KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ"

Transkript

1 KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/ Kompetence pro trh práce Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Obsah I. KOMUNIKACE ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE Co znamená efektivní komunikace Co naši komunikaci ovlivňuje nejvíce? Zpětná vazba VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Osobní komunikace Písemná komunikace Telefonická komunikace ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ A MLČENÍ Rozhovor, to jsou především otázky Umíte aktivně naslouchat? Umění mlčet NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Jaký význam pro sdělení má řeč těla Vysvětlení některých projevů řeči těla Chyby ve vnímání druhých lidí Jak funguje osobní prostor Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace CO JE TO ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Důsledky asertivity Asertivita, pasivita, agresivita Praktický návod, jak se zachovat při řešení konfliktu Asertivní práva Předpoklady pro asertivní jednání Asertivní dovednosti (techniky) CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ? Co je ekostopa? Kompetence pro trh práce Stránka 2

3 II. PRÁCE S INFORMACEMI PRÁCE S INFORMACÍ Jak pracuje paměť? Jak zacházíme s informacemi? UMĚNÍ UČIT SE Učební styly Prokrastinace Jak s prokrastinací bojovat? Práce s nesoustředěností Jak se více namotivovat? TIME MANAGEMENT Eisenhowerův princip Vylepšení time managementu Zlepšení organizačních dovedností III. SEBEPREZENTACE HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Kde všude můžete hledat zaměstnání Jakým způsobem je vhodné kontaktovat zaměstnavatele Jak pracovat s inzercí volných pracovních míst OSOBNÍ PERSONALISTIKA Jak napsat vlastní inzerát Jak psát životopis Jak psát průvodní dopisy Napište dobrý motivační dopis Žádost o místo KONTAKT SE ZAMĚSTNAVATELI Jak telefonovat zaměstnavatelům Osobní pohovor Kompetence pro trh práce Stránka 3

4 12.3. Příprava na pohovor Pravidla chování u pohovoru IV. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI Jaké role ve svém životě zastáváme Předsudky a výmluvy Co nás ovlivňuje V. Použitá literatura VI. Formulář Kompetence pro trh práce Stránka 4

5 I. KOMUNIKACE 1. ZÁKLADY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE 1.1. Co znamená efektivní komunikace Efektivní komunikace je úspěšná aplikace psychologicky a sociálně kompetentních verbálních i nonverbálních schopností a dovedností v oblasti interpersonálních a profesních kontaktů a vztahů. Porozuměli jste této definici? Lze tuto definici vyjádřit snadněji? Projděme si všechny složky komunikace, které ovlivňují její úspěšnost. V mezilidském kontaktu není možné nekomunikovat! Můžete přestat poslouchat, můžete odejít z místnosti a pro přítomné je toto vaše chování sdělením o vašem nezájmu, únavě nebo o jiném důležitém úkolu, který musíte vyřešit. Protože vždy, když se nějak chováme, něco děláme, něco říkáme či neříkáme, vždy komunikujeme! Komunikační dovednosti žádají zaměstnavatelé v inzerátech. Hledají člověka, který umí jednat s lidmi. Toto umění je dosti složitá dovednost. Znamená však dobrý vklad pro úspěch v životě. Umění jednat s lidmi, se skládá ze tří velkých částí: 1. Umění mluvit, sdělovat (řečnické a prezentační dovednosti) 2. Umění naslouchat (věnovat aktivní pozornost druhému člověku v komunikaci) 3. Umění mlčet (odhad situace) Cvičení: Zatrhněte, co všechno je komunikace, co není komunikace a proč: Hádka Rozhovor Lyžování Reklama Televizní seriál Internet Facka Déšť Podání ruky Polibek K řadě nedorozumění a problémů mezi lidmi dochází díky špatně fungující komunikaci a to zejména proto, že lidé: se vyjadřují nejasně, neříkají vše, co je důležité, pletou jedno přes druhé, málo mluví, nepředávají potřebné informace, Kompetence pro trh práce Stránka 5

6 zdůrazňují jednoduché věci, nepustí druhého ke slovu a pořád zapomínají na věci důležité, vykládají jen svůj názor, nesledují, co jim kdo říká jednají s druhým nezdvořile, neposlouchají druhé, ponižují ho. nezajímají se o problémy ostatních, I v komunikaci platí tzv. Paretovo pravidlo: 80:20. Toto pravidlo říká, že např. 20 % zákazníků přináší prodejci 80 % zakázek nebo 20 % správně vynaloženého času a energie může přinést až 80 % výsledku (zapamatujte si i pro hledání zaměstnání!!!!). V komunikaci toto pravidlo říká, že velká část toho, co je sdělováno, není podstatné. Jak si lidé vzájemně sdělují to, co si chtějí říci? Co si navzájem sdělujeme: informace svoje potřeby svoje přání a názory svoje požadavky názor na věci, o kterých hovoříme jak se navzájem vidíme Jakým způsobem komunikujeme: 1. slovy verbálně 2. jak stojíme, jak se pohybují naše ruce, jak se tváříme, jak se díváme to znamená ne slovy - neverbálně 3. jakým mluvíme hlasem tiše, hlasitě, rychle, pomalu, příjemně, naštvaně, nářečí 4. svým jednáním a chováním Komunikace se odehrává jako vzájemné sdělování informací mezi sdělujícím (komunikátorem, mluvčím, chovajícím se určitým způsobem) a příjemcem (komunikantem, naslouchajícím, vnímajícím). Informace se přenáší pomocí komunikačního kanálu (média). Cvičení: Nakreslete, jak probíhá mezilidská komunikace. Zpráva na cestě od jednoho člověka ke druhému, musí překonat různé překážky. Představme si hluk v dílně, při kterém se musí pracovníci domlouvat. Stroje rachotí, lidé se překřikují, nahlas hraje rádio. Vyrušeni můžeme být i telefonem, kolegou, který od nás něco chce, autem, právě projíždějícím pod oknem. Někdy nás může rušit i přicházející chřipka nebo bolavý zub. Spěch a zmatek také nepřispívají ke klidu. Nesnáze se vyskytují již při vzájemném předávání informací mezi dvěma lidmi. Což teprve, jde-li o zprávu šířenou postupně - Kompetence pro trh práce Stránka 6

7 například z vedení až k řadovým pracovníkům. Komunikační mezičlánky původní informaci buď úmyslně, nebo neúmyslně pozměňují, vkládají do ní svá přání, vlastní postoje, potřeby. Potom vznikají zmatky a šumy, kterým se jen těžko můžeme bránit. Cvičení: Rozepište do jednotlivých fází komunikačního procesu: rozhlasová reklama vysvědčení pohlazení jídelní lístek inzerát v novinách vysílatel kódování přenosový kanál dekódování příjemce 1.2. Co naši komunikaci ovlivňuje nejvíce? Komunikace v situaci je ovlivněna celkovým dojmem, který si člověk o komunikačním partnerovi (partnerech) vytváří. Do komunikace se promítá to, co si o druhém člověku myslíme, co o něm předpokládáme, jaká pověst ho předchází, jak vypadá, v jaké situaci se s ním setkáváme. Celkový dojem o komunikačním partnerovi ovlivňuje průběh a obsah komunikace. Dojem vzniká velmi rychle (v prvních vteřinách) a je utvářen: věkovými proměnnými názory o druhém pověstí vzhledem haló efektem (zaměřeností na nápadné znaky) předpoklady a očekáváními, podle nichž zpracováváme a doplňujeme informace Celkový dojem je vytvořeným komunikačním postojem a je proto (jak je známo) obtížně měnitelný, doprovází a utváří komunikaci v dané situaci i v situacích následných. Změna celkového dojmu v jiné komunikační situaci se stejným komunikačním partnerem vede k narušení plynulosti komunikace a navozuje napětí. Platí pravidlo, že se nám lépe komunikuje s lidmi, kteří jsou nám podobní nejen vizáží, ale také zájmy, koníčky, životními hodnotami, názory apod. Zkuste se druhým v komunikaci přizpůsobit, najít něco společného, bude se vám komunikovat lépe! Kompetence pro trh práce Stránka 7

8 1.3. Zpětná vazba Zpětná vazba nás může ohlídat před zkreslením a neporozuměním při vzájemné komunikaci. Mohou to být např. odpovědí "rozumím", "ano", s jejichž pomocí si ověřuji, že adresát zprávu skutečně slyšel. Ale pozor, odpověď "rozumím" ještě nepotvrzuje, že adresát rozumí významu zprávy - může ji chápat úplně jinak. Jindy si můžeme nechat zopakovat celou informaci slovo od slova, ani to nám nezaručí, že ji druhý pochopil správně. Správné pochopení příkazu si např. mistr může ověřit tak, že zkontroluje dělníkovu práci, šéf kanceláře zkontroluje dopis, který sekretářka napsala. Jednosměrná a obousměrná komunikace Jednosměrná Obousměrná Rychlost Přesnost Emoce 2. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE Ve své práci používají lidé nejrůznějších možností komunikace. Hovoří se svými zákazníky a kolegy, vedou rozhovory, telefonují, píší objednávky, apod. Používají tedy ke komunikaci slova slovní (verbální) komunikaci. Typy verbální komunikace: - osobní komunikace - písemná komunikace - telefonická komunikace 2.1. Osobní komunikace Řeč je nejuniverzálnějším způsobem dorozumívání, nejméně se zkresluje smysl sdělení při jeho předávání. Rozhovor je verbální komunikací, při níž dochází k výměně rolí mluvčího a naslouchajícího. Pokud s někým hovoříme tváří v tvář, může to mít své výhody i nevýhody. Kompetence pro trh práce Stránka 8

