Návod k instalaci a použití. Nefit Economy HR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k instalaci a použití. Nefit Economy HR"

Transkript

1 Návod k instalaci a použití Nefit Economy HR

2 Předmluva Kotle Nefit HR (C) Economy jsou výrobkem holandské firmy Nefit Fasto. Záměrem výrobce je vyrábět pouze takové výrobky, které pracují tak spolehlivě a úsporně, jak je podle nejnovějších vědeckých poznatků možné. Všechny kotle Nefit HR (C) Economy mají velmi nízké emise NO x a vysokou účinnost. Kotle mají plnohodnotnou lineární modulaci výkonu. To umožňuje přizpůsobovat okamžitý výkon kotle daným požadavkům a podmínkám. Výsledkem je dosažení příjemné pokojové teploty s vysokým komfortem a účinností. Kotle odpovídají evropským normám (CE). V Návodě k instalaci a použití jsou zpracovány informace pro instalaci kotle podle současných předpisů. Dále jsou uvedena všeobecná technická data a zásady údržby, případně možné závady a jejich příčiny. Při údržbě a případné poruše jsou připraveni Vám pomoci Vaši dodavatelé nebo pracovníci firmy H&I Trading Company s.r.o.. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 2

3 OBSAH 1. INSTALACE Instalace obecně Předpisy Možnosti umístění kotle Montáž Přívod vzduchu a odkouření Varianta pro uzavřené spotřebiče Varianta pro otevřené spotřebiče Výpočet kouřovodu a přívodu vzduchu Odvod kondenzátu Protimrazová ochrana Topný systém a připojení na TUV Topný systém Podlahové topení Okruh TUV Elektrické zapojení Připojení na síť Připojení pokojového termostatu Ekvitermní regulace UVEDENÍ DO PROVOZU Plnění a odvzdušnění systému Uvedení do provozu Nastavení a kontrola Nastavení UBA Měření vstupního tlaku plynu Nastavení a měření tlaku plynu na hořáku Měření ionizačního proudu Vypnutí Vypouštění ÚDRŽBA Obecně Malá údržba Velká údržba DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED Displej a servisní kódy Displej a servisní kódy v normálním provozu Displej a servisní kódy v poruchovém stavu Příčiny poruch a odstranění POPIS Technická data Konstrukce a funkce hlavních dílů Charakteristika čerpadla Elektrická schémata Rozměry 35 PŘÍLOHY 39 INSPEKČNÍ A ZÁRUČNÍ LIST Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 3

4 1. INSTALACE 1.1 Instalace všeobecně Kotle Nefit Economy HR (C) jsou dodávány v následujících provedeních: - Nefit Economy HR 24 je uzavřený spotřebič bez ohřevu TUV. Vzduch pro spalování je přiváděn z okolního prostředí. Spaliny jsou dopravovány do okolního prostředí zabudovaným ventilátorem na straně vzduchu. - Nefit Economy HRC 24 standard je uzavřený spotřebič s přípravou TUV. Vzduch pro spalování je přiváděn z okolního prostředí. Spaliny jsou dopravovány do okolního prostředí zabudovaným ventilátorem na straně vzduchu. - Nefit Economy HRC 24 rozšířené provedení je uzavřený spotřebič s přípravou TUV. Vzduch pro spalování je přiváděn z okolního prostředí. Spaliny jsou dopravovány do okolního prostředí zabudovaným ventilátorem na straně vzduchu. V kotli je předmontováno další příslušenství: expanzní nádoba, pojistný ventil a napouštěcí ventil. Použité zkratky v názvu jsou odvozeny z označení "Hoog Rendement" (Vysoká účinnost), a "Combi" (příprava TUV). Číslice udává výkon v kw Předpisy Každá instalace kotle - plynového zařízení podléhá předpisům a normám, které jsou pro daný případ závazné. Např. EN, NEN, ČSN EN, ČSN a TPG : NEN Všeobecné předpisy pro rozvody pitné vody NEN Bezpečnostní předpisy pro nn instalace NEN Předpisy pro instalace zemního plynu (ČSN čl. 90) NEN Větrání obytných prostor NEN Množství vzduchu pro spalování a odkouření plynových spotřebičů (ČSN čl. 91 a 93). NEN Bezpečnostní předpisy pro ústřední vytápění nebo podobná ČSN či TPG. Kotel je chráněn zemnicím kolíkem napájecího kabelu. Musí být napájen z normalizované zásuvky se zemnicím nebo nulovacím kontaktem. Elektrická instalace podléhá normě ČSN Bezpečnostní předpisy pro instalaci a ČSN , dále předpisům podle umístění kotle, ČSN Instalace nemusí být zvlášť zemněná. V koupelnách, umývárnách a sprchách platí pro instalaci ČSN /1990. Související ČSN a předpisy: ČSN /1997, ČSN /1993, ČSN /1984, ČSN /1982, ČSN EN A 55/1994, ČSN /1977, ČSN /1980, ČSN /1980, ČSN , ČSN , ČSN EN A55/1994, ČSN , TPG Obchodní zákoník č. 513/91 Sb. Vyhláška č.13/1977 Sb. MZ ČR Hygienické předpisy MZ ČR sv. 37/1977 Při umísťování kotle je nutno dbát na dodržení minimálních vzdáleností od ostatních materiálů podle třídění materiálů v ČSN Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 4

5 1. INSTALACE A - nehořlavé: žula, pískovec,betony těžké pórovité, ker. obkladačky, speciální omítkoviny B - nesnadno hořlavé: akumin, heraklit, lihnos, itaver C1 - těžce hořlavé: dřevo, listnaté, překližka, sirkoklit, tvrzený papír, umakart C2 - středně hořlavé: dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny C3 - lehce hořlavé: dřevovláknité desky, polystyrén, polyuretan, lehčený PVC Průměr připojovacího plynového potrubí musí odpovídat platným předpisům pro instalace plynových spotřebičů a plynovodů např. NEN Níže uvedená tabulka udává max. použitelnou délku plynového vedení pro různé průměry. Tabulka vychází z max. přípustné tlakové ztráty 1,7 mbar. Průměr potrubí 1/2 3/ mm 22 mm 28 mm Economy HR (C) 24 6 m 28 m 85 m 2 m 22 m 85 m Kotel Nefit Economy HRC 24 je klasifikován podle NL certifikátu Gaskeur do CW třídy 3. Tato klasifikace zaručuje parametry pro čerpání TUV podle následující tabulky: Třída CW 1 Specif. kap. kuchyň [ l/min.] Specif. kap.koupelna [ l/min.] Specif. dopr. délka 2 [ m ] Specif. kap.sprcha [ l/min.] Účinnost přípravy TUV min. [ % ] Nefit Economy HRC ,4 10, ,2 62,5 1 2 klasifikace kombinace podle známky Gaskeur/CW od 1 do 6 max. neizolovaná dopravní délka mezi spotřebičem a výpustným místem. Pro kuchyň je uvažováno dosažení stálé teploty 35 C během 30 vteřin. Známka CW 3: Kombinace je vhodná pro: - kuchyň s výtokem 3,5 l/min a 60 C - sprcha s výtokem 6 l/min až 10 l/min s teplotou 40 C - napouštění vany 100 l s výtokem 10 l/min a střední teplotou 40 C Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 5

6 1. INSTALACE Možnosti umístění kotle Pro rozhodnutí o možnosti instalace kotle Nefit Economy HR(C) v uvažovaném prostoru je nutné zvážit následující aspekty: 1. Kotel je závěsný, proto je nutné odpovídající místo na zdi. V dosahu musí být volně přístupná zásuvka pro zapojení kotle na el. energii. Umístění musí umožňovat připojení na odpad pro odvod kondenzátu. 2. Rozměry prostoru musí odpovídat rozměrům kotle a uvažované formě odkouření bez rušivých překážek. Min. šířka prostoru je o 20 cm větší než šířka kotle a min. volný prostor 50 cm před kotlem. Počítejte s výškou sifonu pod kotlem. Pozor: Při rozšířeném provedení spotřebiče je nutné dodržet volné místo nad kotlem cca 50 cm pro možnost demontáže expanzní nádoby. 3. Tvar a provedení kouřovodu musí odpovídat platným předpisům (viz také oddíl 1.1.1). Kouřovod musí být vyroben z odolného materiálu např. tlustostěnný Al, nerezová ocel legovaná Mo nebo plasty pro kouřovody. Tlaková ztráta systému nasávání a odkouření nesmí dohromady přesáhnout maximální povolenou hranici (viz. od 1.2). 4. Důrazně se nedoporučuje umísťovat kotel v chemicky agresivních prostředích jako v lakovnách, kadeřnických salónech, místech s vývinem biologických plynů nebo prostorách, kde se pracuje s trichlorethylenem, v klihárnách nebo jiných prostorách kde se skladují nebo zpracovávají chemická činidla. I při použití kotle jako uzavřeného spotřebiče je jeho spolehlivost a životnost ohrožena. V těchto situacích je doporučeno kotel hermeticky uzavřít a oddělit ho od agresivního prostředí a dostatečně prostor větrat nezávadným vzduchem. Často bývají kotle Nefit instalovány na původní topný systém. V těchto případech je dobré dodržet tyto zásady: 1. Původní instalace je nejprve vypuštěna a dobře propláchnuta. 2. Je zakázáno přidávat chemická činidla (inhibitory) do topného systému a vodu topného systému upravovat nebo změkčovat iontovou výměnou. Pokud je to opravdu nutné, poraďte se nejdříve se zástupci Nefit Fasto. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 6

