Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Dobrovolní hasiči Jméno a příjmení: Martina Nováková Třída: 9.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Ilona Sedláčková Datum odevzdání:

2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem předkládanou absolventskou práci vypracoval/a sám/sama pod vedením garanta a za použití zdrojů a literatury v ní uvedených... podpis strana 2

3 OBSAH 1. Úvod Historie dobrovolných hasičů Současnost Vyznamenání (ocenění) Stejnokroje Hasičské soutěže Hasičská mládež Svatý Florián SDH Košík Akce a zásahy SDH Košík Já a sbor dobrovolných hasičů Košík Závěr Poděkování Zdroje 28 strana 3

4 1. Úvod Téma Dobrovolní hasiči jsem si vybrala proto, že jsem sama členkou této organizace. V naší rodině je to již tradice. Všichni členové jsou členy dobrovolných hasičů už po několik generací. Já jsem druhá žena z rodiny, která se dala k hasičům. Této aktivitě se věnuji již 5 let. Introduction Theme,,Volunteer firemen I chose because I am myself a member of this organization.in our family it is a tradition.all are member of the volunteer fire brigádě for several generations.i am the second rife of a family that has given to the fire department.this aktivity has been devoted five years. strana 4

5 1. Historie Za tisíce let existence lidstva se člověk naučil oheň zakládat i ovládat. Přesto se mu však někdy vymkl z rukou a často došlo, ale i dosud dochází k požárům. Proto také i v dávné historii nalézáme první stopy organizovaného boje proti požárům v Egyptě, Asýrii, Babylóně. Ve starém Řecku byla dokonce zkonstruována první stříkačka věhlasným matematikem Ktésibem (3. století před naším letopočtem). První protipožární opatření ve starém Římě pocházela z roku 21 před naším letopočtem. Asi 600 vycvičených otroků pro boj s ohněm nestačilo. Proto císař Augustu zřídil bezpečnostní oddíl v počtu 7000 mužů. Výzbroj byla jednoduchá-uniforma, přilba a žebříky (šlo pravděpodobně o jednoválcové pumpy). V čele útvaru stál prefectus collegii, jehož postavení bylo odpovídající dnešní funkci velitele. V dalších stoletích vývoj požární ochrany zaostával. Hasební zásady byly velice primitivní. Podle hasičského řádu z roku 1611 dostal vozka, který přivezl vodu k ohni jako první, tři kopy míšenských. Druhému v pořadí se vyplácela polovina a třetímu jedna kopa míšenských. Pilným hasičům se podávalo na posilněnou a pro povzbuzení pivo za obecní groš. V 19. století se v naších zemích objevily první pokusy se zakládáním sborů dobrovolných hasičů. V roce 1864 tak vznikl první český dobrovolný hasičský sbor ve Velvarech. Po roce 1864 vznikají další dobrovolné hasičské sbory v Roudnici, Kutné Hoře, Platanech a Táboře. Přijetím a schválením stanov těchto sboru začíná organizovaná činnost hasičstva v českých zemích. Koňská stříkačka strana 5

6 2. Současnost Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů. V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských útvarů průmyslových a podobných firem. V Česku příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné sbory jsou právně samostatné nebo jsou organizačními složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota) a bývají sponzorovány obcemi nebo firmami a jako subjekty se nepodílejí na zásahových a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí. K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky jako svou organizační složku. Kromě hašení požárů zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při povodních, jiných živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných mimořádných událostech, poskytují jinou technickou pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci dalších podobných nežádoucích událostí. Hasičské sbory jsou často i spolkem významným z hlediska společenského života obce, podobně jako Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičském umění jsou nyní označovány jako požární sport. strana 6

