Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 61. schůze rady městského obvodu konané dne"

Transkript

1 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1992/RMOb-MH/1418/ /RMOb-MH/1418/61 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana 1/26

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne: Číslo usnesení Materiál Název 1992/RMOb-MH/1418/61 OF/RMOb/0036/17 Rozpočtová opatření 1993/RMOb-MH/1418/61 OSP/RMOb/0005/17 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou 1994/RMOb-MH/1418/61 OSP/RMOb/0006/17 Žádost o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu 1995/RMOb-MH/1418/61 OHC/RMOb/0059/17 Změna termínů úkolů z RMOb 1996/RMOb-MH/1418/61 OV/RMOb/0002/17 Žádost o vyjádření k záměru 1997/RMOb-MH/1418/61 OMH/RMOb/0022/17 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky 1998/RMOb-MH/1418/61 OMH/RMOb/0023/17 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnost a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách 1999/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0113/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava 2000/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0110/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova 2001/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0109/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova 2002/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0115/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka 2003/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0111/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Oblá 2004/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0112/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Oblá 2005/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0107/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou, lokalita ul. Lázeňská 2006/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0118/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou, lokalita ul. Lázeňská 2007/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0120/17 Oznámení o vstupu na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Mariánskohorská ČEZ Distribuce, a.s. 2008/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0116/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Kravařská GasNet, s.r.o. Strana 2/26

3 2009/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0117/17 Uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, akce Náprstkova ČEZ Distribuce, a. s. 2010/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0119/17 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. 2011/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0121/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Martinská DPO a.s. 2012/RMOb-MH/1418/61 OM/RMOb/0122/17 Souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. U Dvoru SMO 2013/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0116/17 Žádosti o pronájem bytu 2014/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0111/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Šimáčkova 2015/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0112/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Fráni Šrámka 2016/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0110/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou 2017/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0117/17 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou 2018/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0108/17 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy 2019/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0115/17 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy 2020/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0114/17 Návrh na ukončení nájmu bytu 2021/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0109/17 Žádost o prominutí dluhu za užívání bytu 2022/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0102/17 Návrh na zvýšení nájemného nebytových prostor o roční míru inflace 2023/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0113/17 Žádost o navýšení záloh na služby 2024/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0118/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní 2025/RMOb-MH/1418/61 OB/RMOb/0119/17 smlouvě Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace Knüpferova 3, /RMOb-MH/1418/61 OHC/RMOb/0058/17 Doplněk č. II organizačního řádu 2027/RMOb-MH/1418/61 OHC/RMOb/0061/17 Personální záležitosti Materiály, které byly staženy: Materiál Název OHC/RMOb/0057/17 Termíny zasedání ZMOb a schůzí RMOb na II. pololetí 2017 Strana 3/26

4 OF/RMOb/0036/17 Rozpočtová opatření číslo: 1992/RMOb-MH/1418/61 1) schvaluje tato rozpočtová opatření: 1. zvýší se bytové hospodářství, pol poskytnuté náhrady, ORJ 7 sníží se bytové hospodářství, pol opravy a udržování, ORJ 7 2. zvýší se ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám, ORJ 11 sníží se ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo, pol neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, ORJ zvýší se mateřské školy, pol ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu, ORJ ostatní činnosti jinde nezařazené, pol ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, ORG zvýší se mateřské školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG mateřské školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG mateřské školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG mateřské školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG mateřské školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG 300 sníží se základní školy, pol neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, ORJ 4, ORG 345 o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč o Kč Strana 4/26

5 5. zvýší se činnost místní správy, pol budovy, haly a stavby, ORJ 5, ORG 150 o Kč sníží se zastupitelstva obcí, pol věcné dary, ORJ 11 o Kč 2) ukládá odboru finančnímu realizovat schválená rozpočtová opatření Vyřizuje: Ing. Radomír Michniak, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OSP/RMOb/0005/17 Uzavření smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou číslo: 1993/RMOb-MH/1418/61 žádost XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou uzavřít nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 2 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 1.587,60 Kč b) XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX k bytu č. 35 v domě s pečovatelskou službou, na ul. Novoveská 1168/14, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu neurčitou, výše základního nájemného 808,80 Kč bytovému odboru připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Strana 5/26

6 OSP/RMOb/0006/17 Žádost o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu číslo: 1994/RMOb-MH/1418/61 návrh odboru sociální péče na podání žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu požádat RM o souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 3) doporučuje ZMOb rozhodnout o podání žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu, prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 4) ukládá starostce městského obvodu předložit RM toto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu 5) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 6/26