7 1. INSTALACE Montáž kotle Pozor: Po rozbalení kotle položte kotel na jeho zadní stranu. Při montáži a pracích nad kotlem zamezte jeho poškození napadáním špíny nebo omítky do kotle. Zapojení a umístění kotle musí odpovídat všem platným předpisům. (viz ). Kotel je určen k používání v základním prostředí dle ČSN /1995, t.j. v prostředí s normální atmosférou. Před započetím prací, které by mohly mít za následek změnu prostředí (např. práce s laky, ředidly apod.), je nutné kotel odstavit z provozu. Kotel smí obsluhovat pouze dospělé a poučené svéprávné osoby. Kotle Nefit Economy HR(C) jsou určeny pro montáž na zeď pomocí závěsného třmenu. Při zavěšení na méně pevnou zeď nebo na konstrukci může dojít k rezonancím při funkci kotle. Pak je nutné nosnou konstrukci vyztužit. Pro zamezení přístupu do spotřebiče zezadu musí být konstrukce nebo zeď, na které je kotel zavěšen uzavřená. Při montáži kotle na zeď dbejte následujících pokynů: 1. Určete přesnou pozici kotle podle rozměrů kotle (oddíl 5.5) v tomto návodě. Uvažujte že: - po stranách kotle je nutné ponechat minimálně 10 cm mezeru pro snadnou manipulaci a min. volný prostor 50 cm před kotlem. Při rozšířeném provedení spotřebiče je nutné dodržet volné místo nad kotlem cca 50 cm pro možnost demontáže expanzní nádoby. - nad kotlem musí být dostatek místa pro přívod vzduchu a odkouření 2. Nejdříve namontujte závěsný třmen pro kotel. Při použití montážního rámu je možné připravit přívody ke kotli před vlastní montáží kotle. 3. Zavěste kotel na závěsný třmen. 4. Namontujte komínovou sadu pro odtah spalin přes fasádu nebo přes střechu. 5. Připojte přívody ke kotli a zapojte sadu pro odtah spalin a přívodu vzduchu k vyústěním na vrchní straně kotle. Informujte o zásadách správného připojení kotle: - přívod plynu (oddíl 1.1.1) - připojení topného systému (oddíl 1.3) - připojení pro ohřev TUV (oddíl 1.3) - přívod vzduchu a odtah spalin (oddíl 1.2) - zapojení odvodu kondenzátu (oddíl 1.2.5) Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 7

8 1. INSTALACE Obr Vertikální komínová sada Nefit Economy HR 80 mm 1.2 Přívod vzduchu a odkouření Přívod vzduchu a odvod spalin musí odpovídat platným předpisům pro použité řešení (oddíl 1.1.1). Důležité informace jsou obsaženy také v návodě k instalaci komínové sady Varianta pro uzavřené spotřebiče V kotlích Nefit Economy HR(C) je namontován těsnící kryt. Tento kryt utěsňuje prostor pro hlavní komponenty kotle např. hořák a výměník. Vývod z tohoto utěsněného prostoru je připraven k připojení na přívod vzduchu. Je tedy nutné, aby kryt byl vždy řádně namontován. Kotel může být připojen na komínovou sadu NEFIT pro odtah fasádou nebo přes střechu. Umístění odtahu spalin fasádou musí být v souladu s Technickými pravidly COPZ č. G Komínové sady jsou speciálně vyvinuty pro kotle NEFIT a zkoušeny zkušebnou. Originální komínové sady garantují bezporuchovou funkci kotle. Jejich použitím zamezíte případnému vzniku ledu na výstupu při mrazech. V porovnání s podobnými komínovými sadami snižují také recirkulaci CO 2. Nedoporučuje se používat jiné komínové sady než originální NEFIT pro kotle HR. Tlaková ztráta celkového systému odtahu spalin a přívodu vzduchu nesmí být větší než je uvedeno v oddíle Celkovou tlakovou ztrátu určíte podle technických dat uvedených v oddíle Při větší tlakové ztrátě než je povoleno bude omezen maximální dosažitelný výkon kotle. Obr Univerzální průchod střechou Při délce odtahu spalin větší než 10 m je nutné vybavit odtah dodatečným odvodem kondenzátu, aby se zamezilo protékání kondenzátu z komínové části výměníkem kotle. Dodatečný odvod kondenzátu je možný realizovat pomocí kondenzačního kusu se stejným průměrem jako má odtah spalin. Obr Odtah spalin přes fasádu pro kotle Nefit Economy HR Varianta pro otevřené spotřebiče Pokud je Nefit HR (C) 24 instalován jako "otevřený spotřebič", je vzduch pro spalování přiváděn z prostoru, kde je kotel instalován. Pak pro takový kotel platí předpisy pro spotřebiče typu B. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 8

9 1. INSTALACE Tlaková ztráta celkového systému odtahu spalin a přívodu vzduchu nesmí být větší než je uvedeno v oddíle Celkovou tlakovou ztrátu určíte podle technických dat uvedených v oddíle Při větší tlakové ztrátě než je povoleno bude omezen maximální dosažitelný výkon kotle. Při délce odtahu spalin větší než 10 m je nutné vybavit odtah dodatečným odvodem kondenzátu, aby se zamezilo protékání kondenzátu z komínové části výměníkem kotle. Dodatečný odvod kondenzátu je možný realizovat pomocí kondenzačního kusu se stejným průměrem jako má odtah spalin. Společný odtah spalin a přívod vzduchu Připojení kotlů Nefit Economy HR(C) 24 na společný komín nebo na systém ABI je možné. Při takové aplikaci dbejte pokynů výrobce nebo dovozce. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 9

10 1. INSTALACE Výpočet kouřovodu a přívodu vzduchu Maximální délku přívodu vzduchu a odtahu spalin určuje pro kotel Nefit Economy HR (C) celková tlaková ztráta všech použitých komponentů systému odkouření a nasávání vzduchu včetně komínové sady (viz níže uvedenou tabulku). Maximální použitelná tlaková ztráta je 70 Pa a nesmí být překročena. Průměr [mm] Nefit Economy HR (C) 24 [Pa] Max. povolená tlak. ztráta P 70 Součásti odvodu spalin 45 koleno φ 80 mm 1,6 φ 100 mm 0,5 90 koleno φ 80 mm 5,2 φ 100 mm 1,7 rovná trubka (1m) φ 80 mm 1,0 φ 100 mm 0,4 Součásti přívodu vzduchu 45 koleno φ 80 mm 0,9 φ 100 mm 0,3 90 koleno φ 80 mm 2,9 φ 100 mm 1,2 rovná trubka (1m) φ 80 mm 0,7 φ 100 mm 0,3 Koaxiální prvky 45 koleno φ 80/125 mm 1,8 φ 100/150 mm 1,4 90 koleno φ 80/125 mm 2,9 φ 100/150 mm 2,2 rovná trubka (1m) φ 80/125 mm 2,0 φ 100/150 mm 0,8 Komínové sady Nefit Nefit sada vertikální φ 80/125 mm 14,4 Nefit sada horizontální φ 80/125 mm 8,5 Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 10

