Mnozí z nás se počátkem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mnozí z nás se počátkem"

Transkript

1 1 MÌSÍÈNÍK PRO OBÈANY MÌSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ÚNOR èíslo 2-15,-Kč BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V NOVÉ PACE MĚSTSKÉ LESY ZMĚNY POPLATKŮ KULTURA SPORT Mnozí z nás se počátkem roku asi zamyslí nad tím Některá kulatá výročí z minulosti Nové Paky co nám novopackým ten nový která pro tuto stavbu zakoupia grunt Drážnikovský. rok s pětkou na konci nového přinese. Nu, zatím z pohledu října přišla veliká povodeň od Kumburku, tak jako celosvětové ten přechod byl až hrozivý. Bude snad lepší, by se bylo kus oblohy utrhlo a když se nebudeme pouštět do velkou škodu lidem učinila. nějakých prognóz, Věřte, že 1685 Dne 12. března uvedeni byly P.Pavláni na statek není vůbec na škodu si připomenout, některé události, Chotečský odkud po 15. leech pobytu do Nové Paky se které našim městem prošly během pár minulých století. přestěhovali. Možná nám to pomůže si uvědomit některé věci a na někte Stará dřevěná zvonice Na Horce nade mlýnem ré věci se budeme třeba dívat Podhoreckým byla rozebrána, trochu jinak. Tak tedy některá vystavěna tam nová a 3 zvony kulatá výročí, která mají na v ní byly zavěšeny. konci číslici pět a v roce Dne 18. dubna založeny jsou u kláštera stupně, po se je hodí připomenout. Jde však o výběr svým způsobem kterých se ke klášteru vzhůru nahodilý a nečiní si ani zdaleka nárok na úplnost. vystupuje Zdejší městys mnoho září podepisuje přetrpěl, jak od nepřítele tak nový pán na Kumburku, zemského vojska. Na Hynek Krušina, přípis pánů Prajzů přes noc na kvartýrech českých a moravských sněmu eželo a po nic celá armáda kostnickému a 5. září sněmu císařská promasírovala k Sachsům. pražskému o svobodě kázání slova božího Na den Sv. Trojice vypukl v Nové Pace mor Vystavěna byla na kapi Matky Boží bolestné nová věž, k čemuž přispěli sousedé Zemřelo na půl páta sta lidí V urbáři panství kumburského je uváděno 820 poně položen základní kámen ke Opatřena byla i dvěma zvony , června byl slavnost- novopačtí a veškeří cechové, a poněvadž hřbitov u farního kostela nestačil, muselo se na platníků. Uvádějí se živnostníci, masné krámy, městský les přítomnosti Marie Evy Alž- Jiří. stavbě klášterního chrámu za ze zvonice na hřbitově Sv. polední straně koupit pole a nový hřbitov ohraditi. Lipiny, 2 rybníky a 2 kostely. běty hraběnky ze Šternberka, Pokračování na str. 6

2 2 INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA MĚ STA A RADY MĚ STA Informace o činnosti rady města (za období od 15. prosince 2004 do 15. ledna 2005) Investice a rozvoj města: schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou VCES a.s. odštěpný závod Olomouc na akci přístavba a stavební úpravy MŠ ul. Školní v Nové Pace. Dodatek se provedení víceprací schválen dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních úprav v budově čp.1 s firmou STAVOKOMPLEX. Dodatek se týká posunutí termínu dokončení a provedení některých prací nad rámec původního zadání Hospodaření s byty a nebytovými prostory: vydáno nařízení, kterým se ruší vyhlášky č. 2/1995, č. 1/1996 a č. 4/1998 o regulaci nájemného v bytech vydáno nařízení, kterým se ruší vyhláška o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor Školství: prodloužení nájmu nebytových prostor v budově Policie ČR pro potřeby ZUŠ výtvarný obor, na dobu než budou dokončeny stavební úpravy v budově čp. 1, Masarykovo náměstí. přijetí peněžního daru od firmy VEKRA s.r.o., Lázně Toušeň provozovna Stará Paka. Dar je určen pro přístavbu MŠ Nad poštou Požární ochrana: bezplatný převod vozidel CAS 24 a CAS 32 z majetku České republiky do majetku města, vozidla budou využita pro potřeby jednotky dobrovolných hasičů v Nové Pace Kultura: jmenování paní Magdaleny Kuldové ředitelkou příspěvkové organizace MKS Nová Paka s účinností od Finance: RM schválila poskytnutí těchto příspěvků: 5.000,- Kč z rozpočtu Rady města na financování bezpečnostní analýzy ,- Kč pro občanské sdružení Život bez bariér na uspořádání benefiční sportovní akce 8.000,- Kč pro cyklistický oddíl Cyklo Ski J. Žitník na startovací zařízení a informační tabule a na zabezpečení tratě ,- Kč na propagační materiály města (acháty) ,- Kč na humanitární účely Člověk v tísni, č. účtu / ,- Kč pro prvního občánka Nové Paky narozeného v roce 2005 M. Nádvorníková ZASTUPITELSTVO MĚSTA NOVÁ PAKA POŘÁDÁ A SRDEČNĚ ZVE NA V SOBOTU 5. BŘEZNA 2005 OD HODIN V PROSTORÁCH SPOLEČENSKÉHO CENTRA - MILITKÝ NOVÁ PAKA NOVOPACKÁ ELEKTRA SPLÁTKY - výhodné splátky bez zbytečných průtahů do 15 min (možnost bez navýšení) SERVIS - pračky, myčky, drobné domácí spotřebiče, BTV, video, hifi MONTÁŽ - antény, satelity, domací kina KOMPLETNÍ SLUŽBY POUZE U NÁS! prodej - montáž - servis Zveme Vás srdečně na přátelské posezení v pátek 18. března 2005 v hodin v jídelně bývalé Velvety. Vezměte s sebou všechny známé a kamarády, kteří s námi pracovali a nenašla je naše pozvánky. Zajistíme občerstvení a hudbu. Proto oznamte svoji účast na jedno z tel. čísel nejpozději do Vladimír Stuchlík (7 15 hod ) Hana Krauseová (8 17 hod ) Stáňa Kristiánová (7 15 hod )

