Marta Malá, ředitelka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marta Malá, ředitelka"

Transkript

1 2 / 2011 Vážení a milí čtenáři, Nadační fond obětem holocaustu právě vyhlásil veřejné výběrové řízení na podporu projektů na rok 2012 v programech Péče, Připomínka, Obnova a Budoucnost. Správní rada rozhodla o rozdělení 13 milionů Kč. Uzávěrka pro příjem žádostí je 21. září Výňatek z grantových pravidel je součástí letního bulletinu. Na webových stránkách jsme připravili novinku mapy s přehledem všech realizovaných projektů v tomto roce. Mapy naleznete v části Podpořili jsme, u jednotlivých programů pak ikonku mapy. Na mapě se Vám zobrazí podpořené projekty. Pokud si vyberete vyznačený bod, objeví se Vám konkrétní informace o tom kterém projektu název a anotace projektu, realizátor, výše nadačního příspěvku, kontakt a fotografie. Můžete se tím inspirovat pro výlet, kulturu či napsání vlastního projektu V letním čísle naleznete pravidelné informace o naší činnosti, Příběh Věry Steinerové a kalendář akcí, které jsou uspořádané s podporou NFOH. Přejeme vám hezké léto plné příjemných zážitků! Marta Malá, ředitelka NFOH právě vydává výroční zprávu. K dispozici je na webových stránkách. Máte-li zájem o její výtisk, napište nám: I N F O B U L L E T I N N F O H 2 /

2 Z NAŠÍ ČINNOSTI NFOH NA NGO MARKETU Veletrh neziskových organizací se letos konal v pátek 29. dubna v Národní technické knihovně v Praze. Dvanáctý ročník poskytl prostor pro prezentaci a představení své činnosti více než 150 Z OBSAHU BULLETINU Z naší činnosti 2 Výběrové řízení 2011: PÉČE, OBNOVA, PŘIPOMÍNKA, BUDOUCNOST 4 PŘÍBĚH: Věra Steinerová 5 Pozvánka na festival židovské kultury Jičínský šoulet 6 Kalendář akcí podpořených NFOH 7 2 neziskovým organizacím. Mezi nimi byl i Nadační fond obětem holocaustu, který jako jediný zastupoval oblast Náboženství a religionistiky. Nevládní organizace měly možnost, kromě prezentace vlastních činností, vzájemně navázat spolupráci či propojit své aktivity a přilákat nové dobrovolníky, kteří mají zájem pomáhat. NGO Market nabízel v průběhu celého dne doplňkové vzdělávací semináře, workshopy a diskuse například na témata dobrovolnictví, finanční řízení neziskových organizací, mentoring atd. Na stánku jsme návštěvníkům nabízeli naše propagační materiály a k nahlédnutí publikace z podpořených projektů. Náš stánek navštívily desítky lidí různých věkových skupin. Většinou to byli lidé, které přímo zajímalo téma židovství, židovská kultura a historie, tradice a zvyky. Lidé si také mohli posedět u venkovního pódia, které lákalo návštěvníky na doprovodný kulturní program. Ve spolupráci s NFOH vystoupily s ukázkou židovských tanců studentky Lauderových škol pod vedením paní Heleny Divecké. Veronika Diamant tématicky zpívala židovské liturgické písně. I N F O B U L L E T I N N F O H 2 /

