Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU. Šance pro české hospodářství. Praktický P růvodce světem P odnikání"

Transkript

1 Praktický P růvodce světem P odnikání Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Krize udeřila, co bude dál? Češi předsedají EU Šance pro české hospodářství

2 Vážení čtenáři, Nový rok, nový vzhled, nová témata je mi ctí a potěšením moci vás přivítat u lednového čísla časopisu Komora.cz. Jak už jste si možná všimli, anebo se o tom přesvědčíte na následujících stranách, magazín prošel zásadními úpravami. Změny v designu jsou patrné už na první pohled věříme, že se vám bude tento moderní vzhled líbit a přispěje i ke snazší orientaci v jednotlivých tématech. Úprav se dočkala i redakční část. Časopis stále zůstává jediným periodikem svého druhu na trhu, které pravidelně a cíleně oslovuje živnostníky, podnikatele a manažery na všech úrovních, nově se však zaměřuje i na jejich spolupracovníky a rodiny. Krom praktických informací z oblasti podnikání a obchodu zde najdete i užitečné údaje ze světa techniky, telekomunikací, automobilismu, zdraví, cestování, životního stylu a mnoha dalších. Dalo by se tedy říci, že právě držíte v rukou dva časopisy. Chcete se vzdělávat, získávat nové informace a pomoci svému podnikání nebo práci? Pak čtěte časopis klasicky od začátku. Chcete-li se naopak bavit a odpočívat či načerpat inspiraci pro svůj volný čas? Pak začněte se čtením vzadu. Už v prvních lednových dnech je jasné, že rok 2009 bude nabitý událostmi. Může za to nejenom celosvětová fi nanční krize, ale i české předsednictví Evropské unie. Vývoj obojího stejně tak jako každé další události podstatné pro podnikání budeme pečlivě sledovat a žádnou podstatnou informaci si nenecháme pro sebe. Dovolte mi nyní, abych vám jménem svým i celého realizačního týmu popřál příjemné čtení. Ondřej Pohl šéfredaktor Časopis Komora.cz je distribuován: členům Hospodářské komory ČR V. I. P. osobnostem českého politického, společenského a hospodářského života všem ambasádám ČR a českým centrům v Evropě na jednotlivé hospodářské komory na různých stupních hierarchie a začleněná živnostenská společenstva vládním agenturám státní správě 81 senátorům 200 poslancům všem starostům v ČR Vychází 11x ročně Náklad výtisků Odebírá jej více než firem v České republice Jeho cílem je hájit zájmy podnikatelů, přinášet stanoviska Hospodářské komory České republiky a podnikatelů k legislativě a přispívat ke zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Obsah 04 Finanční krize naplno udeřila 07 Vyjádření prezidenta Hospodářské komory České republiky 08 Rozhovor s Mirkem Topolánkem, premiérem a předsedou Rady Evropské unie 10 Priority Hospodářské komory ČR během českého předsednictví 12 Evropa a podnikání bez bariér 14 Zveme vás na Eurochambres Dotační poradenství 18 Změny v cenotvorbě elektřiny 19 Na téma: Ekologie 20 Majitelka společnosti RYOR příkladem úspěšného českého podnikání 22 Národní podnikatelská poradna 26 Auta: Škoda Superb 28 Novinky pro řidiče 32 POKR (nejen) pro podnikatele 34 Informace o bodech řidiče naleznete i na CzechPOINTu 36 EGAP: Jsme připraveni pomáhat velkým i malým 38 Novinky ze světa telekomunikací 40 Má BlackBerry smysl? 42 Instant Messaging ve fi remní komunikaci 44 HiTech novinky 46 Audio-video: Trendy Psychologie: Jak se vyrovnat se stresem 50 Okénko do historie 52 Golf: Sport pro každý věk i celou rodinu 54 Dění v kultuře 56 Cestování 58 Styl: Luxusní notebooky 60 Zdraví 62 Rozhovor: Alice Bendová Tiráž Komora.cz, časopis o podnikání a pro podnikatele.vydání: 1/2009 Toto číslo vyšlo: Příští číslo vyjde: Vydává: Comprehensive, a. s., Sabinova 7/707, Praha 3 Inzerce: ArboMedia, Janáčkovo nábřeží Praha 5, Mirka Rabenseifnerová, , , Archa Nový svět, s.r.o., Sabinova 7/707, Praha 3, archa-novysvet.cz Předplatné: Jiří Štefek, telefon: , mob.: , fax: , Aktualizace členské základy: Jana Čitarská, telefon: , mob.: , fax: Redakční a nakladatelský servis: Archa Nový svět DTP: Archa Nový svět, s. r. o. Distribuce: Cortex, s. r. o., Poděbradská 61a, Praha 9, telefon , mail: cortex.cz Tiskne: KATOS.cz, s. r. o., Horní Moštěnice, Nádražní 291/35 Šéfredaktor: Ondřej Pohl Design: Vladimír Trčka Sazba: Karel Roubal Foto na obálce: Luděk Krušinský Registrace MK ČR: E10663, ISSN Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Články označené PR jsou placenou reklamou. Redakce neodpovídá za pravdivost údajů uvedených v inzerátech. Užití článků nebo jejich částí podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském je možné pouze se souhlasem autora, případně vydavatele díla. Neoprávněný zásah do práv autora a vydavatele se trestá. Náklad: výtisků Náklad ověřuje: Kancelář ověřování nákladu tisku ABC ČR, člen Mezinárodní federace kanceláří pro ověřování nákladů tisku (IFABC). ÚVODEM

3 FINANČNÍ KRIZE NAPLNO UDEŘILA FINANČNÍ KRIZE NAPLNO UDEŘILA FINANČNÍ KRIZE NAPLNO UDEŘILA Pociťujete konkrétní dopady světové finanční krize na vaši firmu? (n = 1350) Jaké tyto dopady jsou? (n = 805) ano (803) ne (547) méně zakázek (399) tlak na ceny od odběratelů (152) ztráty z finančních operací s cennými papíry (27) horší platební morálka odběratelů (155) jiné (72) Chystáte v souvislosti s krizí přijmout mimořádná opatření? Jaká? (n = 1350) V příštím roce očekáváte: (n = 1350) Sedmero překážek úspěšného rozvoje českého hospodářství Vysoké ceny energií Nepřiměřený tlak na růst mezd Nestabilní měnový kurz Byrokracie a složitá administrativa Vysoké daňové zatížení a odvody firem Nedobudovaná dopravní infrastruktura Přílišná závislost ekonomiky na automobilovém průmyslu Sedmero návrhů Hospodářské komory České republiky na řešení současné ekonomické a finanční krize Hospodářská krize dorazila i do Česka. Jako jasný důkaz poslouží bilance zahraničního obchodu, která zaznamenala největší propad od roku Další jevy, jako růst nezaměstnanosti, na sebe nenechaly dlouho čekat. Jak krize vznikla? Mnozí ekonomové se v současné době přou, co stojí za příčinou fi nanční a hospodářské krize, jakou svět nepamatuje od 30. let dvacátého století. Často však padají slova jako bezhlavé poskytování úvěrů a hlavně pak hypoték v USA, což bylo do jisté míry podmíněno i některými zákonnými nařízeními. Čím byly úvěry na bydlení přístupnější, tím víc to podněcovalo zájem o nové domy, což šroubovalo jejich ceny vzhůru. Nejednalo se však o skutečnou hodnotu, ale pouze cenovou bublinu, která musela dříve či později splasknout. To se stalo v okamžiku, kdy první majitelé takto snadno nabytých hypoték začali mít problémy se splácením. Normálně by jejich závazky byly zajištěny nemovitostí, jejich ceny však začaly rázem padat. To způsobilo bankám nemalé ztráty, které se vzhledem k propojení ekonomiky šířily dále a dále, až zasáhly prakticky celý svět. Vzhledem k tomu, jak je současná ekonomika globalizovaná, vyhnou se dopady jen málokteré zemi. Krize ve světě: mocná podpora vlád Mnohé vlády se snaží krizi řešit nalitím peněz do ekonomiky. Po vzoru USA hodlá i německá vláda poskytnout pomoc klíčovým koncernům, a to v tom případě, že by jim banky odpíraly úvěry. Cílová částka má dosáhnout až 100 milionů eur. Kancléřka Angela Merkelová v minulosti už několikrát kritizovala banky, že znesnadňují fi rmám přístup k úvěrům, což jim může způsobit nemalé problémy. Ty by se podle expertů dotkly například fi rem Daimler nebo BMW. Jedním z oborů, na který krize dopadá nejtvrději, je automobilový průmysl. Společnost GMAC, fi nanční divize největší americké automobilky General Motors, získala fi nanční pomoc od americké vlády v objemu šesti miliard dolarů. Celkem vláda slíbila General propouštění zaměstnanců (264) utlumení investic (651) menší než plánovaný růst mezd (424) menší než plánované odměny (13. plat) na konci roku (328) omezení zaměstnaneckých výhod (204) jiné (651) Motors a Chrysleru nouzové úvěry ve výši 17,4 miliardy dolarů, aby tak odvrátila jejich bankrot. Podobné státní zásahy vídáme i jinde: irská vláda poskytne třem největším bankám 7,7 miliardy eur, Japonsko bude tlumit dopady na fi nanční trhy 12 biliony jenů (2,6 bilionu korun), Mezinárodní měnový fond zase přispěje Islandu úvěrem ve výši 2,1 miliardy. S tím jde ruku v ruce snižování úrokových sazeb, které mají fi rmám i jednotlivcům zpřístupnit úvěry, což by mělo ekonomice pomoci opět na nohy. Banky však v současné atmosféře strachu neposkytují úvěry tak ochotně jako dříve, přestože existují tlaky, aby se tak stalo a aby se banky vzdaly svých vysokých příjmů v zájmu opakovaného nastartování hospodářství. Krize a české podniky Jak vyplývá ze šetření Hospodářské komory České republiky pro ČTK a Hospodářské noviny mezi členskými fi rmami, téměř 60 procent fi rem na přelomu letošního roku skončí svou výrobu v prosinci dříve a zahájí ji v lednu později než v uplynulých letech. Vedle snížení poptávky a růstu nezaměstnanosti má krize už zmiňovaný nepříjemný dopad: získat úvěr od banky je těžší než dříve. S tímto problémem se v poslední době setkala třetina tuzemských fi rem, které si chtěly na fi nancování svého provozu od banky půjčit statisíce nebo miliony korun. Dva ze tří podniků se pak domnívají, že by do současné situace na fi nančním trhu zhoršení situace (711) zlepšení (212) stejné jako letos (427) měl vstoupit stát, nikoliv však jako aktivní hráč, ale jako garant stability při možných prudkých výkyvech situace na trhu. Ačkoliv podniků, které se musí potýkat s většími problémy při žádosti o úvěr, je zatím pouze třetina, fi rmy už jistá zpřísnění pocítily. Zatímco 195 fi rem z 612 (32 %) žádné zpřísnění vůbec nepocítilo, naopak pětinu fi rem (120) nutí politika bank k výraznému přehodnocení jejich záměrů. Polovina oslovených podniků uvedla, že se situace projevuje v jejich výrobních a provozních plánech. Přes 22 % podniků uvedlo, že muselo přehodnotit své investiční plány, dalších 14 % (84) pak musí upustit od dříve plánovaných výrobních či obchodních aktivit. Krize a evropské fondy To souvisí také s čerpáním peněz z evropských fondů. Některé fi rmy by se totiž v situaci, kdy jim banky ztížily přístup k úvěrům na spolufi nancování projektů, mohly nakonec rozhodnout žádost vůbec nepodat. Snížení daní Snížení odvodů na sociální a zdravotní pojištění Systematická podpora exportu Stanovení stropu růstu cen energií Uvolnění finančních prostředků na dobudování dopravní infrastruktury Zjednodušení a zrychlení procesu čerpání financí z fondů EU Stanovení termínu pro zavedení eura Toto nebezpečí není bezprostřední, protože mnoho fi rem si vyjednalo úvěry i dotace podle starých podmínek. Je však možné, že někteří potenciální žadatelé si v souvislosti s fi nanční krizí žádost o dotaci rozmyslí a nepředloží ji vůbec. Podnikům, které žádaly o dotace do letošního září, banky údajně slibovaly výhodné úvěry. Mezitím se však situace dramaticky změnila. Tyto projekty jsou teď postupně schvalovány a žadatelé si jdou do banky pro úvěrovou smlouvu, ale ta velké většině z nich už buď nepůjčuje vůbec nebo jim půjčí Necelých 90 procent firem hlásí meziroční pokles zakázek. 4 5

