Seznam změn v programu KROS plus verze (2015/I) ABSTRAKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam změn v programu KROS plus verze 18.00 (2015/I) ABSTRAKT"

Transkript

1 Seznam změn v programu KROS plus verze (2015/I) ABSTRAKT Zjednodušené importy z Excelu, Inteligentní importy a kontroly importovaných dat, uživatelská poznámka položek, vylepšení při tvorbě výkazů výměr, snazší tisk seznamu figur, efektivnější nákladový controlling vstup dat z Výrobní faktury do přehledu Sledování stavby

2 OBSAH 1 ZJEDNODUŠENÉ IMPORTY Z EXCELU... 2 Inteligentní importy a kontrola importovaného souboru... 2 Ostatní vylepšení importu UŽIVATELSKÁ POZNÁMKA POLOŽEK SLEDOVÁNÍ SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ STAVBY V REALIZACI VYLEPŠENÍ VÝKAZU VÝMĚR... 9 Seznam figur z Hromadného tisku... 9 Jednodušší kopírování jiného výkazu výměr... 9 Ostatní vylepšení výkazu výměr DROBNÁ VYLEPŠENÍ A OSTATNÍ ÚPRAVY / 12

3 1 ZJEDNODUŠENÉ IMPORTY Z EXCELU Velikou výhodou programu KROS plus je možnost importu různých formátů excelovských souborů (XLS/XLSX). Správné nastavení jejich importu je však někdy velice komplikované. Nová vylepšení v importu Vám výrazně ulehčí import a ušetří čas. Inteligentní importy Excelovské soubory rozpočtové tiskové sestavy KROS plus, upravené soubory Excel Komplet 2012/VZ z programu KROS plus, zadání veřejných zakázek RTS, zadání veřejných zakázek eurocalc naimportujete v nové verzi téměř automaticky a bez složitého nastavování. Uvedené soubory dokáže program sám rozeznat a připraví listy na import: nastaví rozsah dat, přiřadí názvy sloupců, úrovní a přiřadí správné typy položek. Po rozpoznání listů Vás program nastaví do nové záložky Seznam listů s názvy všech listů importovaného excelu. Automaticky nastavené listy na import jsou v seznamu podbarveny zeleně a označeny na import. Na těchto listech není potřebné už nic nastavovat, stačí je zkontrolovat a importovat. Listy, které program nerozpoznal, jsou bílé. Dvojklikem na řádek se můžete přepnout přímo na tento list a sami nastavit všechno potřebné na jeho import (rozsah dat, přiřadit názvy sloupců a úrovní...). POZOR: Funkce Inteligentní importy automatické nastavení listů je dostupná pouze s platným Balíkem služeb zákaznické podpory, v rámci kterého budeme průběžně aktualizovat a doplňovat importy o nové formáty excelů. Při neplatném Balíku služeb zákaznické podpory je třeba nastavit listy na import ručně. 2/ 12

4 POZNÁMKA: Automatické rozpoznávání a nastavování importovaných excelů můžete vypnout v Nastaveních v záložce Import Excel Univerzál. Kontrola importovaného souboru Při rozsáhlejších rozpočtech se může stát, že při jejich importu přehlédnete některý řádek s položkou. Položka se nenaimportuje do programu a její vynechání (a vynechání ocenění) může způsobit až vyřazení ze soutěže. Při importu excelovských souborů jsme proto umožnili rychle procházet problematická místa. Pokud list, který označíte na import, obsahuje vynechané řádky s možnými (potenciálními) položkami, program Vás na tento list upozorní vykřičníkem v panelu Seznam listů. Dvojklikem na něho nebo tlačítkem Vynechané položky si problematické položky listu můžete zkontrolovat v náhledu v tomto případě se zobrazí jen ty vynechané řádky, které jsou pravděpodobně položkami (mají vyplněný Popis, Množství a MJ). Když zjistíte, že vynechaný řádek chcete skutečně importovat, z kontrolního náhledu se dvojklikem na řádek (nebo tlačítkem Nastav na položku) přepnete na ten samý řádek do listu, kde mu přiřadíte požadovanou úroveň. Program Vás na listy s možnými vynechanými položkami upozorní také při importu celého souboru. Z upozornění se můžete přepnout zpátky na první vynechanou položku listu a vynechané položky můžete zkontrolovat. 3/ 12