7 OHC/RMOb/0059/17 Změna termínů úkolů z RMOb číslo: 1995/RMOb-MH/1418/61 1) mění termín plnění úkolu z RMOb č.: UkUsn/0304/17, (usn. 1919/RMOb-MH/1418/58) původní T: nový T: UkUsn/0314/17, (usn. 1920/RMOb-MH/1418/57) původní T: nový T: UkUsn/0403/17, (usn. 1952/RMOb-MH/1418/60) původní T: nový T: UkUsn/0390/17, (usn. 1988/RMOb-MH/1418/60) původní T: nový T: UkUsn/0393/17, (usn. 1989/RMOb-MH/1418/60) původní T: nový T: OV/RMOb/0002/17 Žádost o vyjádření k záměru číslo: 1996/RMOb-MH/1418/61 žádost neziskové organizace Přístav naděje z.s., se sídlem Dohnalova 282/8, Soběšice, Brno, IČ o vyjádření k záměru vybudování sociálního bydlení na adrese Kukučínova 8 v Ostravě - Hulvákách pro osoby v bytové nouzi v souladu se zadáním integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropského fondu pro regionální rozvoj Unie, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) nesouhlasí s vybudováním sociálního bydlení dle přílohy č. 1 odboru výstavby informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Dagmar Pulchartová, T: referent agendy odboru výstavby, pověřená vedením odboru výstavby Strana 7/26

8 OMH/RMOb/0022/17 Návrh na uskutečnění veřejné zakázky číslo: 1997/RMOb-MH/1418/61 návrh odboru místního hospodářství na uskutečnění nadlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předmětem plnění Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky oslovit firmy k podání cenových nabídek k této nadlimitní veřejné zakázce s předmětem plnění Komplexní údržba zeleně v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle podmínek důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu odboru místního hospodářství zajistit zahájení řízení dle předloženého návrhu k této nadlimitní veřejné zakázce Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OMH/RMOb/0023/17 Návrh na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách číslo: 1998/RMOb-MH/1418/61 návrh odboru místního hospodářství na uzavření Příkazní smlouvy o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách na veřejnou zakázku Revitalizace vnitrobloku ul. Lázeňská, Ostrava-Hulváky, se společností Dobrá zakázka s.r.o., sídlem Hlubinská 1378/36, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ uzavřít se společností Dobrá zakázka s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hlubinská 1378/36, PSČ 70200, IČ , Příkazní smlouvu o výkonu zadavatelské činnosti a poradenské činnosti k zákonu o veřejných zakázkách dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. Strana 8/26

9 odboru místního hospodářství připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Jana Kučová, T: vedoucí odboru místního hospodářství OM/RMOb/0113/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava číslo: 1999/RMOb-MH/1418/61 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem hrobového místa č (VI/51) uzavřít s nájemkyní XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání hrobového místa č (VI/51) o výměře 2,66 m 2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 186 Kč majetkovému odboru připravit k podpisu smlouvu dle vzoru schváleného RMOb a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 9/26

10 OM/RMOb/0110/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek pod garáží v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Baarova číslo: 2000/RMOb-MH/1418/61 návrh majetkového odboru na vyhlášení záměru obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava vyhlásit záměr obvodu pronajmout pozemek st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0109/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Baarova číslo: 2001/RMOb-MH/1418/61 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku s XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 1192) uzavřít s nájemkyní XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o výměře 19 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 760 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 10/26

11 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0115/17 Návrh na uzavření smlouvy k pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, pod garáží ve vlastnictví fyzické osoby, lokalita ul. Fráni Šrámka číslo: 2002/RMOb-MH/1418/61 návrh majetkového odboru na uzavření smlouvy o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku se XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (st. p. č. 2974) uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu a bezesmluvním užívání pozemku st. p. č o velikosti podílu 19/910 z celkové výměry 473 m 2 (č. jednotky 3170/944) v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 395 Kč majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu k podpisu této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 11/26

12 OM/RMOb/0111/17 Návrh na vyhlášení záměru obvodu pronajmout část pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Oblá číslo: 2003/RMOb-MH/1418/61 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,4 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a užívání relaxační zóny vyhlásit záměr obvodu pronajmout část pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9,4 m 2 z celkové výměry 295 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava majetkovému odboru zveřejnit záměr obvodu obvyklým způsobem Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0112/17 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu pozemku v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lokalita ul. Oblá číslo: 2004/RMOb-MH/1418/61 žádost XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o pronájem části pozemku st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava za účelem zřízení a užívání relaxační zóny uzavřít s nájemcem XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Smlouvu o nájmu pozemku, a to části st. p. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m 2 z celkové výměry 295 m 2 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem a ročním nájmem ve výši 140 Kč za účelem zřízení a užívání relaxační zóny, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu Strana 12/26

