Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří. srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří. srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o."

Transkript

1 Integrovaná strategie rozvoje území MAS Český ráj a Střední Pojizeří srpen 2013 Blažena Hušková Labyrinth Pro, s.r.o.

2 Území MAS Přiďte pobejt!

3 Zpracování MAS Český ráj a Střední Pojizeří ARR Agentura regionálního rozvoje, s.r.o. Labyrinth Pro, s.r.o.

4 Postup Únor prosinec 2013 Analytickáčást (kvantitativní i kvalitativní analýza, vyhodnocení statistických dat, dotazníky, rozhovory s osobnostmi v území, vyhodnocení trendů) První veřejná diskuse Návrhováčást (strategické oblasti, cíle, opatření, databáze projektových záměrů, implementace, hodnocení, finanční rámce) Druhá veřejná diskuse Akční plán Průběžně: komunikace s radou MAS, s vedením obcí, se členy MAS

5 Stav Dokončujeme analytickou část Problém: dosud neexistuje schválená metodika pro zpracování ISÚ řídíme se pracovní verzí

6 Ambice komplexní strategie rozvoje pro celé území MAS (příprava na čerpání z více fondů, projednání/schválení zastupitelstvy všech obcí) přehledný, srozumitelný, stručný, věcně správný dokument efektivní zapojení místních obyvatel/různých zájmových skupin v celém území, jednání tváří v tvář klidný, uživatelsky vlídný, neuspěchaný proces zpracování zapojení místních vůdčích osobností regionu konkrétní, prakticky použitelné výstupy ( od vize k akci ) efektivní dělba práce všech organizací zapojených do zpracování ISÚ

7 Když se řekne Turnovsko, Sobotecko, Mnichovohradišťsko - MAS ČR a SP) Český ráj Řeka Jizera Cestovní ruch, turistika, odpočinek Nesourodé území Periferie tří krajů Kraj s bohatým místním přírodním, kulturním a historickým dědictvím, inspirace umělců Stará sídelní krajina společná historie sahající hluboko do středověku (pojizerský statek končí u Mnichova Hradiště) Region v podzámčí velkých měst (Mladá Boleslav, Liberec) velká města jsou magnety a současně infiltrují území suburbanizací Teplý úrodný zemědělský kraj, příjemný k životu Je to tu měkké, oblé, žádné hroty Velká vazba na Škodovku

8 Co se nám líbí, co je jedinečné klid, ticho Na malém území je spousta věcí k vidění Příroda, skalní města, lidová architektura, malebné vesnice Čtvero ročních období v pestré, malebné, poutavé krajině Vztahy mezi lidmi, skoro v každé obci člověk někoho zná Harmonická krajina, pestrý krajinný ráz Desítky obcí, desítky kostelů Fascinující minulost, bohatá historie místních rodů Propojení lidí a krajiny, hluboká zakořeněnost lidí rody jsou tu od Napoleona! svijanské pivo silný genius loci Areál PCT Ptýrov

9 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Životní prostředí (kvalita vody v Jizeře, kvalita ovzduší vliv plynofikace, nakládání s odpady, lepší péče o krajinu, zateplení budov šetření energií) přístup k životnímu prostředí je ze strany orgánů OPK rozumnější, lepší komunikace se SCHKO ČR Vzhled a vybavení obcí (daří se sehnat peníze na opravu obecních budov, i soukromé domy opravené, zlepšuje se dostupnost drobných služeb v obcích kadeřnictví apod., v Sobotce rekonstruovaná škola a koupaliště, infrastruktura, v neděli ráno si můžu dojet pro čerstvé rohlíky do třech obchodů ) Péče o děti a rodiny s dětmi (víc dětských hřišť, výborná Šťastná země, majitelé restaurací zřizují koutky pro hraní dětí, lákavá expozice pro děti na zámku v Mnichově Hradišti, služby SEV využívá více dětí, volnočasové centrum pro mládež v MH dobře funguje,

