ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU"

Transkript

1 ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU

2 OBSAH ÚVOD... 2 STÁTY NAVRŽENÉ NA VYLOUČENÍ A JEHO DOPAD NA ČR... 4 Metodologie STÁTY, S NIMIŽ BYLA UKONČENA JEDNÁNÍ O PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODĚ, či JE DOHODA SJEDNÁVÁNA... 6 Argentina... 6 Brazílie... 7 Ekvádor... 9 Kolumbie Kostarika Malajsie Panama Peru Uruguay Venezuela Státy, s nimiž nebude preferenční obchodní dohoda uzavřena v dohledné době a jejichž dovozy do ČR nejsou prioritní Bahrajn, Brunej, Katar Kuvajt a Saudská Arábie Macao Omán Spojené Arabské Emiráty Kuba Lybie, Palau a Gabon Ázerbajdžán Írán Thajsko Maledivy Čína Státy, s nimiž nebude preferenční obchodní dohoda uzavřena v dohledné době a jejichž dovozy do ČR jsou prioritní Ruská Federace (RF) Kazachstán (KZ) ZÁVĚR

3 ÚVOD Tato analýza byla zpracována v souvislosti s probíhající revizí systému o poskytování všeobecných celních preferencí (GSP). Analýza se zaměřuje na jeden z nejvýznamnějších aspektů nového nařízení, a to snížení počtu zemí, které mohou využívat jednostranný preferenční přístup na trh EU. Záměrem tohoto dokumentu je analyzovat, zda odejmutí preferenčního zacházení na některé, v současné době bezcelní, dovozy nebude mít zásadní dopad na české výrobce a potažmo celou ekonomiku. GSP je systém všeobecných celních preferencí, kterým EU umožňuje rozvojovým státům přistupovat na unijní trh bez povinnosti platit cla u některých dovážených produktů. Toto jednostranně uplatňované zvýhodnění probíhá v souladu s doporučením UNCTAD z roku 1968 a na základě výjimky k doložce nejvyšších výhod GATT/WTO, přičemž platí, že systém musí být všeobecný, nereciproční a nediskriminační. Hlavním cílem je pomáhat rozvojovým a nejméně rozvinutým státům s odstraňováním chudoby a prosazováním udržitelného rozvoje prostřednictvím zapojení do mezinárodního obchodu. V rámci GSP existují 3 režimy: 1. Obecný režim GSP platný pro všechny rozvojové země a území. 2. GSP + pro podporu udržitelného rozvoje a řádnou správu věcí veřejných těch rozvojových států, které se rozhodnou přijmout některé závazky. 3. Režim Everything but Arms (dále jen EBA ) pro nejméně rozvinuté země. Evropská unie není jediná, kdo taková zvýhodnění rozvojovým zemím poskytuje. Obdobný režim mají i následující státy: USA, Japonsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko, Rusko, Bělorusko, Švýcarsko nebo Turecko. Pravidla pro poskytování sytému GSP jsou stanovena v Nařízení o GSP, které dosud bylo obnovováno v tříletých intervalech. Poslední takové nařízení bylo vydáno v roce 2008 s platností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (nově s prodloužením až do 31. prosince 2013). V současné době se připravuje nařízení nové, které by mělo vstoupit v platnost 1. ledna 2014 a jehož platnost již nebude omezena. S cílem zvýšit efektivitu a adresnost poskytovaných preferencí tak, aby ze systému těžily především nejvíce potřebné země, dochází v novém návrhu ke změnám v seznamu příjemců. Nově navržená kritéria ze schématu vyjímají, oproti současnému stavu, následující státy: Státy, jejichž HNP na hlavu dosáhl úrovně high-income (HIC) dle klasifikace Světové banky a zároveň přitom vykazují znaky zranitelnosti. GSP se tak nebude již poskytovat těmto zemím: SAUDSKÁ ARÁBIE, KUVAJT, BAHRAJN, KATAR, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, OMÁN, BRUNEJ. Státy, jejichž HNP na hlavu dosáhl úrovně upper middle income (UMI) dle klasifikace Světové banky. GSP se tak již nebude poskytovat těmto zemím: KOSTARIKA, PANAMA, KUBA, VENEZUELA, BRAZÍLIE, URUGUAY, ARGENTINA, BĚLORUSKO, RUSKO, KAZACHSTÁN, GABON, LIBYE, MALAJSIE, PALAU. 34 států, které obchodují s EU na základě dohody o volném obchodu nebo jiných alternativních schémat, která jsou alespoň tak výhodná jako schéma GSP. Zde se jedná například o státy EUROMEDU 1, CARIFORA 2, MARKET ACCESS REGULATION 3, MEXIKO A JIŽNÍ AFRIKU. 1 Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunis 2 Belize, St. Kitts and Nevis, Bahamy, Dominikánská republika, Antigua and Barbuda, Dominica, Jamajka, Svatá Lucie, Saint-Vincent and the Grenadines, Barbados, Trinidad a Tobago, Grenada, Guyana, Surinam 2

