o činnosti a hospodaření organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti a hospodaření organizace"

Transkript

1 Domov pro seniory Trutnov R. Frimla Trutnov IČO Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace rok

2 1. Zhodnocení činnosti organizace Organizace byla zřízena jako samostatný právní subjekt příspěvková organizace k usnesením Městského zastupitelstva Trutnov č /8 ze dne Zřizovací listina byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Trutnova č /4 ze dne Název: Sídlo: Domov pro seniory Trutnov R. Frimla 936, Trutnov V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb., poskytuje Domov pro seniory Trutnov pobytové služby sociální péče celoročně v nepřetržitém provozu. 1.1 Veřejný závazek Posláním organizace je poskytování a zajištění sociálních služeb na takové úrovni, která umožní uživateli prožít aktivní a důstojné stáří v prostředí a za podmínek, které se v co největší míře přibližují přirozenému prostředí vlastního domova. Hlavním cílem je zachování kvality života poskytováním služeb, které zajistí uživateli potřebnou podporu pro zlepšení nebo alespoň udržení soběstačnosti, schopností a dovedností, vycházejících z jeho individuálních potřeb, zvyklostí a přání, při zachování lidské důstojnosti a nezávislosti. Principy, dle kterých je sociální služba poskytována: důsledné plnění stanovených bodů etického kodexu zařízení, navázání kontaktu s uchazečem o službu již v jeho domácnosti a společná příprava na jeho příchod do zařízení, plánování rozsahu služeb s každým uživatelem individuálně dle jeho potřeb, přání a zvyklostí, podpora uživatele při využívání veřejných služeb a začleňování do společnosti, zachování vazby na rodinu a blízké osoby, vytvoření kvalitní týmové práce pracovníků v přímé péči o uživatele, dalším vzděláváním zajistit prohlubování jejich znalostí a dovedností, Cílovou skupinu tvoří zejména občané - senioři města Trutnova, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku nebo zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc při zabezpečování základních životních a osobních potřeb jinou osobou. 1.2 Kde služby poskytujeme Organizace poskytuje pobytové služby sociální péče na dvou pracovištích umístěných v prostorách budov ul. R.Frimla 936, Trutnov a ul. Dělnická 162, Trutnov. Pracoviště R. Frimla 936 Toto pracoviště bylo uvedeno do provozu v únoru Jedná se o zcela novou budovu, která navazuje na objekty domů s pečovatelskou službou. Kapacita pracoviště je 93 lůžek. Ve čtyřpodlažní budově se nachází převážně dvoulůžkové pokoje se samostatným hygienickým zařízením a balkonem. Pokoje jsou situovány na jihozápad. Společné prostory tvoří dále jídelna, čajové kuchyňky, klubovny a rehabilitační místnosti. Součástí objektu je i stravovací a prádelenský provoz, prostory určené pro kadeřnici a pedikérku. V okolí je upravená zeleň s lavičkami, altánem a fontánou. 2

3 Pracoviště Dělnická 162 Pracoviště se nachází ve třípodlažní budově, která je umístěna ve středu obce, je bezbariérová a byla uvedena do provozu v únoru roku Kapacita zařízení je 31 lůžek Uživatelé jsou ubytováni v 10 obytných jednotkách, jejichž součástí jsou převážně třílůžkové pokoje, dále sociální zařízení a předsíňka. Ve společných prostorech mají k dispozici jídelnu, místnost pro terapie, odpočinkové kouty, terasu a upravenou zahradu. Celková kapacita na obou pracovištích je 124 lůžek. 1.3 Stanovené cíle organizace pro rok Nastavení nové koncepce na úseku přímé péče a postupné uvádění do praxe na obou pracovištích (Sjednocení, návaznosti a spolupráce přímo obslužné, sociální a zdravotní péče). 2. Proškolování pracovníků v přímé péči se zaměřením na modelové situace - péče o uživatele s demencí 3. Proškolení vybraných pracovníků přímé péče v reminiscenční terapii a postupné zavádění do praxe (vzpomínkové kufříky) 4. Uspořádání zábavného dne pro uživatele 5. Stavební práce vydláždění prostoru u altánu v areálu Frimla 6. Doplnění venkovního prostoru pracoviště Dělnická zahradním nábytkem, dřevěnými osázenými truhlíky a plůtky na terase. 7. Společné terapie s dětmi zaměstnanců 8. Spolupráce mezi pracovištěm Frimla a Dělnická společné návštěvy uživatelů, výměnné pobyty a společné terapie. 9. Nákup sprchových lůžek a polohovacích invalidních vozíků pro každé pracoviště 10. Zabezpečení pravidelné provádění canisterapie 3

