Rodina a škola ve vzájemné interakci. Mgr. Barbora Dědičová psycholog, rodinný terapeut

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodina a škola ve vzájemné interakci. Mgr. Barbora Dědičová psycholog, rodinný terapeut"

Transkript

1 Rodina a škola ve vzájemné interakci Mgr. Barbora Dědičová psycholog, rodinný terapeut

2 Kontakt: Mgr. Barbora Dědičová Centrum pro rodinu Vega Kladno: tel: , Manželská a rodinná poradna Kladno: tel: ,

3 Vize a cíle dnešního setkání: Já jsem průvodce záleží na zakázce posluchačů Společná práce Pocit bezpečí účastníků Každý z nás si něco odnese

4 Z čeho vycházím? Každá lidská bytost je jedinečná, neopakovatelná a nesrovnatelná. Stejně jedinečně citlivě a individuálně je třeba přistupovat a pracovat s každou rodinou, kde vyrůstá dítě. Představení se účastníků, dále informace o tom, co by si dnes chtěli odnést, na co bychom neměli zapomenout. Zmapování role - určíme 3 body v prostoru do jednoho se postaví ten, kdo je v roli pouze učitele, do druhého ten, kdo je v roli pouze rodiče a do třetího ten, kdo má obě role. Ti co mají obě role se postaví na čáru, kde se cítí být. Reflexe, může se s časem měnit... kde se cítím lépe... Lze hrát s dětmi na výšku postavy, datum narození, počet sourozenců, velikost ruky, lze tím zmapovat náladu dětí, jejich energii atd...

5 Vymezení pojmů Interakce: znamená vzájemné působení, jednání, ovlivňování všude tam, kde se klade důraz na vzájemnost a oboustrannou aktivitu na rozdíl od jednostranného, například kauzálního působení Pro učitele může být nadějí že věci může ovlivňovat Komunikace jako konkrétní forma interakce (verbální x neverbální)

6 - Komunikace Nepřímé vyjadřování, neupřímné vyjadřování Přehánění a nadměrné zobecňování, značkování Nesoulad slovního a mimoslovního vyjadřování Únik od tématu, čtení myšlenek, skákání do řeči, nereagování na sdělení Neverbální odmítání

7 + Komunikace na straně sdělujícího Soulad slovního a mimoslovního vyjadřování Srozumitelnost a snaha zpětně zjišťovat, zda posluchač chápe, stejně jako my, co sdělujeme Otevřenost a snaha vyjadřovat se sám za sebe Jasnost a konkrétnost vyjadřovaného Snaha projevovat své kladné i záporné pocity neútočně, s prostorem pro druhého A s cílem dojít prostřednictvím hovoru k něčemu konstruktivnímu, ne ke svému vítězství

8 + Komunikace na straně naslouchajícího Snaha o aktivní, pozorné naslouchání Otevřenost, nepředjímání jiných významů sdělovaného Vnímání vlastních pocitů, myšlenek a dávání je zpětně najevo Mít na vědomí, že slyšené vypovídá více o sdělujícím a jeho pocitech nebrat si to tudíž příliš osobně Jsem zodpovědný za to, co říkám, ne za to co druhý slyší. cvičení stůl

9 Příběh I Vašek, první třída, ADHD sy Nerespektuje pravidla, odmlouvá paní učitelce, často je sobě i druhým nebezpečný (vráží do dětí, uhodí se ), občas opoziční nechce se převlékat na TV, poté tam místo cvičení zlobí, zvládne rozložit celou hodinu, vykřikuje, pobíhá po třídě, leze pod lavice. Rodiče se rozvádějí, v péči matky, s otcem v pravidelném kontaktu (aktivní otec), prarodiče (otce rodiče) matku kritizují, že nezvládá výchovu S jakými pocity jdou tito lidé na setkání do školy a co by od ostatních účastníků potřebovali (matka, otec, výchovný poradce, třídní učitel)

10 Pozitivní aspekty asertivity: Preferuje neagresivní chování Napomáhá rozvíjet zdravé sebevědomí Zvyšuje sebeúctu a seberespekt Projasňuje mezilidské vztahy, jejich otevřenost, srozumitelnost a přímost Vytváří atmosféru pro spolupráci Umožňuje předcházet a efektivně řešit konflikty Rozvíjí samostatnost v rozhodování Zvyšuje odpovědnost za vlastní chování Zvyšuje tvořivost a zdravé riskování Umožňuje BÝT SÁM SEBOU!

