OBSAH. Videokurz na DVD 9 Úvod 11 Plavba oceánem, aneb rychlé mapování osobnosti 15. Čtyři základní osobnostní typy inspirované Timothym Learym 19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Videokurz na DVD 9 Úvod 11 Plavba oceánem, aneb rychlé mapování osobnosti 15. Čtyři základní osobnostní typy inspirované Timothym Learym 19"

Transkript

1 OBSAH Videokurz na DVD 9 Úvod 11 Plavba oceánem, aneb rychlé mapování osobnosti 15 Ocean 16 Čtyři základní osobnostní typy inspirované Timothym Learym 19 Primární osobnostní rysy 21 Charakterové rysy 24 Vztahové styly 37 Pružnost je důležitý klíč ke komunikaci 39 Nedůvěřila, Mocislav Urputný, Jenomjája Sebestředná a ti další 41 Nedůvěřila 42 Mocislav 46 Jájaja 49 Drsoň 53 Slaboň 58 Důvěřivka 63 Lidumil 68 Ideála 73 Extrovert nebo introvert 79 Test temperamentu 80 Vztahy mezi různými typy temperamantu ve vztahu nadřízený a podřízený 86 Typy lidí, se kterými si nemusíme vědět rady 95 PODIVÍN nepřístupný typ 96 BOJÍNEK úzkostný typ 98 OBRANÁŘ úzkostně agresivní typ 100 NÁFUKA narcistně agresivní typ 102 HRUBEC bezohledně agresivní typ 104

2 6 Obsah HEREC histrionský typ 106 PUNTIČKÁŘ pedanterní typ 108 Pozitivní manažerské techniky a styly vyjednávání 111 Test taktické strategie 114 Role lidí v týmu 117 Dotazník týmových rolí 118 Popis týmových rolí 122 Poznávání druhých a vedení rozhovoru 131 Hodnocení pracovníků 147 Zásady, které by měly být dodržovány při hodnocení: 148 Hodnocení pracovníků 148 Metody hodnocení pracovníků 149 Hodnocení vedoucích pracovníků 150 Typy lidí, manažerský přístup a motivace 153 Lenoch versus pracant aneb známá teorie X & Y 154 Typy lidí podle teorie potřeb 155 Typologie lidí podle motivačních faktorů: 157 Tato část vám pomůže: 161 Typy lidí z hlediska asertivity 165 Dotazník asertivity 166 D S V 168 Mapa asertivity 170 Charakteristika asertivního jedince 173 Charakteristika pasivního jedince 174 Charakteristika agresivního jedince 175 Deset asertivních práv a manipulačních pověr 177 Emoce a lidské typy 179 Pruďas výbušník 180 Všedružil kamaradský 182 Stejskal zdravotní 184 Zoufalka ponurá 186 Nerviq zlostný 189 Miroslava klidná 191 Tvrďák necita 193

3 Obsah 7 Konflikty a typologie jejich řešení 195 Praktické rady k řešení konfliktů 196 Styly vedení 201 Účinnost vedení 203 Typy vedoucích 209 Maloneova přikázání o vedení 215 Přesvědčování a ovlivňování 217 Typologie podle M. C. Cipolla 225 Přehled pojmů k problematice psychologie osobnosti 231 Přehled pojmů k problematice psychologie osobnosti 232 1) Pojem osobnosti, definice, základní teorie 233 2) Vlastnosti osobnosti 234 3) Schopnosti, dovednosti, vlohy 234 4) Dynamika osobnosti 237 5) Temperament 237 6) Charakter 241 7) Zájmy a postoje 242 8) Hodnotová orientace osobnosti 243 9) Ego obranné mechanismy (dále EM) 245 Pár slov místo závěru 249 Seznam použité a doporučené literatury 251 Rejstřík 255

