Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří. srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří. srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o."

Transkript

1 Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o.

2 Území MAS Přiďte pobejt!

3 Zpracování MAS Český ráj a Střední Pojizeří ARR Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. Labyrinth Pro, s.r.o.

4 Postup Únor prosinec 2013 Analytickáčást (kvantitativní i kvalitativní analýza, vyhodnocení statistických dat, dotazníky, rozhovory s osobnostmi v území, vyhodnocení trendů) První veřejná diskuse Návrhováčást (strategické oblasti, cíle, opatření, databáze projektových záměrů, implementace, hodnocení, finanční rámce) Druhá veřejná diskuse Akční plán Průběžně: komunikace s radou MAS, s vedením obcí, se členy MAS

5 Stav Dokončujeme analytickou část Problém: dosud neexistuje schválená metodika pro zpracování ISÚ řídíme se pracovní verzí

6 Ambice komplexní strategie rozvoje pro celé území MAS (příprava na čerpání z více fondů, projednání/schválení zastupitelstvy všech obcí) přehledný, srozumitelný, stručný, věcně správný dokument efektivní zapojení místních obyvatel/různých zájmových skupin v celém území, jednání tváří v tvář klidný, uživatelsky vlídný, neuspěchaný proces zpracování zapojení místních vůdčích osobností regionu konkrétní, prakticky použitelné výstupy ( od vize k akci ) efektivní dělba práce všech organizací zapojených do zpracování ISÚ

7 Když se řekne Turnovsko, Sobotecko, Mnichovohradišťsko - MAS ČR a SP) Český ráj Řeka Jizera Cestovní ruch, turistika, odpočinek Nesourodé území Periferie tří krajů Kraj s bohatým místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím, inspirace umělců Stará sídelní krajina společná historie sahající hluboko do středověku (pojizerský statek končí u Mnichova Hradiště) Region v podzámčí velkých měst (Mladá Boleslav, Liberec) velká města jsou magnety a současně infiltrují území suburbanizací Teplý úrodný zemědělský kraj, příjemný k životu Je to tu měkké, oblé, žádné hroty Velká vazba na Škodovku

8 Co se nám líbí, co je jedinečné klid, ticho Na malém území je spousta věcí k vidění Příroda, skalní města, lidová architektura, malebné vesnice Čtvero ročních období v pestré, malebné, poutavé krajině Vztahy mezi lidmi, skoro v každé obci člověk někoho zná Harmonická krajina, pestrý krajinný ráz Desítky obcí, desítky kostelů Fascinující minulost, bohatá historie místních rodů Propojení lidí a krajiny, hluboká zakořeněnost lidí rody jsou tu od Napoleona! svijanské pivo silný genius loci Areál PCT Ptýrov

9 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Životní prostředí (kvalita vody v Jizeře, kvalita ovzduší vliv plynofikace, nakládání s odpady, lepší péče o krajinu, zateplení budov šetření energií) přístup k životnímu prostředí je ze strany orgánů OPK rozumnější, lepší komunikace se SCHKO ČR Vzhled a vybavení obcí (daří se sehnat peníze na opravu obecních budov, i soukromé domy opravené, zlepšuje se dostupnost drobných služeb v obcích kadeřnictví apod., v Sobotce rekonstruovaná škola a koupaliště, infrastruktura, v neděli ráno si můžu dojet pro čerstvé rohlíky do třech obchodů ) Péče o děti a rodiny s dětmi (víc dětských hřišť, výborná Šťastná země, majitelé restaurací zřizují koutky pro hraní dětí, lákavá expozice pro děti na zámku v Mnichově Hradišti, služby SEV využívá více dětí, volnočasové centrum pro mládež v MH dobře funguje,

10 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Cestovní ruch (celkově lepší služby, informační systém cedule, směrovky, letáky, IC, skvělé cyklotrasy a cyklobusy, malá venkovská muzea, lepší propagace regionu díky sociálním sítím se začínají zapojovat mladí) Krajina (opraveny drobné památky boží muka, obnova cestní sítě cestou KPÚ, zemědělství staré struktury končí - vše se zlepšuje, výhledová místa v krajině, se stolečky a posezením, pozitivní vedlejší projev krize krajina se nezastavuje) Kultura a život v obcích (obce ožívají stavebně i společensky, akce na památkách oživení památek, roste počet kulturních akcí, obce více podporují spolky a uvědomují si, že je potřebují; i malé neziskovky dosáhnou na různé druhy finanční podpory)