4 FINANČNÍ KRIZE NAPLNO UDEŘILA ROZHOVOR za podmínek, které jsou pro žadatele nepřijatelné. Kolik projektů je takto ohrožených, však nelze určit. Další vývoj čerpání z evropských fondů je otevřený. Pesimistickou možností je pokles počtu podávaných žádostí o podporu, protože fi rmy budou vyčkávat, jak se situace dál vyvine. Optimistická varianta zahrnuje zachování, či dokonce zvýšení současného počtu projektů, protože vzhledem k jejich uskutečnění za jeden až dva roky mohou fi rmy počítat s tím, že situace bude později příznivější. Čeká nás utahování opasků? Recept, jakým fi rmy řeší nástup krize, je napříč obory stejný: šetřit. Polovina zaměstnanců tuzemských fi rem se v příštím roce zvýšení mzdy ze strany svého zaměstnavatele nedočká. Přes sedmdesát procent fi rem omezí své plánované investice a nebude rozšiřovat své výrobní kapacity, více než čtvrtina z nich v rámci úspor sáhne k redukci pracovních míst. Podle průzkumu Hospodářské komory České republiky se v příštím roce čeští zaměstnanci rozdělí přibližně na dvě stejné poloviny, jedna z nich bude ta šťastnější, druhá už méně. Tu reprezentovalo 561 fi rem z oslovených a mají jedno společné: jejich zaměstnanci se v příštím roce nedočkají zvýšení svých platů. V druhé polovině fi rem se přidávat bude, v necelé třetině (29 % = 336 podniků) pouze o infl aci, přibližně jen sedmina fi rem svým zaměstnancům přidá více, než bude činit infl ace, která je Českou národní bankou odhadována na 3,5 %. Z průzkumu ještě vyplynulo, že pouze necelých pět procent fi rem zvažuje přesun své výroby do ciziny, naopak 28 procent podniků slibuje zachování současného modelu vyplácení 13 platů. Krize bude mít negativní vliv i na stavy fi rem, které svým zaměstnancům dluží za mzdy. Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) dlužili na nevyplacených mzdách čeští zaměstnavatelé svým zaměstnancům za loňský rok celkem 369 milionů korun. Podniků, které se dostaly do platební neschopnosti vůči svým zaměstnancům, bylo v loňském roce podle šetření statistiků 117 a každý z nich zaměstnával více než 100 osob. Mezi fi rmami, které se nejvíce takto dostaly do problémů, převažovaly průmyslové závody a druhým nejvíce postiženým odvětvím byly služby. Řešení: zásah vlády i hledání nových cest Situace je natolik vážná, že se bez zásahu vlády neobejde. Premiér Topolánek představil začátkem prosince návrh balíčku opatření určených k pomoci českému hospodářství, který Hospodářská komora České republiky plně podporuje. Dopady krize na zaměstnanost a omezování výroby v jednotlivých krajích České republiky Jak se nástup krize promítne do jednotlivých regionů Česka? Podle průzkumu Hospodářské komory České republiky se o svá místa musejí nejvíce obávat zaměstnanci ze Zlínska a Plzeňska. Kraj Dojde kvůli krizi k redukci pracovních míst? (% podniků) O jak velkou redukci počtu pracovních míst se bude jednat? (% podniků) Budete v roce 2009 omezovat výrobu? (% podniků) Chystáte se v následujících měsících omezit provoz? (% podniků) ano 0-10% 10-25% 25-50% ano ano Jihočeský 33,3 71,4 14,3 14,3 38,1 21,7 Jihomoravský 27,3 66,7 27,6 4,7 36,4 19,2 Karlovarský 19,3 43,8 38,5 17,7 22,7 19,4 Královéhradecký 25,6 38, ,5 22,2 22,8 Liberecký 31,8 28,6 42,9 28, ,5 Moravskoslezský 32,5 40, ,3 19,3 23,1 Olomoucký 34,1 57,1 28,6 7,2 24,4 21,8 Pardubický 29,2 75,7 14,6 9,7 16,7 26,4 Plzeňský 47,3 33,6 46,6 19,8 51,2 39,1 Praha 28 47,6 34,7 13,7 23,5 10,9 Středočeský 27,8 26,7 33,3 26,7 23,8 23,1 Ústecký 19 45,1 26,4 28, ,3 Vysočina 32,6 42,9 50 7,1 30,2 25,9 Zlínský 48, ,4 14,6 47,9 34,2 Pozn. Tabulka je sestavena z průzkumů, které Hospodářská komora České republiky provedla na konci loňského roku mezi členskými fi rmami. Ačkoliv se všech výzkumů účastnil vždy vysoce reprezentativní vzorek společností, co do počtu v jednotlivých krajích nebyly vzorky srovnatelné. Co se týče i celkového dopadu na pokles počtu pracovních míst a prohlubování celkové nezaměstnanosti, je zde potřeba připomenout, že všechny podniky mají v průzkumu stejnou váhu, a tudíž ve výsledcích může vznikat disproporce, protože například velký závod v jednom kraji propustí 300 lidí, ale v přehledu se zobrazí, jako kdyby malá fi rma propustila 2 zaměstnance. Navržené snížení daně z příjmu až na úroveň 15 procent a snížení odvodů pojistného a zdravotního pojištění bude mít zásadní dopad na činnost a konkurenceschopnost českých fi rem. Pokud tento návrh bude skutečně schválen, bude to znamenat povzbuzující injekci do žil českého průmyslu, která nejenom udrží, ale naopak zvýší konkurenceschopnost českých fi rem a pomůže dalšímu rozvoji v podnikání, ale také zcela určitě povede minimálně k udržení současné úrovně zaměstnanosti. Předseda vlády rovněž představil Národní ekonomickou radu vlády (NERV), ve které zasedne deset odborníků, kteří se stanou poradním orgánem vlády. Čeká je nelehká práce, protože vzhledem k českému předsednictví je na České republice řešení otázky krize na celoevropské úrovni. Současně je třeba hledat zdroje uvnitř samotných fi rem. Česká ekonomika se musí více specializovat a zaměřit se na obory s vyšší přidanou hodnotou, které jsou náročné na kvalitu, inovaci a technologii. Tomu dobře vyhovují obory, pro které má Česko přirozené dispozice: věda, technika a školství. Třetina firem má větší problém získat úvěr od banky. ROZHOVOR S PREZIDENTEM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY PETREM KUŽELEM Letošní rok bude pro nás všechny velkou zkouškou Když se ohlédnete za uplynulým rokem, co se vám vybaví? Připomenu si letní tvrdé posílení české koruny a začínající problémy exportérů, podzim přinesl začátek hospodářského útlumu. Ale i když uvedená fakta vypadala velice problematicky, nakonec se na hospodářském výsledku našich fi rem jako celku neodrazila. Jsem tomu moc rád, protože osmičky v letopočtu nám často nepřinesly mnoho dobrého. Je něco, co byste rád zmínil? Jsem moc rád, že se Hospodářské komoře ve spolupráci s MPO a za podpory Svazu průmyslu a dopravy, KZPS a dalších podařil husarský kousek, kterým bylo vyjednat se společností ČEZ možnost, že podnikatel maloodběratel bude mít třikrát v průběhu roku možnost se rozhodnout, jakou cenu energie pro další rok zvolí. Také byla ministrem průmyslu a obchodu ustavena komise, která se zabývá metodikou pořízení silové elektřiny Je nutné si zvolit, zda chceme krizi přežít pasivně či aktivně. Jako podnikatel, ale také jako prezident Komory jsem přesvědčen, že musíme být aktivní. na velkoobchodním trhu pro tarifní zákazníky kategorie maloodběru, tedy zjednodušeně cenotvorbou elektrické energie. Významnou skutečností je, že Hospodářská komora má v tomto uskupení svého zástupce. Půl roku povedeme Evropskou unii. Jak vidíte roli státu a Komory? V letošním roce tomu bude 5 let od našeho vstupu do Evropské unie. Věřím, že v roli předsednické země Rady Evropské unie získáme možnost významně ovlivňovat současné, ale zejména budoucí dění v rámci EU. Hospodářská komora má tu čest v květnu hostit a předsedat evropskému sdružení průmyslových a hospodářských komor EUROCHAMBRES. Na tomto prestižním zasedání za přítomnosti českého předsedy vlády Mirka Topolánka, ministra průmyslu a obchodu Martina Římana i místopředsedy Evropské komise a komisaře pro podnikání a průmysl Güntera Verheugena chceme přednést zásadní stanoviska celé podnikatelské sféry k tématům, jako jsou energetika, životní prostředí, bankovnictví a další. Přednesená stanoviska pak hodláme uplatnit v závěrečném protokolu na konci našeho předsednictví. Co říkáte tomu, že někteří politici ve světě slibují podnikům mnoho peněz? Líbivá gesta některých politiků, naštěstí za hranicemi našeho státu, kteří bouchají o stůl velkým balíkem peněz vybraných na našich daních, jsou nekoncepční, nesmírně nákladná a představují zátěž do budoucna. Tyto peníze jsou následně vloženy do některých vybraných fi rem a tím mimo jiné nastává protežování jedné skupiny podnikatelů před druhou. To by se v zájmu veřejné podpory, kterou Evropa za normálních okolností odsuzuje, dít nemělo. Máte nějaký recept, jak přežít rok 2009? Tento rok bude velmi problematickým pro celou světovou, a tudíž i naši ekonomiku a dotkne se většiny lidí přímo či nepřímo a ne všech jen pozitivním způsobem. Je nutné si zvolit, zda chceme krizi přežít pasivně či aktivně. Jako podnikatel, ale také jako prezident Komory jsem přesvědčen, že musíme být aktivní. Se světovou fi nanční krizí se vyrovnat můžeme a já bych dodal, že musíme. Jednotlivé obory a fi r- my na tomto útlumu mohou i vydělat, ale jejím dopadům do reálné ekonomiky se bohužel nevyhneme. Bude Hospodářská komora i nadále aktivní v pomoci svým členům? Komora je velice aktivní při řešení obecných hospodářských problémů fi rem. Řešili jsme například problém zdražení elektrické energie a v těchto dnech jednáme s bankovními domy kvůli zhoršujícímu se přístupu podnikatelů k penězům. Pro naše členy jsme ve všech krajích zřídili krizové kontaktní linky. Předpokládáme, že této služby v průběhu krize využijí zejména malé a střední fi rmy. Operátorka přijme dotaz o pomoc od podnikatele a vloží jej do systému. Odborník na daný problém urychleně připraví řešení, které je předáno podnikateli. Máte nějaké přání či vzkaz pro rok 2009? Letošní rok bude pro nás všechny velkou zkouškou. Moc bych si přál, abychom si navzájem ještě více pomáhali, a to právě v této obtížné době. Přeji nám všem mnoho štěstí

5 exkluzivní rozhovor exkluzivní rozhovor s MirkeM TopolánkeM, premiérem a předsedou rady evropské unie pro časopis komora.cz Jaké jsou vaše pocity, když si uvědomíte, že v rámci předsednictví české republiky v radě eu zastupujete 400 milionů lidí v 27 zemích? Samozřejmě je to jiné, než když stojíte v čele země se stamiliony obyvatel. Předseda Evropské rady ve skutečnosti nemá žádné výkonné pravomoci. Takže nemohu mluvit pouze za českou vládu, ale musím vyjadřovat postoje všech 27 vlád zemí Evropské unie. To však ten pocit odpovědnosti rozhodně nezmenšuje, spíš naopak. Navíc počátek našeho předsednictví poznamenaly dramatické události. Každý den tak absolvuji řadu jednání jak s evropskými, tak světovými státníky. Během 24 hodin jsem například kromě řady jiných mluvil jak s Obamou, tak s Putinem. Je to tak trochu jízda na ocase tygra. Ale na druhé straně je to obrovská zkušenost nejen pro mě, ale pro celý aparát, který na předsednictví pracuje. hned první okamžiky předsednictví byly spojeny s eskalací konfliktu na Blízkém východě. Jaké dlouhodobé řešení pro tuto oblast zde vidíte? Dlouhodobě je řešení jediné a my o něm mluvíme delší dobu. Je potřeba, aby palestinská samospráva začala fungovat jako skutečný stát, aby měla nejen dobrou vůli, ale i schopnost garantovat bezpečí jak svým občanům, tak sousedům, aby palestinský stát prosperoval. Proto pomáháme budovat palestinskou infrastrukturu, proto cvičíme palestinské policisty. Jak jsem se osobně přesvědčil, stejný zájem má i Izrael, který je připraven, pokud to situace dovolí, na palestinských územích více investovat. Jak známo, kde se obchoduje, tam se neválčí. začátek roku se nese také ve znamení pokračující hospodářské a finanční krize, která negativně dolehla mj. i na celou západní evropu a potažmo českou republiku. Tato situace vyžaduje ráznou odezvu ze strany vlády. Jaká opatření připravujete na řešení postupující krize na národní a na evropské úrovni? co přinese podnikatelské sféře a státu zřízení národní rady pro ekonomiku? Zde není prostor, abych opakoval celý náš plán, naši Strategii připravenosti a akcelerace růstu (SPAR). Proto jen stručně. Zejména chceme prostředky směřovat tam, kde přinesou efekt, to znamená do podpory exportu a malých a středních firem. Národní ekonomická rada vlády (NERV), v níž jsou ekonomové nejrůznějších oborů, nám má pomoci, aby naše opatření byla skutečně efektivní a přinášela dlouhodobý zisk. Jsem přesvědčen, že když budeme postupovat uvážlivě, když využijeme situaci k dalším reformám, k odstraňování byrokratické zátěže a překážek v podnikání, k větší diverzifikaci hospodářství, aby nebylo tolik závislé na monokultuře jednoho odvětví a několika velkých podnicích, můžeme nakonec vyjít z krize posíleni. Myslíte si, že české předsednictví je šancí pro české hospodářství? Rozhodně ne přímo. České firmy ovlivňuje především kvalita jejich vedení a samozřejmě úroveň konjunktury. Na tom naše předsednictví nic nezmění. Máme však možnost prezentovat zájmy našich podnikatelů v EU. Ostatně jde o zájmy celoevropské: dokončení liberalizace společného trhu, odstraňování byrokracie, implementace směrnice o službách atd. Díky předsednictví je na nás také upřena velká pozornost a to je skvělá příležitost k prezentaci České republiky i českých podnikatelů. A vláda se samozřejmě snaží dát jim tu možnost v největší možné míře. Díky předsednictví je na nás také upřena velká pozornost a to je skvělá příležitost k prezentaci České republiky i českých podnikatelů, říká Mirek Toplánek. Co ZnamEná ČEské PřEdsEdniCtví? Prvního ledna převzala Česká republika od Francie předsednictví v EU. Znamená to, že budeme hlasem i tváří všech sedmadvaceti zemí. Znamená to nejenom organizační, ale i zprostředkovatelské povinnosti. V praxi to znamená přípravu a zajištění průběhu Rady EU, jednání s dalšími evropskými institucemi jako například Evropská komise nebo Evropský parlament a také zastupování EU navenek například v mezinárodních organizacích nebo v kontaktu s nečlenskými zeměmi. Za půl roku se tak musí uskutečnit přes tři tisíce různých jednání, což je průměrně pětadvacet denně. Hned první dny roku přinesly české diplomacii nelehké zkoušky. Eskalace konfliktu na Blízkém východě anebo spor o plyn to jsou jen dvě z mnoha témat, která musí zástupci Česka řešit. Aby nedošlo ke střetu zájmů, vypracovala česká administrativa ve spolupráci s Francií a Švédskem, které se ujme předsednictví 1. července, společný program. Ten lze pojmenovat jednoduše jako Evropa bez bariér. V praxi to znamená odstraňování překážek volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu a také složitých vnitřních předpisů. Navenek je tento program reprezentován jako 3E, což jsou tři klíčové oblasti, na něž se chce Topolánkova administrativa zaměřit: ekonomika, energetika a Evropa a svět. Předsednictví je také šance pro samotnou Českou republiku, jak se zviditelnit nejenom v Evropě, ale i po celém světě. Říci, že předsednictví je velká šance pro malou zemi, může znít možná pateticky, ale je to tak. Předsednictví představuje pro naši zemi ideální šanci, jak se zviditelnit a dokázat našim kolegům v Evropské unii i ve světě, že se umíme postarat nejen sami o sebe, ale i o ostatní, řekl Alexandr Vondra. Stejně jako česká státní správa, i podnikatelská samospráva nezůstává pozadu a intenzivně se na české předsednictví připravuje. Vrcholnou akcí Hospodářské komory ČR během CZ PRES bude 16. kongres EUROCHAMBRES, který se koná 14. a 15. května Hospodářská komora z pozice člena EUROCHAMBRES bude hostitelskou organizací této významné akce. Harmonogramy zasedání a další užitečné informace naleznete na 8 9

