Implementace legislativních změn k v Lekisu pro Windows

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace legislativních změn k 1.1.2015 v Lekisu pro Windows"

Transkript

1 Přípravné činnosti a doporučení změn k v Lekisu pro Tento návod vás provede potřebnými kroky k nastavení LpW podle legislativních změn platných k K implementaci změn byl v LpW vytvořen průvodce, který je potřeba spustit před zahájením veškerých činností v novém roce. Minimální verze LpW potřebná pro implementaci změn je Tento návod vzniká s časovým předstihem, proto potřebnou verzi zkontrolujte na webu Přípravné činnosti a doporučení Před implementací legislativních změn do LpW je nezbytné učinit určité přípravné kroky: ukončit všechny příjmy dodacích listů a převodek přijatých (fyzicky naskladnit) uzavřít všechny výdeje na fakturu/žádanku, převodky vydané (vyfakturovat) uzavřít všechny částečné doklady recepty, poukazy tak, aby nebyly žádné rozpracované vydat či odepsat všechna vyrobená IPL připravená na recept nebo přípravu smazat a po změně DPH vyrobit znovu (netýká se přípravků vyrobených do zásoby) vydat všechny rezervace smazat nebo převést na sklad probíhající přecenění! Jedná se o nevratný proces, proto by uživatel neměl podcenit přípravu a rozhodně by neměl proces spouštět jen na zkoušku. Připravit označení skladových karet určených k přesunu do 2. snížené sazby! Spuštěním a dokončením průvodce se přecení (a do druhé snížené sazby DPH zařadí) všechny skladové karty, které si uživatel označí v seznamu SK Vybráno v prvním sloupci V (buď ručně nebo hromadnými nástroji).! Správné určení výstupního DPH je, a vždy bylo, odpovědností provozovatele lékárny (nikoliv dodavatele zboží, dodavatele PDK číselníku nebo dodavatele informačního systému). Před spuštěním průvodce je nutné označit skladové karty, které budou převedeny do 2. snížené sazby. Doporučujeme v modulu SKLAD použít volbu ÚPRAVY / HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ / ODZNAČIT VŠECHNY POLOŽKY. V průvodci je možné označit všechny HVLP, IVLP, homeopatika, veterinária. Pokud je k dispozici externí soubor (viz průvodce dále), je možné přímo označit vybrané karty, které budou spadat od do druhé snížené sazby DPH. Označení ZP hrazené kojenecké a dětské výživy je od možné v menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / OZNAČIT SKLADOVÉ KARTY Z EXTERNÍHO SOUBORU (označování probíhá pomocí SÚKL kódu, externí soubor je vytvořen z kontrolního SCAU k ). Takto označených karet by mělo být maximálně 73. Pokud budete průvodce spouštět před tím, než bude k dispozici další externí číselník, tentokrát výběrem ze sortimentu distributorů (cca ), je zapotřebí ručně označit nehrazenou kojeneckou výživu tedy Strana 1 z 18

2 Přípravné činnosti a doporučení přesněji skladové karty spadající do kategorie Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti (s kódy celního sazebníku 0402,0404,1901,2106). Pozn.: Dle novely zákona o DPH s platností od (dle tisku 291, schváleno parlamentem , podepsáno prezidentem ), mají být označeny k přesunu do 2. snížené sazby i speciální suroviny a potraviny pro pacienty s celiakií (intolerance na lepek) a fenylketonurií (porucha metabolismu, nízkobílkovinná dieta), pokud takový sortiment má lékárna skladem. Strana 2 z 18

3 Průvodce legislativními změnami k Průvodce legislativními změnami k Spuštění průvodce V LpW najdete průvodce změnami v menu NÁSTROJE / SERVISNÍ FUNKCE / PRŮVODCE LEGISLATIVNÍMI ZMĚNAMI K Nejprve se zobrazí informace o jednotlivých krocích, které průvodce zahrnuje: Strana 3 z 18