13 majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této smlouvy Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0107/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou, lokalita ul. Lázeňská číslo: 2005/RMOb-MH/1418/61 žádost XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. KVR/41/2000/M, dohodou uzavřít s XXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. KVR/41/2000/M, ke dni , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohodu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této dohody Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu Strana 13/26

14 OM/RMOb/0118/17 Návrh na ukončení smlouvy o nájmu pozemku dohodou, lokalita ul. Lázeňská číslo: 2006/RMOb-MH/1418/61 návrh majetkového odboru na ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0280/2014/M, uzavřenou s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dohodou uzavřít s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku, ev. č. S/0280/2014/M, ke dni , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit dohodu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového 4) zmocnila místostarostu městského obvodu podpisem této dohody Vyřizuje: RSDr. Jiří Boháč, místostarosta městského obvodu OM/RMOb/0120/17 Oznámení o vstupu na pozemky v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Mariánskohorská ČEZ Distribuce, a.s. číslo: 2007/RMOb-MH/1418/61 1) bere na vědomí oznámení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o vstupu na pozemky p. p. č. 976/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 253/3 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem opravy příhradových stožárů VN v rámci stavby Údržba vedení VN 180 Strana 14/26

15 OM/RMOb/0116/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Kravařská GasNet, s.r.o. číslo: 2008/RMOb-MH/1418/61 žádost společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti Gazoprojekt Czech s.r.o. vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 188/24 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 188/30 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 188/42 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a provozování podzemního NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek, zřídit věcné břemeno služebnost k částem těchto pozemků za účelem zřízení a provozování podzemního NTL plynovodu včetně plynovodních přípojek v těchto pozemcích v rámci stavby REKO MS Ostrava Kravařská, jeho provozování a udržování, a to v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 15/26

16 OM/RMOb/0117/17 Uzavření dodatku č. 2 k smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, akce Náprstkova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2009/RMOb-MH/1418/61 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o uzavření dodatku k smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti ENPRO Energo s.r.o. uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti (ev. č. S 0178/2016/M) se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, kterým: a) se vypouští pozemky p. p. č. 157/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 989 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 224/51 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 224/53 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, uvedené v budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dodatku č. 1 k této smlouvě, a k nimž nebude zřízeno věcné břemeno služebnost umístění a realizace podzemního kabelového vedení NN v rámci stavby Ostrava, Náprstkova, NNv, NNk, b) se mění trasa uložení podzemního vedení NN v pozemcích p. p. č. 186/20 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 188/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, v rámci stavby uvedené v bodě a) tohoto usnesení majetkovému odboru připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 16/26

17 OM/RMOb/0119/17 Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, lok. ul. Baarova ČEZ Distribuce, a. s. číslo: 2010/RMOb-MH/1418/61 žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím XXXXXXXXXXXXXX zřídit věcné břemeno služebnost k částem pozemků p. p. č. 137/7 ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 140/8 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 140/23 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení a vedení podzemní kabelové přípojky NN v těchto pozemcích, uložené v rámci stavby Ostrava 2106 Jaglařová, NNk, jejího provozování a udržování v rozsahu daném geometrickým plánem č /2016 na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši Kč + DPH v zákonné výši, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0121/17 Souhlas se vstupem na pozemky, realizací stavby, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. Martinská DPO a.s. číslo: 2011/RMOb-MH/1418/61 žádost společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o souhlas se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava Strana 17/26

18 vydat souhlas se vstupem na pozemky p. p. č. 168/3 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 168/5 zahrada v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem zřízení podzemní přípojky vody, splaškové kanalizace a NN v rámci stavby Hygienické zařízení pro řidiče MHD na zastávce Mariánské Hory III a zřídit k částem těchto pozemků věcné břemeno služebnost zřízení podzemní přípojky vody, splaškové kanalizace a NN, jejich provozování a udržování v rozsahu vyznačeném pro účely smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti ve snímku katastrální mapy, na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 100 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků přípojkou vodovodní a kanalizační a 350 Kč + DPH v zákonné výši za každý i započatý běžný metr délky zatížených pozemků přípojkou NN, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti se společností Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , dle přílohy č. 3 předloženého materiálu majetkovému odboru připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového OM/RMOb/0122/17 Souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, ul. U Dvoru SMO číslo: 2012/RMOb-MH/1418/61 žádost statutárního města Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ , o souhlas se vstupem na pozemky a realizací stavby v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, podanou prostřednictvím společnosti JS Property, a.s. 2) souhlasí se vstupem na pozemky p. p. č. 142/14 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, za účelem výstavby vjezdu, parkoviště, oplocení a pojezdové brány v rámci stavby SKOŘÁPKA Městské centrum uměleckých terapií a s realizací této stavby pro investora statutární město Ostrava, se sídlem Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ , za podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu majetkovému odboru informovat žadatele o tomto souhlasu RMOb Vyřizuje: Bc. Jindřiška Pavúková, T: vedoucí odboru majetkového Strana 18/26