11 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Doprava a komunikace (lepší dopravní obslužnost na Mnichovohradišťsku díky Škodovce a navazujícím firmám, lepší místní komunikace na Mnichovohradišťsku, lepší hromadná doprava, sem tam lepší silnice a parkoviště) příliv mladých lidí v oblasti Mnichovohradišťska vznik ORP pozitivní vliv na komunikaci v území, dostupnější státní správa spolupráce mezi děkanstvím a školeni v MH, zájem o duchovní a kulturní život prohlubuje se vztah místních lidí k území celkově se všechno zlepšuje

12 Co se nedaří (negativní trendy) Práce, dojížďka za prací, řemesla: řemeslníci nejsou nebo nic neumí, učňovské školství nekvalitní málo práce pro lidi v místě bydliště velká dojížďka za prací lidi mají míň peněz jediný, kdo platí, je Škodovka Vztahy mezi lidmi vztahy mezi lidmi se zhoršují (vliv velké politiky na místní úroveň) lidé se málo potkávají nedaří se řešit/zlepšit situaci nepřizpůsobivých občanů nedaří se zapojit do aktivit v obci mladé lidi do 20 let atmosféra v obci Srbsko vliv golfu církevní restituce nepochopeny a zhoršují vztahy v místě navzájem se sobě odcizujeme dojížďka za prací bere soustu času a energie a nezbývá pak na obecní pospolitost

13 Co se nedaří (negativní trendy) Doprava a komunikace katastrofální stav silnic, zejména II. a III. třídy horší se veřejná doprava, rušení vlaků Libuň ztratila význam jako důležitý dopravní uzel, spoje nenavazují roste individuální doprava roste počet aut na silnicích roste hustota dopravy, hlavně více kamionů krajské a státní silnice jsou čím dál horší zhoršilo se dopravní propojení mezi různými částmi MAS v různých krajích plýtvání jezdí zbytečné velkokapacitní busy místo malých úsporných

14 Co se nedaří (negativní trendy) Krajina, pozemky přibývá neobdělaných, neudržovaných pozemků vlastníci se nestarají pozemky skoupili lidé, kteří nejsou místní zhoršuje se prostupnost krajiny souvisí s vlastnictvím pozemků stále trvajíčerné skládky lidi odmítají přijmout odpovědnost za svůj odpad zemědělci pěstují to, co je dotováno (řepka pět let po sobě a výsledkem je eroze) vybydlování lidi se stěhují do měst a jejich nemovitosti chátrají

15 Co se nedaří (negativní trendy) Služby malé obce přicházejí o pošty odlidštění (dřív pošťák popovídal ) + s tím souvisí bezpečnost (lidi se znali, byli v kontaktu) klesá kvalita služeb (restaurace), hlavně těch levnějších obchodní vybydlování obce přicházejí o svoje služby, lidi jezdí nakupovat do nákupních zón ve městech rušení škol na malých obcích, ubývá málotřídek rušení nemocnic, oddělení v nemocnicích, odchod lékařů čím dál míň peněz na malých vesnicích výsledkem je horší stav škol a školek

16 Co se nedaří (negativní trendy) wellness Všeň měli jsme se ubránit malá podpora z kraje menším obcím a městům nevyužitý potenciál Geoparku projekt se nepodařilo správně uchopit více soutěž než spolupráce mezi organizacemi v území každý si tu hraje na svém písečku ideologie a politika mají větší vliv než opravdové potřeby obcí chybí turistické ubytovny pro skromnější lidi chybí v obcích místa pro setkávání lidí (příklad: Libošovice) jsme na kraji krajů, nedostanou se sem peníze roste byrokracie, zvyšuje se obtížnost dotačních řízení

17 Překážky rozvoje území MAS ČR a SP Práce, pracovní místa chybí výuka řemesel nebo je nekvalitní lidi si neváží kvalitní manuální práce, řemesla postrádají prestiž šetří se a výsledkem je mizerná kvalita (špatný zákon o veřejných zakázkách) chybí práce v místě bydliště kdyby nebyla Škodovka, je zle velká dojížďka za prací velká závislost pracovních míst na automobilovém průmyslu sezónnost cestovního ruchu Nezaměstnanost

18 Překážky rozvoje území MAS ČR a SP Byrokracie, legislativa, kvalita veřejné správy, komunikace a spolupráce, korupce na všech úrovních (ve Škodovce i v subdodavatelských firmách) Místy málo průbojná, komunikativní a kompetentní vedení obcí tři kraje a špatná koordinace, nedostatečná komunikace lidí v území roztříštěná státní správa lidi běhají kvůli úřadu od čerta k ďáblu skupinové zájmy mizerná legislativa v mnoha oblastech byrokracie čím dál obludnější, pomalé rozhodování (ministerstva) apatie místních lidí stejně nic neovlivníme nesystémový rozvoj každá obec si řeší je to svoje, chybí koncepčnost Malé obce nedokáží administrovat velké projekty, které potřebují realizovat