4 Průvodce legislativními změnami k Potvrzení přípravných činností Kliknutím na tlačítko Další přejdete k druhému kroku, kde je třeba potvrdit (zaškrtnout) provedení všech uvedených přípravných činností (některé kontroly jsou provedeny automaticky). 3. Záloha databáze Nyní je nutné vytvořit zálohu databáze. Stisknutím tlačítka se automaticky vytvoří záloha (tento proces může trvat několik desítek minut). Strana 4 z 18

5 Průvodce legislativními změnami k Pokud jste si jisti, že jste již zálohu provedli dříve a nechcete zálohovat znovu, můžete zaškrtnout políčko [x] Záloha již byla vytvořena. Lekis Vás v tomto případě upozorní, že bez zálohy nebude možné vrátit systém do původního stavu:! Důrazně proto doporučujeme zálohu, třebaže opakovaně, vytvořit.! V průběhu zálohy dojde ke zdánlivému zamrznutí Lekisu pro. Záloha může trvat i několik desítek minut, vyčkejte proto na její dokončení. Po dokončení zálohy se zviditelní tlačítko Další. 4. Uložení stavu skladu Po stisknutí Další je uživateli oznámeno, že automaticky došlo k uložení kusového a hodnotového stavu skladu/ů před změnou. Zde je možné a doporučené stavy skladu vytisknout a zkontrolovat. Pokud by si uživatel stav skladu v tuto chvíli nevytiskl, najde uložený stav v menu SKLAD / STAV SKLADU / HODNOTOVÝ a SKLAD / STAV SKLADU / KUSOVÝ. Kliknutím na tlačítko Další se zobrazí informace o následujících krocích, což uživatel potvrdí opět tlačítkem Další. Strana 5 z 18

6 Průvodce legislativními změnami k Označení karet k přecenění Nyní je zapotřebí označit skladové karty, které k budou spadat do nové sazby DPH: Pokud jste předem označili ve skladu skladové karty, u kterých má dojít ke změně sazby DPH (kojenecká výživa), musíte zvolit ponechat ručně označené SK (v závorce je pro kontrolu jejich počet). Viz str. 1. Označení sortimentních karet na základě externího seznamu bude možné v první vlně přecenění (od ), kdy budeme mít k dispozici externí seznam hrazených PZLÚ (vytvořený na základě kontrolního číselníku SCAU, vydaného ), které mají spadat od do 10% sazby DPH. Označení bude probíhat podle SÚKL kódu. Pokud máte tuto volbu přístupnou (není zašedlá), můžete ji pro označení karet určených k přecenění použít (zaškrtnout). Pokud jste tyto karty již předtím označili ve skladu ručně, můžete volbu rovněž nechat zaškrtnutou, nebo použít pouze volbu ponechat ručně označené SK (obojí je možné). Zde je pro kontrolu vidět počet takto označených skladových karet (maximálně 73). Dále můžete vybrat, zda se mají označit registrované přípravky kromě PZLU (potravin pro zvláštní lékařské účely), homeopatik a veterinárií, nebo včetně nich.! Hromadnou volbu Označení registrovaných PZLU nechte nezaškrtnutou, mohlo by dojít k označení karet, které od nemají spadat do nové sazby DPH. Potvrzením tohoto kroku dojde k označení skladových karet dle zvolených možností. Strana 6 z 18