10 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Cestovní ruch (celkově lepší služby, informační systém cedule, směrovky, letáky, IC, skvělé cyklotrasy a cyklobusy, malá venkovská muzea, lepší propagace regionu díky sociálním sítím se začínají zapojovat mladí) Krajina (opraveny drobné památky boží muka, obnova cestní sítě cestou KPÚ, zemědělství staré struktury končí - vše se zlepšuje, výhledová místa v krajině, se stolečky a posezením, pozitivní vedlejší projev krize krajina se nezastavuje) Kultura a život v obcích (obce ožívají stavebně i společensky, akce na památkách oživení památek, roste počet kulturních akcí, obce více podporují spolky a uvědomují si, že je potřebují; i malé neziskovky dosáhnou na různé druhy finanční podpory)

11 Co se zlepšilo (pozitivní trendy) Doprava a komunikace (lepší dopravní obslužnost na Mnichovohradišťsku díky Škodovce a navazujícím firmám, lepší místní komunikace na Mnichovohradišťsku, lepší hromadná doprava, sem tam lepší silnice a parkoviště) příliv mladých lidí v oblasti Mnichovohradišťska vznik ORP pozitivní vliv na komunikaci v území, dostupnější státní správa spolupráce mezi děkanstvím a školeni v MH, zájem o duchovní a kulturní život prohlubuje se vztah místních lidí k území celkově se všechno zlepšuje

12 Co se nedaří (negativní trendy) Práce, dojížďka za prací, řemesla: řemeslníci nejsou nebo nic neumí, učňovské školství nekvalitní málo práce pro lidi v místě bydliště velká dojížďka za prací lidi mají míň peněz jediný, kdo platí, je Škodovka Vztahy mezi lidmi vztahy mezi lidmi se zhoršují (vliv velké politiky na místní úroveň) lidé se málo potkávají nedaří se řešit/zlepšit situaci nepřizpůsobivých občanů nedaří se zapojit do aktivit v obci mladé lidi do 20 let atmosféra v obci Srbsko vliv golfu církevní restituce nepochopeny a zhoršují vztahy v místě navzájem se sobě odcizujeme dojížďka za prací bere soustu času a energie a nezbývá pak na obecní pospolitost

13 Co se nedaří (negativní trendy) Doprava a komunikace katastrofální stav silnic, zejména II. a III. třídy horší se veřejná doprava, rušení vlaků Libuň ztratila význam jako důležitý dopravní uzel, spoje nenavazují roste individuální doprava roste počet aut na silnicích roste hustota dopravy, hlavně více kamionů krajské a státní silnice jsou čím dál horší zhoršilo se dopravní propojení mezi různými částmi MAS v různých krajích plýtvání jezdí zbytečné velkokapacitní busy místo malých úsporných

14 Co se nedaří (negativní trendy) Krajina, pozemky přibývá neobdělaných, neudržovaných pozemků vlastníci se nestarají pozemky skoupili lidé, kteří nejsou místní zhoršuje se prostupnost krajiny souvisí s vlastnictvím pozemků stále trvajíčerné skládky lidi odmítají přijmout odpovědnost za svůj odpad zemědělci pěstují to, co je dotováno (řepka pět let po sobě a výsledkem je eroze) vybydlování lidi se stěhují do měst a jejich nemovitosti chátrají

15 Co se nedaří (negativní trendy) Služby malé obce přicházejí o pošty odlidštění (dřív pošťák popovídal ) + s tím souvisí bezpečnost (lidi se znali, byli v kontaktu) klesá kvalita služeb (restaurace), hlavně těch levnějších obchodní vybydlování obce přicházejí o svoje služby, lidi jezdí nakupovat do nákupních zón ve městech rušení škol na malých obcích, ubývá málotřídek rušení nemocnic, oddělení v nemocnicích, odchod lékařů čím dál míň peněz na malých vesnicích výsledkem je horší stav škol a školek

16 Co se nedaří (negativní trendy) wellness Všeň měli jsme se ubránit malá podpora z kraje menším obcím a městům nevyužitý potenciál Geoparku projekt se nepodařilo správně uchopit více soutěž než spolupráce mezi organizacemi v území každý si tu hraje na svém písečku ideologie a politika mají větší vliv než opravdové potřeby obcí chybí turistické ubytovny pro skromnější lidi chybí v obcích místa pro setkávání lidí (příklad: Libošovice) jsme na kraji krajů, nedostanou se sem peníze roste byrokracie, zvyšuje se obtížnost dotačních řízení