19 Překážky rozvoje MAS ČR a SP Peníze a jak je využít: je málo peněz, o kterých by obce rozhodovaly samostatně a nezávisle Málo peněz v malých obcích nestačí pokrýt to, co je třeba Nejasné priority ve financování dělá se to, nač je dotace, ne to, co je třeba rozpočtové určení daní podnikatelé platí daně podle sídla a ne podle místa výkonu

20 Překážky rozvoje MAS ČR a SP Mladá Boleslav jako velké bohaté město by měla více podporovat své okolí, ale nedělá to Nebezpečná, nepříjemná dálnice do Prahy Firmy, které by měly dávno zbankrotovat, stále přežívají a poskytují nekvalitní, nebezpečné služby Není dokončená digitalizace map pozemků chybí osvěta ohledně nákupu místních výrobků a služeb vnitřní nekonzistentnost území, nesourodé území, nevhodné územní vymezení MAS nemůže být životaschopné; nekonzistentní slepenec, s nímž nelze souznít a který nemá jednotící prvek dost často nejde elektřina (dráty vedou přes les, padají stromy situace na Mnichovohradišťsku) chybí rozhodnutí ohledně R35 nedostatek půdy, spekulativní vlastníci pozemků, chybí pozemky pro výstavbu bydlení arogance lidí, kteří mají peníze (developeři apod.) a neschopnost lidí v místě se jejich záměrům postavit duševní a kulturní devastace po 2. světové válce

21 CHKO Český ráj, OPK obecně Nekonzistentní přístup ke stavebníkům ńa území CHKO ČR co jeden nesmí, to druhý může Příliš striktní postup při výstavbě nelze stavět ani na vlastním pozemku/zahradě Ještě horší než ochrana přírody jsou památkáři OPK pomáhá s údržbou krajiny a ochranou krajinného rázu - je přínosem Občas problémy s chemickými látkami využívanými zemědělství (ohrožení včelstev) Komunikace se Správou CHKO ČR je dobrá Je škoda, že cestou SCHKO ČR neteče do území více peněz Aktivity lidí v krajině je třeba usměrňovat, klidně i rázněji OPK je v území neviditelná slabá SCHKO ČR Černé skládky jsou stále problém Špatný přístup zemědělců ke krajině je třeba zmenšit lány, obnovit remízky a meze Velkosady chyba, necitlivý přístup ke krajině, více výroba než pěstování, technický prvek v krajině, vlastník není místní třídění odpadů EVVO ve školách

22 Spolky, neziskové organizace, dobrovolnictví, zájem o veřejné dění Spolky, neziskové organizace: výborně fungují hasiči (zábavy, soutěže, kulturní život v obci, akce pro děti), hodně sportovní akcí a spolků, skvělí baráčníci v Sobotce i jinde, třešňový jarmark, živo je kolem Vyskře, v Malechovicích, v Mnichově Hradišti spolky spolupracují navzájem, pomáhají si Roste nová generace aktivních členů spolků Spolky fungují dobře, ale málo spolupracují a propojují svoje aktivity každý spolek si jede po své linii - více spolupráce! Obecní zájezdy na různá místa (Karlovice) Sousedské aktivity, divadla, koncerty skvělé! Tahouni jsou důležití Problém: lidi dojíždějí za prací a pak nemají sílu na spolky a vztahy v obci

23 Spolky, neziskové organizace, dobrovolnictví, zájem o veřejné dění Zájem o veřejné dění Lidé pasivně přijímají informace, ale aktivně se o dění v obci málo zajímají Lidí, kteří jsou ochotni dobrovolně pracovat, je pořád hodně, ale musí se najít vůdčí osobnost, která je strhne a někam vrhne Malý a nárazový zájem o veřejné dění (co není u mě za plotem, to mě nezajímá) Nedůvěra v politiku Apatie (zvolil jsem si zastupitele, tak ať se starají) Nízká účast na jednání zastupitelstva Nutná potřeba kultivované diskuse

24 Spolupráce hodně záleží na lidech funguje bez problémů Někdy se spolupracovníci se nehledají snadno vzájemná výpomoc mezi zemědělci funguje nelze dosáhnout úspěchu bez multioborovosti je nutno hledat spolupráci mimo vlastní obor a to je někdy problém kvalitních mladých lidí je málo chybí spolupráce s okolními obcemi (například Sobotka Bousov) skvělá spolupráce s přeshraničními partnery - Sobotka