6 Priority HosPodářské komory Čr během ČeskéHo Předsednictví Priority HosPodářské komory Čr během ČeskéHo Předsednictví Češi mají v čele Evropy nejenom možnost zviditelnit se, ale také ovlivnit běh věcí i v hospodářské oblasti. otevřená A LiberáLní evropa Od 1. ledna 2009 převzala Česká republika z rukou Francie předsednictví v Radě Evropské unie. Předsednická role spočívá v koordinaci činností evropských institucí a zájmů ostatních členských zemí EU, reprezentaci Evropské unie jinde ve světě, tj. vůči třetím zemím a u mezinárodních organizací, a do jisté míry poskytuje předsednické zemi příležitost ovlivnit agendu projednávaných témat. Výkon předsednické role bude ovlivněn především probíhající globální finanční krizí, ale i neschválenou Lisabonskou smlouvou a volbami do Evropského parlamentu, stejně jako končícím mandátem Barrosovy Evropské komise v roce Tak jako česká státní správa, i podnikatelská samospráva se na české předsednictví intenzivně připravuje. Vedení Hospodářské komory České republiky se shodlo na prioritních tématech, na která by se během českého předsednictví Hospodářská komora, jako zástupce českých podnikatelů, ráda zaměřila. Jedním z hlavních úkolů, které stojí před začínajícím předsednictvím z pohledu podnikatelů, je prosazení plánu pro hospodářskou obnovu (Economic Recovery Plan). Významnou iniciativou na podporu malých a středních podniků je Small Business Act, jehož řádnou implementaci bude Komora kontrolovat. Důležitým aspektem konkurenceschopnosti je i rozšiřování eurozóny, proto Hospodářská komora podporuje co nejrychlejší stanovení termínu zavedení eura v ČR. Hospodářská komora podporuje liberalizaci evropského pracovního trhu a požaduje uplatňování svobody pohybu pracovních sil, především plné otevření evropského trhu práce pro nové členské země a řešení otázky zaměstnávání. V oblasti posilování konkurenceschopnosti českých firem je nezbytná podpora zacílené nabídky vzdělávání. Prioritou českého předsednictví je i odbourávání bariér na vnitřním trhu, především správná implementace směrnice o službách do národních právních řádů. V oblasti daňových reforem podporujeme konsolidovaný základ daně společností, sníženou sazba DPH na zboží a služby s vysokým obsahem lidské práce, a především zjednodušení výkaznictví DPH atd. To souvisí i s regulatorní reformou na evropské i národní úrovni, tedy snižováním administrativní zátěže podnikatelů. Budeme sledovat snahy Evropské komise i vlády ČR o zjednodušování a zkvalitňování národní i evropské legislativy. Základem úspěšného podniku jsou inovace, je tedy nutné během předsednictví prosazovat podporu vzdělávání, financování inovací a inovačních technologií a uvolnění podnikatelského potenciálu. V této souvislosti je důležitá snaha o kompromisní řešení vzniku komunitárního patentu a evropské legislativní ochrany práv duševního vlastnictví. V oblasti energetiky a klimatických výzev je nezbytné prosazovat úspory energií. Prosazujeme zhodnocení strategie udržitelného rozvoje z hlediska jejího dopadu na konkurenceschopnost evropského průmyslu. Témata ekoznaček či zelených veřejných zakázek jsou v této souvislosti jen jedny z mnoha, která Komora dlouhodobě sleduje. Hospodářská komora se ve všech těchto oblastech zasadí o co nejefektivnější prosazování zájmů českých podnikatelů, navazování strategických kontaktů a sledování legislativního vývoje na národní i evropské úrovni

7 otevřená A LiberáLní evropa evropa A Podnikání bez bariér evropa A Podnikání bez bariér Hospodářská komora hájí zájmy českých podnikatelů i v rámci Evropské unie. Nastávající české předsednictví je výbornou šancí, jak mnohé z nich prosadit. O co se konkrétně jedná? KDO SE STARÁ O NAŠE ZÁJMY V BRUSELU? které se po dlouhých jednáních v Radě EU shodly na maximálně 65hodinovém pracovním týdnu. Rozhodnutí je trnem v oku zejména podnikatelů. Zástupci zaměstnavatelů a evropských podnikatelských asociací včetně Hospodářské komory České republiky a Svazu průmyslu a dopravy ČR europoslance upozorňovali, že by toto rozhodnutí mohlo vést k problémům v organizaci práce a fi nancování některých pracovních míst. Flexibilita při zaměstnávání je totiž nutná zejména v období fi nanční krize. ochrana spotřebitelů i firem Evropský parlament rovněž rozhodoval o nových pravidlech pro ochranu hraček. Jedná se především o zákaz toxických látek, které nelze v zájmu zdraví používat při výrobě hraček. Nové opatření má zakázat 55 přísad, které prokazatelně vytvářejí alergie. Další pochybné látky bude možné používat jen při jejich jasném označení na balení. Otázkou podvodných firem se Hospodářská komora České republiky společně s EURO- CHAMBRES zabývá již delší dobu. Europoslanci vyzvali členské státy, aby společně bojovaly proti těmto praktikám, a požádali Komisi, aby vytvořila černou listinu podvodníků na základě stížností fi rem. Europoslanci tak reagovali na petice více než 400 malých a středních fi rem, které se upsaly bez svého vědomí k placené inzerci dosahující tisíc eur za rok. Parlament vyzval Komisi, aby předložila evropskou legislativu založenou na rakouském modelu, který zakazuje inzerovat v katalozích adresy fi rem, pokud nejsou klienti jasně a zřetelně informováni, že se jedná o placenou nabídku. CEBRE (www.cebre.cz) Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou České republiky, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a obhajovala české podnikatelské zájmy přímo v Bruselu. Její služby jsou určeny všem podnikatelům, organizacím a institucím, jejichž zájmy a aktivity se protínají s činností orgánů Evropské unie. Mohou zde získat podporu a pomoc v problematice EU, informování podnikatelů o legislativní činnosti EU v jejich oboru, zastupování českých podnikatelských organizací u evropských podnikatelských federací a poskytování informačních a asistenčních služeb českým podnikatelům. Předsednictví bude pokračovat v rozjednaných otázkách a věnovat se bude prioritním tématům ve znamení otevřenější a liberálnější Evropy. Přesvědčit Evropu o uvolnění trhu bude o to těžší v období hospodářské a fi nanční krize. Na jednacím stole se objeví strategické otázky, jako jsou ekonomické dopady stárnoucí populace, podpora zaměstnanosti a růstu, ozdravení veřejných fi nancí, institucionální reformy a rozšíření, přetrvávající bariéry vnitřního trhu, bezpečnost a udržitelnost dodávek energie a sousedská politika Unie. Dobrou zprávou pro české výrobce energie stejně jako její spotřebitele byl nepochybně výsledek Evropské rady potvrzený následně Evropským parlamentem v oblasti klimaticko-energetických změn. Kompromisní návrh zaručuje většině zemí včetně ČR velmi výhodnou výjimku pro obchodování s povolenkami až od roku 2020 namísto Klimatickými změnami se bude Unie zabývat i v následujících měsících. Předložený návrh k revizi směrnice o eurovinětě vyvolá vrásky u kdejakého dopravce. Evropská komise navrhuje umožnit členským státům, aby podrobily nákladní vozidla poplatkům za externí náklady, jako je znečištění ovzduší, hluk a přetížení dopravy. O návrhu diskutovalo CEBRE se zástupci evropských institucí a náměstkem ministra dopravy Emanuelem Šípem. Dopravci upozornili, že již dnes je 99 % externích nákladů bez kongescí silniční dopravou internalizováno a dopravci jsou již dnes podrobeni četným opatřením (zdanění pohonných hmot, emisní a bezpečnostní standardy apod.). Návrh dle jejich názoru přinese nevyhnutelné zvýšení cen a sníží konkurenceschopnost evropských dopravců. Dalšími projednávanými zelenými opatřeními jsou ekologická kritéria ve veřejných zakázkách, směrnice EMAS, směrnice eco-design a eco-label (o ekologickém označení). evropa proti krizi Evropská rada také dosáhla kompromisu ohledně plánu obnovy Evropy zasažené krizí. Evropská unie plánuje uvolnit 1,5 % svého HDP na obnovu podnikatelské důvěry, z toho členské státy 70 %. Zbývajících 30 % uvolní Unie. Evropská investiční banka je připravena alokovat 30 miliard eur. Z tohoto důvodu se v národních plánech objeví garanční a proexportní úvěry. Stranou nezůstane ani směrnice o pozdních platbách, jejíž revize by měla umožnit tlak na rychlejší splácení faktur. Evropská komise navrhla také navýšení tzv. principu de minimis, tj. podporu podnikatelů, která může být schválena bez notifi kace Komise, a to z 200 na 500 tisíc eur za tříleté období v roce 2009 a Dle UEAPME, který návrh odsoudilo, dojde k prohloubení rozdílů mezi podnikateli v rámci Unie, což způsobí distorzi trhu. Velké pozdvižení způsobilo v závěru roku rozhodnutí Evropského parlamentu ohledně směrnice o pracovní době požadující maximální 48hodinovou pracovní dobu a zpoplatnění tzv. pohotovostní pracovní doby (např. kdy pracovník vyčkává na telefonu). Názor europoslanců jde proti vůli členských zemí, Co mohou čeští podnikatelé čekat od předsednictví? UEAPME (www.ueapme.com) UEAPME je zaměstnavatelskou organizací zastupující zájmy malých a středních podniků (MSP) v Evropě a oficiálně uznávaným sociálním partnerem a členem evropského sociálního dialogu. UEAPME má 87 členských organizací z evropských zemí, představující národní všeoborové federace MSP, evropské oborové federace a další asociované členy, kteří podporují malé a střední podniky. UEAPME zastupuje zájmy 12 milionů evropských MSP s 55 miliony zaměstnanců. Hospodářská komora České republiky je členem od roku

8 PODNIKATELÉ ZASEDAJÍ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM VÝBORU Jako jeden ze dvou poradních orgánů Evropské komise, parlamentu a Rady se i Evropský hospodářský výbor připravil na české předsednictví. Tato instituce tvořená zástupci evropské organizované občanské společnosti tlumočí názory zaměstnavatelů, odborářů a představitelů ostatních nevládních organizací na připravované legislativní kroky EU a v mnoha případech je i iniciuje. Od října 2008 stojí v čele výboru na příští dva roky představitel italských odborů Mario Seppi. Jeho vize shrnutá do hesla Právo a solidarita musí řídit globalizaci zdůrazňuje sociální aspekt činnosti výboru, který ještě zesílil v důsledku očekávaných dopadů finanční krize. Úkolem představitelů zaměstnavatelů je prosadit vyvážený pohled na řešení stávajících problémů. Výbor chce aktivně pomáhat českému předsednictví, které se na něj obrátilo se žádostí o vypracování několika stanovisek, pro Hospodářskou komoru České republiky bude jistě nejzajímavějším stanovisko k identifikaci zbývajících překážek bránících plně využít potenciál jednotného trhu, ale řadu podnětů může přinést i stanovisko o propojení terciárního vzdělávání a podnikatelské sféry. V průběhu prvního pololetí se budou představitelé českého předsednictví účastnit mnoha zasedání odborných sekcí, místopředseda vlády A. Vondra seznámí plenární zasedání s prioritami českého předsednictví a několik akcí EHSV proběhne i v České republice. Bude to významné období i pro 12 českých členů výboru včetně zástupce Hospodářské komory a příležitost pro jejich aktivní příspěvek do konzultační činnosti výboru. O nejzajímavějších postřezích z jednání výboru a jeho složek vás budeme na těchto stránkách průběžně informovat. Co je Evropský hospodářský a sociální výbor? EHSV je spolu s Výborem regionů jedním ze dvou poradních orgánů evropských institucí podle smluv o EU. Poskytuje stanoviska k připravovaným legislativní aktům EU pro Evropskou komisi, Evropský parlament a Evropskou radu. Hospodářská komora České republiky má ve výboru ve skupině zaměstnavatelů jedno místo. Celkem má výbor 344 členů z 27 členských států EU. Členství v EHSV umožňuje vyjadřovat se k evropským směrnicím, nařízením, doporučením, zeleným a bílým knihám, sdělením a dalším legislativním aktům v době jejich přípravy. Více informací na 16. kongres eurochambres 2009 v PrAZe 16. kongres eurochambres 2009 v PrAZe Vrcholnou akcí Hospodářské komory ČR během Českého předsednictví bude 16. kongres EUROCHAM- BRES (Evropské asociace obchodních a průmyslových komor). Hospodářská komora z pozice člena EURO- CHAMBRES bude hostitelskou organizací této významné akce. Mottem kongresu je Podnikání bez bariér. Zahájení kongresu proběhne za účastni ministra Římana a evropského komisaře Verheugena a bude se zabývat otázkou, jak evropský Akt pro malé a střední podniky (Small Business Act) omezuje překážky podnikání. Vzhledem k tomu, že rok 2009 je vyhlášen Evropským rokem kreativity a inovací, budou účastníci v rámci jednoho z workshopů kongresu diskutovat s odborníky, představiteli české státní správy i Evropské unie o tom, jak pomoci podnikům komercionalizovat výzkum, kreativitu a nápady. Dalším důležitým tématem workshopu budou energetické výzvy, respektive role malých a středních podniků (MSP) ve splnění cíle 20/20/20, kterým chce Komise do roku 2020 snížit emise CO2 v Evropské unii o 20 % ve srovnání s rokem 1990 a zvýšit podíl obnovitelných energetických zdrojů na 20 % také v již zmíněném roce Znalosti a vzdělávání/školení v podnikání v souvislosti s globální soutěží o talenty jsou jednou z klíčových priorit Hospodářské komory a objeví se i jako téma jednoho z workshopů kongresu. Dojde také na sdílení dobrých praktik jednotlivých obchodních komor, kde si vymění zkušenosti s pomocí MSP zajistit si pro podnikání správné lidi. Kongres neopomine ani diskusi o výzvách a příležitostech pro MSP během recese, zvláště v přístupu k fi nancím. Stejně tak bude vstup na trhy mimo EU významnou částí jednání, účastníci budou posuzovat, zda se obchodování se zbožím a službami mimo EU stalo v posledních letech více nebo méně složitým. Jak mohou komory podpořit fi rmy při zahraniční expanzi? Jistě bude ve workshopech otevřeno i téma přetrvávajících bariér na trhu EU, především voleného pohybu zboží a služeb v rámci EU. Cílem těchto částí kongresu bude dozvědět se, jak mohou komory pomoci MSP prodávat výrobky a služby v EU. doprovodnou akcí kongresu bude Podnikatelské fórum eu a její sousedé, které umožní téměř dvěma stům podnikatelům, aby našli své obchodní partnery. Podnikatelské fórum je oficiální doprovodnou akcí Českého předsednictví v radě evropské unie a nabízí vám jedinečnou příležitost účastnit se seminářů a kontaktních jednání s podnikateli ze zemí evropského hospodářského prostoru, středomoří a Perského zálivu i ze společenství nezávislých států (sns). cílem akce je navázat nové a prohloubit stávající obchodní kontakty firem z daných teritorií. Co je Eurochambres? Eurochambres vznikl v roce 1958 jako organizace zastřešující evropské obchodní a průmyslové komory. V současné době má 46 členů reprezentujících více než 23 milionů společností prostřednictvím sítě 2000 regionálních a místních komor působících v Evropské unii a v některých sousedních zemích. Asociace, která v minulém roce oslavila 50. výročí svého založení, tvoří jeden z klíčových pilířů podnikatelského zastoupení u evropských institucí. Každý rok tato síť národních komor zajišťuje vytvoření nových firem, proškolení téměř lidí a podporu více než firem při internacionalizaci jejich podnikání. Více informací na velkoformátový UV tisk advanced UV print technology certified by ISO 9001 Srdečně vás zveme na 16. kongres Eurochambres s mottem Podnikání bez bariér, který se koná 14. a 15. května 2009 v pražském hotelu Clarion. GRAST Kladno s.r.o., Antonína Škváry 1097, Kladno kontakt: ,