11 1. INSTALACE Obr Zapojení odvodu kondenzátu Odvod kondenzátu Vyústění odvodu kondenzátu z kotle je na jeho spodní straně. Kondenzát musí být odveden 32 mm trubkou z umělé hmoty vpustí do odpadu. Maximální horizontální délka odvodu kondenzátu je 5 m. Odvedení do okapu není vhodné, protože hrozí zamrznutí. Pro správnou funkci kotle je nutné, aby byl odvod kondenzátu v jednom místě napojen volně a před vpustí byl umístěn ještě jeden sifon, který zabrání pronikání zápachu z odpadu (obr ). Nikdy nesmí být odvod kondenzátu ucpán! Krátce po instalaci a spuštění kotle se sifon zaplní kondenzátem, který zabrání případnému úniku spalin odpadovým potrubím Protimrazová ochrana Kotle Nefit Economy HR (C) nejsou vybaveny speciální pojistkou proti zamrznutí. Ochrana je integrována do čidla teploty natápěcí větve. Ochrana zapíná kotel, jestliže natápěcí teplota klesne pod 7 C a vypíná při dosažení 17 C. Topný systém není chráněn proti zamrznutí. Pokud by hrozilo zamrznutí vzdáleného radiátoru nebo dlouhého potrubí, přepněte přepínač čerpadla do polohy II (viz oddíl 2.3.1). Obr Zapojení vývodů kotle Nefit Economy HR (C) Pozor: Nepřidávejte do systému žádné protimrazové směsi, inhibitory nebo chemická činidla. 1.3 Topný systém a připojení na TUV Topný systém Vývody pro připojení natápěcí a vratné větve jsou umístěny na spodní části kotle (obr ). Připojovací rozměry jsou uvedeny v oddíle 5.1 a jsou rozdílné podle toho, zda je použit montážní rám či nikoliv. Při použití montážního rámu (obr ) je výhodou provedení všech připojení před vlastní montáží kotle. Doporučujeme použít montážní třmen pro připojení všech vývodů, který zajistí napojení všech vývodů bez pnutí. Velikost expanzní nádoby stanovte podle provozní teploty, obsahu topného systému a statického provozního tlaku. Nefit Economy HR (C) standardní provedení umožňuje dodatečnou zástavbu expanzní nádoby do kotle. Expanzní nádoba je s obsahem 12 litrů a s tlakem 0,5bar. Obr Automatický odvzdušňovač Nefit Economy HRC 24 rozšířené provedení má již expanzní nádobu namontovanou. Nefit Economy HR (C) je vybaven automatickým odvzdušňovačem a bypass ventilem. (obr ) Ke kotli je nutné montovat pojistný ventil, který se montuje do natápěcí větve. U kotle Nefit Economy HRC 24 rozšířené provedení je již pojistný ventil namontován. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 11

12 1. INSTALACE Je nutné zabránit korozi v topném systému. Pokud je systém dobře navržen, proveden a těsný, nedochází prakticky k žádné korozi. Koroze v topném systému je závislá na několika faktorech: kvalita použité vody v systému propláchnutí systému při instalaci kotle na starý systém přístup kyslíku do systému netěsnostmi a prasklinami difúze kyslíku materiálem použitým pro podlahové vytápění Střídání teplot a tlaků v soustavě může korozi zrychlit. Kvalita vody pro topný systém 1. Při použití staré (již použité) instalace je nutné nejprve změřit ph vody v systému (viz bod 5 a 6). Pokud je ph větší než 8,5, je pravděpodobné, že voda byla chemicky upravována. V tomto případě je nutné celou soustavu vypustit, co nejlépe propláchnout a vyčistit neupravenou vodou. Nechte topnou soustavou protéct objem vody odpovídající nejméně třem objemům topné soustavy. 2. Soustavu napusťte neupravenou pitnou vodou. 3. Odvzdušněte celý systém. 4. Uveďte kotel do provozu a nechte asi 15 minut pracovat. 5. Vypusťte trochu vody z topné soustavy napouštěcím ventilem do čisté nádobky (vzorková, laboratorní). 6. Změřte ph vody z topné soustavy ph papírkem. Ponořte papírek asi jednou polovinou do vody. Po ustálení barev je možné určit příslušné ph. 7. Naměřené ph má být v rozmezích 7,0 až 8,5. Pokud je hodnota mimo rozsah, informujte se u výrobce nebo u Vašeho dodavatele. Je doporučeno opakovat při větších systémech měření ph ještě jednou za týden. Zjistí se tak chemická stabilita systému. Pozor: Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat vodu pro systém, zvláště přípravky zvyšujícími nebo snižujícími hodnotu ph (chemická činidla, rozpustidla a inhibitory) a přípravky pro změkčování vody Podlahové topení Pokud je použito podlahové vytápění a jeho kombinace s jiným systémem, je nutné stanovit kvalitu použitých topných trubek z hlediska těsnosti proti difúzi kyslíku stěnami trubek. (DIN 4726/4729) Pokud použité trubky nejsou 100% odolné proti difúzi kyslíku je nutné použít oddělený okruh. Okruh musí být vybaven vlastním pojistným ventilem, expanzní nádobou a možností dopouštění (viz principiální schéma na obr ). Pro oddělení kotle od okruhu podlahového topení je vhodné použít protiproudý výměník. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 12

13 1. INSTALACE Obr Principiální schéma zapojení pro podlahové vytápění s trubkami bez kyslíkové bariéry. 1. Natápěcí větev primární 2. Vratná větev primární 3. Termostatický ventil 4. Expanzní nádoba 5. Oběhové čerpadlo 6. Výměník 7. Regulační uzávěr 8. Rozdělovač 9. Slučovač 10. Termostat 11. Kulový uzávěr 12. Tlakoměr 13. Pojistný ventil 14. Odvzdušňovací ventil 15. Plnicí ventil 16. Podlahová sekce 17. Ochranný termostat 18. Zkratovací vedení 19. Přetlakový ventil (bypass) Obr Napouštěcí kombinace Pozor: Nefit-Fasto neposkytuje žádnou záruku na poruchy kotlů připojených přímo na podlahový systém způsobené difúzí kyslíku přes nevhodný materiál trubek podlahového topení Okruh TUV Kotle Nefit Economy HR Combi je možné připojit na studenou a teplou vodu. Vývody jsou umístěny na spodní části kotle (obr ). Přívod studené vody se připojuje podle platných předpisů (odd ). Může se použít například tzv. napouštěcí kombinace (sestava armatur na přívodu studené vody podle ČSN , viz obr ). Přepad pojistného ventilu napouštěcí kombinace je doporučeno zaústit do kanalizace. Obr Omezovač průtoku Připojení teplé vody provádějte při uzavřeném plynovém potrubí. Průtok teplé vody má být měřen na nejvzdálenějším odběrném místě. Vydatnost TUV je možné nastavit omezovačem průtoku (viz obr ). K omezovači je přístup po odejmutí sifonu. Sifon demontujte nejprve otočením o 45 dopředu a následným vyjmutím. Omezovač průtoku nastavte na předepsaný průtok. Nefit Economy HRC 24 6,0 l/min. Je doporučeno, aby výtokové místo v kuchyni bylo připojeno zvláštním potrubím s malým průměrem (12 mm). Voda je pak při dopravě méně ochlazovaná (menší radiační plocha) a objem vody v trubce rychleji vyteče. Teplá voda je pak k dispozici bez čekání. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 13

14 1. INSTALACE 1.4 Elektrické zapojení Obr Elektrické zapojení svorkovnice Zapojení na síť Kotel je vybaven síťovým kabelem se zástrčkou. Pro připojení do sítě musí být použita zásuvka se zemnicím kolíkem. Při vadném napájecím kabelu je nutné ho vyměnit za originální kabel NEFIT, který lze objednat jako náhradní díl. Elektrická instalace musí odpovídat platným předpisům (oddíl 1.1.1) Připojení pokojového termostatu Ke kotli lze připojit jakýkoliv pokojový (i hodinový) termostat. Při použití běžného termostatu se stavy vypnuto/zapnuto nelze využít modulaci výkonu řízenou pokojovým termostatem, proto nelze kotel optimálně provozovat. Nejvhodnější je použít pro řízení vnitřní teploty speciální modulační regulaci ModuLine vyvinutou výrobcem kotle Nefit-Fasto, která předává potřebná data řídící jednotce UBA. Funkce modulační regulace je založena na určování optimální natápěcí teploty v závislosti na skutečné a požadované pokojové teplotě. Kotel udržuje určenou natápěcí teplotu nebo ji upravuje podle požadavků modulační regulace. Do svorkovnice kotle je možné připojit dva rozdílné typy pokojových regulací (viz obr ): Pokojový termostat zapnuto/vypnuto Před montáží termostatu odstraňte nevodivou propojku mezi svorkami 1 a 2 a místo ní připojte pokojový termostat. Maximální spínaný výkon je 2 VA. Urychlovací element termostatu je nutné nastavit na proud řídící jednotky UBA tj. 0,12 A. Maximální sériový odpor připojovacích vedení termostatu nesmí být větší než 100 Ω. Pro použití programovatelného termostatu je na svorkách 9 a 10 připraveno pomocné napětí 24 V. Regulace ModuLine Před montáží ModuLine regulace je nutné odstranit zkratovací propojku mezi svorkami 3 a 4 a zapojit regulaci místo ní. Pro připojení digitální modulační regulace není nutné dodržovat polaritu Ekvitermní regulace Kotel s ekvitermní regulací musí být vybaven čidlem pro měření venkovní teploty. ModuLine s ekvitermním způsobem regulace je za pojena do svorkovnice na svorky 3 a 4. Čidlo venkovní teploty, které spolupracuje s ekvitermní regulací ModuLine se připojí do svorek 7 a 8. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 14

