŽELIVKY A PROGRAM OPATŘENÍ V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV TEXT

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ DOLNÍ VLTAVY STAV ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ ŽELIVKY A PROGRAM OPATŘENÍ V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV TEXT PLÁ DÍLČÍHO POVODÍ DOLÍ VLTAVY STAV ÚTVARŮ POVRCHOVÝCH VOD V POVODÍ ŽELIVKY A PROGRAM OPATŘEÍ V POVODÍ VODÁRESKÉ ÁDRŽE ŠVIHOV TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Leden 2016 Obsah 1. Úvod... 1 2. Všeobecný

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů

Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Odpadové hospodářství obce a energetické využití odpadů Mgr. Pavel Drahovzal starosta obce Velký Osek Výkonný ředitel Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky Legisla(va odpadového hospodářství - východiskem

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb

Odpadové hospodářství. Milan Havel Arnika Prosinec města Cheb Odpadové hospodářství Milan Havel Arnika Prosinec 2014 města Cheb STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ produkce komunálních odpadů v roce 2013, vývoj tříděného sběru v posledních 10 letech náklady města na odpadové

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A PŘECHOD NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A PŘECHOD NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NOVÁ LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR A PŘECHOD NA OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí VOD-KA 2019 21. května 2019, MŽP, Praha EVROPSKÝ KONTEXT NOVÉ LEGISLATIVY

Více

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí

Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí Mgr. Pavel Drahovzal předseda Komise životního prostředí Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky Ing. Bc. Barbora Fűrstová Oddělení legislativně-právní

Více

AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PELHŘIMOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Městský úřad Pelhřimov Zhotovitel: Městský

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Výroční zpráva za rok 2011 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo: IČ, DIČ: Registrace: K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov 00222721, CZ00222721 Obchodní rejstřík, vedený

Více

Strategie území správního obvodu ORP Pelhřimov

Strategie území správního obvodu ORP Pelhřimov Strategie území správního obvodu ORP Pelhřimov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a servisu samosprávám Dokument je zpracován na období 2015

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

ODPADOVÝ AUDIT. pro OBEC RUDÍKOV. ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, Jihlava. Žaneta Solařová Zbyněk Bouda AGENTURA VYSOČINY

ODPADOVÝ AUDIT. pro OBEC RUDÍKOV. ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, Jihlava. Žaneta Solařová Zbyněk Bouda AGENTURA VYSOČINY AGENTURA VYSOČINY ODPADOVÝ AUDIT pro OBEC RUDÍKOV Vypracoval: ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY Nerudova 1498/8, 586 01 Jihlava Žaneta Solařová Zbyněk Bouda V Jihlavě dne: 5.5.2016 E N E R G E T I C K Á OBSAH

Více

Optimalizace sběru využitelných složek KO v Hradci Králové

Optimalizace sběru využitelných složek KO v Hradci Králové Optimalizace sběru využitelných složek KO v Hradci Králové Ing. Tomáš Jeřábek vedoucí oddělení rozvoje města Magistrát města Hradec Králové STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502

Více

Obecní úřad Velké Březno Úsek životního prostředí

Obecní úřad Velké Březno Úsek životního prostředí Obecní úřad Velké Březno Úsek životního prostředí Hospodaření s odpady v obci Velké Březno za rok 2015 Děčínská 211, 403 23 Velké Březno IČO: 002 67 139 E-mail: obec@velke-brezno.cz DIČ: CZ00267139 Stránky

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV.

