Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří. srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří. srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o."

Transkript

1 Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o.

2 Území MAS Přiďte pobejt!

3 Zpracování MAS Český ráj a Střední Pojizeří ARR Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. Labyrinth Pro, s.r.o.

4 Postup Únor prosinec 2013 Analytickáčást (kvantitativní i kvalitativní analýza, vyhodnocení statistických dat, dotazníky, rozhovory s osobnostmi v území, vyhodnocení trendů) První veřejná diskuse Návrhováčást (strategické oblasti, cíle, opatření, databáze projektových záměrů, implementace, hodnocení, finanční rámce) Druhá veřejná diskuse Akční plán Průběžně: komunikace s radou MAS, s vedením obcí, se členy MAS

5 Stav Dokončujeme analytickou část Problém: dosud neexistuje schválená metodika pro zpracování ISÚ řídíme se pracovní verzí

6 Ambice komplexní strategie rozvoje pro celé území MAS (příprava na čerpání z více fondů, projednání/schválení zastupitelstvy všech obcí) přehledný, srozumitelný, stručný, věcně správný dokument efektivní zapojení místních obyvatel/různých zájmových skupin v celém území, jednání tváří v tvář klidný, uživatelsky vlídný, neuspěchaný proces zpracování zapojení místních vůdčích osobností regionu konkrétní, prakticky použitelné výstupy ( od vize k akci ) efektivní dělba práce všech organizací zapojených do zpracování ISÚ

7 Když se řekne Turnovsko, Sobotecko, Mnichovohradišťsko - MAS ČR a SP) Český ráj Řeka Jizera Cestovní ruch, turistika, odpočinek Nesourodé území Periferie tří krajů Kraj s bohatým místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím, inspirace umělců Stará sídelní krajina společná historie sahající hluboko do středověku (pojizerský statek končí u Mnichova Hradiště) Region v podzámčí velkých měst (Mladá Boleslav, Liberec) velká města jsou magnety a současně infiltrují území suburbanizací Teplý úrodný zemědělský kraj, příjemný k životu Je to tu měkké, oblé, žádné hroty Velká vazba na Škodovku

8 Co se nám líbí, co je jedinečné klid, ticho Na malém území je spousta věcí k vidění Příroda, skalní města, lidová architektura, malebné vesnice Čtvero ročních období v pestré, malebné, poutavé krajině Vztahy mezi lidmi, skoro v každé obci člověk někoho zná Harmonická krajina, pestrý krajinný ráz Desítky obcí, desítky kostelů Fascinující minulost, bohatá historie místních rodů Propojení lidí a krajiny, hluboká zakořeněnost lidí rody jsou tu od Napoleona! svijanské pivo silný genius loci Areál PCT Ptýrov

9 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Životní prostředí (kvalita vody v Jizeře, kvalita ovzduší vliv plynofikace, nakládání s odpady, lepší péče o krajinu, zateplení budov šetření energií) přístup k životnímu prostředí je ze strany orgánů OPK rozumnější, lepší komunikace se SCHKO ČR Vzhled a vybavení obcí (daří se sehnat peníze na opravu obecních budov, i soukromé domy opravené, zlepšuje se dostupnost drobných služeb v obcích kadeřnictví apod., v Sobotce rekonstruovaná škola a koupaliště, infrastruktura, v neděli ráno si můžu dojet pro čerstvé rohlíky do třech obchodů ) Péče o děti a rodiny s dětmi (víc dětských hřišť, výborná Šťastná země, majitelé restaurací zřizují koutky pro hraní dětí, lákavá expozice pro děti na zámku v Mnichově Hradišti, služby SEV využívá více dětí, volnočasové centrum pro mládež v MH dobře funguje,

10 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Cestovní ruch (celkově lepší služby, informační systém cedule, směrovky, letáky, IC, skvělé cyklotrasy a cyklobusy, malá venkovská muzea, lepší propagace regionu díky sociálním sítím se začínají zapojovat mladí) Krajina (opraveny drobné památky boží muka, obnova cestní sítě cestou KPÚ, zemědělství staré struktury končí - vše se zlepšuje, výhledová místa v krajině, se stolečky a posezením, pozitivní vedlejší projev krize krajina se nezastavuje) Kultura a život v obcích (obce ožívají stavebně i společensky, akce na památkách oživení památek, roste počet kulturních akcí, obce více podporují spolky a uvědomují si, že je potřebují; i malé neziskovky dosáhnou na různé druhy finanční podpory)