9 Cvičení: napište výhody a nevýhody osobní komunikace. Jak je sdělení řečeno, čeho si všímáme: intenzita hlasového projevu (hlasitost) výška hlasu zabarvení hlasu intonace, modulace hlasu rychlost řeči 2.2. Písemná komunikace plynulost, členění řeči, frázování (dýchání) správnost výslovnosti, přesnost projevu vsuvky, doplňková slova Další formou komunikace je písemná komunikace, která má také své výhody a nevýhody. Písemně se dnes projevujeme čím dál častěji v elektronické podobě v ové poště. Ta má své odlišnosti. Jsou názory, že se v této formě komunikace tolik nedbá na úpravu, ale pamatujte, že cokoli řeknete, napíšete, to vše vyvolává ve druhých lidech určitý dojem!!! A ten by měl být, pokud hledáte práci, co nejlepší. Cvičení : napište výhody a nevýhody písemné komunikace Telefonická komunikace Telefonování je pro nás hodně důležité, zejména hledáte-li si práci. Pomocí telefonu si můžete domluvit nebo zrušit schůzku, zajistit dodávku zboží, vyřídit platbu a spoustu dalších činností. Hlas je nejen jediným projevem komunikace při telefonním styku, je ale i důležitým komunikačním prostředkem v přímé komunikaci. Síla hlasu prozrazuje, jak dalece je člověk, s kterým jednáte, silný. Kdo mluví příliš hlasitě, prosazuje se zřejmě rád. Naopak ten, kdo mluví velmi tiše, o sobě vypovídá, že se v dané situaci necítí nejlépe. Vyrovnaný člověk hovoří klidně a stále stejnou rychlostí. Člověk, který si potřebuje něco rozmyslet, zpomalí svou řeč. Naopak, když někdo prožívá radost, většinou hovoří rychleji. Klidní lidé mluví vyrovnaně, bez delších přestávek. Lidé nejistí hovoří přetrhovaně, přeříkávají se, hledají vhodná slova, používají tzv. slovní vatu, módní obraty ( Je to o tom ). Kompetence pro trh práce Stránka 9

10 Hlas bývá někdy jediným vodítkem pro člověka na druhém konci drátu, aby si o nás udělal nějaký obrázek. Mluvte tedy do telefonu stručně, zřetelně a dobře se na telefonát připravte. Jestlipak víte, že úsměv je v telefonu slyšet? Nezapomeňte, že podle telefonátu si o vás dělají ti na druhém konci drátu obraz, jací asi jste! Cvičení: napište výhody a nevýhody telefonické komunikace. Hlasová modulace Následující větu řekněte (jakoby do telefonu) několika navrhovanými způsoby: - informativně, - vesele, - unaveně, - dominantně, - lhostejně. To jsem rád/a, že tě slyším. Cvičení: Zkuste si říci nahlas větu - POPRAVIT NE OSVOBODIT pokaždé jinak, aby vyzněla vždy jiným způsobem. Kolik typů jste vytvořili? 3. ROZHOVOR, NASLOUCHÁNÍ A MLČENÍ 3.1. Rozhovor, to jsou především otázky Veškeré informace se od svého partnera dozvídáte tak, že mu kladete otázky. Formulovat vhodné otázky, klást je v pravý čas a tak, aby nenaváděly k určité odpovědi, aby se druhého nedotkly, je skutečné umění. Otázky slouží více účelům: Jsou projevem zájmu o druhého člověka Udržují pozornost druhého a nutí ho přemýšlet Vedou k zisku informací o protějšku, jeho názorech, postojích, přáních, vlastnostech apod. Otázkami získáváme čas Mohou snížit napětí, zabránit konfliktu Kompetence pro trh práce Stránka 10

11 Udržují tok rozhovoru a zaměřují ho ke stanoveným cílům Kladením otázek se stáváme tím, kdo rozhovor řídí a určuje jeho směr Správně volená otázka má druhého povzbudit k odpovědi. Typů otázek je celá řada a některé z nich mohou druhou stranu proměnit v nepřítele! Typy otázek: a) Uzavřené otázky umožňují odpověď ano, ne, nevím ( Mohu počítat s tímto termínem? ); je vhodné užívat je cíleně v kontaktu s extrémně upovídanými lidmi nebo s lidmi, kteří často odbíhají od tématu; jejich převaha v komunikaci dvou nebo více osob může vytvářet dojem výslechu ; je vhodné užívat je v situacích, kdy je nutné rychle zjistit fakta; b) Otevřené otázky otevírají komunikaci ( Můžete mi říci více podrobností o tomto volném místě? ); je vhodné je užívat v kontaktu s lidmi zamlklými nebo s těmi, kteří přesně nevědí, co chtějí, neformulují své požadavky konkrétně; užívají se v těch situacích, kdy chceme zjistit názor jiného člověka; začínají tázacími zájmeny (jak, kde, kdy, v kolik); patří k osvědčeným technikám překonávání námitek druhé strany (zákazník: Jde vám jen o to vytáhnout z lidí peníze!, prodejce: jsou i takoví, můžete mi říci, jak jste získal takovou zkušenost?) Vhodně položená otázka nutí nespokojený protějšek přemýšlet, konkretizovat. c) Sugestivní otázky užívají se v situacích, kdy chceme předem získat souhlas, nesouhlas, ovlivnit odpověď; kdy s druhým člověkem manévrujeme, manipulujeme; jsou efektivní u sugestibilních osob, u osob lehce manipulovatelných, u malých dětí, kde by vysvětlování a přesvědčování nemělo smysl ( Jistě se mnou všichni budete souhlasit, když...); někdy je sugestivní otázka dána pouhou intonací, ze které tázaný vytuší, jakou odpověď si asi přejeme slyšet d) Alternativní otázky dávají možnost výběru; podporují rozhodování; Kompetence pro trh práce Stránka 11

12 je vhodné je užívat u osob, které jsou nerozhodné, u osob, které se vyjadřují nekonkrétně; nepředpokládají zamítavé stanovisko; neumožňují vyhnout se konkrétní odpovědi ( Přijdete ve středu nebo ve čtvrtek? ); Pamatujte, že vždy je důležitá intonace hlasu, intonací lze i otevřenou otázku změnit na sugestivní! Cvičení: O jaký typ otázky se jedná? Máte hlad? Co soudíte o současné situaci v našem fotbalu?. Taky se vám tak líbí ten televizní seriál?. Budete si to zboží kupovat? Jaký je váš názor na moderní umění?... Těší vás ta práce? 3.2. Umíte aktivně naslouchat? Položíme-li druhému otázku, dočkáme se odpovědi. Abychom správně pochopili význam sdělení, musíme se naučit naslouchat. Není to tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo, k efektivnímu naslouchání musíme vyvinout určité úsilí. Cvičení: Udělejte si test, zda umíte správně naslouchat: 1. Při jednání si všímám nejen toho, co druhý říká (obsah), ale také toho, jak to říká (tón hlasu, intonace, zabarvení hlasu): ano- spíše ano spíše ne ne 2. Po ukončení jednání jsem schopen podat detailní, přesný popis partnera, se kterým jsem jednal: ano- spíše ano spíše ne ne 3. Při jednání sleduji výraz tváře partnera, jeho gesta, postoj, pohyby: ano- spíše ano spíše ne ne 4. Mimikou, gesty i poznámkami dávám při řeči partnera viditelně najevo, že naslouchám: Kompetence pro trh práce Stránka 12

13 ano- spíše ano spíše ne ne 5. I když mne sdělení partnera příliš nezajímají, ovládám se a nedávám nezájem žádným způsobem najevo: ano- spíše ano spíše ne ne 6. Kladu otázky, které signalizují můj zájem o druhého a jeho potřeby: ano- spíše ano spíše ne ne 7. Po ukončení rozhovoru jsem schopen podat objektivní a celistvý záznam jeho průběhu, klíčových momentů a závěrů akceptovaných oběma stranami: ano- spíše ano spíše ne ne 8. V průběhu času dohodnutého k jednání mám vypnutý mobil, neberu telefon, nenechám se vyrušovat žádnými vedlejšími podněty, nedávám najevo nudu, nezájem, nervozitu, netrpělivost apod.: ano- spíše ano spíše ne ne 9. Většinou mám pocit, že jsem se z jednání dozvěděl něco zajímavého či přínosného o předmětu rozhovoru či o osobnosti toho, s kým jsem jednal: ano- spíše ano spíše ne ne 10. V průběhu rozhovoru dám najevo poznámkou či otázkou něco pozitivního, co jsem si zapamatovat o druhé straně z předchozích jednání. Oslovuji druhého jménem: ano- spíše ano spíše ne ne U každé položky od ano po ne si započítejte 3, 2, 1, 0 bodů: bodů: Jste výborným posluchačem a umíte si získat druhé svým upřímným zájmem bodů: Nacházíte se v průměru. Určitě se vám vyplatí věnovat druhým ještě více pozornosti a zájmu bodů: Vaše rezervy v aktivním naslouchání druhým jsou značné. Jste pravděpodobně vůdčí typ, který přejímá aktivitu. Někdy je nutné i přínosné přirozenou dominanci potlačit! Aktivní naslouchání je důležité pro vzájemnou komunikaci. Dobré aktivní naslouchání zahrnuje: Soustředěnost Kompetence pro trh práce Stránka 13

14 Schopnost pochopit názor a druhého člověka Schopnost číst mezi řádky Aktivním nasloucháním dáváte najevo, že posloucháte, že rozumíte, že vnímáte. Svůj zájem dáváte najevo slovy (skutečně?, rozumím, chápu vás, apod.) i tělem (kývnutím hlavou, pohledem do očí, mírným nakloněním k partnerovi, apod.) Jakých chyb v aktivním naslouchání se můžeme dopustit? Skáčeme do řeči Soustředíme se pouze na jednu informaci Projevujeme nadřazenost Sdělení nás nezajímá a my to dáme najevo Cvičení: uveďte alespoň 5 způsobů, jak dát druhému najevo, že nasloucháte, a 5 způsobů, kterými naopak projevíte svůj nezájem, lhostejnost: 3.3. Umění mlčet La Rochefoucauld řekl: Jak můžete čekat, že jiní lidé udrží naše tajemství, když sami jsme nebyli schopni je udržet? Zachovat mlčení vyžaduje sebeovládání, a proto může být náročnější než trénování verbální komunikace. Cvičení: Udělejte si test, zda umíte mlčet: 1. Pro svou otevřenost a upřímnost mívám potíže: často občas výjimečně nikdy 2. Stává se mi, že plácnu něco, čeho vzápětí lituji: často občas výjimečně nikdy 3. Myslím, že problémy se mají řešit otevřeně, na rovinu: často občas výjimečně nikdy 4. Stává se mi, že se neuváženým výrokem nechtěně někoho dotknu: často občas výjimečně nikdy 5. Myslím, že problémy mezi lidmi je třeba řešit okamžitě: rozhodně většinou ano spíše ne až po zvážení všech okolností Kompetence pro trh práce Stránka 14