4 Zhodnocení plnění stanovených cílů: Jedním z velkých cílů organizace bylo nastavení nové koncepce úseku přímé péče na obou pracovištích (sjednocení, návaznosti a spolupráce přímo obslužné, sociální a zdravotní péče). Postupným zaváděním do praxe se v této oblasti podařilo udělat krok dopředu. V dalším roce budeme pokračovat ve zdokonalování. Dalším z cílů organizace bylo uspořádání zábavného odpoledne pro uživatele. Tato akce se opět vydařila, zároveň jsme zahájili společné terapie s dětmi zaměstnanců. Jedna z dalších oblastí, kterou jsme chtěli vyzkoušet, byly vzájemné návštěvy uživatelů mezi jednotlivými pracovišti organizace na terapie. Jak zábavné odpoledne, tak úzká spolupráce mezi uživateli obou pracovišť se uskutečnila a velmi osvědčila, což nás přesvědčilo o tom, že budeme v těchto oblastech pokračovat i v dalších letech. Cíl - provést vybavení venkovních prostor na pracovišti Dělnická zahradním nábytkem, dřevěnými osázenými truhlíky a provést výměnu již opotřebovaných plůtků na terase byl splněn. I v tomto roce proběhlo školení pracovníků přímé péče dle stanoveného vzdělávacího plánu, který byl převážně zaměřen na komunikaci a přístup k uživatelům. V průběhu roku navštěvoval náš domov nezávislý odborník supervizor, který svými návštěvami určitě přispěl k vylepšení vztahů nejen na pracovišti. Na sociálním úseku byla nastavena koncepce, kde je zdůrazněn větší podíl práce aktivizačních pracovníků. Po obsazení vzniklých pracovních míst se začala pomalu koncepce naplňovat. Pracovníci byli proškoleni v reminiscenční terapii a postupně budou své poznatky předávat mezi klíčové pracovníky a zavádět tento druh terapie do praxe (vzpomínkové kufříky). Podařilo se nám zajistit canisterapii do pravidelných termínů- každý týden, což uživatelé velmi ocenili. Pro ulehčení práce pracovníků obslužné péče a šetrnější manipulaci uživatele při koupání byly nakoupeny sprchovací lůžka. Podařilo se také vybavit obě zařízení polohovacími invalidními vozíky, což umožní pobyt mimo budovu i ležícím uživatelům. Cíle stanovené pro rok 2014 se nám podařilo kvalitně splnit ve všech bodech 1.4 Statistika a) Žádosti o umístění Rok Počet přijatých žádostí Počet umístěných Počet žadatelů v pořadníku Graf zobrazuje poměr přijatých a uspokojených žádostí na umístění. V počtu žadatelů v pořadníku jsou i žadatelé, kteří nástup do domova odložili na pozdější dobu. 4

5 Přijaté žádosti Umístěno Pořadník b) Obložnost: počet míst v domově počet uživatelů k průměrná obložnost za celý rok 98,04 % 99,06% 96,27% 99,18% Rozdíl z hlediska celkového počtu míst v domově a počtu uživatelů k je dán uvolněním míst z důvodu úmrtí těsně před koncem roku. Procento obložnosti ukazuje, že naší snahou je obsadit uvolněné místo novým uživatelem v co nejkratším termínu, vzhledem k počtu neuspokojených žadatelů a v neposlední řadě i z důvodu získání finančních prostředků za pobyt. Nižší obložnost v roce 2013 je způsobena nepříjímáním uživatelů v období 3 měsíců vzhledem k přesunu 15 uživatelů na pracoviště Frimla z důvodu stavebních úprav (výměna oken) na pracovišti Dělnická. c) Věková skladba uživatelů služby: Do 65 roků Do 75 roků Do 85 roků Do 95 roků Nad 96 roků Průměrný věk klientů 83,6 let 83,9 84,0 84,9 5

6 Do 65 let let let let nad 96 let Věková struktura se v posledních letech výrazně nezměnila, zvyšuje se podíl uživatelů, kteří dosáhli věku v rozmezí let. Průměrný věk všech uživatelů byl k ,9 let. Z celkového počtu 121 uživatelů bylo k žen, jejichž průměrný věk je 85,0 a 22 mužů, jejichž průměrný věk je 84,4 let. d) Umístění do domova Rok Celková kapacita Počet umístěných Z toho Frimla Z toho Dělnická celkem kapacita Celkem R.Frimla Dělnická e) Příspěvek na péči Složení uživatelů dle přiznaného příspěvku na péči: Rok bez příspěvku na péči I.stupeň (lehká závislost) II.stupeň (středně těžká závislost) III.stupeň (těžká závislost) IV.stupeň (úplná závislost)