11 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Doprava a komunikace (lepší dopravní obslužnost na Mnichovohradišťsku díky Škodovce a navazujícím firmám, lepší místní komunikace na Mnichovohradišťsku, lepší hromadná doprava, sem tam lepší silnice a parkoviště) příliv mladých lidí v oblasti Mnichovohradišťska vznik ORP pozitivní vliv na komunikaci v území, dostupnější státní správa spolupráce mezi děkanstvím a školeni v MH, zájem o duchovní a kulturní život prohlubuje se vztah místních lidí k území celkově se všechno zlepšuje

12 Co se nedaří (negativní trendy) Práce, dojížďka za prací, řemesla: řemeslníci nejsou nebo nic neumí, učňovské školství nekvalitní málo práce pro lidi v místě bydliště velká dojížďka za prací lidi mají míň peněz jediný, kdo platí, je Škodovka Vztahy mezi lidmi vztahy mezi lidmi se zhoršují (vliv velké politiky na místní úroveň) lidé se málo potkávají nedaří se řešit/zlepšit situaci nepřizpůsobivých občanů nedaří se zapojit do aktivit v obci mladé lidi do 20 let atmosféra v obci Srbsko vliv golfu církevní restituce nepochopeny a zhoršují vztahy v místě navzájem se sobě odcizujeme dojížďka za prací bere soustu času a energie a nezbývá pak na obecní pospolitost

13 Co se nedaří (negativní trendy) Doprava a komunikace katastrofální stav silnic, zejména II. a III. třídy horší se veřejná doprava, rušení vlaků Libuň ztratila význam jako důležitý dopravní uzel, spoje nenavazují roste individuální doprava roste počet aut na silnicích roste hustota dopravy, hlavně více kamionů krajské a státní silnice jsou čím dál horší zhoršilo se dopravní propojení mezi různými částmi MAS v různých krajích plýtvání jezdí zbytečné velkokapacitní busy místo malých úsporných

14 Co se nedaří (negativní trendy) Krajina, pozemky přibývá neobdělaných, neudržovaných pozemků vlastníci se nestarají pozemky skoupili lidé, kteří nejsou místní zhoršuje se prostupnost krajiny souvisí s vlastnictvím pozemků stále trvajíčerné skládky lidi odmítají přijmout odpovědnost za svůj odpad zemědělci pěstují to, co je dotováno (řepka pět let po sobě a výsledkem je eroze) vybydlování lidi se stěhují do měst a jejich nemovitosti chátrají

15 Co se nedaří (negativní trendy) Služby malé obce přicházejí o pošty odlidštění (dřív pošťák popovídal ) + s tím souvisí bezpečnost (lidi se znali, byli v kontaktu) klesá kvalita služeb (restaurace), hlavně těch levnějších obchodní vybydlování obce přicházejí o svoje služby, lidi jezdí nakupovat do nákupních zón ve městech rušení škol na malých obcích, ubývá málotřídek rušení nemocnic, oddělení v nemocnicích, odchod lékařů čím dál míň peněz na malých vesnicích výsledkem je horší stav škol a školek

16 Co se nedaří (negativní trendy) wellness Všeň měli jsme se ubránit malá podpora z kraje menším obcím a městům nevyužitý potenciál Geoparku projekt se nepodařilo správně uchopit více soutěž než spolupráce mezi organizacemi v území každý si tu hraje na svém písečku ideologie a politika mají větší vliv než opravdové potřeby obcí chybí turistické ubytovny pro skromnější lidi chybí v obcích místa pro setkávání lidí (příklad: Libošovice) jsme na kraji krajů, nedostanou se sem peníze roste byrokracie, zvyšuje se obtížnost dotačních řízení

17 Překážky rozvoje území MAS ČR a SP Práce, pracovní místa chybí výuka řemesel nebo je nekvalitní lidi si neváží kvalitní manuální práce, řemesla postrádají prestiž šetří se a výsledkem je mizerná kvalita (špatný zákon o veřejných zakázkách) chybí práce v místě bydliště kdyby nebyla Škodovka, je zle velká dojížďka za prací velká závislost pracovních míst na automobilovém průmyslu sezónnost cestovního ruchu Nezaměstnanost