17 Překážky rozvoje území MAS ČR a SP Práce, pracovní místa chybí výuka řemesel nebo je nekvalitní lidi si neváží kvalitní manuální práce, řemesla postrádají prestiž šetří se a výsledkem je mizerná kvalita (špatný zákon o veřejných zakázkách) chybí práce v místě bydliště kdyby nebyla Škodovka, je zle velká dojížďka za prací velká závislost pracovních míst na automobilovém průmyslu sezónnost cestovního ruchu Nezaměstnanost

18 Překážky rozvoje území MAS ČR a SP Byrokracie, legislativa, kvalita veřejné správy, komunikace a spolupráce, korupce na všech úrovních (ve Škodovce i v subdodavatelských firmách) Místy málo průbojná, komunikativní a kompetentní vedení obcí tři kraje a špatná koordinace, nedostatečná komunikace lidí v území roztříštěná státní správa lidi běhají kvůli úřadu od čerta k ďáblu skupinové zájmy mizerná legislativa v mnoha oblastech byrokracie čím dál obludnější, pomalé rozhodování (ministerstva) apatie místních lidí stejně nic neovlivníme nesystémový rozvoj každá obec si řeší je to svoje, chybí koncepčnost Malé obce nedokáží administrovat velké projekty, které potřebují realizovat

19 Překážky rozvoje MAS ČR a SP Peníze a jak je využít: je málo peněz, o kterých by obce rozhodovaly samostatně a nezávisle Málo peněz v malých obcích nestačí pokrýt to, co je třeba Nejasné priority ve financování dělá se to, nač je dotace, ne to, co je třeba rozpočtové určení daní podnikatelé platí daně podle sídla a ne podle místa výkonu

20 Překážky rozvoje MAS ČR a SP Mladá Boleslav jako velké bohaté město by měla více podporovat své okolí, ale nedělá to Nebezpečná, nepříjemná dálnice do Prahy Firmy, které by měly dávno zbankrotovat, stále přežívají a poskytují nekvalitní, nebezpečné služby Není dokončená digitalizace map pozemků chybí osvěta ohledně nákupu místních výrobků a služeb vnitřní nekonzistentnost území, nesourodé území, nevhodné územní vymezení MAS nemůže být životaschopné; nekonzistentní slepenec, s nímž nelze souznít a který nemá jednotící prvek dost často nejde elektřina (dráty vedou přes les, padají stromy situace na Mnichovohradišťsku) chybí rozhodnutí ohledně R35 nedostatek půdy, spekulativní vlastníci pozemků, chybí pozemky pro výstavbu bydlení arogance lidí, kteří mají peníze (developeři apod.) a neschopnost lidí v místě se jejich záměrům postavit duševní a kulturní devastace po 2. světové válce

21 CHKO Český ráj, OPK obecně Nekonzistentní přístup ke stavebníkům ńa území CHKO ČR co jeden nesmí, to druhý může Příliš striktní postup při výstavbě nelze stavět ani na vlastním pozemku/zahradě Ještě horší než ochrana přírody jsou památkáři OPK pomáhá s údržbou krajiny a ochranou krajinného rázu - je přínosem Občas problémy s chemickými látkami využívanými zemědělství (ohrožení včelstev) Komunikace se Správou CHKO ČR je dobrá Je škoda, že cestou SCHKO ČR neteče do území více peněz Aktivity lidí v krajině je třeba usměrňovat, klidně i rázněji OPK je v území neviditelná slabá SCHKO ČR Černé skládky jsou stále problém Špatný přístup zemědělců ke krajině je třeba zmenšit lány, obnovit remízky a meze Velkosady chyba, necitlivý přístup ke krajině, více výroba než pěstování, technický prvek v krajině, vlastník není místní třídění odpadů EVVO ve školách

22 Spolky, neziskové organizace, dobrovolnictví, zájem o veřejné dění Spolky, neziskové organizace: výborně fungují hasiči (zábavy, soutěže, kulturní život v obci, akce pro děti), hodně sportovní akcí a spolků, skvělí baráčníci v Sobotce i jinde, třešňový jarmark, živo je kolem Vyskře, v Malechovicích, v Mnichově Hradišti spolky spolupracují navzájem, pomáhají si Roste nová generace aktivních členů spolků Spolky fungují dobře, ale málo spolupracují a propojují svoje aktivity každý spolek si jede po své linii - více spolupráce! Obecní zájezdy na různá místa (Karlovice) Sousedské aktivity, divadla, koncerty skvělé! Tahouni jsou důležití Problém: lidi dojíždějí za prací a pak nemají sílu na spolky a vztahy v obci

