Obrázek 61. Schéma obrážení čelního ozubení Obrázek 62. Schéma obrážení čelního. (Fellows).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obrázek 61. Schéma obrážení čelního ozubení Obrázek 62. Schéma obrážení čelního. (Fellows)."

Transkript

1 Obrázek 61. Schém obrážení čelního ozubení Obrázek 62. Schém obrážení čelního přímého šikmého obrážecím hřebenem (Mg). i vnitřního ozubení kotoučovým nožem (Fellows). b) kotoučové, používjí se pro výrobu vnějšího i vnitřního ozubení ozubených kol stromečkových ( viz obr. 62 ). 3) Ševingovcí nástroje, slouží k dokončování ozubení před tepelným zprcováním. Doshovná přesnost IT 5 ž 6, R = 0,4 µ m, odběr hloubky třísky 0,02 ž 0,04 mm n bok zubu ( v podsttě jde o zškrbávání povrchu zubu ) ( viz obr. 63 ). Obrázek 63. Schém ševingovcího kol ) sklon zubů 5 o, 10 o, 15, šroubovice levá nebo prvá, b) drážky n boku zubů ( mohou být ve šroubovici ). o Nástroje n neevolventní profily : Používá se k výrobě drážkových hřídelů, řetězových kol, způsobem : ) dělícím ( tvrové kotoučové frézy, b) odvlovcím ( odvlovcí frézy ). 7. TÉMA PŘÍPRAVKY PRO OBRÁBĚNÍ Definice rozdělení příprvků : Příprvek je pomocné zřízení, které slouží dle určení k : - pevnému uchycení obráběné součásti, 71

2 - přidržení součásti při montáži v celek, - vedení nástroje při obrábění, - kontrole rozměrů obrobků. Rozdělení příprvků podle : ) použití 1) universální slouží k upnutí stejného druhu součástí o různé velikosti (sklíčidl, svěráky, pod.), 2) skupinové část ne bo celý příprvek je určen pro skupinu součástí, 3) stvebnicové sestvené z typizovných dílů, 4) speciální vyrobené používné pouze pro jeden obrobek v určité operci. b) určení 1) obráběcí určené k zbezpečení vzájemné polohy SNO (SPID), 2) montážní určené pro jednoznčné ustvení součásti při montáži, 3) kontrolní určené ke kontrole rozměrů. 4) osttní pomocná zřízení ( vrtcí hlvy, polohovcí nkládcí zřízení, pod. ) c) zdroje upíncí síly 1) příprvky s ručním upínáním, 2) příprvky s mechnickým upínáním - pneumtické, - hydrulické, - elektromechnické, - mgnetické, - plstové, - kombinovné. Použití příprvků : Příprvky se používjí pro zvýšení jkosti produktivity výroby. U tzv. nezbytných příprvků je nutno použít příprvek, by vůbec bylo možno dnou operci provést. Použití příprvků jejich konstrukce se mění podle druhu výroby možností. Při výrobě kusové se musí používt příprvky komunální speciální pouze tm kde se nedá bez nich dnou operci provést. V sériové hromdné výrobě, kde se vyrábí njednou velké množství stejných součástí je možno ve větší míře použít speciálních příprvků, které nám zbezpečí zvýšení produktivity práce jkost výroby. Příprvek určený k výrobě většího počtu stejných součástí může být mnohem dokonlejší tím splňovt poždvky dokonlé funkce. Při úvze o rentbilitě příprvku dělíme tyto n dvě skupiny : 1) Všechny příprvky výrobní pomůcky nezbytné pro výrobu dné součásti, 2) příprvky, které se musí při určitém počtu vyráběných součástí mortizovt. O rentbilitě příprvku se usuzuje ze vzthu mezi úspormi, nákldy n pořízení příprvku počtem vyráběných součástí. Příprvek je rentbilní, když nákldy n pořízení údržbu příprvku jsou menší nebo rovny jk vzniklé úspory zvedením dného příprvku. 1 C + Y R U ( 1+ ) = K 100 Q kde U je úspor v přímých mzdách [ks/kč], R režie příslušné výroby [%], C nákldy n výrobu příprvku ( nákldy n konstrukci, mteriál, skldování, výrobu, mzdy, včetně jednotlivých režií ), [Kč], K počet roků používání příprvku ( nebo dob rentbility ) [roky], Y rozdíl v ročních nákldech n seřízení stroje při práci stroje s příprvkem bez něho [Kč], Q počet vyráběných výrobků [ks/rok]. 72