18 Překážky rozvoje území MAS ČR a SP Byrokracie, legislativa, kvalita veřejné správy, komunikace a spolupráce, korupce na všech úrovních (ve Škodovce i v subdodavatelských firmách) Místy málo průbojná, komunikativní a kompetentní vedení obcí tři kraje a špatná koordinace, nedostatečná komunikace lidí v území roztříštěná státní správa lidi běhají kvůli úřadu od čerta k ďáblu skupinové zájmy mizerná legislativa v mnoha oblastech byrokracie čím dál obludnější, pomalé rozhodování (ministerstva) apatie místních lidí stejně nic neovlivníme nesystémový rozvoj každá obec si řeší je to svoje, chybí koncepčnost Malé obce nedokáží administrovat velké projekty, které potřebují realizovat

19 Překážky rozvoje MAS ČR a SP Peníze a jak je využít: je málo peněz, o kterých by obce rozhodovaly samostatně a nezávisle Málo peněz v malých obcích nestačí pokrýt to, co je třeba Nejasné priority ve financování dělá se to, nač je dotace, ne to, co je třeba rozpočtové určení daní podnikatelé platí daně podle sídla a ne podle místa výkonu

20 Překážky rozvoje MAS ČR a SP Mladá Boleslav jako velké bohaté město by měla více podporovat své okolí, ale nedělá to Nebezpečná, nepříjemná dálnice do Prahy Firmy, které by měly dávno zbankrotovat, stále přežívají a poskytují nekvalitní, nebezpečné služby Není dokončená digitalizace map pozemků chybí osvěta ohledně nákupu místních výrobků a služeb vnitřní nekonzistentnost území, nesourodé území, nevhodné územní vymezení MAS nemůže být životaschopné; nekonzistentní slepenec, s nímž nelze souznít a který nemá jednotící prvek dost často nejde elektřina (dráty vedou přes les, padají stromy situace na Mnichovohradišťsku) chybí rozhodnutí ohledně R35 nedostatek půdy, spekulativní vlastníci pozemků, chybí pozemky pro výstavbu bydlení arogance lidí, kteří mají peníze (developeři apod.) a neschopnost lidí v místě se jejich záměrům postavit duševní a kulturní devastace po 2. světové válce

21 CHKO Český ráj, OPK obecně Nekonzistentní přístup ke stavebníkům ńa území CHKO ČR co jeden nesmí, to druhý může Příliš striktní postup při výstavbě nelze stavět ani na vlastním pozemku/zahradě Ještě horší než ochrana přírody jsou památkáři OPK pomáhá s údržbou krajiny a ochranou krajinného rázu - je přínosem Občas problémy s chemickými látkami využívanými zemědělství (ohrožení včelstev) Komunikace se Správou CHKO ČR je dobrá Je škoda, že cestou SCHKO ČR neteče do území více peněz Aktivity lidí v krajině je třeba usměrňovat, klidně i rázněji OPK je v území neviditelná slabá SCHKO ČR Černé skládky jsou stále problém Špatný přístup zemědělců ke krajině je třeba zmenšit lány, obnovit remízky a meze Velkosady chyba, necitlivý přístup ke krajině, více výroba než pěstování, technický prvek v krajině, vlastník není místní třídění odpadů EVVO ve školách

22 Spolky, neziskové organizace, dobrovolnictví, zájem o veřejné dění Spolky, neziskové organizace: výborně fungují hasiči (zábavy, soutěže, kulturní život v obci, akce pro děti), hodně sportovní akcí a spolků, skvělí baráčníci v Sobotce i jinde, třešňový jarmark, živo je kolem Vyskře, v Malechovicích, v Mnichově Hradišti spolky spolupracují navzájem, pomáhají si Roste nová generace aktivních členů spolků Spolky fungují dobře, ale málo spolupracují a propojují svoje aktivity každý spolek si jede po své linii - více spolupráce! Obecní zájezdy na různá místa (Karlovice) Sousedské aktivity, divadla, koncerty skvělé! Tahouni jsou důležití Problém: lidi dojíždějí za prací a pak nemají sílu na spolky a vztahy v obci

23 Spolky, neziskové organizace, dobrovolnictví, zájem o veřejné dění Zájem o veřejné dění Lidé pasivně přijímají informace, ale aktivně se o dění v obci málo zajímají Lidí, kteří jsou ochotni dobrovolně pracovat, je pořád hodně, ale musí se najít vůdčí osobnost, která je strhne a někam vrhne Malý a nárazový zájem o veřejné dění (co není u mě za plotem, to mě nezajímá) Nedůvěra v politiku Apatie (zvolil jsem si zastupitele, tak ať se starají) Nízká účast na jednání zastupitelstva Nutná potřeba kultivované diskuse