3 3 Změny správních poplatků Od poloviny ledna roku 2005 nabyl účinnosti zákon č. 634 o správních poplatcích, které vybírají správní orgány za provedené úkony. Změny, které přinesl tento zákon, se týkají také úkonů, které provádí městské úřady v rámci přenesené působnosti na úseku státní správy. Uvedeným zákonem se nemění všechny poplatky, proto v následujícím upozorňuji jen na zvýšení těch poplatků, které zaplatí občané za úkony prováděné na Městském úřadě v Nové Pace, v ostatním pak odkazuji na uvedený zákon, do kterého je možno nahlédnou na městském úřadě, v kanc. č. dv. 2, přízemí, nebo na internetových stránkách ministerstva vnitra Matrika Za ověření stejnopisu, opisu nebo kopie listiny Kč 30 za stránku Za vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu Kč 100 Udělení státního občanství Kč Uzavření manželství mezi cizinci Kč 3000 Uzavření manželství z nichž jeden je cizinec Kč 2000 Cestovní doklady Vydání cestovního pasu osobě mladší 15 let bez strojově čitelné zóny (tzv. rychlovka) Kč 600 Rybářské lístky Vydání rybářského lístku - na dobu kratší než 1 rok Kč 60 - na 1 rok Kč na 10 let Kč 500 Výstavba Vydání stavebního povolení ke stavbě pro individuální rekreaci Kč 300 Změna rozhodnutí o udělení koncese Kč 1000 Doprava Zápisy do registru vozidel - motocykl do 50 cm3 Kč motocykl nad 50 cm3 Kč motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly Kč přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti Kč přípojné vozidlo nad 750 Kč hmotnosti Kč dočasné vyřazení z registru Kč vydání registrační značky Kč 200 Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti vozidla Kč 2000 Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla Kč 2000 Podnikání Zápis zemědělského podnikatele do evidence Kč 1000 Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci Kč 500 Za vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu Kč 50 za každou stránku z úředních spisů, ze záznamů evidencí Kč 15 je-li pořízena na kopírovacím stroji M.Nádvorníková, ved. správního odboru O Pace jinak aneb bezpečnostní analýza města Na základě zadání rady města provedla firma TIMA Liberec ve dnech listopadu 2004 průzkum veřejného mínění obyvatel Nové Paky. Radnice chtěla znát názor na pocit bezpečí obyvatel města a negativní jevy, s nimiž se ve městě setkávají a dále podíl obyvatel, kteří se v uplynulých letech stali oběťmi vybraných druhů trestné činnosti. Neméně zajímavá byla otázka spokojenosti s prací Městského úřadu, státní a Městské policie, názor na prioritní otázky, jimiž by se město mělo zabývat, postoje k vybraným záměrům města a několik příbuzných otázek. Byly získány odpovědi 357 náhodně vybraných občanů města ve věku 18 až 75 let, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat za spolupráci. 85% obyvatel se cítí v okolí bydliště bezpečně, což odpovídá průzkumům v jiných městech. Za nejméně bezpečná místa lidé považují Staropackou ulici, Lomnickou ulici, centrum města, okolí heren a okolí parků. Nejvíce se obávají krádeže auta, ztráty zaměstnání, odcizení věcí ze zahrady či dvora a také bytových krádeží. Je nižší vnímané riziko kapesních krádeží. Přitom každý sedmý obyvatel Nové Paky byl v posledních dvou letech okraden kapsářem, oběti těchto pachatelů se však vyskytují v každé třetí rodině. Pětina domácností má přímou zkušenost s vloupáním do bytu, sklepa či chaty, čtvrtině domácností bylo odcizeno auto, motocykl, kolo nebo bylo vykradeno auto. Přestože v posledních dvou letech byla některým ze sledovaných kriminálních činů postižena téměř polovina domácností a téměř polovina dospělých obyvatel města, je situace Nové Paky ve srovnání s jinými městy příznivější. Průzkum dále ukázal, že převážná spokojenost je pouze s prací Městské policie (53%), kdežto vůči Policii ČR a činnosti Městského úřadu převažuje nespokojenost. Většina připomínek byla směrována k práci republikové a Městské policie, především k počtu policistů a strážníků a k pochůzkové činnosti. 89 % lidí chce, aby hlídky navštěvovaly jednotlivé části města častěji a aby Městská policie zavedla nepřetržité služby. Vandalismus, poškozování obecního a soukromého majetku, silniční doprava, dopravní přestupky, zvýšení bezpečnosti silničního provozu, znečišťování ulic a parků psími výkaly, vloupání do bytů, chat a automobilů jsou dle respondentů hlavní problémy v Nové Pace (osobně se domnívám, že za negativní názor na dopravní situaci může nejvíce chybějící obchvat města). Dvě třetiny veřejnosti podporují zavedení kamerového systému. Na další otázky radnice dostala díky občanům tyto odpovědi: - mezi dospělými obyvateli města jasně převažuje mínění, že herny je třeba vytlačit ze středu města, tato podpora je tříčtvrtinová - 81% je pro možnou stavbu letního koupaliště nebo krytého bazénu - polovina dospělých obyvatel města má již dnes možnost pracovat s internetem (třetina doma) ale zároveň polovina dotazovaných má zájem o vysokorychlostní připojení domácnosti k internetu - podle většiny obyvatel Nové Paky by se město mělo především zabývat problematikou výstavby nových bytů, dopravní situací, bezpečností občanů a činností policie a zajišťováním sociálních služeb pro různé skupiny obyvatel - průzkum potvrdil, že jednou ze skutečně prioritních oblastí života města je pocit bezpečí, prevence kriminality, práce policie a na ně navazující otázky jako vandalství nebo vzhled veřejných prostranství Tolik ve stručnosti k seznámení s obsahem bezpečnostní analýzy. Říkám ve stručnosti, protože materiál má na desítky stránek. Je k dispozici i v elektronické podobě. Nejdůležitější však bude, jak nyní zastupitelé s těmito cennými názory naloží. Občané jim poradili a dobrá rada, jak známo, je nad zlato. Zdeněk Ouzký