7 Příspěvek na péči byl k přiznán celkem 115 uživatelům (93 % z celkového počtu 124 klientů). 6 uživatelů má podanou žádost o přiznání příspěvku na péči, zatím však nevyřízenou. Jedná se o uživatele, kteří byli nově umístěni. Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 115 uživatelů, kterým byl přiznán, činila 6 998,-Kč/ měsíčně. 1.5 Zájmové akce pro uživatele Naši uživatelé měli možnost účastnit se jako každý rok rozmanitých akcí, o které nebyla nouze. Podrobný popis většiny pořádaných akcí, včetně fotodokumentace najdete na našich webových stránkách Výlety, projížďky a procházky Vzhledem k tomu, že uživatele z důvodu věku již větší pohyb a delší cesta autobusem zmáhá, zvolili jsme raději výlety do blízkého okolí. ZOO Dvůr Králové nad/labem, rekreační oblast Dolce u Trutnova, kavárna divadla Uffo, Buřtárna u Pěti buků, Kavárna UP, Dvoračka, Restaurace Národní dům, projížďka vánočně vyzdobeným Trutnovem a jeho okolím. 7

8 Narozeninové párty a přivítání nových uživatelů Každý měsíc probíhala oslava s občerstvením a společenským programem. Připravíme pořádný narozeninový dort a malou pozornost kytičku pro oslavence. Oslavenci jsou vždy ti, kteří se v daném měsíci narodili. Zároveň při této příležitosti vítáme uživatele, kteří teprve do domova nastoupili. Připravený program, zpěv a další vystoupení jsou nejen pro ně, ale pro každého, kdo chce slavit s námi. Vystoupení dětí z mateřských škol, besedy, koncerty Je již samozřejmostí, že na naše uživatele nezapomínají ani ti nejmenší a pravidelně nás navštěvují. Se svým velikonočním, vánočním a pásmem básniček a písniček ke dni matek. Děti z trutnovských mateřských a základních škol nás potěší svým vystoupením a vlastnoručně vyrobenými dárky. S menšími dětmi z řad našich zaměstnanců jsme navázali spolupráci i při rukodělných činnostech a společně jsme pekly vánoční cukroví a vyráběly sezónní výzdobu. Se svým programem nás navštívil Stacionář Trutnov a studentky Střední zdravotnické školy. Pořádáme besedy spojené s promítáním, navázali jsme spolupráci s Muzeem Podkrkonoší, kam s mobilními uživateli pravidelně docházíme na výstavy a pro ty méně pohyblivé probíhají zajímavé přednášky přímo v domově. Navštěvujeme také výstavy v divadle Uffo a přednášky v městské knihovně. Se svým autorským čtením nás již poněkolikáté navštívila spisovatelka, cestovatelka a trutnovská rodačka paní Hana Hindráková. Pořádáme pro uživatele také koncerty různých žánrů pěvecký sbor Chorea Corcontica, pan Šedivý s pásmem písní K. Hašlera, hudební vystoupení pana Meisnera, harmonikář pan Mimra a hudební vystoupení pana Pečenky. Tento rok se nám vydařila i Mikulášská zábava s hudbou a tancem. 8

9 Celorepubliková sportovní akce Tento rok jsme se opět zapojili do celorepublikové sportovní akce Motomed-tours a Rotoped-tours. Tato akce probíhala od října. Navštívila nás paní doktorka Mathesová z Národní sítě podpory zdraví o. s. Přivezla všem účastníkům této akce diplomy a pogratulovala nám k velkému počtu účastníků. Dostali jsme jako dárek cvičební pomůcku pro skupinovou aktivizaci. Rotopedtours a Pěškotours je projekt pro seniory, který si klade za cíl zlepšit jejich kondici a zdraví. Každý ušel nebo ujel to, co zvládnul každý metr je úspěchem. Společně všech našich 55 účastníků ušlo metrů a ujelo metrů. 9

10 Paní doktorka Mathesová z Národní sítě podpory zdraví, nám tento rok přivezla Certifikát o vytvoření Českého rekordu Největší počet naježděných a nachozených kilometrů seniory za měsíc v celém Česku. Účastí na této akci i na tomto rekordu se podíleli i naši uživatelé. Vlastní tvorba Pletení pomlázky Pletení, háčkování, práce s papírem za použití různých výtvarných technik, výroba ozdob z novinového papíru, práce s modelovací hmotou, výroba výzdoby domu z přírodnin. Jak je vidět zapojují se i naši muži. Sušení hub Oblíbené je i vaření, pečení, kde podle konceptu Smyslové aktivizace připravujeme sezónní pokrmy: Jaro velikonoční beránek, vajíčková pomazánka, jahody s cukrem, bublanina s třešněmi. Léto: sušíme byliny, koláče s meruněk, meruňková zavařenina. Podzim: švestkový koláč, sušení hub, dýňová polévka, posvícenské koláče. Zima: bramboráky, lívance s marmeládou, perníčky, cukroví. Velmi oblíbené a vyhledávané jsou biblické hodiny s panem farářem z církve Husitské. Mezi oblíbené aktivity patří posezení v odpočinkových koutech domova, u klecí s našimi papoušky a akvarií s rybičkami. 10