5 Poznámka k importu souborů RTS Soupisy prací RTS mají odlišnou a složitější strukturu popisů položek nežli běžně užívané položky v SW KROS plus. Pro přehled importu těchto souborů do KROS plus pomocí Inteligentních importů ( co se kam importuje ) uvádíme jednoduchý souhrn pravidel: Řádek importovaného souboru (CO) Názvy stavebních dílů (např. Vnitřní vodovod, Svislé a kompletní konstrukce, aj.). Položka a její popis: Položka obsahuje pořadové číslo, popis, MJ, množství, (cenu) Nadpis 2 obvykle nadpisy skupin položek začínající číselným kódem s nižším počtem znaků, než je počet znaků v kódu položek (např Vodovod z trub nových ). Řádky s pokračujícím popisem nadpisů - řádek pod nadpisem (obvykle u Nadpisů 2 a začínající textem) Nadpis 3 podskupiny položek skupin Nadpisů 2 ; obvykle nadpisy skupin položek začínající číselným kódem s nižším počtem znaků, než je počet znaků v kódu položek, ale vyšším než Nadpis 2. Definice úrovně řádku (POMOCÍ) Nadpis 1 Konstrukce, nebo materiál Nadpis 2 Poznámka k souboru cen nad položkou Nadpis 3 Místo po importu do KROS plus (KAM) Řádek díl (nadpis dílu) Položka rozpočtu Řádek díl nižší úrovně než Nadpis 1 (poddíl) Panel Poznámka k souboru cen vyplněný pouze u 1. položky za položkou s nadpisem dílu/poddílu. Poznámka k souboru cen platí pro všechny další položky pod položkou s poznámkou až do dalšího nadpisu dílu stejné, nebo vyšší úrovně. Řádek díl nižší úrovně než Nadpis 2 (poddíl) Nadpis 4 Nadpis 4 Řádek díl nižší úrovně než Nadpis 3 (poddíl) Výpočty množství - výkazy výměr položek (v importním souboru se nacházejí obvykle pod položkou a s modrou barvou písma) Poznámky položek (v importním souboru se nacházejí obvykle pod položkou a zelenou barvou) Výkaz výměr Poznámka V závislosti na struktuře importního souboru výkaz výměr po importu může sloužit jen informativně (při editaci se nepřepočítává množství) Panel poznámka Upozornění: V některých málo častých případech se text z Nadpisu 1-4 po importu do KROS plus nezobrazí úplný (ořeže se na omezený počet znaků). Importní soubor (CO) Definice úrovní importu (POMOCÍ) Místo v KROS plus (KAM) 4/ 12

