Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů"

Transkript

1 Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky 2.4. Mezibankovní zúčtování - vkladové účty u jiných bank, 2.5. Zúčtování mezi bankami v cizích měnách 2.1. Hotovostní operace Účty l. třídy 111 pokladna (aktivní účet) hotovostní operace, účtují se po skončení zúčtovacího dne, jde většinou o operace na klientských účtech pokladna korunová x valutová (dle jednotlivých měn) rozsáhlá analytická evidence pobočky, - pokladny, - pokladník, - měny A) a) přijetí hotovosti - na účet klienta b)výběr hotovosti z účtu klienta (může být spojen s poplatkem termínový vklad) 111-Pokladna 221-Běžné účty klientů a) Přijetí vkladu na běžný účet klienta (hot.) b)výběr z běžného účtu klienta (v hot.) Rozvaha: aktiva pasiva A+ P+ A- P- Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Finanční nástroje Emitovaný dluh (vydané dluhopisy) Úvěrové pohledávky (poskytnuté úvěry) Závazky (provozní) Dlouhodobý majetek Ostatní pasiva Oběžný majetek Vlastní kapitál (základní kap., kapitálové fondy Ostatní aktiva nerozdělený zisk, zisk běžného období) Aktiva celkem Pasiva celkem

2 2.2. Nákup a prodej valut (směnárenská činnost) v účetnictví pohyb v Kč Měnový kurs: valuta/deviza nákup, prodej, střed Za službu směny poplatek = výnos MD 111/1 Pokladna Kč D MD 111/2 Pokladna val. D MD 714 Poplatky a provize D EUR přijato ke směně (1%poplatek): - valutová pokladna ,- MD - poplatek (výnos banky) 245,- D - korunová pokladna ,- D 2. Klient nakupuje 1000 USD (1% popl.) MD D a) prodej 1000 USD z val.pokl val b) 1% popl c) přijatá částka v Kč kč Výtah z kursového lístku - pro následující příklady: Valuta Deviza nákup prodej střed nákup prodej střed EUR 24,50 26,50 25,50 24,00 26,00 25,00 USD 15,50 17,50 16,50 15,00 17,00 16,00 GBP 35,00 37,00 36,00 35,50 37,00 35,80 Příklady k procvičení: Hotovostní operace: Č. Text částka MD D 1. Přijat vklad na běžný účet klienta ,- 2. Klient vybral z běžného účtu ,- 3. Přijat vklad na termínovaný účet , Termínovaný vklad předčasně vybrán a) výše vkladu ,- 222 b) poplatek za nedodržení podmínek 1 000,- 71 c) vyplacená částka , Připsání úroků na účet klienta a/ hrubý úrok 6 000,- 61. b/ daň 15 % 900,- 34 c/ čistý úrok 5 100,- 221

3 Směnárenské operace: Č. Text částka MD D 1. Prodej 1000 EUR klientu v hotovosti a/ kurzová hodnota b/ poplatek /1%/ 265,- c/ přijatá částka v Kč ,- 2. Nákup USD od klienta v hot. a) kurzová hodnota ,- 111/ 2 b) poplatek /%/ 1 550,- 71 c) vyplacená částka ,- 111/ Vkladové účty u centrální banky Právo provádět mezibankovní zúčtování má pouze ČNB prostřednictvím zúčtovacího (clearingového) centra ČNB (účet + identifikační kód banky přiděluje ČNB) Tuzemské banky mají povinnost mít otevřený účet u centrální banky pro zúčtování Evidence vkladů u ČNB - účtová skupina 12 Účty peněžních rezerv u centrálních bank Různé typy účtů pro zúčtování vztahů s ČNB (nejen vkladů): 121 Běžné účty u ČNB (vklad u ČNB kromě povinných minimálních rezerv) 122 Účty povinných minimálních rezerv 123 Poskytnuté úvěry emisní bance 124 Účty prostředků uložených u příslušného poštovního úřadu (zpravidla v zahraničí) 125 Přijaté úvěry od emisní banky Účetní den pro zúčtování pohybů na účtech začíná předchozího dne (D-1) a končí v hod.daného pracovního dne (D). Koupě a prodej oběživa od ČNB Vkladový nástroj = vklad na jeden den u ČNB, požádat nutno 15 min před koncem účtovacího dne, úročen průměrnou reposazbou Příklady k procvičení Operace na vkladových účtech u centrální banky částka MD D 1. Výběr hotovosti na doplnění pokladny , Odvod hotovosti na běžný účet u CB , Uhrada daně z příjmu , Přijetí úvěru od centrální banky , Úhrada splátky úvěru centrální bance , Úhrada úroků z úvěru centrální bance , Poskytnutí úvěru centrální bance , Přijetí splátky úvěru od centrální banky ,