3 Z tohoto vzthu lze stnovit kritické množství Q k, kdy je možno zvést speciální příprvek do výroby tento bude rentbilní. Zákldní pojmy při ustvení upnutí obrobku v příprvku: Ustvení oprcování obrobku je vázáno dodržením rozměrových hodnot předepsných tolerncí. Oprcování obrobku se provádí zprvidl podle výrobních postupů, které jsou rozděleny n jednotlivé operce. Výrobní postup určité součásti je dán poždvky kldenými n tvr, jkost přesnost obráběných ploch. Jednotlivé operce jsou závislé n určitých plochách, ze kterých je nutno při ustvení obrábění vždy vycházet. Při kždé operci je nutné ukládt obrobek do p říprvku plochmi, které mjí vzth k obráběné ploše. Při určování sledu opercí musíme vycházet od určité plochy, kterou nzýváme ustvovcí (výchozí) zákldnou obrábění. Touto plochou je pk určen poloh obrobku vzhledem k řeznému nástroji. URČENÍ POLOHY TĚLES V PŘÍPRAVKU: 1) Těles rovinná. Kždé tuhé těleso má v prostoru šest stupňů volnosti, které musíme při ustvení v příprvku upnutí vymezit ( viz obr. 64 ). b Obrázek 64. Určení polohy těles rovinných. ) vymezení šesti stupňů volnosti { 3 body ( 1,2,3 ustvovcí zákldn), 2 body (4,5 ploch opěrná), 1 bod ( 6 ploch dorzová ) }, b) příkld ustvení. 2) Těles válcová vnější. Při ustvení válcových těles v prostoru se postupuje obdobně jko u rovinných (viz obr. 65). y y Obrázek 65. Vymezení stupňů volnosti válcových hřídelových součástí ) mezi hroty, b) prizmerickou opěrkou. z z x x 73 b

4 3) Určení polohy s vnitřní válcovou plochou jedním čepem. K ustvení obrobků se používá mimo ploch rovinných vnějších válcových tké vnitřní válcové plochy. Jsou to obrobky s dírou, které se používá k jejich ustvení, ve spojení s rovinnou plochou ( čelem obrobku ). Dle tvru obrobků se používjí celkem tři způsoby ustvení : ) Ustvení obrobku n rovinnou plochu díru, přičemž zákldní ploch může být vytvořen jk rovinnou plochou, tk i dírou. b) Ustvení obrobku rovinnou plochou, čelem dírou, jejíž os je rovnoběžná s rovinnou plochou. c) Ustvení obrobku rovinnou plochou dvěm dírmi. Příkldy ustvení obrobků dle výše vyjmenovných způsobů jsou n obr b c Obrázek 67. Příkld upnutí n pevném čepu (2 díry) opření z čelo. Obrázek 66. ) ustvení dlouhého válcového pouzdr n Pevném čepu opření z čelo, b) chybné ustvení z čelo dlouhý čep ( 7 st. Volnosti neurčité ), c) správné ustvení z čelo krátký čep (5 st.volnosti). 4) Určení polohy s vnitřní válcovou plochou dvěm čepy. ) Dvěm plnými čepy, zručuje dokonlé uložení obrobku, všk vyžduje znčnou rdiální vůli mezi čepy otvory pro vyrovnání osových vzdáleností otvorů L ( viz obr. 68 ). b Obrázek 68. ) ustvení z dv plné čepy, b) ustvení z jeden plný jeden zploštělý čep. 74

5 b) Jedním čepem plným jedním zploštělým, používá se čstěji. Zmenšuje vůli mezi čepem otvorem tím zpřesňuje vlstní ustvení ( viz obr. 68b ). 5) Ustvení plochou válcovou, čelem rovinnou ( viz obr. 69 ). Obrázek 69. Příkld ustvení obrobku z rovinu čep. Dle uvedeného je zřejmé, že přesnost výroby je závislá n dokonlém ustvení obrobku správné volbě ploch, které souvisí jk s funkcí, tk obrábění obrobku. Určení ploch obrobku: N kždém obrobku se vyskytují plochy : - zákldní ( výchozí zákldny ) určující polohu obrobku, - opěrné použité k opření obrobku ( jsou v přímém styku s ustvovcími plochmi příprvku ), - upíncí použité k přímému upnutí obrobku, - obráběné plochy, které po ustvení upnutí se obrábí. Při obrábění čsto dochází ke vzájemné kombinci uvedených ploch. Stnovení upíncí síly : Po určení ustvujících ploch obrobku, stnovení opěrných prvků jejich polohy je nutno určit způsob upnutí obrobku. Při upínání je nutno dodržet následující podmínky : 1) Při upínání nesmí dojít ke změně polohy ustveného obrobku působením upíncích sil. 2) Upíncí síly nutno volit tk velké, by působením řezných sil při obrábění nebyl obrobek posunut z původní polohy by nenstli chvění obrobku. 3) Pro upnutí obrobku je potřeb použít rychloupíncích prvků, by upíncí čs byl minimální. 4) Působiště, směr velikost upíncích sil musí být nvržen s ohledem n působiště, směr velikost řezných odporů. Zákldní přípdy určení upíncích sil : 1) Upíncí síl Q výslednice řezných sil P mjí stejný směr smysl ( viz obr. 70 ) působí proti pevné opěrce. V tomto přípdě může být upíncí síl Q minimální. Obrázek 70. ) Upíncí síl Q výslednice řezných sil P mjí stejný směr smysl, b) Upíncí síl Q výslednice řezných sil P působí proti sobě, c) Upíncí síl Q působí kolmo n výslednice řezných sil P, proti které působí třecí síl F n ustvující ploše v místě upnutí. 75