4 4 ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU V ROCE 2004 Schváleno jako usnesení č. 210 při 28. schůzi finančního výboru dne 4. ledna 2005 Finanční výbor pracoval v roce 2004 ve složení Mgr. Ing. Rudolf Cogan (předseda), Ing. Vladimír Soběslav (místopředseda), Ing. Miloš Dušánek, Ing. Irena Grimová, Mgr., Ing. Václav Pačesný, Ing. Lubomír Šajner (od ) a Ing. Věra Tlapáková (od ). V roce 2004 uskutečnil finanční výbor 13 schůzí (č. 15 až 27). Docházka členů na schůze činila 81 %, což k jejich pracovnímu zatížení na manažerských pozicích, nutno hodnotit jako přínosné. Významu schůzí dodávala také přítomnost starosty (85% účast) a místostarostů (F. Škvařil 69 % a Z. Ouzký 54 %). V červenci 2004 bylo uskutečněno dlouho uvažované zvýšení počtu členů výboru z pěti na sedm. I po rozšíření disponují všichni členové výboru vysokoškolským vzděláním ekonomického směru a dále praktickými zkušenostmi s řízením hospodářské jednotky. Tyto dva faktory jsou spolehlivým základem činnosti finančního výboru. V roce 2004 bylo výborem přijato celkem 74 usnesení (tzn. usnesení č. 132 až 205). Hlavním předmětem činnosti finančního výboru byl rozpočet. Tedy otázky postupu jeho projednávání, analýza užitečnosti a efektivity výdajů a možností jeho politické průchodnosti. Za úspěch lze v daném období považovat přijetí dvou návrhů rozpočtů předložených finančním výborem (pro roky 2004 a 2005) jen s drobnými úpravami. Schválení rozpočtu pro rok 2005 s předstihem dne 8. prosince 2004 lze považovat za přelom koncepční. Zvládnutým úkolem byla také absorpce zvýšených výdajů Státní podpory pro rozvoj malého a středního podnikání zahrnují velmi zajímavý program START, o který se loni v krkonošské oblasti ucházelo celkem 48 zájemců z Trutnova, Vrchlabí, Špindl.Mlýna, Hostinného, Dvora Králové,- Jilemnice a Nové Paky. Bylo uspořádáno celkem 5 kurzů, kterých se vybraní zájemci zúčastnili. První kurz stejného zaměření je plánován na počátek letošního roku Bezúročná půjčka START z prostředků státního rozpočtu ve výši do 500 tis Kč je určena zájemcům, kteří se rozhodli podnikat a potřebují peníze pro rozběh činnosti. Základní podmínkou je, že dosud nepodnikají nebo podnikat začali teprve v letošním nebo loňském roce. Zájemci o státní podnikatelské půjčky, kteří podnikají již delší dobu, mohou dosáhnout na úvěrové prostředky ze státního programu KREDIT za mimořádně výhodných podmínek bez ručení nemovitostmi a s úroky ve výši 3-4 %. Tyto úvěry se poskytují podle typu na dobu 5-8 let s možností odkladu prvních splátek. Půjčka START je bezúročná se splatností do 6 let a bez jakéhokoliv jištění majetkovými hodnotami. Na základě smlouvy se zájemce pouze zavazuje k pravidelným splátkám,které mohou mít až 12 měsíční odklad. Před uzavřením smlouvy o půjčce musí zájemce absolvovat podnikatelský kurz, kde se seznámí se vším, co musí podnikatel znát a pod dohledem lektora zpracuje i vlastní podnikatelský záměr. Kurzy obsahující 108 vyučovacích hodin se konají v poradenském centru pro podnikatele v objektu trutnovského Mostu k životu o.p.s. poblíž firmy Ekvita na Poříčí. Pro malé firmy a drobné podnikatele bude již v únoru 2005 zahajovat serie seminářů marketingu. Tato problematika je zejména pro malé firmy mimořádně na stavbách města v průběhu roku, v červenci vyprodukoval výbor z vnitřních městských zdrojů dodatečných Kč. Krom této podstatné změny rozpočtu pro rok 2004 byly již ostatní změny (krom příchozích dotací) v řádu set tisíc nevýznamné, a rozpočet jako plán výdajů svou úlohu plnil. Hospodaření města také charakterizuje 48 mil. Kč (33 mil. Kč vlastní zdroje) vydaných na investice a 10 mil. Kč na splácení závazků. Podstatnou a zdlouhavou agendou, převažující v první polovině roku, byla kontrola hospodaření městských organizací. Finanční výbor se v mnoha otázkách řízení vyslovil rozdílně než vedoucí těchto organizací. Do budoucna výbor počítá s částečnou profesionalizací kontrol. Finanční výbor se také zabýval koncepčními otázkami finančního a obecného řízení města. Mgr. Ing. Rudolf Cogan Státní peníze a marketing pro malé firmy a podnikatele důležitá v souvislosti s naším vstupem do EU a firmy o ní mají zatím velmi málo informací. Termíny konání seminářů marketingu budou oznámeny tiskem a k dispozici také na živnostenských úřadech měst a na pracovišti Informačního místa pro podnikatele v Trutnově a jednatelství hospodářské komory ve Vrchlabí. Veškeré informace a vstupní konzultace se zájemci o státní půjčky START a úvěry KREDIT poskytuje a provádí: Informační místo pro podnikatele Regionální hospodářské komory v Trutnově, Horská 5 /budova býv. Okr. úřadu Trutnov/, tel , , mail: a jednatelství komory ve Vrchlabí , , mail: Vánoční dárek Dne tj. na Štědrý den, asi v 11 hod. dopoledne našla pí. Šolcová, která se stará o pejsky, na klice dveří igelitovou tašku. Nejprve myslela, že tam někdo pověsil trochu krmení pro pejsky. Vzápětí z igelitky vykoukla dvě asi dvouměsíční štěňátka. Pejsek a fenečka se k sobě tulili a chvěli se zimou. Měli velké štěstí, že pí. Šolcová byla tou dobou doma. Štěňátka tam v té zimě mohla být i několik hodin. Rodino Machova z Nové Paky, styďte se! Tímto způsobem se zbavit štěňat je bezcitné a ubohé! Chceme touto cestou poděkovat všem občanům, kteří nezapomněli o Vánocích na pejsky, ať už pomocí finanční nebo zakoupením krmení. Všem moc děkujeme. Za občanské sdružení na ochranu zatoulaných a týraných zvířat I. Svobodová