3 JOM HA-ŠOA Již pošesté jsme s Institutem Terezínské iniciativy uspořádali veřejné čtení jmen obětí holocaustu na náměstí Míru u příležitosti Jom ha-šoa. Veřejné připomínky se dne 2. května i přes nepřízeň počasí zúčastnili pamětníci holocaustu, významné osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé židovských i romských organizací a všichni ti, kteří přišli čtením vyjádřit svůj postoj občanské odpovědnosti. Do symbolického památníku se zapojili také předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, senátor Tomáš Töpfer, vedoucí úřadu vlády Lubomír Poul, velvyslanec Státu Izrael J. E. Jaakov Levy, primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda a viceprezident Mezinárodního osvětimského výboru Felix Kolmer. Záštitu nad letošní připomínkou převzal pan Václav Havel. Děkujeme všem, kteří na náměstí Míru přišli. Na těchto místech si prohlédli pamětní dlažební kostky, které zde byly umístěny v rámci projektu Stolpersteine. LETY U PÍSKU NFOH se zúčastnil dne 13. května pietního shromáždění v Letech u Písku k uctění památky obětí romského holocaustu, jehož organizaci každoročně podporuje. Oproti minulým letům se jej zúčastnilo více významných osobností, mj. velvyslanec USA Norman Eisen. Významně byla zastoupena také židovská komunita v čele s vrchním rabínem Karolem Sidonem. ARON HA-KODEŠ V KOSOVSKÉ SYNAGOZE JOM HA-ŠOA A STOLPERSTEINE DĚTSKÝ PROJEKT V LAUDEROVÝCH ŠKOLÁCH Na Jom ha-šoa připravila škola ve spolupráci s námi projektové dopoledne pro studenty nižšího gymnázia a 8. třídy. Cílem tohoto vzdělávacího bloku bylo přiblížit dětem otázku holocaustu na příbězích lidí, kteří žili během šoa v bezprostřední blízkosti jejich školy, tedy na Vinohradech v okolí náměstí Míru. Během dopoledne studenti pracovali s příběhy v interaktivních dílnách ve třídě a později na Vinohradech prošli některá místa, na kterých před válkou žili židovské rodiny. Dne 1. června byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná synagoga v Kosově Hoře. Interiér synagogy zdobí barokní aron ha-kodeš. Návštěvníci se zde mohou seznámit s historií synagogy i kosovské židovské obce. Děkujeme manželům Ehlovým za záchranu synagogy a rekonstrukci v posledních letech, na kterou jsme mohli také částečně přispět. Ehlovi plánují synagogu využívat ke kulturním, společenským a dle zájmu i náboženských účelům. I N F O B U L L E T I N N F O H 2 /

4 NADAČNÍ FOND OBĚTEM HOLOCAUSTU VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V PROGRAMECH domácí péče, s cílem podpořit samostatnost a nezávislost klientů, udržení klientů v jejich domácím prostředí, a předejít sociálnímu vyloučení sociální práce v terénu a poradenství, pomáhá klientům zprostředkovat různé služby rezidenční péče psychologická pomoc lidem s posttraumatickým syndromem aktivizační služby, osobní asistence, provoz denních center a další aktivity, které podporují kontakt s komunitou vzdělávání poskytovatelů služeb podporujeme rezidenční péči zejména pro oběti holocaustu, další služby jsou také pro druhou a třetí generaci sociální a zdravotní služby se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, poskytované zejména dle Standardů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a dle Zákona o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb. projekty sloužící k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu vzdělávací projekty o holocaustu zaměřené na školní výuku a veřejnost publikace, pamětní desky a památníky, vzpomínkové akce, dokumentace a výstavy, přednášky a setkání se studenty, workshopy a výzkumné práce projekty ve spolupráci s židovskou nebo romskou komunitou 4 projekty rekonstrukce, obnovy a údržby židovských movitých a nemovitých památek, zejména synagog, historicky cenných budov a hřbitovů projekty, které současně akceptují možnosti nového využití památky projekty s aktivním zapojením veřejnosti vzdělávání v judaismu rozvoj židovských komunit aktivity, které pomáhají zachovat židovské tradice, přibližují historii a současný život židovské komunity projekty prevence proti projevům antisemitismu a s tím souvisejícího vandalismu semináře, tématické zpravodaje, publikace, kulturní programy, programy židovských školek a škol UZÁVĚRKA PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ JE 21. ZÁŘÍ 2011 Podrobné informace o výběrovém řízení, formuláře žádostí a rozpočtů naleznete na Zveme vás na SEMINÁŘ PRO ŽADATELE, který se bude konat 5. září 2011, od 10 do 12 hodin ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze (Maiselova 15, Praha 1). Společně projdeme pravidla výběrového řízení, formuláře žádostí a rozpočtů. Na konci bude ponechán prostor pro vaše dotazy. I N F O B U L L E T I N N F O H 2 /