6 Ostatní vylepšení importu ZJEDNODUŠENÍ NASTAVENÍ ŘÁDKŮ NA IMPORT Při importu můžete řádkům s různým formátováním (např. investorem zvýrazněné změny položek, barevná zvýraznění v rámci výkazu výměr aj.) přiřadit jednu úroveň (konstrukce, materiál...) bez toho, aniž by se formát řádků měnil. PŘÍKLAD: Řádky výkazu výměr (výpočty, mezisoučty, součty a poznámky) bývají ve formátu Komplet 2012 odlišeny jiným formátem. Původně se při označení řádku na import zobrazovala složitá otázka. V aktuální verzi se už i řádek s jiným formátem označí stejnou úrovní. NOVÉ ÚROVNĚ, NOVÉ SLOUPCE A JEJICH PŘEHLEDNĚJŠÍ NASTAVENÍ Mnohé rozpočty obsahují i další důležité údaje, které je potřebné naimportovat do programu. Do nastavení importu z excelu jsme proto přidali nové sloupce pro import Celkové hmotnosti, Celkové suti a nové úrovně pro import Objektu, Plného popisu a poznámek k souboru cen (Pozn. k ceně pod položkou, Pozn. k ceně nad položkou). Úroveň Objekt můžete využít pro import takových souborů, které mají v samostatných řádcích poznačeno, ke kterému objektu patří položky pod ním (např. excel z programu eurocalc od firmy Callida). Navíc jsme přehledněji uspořádali plovoucí menu, abyste se ve velikém množství názvů při nastavování sloupců a úrovní lépe orientovali. AUTOMATICKÁ NASTAVENÍ ZAČÁTKU ROZSAHU DAT Před samotnou tabulkou s položkami se často nacházejí rekapitulační údaje nebo údaje o zakázce (např. Projektant, Dodavatel apod.). Aby se z excelu do programu importovaly jen položky rozpočtu, program nalezne první řádek rozpočtu a sám nastaví rozsah importovaných dat. Automatické nastavení začátku dat funguje tehdy, 5/ 12

7 pokud názvy sloupců program přiřazuje automaticky (v Nastaveních na záložce Import Excel Univerzál je potřebné ponechat možnost Automaticky přiřadit sloupce při otevření souboru označenou). ZALOŽENÍ STAVBY PŘI IMPORTU SOUBORU EXCELU Do možností importu z excelů jsme doplnili funkci, která umožňuje zvolit si způsob importu. V nové verzi už není potřebné před importem zakládat stavbu, program nabídne založení nové stavby, nebo import do aktuální stavby (s možnostmi zařazení podle kódu, do podřízené úrovně...). Při importu souboru do nové stavby se automaticky založí stavba s kódem IMPORT a název stavby podle názvu importovaného souboru. 2 UŽIVATELSKÁ POZNÁMKA POLOŽEK Potřebujete si k položkám rozpočtu poznačit vlastní poznámky? Chcete si pomocí těchto poznámek vyfiltrovat konkrétní položky, vytvořit přehledy? Využijte možnost zapsat si k položce Uživatelské zařazení, do něhož si můžete poznačit číslo výkresu, etapu realizace a jiné, pro Vás důležité informace. Poznačit si můžete text až do 50 znaků! Abyste tento údaj mohli editovat pohodlněji přímo v tabulce rozpočtu, přidali jsme ho také do pohledu Volitelné údaje. Pokud chcete stejnou poznámku (Uživatelské zařazení) nastavit více položkám najednou, stačí je dopředu označit a na jedné z označených položek vyplnit Uživatelské zařazení. Text se pak doplní do všech ostatních označených položek. Podle Uživatelského zařazení můžete položky rozpočtu zatřídit, vyfiltrovat nebo také seskupit, čímž získáte přehledný seznam podle stejných údajů zapsaných v Uživatelském zařazení. 6/ 12

8 Rozpočty s uživatelským zařazením vytisknete přes tiskové sestavy, které ve svém názvu obsahují volitelné sloupce (např. 2.4 Rozpočet volitelné sloupce). Tyto šablony byly zařazeny mezi často používané, takže se Vám přednostně nabídnou při tisku. 7/ 12