24 Spolupráce hodně záleží na lidech funguje bez problémů Někdy se spolupracovníci se nehledají snadno vzájemná výpomoc mezi zemědělci funguje nelze dosáhnout úspěchu bez multioborovosti je nutno hledat spolupráci mimo vlastní obor a to je někdy problém kvalitních mladých lidí je málo chybí spolupráce s okolními obcemi (například Sobotka Bousov) skvělá spolupráce s přeshraničními partnery - Sobotka

25 Přístup k informacím (dozvím se, co potřebuju? Mohu se vzdělávat?) internet a kamarádi to jistí přetlak informací na webu, obtížně se v tom člověk orientuje a bere to čas - chybí uspořádané, ucelené, přehledné informace Menší obce v případě potřeby využívají právních služeb málo času na vzdělávání Hodil by se grantový kalendář pro neziskovky (aby si to nemuseli sami hledat a sledovat) Kvalita informací je někdy pochybná Pozor na dostupnost informací pro starší lidi bez PC Webové stránky většiny obcí by potřebovaly vylepšit Informací je dost, ale času málo Málo a neaktuální info o možnostech pro volný čas diskotéky Ubytování malé penziony nejsou v databázi a jsou tedy obtížně dohledatelné

26 Místní vůdčí osobnosti, hybatelé Jiří Navrátil (starosta Klášter Hradiště) Lidi kolem MAS (p. Láska, p. Soldátová) Doubravka Fišerová (obnova tradic, podpora veřejných projektů, energický člověk s vizí) Alena Pospíšilová Hana Maierová Jaromír Jermář Tomáš Tomsa (člověk, který umí) Marie Pšeničková Vlasta Špačková Starostky a starostové (Doubravka Fišerová, Jan Farský) udávají takt území a společnosti

27 Podnikání a podnikatelé s podnikáním je automaticky spojena špatná pověst, podezírání, závist, nedůvěra chybí mediální a politická podpora podnikání zaměstnanci nejsou loajální, nechce se jim pracovat zemědělské pozemky nejsou k dispozici nebo jsou obtížně dosažitelné - vlastníci odjinud, spekulují na zisk Finanční úřad časté kontroly obtěžují Územní plány obcí nejsou připraveny na příchod firem chybí rozvojové plochy Mizerná technická IS (voda, kanalizace, elektrika) lepší se, ale ne dost Je málo chytrých podnikatelských záměrů (příklad: zlatničina, Granát, optický průmysl) lehký průmysl s velkou přidanou hodnotou

28 Podnikání a podnikatelé Zásadní závislost na Škodovce Dotace ničí normální vztahy Podnikatele brzdí otravná byrokracie Zemědělské areály málokdy patří tomu, kdo v nich hospodaří Bohatý kraj drahá pracovní síla Je problém sehnat dobré řemeslníky, místní řemeslníci jsou drazí Na Turnovsku podnikání funguje, na Sobotecku a Libáňsku je to horší Pro podnikatele výhodná poloha Sobotky na trase do Prahy Tip pro podnikání: levné ubytování a levné dobré jídlo, připravené s láskou Jsou tu příjemné a pružné úřady (ŽÚ, FÚ) kdo chce podnikat a má prostory, nemá problém

29 MAS ČR a SP perfektní vedení poradí se vším, nic není problém výborný web dobrá výjezdní zasedání propagují MAS kvalitní management MAS vše se děje podle pravidel MAS má pozitivní vliv na celé území Ze všech MAS v kontaktu sčeským rájem je o této MAS slyšet nejvíc a je nejvíc vidět MAS plní to, co očekávám MAS je přínosem zejména pro menší obce a firmy

30 MAS ČR a SP -? bylo by dobré více povzbudit řemeslníky a majitele obchodů a hospod, aby se ucházeli o finanční podporu více podpory neziskovým organizacím a novým aktivitám (a nastavit podle toho kritéria) více podpory pro děti mateřská centra, školky, školy nedůvěra v transparentní výběr projektů velká byrokracie (ale za to nemůže MAS) MAS je uměle vytvořené území, které postrádá jednotící prvek společným zájmem je přísun peněz do území, ale nic víc nevhodné územní vymezení MAS nesourodé, neživotaschopné Tlak na MAS ze strany některých zájmových skupin snaha o obsazení MAS tomu je nutno se bránit Obce mají ve správě spoustu komunikací potřeba podpory z MAS