15 6. Stane se, že mi vyklouzne tajemství či důvěrná informace: často občas výjimečně nikdy 7. Držet bobříka mlčení (tj. 24 hodin nepromluvit ani slovo) by mi dělalo potíže: rozhodně spíše ano spíše ne ne Vyhodnocení: U každé položky stupnice ve směru zleva doprava si započítejte 3,2,1,0 bodů: 0 7 bodů: Jste člověk, který dokáže vážit slova a udržet tajemství. To je vlastnost nezbytná nejen pro diplomacii, ale i obecně pro úspěch v jednání s lidmi bodů: Nacházíte se v průměru, jste na tom jako většina lidí. Občas se dostáváte do potíží, situace slona v porcelánu vám není zcela neznámá bodů: Nezřízenou otevřeností vnášíte zbytečné problémy do svých vztahů s jinými lidmi. Vaše upřímnost a spontánnost je až hrozivě nebezpečná. Typickým projevem nedostatku mlčenlivosti a také taktu je potřeba se neustále vyjadřovat ke všemu věcem, událostem, lidem, jejich chování, vlastnostem. 4. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 4.1. Jaký význam pro sdělení má řeč těla Komunikace, kde se nepoužívá slov, se nazývá řečí těla (jinak též neverbální komunikace). Až do dnešní doby bylo zaznamenáno asi milion signálů, které při komunikaci vysíláme, Jak dalece jsou pro nás tyto signály důležité? Slova vyjadřují jen 7 % z celkového sdělení, 38 % vyjadřuje hlas (tón hlasu, jeho síla, melodie a ostatní zvuky) a celých 55 % zahrnuje řeč těla. Už se vám asi stalo, že jste s někým hovořili a něco se vám nezdálo? Dotyčný člověk nepůsobil přesvědčivě. Mohlo to být třeba proto, že jeho tělo naznačovalo něco jiného než říkala jeho ústa. Možná ani sám nevěřil tomu, co vám sděloval nebo vás záměrně klamal. Podle názorů odborníků se slova používají k předání informace, zatímco řeč těla prozrazuje pocity lidí. Určitá sdělení mohou být přenášena pouze řečí těla, například pokrčením ramen při vyjádření, že něco nevíme, kroucením hlavou při nesouhlasu, přikyvováním při souhlasu, výstražným pohybem ukazováčku při kárání dítěte apod. Kompetence pro trh práce Stránka 15

16 Výzkumy, které byly provedeny u slepců, ukazují, že i oni používají ve stejných situacích gesta, jako ostatní jedinci. V tomto případě jde o vrozená gesta. Mnoho gest a pohybů je ale ovlivněno kulturou a prostředím, ve kterém žijeme. Mezi obecná gesta a projevy patří pokyvování nebo kroucení hlavou, úsměv, krčení ramen, krčení nebo povytažení obočí. U některých gest platí, že v jedné zemi mohou být použita v naprosto odlišném významu než ve druhé Vysvětlení některých projevů řeči těla. Následující interpretace gest jsou pouze pomůckou v tréninku četby řeči těla, nelze je však jednoduše aplikovat v každé situaci, vždy záleží na dranice člověka a jeho vnějších projevů. Gesta dlaní Otevřená dlaň byla vždy spojována s pravdomluvností, upřímností a vstřícností. Toto gesto se používá naprosto spontánně. Naopak např. manžel, který vymýšlí výmluvu, kterou by vysvětlil svůj pozdní příchod, má tendenci dlaně skrývat. I dítě, když lže, dá automaticky ruce za záda. Dlaň napovídá i to, jakou moc nad ostatními člověk má. Například dáváte někomu pokyn Ukliď to! a přitom gestikulujete dlaní vzhůru. V tomto případě to znamená, že jste příliš měkký a těžko se prosazujete. Naopak, je-li dlaň sklopena přitom, když ukazujete na předmět, který by se měl uklidit, zdůrazňujete tím fakt, že si za příkazem pevně stojíte. Sevřená dlaň a vysunutý ukazováček. je jedním z nejnepříjemnějších gest. Úkol bude sice splněn, ale v napjaté atmosféře strachu a hrozby. Podání ruky Pozdrav gestem ruky se traduje už od dob pravěku. Tehdy jeskyní muži lovci zdvihali ruce, aby ukázali, že přicházejí v míru a nemají zbraně. Takto se zdravili i staří Římané. Při podání ruky hraje roli směrování dlaní. Vedoucí Vám podá vaši ruku tak, že ji obrátí dlaní vzhůru. Politikovo gesto znamená, že ten, kdo ho používá, vám oběma rukama uchopí podávanou pravici. Snaží se přitom vzbudit dojem srdečnosti a bodrosti, chce zapůsobit. Zcela jistě už jste se setkali s pozdravem leklá ryba, kdy je vám nabídnuta téměř bezvládná končetina. Určitě to na vás zapůsobilo nepříjemně a přemýšleli jste, co vám na tomto člověku nesedí. Opakem je příliš silné sevření podané ruky, spojené s mohutným potřásáním. Gesta rukou a paží Velmi obvyklým gestem jsou ruce, zaklesnuté do sebe. Sepjaté ruce se objevují tehdy, když popisujete nějaký svůj neúspěch nebo nepříjemný zážitek tedy když se setkal s negativním Kompetence pro trh práce Stránka 16

17 postojem. Další obdobou je gesto, kdy člověk stojí a ruce má spojeny před tělem. To je výraz velmi nízké sebejistoty. Prsty mohou být spojeny do jakési stříšky. Toto gesto často používají šéfové, když hovoří se svými podřízenými. Je to výraz sebevědomí a nadřazenosti. Pohyby rukou po obličeji Právě pohyby rukou po obličeji někdy usvědčují partnera ze lži. Zajímavé je i vysvětlení, že když si váš partner zakrývá rukou ústa, nemusí to znamenat, že lže on, ale že má pocit, že lžete vy! Dotýkání se ucha může znamenat mnohé, například roztěkanost nebo nervozitu. Když se člověk nudí, má tendenci si rukou podpírat hlavu, jako by se bál, aby neusnul. Ten kdo chce pouze předstírat zájem má opřenou hlavu o dlaň a vysunutý ukazováček. Výraz nesouhlasu nebo negativního postoje vypadá tak, že se váš partner dotýká brady a ukazováček má podél tváře. Zkřížené ruce Schovávat se za nějakou překážku je zcela přirozený projev, který jsme si osvojili už v dětství. Například když je někdo nervózní, nebo když se bojí, zkříží ruce, což je signál, že se obává nebezpečí. Obdobně můžeme vysvětlit i gesta dolních končetin. Má-li někdo křečovitě zaklesnutou jednu nohu přes druhou a celé držení těla velmi strnulé, je to znánka nechuti k tomu, s kým jedná. Kontakt pohledem Ti, kteří nemají co skrývat a důvěřují sobě i svému partnerovi, nemají problém udržovat s tím, s kým jednají stálý kontakt pohledem. Ti, kteří něco tají nebo lžou, rádi pohledem uhýbají. Z očních zorniček můžete vyčíst i zaujetí. Hovoříte-li o něčem, co druhého zajímá, jeho zorničky se rozšíří. Do oblasti nonverbální komunikace patří kromě gest a mimiky i hlas, jeho síla, tón a rychlost mluvy. Cvičení: Jaká gesta a mimika jsou typická pro hněv, popište:.. Kompetence pro trh práce Stránka 17

18 Jaká gesta a mimika jsou typické pro strach, popište.. Jaká gesta a mimika jsou typické pro radost, popište.. Která gesta podle vás značí uvolněnost a pohodu.. Jak byste se chovali u přijímacího pohovoru Chyby ve vnímání druhých lidí První dojem (haló efekt) Je založen na principu vytvoření postoje k druhé osobě na základě nápadných znaků za spolupůsobení kontextu místa nebo situace (příklad: univerzitní profesor při úklidových pracích). První dojem má tendenci přetrvávat a ovlivňuje tak další průběh komunikace, další komunikační setkání. Černobílé vidění Je založeno na sympatiích a antipatiích. Osoby sympatické - pozitivní hodnocení, nesympatické - negativní. Obvykle nedovedeme posoudit osobnost jako celek s různorodými vlastnostmi (například naše hodnocení politiků). Chyby kontrastu a podobnosti Člověk má tendenci všímat si u druhých lidí buď vlastností rozdílných nebo podobných jemu samému. Předsudky Předem vytvořené soudy, bez rozumového poznání, nekriticky přejaté od osob, kterým věříme. Soudy tradované z generace na generaci. Nálada Pozitivní a negativní emoční vyladění ovlivňuje vnímání lidí, stejně působí únava a přesycenost podněty. Sociální klima, sociální rámec Kompetence pro trh práce Stránka 18

19 Idealizace nebo nepřijetí jednotlivce na pozadí skupiny, vnímání na základě sociální role (např. známý umělec). Vzájemné postavení Nadřízenost podřízenost, rovnocennost postavení Jak funguje osobní prostor Každý kolem sebe potřebuje nějaký prostor. Jeho velikost závisí na mnoha okolnostech. Osobní prostor do 60 cm Tento prostor si udržuje každý člověk jako svoje území, kam nedovolí vstup cizím osobám. Sem mohou skutečně jen ti nejbližší. Dojde-li k narušení vetřelcem, vyvolá to vůči němu silně nepříjemný pocit. Prostor do 1,5 m Na tuto vzdálenost se staví lidé při přátelských setkáních v práci i ve společnosti. Prostor do 3,5 m Je to odstup, který udržujeme vůči cizím osobám a neznámým lidem. Do této vzdálenosti od ostatních se většinou postaví ten, kdo vstoupil do neznámé společnosti. Veřejný prostor více než 3,5 m Tuto vzdálenost si udržuje řečník od svého publika. Při komunikaci je potřeba dodržovat pravidlo: Nenarušovat prostor partnera! Přistupte k němu jen na tu vzdálenost, kterou on sám dovolí a která mu je pohodlná. Když tuto hranici překročíte, poznáte to na změně jeho chování. Začne se ošívat, zneklidní a snaží se od vás odtáhnout. Můžete ho proti sobě snadno popudit Jedenáct rad pro navazování a udržování efektivní komunikace Máte problémy v komunikaci? Máte pocit, že se s vámi druzí nechtějí bavit? Chcete být úspěšní v komunikaci s druhými lidmi? Pokuste se řídit následujícími radami: 1. Zajímejte se upřímně o lidi. Vyplatí se naslouchat zkušenostem jiných. 2. Usmívejte se. Kompetence pro trh práce Stránka 19