23 Spolky, neziskové organizace, dobrovolnictví, zájem o veřejné dění Zájem o veřejné dění Lidé pasivně přijímají informace, ale aktivně se o dění v obci málo zajímají Lidí, kteří jsou ochotni dobrovolně pracovat, je pořád hodně, ale musí se najít vůdčí osobnost, která je strhne a někam vrhne Malý a nárazový zájem o veřejné dění (co není u mě za plotem, to mě nezajímá) Nedůvěra v politiku Apatie (zvolil jsem si zastupitele, tak ať se starají) Nízká účast na jednání zastupitelstva Nutná potřeba kultivované diskuse

24 Spolupráce hodně záleží na lidech funguje bez problémů Někdy se spolupracovníci se nehledají snadno vzájemná výpomoc mezi zemědělci funguje nelze dosáhnout úspěchu bez multioborovosti je nutno hledat spolupráci mimo vlastní obor a to je někdy problém kvalitních mladých lidí je málo chybí spolupráce s okolními obcemi (například Sobotka Bousov) skvělá spolupráce s přeshraničními partnery - Sobotka

25 Přístup k informacím (dozvím se, co potřebuju? Mohu se vzdělávat?) internet a kamarádi to jistí přetlak informací na webu, obtížně se v tom člověk orientuje a bere to čas - chybí uspořádané, ucelené, přehledné informace Menší obce v případě potřeby využívají právních služeb málo času na vzdělávání Hodil by se grantový kalendář pro neziskovky (aby si to nemuseli sami hledat a sledovat) Kvalita informací je někdy pochybná Pozor na dostupnost informací pro starší lidi bez PC Webové stránky většiny obcí by potřebovaly vylepšit Informací je dost, ale času málo Málo a neaktuální info o možnostech pro volný čas diskotéky Ubytování malé penziony nejsou v databázi a jsou tedy obtížně dohledatelné

26 Místní vůdčí osobnosti, hybatelé Jiří Navrátil (starosta Klášter Hradiště) Lidi kolem MAS (p. Láska, p. Soldátová) Doubravka Fišerová (obnova tradic, podpora veřejných projektů, energický člověk s vizí) Alena Pospíšilová Hana Maierová Jaromír Jermář Tomáš Tomsa (člověk, který umí) Marie Pšeničková Vlasta Špačková Starostky a starostové (Doubravka Fišerová, Jan Farský) udávají takt území a společnosti

27 Podnikání a podnikatelé s podnikáním je automaticky spojena špatná pověst, podezírání, závist, nedůvěra chybí mediální a politická podpora podnikání zaměstnanci nejsou loajální, nechce se jim pracovat zemědělské pozemky nejsou k dispozici nebo jsou obtížně dosažitelné - vlastníci odjinud, spekulují na zisk Finanční úřad časté kontroly obtěžují Územní plány obcí nejsou připraveny na příchod firem chybí rozvojové plochy Mizerná technická IS (voda, kanalizace, elektrika) lepší se, ale ne dost Je málo chytrých podnikatelských záměrů (příklad: zlatničina, Granát, optický průmysl) lehký průmysl s velkou přidanou hodnotou

28 Podnikání a podnikatelé Zásadní závislost na Škodovce Dotace ničí normální vztahy Podnikatele brzdí otravná byrokracie Zemědělské areály málokdy patří tomu, kdo v nich hospodaří Bohatý kraj drahá pracovní síla Je problém sehnat dobré řemeslníky, místní řemeslníci jsou drazí Na Turnovsku podnikání funguje, na Sobotecku a Libáňsku je to horší Pro podnikatele výhodná poloha Sobotky na trase do Prahy Tip pro podnikání: levné ubytování a levné dobré jídlo, připravené s láskou Jsou tu příjemné a pružné úřady (ŽÚ, FÚ) kdo chce podnikat a má prostory, nemá problém