5 I N F O B U L L E T I N N F O H 2 /

6 Příběh: VĚRA STEINEROVÁ Příběh každého, kdo prožil peklo koncentračních a vyhlazovacích táborů, stojí za zaznamenání. Je svědectvím, ze kterého se můžeme a musíme učit. Rozhodli jsme se proto zařadit do našeho bulletinu příběhy přeživších. Nikdy jich není dost. Paní Věra Steinerová je klientkou DSP Hagibor, jehož činnost již několik let NFOH finančně podporuje. Je maminkou Karla Steinera, jehož fotografie můžete shlédnout v těchto dnech na výstavě Vize reality nejenom zátiší v Jeruzalémské synagoze v Praze. DOBROVOLNĚ DO TRANSPORTU, TAK JAKO JÁ, ŠEL MÁLOKDO 6 Narodila jsem se v roce 1922 v Praze a dětství jsem prožila při studiích na obecné škole na pražských Vinohradech, pak na nižším gymnáziu ve Slaném a nakonec na obchodní akademii v Teplicích. Začátek války mě zastihl zpět v Praze, kam jsem se z Teplic vrátila kvůli tamním sílícím protižidovským náladám. Tatínek krátce po příchodu Hitlera do Československa zemřel a já jsem se s maminkou přestěhovala do Pobřežní ulice v Karlíně, kde mám shodou okolností svůj byt dodnes. Jedna z našich sousedek nás k sobě v roce 1939 o Vánocích pozvala na návštěvu a tam jsem se seznámila se svým budoucím mužem Waltrem, jejím bratrancem. Walter se tenkrát moc líbil mojí mamince, a tak jsem o něj samozřejmě schválně nejevila nejmenší zájem. Brzy si mě ale získal svou veselou povahou a já se do něj zamilovala. Já, Walter, jeho sestřenice a můj bratranec jsme měli skvělou partu trávili jsme spolu spoustu času a pokud to před válečnými diskriminačními nařízeními šlo, jezdili jsme spolu na časté výlety za Prahu. V roce 1941 jsme měli s Waltrem již vyřízené všechny formality potřebné ke svatbě, ale on na podzim odjel s prvním transportem AK do Terezína a ze svatby nebylo nic. Protože jsem chtěla být se svým vyvoleným, přihlásila jsem se do Terezína dobrovolně a odjela jsem s transportem AAR v červenci 1942 společně s několika dalšími ženami, které měly k cestě do lágru podobnou motivaci jako já. Walter společně s ostatními mladými muži z AK transportu pomáhal přestavět Terezín na tá- I N F O B U L L E T I N N F O H 2 /

7 bor a později pracoval jako hasič. To mělo mnoho výhod například když byla vyhlášena Ausgangspere tedy zákaz vycházení mohl za mnou i tak chodit, protože jako hasič se vždy mohl vymluvit na to, že preventivně kontroluje baráky kvůli možnému požáru. Já jsem prošla mnoha zaměstnáními starala jsem se o pacienty s tuberkulózou, každé ráno jsem sepisovala jména mrtvých, kteří zemřeli v průběhu noci, stloukala jsem dřevěné bedýnky a nakonec jsem loupala slídu, což bylo pro Němce potřebné zaměstnání, které mě chránilo před transporty na východ. V listopadu 1942 jsem se v lágru provdala za Waltra. Na svatbu moc ráda vzpomínám byla při ní velká legrace. Ostatní hasiči, kteří s manželem pracovali, nám udělali dlouhý špalír a darem jsem od nich dostala zrcátko, které mám schované dodnes. Pamatuji si, jak jsme si společně slavnostně připíjeli černým kafem. V Terezíně byly lepší a horší časy, lépe řečeno špatné a ještě horší. Pro mě bylo nejtěžší, když Walter na podzim roku 1944 odjel do Osvětimi, ze které byl poslán do Mauthausenu a z něj pak do Buchenwaldu. Na konci války šel na pochod smrti, při kterém byl velmi nebezpečně postřelen do krku. Když válka skončila, léčil se v nemocnici na Bulovce, kde mi řekli, že měl velké štěstí, když kulka těsně minula míchu. Když ho propustili, v prosinci roku 1945 jsme se kvůli úřadům vzali podruhé. S námi bylo tehdy při obřadu dalších čtyřiadvacet podobných párů, nevěsta stojící vedle mě byla dokonce v devátém měsíci těhotenství a svou svatební kytici tak musela kvůli obřímu břichu držet daleko před sebou. Můj muž si pak z našeho dvojitého sňatku dělal vždy legraci a říkal: Byl jsem ženatý dvakrát moje současná žena není nic moc, ale ta první, to bylo něco! Dlouho jsme čekali na dítě, až se nám nakonec po deseti letech narodil syn Karel. Ten dnes žije ve Francii a díky němu se mohu těšit ze tří skvělých dospělých vnoučat. Dnes patřím k těm, kteří si vzpomínají hlavně na světlejší chvíle z války. Ty zlé jako by moje paměť vygumovala. Věřím, že člověk musí ze svého organismu vypudit to zlé, protože jinak nemůže v klidu žít. gv KALENDÁŘ NÁMI PODPOŘENÝCH AKCÍ V ČERVENCI AŽ PROSINCI 2011 Červenec srpen Program Krajské knihovny v Karlových Varech , Po Pá h IZRAEL ve fotografii fotografie z cest po Izraeli Více informací naleznete na Srpen Jičínský šoulet jednodenní židovský festival Přijďte navštívit již 3. ročník festivalu prezentující židovskou kulturu a historii. Festival nabízí komentovanou prohlídku židovského hřbitova, koncert sefardských písní a další kulturní program Jičín Více informací naleznete na Srpen září Putovní výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství. Prostřednictvím výstavy se může veřejnost a mládež seznámit s historií koncentračních táborů. Součástí výstavy jsou přednášky, vzpomínky pamětníků a promítání filmů. Srpen září Strakonice, Šmidingerova knihovovna Říjen listopad Prachatice, Prachatické muzeum I N F O B U L L E T I N N F O H 2 /