4 2.3. Mezibankovní zúčtování - centrální banka clearingové centrum Účetnictví CB Aktiva Pasiva. Vkladový účet A 2) Vkladový účet B 2) Účetnictví bank : Banka A Banka B Aktiva Pasiva Aktiva Pasiva Vklad u C B.Ú. klientů Vklad u CB B.Ú. klientů 1) 1) 3) 3) 1) Příkaz klienta banky A k úhradě klientu banky B (vydává banka A centrální bance) - klient je věřitelem A 2. 2) Výpis z účtu banky A u CB 3) Výpis z účtu banky B u CB 1.Převodní příkaz klienta banky A k úhradě z jeho b.účtu klientu banky B - int.doklad 1000, Výpis z b. účtu u CB banky B přijetí úhrady ve prospěch klienta 1000, Interní doklad o připsání na účet klienta 1000, Výpis z b. účtu u CB banky A - výpis z b. účtu u CB banky A 1 000,

5 2.4. Mezibankovní zúčtování - vkladové účty u jiných bank, Zahraniční banky nemusí mít účet u ČNB pro zúčtování se používají účty vkladů uložených u jiných bank, resp. účty vkladů jiných bank u účtující banky Evidence zúčtování s jinými banka účty v účtové skupině rozvrh účtů může být : 131 vkladové (běžné, netermínované) účty u jiných bank (nostro účet) 132 termínované vklady u jiných bank 133 přijaté úvěry od jiných bank 134 netermínované vklady jiných bank (loro účet 136 termínované vklady jiných bank 137 poskytnuté úvěry jiným bankám Nostro účet vkladový účet u jiné banky, aktivní účet Loro účet vkladový účet jiné banky, pasivní účet Základní operace na účtech 13. skupiny a) založení vkladového (nostro) účtu u jiné banky aktivní účet 121 Běžný účet u CB 111 Pokladna Běžné účty u jiných bank Založení nostro účtu (Převod prostředků na účet jiné banky) b) založení vkladového účtu jiné banky (loro účtu), pasivní účet 134- Vkladové účty jiných bank 121- Běžný účet u CB Založení loro účtu (přijetí prostředků od jiné banky)

6 Bezhotovostní operace (= převody mezi účty právnických a fyzických osob u různých bank) 1) Z běžného účtu klienta provedena úhrada na účet klienta jiné tuzemské banky (=prostřednictvím clearingového centra) a) Banka A klient-příkazce 121 Běžný účet u CB 221- Běžné účty klientů Úhrada z b.ú.klienta na účet klienta jiné tuzemské banky A- P- Doklady pro zúčtování: a) interní doklad pro zúčtování převodních příkazů b) výpis z účtu u CB (Dva doklady nutnost použití účtu zúčtovacího účtu typu Peníze na cestě 325- Uspořádací účet platebního styku ) ve schematu výše použit není! b) Banka B klient-příjemce úhrady 121 Běžný účet u CB 221- Běžné účty klientů A+ Přijetí úhrady ve prospěch klienta naší banky P+ od klienta jiné tuzemské banky V centrální bance proběhne přeúčtování mezi dvě vkladovými účty jiných bank: Účetnictví Aktiva Pasiva. centrální banky Vkladový účet A 1)převod ve prospěch kl. banky B Vkladový účet B P + P - 1)přijetí ve prospěch klienta banky B

7 2) Na běžný účet klienta banky A byla přijata úhrada od klienta jiné tuzemské banky - účtování bude stejné, operace budou zaznamenány v opačném pořadí : a) výpis z b.ú. u CB o připsání úhrady z jiné banky operace b) b) interní doklad o připsání na b.účet klienta - operace a) V centrální bance proběhne přeúčtování mezi dvě vkladovými účty jiných bank: Účetnictví Aktiva Pasiva. centrální banky Vkladový účet A 1)přijetí ve prospěch kl. banky A Vkladový účet B 1)převod ve prospěch kl. banky A P + P - b) Banka A klient-příjemce úhrady 121 Běžný účet u CB 221- Běžné účty klientů A+ Přijetí úhrady ve prospěch klienta naší banky P+ od klienta jiné tuzemské banky S použitím účtu 325: 121 Vkladový účet u CB Přijetí úhrady ve prospěch kl. výpis z účtu u CB 325-Uspořádací účet platebního styku Úhrada připsána na b.ú klienta interní doklad 221- Běžné účty klientů

8 3) Z běžného účtu klienta provedena úhrada na účet klienta zahraniční banky (=prostřednictvím nostro účtu) a) Banka A klient-příkazce: 131 Vkladové účty u jiných bank 221- Běžné účty klientů Úhrada z b.ú.klienta na účet klienta jiné banky (nostro ú.) A- P- Doklady pro zúčtování: a) interní doklad pro zúčtování převodních příkazů b) výpis z vkladového účtu u jiné banky - opět nutno využít uspořádací účet 325! b) Banka B klient-příjemce úhrady 134 Vkladové účty jiných bank 221- Běžné účty klientů P- Přijetí úhrady ve prospěch klienta naší banky P+ od klienta jiné banky (loro ú.) - opět i zde nutno využít uspořádací účet 325! 4) Na běžný účet klienta přijata úhrada od klienta jiné banky (nostro účet) a) Banka A klient-příjemce úhrady 131 Vkladové účty u jiných bank 221- Běžné účty klientů A+ Přijetí úhrady ve prospěch klienta naší banky P+ od klienta jiné banky (nostro ú.) b) Banka B klient-příkazce: 134 Vkladové účty jiných bank 221- Běžné účty klientů Úhrada z b.ú.klienta na účet klienta jiné banky (loro ú.) P+ P-