29 MAS ČR a SP perfektní vedení poradí se vším, nic není problém výborný web dobrá výjezdní zasedání propagují MAS kvalitní management MAS vše se děje podle pravidel MAS má pozitivní vliv na celé území Ze všech MAS v kontaktu sčeským rájem je o této MAS slyšet nejvíc a je nejvíc vidět MAS plní to, co očekávám MAS je přínosem zejména pro menší obce a firmy

30 MAS ČR a SP -? bylo by dobré více povzbudit řemeslníky a majitele obchodů a hospod, aby se ucházeli o finanční podporu více podpory neziskovým organizacím a novým aktivitám (a nastavit podle toho kritéria) více podpory pro děti mateřská centra, školky, školy nedůvěra v transparentní výběr projektů velká byrokracie (ale za to nemůže MAS) MAS je uměle vytvořené území, které postrádá jednotící prvek společným zájmem je přísun peněz do území, ale nic víc nevhodné územní vymezení MAS nesourodé, neživotaschopné Tlak na MAS ze strany některých zájmových skupin snaha o obsazení MAS tomu je nutno se bránit Obce mají ve správě spoustu komunikací potřeba podpory z MAS

31 MAS ČR a SP -? Vymyslet taková kritéria, aby na finanční prostředky dosáhly neziskovky působící v zemědělství Nastavit kritéria tak, aby podporu dostal spíš malý zdejší podnikatel než velká firma, která je finančně mnohem silnější (příklad projektu na zpracování ovoce) nepovedené propagační materiály k cyklobusům Rozporuplné pocity z fungování MAS Nepodporovat megalomanské projekty velkosadařů MAS by bylo vhodné vymezit jinak: 1 MAS pro celé územíčr s centrem v Turnově Málo se podporují spolky, občanská aktivita, činnost Žádání je složité a lidi to otráví

32 MAS ČR a SP -? Chybí dotační podpora pro větší ubytovatele Realizace projektů a kontroly: perfekcionismus hraničící s buzerací (vliv ZIF) Programový výbor by mohl být aktivnější Chybí info o komunitní povaze činnosti MAS lidi si to málo uvědomují Předfinancování projektů je často problém nešlo by to jinak? Do hodnotících kritérií zabudovat stabilitu podnikatele zda je místní, zda prosperuje Dbát na co nejkvalitnější posuzování projektů Je třeba udržet diverzifikované finanční zdroje pro MAS

33 Území MAS ČR a SP 2020 Pěkné, dobře fungující obce Žijeme a uživíme se v harmonické krajině Dopravíme se, kam a jak je třeba Klid, pohoda, kultura Plánujeme promyšleně a na dlouho, podnikáme udržitelně

34 Pěkné, dobře fungující obce aktivní lidi v obcích, kteří jsou ochotni pro své obce něco dělat úcta ke starším respekt k jejich zkušenosti a znalostem rada starších lidé se víc zajímají o veřejné dění a vstupují do něj starostové mají jasné představy a cíle stávající prázdné objekty využity lidé se vracejí ke svým kořenům i v malých obcích fungují obchody, služby, školy děti znají svou obec a její okolí přírodu, historii Hřiště u škol a školek v menších obcích, krytý bazén upravená veřejná prostranství jsou skvělou vizitkou obcí zachovány a rozšířeny služby pro místní lidi i pro turisty fungující kanalizace i v malých obcích opraven nemovitý obecní majetek Umíme se postarat o staré, nemocné, potřebné Zachována Panochova nemocnice v Turnově

35 Žijeme a uživíme se v harmonické krajině vybudována soustava rybníků a sádky (u Bukoviny) odstraněno vedení vysokého napětí hyzdící krajinu hodně alejí péče o řeky,vodoteče, tůně rybníky; funkční protipovodňová ochrana zachována prostupnost krajiny lidé mají vyvinutější cit pro krajinu vnímají harmonickou krajinu a dokážou ji ochránit lepší péče o krajinu není tu dálnice zmizely hnusné jezeďácké areály zlikvidovány nebo opraveny a využity

36 Dopravíme se, kam a jak je třeba Padlo moudré rozhodnutí o R 35 opravené silnice kamiony neobtěžují obce (tunely, zářezy něco vymyslet s dopravou!) dobře fungující veřejná doprava, zachovány vlaky chodníky, parkoviště, značené cesty Lepší silnice, bezpečné pro jízdu na kole cyklostezky sledují přirozené komunikační linie v krajině více cyklostezek typu GWJ Obce propojeny hipostezkami menší dopravní zatížení turnovského náměstí