20 3. Pamatujte si jména lidí a oslovujte je. 4. Buďte pozornými posluchači. Mějte druhé k tomu, aby hovořili o sobě. 5. Sledujte reakce partnera, dává vám zpětnou vazbu. 6. Hovořte o všem, co zajímá druhého. 7. Upřímně vzbuďte v druhém pocit, že je důležitou osobou. 8. Vyhýbejte se manipulacím. 9. Podstatné vícekrát zopakujte. 10. Nikdy se nepřeme s tím, koho chceme přesvědčit a získat. 11. Slůvka děkuji a prosím nejsou nikdy zbytečná. A hlavně: uvědomte si, s kým mluvíte (jinak budete mluvit s dítětem a jinak s dospělým) a jasně formulujte své myšlenky!!! Příklad nejasné informace: Mám několik málo knih o sportu. Kolik jich mám, dvě, pět, deset nebo více? Pro každého výraz několik málo znamená něco jiného. Je jedna možnost, jak si můžeme ověřit, že si vzájemně rozumíme. Můžeme použít tzv. zpětné vazby. 5. CO JE TO ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ Cvičení: Na úvod kapitoly zkuste vyřešit krátkou studii: Do společnosti, která se pravidelně schází, přichází nový člen a posadí se na první volné místo. Pravidelný uživatel tohoto místa, který přijde o několik minut později, má nyní 3 možnosti a vy rozhodněte, jak dotyčný reagoval (asertivně, pasivně, agresivně): 1. Nechá dotyčného sedět, najde si jiné místo a špatné pocity si skladuje. Čeká na to, kdy to bude moci dotyčnému vrátit i s úroky. (Popsané jednání je ) 2. Vybojuje si své místo jakýmkoli způsobem. (Popsané jednání je ) 3. Přistoupí k dotyčnému a věcně řekne: Toto je moje místo, což vy pochopitelně nemůžete vědět. Jsem na ně zvyklý a chci na něm sedět i dnes, pomohu vám tedy najít si jiné místo. (Popsané jednání je ) Kompetence pro trh práce Stránka 20

21 Asertivita je způsob jednání, způsob komunikace. Je jednou ze sociálních dovedností. Asertivita je schopnost vymezit vlastní hranice neagresivním způsobem, dosáhnout shody a účinně komunikovat. Je jednou ze základních a nejužitečnějších komunikačních technik. Asertivita je zdravé sebeprosazení, přiměřené sebeprosazení. Cvičení: Jak chápete následující výrok? Než začneme s tréninkem asertivity, uvědomte si, že: Nikdo nežije jiný život než ten, který právě ztrácí, a neztrácí jiný život než ten, který právě žije. (Marcus Aurelius, Hovory k sobě) Důsledky asertivity Pozitivní aspekty asertivity: napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí, zvyšuje sebeúctu a seberespekt, zvyšuje odpovědnost za své chování, zvyšuje rozhodnost, tvořivost a zdravé riskování, umožňuje být sám sebou, prohlubuje mezilidské vztahy otevřeným, jasným a přímým jednáním, vede ke spolupráci na základě vzájemné tolerance, umožňuje předcházet konfliktům a vede k jejich efektivnímu řešení, umožňuje jednat s lidmi nemanipulativním způsobem. Negativní aspekty asertivity: může být vnímána jako drzé jednání, může být považována za nedostatečné projevování úcty vůči druhým, může být vnímána jako manipulace, vzbuzuje antipatie u lidí, kteří čekají podrobení se jim, může být chápána jako sobectví a může při zaměření se jen na prosazování vlastních práv do sobectví přecházet, při opakovaných neúspěšných pokusech o asertivní jednání může vést ke snížení sebevědomí, nemůže být užívána vždy, všude a vůči každému. Dříve, než se rozhodneme chovat se asertivně, musíme zvážit: Kdy? Vůči komu? Jaké to může mít následky? Kompetence pro trh práce Stránka 21

22 5.2. Asertivita, pasivita, agresivita Pasivitou rozumíme chování ústupné, vzdávající se, nejisté, neprosazující se. Pasivní člověk nedokáže odmítat požadavky druhých, i když jsou pro něho nepřijatelné. Pasivní člověk se neumí přiměřeně uplatnit, jedná podle zásady sedávej panenko v koutě. Pasivní jedinec nebude prosazovat i správné cíle, aby se vyhnul konfliktu. Pasivita vyvolává u druhých účast, zájem, snahu pomoci, toleranci, v některých případech i hněv. Pasivita může být i manipulativním jednáním! Agresivitou rozumíme chování útočné, sebeprosazující se za každou cenu, chování na úkor druhých, manipulující s druhými lidmi, napadající je, ponižující, zesměšňující. Agresivní jedinec i správné cíle prosazuje nesprávnými prostředky. Agresivita vyvolává u druhých úzkost, strach, agresi, nepřátelství. Agresivita je manipulativním jednáním! Asertivitou rozumíme chování, které není ani pasivní, ani agresivní, je řazeno do kontinua chování mezi ně (viz. následující tabulka). Znaky základních typů chování Formulace: pasivita agresivita asertivita Máš pravdu. Nemáš pravdu Takhle to vidím já. Nezáleží na tom, co si myslím a co cítím. Účel: Vyhnutí se konfliktu. Prostředky: hlas: Slabý, nejistý, váhavý, třesoucí se. Polykání částí slov, vět, pomlčky. oči: Nesmíš si myslet něco jiného než já. Na tvých pocitech nezáleží. Výhra za každou cenu Hlasitý, zvýšený, staccato, důrazný, ironický, intonace nerovnoměrná, rychlý. Tohle cítím. To chci a tohle nechci. Co ty na to? Vzájemná komunikace a respekt. Klidný, pevný, stálý rytmus, přiměřená hlasitost, zdůrazňující podstatné. Kompetence pro trh práce Stránka 22

23 Odvrácené, dívající se dolů, mimo, skrze, malý kontakt. tvář: tělo: Strnulý úsměv, údiv, provinění. Shrbené, ochablé, schoulené gesta: Kroucení rukama, hraní si s něčím, zaklesnuté do sebe, gesta u těla. Upřené, pronikavé, chladné, přivřené, pohled úkosem. Zamračená, zatnuté zuby, vysunutá brada. Tuhé, strnulé, náklon dopředu. Rázná, prudká gesta, ruce v bok, vztyčený prst. Otevřené, přímé, stálý kontakt s druhými. Úsměv, klid, uvolněnost, spontánní reakce. Vyvážené, přímé, pevné. Ruce uvolněné, gesta širší, od těla. Verbální aspekty chování (slovní vyjádření) pasivita agresivita asertivita dlouhé, nesouvislé výroky bez já časté zdůvodňování výroky se samým já jednoznačný názor, názor jako fakt stručné, jasné, věcné výroky rozlišování faktů a názorů měl bych musíš můžu možná měl bys můžete jsem nemožný jsi nemožný chci vám pomoci váhavé návrhy pokyny jasné návrhy prosby hrozby vlastní postoje bagatelizace svých potřeb bagatelizace potřeb druhých snaha zjistit potřeby druhých omlouvání sarkasmus a ironie konstruktivní kritika Kompetence pro trh práce Stránka 23

24 Důsledky pasivity, agresivity a asertivity pasivita agresivita asertivita vnitřní konflikt vnější konflikty problém je řešen bezmocnost napětí, frustrace spokojenost deprese pocit viny pozitivní vztahy pocit osamělosti osamělost prožitek my nesamostatnost autoritářství demokratičnost rezignace dosažení cíle vždy dosažení cíle omezené vztahy omezené vztahy účinné vztahy očekávání pomoci snaha manipulovat schopnost řídit malá sebekontrola žádná sebekontrola sebekontrola výjimečně i agrese hněv, zlost, útok zvyšování sebedůvěry slabý sebeobraz zkreslený sebeobraz přiměřený sebeobraz snížený seberespekt pochybný seberespekt udržuje seberespekt od druhých: lítost strach, rivalita kooperace snaha pomoci oddálení se pomoc tendence manipulovat nepřátelství přátelství tendence zranit podřízení se partnerství žádné zisky krátkodobé zisky dlouhodobé zisky prohra výhra Kompromis (výhra obou) Asertivní jedinec respektuje partnera, neponižuje ho, umí druhým naslouchat a zvažovat jejich požadavky. Je ochoten přistoupit na kompromis nebo změnit svůj názor pod tlakem Kompetence pro trh práce Stránka 24

25 argumentů. Asertivní jedinec prosazuje správné cíle správnými prostředky. Asertivita obvykle vyvolává u druhých klid a důvěru. Asertivita je nemanipulativní jednání. Cvičení: Řešte asertivně tyto situace: + asertivní výrok - pasivní výrok! agresivní výrok Situace Výrok Výrok je (+, -,!) 1. Spolupracovník za vámi přišel s úkolem, který nepatří do vaší pracovní náplně, a na který nemáte čas. 2. Spěcháte na poradu a kolegyně vás zastaví se slovy: Prosím tě, musíš se podívat na fotky z Ivaniny svatby. To bude hned. 3. Musíte společně se spolupracovníky vypracovat náročnou zprávu, ale spolupracovníci se baví o soukromých záležitostech, a vy spěcháte. 4. Nadřízený vám tvrdí, že práci, kterou vy děláte celý týden, by zvládnul za dva dny, přičemž netuší, jaké obtíže je nutno překonávat. 5. Povídáte si s kolegou telefonicky už dost dlouhou dobu. rád byste rozhovor ukončil. Ne tak to tu nechej. Já se na to zkusím podívat. Mám teď důležitější věci než vaši svatbu. Hrome, tak začneme nebo ne, já nemám tolik času. No jo, tak na to asi nemám. Podívej, musím končit. Mám tady další hovor Praktický návod, jak se zachovat při řešení konfliktu Udělejte v rozhovoru pauzu, abyste mohli přemýšlet a uvolnit se (vhodné při konfliktu s agresivním partnerem). Pokuste se zjistit co nejpřesněji, o co jde začněte se ptát na důvody druhého a zatím nenaznačujte, že třeba nesouhlasíte. Kompetence pro trh práce Stránka 25