9 Operace na vkladových účtech u jiných bank a na vkladových účtech jiných bank příklady k procvičení: Č. Text částka MD D 1. Přijetí vkladu jiné banky (založen loro-účet) - na účet ,- u ČNB *) 2. Založení nostro-účtu u jiné banky z účtu u ČNB ,- 3. Úhrada z b. účtu klienta na účet klienta jiné tuzemské banky ,- 4. Na běžný účet klienta přijata úhrada od klienta jiné tuzemské banky ,- 5. Z běžného účtu klienta provedena úhrada na účet klienta jiné banky, u níž máme nostro-účet ,- 6. Na běžný účet klienta přijata úhrada od klienta jiné banky, která má u nás loro účet ,- *) při formulaci některých účetních operací pro zjednodušení odhlížíme od skutečnosti dvou dokladů potvrzujících jednu a tutéž operaci (např. otevření účtu a přijetí vkladu) 2.5. Zúčtování mezi bankami v cizích měnách - vkladové účty mohou být vedeny v cizích měnách (analytická evidence dle měny) - nutno převádět na Kč mezi bankami kurs devizy střed, mezi bankami a klientem dle druhu pohybu a dle toho, zda klient má či nemá vedený běžný účet v cizí měně - dva doklady nutno překlenout časový interval, kdy jsou k dispozici, i objemový rozdíl vyplývající z použití jiného kurzu 1) Z běžného účtu klienta (Kč) provedena úhrada EUR na účet klienta zahraniční banky (=prostřednictvím nostro účtu) a) Banka A klient-příkazce: 131 Vkladové účty 325-Uspořádací účet 221- Běžné účty klientů (Kč) u jiných bank platebního styku Úhrada z b.ú.klienta na účet Výpis z nostra účtu klienta jiné banky (nostro ú.) (kurs devizy-střed) (kurs devizy-prodej) A- P- 71. Výnosy z devizových operací rozdíl kursu (prodej-střed)

10 Výtah z kursového lístku - pro následující příklady: Valuta Deviza nákup prodej střed nákup prodej střed EUR 24,50 26,50 25,50 24,00 26,00 25,00 USD 15,50 17,50 16,50 15,00 17,00 16,00 GBP 35,00 37,00 36,00 35,50 37,00 35,80 Příklad: 1. Z běžného účtu klienta (Kč) provedena úhrada 1000 EUR na účet klienta zahraniční banky (=prostřednictvím nostro účtu) a) zúčtování z b. účtu klienta (kurs devizy-prodej) ,- 221 / 325 b) výpis z nostra účtu o zúčtování platby (devizy-střed) ba) částka zúčtovaná z b.ú.klienta ,- 325 / -- bb) částka zúčtovaná z nostra účtu (d.střed) ,- -- / 131 bc) rozdíl výnos z devizových operací 1 500,- -- / 71. Příklady k procvičení: 1. Na příkaz klienta banka uhradila z jeho běžného účtu (v Kč) 1 000,- USD na účet u zahraniční banky, u níž má nostro účet při kursu devizy prodej Přijetí výpisu z nostro-účtu o zúčtování platby 1 000,- USD : a) částka zúčtovaná z účtu klienta b) částka zúčtovaná z nostro účtu c) rozdíl Výpis z loro účtu o přijetí úhrady GBP ve prospěch b. účtu našeho klienta (Kč) - kurs devizy- střed Připsání na účet klienta a) částka zúčtovaná na loro účtu b) částka připsaná na b. účet klienta kurs devizy c) rozdíl

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry Kapitola 2 II. díl Účtová třída 2 KAPITOLA 9 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V účtové třídě 2 účtujeme krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje. K charakteristickým

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci

231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 231 - Krátkodobé bankovní úvěry 232 - Eskontní úvěry 249 - Ostatní krátkodobé výpomoci 6.2. Oceňování krátkodobého finančního majetku Oceňuje se jmenovitými hodnotami. Mezi peněžní prostředky patří: hotovost

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída

4. Kapitálové účty - 4. účtová třída 4. Kapitálové účty - 4. účtová třída Zahrnuje: vlastní a cizí kapitál, základní kapitál, pohledávky za upsaný vlastní kapitál, zvýšení základního kapitálu, vlastní zdroje, výsledek hospodaření, rozdělení

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 14893649 (dále jen Banka) Platnost od 1. 4. 2015 I. Běžné, vkladové a úsporné účty

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více