37 Klid, pohoda, kultura v místě, kde žiju, najdu to, co k běžnému každodennímu životu potřebuju (škola, školka, lékař, obchod, jídlo) mám kde příjemně posedět a popovídat, v pohodě a poklidu přiměřené sportovní vyžití nezrychlujeme, zpomalujeme, vracíme se k tomu co je důležité více příležitostí k poznávání naučné stezky apod. hodně kulturních akcí v létě, koncerty apod. stále dobrý spolkový život farnosti spolupracují, kostely jsou systematicky zpřístupněny farní charita pomáhá potřebným prezentace praktického křesťanství skrze konkrétní skutek místní noviny/zpravodaje vycházejí 1x měsíčně lidi se mají rádi podporovaní a ctění kronikáři a knihovníci knihovny jsou místy, kde se setkává komunita Zachována podpora menších knihoven střediskovými knihovnami státní podpora pro nákup knih

38 Plánujeme promyšleně a na dlouho, podnikáme udržitelně pasportizace území pro potřeby územního plánování, kvalitní územní plány rozumné investiční záměry dobře promyšlené, prodiskutované, ve variantách lidé jsou vzděláni a rozumějí tomu, co a proč včeském ráji chráníme funguje pestrá nabídka služeb nic velkého, ale provozovny v obcích, šikovně po ruce místním i turistům žádná velká komerce, místní firmy v rukou místních lidí pestrost, alternativa, možnost výběru ve všem financování menších projektů jde přes MAS a dobře funguje vyvinut co nejjednodušší systém žádání o co nejvíc peněz odpoutáme se od závislosti na nejisté Škodovce, budoucnost regionu je ve službách Dostatek řemeslníků v obcích restaurace vaří z Doubravčina hovězího

39 Zakopaná hřivna (nevyužitý potenciál) využít místní dědictví pro poučení místních lidí i turistů pozůstatky cisterciáckého kláštera v Klášteře Hradišti více známy v zahraničí než u nás zámek Mnichovo Hradiště dělá se hodně, ale šlo by ještě víc Využití méně navštěvovaných, okrajových částíčr k rozvoji CR (Záborčí, Vrát) Podobné projekty jako to, co dělá Sundisk na Malé Skále Oživení Turnova po 16.30: kavárna třeba Pohostinství nabídka pro cyklisty Lepší využití lidové architektury třeba návštěva soukromých domů za poplatek Zemědělská produkce mlékárna, jatka, využití místních potravin, biopotraviny, krajová jídla Využití opuštěných zemědělských objektů

40 Zakopaná hřivna (nevyužitý potenciál) Tajemná, záhadná místa již neexistující obec Nouzov a příběh jeho obyvatel Církevní restituce ukázat lidem církevní památky (kostely jsou mocná místa, nabízejí interiéry i příběhy otevřít je a nabídnout zážitek - třeba i zazvonit si na zvony) Geopark Malé soběstačné farmy vlastní obživa i energie, prodej přebytků Libošovice potenciál, se kterým nikdo nepracuje Využití Svatojakubské poutní cesty (jde přes Mnichovo Hradiště) Kostely a fary otevřeny, zpřístupněny a nabízejí program a seznámení s místním dědictvím (navázat na Noc kostelů) ČR příjemné místo na dovolenou pro chudší lidi, kterým se nabízí pestrý program

41 Co nedopustit, čeho se vyvarovat (ohrožení) Devastace území/krajiny velkými stavbami a (hlučnými, zatěžujícími) provozy hoškovické letiště zvětšování stavby na zelené louce, velké zásahy do krajiny Hlučné podnikatelské aktivity Těžba štěrkopísku, jakákoli těžební činnost Větrné a solární elektrárny Velké roztahovačné ekonomické subjekty (příklad: sady) Monopol v čemkoliv je lepší udržet pestrost Velké zemědělské subjekty supermarkety chraňme místní obchodníky a podnikatele nadnárodní firmy, sklady, haly Nezačít spotřebovávat klid a prostor ve velkém!

