Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení"

Transkript

1 Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení Anne MORISSEAU Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

2 Metodika Finanční nedostupnost bydlení» Definována jako nepřiměřenost mezi příjmem domácnosti a celkovými výdaji na bydlení. Výdaje na bydlení = nájem + náklady na bydlení pro nájemníky nebo měsíční splátka úvěru + náklady na bydlení pro domácnost, která vstupuje do vlastnictví. Volba mezi nájmem a vlastnictvím» Budeme měřit (odhadovat) finanční nedostupnost nájemního bydlení pro vybrané typy domácností domácnosti, protože předpokládáme, že vstup do vlastnictví je finančně náročnější než setrvání v nájemním bydlení.» Lze srovnávat rovněž finanční náklady nájemního a vlastnického bydlení pro určité konkrétní typy domácností (náklady vlastnického bydlení mohou být za určitých okolností nižší než náklady nájemního bydlení).

3 Metodika Privilegovaný nebo neprivilegovaný sektor nájemního bydlení?» Budeme měřit finanční (ne)dostupnost bydlení v neprivilegovaném sektoru, protože nájmy v privilegovaném sektoru se v budoucnu v důsledku deregulace přiblíží nájmům v neprivilegovaném sektoru. Dále je třeba vzít v úvahu, že určitá část domácností s nízkými příjmy žije v neprivilegovaném sektoru a nemají/ neměli šanci přestěhovat se do privilegovaného sektoru (byty v tomto sektoru se neuvolňují). Zohlednění nadspotřeby bydlení?» Podle metodiky obsažené v návrhu projektu byl každé domácnosti normativně přiřazen byt, jehož velikost odpovídá (je ve souladu) s počtem členů domácnosti. Nadspotřeba domácností tudíž není uvažována. Předpokládáme, že domácnosti nadspotřebovávající bydlení, pro něž by se jejich bydlení stalo finančně nedostupným, by se v realitě snažily odstěhovat do menších bytů. Otázkou by mělo být, zda struktura lokálního bytového fondu umožňuje, aby se domácnosti přestěhovaly do menších bytů (jestli existuje dostatečná nabídka malých bytů, tj. otázka fyzické dostupnosti).

4 Jak měřit finanční (ne)dostupnost? Existují různé přístupy k měření finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení. Zatím uvažujeme pouze domácnosti nájemního sektoru. Míra zatížení» Předpokládejme, že v ČR jsou domácnosti s mírou zatížení vyšší než 25 % ohroženy finanční nedostupností bydlení. Uveďme některé konkrétní příklady domácností s mírou zatížení vyšší než 25 %: V případě pražské domácnosti tvořené 2 dospělými osobami s měsíčním čistým příjmem Kč, která platí nájem 8 27 Kč (rok 25), činí míra zatížení 35 % (tj. více než zvolená hranice únosnosti ve výši 25 %). I přes relativně vysokou míru zatížení po zaplacení nájmu této domácnosti zbývá ještě Kč (reziduální příjem) na ostatní náklady (kromě bydlení). Uvažujeme náklady na výživu ve výši odpovídající příslušné části životního minima. V případě domácnosti žijící na Vysočině s příjmem ve výši Kč, která platí nájem 4 77 Kč, činí míra zatížení 27 % (tj. více než zvolená hranice únosnosti ve výši 25 %). I přes relativně vysokou míru zatížení této domácnosti po zaplacení nájmu zbývá Kč, přitom částka nákladů na výživu (část životního minima) činí 8 27 Kč.

5 Míra zatížení - příklady 2 osoby KZAM 5, v Praze, byt 2+1, rok 25 2 dospělí KZAM děti, na Vysočině, byt 4+1, rok 2 Měsíční příjem Kč Nájem 827 Kč Měsíční příjem Kč Nájem 4 77 Kč Reziduální příjem 15 16Kč Náklady na výživu 4 72Kč Reziduální příjem Kč Náklady na výživu 8 27 Kč Míra zatížení 35 % Míra zatížení 27 %

6 Jak měřit finanční (ne)dostupnost? - pokračování Nelze tedy říci, že výše uvedené domácnosti jsou ohroženy finanční nedostupností bydlení. Z výše uvedeného vyplývá, že míra zatížení není postačujícím ukazatelem pro identifikaci domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením z důvodu finanční nedostupnosti bydlení.

7 Jak měřit finanční (ne)dostupnost? - pokračování Reziduální příjem» Jedná se o částku disponibilního příjmu, která domácnosti zůstane po úhradě výdajů na bydlení. Jinými slovy, výši reziduálního příjmu získáme tak, že od čistého měsíčního příjmu domácnosti odečteme výši nájemného (v neprivilegovaném sektoru) a přičteme částku příspěvku na bydlení (pokud na něj domácnost má nárok). Jestliže reziduální příjem je nižší než částka nákladů na výživu zahrnutá v životním minimu, předpokládáme, že domácnost je ohrožena finanční nedostupností bydlení, resp. jedná se o domácnost potenciálně ohroženou sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti stávajícího bydlení. Výše uvedené skutečnosti lze demonstrovat na konkrétních příkladech

8 Reziduální příjem - příklady 1 dospělý + 1 dítě, KZAM 5-6, Praha, byt 2+1, rok 23 Čistý měsíční příjem + příspěvek na bydleni + sociální dávky Kč Nájem Kč 2dospělí + 1 dítě, oba nezaměstnaní, Středočeský kraj, byt 3+1, rok 23 Měsíční příjem + příspěvek na bydleni + sociální dávky 9 41 Kč Nájem Kč Reziduální příjem Kč Náklady na výživu 4 21 Kč Reziduální příjem Kč Náklady na výživu 6 53 Kč Podíl reziduálního přijmu k nákladům na výživu,6 Podíl reziduálního přijmu k nákladům na výživu,6

9 ZAVĚR Pro účely identifikace domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení jsme se rozhodli využít druhou metodu založenou na výpočtu reziduálního příjmu, protože lépe odráží skutečné finanční potíže domácností.