15 2. UVEDENÍ DO PROVOZU Obr Plnící a vypouštěcí ventil 2.1 Plnění a odvzdušnění systému Pro plnění topného systému vodou je nutné postupovat podle následujících bodů: Obr Automatický odvzdušňovač Obr Odvzdušňovač části TUV 1. Vyjměte napájecí kabel ze zástrčky a odstraňte kryt kotle. 2. Připojte napouštěcí hadici ke kohoutu vodovodu a naplňte ji vodou, aby v ní nebyl již žádný vzduch. 3. Připojte hadici k plnicímu ventilu (obr ) a otevřete v uvedeném pořadí plnící ventil a kohout na vodovodním vedení. 4. Povolte čepičku na automatickém odvzdušňovači, který je umístěn vpravo dole (obr ), o jeden závit doleva. 5. Přesuňte ruční otvírací páčku třícestného ventilu do střední polohy (pokud je to nutné) a zajistěte ji zatlačením. 6. Odstraňte vnitřní kryt kotle povolením čtyřech rychloupínacích svorek. (obr ) 7. V průběhu plnění otevřete všechny odvzdušňovací ventily v topném systému a odvzdušňovač výměníku kotle (obr ) a postupně je od nejnižšího místa k nejvyššímu uzavírejte, aby mohl vzduch unikat ven. Otevřete a opět uzavřete odvzdušňovací ventil na ohřívači vody v kotli (obr ). 8. Naplňte systém tak, aby statický tlak podle tlakoměru byl 2 bary a uzavřete plnicí ventil. 9. Zapojte napájecí kabel do zásuvky. 10. Odjistěte třícestný ventil (pokud je to nutné). 11. Při prvním plnění topné soustavy odvzdušněte kotel odvzdušňovacím ventilem na výměníku kotle (obr ). Otevřete a opět uzavřete odvzdušňovací ventil na ohřívači vody v kotli (obr ). Po odvzdušnění soustavy zkontrolujte tlak v soustavě na tlakoměru. 12. Uzavřete kohout na vodovodním vedení a odstraňte hadici. Pokud je kotel v provozu asi týden a tlakoměr ukazuje malý tlak (nižší než 1 bar), doplňte vodu do systému. Příčinou nízkého tlaku může být vzduch, který zůstal v radiátorech. Jestliže je nutné doplňovat vodu do systému často, je nutné najít příčinu (netěsnost) a odstranit ji. Obr Odvzdušňovač výměníku kotle Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 15

16 2. UVEDENÍ DO PROVOZU 2.2 Uvedení do provozu Postupujte podle následujících instrukcí: 1. Zkontrolujte tlak na tlakoměru. V případě, že je tlak nižší než 1,0 bar, doplňte systém vodou. 2. Napusťte systém přípravy TUV vodou, otevřením ventilu na napouštěcí kombinaci. 3. Otevřete plynový kohout pod kotlem. Pokud je v plynovém potrubí vzduch, odvzdušněte ho. 4. Připojte napájecí kabel do zásuvky. 5. Nastavte pokojový termostat na vyšší teplotu, než je v místnosti. 6. Kotel začne po 30 sekundách se startovací procedurou. Vzduch v plynovém potrubí může být příčinou poruchy při indikaci ionizačního proudu. V tomto případě musíte kotel znovu nastartovat stlačením Reset tlačítka. Pokud je to potřeba, postup opakujte. Případně otevřete měřicí bod vstupního tlaku pro odvzdušnění plynového potrubí (obr ). POZOR pracujete s plynem. 2.3 Nastavení a kontrola Předtím, než je kotel uveden do provozu, je nutné zkontrolovat a nastavit některé parametry. Pro měření je nutné používat správný tlakoměr s pracovním rozsahem do 50 mbar s přesností 0,1 mbar Nastavení UBA (Univerzální automat řízení hořáku) UBA je řídicí jednotka kotle. Pod dvířky UBA je umístěno několik nastavovacích potenciometrů. Nastavte je na požadované hodnoty podle připojení kotle a typu topné soustavy. Natápěcí teplota Malý nalevo umístěný potenciometr označený symbolem radiátoru slouží k nastavení maximální teploty v topném systému. Teplota TUV Větší napravo umístěný potenciometr slouží k nastavení výtokové teploty TUV a teploty, která bude udržována v systému TUV. V oblastech s tvrdou vodou je doporučeno nastavit na potenciometru hodnotu 1 nebo 2 pro omezení tvorby vodního kamene. Maximální energetické úspory je dosaženo při nastavení potenciometru na zelené pole (pozice 1). Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 16

17 2. UVEDENÍ DO PROVOZU V níže uvedené tabulce jsou uvedeny různé teplotní poměry přípravy TUV podle pozice potenciometru. Pozor: Pokud je kotel použit pro doohřev vody ze solárního systému, je nutné nastavit potenciometr na pozici 10. Nastavení potenciometru Teplota TUV v připraveném stavu [ C ] Teplota TUV výtoková [ C ] Nastavení výkonu Po otevření dvířek na UBA je přístupný potenciometr sloužící pro nastavení max. výkonu kotle pro vytápění. Nejvyšší hodnota odpovídá 100% nominálního výkonu daného typu kotle. Nejmenší hodnota odpovídá 34% nom. výkonu. Např. pro typ Nefit Economy HR (C) 24 je to 8,1 kw. Obr Přepínač čerpadla Servisní vypínač Na UBA automatu je také servisní vypínač se symbolem kominíčka. V normálním provozu je přepnut do pozice 0. Pro některé servisní práce se přepíná do horní polohy. Pak kotel hoří maximálním výkonem do topné soustavy bez modulace výkonu. Přepínač čerpadla V řídicím systému kotlů Nefit Economy HR (C) je integrováno také ovládání čerpadla. Doběh čerpadla lze přepnout pomocí přepínače na UBA (obr ). Doběh čerpadla při vytápění a přepínači na UBA v poloze 1 je 4 minuty. V poloze 2 je 24 hodin. Při ohřevu TUV je doběh čerpadla 1 minutu bez ohledu na polohu přepínače. Poloha 1 je určena pro jednoduché termostaty. Poloha 2 je využívána při ekvitermním způsobu řízení. Při nebezpečí zamrzání určitého místa v systému je vhodné přepínač nastavit do polohy 2. Pozor: Z hlediska aktivace řízení čerpadla je při uvádění kotle do provozu nutné, aby kotel pracoval alespoň 1x po spuštění do topného systému. Pokud kotel nezapne dlouhou dobu (mimo topnou sezónu), jsou čerpadlo a ventilátor zapnuty každých 24 hodin na dobu 5 minut testovací procedurou. Čas zapnutí je závislý na okamžiku, kdy je kotel zapojený do sítě. Po výpadku napětí nebo vyjmutí napájecího kabelu ze zásuvky je provedena testovací procedura přesně po 24 hodinách. V průběhu procedury je na displeji řídící jednotky UBA zobrazen kód P. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 17