9 DOTACE DOTAČNÍ PORADENSTVÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Zdá se vám, že stále čtete o dotacích a stále nevíte, na co konkrétně je opravdu možné je využít? Dnes vás tedy blíže seznámíme s možnostmi získání dotace na projekty v oblasti zlepšování životního prostředí a úspor energie. Operační program Životní prostředí (OP ŽP) Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí představuje jeden z faktorů, který přispívá k celkové konkurenceschopnosti České republiky. Řízením OP ŽP je pověřeno Ministerstvo životního prostředí ČR. Žadatelé své žádosti vyplňují elektronicky a konzultují své záměry s tzv. zprostředkujícím subjektem. Zprostředkujícím subjektem programu je Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP). OP ŽP je spolufi nancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti. Co nabízí Operační program Životní prostředí podnikatelům? Tento program sice není určen primárně pro podnikatelské subjekty, ale podnikatelé jsou oprávněnými žadateli v mnoha oblastech podpory OP ŽP. Na jaké aktivity tedy lze podat žádost o dotaci? Snížení znečištění z průmyslových zdrojů Výstavba zařízení nebo technická opatření u stávajících průmyslových zdrojů odpadních vod Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na centrální zásobování teplem Pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případné současné zlepšení energetických vlastností obálky budov Omezování emisí Rekonstrukce nespalovacích zdrojů za účelem snížení emisí oxidů dusíku nebo prachových částic Instalace dodatečných zařízení pro záchyt emisí oxidů dusíku nebo prachových částic u stacionárních nespalovacích zdrojů Na tomto místě vás pravidelně informujeme o dotačních možnostech, které nabízejí programy spolufinancované z evropských fondů. Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí těkavých organických látek a amoniaku do ovzduší Zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Regionální systém pro využití bioodpadů Regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu (KO) Speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech, jež jsou v souladu s Plánem odpadového hospodářství ČR/kraje Systémy pro separaci a svoz odpadů Systémy pro separaci a svoz bioodpadů Sběrné dvory Překladiště a sklady KO Systémy pro separaci nebezpečných KO Systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů Třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi Zařízení na úpravu nebo využívání ostatních odpadů Zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů Zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů Zařízení na úpravu elektroodpadů Zařízení na úpravu stavebních odpadů Kompostárny Zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady Bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů Rekultivace starých skládek Odstraňování starých ekologických zátěží Realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních kontaminovaných lokalit Sanace vážně kontaminovaných lokalit Komplexní sanace kontaminovaných staveb, půdy a podzemních vod Sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů Odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií apod. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Rekonstrukce nebo nákup nejvhodnějších technologií pro monitoring a omezení průmyslového znečištění a další opatření v souladu s IPPC (integrovaná prevence omezování znečištění) Podpora biodiverzity Opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů (péče o živočišné i rostlinné druhy, péče o ekosystémy, krasové oblasti atd.) Zajišťování péče o chráněná území Obnova krajinných struktur Opatření jako výsadba zeleně v krajině, remízky, větrolamy a další prvky ekologické stability, opatření vedoucí k ochraně půd, péči o lesy aj. DOTAČNÍ PORADENSTVÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Další informace: Bezplatná telefonní informační linka SFŽP: (v pracovní dny 7:30 16 hod.) Operační program Podnikání a inovace (OP PI) Tento program je určen především pro podnikatelské subjekty. Podnikatelé zde mohou žádat o dotace na své rozvojové (investiční) záměry. Mimo jiné zde nalezneme i podprogram Eko energie. Eko - energie Eko - energie slouží ke snížení výdajů na energie v podniku, k obměně starých technologií za nové úspornější nebo pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie. Z tohoto dotačního titulu mohou žádat malé a střední podniky mimo území hlavního města Prahy. Řízením tohoto programu je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Konzultace projektových záměrů poskytují zdarma regionální kanceláře Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Žádosti se vyplňují a podávají elektronicky. Bezplatná telefonní informační linka CzechInvestu: (v pracovní dny 9 13 hod.) Chcete na svůj podnikatelský záměr získat dotaci? Ale nevíte kde začít? Využijte služby: DOTAČNÍ AUDIT Vyhledáme vám zdarma možnost podpory vašeho záměru

10 Hospodářská komora České republiky se postavila proti zdražení elektřiny. Poté, co s energeticko-klimatickým balíčkem vyslovily souhlas členské země EU na Evropské radě, byl 17. prosince 2008 Evropským parlamentem schválen. CENY ELEKTŘINY NA TÉMA: EKOLOGIE ZMĚNY V CENOTVORBĚ ELEKTŘINY Nejvyšší zdražení elektřiny za posledních šest let je nevítaným zásahem do běhu drtivé většiny firem. Hospodářská komora České republiky hájící jejich zájmy proto zakročila a vyjednala podnikatelům výhodnější podmínky. Zatímco ceny zemního plynu se podle Energetického regulačního úřadu v tomto roce ustálí a pravděpodobně budou i klesat, ceny elektrické energie se pro malé a střední podnikatele naopak navyšují, a to u společnosti ČEZ o 9,4 procenta nebo u Pražské energetiky o 14,4 procenta. Nejhůře na tom jsou od Vového roku podniky na jihu Čech a Moravy, kterým dodává elektřinu fi rma E. ON. Ta zvýšila ceny dokonce o 18 procent. Zdražení elektřiny je největší za posledních šest let. Přičemž ceny elektřiny a jejich růst jsou u nás stále vysoké i z evropského měřítka. Proti tomuto zdražení se postavila Hospodářská komora České republiky, která oznámené zdražení elektřiny na konci minulého roku velmi razantně kritizovala. Světové ceny ropy klesly od července na třetinu, ale cena elektřiny přesto nadále roste. Zdražování elektřiny je nepříjemnou zprávou pro fi rmy, které se v současné době potýkají již s prvními dopady útlumu světové ekonomiky. Hospodářská komora proto na konci roku vyzvala vládu, aby se zvyšováním cen elektřiny zabývala obdobně jako cenami plynu a následně iniciovala jednání s největší českou elektrárenskou společností ČEZ. Po sérii jednání, která vedla Hospodářská komora České republiky a Svaz průmyslu a dopravy, bylo dosaženo základní dohody se společností ČEZ na možnosti včasné kalkulace vlastních nákladů za spotřebu elektrické energie. Zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, společnosti ČEZ a Hospodářské komory České republiky dospěli k dohodě na tom, za jakých podmínek budou moci podnikatelé a domácnosti odebírat elektrickou energii pro rok Výsledky těchto jednání jsou průlomem v cenotvorbě elektrické energie v ČR, podnikatel, tedy maloodběratel, nebude pro rok 2010 vystaven skokovému zdražení elektrické energie. Na základě požadavku Hospodářské komory České republiky se společnost ČEZ rozhodla jako pomoc malým a středním podnikům snížit cenu elektřiny na úkor svého zisku, aby pomohla překlenout hospodářský útlum vyvolaný světovou ekonomickou krizí. ČEZ si uvědomuje, že svou cenotvornou politiku musí přizpůsobit současné situaci podnikatelů, aby i v dalších letech měl dostatek zákazníků. Společnost ČEZ připravila pro maloodběratele (tedy malé a střední podnikatele) tři základní možnosti, jak si zajistit cenu silové elektřiny pro rok Všechny tyto možnosti se odvíjejí od ceny elektrické energie na energetické burze. Cena, kterou platíme dnes, byla na burze stanovena před rokem. Cena elektrické energie pro rok 2009 včetně nárůstu u společnosti ČEZ o 9,4 % proti ceně dnešní byla stanovena cca před 6 měsíci. Celý tento systém dávající maloodběratelům možnost ovlivňování svojí odběratelské ceny pro budoucí období se podařilo dohodnout tak, že cena bude společností ČEZ stanovována na rozdíl od minulých let transparentně. 1 První možností pro maloodběratele je zafixovat si cenu pro rok 2010, která bude stanovena společností ČEZ, jež garantuje, že cena pro rok 2010 bude nižší než cena v roce Tuto variantu bude možné využít pouze do konce února Na přelomu února a března 2009 vyhlásí ČEZ aktuální ceny z ledna a února, a v průběhu března a dubna bude podnikatel moci porovnat, jestli cena klesá či stoupá. Bude-li to pro něj výhodné, může si cenu pro sebe zafixovat jako odběrní cenu pro rok Tuto možnost bude mít do konce dubna Pokud si podnikatel nezvolí variantu první ani druhou, stanoví ČEZ cenu pro rok 2010 pod veřejnou kontrolou na podzim 2009 podle nákladů na pořízení elektřiny. Tato cena pak bude platit pro odběr v roce Na dalším jednání za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Martina Římana byl následně dohodnut vznik expertní skupiny pro řešení transparentnější cenotvorby elektrické energie, která bude fungovat na půdě Energetického regulačního úřadu (ERU). Komisi povede předseda ERU Josef Fiřt a Hospodářská komora České republiky bude mít v této expertní skupině svého zástupce. O dalších krocích, které vzniknou z dalších jednání včetně jednání expertní skupiny pro řešení transparentnější cenotvorby elektrické energie, vás budeme i nadále informovat. Podnikatelé mají již dnes možnost se informovat o ceně na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu v sekci Změna dodavatele cenový kalkulátor, kde je možné zjistit, za kolik jaká společnost co nabízí, a spočítat cenu elektřiny od jednotlivých dodavatelských společností. EVROPSKÝ PARLAMENT PŘIJAL ENERGETICKO- KLIMATICKÝ BALÍČEK Evropa je mezi všemi světovými regiony první, kdo přijal takový jasný a konkrétní závazek a strategii. Přijmutím energeticko-klimatického balíčku se ukončilo několikaměsíční vyjednávání jednotlivých členských států, evropských institucí a průmyslových podniků v Evropské unii. Klimaticko-energetický balíček je základním nástrojem, jak Evropská unie dosáhne svých stanovených cílů v redukci skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, a to o jednu pětinu oproti úrovni z roku Balíček obsahuje řadu opatření, která mají pomoci k dodržení klimatických závazků. Mezi hlavní cíle patří snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie. Evropský závazek snížit emise skleníkových plynů o 20 % se automaticky změní na závazek 30% redukce, pokud se za rok v Kodani podaří uzavřít celosvětovou dohodu o ochraně klimatu, která po roce 2012 nahradí současný Kjótský protokol. S výslednou podobou balíčku je spokojena většina členských států. Pro průmyslové sektory to ovšem znamená i tak velké fi nanční výdaje. Nicméně musíme konstatovat, že se podařilo vyjednat několik ústupků a výjimek, například pomalejší náběh systému obchodování s povolenkami pro energeticky náročná odvětví. Všichni znečišťovatelé by měli povolenky nakupovat až v roce Elektrárenské společnosti ve státech, které jsou závislé na uhlí, tedy i v Česku, si tak alespoň zpočátku nebudou muset kupovat všechny povolenky. Elektřina tak kvůli balíčku zřejmě podraží méně, než se původně čekalo. U energeticko-klimatického balíčku platí více než kdekoli jinde, že bez globálního přístupu jsou veškeré snahy Evropy zbytečné. Spojené státy americké a Čína jsou v současnosti největšími znečišťovateli ovzduší ve světě. Pokud by totiž nejenom tyto státy odmítaly emise snižovat, byly by evropské snahy bezvýsledné a marné. ŠESTÉ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA STARTUJE JIŽ V ÚNORU V 6. kole příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova jsou určeny více než 2 miliardy korun na podporu vašich projektů. Příjem žádostí bude zahájen počátkem února Podpora je v tomto kole příjmu žádostí určena především na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, dostane se i na zakládání a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců. Příjem žádostí pro uvedená opatření bude dle zveřejněného harmonogramu probíhat v termínu od do na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (výjimku tvoří opatření I. 3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od do ). Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období , je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu cz v sekci Program rozvoje venkova

11 ROZHOVOR PŘíBěHY úspěšných firem Dnes patříte mezi špičkové české podnikatele, kteří dokázali vybudovat velkou firmu a dostat ji na světovou úroveň. Vzpomínáte ještě na své začátky? Jak vznikl ten nápad založit kosmetickou firmu? 17 let jsem pracovala jako vedoucí výroby v Ústavu lékařské kosmetiky. Po odchodu na mateřskou dovolenou jsem začala vyvíjet kosmetiku pro přidruženou výrobu Státního statku Praha-západ. Tady byl vlastně položen základ pro českou kosmetickou firmu s přírodní bylinnou kosmetiku RYOR, která má dnes 65 zaměstnanců. V době, kdy jste začínala podnikat, bylo pro českou kosmetickou značku na trhu místo. Jak je tomu dnes? Jak se daří české kosmetice mezi obrovskou světovou konkurencí? Je to čím dál těžší, silně převažuje hegemonie nadnárodních značek, které mají nesrovnatelně vyšší prostředky na marketingové a propagační aktivity. Jsme relativně malá firma, která dokáže rychle a operativně zareagovat na potřeby a požadavky trhu. Výrobky vyvážíme do 16 zemí světa. Které produkty značky RYOR považujete za jedinečné? V čem je vaše kosmetika výjimečná? Jsou to především přípravky kosmetické řady RYAMAR, které obsahují vysoké procento amarantového oleje. Tento olej byl pro využití v kosmetice objeven teprve nedávno. Jako první v Evropě s ním začala pracovat právě naše firma a dnes je amarantový olej rozšířen po celém světě a využívá se dokonce i ve vlasové kosmetice. Zadané klinické studie naší firmy prokázaly mimořádné účinky amarantového oleje především na vysoce citlivou pleť. Amarantový olej obsahuje skvalen, unikátní látku, která brání působení UV paprsků v kůži, má výrazné regenerační, revitalizační a antioxidační účinky. Přípravky RYAMAR jsou určeny pro ošetření vysoce citlivé pleti. To je jeden z důkazů, kdy firma včas zareagovala na požadavek trhu, neboť vysoce citlivá pleť se vyskytuje až u 70 % populace. V současné době jsme vyšli vstříc přáním našich náročnějších zákaznic a na trh jsme uvedli řadu vysoce kvalitní kaviárové kosmetiky RYOR CAVIA CARE. Tato kosmetika je ve světě považována za jednu z nejluxusnějších. Dnes si tyto přípravky ve srovnatelné kvalitě a za příznivé ceny mohou dopřát také naše zákaznice. Bylo pro vás ocenění Podnikatelka roku 2000 jakýmsi zadostiučiněním? Řekla jste si, že to všechno mělo smysl? V roce 2000 se zase tolik ocenění u nás neudělovalo, takže to bylo do jisté míry cenné a v dané době vzácné a prestižní ocenění za všechnu tu práci, kterou jsme v RYORU zvládli. Všechno má svůj smysl a snad docela pro každou ženu je maximálním naplněním realizovat své sny, tužby a plány, ať už jde o osobní život, rodinu nebo zaměstnání. Mně byla určena ta dráha kosmetická. Mluví-li se o ženách podnikatelkách, každého hned napadnou slova typu emancipace, kariéristka Jak to berete vy? Považujete se za emancipovanou ženu či kariéristku? Žena podnikatelka je určitě plně emancipovaná bytost. Vždyť nerozhoduje jenom o sobě, ale i o dalších lidech. Zdravé sebevědomí a víra v sama sebe jsou samozřejmostí. Dobrá podnikatelka musí umět své lidi získat, přesvědčit a nadchnout pro práci. Bez emancipace a uvědomění si vlastních kvalit to opravdu nejde. Své postavení si buduji vlastní prací, pílí, zkušenostmi ROZHOVOR s úspěšnou ČEsKOu PODnIKatElKOu Ing. EVa ŠtěPánKOVá: ZDRaVé sebevědomí a VíRa V sama sebe JsOu samozřejmostí. a invencí, a tím do jisté míry roste i moje osobní kariéra, ale činím tak bez toho, aniž bych někomu lezla po zádech vždyť to by ani dlouhodobě nešlo. Jako emancipovaná žena se cítím, jako kariéristka určitě ne! Jak zvládá jedna z nejúspěšnějších českých podnikatelek péči o svou rodinu? Špatně. Mám jednu dceru. Vždycky jsem se snažila a stále se snažím dávat jí maximum péče. Ovšem podnikání vás v obyčejném životě dostane do nejrůznějších životních situací a postaví vás před problémy, které nejdou vždy zvládnout tak, jak by si člověk přál. Například odjezdy do ciziny. I dnes vám moje dcera řekne, jak moc jí bylo líto, že máma nebyla doma. Máte také někdy čas sama na sebe, umíte odpočívat? S odpočinkem je to horší. Jsem stále v poklusu. Bezstarostné dny volna jsou opravdu vzácné. Hlavně nestíhám starat se o své zdraví a občas mě nějaká ta nemoc skolí. Přecházet nemoci se nevyplácí, to ví každý. Já se polepším. V čem spočívá vaše spolupráce s Hospodářskou komorou ČR? Jsem předsedkyní sdružení pro podnikatele v kosmetice PROKOS, které je členem Hospodářské komory, ale i Českého sdružení značkových výrobců. Všichni potřebujeme informace nezbytné pro další podnikatelské aktivity a orientaci v oboru. Hospodářská komora vás nominovala za Českou republiku do publikace Evropské komise představující úspěšné evropské podnikatele. Byla pro vás tato nominace poctou? Určitě, ale také závazkem. Jaké jsou vaše pracovní ambice? Máte ještě nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout? Chci stabilizovat pozici firmy a rozložit rizika tak, aby se nemusela bát otřesů a nepředvídaných výkyvů trhu. Majitelka společnosti RYOR příkladem úspěšného českého podnikání Hospodářská komora České republiky nominovala za naši republiku do publikace Evropské komise, představující úspěšné evropské podnikatele, paní Ing. Evu Štěpánkovou, majitelku společnosti RYOR. Hlavním cílem brožury, v níž bude mít každá ze 34 zemí svého zástupce, je demonstrovat atraktivnost podnikání, poukázat na rozdílné způsoby, jak lze začít s podnikáním, popsat různá pole působnosti jednotlivých podnikatelských subjektů a v neposlední řadě představit rozmanité cesty k úspěchu. Toho dosáhla i Eva Štěpánková, která vybudovala velkou firmu z nuly až na světově známou úroveň. Ing. Eva Štěpánková založila společnost RYOR, která sídlí v Kyšicích, roku Zabývá se výzkumem a prodejem přírodní bylinné kosmetiky a služeb v této oblasti. RYOR je vedoucí společností na českém kosmetickém trhu a zároveň vyváží kosmetiku do 16 zemí světa. Z původních dvou pracovnic firmy v roce 1991 má dnes RYOR 65 zaměstnanců, roční obrat kolem 100 milionů Kč a 10% podíl na českém trhu kosmetických přípravků. RYOR vyrábí více než 100 druhů kosmetických přípravků na bázi přírodních látek a 50 druhů přípravků pro profesionální péči v kosmetických salonech. Dnes je největší soukromou českou firmou vyrábějících kosmetiku. V roce 1997 byla otevřena hlavní provozovna firmy RYOR v Kyšicích u Unhoště, mimo to má firma ještě další provozní jednotky firemní prodejnu v Praze 1 na Starém Městě, expediční jednotku v Praze 6 a dále pobočku v Ostravě. Málokdo ví, že slovo RYOR je zkratkou parfémové kompozice RYbíz-ORanž, používané v základních přípravcích firmy. Eva Štěpánková za svou práci na vybudování a rozvoji úspěšné společnosti získala mnoho významných ocenění, mezi nimi i titul Podnikatelka roku Firma RYOR pak získala nespočet ocenění za kvalitu i design svých produktů. Ing. Eva Štěpánková intenzivně přednáší kosmetologii v ČR, spolupracuje s mnoha časopisy, novinami a provádí cílenou poradnu ve firemní prodejně. Pro každou ženu je naplněním realizovat své sny, tužby a plány