10 A typy ohrožených domácností

11 A - 1) Ohrožené domácnosti mezi roky 2 a 26 v jednotlivých krajích ČR počet typ domácnost Vyvoj počet typ ohrožených domácností Pruměr bez Prahu PRAHA PRAHA Pruměr bez Prahu GRAF 1 GRAF 2 Potvrdilo se, že Praha se liší od ostatních krajů z hlediska počtu ohrožených domácností. Počet kategorií ohrožených domácností klesal mezi 2 a 26 ve všech krajích, V Praze se snížil z 22 na 14 kategorií, v jiných krajích z 16 na 1 kategorií. V letech 23 a 24 se však počet kategorií ohrožených domácností zvýšil, výrazněji v Praze. Počet typů ohrožených domácností Vývoj počtu typů ohrožených domácností v jednotlivých krájích PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Z druhého grafu je patrné, že Jihomoravský kraj se také výrazně liší od ostatních krajů z hlediska počtu kategorií ohrožených domácností (podobně jako v Praze vyšší počet). Odchylka mezi kraji v počtu kategorií ohrožených domácností se v roce 26 snížila. Všechny kraje zaznamenaly stagnaci nebo růst počtu kategorie ohrožených domácností v letech 23 a/nebo 24.

12 A - 1) Ohrožené domácnosti mezi roky 2 a 26 v jednotlivých krajích ČR PRAHA - Typy ohrožených domácností v jednotlivých letech 2 osoby + 2 dětí KZAM rodičovska KZAM 3 + rodíčovska KZAM nezaměstnaný 2 KZAM 9 2 KZAM 5-6 nezam + rodičovska 2 nezaměstnaný 2 osoby + 1 dítě KZAM rodičovska KZAM nezaměstnaný 2 KZAM 9 nezam + rodičovska 2 nezaměstnaný 1 osoba + 1 dítě KZAM 9 KZAM 7-8 KZAM 5-6 KZAM 4 rodíčovska nezaměstnaný 2 osoby KZAM nezaměstnaný duchodec + nezaměstnaný 2 nezaměstnaný 2 duchodcu 1 osoba KZAM 9 nezaměstnaný duchodce Detailní pohled na 3 vybrané kraje: Prahu, Jihomoravský a Ústecký kraj. Ústecky kraj je krajem s nejmenším počtem kategorií ohrožených domácností. -Kategorie domácností ohrožené ve všech krajích: dávky a důchodci. -Kategorie domácností ohrožené v kraji s nejvyšším počtem ohrožených domácností: domácnosti s jednou ekonomicky aktivní osobou a druhou osobou na mateřské nebo nezaměstnanou, s dětmi nebo bez dětí. Dále domácnosti se dvěma ekonomicky aktivními osobami například 2 KZAM 9 a 2 děti. Domácnosti samoživitelů (jedna osoba a dítě) jsou častěji zastoupeny v Praze a Jihomoravském kraji. V Jihomoravském kraji jsou mezi ohroženými domácnostmi častěji zastoupeny domácnosti se dvěma dětmi. JIHO MORAVSKY KRAJ - Typy ohrožených domácností v jednotlivých letech 1 osoba + 1 dítě 1 osoba ÚSTECKÝ KRAJ - Typy ohroženych domácností v jednotlivých letech 2 osoby + 2 dětí KZAM nezaměst nezaměst + rodičovska 2 nezaměstnaný 2 osoby + 1 dítě nezaměst + rodičovska 2 nezaměstnaný rodíčovska nezaměstnaný 2 osoby duchodce + nezaměst 2 nezaměstnaný nezaměstnaný 2 osoby + 2 dětí 2 osoby + 1 dítě 1 osoba + 1 dítě 2 osoby 1 osoba KZAM rodičovska KZAM 3 + rodičovska KZAM nezam 2 KZAM 9 2 KZAM 5-6 nezaměs + rodičovska 2 nezaměstnaný KZAM rodičovska KZAM nezaměst nezaměs + rodičovska 2 nezaměstnaný KZAM 9 KZAM 5-6 KZAM 4 rodičovska nezaměstnaný KZAM nezaměst duchodce + nezaměst 2 nezaměstnaný nezaměstnaný duchodce

13 A - 2) Míra ohrožení domácností v roce 23 1,2 Míra ohrožení domácností v 23 - PRAHA duchodce KZAM 9 KZAM nezaměstnaný KZAM 5-6 KZAM nezaměstnaný KZAM rodičovska 2 KZAM 9 2 KZAM 5-6 KZAM rodičovska KZAM 9 KZAM nezaměstnaný 2 duchodcu KZAM 3 + rodičovska 2 KZAM 9 KZAM 4 KZAM 7-8 nezaměstnaný mat rodičovska nezaměstnaný 2 nezaměstnaný nezam + rodičovska 2 nezaměstnaný nezam + rodičovska duchodce + nezaměstnaný 2 nezaměstnaný -,2 -,4 -,6 -,8-1 1,8,6,4,2 Pro připomenutí: čím vyšší poměr reziduálního příjmu k ŽM (části), tím nižší míra ohrožení. Pro všechny kraje platí: Nejvíce ohrožené jsou domácnosti závislé na dávkách. Potom domácnosti s jedním ekonomicky aktivním členem a druhou osobou nezaměstnanou nebo na mateřské. Naopak nejméně ohrožené jsou domácnosti, kde jsou 2 ekonomicky aktivní osoby. Z grafu je zřejmé, že mezi nejvíce ohrožené domácnosti patří i dvě kategorie domácností samoživitele (neúplné rodiny). Domácností s reziduálními příjmy těsně pod úrovni 1,5 násobku nákladů na výživu (tj. nacházejí se těsně pod hranicí ohrožení) je relativně málo. Poměr residualního přijmu (zbytkového příjmu / 1,5 náklady na výživu) 1 osoba 1+1 ditě 1+1 ditě 2 osoby 2+1 ditě 2+1 ditě 2+2 dětí 2 osoby 2+2 dětí 1 osoba 1+1 ditě 2+2 dětí 1+1 ditě 2+1 ditě 2+2 dětí 2+2 dětí 2+2 děti 2+1 ditě 1 osoba 2 osoby 2 osoby 2+2 dětí 2+1 ditě 1+1 ditě 1+1 ditě,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Míra ohrožení domácností v 23 - PRŮMĚR bez Prahy a Jihomoravského kraje Praha Míra ohrožení finanční nedostupností bydlení je u domácností závislých na dávkách natolik vysoká, že dosahují dokonce záporného poměru reziduálního příjmu (tj. příjem po odpočtu nákladů na bydlení je záporný). Další kategorie domácností měly k dispozici jen velmi nízký reziduální příjem, zejména kategorie KZAM 9 nebo KZAM 5-6 s jedním dítětem nebo jednočlenné domácnosti důchodců. Poměr residualního přijmu (Zbytkového příjmu /1,5 náklady na výživu) 2 nezaměstnany + 2 dětí KZAM d ítě nezaměstnany nezaměstnany a rodičov + 2 dětí 2 nezaměstnany rodičovska + 1 dítě KZAM 7-8 a rodič + 2 dětí KZAM 7-8 a nezaměst + 1 dítě duchodce a nezaměstnany 2 nezaměstn + 1 dítě nezaměstnany + 1 ditě nezaměstnany a rodič + 1 ditě KZAM 7-8 a nezaměst + 2 dětí KZAM dítě 2 KZAM dětí