7 Průvodce legislativními změnami k Přepočet prodejních cen! Důležitým krokem průvodce je volba přepočtu prodejních cen po změně DPH. Důrazně doporučujeme, aby lékárny dobře promyslely, kterou z těchto možností použijí. Případná změna je časově velmi náročná a znemožňuje provoz lékárny. Zachovat prodejní cenu bez DPH, přepočítat prodejní cenu s DPH Pokud chcete zachovat PC bez DPH a přepočítat PC s DPH (výchozí hodnota) stačí stisknout tlačítko Další. Toto je bezpečnější varianta. Prodejní ceny s DPH se sníží. Zachovat prodejní cenu s DPH, přepočítat prodejní cenu bez DPH Pokud chce uživatel zachovat prodejní ceny s DPH a přepočítat prodejní ceny bez DPH, je třeba před kliknutím na tlačítko Další zaškrtnout volbu Zachovat PCsDPH a přepočítat PCbezDPH. Prodejní ceny se v tomto případě přepočítají tak, že prodejní cena s DPH zůstane stejná, ale zvýší se prodejní cena bez DPH.! V tomto případě může dojít u regulovaných přípravků k překročení maximální přirážky, na což je uživatel v průvodci upozorněn. Pokud dojde k překročení max. přirážky, ve skladu je možné následně přecenit skladové karty podle těchto maximálních přirážek (SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / PŘECENĚNÍ / DLE MAXIMÁLNÍCH PC.) Zachovat prodejní cenu bez DPH pro regulované skladové karty a prodejní cenu s DPH pro neregulované skladové karty Třetí možností je zachování prodejní ceny bez DPH pro Regulované skladové karty (čímž se vyhneme možnému překročení maximální přirážky) a zachování prodejních cen s DPH pro Neregulované (tzn. lékárna nemusí přelepovat cenovky). Strana 7 z 18

8 Průvodce legislativními změnami k Výsledné prodejní ceny s DPH budou zaokrouhleny podle aktuálního nastavení v globální konfiguraci. Toto nastavení může uživatel případně před zahájením celého procesu přechodu na nové sazby změnit, a to v menu NÁSTROJE / KONFIGURACE / GLOBÁLNÍ / ZAOKROUHLOVÁNÍ. Kliknutím na tlačítko Další dojde k zahájení vlastního přepočtu prodejních cen na položkách skladových karet a nastavení nových daňových sazeb na skladových kartách. Uživateli se zobrazí průběh přecenění. 7. Uložení nových stavů skladu Poté co přepočet doběhne do 100%, zaktivní se tlačítko Další. Jeho potvrzením přechází uživatel k dalšímu kroku. Následuje informace o uložení nových stavů skladu. Zde je opět dobré zejména hodnotový stav skladu vytisknout a porovnat se stavem skladu před změnami. Strana 8 z 18

9 Průvodce legislativními změnami k Následuje poslední krok, kterým je implementace legislativních změn platných od dokončena (stiskněte tlačítko Dokončit).! Pro správnou aplikaci všech změn je potřeba LpW restartovat. Strana 9 z 18

10 Konfigurace Nyní se podíváme, jak se změny projevily v LpW. Konfigurace NÁSTROJE / KONFIGURACE / GLOBÁLNÍ / MAXIMÁLNÍ PŘIRÁŽKY Regulační poplatek se nyní nepoužívá Používá se Signální výkon při výdeji na hrazený RP ZP ve výši 12 Kč Defaultní nastavení SiV s 0% sazbou DPH ve výši 12 Kč s DPH je v systému automaticky nastaveno, a to na základě oficiálního názoru ČLnK a GML. Pokud uživatel (provozovatel) dává za pravdu jinému právnímu (či daňovému) výkladu zákona 48/1997 Sb. a vyhlášek 134/1998 Sb., 324/2015 Sb., může si zvolit, zda výše signálního výkonu (12 Kč) je včetně DPH či bez DPH. DPH na skladové kartě Signální výkon lze upravit ve skladu, kdy je nejprve zapotřebí zobrazit speciální skladové karty (menu ZOBRAZIT / SPECIÁLNÍ SKLADOVÉ KARTY), editací skladové karty Signální výkon (ID 16), druhou variantou je nastavení v konfiguraci, kdy se zvolí Sazbu DPH určit: Podle položek výdeje. Lékárna si může určit, zda chce signální výkon tisknout na účtenku pro pacienta. Strana 10 z 18

11 Sazby DPH Sazby DPH ČÍSELNÍKY / SYSTÉMOVÉ ČÍELNÍKY / SAZBY DPH Vznikl nový záznam Druhá snížená sazba s platností od Sklad Příslušné skladové karty mají nyní vstupní i výstupní sazbu 10%. Pokud spouštíte průvodce před , je možné že ve skladu uvidíte ve sloupci DPH nikoliv 10%, ale id této sazby Toto není chyba, sazba 10% bude správně zobrazena od , kdy nová sazba DPH začne platit. Strana 11 z 18

