Implementace legislativních změn k v Lekisu pro Windows

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Implementace legislativních změn k 1.1.2015 v Lekisu pro Windows"

Transkript

1 Přípravné činnosti a doporučení změn k v Lekisu pro Tento návod vás provede potřebnými kroky k nastavení LpW podle legislativních změn platných k K implementaci změn byl v LpW vytvořen průvodce, který je potřeba spustit před zahájením veškerých činností v novém roce. Minimální verze LpW potřebná pro implementaci změn je Tento návod vzniká s časovým předstihem, proto potřebnou verzi zkontrolujte na webu Přípravné činnosti a doporučení Před implementací legislativních změn do LpW je nezbytné učinit určité přípravné kroky: ukončit všechny příjmy dodacích listů a převodek přijatých (fyzicky naskladnit) uzavřít všechny výdeje na fakturu/žádanku, převodky vydané (vyfakturovat) uzavřít všechny částečné doklady recepty, poukazy tak, aby nebyly žádné rozpracované vydat či odepsat všechna vyrobená IPL připravená na recept nebo přípravu smazat a po změně DPH vyrobit znovu (netýká se přípravků vyrobených do zásoby) vydat všechny rezervace smazat nebo převést na sklad probíhající přecenění! Jedná se o nevratný proces, proto by uživatel neměl podcenit přípravu a rozhodně by neměl proces spouštět jen na zkoušku. Připravit označení skladových karet určených k přesunu do 2. snížené sazby! Spuštěním a dokončením průvodce se přecení (a do druhé snížené sazby DPH zařadí) všechny skladové karty, které si uživatel označí v seznamu SK Vybráno v prvním sloupci V (buď ručně nebo hromadnými nástroji).! Správné určení výstupního DPH je, a vždy bylo, odpovědností provozovatele lékárny (nikoliv dodavatele zboží, dodavatele PDK číselníku nebo dodavatele informačního systému). Před spuštěním průvodce je nutné označit skladové karty, které budou převedeny do 2. snížené sazby. Doporučujeme v modulu SKLAD použít volbu ÚPRAVY / HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ / ODZNAČIT VŠECHNY POLOŽKY. V průvodci je možné označit všechny HVLP, IVLP, homeopatika, veterinária. Pokud je k dispozici externí soubor (viz průvodce dále), je možné přímo označit vybrané karty, které budou spadat od do druhé snížené sazby DPH. Označení ZP hrazené kojenecké a dětské výživy je od možné v menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / OZNAČIT SKLADOVÉ KARTY Z EXTERNÍHO SOUBORU (označování probíhá pomocí SÚKL kódu, externí soubor je vytvořen z kontrolního SCAU k ). Takto označených karet by mělo být maximálně 73. Pokud budete průvodce spouštět před tím, než bude k dispozici další externí číselník, tentokrát výběrem ze sortimentu distributorů (cca ), je zapotřebí ručně označit nehrazenou kojeneckou výživu tedy Strana 1 z 18

2 Přípravné činnosti a doporučení přesněji skladové karty spadající do kategorie Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti (s kódy celního sazebníku 0402,0404,1901,2106). Pozn.: Dle novely zákona o DPH s platností od (dle tisku 291, schváleno parlamentem , podepsáno prezidentem ), mají být označeny k přesunu do 2. snížené sazby i speciální suroviny a potraviny pro pacienty s celiakií (intolerance na lepek) a fenylketonurií (porucha metabolismu, nízkobílkovinná dieta), pokud takový sortiment má lékárna skladem. Strana 2 z 18

3 Průvodce legislativními změnami k Průvodce legislativními změnami k Spuštění průvodce V LpW najdete průvodce změnami v menu NÁSTROJE / SERVISNÍ FUNKCE / PRŮVODCE LEGISLATIVNÍMI ZMĚNAMI K Nejprve se zobrazí informace o jednotlivých krocích, které průvodce zahrnuje: Strana 3 z 18