5 Fontána - občanské sdružení při Jednotě bratraské v Nové Pace pořádá ve středu 9. února 2005 od 18 hod. promítání amatérských videodokumentů v podání Karla Pokorného Tentokrát shlédneme: 1. Mé vzpomínky z vojny - vzpomínky autorovy maminky nad 80 let starým vojenským albem 2. Defraudace - krach České banky v Nové Pace a reakce klientů Přervané okovy - vzpomínka novopackých hudebníků na osudový rok Na svou čest - slib jilemnických skautů ve Valdově Kollárova 456, Nová Paka vstupné dobrovolné V pondělí 28. února 2005 se v malém sále MKS v Nové Pace od 19. hodin koná další p ř ednáška Mudr. J. Hrušovského z Prahy na téma - Příčiny vzniku onemocnění a jejich samouzdravení. Pořádá Ladislav Rosenberg, KNIHY - Čaje ve spolupráci s MKS. Vstupné 50,- Kč. Společenství zdravotně postižených Nová Paka Děkuje vedení a zaměstnancům Technických služeb Nová Paka, kteří stěhovali naší organizaci do nových prostor vbývalém internátu Velvety, za tuto bezchybnou akci mockrát děkujeme. Poděkování patří radě MěÚ a starostovi panu Josefu Coganovi, místostarostům pánům Zdenku Ouzkému a Františku Škvařilovi, dále panu Zdenku Kovaříkovi za nově zbudované a hlavně bezbariérové prostory, kterých si moc vážíme. Valná hromada se sešla u Militkých khodnocení činnosti vroce Členové hodnotili práci výboru velice kladně pro její bohatou a rozmanitou činnost. Jako hosté byli přivítáni předsedou organizace Miroslavem Šulcem místostarosta pan František Švařil a paní místostarostka Staré Paky Věra Hlostová, ve svém projevu hodnotili tuto bohatou činnost velice kladně, paní místostarostka Staré Paky Hlostová byla mezi námi poprvé, ale jak bylo vidět, byla o naší činnosti dobře informována. A jaká byla ta činnost? Každý měsíc Přátelské posezení, které bylo zpestřeno Jivínský Štefan v Nové Pace už podeváté se bude udělovat cena Jivínský Štefan za kulturní počin roku a za dlouhodobé zásluhy v oblasti kultury za rok Stalo se tradicí, že tato událost probíhá v některém z měst jičínského kraje. Letos se budou ceny udělovat i v našem městě v Městském kulturním středisku. Smyslem celé akce je podchytit vše dobré, co se na poli kultury v jičínském kraji odehrálo v loňském roce. Jsem ráda, že letošní ročník bude probíhat v našem městě, kterému přespolní i místní někdy přezdívají město krásných bláznů. Což nejsou blázni ti, jež v dnešní době dělají něco pro ostatní bez nároku na honorář, bez vidiny slávy, kteří uspořádají benefici a výtěžek věnují dětem ve stacionáři na Rváčově? Všichni by zasloužili dřevěnou figurku, která je oceněním za jejich zásluhy nebo kulturní počin. Bohužel, ta je jen jedna v každé kategorii, a tak se na všechny nominované nedostane. To ale nikoho neodradí. Nominovaných rok od roku přibývá. Toto je malé poděkování všem, kteří mi podali pomocnou ruku a podílejí se na uspořádání a organizaci celé akce. Děkuji MěÚ Nová Paka, MKS a DDM, které spolu s dětmi připravuje program celého slavnostního odpoledne. Jana Purmová přednáškou nebo besedou a to policií ČR, bylinářem Bc. Pavlem Váňou. Vyhlásili jsme Den o diabetu směřením glykemie a měřením TK prováděla zdravotní sestra paní Suchomelová, odpoledne lékařskou přednáškou MUDr. Marka Ondráčka diabetologa zjičína o diabetické noze. Již 10 let provádíme zapůjčování různých kompenzačních pomůcek, pro nedoslýchavé občany provádíme drobné opravy sluchadel a poradnu o hygienické údržbě sluchadel sprodejem baterií a bezdrátová sluchadla na poslech TV. Máme velice dobrou spolupráci spaní MUDr. Coufalovou ORL. Navštívili jsme divadla vpraze a vmladé Boleslavi, dvouturnusový rekondiční pobyt vjanských Lázních pro 92 členů a týdenní rekreační pobyt v Rokytnici nad Jizerou Studenov pro 46 členů naší organizace. I naši zahrádkáři si přišli na svoje, jak u zahradníka Starkla, tak na výstavě Čech vlitoměřicích a vlysé nad Labem. Tyto zájezdy se velice líbily a budou se opakovat i vroce Dále byl velice dobře hodnocen i sběr pro Diakonii Broumov, ale mrzí 5 nás, že si lidé pletou tento sběr se sběrem druhotných surovin a dávají tam vše, co se nehodí doma a patří ke zpracování ve spalovnách. A proto se výbor rozhodl, že od bude až do odvolání vybírat takzvaný manipulační poplatek za pytel nebo krabici nebo volně přinesené věci a tašky částku 5,00 Kč a bez zaplacení nebudou věci přijímány. Ze silnice můžete zajet do prostoru kbezbariérovému sjezdu, který je vyhrazen pro potřeby organizace SZP, povoleno MěÚ Nová Paka. Pro informaci sídlo naší organizace je v ulici Legií 268 u komína LOHMANN- -RAUSCHER. Otevřeno: pondělí až středa 9 11 hod. čtvrtek hod. Za výbor organizace SZP předseda Šulc Miroslav

