Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů"

Transkript

1 Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

2 Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň hladin oceánů se mění v závislosti na výskytu gravitačních anomálií v zemském nitru - mořská hladina u Sri Lanky 104 m, u Nové Guinei +74 m - v Atlantském oceánu rozdíly až 118 m Změny mořské hladiny v kvartéru nutno interpretovat v regionálně omezeném kontextu.

3 Rozdíly ve výšce hladiny Atlantského oceánu Ehlers, 1996

4 Oscilace mořské hladiny 1. Oscilace relativní - tektonické pohyby - okraje litosférických desek - izostaticképohyby - způsobeny váhou ledovcových štítů (glaciizostáze) - největší poklesy a výzdvihy v blízkosti centra ledovcového štítu 2. Oscilace absolutní (eustatické) - dlouhodobé - rozpínání oceánského dna - krátkodobobé - narůstání a odtávání ledovcových štítů (glacieustatické pohyby mořské hladiny) - Th/U datování fosilních korálových útesů a jeskynních karbonátů v oblasti Bermud zdokumentovány glacieustatické oscilace pro období posledních 250 ka - nejlépe znám vzestup mořské hladiny v důsledku poslední deglaciace

5 Výška mořské hladiny během posledních 250 ka a výzdvih na konci posledního glaciálu Lowe, Walker, 1997

6 Význam studia oscilací mořské hladiny - možno odvodit klimatické změny - změny objemu ledu v globálním měřítku - data pro modelování ledovcových štítů a chování kůry v důsledku izostáze - rekonstrukce morfologie pobřeží - sekvenční stratigrafie

7 Pohyby zemské kůry v důsledku glaciizostáze Wilson et al., 2000

8 Glaciizostatický výzdvih Roberts, 2014

9 Vývoj Baltského moře v důsledku poslední deglaciace Walker, Bell, 2005

10 Složení hlubokomořských sedimentů - terigenní materiál - písek až jíl transportovaný turbidity, dnovými proudy, eolicky, ledem (Heinrichovy vrstvy) - biogenní materiál - hlubší části oceánů, hlubokomořské kaly tvořené vápnitými a křemitými schránkami mikroorganizmů žijících v mořské vodě

11 Sedimentační procesy v mořském prostředí Wilson et al., 2000

12 Distribuce sedimentů v oceánech Wilson et al., 2000

13 Distribuce sedimentů v Atlantském oceánu v průběhu posledního glaciálu Ehlers, 1996

14 Biogenní a klastická složka hlubokomořských sedimentů Lowe, Walker, 1997

15 Heinrichovy vrstvy Wilson et al., 2000

16 Degradace ledovcového štítu Wilson et al., 2000

17 Posuny polární fronty v s. Atlantiku Wilson et al., 2000

18 Interstadiály a Heinrichovy události zaznamenané v Grónském ledu Wilson et al., 2000

19 Vápnité schránky foraminifer a kokoliti Lowe, Walker, 1997

20 Lení teploty hladin oceánů

21 Wilson et al., 2000

22 Změny teploty oceánů podle společenství foraminifer Wilson et al., 2000

23 Změny morfologie foraminifer v závislosti na klimatu Wilson et al., 2000

24 Izotopický záznam v hlubokomořských sedimentech - mnoho mořských organizmů vytváří karbonátové schránky, při tvorbě karbonátu berou kyslík z mořské vody 18 O/ 16 O ve schránkách mořských mikroorganizmů odráží 18 O/ 16 O v mořské vodě v době vzniku schránky - variace izotopů O v mořské vodě = výsledek frakcionace - vlivem odpařování mořské vody (lehčí H 16 2 O molekuly se odpařují a těžší H 18 2 O molekuly se hromadí ve vodě (je izotopicky těžší) - během glaciálů se v ledovcích hromadí více 16 O mořská voda obsahuje více H 18 2 O (je izotopicky těžší) - během interglaciálů tají ledovce zvýšený přísun H 16 2 O zpět do moří