4 Průvodce legislativními změnami k Potvrzení přípravných činností Kliknutím na tlačítko Další přejdete k druhému kroku, kde je třeba potvrdit (zaškrtnout) provedení všech uvedených přípravných činností (některé kontroly jsou provedeny automaticky). 3. Záloha databáze Nyní je nutné vytvořit zálohu databáze. Stisknutím tlačítka se automaticky vytvoří záloha (tento proces může trvat několik desítek minut). Strana 4 z 18

5 Průvodce legislativními změnami k Pokud jste si jisti, že jste již zálohu provedli dříve a nechcete zálohovat znovu, můžete zaškrtnout políčko [x] Záloha již byla vytvořena. Lekis Vás v tomto případě upozorní, že bez zálohy nebude možné vrátit systém do původního stavu:! Důrazně proto doporučujeme zálohu, třebaže opakovaně, vytvořit.! V průběhu zálohy dojde ke zdánlivému zamrznutí Lekisu pro. Záloha může trvat i několik desítek minut, vyčkejte proto na její dokončení. Po dokončení zálohy se zviditelní tlačítko Další. 4. Uložení stavu skladu Po stisknutí Další je uživateli oznámeno, že automaticky došlo k uložení kusového a hodnotového stavu skladu/ů před změnou. Zde je možné a doporučené stavy skladu vytisknout a zkontrolovat. Pokud by si uživatel stav skladu v tuto chvíli nevytiskl, najde uložený stav v menu SKLAD / STAV SKLADU / HODNOTOVÝ a SKLAD / STAV SKLADU / KUSOVÝ. Kliknutím na tlačítko Další se zobrazí informace o následujících krocích, což uživatel potvrdí opět tlačítkem Další. Strana 5 z 18

6 Průvodce legislativními změnami k Označení karet k přecenění Nyní je zapotřebí označit skladové karty, které k budou spadat do nové sazby DPH: Pokud jste předem označili ve skladu skladové karty, u kterých má dojít ke změně sazby DPH (kojenecká výživa), musíte zvolit ponechat ručně označené SK (v závorce je pro kontrolu jejich počet). Viz str. 1. Označení sortimentních karet na základě externího seznamu bude možné v první vlně přecenění (od ), kdy budeme mít k dispozici externí seznam hrazených PZLÚ (vytvořený na základě kontrolního číselníku SCAU, vydaného ), které mají spadat od do 10% sazby DPH. Označení bude probíhat podle SÚKL kódu. Pokud máte tuto volbu přístupnou (není zašedlá), můžete ji pro označení karet určených k přecenění použít (zaškrtnout). Pokud jste tyto karty již předtím označili ve skladu ručně, můžete volbu rovněž nechat zaškrtnutou, nebo použít pouze volbu ponechat ručně označené SK (obojí je možné). Zde je pro kontrolu vidět počet takto označených skladových karet (maximálně 73). Dále můžete vybrat, zda se mají označit registrované přípravky kromě PZLU (potravin pro zvláštní lékařské účely), homeopatik a veterinárií, nebo včetně nich.! Hromadnou volbu Označení registrovaných PZLU nechte nezaškrtnutou, mohlo by dojít k označení karet, které od nemají spadat do nové sazby DPH. Potvrzením tohoto kroku dojde k označení skladových karet dle zvolených možností. Strana 6 z 18