14 A - 2) Míra ohrožení domácností v roce 23 Míra ohrožení domácností v 23 - JIHOMORAVSKÝ KRAJ 1,2 1,8,6,4,2 nezaměstnany rodičovska + 1 dítě nezaměstnany + 1 dítě 2 nezaměstnany nezaměst a rodič + 1 dítě nezaměst a rodič+ 2 dětí 2 nezaměstnany + 1 dítě 2 nezaměstnany + 2 dětí duchod a nezaměst KZAM 7-8 a nezaměst + 1 dítě KZAM dítě KZAM 7-8 a nezaměst + 1 dítě KZAM 7-8 a rodičov + 2 dětí KZAM dítě duchodce 2 KZAM dětí KZAM 3 a rodičov + 2 dětí Poměr residualního přijm u (Zbytkového příjm u /1,5 náklady na výživu) KZAM 7-8 a rodičov + 2 dětí KZAM 7-8 a nezaměst

15 A - 3) Srovnaní finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení pro ohrožené domácnosti 1 osoba KZAM dítě Byt Srovnaní míry zatížení Rozdíl mezi průměrnou mírou zatížení splátkou úvěru a mírou zatížení deregulovaným nájemným LI UL KV PZ JC STC PRA ZL OL JM VYS PA HK 2 26 MS Míra zatížení v neprivilegovaném najemním sektoru je nižší než míra zatížení měsíční splátkou úvěru Míra zatížení měsíční splátkou uvěru je nížší než míra zatížení v neprivilegovaném najemním sektoru V grafech je porovnávána míra zatížení tržním nájemným s mírou zatížení splátkou úvěrů na pořízení vlastního bytu pro 3 vybrané kategorie ohrožených domácností. Míra zatížení splátkou úvěrů na pořízení vlastního bydlení byla nižší než míra zatížení tržním nájemným v Ústeckém kraji a Moravskoslezském kraji v roce 2 a v roce 26, v Libereckém kraji jen v roce 2, a to pro každou uvedenou kategorii. 1 osoba KZAM 7-8 a 1 osoba na mateřské + 1 dítě Byt Srovnaní míry zatížení Rozdíl mezi průměrnou mírou zatížení splátkou úvěru a mírou zatížení deregulovaným nájemným PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 2-26 Srovnaní míry zatížení Rozdíl mezi průměrnou mírou zatížení splátkou úvěru a mírou zatížení deregulovaným nájemným Míra zatížení v neprivilegovaném najemním sektoru je nižší než míra zatížení měsíční splátkou úvěru Míra zatížení měsíční splátkou uvěru je nížší než míra zatížení v neprivilegovaném najemním sektoru Obecně se pro každou kategorii rozdíl mezi mírou zatížení tržním nájemným a splátkou úvěru na pořízení vlastního bytu mezi roky 2 a 26 prohloubil. V roce 26 se míra zatížení splátkou úvěru zvýšila oproti míře zatížení tržním nájemným ve všech krajích kromě Jihomoravského (a do určité míry také Karlovarského - byt 2+1, kraje Vysočina byt 2+1 a byt 3+1 a Jihočeského kraje byt 2+1 a byt 3+1). 1 osoba KZAM 7-8 a 1 osoba nezaměstnaný + 2 dětí Byt PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL Míra zatížení v neprivilegovaném najemním sektoru je nižší než míra zatížení měsíční splátkou úvěru Schůzka Míra zatížení měsíční řešitelů splátkou projektu, Hnanice, uvěru je nížší než míra zatížení v neprivilegovaném najemním sektoru ZL MS

16 B - Počet ohrožených domácností

17 B 1) Podíl ohrožených domácností a vývoj v čase % ohrožených domácností Vyvoj podíl ohrožených domácností na celkovém úhrnu domácností vybraných v šetření domácností Počet typů ohrožených domácností Vývoj počtu typů ohrožených domácností v jednotlivých krájích PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Podíl ohrožených domácností se začal zvyšovat už v roce 22 a rostl do roku 24, zatímco počet kategorií ohrožených domácností rostl až od roku 23. Zastoupení jednotlivých kategorií domácností na celkové populaci (resp. námi vybraného vzorku populace) se mezi roky 2 a 26 neměnilo (z metodologických důvodů). Vývoj podílu ohrožených domácností proto závisel pouze na vývoji počtu kategorií ohrožených domácností v jednotlivých letech a jejich zastoupení na celé populaci. Proč v roce 22 počet kategorií ohrožených domácností nerostl, ale rostl podíl ohrožených domácností? Protože v roce 22 spadla do kategorie ohrožených domácností v Jihomoravském kraji kategorie jednočlenných domácností důchodců, zatímco jiné dvě kategorie domácností ohrožené v roce 2 ze skupiny ohrožených domácností v roce 22 vypadly. Váha (zastoupení) kategorie jednočlenných důchodcovských domácností je přitom větší ( domácností) v porovnání s vahou 2 kategorií domácností, které v roce 22 přestaly být ohrožené.