19 OB/RMOb/0116/17 Žádosti o pronájem bytu číslo: 2013/RMOb-MH/1418/61 žádosti XXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu o uzavření Nájemní smlouvy s: a) XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 9, velikosti 2+1 v domě na ulici Ludmilina 1082/23, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) XXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 56, velikosti 2+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1199/6, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.042,50 Kč bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0111/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Šimáčkova číslo: 2014/RMOb-MH/1418/61 žádosti XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici Šimáčkova 1011/25, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 1, velikosti 2+1 v domě na ulici Šimáčkova 1011/25, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného 3.012,75 Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX c) nevyhovět žádosti XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX Strana 19/26

20 bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0112/17 Žádosti o pronájem konkrétního bytu - Fráni Šrámka číslo: 2015/RMOb-MH/1418/61 žádosti XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX o pronájem bytu č. 11, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory a) o uzavření Nájemní smlouvy s XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, k bytu č. 11, velikosti 2+1 v domě na ulici Fráni Šrámka 2457/28, Ostrava-Mariánské Hory, na dobu určitou do , výše základního nájemného Kč b) nevyhovět žádosti XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bytovému odboru informovat žadatelky o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvu k podpisu a zajistit její uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0110/17 Návrh na uzavření Nájemních smluv na dobu určitou číslo: 2016/RMOb-MH/1418/61 návrh bytového odboru na uzavření Nájemních smluv s nájemníky, u kterých je Nájemní smlouva platná do dle předloženého materiálu o uzavření Nájemních smluv s žadateli uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 předloženého materiálu Strana 20/26

21 bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb, připravit smlouvy k podpisu a zajistit jejich uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0117/17 Návrh na uzavření Nájemní smlouvy na dobu určitou číslo: 2017/RMOb-MH/1418/61 návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemkyně XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. XX, velikosti 3+1 v domě na ulici Gen. Hrušky 1216/23, Ostrava-Mariánské Hory 2) bere na vědomí ukončení nájmu bytu s výše uvedenou nájemnicí a v případě nepředání bytu řešení vyklizení bytu soudní cestou bytovému odboru informovat nájemnici o ukončení nájmu, v případě pokračování užívání bytu vyzvat nájemnici, aby opustila byt; v případě neuposlechnutí výzvy předat tuto bytovou záležitost právnímu zástupci MOb MHaH k řešení soudní cestou Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0108/17 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy číslo: 2018/RMOb-MH/1418/61 žádost XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXX, o vystavení Nájemní smlouvy 2) trvá na usnesení RMOb č. 1944/RMOb-MH/1418/59 ze dne a , odstavec 1 bod a) Strana 21/26

22 bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0115/17 Žádost o vystavení Nájemní smlouvy číslo: 2019/RMOb-MH/1418/61 žádost XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, o vystavení Nájemní smlouvy 2) trvá na usnesení RMOb č. 1487/RMOb-MH/1418/45 ze dne , odstavec 1 bod a) bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0114/17 Návrh na ukončení nájmu bytu číslo: 2020/RMOb-MH/1418/61 a) petici nájemníků domu na ulici Strmá 1013/3, Ostrava-Mariánské Hory b) návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemce XXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. X, velikosti 1+1 v domě na ulici Strmá 1013/3, Ostrava-Mariánské Hory c) návrh bytového odboru na ukončení nájmu bytu u nájemce XXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, byt č. X, velikosti 2+1 v domě na ulici Strmá 1013/3, Ostrava-Mariánské Hory 2) bere na vědomí ukončení nájmu bytu s výše uvedenými nájemci a v případě nepředání bytu řešení vyklizení bytů soudní cestou Strana 22/26

23 a) informovat petiční výbor o tomto rozhodnutí RMOb b) bytovému odboru informovat nájemce o ukončení nájmu, v případě pokračování užívání bytu vyzvat nájemce, aby opustili byt; v případě neuposlechnutí výzvy předat tyto bytové záležitosti právnímu zástupci MOb MHaH k řešení soudní cestou Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0109/17 Žádost o prominutí dluhu za užívání bytu číslo: 2021/RMOb-MH/1418/61 žádost XXXXXXXXXXXXXXXXX, nar. XXXXXXXX, trvalý pobyt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastoupené opatrovníkem statutárním městem Ostrava, Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, o prominutí dluhu za užívání bytu ve výši Kč žádosti vyhovět a) bytovému odboru informovat žadatele o tomto rozhodnutí RMOb b) finančnímu odboru odepsat pohledávku ve výši Kč Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: Vyřizuje: Ing. Radomír Michniák, Ph.D., T: vedoucí odboru finančního OB/RMOb/0102/17 Návrh na zvýšení nájemného nebytových prostor o roční míru inflace číslo: 2022/RMOb-MH/1418/61 návrh bytového odboru na zvýšení nájemného o roční míru inflace za rok 2016 ve výši 0,7 % u nebytových prostor dle přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 23/26