11 Oblíbená je i aktivizace, která osloví smysly člověka, které jsou klíčem k jejich schopnostem a zdrojům. Mohou to být důvěrně známé obrázky, slova, vůně, zvuky, hmatem poznávané předměty všedního dne, vůně bylinek, obvyklé pohybové činnosti nebo známé texty písní. Prostřednictvím těchto podnětů znovu vyvoláme vzpomínky, probudíme paměť a umožníme verbální a neverbální komunikaci, s cílem uspokojení potřeb, udržení kvality života a zajištění smysluplného a plnohodnotného života ve stáří. Aktivizace probíhá ve skupině, nebo individuálně. Důležitou součástí Smyslové aktivizace jsou Montessori pomůcky pro seniory, které používáme hlavně u uživatelů s kognitivní poruchou. Sportovní aktivity Mimo těch vlastních sportovních aktivit (hraní kuželek, šipek, dechových a relaxačních cvičení, kondičního cvičení, pétanque, boccia) a cvičení na nově vybudovaném hřišti pro seniory na zahradě domova, se účastníme sportovních her pořádaných v našich okolních domovech důchodců v Lamperticích, Pilníkově a Olympiády pro seniory v Havlovicích. V tomto roce jsme opět pořádali zábavné květnové odpoledne s hudbou, vystoupením a soutěžemi. Po vyhlášení výsledků sportovního klání nám k tanci a poslechu a zahrál pan Meisner. Na přípravě občerstvení se podíleli i uživatelé. Poděkování patří rovněž našim sponzorům, kteří nám darovali potraviny a nápoje na přípravu občerstvení a také ceny pro všechny zúčastněné sportovce. Internetová kavárna Pracovnice přímé péče se individuálně věnují uživatelům a učí je např. komunikovat s rodinou a známými prostřednictvím u nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé informace, fotky atd. 11

12 1.6 Hodnocení kvality poskytovaných služeb stížnosti Ve snaze poskytovat uživatelům stále kvalitnější služby, které by odpovídaly jejich individuálním přáním a požadavkům, je každé dva roky prováděno dotazníkové šetření. Mimo toto šetření jsou pravidelně zjišťovány názory nejen na hodnocení rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména připomínky uživatelů, a to s přihlédnutím k plnění standardů kvality. Pravidelně jsou pořádány pohovory s uživateli pracovníky přímé péče a schůzky uživatelů s ředitelkou a dalšími vedoucími pracovníky. Výstupy z těchto schůzek a pohovorů jsou pro nás důležitým pracovním materiálem, k vylepšování služeb. V roce 2015 byly podány 4 stížnosti na oblast provozních záležitostí a oblast péče. Všechny stížnosti byly vyřízeny a zjištěné nedostatky odstraněny. 1.7 Dobrovolnictví a odborná praxe: Na našem pracovišti R. Frimla probíhají v pravidelných intervalech odborné praxe studentů Gymnázia a Střední odborné školy Hostinné. Na našem pracovišti Dělnická probíhala praxe žáku Základní a Praktické školy Trutnov. V průběhu roku jsme také umožnili u nás vykonat praxi několika studentům humanitních oborů vysokých škol. V tomto roce opět pokračujeme ve spolupráci s organizacemi, které se zabývají dobrovolnickou činností. Jedná se o Oblastní charitu Trutnov dobrovolnické centrum. Prostřednictvím této organizace k nám docházelo 25 dobrovolníků, kteří u nás strávili 300 hodin převážně činnostmi s uživateli (čtení, doprovody na výlety, hraní společenských her apod.) Jejich činnost je pro nás velkým přínosem. 1.8 Ostatní Den otevřených dveří proběhl v domově v rámci Týdne sociálních služeb ČR Den otevřených dveří. Veřejnost byla o této akci předem informována na našich www stránkách. Domov navštívilo pár zájemců. Návštěvníci měli příležitost prohlédnout si společné i ubytovací prostory domova na pracovišti R. Frimla a zároveň zhlédnout výstavku prací našich uživatelů a prohlédnout si fotografie z našich akcí. Výklad o provozu domova jim poskytovaly sociální pracovnice, zájemci také obdrželi propagační materiály se základními informacemi o domově. 2. Zhodnocení výsledků hospodaření 2.1 Přehled hlavních finančních ukazatelů a finanční vypořádání Hospodářský výsledek k organizace vykazuje ve výši ,21 Kč. Celkové výnosy v roce 2014 činily celkem ,31 Kč. 12