26 Postupně se snažte říkat své názory buďte přímí a otevření, ne však příliš důrazní nebo ustupující Pokuste se problém shrnout řekněte, o co mezi vámi vlastně jde a vyjmenujte všechno, co je na vašich názorech společné.někdy zjistíte, že o konflikt vlastně vůbec nejde, jenom o nedorozumění. Dohodněte se na řešení přátelsky. Cestou k takovému řešení je pochopit, že v rozhovoru nejde o to, kdo má pravdu, ale o to, co je správné Asertivní práva Jsou to práva, která má každý člověk a jejichž cílem je zabránit manipulativnímu chování vůči nám. Jde o zásady, které uplatňujeme v situaci, kdy bychom ztratili seberespekt, kdy nemůžeme někomu druhému dovolit, aby s námi manipuloval. Práva nám umožňují jednat jasně a slušně, umožňují nám vyznat se v sobě (uvědomit si, co chceme) i ve druhých lidech (uvědomit si, čeho vlastně chtějí dosáhnout). 1. Člověk má právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně odpovědný. Názor na to, co je dobře a špatně, co je morální a co ne, je obvykle společensky velmi vyhraněný. Máme obavy být sami sobě soudci, posuzovat objektivně svá rozhodnutí, je jednodušší se odvolávat na autority. 2. Člověk má právo nenabízet žádné omluvy a výmluvy ospravedlňující jeho chování. Jestliže jsme svým chováním druhému nezpůsobili žádnou újmu, nemusíme se zbytečně omlouvat nebo vymlouvat, zdůvodňovat, proč jsme jednali určitým způsobem. 3. Člověk má právo posoudit nakolik a jak je odpovědný za řešení problémů druhých. Zejména pro udržení dobrých interpersonálních vztahů (fungujících systémů) jsme ochotni povýšit závazky vůči druhým nad závazky k sobě a obětovat sebe. 4. Člověk má právo změnit svůj názor. Mýlit se je lidské. Pokud jsme dospěli k jinému názoru, než který jsme prezentovali dříve, máme to sdělit. A to i před veřejností, kdy je to velmi těžké. 5. Člověk má právo říci já nevím. Jsme-li manipulováni do odpovědí na otázky typu Co bys udělal na mém místě?, Co kdyby se všichni chovali.?, máte právo nezaujímat stanovisko a nevědět. Já nevím nelze to samozřejmě často říkat v oblasti, na které jsme odborníci. Kompetence pro trh práce Stránka 26

27 6. Člověk má právo být nezávislý na vůli ostatních. Nemusíme ani od lidí, na kterých jsme emočně závislí, očekávat souhlas se svým jednáním a bát se odmítnutí. Můžeme odmítat, říkat NE. Člověk má právo dělat chyby a být za ně odpovědný. Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí!. Nejme nespolehliví, i když děláme chyby. Se svými chybami se můžeme vyrovnat bez pocitu viny. 7. Člověk má právo dělat nelogická rozhodnutí. Naše jednání se nemusí vždy řídit rozumem a logikou. I navenek zdánlivě iracionální rozhodnutí může mít vlastní logiku, případně mu sami nemusíme vždy rozumět. 8. Člověk má právo říci já ti nerozumím. Když nám jednání druhého člověka není jasné a on není schopen (nebo nechce) jasně formulovat, co chce, je to manipulativní jednání a můžeme se bránit. 9. Člověk má právo říci je mi to jedno. Případně vhodněji vidím to jinak. Nemáme-li vytvořený jednoznačný názor nebo nemáme zájem rozhodovat za druhého, využijeme tohoto práva a distancujeme se od nám vnucovaného problému. Připojíme ještě další asertivní právo: 10. Máme právo nechovat se asertivně. I když umíme asertivitu, můžeme se chovat pasivně nebo agresivně v případech, kdy by asertivita mohla být neúčinná nebo by mohla vyvolávat nežádoucí důsledky Předpoklady pro asertivní jednání 1. Naučit se kontrolovat své emoce Při nezvládnutí emocí můžeme sklouznout do pasivity nebo agresivity. Staneme se terčem posměchu nebo politování. 2. Respektovat a tolerovat osobní práva druhých Nemanipulovat druhými, nechat jim prostor pro vlastní rozhodnutí, zda setrvají na svých způsobech jednání, i když jim neskrýváme pocity, které jejich chování v nás vyvolávají. 3. Stručně a výstižně vyjadřovat své pocity, vysvětlovat příčiny našeho chování, přiznat své omyly. 4. Snažit se vidět sebe i druhého reálně, umět se podívat pravdě do očí. Kompetence pro trh práce Stránka 27

28 5. Pokusit se poznat stanovisko druhého. Najít důvod pro jednání druhého člověka. (Jak bych jednal já? Proč to říká?) 6. Naslouchat druhému a vyslyšet ho. Nevnímejme druhého hned jako rivala, snažme se mu naslouchat. 7. Vážit si názorů druhých. Nerozčilovat se, nehádat se, tolerovat názor druhého, být uznalý. 8. Nemít navrch za každou cenu. Snažit se o rovnocenný vztah dvou partnerů. Nemít vždy poslední slovo, nevyvolávat u druhého pocit prohry. 9. Učit se nacházet kompromis. Učit se hledat kompromisní řešení, chtít to nejlepší pro oba. 10. Přiznat omyl a snažit se ho napravit. Při omylu se hned neurazit, nezlehčovat ho a nesnažit se své rozhodnutí svádět na druhého. 11. Uvědomit si včas, co vlastně chceme. Znát jasně svůj cíl, vědět o co mi jde, jak budu postupovat Asertivní dovednosti (techniky) Jedná se o komunikativní dovednosti, které lze získat učením. Asertivní techniky nám umožňují uplatnit se přiměřeným způsobem v různých situacích. 1.a Prosazení požadavku pokažená gramofonová deska Klidným opakováním svého požadavku prosazujeme to, na co máme skutečně právo. Nenecháme se vtáhnout do argumentace, vysvětlování či útoku. Gramodesku užíváme tehdy, kdy naše právo je určeno předpisem, zákonem. Můžeme takto nakupovat, reklamovat, jednat s podřízeným. 1.b Odmítnutí požadavku pokažená gramofonová deska Umění říkat NE v situacích, kdy je nám to nepříjemné. Klidným opakováním neustálého odmítání sdělujeme, co nechceme. Souhlasíme se vším, co je možné (pravděpodobné), přesto odmítáme pro nás nepřijatelné požadavky. Příklad: - "Prosím tě podíval by ses na tu zprávu..." - "Já mám málo času, musím se připravit na odpoledne na schůzi" - "Ale jenom tak na pět minut" Kompetence pro trh práce Stránka 28

29 - Smůla, nemám vůbec čas. - Tak na to jenom mrkni. - Teď musím dělat přípravu na schůzi a nezvládnul bych to. 2.a Požádání o laskavost I v případě, že víme nebo předpokládáme, že se jedná o povinnost vůči nám, požádám o laskavost. Nejde o pasivitu (neponižujeme se), ale o slušnost. 2.b Přijetí laskavosti Nabídne-li nám někdo pomoc, pochválí nás, poděkujeme za laskavost i v případě, kdy pomoc nepotřebujeme nebo se domníváme, že se jedná o přijatelnou manipulaci. Postupy vyrovnávání se s kritikou: 3. Technika otevřených dveří Uznáváme argumenty protivníka, přiznáme, že může mít v něčem pravdu a tím mu znemožníme dále kritické argumenty rozvíjet. Ignorujeme další kritické výhrady. (Někdo chce vyrazit dveře, protože předpokládá, že jsou zamčené. Je připraven na náraz a místo nárazu se ocitá za dveřmi.) Příklad: - "Jak to, že jsi ještě nepřipravil materiály pro páteční jednání!" - "Ale víš, já jsem měl hroznou žízeň, tak jsem si raději šel sednout na pivo." 4. Dotazování na nedostatky Ptáme se na vlastní nedostatky, žádáme další kritiku sebe, svých nedostatků, popřípadě žádáme detailní rozbor kritizovaného chování. Dotazování nesmí být ironické. Příklad: V čem jsou uvedené údaje nepřesné? Týká se to jenom prvního kvartálu nebo celého roku? Jsou tyto nedostatky i v druhém kvartálu? Které položky nejsou uvedeny? Týká se to i jiných položek? Není to v letních měsících, kdy došlo ke změně osnovy? 5. Výběrové ignorování Kompetence pro trh práce Stránka 29

30 Potvrdíme, že jsme rozuměli (slyšeli), ale nevyjadřujeme se k manipulativní kritice (útoku), nekomentujeme, nebráníme se. Příklad: Na některé věci nereaguji, neslyším je. Odpovídám až na věcné dotazy. Jsi lump, darebák a nevíš jak ošidit lidi! Nereaguji. Tady švindluješ ve výkazu! Řekl bych spíše, že neznáš novou metodu výpočtu. 6. Sebeotevření Sdělování svých nedostatků i předností. Většinou se používá při manipulativní kritice nebo při navazování kontaktu. Příklad: Přiznáte, že se vám taky občas něco nepovede. "Já sice často zapomínám, ale vím to a snažím se věci dokončovat." 6. CO JE TO UDRŽITELNÝ ROZVOJ? Definice udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj (mimo ekonomický kontext též trvale udržitelný život) je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. Žijeme tak, že měníme svět kolem sebe. Jak jej měníte vy? Jak se můžeme podílet na zachování životního prostředí? Cvičení: Jaký druh chování? (Uveď 3 příklady z praxe) Má Česká republika své plány pro trvale udržitelný rozvoj? Proč jej má, co myslíte? př. Vyhledej si informace pdf. Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky Ministerstvo živ.prostředí Kompetence pro trh práce Stránka 30