25 Přístup k informacím (dozvím se, co potřebuju? Mohu se vzdělávat?) internet a kamarádi to jistí přetlak informací na webu, obtížně se v tom člověk orientuje a bere to čas - chybí uspořádané, ucelené, přehledné informace Menší obce v případě potřeby využívají právních služeb málo času na vzdělávání Hodil by se grantový kalendář pro neziskovky (aby si to nemuseli sami hledat a sledovat) Kvalita informací je někdy pochybná Pozor na dostupnost informací pro starší lidi bez PC Webové stránky většiny obcí by potřebovaly vylepšit Informací je dost, ale času málo Málo a neaktuální info o možnostech pro volný čas diskotéky Ubytování malé penziony nejsou v databázi a jsou tedy obtížně dohledatelné

26 Místní vůdčí osobnosti, hybatelé Jiří Navrátil (starosta Klášter Hradiště) Lidi kolem MAS (p. Láska, p. Soldátová) Doubravka Fišerová (obnova tradic, podpora veřejných projektů, energický člověk s vizí) Alena Pospíšilová Hana Maierová Jaromír Jermář Tomáš Tomsa (člověk, který umí) Marie Pšeničková Vlasta Špačková Starostky a starostové (Doubravka Fišerová, Jan Farský) udávají takt území a společnosti

27 Podnikání a podnikatelé s podnikáním je automaticky spojena špatná pověst, podezírání, závist, nedůvěra chybí mediální a politická podpora podnikání zaměstnanci nejsou loajální, nechce se jim pracovat zemědělské pozemky nejsou k dispozici nebo jsou obtížně dosažitelné - vlastníci odjinud, spekulují na zisk Finanční úřad časté kontroly obtěžují Územní plány obcí nejsou připraveny na příchod firem chybí rozvojové plochy Mizerná technická IS (voda, kanalizace, elektrika) lepší se, ale ne dost Je málo chytrých podnikatelských záměrů (příklad: zlatničina, Granát, optický průmysl) lehký průmysl s velkou přidanou hodnotou

28 Podnikání a podnikatelé Zásadní závislost na Škodovce Dotace ničí normální vztahy Podnikatele brzdí otravná byrokracie Zemědělské areály málokdy patří tomu, kdo v nich hospodaří Bohatý kraj drahá pracovní síla Je problém sehnat dobré řemeslníky, místní řemeslníci jsou drazí Na Turnovsku podnikání funguje, na Sobotecku a Libáňsku je to horší Pro podnikatele výhodná poloha Sobotky na trase do Prahy Tip pro podnikání: levné ubytování a levné dobré jídlo, připravené s láskou Jsou tu příjemné a pružné úřady (ŽÚ, FÚ) kdo chce podnikat a má prostory, nemá problém

29 MAS ČR a SP perfektní vedení poradí se vším, nic není problém výborný web dobrá výjezdní zasedání propagují MAS kvalitní management MAS vše se děje podle pravidel MAS má pozitivní vliv na celé území Ze všech MAS v kontaktu sčeským rájem je o této MAS slyšet nejvíc a je nejvíc vidět MAS plní to, co očekávám MAS je přínosem zejména pro menší obce a firmy

30 MAS ČR a SP -? bylo by dobré více povzbudit řemeslníky a majitele obchodů a hospod, aby se ucházeli o finanční podporu více podpory neziskovým organizacím a novým aktivitám (a nastavit podle toho kritéria) více podpory pro děti mateřská centra, školky, školy nedůvěra v transparentní výběr projektů velká byrokracie (ale za to nemůže MAS) MAS je uměle vytvořené území, které postrádá jednotící prvek společným zájmem je přísun peněz do území, ale nic víc nevhodné územní vymezení MAS nesourodé, neživotaschopné Tlak na MAS ze strany některých zájmových skupin snaha o obsazení MAS tomu je nutno se bránit Obce mají ve správě spoustu komunikací potřeba podpory z MAS

31 MAS ČR a SP -? Vymyslet taková kritéria, aby na finanční prostředky dosáhly neziskovky působící v zemědělství Nastavit kritéria tak, aby podporu dostal spíš malý zdejší podnikatel než velká firma, která je finančně mnohem silnější (příklad projektu na zpracování ovoce) nepovedené propagační materiály k cyklobusům Rozporuplné pocity z fungování MAS Nepodporovat megalomanské projekty velkosadařů MAS by bylo vhodné vymezit jinak: 1 MAS pro celé územíčr s centrem v Turnově Málo se podporují spolky, občanská aktivita, činnost Žádání je složité a lidi to otráví

32 MAS ČR a SP -? Chybí dotační podpora pro větší ubytovatele Realizace projektů a kontroly: perfekcionismus hraničící s buzerací (vliv ZIF) Programový výbor by mohl být aktivnější Chybí info o komunitní povaze činnosti MAS lidi si to málo uvědomují Předfinancování projektů je často problém nešlo by to jinak? Do hodnotících kritérií zabudovat stabilitu podnikatele zda je místní, zda prosperuje Dbát na co nejkvalitnější posuzování projektů Je třeba udržet diverzifikované finanční zdroje pro MAS