7 3. Vyznamenání (ocenění) Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uděluje následující uznání, vyznamenání a tituly: a) Čestné uznání sboru dobrovolných hasičů, okrsku,osh-msh, KSH a SH ČMS b) Medaile- Za příkladnou práci - Za zásluhy - Medaile svatého Floriána - Za mimořádné zásluhy - Za věrnost - Za zásluhy o výchovu - Za záchranu života Řád sv. Floriána - Za odvahu a statečnost medaile Za statečnost - Za mezinárodní spolupráci - Pamětní medaile c) Řády - Řád sv. Floriána - Záslužný řád českého hasičstva Záslužný řád českého hasičstva d) Tituly - Zasloužilý hasič - Čestný funkcionář (starosta, velitel SDH,okrsku,OSH,KSH,SH ČMS) e) Stuhu k historickému praporu SDH f) Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska h) Struhu k Čestnému praporu SH ČMS Čestné uznání Uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám za aktivní činnost. - Čestné uznání OSH-MSH je podmínkou pro udělení medaile Za příkladnou práci Za zásluhy - Čestné uznání KSH je podmínkou pro udělení medaile sv. Floriána - Čestné uznání SH ČMS je podmínkou pro udělení medaile Za mimořádné zásluhy - návrh na udělení Čestného uznání sboru dobrovolných hasičů projednává výbor SDH - na návrh SDH uděluje výkonný výbor OSH-MSH, KMS a SH ČMS Čestné uznání - doba mezi udělováním a počet udělovaných ČU je na rozhodnutí orgánu, který ČU uděluje strana 7

8 -uděluje se i jiným právním subjektům a cizím statním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS Medaile Za věrnost - uděluje se členům-mladým hasičům a hasičům, kteří příslušný počet let aktivně pracovali - medaile uděluje okresní (městské) sdružení na návrh SDH (okrsku,osh,ksh) - medaile se uděluje vždy při první udělení zpravidla po deseti letech - dále se udělují jen stužky (za 20,30,40,50,60,70 a 980 let). Medaile Za zásluhy o výchovu Uděluje se členům-hasičům, kteří ve funkcích vedoucích kolektivů mládeže a dorostu nejméně 10 let dosahují příkladných výsledků nebo kteří svou dlouholetou činností zvlášť přispěli k rozvoji práce s dětmi a dorostem. strana 8

9 4. Stejnokroje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále SH ČMS) plní specifické úkoly ve smyslu stanov a zákonů, proto podle Stanov používají členové SH ČMS tento stejnokrojový předpis. Předpis uvádí druhy stejnokrojů a součástky, které k nim patří. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a určuje postup při opatřování stejnokrojů a jejich součástí. Stejnokroje pro mladé hasiče se rozdělují:- pracovní stejnokroj - sportovní stejnokroj - vycházkový stejnokroj Pracovní stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasiče: Bunda PS II, kalhoty PS II, čepice s kšiltem, zimní čepice, odznak na čepici, tričko, opasek ke kalhotám PS II, šle a obuv. Sportovní stejnokroj pro mladé hasiče a dorostence: sportovní teplákové nebo šusťákové souprava (jednotná), teplákové nebo šusťákové kalhoty (jednotné), tričko (šedé, s krátkým nebo dlouhým rukávem), obuv (jednotná). Vycházkový stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasiče: sako pánské SH ČMS, sako dámské SH ČMS, kalhoty pánské kalhoty dámské, sukně dámská, vycházková čepice, klobouk dámský, košile, bundokošile, pilotka, halenka dámská, vázanka, polobotky, lodičky, kozačky Zásahová uniforma Vycházková uniforma strana 9

10 Symbolika mladých hasičů: - Označení odbornosti-umisťují se nad sebe, na pravý rukáv saka 5cm od lokte směrem nahoru. Nejvýše dvě odbornosti vedle sebe. - Stužky výkonnostních tříd se umisťují nad pravou kapsu saka ve vzdálenosti 1cm od švu kapsy a nosí se vždy jen nejvyšší dosažená třída. - Označení kolektivu mladých hasičů se umisťuje se na levý rukáv saka 9cm pod ramenní šev. Je z vyztužené tkaniny kosočtvercového, kruhového nebo elipsového tvaru, jejíž svislá osa není delší než 3cm a na níž je vyšit symbol kolektivu (příklad: sokol, ryba). Pracovní stejnokroj Odznaky odbornosti (hasiči) Na pravé straně nad kapsou se nosí odznaky odbornosti (vždy jen nejvyšší, dosažený)-hasič I- III,Preventista I-II,III stupně, Strojník, Vedoucí mládeže I-III, absolvent školy a čestné odznaky-za příkladnou práci, Za zásluhy, Odznak sv. Floriána, Velitel, rozhodčí a další. Ostatní odznaky (hasiči) Na pravé straně na kapse se nosí odznaky výkonnostních tříd, Mistra sportu, zahraniční odznaky odbornosti a výkonnosti apod. znak hasičů odznaky odbornosti strana 10