18 B -2) Vývoj podílu různých typů ohrožených domácností z celkového úhrnu ohrožených domácností Podíl ohroženych domácností z celkového úhrnu domácností v jednotlivych krajich a jejjich distribuce podle kategorie zaměstnání v roce 23 5 KZAM KZAM Činny a davky Duchodci Davky PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Podíl ohrožených domácností z celkového úhrnu domácností v jednotlivých krajích a jejich distribuce podle kategorie zaměstnání v 26 KZAM KZAM Činny a dávky Duchodci Davky PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS V grafech porovnáváme rok 23, kdy byl počet ohrožených domácností nejvyšší a rok 26, kdy byl počet ohrožených domácností naopak nejnižší. Srovnaní krajů dle podílu ohrožení domácností. Praha a Jihomoravský kraj se lišily od ostatních krajů ČR tím, že v letech 23 a 26 vykazovaly čtyři- až pětkrát vyšší podíl ohrožených domácností. V roce 26 byl podíl ohrožených domácností v Jihomoravském kraji dokonce ještě vyšší než v Praze. V roce 26 se rozdíly v podílu ohrožených domácností mezi kraji prohloubily, například mezi Jihočeským a Moravskoslezským krajem nebo Ústeckým krajem. Vývoj distribuce podle kategorie zaměstnaní Váha (zastoupení) ohrožených domácností žijících na dávkách rostla mezi roky 23 a 26, zatímco podíl ohrožených domácností se snižoval. V roce 26 (na rozdíl od roku 23) již mezi ohroženými domácnostmi ve většině krajů nejsou zastoupeny kategorie domácností dvou ekonomicky aktivních osob a v některých krajích také domácnosti s jednou ekonomicky aktivní osobou. Zastoupení důchodců mezi ohroženými domácnostmi bylo přibližně stejné v roce 2 i v roce 26 kromě Prahy, kde se zastoupení důchodců v kategorii ohrožených domácností v roce 26 snížilo.

19 B -2) Vývoj podílu různých typů ohrožených domácností z celkového úhrnu ohrožených domácností Podíl ohrožených domácností z celkového úhrnu domácností v jednotlivých krajích a jejich distribuce podle počtu členů domácnosti v 23 Podíl ohrožených domácností z celkového úhrnu domácností v jednotlivých krajích a jejich distribuce podle počtu členů domácnosti v osoby + 2 děti osoby + 1 dítě 1 osoba + 1 dítě 2 osoby 1 osoba osoby + 2 děti 2 osoby + 1 dítě 1 osoba + 1 dítě 2 osoby 1 osoba OL PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Vývoj podílu ohrožených domácností v jednotlivých krajích podle počtu členů domácnosti Obecně se v roce 26 mezi ohroženými domácnostmi zvýšilo zastoupení domácností s jednou osobou a domácností jedné osoby s dítětem rostl (samoživitelů, neúplných rodin), zatímco podíl ohrožených domácností se celkově snížil (jednočlenné domácnosti tvoří hlavně domácnosti důchodců). Zastoupení domácností se dvěma dětmi se na celkovém počtu ohrožených domácností se naopak snížilo. Praha a Jihomoravský kraj se lišily v roce 23 i v roce 26 co se týče zastoupení jednočlenných domácností na celkovém počtu ohrožených domácností. Praha se od ostatních krajů liší rovněž vyšším podílem dvoučlenných bezdětných domácností na celkovém počtu ohrožených domácností.

20 B 3) Srovnání podílu ohrožených domácností v privilegovaném a neprivilegovaném sektoru v ČR v roce 26 SROVNANÍ PODÍLU OHROŽENÝCH DOMÁCNOSTÍ V PRIVILEGOVANÉM A V NEPRIVILEGOVANÉM SEKTORU V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH V ROCE 26 V roce 26 v žádném kraji nepřesáhl podíl ohrožených domácností v privilegovaném sektoru 3 %. Podíl ohrožených domácností v % z celkového úhrnu domácností v krajích PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Regulovaný nájem Deregulovaný nájem Podíl ohrožených domácností v roce 26 v neprivilegovaném sektoru byl minimálně dvakrát vyšší než v privilegovaném sektoru ve stejném roce. Odchylka (rozdíl mezi podílem ohrožených domácností v neprivilegovaném a privilegovaném sektoru) byla daleko větší v Jihomoravském kraji a v Praze a do určité míry také v Moravskoslezském kraji a v Olomouckém kraji.

21 C - Regionální disparity

22 C 1) Regionální disparity v typech ohrožených domácností KZAM 7-8 a nezam + 2 děti nezam a rodič + 2 děti Zastoupení typů ohrožených domácností v jednotlivých regionech ČR v roce 26 2 nezam + 2 děti KZAM 7-8 a nezam+ dítě nezam a rodič + dítě 2 nezaměst + dítě KZAM 9 + dítě KZAM dítě rodičovska + dítě nezaměstnaný + dítě duchodce a nezam 2 nezaměstnaný nezaměstnaný důchodce Je zřejmé, že v roce 26 se pouze Pražský a Jihomoravský kraj liší od ostatních krajů vpočtu typů ohrožených domácností. Domácnosti plně závislé na sociálních dávkách jsou ohroženy ve všech krajích. Na rozdíl od domácností kvalifikovaného dělníka a nezaměstnaného se dvěma dětmi, které jsou ohroženy ve většině krajů, jsou ostatní domácnosti zaměstnanců ohroženy pouze v Praze a v Jihomoravském kraji. PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS

23 C 2) Disparity mezi kraji v míře ohrožení jednotlivých domácností a vývoj v čase Poměr residualního přijmú (zbytkového příjmu/1,5 naklady na výživu) 1,2 1,8,6,4,2 -,2 -,4 -,6 -,8-1 směrodatna odchylka (zbytkového příjmu/1,5 naklady na výživu) Disparity mezi kraje v míře ohrožení vybraných typů ohrožených domácností v roce 23 PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Disparity mezi kraje v míře ohrožení vybraných typů ohrožených domácností v roce 23,5,45,4,35,3,25,2,15,1,5 starobní duchodce nezaměstnaný KZAM 7-8 a nezaměstnaný + dítě 2 KZAM dětí KZAM 7-8 a nezaměstnaný + 2 dětí Duchodce Nezaměstnaný KZAM 7-8 a nezaměstnaný + 1 dítě 2 nezaměstnaný + 2 děti KZAM 7-8 a nezaměstnaný + 2 děti Pro připomenutí: čím vyšší poměr reziduálního příjmu k ŽM (části), tím nižší míra ohrožení. Mezi kraje, kde je obecně míra ohrožení (poměr reziduálního příjmu) nižší patřily: Moravskoslezský a Ústecký kraj. Kraj, kde byla (je) míra ohrožení naopak vyšší: Praha. U některých vybraných typů ohrožených domácností, se míra ohrožení mezi kraji výrazně nelišila. Jedná se například o domácnosti KZAM 7-8 a nezaměstnaných s 1 nebo se 2 dětmi. Naopak příkladem ohrožených domácností s velmi proměnlivou mírou ohrožení mezi kraji jsou jednočlenné domácnosti nezaměstnaných a jednočlenné důchodců.

24 C 2) Disparity mezi kraji v míře ohrožení jednotlivých domácností a vývoj v čase Vývoj míry ohrožení domácností starobni duchodce v jednotlivých krajich Vývoj míry ohrožení domácností KZAM 7-8 a nezaměstnany + 1 dítě v jednotlivých krajích Poměr residualního přijmu 1,2 1,8,6,4,2 Středo Česky Jiho Moravsky Praha Poměr residualni přijem 1,2 1,8,6,4,2 STC JC PZ VYS MS ZL LI OL KV HK PA PRA JM PRA STC JC PZ KV LI HK PA VYS JM OL ZL MS Vývoj míra ohrožení domacností 2 KZAM děti v jednotlivých krajích Vývoj míry ohrožení domácností 2 nezaměstnany v jednotlivých krajích Poměr residualního přijmu 1,2 1,8,6,4,2 JC LI STC VYS OL HK PZ KZ PA ZL JM PRA PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Poměr residualního přijmu,8,6,4,2 -,2 -,4 UL STC JM PRA PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS

25 C 2) Disparity mezi kraji v míře ohrožení jednotlivých domácností a vývoj v čase Pro připomenutí: čím vyšší poměr reziduálního příjmu k ŽM (části), tím nižší míra ohrožení. Pro čtyři vybrané typy domácností (viz předchozí grafy) se Praha liší v porovnání s ostatními kraji nejvyšší mírou ohrožení a Ústecký kraj naopak nejnižší mírou ohrožení. Rozdíly v míře ohrožení (poměru reziduálního příjmu) jsou větší u domácností důchodců a nezaměstnaných než u domácností ekonomicky aktivních osob. Vývoj» Míra ohrožení se mezi roky 2 a 26 snižovala pro domácnosti ekonomicky aktivních osob a stagnovala nebo mírně rostla pro domácnosti tvořené dvěma nezaměstnanými a důchodci.» Ve všech krajích se míra ohrožení v letech 23 a 24 zvýšila, nejvýrazněji přitom v Praze.

26 C 3) Disparity mezi kraji v podílu ohrožených domácností Vývoj podílu ohrožených domácností z celkového úhrnu domácností v jednotlivých krajích PRA STC UL JC JM PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Praha a Jihomoravský kraj vykazovaly v průběhu sledovaného období třikrát až čtyřikrát vyšší podíl ohrožených domácností v porovnání s ostatními kraji. V roce 26 byl dokonce podíl ohrožených domácností v Jihomoravském kraji vyšší než podíl ohrožených domácností v Praze. Středočeský kraj vykázal v roce 24 čtyřikrát vyšší podíl ohrožených domácností (viz prudký nárůst v grafu) v porovnání s ostatními kraji, protože mezi ohrožené domácnosti v tomto roce spadly i jednočlenné domácnosti důchodců, jejichž zastoupení na celkové populaci (námi vybraných domácností) je velmi významné. Obecně lze říci, že rozdíly mezi kraji v podílu ohrožených domácností jsou z převážné části závislé právě na přítomnosti kategorie domácností důchodců (tj. zda tato kategorie domácností patří mezi ohrožené nebo nikoliv). Pro Ústecký kraj je charakteristické, že ve skupině ohrožených domácností jsou významně zastoupeni nezaměstnaní (domácnosti nezaměstnaných). Podíl ohrožených domácností v Praze na celkové populaci námi vybraných domácností přesahoval 25 % v roce 23 i v roce 24.