7 Průvodce legislativními změnami k Přepočet prodejních cen! Důležitým krokem průvodce je volba přepočtu prodejních cen po změně DPH. Důrazně doporučujeme, aby lékárny dobře promyslely, kterou z těchto možností použijí. Případná změna je časově velmi náročná a znemožňuje provoz lékárny. Zachovat prodejní cenu bez DPH, přepočítat prodejní cenu s DPH Pokud chcete zachovat PC bez DPH a přepočítat PC s DPH (výchozí hodnota) stačí stisknout tlačítko Další. Toto je bezpečnější varianta. Prodejní ceny s DPH se sníží. Zachovat prodejní cenu s DPH, přepočítat prodejní cenu bez DPH Pokud chce uživatel zachovat prodejní ceny s DPH a přepočítat prodejní ceny bez DPH, je třeba před kliknutím na tlačítko Další zaškrtnout volbu Zachovat PCsDPH a přepočítat PCbezDPH. Prodejní ceny se v tomto případě přepočítají tak, že prodejní cena s DPH zůstane stejná, ale zvýší se prodejní cena bez DPH.! V tomto případě může dojít u regulovaných přípravků k překročení maximální přirážky, na což je uživatel v průvodci upozorněn. Pokud dojde k překročení max. přirážky, ve skladu je možné následně přecenit skladové karty podle těchto maximálních přirážek (SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / PŘECENĚNÍ / DLE MAXIMÁLNÍCH PC.) Zachovat prodejní cenu bez DPH pro regulované skladové karty a prodejní cenu s DPH pro neregulované skladové karty Třetí možností je zachování prodejní ceny bez DPH pro Regulované skladové karty (čímž se vyhneme možnému překročení maximální přirážky) a zachování prodejních cen s DPH pro Neregulované (tzn. lékárna nemusí přelepovat cenovky). Strana 7 z 18

8 Průvodce legislativními změnami k Výsledné prodejní ceny s DPH budou zaokrouhleny podle aktuálního nastavení v globální konfiguraci. Toto nastavení může uživatel případně před zahájením celého procesu přechodu na nové sazby změnit, a to v menu NÁSTROJE / KONFIGURACE / GLOBÁLNÍ / ZAOKROUHLOVÁNÍ. Kliknutím na tlačítko Další dojde k zahájení vlastního přepočtu prodejních cen na položkách skladových karet a nastavení nových daňových sazeb na skladových kartách. Uživateli se zobrazí průběh přecenění. 7. Uložení nových stavů skladu Poté co přepočet doběhne do 100%, zaktivní se tlačítko Další. Jeho potvrzením přechází uživatel k dalšímu kroku. Následuje informace o uložení nových stavů skladu. Zde je opět dobré zejména hodnotový stav skladu vytisknout a porovnat se stavem skladu před změnami. Strana 8 z 18

9 Průvodce legislativními změnami k Následuje poslední krok, kterým je implementace legislativních změn platných od dokončena (stiskněte tlačítko Dokončit).! Pro správnou aplikaci všech změn je potřeba LpW restartovat. Strana 9 z 18

10 Konfigurace Nyní se podíváme, jak se změny projevily v LpW. Konfigurace NÁSTROJE / KONFIGURACE / GLOBÁLNÍ / MAXIMÁLNÍ PŘIRÁŽKY Regulační poplatek se nyní nepoužívá Používá se Signální výkon při výdeji na hrazený RP ZP ve výši 12 Kč Defaultní nastavení SiV s 0% sazbou DPH ve výši 12 Kč s DPH je v systému automaticky nastaveno, a to na základě oficiálního názoru ČLnK a GML. Pokud uživatel (provozovatel) dává za pravdu jinému právnímu (či daňovému) výkladu zákona 48/1997 Sb. a vyhlášek 134/1998 Sb., 324/2015 Sb., může si zvolit, zda výše signálního výkonu (12 Kč) je včetně DPH či bez DPH. DPH na skladové kartě Signální výkon lze upravit ve skladu, kdy je nejprve zapotřebí zobrazit speciální skladové karty (menu ZOBRAZIT / SPECIÁLNÍ SKLADOVÉ KARTY), editací skladové karty Signální výkon (ID 16), druhou variantou je nastavení v konfiguraci, kdy se zvolí Sazbu DPH určit: Podle položek výdeje. Lékárna si může určit, zda chce signální výkon tisknout na účtenku pro pacienta. Strana 10 z 18