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) je důmyslně promyšlený

Více

20. ročník konference, 12. a 13. června Třídění odpadu v roce 2018: Každý Čech vytřídil v průměru 63 kilogramů!... 3

20. ročník konference, 12. a 13. června Třídění odpadu v roce 2018: Každý Čech vytřídil v průměru 63 kilogramů!... 3 OBSAH Třídění odpadu v roce 2018: Každý Čech vytřídil v průměru 63 kilogramů!... 3 Zahraniční zkušenosti s rozvojem OH Stav OH v Evropě a očekávaný technologický rozvoj v souvislosti s omezením skládkování

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR základní podklad pro tvorbu legislativy OH v ČR Konference Odpady 2011 Plzeň, 15. 11. 2011 Pohled měst a obcí na udržitelné odpadové hospodářství:

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí

Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí Finanční aspekty tříděného sběru z pohledu obcí - Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2013 Vybrané náklady OH obcí (2003-2013) v Kč/obyv./rok směsný odpad objemný odpad

Více

Znečištění povrchových vod z bodových a plošných zdrojů ve vodních útvarech Želivky

Znečištění povrchových vod z bodových a plošných zdrojů ve vodních útvarech Želivky Znečištění povrchových vod z bodových a plošných zdrojů ve vodních útvarech Želivky Ing. Jiří Holas,CSc. Agricultural Research Council, s.r.o. Pelhřimov, 15.října 2009 Pelhřimov 15. října 2009 1 Schematická

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

_1_1 Ano DV Milín - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace A Ano Středočeský 2, 3, 54 čl11/3/a/vii 2_V_L_Z DV100062

_1_1 Ano DV Milín - rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace A Ano Středočeský 2, 3, 54 čl11/3/a/vii 2_V_L_Z DV100062 RS 12373000 1_1_1 Ano DV100014 Milín - rekonstrukce a dostavba A Ano 25 000 000 Středočeský 12378000 - - Solenice rekonstrukce a výstavba, DV100062 doplnění funkce A Ano 9 000 000 Středočeský 2, 3 čl11/3/g

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Analytika odpadů Litomyšl, 21. 11. 2018 NOVÁ EVROPSKÁ LEGISLATIVA SCHVÁLENÝ BALÍČEK

Více

Dokument je zpracován na období 2015 až verze duben 2015

Dokument je zpracován na období 2015 až verze duben 2015 Strategie území správního obvodu ORP Pacov v oblasti v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelného tématu servis samosprávám Dokument je zpracován

Více

Krajská setkání SMO ČR Představení aktivit Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.

Krajská setkání SMO ČR Představení aktivit Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. Krajská setkání SMO ČR 2015 Představení aktivit Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O IURMO Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí: - založen Svazem měst a obcí ČR

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov Závazná část

Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov Závazná část Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017-2026 Závazná část Objednatel Zhotovitel statutární město Havířov IWMC, s.r.o. Svornosti 86/2 Na Pankráci 332/14 Havířov 736 01 Havířov-Město

Více

Vybrané náklady OH obcí ( ) v Kč/obyvatel/rok

Vybrané náklady OH obcí ( ) v Kč/obyvatel/rok Ekonomika odpadového hospodářství obcí Vybrané náklady OH obcí (2002-2009) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory ostatní černé skládky Celkové náklady r.2002 298,5 38,2

Více

Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov Závazná část

Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov Závazná část Plán odpadového hospodářství statutárního města Havířov 2017-2026 Závazná část Objednatel Zhotovitel statutární město Havířov IWMC, s.r.o. Svornosti 86/2 Na Pankráci 332/14 Havířov 736 01 Havířov-Město

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

z 16.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov

z 16.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov USNESENÍ z 16.řádné schůze Rady města Pelhřimov, která se konala dne 18. 6. 2019 od 13:00 hod., v Masarykovo náměstí 2, Pelhřimov Usnesení RaMěst č. 16/1/2019/R z 18. 6. 2019 1. Užití prostředků investičního

Více

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010

Ekonomika odpadového hospodářství obcí. aktualizované výsledky za rok 2010 Ekonomika odpadového hospodářství obcí aktualizované výsledky za rok 2010 Vybrané náklady OH obcí (2002-2010) v Kč/obyvatel/rok Směsný odpad objemný odpad Tříděný sběr sběrné dvory černé skládky ostatní