18 2. UVEDENÍ DO PROVOZU Obr Měření vstupního tlaku plynu Měření vstupního tlaku Pro měření vstupního tlaku plynu je nutné postupovat následovně: 1. Připojte pomocí hadičky vstup tlakoměru (+) na měřicí bod vstupního tlaku plynu (spodní) na plynové armatuře (obr ). 2. Minimální vstupní tlak musí být alespoň 18 mbar pro zemní plyn a 30 mbar pro propan. 3. Otevřete radiátory, aby byl v systému zajištěn okruh. 4. Testovací vypínač přepněte do pozice 1 a zajistěte, aby kotel hořel. Změřte tlak znovu. Pokud se skutečná hodnota liší o více než 5 mbar, zkontrolujte plynový rozvod, případně pozvěte pracovníky plynáren k nastavení domovního regulátoru plynu. 5. Po ukončení měření je nutné uzavírací šroubek měřicího bodu dobře utáhnout a zkontrolovat těsnost. Obr Měření a nastavení rozdílu tlaků Nastavení a měření poměru plyn/vzduch Při uvedení do provozu zkontrolujte průměr použité trysky (rozměr je uveden na šestihranu) pro použitý typ plynu. Kotel je v závodě podroben výstupní kontrole a tlak plynu na hořáku je nastaven na odpovídající hodnotu. Případné problémy se startováním kotle mohou být způsobeny rozdílným tlakem plynu a vzduchu. Pozor: Rozdíl mezi tlakem vzduchu a tlakem plynu má být -5 Pa (0,05 mbar) s maximální odchylkou 5 Pa. Při nastavení postupujte následovně: Obr UBA 1. Vypojte kotel ze zásuvky. 2. Demontujte vnitřní kryt kotle. 3. Před připojením hadičky k měřícímu bodu vynulujte displej tlakoměru. 4. Povolte šroubek v měřicím bodu tlaku plynu na plynové. 5. Připojte tlakoměr (vstup +) pomocí hadičky na měřicí bod tlaku plynu hořáku (horní) na plynové armatuře. Vstup (-) tlakoměru musí zůstat volný a nezapojen. 6. Přepněte testovací vypínač na UBA na pozici 1 (obr , poz.1). 7. Počkejte až kotel začne hořet. 8. Stiskněte a držte asi 5 vteřin servisní tlačítko (obr , poz.2), až se na displeji UBA objeví symbol Y (obr , poz.3). 9. Otočte potenciometr teploty TUV na UBA (obr , poz. 4) na minimum do pozice 1. Kotel hoří na minimální výkon. 10. Držte tlakoměr při odečítání hodnoty tlaku ve stejné poloze, jako při nulování tlakoměru. 11. Naměřená hodnota rozdílu tlaků musí být v rozsahu 0 (0,00 mbar) až -10 Pa (-0,1 mbar). Optimální hodnota je -5 Pa (-0,05 mbar). 12. Pokud je naměřená hodnota mimo rozsah, proveďte nastavení pomocí nastavovacího šroubu P na plynové armatuře. Nastavovací šroub je pod krytkou, kterou je nutné nejprve vyšroubovat pomocí šroubováku Torx T40 (obr ). 13. Měřicí bod znovu dobře uzavřete. Zkontrolujte těsnost měřicího bodu. 14. Nastavovací potenciometr teploty TUV na UBA (obr , poz. 4) nastavte zpět na požadovanou hodnotu. 15. Testovací vypínač na UBA (obr , poz.1) nastavte zpět do pozice 0. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 18

19 2. UVEDENÍ DO PROVOZU Obr Měření ionizačního proudu Měření ionizačního proudu Pro měření ionizačního proudu postupujte následovně: 1. Odpojte kotel ze zásuvky. 2. Rozpojte konektor na kabelu ionizační sondy (červenobílý). Na kontaktech rozpojeného konektoru lze v sériovém zapojení měřit ionizační proud (obr ). 3. Zapojte znovu kotel do sítě. 4. Kotel uveďte do provozu (kotel musí hořet). 5. Měřte ionizační proud. Ionizační proud je proměnlivý stejnosměrný proud. Pro správné měření ionizačního proudu na běžných multimetrech je nutné použít pomocný bočník (obr ). Multimetrem je pak měřeno na rozsahu mv. S pomocným bočníkem hodnota 1 mv odpovídá 1 µa. Obr Bočník 6. Hodnota ionizačního proudu je udávána v µa. Nejmenší hodnota ionizačního proudu jsou 2 µa. Pokud nenaměříte správný ionizační proud, zkontrolujte: - ionizační sondu - zemnění ionizační sondy a UBA automatu - poměr tlaků plynu a vzduchu (viz oddíl 2.3.3) 2.4 Vypnutí kotle Doporučujeme nechat kotel neustále zapnutý, zvláště v případě možnosti zamrznutí systému. Pro bezchybnou funkci je nutné mít kotel připojený neustále v síti. Při použití regulace ModuLine vypínejte kotel pouze nastavením nízké požadované teploty na regulaci. Hořák a ventilátor tak budou vypnuty, čerpadlo se zastaví po doběhovém čase. Bojler TUV bude udržován na nastavené teplotě. Protože tepelné ztráty bez odběru TUV jsou velice malé, bude se kotel zapínat pro udržení teploty v bojleru jen velmi sporadicky. Některé regulace ModuLine mají možnost nezávislého ovládání funkce vytápění a přípravy TUV. Bližší informace jsou uvedeny v návodu k těmto regulacím. 2.5 Vypouštění Pokud chcete kotel odstavit z funkce a hrozí zamrzání systému musí být systém včetně přípravy TUV vypuštěn a napájecí kabel odpojen ze zásuvky. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 19

20 2. UVEDENÍ DO PROVOZU Pro vypuštění celé instalace postupujte následovně: 1. Uzavřete plynový ventil přívodu plynu. 2. Vyjměte napájecí kabel kotle ze síťové zásuvky. 3. Otevřete vypouštěcí ventil v nejnižším bodě topného systému. 4. Vyčkejte, až z ventilu nebude vytékat žádná voda a pak opatrně otevřete odvzdušňovací kohouty na nejvýše umístěných radiátorech. Pokračujte k nejníže položeným bodům. Otevřete odvzdušňovací ventily na systému přípravy TUV ( obr ) a na výměníku kotle (obr ). 5. Pokud je topný systém prázdný musíme ještě vypustit kotel. Otevřete výpust pod čerpadlem kotle (obr 3.3.2). Pokud je kotel vybaven napouštěcím ventilem, otevřete ho také. 6. Pro vypuštění vody ze systému TUV je nutné rozpojit přívod studené vody pod systémem TUV. Voda pak volně vyteče. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 20

21 3. ÚDRŽBA Obr Demontáž vnitřního krytu 3.1 Obecně Nefit Fasto rozlišuje dva různé druhy údržby: malou údržbu velkou údržbu Rozdíl mezi malou a velkou údržbou je pouze v nutnosti při velké údržbě čistit v celém rozsahu výměník kotle (případně systém odkouření). Zanesení výměníku je větší, pokud systém topí jen s nízkými teplotami (např. při podlahovém vytápění). Údržba musí být prováděna pravidelně nejméně 1x za rok. Údržbu provádí zásadně pouze vyškolený servisní technik. Podle následujících kontrol může servisní pracovník určit, zda je nutná velká (oddíl 3.3) nebo stačí pouze malá údržba (oddíl 3.2). Obr Ventilátor s plynovou armaturou a přední strana výměníku Prohlídka sifonu pod kotlem V sifonu odvodu kondenzátu kotle se může usazovat oxid hliníku. Sifon lze ke snadnější kontrole z kotle vyjmout. Pokud je v usazeninách vidět hodně oxidu hliníku, je nutné provést velkou údržbu. Prohlídka výměníku Odmontujte vnitřní kryt kotle (obr ), ventilátor s plynovou armaturou (bajonetové spojení: otočte o 45 dopředu, obr pozice 1), demontujte hořák otvorem po vyjmutí plastového víčka v horní straně vnitřního krytu (obr pozice 1) a následně demontujte přední stranu výměníkové komory (obr pozice 2). Zkontrolujte stav výměníku. Jestliže je výměník silně znečištěn, je nutné provést velkou údržbu. 3.2 Malá údržba Malou údržbu proveďte podle následujícího postupu: Obr Víčko vnitřního krytu 1. Uzavřete plynový ventil pod kotlem!! 2. Vyjměte nebo demontujte díly v následujícím pořadí: odpojte kotel ze sítě sejměte kryt kotle demontujte vnitřní kryt kotle (viz. obr ) plynovou trubku mezi přívodem plynu a plynovou armaturou konektor na cívce plynové armatury trubku nasávání vzduchu a hadičku tlakové kompenzace na plynové armatuře blok ventilátoru s plynovou armaturou (včetně připojovacího kolena), demontáž otočením bajonetového uzávěru dopředu o čtvrtinu otáčky (obr pozice 1) demontujte hořák vyjmutím otvorem po odejmutí plastového víčka v horní části krytu (obr pozice 1) odejměte přední část výměníkové komory povolením čtyř rychlospojek (obr pozice 2) 3. Hořák je možné vyjmout až po odstranění plastového víčka v horní části vnitřního krytu kotle (obr 3.2.1). Pak je možné vysunout hořák a těsnění hořáku směrem nahoru z výměníku. Hořák v případě potřeby vyčistěte. Chraňte vrchní plochu hořáku. Hořák čistěte jen stlačeným vzduchem a jemným štětcem. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 21