33 Území MAS ČR a SP 2020 Pěkné, dobře fungující obce Žijeme a uživíme se v harmonické krajině Dopravíme se, kam a jak je třeba Klid, pohoda, kultura Plánujeme promyšleně a na dlouho, podnikáme udržitelně

34 Pěkné, dobře fungující obce aktivní lidi v obcích, kteří jsou ochotni pro své obce něco dělat úcta ke starším respekt k jejich zkušenosti a znalostem rada starších lidé se víc zajímají o veřejné dění a vstupují do něj starostové mají jasné představy a cíle stávající prázdné objekty využity lidé se vracejí ke svým kořenům i v malých obcích fungují obchody, služby, školy děti znají svou obec a její okolí přírodu, historii Hřiště u škol a školek v menších obcích, krytý bazén upravená veřejná prostranství jsou skvělou vizitkou obcí zachovány a rozšířeny služby pro místní lidi i pro turisty fungující kanalizace i v malých obcích opraven nemovitý obecní majetek Umíme se postarat o staré, nemocné, potřebné Zachována Panochova nemocnice v Turnově

35 Žijeme a uživíme se v harmonické krajině vybudována soustava rybníků a sádky (u Bukoviny) odstraněno vedení vysokého napětí hyzdící krajinu hodně alejí péče o řeky,vodoteče, tůně rybníky; funkční protipovodňová ochrana zachována prostupnost krajiny lidé mají vyvinutější cit pro krajinu vnímají harmonickou krajinu a dokážou ji ochránit lepší péče o krajinu není tu dálnice zmizely hnusné jezeďácké areály zlikvidovány nebo opraveny a využity

36 Dopravíme se, kam a jak je třeba Padlo moudré rozhodnutí o R 35 opravené silnice kamiony neobtěžují obce (tunely, zářezy něco vymyslet s dopravou!) dobře fungující veřejná doprava, zachovány vlaky chodníky, parkoviště, značené cesty Lepší silnice, bezpečné pro jízdu na kole cyklostezky sledují přirozené komunikační linie v krajině více cyklostezek typu GWJ Obce propojeny hipostezkami menší dopravní zatížení turnovského náměstí

37 Klid, pohoda, kultura v místě, kde žiju, najdu to, co k běžnému každodennímu životu potřebuju (škola, školka, lékař, obchod, jídlo) mám kde příjemně posedět a popovídat, v pohodě a poklidu přiměřené sportovní vyžití nezrychlujeme, zpomalujeme, vracíme se k tomu co je důležité více příležitostí k poznávání naučné stezky apod. hodně kulturních akcí v létě, koncerty apod. stále dobrý spolkový život farnosti spolupracují, kostely jsou systematicky zpřístupněny farní charita pomáhá potřebným prezentace praktického křesťanství skrze konkrétní skutek místní noviny/zpravodaje vycházejí 1x měsíčně lidi se mají rádi podporovaní a ctění kronikáři a knihovníci knihovny jsou místy, kde se setkává komunita Zachována podpora menších knihoven střediskovými knihovnami státní podpora pro nákup knih

38 Plánujeme promyšleně a na dlouho, podnikáme udržitelně pasportizace území pro potřeby územního plánování, kvalitní územní plány rozumné investiční záměry dobře promyšlené, prodiskutované, ve variantách lidé jsou vzděláni a rozumějí tomu, co a proč včeském ráji chráníme funguje pestrá nabídka služeb nic velkého, ale provozovny v obcích, šikovně po ruce místním i turistům žádná velká komerce, místní firmy v rukou místních lidí pestrost, alternativa, možnost výběru ve všem financování menších projektů jde přes MAS a dobře funguje vyvinut co nejjednodušší systém žádání o co nejvíc peněz odpoutáme se od závislosti na nejisté Škodovce, budoucnost regionu je ve službách Dostatek řemeslníků v obcích restaurace vaří z Doubravčina hovězího

39 Zakopaná hřivna (nevyužitý potenciál) využít místní dědictví pro poučení místních lidí i turistů pozůstatky cisterciáckého kláštera v Klášteře Hradišti více známy v zahraničí než u nás zámek Mnichovo Hradiště dělá se hodně, ale šlo by ještě víc Využití méně navštěvovaných, okrajových částíčr k rozvoji CR (Záborčí, Vrát) Podobné projekty jako to, co dělá Sundisk na Malé Skále Oživení Turnova po 16.30: kavárna třeba Pohostinství nabídka pro cyklisty Lepší využití lidové architektury třeba návštěva soukromých domů za poplatek Zemědělská produkce mlékárna, jatka, využití místních potravin, biopotraviny, krajová jídla Využití opuštěných zemědělských objektů