11 Sazby DPH Sazby DPH ČÍSELNÍKY / SYSTÉMOVÉ ČÍELNÍKY / SAZBY DPH Vznikl nový záznam Druhá snížená sazba s platností od Sklad Příslušné skladové karty mají nyní vstupní i výstupní sazbu 10%. Pokud spouštíte průvodce před , je možné že ve skladu uvidíte ve sloupci DPH nikoliv 10%, ale id této sazby Toto není chyba, sazba 10% bude správně zobrazena od , kdy nová sazba DPH začne platit. Strana 11 z 18

12 Příjem Příjem Na hlavičce dodacího listu je nyní pole pro druhou sníženou sazbu DPH. Na položce dodacího listu je možné změnit sazbu DPH na 10%. Výdej Při výdeji hrazeného přípravku nyní přibyla nová položka Signální výkon. Výchozí stav ve výdeji je X-Vykazovat. To znamená, že se signální výkon účtuje. Uplatňování signálního výkonu je možné vypnout volbou -Nevykazovat v poli SiV před vydáním přípravku, viz obrázek. Strana 12 z 18

13 Výdej na fakturu, výdej na žádanku Výdej na fakturu, výdej na žádanku Na dodacím listu i faktuře se nyní nachází příslušné sazby DPH. Strana 13 z 18

14 Uzávěrky Uzávěrky V uzávěrkových sestavách se zobrazuje další řádek s novou 10% sazbou DPH. Měrné jednotky a měrné ceny V LpW existuje číselník měrných jednotek. Je možné jej najít v menu ČÍSELNÍKY / OSTATNÍ ČÍSELNÍKY / MĚRNÉ JEDNOTKY. Tento číselník bude naplněn ve druhé polovině prosince výchozími záznamy, které budou korelovat s jednotkami číselníku PDK. V tuto chvíli existují v LpW pouze jednotky definující jednotkový obsah balení. Měrné jednotky (vůči kterým se vypočítává cena) je nutné si založit. Pro ilustraci si založíme měrnou jednotku 100 ml. Je zapotřebí vyplnit popis, množství a suffix (příponu). Strana 14 z 18

15 Měrné jednotky a měrné ceny Na skladové kartě se nachází definice obsahu balení, měrné jednotky a koeficientu přepočtu. V našem případě je obsah balení 10 ml. V poli jednotka tedy musí být [ml]. V poli obsah balení hodnota 10. Jako měrná jednotka bude použito 100 ml. Koeficient výpočtu se spočítá sám na 0,1. Vytištěná cenovka pak vypadá takto: Strana 15 z 18

16 Měrné jednotky a měrné ceny Měrná cena může být použita i při tisku čárových kódů. Nastavení tiskáren tisknoucích etikety je poměrně složité a bude nutné ke každému zákazníkovi přistupovat individuálně. V menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / TISK byla upravena sestava Ceník SK004, která nově obsahuje i měrné jednotky a měrné ceny. Nastavení měrných jednotek a cen podle PDK číselníku Lékárny, které mají k dispozici aktuální PDK číselník, mohou vybraným skladový kartám přiřadit měrné jednotky a koeficienty měrných cen podle tohoto číselníku. Funkce se nachází v menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / ÚPRAVY SK / NAUČIT MĚRNOU JEDNOTKU A KOEFICIENT MĚRNÉ CENY. Nastavení se týká pouze karet označených ve skladu. Pokud lékárna nemá aktuální PDK číselník, je možné koeficienty měrných cen na skladových kartách nastavit pouze ručně-viz postup výše. Aktuální verzi číselníku lze zjistit v menu ČÍSELNÍKY / PDK / AKCE / VERZE ČÍSELNÍKU. Pokud máte zájem o aktuální PDK číselník, kontaktujte prosím svého konzultanta. Číselník lze zakoupit na období min. 1 rok, cena čtvrtletní aktualizace je 990,- Kč bez DPH. Strana 16 z 18