27 C 4) Disparity v zastoupení jednotlivých typů ohrožených domácností na celkovém úhrnu ohrožených domácností 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Distribuce (zastoupení) ohrožených domácností podle počtu členů na celkovém počtu ohrožených domácností ohroženi v jednotlivých krajích v roce 23 (najemníci neprivilegovaný sektor) PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Distribuce (zastoupení) ohrožených domácností podle počtu členů na celkovém na celkovém počtu ohrožených domácností ohroženi v jednotlivých krajích v roce 26 (najemníci neprivilegovaný sektor) PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 2 osoby + 2 děti 2 osoby + 1 dítě 1 osoba + 1 dítě 2 osoby 1 osoba 2 osoby + 2 děti 2 osoby+ 1 dítě 1 osoba + 1 dítě 2 osoby 1 osoba Distribuce ohrožených domácností podle počtu členů Praha a Jihomoravský kraj se lišily jak v roce 23, tak v roce 26 z hlediska podílu jednočlenných domácností na celkovém počtu ohrožených domácností. V Praze se mezi ohroženými domácnostmi navíc vyskytoval (v porovnání s ostatními kraji) v roce 23 vysoký podíl dvoučlenných bezdětných domácností, v roce 26 však tato kategorie domácností již mezi ohroženými zastoupena nebyla. V Praze a Jihomoravském kraji bylo v roce 23 zastoupení domácností s dětmi na celkovém počtu ohrožených domácností výrazně nižší než v ostatních kraj a v roce 26 již domácnosti s dětmi mezi ohroženými domácnostmi nebyly zastoupeny prakticky vůbec. Disparity mezi kraji se odehrávaly hlavně v zastoupení jednočlenných domácností a čtyřčlenných domácností (2 dospělí + 2 děti) na celkovém počtu ohrožených domácností. V roce 23 vykazovaly STC, JC, HK, PA, VYS a ZL (kraj, který patří skupiny s nejnižším podílem ohrožených domácností) nižší zastoupení jednočlenných domácností mezi ohroženými domácnostmi v porovnání s ostatními kraji a zároveň vyšší zastoupení domácností se dvěma dospělými a dvěma dětmi. I v roce 26 byla tato disparita zřetelná, ale už méně významná.

28 C 4) Disparity v zastoupení jednotlivých typů ohrožených domácností na celkovém úhrnu ohrožených domácností 1% 8% 6% 4% 2% % 1% 8% 6% 4% 2% % Distribuce (zastoupení) ohrožených domácnosti podle kategorie zaměstnání na celkovém počtu ohrožených domácností v jednotlivých krajích v roce 23 (nájemníci neprivilegovaný sektor) PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS Distribuce (zastoupení) ohrožených domácnosti podle kategorie zaměstnání na celkovém počtu ohrožených domácností v jednotlivých krajích v roce 26 (nájemníci neprivilegovaný sektor) PRA STC JC PZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS KZAM KZAM Činny + Dávky Duchodci Davky KZAM KZAM Činny + davky Duchodci Davky Distribuce ohrožených domácností podle kategorie zaměstnání Praha a Jihomoravský kraj se liší od ostatních krajů vyšším zastoupením domácností důchodců na celkovém počtu ohrožených domácností a naopak nižším zastoupením domácností závislých na sociálních dávkách. V jiných krajích jsou zřetelné disparity zejména v zastoupení domácností závislých na sociálních dávkách na celkovém počtu ohrožených domácností a v zastoupení dvoučlenných domácností tvořených ekonomicky aktivní osobou a osobou závislou na sociálních dávkách v roce 23 a do určité míry také v roce 26. V krajích, kde je nejvyšší zastoupení domácností závislých na sociálních dávkách - zejména Ústecký a Moravskoslezský kraj (kraje, které mají nejnižší počet kategorií ohrožených domácností, ale nejvyšší podíl ohrožených domácností po Praze a Jihomoravském kraji), nejsou mezi ohroženými domácnostmi zastoupeny domácnosti ekonomicky aktivních osob KZAM 7-8, 9 a 5-6.

29 PLÁN A typy ohrožených domácností A - 1) Ohrožené domácnosti mezi roky 2 a 26 v jednotlivých krajích ČR A - 2) Míra ohrožení domácností v roce 23 (?) a 26 A - 3) Srovnaní finanční dostupnosti nájemního a vlastnického bydlení pro ohrožené domácnosti B - Počet domácnosti ohrožení B 1) Podíl ohrožených domácností a vývoj v čase B -2) Vývoj podílu různých typů ohrožených domácností z celkového úhrnu ohrožených domácností B 3) Srovnání podílu ohrožených domácností v privilegovaném a neprivilegovaném sektoru v ČR v roce 26 C - Regionální disparity C 1) Regionální disparity v typech ohrožených domácností C 2) Disparity mezi kraji v míře ohrožení jednotlivých domácností a vývoj v čase C 3) Disparity mezi kraji v podílu ohrožených domácností C 4) Disparity v zastoupení jednotlivých typů ohrožených domácností na celkovém úhrnu ohrožených domácností

Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení

Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení Metodika identifikace domácností potenciálně ohrožených sociálním vyloučením v důsledku nízké finanční dostupnosti bydlení Anne MORISSEAU Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Reziduální

Více

Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení DC001 Cíl: Kvantifikace a deskripce vývoje finanční

Více

Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení z regionálního pohledu

Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení z regionálního pohledu Potenciální finanční nedostupnost nájemního bydlení z regionálního pohledu Martina Mikeszová Jan Sládek Oddělení socioekonomie bydlení, Socioekonomie bydlení Struktura prezentace Výzkumná otázka Měření

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení Martina Mikeszová Jilská 1 110 00 Praha 1 martina.mikeszova@soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí

Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Aktivita A09101: Klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených krizí Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování dopadů hospodářské krize na finanční

Více

Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení ostup výpočtu indikátorů finanční dostupnosti

Více

Souvislosti mezi vývojem finanční dostupnosti bydlení a prostorové mobility populace

Souvislosti mezi vývojem finanční dostupnosti bydlení a prostorové mobility populace Souvislosti mezi vývojem finanční dostupnosti bydlení a prostorové mobility populace Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Definice

Více

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení

Metodika měření finanční dostupnosti bydlení Metodika měření finanční dostupnosti bydlení Martina Mikeszová Indikátory: Míra zatížení podíl výdajů na bydlení na celkových čistých příjmech domácností Price-to-income ratio poměr průměrných (mediánových)