22 3. ÚDRŽBA Obr Ionizační sonda a zapalovací elektroda 4. Prohlédněte výměník kotle. Pokud je hodně znečištěn, je nutné provést velkou údržbu. (oddíl 3.3) 5. Po vyčištění hořáku a kontrole stavu těsnění je možné těsnění hořáku a výměníku znovu použít. 6. Zkontrolujte ventilátor a vyčistěte ho, pokud je to nutné. Namontujte ventilátor s plynovou armaturou zpět a připojte ho. Pozor: Připojte správně přívod plynu k plynové armatuře a zkontrolujte těsnost. 7. Demontujte sifon jeho otočením o 45 dopředu a vyjměte ho směrem Obr dolů z kotle. Vyčistěte ho. Výpustné místo 8. Namontujte zpět všechny ostatní díly v opačném pořadí demontáže a správně je sestavte s ostatními částmi kotle. Zkontrolujte propojení vodičů a případné netěsnosti trubkových spojů. Pozor: Těsnění hořáku a komory výměníku musí být před montáží čisté. Obr Uvolnění pojistek spirály 9. Proveďte následující kontrolní měření a nastavení: - změřte poměr plyn / vzduch (oddíl 2.3.3) - změřte ionizační proud (oddíl 2.3.4) - zkontrolujte nastavení omezovače průtoku u kombinovaných kotlů 10. Vyplňte inspekční list podle návodu k instalaci. 3.3 Velká údržba Pro velkou údržbu platí stejný postup jako pro malou údržbu, navíc se při velké údržbě čistí výměník kotle od usazenin a nečistot od spalování. Postupujte podle oddílu 3.2 (malá údržba) body 1 až 3. Pak pokračujte podle následujících pokynů. Obr Vyjmutí spirály výměníku 1. Zkontrolujte výměník kotle. 2. Vyčistěte přední díl výměníku pomocí ocelového kartáče. Těsnění můžete očistit hadrem nebo měkkým kartáčem. 3. Demontujte a zkontrolujte: - ionizační sondu (obr pozice 1) - zapal. elektrodu, nedotýkejte se žhavícího vlákna (obr poz. 1) 4. Vyčistěte výměník stlačeným vzduchem, případně použijte přípravek Nefit Protector. Při hodně znečištěném výměníku je nutné vyjmout celou spirálově zatočenou žebrovanou trubku. Před demontáží trubky je nutné kotel vypustit. Vypuštění kotle je možné pomocí výpusti pod čerpadlem (obr ). Pokud je kotel vybaven napouštěcím ventilem, je nutné ho také otevřít, aby vypuštění vody bylo co nejdokonalejší. Otevřete odvzdušňovač kotle (obr ) a odvzdušňovač výměníku. Po vypuštění kotle mohou být odstraněny jistící závlačky (obr pozice 1) spirály výměníku. Spirálu je nyní možno vyjmout z výměníku tahem dopředu (obr ). Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 22

23 3. ÚDRŽBA Před čištěním spirálové trubky je nutné nejprve vyjmout rozdělovač výměníku. Demontáž je možná po vyjmutí pojistky jeho vytočením ze spirály výměníku. Při zpětné montáži kontrolujte vždy izolační vrstvu na rozdělovači. Při podezření na poškození izolační vrstvu vždy vyměňte za novou. 5. Po vyčištění namontujte zpět všechny díly v opačném pořadí demontáže. Ujistěte se, že rozdělovač výměníku je do spirálové trubky správně vtočen a zajištěn. V případě nutnosti vyměňte těsnění hořáku a výměníku za nové. Dále pokračujte v činnostech popsaných v oddíle 3.2 (malá údržba) jak je uvedeno v bodech 5 až 10. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 23

24 4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED 4.1 Displej a servisní kódy Na LED displeji automatu UBA se zobrazují kódy odpovídající konkrétnímu provoznímu stavu kotle. Stlačením servisního tlačítka se objeví druhý - servisní kód. Kombinace obou kódů pak naprosto přesně definuje v jakém provozním stavu kotel právě je Displej a servisní kódy v normálním provozu Pokud je kotel v normálním provozním stavu, mohou se na displeji objevit následující kódy: prac. serv. provozní stav kód kód 0 Stand-by 0 A proticyklovací program 0 C kotel čeká na přepnutí třícestného ventilu 0 H Standby, není požadavek na provoz kotle 0 L zapalovací fáze kotle 0 U 15 vteřin provzdušňování před zapálením 0 Y dosažená teplota je vyšší než nastavená, čeká -. Provoz vytápění -. A kotel v provozu vytápění po přepnutí test. vypínače -. H kotel v provozu vytápění -. Y kotel v provozu vytápění v servisním módu =. Provoz přípravy TUV =. H kotel v provozu přípravy TUV r P c / d Reset start automatu UBA / 24h testovací procedura UBA načítá nastavené hodnoty kotle Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 24

25 4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED Displej a servisní kódy v poruchovém stavu Pomocí kombinace pracovních a servisních kódů a stavu instalace je možné přesně určit příčinu poruchy a závadu rychle odstranit. Na displeji je udáván stále pracovní kód. Po stlačení servisního tlačítka se stav displeje změní na servisní kód. V následující tabulce jsou shrnuty všechny možné kombinace servisních a pracovních kódů a ke každé kombinaci je popsán stav kotle nebo instalace. V posledním sloupci "příčina" je uvedeno číslo, podle kterého můžeme najít v tabulce příčinu popsaného stavu. pracovní servisní stav kotle / příčina / kód kód stav instalace řešení -. Provoz vytápění -. A provoz po zapnutí testovacího vypínače H provoz pro vytápění - topení topí nedostatečně, TUV v pořádku pro topení topí kotel pouze s malým výkonem 12 /16 /17 /18 /32 - topení je příliš teplé, příprava TUV je v pořádku 2 - topení je v pořádku, příprava TUV nepracuje 3 -. Y v provozu po aktivaci servisního módu 11 =. Příprava TUV =. H v provozu pro přípravu teplé užitkové vody - při velkém odběru teplé vody je vytékající voda studená nebo nelze dosáhnout max. průtoku TUV 18 /19 /43 /54 - topení je příliš teplé, příprava TUV nepracuje 5 /32 - při přípravě TUV jsou ohřívány i radiátory 6 - topení je studené, příprava TUV je v pořádku 1 0 Standby 0 A proticyklovací ochranný program 7 0 H Standby - topení je příliš teplé, příprava TUV je v pořádku 2 - topení je v pořádku, příprava TUV nepracuje 3 - topení je studené, příprava TUV je v pořádku 1 0 Y teplota vody je vyšší než nastavená, kotel čeká - topení ani TUV nepracují 14 - kotel topí do topení nedostatečně 9 /20 - topení nepracuje, TUV je příliš horká 4 /5 /55 Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 25

26 4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED pracovní servisní stav kotle / příčina / kód kód stav instalace řešení 2 Průtok vody 2 C B teplota pojistného (Safety) senzoru je vyšší než 95 C 10 /12 /13 /15 /16 2 P B teplota pojistného senzoru stoupá rychleji než 5 C/sek. 12 /13 /16 /42 3 Přívod vzduchu 3 C V rozpojená spojka v kabeláži kotle 45 4 Teplota 4 A V teplota natápěcího senzoru je příliš vysoká (>101 C) 14 /15 /16 4 C V rozpojený termostat spalin nebo vadná pojistka F2 16 /44 4 F V teplota pojistného senzoru je vyšší než 101 C 10 /13 /15 /16 4 H V v průběhu požadavku vytápění za poslední 4 hodiny byl kotel pro vytápění v provozu méně než 20 minut 55 4 L V zkrat senzoru 13 /23 4 P V pojistný senzor nemá kontakt 8 /13 /24 4 U V zkrat senzoru natápěcí teploty 14 /23 4 Y V senzor natápěcí teploty nemá kontakt 8 /14 /24 5 Komunikace 5 A V vnitřní porucha komunikace UBA 52 5 C V indikace připojení ručního terminálu 46 /52 5 F V odpojení ručního terminálu při funkci 47 /52 5 Y V vnitřní porucha komunikace UBA 52 6 Kontrola zapálení 6 A V není detekován ionizační proud po zapálení - plamen nezapálil: žhavicí svíčka nežhaví, ventilátor pracuje 25 - plamen nezapálil: žhavicí svíčka žhaví, ventilátor nepracuje 19 / 35 - plamen nezapálil: žhavicí svíčka žhaví, ventilátor pracuje 26 /27 /28 /29 - plamen zapálil: plamen zhasne při zvýšení otáček ventilátoru 28 /29 / 53 6 C V indikace ionizačního proudu po skončení požadavku topení 34 /53 6 H B ionizační proud zmizí ihned po zapálení 26 /28 /29 6 L B ionizační proud zmizí při hoření 26 /28 /29 Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 26