31 MAS ČR a SP -? Vymyslet taková kritéria, aby na finanční prostředky dosáhly neziskovky působící v zemědělství Nastavit kritéria tak, aby podporu dostal spíš malý zdejší podnikatel než velká firma, která je finančně mnohem silnější (příklad projektu na zpracování ovoce) nepovedené propagační materiály k cyklobusům Rozporuplné pocity z fungování MAS Nepodporovat megalomanské projekty velkosadařů MAS by bylo vhodné vymezit jinak: 1 MAS pro celé územíčr s centrem v Turnově Málo se podporují spolky, občanská aktivita, činnost Žádání je složité a lidi to otráví

32 MAS ČR a SP -? Chybí dotační podpora pro větší ubytovatele Realizace projektů a kontroly: perfekcionismus hraničící s buzerací (vliv ZIF) Programový výbor by mohl být aktivnější Chybí info o komunitní povaze činnosti MAS lidi si to málo uvědomují Předfinancování projektů je často problém nešlo by to jinak? Do hodnotících kritérií zabudovat stabilitu podnikatele zda je místní, zda prosperuje Dbát na co nejkvalitnější posuzování projektů Je třeba udržet diverzifikované finanční zdroje pro MAS

33 Území MAS ČR a SP 2020 Pěkné, dobře fungující obce Žijeme a uživíme se v harmonické krajině Dopravíme se, kam a jak je třeba Klid, pohoda, kultura Plánujeme promyšleně a na dlouho, podnikáme udržitelně

34 Pěkné, dobře fungující obce aktivní lidi v obcích, kteří jsou ochotni pro své obce něco dělat úcta ke starším respekt k jejich zkušenosti a znalostem rada starších lidé se víc zajímají o veřejné dění a vstupují do něj starostové mají jasné představy a cíle stávající prázdné objekty využity lidé se vracejí ke svým kořenům i v malých obcích fungují obchody, služby, školy děti znají svou obec a její okolí přírodu, historii Hřiště u škol a školek v menších obcích, krytý bazén upravená veřejná prostranství jsou skvělou vizitkou obcí zachovány a rozšířeny služby pro místní lidi i pro turisty fungující kanalizace i v malých obcích opraven nemovitý obecní majetek Umíme se postarat o staré, nemocné, potřebné Zachována Panochova nemocnice v Turnově

35 Žijeme a uživíme se v harmonické krajině vybudována soustava rybníků a sádky (u Bukoviny) odstraněno vedení vysokého napětí hyzdící krajinu hodně alejí péče o řeky,vodoteče, tůně rybníky; funkční protipovodňová ochrana zachována prostupnost krajiny lidé mají vyvinutější cit pro krajinu vnímají harmonickou krajinu a dokážou ji ochránit lepší péče o krajinu není tu dálnice zmizely hnusné jezeďácké areály zlikvidovány nebo opraveny a využity

36 Dopravíme se, kam a jak je třeba Padlo moudré rozhodnutí o R 35 opravené silnice kamiony neobtěžují obce (tunely, zářezy něco vymyslet s dopravou!) dobře fungující veřejná doprava, zachovány vlaky chodníky, parkoviště, značené cesty Lepší silnice, bezpečné pro jízdu na kole cyklostezky sledují přirozené komunikační linie v krajině více cyklostezek typu GWJ Obce propojeny hipostezkami menší dopravní zatížení turnovského náměstí

37 Klid, pohoda, kultura v místě, kde žiju, najdu to, co k běžnému každodennímu životu potřebuju (škola, školka, lékař, obchod, jídlo) mám kde příjemně posedět a popovídat, v pohodě a poklidu přiměřené sportovní vyžití nezrychlujeme, zpomalujeme, vracíme se k tomu co je důležité více příležitostí k poznávání naučné stezky apod. hodně kulturních akcí v létě, koncerty apod. stále dobrý spolkový život farnosti spolupracují, kostely jsou systematicky zpřístupněny farní charita pomáhá potřebným prezentace praktického křesťanství skrze konkrétní skutek místní noviny/zpravodaje vycházejí 1x měsíčně lidi se mají rádi podporovaní a ctění kronikáři a knihovníci knihovny jsou místy, kde se setkává komunita Zachována podpora menších knihoven střediskovými knihovnami státní podpora pro nákup knih