12 PORADNA RADÍME VÁM NÁRODNÍ PODNIKATELSKÁ PORADNA Hospodářská komora České republiky již sedmým rokem realizuje projekt Informační místa pro podnikatele, jehož cílem je bezplatně poskytovat podnikatelům všechny informace, které potřebují pro zahájení a provoz svého podnikání. Svůj libovolný dotaz týkající se podnikání mohou podnikatelé zapsat do formuláře na portálu nebo se obracet na či telefonní číslo Je možné též kontaktovat některé z Jednotných kontaktních míst Hospodářské komory České republiky v jednotlivých krajích. Podrobnosti a kontaktní údaje lze nalézt na webu DOTACE NA REKONSTRUKCI ZÁMKU S partnerem chceme koupit zámek v malé obci a přestavět ho na dům pro seniory s řadou doprovodných služeb. Rádi bychom využili dotace EU, ale dům pro seniory a vůbec služby pro starší lidi se údajně nepodporují. Co byste doporučovali? M. P., Nové Město n. Metují Odpověď: Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty platný od používá termín vývoz a dovoz zboží pouze pro obchod se státy ze třetích zemí (mimo Evropskou unii). Při obchodování v rámci EU se používá termín dodání a pořízení zboží, a jelikož se jedná pouze o pohyb v rámci EU, odpadá vám povinnost placení jakéhokoliv cla. Tudíž jediné, co bude vaší povinností, je správný odvod DPH. Pořízení zboží z jiného členského státu EU Pokud osoba registrovaná k dani (plátce DPH) pořizuje zboží z jiného členského státu a zboží je odesláno nebo přepraveno do tuzemska, bude pořízení zboží za cenu bez DPH. Tuzemský plátce daň přizná až ve svém daňovém přiznání. Přiznání daně znamená pouze uvedení daně na daňovém přiznání, bez dopadu na peněžní tok plátce. Plátce je povinen přiznat daň a uvést ji ve svém daňovém přiznání ke dni vystavení daňového dokladu, nebo k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, v němž bylo zboží pořízeno, a to v tom termínu, který nastane dříve. Náležitosti daňového dokladu při pořízení zboží z jiného členského státu jsou: název, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifi - kační číslo osoby registrované k dani v jiném členském státě, která dodává zboží, včetně kódu země, obchodní fi rma nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání a daňové identifi kační číslo pořizovatele, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět pořízení, datum vystavení daňového dokladu, datum uskutečnění pořízení nebo přijetí platby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě podle toho, který den nastane dříve, jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně, základ daně. DOVOZ ZBOŽÍ ZE ZEMÍ EU Jak postupovat při dovozu zboží ze zemí EU do ČR? Jsem plátcem DPH a budu dovážet akvária, akvarijní osvětlení a akvarijní stolky. J. Z., Hradec Králové Tyto údaje doplňuje tuzemský plátce: o základní nebo sníženou sazbu daně, o výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru. Příklad: Tuzemský plátce DPH pořizuje zboží od osoby registrované v Německu. Cena zboží je 100 eur bez DPH a zboží podléhá v tuzemsku základní sazbě daně. Tuzemský plátce daně přepočte cenu v úrovni bez německé DPH na české koruny způsobem stanoveným v 4 odstavec 4) například kurzem vyhlášeným ČNB platným ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. V daném příkladě 30 Kč/euro. 100 eur x 30 Kč = Kč. Tuzemský plátce daně doplní na daňový doklad sazbu daně základní 19%, a výši daně (3 000 x 0,19 = 570 Kč). Takto vypočtený základ daně a daň uvede na svém daňovém přiznání v řádcích č. 220 a č Pokud plátce ještě v tomtéž zdaňovacím období pořízené zboží prodá v tuzemsku za cenu například Kč Kč DPH, uvede tuto částku na daňové přiznání v řádku č Michal Bakaj, Hospodářská komora České republiky, Odpověď: Získání fi nančních prostředků na zřizování sociálních služeb opravdu není jednoduché. Ohledně samotné služby doporučuji obrátit se na ministerstvo sociálních věcí (http://www.mpsv.cz/). Při získávání dotací z EU bude však lepší se zaměřit na samotnou nemovitost a její rekonstrukci. V úvahu přicházejí následující možnosti, seřazené podle předpokládané pravděpodobnosti úspěšné žádosti o dotaci na takový projekt. Pro přesné podmínky, které musíte splňovat u jednotlivých programů, doporučuji kontaktovat specializované pracovníky z institucí, které mají jednotlivé vybrané programy na starosti. Tito lidé vám poskytnou veškeré potřebné informace. 1) ROP NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod je určen pro region soudržnosti Severovýchod sestávající z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje. Doporučuji si přečíst informační dokumenty pro tento program, které naleznete např. zde: www. strukturalni-fondy.cz/rop-sv/dokumenty Využitelné by pro váš projekt mohly být především prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí a 3. Cestovní ruch. Rekonstrukce jsou obvykle podporovány v návaznosti na vytvoření ubytovací kapacity, což by vyhovovalo. Ubytovací kapacity jsou ovšem obvykle myšleny ve smyslu cestovního ruchu. Více informací získáte na Doporučuji kontaktovat regionální radu regionu soudržnosti a konzultovat, zda je váš záměr slučitelný s tímto programem. Pracovníci, kteří mají na starosti publicitu, mají v popisu práce vám poradit. Kontakty: 2) OPPI V rámci Operačního programu Podnikání a inovace je v běhu pro současné programové období 15 programů podpory, prostřednictvím kterých lze čerpat dotace na aktivity zpracovatelského průmyslu, výzkumu a vývoje a strategické služby. Provoz a zřízení domu pro seniory však není podporovanou aktivitou Nemovitosti Vzhledem k tomu, že prostory budete mít ve svém vlastnictví, mohlo by se vám podařit získat dotaci v rámci programu určeného na rozvoj podnikatelských nemovitostí. Podmínkou by však bylo podnikání ve zpracovatelském průmyslu nebo odvětvové vymezení v oblasti strategických služeb, technologických center a oblastí výzkumu a vývoje. Program umožňuje získat fi nanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu (CZ-NA- CE 10-33), dále také strategických služeb a technologických center. Příjem plných žádostí byl zahájen Podrobné informace naleznete zde: Eko-energie Podle informací z agentury Czechinvest je jediným programem v souvislosti s vaším projektovým záměrem, kde splníte odvětvové vymezení, program Eko-energie. Prostředky z toho programu byste mohli použít na zateplení fasády, výměnu oken apod. Více informací o tomto programu naleznete zde Záruka (v rámci OP Podnikání a inovace) došlo k Obnovení příjmu žádostí a formulářů v rámci Výzvy I programu ZÁRUKA. Více informací k I. výzvě: Posledním dnem příjmu žádostí v rámci této Výzvy byl pátek 28. listopadu Avšak brzy bude vyhlášena výzva další. Záruky budou poskytovány k investičním úvěrům na investičně zaměřené projekty realizované v ekonomických činnostech, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 Výzvy I programu ZÁRUKA. Současně je pro období od roku 2009 připravována nová Výzva pro předkládání žádostí o podporu v programu ZÁRUKA, která bude vyhlášena na webových stránkách ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. Další informace na: Kontakt: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15, Praha 2 Zelená linka: (po-pá 9-13) 3) Program rozvoje venkova (v gesci SZIF - Státní zemědělský intervenční fond) Zde je nízká pravděpodobnost, že váš projekt bude vyhovovat způsobilým výdajům, přesto to můžete zkusit, pokud byste jinde neuspěli. Vhodná může být prioritní osa 3 - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifi kace hospodářství venkova - opatření III Podpora cestovního ruchu. Způsobilé výdaje: Výstavba zařízení služeb pěší turistiky, vodáctví a lyžování (vyjma vleků a lanovek) apod., budování a značení pěších tras, vinařských stezek, odpočinkových míst, hippostezek, mimo území lesů, výstavba sportovních zařízení, nákup a výsadba doprovodné zeleně. Více v programovém dokumentu, který najdete mimo jiné na následujícím odkazu. Jiří Bábek, Hospodářská komora České republiky,

13 RADÍME VÁM NAVÝŠENÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Jakým způsobem se navyšuje nehmotný majetek v obchodní společnosti? A. P., Praha Odpověď: Základním zákonem upravujícím podnikání právnických osob v ČR je zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Fungování obchodních společností upravuje obecně obchodní zákoník v 56 až 75b. Odlišnosti pro jednotlivé formy společností pak upravuje obchodní zákoník v následujících dílech, doporučuji vám proto se s těmito ustanoveními seznámit. Vklady společníků jsou obecně upraveny v 59. Podle tohoto ustanovení může být nepeněžitým vkladem jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Hodnota nepeněžitého vkladu musí být uvedena ve společenské smlouvě, zakladatelské smlouvě nebo zakladatelské listině, nestanoví-li zákon jinak. Hodnota nepeněžitého vkladu do společnosti s ručením omezeným a do akciové společnosti se stanoví podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem. Návrh na jmenování znalce nebo znalců podává zakladatel, budoucí zakladatel nebo společnost. Účastníky řízení jsou navrhovatel a znalec a místně příslušným soudem je obecný soud navrhovatele. Soud není vázán návrhem osoby znalce. Soud odvolá na návrh společnosti jmenovaného znalce, pokud porušuje závažným způsobem své povinnosti. O návrhu na určení nebo odvolání znalce musí soud rozhodnout do 15 dnů od doručení návrhu. Odměnu za zpracování posudku znalce hradí společnost a stanoví se dohodou. Nevznikne-li společnost, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé. Jestliže se strany na výši odměny nedohodnou, určí ji na návrh kteréhokoliv účastníka soud, který znalce jmenoval. Posudek znalce musí obsahovat alespoň: a) popis nepeněžitého vkladu, b) použité způsoby jeho ocenění a údaj o tom, zda hodnota nepeněžitého vkladu, ke které vedou použité způsoby ocenění, odpovídá alespoň úhrnnému emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad, nebo částce, která se má započítávat na vklad do základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, c) částku, kterou se nepeněžitý vklad oceňuje. Pravidla pro zvyšování a snižování základního kapitálu u s. r. o. pak upravuje , pravidla pro zvýšení základního kapitálu u a. s. pak upravuje Změny týkající se obchodních společností naleznete přehledně zpracované na stránce: cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zmeny-opu/ /46134/ Aktuální právní předpisy naleznete mimo jiné na portálu veřejné správy v sekci zákony. Petr Valenta, Hospodářská komora České republiky, Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty platný od používá termín vývoz a dovoz zboží pouze pro obchod se státy třetích zemí (mimo EU). ZAMĚSTNÁNÍ INVALIDNÍHO DŮCHODCE Zaměstnávám paní, která nyní čeká na přiznání plného invalidního důchodu. Z naší strany ani ze strany pracovnice není zájem rozvázat pracovní poměr. Musím, nebo nemusím pracovní poměr s nástupem pracovnice na plný invalidní důchod ukončit? J. S., Jičín Odpověď: Podle platné legislativy nevzniká žádný střet mezi pobíráním invalidního důchodu a pracovním poměrem. Invalidní důchod se přiznává právě proto, že jeho příjemce má ztížené pracovní uplatnění, takže invalidní důchod je formou podpory pro takovou osobu. Pokud tedy existuje oboustranný zájem, nic nebrání pokračování pracovního poměru. Petr Kohout, Hospodářská komora České republiky, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou, je dobré, aby spor byl rychle a efektivně vyřešen. A ideálním místem pro řešení vašich sporů je Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen Rozhodčí soud). Rozhodčí soud byl založen v roce 1949 a od svého založení vydal přes rozhodčích nálezů. V rozhodčím řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, které by jinak rozhodovaly soudy a u nichž lze uzavřít smír (s výjimkou sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a sporů vyvolaných prováděním konkurzu nebo vyrovnání). Touto cestou lze řešit, kromě sporů ze smluv uzavřených podle obchodního a občanského zákoníku, také majetkové nároky z pracovněprávních vztahů a manželských smluv. VÝHODY ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ Jednoinstanční, rychlé a méně formální. Od podání žaloby do vydání rozhodčího nálezu uběhne často pouze několik měsíců nebo dokonce jen několik týdnů. Doručením stranám nabývá nález právní moci a stává se vykonatelným. Dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů. Newyorská úmluva z roku 1958 umožňuje uznání a výkon rozhodčích nálezů ve více než 136 státech světa. Široký výběr rozhodců. Na listině rozhodců Rozhodčího soudu je zapsáno na 270 rozhodců českých i zahraničních. Rozumné náklady na vedení sporu. Poplatek za rozhodčí řízení u vnitrostátních sporů činí 3 % z hodnoty sporu, nejnižší částka je 7000 Kč a nejvyšší částka 1 mil. Kč. Vnitrostátními spory se přitom rozumí i takové, v nichž jsou stranami organizační složky zahraničních osob nebo pobočky zahraničních bank na území ČR, pokud jsou zapsané v obchodním rejstříku. U zahraničních sporů jsou poplatky za rozhodčí řízení u Rozhodčího soudu nižší než poplatky za podobná řízení u arbitrážních institucí v zahraničí; například ve sporu, jehož hodnota je 30 mil. Kč, uhradíte na poplatcích u našeho Rozhodčího soudu částku zhruba 1,1 mil. Kč, pokud byste žalovali u zahraničních arbitrážních soudů, můžete zaplatit až pětinásobek. Dobré administrativní zázemí. Sekretariát Rozhodčího soudu zajišťuje veškerou administrativní činnost spojenou s projednáváním sporu. Předem známá pravidla řízení. Činnost Rozhodčího soudu a řízení před ním jsou upraveny Řádem a Pravidly, jejich publikace je zajištěna v Obchodním věstníku a s dokumenty se lze seznámit na internetu i v cizojazyčných verzích. DOPORUČENÁ ROZHODČÍ DOLOŽKA, KTERÁ BY NEMĚLA CHYBĚT V ŽÁDNÉ ZE SMLUV, KDE SE JEDNÁ O VZTAHY MAJETKOVÉ POVAHY: Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Pozn.: Nebo je-li zájem o skutečně rychlý průběh řízení jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. ROZHODČÍ SOUD JE TU PRO VÁS Veškeré potřebné dokumenty lze nalézt na internetu: Další informační materiály jsou k dispozici stranám, ale i ostatním zájemcům v sídle soudu, Dlouhá 13, Praha 1, v jazyce českém, ruském, anglickém: německém a francouzském. Telefonní spojení: , , fax: ,