25 - v přírodním prostředí je 18O/16O = 1:500 (18O tvoří 0,2%) - měří se 18O/16O ve schránkách bentických a planktonních foraminifer v kalcitových schránkách mořských mikroorganizmů se neměří absolutní 18O/16O, ale relativní odchylka 18O vůči standardu - standard pro karbonáty PDB (Pee Dee Belemnite) - SMOW = PBD + 0,2%

26 Lowe, Walker, 1997 Změny izotopického složení mořské vody

27 Variace objemu ledu a izotopické složení foraminifer Rapp, 2009

28 Izotopické složení foraminifer a rozšíření kontinentálního zalednění Wilson et al., 2000

29 Izotopické variace a glaciály Lowe, Walker, 1997

30 Izotopické variace v průběhu posledního klimatického cyklu Wilson et al., 2000

31 Změny teploty hladiny oceánů na konci posledního glaciálu a v holocénu Wilson et al., 2000

32 Korelace mořského a ledovcového proxy záznamu Rapp, 2009

33 Izotopová stratigrafie hlubokomořských sedimentů (izotopová stádia) - stratigrafické rozdělení jednotlivých vrtných profilů, korelace v globálním měřítku - záznam 18 O z hlubokomořských sedimentů = záznam globální paleoglaciace

34 Korelace izotopického záznamu Lowe, Walker, 1997

35 Izotopický záznam pro období čtvrtohor Wilson et al., 2000

36 Limity izotopického záznamu 18 O/ 16 O - stupeň rozlišení - závisí na sedimentační rychlosti - promíchání sedimentů - bioturbace, turbiditní proudy hiáty - porušení izotopické rovnováhy mezi karbonátem a mořskou vodou - některé foraminifery nesráží kalcit v rovnováze s vodou - některé foraminifery sráží kalcit v různé hloubce během života jedinci v různém stádiu dospělosti mají různý 18 O/ 16 O - rozpouštění karbonátu - mnoho kalcitových schránek odumřelých organizmů se rozpustí, než dopadne na dno moře - karbonátová kompenzační hloubka (CCD, v hloubce 3-5 km) pod ní se rozpouští téměř všechen CaCO 3

37 Izotopický záznam kyslíku z hlubokomořských sedimentů - velmi významný zdroj dat o paleoteplotě mořské vody, cyklech glaciál/interglaciál, měnícím se objemu ledu a glacieustatických pohybech mořské hladiny.

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

Činnost jezer a moří

Činnost jezer a moří Činnost jezer a moří jezera Těleso stojaté vody, které nekomunikuje se světovým oceánem (okrajová moře) žádným způsobem ani podzemní vodou Není definováno velikostně Není definováno typem vody Vztah tvaru

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část

Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část Arktida je severní polární oblast ohraničená přibližně izotermou 10 C průměrné teploty v nejteplejším měsíci. Zahrnuje Severní ledový oceán a část severního pobřeží Evropy, Asie a Severní Ameriky o rozloze

Více

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy

MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU. Změna klimatu 2007: Fyzikální základy MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Fyzikální základy Příspěvek Pracovní skupiny I ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí pro politické představitele

Více

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2?

Co to vlastně je geologické ukládání CO 2? Co to vlastně je geologické ukládání? Zodpovědné využívání fosilních paliv Odstranění hlavního zdroje skleníkových plynů Vrácení uhlíku zpět do podzemí Poskytnutí času potřebného pro rozvoj energetických

Více

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy

Abiotické složky prostředí. Základní pojmy Přehled GMH Seminář z biologie Základy ekologie Ekologie je věda, která se zabývá studiem vzájemných vztahů mezi organismy a prostředím (včetně vztahů mezi organismy navzájem). Základní pojmy biotop (stanoviště,

Více

Vliv klimatických změn na Arktickou oblast

Vliv klimatických změn na Arktickou oblast 22 v zorném poli geografů Vliv klimatických změn na Arktickou oblast V Arktické oblasti se nejvýrazněji uplatňuje změna klimatu na Zemi se všemi důsledky, které postupný nárůst teplot vzduchu doprovázejí.