40 Zakopaná hřivna (nevyužitý potenciál) Tajemná, záhadná místa již neexistující obec Nouzov a příběh jeho obyvatel Církevní restituce ukázat lidem církevní památky (kostely jsou mocná místa, nabízejí interiéry i příběhy otevřít je a nabídnout zážitek - třeba i zazvonit si na zvony) Geopark Malé soběstačné farmy vlastní obživa i energie, prodej přebytků Libošovice potenciál, se kterým nikdo nepracuje Využití Svatojakubské poutní cesty (jde přes Mnichovo Hradiště) Kostely a fary otevřeny, zpřístupněny a nabízejí program a seznámení s místním dědictvím (navázat na Noc kostelů) ČR příjemné místo na dovolenou pro chudší lidi, kterým se nabízí pestrý program

41 Co nedopustit, čeho se vyvarovat (ohrožení) Devastace území/krajiny velkými stavbami a (hlučnými, zatěžujícími) provozy hoškovické letiště zvětšování stavby na zelené louce, velké zásahy do krajiny Hlučné podnikatelské aktivity Těžba štěrkopísku, jakákoli těžební činnost Větrné a solární elektrárny Velké roztahovačné ekonomické subjekty (příklad: sady) Monopol v čemkoliv je lepší udržet pestrost Velké zemědělské subjekty supermarkety chraňme místní obchodníky a podnikatele nadnárodní firmy, sklady, haly Nezačít spotřebovávat klid a prostor ve velkém!

42 Co nedopustit, čeho se vyvarovat (ohrožení) Podnikatelské aktivity potenciálně problematické (obvykle externí investoři) Expanze firem, které pak obec opustí investice typu Všeň Arogantní kapitál Problematické skupiny obyvatel Plíživý multikulturalismus, cizí etnika Nepustit sem ruskou klientelu (kam jezdí Rusové, tam nejezdí nikdo jiný) Ghetta nepřizpůsobivých nekoncentrovat je

43 Suburbanizace Živelný růst vesnic, satelity, sídelní kaše Různé pozor na odpady nakládat s nimi zodpovědně R35 nevést přes Český ráj (Turnov Sedmihorky), ale přes Mnichovo Hradiště a Sobotku Těžkou výrobu udržet na okraji území pracovní místa potřebujeme Další růst byrokracie Hlídat a uhlídat Hrdoňovice

44 Kdybych byl mecenáš Vzdělávání, děti, volný čas Místní dědictví, péče o veřejné prostory Cestovní ruch Různé (ale též důležité)

45 Vzdělávání, děti, volný čas Opravy škol a školek sportovní aktivity dětí, hřiště školství výborní učitelé, starší lidé chodí do škol a podílejí se na výuce (místně zakotvené učení) koupaliště v Turnově údržba cyklostezek, cyklotras, cest pro pěší a budování nových + odpočinková místa s infopanely jízda na koních pro děti propojit podnikatele (restaurace s hracím koutkem pro děti půjčovna kol jízdárna ubytování) zařízení pro volný čas rodin s dětmi krytá jízdárna v Jezdeckém klubu Kněžmost o.s. Paškál zázemí pro práci s mládeží na faře v Loukově libošovická škola přebudována na kulturně-vzdělávací místo komplexní vybavení volnočasových areálů tak, aby tu anšla zábavu celá rodina

46 Místní dědictví, péče o veřejné prostory obnova památek úprava hřbitovů jsou svého druhu parky a péče o německé hřbitovy kultura obnovit lokalitu původní zástavby na jižním svahu v Klášteře Hradišti obnova zámku v Klášteře Hradišti obora Klokočka v obecním vlastnictví a přístupná lidem výstavní, duchovní centrum v areálu fary v MH obnova hrobky Rohanů obnova fronty domů na jižní straně náměstí + náměstí v Sobotce dřevosochařské a kamenosochařské soutěže sochy do veřejných prostor v obcích (námět ale musí vzejít od lidí v obci)

47 Cestovní ruch kemp/ubytování pro turisty v Sobotce půjčovna lodí, bruslí, koní služba turistům budování záchytných parkovišť parkoviště u Lázní Sedmihorek Aquapark Letiště s hotelem nějaké řešení pro Kost a okolí (ve spolupráci s rodinou Dal Borgo)

48 Různé služby seniorům, DPS podpora obecní pospolitosti drobnější aktivity podpora snaživých aktivních místních lidí, kteří chtějí něco dobrého udělat nejprve je třeba si v obecní debatě vyjasnit, co obec potřebuje, a pak na to dát peníze dal bych peníze tam, kde jsem doma farmářské trhy místní výrobky ošklivé rozbité zemědělské areály učinit pěknými a upravenými podpora místních zemědělců projekty s celoročními pracovními místy podpora dlouhodobých promyšlených záměrů oprava místních komunikací opravy nádraží ČD + podpora veřejné dopravy a vlaků dokončit kanalizaci ve všech obcích zlepšení ŽP