42 Co nedopustit, čeho se vyvarovat (ohrožení) Podnikatelské aktivity potenciálně problematické (obvykle externí investoři) Expanze firem, které pak obec opustí investice typu Všeň Arogantní kapitál Problematické skupiny obyvatel Plíživý multikulturalismus, cizí etnika Nepustit sem ruskou klientelu (kam jezdí Rusové, tam nejezdí nikdo jiný) Ghetta nepřizpůsobivých nekoncentrovat je

43 Suburbanizace Živelný růst vesnic, satelity, sídelní kaše Různé pozor na odpady nakládat s nimi zodpovědně R35 nevést přes Český ráj (Turnov Sedmihorky), ale přes Mnichovo Hradiště a Sobotku Těžkou výrobu udržet na okraji území pracovní místa potřebujeme Další růst byrokracie Hlídat a uhlídat Hrdoňovice

44 Kdybych byl mecenáš Vzdělávání, děti, volný čas Místní dědictví, péče o veřejné prostory Cestovní ruch Různé (ale též důležité)

45 Vzdělávání, děti, volný čas Opravy škol a školek sportovní aktivity dětí, hřiště školství výborní učitelé, starší lidé chodí do škol a podílejí se na výuce (místně zakotvené učení) koupaliště v Turnově údržba cyklostezek, cyklotras, cest pro pěší a budování nových + odpočinková místa s infopanely jízda na koních pro děti propojit podnikatele (restaurace s hracím koutkem pro děti půjčovna kol jízdárna ubytování) zařízení pro volný čas rodin s dětmi krytá jízdárna v Jezdeckém klubu Kněžmost o.s. Paškál zázemí pro práci s mládeží na faře v Loukově libošovická škola přebudována na kulturně-vzdělávací místo komplexní vybavení volnočasových areálů tak, aby tu anšla zábavu celá rodina

46 Místní dědictví, péče o veřejné prostory obnova památek úprava hřbitovů jsou svého druhu parky a péče o německé hřbitovy kultura obnovit lokalitu původní zástavby na jižním svahu v Klášteře Hradišti obnova zámku v Klášteře Hradišti obora Klokočka v obecním vlastnictví a přístupná lidem výstavní, duchovní centrum v areálu fary v MH obnova hrobky Rohanů obnova fronty domů na jižní straně náměstí + náměstí v Sobotce dřevosochařské a kamenosochařské soutěže sochy do veřejných prostor v obcích (námět ale musí vzejít od lidí v obci)

47 Cestovní ruch kemp/ubytování pro turisty v Sobotce půjčovna lodí, bruslí, koní služba turistům budování záchytných parkovišť parkoviště u Lázní Sedmihorek Aquapark Letiště s hotelem nějaké řešení pro Kost a okolí (ve spolupráci s rodinou Dal Borgo)

48 Různé služby seniorům, DPS podpora obecní pospolitosti drobnější aktivity podpora snaživých aktivních místních lidí, kteří chtějí něco dobrého udělat nejprve je třeba si v obecní debatě vyjasnit, co obec potřebuje, a pak na to dát peníze dal bych peníze tam, kde jsem doma farmářské trhy místní výrobky ošklivé rozbité zemědělské areály učinit pěknými a upravenými podpora místních zemědělců projekty s celoročními pracovními místy podpora dlouhodobých promyšlených záměrů oprava místních komunikací opravy nádraží ČD + podpora veřejné dopravy a vlaků dokončit kanalizaci ve všech obcích zlepšení ŽP

49 Co jste (také) řekli Kdyby Škodovka nebyla, to by byl konec - budoucnost záleží na budoucnosti Škodovky Bez velkých řečí zasadit lípu a dát k ní dvě lavičky to má význam Hospoda, obchod a škola na vesnici musí být! Nejdřív nabídněme možnosti místním lidem a pak teprve těm zvenčí Podnikatelé se postarají sami o sebe a dají práci i jiným lidem Žijeme v obrovském parku Velká firma zvenčí schramstne území, komerčně ho dojí a zastiňuje místní podnikatele Stačilo by méně vzdělávání a informací a více klidu na práci Zlatá krize, ještě že přišla! Při pohledu od Mnichova Hradiště začíná krajina kypět, zvedá se a vlní a začíná být zajímavá Po roce 1990 se musely dávat dohromady ty velké věci, ale teď se jde na venkov a dělají se ty marginální věci, které vedou k tomu, že se sem rád vracím a že jsem tu doma