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Klíčové: Zbyněk Bouda bouda@eav.cz

Klíčové: Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Klíčové: ISNOV (integrovaný systém nakládání s odpady na Vysočině) Zbyněk Bouda bouda@eav.cz Neztratit kontrolu nad odpadem Patriotismus Optimalizace pro občany Využití stávajících osvědčených struktur

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Nakládání s komunálním odpadem v Jindřichově Hradci v letech 2016 2020 Město Jindřichův Hradec Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec SPECIFIKACE

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR

Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Udržitelné odpadové hospodářství z pohledu obcí Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR Mgr. Barbora Němcová Svaz měst a obcí ČR Svaz měst a obcí České republiky Svaz měst a obcí České

Více

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU

VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU VÝZVA MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU Místní akční skupina Šipka, z.s., IČO: 26987261 vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Praha: 27. 1. 2017 Číslo jednací: 174606/2016/KUSK Spisová značka: SZ_172704/2012/KUSK Vyřizuje: Mgr. Petra Belešová /l. 808 Značka: OŽP/Bel Dle rozdělovníku V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O NÁVRHU

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výsledky systému EKO-KOM ve využití a recyklaci obalových odpadů za rok 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA. Výsledky systému EKO-KOM ve využití a recyklaci obalových odpadů za rok 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Výsledky systému EKO-KOM ve využití a recyklaci obalových odpadů za rok 2005 Srovnání ČR s Evropou Recyklace obalů a obalového odpadu je v České republice jedna z nejlepších v Evropě. Vyplývá

Více

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH Chytrá řešení v oblasti odpadového hospodářství, Hradec Králové, 2.10.2018 Laura Mitroliosová, INCIEN KDO JSME A S KÝM SPOLUPRACUJEME? DOMÁCNOSTI ŠKOLY

Více

Češi vytvořili v třídění odpadů nový rekord. V roce 2018 vytřídil každý obyvatel ČR do barevných kontejnerů 49 kilogramů odpadu.

Češi vytvořili v třídění odpadů nový rekord. V roce 2018 vytřídil každý obyvatel ČR do barevných kontejnerů 49 kilogramů odpadu. TISKOVÁ ZPRÁVA Češi vytvořili v třídění odpadů nový rekord. V roce 2018 vytřídil každý obyvatel ČR do barevných kontejnerů 49 kilogramů odpadu. Praze dne 6. května 2019 Češi dali jasně najevo, že jim osud

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina ISNOV

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina ISNOV Kraj Vysočina Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina ISNOV Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí Krajský úřad Kraje Vysočina Problematické cíle vyplývající

Více

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO

REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO REALIZACE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V REGIONU ŠUMPERSKO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Bc. Jiří Kalina, Ing. František Piliar, ECO Management, s.r.o. Mgr. Tomáš Chudárek SITA CZ Symposium

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Možnosti nakládání s SKO - Přehled legislativy limitující třídící technologie

Možnosti nakládání s SKO - Přehled legislativy limitující třídící technologie Česká asociace odpadového hospodářství Možnosti nakládání s SKO - Přehled legislativy limitující třídící technologie Praha, 23. 11. 2017 Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH V České republice Zákon o

Více

Systém třídění a recyklace odpadů v Česku patří k nejlepším v Evropě. Datum:

Systém třídění a recyklace odpadů v Česku patří k nejlepším v Evropě. Datum: Název: Zdroj: Systém třídění a recyklace odpadů v Česku patří k nejlepším v Evropě idnes.cz Datum: 18.02.2019 Stávající systém třídění a recyklace obalových odpadů funguje v ČR už bezmála 20 let. Za

Více

Plán odpadového hospodářství města Ždánice Směrná část

Plán odpadového hospodářství města Ždánice Směrná část Plán odpadového hospodářství města Ždánice 2018-2026 Směrná část Objednatel Zhotovitel Město Ždánice ECO Management, s.r.o. Městečko 787 K Západi 2033/54 696 32 Ždánice 621 00 Brno IČ 00285536 IČ 46972218