38 Plánujeme promyšleně a na dlouho, podnikáme udržitelně pasportizace území pro potřeby územního plánování, kvalitní územní plány rozumné investiční záměry dobře promyšlené, prodiskutované, ve variantách lidé jsou vzděláni a rozumějí tomu, co a proč včeském ráji chráníme funguje pestrá nabídka služeb nic velkého, ale provozovny v obcích, šikovně po ruce místním i turistům žádná velká komerce, místní firmy v rukou místních lidí pestrost, alternativa, možnost výběru ve všem financování menších projektů jde přes MAS a dobře funguje vyvinut co nejjednodušší systém žádání o co nejvíc peněz odpoutáme se od závislosti na nejisté Škodovce, budoucnost regionu je ve službách Dostatek řemeslníků v obcích restaurace vaří z Doubravčina hovězího

39 Zakopaná hřivna (nevyužitý potenciál) využít místní dědictví pro poučení místních lidí i turistů pozůstatky cisterciáckého kláštera v Klášteře Hradišti více známy v zahraničí než u nás zámek Mnichovo Hradiště dělá se hodně, ale šlo by ještě víc Využití méně navštěvovaných, okrajových částíčr k rozvoji CR (Záborčí, Vrát) Podobné projekty jako to, co dělá Sundisk na Malé Skále Oživení Turnova po 16.30: kavárna třeba Pohostinství nabídka pro cyklisty Lepší využití lidové architektury třeba návštěva soukromých domů za poplatek Zemědělská produkce mlékárna, jatka, využití místních potravin, biopotraviny, krajová jídla Využití opuštěných zemědělských objektů

40 Zakopaná hřivna (nevyužitý potenciál) Tajemná, záhadná místa již neexistující obec Nouzov a příběh jeho obyvatel Církevní restituce ukázat lidem církevní památky (kostely jsou mocná místa, nabízejí interiéry i příběhy otevřít je a nabídnout zážitek - třeba i zazvonit si na zvony) Geopark Malé soběstačné farmy vlastní obživa i energie, prodej přebytků Libošovice potenciál, se kterým nikdo nepracuje Využití Svatojakubské poutní cesty (jde přes Mnichovo Hradiště) Kostely a fary otevřeny, zpřístupněny a nabízejí program a seznámení s místním dědictvím (navázat na Noc kostelů) ČR příjemné místo na dovolenou pro chudší lidi, kterým se nabízí pestrý program

41 Co nedopustit, čeho se vyvarovat (ohrožení) Devastace území/krajiny velkými stavbami a (hlučnými, zatěžujícími) provozy hoškovické letiště zvětšování stavby na zelené louce, velké zásahy do krajiny Hlučné podnikatelské aktivity Těžba štěrkopísku, jakákoli těžební činnost Větrné a solární elektrárny Velké roztahovačné ekonomické subjekty (příklad: sady) Monopol v čemkoliv je lepší udržet pestrost Velké zemědělské subjekty supermarkety chraňme místní obchodníky a podnikatele nadnárodní firmy, sklady, haly Nezačít spotřebovávat klid a prostor ve velkém!

42 Co nedopustit, čeho se vyvarovat (ohrožení) Podnikatelské aktivity potenciálně problematické (obvykle externí investoři) Expanze firem, které pak obec opustí investice typu Všeň Arogantní kapitál Problematické skupiny obyvatel Plíživý multikulturalismus, cizí etnika Nepustit sem ruskou klientelu (kam jezdí Rusové, tam nejezdí nikdo jiný) Ghetta nepřizpůsobivých nekoncentrovat je

43 Suburbanizace Živelný růst vesnic, satelity, sídelní kaše Různé pozor na odpady nakládat s nimi zodpovědně R35 nevést přes Český ráj (Turnov Sedmihorky), ale přes Mnichovo Hradiště a Sobotku Těžkou výrobu udržet na okraji území pracovní místa potřebujeme Další růst byrokracie Hlídat a uhlídat Hrdoňovice

44 Kdybych byl mecenáš Vzdělávání, děti, volný čas Místní dědictví, péče o veřejné prostory Cestovní ruch Různé (ale též důležité)

45 Vzdělávání, děti, volný čas Opravy škol a školek sportovní aktivity dětí, hřiště školství výborní učitelé, starší lidé chodí do škol a podílejí se na výuce (místně zakotvené učení) koupaliště v Turnově údržba cyklostezek, cyklotras, cest pro pěší a budování nových + odpočinková místa s infopanely jízda na koních pro děti propojit podnikatele (restaurace s hracím koutkem pro děti půjčovna kol jízdárna ubytování) zařízení pro volný čas rodin s dětmi krytá jízdárna v Jezdeckém klubu Kněžmost o.s. Paškál zázemí pro práci s mládeží na faře v Loukově libošovická škola přebudována na kulturně-vzdělávací místo komplexní vybavení volnočasových areálů tak, aby tu anšla zábavu celá rodina