12 Příjem Příjem Na hlavičce dodacího listu je nyní pole pro druhou sníženou sazbu DPH. Na položce dodacího listu je možné změnit sazbu DPH na 10%. Výdej Při výdeji hrazeného přípravku nyní přibyla nová položka Signální výkon. Výchozí stav ve výdeji je X-Vykazovat. To znamená, že se signální výkon účtuje. Uplatňování signálního výkonu je možné vypnout volbou -Nevykazovat v poli SiV před vydáním přípravku, viz obrázek. Strana 12 z 18

13 Výdej na fakturu, výdej na žádanku Výdej na fakturu, výdej na žádanku Na dodacím listu i faktuře se nyní nachází příslušné sazby DPH. Strana 13 z 18

14 Uzávěrky Uzávěrky V uzávěrkových sestavách se zobrazuje další řádek s novou 10% sazbou DPH. Měrné jednotky a měrné ceny V LpW existuje číselník měrných jednotek. Je možné jej najít v menu ČÍSELNÍKY / OSTATNÍ ČÍSELNÍKY / MĚRNÉ JEDNOTKY. Tento číselník bude naplněn ve druhé polovině prosince výchozími záznamy, které budou korelovat s jednotkami číselníku PDK. V tuto chvíli existují v LpW pouze jednotky definující jednotkový obsah balení. Měrné jednotky (vůči kterým se vypočítává cena) je nutné si založit. Pro ilustraci si založíme měrnou jednotku 100 ml. Je zapotřebí vyplnit popis, množství a suffix (příponu). Strana 14 z 18

15 Měrné jednotky a měrné ceny Na skladové kartě se nachází definice obsahu balení, měrné jednotky a koeficientu přepočtu. V našem případě je obsah balení 10 ml. V poli jednotka tedy musí být [ml]. V poli obsah balení hodnota 10. Jako měrná jednotka bude použito 100 ml. Koeficient výpočtu se spočítá sám na 0,1. Vytištěná cenovka pak vypadá takto: Strana 15 z 18

16 Měrné jednotky a měrné ceny Měrná cena může být použita i při tisku čárových kódů. Nastavení tiskáren tisknoucích etikety je poměrně složité a bude nutné ke každému zákazníkovi přistupovat individuálně. V menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / TISK byla upravena sestava Ceník SK004, která nově obsahuje i měrné jednotky a měrné ceny. Nastavení měrných jednotek a cen podle PDK číselníku Lékárny, které mají k dispozici aktuální PDK číselník, mohou vybraným skladový kartám přiřadit měrné jednotky a koeficienty měrných cen podle tohoto číselníku. Funkce se nachází v menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / ÚPRAVY SK / NAUČIT MĚRNOU JEDNOTKU A KOEFICIENT MĚRNÉ CENY. Nastavení se týká pouze karet označených ve skladu. Pokud lékárna nemá aktuální PDK číselník, je možné koeficienty měrných cen na skladových kartách nastavit pouze ručně-viz postup výše. Aktuální verzi číselníku lze zjistit v menu ČÍSELNÍKY / PDK / AKCE / VERZE ČÍSELNÍKU. Pokud máte zájem o aktuální PDK číselník, kontaktujte prosím svého konzultanta. Číselník lze zakoupit na období min. 1 rok, cena čtvrtletní aktualizace je 990,- Kč bez DPH. Strana 16 z 18