9 3 SLEDOVÁNÍ SKUTEČNÝCH NÁKLADŮ STAVBY V REALIZACI Chcete kontrolovat vývoj nákladů na stavbě v čase? Potřebujete znát, zda jste překročili plán nákladů v aktuálním období? Do programu KROS plus jsme zapracovali podporu pro vyhodnocování plánovaných a skutečných nákladů stavby v rámci etap výstavby. Etapy výstavby jsou tvořeny jednotlivými splátkami výrobní faktury, ve které jsou evidovány skutečné výkony v plánovaných cenách. Hospodárnost na stavbě tak dokážete vyhodnotit už v průběhu její realizace, ne až na konci. Plánované náklady z výrobní faktury (ve sloupci Plán za provedené práce) je možné porovnat v modulu Sledování stavby se skutečnými náklady z účetnictví (ve sloupci Aktuální stav). Zjistíte tak předpokládané ušetřené nebo překročené náklady (ve sloupci Předpokládané ušetřené náklady) a dokážeme včas zareagovat, například aktualizovat plán. Tímto způsobem dokážete efektivně zkontrolovat také správnost fakturace Vašich poddodavatelů. Zároveň vidíte, jakou část z plánovaných výkonů jste už zrealizovali (procentuální vyjádření ve sloupci Plán za provedené práce) nebo kolik nákladů z plánovaných Vám ještě zůstává vyčerpat (Zůstatek plánu). Pokud nevyužíváte Výrobní fakturu, můžete Sledování stavby využívat nadále jako doposud (na základě porovnání skutečných nákladů z ekonomického systému s náklady z kalkulace). Přejmenovali jsme jen sloupce Zůstatek a Předpokládaný stav na Aktuální zůstatek a Předpokládané celkové náklady, aby z jejich názvů bylo jasné, co znamenají. Zároveň jsme do záhlaví jednotlivých sloupců doplnili informaci, odkud se údaje přenášejí nebo jak se počítají. 8/ 12

10 4 VYLEPŠENÍ VÝKAZU VÝMĚR Seznam figur z Hromadného tisku Pro zjednodušení tisku figur a jejich výpočtů v rámci všech zakázek (objektů, částí) jedné stavby byla do hromadného tisku přidána sestava Seznam figur. Tato sestava obsahuje v členění po zakázkách všechny figury použité ve výkazech výměr položek v rámci celé stavby. Navíc, pro lepší přehled o tom, ve kterých položkách se figury používají, jsme do Hromadného tisku přidali tiskovou sestavu Seznam figur - rozšířená. Z rozšířené tiskové sestavy tak zjistíte všechny položky, kde se figura používá pro výpočet množství a na jaké položce byla definována (první položka v seznamu Použití figury). Jednodušší kopírování jiného výkazu výměr Vytvořený výkaz výměr se může využít také u dalších položek rozpočtu, proto jsme zjednodušili kopírování pomocí funkce Jiný výkaz. Tuto funkci můžete nyní vyvolat rychleji pomocí tlačítka Jiný výkaz ze všech oken, ve kterých se pracuje s výkazem výměr ze zápisového okna položky, okna výkaz výměr (Ctrl+W) nebo panelu výkaz výměr. Do seznamu výkazu výměr se navíc můžete dostat také klávesovou zkratkou Ctrl+F3. 9/ 12

11 Ostatní vylepšení výkazu výměr Při importu Excel Komplet/VZ se do Seznamu figur naimportují už i ty figury, které byly zadefinovány na řádcích mezisoučtu a součtu. Pokud jste ve výkazu výměr měli dva řádky a vymazali jste ten, z něhož se počítalo množství položky, při ukládání výkazu se zobrazovalo upozornění. Program jsme upravili tak, aby se automaticky nastavil zůstávající řádek jako množství položky. 5 DROBNÁ VYLEPŠENÍ A OSTATNÍ ÚPRAVY Z panelu nákladů v otevřené zakázce můžete zjistit, jaké jsou náklady za dodávku a montáž za aktuální nebo označené položky. 10/ 12

12 Stávající klasifikaci JKSO jsme rozšířili o dvě poslední úrovně: konstrukčně materiálová charakteristika a druh stavební akce, abyste objekty mohli zatřídit až do nejnižší úrovně klasifikace a splnit tak požadavky platné legislativy. Rozšířili jsme Online ceníky prodejců materiálů o ceníky firmy Elfetex. Pokud si prodloužíte platnost Balíku služeb zákaznické podpory, přímo z okna Balíku služeb zákaznické podpory (s informací o jeho neplatnosti nebo blížícím se konci platnosti) si můžete stáhnout licenční soubor z internetu a pokračovat v užívání všech služeb, které Balík poskytuje. Na základě připomínek státních organizací, které z důvodů platné legislativy nemohou pro opravné a údržbové práce používat výraz Stavba byl upraven export Excel VZ tak, aby bylo možné zvolit, zda se ve vyexportovaném souboru použije namísto doposud používaného výrazu Stavba výraz Zakázka. V nové verzi programu jsme umožnili označování také těch zakázek, které byly přesunuty do koše. Zakázky už nemusíte obnovovat po jedné, stačí je označit a najednou obnovit. Podobným způsobem můžete najednou obnovit také celé stavby. 11/ 12