6 6 Některá kulatá výročí z minulosti Nové Paky pokračování ze str Přitáhli do města vzbouření sedláci Potvrdil Josef II. Novopackým privilegia na výroční trhy, zrušil bratrstva Pana Ježíše a Panny Barbory. Nařízením byly zrušeny cechy, nejprve řeznický a tkalcovský, po roce obuvnický a mydlářský, později i punčochářský. Císař Josef II. zapověděl zvoniti proti mrakům. Vládním nařízením byl zrušen pavlánský klášter. Veškeré věci v něm byly zinventarizovány a i kostel měl přijít do prodeje. Novopačtí si však na guberniu vyprosili, aby kostel byl k službám božím ponechán. Kaple Panny Marie Bolestné byla v roce 1785 také zrušena a zavřena. Teprve, když se fundanti a občané zavázali, že budou kapli z vlastního vydržovat, byl kostel ponechán. Byl vydán josefínský katastr Poněvadž někteří členové magistrátu zemřeli, byl magistrát znovu obnoven. Purkmistrem byl zvolen lékárník Josef Geisler Na podzim taková teplá povětrnost byla, že lidé až do vánoc bosi chodili Obec Nová Paka vystavěla v Svatojánské ulici nový kamenný most, byla zbořena stará zábojna ( olejna ) a starý špitál. Lenař Václav Procházka dal obnovit křížovou cestu v poli Dne 20. září ubíral se do Teplic přes Novou Paku arcivévoda rakouský Jan. 25. září projížděl Novou Pakou ruský car s knížetem Karlem z Liechtensteinu a 12. října na poště opět ruský car Mikuláš I. posnídal V červnu se objevili kumburští úředníci, kteří začali kontrolovat, zda hostinští nečepují jiné pivo než panské. Pro odpor lidí však s hanbou utekli. Proto byli do města posláni vojáci. Ti se však spojili s občany a později odtáhli. Tak vznikl pivní spor mezi městem a vrchností Kaplan P. Jan Nešpor, lékař Václav Geisler a obchodník Karel Záhorský učinili sbírku na zřízení občanské knihovny Dne 25. července strhla se nad Novou Pakou hrozná bouře, provázená neobyčejným hromobitím. Blesk vícekrát udeřil do chrámu klášterního a zapálil střechu u malé věže, ale rychlou pomocí byl požár včas udušen. Blesk asi třemi průchody vjel též dovnitř chrámu, opálil nově pozlacené rámy a řezby na postranních oltářích, obrazy pocházející od Brandla zůstaly však neporušeny září světila se slavnostním způsobem nová hlavní škola. Ještě před vznikem okresního výboru zakládali novopačtí občané fond na zřízení veřejné nemocnice. Městské lesy jaké budou? (koncepce města hospodaření v lesích) Lesy ve vlastnictví města Nová Paka se nacházejí převážně v přímém sousedství zastavěných městských částí. Jedná se o lokality: 1) Pošmistrův kopec (území mezi městskou čtvrtí Slovany a Ořechovka Máchova stezka, studánka, jezírka) 2) Sopka 3) Heřmanice 4) Husův kopec, tedy místa rekreačně velmi atraktivní, která jsou cílem našich vycházek za přírodou. Základním požadavkem na charakter těchto lesů by měla být především jejich vysoká estetická hodnota. Porosty musí být prosvětlené a rozmanité. Ve smíšených porostech různých druhů dřevin (buk, jedle, smrk, ) musí být zastoupeny dřeviny různého věku a vzrůstu. Všechny tyto popsané prvky rekreačně atraktivního lesa jsou v absolutní shodě s lesem ekologicky hodnotným a stabilním. Právě rozmanitost se složitými biologickými vazbami je klíčem k ekologické stabilitě. Druhově pestré, věkově a výškově rozrůzněné porosty dávají základ odolnosti vůči větru, hmyzu, dalším škůdcům a vodní erozi. Nedávná kalamita ve Vysokých Tatrách Za obnos 5060 zlatých bylo upraveno několik místností 22 lůžky v klášteře Byla dostavěna budova Okresního soudu Byl založen Ústav pro všeobecné a bezplatné zprostředkování práce V Nové Pace byla povolena soukromá hudební škola Byl vystavěn hotel Grand, pozdější Dělnický dům. Projektoval architekt Vilém Beck. Bohatá štuková výzdoba je podle návrhu Stanislava Suchardy. Dvorana s jevištěm měla prý kapacitu až 800 míst. Od roku 1948 je zde umístěno Městské kino. Byla uvedena do provozu Měšťanská škola chlapecká. Stavba dle projektu arch. Vratislava Pasovského Školní rok zahájila reálka v nové budově, která však již byla dříve dostavěna. Stavbu projektoval arch Lad. Skřivánek prováděl ing. Drant. Holeček z Jičína. O této pěkné budově školy se však zmiňuji v jakémsi nadplánu. Původně jsem chtěl končit rokem 1905, abychom si pro těch posledních sto let nechali více místa snad někdy příště. Pěkný rok s pětkou na konci letopočtu a další hledání na minulé události s číslem 5 na konci přeje Miloslav Bařina nám opět připomněla, že toto hledisko nelze v žádném případě opomíjet. Abychom dosáhli takovéhoto stavu, je nutné změnit způsob hospodaření. V minulosti převládal pasečný způsob obnovy. Jeho podstatou je jednorázové smýcení porostů na souvislé ploše a následné pěstování stejnověkého a většinou monokulturního porostu smrku. Je třeba začít uplatňovat přírodě blízké hospodaření s dominancí výběrného způsobu obnovy. Podstatou je postupná těžba mýtních jedinců, nepřetržitá vrstevnatá struktura porostu a převažující přirozené zmlazení bez umělých výsadeb. A právě touto cestou se město vydalo. Je třeba říci že tato cesta nese i negativa v podobě snížených ekonomických výnosů z lesů. Lze ovšem předpokládat pokles spíše kosmetický než zásadní. Je třeba také říci, že je to cesta dlouhá a plody budou sklízet naše děti. První hmatatelné výsledky budou patrné tak za 5 až10 let. Výraznější projev můžeme očekávat tak za 30 let. Opatření vedoucí k postupné přeměně městských lesů: 1) Lesní hospodář byl s okamžitou platností pověřen úkolem uplatňovat patřičné zásady hospodaření vedoucí k přeměně porostů. 2) Odbor životního prostředí nechá záměr zapracovat do nastávajícího lesního hospodářského plánu (LHP) s platností na roky Zvažuje se převod z kategorie lesů hospodářských na lesy zvláštního určení s podporou rekreační funkce. 3) Napilno se pracuje na souvisejících (pilotních) projektech na úpravu krajiny: - revitalizace a odbahnění rybníku Fařina - projekt na úpravu krajiny v povodí nad rybníkem Fařina (remízky, zalesnění, protierozní opatření, ). - záměr přeměny lesního porostu na parkové příměstské rekreační lesy v lokalitě zhruba vymezené letním stadionem, městskou čtvrtí Ořechovka a sáňkařskou dráhou (porost 8g14) 4) Navázala se spolupráce s Novým Městem nad Metují, které je učebnicovým příkladem úspěšné změny hospodaření. Více informací je k dispozici na v sekci Komise pro životní prostředí. Marek Nýdrle (Komise pro životní prostředí)