24 nezvýšit nájemné o 0,7 % u nebytových prostor dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru informovat nájemce o tomto rozhodnutí RMOb Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0113/17 Žádost o navýšení záloh na služby číslo: 2023/RMOb-MH/1418/61 žádost Kateřiny Krupičkové, DiS., se sídlem Pitárné 140, Vysoká, IČ , o navýšení záloh na vodné a stočné za nebytové prostory v domě na ulici 28. října 2660/159, Ostrava-Mariánské Hory o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání ev. č. S/0154/2014/B s Kateřinou Krupičkovou, DiS., se sídlem Pitárné 140, Vysoká, IČ , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu bytovému odboru informovat žadatelku o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0118/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě číslo: 2024/RMOb-MH/1418/61 návrh bytového odboru na uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě ev. č. S/0199/2014/B se společností Léčebná rehabilitace - KAMIRO s.r.o., se sídlem Lidická 19, Klimkovice, IČ Strana 24/26

25 o uzavření Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě ev. č. S/0199/2014/B se společností Léčebná rehabilitace - KAMIRO s.r.o., se sídlem Lidická 19, Klimkovice, IČ , dle přílohy č. 1 předloženého materiálu bytovému odboru informovat pachtýře o tomto rozhodnutí RMOb, připravit dodatek k podpisu a zajistit jeho uzavření Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: OB/RMOb/0119/17 Podání žádosti do RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace Knüpferova 3, 4 číslo: 2025/RMOb-MH/1418/61 1) žádá RMO o souhlas s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 37, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení k investiční zakázce Energetické úspory bytového domu na ulici Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky dle důvodové zprávy předloženého materiálu 2) ukládá bytovému odboru zajistit zpracování a předložení materiálu RMO Vyřizuje: Ing. Lukáš Lesňák, T: ) doporučuje ZMOb souhlasit s podáním žádosti k poskytnutí dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 37, Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení k investiční zakázce Energetické úspory bytového domu na ulici Knüpferova 1456/3 a 1455/4, Ostrava-Hulváky dle důvodové zprávy předloženého materiálu 4) ukládá starostce městského obvodu předložit toto doporučení RMOb na nejbližším zasedání ZMOb Vyřizuje: Ing. arch. Liana Janáčková, T: starostka městského obvodu Strana 25/26

26 OHC/RMOb/0058/17 Doplněk č. II organizačního řádu číslo: 2026/RMOb-MH/1418/61 návrh Doplňku č. II Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 2) schvaluje Doplněk č. II Organizačního řádu Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s účinností od OHC/RMOb/0061/17 Personální záležitosti číslo: 2027/RMOb-MH/1418/61 1) ruší k funkční místo na odboru bytovém, tj. snížení z počtu 13 na 12 funkčních míst 2) zřídila s účinností od funkční místo na odboru hospodářských činností, tj zvýšení z 16 na 17, z toho v úseku školství 7 funkčních míst tajemnici ÚMOb dořešit personální záležitosti s touto změnou související Vyřizuje: Mgr. Pavla Uhrová, T: tajemnice Strana 26/26

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 31. schůze rady městského obvodu konané dne 07.03.2016 čís. 0969/RMOb-MH/1418/31-0999/RMOb-MH/1418/31 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 71. schůze rady městského obvodu konané dne 71. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2017 čís. 2408/RMOb-MH/1418/71-2443/RMOb-MH/1418/71 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 67. schůze rady městského obvodu konané dne 67. schůze rady městského obvodu konané dne 02.10.2017 čís. 2275/RMOb-MH/1418/67-2292/RMOb-MH/1418/67 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 73. schůze rady městského obvodu konané dne 73. schůze rady městského obvodu konané dne 08.01.2018 čís. 2517/RMOb-MH/1418/73-2546/RMOb-MH/1418/73 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. Strana 1/24 Přehled usnesení