17 Změny v poskytování výhod pro pacienty za nákup hrazených léčiv Změny v poskytování výhod pro pacienty za nákup hrazených léčiv Novela zákona č. 48/1997 Sb., 32 odstavec 4 omezuje odměny za výdej na RP hrazený z veřejného zdravotního pojištění: Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob; tím není dotčena možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku. Odstavec 6, který povoloval peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary za předpokladu snížení úhrady ZP se zrušuje. Tato změna vstupuje v platnost od V praxi to znamená, že je povolena pouze přímá sleva nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky (při příjmu). Pokud má lékárna nastaveno uplatňování výhod pro klienty (formou načítání a uplatňování bodů, slevy na recept, slevy z účtenky ), doporučujeme upravit nastavení tak, aby se uplatňování výhod netýkalo přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Dodatečné přecenění sortimentu po Označení sortimentu dle externího souboru Ve druhé vlně přecenění bude k dispozici lékárnám další externí soubor (na základě seznamu poskytnutého distributory), podle nějž bude možné označit další skladové karty určené k přecenění do 10% sazby DPH. Předpokládáme, že seznam získáme nejdříve 3. ledna 2015, o zaslání do lékáren budou lékárníci informovány prostřednictvím infořádků. Pokud bude lékárna chtít využít tohoto externího souboru k označení skladových karet a následnému přecenění, nejprve je nutné na skladě odznačit všechny skladové karty (ÚPRAVY / HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ / ODZNAČIT VŠECHNY POLOŽKY) a dále použít funkci v menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / OZNAČIT SKLADOVÉ KARTY Z EXTERNÍHO SOUBORU. Označení bude probíhat podle PDK kódu, SÚKL kódu nebo EAN (čárového) kódu přiřazeného skladové kartě (pokud se bude shodovat alespoň jeden z nich). Takto označené karty je poté možné přecenit v menu SKLADOVÉ KARTY / PŘECENĚNÍ / PŘECENĚNÍ OZNAČENÝCH KARET/ ZMĚNA ZAŘAZENÍ DO SAZBY DPH. Zde si uživatel zvolí sazbu DPH 10% a jednu ze tří možností zachování prodejních cen. Pro kontrolu lze v dolní části okna vidět počet položek označených k přecenění. Pokud byly z externího souboru označeny karty, které již byly přeceněny v první vlně přecenění, nevadí to-na již přeceněné kartě se nic nezmění.! Zapsání přecenění na sklad je nevratná operace, proto důrazně doporučujeme udělat před tímto krokem zálohu Lekisu (NÁSTROJE / SERVISNÍ FUNKCE / PROVÉST ZÁLOHU / ANO). Strana 17 z 18

18 Dodatečné přecenění sortimentu po Označení sortimentu dle PDK číselníku Pokud má lékárna k dispozici aktuální PDK číselník (aktuální verzi číselníku zjistíte v menu ČÍSELNÍKY / PDK / AKCE / VERZE ČÍSELNÍKU), je možné jej rovněž využít k označení skladových karet, určených k přesunu do druhé snížené sazby DPH. Funkce se nachází v menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / OZNAČIT SKLADOVÉ KARTY ZAŘAZENÉ V PDK ČÍSELNÍKU DO 2. SNÍŽENÉ SAZBY DPH. Další postup přecenění označených skladových karet je totožný s bodem výše (SKLADOVÉ KARTY / PŘECENĚNÍ / PŘECENĚNÍ OZNAČENÝCH KARET / ZMĚNA ZAŘAZENÍ DO SAZBY DPH). Strana 18 z 18

Implementace legislativních změn k 1. 1. 2013 v LpW

Implementace legislativních změn k 1. 1. 2013 v LpW Manuál LpW Název Bližší popis Implementace legislativních změn k 1. 1. 2013 v LpW Změna sazeb DPH na 15% a 21% v LIS LpW Datum 21.12.2012 Verze 1.1 Autor Romana Simandlová Označení Počet stran 9 Poznámka

Více

Implementace legislativních změn k v LpW

Implementace legislativních změn k v LpW Implementace legislativních změn k 1. 1. 2012 v LpW Přípravné činnosti a doporučení Obsah Implementace legislativních změn k 1. 1. 2012 v LpW... 1 Přípravné činnosti a doporučení... 1 Průvodce legislativními

Více

Upozornění pro uživatele, kteří používají více skladů (nemocnice, distribuce, e- shopy): přepočty je nutné provádět v každém skladu zvlášť!