7 7 Katolická církev oživila svátek tři králů Celkem pět skupin malých koledníků chodilo minulý čtvrtek v Nové Pace připomínat lidem svátek Tří králů. Na sídlišti dokonce jednu skupinu tvořili čtyři králové. Zazvonili a pěkně zazpívali My tři králové jdeme k Vám. Obdržené peníze od obyvatel si ovšem nenechávali, ale vhodili je do otvoru v zalepené kasičce. Na vše dohlížel dospělý doprovod s ozančením. Packý farář Karel Exner nám pověděl, že vybrané peníze si částečně na charitativní účely ponechá packá farnost a částečně je odevzdá pro charitu Královéhradecké diecézi. (po) STROM JIŽ PATŘÍ MINULOSTI Vysokozdvižnou techniku si musí zvát Novopačtí na strojení a snímání osvětlení, které zkrášluje přes Vánoce tří sousední vysoké smrky na novopackém sídlišti. Snímek zachycuje odstrojování barevných žárovek z jednoho z nich. Na tu krásu si občané budou muset opět jedenáct měsíců počkat. Foto Míla Pour Městské kino v Nové Pace hledá pokladní Podrobnější informace v Městském kině. Hasičský bál Členové SDH Nová Paka si v letošním roce připomenou již 130. výročí založení dobrovolného hasičského sboru, který byl založen v roce Uplyne též 30 roků, co byl v Nové Pace ustaven Hasičský záchranný sbor s placenými příslušníky. V rámci oslav těchto výročí v letošním roce bude uspořádán velký HASIČSKÝ BÁL, který se uskuteční v pátek 25. února 2005 od 20 hodin v sále P-Centrum Militký. K tanci i poslechu bude vyhrávat hudba STYL z Lomnice nad Popelkou. Josef Tauchman