11 Domovenky a rukávové nášivky Domovenku s nápisem například, SDH Košík a nášivku se znakem SH ČMS, případně se znakem obce nosí členové od 14 let. Domovenku s nápisem např.,sdh Košík, označení kolektivu mladých hasičů a znak mladých členů nosí:- členové od 6 do 14 let - instruktoři kolektivů mladých hasičů - vedoucí kolektivů mladých hasičů Domovenka se nosí 2cm pod ramenním švem levého rukávu. Nášivky se znakem SH ČMS se nosí 9cm pod levým rukávem. Nášivky se znakem SDH nebo obce nosí 9cm pod švem pravého rukávu. Velitel nášivky by měl být přiměřen a to bez údajů domovenky:její svislá osa maximálně 9cm a příčná osa maximálně 8cm.Pro údaje domovenky se svislá osa prodlouží o 2cm. Označení členů dobrovolných jednotek na výložkách pracovního stejnokroje - růžice průměr 14 mm (stříbrné), proužek (stříbrný) strana 11

12 Označení dobrovolných hasičů strana 12

13 5. Hasičské soutěže I. Hra Plamen Posláním hry Plamen je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti. Získávat návyky v jednotlivých oblastech specifické činnosti, jakou je požární ochrana. Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční činnost dětí se zájmem o požární ochranu. Vyhlašovatelem všech soutěží hry Plamen v České republice je SH ČMS. Zúčastnit se mohou nejméně devítičlenné kolektivy mladých hasičů bez rozdílu pohlaví ve věku do 15 let. Doporučený vstupní věk je 6 let. V okresních kolech se mohou zúčastnit soutěží i kolektivy s menším počtem členů (nejméně 5). Hodnocení těchto družstev je v pravomoci okresní odborné rady mládeže. Kategorie Družstva soutěží bez rozlišení pohlaví v kategoriích: - mladší: do 11 let - starší: od 11 do 15 let K (včetně) v roce zahájení příslušného ročníku hry nesmí soutěžící mladší kategorie dovršit 11 let a starší 15 let. Organizace hry, termíny Ročníkem se rozumí období od 1. září do 31. srpna dalšího roku. Obvodová a okresní kola se uskuteční v průběhu roku do termínu konání vyšších kol. Vyšší kola (krajská, republikové) probíhají do konce měsíce července. Do vyššího kola postupují pouze družstva v kategorii starších. strana 13

14 Ročník je obvykle rozdělen do dvou částí: 1. část -podzimní kolo soutěže probíhá v měsících září-listopad a jeho náplní je : zahájení celoroční činnosti - závod požárnické všestrannosti (ZPV) 2. část - technické disciplíny-probíhá v jarních měsících s tímto programem: - vyhodnocení celoroční činnosti - požární útok - štafeta 4 krát 60m - požární útok s překážkami CTIF - štafeta CTIF - štafeta požárních dvojic Dětský den 2011 Závody 2012 strana 14

15 II. Požární útok mladých hasičů, mužů a žen Mladí hasiči V požárním útoku soutěží 7 nebo 5 členů družstva. Organizátoři závadu rozhodnou o případě obsluze motorové stříkačky dospělým strojníkem a provádění jednoho nebo dvou pokusů. Do hodnocení se započítává lepší z obou pokusů. Potřeby na provedení požárního útoku - plošina - 2 savice - sací koš - 2 hadice B - 2 hadice C - rozdělovač - 2 proudnice - přenosná motorová stříkačka - nádrž na vodu sací koš hadice C Muži+Ženy hadice B Na provedení požárního útoku mužů a žen je potřeba 7 členů družstva. Potřeby na požární útok je pro děti i muže a ženy úplně stejné. proudnice motorová stříkačka rozdělovač strana 15 savice