Více

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY V posledních 400 tisících letech nebylo zemské klima nikdy příliš stabilní a teplá období se střídala s ledovými dobami v cyklech s periodou kolem 100 až 130 tisíc let. Podle

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné)

Během chladnutí začínají krystalovat minerály. Jednotlivé minerály krystalují podle svého bodu tuhnutí (mění se kapalné skupenství v pevné) VZNIK NEROSTŮ A STRUNZŮV MINERALOGICKÝ SYSTÉM Krystalizace z magmatu Vetšina minerálů vzniká v nitru Země za teplot 900-1300 C a vysokého tlaku. Za takových podmínek existuje žhavá silikátová tavenina

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot

NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY. Petr Skřehot NAUČTE SE ČÍST ZE SYNOPTICKÉ MAPY Petr Skřehot 1 Obsah 1. Synoptické mapy... 3 2. Vzduchové hmoty poslové z dalekých krajů... 4 3. Fronty a čáry instability... 5 4. Cyklogeneze... 8 5. Regenerace cyklóny...

Více

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež

Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež 1 Změna klimatu O co vlastně jde? Úvod do problematiky pro mládež Europe Direct je služba, která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka (*): 00 800 6 7 8 9 10

Více

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část..

Obsah 3 Geologické, inž.geologické a hydrogeologické hodnocení jednotlivých báňských oblastí. 3 3.1 Sokolovská pánev západní a východní část.. strana ៧匷. ydr d í j d t vý áň ý tí.. 匷 匷 v á 匷á v 匷á 匷 d í vý d í თ呗á t.. 3.1.1 Přehled geologie sokolovské pánve. 3 3.1.2 Formování sokolovské pánve (stratigrafie, petrografie) 4 3.1.3 Všeobecná hydrogeologická

Více

Osamocená neštěstí nemusejí být smrtící. Ale jejich kombinace ano. téma

Osamocená neštěstí nemusejí být smrtící. Ale jejich kombinace ano. téma Nemocné moře Od dob kolonizace Afriky si státy nedělily území takového rozsahu jako dnes. Jenže oceány, o které se hraje, jsou v žalostném stavu a nutně potřebují pomoc. RESPEKT.CZ 43 téma Dlouho to vypadalo,

Více

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření

Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Odhad dopadů klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR a možná adaptační opatření Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Magdalena Mrkvičková, Stanislav Horáček, Adam Vizina, Oldřich Novický, Renata Fridrichová

Více

Geologická činnost vody 1 Třetinové pravidlo tzv. koloběh vody (1/3 srážek s vypaří, 1/3 se vsákne a 1/3 steče) Dešťové srážky: dešťová eroze - ron v málo zpevněných horninách vznikají: ronové rýhy výmoly

Více

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice

Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Modelování vlivu klimatických změn na hydrologický režim v České republice Ladislav Kašpárek Scénáře klimatické změny jsou používány podle doporučení Mezinárodního

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická

Výbor - Téma. Komise pro udržitelný rozvoj. Klimatická Výbor - Téma Komise pro udržitelný rozvoj Klimatická změna KLIMATICKÁ ZMĚNA 1. Úvod Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují jedno z klíčových témat současné environmentální politiky, protože

Více

Vznik a vývoj nivy z pedogeografického hlediska

Vznik a vývoj nivy z pedogeografického hlediska Vznik a vývoj nivy z pedogeografického hlediska luděk šefrna 1. Úvod Mnoho definic nivy z pedologického hlediska vychází z charakteristiky půdního krytu nivy a základních půdotvorných procesů, které v

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

Nastuduj následující text

Nastuduj následující text Nastuduj následující text Hlavní vulkanickou zónou planety je pacifický "Kruh ohně" které je vázán na okraje tichomořské desky a desky Nasca. Zde se nachází 2/3 všech činných sopek Země. Jedná se především

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA

HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové V Ý Z K U M N É P R O J E K T Y GRANTOVÉ SLUŽBY LČR Souhrn projektu HARMONIZACE VZTAHU POPULACE BOBRA EVROPSKÉHO A STAVU PROSTŘEDÍ Řešitel Institut ekologie

Více

Vznik života na Zemi

Vznik života na Zemi Gymnázium Tachov, seminář 28. června 2002 Vznik života na Zemi Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Vznik života na Zemi bezesporu patří k největším záhadám přírodních věd. Současné teorie vyvolávají

Více