4 11 ÚVOD Pokud jste sáhli po této knize, zajímají vás nejspíš druzí lidé, toužíte po sebepoznání nebo jste v pozici, kde druhé lidi vedete. A pak pro vás bude jistě zajímavé mít nějakou kuchařku, která vám poskytne inspirace, jak druhé poznávat, jak jim rozumět, co od nich čekat a jak s nimi jednat. Od pradávna lidé touží porozumět druhým. Někdy proto, aby vzájemné soužití zlepšili, jindy proto, aby na toho druhého vyzráli, nebo dokonce proto, aby našli nejlepší způsob, jak se toho druhého zbavit. Zkrátka, touha vyznat se v druhých a také v sobě je velmi dávná. A také touha umět jednat s různými typy lidí. Obě jsou přítomny dodnes. Navíc v době, kdy praštit někoho bez následků je podstatně složitější než ve středověku, vzrůstá potřeba umět se domluvit. A lépe se domluvíme, když si rozumíme. Psychologie 20. století se snažila dát podobným snahám vědecký rozměr. Člověka v celé jeho šíři a pestrosti začala nazývat osobností. Vymyslela řadu postupů a metod, jak osobnost poznávat, popisovat a určovat, někdy také škatulkovat. Mezi stále oblíbené metody patří různé dotazníky a testy. Jsou mezi nimi metody důstojné, ale i takové, které budí úsměv. Často právě tím, že člověka chápou velmi schematicky a dost naivně. Na druhé straně někdy toužíme právě po schématech a zjednodušeních. Dokonce pro některé lidi to může být bezpochyby ten nejlepší vstup do oblasti přemýšlení o sobě i o druhých. Tato knížka nabízí několik schémat, jak přemýšlet o druhých. A nabízí také drobné návody, jak jednat s různými typy osobností. Ale berte je prosím s rezervou a jen jako inspiraci. Reálný život je naštěstí daleko pestřejší, složitější a dobrodružnější. Navíc stále platí, že pozorné naslouchání druhým i sobě, pozorování a citlivé vnímání je mnohem lepší nástroj pro poznání druhých než tucty testů. A nyní k samotné knížce. Tvoří ji sedmnáct oddělených kapitol, které se však obsahově prolínají. V první kapitole najdou nedočkavci velmi rychle přehledný a stručný popis osobnosti. Získají tak rychlé informace i možnost k prvnímu přemýšlení o sobě a druhých. Druhá část je věnována rozdělení lidí, které vychází z myšlenkového odkazu Timothyho Learyho, slavného amerického psychologa, který předtím než se ponořil do pečlivého studia LSD, vytvořil dodnes užívaný dotazník interpersonální diagnózy, a byl profesorem na Harvardu. Čtyři obecné typy, které najdete v této kapitole, jsou dobrým východiskem pro základní přemýšlení o pracovnících, klientech, lidech kolem nás i o sobě. Ve třetí části najdete různé typy, které lze běžně potkat. Jde o jeden ze způsobů, jak uvažovat o lidských typech. Jejich pojmenování je třeba brát jako nadsázku, která opět připomíná, že chtít nacpat lidi do škatulek je směšné. Najdete i otázky, které vám mohou být inspirací

5 12 Kapitola XX při sebepoznání. Najdete příklady chování jednotlivých typů v různých situacích. Součástí textu je také stručný návod, jak s jednotlivými typy jednat. Čtvrtá kapitola je věnována temperamentu velmi důležité vlastnosti osobnosti, která mnohdy ovlivňuje osobnost jako celek. Ovlivňuje také to, jak jednáme s druhými, jak je vnímáme. Můžete si zjistit, jak jste na tom s temperamentem vy. Jak asi působíte na druhé, s kým se vám bude jednat dobře a s kým to může být problém. Pátá část se zamýšlí nad typy, které v běžném kontaktu mnoha lidem působí těžkosti. Jsou to typy svérázné. Tak jak jsou v této části vykreslené, je asi v reálném životě nepotkáte. Spíš se setkáte s jejich směsicemi. Ale i v tom případě vám mohou být užitečná doporučení, jak s nimi jednat. Šestá kapitola nabízí typologii lidí podle strategie, kterou volí v situaci konfliktu. Sebepoznání v této oblasti je pro člověka na manažerské pozici nezbytné. Sedmá kapitola se věnuje problematice týmových rolí. Je známé, že týmy jsou pro některé úkoly efektivnější než běžná firemní struktura. Časté je využití prvků týmové práce ve fungování firmy obecně. Potom je znalost týmových rolí důležitá jak pro sestavení týmu, tak pro případné odhalování a odstraňování poruch. Osmá kapitola nabízí lidem na manažerské pozici ochutnávku z poznávání druhých pomocí strukturovaného rozhovoru. To nás poměrně logicky přenese do uvažování o hodnocení lidí. Krátkou inspiraci a užitečné sebepoznání nabízí devátá část knihy. V desáté kapitole se zamyslíme nad typologií lidí z hlediska manažerského přístupu. Do jisté míry jde o dobré východisko pro přemýšlení, jak motivovat druhé i sebe. Navíc mnoho manažerů je nejen ve vedoucí pozici, ale i v podřízené jinému manažerovi Jedenáctá kapitola zkoumá typy lidí z hlediska asertivity. Asertivita je jednou ze základních komunikačních dovedností. A také zde najdeme typologii lidí. Minimálně lze rozlišit asertivního, pasivního a agresivního jedince. Tato kapitola je vhodná zejména pro sebepoznání. Dvanáctá část se věnuje rozdělení, které zohledňuje vliv lidských emocí na vnímání světa. Typy jsou opět pojmenovány s nadsázkou. A také zde najdete otázky k zamyšlení nad sebou samými. Ve třinácté kapitole se stručně podíváme na styly řešení konfliktů. I zde najdete materiál k sebepoznání. Čtrnáctá kapitola nabízí typologii manažerů podle stylu vedení lidí. Součástí je rovněž materiál pro sebepoznání. V patnácté kapitole navazuje téma rozdělení lidí podle stylu přesvědčování, který používají lidé, když chtějí ostatní získat na svoji stranu. Jako poslední typologickou inspiraci si dovoluji v šestnácté kapitole zařadit text Jiřího Drašara. Věnuje se zákonům lidské stupidity dle Carla Marii Cippoli a rozdělení lidských typů z tohoto hlediska. Dovoluji si souhrn různých typologií, které jste nalezli v této knize zakončit zdánlivě nevážně. To proto, abychom nebrali tyto inspirace jako dogma. Ale také abychom si připomenuli, že humor, nadsázka a pohled z odstupu otevírají nové obzory.