16 III. Závod požárnické všestrannosti Hlídka (5 členů) musí absolvovat trat a plnit úkoly na všech stanovištích. Časový interval startů hlídek určuje organizátor tak, aby se na kontrolách nehromadily (doporučuje se 5 minut). Plnění úkolů na kontrolách začíná teprve po doběhnutí posledního člena hlídky. Na tratích nemá nikdo přístup s výjimkou těch závodníků, kteří jsou na trati podle časového rozpisu, rozhodčích a členů štábu (kteří mohou doprovázet hosty). Trat je umístěna v mírně zvlněném terénu a zdravověda vyznačena barevnými Táborkami. Na trati jsou rozmístěna a viditelně označena stanoviště K1-K6, úměrně po celé trati, o jejich pořadí rozhoduje organizátor podle terénních podmínek. Trat pro mladší kategorii měří cca 2km, pro starší cca 3km. hasební látky strana 16

17 Postup První úkol v požárnické všestranostin je střelba ze vzduchovky. Každý člen hlídky musí sestřelit 3 špalíčky. Za každý nesplněný úkol jsou trestné body. Druhý úkol jsou základy topografie. Každý člen hlídky si vylosuje a určí jednu topografickou značku. A hlídka se musí zorientovat v mapě pomocí buzoly. Třetí úkol jsou uzle. Každý člen z hlídky si vylosuje jeden uzel. Členové si mohou vylosovat tesařský uzel, plochou spojku, zkracovačku, lodní a úvaz na proudnici. Další je základy první pomoci. Dva členové hlídky topografické značky zavážou jednomu členu nohu a na stoličce musí odnést. Dva zbylí musí obvázat ruku. Pátým úkolem je požární ochrana. Každý člen hlídky si vylosuje jednu grafickou značku technických prostředků PO a přiřadí jí k odpovídajícímu prostředku. Druhý úkol plní celá hlídka. Vylosuje si jeden obrázek a ústně k němu určí jeden vhodný a jeden nevhodný hasební prostředek (je možno použít pouze prostředky určené tabulkou). Prostředky užité jiným členem družstva se mohou opakovat. Posledním úkolem je překonání překážky po vodorovném laně. uzlování grafické značky strana 17

18 6. Hasičská mládež V hasičském kalendáři z roku 1905 byly uvedeny zásady k zakládání a činnosti jinošských družin dobrovolných hasičských sborů. Zemská ústřední hasičská jednota již v roce 1902 schválila návrh učitele z České Třebové J. B. Hubálka,,o zřízení jinošských skupin. Tento dokument měl název,,pravidla, dle nichž lze zřizovati a spravovati jinošské družiny při sborech hasičských. Obsahovala doporučení, že přijímat do družin lze chlapce od 15 let se svolením otce a současně byla zaměřena na mravní a národní výchovu, teoretické a praktický výcvik. Tento návrh se v praxi příliš neujal. V roce 1912 se zemská ústřední jednota znovu vrací k iniciativně J. B. Hubálka a vydává brožuru,,jinošské družiny při sborech dobrovolných hasičů. V této příručce se projevuje vliv anglického skautingu. Přijímání byli chlapci ve věku 14 až 17 let s povolením otce. Je možné konstatovat, že v minulém století a na začátku 20. století byly v naší zemi položeny základy práce s mladými v hasičských sborech. V roce 1923 pracovalo u 4415 českých sborů pouze 44 jinošských družin s 424 členy. Opět se objevují stesky na nedostatek mladých členů. J. Procházka, náčelník dorostu karlínské župy, seznamuje v Hasičských rozhledech v roce 1932 se systémem práce dorostu ve své župě v článku,,výcvik a výchova hasičského dorostu. Od roku 1934 je patrný určitý rozvoj družin dětí a dorostu, neboť je v té době kladen důraz na brannou výchovu vzhledem k vývoji v sousedním Německu. V letech byla vydána řada nařízení, která různým způsobem upravovala a omezovala činnost hasičských sborů. Peče o dorost však nezaostávala. V roce 1939 vyšla příručka pro vedoucí hasičského dorostu. V roce 1945 byla zvolena dorostová komise. V následujícím období, konkrétně od roku 1946, byly hasičské sbory vyzývány k tomu, aby získaly mládež na školách. Po dohodě s řediteli škol organizovaly návštěvy školních dětí v hasičských zbrojnicích, organizovaly veřejná hasičská cvičení a při této příležitosti táborovaly mladé členy. V roce 1948 existovalo v obcích a městech ČSR hasičských sborů se členy. V dubnu roku 1949 došlo ke sloučení národních svazů mládeže a byla vytvořena jednotná celostátní organizace mládeže-československý svaz mládeže. strana 18