13 Při exportu do formátu Excel komplet 2012/VZ můžete pomocí nové volby nastavit, aby se ve vyexportovaném souboru zobrazily také standardně skryté sloupce (poznámka, DPH, hmotnost, normohodiny, suť). Při exportu zadání Excel Komplet 2012/VZ se už neexportují normohodiny. V tiskových sestavách s volitelnými sloupci se doposud zobrazovaly všechny volitelné sloupce, i když nebyly vyplněny. Tisk jsme upravili tak, že pokud je obsah volitelného sloupce v Nastaveních definován jako prázdný, takový sloupec se v tiskové sestavě nezobrazí a nevytiskne. Při hromadném přenosu cen z kalkulace do rozpočtu program nepřenese cenu položky, která je navázaná na položku s rozdílným typem věty (např. materiál v rozpočtu je navázaný na konstrukci v kalkulaci nebo naopak). V nové verzi se v Protokolu úprav vypíše, ve kterých zakázkách se kterým položkám cena nepřenesla. Tento seznam si můžete uložit pomocí klávesových zkratek na kopírování (Ctrl+C a Ctrl+V) např. do dokumentu MS Word a objekty podle něj zkontrolovat. Při definování přirážky je v centrálním seznamu stavebních dílů možné označovat nebo odznačovat všechny podřízené díly najednou na jeden klik - označením nebo odznačením nadřízeného dílu (např. kliknutím na HSV označíte všechny podřízené díly HSV). Uživatelé SQL verzí programu často spolupracují na jedné zakázce s uživateli lokálních verzí programu. Aby si mohli zakázky mezi sebou měnit jednodušeji, zpřístupnili jsme také uživatelům SQL verzí funkce Archivace a Obnova. Když stavbu archivovanou na SQL pošlete uživateli lokální (JET) verze programu, ten ji může obnovit a naopak, stavbu archivovanou na JETu může obnovit také uživatel SQL verze. Funkce Porovnání rozpočtu a kalkulace už vyčíslí celkový zisk i v případě, že jsou rozpočet a kalkulace v různých měnách. Celkové náklady z kalkulace jsou tehdy za účelem vyčíslení zisku převedeny na měnu rozpočtu. Na přepočet se užije kurz z nastavení stavby. Abyste mohli lépe odlišit, v jaké fázi se stavba nachází, přidali jsme k nabídkovým fázím stavby novou fázi s názvem 0 - Zadávací dokumentace. Pokud jste používali program s platnou licencí, ale HW klíč se nenačetl (např. jste jej opomenuli vložit do USB portu), zobrazilo se několik oken a program se nespustil nebo spustil s omezeními DEMO verze. Nyní se ihned spustí průvodce kontrolou HW klíče, který napoví, v čem je problém. Pomocí funkce Vlož z jiné databáze nebo při kopírování celých ceníků je možné kopírovat už jen vlastní položky. 12/ 12

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky

Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky Postup pro kraje a správní úřady při zpracování dat ze školní matriky I. Přihlášení II. Nastavení změna hesla III. Sběr dat IV. Sestavy V. Export Excel VI. Komentář VII. Duplicity žáků Od jarního sběru

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky

Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky Postup pro SŠ při předávání dat ze školní matriky I. Přihlášení k přenosu dat II. Nastavení změna hesla III. Nastavení částí školy IV. Import dat xml souborů V. Sestavy výkaz a přehledka VI. Práce s daty

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více