8 Více informací získáte u koordinátorky projektu paní Olgy Zárubové na tel.: Říjen listopad Staronová šance veřejná shromáždění proti antisemitismu, přednášky a konference Žili mezi námi Uherský Brod Dny pro Izrael Prostějov Připomenutí tzv. křišťálové noci Karlovy Vary Více informací naleznete na Říjen Dny pro Izrael Pásmo nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí, které každoročně přispívá k přátelským vztahům mezi naší zemí a Izraelem Hradec Králové Více informací naleznete na Dny židovské kultury Olomouc Zveme vás na čtvrtý ročník festivalu s židovskou tématikou, které pořádá se svými partnery Divadlo hudby Olomouc. Můžete navštívit koncerty, divadelní představení, přednášky a besedy a také výstavu Olomouc Více informací naleznete na Listopad Konference Židé a Morava V pořadí osmnáctý ročník konference Židé a Morava. Listopad 2011 Kroměříž Více informací naleznete na Kulturní program v Úštěku Sdružení pro úštěckou synagogu vás zve na své kulturní akce konané v Gotickém dvojčeti, ulice l. máje, Úštěk od 19 hod. Gotické dvojče Jazzový koncert Elena Sonenshine od 16 hod. O Sněhurce loutková pohádka Více informací naleznete na InfoBulletin vydává Nadační fond obětem holocaustu jako informační periodikum určené partnerským organizacím a žadatelům o nadační příspěvek Adresa kanceláře: Legerova 22/1854, Praha 2 Telefon: , , fax: Internet: Bulletin zapsán do evidence periodického tisku Ministerstva kultury ČR pod evid. číslem MK ČR E Kontakty: Marta Malá, ředitelka: Andrea Fictumová, koordinátorka programů Péče, Připomínka, Budoucnost: Michaela Vintrová, finanční manažerka: Tereza Váňová, odborná pracovnice: I N F O B U L L E T I N N F O H 2 /

Dobrý a sladký nový rok

Dobrý a sladký nový rok 2 3 / 2010 Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou mimořádně dvojčíslo InfoBulletinu. Naleznete v něm informace o projektu odborné a metodické pomoci sociálním pracovníkům židovských obcí, který od roku

Více

I N F O B U L L E T I N

I N F O B U L L E T I N 1 Nadačního fondu obětem holocaustu I N F O B U L L E T I N BřEZEN 2012 Ú V O D E M Milí čtenáři Nové číslo našeho InfoBulletinu Vám přinášíme v době, kdy Židé na celém světě slaví svátek Purim a připomínají

Více

i N F O B U L L E T i N

i N F O B U L L E T i N i N F O B U L L E T i N NADAČNÍHO FONDU OBĚTEM HOLOCAUSTU 3/2009 Šana tova u-metuka 5770! Milí čtenáři, dovolte mi popřát Vám do nového židovského roku jen to nejlepší. V podzimním bulletinu Vám představíme