13 Z toho příspěvek na činnost (provozní dotace) v roce 2014 činila ,- Kč (z toho příspěvek na provoz od MÚ TU ,- Kč, účelový příspěvek na regulátoru systému MaR ve výši ,-Kč, dotace z MPSV ČR ,- Kč), ostatní příjmy byly ,31 Kč z toho příjmy za poskytované služby úhrada za pobyt ,- Kč, příspěvek na péči ,- Kč, úhrady ze zdravotních pojišťoven ,10 Kč. Rok Celkové výnosy tis Úhrady za pobyt tis Příspěvek na péči tis Státní dotace tis Příspěvek zřizovatele tis Zdravotní pojišťovny tis Ostatní tis * *čerpání rezervního fondu, krajské dotace, Celkové příjmy Úhrady pobyt Pnp Státní dotace příspěvek zřizovatele Zdravotní pojištovny ostatní Celkové náklady na činnost zařízení k činily ,10 Kč. Rok Celkové příjmy tis Materiál tis Služby tis Náklady na mzdy tis Údržba tis Energie tis Ostatní tis Celkové výdaje Materiál Služby Mzdy Údržba Energie Ostatní 13

14 Komentář: Materiál - potraviny, telefony, DHM, OOPP a další Služby školení zaměstnanců, stočné, odpady, poplatky telekomunikační, pronájem a poplatky SW Náklady na mzdy zahrnují hrubé mzdy, zdrav. a soc. pojistné,oon,příděl do FKSP,zákonné pojištění Údržba navýšení oproti roku 2011 je způsobeno ukončením záruky nového objektu DD a dále v roce 2012 výměna dveří Dělnická a 2013 výměna oken Dělnická. Energie- elektřina, plyn, vodné, teplo Ostatní - Odpisy budov, pojištění, DDHM 2.2 Investiční činnost V roce 2014 byly z investičního fondu pořízeny 2ks sprchových vozíků Carevo v celkové hodnotě ,- Kč (1ks na pracoviště Frimla a 1ks na pracoviště Dělnická). 2.3 Pracovníci a mzdové prostředky Limit mzdových prostředků pro rok 2014 byl stanoven ve výši ,- Kč. K bylo čerpáno ,- Kč, z toho bylo ,- Kč použito z dotace MPSV. Na OON bylo čerpáno ,- Kč. Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2014 činil: 83,69 Struktura zaměstnanců. Počet pracovníků-úvazky Ředitel 1 Ekonom 1 Mzdová účetní, personalistka 1 Administrativní pracovnice 1 Technický pracovník 1 Vedoucí úseku stravování 1 Celkem THP 6 Vedoucí zdravotní a přímo obslužné péče 1 Všeobecná sestra vedoucí oddělení 4 Všeobecná sestra 10,5 fyzioterapeut 1,5 ergoterapeut 1 PSS-přímá obslužná péče 30 PSS základní výchovná péče 4 PSS pod dohledem sociálního pracovníka 1 Sociální pracovnice 2 Vedoucí sociálního úseku soc. pracovnice 1 Celkem Přímá péče 56 Uklizečky 9,5 pradleny 2,75 Kuchařky 5 Nutriční terapeut 0,5 Pracovník obchodního provozu 2,5 Údržbář 1,75 Provozní pracovníci celkem 21, Celkem za organizaci 84 Průměrný plat v organizaci ,- Kč 14