Více

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 52. schůze rady městského obvodu konané dne 52. schůze rady městského obvodu konané dne 06.02.2017 čís. 1717/RMOb-MH/1418/52-1736/RMOb-MH/1418/52 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 34. schůze rady městského obvodu konané dne 34. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2016 čís. 1060/RMOb-MH/1418/34-1085/RMOb-MH/1418/34 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. schůze rady městského obvodu konané dne 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18.07.2016 čís. 1263/RMOb-MH/1418/40-1300/RMOb-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 53. schůze rady městského obvodu konané dne 53. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2017 čís. 1737/RMOb-MH/1418/53-1768/RMOb-MH/1418/53 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 38. schůze rady městského obvodu konané dne 38. schůze rady městského obvodu konané dne 13.06.2016 čís. 1193/RMOb-MH/1418/38-1218/RMOb-MH/1418/38 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 43. schůze rady městského obvodu konané dne 19.09.2016 čís. 1384/RMOb-MH/1418/43-1415/RMOb-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 05.03.2018 čís. 2651/RMOb-MH/1418/77-2674/RMOb-MH/1418/77 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 25. schůze rady městského obvodu konané dne 25. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2015 čís. 0770/RMOb-MH/1418/25-0799/RMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. schůze rady městského obvodu konané dne 57. schůze rady městského obvodu konané dne 18.04.2017 čís. 1860/RMOb-MH/1418/57-1887/RMOb-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 1. schůze rady městského obvodu konané dne 1. schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2018 čís. 0001/RMOb-MH/1822/1-0029/RMOb-MH/1822/1 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 70. schůze rady městského obvodu konané dne 70. schůze rady městského obvodu konané dne 13.11.2017 čís. 2362/RMOb-MH/1418/70-2395/RMOb-MH/1418/70 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 50. schůze rady městského obvodu konané dne 50. schůze rady městského obvodu konané dne 09.01.2017 čís. 1647/RMOb-MH/1418/50-1685/RMOb-MH/1418/50 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a

Usnesení 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 59. schůze rady městského obvodu konané dne 15. a 16.05.2017 čís. 1922/RMOb-MH/1418/59-1950/RMOb-MH/1418/59 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 19.01.2015 čís. 0116/RMOb-MH/1418/6-0149/RMOb-MH/1418/6 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 55. schůze rady městského obvodu konané dne 55. schůze rady městského obvodu konané dne 22.03.2017 čís. 1802/RMOb-MH/1418/55-1836/RMOb-MH/1418/55 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 19. schůze rady městského obvodu konané dne 19. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2015 čís. 0607/RMOb-MH/1418/19-0624/RMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 63. schůze rady městského obvodu konané dne 63. schůze rady městského obvodu konané dne 12.07.2017 čís. 2078/RMOb-MH/1418/63-2117/RMOb-MH/1418/63 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 02.06.2014 čís. 2523/RMOb-MH/1014/85-2543/RMOb-MH/1014/85 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 27. schůze rady městského obvodu konané dne 27. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2016 čís. 0860/RMOb-MH/1418/27-0890/RMOb-MH/1418/27 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 79. schůze rady městského obvodu konané dne 79. schůze rady městského obvodu konané dne 10.03.2014 čís. 2351/RMOb-MH/1014/79-2379/RMOb-MH/1014/79 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 75. schůze rady městského obvodu konané dne 05.02.2018 čís. 2596/RMOb-MH/1418/75-2618/RMOb-MH/1418/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 24.02.2014 čís. 2321/RMOb-MH/1014/78-2350/RMOb-MH/1014/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 88. schůze rady městského obvodu konané dne 88. schůze rady městského obvodu konané dne 14.07.2014 čís. 2616/RMOb-MH/1014/88-2638/RMOb-MH/1014/88 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 72. schůze rady městského obvodu konané dne 72. schůze rady městského obvodu konané dne 11.12.2017 čís. 2451/RMOb-MH/1418/72-2493/RMOb-MH/1418/72 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 19.02.2018 čís. 2619/RMOb-MH/1418/76-2650/RMOb-MH/1418/76 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 39. schůze rady městského obvodu konané dne 39. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2016 čís. 1219/RMOb-MH/1418/39-1253/RMOb-MH/1418/39 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 23. schůze rady městského obvodu konané dne 23. schůze rady městského obvodu konané dne 02.11.2015 čís. 0728/RMOb-MH/1418/23-0747/RMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. schůze rady městského obvodu konané dne 45. schůze rady městského obvodu konané dne 17.10.2016 čís. 1452/RMOb-MH/1418/45-1497/RMOb-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 54. schůze rady městského obvodu konané dne 54. schůze rady městského obvodu konané dne 06.03.2017 čís. 1769/RMOb-MH/1418/54-1801/RMOb-MH/1418/54 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2018 čís. 2780/RMOb-MH/1418/81-2813/RMOb-MH/1418/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 62. schůze rady městského obvodu konané dne 62. schůze rady městského obvodu konané dne 26.06.2017 čís. 2033/RMOb-MH/1418/62-2072/RMOb-MH/1418/62 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 35. schůze rady městského obvodu konané dne 35. schůze rady městského obvodu konané dne 02.05.2016 čís. 1091/RMOb-MH/1418/35-1111/RMOb-MH/1418/35 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 66. schůze rady městského obvodu konané dne 66. schůze rady městského obvodu konané dne 18.09.2017 čís. 2228/RMOb-MH/1418/66-2274/RMOb-MH/1418/66 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 64. schůze rady městského obvodu konané dne 64. schůze rady městského obvodu konané dne 14.08.2017 čís. 2139/RMOb-MH/1418/64-2189/RMOb-MH/1418/64 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 33. schůze rady městského obvodu konané dne 33. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2016 čís. 1033/RMOb-MH/1418/33-1055/RMOb-MH/1418/33 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2014 čís. 2728/RMOb-MH/1014/90-2752/RMOb-MH/1014/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 31.10.2016 čís. 1498/RMOb-MH/1418/46-1526/RMOb-MH/1418/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 77. schůze rady městského obvodu konané dne 77. schůze rady městského obvodu konané dne 10.02.2014 čís. 2297/RMOb-MH/1014/77-2320/RMOb-MH/1014/77 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus radní městského obvodu Strana