11 Asertivní přístup: Asertivita dnes představuje ucelený komunikační styl, který zohledňuje nejen komunikační dovednosti, ale i stabilitu osobnosti. Vyžaduje, aby se člověk rozhodoval sám za sebe a za svá rozhodnutí nesl odpovědnost. (Praško, 1996) může pomoci učiteli, který je příliš zodpovědný a bere kompetence rodiče na sebe..

12 Asertivní práva Mám právo sám(a) posuzovat své vlastní jednání, myšlenky a pocity a být si za ně a jejich důsledky sám zodpovědný(á). Mám právo nenabízet žádné vysvětlení, výmluvy ani omluvy svého jednání. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný(á) za řešení problémů druhých lidí. Mám právo změnit názor. Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný(á). Mám právo říct: Já nevím.

13 Mám právo být nezávislý(á) na dobré vůli jiných lidí. Mám právo dělat nelogická rozhodnutí. Mám právo říct: Já ti nerozumím. Mám právo říci: Je mi to jedno. Komunikační cvičení: tým chirurgů

14 Konflikt (z latinského conflictus srážka) je nejobecněji definován jako střet dvou motivací. Jedná se o střet protichůdných postojů, zájmů, hodnot, potřeb, cílů, plánů, představ apod. Konflikt vzniká již v okamžiku pociťovaného rozporu -dříve, než dojde k jeho pojmenování a řešení, případně než se projeví negativní důsledky jeho dlouhodobého přehlížení a neřešení. Konflikt sám o sobě nemá pozitivní nebo negativní náboj, záleží na tom, jak se k němu postavíme a jaký mu dáme význam.

15 Konflikt může mít i pozitivní a konstruktivní význam, protože přináší: Nová řešení (jsou zdrojem změn). Ukončuje negativně vnímané procesy a stavy. Zabraňuje ustrnutí nutí hledat stále nové cesty. Vede k výměně informací a otevřené diskuzi. Uvolňuje napětí a pomáhá ventilovat emoce. Učí řešit problém vede k analýze. Ověřuje a přehodnocuje vztahy. Dává korekce zpětnou vazbu. Neřešený konflikt se však často vrací, eskaluje a vede k destrukci.

16 Příběh II Rodiče přicházejí s tím, že děti ve třídě jejich 10 letému Adamovi ubližují. Situace trvá 3 měsíce a dle rodičů se vyhrocuje. Zpočátku se jednalo pouze o posmívání (že se nepere, že hraje na housle, že se obléká jak s minulého století..), ale teď už mu dokonce záměrně škodí. Často mu snědí svačinu, smějí se mu, že je šprt, ničí mu věci, do tašky mu dávají znečištěné věci, hrozí mu fyzickým útokem. Rodiče se o syna bojí, mají strach z fyzického napadnutí od chlapců ze třídy. Jak to prožívám Jak mi v tom je Co potřebuju Co očekávám Čeho se bojím Jaká mě napadají řešení 2 skupiny (rodiče x učitel)

17 RODINA A ŠKOLA partneři, nebo soupeři?

18 Proměny rodiny Od tradiční nadindividuální normy desatero, soudržnost společenství než prosazení individua a bezpodmínečnou autoritu vychovatele (rodiče). Škola i církev respektovaná instituce (pevná opora pro rodinu) K moderní vztahová rodina v popředí hodnota jedince, jeho individualitu, prostor pro rozvoj a tvořivost. Cílem je autonomní, tvořivá osobnost. Význam má kvalita vztahů, psychologizace života rodiny (odborná podpora a péče o výchovu)

19 Důsledek pro rodiče: Stále větší osobní odpovědnost za výchovu Stále menší kompetence pro ni Stále větší tlaky na angažování se ve školním vzdělávání svých dětí (obraz dobrého rodiče )

20 Důsledek pro učitele: Jsou nuceni stále více individualizovat přístup k žákům (vystupovat psychologicky kompetentně) Jsou nuceni otevírat své působení komunikace s rodinami, nabízet ho ke kontrole Jsou pod stále větším tlakem osudovosti školních výsledků dětí

21 Co dělá škola rodinám? Prolínání rodiny a školy: škola se prostřednictvím žáků a požadavků na ně dostává až do rodin a způsobuje: Tlaky materiální, tj. úspěšná socializace ve škole vyžaduje, aby rodina nově rozdělila materiál. Výdaje a časové investice Tlaky ideově-morální, policie rodin, svými tykadly dosáhne až do intimního života rodin, poskytuje přes dítě rodinám zpětnou vazbu o tom, co je a co není žádoucí Tlaky psychologické nová situace pro rodiče školáka, objevují se nove city (pýcha, zahanbení, zklamání) a zátěže. Ne/úspěch potomka vždy ovlivňuje vztahy mezi manželi, ale i prarodiči