19 Vznikla i jednotná dětská organizace Pionýrská organizace. V 50. letech dochází postupně k rozvoji dětských a dorosteneckých kolektivů, zejména pak pionýrských oddílů. V roce 1952 se konala 1. celostátní konference Čs. hasičstva. Po celostátní konferenci byla vyhlášena soutěž pro mládež. Jejím obsahem byl požární útok bez vody pro mládež do 12 let, pro mládež nad 15 let pak s vodou. Pro obě kategorie běh na 60m a požárnická teorie. Tato soutěž trvala s různými obměnami až do roku Foto: autorka V některých místech přetrvala i několik let po vzniku hry Plamen. V roce 1953 došlo ke změně názvu organizace. Dosavadní název Svaz československých hasičů byl změněn na Československý svaz požární ochrany. V roce 1956 měl ČSPO členů, z toho žen, počet hasičských jednot činil Dne rozhodlo předsednictvo ÚV ČSPO zřídit při škole v Bílých Poličanech 1. běh letního tábora mladých požárníků. Zúčastnilo se ho 70 dětí ve věku let. Byly zde odevzdány první odznaky,,mladý požárník. Pro získání odznaku bylo třeba splnit sedm podmínek. V roce 1959 bylo v 5000 kroužcích požární ochrany organizováno dětí, o rok později v kroužcích takřka dětí. V roce 1968 byla ústředím výborem ČSPO zřízena organizace Mladý požárník ČSOP.V oddílech mladých požárníků byly zřízeny dětské kategorie 8-13 let a let a dorost let. V roce 1970 byla organizace Mladý požárník ČSPO opět zrušena a sloučena s Pionýrskou organizací nově ustaveného Socialistického svazu mládeže. V roce 1972 vzniká celoroční sportovně branná hra Plamen. Hra Plamen prošla za dobu svého trvání celou řadou změn. Od svého založení plnila a plní dodnes svou funkci jednak tím, že motivuje děti k získání odborných dovedností v požárně-technických disciplínách, ale též tím, že se soutěží v celoroční všestranné činnosti kolektivu. Koncem roku 1989 došlo ke změně politického systému v Československu. V polovině roku 1990 zasedalo v Jesenici u Prahy plénum ÚT SPO ČSR rozšířené o delegáty z okresů a projednalo nový název organizace a další úkoly. Závody 2011 strana 19

20 Základní organizace se změnila na Sbor dobrovolných hasičů a Svaz požární ochrany dostala nový název- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Základní organizace jsou zřizovateli kolektivu mladých hasičů. V roce dochází k úbytku kolektivů a členů z různého důvodu. V roce 1995 se konala konference mládeže, na které se dohodl další postup v činnosti práce s mládeží zejména v oblasti odborné přípravy vedoucích, úpravy směrnic pro činnost dětí a mládeže, úpravy věkových kategorií v soutěžích. Foto: autorka Výlet do Prahy 2011 Dětský den 2012 strana 20

21 7. Svatý Florián Svatý Florián je katolický svatý. Je první rakouský mučedník a svatý. Svatý Florián je považován za patrona všech profesí, které souvisejí s ohněm jako např.: hasiči, kominíci hrnčíři a pekaři. Je představován v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící požár. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Katolická církev si jeho památku připomíná 4.květma. Medaile sv. Floriána: - uděluje se členům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně zaslouží o rozvoj dobrovolného hasičstva, a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za zásluhy, k ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva - uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS - na návrh SDH (okrsku,osh,ksh) po vyjádření OSH je uděluje výkonný výbor KSH - medaile se neuděluje opětovně - lze jí udělit in memoriam - medaile nahrazuje Odznak sv. Floriána Řád sv. Floriána - výběrové vyznamenání, které se uděluje členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za mimořádné zásluhy - uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS - na návrh SDH(okrsku,OSH a KSH) po vyjádření OSH jej uděluje výkonný výbor SH ČMS - řád se neuděluje opětovně - lze jej udělit in memoriam strana 21