6 Úvod 13 Závěrečná sedmnáctá kapitola nabízí souhrn pojmů, které se vztahují k problematice psychologie osobnosti a struktury osobnosti. Jde o přehled encyklopedické povahy, který byl čerpán z různých zdrojů včetně internetu. Budu rád, když vám tato kniha poslouží jako malý kousek cesty k lepšímu porozumění sobě i druhým lidem. K uvědomění, jak je lidská osobnost pestrá, rozmanitá, tajemná i krásná. Mým přáním je, aby vám tato knížka trošku pomohla v osobním i pracovním životě. Možná jenom tím, že si uvědomíte, jak jsou lidé různí, že s každým je třeba jednat nějak jinak. A že testy jsou zábavné, ale omezené. Člověk je bohatší.

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci

Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Kompetenční model jako nástroj řízení v organizaci Magisterská diplomová práce Autor: Bc. Zdeňka Uhlířová Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Tomáš

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ V CHOVA A JEJÍ CESTY K ÎÁKOVI JOSEF VALENTA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A JEJÍ CESTY K ŽÁKOVI Lektorovaly: Mgr. A. Dobrovolná Doc. PhDr. H. Kasíková, CSc. Copyright Josef Valenta,

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová

Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání. Vlasta Ťupová Uplatnění poznatků psychologie při prohlubování sebepoznání Vlasta Ťupová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Práce se v teoretické části věnuje popisu pojmů osobnost, extrovert, introvert a dalším obecným

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci

Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Využití přístupu zaměřeného na klienta v sociální práci BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Markéta Kolárová Vedoucí práce: Mgr.

Více

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků

PhDr. Lenka Kolajová Týmová spolupráce Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků Knihy edice Poradce pro praxi se věnují nejrůznějším tématům z oblastí vedení lidí a řízení firem, marketingu a prodeje, rozvoje pracovních, komunikačních a manažerských dovedností, vztahů v zaměstnání,

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi

Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Vzdělávání pracovníků základních a mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih CZ.1.07/1.3.05/02.0051 Manažerské dovednosti a asertivita v praxi Autor studijního textu : Bc. Dalibor Bezecný Rok vydání:

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY

ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY Tematický okruh osobnostní a sociální výchovy ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ROZHODOVACÍ DOVEDNOSTI Lekce 10.1 ŘEŠÍME PROBLÉMY A PŘIJÍMÁME VYZVY Jan Neuman www.odyssea.cz Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu

Více

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942

Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 Specifické poruchy učení akreditace MŠMT č. j.: 50015/2012-201-942 hodinová dotace: 8 hodin lektor: Mgr. Marika Kropíková všem pedagogickým pracovníkům základních škol Seminář seznámí účastníky se základní

Více