Více

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení

Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení 2008 Regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení Petra Sedláková Abstrakt: Cílem příspěvku je informovat o projektu podporovaném Ministerstvem pro místní rozvoj ČR "Regionální disparity v dostupnosti

Více

IDENTIFIKACE DOMÁCNOSTÍ OHROŽENÝCH FINANČNÍ NEDOSTUPNOSTÍ BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ. Zpráva k aktivitě A09101

IDENTIFIKACE DOMÁCNOSTÍ OHROŽENÝCH FINANČNÍ NEDOSTUPNOSTÍ BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ. Zpráva k aktivitě A09101 IDENTIFIKACE DOMÁCNOSTÍ OHROŽENÝCH FINANČNÍ NEDOSTUPNOSTÍ BYDLENÍ V SOUVISLOSTI S HOSPODÁŘSKOU KRIZÍ Zpráva k aktivitě A09101 Autoři: Mgr. Martina Mikeszová Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Ing. Petr Sunega

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Představení

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2014/2015 činil 114 577, z toho do studia

Více

Vývoj cen nájmů bytů v České republice

Vývoj cen nájmů bytů v České republice Vývoj cen nájmů bytů v České republice Radka Vašíčková Shromažďování dat zajistil software EVAL, který ukládá, zpracovává a hodnotí cenové nabídky pronájmů starších bytů. Počet nabídek nájmů starších bytů

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2015 činil 6,7 % jde celkem o 473 376 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu

Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu Aktivita A1004: Vnitroregionální rozdíly ve vybraných čtyřech krajích návrhy postupu Tomáš Kostelecký Jan Sládek Jana Vobecká Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Aktivita A1004 je

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ Jaromír Kalmus a kol. Tisková konference, ČSÚ Praha, 28. května 2014 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ÚVOD Výběrové šetření ČSÚ odráží

Více

Metodologické přístupy khodnocení regionálních disparit. Libuše Svatošová Ivana Boháčková

Metodologické přístupy khodnocení regionálních disparit. Libuše Svatošová Ivana Boháčková Metodologické přístupy khodnocení regionálních disparit Libuše Svatošová Ivana Boháčková Rovnoměrný rozvoj regionů Široký komplex procesů, jejichž cílem je dosažení pozitivních změn v ekonomické, sociální

Více

Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký jana.vobecka@soc.cas.cz tomas.kostelecky@soc.cas.cz Struktura

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,2 % Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2018 činil 3,2 % jde celkem o 220 183 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče Systém státní sociální podpory (upraven zákonem č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Dostupnost bydlení a demografické chování analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase

Dostupnost bydlení a demografické chování analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase analýza regionálních rozdílů a jejich vývoje v čase Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz Oddělení lokální a regionální studia, tým socioekonomie bydlení Struktura

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,4 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2017 činil 4,4 % jde celkem o 303 834 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2014 činil 7,9 % jde celkem o 559 045 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit Představení projektu Ing. Mgr. Martin Lux hlavní řešitel projektu Sociologický

Více

Nástroj ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení mladých domácností

Nástroj ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení mladých domácností Nástroj ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení mladých domácností Devátá koordinační schůzka řešitelů projektu Kutná Hora, 26.-27.11. 2009 Oddělení socioekonomie bydlení Hlavní cíl a cílové skupiny Cíl:

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

Sedmá koordinační schůzka řešitelů projektu. Blansko, 2.-3.4. 2009. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Sedmá koordinační schůzka řešitelů projektu. Blansko, 2.-3.4. 2009. Oddělení socioekonomie bydlení Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem omezit sociální vyloučení a ke snížení disparit ve finanční dostupnosti bydlení za cílem posílit migraci za prací - metodika Sedmá koordinační

Více

Životní podmínky 2015

Životní podmínky 2015 Životní podmínky 2015 Šetření Životní podmínky Šetření s názvem Životní podmínky probíhá v České republice od roku 2005 jako národní verze evropského šetření EU-SILC (European Union Statistics on Income

Více

Měření regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v České republice

Měření regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v České republice Měření regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v České republice Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Jilská 1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů SOU (L0) 4 Česká republika Celková míra v dubnu 2008 činila 5,2 % 1, což představuje 292 465 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI NÁJEMNÍHO BYDELNÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI NÁJEMNÍHO BYDELNÍ REGIONÁLNÍ DISPARITY VE FINANČNÍ DOSTUPNOSTI NÁJEMNÍHO BYDELNÍ Mgr. Martina Mikeszová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na analýzu regionálních disparit ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v České republice.

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev

3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev 3. Přesčasová práce zaměstnanců a členů produkčních družstev V další části AHM 2004, která byla vyplňována pouze za zaměstnance a členy produkčních družstev (ČPD) civilního sektoru národního hospodářství,

Více

Věková struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatelstva Věková struktura obyvatelstva Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ Michaela Brázdilová Šárka Šustová Tisková konference, ČSÚ Praha, 12. 5. 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Čisté roční příjmy na

Více

Chudoba v ČR: kritika ukazatelů a evropský kontext. Martina Mysíková, Jiří Večerník KONFERENCE ČSS PRAHA

Chudoba v ČR: kritika ukazatelů a evropský kontext. Martina Mysíková, Jiří Večerník KONFERENCE ČSS PRAHA Chudoba v ČR: kritika ukazatelů a evropský kontext Martina Mysíková, Jiří Večerník KONFERENCE ČSS PRAHA 1.-3.2.2017 2 Data EU-SILC (European Union-Statistics on Income and Living Conditions) V ČR ho provádí

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení analýza a možné nástroje státu Autoři: Mgr. Martina Mikeszová Ing. Petr Sunega RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. Mgr. Jan

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2016/2017 činil 111 044, z toho do studia

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká tomas.kostelecky@soc.cas.cz jana.vobecka@soc.cas.cz

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové

Česká republika. 1 Se vstupem do EU (pro zajištění srovnatelnosti dat) a se snahou o získání přesnějšího ukazatele celkové Česká republika Celková míra v dubnu 2007 činila 6,8 % 1, což představuje 372 764 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku 2004 začala klesat.