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2016

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE ZA ROK 2016 listopad 2017 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel Název : Jihočeský kraj Adresa

Více

Povinnosti obcí při nakládání s odpady

Povinnosti obcí při nakládání s odpady Povinnosti obcí při nakládání s odpady Setkání starostů, Ostrava 17. 2. 2009 1 Zákon o odpadech (185/2001 Sb.) Příprava nového zákona o odpadech návaznost na novou Směrnici vnitřní připomínkové řízení

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PACOV

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PACOV SPRÁVNÍ OBVOD ORP PACOV PACOVSKO PACOV SO ORP Pacov Méně než 10 000 obyvatel, 24 samostatných obcí Kraj Vysočina 500 000 obyvatel (jeden ze 14 krajů v České republice) Město Pacov leží na západním okraji

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

Primární a sekundární odpady pro WtE M. Pavlas, R. Šomplák, J. Gregor, J. Kropáč, V. Nevrlý, P. Stehlík

Primární a sekundární odpady pro WtE M. Pavlas, R. Šomplák, J. Gregor, J. Kropáč, V. Nevrlý, P. Stehlík Primární a sekundární odpady pro WtE M. Pavlas, R. Šomplák, J. Gregor, J. Kropáč, V. Nevrlý, P. Stehlík Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně 2 Sofistikované

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

A. Definice projektu

A. Definice projektu A. Definice projektu Záměrem města Velká Bíteš je vybudovat Regionální odpadové centrum Velká Bíteš jako nejdůležitější součást krajského integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v daném regionu.

Více

Regionální svazky obcí pro odpadové hospodářství

Regionální svazky obcí pro odpadové hospodářství Regionální svazky obcí pro odpadové hospodářství Exkurze zástupců obcí Moravskoslezského a Olomouckého kraje do Rakouska za účelem seznámení se systémem hospodaření s komunálními odpady ve spolkové zemi

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ

ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ Studie proveditelnosti Chotíkov ROZBOR PRODUKCE SKO A ODPADŮ SROVNATELNÉHO CHARAKTERU V LOKALITĚ PLZEŇ T I Centrum, a.s. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST PROVÁDĚNÍ STAVEB SLOVANSKÁ ALEJ 30 326 00 PLZEŇ

Více

SITUACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI VE VAZBĚ NA LEGISLATIVU ČR A EU

SITUACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI VE VAZBĚ NA LEGISLATIVU ČR A EU SITUACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI VE VAZBĚ NA LEGISLATIVU ČR A EU Evropská legislativa a související normy ČR směrnice o odpadech 2008/98/ES (zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) směrnice

Více

Sdílení nákladů. Dle dohody z roku 2005

Sdílení nákladů. Dle dohody z roku 2005 Sdílení nákladů Dle dohody z roku 2005 Důsledek legislativního vývoje p. ministr Kužvart kapitálově zajistit 25% nákladů (60 000 000) zpětný odběr na 98% území do dvou let nejvýše 200 obyvatel na sběrné

Více

Arnestovice. Bácovice. Bela. Bohdalin. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Arnestovice. Bácovice. Bela. Bohdalin. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Arnestovice Arnestovice 16/, 395 01 Arnestovice Telefon: 565447066 arnestovice@tiscali.cz PK neni stanovena Bácovice Bácovice 23/, 39301 Bácovice ou.bacovice@tiscali.cz

Více

DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014)

DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014) DOTAZNÍK pro účely akreditačního systému AOS EKO-KOM, a.s. Úpravce odpadů 1.1 Akreditace 2015 (Vyplňte údaje za rok 2014) Upozornění: Dotazník je nutno vyplnit vždy jednotlivě pro pobočku nebo provozovnu,

Více