Více

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 81. schůze rady městského obvodu konané dne 81. schůze rady městského obvodu konané dne 07.04.2014 čís. 2409/RMOb-MH/1014/81-2436/RMOb-MH/1014/81 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 65. schůze rady městského obvodu konané dne 65. schůze rady městského obvodu konané dne 04.09.2017 čís. 2193/RMOb-MH/1418/65-2227/RMOb-MH/1418/65 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 58. schůze rady městského obvodu konané dne 58. schůze rady městského obvodu konané dne 02.04.2013 čís. 1736/RMOb-MH/1014/58-1752/RMOb-MH/1014/58 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 57. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2018 čís. 0380/RMObM-MH/1418/57-3115/RMObM-MH/1418/57 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2018 čís. 3253/RMOb-MH/1418/92-3273/RMOb-MH/1418/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 51. schůze rady městského obvodu konané dne 51. schůze rady městského obvodu konané dne 25.01.2017 čís. 1686/RMOb-MH/1418/51-1716/RMOb-MH/1418/51 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 40. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 25.07.2017 čís. 2118/RMObM-MH/1418/40-2138/RMObM-MH/1418/40 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 47. schůze rady městského obvodu konané dne 09.11.2016 čís. 1529/RMOb-MH/1418/47-1557/RMOb-MH/1418/47 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28.12.2015 čís. 0094/ZMOb-MH/1418/10-0114/ZMOb-MH/1418/10 Ing. arch. Liana Janáčková Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu Strana

Více

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 83. schůze rady městského obvodu konané dne 83. schůze rady městského obvodu konané dne 05.05.2014 čís. 2461/RMOb-MH/1014/83-2486/RMOb-MH/1014/83 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 02.02.2015 čís. 0154/RMOb-MH/1418/7-0176/RMOb-MH/1418/7 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.05.2017 čís. 1951/RMOb-MH/1418/60-1990/RMOb-MH/1418/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 43. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2017 čís. 2350/RMObM-MH/1418/43-2361/RMObM-MH/1418/43 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 89. schůze rady městského obvodu konané dne 89. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2014 čís. 2684/RMOb-MH/1014/89-2727/RMOb-MH/1014/89 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 12. schůze rady městského obvodu konané dne 13.04.2015 čís. 0291/RMOb-MH/1418/12-0326/RMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2014 čís. 2438/RMOb-MH/1014/82-2460/RMOb-MH/1014/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 48. schůze rady městského obvodu konané dne 48. schůze rady městského obvodu konané dne 29.10.2012 čís. 1424/RMOb - MH/1014/48-1454/RMOb - MH/1014/48 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 04.03.2019 čís. 0304/RMOb-MH/1822/9-0338/RMOb-MH/1822/9 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 49. schůze rady městského obvodu konané dne 49. schůze rady městského obvodu konané dne 12.12.2016 čís. 1602/RMOb-MH/1418/49-1641/RMOb-MH/1418/49 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23.05.2016 čís. 1157/RMObM-MH/1418/26-1162/RMObM-MH/1418/26 Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0567/RMOb-MH/1822/16-0603/RMOb-MH/1822/16 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 23.09.2013 čís. 2042/RMOb-MH/1014/68-2063/RMOb-MH/1014/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 82. schůze rady městského obvodu konané dne 82. schůze rady městského obvodu konané dne 14.05.2018 čís. 2814/RMOb-MH/1418/82-2846/RMOb-MH/1418/82 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 22. schůze rady městského obvodu konané dne 22. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2015 čís. 0698/RMOb-MH/1418/22-0727/RMOb-MH/1418/22 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 15. schůze rady městského obvodu konané dne 25.05.2015 čís. 0398/RMOb-MH/1418/15-0428/RMOb-MH/1418/15 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 68. schůze rady městského obvodu konané dne 68. schůze rady městského obvodu konané dne 18.10.2017 čís. 2293/RMOb-MH/1418/68-2332/RMOb-MH/1418/68 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 94. schůze rady městského obvodu konané dne 94. schůze rady městského obvodu konané dne 30.10.2014 čís. 2850/RMOb-MH/1014/94-2872/RMOb-MH/1014/94 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 45. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 04.12.2017 čís. 2444/RMObM-MH/1418/45-2450/RMObM-MH/1418/45 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč místostarosta městského