6 2) Upíncí síl Q výslednice řezných sil P působí proti sobě, pk Q = k. P [N], kde k je koeficient bezpečnosti upínání [ 1,5 (dokončování) 3 (hrubování) ] (viz obr.70b). 3) Upíncí síl Q působí kolmo n výslednice řezných sil P, proti které působí třecí síl F n k.p ustvující ploše v místě upnutí, pk Q = [N], kde f 1,f2 jsou koeficienty kluzného f1 + f 2 tření u kovových ploch je F 1 = f 2 = f = 0,1, pk Q = 5.k.P [N] ( viz obr. 70c ). 4) Při obrábění obrobku ve sklíčidle ( obr. 71 ) působí n obrobek moment řezného odporu M složk řezné síly P z, působící ve směru osy k. z. M P z obrobku, pk Q c = [N], kde z je celkový počet upíncích f. r čelistí, f součinitel tření ( 0,1 ž 0,7 ). Celková upíncí síl se tké kontroluje s ohledem n vyloučení pohybu obrobku ve směru osy z dle k. Pz vzthu Qc [N]. f Obrázek 71. Upnutí v čelisťovém sklíčidle. 5) Upíncí síl Q při upínání n rozepíncím trnu ( viz k. M obr. 72 ), pk Q c = [N], kde f je koeficient tření f. r při styku oprcovných ploch s opěrnou zákldnou je 0,1 ž 0,16, při styku neoprcovné plochy s pevnými opěrkmi s kulovou hlvou činí 0,2 ž 0,3 při styku se zklenými rýhovnými prvky ( npř. čelisti sklíčidl ) činí 0,4 ž 0,7. Obrázek 72. Upnutí n rozepíncím trnu. 8. TÉMA UNIVERSÁLNÍ PŘÍPRAVKY Universální upíncí zřízení jsou určen k upínání tvrově technologicky podobných obrobků v rozshu určité velikosti. Strojní svěráky, ptří mezi nejrozšířenější upíncí zřízení k upínání menších rozměrů n frézkách, vrtčkách, hoblovkách jiných obráběcích strojích. Upínjí obrobek sevřením čelistí šroubem, buď ruční klikou, nebo pneumtickou uthovcí jednotkou. Dále se používjí svěráky s upíncím výstředníkem svěráky pneumtické hydrulické. Velikost strojních svěráků je určen šířkou výškou upíncích čelistí jejich rozevřením. Vzhledem n zvýšení rozshu použitelnosti se ještě vyrábějí svěráky otočné sklopné, které umožňují ustvení obrobku vůči stroji ( nástroji ) v určitém rozshu úhlů. Svěráky mohou být řešeny s pohyblivou čelistí tžnou nebo tlčnou. 76

7 Strojní šroubový svěrák, ( viz obr. 73 ) má zákldnu optřenu podélnou příčnou drážkou se dvěm středícími vložkmi pro ustvení n stůl stroje. Těleso je vyrobeno z ocelolitiny vodící plochy kleny. Čelisti jsou výměnné tvrdé. Boční nstvení obrobku je možno provést pomocí bočního přídvného dorzu. Obrázek 73. Strojní šroubový svěrák. Obrázek 74. Strojní otočný svěrák. Strojní otočný svěrák (viz obr. 74 ), umožňuje otáčení v rozshu 360 o. Šroubový svěrák je ustředěn středící vložkou v točnici upevněn dvěm T šrouby v kruhové T drážce. V zákldně točnice jsou podélné příčné drážky pro středící vložky pro ustvení svěráku z T drážky n stele stroje. Strojní sklopný svěrák ( viz obr. 75 ) umožňuje ustvení obrobku v nklonění k zákldně o mohou být řešeny jko otočné. o b c Obrázek 75. ) Strojní sklopný otočný šroubový svěrák, b) strojní svěrák pákový s výstředníkem točnicí, c) strojní šroubový svěrák s pneumtickým ovládáním upínání. Strojní svěrák pákový s výstředníkem, ( viz obr. 75b ) se používjí v sériové výrobě k rychlému upnutí, tm kde je potřeb mlý zdvih. 77

8 Strojní šroubový svěrák s pneumtickým ovládáním upínání ( viz obr. 75c ), slouží v sériové výrobě k rychlému upnutí v mlém zdvihu čelistí. Strojní svěráky smostředící čelisťové, se používjí k přesnému ustvení upnutí válcových obrobků, což umožňují soustředně pohyblivé prizmtické čelisti ( viz obr. 76 ). b Obrázek 76. ) Strojní svěrák smostředící čelisťový, b) smostředící svěrák s pohyblivými rmeny. Strojní smostředící svěrák s pohyblivými rmeny, ( viz obr. 76b ) slouží k soustřednému ustvení upnutí rotční součásti ( npř. n drážkovcích frézkách ). Pneumtické svěráky membránové ( viz obr. 77 ) snižují vedlejší čsy při upínání, námhu dělník, pod. Nevýhodou je mlý zdvih. Obrázek 77. Schém pneumtického svěráku, 1) membránová komor, 2) pevná čelist, 3) pohyblivá čelist, 4) T šroub, 5) těleso svěráku, 6) táhlo pohyblivé čelisti, 7,8) páky. Hydrulické svěráky se používjí pro velké upíncí síly. 78