14 budíků, a když zapnete zapalování, protočí se ručičky jako u sportovního motocyklu. Jinak ale s celkovým zpracováním, pohodlím sedaček, úložnými prostory nemůžeme být nic jiného než maximálně spokojeni! Za pozornost stojí navigační systém Columbus s dotykovým displejem a pevným diskem o kapacitě 30 GB, který umožňuje uložení hudby a datových informací, doplněný o TV tuner. Má vynikající čitelnost a snadné ovládání. Palubní systém s vámi komunikuje samozřejmě v češtině. V prostoru za řidičem přibyla možnost vyhřívání zadních sedadel, dokonce v digitálním provedení. Že je vzadu až přebytek místa pro nohy, nemusíme ani zdůrazňovat. Motor Motor 1,8 TSI s výkonem 160 koní tvoří střed benzinové nabídky. Pod ním je jedna čtyřka s výkonem 125 koní a nad ním šestiválec 3,6! Agregát nejenže když otevřete kapotu, dobře vypadá, ale má i dobré provozní vlastnosti. Pro tento motor se jako alternativa k manuální šestistupňové převodovce dodává i automatická sedmistupňová převodovka DSG. Oboje funguje velmi dobře, a i když se jedná o velký vůz, jeho dynamické vlastnosti jsou velmi slušné. ČASOPIS KOMORA TESTUJE ŠKODA SUPERB 1,8 TSI Vlajková loď Škodovky, tedy superb, byla na trhu již sedm let. Bylo proto nutné ji nahradit novou generací. Ta byla představena v roce 2008 s tím, že nejen že naváže na úspěchy svého předchůdce, ale dokonce jej i předčí. Superb přišel s novou karoserií se širokou nabídkou motorů a s novými technologiemi, jako je vrcholná motorizace 3,6 FSI, pohon 4x4 či sedmistupňový automat DSG nebo systém samočinného parkování. Nezapomnělo se ani na živnostníky, pro které bude v nabídce i verze N1. Reprezentativní design Na design velké škodovky mohou být různé názory, ale faktem je, že takto tvarovaná karoserie zaručuje maximální využití vnitřního prostoru, a o toto jde u reprezentativního vozu především. Sjednocující prvky, realizované především přední částí, jsou již řadu let velkou módou snad u všech světových automobilek. Všichni prostě chtějí, aby ten jejich bavorák, toyota či nissan byl k rozpoznání na první pohled. Názor na to může být ze strany motoristů různý, ale tak to prostě je. I když si myslíme, že alespoň nějaké radikálnější oddělení modelových řad by především u špičkového modelu mělo být. No nic, smiřme se s tím, že stejnou tvář najdete u fabie, roomsteru či octavie. Originální prvky Velmi originální je tvar světlometů, který vtipně sleduje linii boku blatníků, a kdo se podívá pod krycí materiál, může si přečíst jméno Superb. Výbava automobilu, který jsme si vyzkoušeli, zahrnovala systém adaptivního osvětlení AFS. Tento šikovný systém nejen že natáčí světlomety do zatáček, ale také upravuje osvětlení vozovky před vozem v závislosti na konkrétních podmínkách a rychlosti auta. Nechybí ani funkce snižující riziko oslnění řidiče protijedoucího vozu odrazem světla od mokré vozovky před vozem. Boční profil auta je největší změnou oproti předešlému modelu. Snahou bylo získání co největšího vnitřního prostoru. Novému designu svědčí i chromovaný rámeček bočních oken. Jediné, co by si zasloužilo vyměnit, je vskutku obstarožní prutová anténa. Žraločí ploutev à la BMW by superbu přece víc slušela. Ejhle, Twin Door! Patent otevírání víka zadního kufru umožňující vskutku zajímavé věci se v souvislosti se superbem skloňuje ve všech pádech! Máte tak vlastně k dispozici dvě karosářské verze najednou. Buď sedan, kdy se otevírá pouze část víka kufru, nebo liftback, kdy se zpřístupní celá zadní část. Systém využívající dvou tlačítek je možná na první pohled složitější, ale funguje precizně a bez chyb. Twin Door dává superbu skutečně zajímavý rozměr. Otevření celé zádě umožňuje naložit a převážet třeba i velký televizor. Je možné tak plně využít celých 565 litrů objemu kufru a případně jej ještě zvětšit sklopením zadních sedadel na 1670 l. Neschází ani otvor pro převážení delších předmětů nebo lyží! Užitková verze N1 Na výstavě Autotec Brno byla představena studie užitkové verze N1. Nákladový prostor pojme 549 litrů nákladu po horní okraj opěradel zadních sedadel nebo 625 litrů při využití až po strop. Ochranná dělicí mříž je montována napevno za zadními sedadly, takže ji nelze posunout za přední sedadla. Studie vozu v provedení N1 nebyla vybavena platem zavazadlového prostoru. Uvnitř luxus Vraťme se k osobnímu typu. Uvnitř okamžitě poznáte, že jste v luxusním autě. Nejde pouze o masivní použití dřevěného dekoru, ale o spoustu chromu. Vše ale působí velmi dobře a vzhledem k velikosti auta vyváženě. Na přístrojové desce, jejíž horní hrana tvoří výraznou vlnu, jsou jednotlivé ovládací prvky smysluplně seskupeny do funkčních celků. Decentní zelené podsvícení přístrojů a kontrolek je zpracováno i v takových detailech, jako jsou svítící údaje o nastavené teplotě kruhových ovladačů klimatizace. Přístrojová deska má samostatné tubusy Tuhá karoserie Kdo by si myslel, že s tak velkým autem, jako je superb, nebude možné jezdit rychle a dokonce v prudkých zatáčkách, ten se hluboce mýlí. Největší škodovka jednoznačně pokročila, pokud jde o celkové jízdní vlastnosti. Má podstatně lepší reakci na volant a víc se dá věřit i podvozku. Zároveň zmizelo typické jemné kroucení karoserie předcházející generace. Karoserie je tuhá a podvozek je komfortní, ale přitom dovoluje pořádně se opřít do zatáčky. Vynikající je podélná stabilita, kterou nerozhodí ani silný boční vítr. Hodně chválíme brzdovou soustavu, dokáže zkrotit vcelku těžký vůz a přitom se brzdy nijak nekoušou. Oceňujeme akustický komfort uvnitř vozu, kde se dá i přes velikosti čelní plochy vozu v pohodě komunikovat i při maximálních rychlostech. A když jsme u rychlosti, superb není ani s motorem o objemu 1,8 litru žádný loudal. Maximálka 220 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,6 s jsou na tak velký vůz slušné hodnoty. Nový superb je rozhodně auto, které všude vzbuzuje pozornost. A když si sednete dovnitř, zažijete přebytek místa, jaký snad nenabízejí ani luxusní sedany premiové třídy. Za pozornost stojí možnost prodloužení záruky na čtyři roky a ujetí km nebo km. Záruka na lak trvá tři roky a na neprorezavění karoserie dokonce 12 let. Nový superb je rozhodně auto, které vzbuzuje pozornost. AUTA

15 text Jiří Černý NoviNky PRo řidiče NoviNky PRo řidiče Rok 2009 přinesl mnoho legislativních změn v oblasti provozu na pozemních komunikacích. Jaké to jsou? Policie až k nehodám od 100 tisíc Jednou z nejdiskutovanějších změn je možnost nevolat Policii ČR k nehodám, při nichž dojde ke škodě menší než korun. Samozřejmě při tom nesmí být nikdo zraněn ani usmrcen a taktéž nesmí dojít ke škodě na majetku třetích osob. Řidiči se také musí shodnout, kdo z nich nehodu způsobil a jak k ní došlo. Oba dva pak vyplní záznam o nehodě (každá pojišťovna pro něj má svůj formulář) a nahlásí nehodu pojišťovnám. V zákoně není rovněž stanovena sankce, pokud přivoláte policii ke škodě s menším rozsahem. Proto se doporučuje v případě jakýchkoli neshod nebo problémů řešit situaci s policisty. minimálních limitů plnění z 18 na 35 milionů korun. Nejvíce se však změny dotknou řidičů, kteří mají zaregistrováno nepojištěné auto. Ti budou od ledna 2009 nově hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojištěno, příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do 300 Kč denně. Tento příspěvek přitom nenahrazuje pojištění. Podle údajů, které má ČKP k dispozici, je v Česku registrováno přibližně vozidel bez povinného ručení. Rychlost budou měřit i strážníci, ale pouze na označených místech V zákoně zůstala možnost, aby městská policie měřila rychlost vozidel a za její překročení vybírala pokuty. Nově tak bude moci činit pouze na místech, která jí schválí republiková policie. Ta budou muset být navíc zřetelně označena příslušnou dopravní značkou. Snahou změny je, aby se omezily případy, kdy si městská zastupitelstva udělají z měření rychlosti výnosnou živnost a vůbec jim při tom nejde o bezpečnost. Elektronické dálniční známky Pokud si koupíte dálniční známku před 1. červencem, dostanete na výběr, jestli chcete klasickou vinětu, anebo elektronickou verzi. V druhé půlce roku si pak budete moci pořídit jen tu elektronickou, která bude povinná od ledna Ekologická daň Další novinkou, která na sebe strhává pozornost, je tzv. ekologická daň, která se schovává za názvem Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Ten zaplatíte při registraci staršího vozidla, které nesplňuje příslušné emisní limity (alespoň Euro 3 nebo 4). Konkrétně jde o u vozidel kategorie Euro 0 (např. Škoda 120), Kč u Euro 1 (např. Škoda Favorit) a u Euro 2 (např. Škoda Felicia). Poplatku se tak vyhnete pouze při registraci vozidel vyrobených po roce Změny v pojištění Velké změny potkaly také oblast povinného ručení. Nově bude k prokázání jeho uzavření sloužit už jen tzv. zelená karta. Došlo rovněž k povinnému zvýšení 220 / 400 kv JIŽ10 LET VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ Akciová společnost ČEPS je provozovatelem přenosové soustavy České republiky. ČEPS přenosovou soustavu řídí a rozvíjí jako součást evropské elektrizační sítě. ČEPS zajišťuje všem účastníkům trhu s elektřinou rovné a transparentní podmínky pro přístup k přenosové soustavě. ČEPS zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: , fax: ,