46 Místní dědictví, péče o veřejné prostory obnova památek úprava hřbitovů jsou svého druhu parky a péče o německé hřbitovy kultura obnovit lokalitu původní zástavby na jižním svahu v Klášteře Hradišti obnova zámku v Klášteře Hradišti obora Klokočka v obecním vlastnictví a přístupná lidem výstavní, duchovní centrum v areálu fary v MH obnova hrobky Rohanů obnova fronty domů na jižní straně náměstí + náměstí v Sobotce dřevosochařské a kamenosochařské soutěže sochy do veřejných prostor v obcích (námět ale musí vzejít od lidí v obci)

47 Cestovní ruch kemp/ubytování pro turisty v Sobotce půjčovna lodí, bruslí, koní služba turistům budování záchytných parkovišť parkoviště u Lázní Sedmihorek Aquapark Letiště s hotelem nějaké řešení pro Kost a okolí (ve spolupráci s rodinou Dal Borgo)

48 Různé služby seniorům, DPS podpora obecní pospolitosti drobnější aktivity podpora snaživých aktivních místních lidí, kteří chtějí něco dobrého udělat nejprve je třeba si v obecní debatě vyjasnit, co obec potřebuje, a pak na to dát peníze dal bych peníze tam, kde jsem doma farmářské trhy místní výrobky ošklivé rozbité zemědělské areály učinit pěknými a upravenými podpora místních zemědělců projekty s celoročními pracovními místy podpora dlouhodobých promyšlených záměrů oprava místních komunikací opravy nádraží ČD + podpora veřejné dopravy a vlaků dokončit kanalizaci ve všech obcích zlepšení ŽP

49 Co jste (také) řekli Kdyby Škodovka nebyla, to by byl konec - budoucnost záleží na budoucnosti Škodovky Bez velkých řečí zasadit lípu a dát k ní dvě lavičky to má význam Hospoda, obchod a škola na vesnici musí být! Nejdřív nabídněme možnosti místním lidem a pak teprve těm zvenčí Podnikatelé se postarají sami o sebe a dají práci i jiným lidem Žijeme v obrovském parku Velká firma zvenčí schramstne území, komerčně ho dojí a zastiňuje místní podnikatele Stačilo by méně vzdělávání a informací a více klidu na práci Zlatá krize, ještě že přišla! Při pohledu od Mnichova Hradiště začíná krajina kypět, zvedá se a vlní a začíná být zajímavá Po roce 1990 se musely dávat dohromady ty velké věci, ale teď se jde na venkov a dělají se ty marginální věci, které vedou k tomu, že se sem rád vracím a že jsem tu doma

50 Kdyby tady nebyla chráněnka, které občas zakročí, tak by tady vznikly zrůdný věci Když mi někdo mává miliony před nosem, je na místě být ve střehu! On zase odtáhne, ale já a moje děti tu chceme žít dál! Více než 50% lidí neumí zemědělsky hospodařit a neumí řemesla potřebujeme takovou fabriku jako je Škodovka, která dáčlověku jednoduchou, jasně popsanou a pravidelně zaplacenou práci Nebojme se chtít kvalitu! Času je čím dál míň a život je čím dál složitější Šance na změnu je složená z mnoha drobných věcí Tenhle kraj nepotřebuje extrémní množství peněz; potřebuje, aby jej měli lidi rádi a většinu toho, co potřebují, dokážou vyřešit vlastními silami Cítím oživení: po 20 letech soustředění na konzum toho lidi začínají mít dost! Tíhneme tu k Liberci, Hradec Králové je pro mě cizí město (respondent ze Sobotky) Občas vznikají projekty kvůli vypsaným dotacím a ne kvůli opravdové potřebě to je špatně! Když byl tatínek, sekal příkopy až k nádraží kdo by to dnes dělal? Není třeba vymýšlet velké věci, stačí dělat malé věci s velkou láskou Budou-li spokojení místní lidi, budou spokojení i návštěvníci

51 Velké otázky Vymezení MAS ČR a SP - společné téma, leitmotiv, jednotící prvky co má to území společného? Škodovka/Automotive jako nejvýznamnější zaměstnavatel mimo kontrolu/vliv území, s (možná) nejistou budoucností (automobilový průmysl obecně považován za zranitelný, relativně nestabilní) R35 trasa bude mít významný/zásadní vliv na vývoj území, ale rozhodnutí nepadlo a kdoví, kdy padne Sociální oblast