9 Sklíčidl : Používjí se nejčstěji k upínání krátkých rotčních obrobků střední velikosti ve spojení s upíncími hroty uloženými v koníku, nebo lunetmi je lze použít i k upnutí dlouhých těžkých obrobků. Hlvní částí kždého sklíčidl je těleso v jeho drážkách jsou uloženy rdiálně přestvitelné čelisti. Podle počtu čelistí pk rozeznáváme sklíčidl dvoučelisťová, tříčelisťová, čtyřčelisťová, šestičelisťová, osmičelisťová, td. Podle způsobu přestvení čelistí rozeznáváme sklíčidl s nezávisle přestvitelnými čelistm i lícní desky se součsně přestvitelnými čelistmi - sklíčidl universální. Lícní desky se používjí k upínání válcových obrobků obrobků s obecnými tvry při obrábění n soustruzích. Schém lícní desky viz obr. 78. Obrázek 78. Schém lícní desky. Universální sklíčidl jsou určen k upnutí součástí n strojích s hlvním pohybem otáčivým. Všechny čelisti se pohybují součsně to symetricky k ose, tkže upíncí ploch je souosá s obráběnou ( viz obr. 79,80,81 ). Obrázek 79. Schém dvoučelisťového sklíčidl. 79

10 Obrázek 80. Tříčelisťové sklíčidlo s rchimedovou spirálou. Obrázek 81. Tříčelisťové sklíčidlo s výměnnými čelistmi šnekovým soukolím. Pneumtická sklíčidl se používjí v sériové výrobě, kde při upínání zkrcují podsttně vedlejší čs odstrňují nmáhvou práci zvyšují bezpečnost upínání práce. Jejich konstrukce je obdobná jko u universálních, le rdiální posuv čelistí je odvozen vloženými převodovými pákmi posuvnou objímkou spojenou s pneumtickým zřízením ( viz obr. 82). Obrázek 82. Schém sklíčidl pro pneumtické ovládání. USTAVENÍ A UPÍNÁNÍ ROTAČNÍCH OBROBKŮ Se používá hlvně upíncí trny pevné, rozpíncí trny kleštiny. Pevné upíncí trny (kuželové), používá se k upínání obrobků s přesnou dírou ( H6,H7 ) n soustruzích bruskách. Díry nemjí být delší jk jeden půl násobek průměru díry. Jeho povrch je kuželovitý ( 1 : 2500 ž 3000 ) tvrdý. Obrobek se n trn nlisuje tím se dosáhne poměrně tuhého dosttečného spojení neboť se jedná o dokončující operce kde jsou síly při obrábění mlé. Pro kždý průměr musí být smosttný trn. Tyto trny jsou normlizovány. Rozpíncí trny slouží k rychlejšímu upnutí, le je méně přesné jko kuželové (viz obr.83,84,86 ). Obrázek 83. Schém jednoduchého rozpíncího trnu. 80

11 Obrázek 84. Schém rozpíncího trnu s pouzdrem jedním kuželem. Obrázek 85. Schém rozpíncího trnu s pouzdrem dvěm kužely. Obrázek 86. Schém rozpíncího trnu pro delší součásti s jednostrnným rozepnutím pouzdr s kuželem. Kleštiny, odpovídjí svou funkcí rozpíncím trnům. Upíná se jimi z vnější válcovou plochu. ( viz obr

12 Obrázek 87. Schém kleštin, ) chyb upnutí příliš velkého průměru obrobku, b) chyb upnutí příliš mlého průměru obrobku, c) správné upnutí. Hroty pevné, s vrcholovým úhlem 60 o se vyrábí ve velikostech podle upíncího kužele Morse 0 ž 6. Mteriál nástrojová ocel uhlíková, klen popuštěn n 58 ž 62 HRc, upíncí kužel zušlechtěn n 1100 ž 1200 Mp, u složených hrotu SK upíncí kužel z konstrukční oceli , jsou normlizovány dle ČSN. Pro upnutí při mlých otáčkách. Hroty otočné,pro upnutí mezi hroty pro vysoké otáčky ( viz obr. 88 ). Obrázek 88. Schém otočného hrotu 1) otočný hrot, 2) víčko, 3) xiální ložisko, 4) těleso hrotu, 5) šroubová zátk, 6) rdiální ložisk. Hroty odpružené, umožňují upnutí obrobku vždy ve stejné poloze vzhledem k tolernci středícího důlku ( viz obr. 89 ). Obrázek 89. Schém odpruženého hrotu s čelní opěrkou, 1) šroub nstvení předpětí pružiny, 2) pouzdro, 3) pružin, 4) kuželové pouzdro, 5) upíncí hrot, 6) opěrk. Unášeče : Unášecí srdce, přenášejí otáčivý pohyb z unášecího kotouče n obrobek jsou normlizovná dle ČSN. ( viz obr. 90 ). Obrázek 90. Schémt unášecích srdíček nejčstěji používných vyráběných dle ČSN. Čelní unášeče, přenáší rotční pohyb vřetene n obrobek vtlčením nožíků (hrotů) do čel obrobku ( viz obr. 91 ). Obrázek 91. Schém čelního unášeče, 1) šroub nstvení odpružení hrotu, 2) pružin, 3) těleso hrotu, 4) středící hrot, 5) víko, 6) klené hroty nebo nožíky. 82