17 Změny v poskytování výhod pro pacienty za nákup hrazených léčiv Změny v poskytování výhod pro pacienty za nákup hrazených léčiv Novela zákona č. 48/1997 Sb., 32 odstavec 4 omezuje odměny za výdej na RP hrazený z veřejného zdravotního pojištění: Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob; tím není dotčena možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku. Odstavec 6, který povoloval peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary za předpokladu snížení úhrady ZP se zrušuje. Tato změna vstupuje v platnost od V praxi to znamená, že je povolena pouze přímá sleva nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky (při příjmu). Pokud má lékárna nastaveno uplatňování výhod pro klienty (formou načítání a uplatňování bodů, slevy na recept, slevy z účtenky ), doporučujeme upravit nastavení tak, aby se uplatňování výhod netýkalo přípravků hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Dodatečné přecenění sortimentu po Označení sortimentu dle externího souboru Ve druhé vlně přecenění bude k dispozici lékárnám další externí soubor (na základě seznamu poskytnutého distributory), podle nějž bude možné označit další skladové karty určené k přecenění do 10% sazby DPH. Předpokládáme, že seznam získáme nejdříve 3. ledna 2015, o zaslání do lékáren budou lékárníci informovány prostřednictvím infořádků. Pokud bude lékárna chtít využít tohoto externího souboru k označení skladových karet a následnému přecenění, nejprve je nutné na skladě odznačit všechny skladové karty (ÚPRAVY / HROMADNÉ OZNAČOVÁNÍ / ODZNAČIT VŠECHNY POLOŽKY) a dále použít funkci v menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / OZNAČIT SKLADOVÉ KARTY Z EXTERNÍHO SOUBORU. Označení bude probíhat podle PDK kódu, SÚKL kódu nebo EAN (čárového) kódu přiřazeného skladové kartě (pokud se bude shodovat alespoň jeden z nich). Takto označené karty je poté možné přecenit v menu SKLADOVÉ KARTY / PŘECENĚNÍ / PŘECENĚNÍ OZNAČENÝCH KARET/ ZMĚNA ZAŘAZENÍ DO SAZBY DPH. Zde si uživatel zvolí sazbu DPH 10% a jednu ze tří možností zachování prodejních cen. Pro kontrolu lze v dolní části okna vidět počet položek označených k přecenění. Pokud byly z externího souboru označeny karty, které již byly přeceněny v první vlně přecenění, nevadí to-na již přeceněné kartě se nic nezmění.! Zapsání přecenění na sklad je nevratná operace, proto důrazně doporučujeme udělat před tímto krokem zálohu Lekisu (NÁSTROJE / SERVISNÍ FUNKCE / PROVÉST ZÁLOHU / ANO). Strana 17 z 18

18 Dodatečné přecenění sortimentu po Označení sortimentu dle PDK číselníku Pokud má lékárna k dispozici aktuální PDK číselník (aktuální verzi číselníku zjistíte v menu ČÍSELNÍKY / PDK / AKCE / VERZE ČÍSELNÍKU), je možné jej rovněž využít k označení skladových karet, určených k přesunu do druhé snížené sazby DPH. Funkce se nachází v menu SKLAD / SKLADOVÉ KARTY / OZNAČIT SKLADOVÉ KARTY ZAŘAZENÉ V PDK ČÍSELNÍKU DO 2. SNÍŽENÉ SAZBY DPH. Další postup přecenění označených skladových karet je totožný s bodem výše (SKLADOVÉ KARTY / PŘECENĚNÍ / PŘECENĚNÍ OZNAČENÝCH KARET / ZMĚNA ZAŘAZENÍ DO SAZBY DPH). Strana 18 z 18

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot.

Z hlediska funkce počítačového programu hrají číselníky důležitou roli. Číselník obecně představuje vždy seznam (množinu) možných hodnot. Obsah...1 maximálních úhrad VZP...2 MF a KLK...2 Popis číselníků...2 Aktualizace číselníku MF...2 Aktualizace číselníku KLK...2 Číselník taxy laborum...3 Číselník diagnóz...3 Číselník odborností...3 Číselník

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

Popis struktury DL Lekis XML

Popis struktury DL Lekis XML Popis struktury DL Lekis XML Název Popis struktury dodacího listu Lekis XML Bližší Datum 19.05.2014 Verze 1.1 Autor Ing. Ondřej Zavadil Označení Počet stran Poznámka Verze Datum Autor Popis 1.0 19.5.2014

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH

Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Průvodce hladkého přechodu na jinou sazbu DPH Připravte svůj obchod na rok 2013! Připravili jsme pro Vás postup, který ve Vašem e-shopu umožní efektivně nastavit změnu účtování DPH, která přichází 1.1.2013.