27 4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED pracovní servisní stav kotle / příčina / kód kód stav instalace řešení 7 Napájení 7 A V vysoké (> 246 V~) nebo nízké (< 187 V~) napájecí napětí 39 7 C V zmizí napájecí napětí při poruše nebo po krátkém resetu 30 7 F V vadný UBA nebo pojistka F3 31 /39 7 H B vnitřní porucha UBA automatu 39 7 L B vnitřní porucha UBA automatu 39 8 Přívod plynu 8 Y B Připojení spínače tlaku plynu je vadné nebo odpojené 36 9 Systém 9 A V vnitřní porucha UBA automatu 39 /53 9 C V modul KIM nebo jeho připojení je vadné 37 9 F V vnitřní porucha UBA automatu 41 9 H V vnitřní porucha UBA automatu 41 9 L V vadný plynový ventil, připojení ventilu nebo vadný UBA 38 /39 /49 /53 9 P B vnitřní porucha UBA automatu nebo regulace ModuLine 39 /53 9 U V modul KIM nebo jeho připojení je vadné 37 E Systém E A V vnitřní porucha UBA automatu 39 /53 E C V vnitřní porucha UBA automatu 39 /53 E F V vnitřní porucha UBA automatu 39 /53 E H B vnitřní porucha UBA automatu 39 /53 E L V vnitřní porucha UBA automatu 39 /53 E P V UBA a modul KIM jsou nekompatibilní 37 /39 nic nic Bez údaje na displeji 39 /40 /48 /50 /53 B V pracovní kód servisní kód - porucha bez požadavku zásahu obsluhy. UBA automat se pokusí poruchu sám opravit. - porucha vyžadující obsluhu. UBA musí být ručně vyresetován a určena závada. - vždy viditelný na displeji kotle - viditelný po stlačení tlačítka Servis Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 27

28 4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED Příčiny poruch a odstranění příčina popis poruchy a možná řešení 1 Vadně připojený pokojový termostat. 2 Pokojový termostat nevypíná. Vadný pokojový termostat. Vadná kabeláž (zkrat) pokojového termostatu. Svorky 1 a 2 jsou propojeny vodivou spojkou. Jsou připojeny dva pokojové termostaty, jeden z nich požaduje trvale topit. 3 Bojlerový senzor je zkratován nebo vadný. Zkontrolujte připojení a funkci senzoru. 4 Bojlerový senzor je bez elektrického kontaktu. Vadné propojení bojlerového senzoru. 5 Třícestný ventil se nepřepíná. Vadný kontakt nebo přerušený kabel. Špatně namontovaný konektor třícestného ventilu. 6 Netěsnost přepínacího ventilu vlivem znečištění nebo opotřebení. Třícestný ventil je obráceně namontován. Zablokované ruční přepnutí třícestného ventilu ve střední poloze. Špatný kontakt elektrického připojení třícestného ventilu. 7 Pokojový termostat je špatně nastavený (urychlovací odpor). Špatný kontakt připojení zap./vyp. termostatu. Pokojový termostat je špatně přizeměn (pokud to konstrukce vyžaduje). Pokojový termostat je vadně obsluhován, kotel rychle zapíná a vypíná. 8 Senzor je vadný nebo špatně připojený. Zkontrolujte a změřte odporovou charakteristiku. 9 Potenciometr natápěcí teploty na UBA je nastaven na nízkou teplotu. 10 Příliš velký odpor v topné soustavě, např. uzavřené termostatické ventily nebo zavzdušněná soustava či rozvod TUV. 11 Zapnutý testovací spínač na UBA do testovací polohy, přepněte na Málo otevřených radiátorů. Výkon kotle je vzhledem k soustavě příliš velký, přizpůsobte výkon kotle. 13 Vadný Safety senzor nebo mimo rozsah nebo je znečištěný. Zkontrolujte připojení a funkci senzoru. 14 Termostat natápěcí teploty je vadný, mimo rozsah, znečištěný. Zkontrolujte připojení a funkci senzoru. 15 Čerpadlo nemá napětí, vadná kabeláž, je zaseklé nebo vadné. Konektor k čerpadlu na UBA je vadně namontován. Vadné čerpadlo, vyměňte jej. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 28

29 4. DIAGNOSTICKÝ PŘEHLED příčina popis poruchy a možná řešení 16 Malý tlak v topné soustavě, dopusťte vodu do instalace. 17 Nastaven výkon 11 kw vyjmutím spojky na automatu UBA. Vložte spojku zpět. Nastaven nízký výkon kotle potenciometrem na UBA. Ventilátor se točí pouze s nízkými otáčkami. Zkontrolujte ventilátor a UBA. 18 Velký odpor nebo nečistoty v systému přívodu vzduchu, zkontrolujte přívod vzduchu, případně odvod spalin, čistotu hořáku a výměníku. 19 Zkontrolujte ventilátor, konektory, KIM modul a pojistky na UBA. 20 Nízko nastavená ekvitermní křivka regulace, změňte její nastavení. 22 Pojistka F2 na UBA je defektní, zkrat v kabeláži plynového ventilu. Zkontrolujte el. zapojení el.mag. ventilu a jeho správnou funkci. 23 Zkontrolujte kabeláž, připojení čidel a konektory. Zkontrolujte UBA (výměnou za novou). 24 Zkontrolujte kabeláž, připojení čidel a konektory nejsou-li rozpojeny. Zkontrolujte UBA (výměnou za novou). 25 Přívody pro žhavicí elektrodu jsou vadné nebo je špatný kontakt. Zkontrolujte odpor žhavicí elektrody, má být mezi 50 a 300 Ohmy. V případě potřeby vyměňte žhavící elektrodu. Vadná pojistka F1 na UBA. 26 Nastavte správně poměr plyn / vzduch. 27 Zkontrolujte napětí 24V na plynovém ventilu při zapalovací fázi. 28 Zkontrolujte vstupní tlak plynu. Při maximálním výkonu má být min. 18 mbar (lépe 20 mbar). Zkontrolujte poměr plyn / vzduch při min. a max. výkonu kotle. 29 Zkontrolujte propojení zemnících vodičů (zelenožluté). Zkontrolujte připojení ionizační sondy. 30 Zkontrolujte síťové napětí při provozu (230V~). Zmáčkněte tlačítko Reset, dokud se na displeji neobjeví r. 31 Zkontrolujte okruh napětí 24V~ (třícestný ventil na UBA) na zkrat. Zkontrolujte stav pojistky F3 na UBA. 32 Zkontrolujte dvojité propojení na pravé straně svorkovnice na svorkách 2,6,9, Zkontrolujte vstupní tlak plynu při plném výkonu. Pro zemní plyn by měl být vstupní tlak plynu při plném výkonu >18 mbar lépe >20 mbar. 34 Plynové ventily nezavírají dobře. Pokud naměříte na ventilech větší napětí než 20V~ v době, kdy mají být zavřené, vyměňte UBA. Zkontrolujte okruh ionizačního proudu. Při dobrém UBA a ionizačním okruhu vyměňte plynový el.mag. ventil. Návod k instalaci a použití Nefit HR (C) Economy 29

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Nefit EcomSolar solární energetické systémy

Nefit EcomSolar solární energetické systémy Nefit EcomSolar solární energetické systémy Solární bojler je zařízení pro ohřev teplé vody, stejně jako klasický bojler, průtokový ohřívač nebo kombinovaný kotel. Použitá energie však není ani spalování