13 Mezi universální příprvky dále ptří upíncí úhelníky, nklápěcí upíncí stoly, otočné stoly, lunety pevné posuvné, td. 9. TÉMA OPERAČNÍ PŘÍPRAVKY Speciální operční příprvky se používjí k upínání obrobků v sériové hromdné výrobě. Jsou to jednoúčelové upíncí zřízení, řešená vyrobená pro určitý stroj, součást operci. Použitím speciálních příprvků dosáhneme : - zkrácení potřebného čsu k ustvení upnutí obrobku, - odstrnění orýsování, - zvýšení přesnosti výroby zbezpečení vyměnitelnosti součástí, - zmenšení počtu zmetků, - snížení prcnosti obrábění využití obsluhy strojů dělníky s nižší kvlifikcí, - zvýšení bezpečnosti práce zlepšení prcovního prostředí. Podle použití se dělí speciální příprvky n : 1) Soustružnické příprvky, 2) příprvky pro broušení, 3) frézovcí příprvky, 4) vrtcí vyvrtávcí příprvky, 5) příprvky pro osttní obráběcí stroje, 6) montážní příprvky. 83

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNACÍ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Upínání obrobků na soustruhu

Upínání obrobků na soustruhu Upínání obrobků na soustruhu Základní druhy upnutí Zvláštní druhy upnutí - univerzální tří nebo čtyř čelisťová sklíčidla - kleštiny - upnutí mezi hroty - unášecí desky (unášecí srdce) - na upínací desky

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Přípravky. - Co nejjednodušší a nejlehčí - Co nejvíce částí přípravku by měli být normalizované => nízká cena - Ţádné ostré hrany

Přípravky. - Co nejjednodušší a nejlehčí - Co nejvíce částí přípravku by měli být normalizované => nízká cena - Ţádné ostré hrany Přípravky - Pomůcky, které urychlují, usnadňují, umoţňují výrobu Základní funkce přípravků 1) Správné ustavení obrobku ) Jednoduché, pevné a rychlé upnutí obrobku 3) Správné vedení nástroje vzhledem k

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

FMO-1 FMO-2 FMO-3 FMO-4 FMO-6 FMO-7 FMO-8

FMO-1 FMO-2 FMO-3 FMO-4 FMO-6 FMO-7 FMO-8 Frekvenční měniče a opěrné stojany Frekvenční měniče pro plynulou změnu otáček FMO-1 SPA-500P obj. č. 60000101 13 490,- SPB-550/400 obj. č. 60000201 13 490,- E-1516B/400 obj. č. 60000301 13 490,- SPA-700P

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Upínání na přípravcích a strojních stolech

Upínání na přípravcích a strojních stolech Upínání n příprvcích strojních stolech Rychlé, silné bezpečné upínání n příprvcích strojních stolech Mezi výrobky BESSEY se nchází rovněž sortiment prktických upíncích nástrojů pro montáž n prcovní stoly

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přípravky. Jsou výrobní pomůcky, které urychlují, usnadňují a někdy umožňují výrobu. Základní funkce přípravků

Přípravky. Jsou výrobní pomůcky, které urychlují, usnadňují a někdy umožňují výrobu. Základní funkce přípravků Přípravky Jsou výrobní pomůcky, které urychlují, usnadňují a někdy umožňují výrobu. Základní funkce přípravků Správné a jednoznačné ustavení obrobku. Pevné, rychlé a bezpečné upnutí obrobku. Správné vedení

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Výkony potřebují kvalitu.