22 8. SDH Košík I. Historie Sbor dobrovolných hasičů byl založen Jeden ze zakládajících členů byl Václav Lemberk, který byl několik let velitelem a čestný člen sboru. Do sboru se přihlásilo 28 členů a 6 členů přispívalo. Začátky byly docela těžké. V roce 1897 udeřil blesk do knížecího zámku v Rožďalovicích, zapálil celé levé křídlo. Při požáru pomáhal i košický sbor a za zúčastnění a za záchranu šlechtična Lobkovicová věnovala finanční dar. Za který si sbor zakoupil ruční, moderní stříkačku, silnějšího výkonu od firmy Smejkal. Tento provozuschopný stroj je do současné doby umístěn v hasičské zbrojnici. Jak léta ubíhala tak staří členové odcházeli a přicházeli mladí lidé. Jako další velitel byl synovec Václava Lemberk mladý učitel Josef Lemberk. V roce 1913 byl pro hasičský sbor ve znamení likvidování požáru v obci. Do 1. světové války byl, odvolám i velitel Josef Lemberk, který se už po válce nevrátil i další členové, kteří byly ve válce se nevrátily. V roce 1923 bylo založeno družstvo žen., které mělo 14 členek. Později se v roce 1935 rozpadlo. V roce 1927 zemřel velitel František Rybín. Po něm byl zvolen Václav Kutmon. V roce 1927 byla postavena hasičská zbrojnice. V roce 2009 bylo založeno první družstvo mladých hasičů. Vedoucí mladých hasičů je Martina Nováková st. oslavy 125. výročí strana 22 Průvod 2012

23 II. Významné osobnosti Nejznámějším hasičem je pan Ladislav Čejka. Narozen v Košíku V roce 1924 vstoupil do hasičského sboru. Za svoji obětavou práci v hasičském sboru byl vyznamenán- Titulem Zasloužilého hasiče. U příležitosti jeho 100 let obdržel nejvyšší hasičské vyznamenání Řad svatého Floriána. Stal se tak nejdéle sloužícím a zároveň nejstarším členem dobrovolných hasičů Čech a Moravy. Byl dobrovolný hasič dlouhých 80 let. Zemřel a tím se dožil neuvěřitelných 102 let. závody Bošín roku 1968 III. Rozhovor s velitelem SDH Janem Buryanem 1. Jak dlouho jsi členem hasičského sboru? Členem hasičského sboru jsem už 15 let. 2. Jak dlouho zastáváš funkci velitele? Velitelskou funkci zastávám už 5 let. 3. Jaké máš povinnosti jako velitel sboru? Velitel má povinnosti řídit požární jednotky. 4. Kolik členů má, náš hasičský sbor? Náš sbor má 35 členů. vpravo dole velitel Jan Buryan strana 23

24 9. Akce a zásahy SDH Košík Akce Naši hasiči každoročně pořádají výroční schůzi sboru na zhodnocení celoroční činnosti, hasičský ples s bohatou tombolou, tradiční pálení čarodějnic pro malé i velké a dvoudenní zájezd po památkách a zajímavostech České republiky. SDH Košík spolu s obecním úřadem pořádají Hasičskou slavnost s lampionovým průvodem k pomníkům padlých ve 2. světové válce. Hasiči spolu se sportovci pořádají dětský den. Den je určený pro malé i velké. Je zde pro děti je připravená bohatá odměna, moře pěny a skákací hrad. Pro dospělé něco k zakousnutí. Hasiči se každoročně zúčastňují závodů v našem okrsku. Jednou ročně pořádají sběr železného šrotu. Hasiči pořádají brigády úklid obce nebo ohledně hasičské zbrojnice. V minulem roce se pořádalo výročí k založení našeho sboru. Je to už 125 let. Hasičský průvod oslava 125 let Foto: autorka strana 24

25 Zásahy Sbor dobrovolných hasičů Košík zasahuje při povodních, záchrana pohřešované osoby, dopravní nehody, požár auta nebo požárů obecně. Naši muži jsou v jednotce JPO5. Zásahová jednotka se skládá z 10 členů. Foto: autorka Oslava 125. let strana 25