31 6.1. Co je ekostopa? Ekologická stopa neboli EKOSTOPA, je měřítkem toho, kolik produktivní země a vody potřebuje jedinec, město, stát či civilizace k zajištění svých potřeb zdrojů a k zneškodnění odpadů, které vyprodukují při využívání současných technologií a současném stavu poznání. Průměrná ekostopa v České republice je 5,3 globálních hektarů na osobu. Celosvětově je však k dispozici jen 2,1 globálních hektarů. To znamená, že průměrný občan České republiky potřebuje ke svému životu 2,5 planety!!!! Kolik planet potřebujete vy??? Uveďte odhad. V rozmezí od Výpočet ekostopy : Cvičení: Co si myslíš, že ovlivňuje tvou ekostopu? Uveď tři příklady? Velikost ekostopy ovlivňuje životní styl každého člověka. Při výpočtu osobní ekostopy vycházíme z níže uvedených faktorů: Věk. Pohlaví. Jak často konzumujeme produkty živočišné výroby. Jaká část potravin je průmyslově zpracována a balena. Jaká část potravin je importována ze zahraničí. Kolik potravin ve srovnání s vrstevníky konzumujeme. Velikost a druh obydlí. Vytápení. Lokalita. Používání úsporných zařízení. Počet členů domácnosti.jak a kolik cestujeme. S kým a kam.zda třídíme odpady. Cvičení: graficky a výtvarně znázorněte cestu do obchodu jablka z Čech a jablka z Nového Zélandu. )Na volný list. Je rozdíl mezi jednotlivými ekostopami? Jak naložíte s touto informaci? Kompetence pro trh práce Stránka 31

32 II. PRÁCE S INFORMACEMI 7. PRÁCE S INFORMACÍ Cvičení: Prohlédněte si napsaná čísla a napište vše, co jste si zapamatovali: Cvičení: Kolik jste si zapamatovali států USA? 7.1. Jak pracuje paměť? Základní znalosti týkající se fungování mozku nám mohou pomoci strávit učením kratší dobu, kterou můžeme využít pro jiné činnosti (a mnohdy zábavnější). Mozkové hemisféry Lidský mozek je rozdělen na levou a pravou hemisféru. Každá z hemisfér má specializovanou funkci. Levá hemisféra má na starosti zvládání logických a analytických úkolů. Pravá hemisféra funguje na bázi komplexního myšlení, kreativity, uměleckého vnímání a intuice. Levá hemisféra řídí pravou část těla a pravá levou část. Řada velkých myslitelů a vědců byli leváci a dokázali tak více využívat pravou hemisféru zodpovědnou za generování nových, kreativních řešení. Důležitý pro rozvoj mozku je trénink méně používané hemisféry a její propojování s hemisférou dominantní. Je to velmi jednoduché. Pokud si chcete zlepšit paměť a využít také výhod druhé hemisféry, zkuste například sníst polévku nebo si vyčistit zuby opačnou rukou. Typy paměti Lidská paměť pracuje ve třech základních módech, přičemž každý z nich plní určitou roli. Nejčastěji mluvíme o senzorické, krátkodobé a dlouhodobé paměti. Senzorická paměť nám pomáhá si vjemy pamatovat po dobu max. 20 sekund. Je aktivní při nutnosti rychlého hodnocení situace (např. při řízení auta) nebo když si potřebujeme zapamatovat telefonní číslo, než ho navolíme. Pokud chceme trénovat senzorickou paměť, můžeme zvolit některé ze cvičení rozvíjejících koncentraci. Kompetence pro trh práce Stránka 32

33 Krátkodobá paměť umí podržet informaci v řádu minut, aby se vjem přesunul ze senzorické paměti do krátkodobé, musí být opakován min. 20 sekund. Krátkodobou paměť používáme např. pří nakupování (doma si řekneme, co chceme nakoupit, ale než dorazíme do obchodu, tak už část věcí zapomeneme). Lepší tvorbě krátkodobé paměťové stopy pomáhá např. řazení informací do skupin nebo dávání informací do vzájemných souvislostí. Pokud chceme uložit informace do dlouhodobé paměti (tedy něco se naučit), pak si potřebujeme vybranou informaci zopakovat alespoň třikrát. Podruhé po několika hodinách až jednom dni. Potřetí po několika dnech. Je tedy praktické (i když ne příjemné) se na učivo zběžně podívat po návratu ze školy a pak se k němu vrátit po dvou až třech dnech (je to sice náročné na sebeovládání, ale ve výsledku strávíme učením méně času). Dlouhodobá paměťová stopa se zpevňuje během spánku. Proto když se učíme před spaním, tak máme pocit, že si nic nepamatujeme, ale po probuzení si překvapivě vybavíme mnohem více. To je také důvod, proč se doporučuje se před důležitou zkouškou nebo písemkou pořádně vyspat. Pokud si chceme něco zapamatovat je bohužel třeba tomu věnovat náležitou pozornost. Bohužel existuje také opačný proces, zvaný zapomínání. Fakt, že si nepamatujeme všechny vjemy, které na nás působí během dne, je ochranou mozku před přetížením. A navíc nás potkávají zážitky, na které se někdy snažíme rychle zapomenout, nebo ne? 7.2. Jak zacházíme s informacemi? Co je pro vás na informacích důležité? Je náš rozvoj závislý na informacích? 8. UMĚNÍ UČIT SE 8.1. Učební styly Co mi jde a co by mi mohlo jít lépe? Cvičení: Ohodnoťte svůj výkon v jednotlivých oblastech. Oznámkujte se a navrhněte možnosti zlepšení. předměty náročné na paměť (např. čeština, dějepis ) Kompetence pro trh práce Stránka 33

34 známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? předměty náročné na logiku (např. matematika, fyzika ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? umělecké předměty (např. výtvarná výchova, hudební výchova ) známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Kompetence pro trh práce Stránka 34

35 sport známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? manuální činnosti známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? cizí jazyky známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? Kompetence pro trh práce Stránka 35

36 co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? písemné práce známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? stíhám se učit, připravovat se a plnit domácí úkoly včas známka proč jsem dal/a zrovna takovou známku? co bych musel/a změnit, abych se co nejrychleji zlepšil/a? Kompetence pro trh práce Stránka 36

37 8.1.2 Jaký učební styl je pro mne ten pravý? Vyberte si odpověď, která Vás nejvíce vystihuje, a zakroužkujte znak odpovědi. Můžete vybrat i více odpovědí. 1. Jste v hotelu a máte půjčené auto. Chtěl byste navštívit přítele, jehož adresu neznáte. Chtěl byste, aby vám: nakreslil mapu? napsal vám cestu, kudy jet (bez mapy)? řekl cestu? vyzvedl vás u hotelu svým autem? 2. Právě jste obdržel plán vaší cesty kolem světa. Zajímá to také vašeho přítele. Co uděláte? Okamžitě mu zavoláte a řeknete mu to. Pošlete mu kopii plánu. Ukážete mu vše na mapě světa. Hned začnete hledat obrázky a prospekty míst, které mu ukážete. 3. Chystáte se, že uvaříte pro svou rodinu desert nebo speciální jídlo. Uvaříte něco známého a nebudete k tomu potřebovat recept. Hledáte v kuchařce a necháte se inspirovat obrázky. Vezmete si k ruce speciální kuchařku, kde jsou dobré recepty Zeptáte se ostatních na radu. 4. Máte na starosti skupinu turistů, kteří by chtěli vědět něco o národních parcích. Co uděláte? Zavezete je do nějakého národního parku. Ukážete jim obrázky a fotky parku. Dáte jim knihu o národním parku. Vyprávíte jim o národním parku. 5. Chcete si koupit nové stereo. Co jiného, kromě ceny, ovlivní váš názor? Kamarád, který vám o něm vyprávěl. Poslechnete si stereo přehrávač. Přečtete si o něm detaily. Zajímá vás jeho charakteristický vzhled. 6. Zkuste si vzpomenout, jak jste se něco učil, např. nějakou stolní hru. Jak jste se ji nejlépe naučil? Pomocí diagramů a obrázků popisujících hru. Podle napsaných instrukcí. Kompetence pro trh práce Stránka 37

38 Někdo jiný vám ji vysvětlil. Někdo jiný vám ji vysvětlil během hry. 7. Máte se naučit nový program na počítači. Jak to uděláte? Poprosíte kamaráda, aby vás to naučil. Přečtete si manuál, který je přiložený u programu. Zatelefonujete kamarádovi a zeptáte se ho na program. Budete se ho nejprve učit podle obrázků v manuálu. 8. Učíte se cizí jazyk a nejste si jistí, jak se píše nějaké slovíčko. Najdete si ho ve slovníku. Zkusíte si slovíčko představit a vyberete nejlepší způsob, jak podle vás vypadá. Zkusíte si to říct. Napíšete si vedle sebe obě možnosti a rozhodnete se. 9. Jak vyučoval učitel, kterého jste měl nebo máte rád? Co používal? Knihy a další tištěné materiály. Diagramy, obrázky, tabulky. Plánoval exkurze a práci v laboratořích. Diskuze, dialogy, na hodiny zval hosty. Teď si spočítejte, kolik máte celkem,, a. Tato písmenka napovídají, jaký učební styl vám nejvíce vyhovuje. Pokud máte stejný počet více písmenek, pravděpodobně vám vyhovuje více stylů nebo jejich spojení. VIZUÁLNÍ TYP AUDITIVNÍ TYP TYP ZAMĚŘENÝ NA ČTENÍ A PSANÍ KINESTETICKÝ TYP Kompetence pro trh práce Stránka 38