Výkony potřebují kvalitu. ß 9001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka kalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ RÉZŘSKÉ MILLIN IXTURS PŘÍSTROJ MILLIN IXTURS 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ Všechny frézařské přístroje ISON-IL jsou důkladně otestovány, přičemž musí splňovat přísné kontrolní normy ISON-IL Jen

Více

Základy soustružení, druhy soustruhů

Základy soustružení, druhy soustruhů Podstata soustružení Základy soustružení, druhy soustruhů při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem

Střední škola technická Žďár nad Sázavou. Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012. Frézování ozubených kol odvalovacím způsobem Číslo šablony Číslo materiálu Název školy III/2 VY_32_INOVACE_T.9.4 Střední škola technická Žďár nad Sázavou Autor Milan Zach Datum vytvoření: 25.11.2012 Tématický celek Předmět, ročník Téma Anotace Obrábění

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1

22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 22. STT - Výroba a kontrola ozubení 1 Jedná se v podstatě o výrobu zubové mezery, která tvoří boky zubů. Bok zubu je tvořen - evolventou (křivka vznikající odvalováním bodu přímky po kružnici) - cykloidou

Více

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806

UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 ( ) DIN 806 UPÍNACÍ HROTY ČSN ISO 298 (24 3310) DIN 806 Upínací hroty slouží k upínání obrobků na obráběcích strojích nebo kontrolních přístrojích. Hroty velikosti Mk = 1 5 jsou celé kaleny na tvrdost HRC 58 62. U

Více

Přípravky. Přípravky. Funkce přípravku: Rozdělení: Hlavní části přípravku:

Přípravky. Přípravky. Funkce přípravku: Rozdělení: Hlavní části přípravku: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby čtvrtý M. Geistová 3. května 2013 Název zpracovaného celku: Přípravky Přípravky Definice: Přípravky jsou výrobní pomůcky, které usnadňují nebo umožňují

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ

TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ TVAROVÉ SPOJE HŘÍDELE S NÁBOJEM POMOCÍ PER, KLÍNŮ A DRÁŽKOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm.

ZÁKLADNÍ INFORMACE. NC nebo konvenční horizontální soustruh série HL s délkou až 12000 mm, točným průměrem nad ložem až 3500 mm. TDZ Turn TDZ TURN S.R.O. HLC SERIE ZÁKLADNÍ INFORMACE Společnost TDZ Turn s.r.o. patří mezi přední dodavatele nových CNC vertikálních soustruhů v České a Slovenské republice, ale také v dalších evropských

Více

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ

HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ 1 HOBLOVÁNÍ A OBRÁŽENÍ Hoblování je obrábění jednobřitým nástrojem, hlavní pohyb přímočarý vratný koná obvykle obrobek. Vedlejší pohyb (posuv) přerušovaný a kolmý na hlavní pohyb koná nástroj. Obrážení

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků. Podle: Tvaru seků. FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 1. díl, Praha: Parta, 2007, obr.

PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků. Podle: Tvaru seků. FIALOVÁ, D., GRADEK, V. Zámečnické práce a údržba, Technologie 1. díl, Praha: Parta, 2007, obr. PILOVÁNÍ: Rozdělení pilníků Podle: Tvaru seků 1 Podle: Tvaru průřezu 2 Pravidla při pilování Obrobky upevňujte do středu svěráku tak nízko, aby nepružily nebo aby se pod tlakem pilníku neohýbali. Při upínání

Více

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W

Vertikální a horizontální dělící přístroje typ VT W f ß 29001 Základní tělo lakované, RAL 7035 světle šedý, přesuvná matice a upínací páka bkalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika

TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika ČELÁKOVICE GPS: 50 9'49.66"N; 14 44'29.05"E TOS Čelákovice Slovácké strojírny, a.s. Stankovského 1892 250 88 Čelákovice Česká republika Tel.: +420 283 006 229 Tel.: +420 283 006 217 Fax: +420 283 006 226

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Výroba ozubení - shrnutí

Výroba ozubení - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba ozubení - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Pro výkon je důležitá kvalita.

Pro výkon je důležitá kvalita. 9001 Základní tělo lakované RAL 7035 světle šedá, převlečná matice a upínací páka kalené na tmavo. Upínací kleštiny nejsou v rozsahu dodávky. K rychlému zafixování obrobků tlakovými upínacími kleštinami.

Více

Držáky pro upínání nástrojů se stavitelnou stopkou DIN 69871-A / PN 24 7206

Držáky pro upínání nástrojů se stavitelnou stopkou DIN 69871-A / PN 24 7206 Držáky pro upínání nástrojů se stavitelnou stopkou DIN 69871-A / PN 24 7206 Rozměr D d H7 L označení mm mm mm 40 x 28-80 50 28 80 40 x 36-115 63 36 115 40 x 36-170 63 36 170 50 x 36-75 63 36 75 50 x 48-105

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04

Obráběcí stroje SIEG 2012 / 04 2012 / 04 Frézky Soustruhy Kombinované stroje Sloupové a převodové vrtačky Příslušenství ve světě Výrobce SIEG Industrial Group je významnou společností, která se zabývá vlastním vývojem a výrobou obráběcích

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

S.O.S. DIFAK, s.r.o., Pod kavalírkou 486/ Praha 5 - Košíře

S.O.S. DIFAK, s.r.o., Pod kavalírkou 486/ Praha 5 - Košíře S.O.S. DIFAK, s.r.o., Pod kvlírkou 486/32 150 00 Prh 5 - Košíře Servis, prodej generální oprvy oráěcích strojů Tel./fx.: 381 591 241-2, e-mil: difk@difk.cz we: www.difk.cz Zápis o zkoušce přesnosti Soustružnického

Více

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA.