Upozornění pro uživatele, kteří používají více skladů (nemocnice, distribuce, e- shopy): přepočty je nutné provádět v každém skladu zvlášť! Vážená paní magistro, pane magistře, připravili jsme pro Vás novou verzi programu Mediox - sestavení 199. Tuto verzi, byste měli mít již nahranou přes automatické aktualizace systému. Číslo verze naleznete

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Změna sazby DPH z 10% na 14%

Změna sazby DPH z 10% na 14% Vážení uživatelé systémů společnosti MEFISTO SOFTWARE, a.s., od 1.1.2012 dochází ke změně snížené sazby DPH z 10% na 14%. Změna sazby DPH z 10% na 14% Tuto změnu je nutné provést v konfiguraci systému

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

E-Recept POZOR!!!! vždy musíte být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě při autorizaci.

E-Recept POZOR!!!! vždy musíte být přihlášeni svým účtem, jinak Vás CÚ odmítne a dojde k chybě při autorizaci. E-Recept Dříve než začnete používat R-Rp je třeba mít k dispozici všechny potřebné přístupy od SUKL a osobní kvalifikovaný certifikát pro realizaci digitálního podpisu ( viz informace SUKL ). Pokud toto

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen

Zrušení povinnosti zavedení registračních pokladen Vážení uživatelé systémů Mefisto GOURMET, GOURMET+, HOTEL, HOTEL +, GRAND a SPA, od 1.1.2008 dochází ke změně některých zákonů týkajících se fungování našich aplikací. Mezi hlavní změny patří: - zrušení

Více

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz

Jak vyhledávat v databázi léků. www.olecich.cz Jak vyhledávat v databázi léků www.olecich.cz Kde najít databázi léků? Databázi léků naleznete na webové adrese Informačního portálu pro veřejnost www.olecich.cz. První rychlou volbou je hlavní nabídka

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

Změna sazeb DPH z 9% na 10% a z 19% na 20%

Změna sazeb DPH z 9% na 10% a z 19% na 20% Vážení uživatelé systémů společnosti MEFISTO SOFTWARE, a.s., od 1.1.2010 dochází ke změně některých zákonů týkajících se fungování našich aplikací. Mezi tyto změny patří: - změna snížené sazby DPH z 9%

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Popis struktury DL Lekis XML

Popis struktury DL Lekis XML Popis struktury DL Lekis XML Název Popis struktury dodacího listu Lekis XML Bližší Datum 19.05.2014 Verze 1.1 Autor Ing. Ondřej Zavadil Označení Počet stran Poznámka Verze Datum Autor Popis 1.0 19.5.2014

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky

Obsah. spuštění modulu Sklad. skladové položky Obsah...3 Úvod...3 První...3 spuštění modulu Konfigurace...3 skladů ové... položky Karta... skladové položky Hromadný...5 příjem, výdej, převod Individuální...5 příjem, výdej, převod Automatický...6 výdej

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

WinMEDICO ERP_Elektronický recept v 2.20

WinMEDICO ERP_Elektronický recept v 2.20 I. Předpoklady expedice WinMEDICO ERP_Elektronický recept v 2.20 MEDICO 1) Na expedičních PC nainstalované WinMEDICO a potřebné knihovny Chilkat a Xsign. 2) Funkční VPN router SÚKLu. 3) Funkční podpisový

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok 2012 - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.7.245 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 28.12.2011 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Jak vyhledávat v databázi léků

Jak vyhledávat v databázi léků Jak vyhledávat v databázi léků www.olecich.cz Kde najít databázi léků? Obr. 1 Databázi léků naleznete na webové adrese Informačního portálu pro veřejnost www.olecich.cz. První rychlou volbou je hlavní

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Program Půjčovna sportovních potřeb

Program Půjčovna sportovních potřeb Program Půjčovna sportovních potřeb verze 1.67, 3.7.2014 Objednávky V hlavním menu Obchod naleznete dvě nové položky. "Seznam objednávek" a "Přidat objednávku". Obrázek 1: Hlavní menu První z těchto voleb

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí:

Pro vyúčtování pojišťovnám se používá jednoduchý průvodce, který Vás provede celým vyúčtováním. Pro tvorbu dávek platí: Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá okna a veškeré dostupné možnosti a funkce, které by mohly celý postup spíše znepřehlednit.