16

17 TEXT Ivan Černý POKR POKR (NEJEN) PRO PODNIKATELE Jako v roce minulém, i letos zveme čtenáře k této stránce zadané pro POKR. Což je pestrý televizní kaleidoskop příběhů, osudů a zkušeností jedinečný seriál postřehů, komentářů a rad hlavně pro živnostníky a podnikatele, včetně těch začínajících, ve kterém nabízí ČT1 čtvrtek co čtvrtek v pozdních večerních hodinách řadu zajímavých témat. K poučení i pro inspiraci jak na to či ono Bát se, či nebát krize? I přes prohlubující se krizi existují fi rmy, které budou i v roce 2009 expandovat, a dokonce i nabírat nové zaměstnance. Reportérka POKRu Naďa Kverková se vypravila s televizním štábem do Valašského Meziříčí, do jedné z mála textilek, kde se díky výrobě speciálních kompresních punčoch a návleků pro zdravotnictví o práci nebojí. Geniální věci bývají jednoduché. Předseda představenstva fi rmy Tomáš Hradila svého času objevil takříkajíc díru na trhu. Vsadil na specifi ckou výrobu s vysokým podílem kvalifi kované ruční práce. Textilka začínala se třemi pletacími stroji, šestnácti spolupracovníky a obratem 15 milionů. Dnes vyváží polovinu své produkce po celé Evropě, na jihoamerický kontinent a kupříkladu i do Turecka či Japonska. Každoročně fi rmě narůstá obrat o 10 až 20 procent. Jak snadno se řekne, ale jak těžko realizuje. Řeč je o fi nančních zdrojích i o práci s lidmi, pan Hradil dokonce aplikoval ve fi rmě některé japonské systémy práce. Velmi důležitá je kupříkladu sounáležitost pracovníků s fi rmou, v neposlední řadě vybavení nejmodernější technologií a o rychlém a pružném rozhodování vedení společnosti ani nemluvě. O tom všem vypráví lednový POKR. Během ledna POKR mj. nabízí reportáž s problematikou biopekárny, představí Exportéra roku 2008 či zručného řemeslníka-brašnáře. V neposlední řadě přiblíží dnes nesnadné podnikání v hotelnictví a cestovním ruchu. Připomínáme, že pořady jsou na ČT1 reprizovány. Jak se podniká floristům?! Mezi další skutečně nápadité, a tudíž i úspěšné podnikatele patří pan Pavel Hruška. Ten působí v této profesi již více než dvacet let. A tak si je velmi dobře vědom všech rizik a úskalí, která s sebou přináší profese květináře. Jedná se o poměrně rozšířenou činnost s velkou konkurencí. Obstát na trhu tedy vyžaduje dennodenní píli, invenci, nápady a ochotu pracovat víc než jen osm hodin denně. Pro moji profesi je především velmi důležité, říká Pavel Hruška, odhadnout, kolik květin budu potřebovat na druhý den. Největší škola života je praxe, takže si děláme, asi jako všichni jiní, pečlivé zápisky, kolik, kdy a při jaké příležitosti jsme prodali květiny kupříkladu o předešlém Valentýnu nebo na MDŽ či na Den matek. Zkrátka, našinec musí umět předvídat, o jaké zboží a v jakém množství asi bude největší zájem. Nemusí se podceňovat práce se zákazníky, nejenom jim zboží pouze prodat, ale umět si k nim najít cestu milým vystupováním, úsměvem a ochotou, aby se pak rádi vraceli do toho svého květinářství Jak se kupříkladu vyhnout ztrátám? I na to má pan Hruška své metody. Říká, že únosné jsou ty do 4 %. Chce to ovšem chladicí boxy, nebo alespoň ledničku, která nevysušuje. Je třeba umět zužitkovat i uschlé květiny a použít je k nejrůznějšímu aranžování či pro tzv. suchou dekoraci a do suchých vazeb. Tady se dají využít i dosud málo používané rostliny, včetně trav, rákosů nebo i mechů, fantazii se meze nekladou. Dobrý fl orista se pozná podle techniky práce. Jak drátkuje, jestli vatičkuje, jak a co kombinuje. Těch aspektů je na knihu, lidově se jim říká fígl a každý výrobce si ty své střeží jako výrobní tajemství. Pan Hruška je ale vstřícný a rád poradí i lidem z oboru. A dělá to i v televizních pořadech či v odborných seminářích. Byt bez květiny, to je jako talíř bez jídla, tvrdí závěrem Pavel Hruška a dodává, že umět udělat radost krásnou kyticí nejenom ve svátek patří k životnímu stylu. Na něm je, aby zákazníkům připravil tu nejhezčí, kterou mohou sehnat NA ADRESE WWW: POKRSERVIS. CZ DIVÁCI NALEZNOU ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY, TÝKAJÍCÍ SE POD- NIKÁNÍ. PROTOŽE POKR PŘINÁŠÍ ZAJÍMAVÉ PODNĚTY A INFOR- MACE PRO SOUČASNÉ A MOŽNÁ I BUDOUCÍ PODNIKATELE, PRAVIDELNĚ AVIZUJEME V KOMOŘE. CZ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PŘIPRAVOVANÉ NÁMĚTY. VÍCE NA: GRAM/PODNIKATELSKYSERVIS

18 CZECHPOINT Poté, co s energeticko-klimatickým balíčkemvyslovily souhlas členské země EU na Evropské radě, byl 17. prosince 2008 Evropským parlamentem schválen....barvy jako v p írod on-line kalkulace, poptávky a zakázkový systém na INFORMACE O TRESTNÝCH BODECH PRO ŘIDIČE I NA CZECHPOINTU Od začátku roku mohou nejenom podnikatelé, ale i široká veřejnost na 51 kontaktních místech Hospodářské komory využívat další nové služby. Na místech označených modrým logem CzechPOINT obdrží všichni řidiči, kteří si nejsou jisti stavem svého bodového konta, výpis bodového hodnocení z Registru řidičů. K získání výpisu potřebuje řidič pouze doklad totožnosti a pro jistotu i řidičský průkaz. Cena výpisu je 50 korun za každou vydanou stránku. Firmy, které se hlásí do výběrových řízení, mohou jednodušeji získat výpis ze seznamu kvalifi kovaných dodavatelů, v případě, že jsou již v tomto seznamu registrováni. Výpis nahrazuje celou řadu dokumentů a uchazečům o veřejnou zakázku výrazně zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek. K získání výpisu žadatel potřebuje sdělit IČ nebo název fi rmy. Cena výpisu je 70 korun za první stránku a 50 korun za druhou a každou další vydanou stránku. Kontaktní místa CzechPOINT provádějí autorizaci kontaktních osob, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH ( Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství ) za účelem podání agendy nebo její kontroly. K autorizaci kontaktní osoby je potřeba doklad totožnosti a k získání výpisu z registru MA ISOH sdělit IČ nebo název fi rmy. Cena za výpis je shodná jako u předešlé služby. Výše uvedené služby tak dále rozšířily již seznam stávajících poskytovaných služeb vydávaných výpisů z obchodního rejstříku, ze živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů a přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle 72 živnostenského zákona. Všechny výše zmiňované výpisy lze získat na počkání a o výpisy z rejstříku trestů a z registru řidičů může žádat na základě plné moci i zmocněnec. Zároveň od poloviny roku 2009 budou moci klienti na těchto kontaktních místech Hospodářské komory využívat služby ověřování dokumentů a podpisů, které dnes poskytují pouze matriční úřady a notáři. V rámci přibližování služeb českým podnikatelům i občanům jsou vám naši pracovníci připraveni nejen vydat výpis z informačních systémů veřejné správy, ale zároveň vám jsou schopni pomoci v mnoha dalších směrech. Jde zejména o pomoc při vyhledání údajů, které chcete ověřit. Pomohou vám najít potřebné informace k získání výpisu, a to i na základě neúplných nebo nepřímých údajů, za pomoci dalších veřejných i soukromě provozovaných rejstříků a seznamů. Podnikatelům jsou schopni asistovat při příjmu podání a vybavit je dalšími informacemi, které s podnikáním úzce souvisí. Více informací na Přehled a ceník rozšířených služeb CzechPoint poskytovaných na Kontaktních místech veřejné správy Hospodářské komory České republiky: Vydání ověřeného výpisu z: První stránka Druhá a každá další stránka Obchodního rejstříku Živnostenského rejstříku Katastru nemovitostí Rejstříku trestů Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy) Podání podle 72 živnostenského zákona Od : Ověřování dokumentů a podpisů 70,00 Kč 50,00 Kč 70,00 Kč 50,00 Kč 70,00 Kč 50,00 Kč 50,00 Kč neúčtuje se, jedná se o jednorázový poplatek za službu 50,00 Kč 50,00 Kč 70,00 Kč 50,00 Kč 70,00 Kč 50,00 Kč 50,00 Kč neúčtuje se, jedná se o jednorázový poplatek za službu dle zákona o správních poplatcích 30,-Kč za úkon, pro použití v zahraničí 100,-Kč Ceník stanovuje výši odměny kontaktního místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky za vydání ověřeného výstupu z ISVS a za přijetí podání podle 72 živnostenského zákona akreditovanou Ověřovatelskou kanceláří Hospodářské komory České republiky. Kontaktní místa CzechPOINT Hospodářské komory České republiky rozšířila svoje služby. EVROPSKÝ PARLAMENT PŘIJAL ENERGETICKO-KLIMATICKÝ BALÍČEK zpracování a kniha ská vazba historických knih a dokument Evropa je mezi všemi světovými regiony první, kdo přijal takový jasný a konkrétní závazek a strategii. Přijmutím energeticko-klimatického balíčku se ukončilo několikaměsíční vyjednávání jednotlivých členských států, evropských institucí a průmyslových podniků v Evropské unii. Klimaticko-energetický balíček je základním nástrojem, jak Evropská unie dosáhne svých stanovených cílů v redukci skleníkových plynů o 20 % do roku 2020, a to o jednu pětinu oproti úrovni z roku Balíček obsahuje řadu opatření, která mají pomoci k dodržení klimatických závazků. Mezi hlavní cíle patří snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie. Evropský závazek snížit emise skleníkových plynů o 20 % se automaticky změní na závazek 30% redukce, pokud se za rok v Kodani podaří uzavřít celosvětovou dohodu o ochraně klimatu, která po roce 2012 nahradí současný Kjótský protokol. rota ní tisk gra cké studio - p íprava veškerých podklad pro kvalitní tisk malonákladový digitální tisk do formátu A3+ na stroji Xerox ofsetový tisk do formátu B2 - tiskový stroj Heidelberg S výslednou podobou balíčku je spokojena většina členských států. Pro průmyslové sektory to ovšem znamená i tak velké fi nanční výdaje. Nicméně musíme konstatovat, že se podařilo vyjednat několik ústupků a výjimek, například pomalejší náběh systému obchodování s povolenkami pro energeticky náročná odvětví. Všichni znečišťovatelé by měli povolenky nakupovat až v roce Elektrárenské společnosti ve státech, které jsou závislé na uhlí, tedy i v Česku, si tak alespoň zpočátku nebudou muset kupovat všechny povolenky. Elektřina tak kvůli balíčku zřejmě podraží méně, než se původně čekalo. U energeticko-klimatického balíčku platí více než kdekoli jinde, že bez globálního přístupu jsou veškeré snahy Evropy zbytečné. Spojené státy americké a Čína jsou v současnosti největšími znečišťovateli ovzduší ve světě. Pokud by totiž nejenom tyto státy odmítaly emise snižovat, byly by evropské snahy bezvýsledné a marné. ŠESTÉ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA STARTUJE JIŽ V ÚNORU V 6. kole příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova jsou určeny více než 2 miliardy korun na podporu vašich projektů. Příjem žádostí bude zahájen počátkem února Podpora je v tomto kole příjmu žádostí určena především na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, dostane se i na zakládání a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců. Příjem žádostí pro uvedená opatření bude dle zveřejněného harmonogramu probíhat v termínu od do na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (výjimku tvoří opatření I. 3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od do ). Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období , je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu cz v sekci Program rozvoje venkova. kniha ské zpracování V1, V2, V4, V8, kalendá ová vazba twin wire, výsek do formátu B2 vše pod jednou st echou vlastními stroji Nádražní ul. 291/35, Horní Mošt nice tel.: fax:

19 JSME PŘIPRAVENI POMÁHAT VELKÝM I MALÝM Poté, co s energeticko-klimatickým balíčkemvyslovily souhlas členské země EU na Evropské radě, byl 17. prosince 2008 Evropským parlamentem schválen. profesionální ru ní ná adí JSME PŘIPRAVENI POMÁHAT VELKÝM I MALÝM Jedním z dopadů současné celosvětové fi nanční a hospodářské krize na Českou republiku bude s největší pravděpodobností pokles poptávky v zemích, které jsou hlavními odbytišti českého vývozu. Ministři fi nancí a průmyslu a obchodu proto vyhlásili řadu opatření na podporu exportu a jednou z institucí, která má za úkol je uvést do života, je právě EGAP, jehož pojistná kapacita ve státním rozpočtu se zvedla ze 120 na 150 mld. Kč. Zvýšení pojistné kapacity umožní vyhovět očekávané poptávce ze strany vývozců po dobu několika příštích let a přitom si nevyžádá žádné bezprostřední rozpočtové výdaje. Současně jsme vytvořili takové podmínky, abychom mohli nejenom přijímat k pojištění nová rizika spojená s vývozem českého zboží, služeb a investic, ale také administrativně zjednodušit a zároveň zlevnit již dříve nabízené druhy pojištění. Prospěch z toho budou mít nejenom velcí fi nální vývozci investičních celků a strojních zařízení, ale do značné míry i malé a střední podniky, ať už jako subdodavatelé nebo přímí vývozci. Především jsme dočasně zvýšili z 95 % na 99 % pojistné krytí rizika nesplacení všech typů vývozních úvěrů. K obdobnému kroku jsme přistoupili také u bankovních garancí vystavovaných v souvislosti s exportními kontrakty a při pojišťování českých investic v zahraničí proti politickým rizikům jsme dokonce zvýšili pojistné krytí až na 100 %. V praxi to pro české vývozce, investory a jejich banky znamená výrazné snížení rizikovosti vývozu a podstatnou úsporu nákladů spojených se zajištěním spoluúčasti, která nově činí pouhé 1 % nebo je dokonce nulová. Pojistné krytí jsme zvýšili i u akreditivů, a to dočasně z 80 % na 99 %, abychom umožnili rychlejší vyřizování krátkodobého fi nancování od zahraničních bank a zvýšení limitů zahraničních fi nančních institucí u bank operujících na českém trhu. Ke zlevnění jsme našli určitý prostor tam, kde nejsme až tak přísně svázáni závaznými mezinárodními pravidly, která kromě jiného striktně určují i výši pojistných sazeb. Jedná se především o výraznou slevu pojištění tzv. výrobního rizika, kdy se vývozce pojišťuje proti riziku ztrát v důsledku zrušení či přerušení smlouvy o vývozu ze strany zahraničního dovozce nebo v důsledku politické, fi nanční, případně i makroekonomické situace země dovozce. Při samostatném pojištění proti těmto rizikům je teď pojistná sazba o 30 % nižší ve srovnání s dřívějškem, a pokud je ke stejnému exportnímu případu současně uzavřeno pojištění vývozního odběratelského úvěru, tak dokonce až o 50 %. Určité překrývání rizik jsme zohlednili i v případě investic v zahraničí. Podstatně ušetřit tak mohou investoři, kteří se rozhodnou svůj vlastní vklad do investice zkombinovat s bankovním úvěrem pojištěným u nás proti politickým i komerčním rizikům. Na rozdíl od dřívější praxe, kdy si investor kromě úvěru pojišťoval samostatně svůj vlastní vklad do investice v hostitelském státu proti politickým rizikům, jako je vyvlastnění bez náhrady nebo nemožnost transferu výnosů, kryje nyní pojištění bankovního úvěru na fi nancování investice i rizika spojená s vlastním vkladem investora po celou dobu čerpání a splácení úvěru. Jinými slovy, investor ušetří náklady na pojištění vlastního vkladu do investice, neboť ty jsou již zahrnuty v ceně za pojištění investičního úvěru. Na základě signálů z trhu jsme také přistoupili k modifi kaci některých stávajících a osvědčených pojistných produktů. Tak například jsme uvedli do života zvláštní variantu pojištění vývozního odběratelského úvěru spláceného formou projektového fi nancování, kdy zahraniční kupující za úvěr neručí svým majetkem a jako jediný zdroj splácení slouží příjmy z prodeje produkce nové výrobní kapacity postavené z exportního úvěru. Projektové fi nancování je vhodné hlavně pro velké investiční akce v energetice, těžbě a zpracování surovin, metalurgii, výrobě stavebních hmot, telekomunikacích, infrastruktuře a v dalších případech, kdy je možné předem sjednat kontrakty na odběr produkce. Na základě specifi ckých mezinárodních pravidel pro tento typ úvěrů lze částečně změkčit podmínky splácení a povzbudit tak poptávku po takových projektech. Vstříc vycházíme i potřebám developerů obchodních a bytových projektů v zahraničí. Úprava pojištění úvěru na fi nancování zahraniční investice vychází ze skutečnosti, že cash-fl ow i návratnost úvěrů jsou v těchto případech obvykle rychlejší a tomu odpovídají i výhodnější podmínky pojištění. Na druhou stranu by však developer měl mít při zahájení výstavby smluvně zajištěného kupce alespoň na polovinu objektu. Speciálně pro malé a střední podniky je určeno nové pojištění prospekce zahraničních trhů za účelem zahájení, případně zvýšení vývozu zboží a služeb do jedné či více zemí. Dříve byla pojištěným banka poskytující úvěr na prospekci a zájem ze strany exportérů byl minimální, protože případný neúspěch prospekce mohl ohrozit jejich pozici při jednání o úvěrech na jiné účely. Teď pojišťujeme přímo vývozce, a to proti fi nanční ztrátě v důsledku úplného nebo částečného neúspěchu prospekce. O pojištění proti tomuto riziku může požádat vývozce, který vyrábí zboží či poskytuje služby, pro něž bude prospekci provádět, po dobu nejméně dvou let. První zkušenosti nabíráme i u další novinky, kterou je pojištění bankovního úvěru na fi nancování komerční aplikace výsledků vědy a výzkumu pro následný vývoz, například formou patentů a licencí. Míra nejistoty a rizika spojeného s fi nancováním je v takovém případě vyšší než obvykle. Chceme ale tímto typem pojištění podpořit výrobu a vývoz zboží s vysokou mírou přidané hodnoty v souladu s programovými cíli vlády. Ing. Pavol Parízek předseda představenstva a generální ředitel EGAP Dočasně jsme zvýšili z 95 % na 99 % pojistné krytí rizika nesplacení všech vývozních úvěrů. EVROPSKÝ PARLAMENT PŘIJAL ENERGETICKO-KLIMATICKÝ BALÍČEK Evropa je mezi všemi světovými regiony první, S výslednou podobou balíčku je spokojena kdo přijal takový jasný a konkrétní závazek většina členských států. Pro průmyslové sektory a strategii. Přijmutím energeticko-klimatického to ovšem znamená i tak velké fi nanční výdaje. Velkoobchodní balíčku se ukončilo několikaměsíční distribuce: vyjednávání Nicméně musíme konstatovat, že se podařilo M.A.T. jednotlivých Group členských s.r.o. - Plze států, evropských institucí vyjednat několik ústupků a výjimek, například BRUFUS a průmyslových s.r.o. - podniků Kokoryv Evropské unii. pomalejší náběh systému obchodování s povolenkami pro energeticky náročná odvětví. Všichni Pavel Klimaticko-energetický Krej í - ernovice balíček je základním EURO nástrojem, NÁ ADÍ jak s.r.o. Evropská - Rousínov unie dosáhne svých znečišťovatelé by měli povolenky nakupovat Paclík stanovených spol. s r.o. cílů v - Dubenec redukci skleníkových plynů až v roce Elektrárenské společnosti ve ZEPO o 20 Jihlava % do spol. roku s 2020, r.o. a - Jihlava to o jednu pětinu státech, které jsou závislé na uhlí, tedy i v Česku, V as oproti s.r.o. úrovni - Benátky z roku nad Balíček Jizerou obsahuje řadu si tak alespoň zpočátku nebudou muset kupovat všechny povolenky. Elektřina tak kvůli balíčku EKY-Vladimír opatření, která ernohorský mají pomoci k dodržení - Náchod klimatických Beroun závazků. spol. Mezi s hlavní r.o. cíle - Beroun patří snížení emisí zřejmě podraží méně, než se původně čekalo. VOK DIRECT skleníkových IMPORT plynů GROUP a zvýšení s.r.o. podílu - Karlovy obnovitelných zdrojů spol. na konečné s r.o. - Vsetín spotřebě energie. kdekoli jinde, že bez globálního přístupu jsou Vary U energeticko-klimatického balíčku platí více než KUMBÁR MC Evropský Profi s.r.o. závazek - Haví ov snížit emise skleníkových plynů veškeré snahy Evropy zbytečné. Spojené státy Ferona o 20 % a.s. se - automaticky Olomouc, Praha změní na závazek 30% americké a Čína jsou v současnosti největšími DELTA-M redukce, pokud s.r.o. se - Chrudim za rok v Kodani podaří uzavřít znečišťovateli ovzduší ve světě. Pokud by totiž SOKOV celosvětovou a.s. - eské dohodu Bud., o ochraně Brno, klimatu, Horní Suchá, která nejenom Znojmo, tyto Praha státy odmítaly emise snižovat, byly JOBI po profi roce s.r.o nahradí - Velké Mezi í í současný Kjótský protokol. VELA spol. s r.o. - PRAHA, MOST, Jablonec by evropské snahy bezvýsledné a marné. Sdružení LIBROS - Ostrava ŠESTÉ KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA STARTUJE JIŽ V ÚNORU V 6. kole příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova jsou určeny více než 2 miliardy korun na podporu vašich projektů. Příjem žádostí bude zahájen počátkem února Podpora je v tomto kole příjmu žádostí určena především na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, dostane se i na zakládání a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců. Příjem žádostí pro uvedená opatření bude dle zveřejněného harmonogramu probíhat v termínu od do na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (výjimku tvoří opatření I. 3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od do ). Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období , je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu cz v sekci Program rozvoje venkova