52 Témata k diskusi 1. Pracovní místa, podnikání, zemědělství a cestovní ruch (s důrazem na místní výrobu a spotřebu, využití místních zdrojů, lokální/regionální měřítko) 2. Komunikace a spolupráce v území, plánování a rozhodování, využívání finančních zdrojů 3. Dobře fungující obce, vztahy v obci, zajištění služeb (vzdělávání, zdravotní péče, péče o potřebné, volný čas) 4. Přírodní, kulturní a historické dědictví 5. Doprava (veřejná doprava zajišťující dojížďku za prací, do škol a za nadmístními službami; stav komunikací; doprava v souvislosti s cestovním ruchem)

53 Tematické pracovní skupiny Podrobnější popis tématu: o čem vlastně mluvíme? Co všechno do našeho tématu patří? Cíle: Čeho chceme dosáhnout? Jak by měl vypadat žádoucí stav? Konkrétně, srozumitelně Jak to uděláme? Jaké kroky, akce, projekty nás posunou správným směrem? Konkrétní návrhy s co největším pozitivním dopadem. Průběžně stručný záznam na velký papír. Krátká, výstižná prezentace v plénu max. 5 minut

54 Pravidla diskuse Diskusi vede facilitátor Hovoří jen 1 Hlásíme se o slovo Hovoříme k věci Dejme šanci každému Važme si opačného názoru Važme si názoru druhého Mýlit se je lidské Vždy s úsměvem Vypínáme/ztišíme mobily

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště

Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Studie příležitostí souvisejících s realizací záměru výstavby rychlostní silnice R11 v území obcí Kocbeře a Choustníkovo Hradiště Návrhová část postup a výsledky zapojení veřejnosti Prosinec 2009 Objednatel:

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Názory občanů sídla Mirotice

Názory občanů sídla Mirotice Názory občanů sídla Mirotice II. díi Zpracoval: Atelier M.A.A.T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. březen 2010 Počet dotazovaných osob pro sídlo Mirotice: 98 osob Názory občanů sídla MIROTICE

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

NOVÉ TRENDY A METODY V ROZVOJI VENKOVSKÝCH REGIONŮ

NOVÉ TRENDY A METODY V ROZVOJI VENKOVSKÝCH REGIONŮ NOVÉ TRENDY A METODY V ROZVOJI VENKOVSKÝCH REGIONŮ Hranice 21. června 2007 Oldřich Čepelka, Tima Liberec a Národní observatoř venkova, o.p.s. Závěr hned na začátku: Nové trendy a metody v rozvoji venkovských

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj.

Poradce předloží členským obcích informaci, jaký rozsah informací o cyklobusech je uveřejněn na webových stránkách Sdružení Český ráj. ZÁPIS z veřejného 104. zasedání (2/2015) Mikroregionu Český ráj konaného dne 26. března 2015 v Radvánovicích, v motorestu Zavadilka Přítomni: viz. presenční listina Jednání zahájila předsedkyně svazku

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková

Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal. Michaela Krpálková Srovnání ochrany přírody a krajiny včeské republice a Rakousku na příkladu NP Podyjí a Thayatal Michaela Krpálková Obsah Srovnání legislativy Srovnání územní ochrany přírody Srovnání NP aplikované na NP

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš

Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru. PhDr. Pavel Bureš Historie a současnost vesnice a venkovského prostoru PhDr. Pavel Bureš Venkov Vesnická sídla a krajina ve svém historickém vývoji společně vytvořily integrálně propojený a nedílný, ale současně i různorodý

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Zápis s 4. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis s 4. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis s 4. jednání pracovní skupiny Hospodářství k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 3. června 2014 od 8:00 hod. Místo konání:

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti

PŘÍLOHA D PŘÍLOHA E. - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument. Metodika vyhodnocení vyváženosti PŘÍLOHA D - vzhledem k rozsahu přílohy je tato příloha mimo tento dokument PŘÍLOHA E Metodika vyhodnocení vyváženosti Všechna data použitá k vyhodnocení se vztahují k závěru roku 2012. Postup vyhodnocení:

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě

KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě KOMUNITA V ZAHRANIČÍ S T Á R N U T Í V K O M U N I T Ě V e r o n i k a B E Š Ť Á K O V Á w w. c o h o u s i n g. c z O B S A H Ú V O D N U T N Ý E X K U R Z D O D E M O G R A F I C K É S I T U A C E K

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více