Výrobní program. TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA. Výrobní program TOS Čelákovice, Slovácké strojírny a.s. ČESKÁ REPUBLIKA www.sub.cz Česká republika Váš partner Tradiční výrobce obráběcích strojů Brusky: BUA 25B NC Practic BUA 25B CNC Profi BUB 40B, 50B

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Obrábění TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy:

=10. Vrtání a vyvrtávání. Vrtání a vyvrtávání. Základní pojmy: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby 2 M. Geistová Březen 2014 Název zpracovaného celku: Vrtání a vyvrtávání Vrtání a vyvrtávání Základní pojmy: Vrtání je proces, při kterém zhotovujeme díry

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Nové typy nástrojů pro soustružení Obor: Obráběč kovů Ročník: 1. Zpracoval(a): Rožek Pavel Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Obsah Soustružení 3

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků. Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: Slícování dílů. Lícování, ustavení, úprava, výroba a opravy přípravků. Obor: Nástrojař Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Rožek Střední průmyslová škola Uherský

Více

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1

VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 VZORY PŘÍKLADŮ KE ZKOUŠCE ZE ZK1 K uložení 13 H8/f7 stanovte rovnocenná uložení. Známe úchylky pro f7 : es = -,43, ei = -,83. Naskicujte v měřítku 1:1 a vyznačte číselně. Na čepu hřídele čerpadla 45k6

Více

Kombi soustruhy. Obráběcí stroje. Kombi soustruhy SK-400 SK-550. Frézovací zařízení FZ-25E

Kombi soustruhy. Obráběcí stroje. Kombi soustruhy SK-400 SK-550. Frézovací zařízení FZ-25E Kombi soustruhy Kombi soustruhy jsou určeny pro opracování obrobků z kovů, plastů i dřeva. Poskytují vhodné řezné podmínky pro hospodárné obrábění všech běžně používaných materiálů od hliníku a jeho slitin,

Více

Vratidla stavitelná ČSN Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků ČSN

Vratidla stavitelná ČSN Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků ČSN Vratidla stavitelná ČSN 24 1126 Velikost čtyřhranu Průměr Průměr od do tělesa rukojeti Délka mm mm mm mm mm 2 4,5 12 5 125 2,5 7,1 18 8 210 3,15 6,3 18 8 210 3,55 9 27 11 310 5,6 16 40 14 400 14 31,5 78

Více

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017

Univerzální frézky. Obráběcí stroje. FPX-25E obj. číslo 25951000. Podstavec pro typy SM, FPX FP-16K. FPX-20E obj. číslo 25000017 Univerzální frézky jsou určeny pro širokou škálu běžných i přesných frézovacích operací. Tuhá konstrukce zabezpečuje dostatečnou kvalitu opracování ocelových materiálů, litiny, barevných kovů a dalších

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 19

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg

Sleva. 1020 x 70 x 680 mm 1240 x 70 x 270 mm 710 x 510 x 410 mm 580 x 100 x 90 mm. 327 x 137 x 1069 mm. 124 kg 135 kg. 83 kg 93 kg kdr 60, 602 kdr 604 KOMBINOVANÉ BRUSKY Válcová bruska Průměr kotouče Hmotnost KDR 60 00 x 90 mm 50 x 220 mm 2 400 W, 230 V/50 Hz 550 W, 230 V/ 50 Hz 560 x 270 x 300 mm 700 x 450 x 3 7 kg 8 kg 5 kg 54 kg

Více

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru Pneumtické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovnou montáž pozicionéru Použití Zdvihový pohon vhodný především pro montáž n ventily konstrukce 240, 250, 280, 290 mikroventil typu 3510

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

Příslušenství. Obráběcí stroje. Frekvenční měniče pro plynulou změnu otáček. Digitální odměřování na tři osy DRO PS-521 PS-420

Příslušenství. Obráběcí stroje. Frekvenční měniče pro plynulou změnu otáček. Digitální odměřování na tři osy DRO PS-521 PS-420 Příslušenství SOUSTRUHY ZVÝHODNĚNÁ CENA Frekvenční měniče pro plynulou změnu otáček FMO-1 SPA-500P obj. č. 60000101 13 490,- SPB-400, SPB-550, SK-400, SK-550 obj. č. 60000201 13 490,- E-1316B, E-1516B

Více

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data

Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů. Parametry. Technická data 10-4 Multimar. Univerzální měřicí přístroje Univerzální měřidlo 844 T Multimar na měření vnitřních a vnějších rozměrů Použití Na měření vnějších a vnitřních rozměrů vnějších a vnitřních závitů středicích

Více

14 Základy frézování

14 Základy frézování 14 Základy frézování Frézování je jedním z nejpoužívanějších způsobů strojního třískového obrábění. Frézováním je možno obrábět jednoduché rovinné plochy, různé složité nepravidelné tvary i rotační plochy.