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

kondenzační kotle THR

kondenzační kotle THR kondenzační kotle THR 4 0 8 8 6 9 7 7 6 9 4. kotel THR. radiátor (topný systém). uzavírací kohout 4. výstup ÚT. zpátečka ÚT 6. pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 7. přívod studené vody 8. výstup TUV

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

MPT II. Modul podlahového topení

MPT II. Modul podlahového topení Modul podlahového topení Pro kotle typové řady NIAGARA Delta, AMPHORA Delta, NIAGARA Green Návod k montáži, seřízení a obsluze MPT pro topení a zásobník Výkon do podlahy maximálně 10,5 kw OBSAH POKYNY

Více

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP

BRG 15/6 15/7 BWS COMPACT CW COMPACT HYGIENE MONIER GROUP ČERPADLOVÁ SKUPINA BRG 15/6 A 15/7 ČERPADLOVÁ SKUPINA SOLÁR. ZÁSOBNÍKU BWS COMPACT A CW COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Obsah / Obecné pokyny / Technické

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. ecotec pro ecotec plus ecotec exclusiv W ecotec pro W ecotec plus Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S ecotec, W ecotec

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY

Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou. Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY PRÍRUČKA K MONTÁŽI A OBSLUHE CAESAR 14 Star Nástenný plynový prietokový ohrievač TÚV s uzatvorenou spaľ ovacou komorou Výrobca: IMMERGAS, Via Cisa Ligure 95, 420 41 BRESCELLO (RE), ITALY Dovozca a servisný

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení: VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku therm PRo 14 XZ, txz therm 20 LXZ, tlxz therm 28 LXZ, tlxz therm 20 LXZe.A, tlxze.a therm 28 LXZe.A therm PRo 14 KX, tkx therm 28 LXZ.A 5, tlxz.a 5 therm 20 LXZe.A

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla

VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla VIESMANN VITOTRANS 100 Deskový výměník tepla List technických údajů Obj. čísla a ceny: viz ceník VITOTRANS 100 Typ PWT Pro předávací stanice zásobovacích tepelných sítí, k oddělování systémů v topných

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění.

Instalace Princip činnos Provoz Servis. Všestranná péče o topnou vodu. SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. SWISS MADE Všestranná péče o topnou vodu SorbOx je revoluční zařízení pro energe cky účinné vytápění. Čtyři funkce v jednom Demineralizace topné vody zabraňuje tvorbě vodního kamene. Odstraňuje kyslík

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.19 Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem GEPARD v.9 Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kotlů: GEPARD XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem způsob odvodu

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw

VIESMANN VITOCAL 300/350. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCAL 300 VITOCAL 350. země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw VIESMANN VITOCAL 300/350 tepelné čerpadlo země/voda 6,4 až 32,6 kw voda/voda 8,4 až 43,0 kw List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 11 VITOCAL 300 Typ

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy

Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy CGG-2-18/24 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 2 Bezpečnostní pokyny / Normy a předpisy 5 3 Konstrukce kotle 4 Konstrukce kotle manostat vzduchu spalinový ventilátor s reguláciou otáčok zberač spalín

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E

P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E P L Y N O V É N Á S T Ě N N É K O T L E O B S L U H A P R O J E K C E M O N T Á Ž S E R V I S OBSAH Důležitá upozornění... 3 Charakteristika kotle... 3 Technická data... 4 Instalace... 5 Předpisy pro projektování,

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Stacionární plynový kotel pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v nerezovém bojleru

Stacionární plynový kotel pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v nerezovém bojleru NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Stacionární plynový kotel pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v nerezovém bojleru HERCULES 27 Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY 460 06 LIBEREC 6 Via Cisa Ligure

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

B e r g e n A q u a S i l v e r

B e r g e n A q u a S i l v e r Instalace a údržba kotle Bergen Aqua Silver B e r g e n A q u a S i l v e r Plynový kondenzační kotel Bergen Aqua Silver 24s Bergen Aqua Silver 24/28c Bergen Aqua Silver 30/34c Bergen Aqua Silver 34/39c

Více

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn Kotel na peletya zplynování dřeva ATMOS DC15EP, DC 18SP, DC 25SP, DC32SP Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety, zemní plyn a extra lehký topný olej

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01)

Návod k obsluze. Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Návod k obsluze Plynový závěsný kotel NOVASTAR ZS/ZW 23-1 AE 23/31 ZS/ZW 23-1 KE 23/31 6 720 607 197 CZ (04.01) Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Použité symboly 3 1 Přehled obsluhy 4 2 Uvedení do provozu

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw. platný od dubna 2015. www.alpha-innotec.cz ČESKÁ REPUBLIKA Ceník tepelných čerpadel země/voda 4,7 až 31,8 kw platný od dubna 2015 www.alpha-innotec.cz Přehled tepelných výkonů přehled tepelných čerpadel podle tepelného výkonu alterra tepelná čerpadla

Více

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla

Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Nabídka dodávky a instalace švédského tepelného čerpadla Vytápění, ohřev teplé vody a řízené větrání se zpětným ziskem energie v rodinném domě tepelným čerpadlem NIBE SPLIT SET 1 Objednatel: Petr Novák

Více

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ

Elektrický zásobníkový ohřívač. Návod k montáži a obsluze CZ Elektrický zásobníkový ohřívač VZ Návod k montáži a obsluze CZ Návod k montáži a obsluze CZ Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, že jste se stal majitelem českého výrobku, jehož parametry uspokojí požadavky

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. 01 - Vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH. Stavba: Objekt: KSO: IČ: DIČ: Projektant: DIČ: Poznámka: 0,00 0,00 0,00 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 01 - Vytápění KSO: Místo: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena s DPH

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY

ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY. termo. Q-termo: TREND ENERGY ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY termo Q-termo: OBSAH Malé elektrické zásobníkové ohřívače vody...4 Elektrické zásobníkové ohřívače vody vertikální...5 Elektrické zásobníkové ohřívače vody horizontální...5 Kombinované

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu KONVEKTOMATY INJEKČNÍ MODELY HEI - 6/11 HEI - 10/11 1. INSTALACE 1.2. Rozměry HEI - 6/11 A: Přívod měkké vody RG 3/4 B: Hlavní odpad RG 1 C: Bezpečnostní

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw

Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw Kaskádové kotelny - výkon do 1440 kw ekonomika technologie komfort Co je kaskádová kotelna Thermona systém zapojení několika menších kotlových jednotek do jednoho celku pro vytápění a přípravu teplé vody

Více

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz

Návod na montáž FWM15i/30i www.solarpower.cz Návod na montáž FWM5i/30i www.solarpower.cz Bezpečnostní pokyny Prosím přečtěte si pečlivě návod k instalaci, než produkt uvedete do provozu. Předejdete tím poškození systému, které by mohlo vzniknout

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná technologie Okolní vzuch Ventilátor Rotační kompresor Topná

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60.

Popis funkce. Obsluha. Laddomat 21 má za úkol... Provozní fáze. Spuštění. Samovolná cirkulace Technické údaje Laddomat 21-60. Popis funkce Laddomat 21 má za úkol......zajistit, aby po zátopu kotel rychle dosáhl vysoké provozní teploty....během nabíjení zahřívat studenou vodu ze zásobníku až ke dnu kotle, aby kotel nezkorodoval

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU!

ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ROZDĚLOVAČ ENGINE POWER NEREZ 7-RYCHLOSTNÍ VÝKON! JEDINÝ NA TRHU! ENGINE POWER NEREZ SESTAVA ROZDĚLOVAČE PRO KOMBINACI PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ S RADIÁTOROVÝM INTELIGENT VARIO 7 TEPLOMĚR UZÁVĚR PRO JEDNOTLIVÉ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13

NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE. 00334553-1. vydání - 03/13 00334553-1. vydání - 03/13 NÁVOD K POUŽITÍ PRO UŽIVATELE CZ Obsah OBSAH 1 Symboly použité v návodu... 2 2 Správné použití zařízení... 2 3 Úprava vody... 2 4 Informace poskytované uživateli... 4 5 Bezpečnostní

Více

Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů

Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů Manuál na obsluhu zařízení Teplovodní kotel 20-75 kw pro všechny typy lehkých olejů, odpadních a středně těžkých olejů POWERKRAFT BOIL Majitelem výrobků řady POWERKRAFT je společnost Bohemian Oil s.r.o.

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA. Inverter. Zelená úsporám. Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Na tyto produkty můžete získat dotaci z programu Zelená úsporám Inverter TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění ekologicky šetrná

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více