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití (c) 2H C.S. s.r.o. 2003-2005 poslední změny dne: 29.9.2005 autor: Tomáš Halász - info@faktury.cz 1/35 Obsah Popis modulu skladové evidence...3

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE Formulář Seznam zaměstnanců Zpracoval Útvar Datum vytvoření Datum aktualizace Počet stran Počet příloh Jiří Soušek, Kamila Plecitá Sekce personální procesy back office 11.8.2010 11.8.2010 13 Obsah Obsah...

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015

Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Zavedení druhé snížené sazby DPH... 3 DPH... 3 Sazby DPH... 4 Nastavení daňových účtů... 7 Číselník období DPH... 8 Opravy

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 První kroky po aktualizací verze 6.4.5. Řešení Čl. II, přechodná ustanovení, odst.2): - plný úvazek stačí v oddíle Praxe Vkládání údajů Zařazení zatrhnout box Chráněná

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP

Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP Nápověda pro online objednávkový systém WEBSHOP Verze nápovědy: 1.1 1 >>> PŘIHLÁŠENÍ Zadejte jméno Přečtěte si pravidla používání Webshopu Zadejte heslo Využijte v případě, že jste zapomněli přidělené

Více

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1

HOTELOVÉ SYSTÉMY. http://www.altopraha.cz. ALTO PRAHA & Digital Action Hotelové systémy 1 HOTEL - 2000 Postup při změně sazeb DPH k 1.1.2013 (změna sazeb DPH 14% 15% a 20% 21%) Vážení uživatelé programu HOTEL-2000, tento dokument obsahuje základní informace, potřebné pro úspěšnou instalaci

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace

HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace HOTEL TIME, a.s. Manuál pro vyúčtování a check-out rezervace OBSAH 1. Vyúčtování... 3 2. Rozdělení účtu/přesun položek... 6 3. Check-out... 7 4. Předčasný Check-out... 10 5. Otevření účtu... 11 2 1. Vyúčtování

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Rozšířené účtování o majetku manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Převodový můstek ÚČTO 2014

Převodový můstek ÚČTO 2014 Převodový můstek ÚČTO 2014 Instalace a použití můstku mezi programy ÚČTO 2014 a DUEL 10 www.jezeksw.cz 2 Převodový můstek z programu ÚČTO 2014 do Daňové evidence ekonomického systému DUEL 10.0 od firmy

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Modul kontrola duplicit

Modul kontrola duplicit Modul kontrola duplicit Tento modul slouží ke kontrole duplicitních údajů v databázi a jejich následnému sjednocení. Pracuje s těmito typy informací - firmy, osoby, poznámky, spojení a dokumenty, resp.

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000

multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 multiverze Pro Windows Vista/XP/9x/2000 Legislativa a aktualizace 6.5.1. (2015) Změny legislativy: Od 1. 1. 2015 je účinná novela nařízení vlády č. 303/2014 Sb., která mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640 Obilniny a technické plodiny (12)

Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640 Obilniny a technické plodiny (12) Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640 Obilniny a technické plodiny (12) 21.8.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 21.8.2015 2 Zásoby_Přenesená daňová povinnost +1640 Za soby_př enesena dan ova povinnost

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

ID-Ware II Editace docházky

ID-Ware II Editace docházky ID-Ware II Editace docházky Obsah 1.Vložení průchodu...3 1.1.1.1.Příchod do práce nebo odchod z práce...3 1.2.1.2.Začátek přerušení...3 1.3.1.3.Ukončení přerušení...5 1.3.1Ukončení přerušení na něž bezprostředně

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více