Více

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 78. schůze rady městského obvodu konané dne 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.03.2018 čís. 2675/RMOb-MH/1418/78-2706/RMOb-MH/1418/78 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 32. schůze rady městského obvodu konané dne 32. schůze rady městského obvodu konané dne 21.03.2016 čís. 1000/RMOb-MH/1418/32-1028/RMOb-MH/1418/32 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Jana Pagáčová místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0252/ZMOb-MH/1418/19-0267/ZMOb-MH/1418/19 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 9. schůze rady městského obvodu konané dne 9. schůze rady městského obvodu konané dne 02.03.2015 čís. 0213/RMOb-MH/1418/9-0235/RMOb-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 80. schůze rady městského obvodu konané dne 80. schůze rady městského obvodu konané dne 24.03.2014 čís. 2382/RMOb-MH/1014/80-2407/RMOb-MH/1014/80 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.07.2015 čís. 0518/RMObM-MH/1418/12-0546/RMObM-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 3. schůze rady městského obvodu konané dne 3. schůze rady městského obvodu konané dne 08.12.2014 čís. 0049/RMOb-MH/1418/3-0079/RMOb-MH/1418/3 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 91. schůze rady městského obvodu konané dne 91. schůze rady městského obvodu konané dne 22.09.2014 čís. 2753/RMOb-MH/1014/91-2787/RMOb-MH/1014/91 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2019 čís. 0209/RMOb-MH/1822/7-0259/RMOb-MH/1822/7 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2019 čís. 0182/RMOb-MH/1822/6-0208/RMOb-MH/1822/6 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu Strana

Více

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 85. schůze rady městského obvodu konané dne 85. schůze rady městského obvodu konané dne 25.06.2018 čís. 2918/RMOb-MH/1418/85-2968/RMOb-MH/1418/85 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 92. schůze rady městského obvodu konané dne 92. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2014 čís. 2788/RMOb-MH/1014/92-2817/RMOb-MH/1014/92 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 23. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 24. října 2011 čís. usn. 728/23 754/23 Ing. arch.

Více

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 90. schůze rady městského obvodu konané dne 90. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2018 čís. 3159/RMOb-MH/1418/90-3192/RMOb-MH/1418/90 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 46. schůze rady městského obvodu konané dne 46. schůze rady městského obvodu konané dne 01.10.2012 čís. 1368/RMOb-MH/1014/46-1388/RMOb- MH/1014/46 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 47. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 28.12.2017 čís. 2509/RMObM-MH/1418/47-2516/RMObM-MH/1418/47 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 16. schůze rady městského obvodu konané dne 16. schůze rady městského obvodu konané dne 08.06.2015 čís. 0432/RMOb-MH/1418/16-0461/RMOb-MH/1418/16 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 76. schůze rady městského obvodu konané dne 76. schůze rady městského obvodu konané dne 27.01.2014 čís. 2286/RMOb-MH/1014/76-2296/RMOb-MH/1014/76 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 74. schůze rady městského obvodu konané dne 74. schůze rady městského obvodu konané dne 23.01.2018 čís. 2549/RMOb-MH/1418/74-2595/RMOb-MH/1418/74 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského

Více

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 93. schůze rady městského obvodu konané dne 93. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 2818/RMOb-MH/1014/93-2844/RMOb-MH/1014/93 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 8. schůze rady městského obvodu konané dne 8. schůze rady městského obvodu konané dne 16.02.2015 čís. 0177/RMOb-MH/1418/8-0212/RMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 24. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 7. listopadu 2011 čís. usn. 757/24 780/24 Ing. arch.

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konané dne 11. schůze rady městského obvodu konané dne 03.04.2019 čís. 0389/RMOb-MH/1822/11-0426/RMOb-MH/1822/11 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Jana Pagáčová, MBA 1. místostarostka městského obvodu

Více

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 4. schůze rady městského obvodu konané dne 4. schůze rady městského obvodu konané dne 27.12.2018 čís. 0141/RMOb-MH/1822/4-0153/RMOb-MH/1822/4 Mgr. Patrik Hujdus starosta městského obvodu Vladimír Řezáč místostarosta městského obvodu Strana 1/13

Více

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 60. schůze rady městského obvodu konané dne 60. schůze rady městského obvodu konané dne 29.04.2013 čís. 1773/RMOb-MH/1014/60-1799/RMOb-MH/1014/60 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více