Více

F1 (vnĕjší kruh dĕr) mm. Počet dĕr vněj. kruh dĕr (F1) E1 mm

F1 (vnĕjší kruh dĕr) mm. Počet dĕr vněj. kruh dĕr (F1) E1 mm Info Rozměry strojních hlav vřeten dle DIN Závazné je nejnovější vydání normy DIN DIN 55026 od velikosti kužele 4 s unašečem. Velikost hlavy vřetene C1 C2 D Počet dĕr vněj. kruh dĕr (F1) E1 F1 (vnĕjší

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj

Broušení. Kinematika řezného pohybu. Nástroj Broušení Broušení řadíme mezi dokončovací operace, které vedou ke zlepšení jakosti, větší přesnosti a zlepšení geometrického tvaru. Broušením můžeme obrábět všechny plochy, které se dají vyrobit jedním

Více

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214

strany 09-94 SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 95-146 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 147-194 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 195-214 OBSAH SKLÍČIDLA A LíCNÍ DESKY strany 09-94 1 SILOVÁ SKLÍČIDLA A HYDRAULICKÉ VÁLCE strany 95-146 2 STROJNÍ A ZÁMEČNICKÉ SVĚRÁKY strany 147-194 3 FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE strany 195-214 4 VDI - NÁSTROJOVÉ DRŽÁKY

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jana Le TECHNOLOGIE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jana Le TECHNOLOGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jana Le TECHNOLOGIE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORŮ 23-51-H/01, 23-56-H/01 Mechanik seřizovač, Obráběč

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 9. cvičení - Základy CNC programování Okruhy: SPN 12 CNC Sinumerik 810 D a výroba rotační

Více

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D

Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D [ E[M]CONOMY ] znamená: Pro velké výzvy v malém provedení. EMCOMAT 14S/14D 17S/17D 20D Univerzální soustruhy s nástrojářskou přesností pro průmyslové aplikace EMCOMAT 14S/14D [ Digitální displej] - Barevný

Více

Příslušenství pro frézky

Příslušenství pro frézky OPTIMUM přesné strojní svěráky FMS Robustní konstrukce pro frézování, vrtání a broušení Těleso svěráku je vyrobeno z kvalitní litiny Vodicí plochy jsou kalené a broušené Upínací čelisti jsou kalené a broušené

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje

SA Trade bestseller hoblovka s protahem HP-200 (více na straně 28). 6 490,- Dřevoobráběcí stroje Dřevoobráběcí stroje Kombi brusky Příslušenství, truhlářské svěrky, dlabačka Hoblovky s protahem Truhlářské frézky Soustruhy na dřevo, sada dlát, hoblice 26 27 28 29 30 6 490,- SA Trade bestseller hoblovka

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

nezávislé čelisti pro soustruhy a frézařské přístroje

nezávislé čelisti pro soustruhy a frézařské přístroje nezávislé čelisti pro soustruhy a frézařské přístroje RÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE Všechny frézařské přístroje BISON-BIAL jsou důkladně otestovány, přičemž musí splňovat přísné kontrolní normy BISON-BIAL Jen takový

Více

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC

CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC INOVACE A DOKONALOST CNC SOUSTRUŽNICKÁ CENTRA FTC HT www.feeler-cnc.cz CNC soustružnická centra se šikmým ložem FTC-350, FTC-450, FTC-640 FTC-350 FTC-450 FTC-640 řada FTC-350 řada FTC-450 řada FTC-640

Více

18.4. Kulisový mechanismus

18.4. Kulisový mechanismus zapis_kinematicke_mechanismy_208/2012 STR Cd 1 z 6 18.4. Kulisový mechanismus Mění otáčivý pohyb na #1 pohyb nebo naopak Průběh rychlosti přímočarého pohybu je #2 než u klikového mechanismu 18.4.1. Kulisový

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 14

Více

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz

Obráběcí stroje řady 2013-10. www.bow.cz Obráběcí stroje řady 2013-10 www.bow.cz Vážení zákazníci, v katalogu, který držíte v ruce, naleznete přehled nabízených výrobků nové řady. Tato řada zahrnuje v praxi odzkoušené stolní i robustní vrtačkofrézky,

Více

Efektivní sestava pro Váš úspěch. Upínací systém s nulovým bodem od WNT. TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2

Efektivní sestava pro Váš úspěch. Upínací systém s nulovým bodem od WNT. TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2 Platnost do 31.5.216 Výběr Produkty vybrané Vašimi WNT technickými poradci Efektivní sestava pro Váš úspěch Upínací systém s nulovým bodem od WNT TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2 WNT Česká republika s.r.o.

Více

CNC soustruh CKE 6156Z /1500

CNC soustruh CKE 6156Z /1500 CZ MOOS TRADING s.r.o Svatopluka Čecha 519/28, 751 31 Lipník nad Bečvou CZECH REPUBLIC Tel.:+420 581 701 605 www. moostrading.cz E-mail:info@moostrading.cz CNC soustruh CKE 6156Z /1500 Skladem: únor 2015

Více