Více

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Evidence nákupu a prodeje cestovních služeb, použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností Vykazování DPH ve zvláštním režimu

Více

zasíláme Vám informaci o změně DPH k , kdy se zvyšuje snížená sazba DPH z 10% na 14%.

zasíláme Vám informaci o změně DPH k , kdy se zvyšuje snížená sazba DPH z 10% na 14%. Vážení klienti, zasíláme Vám informaci o změně DPH k 1.1.2012, kdy se zvyšuje snížená sazba DPH z 10% na 14%. V následujících kapitolách se Vám pokusíme co nejpodrobněji popsat změny, které je třeba udělat.

Více

Zásoby_Cenové hladiny Materiál pro samostudium +1617

Zásoby_Cenové hladiny Materiál pro samostudium +1617 Zásoby_Cenové hladiny Materiál pro samostudium +1617 1.9.2016 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 1.9.2016 2 Zásoby_Cenové hladiny Za soby_cenove hladiny Obsah 1. Úvod... 3 2. Cenové hladiny... 3 3. Přiřazení

Více

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník.

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník. Vážený zákazníku, vzhledem k novému účetnímu roku 2015 (1.1. 31.12.2015) je nutné provést nastavení systému Helios Orange podle následujících kroků. (Tento popis si neklade za cíl řešit uzávěrku jednotlivých

Více

Cenotvorba v HELIOS Red nastavení cen, přirážek a slev pro zákazníky v modulech SKLAD, NÁKUP A PRODEJ a POKLADNÍ PRODEJ

Cenotvorba v HELIOS Red nastavení cen, přirážek a slev pro zákazníky v modulech SKLAD, NÁKUP A PRODEJ a POKLADNÍ PRODEJ Cenotvorba v HELIOS Red nastavení cen, přirážek a slev pro zákazníky v modulech SKLAD, NÁKUP A PRODEJ a POKLADNÍ PRODEJ Správné nastavení cen pro zákazníky nebo zákaznické skupiny je v mnoha firmách základem

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

DPH v Exact Globe Next 2013

DPH v Exact Globe Next 2013 DPH v Exact Globe Next 2013 Tento dokument obsahuje komplexní informace týkající se nastavení číselníků v software Exact Globe Next, potřebných pro správné fungování DPH a souhrnného hlášení, včetně změn,

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou p12 např.

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Jak vyhledávat v databázi léků.

Jak vyhledávat v databázi léků. Jak vyhledávat v databázi léků www.sukl.cz Kde najít databázi léků? Databázi léků naleznete na webové stránce Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz na titulní straně v levém sloupci (viz obr.

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

Novinky v programu MSklad 1.48

Novinky v programu MSklad 1.48 Novinky v programu MSklad 1.48 Tisk Spotřebního koše s novým filtrem Před tiskem Spotřebního koše lze nastavit filtr na požadované druhy jídel. Lze tak získat představu o plnění spotřebního koše zvlášť

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Allegro release 2.19 ( )

Allegro release 2.19 ( ) Allegro release 2.19 (1.8.2017 2.9.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Parametry účetnictví Do nastavení parametrů exportu příkazu k úhradě bylo přidáno vynucení testu bankovních účtů v registru

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Zásoby-cenotvorba Materiál pro samostudium + 1166

Zásoby-cenotvorba Materiál pro samostudium + 1166 Zásoby-cenotvorba Materiál pro samostudium + 1166 17.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 17.2.2015 2 Zásoby-cenotvorba Za soby-cenotvorba Obsah Úvod... 3 Vysvětlení pojmů... 4 Možnosti tvorby prodejní

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Formulář Seznam zaměstnanců Zpracoval Útvar Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran Počet příloh Jiří Soušek, Kamila Plecitá Sekce personální procesy back office 11.8.2010 11.8.2010 13 Obsah Obsah...