49 Co jste (také) řekli Kdyby Škodovka nebyla, to by byl konec - budoucnost záleží na budoucnosti Škodovky Bez velkých řečí zasadit lípu a dát k ní dvě lavičky to má význam Hospoda, obchod a škola na vesnici musí být! Nejdřív nabídněme možnosti místním lidem a pak teprve těm zvenčí Podnikatelé se postarají sami o sebe a dají práci i jiným lidem Žijeme v obrovském parku Velká firma zvenčí schramstne území, komerčně ho dojí a zastiňuje místní podnikatele Stačilo by méně vzdělávání a informací a více klidu na práci Zlatá krize, ještě že přišla! Při pohledu od Mnichova Hradiště začíná krajina kypět, zvedá se a vlní a začíná být zajímavá Po roce 1990 se musely dávat dohromady ty velké věci, ale teď se jde na venkov a dělají se ty marginální věci, které vedou k tomu, že se sem rád vracím a že jsem tu doma

50 Kdyby tady nebyla chráněnka, které občas zakročí, tak by tady vznikly zrůdný věci Když mi někdo mává miliony před nosem, je na místě být ve střehu! On zase odtáhne, ale já a moje děti tu chceme žít dál! Více než 50% lidí neumí zemědělsky hospodařit a neumí řemesla potřebujeme takovou fabriku jako je Škodovka, která dáčlověku jednoduchou, jasně popsanou a pravidelně zaplacenou práci Nebojme se chtít kvalitu! Času je čím dál míň a život je čím dál složitější Šance na změnu je složená z mnoha drobných věcí Tenhle kraj nepotřebuje extrémní množství peněz; potřebuje, aby jej měli lidi rádi a většinu toho, co potřebují, dokážou vyřešit vlastními silami Cítím oživení: po 20 letech soustředění na konzum toho lidi začínají mít dost! Tíhneme tu k Liberci, Hradec Králové je pro mě cizí město (respondent ze Sobotky) Občas vznikají projekty kvůli vypsaným dotacím a ne kvůli opravdové potřebě to je špatně! Když byl tatínek, sekal příkopy až k nádraží kdo by to dnes dělal? Není třeba vymýšlet velké věci, stačí dělat malé věci s velkou láskou Budou-li spokojení místní lidi, budou spokojení i návštěvníci

51 Velké otázky Vymezení MAS ČR a SP - společné téma, leitmotiv, jednotící prvky co má to území společného? Škodovka/Automotive jako nejvýznamnější zaměstnavatel mimo kontrolu/vliv území, s (možná) nejistou budoucností (automobilový průmysl obecně považován za zranitelný, relativně nestabilní) R35 trasa bude mít významný/zásadní vliv na vývoj území, ale rozhodnutí nepadlo a kdoví, kdy padne Sociální oblast

52 Témata k diskusi 1. Pracovní místa, podnikání, zemědělství a cestovní ruch (s důrazem na místní výrobu a spotřebu, využití místních zdrojů, lokální/regionální měřítko) 2. Komunikace a spolupráce v území, plánování a rozhodování, využívání finančních zdrojů 3. Dobře fungující obce, vztahy v obci, zajištění služeb (vzdělávání, zdravotní péče, péče o potřebné, volný čas) 4. Přírodní, kulturní a historické dědictví 5. Doprava (veřejná doprava zajišťující dojížďku za prací, do škol a za nadmístními službami; stav komunikací; doprava v souvislosti s cestovním ruchem)

53 Tematické pracovní skupiny Podrobnější popis tématu: o čem vlastně mluvíme? Co všechno do našeho tématu patří? Cíle: Čeho chceme dosáhnout? Jak by měl vypadat žádoucí stav? Konkrétně, srozumitelně Jak to uděláme? Jaké kroky, akce, projekty nás posunou správným směrem? Konkrétní návrhy s co největším pozitivním dopadem. Průběžně stručný záznam na velký papír. Krátká, výstižná prezentace v plénu max. 5 minut

54 Pravidla diskuse Diskusi vede facilitátor Hovoří jen 1 Hlásíme se o slovo Hovoříme k věci Dejme šanci každému Važme si opačného názoru Važme si názoru druhého Mýlit se je lidské Vždy s úsměvem Vypínáme/ztišíme mobily

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Strategie rozvoje regionu Hranicko Pozlovice, 13. listopad 2013 Území

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE ČERVENKA JAK SE VÁM DNES ŽIJE V ČERVENCE? JAKÁ BY MĚLA BÝT PODLE VAŠICH PŘEDSTAV? VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE Komise rozvoje obce 2016 Největší přednosti

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci.