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Provozní modely sociálního bydlení a ekonomické aspekty pořízení sociálního bydlení

Provozní modely sociálního bydlení a ekonomické aspekty pořízení sociálního bydlení Provozní modely sociálního bydlení a ekonomické aspekty pořízení sociálního bydlení Petr SUNEGA, Martin LUX Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. petr.sunega@soc.cas.cz Cíle modely sociálního bydlení Představit

Více

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025

15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta s výhledem do roku 2025 15 let programu regionálních funkcí knihoven a jeho význam v Koncepci rozvoje knihoven na léta 2016-2020 s výhledem do roku 2025 Vít Richter Národní knihovna ČR Pardubice Regionální funkce knihoven 2015

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení 5. Úroveň bydlení 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení Úroveň bydlení se mj. charakterizuje ukazateli, jako je počet osob na byt, počet osob na obytnou místnost či obytná plocha připadající na 1 osobu. Vzhledem

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.18/26 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 27.

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Zvýšení variability bytového fondu Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Helena Vařejková, Institut regionálních informací,

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ Jaromír Kalmus a kol. Tisková konference, ČSÚ Praha, 26. června 2013 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/19 ÚVOD Výběrové šetření ČSÚ odráží

Více

Statistika chudoby v České republice:

Statistika chudoby v České republice: Statistika chudoby v České republice: Kritický pohled na evropské ukazatele Martina Mysíková, Jiří Večerník 18. SLOVENSKÁ ŠTATISTICKÁ KONFERENCIA, KOŠICE 23.-25.6.2016 2 Data EU-SILC (European Union-Statistics

Více

Souhrnná zpráva k DC 001

Souhrnná zpráva k DC 001 Souhrnná zpráva k DC 001 Zmapování vývoje i regionálních disparit (mezi regiony NUTS 3) ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé právní typy bydlení, segmenty trhu a typy českých domácností v letech

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2017/2018 činil 109 980, z toho do studia

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Hodnocení bydlení seniorů je možné pouze na základě výsledků sčítání lidu, domu a bytů (SLDB), které jediné přináší podrobné údaje o ech a úrovni jejich bydlení. Podle výsledků

Více

3. Domácnosti a bydlení seniorů

3. Domácnosti a bydlení seniorů 3. Domácnosti a bydlení seniorů Sčítání lidu, domů a bytů představuje jedinečný zdroj dat o velikosti a struktuře domácností jak v podrobnějším územním detailu, tak v kombinaci s charakteristikami úrovně

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2018/2019 činil 109 783, z toho do studia

Více

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava

Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava Fakulta stavební, VŠB TU Ostrava DÍLČÍ CÍL DC102 Vliv hospodářské krize na regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení a testování nástrojů fyzické dostupnosti bydlení zejména v oblasti udržitelnosti

Více

Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném

Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném Regionální disparity v cenách bytů a tržním nájemném 2000-2006 Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit 1. národní

Více

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008

Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce 2008 Aktuální informace k vývoji tržních cen bytů a tržních nájmů v roce Projekt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Milada Kadlecová, Michal Hadlač, Milan Poledník, Petra Sedláková STRUKTURA PREZENTACE

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011 2011 30.5.2011 (IFS) je ekonomický ukazatel převzatý ze spojených států (discretionary income), který jako jediný v České republice zavedl INFORMAČNÍ INSTITUT. přesněji měří reálné bohatství českých domácností,

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Česká republika. V roce 2005 se počty pohybovaly v rozmezí od 1,6 v Hl. m. Praha do 31,6 v Moravskoslezském kraji.

Česká republika. V roce 2005 se počty pohybovaly v rozmezí od 1,6 v Hl. m. Praha do 31,6 v Moravskoslezském kraji. Česká republika Celková míra v dubnu 2006 činila 8,3 % 1, což představuje 454 493 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 se průměrná celková míra v ČR zvyšovala a od roku začala klesat. V porovnání

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA KRAJSKÝ POHLED

MATURITNÍ ZKOUŠKA KRAJSKÝ POHLED MATURITNÍ ZKOUŠKA 213-218 KRAJSKÝ POHLED Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Oddělení analýz PROSINEC 218 PODÍL MATURANTŮ NA POPULACI A OBOROVÁ STRUKTURA KRAJŮ 2 POČET PŘIHLÁŠENÝCH PRVOMATURANTŮ

Více

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností

IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností IX. PŘÍJMY A VÝDAJE DOMÁCNOSTÍ, SOCIÁLNÍ VÝDAJE A. Příjmy, vydání a spotřeba domácností Údaje o příjmech a vydáních domácností byly získány z výsledků výběrového šetření statistiky rodinných účtů. Výběr

Více

Domácnosti v letech

Domácnosti v letech 10. DOMÁCNOSTI Sčítání lidu, domů a bytů umožňuje kvantifikovat tři druhy domácností - bytové, hospodařící a cenzové. Cenzové domácnosti jsou konstruovány podle vzájemných příbuzenských a jiných vztahů

Více

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Zpracoval Odbor rozpočtu (62) MPSV ČR Praha, červenec 2015 MPSV_CJ_final.indd 1 19.08.15 13:58 MPSV ČR, Praha 2015 ISBN 978-80-7421-109-6

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Česká republika. Přehled o nově přijímaných žácích

Česká republika. Přehled o nově přijímaných žácích Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2008/2009 činil 150 924, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 131 825

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07)

Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G30, F00 F07) Mortalita Alzheimerovy nemoci, demence a senility (G3, F F7) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky

Více

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3

ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. 9,1 8,5 7,8 6,3 ohledu velmi citlivé i na jakékoliv výkyvy na trhu práce a velmi p esně je kopíruje. Graf : Subjektivní hodnocení a očekávání vývoje nezaměstnanosti v porovnání s vývojem míry nezaměstnanosti (časové srovnání

Více