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

I N F O B U L L E T I N

I N F O B U L L E T I N 1 Nadačního fondu obětem holocaustu I N F O B U L L E T I N BřEZEN 2014 Ú V O D E M Milí čtenáři Jarní InfoBulletin představuje vybrané aktuální podpořené projekty ve všech našich programech. Přinášíme

Více

I N F O B U L L E T I N

I N F O B U L L E T I N 3 Nadačního fondu obětem holocaustu I N F O B U L L E T I N říjen 2014 Ú V O D E M Milí čtenáři Srdečně vám přejeme u příležitosti nového židovského roku 5775 jen dobrý a sladký nový rok! Ve fondu aktuálně

Více

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim

ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015. Foto: Matěj Stránský. Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim ČASOPIS MEZINÁRODNÍHO SDRUŽENÍ leden 2015 Foto: Matěj Stránský Před sedmdesáti lety byl osvobozen koncentrační tábor Osvětim strana 2 leden 2015 Moshe Kantor, prezident Evropského židovského kongresu Nech

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ŽIVÁ PAMĚŤ, O. P. S. Živá paměť, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH Úvodní slovo 4 Základní informace o společnosti 6 Sociální činnost 8 Informační a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011

Vydal Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Náklad 1 000 výtisků Praha 2011 Zpráva o činnosti Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové za rok 2010 Textová část: Milena Černá Jazyková a redakční korektura: Irena Šatavová a Monika Granja Autoři kreseb: Jáchym a Marianna Cindrovi Grafický

Více

IJAR SIVAN. Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

IJAR SIVAN. Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU Kč 15, 5770 KVĚTEN 2010 ROČNÍK 72 IJAR SIVAN VĚSTNÍK ŽIDOVSKÝCH NÁBOŽENSKÝCH OBCÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU K článkům o revitalizaci židovských památek (str. 6 9). Na snímcích 1 3 je synagoga v Brandýse

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OSTRAVA

ŽIDOVSKÁ OBEC OSTRAVA ŽIDOVSKÁ OBEC OSTRAVA קהילה יהודית אוסטרבה Výroční zpráva za rok 2013 1 Obsah ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ... 3 POSLÁNÍ ŽIDOVSKÉ OBCE V OSTRAVĚ (ze Stanov ŽOO)... 5 ORGÁNY ŽOO... 5 PŘEHLED ČLENSKÉ ZÁKLADNY

Více

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém Česká pobočka Výroční zpráva za rok 2014 1 2 Úvodem Vážení přátelé, předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBSAH SLOVO PŘEDSEDY... 3 POSLÁNÍ FŽO... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 4 ORGÁNY... 5 Rada FŽO... 5 Prezidium FŽO... 5 Revizní komise FŽO...

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

Zpravodaj. V centru Kolína přibylo 14 pamětních kamenů. města Kolína

Zpravodaj. V centru Kolína přibylo 14 pamětních kamenů. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I květen 2015 I ročník 21, číslo 5 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Revitalizace ostrova pokračuje Kmochův Kolín je za dveřmi Cyklotour začala

Více

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta.

Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Výroční zpráva 2014 Rodinné setkání. Mikulášská s našimi teenagery v roli Mikuláše, anděla a čerta. Akce v parku Žižkova. Několik slov o uplynulém roce Hledejte především jeho království a spravedlnost

Více

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být

ARCHA. Tábory, tábory, tábory... Představujeme: Slezská diakonie. S Markétou Votavovou o Tamjdemu. číslo 4/2011. Naše téma: Prázdniny, jak mají být Naše téma: Prázdniny, jak mají být číslo 4/2011 ARCHA Tábory, tábory, tábory... foto Michal Fanta Misha Představujeme: Slezská diakonie S Markétou Votavovou o Tamjdemu Úvodník Prázdniny, jak mají být Zpravodaj

Více

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE. Výroční zpráva Annual Report 2006 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE Výroční zpráva Annual Report 2006 Úvodem o roce 2006 v ČRDM Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje

Více

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů

Vdubnu proběhl zápis na. Při zápisu do školek byli uspokojeni všichni rodiče tříletých dětí. Blíže každodenním starostem občanů Žižkovské pivobraní se koná 5. a 6. června na Parukářce str. 20 Veletrh posky to vatelů sociálních a návazných služeb str. 18 Husité brali svoji víru jako úkol shůry, říká Petr Hušek, ředitel husovských

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Impresum Výroční zpráva Koordinačního

Více