26 10. Já a sbor dobrovolných hasičů Košík Jmenuju se Martina Nováková a jsem členkou dobrovolných hasičů Košík. Členkou jsem se stala v roce Můj tým se skládal ze samých kluků jenom já jsem byla jediná holka. V prvním týmu jsem byla s mým bratrem Tadeášem, Jirkou Provazníkem, Petrem Buryanem, Martinem Buryanem, Pavlem Buryanem a Vojtou Vargem. Naše první ukázka požárního útoku byla na dětský den s hasiči. Velitelem našeho družstva jsem se stala já a tuto funkci zastávám již 5 let. Nový rok to 2011 jsme začali výroční schůzí. Nějaké ty tréninky a nábor nový členů. Ze sedmi dětí nás teď bylo deset. Do našeho družstva jsme přivítali čtyři nové členy. Byly to Michaela Blechová, Václav Hofman, Ondřej Kutmon a Antonín Hofman ale rozloučili jsme se s naším kamarádem Vojtou. Na seznamovací výlet nás hasiči vzali do dinoparku v Praze a do leteckého muzea. Rok uběhl jako voda a my jsme dostali nového trenéra. Byla to moje mamka Martina Nováková. Mamka nás už trénuje 3 roky. Již jsem absolvovala školení vedoucích mladých hasičů v Přibyslavi. Do budoucna převezmu funkci trenéra a vedoucího po mamce. Foto: autorka Závody 2010 Průvod 2012 strana 26

27 11. Závěr Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Iloně Sedláčkové, která mi pomáhala. Dozvěděla jsem se mnoho nových zajímavých informací z historie dobrovolných hasičů. Tyto informace bych ráda předala další generaci mladých hasičů a pokračovala dále v tradici u nás v Košíku. Conclusion Finally,I would like to thank the teacher who helpe me a lot. I learned a lot of new and interesting information on the history of volunteer firefighters. This information I would like to pass next generation of young firefighters and continued the tradition with us in Basket. 12. Poděkování Ráda bych za spolupráci poděkovala celému hasičskému sboru v Košíku, který mi dodával informace o našem sboru dále paní Blance Buryanové, která mi společně s OSH ČMS Nymburk pomohla s historií a současností dobrovolných hasičů, ale především celé mé rodině za podporu hlavně své mamince. strana 27

28 13. Zdroje Kolektiv autorů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Učební texty pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů. Vydání 1. Nové Město nad Metují, 2008 Mjr. KRAKOVSKÝ, Jaroslav. Příručka velitele 2. Nové Město nad Metují: 2005 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Směrnice pro celoroční činnost kolektivů mladých hasičů. Praha: 2004 POŽAR, Jiří a kolektiv. Průvodce plněním odznaků odborností. Vydalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska: 2011 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soubor předpisů sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Praha 2: 2007 STANĚK, Jan. Stručný přehled faktů, dokumentů a událostí ve vztahu k historii požární techniky v Českých zemích: 2003 ČEJKA, Ladislav. 100 let požární ochrany v Košíku. Základní organizace SPO Košík: 1987 Vlastní archív strana 28

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS. HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS. HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení 1 z 12 Soubor předpisů SH ČMS I/4-2010 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) plní specifické úkoly ve smyslu stanov a zákonů, proto podle čl. 13, odst.2,

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY

SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Soubor předpisů SH ČMS - 1/17-201107 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE HASIČSKÝCH SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍ PRO MUŽE A ŽENY Schváleno VV SH ČMS dne 162. 610. 2011 07 s okamžitou s účinností od

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Soubor předpisů SH ČMS I/5 2015 V souladu s ustanovením čl. 100 odst. 1 písm. a) a článku 101 stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vydává výkonný výbor SH ČMS

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce

DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce DOLINEČKA Mezi skupiny, které se starají o dodržování lidových tradic a zvyků patří také dětský folklórní soubor Dolinečka. Byl založen již v roce 1955 učitelkou Ludmilou Stuchlíkovou při Základní škole

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a dalších

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ

NÁRODNÍ SPOLEČNOST ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Sedmá kapitola ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ PREZENTACE 7.0. Cíl prezentace Seznámit se s historií a současnými aktivitami národní společnosti Českého červeného kříže. 2 PREZENTACE 7.2. Prezentace Činnost Červeného

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi

BŘEZEN 2012. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků 94. LASKAVÝ VEČER S KARLEM IV. 1. městský ples je úspěšně za námi BŘEZEN 2012 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 26. listopadu 2011 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více