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. 2. Možnost vyplnění dalších připomínek k problémům území

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

1 Dotazníkové šetření

1 Dotazníkové šetření 1 Dotazníkové šetření Úkolem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaké jsou potřeby obyvatel města v konkrétních oblastech a jak jsou s těmito oblastmi spokojeni. Otázky byly zaměřeny zejména oblasti kultury,

Více

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU

VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU VÝSTUPY Z 1. KULATÉHO STOLU MAS Podbrněnsko, o.s. 26.9.2013 Podmínky pro bydlení shrnutí (flipchart) - Možnost dotace na zavedení systému kontroly rychlosti s napojením na nejbližší městskou policii -

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s.

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. zpracováno: duben 2014 Místní akční skupina Podbrdsko, z. s. Hvožďany 80, 26244 IČ: 27051935 www.maspodbrdsko.cz Administrativní pracoviště:

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

1. Průběh přípravy SCLLD (strategy community-led local development- strategie komunitně vedeného rozvoje)

1. Průběh přípravy SCLLD (strategy community-led local development- strategie komunitně vedeného rozvoje) 1 Zápis z 2. Veřejného projednání 24.6.2014 zasedací místnost MěÚ Jilemnice Přítomni: dle prezenční listiny Program: seznámení s přípravou SCLLD seznámení s Vizí, misí a strategickými oblastmi stanovení

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko

Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Osíčko Celkem bylo rozdáno 192 dotazníků občanům obce Osíčko (ve věku nad 18 let), odevzdáno bylo 84 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 43, 8 %. 1.

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ Příloha: 7.7 SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ prosinec 2006 Příloha dokumentu: Strategie udržitelného rozvoje města Hodonín do roku 2015 a Systém strategického plánování 1 Navržený seznam projektů vychází

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova

TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova TVORBA ISRÚ MAS Setkání aktérů rozvoje venkova 13.11.2013 POČET ČLENŮ MAS Veřejný 22 Soukromý 9 Neziskový 18 Celkem 49 CELKOVÝ POČET OBYVATEL ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS MAS Jesenicko pokrývá území 24 měst

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji. Eva Jankovská, 17. října 2014 EDUCA Liberec

Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji. Eva Jankovská, 17. října 2014 EDUCA Liberec Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji Eva Jankovská, 17. října 2014 EDUCA Liberec Zase další projekt? Programovací období trvá do roku

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA C. DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Problematiku dopravy v Chebu řeší aktuální Generel dopravy, který detailně popisuje současnou situaci a navrhuje řešení, která mohou napomoci jejímu zlepšení. Zásadním

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5

5.1 Dokončit základní skelet cyklostezek 4, ,5 5.2 Zlepšovat kvalitu a vybavení cyklostezek 4, , ,5 Strategický plán města České Budějovice Strategický plán města České Budějovice byl schválen 4. 9. 2008 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 11 žen tj. 24%. Podrobné generové vyhodnocení

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor PROJEKTOVÝ ZÁMĚR kpmokropsy/famelie KOMUNITNÍ STATEK nový komunitní prostor PROČ KOMUNITNÍ STATEK? NEDOVOLME ZNIČIT POSLEDNÍ KRÁSNÝ PROSTOR PRO KOMERČNÍ VÝSTAVBU, TAKOVÝCH JE TU DOST. VYTVOŘME KREATIVNÍ

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Co je koncept SMART CITY?

Co je koncept SMART CITY? Co je koncept SMART CITY? V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring naplňování cílů SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených

Více

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL

Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory k hodnocení míry plnění SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím

Více

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE

2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE 2002 ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE CO JSME CHTĚLI iniciovat lidský potenciál a vnitřní zdroje uvolnit a využít energii a prostředky lidí a organizací pro společné dílo vytvořit pozitivní podnikatelské prostředí nastartovat

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany

Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou. Setkání s občany Program rozvoje města Rychnov u Jablonce nad Nisou Setkání s občany 26. 10. Co nás čeká? Seznámení s procesem tvorby Programu rozvoje města Seznámení s obsahem Programu rozvoje města Prostor pro náměty

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge

Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Strategie rozvoje přeshraniční spolupráce oblasti Smrčiny/Fichtelgebirge Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prezentace - 5.11.2012 Analýza

Více

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi?

1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete se sousedními (případně blízkými) obcemi? Dotazník meziobecní spolupráce: VYHODNOCENÍ ODPOVĚDÍ za ORP Nové Město nad Metují Počet zúčastněných obcí: 12 Počet zúčastněných svazků obcí: 3 1. V jakých oblastech výborně či velmi dobře spolupracujete

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O projektu Realizace projektu: prosinec 2013 červen 2015 Zapojeno celkem 185 z celkem 205

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více