39 Nejvíce VIZUÁLNÍ TYP Ve třídě byste měl: - podtrhávat - používat různé barvy - používat symboly, tabulky a různá uspořádání Během studia a učení se byste si měl vyvolávat a představovat obrázky, které jste měl v sešitě, kreslit si diagramy tam, kde je to vhodné. Nejvíce AUDITIVNÍ TYP Ve škole byste měl: - navštěvovat přednášky a cvičení - diskutovat o tématech se spolužáky - vysvětlovat myšlenky ostatním lidem - používat cd přehrávač - popisovat nadpisy, obrázky atd. někomu, kdo chyběl - nechávat si u poznámek místo k pozdějšímu doplnění Během studia si zřejmě budete muset doplňovat poznámky - dáváte přednost poslechu na úkor psaní poznámek a z hodiny nebo přednášky zřejmě nebudete mít kompletní poznámky. Může vám pomoci, když si během učení budete látku přeříkávat, nahrávat a pak si ji pouštět. Čtěte si během učení své poznámky nahlas a zkuste je vysvětit někomu dalšímu. Nejvíce TYP ZAMĚŘENÝ NA ČTENÍ A PSANÍ Ve škole byste měl používat: - seznamy, nadpisy - slovníky a definice - knihy, své poznámky a jiné materiály Když se budete učit, nejlepší bude, když si budete psát znovu a znovu to, co se učíte, a když si své poznámky budete pořád dokola číst. Přepisujte si myšlenky jinými slovy a zkuste slovy přepsat také obrázky a diagramy. Nejvíce KINESTETICKÝ TYP Ve škole byste měl: - používat všechny své smysly - chodit do laboratoří a zúčastňovat se exkurzí - poslouchat příklady ze skutečného života Během studia si k poznámkám pište i reálné příklady, využívejte také obrázky a fotografie. Zkuste si najít spolužáka, který je stejný typ jako vy, a zkuste s ním o probírané látce mluvit. Kompetence pro trh práce Stránka 39

40 8.2. Prokrastinace Zamyslete se nad následujícími tvrzeními a oznámkujte se. Do jaké míry na Vás platí? Buďte k sobě upřímní :-). Často plním úkoly, které jsem si naplánoval/a, se zpožděním několika dnů. Často odkládám nákupy věcí tak dlouho, že už je nakonec vyprodáno (např. lístky na koncerty atd.). Když mi zazvoní budík, ihned vstávám. Napsaný dopis nechávám ležet na stole i několik dní, než jej odešlu. Vánoční dárky nakupuji na poslední chvíli. Na zmeškané hovory okamžitě odpovídám. Úkoly, které nezaberou moc času plním více dní. Odkládám úkoly na později. Při plnění úkolu se nevěnuji jiným činnostem. Úkoly často plním dříve než je to potřeba. Prokrastinace je. Prostor pro doplnění definice z výkladu lektora Nejčastějšími příčinami prokrastinace jsou: Jak prokrastinaci omezit? 8.3. Jak s prokrastinací bojovat? Lidem trpícím prokrastinací mohou pomoci specializovaní psychologové, či svépomocné terapeutické skupiny. Pokud se s ní ale chcete vypořádat sami, existuje několik tipů, jak s ní bojovat Práce s nesoustředěností Nesoustředěnost na úkol a jeho dokončení je jedním z prvotních problémů. Pokud ji dokážete překonat, jste na dobré cestě. Kompetence pro trh práce Stránka 40

41 Zbavte se problémů s nesoustředěním. - Uvědomte si, kdy se přestanete na zadaný úkol soustředit a pokuste se přimět pokračovat v práci. Pojmenování příčiny nesoustředěnosti je prvním krokem k jejímu zvládnutí. Zbavte se věcí, co Vás rozptylují. - Toto je největší problém lidí studujících či pracujících doma. Velmi často podléhají svodům televize, kuchyně či Internetu. Z pracovního stolu odstraňte všechny zbytečné věci a je-li to možné, odpojte si i Internet. Uspořádání prostředí zvyšuje pravděpodobnost dokončení úkolu. - Tato strategie vychází z poznatků, že dostatečná úroveň kontroly podnětů z vnějšího prostředí má pozitivní vliv na výkon. Pracovní prostředí mnohdy neposkytuje potřebné podmínky pro koncentraci a prokrastinátoři jsou rozptylováni nežádoucími podněty Jak se více namotivovat? Uvědomte si proč" vůbec chcete na úkolu pracovat? - I když se to zdá hodně přitažené za vlasy, za mnohé potíže s motivací může jednoduchý důvod. Jste si skutečně jistí, proč tuto věc chcete dělat? Odpověď na proč" musí vycházet z Vás. Nemůže vám ji nikdo nadiktovat. Že je to samozřejmé? Najděte opravdu důležité důvody. Váháte-li jen chvíli, sepište si je. Pokud si totiž nejste schopni odpověď na otázku Proč se tímto úkolem vlastně zatěžuji?", máme pro vás velmi špatnou zprávu. Chuť ani motivace se nedostaví. A co je horší, možná se nedostaví ani pocit z dobře vykonané práce. Udělejte si poznámky. - Sepište si co a dokdy máte udělat a dejte si poznámky na viditelné místo. Po dokončeném úkolu si je zkuste odškrtávat, což Vám může přinést jistý pocit sebeuspokojení. Poznámky by měly být umístněny na viditelném místě (např. na dveřích, monitoru počítače) nebo jsou vedeny v elektronických nebo stránkových diářích, které denně používáte. Ráno se do poznámek pravidelně podívejte, naplánujte si podle nich pracovní den, a večer zhodnoťte, zda se Vám plán podařilo splnit. Stanovte si nějakou odměnu. - Jaká bude odměna za splnění Vašeho úkolu? Řekněte si, že dokud nedokončíte stanovený úkol, odepřete si určité potěšení nebo nějakou svou malou neřest (Facebook, hru, čokoládu, hospůdku atd.). Dřív, než splníte své předsevzetí, si to prostě nedovolíte. Převezměte vlastní zodpovědnost za své chování. - Jak už jsme uvedli výše v textu, prokrastinátoři pro své chování často přicházejí s různými typy omluv, které jsou okolím mnohdy přijímané jako oprávněné. Často se stává, že jedinec nesplní svou povinnost včas a lidé z jeho okolí jsou nuceni úkol dokončit za něj. Za těchto okolností se však prokrastinující necítí za nedodržení termínu zodpovědný. Z tohoto pohledu je důležité, aby byl prokrastinátor seznámen s následky, které při nedodržení termínu ponese. Nicméně s Kompetence pro trh práce Stránka 41

42 ohledem na již zmiňovanou nízkou sebeúctu, je důležité klást důraz na selhání při plnění úkolu, nikoliv označit jedince jako selhání. 9. TIME MANAGEMENT 9.1. Eisenhowerův princip Generál Dwight David Eisenhower, známý též jako Ike, (14. října března 1969) byl americký voják a politik. Během druhé světové války byl vrchním velitelem (západních) spojeneckých expedičních sil v Evropě ( ). Po válce nějakou dobu pobýval v nejvyšších vojenských funkcích USA, načež v roce 1952 odešel do důchodu a vstoupil do americké politiky. Získal nominaci republikánské strany na funkci prezidenta USA, v prezidentských volbách zvítězil, úřad prezidenta USA poté zastával po dvě funkční období v letech Kompetence pro trh práce Stránka 42

43 důležitost = jak velké mohou být důsledky, pokud úkol neudělám naléhavost = kolik času mi do splnění zbývá priorita = co udělám nejdřív 9.2. Vylepšení time managementu Organizace času je klíčovou dovedností pro všechny, kteří se rozhodli nebo jsou nuceni studovat či pracovat samostatně. Studium na vysoké škole je na samostatné a termínované práci založené. Vyjmenované strategie nepředstavují úplný výčet všech možností, ale jelikož jednotlivé postupy neúčinkují u všech prokrastinátorů stejně, čím více jich vyzkoušíte, tím spíše připadnete na některou, která Vám pomůže. Stanovte si priority. - Pokud máte úkolů více, rozdělte si je na ty, které nepočkají a na ty, které tolik nespěchají. Mnoho odkladačů totiž odkládá ty úkoly, které jsou v daný čas nejdůležitější a nejvíce spěchají. Úkol si rozdělte na menší úseky. - Prokrastinátor se musí naučit postupovat směrem k cíli po dílčích krocích. K dalšímu kroku může přistoupit až po splnění toho předchozího. Často se doporučuje rozepsat si jednotlivé kroky na papír a sledovat vlastní postup; odškrtávání úkolů je formou odměny. Po každém vypracovaném úseku si dejte menší pauzu, můžete si dát kafe, nebo si přečíst noviny. Prostě se snažte přijít na jiné myšlenky a na zadaný úkol se snažte nemyslet. Přestávku ovšem zbytečně neprotahujte. Po každém splněném úseku se Vám postupně bude vracet sebevědomí a budete získávat chuť úkol dokončit. Vedle odškrtávání úkolů lze přidat i hmatatelnější formu odměny (např. návštěvu oblíbené restaurace). Rozdělte si čas na stejné časové úseky a ty pak přesně naplánujte. - Tato metoda zvaná time-managing nám usnadní situaci - víme, že čas věnovaný určitému úkolu, je poměrně krátký, a tím pádem lépe zvládnutelný. I 5 minut stačí. - Další možností je naplánovat si práci na nepříjemném úkolu na pouhých pět minut. Tím oblafneme naši vlastní vůli v tom základním - začít. Je celkem pravděpodobné, že po pěti minutách se do práce zabereme natolik, že jí věnujeme více času. Jen nepřetrhnout řetěz. - Další fintou, kterou můžete zkusit na pravidelně se opakující nepříjemnou činnost, je tvoření řetězce v kalendáři. Každý den, kdy jsme denní úkol splnili, v kalendáři zakrou.žkujeme. Když vydržíme několik dní, už se nám nebude chtít řadu kroužků přerušit a lépe se donutíme splnit úkol každý další den. Vynechejte maximálně 2 dny za sebou. Nikdo není dokonalý, čas od času se i ten nejlepší řetěz přetrhne. Když vynecháte jeden den, v tom druhém dni už rozhodně neváhejte. Donuťte se a uvidíte, že si budete vděční. Kompetence pro trh práce Stránka 43