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Marek Klimša Úprava: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.1 Poslední aktualizace: 11. května 2012 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to ADVOKÁTNÍ SPIS 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

Case Parts e-shop. Spuštění registrace

Case Parts e-shop. Spuštění registrace Case Parts e-shop 1. O e-shopu Case Parts: E-shop CaseParts nabízí registrovaným uživatelům možnost nákupu originálních náhradních dílů a příslušenství CASE IH od společnosti Agri CS a.s. a dalších autorizovaných

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně

Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně Mobilní číšník a hlavní pokladna spolu komunikují prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi. Součástí tohoto návodu je tedy také nastavení, které je nutné provést

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Modul Zásoby Položky ZVS Materiál pro samostudium (+1906)

Modul Zásoby Položky ZVS Materiál pro samostudium (+1906) Modul Zásoby Položky ZVS Materiál pro samostudium (+1906) 24.1.2017 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 24.1.2017 2 Modul Zásoby Položky ZVS Modul Za soby Polož ky ZVS Obsah 1. Číselník položek - *8718...

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Novinky v programu MSklad 1.39

Novinky v programu MSklad 1.39 Novinky v programu MSklad 1.39 Vzory výdejek (K13901/20) V programu můžeme využít funkci, která umožňuje definovat vzorovou výdejku pro určité jídlo a tu pak použít při tvorbě výdejky. Například vždy,

Více

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k

Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k Elektronická evidence tržeb (EET) v programu HARMONIK stav k 27.2.2017 Abyste mohli využívat odesílání tržeb do systému EET, je třeba, abyste měli k dispozici certifikát od správce daně tj. soubor s příponou

Více

Racionální preskripce léků dle VZP

Racionální preskripce léků dle VZP Racionální preskripce léků dle VZP Uživatelský návod Návod Dokumentace Poslední aktualizace 02.08.2013 Racionální preskripce léků dle VZP strana 1/6 Nová éra projektu racionální preskripce léků VZP ČR

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Způsob změny DPH z 10% na 14%

Způsob změny DPH z 10% na 14% Způsob změny DPH z 10% na 14% Verze 2011.34 a vyšší Úvod Popisovaná změna je z 10% na 14% a opačně. Změna sazeb DPH provedou dealeři při převodu na rok 2012 automaticky. Pokud změnu provádí sám zákazník,

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

ECCManager. Uživatelská příručka

ECCManager. Uživatelská příručka ECCManager Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. První spuštění... 2 4. Hlavní okno aplikace... 3 5. Detail uživatele... 3 6. Vytvoření paragonu... 3 7. Seznam paragonů... 4 8. Seznam produktů...

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Statistika odpovídá druhé tabulce statistického výkazu MŠMT Z s názvem Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2016/17.

Statistika odpovídá druhé tabulce statistického výkazu MŠMT Z s názvem Klienti, jimž byla poskytnuta péče ve školním roce 2016/17. MŠMT Z 33-01 / 2017 Statistika MŠMT Z 33-01 slouží k získání většiny údajů potřebných k vyplnění stejnojmenného výkazu o speciálním pedagogickém centru (v elektronické podobě soubor for3317.pdf). Po správném

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

DENT 10.1 popis novinek

DENT 10.1 popis novinek DENT 10.1 popis novinek 1. Zaokrouhlování cen zakázek (změny vynucené zrušením deseti a dvacetihaléřů) doporučený postup přechodu viz příloha V důsledku zrušení deseti a dvacetihaléřů je nutné provádět

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití (c) 2H C.S. s.r.o. 2003-2005 poslední změny dne: 29.9.2005 autor: Tomáš Halász - info@faktury.cz 1/35 Obsah Popis modulu skladové evidence...3

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více