50 Kdyby tady nebyla chráněnka, které občas zakročí, tak by tady vznikly zrůdný věci Když mi někdo mává miliony před nosem, je na místě být ve střehu! On zase odtáhne, ale já a moje děti tu chceme žít dál! Více než 50% lidí neumí zemědělsky hospodařit a neumí řemesla potřebujeme takovou fabriku jako je Škodovka, která dáčlověku jednoduchou, jasně popsanou a pravidelně zaplacenou práci Nebojme se chtít kvalitu! Času je čím dál míň a život je čím dál složitější Šance na změnu je složená z mnoha drobných věcí Tenhle kraj nepotřebuje extrémní množství peněz; potřebuje, aby jej měli lidi rádi a většinu toho, co potřebují, dokážou vyřešit vlastními silami Cítím oživení: po 20 letech soustředění na konzum toho lidi začínají mít dost! Tíhneme tu k Liberci, Hradec Králové je pro mě cizí město (respondent ze Sobotky) Občas vznikají projekty kvůli vypsaným dotacím a ne kvůli opravdové potřebě to je špatně! Když byl tatínek, sekal příkopy až k nádraží kdo by to dnes dělal? Není třeba vymýšlet velké věci, stačí dělat malé věci s velkou láskou Budou-li spokojení místní lidi, budou spokojení i návštěvníci

51 Velké otázky Vymezení MAS ČR a SP - společné téma, leitmotiv, jednotící prvky co má to území společného? Škodovka/Automotive jako nejvýznamnější zaměstnavatel mimo kontrolu/vliv území, s (možná) nejistou budoucností (automobilový průmysl obecně považován za zranitelný, relativně nestabilní) R35 trasa bude mít významný/zásadní vliv na vývoj území, ale rozhodnutí nepadlo a kdoví, kdy padne Sociální oblast

52 Témata k diskusi 1. Pracovní místa, podnikání, zemědělství a cestovní ruch (s důrazem na místní výrobu a spotřebu, využití místních zdrojů, lokální/regionální měřítko) 2. Komunikace a spolupráce v území, plánování a rozhodování, využívání finančních zdrojů 3. Dobře fungující obce, vztahy v obci, zajištění služeb (vzdělávání, zdravotní péče, péče o potřebné, volný čas) 4. Přírodní, kulturní a historické dědictví 5. Doprava (veřejná doprava zajišťující dojížďku za prací, do škol a za nadmístními službami; stav komunikací; doprava v souvislosti s cestovním ruchem)

53 Tematické pracovní skupiny Podrobnější popis tématu: o čem vlastně mluvíme? Co všechno do našeho tématu patří? Cíle: Čeho chceme dosáhnout? Jak by měl vypadat žádoucí stav? Konkrétně, srozumitelně Jak to uděláme? Jaké kroky, akce, projekty nás posunou správným směrem? Konkrétní návrhy s co největším pozitivním dopadem. Průběžně stručný záznam na velký papír. Krátká, výstižná prezentace v plénu max. 5 minut

54 Pravidla diskuse Diskusi vede facilitátor Hovoří jen 1 Hlásíme se o slovo Hovoříme k věci Dejme šanci každému Važme si opačného názoru Važme si názoru druhého Mýlit se je lidské Vždy s úsměvem Vypínáme/ztišíme mobily

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi

Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou. Verze pro veřejnou diskusi Strategický plán rozvoje města Bakov nad Jizerou Verze pro veřejnou diskusi Bakov nad Jizerou, 6. 11. 2008 Obsah 1. Slovo starostky...3 2. Úvodní informace...4 2.1. Účel a metoda strategického plánování...4

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport.

Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy. Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. Strategický plán rozvoje města Jílové u Prahy Královské zlatohorní město Jílové u Prahy je tím pravým místem pro rodinnou turistiku, zábavu a sport. ÚVOD OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY... 1 2. POTŘEBA

Více

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku

Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku Pracovní verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014-2020 Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 1 Obsah 1. Místní akční skupina sv. Jana z Nepomuku 2. Popis území 2.1 Seznam

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)

Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Příprava analytické části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Jsou 3 zdroje informací: A. statistiky a fakta z externích zdrojů: a) krajská pobočka ČSÚ (je celostátně předjednané) dopočty

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více