15 2.4 Doplňková činnost (vedlejší hospodářská činnost) Doplňková činnost v roce 2014 nebyla realizována. 2.5 Mimorozpočtové a doplňkové zdroje sponzorské dary V roce 2014 byly organizaci poskytnuty finanční dary ve výši ,- Kč. Finanční dary jsou pro nás velkou pomocí, ze které se převážně hradí kulturní a sportovní akce, canisterapie pro uživatele, výlety uživatel. Našimi sponzory jsou jak organizace, tak i fyzické osoby. Seznam sponzorů pravidelně uvádíme na našich www stránkách. Všem patří vřelé poděkování. 2.6 Finanční fondy Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Stav fondu k činil ,19 Kč. Tvorba fondu z objemu vyplacených mzdových prostředků za rok 2014 činila ,31 Kč. Čerpáno z fondu bylo v roce 2014 ve výši ,- Kč (obědy, dary, akce pro zaměstnance). Stav fondu k činí ,50 Kč. Fond reprodukce investičního majetku (FRM) Stav fondu k činil ,91 Kč. Tvorba fondu z odpisů za rok 2014 činila ,00 Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele byl proveden ve výši ,- Kč. Z fondu byly čerpány finanční prostředky na nákup 2ks sprchových lůžek ,00,- Kč. Stav fondu k činí ,71 Kč. Rezervní fond (RF) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření -stav fondu k činil ,64 Kč. Tvorba fondu ze zlepšeného HV v roce 2014 činila ,69 Kč. Čerpání bylo použitím daňové úspory za r ve výši 295,- Kč. Zůstatek fondu k činí ,33 Kč. Rezervní fond z ostatních titulů stav fondu k činil ,60 Kč. Tvorba fondu z ostatních titulů v roce 2014 byla 83049,- Kč (peněžní dary). Čerpáno z tohoto rezervního fondu v roce 2014 bylo v celkové částce ,- Kč (kulturní akce pro uživatele, výlety, canisterapie). Zůstatek fondu k činí ,60 Kč. Fond odměn (FO) Stav fondu k činil ,99 Kč. Příděl do fondu v roce 2014 nebyl proveden. Čerpáno z fondu v roce 2014 nebylo. Zůstatek fondu k činí ,99 Kč. 2.7 Péče o spravovaný majetek Domov pro seniory působí ve dvou budovách, které jsou majetkem Města Trutnov. Budova v ulici Dělnická 162 byla převedena do správy organizace, nová budova v ulici R. Frimla 936 byla od rovněž předána do správy organizace. Celkový objem oprav včetně revizí provedených v roce 2014 činil ,91 Kč (revize ,74,- Kč, opravy a udržování ,17 Kč). V tomto roce se mimo drobných oprav a pravidelných revizí provedly akce většího rozsahu na pracovišti Frimla malování chodeb, výměna regulátoru MaR systému, výměna akumulátorů k EPS, výměna modulu v rozvaděči výměníku, oprava zárubňových pantů, opravy obložek zdí, oprava zdí SMP prvky, oprava frekvenčního měniče, na pracovišti Dělnická oprava výtahu, oprava vytápění okapů, doplnění a oprava plůtku na terase ke zvýšení bezpečnosti. 15

16 Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k v pořizovacích cenách (bez pozemků) podle účetní evidence činil ,53 Kč (účet 02) z toho: budovy a stavby ,- (účet 021), hmotný i nehmotný dlouhodobý majetek podle účetní evidence činil ,60 Kč (účet 022), drobný hmotný i nehmotný investiční majetek činil ,93 Kč (účet 028). Pozemky jsou evidovány v hodnotě ,- Kč (účet 031). Inventarizace hmotného i nehmotného investičního majetku byla v roce 2014 provedena k výsledky inventarizace souhlasí s údaji uvedenými v účetnictví ke stejnému datu. Stav drobného DHM k činil ,51 Kč (účet 902). V tomto roce se nám podařilo dovybavit obě zařízení polohovacími invalidními vozíky, z toho jeden jsme získali sponzorským darem od firmy Tyco electronics EC. Dalšími nákupy jako je defibrilátor, ultrazvukový inhalátor, antidekubitní matrace, aplikátory k magnetoterapii a bezdrátovou signalizaci Trex (monitoruje opuštění budovy, pády) jsme přispěli ke zkvalitnění poskytované péče. Ve stravovacím provozu byl pořízen nářezový stroj, dále provedena obnova chladící skříně a tyčového mixeru. Byla provedena inventarizace materiálových zásob (potraviny, ostatní materiál, ústavní prádlo, OOPP, DKP-nádobí, obaly) a provedeno jejich zúčtování k (účtování o zásobách podle metody A). Ve sledovaném období byla provedena inventarizace pokladních hotovostí a zůstatků bankovních účtů k zjištěné stavy byly odsouhlaseny se stavy zachycenými v účetnictví. Zůstatek hotovosti k činí ,- Kč, zůstatek na běžném účtu ,63 Kč, zůstatek na účtu FKSP ,19 Kč, zůstatek na depozitním účtu ,00 Kč. Výsledky inventarizace odpovídají údajům uvedeným v účetnictví ke stejnému datu. 2.8 Závazky a pohledávky V souladu s platnými účetními předpisy bylo v roce 2014 účtováno o účtech dodavatelé a 311 odběratelé. Závazky z titulu neuhrazených faktur - účet 321 činí k ,16,- Kč, daň z příjmu ,- Kč (účet 342), odvody na sociální a zdravotní pojištění ,- Kč (účet 336,337) a závazky vůči zaměstnancům ,- Kč (účet 333), důchodové spoření zaměstnanců 1.574,00 Kč (účet 338) a ostatní závazky- pozůstalosti (účet 378/0150) ve výši ,- Kč, vratky za pobyt 12/ / ve výši ,- Kč, ostatní závazky (přeplatky na úhradě) ,00 Kč (účet 377/0120), závazky k depozitnímu účtu 378/0450 ve výši ,- Kč a vypořádání přeplatku dotací (účet 349) ve výši 0,- Kč. Žádný z uvedených závazků není po lhůtě splatnosti. Celkové závazky k činí ,16 Kč. Pohledávky k uvedenému datu jsou v účetnictví organizace evidovány na účtu 377/0100 pohledávky za klienty ve výši ,00 Kč, na účtu 314 poskytnuté zálohy ve výši ,- Kč, na účtu pohledávky za odběrateli ve výši ,16 Kč. Žádná z uvedených pohledávek není po lhůtě splatnosti, celková výše pohledávek k činí ,16 Kč. 2.9 Odvody do rozpočtu Města Trutnov V roce 2014 byl proveden do rozpočtu Města Trutnov odvod z odpisů ve výši ,- Kč. 16