8 8 Lyžařský výcvik 7. tříd Letošní zima, i když zatím chudá na sníh, přinesla žákům 7. ročníků spoustu zážitků. První lednový týden totiž většina z nich vyjela se svými lyžařskými instruktory na horskou chatu Alfonska ve Štěpanické Lhotě nedaleko Benecka. V jejím okolí celý týden trénovali základy sjezdové a běžecké techniky. Sněhové podmínky byly ideální pouze z pohledu výšky sněhu. Rozmary počasí připravily sníh přemrzlý i čerstvě napadaný, který se s oblibou lepí na špatně připravenou skluznici, velmi vlhký promíšený s vodními kapkami, který zase nemá rád prudké pohyby na lyžích, ale naopak vše, co do něj spadne, velmi nerad vydává zpět, jak se mnozí účastníci vícekrát přesvědčili! Tyto překážky však nezlomily úsilí ovládnout lyže jako nástroj radosti z pohybu na sněhu, na čerstvém vzduchu. S potěšením jsme při závěrečném vyhodnocení kurzu mohli konstatovat, že úplní začátečníci již své lyže bezpečně ovládají a lyžaři si v průběhu kurzu viditelně zlepšili svou techniku jízdy. To také dokázaly výsledky závodů: na prvních třech místech ve slalomu dívek a chlapců se umístili: Ersepková J., Krejcarová M., Fojtová M. a Vais L., Pilař P., Skořepa M.. Nejrychlejší v běhu na lyžích byli: Krejcarová M., Zámečníková Š., Gernatová L. a Borůvka V., Urbanec J., Vais L.. Tyto praktické dovednosti byly při večerním zaměstnání doplněny o besedu se členem Horské služby, výukovými filmy o lyžování a také pro zábavu a uvolnění po fyzických výkonech společenskými hrami a diskotékou se současnými hity. Na závěr musíme velmi ocenit upřímnou snahu všech účastníků naučit se novým věcem! Za instruktory Mgr. Jiří Zahradník VÁNOCE S JANEM ČENSKÝM Přijel k nám host nebyl jako kost byla to slavná osoba od shora i od spoda byl velmi hezký byl to Jan Čenský. Dne naši školu navštívil známý herec, moderátor a zpěvák Jan Čenský. Prvními diváky byli žáci prvního stupně a předškoláci z novopackých mateřských škol, kteří si odnesli domů malé překvapení v podobě balíčku sladkostí. Další představení pak zhlédli žáci druhého stupně. Většina žáků byla mile překvapena, proto- že s hercem se nesetkáváme každý den. Dozvěděli jsme se mnoho veselých historek z natáčení filmů, z divadla i ze soukromí. Jan Čenský si pro nás připravil zábavné soutěže, při kterých se nikdo nenudil. Všechny výherce obdaroval pěknými cenami, a tak se žáci radovali ze zajímavých knih, sladkostí a dalších drobných dárků. Nejúspěšnější dívky si odnášely dokonce i slušivá trička. Po skončení obou představení se konala v tělocvičně naší školy hercova autogramiáda. Vánoční návštěvu Jana Čenského si užila celá škola. Evžen Kodola, žák 7. A