20 NOVINKY ZE SVĚTA TELEKOMUNIKACÍ TEXT Jiří Pešek Vodafone Vodafone se po dlouhé době odhodlal k rozšíření své stávající mobilní sítě o technologii UMTS/HSDPA. Červený operátor je u nás totiž jediným poskytovatelem mobilních služeb, který žádnou variantu 3G nenabízí, ačkoli podle původních licenčních podmínek už tomu mělo pár let být. Vodafone ale požádal o odklad a Český telekomunikační úřad mu vyhověl. Nyní se už věci pohnuly tím správným směrem a práce na výstavbě 3G jsou v plném proudu. Vodafone se nejprve chystá signálem 3G pokrýt území Prahy 9 a Prahy 10, poté by měla následovat i velká města v ČR. Vše záleží na zákaznické poptávce. Coby dodavatele infrastruktury si Vodafone vybral společnost Nokia Siemens Networks. K plánovanému komerčnímu spuštění sítě dojde v prvním čtvrtletí Do budoucna počítá operátor s přechodem na síť Vodafone i T-Mobile postaví v Česku 3G síť. 4. generace LTE, s jejíž výstavbou počítá také v České republice. Stávající 3G technologie má být na tento krok již plně připravena. Postupná výstavba sítě 3G odráží současnou poptávku zákazníků po mobilním internetu a garantuje nejlepší zákaznickou zkušenost s ohledem na cenu a kvalitu, říká Muriel Anton, generální ředitelka společnosti Vodafone Czech Republic, a dodává: Je to jeden Rok 2009 se ponese ve znamení výstavby 3G sítí. z nezbytných kroků k naplnění naší UMTS licence. Zároveň pokračujeme ve vyjednávání o sdílení sítě s našimi partnery, protože z dlouhodobého hlediska se jedná o nejefektivnější řešení mobilních internetových služeb jak pro zákazníky, tak pro operátory a životní prostředí. Cenovou politiku 3G Vodafone oznámí až s komerčním spuštěním sítě. Zákazníci si rychlý internet v mobilu v rámci sítě třetí generace budou moci díky vánoční nabídce operátora vyzkoušet na půl roku (do konce července) zdarma. T-Mobile Ačkoli T-Mobile nejprve avizoval, že do klasické 3G sítě v České republice investovat nebude a rovnou zahájí výstavbu sítě čtvrté generace (LTE), nakonec je vše jinak. Operátor změnil své stanovisko a během tohoto roku se chystá signálem 3G pokrýt pětici největších českých měst, do konce roku 2010 pak minimálně 70 % populace. Ke komerčnímu spuštění má pak dojít na konci roku Před nedávnem T-Mobile oznámil, že chystá kompletně zmodernizovat svou GSM síť, při níž vymění všechny stávající základové a řídicí stanice Motorola a Siemens, které nahradí nový hardware od společnosti Huawei. Dodavatel technologie pro 3G není dosud znám, neboť společnost bude teprve vypisovat výběrové řízení. T-Mobile v současné době 3G sítí sice disponuje, jedná se však o variantu UMTS TDD prodávanou pod marketingovým označením Internet 4G. Ta není ve světě příliš rozšířená a na rozdíl od standardu UMTS FDD, jejž podporují běžné mobilní telefony, je určena výhradně pro datové přenosy. Telefónica O2 Business Solutions Telefónica O2 bude mít počátkem nového roku novou dceřinou společnost, která vznikla fúzí dosavadních dceřiných společností Deltax Systems a Telefónica O2 Services. Největší poskytovatel hlasových a datových služeb v České republice, který se pohybuje také v oblasti poskytování konzultací, systémových integrací a poskytování řízených služeb, sloučí všechny tyto činnosti do společnosti Telefónica O2 Business Solutions, čímž dojde k završení integrace aktivit O2 v oblasti ICT. Rozhodnutí představenstva integrovat naše aktivity v oblasti ICT do jednoho subjektu přinese hned několik výhod. Jde zejména o zjednodušení modelu řízení a procesů, lepší využití zdrojů a zvýšení provozní efektivity, říká Salvador Anglada, generální ředitel Telefónica O2. Telefónica O2 Business Solutions se stane prvním konvergovaným ICT providerem, který je zároveň schopen poskytovat i end-to-end služby a jako jediný subjekt na českém trhu kompletní spektrum ICT služeb. To zahrnuje dodání pevných i mobilních telco služeb (data i hlas), koncových stanic i síťové infrastruktury, vývoj a implementaci vlastního softwaru podle přání zákazníka, řešení bezpečnosti, systémovou integraci, kompletní provoz a údržbu všech technologií, outsourcing vybraných služeb a konzultaci nových požadavků včetně proškolení zaměstnanců. T-Mobile zrychluje internet ADSL Společnost T-Mobile od 1. prosince 2008 navyšuje rychlost internetu ADSL, který je nyní nabízen ve dvou variantách Standard a Premium. Současně také dochází ke zlevnění služeb a zrušení dosavadního nejnižšího tarifu Internet ADSL Basic. Tarify Internet ADSL Standard a Internet ADSL Premium umožňují nově dvojnásobnou rychlost připojení 8 Mb/s a 16 Mb/s a také nižší cenu, která bez poplatků za pevnou linku činí 475, respektive 713 Kč. Novou nabídku mohli nejprve využívat pouze noví zákazníci, pro stávající klienty je dostupná od 1. ledna Zákazníci využívající některý ze standardních hlasových tarifů T-Mobile mohou i nadále získat stálou 20% slevu na měsíční paušály Internet ADSL. Internet ADSL lze objednat buď ve značkových prodejnách T-Mobile, nebo zavoláním na zákaznické centrum. Ke zřízení služby je nutné mít pevnou linku a modem. T-Mobile přichází se zrychlením ADSL oproti své konkurenci s několikaměsíčním zpožděním, CENÍK PŘIPOJENÍ INTERNET ADSL OD T-MOBILE Tarif Internet ADSL Standard Internet ADSL Premium měsíční paušál 399 Kč (474,81 Kč) 599 Kč (712,81 Kč) rychlost 8 192/512 kb/s /768 kb/s FUP limit neomezeně neomezeně neboť většina významných poskytovatelů internetu v ČR už tak učinila počátkem září. Co se týče samotných cen, jedná se o velice podobné (v některých případech dokonce totožné) částky, za které prodává internet ADSL konkurence. Telefónica O2 představila balíček výhod pro živnostníky a drobné podnikatele Společnost Telefónica O2 připravila pro nové, ale i své stávající zákazníky z řad živnostníků a drobných podnikatelů speciální balíček výhod ve formě slev na služby partnerů, kteří se do projektu zapojili. Balíček výhod je určen jak začínajícím, tak zavedeným živnostníkům a drobným podnikatelům. Výhody noví i stávající zákazníci podnikající na základě IČ obdrží s použitím slevové karty, kterou získají na kterékoliv značkové prodejně O2. Potom už se stačí jen zaregistrovat na speciální webové adrese Tam jsou také umístěny veškeré informace o jednotlivých výhodách a způsobech jejich čerpání. Do programu je v tuto chvíli zapojeno šest partnerů Poštovní spořitelna, Kooperativa, Hewlett- Packard, ABRA Software, 1188 a Management Press, kteří nabízejí zákazníkům za zvýhodněných podmínek své služby. Klienti mohou získat vedení podnikatelského účtu zdarma, zvýhodněné pojištění či IT produkty. TELEKOMUNIKACE

Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší. Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky

Petr Bendl: Zvýšení mýtného nic neřeší. Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele. Komunikaci úřadů a firem zjednoduší datové schránky S p o l e č n í k v e s v ě t ě p o d n i k á n í Komora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji ročník 10 Snazší cesta k úvěrům pro podnikatele Komunikaci úřadů a firem

Více

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí

Sanace za desítky milionů ochránila vodní zdroje. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ROČNÍK I I ČÍSLO 2 I ČERVEN 2008 I ZDARMA I WWW.OPZP.CZ Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí Odstraňování starých ekologických zátěží Za starou ekologickou zátěž považujeme takové

Více

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24 Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 10 (12/2008) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Na ego ješitného chlapa UCL Prosperita_93x54,5.indd 1 13.11.2008 17:33:24

Více

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne

Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne www.heberger.cz Ročník Roãník 12 16 č. ã.3/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

Evropský parlament slavil 50 let

Evropský parlament slavil 50 let Nový holding na mapě Evropy Slavnostní start společnosti ENTERIA Prezentace str. 16 INZERCE Nezávislý měsíčník založený 30. dubna 2004 SLOVO číslo 03 / 2008 ročník 5 cena 15 Kč Evropský parlament slavil

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

Nová vláda nedávno předložila

Nová vláda nedávno předložila www.kompass.com Ročník Roãník 12 18 č. ã.1/2014 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem 16 000 / cílená výtisků distribuce / www.podnikatel-info.cz / www.epod.cz Témata měsíce: Automobilový

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012.

Usnadníme život podnikatelům. Jsou základy evropské integrace ohroženy? Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012. Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2012 Usnadníme život podnikatelům strana 6 Jsou základy evropské integrace ohroženy? strana 12 13 EDITORIAL Z obsahu Usnadníme život podnikatelům Petr

Více

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské

Pane prezidente, důvěra podnikatelů v domácí ekonomiku klesá. Jaká jsou očekávání Hospodářské Víme, kam letí. www.podnikatel-info.cz Ročník Roãník 12 15 č. ã. 10/ 5/2008 2011 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / www.podnikatel-info.cz / Témata měsíce: Automobilový

Více

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili

My Češi jsme už dávno Evropu dohonili Praktický průvodce světem podnikání cz 06 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 6 / ročník 9, červen 2008 Společenská odpovědnost firem strana 20 České lázeňství

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění.

Delegace naleznou v příloze dokument Komise KOM(2010) 2020 v konečném znění. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. března 2010 (OR. en) 7110/10 CO EUR-PREP 7 POLGEN 28 AG 3 ECOFIN 136 UEM 55 SOC 174 COMPET 82 RECH 83 ENER 63 TRANS 55 MI 73 IND 33 EDUC 40 ENV 135 AGRI 74 PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali?

01/2012. Bulletin. Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci. Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Kolik projektů na čerpání evropských fondů si dosud Češi podali? Odpověď naleznete uvnitř čísla na str. 9 Bulletin Ministerstva pro místní rozvoj ČR Národního orgánu pro koordinaci 1/212 Prostředky evropských

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Postavení stále roste

Postavení stále roste užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () www.prosperita.info www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz Postavení stále

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více