17 3. Kontrolní činnost Organizace má zpracovanou směrnici Vnitřní kontrolní systém a plán kontrol. (zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě) Vnitřní kontrolní systém je zaměřen především na kontrolu rozpočtu a účetnictví, včetně mzdové agendy při namátkových kontrolách byla pozornost zaměřena především na účelnost vynakládání finančních prostředků organizace a věcnou a formální správnost účetních dokladů. Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Byly plánovány 4 kontroly v ekonomickém úseku, z kontrol sepsány zápisy, neuložena žádná nápravná opatření. Ze strany zřizovatele byla provedena kontrola hospodaření organizace s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole, která se týkala vnitřního kontrolního systému, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a provádění revizí v organizaci za období r Dne provedl Hasičský záchranný sbor KH kraje kontrolu na dodržování povinností stanovených předpisů o požární ochraně na našem pracovišti Dělnická. Dne provedla firma Sv. OEHM, Silva Consulting Praha, interní audit HACCP na obou našich pracovištích (R.Frimla, Dělnická). Další 2 kontroly byly v průběhu roku provedeny Krajskou hygienickou stanicí Hradec Králové, územní pracoviště Trutnov : pracoviště Dělnická a pracoviště R.Frimla - předmětem kontroly bylo dodržování provozního řádu v souladu s vyhl. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení. Dále na vyhl.537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem. Byla kontrolována sterilizace, dezinfekce, úklid, prádlo, odpady, zdrav. dokumentace uživatelů, zda jsou očkováni proti pneumokokovým nákazám. Všechny výše uvedené kontroly nezjistily žádné závažné nedostatky. Na jednotlivých pracovištích probíhaly dílčí kontroly zaměřené na dodržování vnitřních předpisů a pracovních postupů převážně v oblasti přímé péče. Tyto kontroly prováděli vedoucí jednotlivých úseků a oddělení. Pro vyúčtování dotace z MPSV bylo v měsíci únoru 2015 provedeno ověření správnosti účtování a použití poskytnuté dotace na r auditorskou firmou Auditea z Nového Bydžova. Závěrečná zpráva a konečné vyúčtování bylo provedeno v měsíci únoru Vzdělávání Pro rok 2014 měla organizace zpracován Vzdělávací plán podle zákona č. 108/2006 Sb. Pro pracovníky přímé péče v celkovém počtu 56 pracovníků (Pracovníci v sociálních. službách, sociální pracovníci, zdravotničtí pracovníci) se uskutečnily níže uvedené akreditované kurzy a školení přímo v zařízení: Akreditované kurzy: - Eticky myslet, lidsky pečovat - Dokumentace v sociálních službách - Ošetřovatelská dokumentace - Pády seniorů a jejich prevence - Emoce a komunikace Ostatní školení: - Školení BOZP 17