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT

Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT Výpisy prostřednictvím systému Czech POINT výpis z živnostenského první strana rejstříku 50,- další strana výpis z rejstříku za trestů výpis výpis z obchodního první strana rejstříku 50,- další strana

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období 2008 rozpočtový výbor Z á p i s z 23. schůze výboru, která se konala ve dnech 19-21. února 2008 v Mostě únor 2008 Z á p i s z 23. schůze

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení Badys o.s. za rok 2013 Občanské sdružení Badys o.s. Komenského 1182, 252 19 Rudná IČ: 01372581, DIČ: CZ01372581 Registrace u MV ČR: VS/1-1/91813/13-R ze dne 29. 1. 2013

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010

USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 22.12.2010 USNESENÍ Č. 238/10 Návrh rozpočtu Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2011 a návrh plánu hospodářské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání:

Z á p i s. MVDr. Pavel Bělobrádek, Ing. Lubomír Svatý. Program jednání: Z á p i s z 1. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 22. 1. 2013 od 9.00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice

Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice Zápis z 1. jednání ustavující schůze školské rady při Základní škole T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice Datum a místo konání : 17.12.2015, Základní škola T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice,

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018

Rozpočtový výhled obce Kobylnice na období 2016 2018 Rozpočtový obce Kobylnice na období 2016 2018 Aktualizovaný vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů za období let 2010 2014. 1. PŘÍJMY 2010-2014 Příjmy obce jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Plnění rozpočtu města k

Plnění rozpočtu města k Plnění rozpočtu města k 30.11.2003 Příjmy v tis. Kč 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 280,0 322,0 115,0 třídění odpadu 280,0 322,0 115,0 714 Školství celkem 1986,9 1451,6 73,1 mateřské

Více

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod. Rozchodník, o. s. vznikl , podle platného zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod 2 Informace o organizaci 3 Akce pro děti, žáky a studenty 4 Akce veřejnost 6 Koordinace programu Ekoškola v Moravskoslezském kraji 7 Poděkování 8 2 Úvod Rozchodník, o. s.

Více

Lomnická ulice. stav. v nejnižší údolnicové části Nové Paky, neboť právě v tomto směru také z města vytéká i Rokytka.

Lomnická ulice. stav. v nejnižší údolnicové části Nové Paky, neboť právě v tomto směru také z města vytéká i Rokytka. stav je v současnosti nejošklivější ulicí Nové Paky. Přitom jde o poměrně významnou silnici, jde totiž o silnici II. třídy, z historického jádra města směrem na severozápad, do přímo navazující sesterské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více