44 Využijte volný čas. - Pokud se během dne nudíte, pusťte se do práce na úkolu. I kdybyste pracovali jen půl hodiny. A navíc je lepší využít nudu, než se do práce nutit později, když na ni nebudete mít z různých důvodů čas Zlepšení organizačních dovedností Měli bychom se naučit upřednostňovat priority před méně podstatnými záležitostmi a jejich splnění věnovat zvýšené úsilí. Stejně tak si musíme umět včas obstarat nezbytné prostředky, které jsou potřebné pro zdárné dokončení úkolu. Existuje mnoho tipů, jak svou práci na úkolu zorganizovat tak, aby byla zvládnutelná a přinášela uspokojení. Najděte nejbližší možný krok. - Při pohledu na náročný úkol máme tendenci blednout nebo přímo upadat do letargie. Existuje jedna velmi jednoduchá pomůcka - zeptejte se sami sebe: Kdybych měl jednu jedinou možnost, jak posunout tuto věc o krok dál, co bych udělal?" Uvidíte, že se úkol rozdrobí do malých krůčků a Vaše motivace se hned o kousek zvýší. Stanovte si nejdůležitější úkol dne. - Mnohdy musíte motivaci trochu popostrčit. Pokud Vám úkol stojí delší dobu právě proto, že se vám do něj nechce, existuje jednoduché řešení. Zítra, jakmile začnete pracovat (nebo vůbec existovat), udělejte jej jako první věc dne. Dřív, než zkontrolujete poštu. Než začnete číst noviny. Než... Zbytek si už doplňte sami. Nerozdělujte problémy na malé a velké - Pravidlo 1: Problém je problém. Pravidlo 2: Neexistuje nic podobného jako malý problém. Když se člověk řídí tím, že velké problémy se hasí nejdříve, změní se malé problémy doslova ve vtěrky". Motivaci k jejich řešení vystřídá frustrace. Drobnosti se budou stále připomínat, nejčastěji v nejnevhodnějších chvílích. Proto i s malými problémy zacházejte, jako kdyby se jednalo o průšvihy největšího kalibru. Odhadujte realisticky čas potřebný ke splnění úkolu. - Prokrastinátor se učí odhadnout, kolik času bude potřebovat na splnění úkolu. Pro měření přesnosti odhadu musí být stanovena externí kritéria. Nebuďte perfekcionisty. - Stanovte si reálné cíle. Pokud přípravu na zkoušku dokončíte včas nebo odevzdáte práci ve stanoveném termínu, jen málokdo si všimne, že jste tomu věnovali pouze 50 % nebo 80 % Vaší kapacity. Je lepší práci opravit nebo zkoušku zopakovat, než se neustále vymlouvat, že jste nestíhali nebo že nejste 100% připraveni. Cvičení: Vysvětlete lektorovi, jak na to? Připravte na volný list. Kompetence pro trh práce Stránka 44

45 III. SEBEPREZENTACE 10. HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Kde všude můžete hledat zaměstnání Při hledání zaměstnání můžete využívat tyto základní možnosti informací o volných místech: 1) Tištěná inzerce. Cvičení: S jakými inzertními novinami jste se setkali, ve kterých by jste hledali pracovní inzeráty? 2) Internet. Přehled internetových adres Internetové adresy si projděte a vypište si ty, které Vás nejvíce zaujmou: Kromě těchto adres je dobré projít si webové stránky firem z Vašeho okolí a podívat se na odkaz obvykle nazvaný Pracovní příležitosti. Mnoho firem inzeruje volná místa právě na svých internetových stránkách a nikde jinde. 3) Rádio. 4) Televize. Teletext, kabelová televize, to jsou další možnosti hledání inzerce volných pracovních míst. Kompetence pro trh práce Stránka 45

46 5) Personální agentury. Mimo úřady práce existují i soukromé firmy zprostředkovávající práci. Příklady personálních agentur: ManMark Economy s.r.o., Advantage Consulting, s.r.o., KAPA o.p.s., Platan Consulting, s.r.o., Pragma, Index Plus, s.r.o., Start CZ, s.r.o. 6) Agentury práce. Jejich fungování se řídí zákonem o zaměstnanosti. Mnohdy jsou spojeny se službami personálních agentur. Jejich seznam naleznete na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí Pokud budete vybráni ve výběrovém řízení, agentura práce s Vámi sepíše pracovní smlouvu a práci budete vykonávat u jejího zákazníka. Příklady pracovních agentur: Personal fabric, a.s., Manpower, JOB centrum Ostrava, s.r.o., PMB ZOS, s.r.o., Rodych s.r.o., Start CZ, s.r.o., Index Plus 7) Reference od známých. 8) Vývěsky. 9) Úřady práce. 10) Nabídky zjištěné vlastní aktivitou. Jedná se o hledání práce tzv. naslepo, aniž by firma inzerovala volné pracovní místo. Každá firma, která zaměstnává lidi na pracovních místech, která by mohla být vhodná i pro vás, je vašim možným zaměstnavatelem. Je proto dobré pokoušet náhodu a tyto firmy kontaktovat. Předem si zjistěte, kdo přijímá ve firmě nové zaměstnance, někdy se i pokuste předem telefonicky ohlásit k osobní schůzce a nezapomeňte si s sebou vzít životopis, který ve firmě necháte na personálním útvaru pro případ, že by se vhodné místo uvolnilo. Je také vhodné asi jedenkrát za měsíc do firmy zatelefonovat a zeptat se, zda se nějaké místo uvolnilo. Projevujete tím svůj opravdový zájem Jakým způsobem je vhodné kontaktovat zaměstnavatele Nejoblíbenější způsob kontaktování zaměstnavatelů je mezi nezaměstnanými osobní kontakt, po kterém následuje kontakt telefonický a prostřednictvím u. Kompetence pro trh práce Stránka 46

47 Uchazeči o zaměstnání uvádějí, že zaměstnavatele kontaktují průměrně 5x do měsíce. Doporučujeme plánovat si 4 5 kontaktů zaměstnavatelů týdně, tzn kontaktů měsíčně, což respondenti našeho dotazníkového šetření zdaleka nedosahují. Cvičení: Navrhněte nejvhodnější postup kontaktování zaměstnavatelů? Jak pracovat s inzercí volných pracovních míst Existují tři základní druhy inzerátů: 1) inzeráty, které zveřejňují samotné firmy s uvedením nabízeného místa a přímého kontaktu na kompetentní osobu, která má výběr nových zaměstnanců na starosti. 2) inzeráty zveřejněné personální agenturou bez uvedení konkrétní zaměstnavatelské firmy, u které je nabízené místo. Inzerát uvádí přímý kontakt pouze na zprostředkovatelskou firmu. 3) inzeráty na značku bez uvedení zaměstnavatelské organizace s odkazem na adresu zveřejňujícího tisku. Takový inzerát vzbuzuje oprávněně nedůvěru, protože zájemce neví, kam se hlásí (třeba do firmy, kde nedávno pracoval, nebo je zaměstnavatel neseriózní a na nabídku zaměstnání ani neodpoví). Přesto je dobré odpovědět i na tyto inzeráty. Cvičení: Co si myslíte, že firmu vede k tomu, aby zveřejnila inzerát na značku? Správně formulovaný inzerát by měl obsahovat ty informace, které vám sdělí všechno podstatné k tomu, abyste se mohli rozhodnout, zda je nabízená pozice pro vás vhodná a zda byste tuto práci mohli dělat. Kompetence pro trh práce Stránka 47

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO ZŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou

Základy asertivity 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD. Lukáš Dastlík. Hluboká nad Vltavou Základy asertivity Lukáš Dastlík 1. NÁRODNÍ SEMINÁŘ WILD Hluboká nad Vltavou červenec 2011 1 Kořeny asertivity Principy asertivity (umění přiměřeně se prosadit či bránit v situaci, ve které se právě nacházíte)

Více

ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA II. Základní typy jednání Chování PASIVNÍ AGRESIVNÍ

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

Dotazník způsobů komunikace I

Dotazník způsobů komunikace I Dotazník způsobů komunikace I Tento anonymizovaný dotazník slouží k výzkumným účelům týkajícím se vzdělávání dospělých. Anonymita respondentů je zajištěna kódovým označením a ve výsledné diplomové práci

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda A bod na bříšku palce B tah po ukazováčku od bříška prstu k dlani C bod na zápěstí D tah po prostředníčku od bříška prstu k dlani E bod na bříšku ukazováčku F současné

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Mgr. Hana Havlíčková,3.2.2014 ASERTIVITA Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu Vypracoval(a), Dne VY_32_INOVACE_Hav19

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Nejméně efektivní metody učení

Nejméně efektivní metody učení Jak na učení Nejméně efektivní metody učení podtrhávání a zvýrazňování v textech opakované čtení stručné shrnutí snaha zapamatovat si klíčová slova mentální vizualizace k připomenutí látky Tyto způsoby

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Význam simulací v intenzivní péči. MUDr. Michael S T E R N, MBA

Význam simulací v intenzivní péči. MUDr. Michael S T E R N, MBA Význam simulací v intenzivní péči MUDr. Michael S T E R N, MBA Intenzivní péče Vysoká pracovní zátěž Komunikace (lékař-sestra, sestra-sestra) U kolika pacientů proběhla na ICU chyba 30% Lidský faktor 75

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Umění (sebe)prezentace

Umění (sebe)prezentace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Umění (sebe)prezentace Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Příprava Obsah připravované prezentace Desatero Sebeprezentace

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ

DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ DOTAZNÍK PRO PODPOŘENÉ OSOBY V PROJEKTECH OPZ 2. ČÁST ÚDAJE PŘI VÝSTUPU Z PROJEKTU Tento dotazník slouží ke zjištění přínosů účasti v projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost, které

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza

PROJEKT O s o b n o s t n í a s o c i á l n í v ý c h o v a íloha školního vzd lávacího programu Oáza Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace PROJEKT k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova ) Příloha školního vzdělávacího programu Oáza Autor projektu: Mgr.

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Te T lefon o ov o án á í Te T lefo f n o o n v o á v ní n v v oč o í č ch c h no n v o á v čk č a k 2

Te T lefon o ov o án á í Te T lefo f n o o n v o á v ní n v v oč o í č ch c h no n v o á v čk č a k 2 Money Plus Telefonování Vize bez realizace je halucinace Albert Einstein 1 Telefonování Telefonování v očích nováčka 2 Naladění sebe Uč se od moudrých! Uč se od výjimečných! Uč se od života! 3 Mozek je

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA

Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Prodejní trénink VEDENÍ DYNAMIKA PODŘÍZENOST STABILITA Skripta, rozšiřující materiál Strana 1 (celkem 5) Osobnostní typy Osy na diagramu Vedení, dynamika Podřízenost, stabilita Vztahovost, užitečnost Věcnost, efektivita touha pomoci iniciativa rozhodnost orientace

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více