18 - HACCAP - Dne a provedla firma Sv. OEHM, Silva Consulting Praha proškolení pracovníků v kuchyni a pracovníků vydávajících stravu v kuchyňkách (45 lidí). - Novinky v sociální oblasti - První pomoc - Kurz léčebné výživy a její praktické aplikace Dále proběhlo manažerské vzdělávání pro vedoucí pracovníky Manažerem bez příkazů Pracovníci ekonomického úseku se průběžně zúčastňovali školení v novinkách v zákonech účetnictví a PAP, majetek a odpisy, finanční kontrola, Gordic-novinky v programu, Zákoník práce, mzdy- novinky v PAP, roční zúčtování daní, zákon o sociálních službách. Pro pracovníky v přímé péči probíhaly v průběhu roku pravidelné supervize. 4. Závěr: Organizace poskytuje služby v souladu se staveným posláním a hlavním cílem. Stanovené cíle organizace pro tento rok byly splněny. Hospodaření organizace je vyvážené, nebyl překročen žádný závazný ukazatel. V Trutnově Irena Vondráčková ředitelka 18

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz

Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Hrubá Voda 11 783 61 Hlubočky tel. 585 359 030 IČ: 75004399 info@ddhrubavoda.cz www.ddhrubavoda.cz Výroční zpráva za rok 2013 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled o činnosti 4

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7

I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3-4 HISTORIE 5 I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 6-25 I.1 MANAGEMENT 6 I.2 CHARAKTERISTIKA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 7 I.3 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE 8-25 I.3.1Ubytování I.3.2

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65 Výroční zpráva z činnosti a hospodaření za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 3 2. Vznik a postavení

Více

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014

Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek. za rok 2014 Domov důchodců Borohrádek Rudé armády 1, 517 24 Borohrádek Roční zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Zpracoval : Mgr.Vašíček Jindřich, statutární zástupce, ředitel DD Borohrádek e mail : vasicek@ddborohradek.cz

Více

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402

Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace Nádražní 105, 784 01 Litovel IČO : 75004402 tel.ústř: 585341301 tel. ředitel: 585341759 fax: 585341759 mobil: 736768954 e-mail : piska@ddcer.cz Registrovaný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV HVĚZDA, příspěvková organizace Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice Nové Hvězdlice 200, 683 41 Bohdalice ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Nové Hvězdlice 25.2.2013 Mgr. Pavel Ševela ředitel

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI. za rok 2014 Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Podpěrova 501/4, Brno-Medlánky, 621 00 ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje... 3 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace...

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení

Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012. Poskytovaná služba: Domov pro seniory. 1. Popis zařízení Přílohy č. 2 k Výroční zprávě Domova Březiny za rok 2012 Poskytovaná služba: Domov pro seniory 1. Popis zařízení Domov Březiny v Petřvaldě je tvořen komplexem čtyř ubytovacích pavilonů a správní budovy

Více

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace

Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva Domov Na Zámku Lysá nad Labem, 2014 Obsah 1. ÚVOD 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 3. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 5 4. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZACE, PERSONÁL, VZDĚLÁVÁNÍ, FKSP 8 5. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY,

Více

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013

G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93. Výroční zpráva za rok 2013 G-centrum Tábor Kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor IČO 671 893 93 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Slovo úvodem.. 3 Domov pro seniory zdravotní úsek... 4 Domov pro seniory sociální úsek.. 5 Domov pro seniory

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011. Výroční zpráva. o činnosti organizace za rok 2011 Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk, IČ 75004011 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2011 V Šumperku dne 1. 3. 2012 Vypracoval: Kolektiv pracovníků

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Pečovatelská služba města Mladá Boleslav v roce 2013 Základní údaje o organizaci Název organizace: Pečovatelská služba města Mladá Boleslav Sídlo organizace: Na

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Domov U jezera ZA ROK 2010 1 Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel Název: Domov U jezera, příspěvková

Více

Výroční zpráva. za r. 2011

Výroční zpráva. za r. 2011 Městská správa sociálních služeb Věžní 958, 432 01 Kadaň Výroční zpráva za r. 2011 Motto: Aktivní činností předejdeme smutku ze samoty a trablům stáří. Citlivým a vstřícným přístupem se snažíme, aby klient

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice

Zpráva o činnosti. Domova důchodců Černožice Zpráva o činnosti Domova důchodců Černožice za rok 2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 3. Přehled a plnění úkolů v personální oblasti

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková,

ZPRÁVA VÝROČNÍ DOMOV ROŽĎALOVICE ROK 289 34 ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1. předkládá Miroslava Zajíčková, ZPRÁVA VÝROČNÍ ROK 2012 DOMOV ROŽĎALOVICE POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM U BARBORKY 1 289 34 ROŽĎALOVICE předkládá Miroslava Zajíčková, zástupce ředitelky 1 Únor 2013 OBSAH: I. A. Plnění úkolů

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková

Více

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013

Domov důchodců HUMBURKY. Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339. Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013 Domov důchodců HUMBURKY Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov, IČO 61222836, tel. 495490339 Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2013-1- I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace,

Více