22 Jak tedy konkrétně na to? Formy komunikace: Osobní kontakt třídní schůzka x indiv. konzultace Telefon Žákovská knížka Vzkaz po žákovi záměrný x mimo záměr Akce pořádané školou Prostřednictvím nějaké instituce Vzhled a chování žáka Školní noviny, webové stránky, úprava školy

23 Schůzka s náročným tématem: Jak rodiče pozvat? (tel., ŽK, mail, vzkaz...) Kdo vše se schůzky zúčastní (oba rodiče, učitel, výchovný poradce, ředitel... pozor na přesilu!) Prostorové zázemí (nerušit) Časové určení (vymezit čas, dodržet ho) Konstruktivní klima vs. kritické klima Popisný způsob potíží vs. hodnotící způsob řešení Pochvala pro dítě Závěr jednotlivé efekt. body vedoucí k řešení problému Vzkaz dítěti

24 Proč pozvat oba rodiče? Oba mají právo se schůzky zúčastnit jedná se o jejich dítě Mohou se cítit lépe, emoční podpora od partnera (funguje i v případě rozvedených rodičů) Máme více zdrojů pro hledání efektivního řešení Dítě má větší podporu, i když v situaci není přítomno - bojují za něho 2 blízcí lidé Výhodnější i pro pedagoga, jeden z rodičů může mít např. realističtější pohled na své dítě

25 Kdy to může fungovat? Pokud má učitel podporu v řediteli školy! Pokud má ředitel podporu ve zřizovateli Pokud má zřizovatel podporu v MŠMT Pokud se podaří přenastavit kontrolující ráz dnešního školství v podpůrný (supervizní) model

26 Praktické cvičení schůzka s náročným tématem Vymyslet problematickou situaci a zkusit si zahrát setkání s rodiči (někdo představuje mámu, další tátu, třídního učitele, výchovného poradce, příp. pozorovatele) Reflexe

27 Děkuji za pozornost

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce

Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením. rehabilitace aktivace práce rehabilitace aktivace práce Metodický materiál k realizaci poradenských programů pro osoby se zdravotním postižením Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České

Více

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat?

PRÁCA S TRIEDOU. jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli jako vyučující. výchovných opatření se vyvarovat? PRÁCA S TRIEDOU C 1.1 Škola, třída, učitel B 1.1 Management třídy PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie FF UK? Setkali? Víte,? Jakých jste se již s pojmem management třídy? jaké předpoklady byste měli

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro pedagogy a pedagogické pracovníky na základní škole Obr. 1 Titulka Tento projekt

Více

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ Komunikace na střední odborné škole BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2008 Vedoucí práce Mgr. Miroslav Janda Vypracovala Naděžda Kučerová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doksy Staré Splavy, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR MĚKKÉ MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V rámci projektu Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků středních škol

Více

Tvořivá škola pro všechny

Tvořivá škola pro všechny + 1/159 Tvořivá škola pro všechny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ Předkladatel:Základní škola Kostelec u Křížků, okres Praha východ,

Více

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD

Metodika. Asistence pedagoga u dítěte s ADHD Metodika Asistence pedagoga u dítěte s ADHD vytvořená v rámci projektu Prohlubování klíčových kompetencí pedagogů, jiných odborníků a rodičů jako podpora vzdělávání dětí se syndromem ADHD Mgr. Zuzana Masopustová,

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Metodická příručka. Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol

Metodická příručka. Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol Metodická příručka Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol 2. základní a mateřská škola Beroun, příspěvková organizace Zpracovala: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D Název

Více

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola mnoha možností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy: ZŠ Proseč IZO: 102 142

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ

Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ obsah 2 / 3 / 4 / 9 / 13 / 17 / 22 / 26 / 31 / 34 / 38 / 47 / 53 / 63 / 69 / 73 / 79 / 85 / Více o projektu Autoři příručky Individuální podpora dítěte 1 Jak

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku

Obsah. I. Vývoj. Psychologie dítěte školního věku PSYCHOLOGIE DÍTĚTE ŠKOLNÍHO VĚKU anna.kucharska@quick.cz zuzanahm@gmail.com Langmajer Krejčířová: Vývojová psychologie okruhy budou na nástěnce Zápis zkoušky vždy následující týden v konzultačních hodinách

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM IVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PSYCHOLOGIE rizová intervence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV a modelového školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Základní škola a mateřská škola Troubsko, okres Brno-venkov Obsah 1 Identifikační

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více