4 33 ZÁMOŘSKÝCH TERITORIÍ 4, která mají zajištěný alternativní přístup na trhy rozvinutých států. Analýza je prováděna pouze u zemí, která jsou ze schématu vyjmuta na základě kritéria HIC a UMI (viz výše). U zámořských teritorií a zemí, které mají s Evropskou unií sjednanou preferenční obchodní dohodu, není analýza dopadů relevantní. Tyto země režim GSP nepotřebují, neboť jejich přístup na trh je již výhodně upraven jinou cestou. Při přípravě analýzy bylo vzato v úvahu i několik států, jejichž kategorizace prozatím neumožňuje jejich vyjmutí ze systému GSP (pravidlo je nastaveno tak, že státu je preferenční režim odebrán až v případě, kdy tři roky po sobě dosáhne hodnocení alespoň UMI), avšak v uplynulém roce se v seznamu států zveřejněném na webových stránkách Světové banky v kategorii UMI umístily. Mezi takové státy patří: ÁZERBAJDŽÁN, EKVÁDOR, PERU, KOLUMBIE, THAJSKO, ÍRÁN, MALEDIVY A ČÍNA. Obdobně problematické může být MACAO. Tento stát se v posledních letech vyskytuje v klasifikaci Světové banky jako HIC. Macao dosud patřilo k beneficientům GSP systému ve vazbě na Čínu. Protože Hong Kong do GSP nepatřil, je do budoucna počítáno i s vyjmutím Macaa v souladu s příjmovou klasifikací. 3 Pobřeží Slonoviny, Ghana, Kamerun, Keňa, Seychelles, Mauritius, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Swazijsko, Papua Nová Guinea, Fidži 4 Anguilla, Netherlands Antilles, Antarctica, American Samoa, Aruba, Bermuda, Bouvet Island, Cocos Islands, Christmas Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Greenland, South Georgia and South Sandwich Islands, Guam, Heard Island and McDonald Islands, British Indian Ocean Territory, Cayman Islands, Northern Mariana Islands, Montserrat, New Caledonia, Norfolk Island, French Polynesia, St Pierre and Miquelon, Pitcairn, Saint Helena, Turks and Caicos Islands, French Southern Territories, Tokelau, United States Minor Outlying Islands, Virgin Islands British, Virgin Islands- US, Wallis and Futuna, Mayotte. 3

5 STÁTY NAVRŽENÉ NA VYLOUČENÍ A JEHO DOPAD NA ČR Pro potřeby této analýzy je možné analyzované země (tj. země vyloučené ze schématu na základě kritéria HIC a UIC) rozdělit do několika skupin, a to: 1. STÁTY, S NIMIŽ BYLA UKONČENA JEDNÁNÍ O PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODĚ, PŘÍP. JE DOHODA SJEDNÁVÁNA 2. STÁTY, S NIMIŽ NEBUDE PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODA UZAVŘENA V DOHLEDNÉ DOBĚ A JEJICHŽ DOVOZY DO ČR NEJSOU PRIORITNÍ 3. STÁTY, S NIMIŽ NEBUDE PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODA UZAVŘENA V DOHLEDNÉ DOBĚ A JEJICHŽ DOVOZY DO ČR JSOU PRIORITNÍ METODOLOGIE V případě STÁTŮ ZAŘAZENÝCH DO PRVNÍ A DRUHÉ SKUPINY, S OHLEDEM na jejich předpokládanou bezproblémovost, byla použita data o celkovém z daného státu za rok 2010 (zdroj: statistika zahraničního obchodu ČSÚ). V tomto seznamu dovážených položek pak byla určena sazba v rámci preferenčního režimu GSP (kterému tyto státy podléhají nyní) a následně sazba v režimu MFN (tedy sazba, která by byla aplikována v případě, že daná země přijde o preferenční zacházení a nebude mít sjednanou jinou preferenční obchodní dohodu). Pro zjištění těchto informací byla využita databáze TARIC. Na základě statistiky zahraničního obchodu pak byla zjištěna míra diverzity zemí, z nichž je dováženo dané zboží do ČR, a podíl konkrétního státu na celkovém daného zboží. Tato data umožnila vyhledání potenciálně problémových položek. Údaje jsou pro každou analyzovanou zemi zpracovány do tabulek, které jsou součástí textu. Tyto tabulky zachycují, v případě většiny zemí, údaje o všech dovozech ve statistické hodnotě vyšší než 10 mil. CZK. V případě, že statistická jednotlivých produktů je za rok 2010 nižší než 10 mil. CZK, zachycuje tabulka pouze nejvíce dovážené produkty (případ Panamy a Venezuely). Naopak v těch případech, kde je počet položek dovážených v hodnotě větší než 10 mil. CZK příliš vysoký, jsou zobrazeny pouze ty položky, ve kterých má analyzovaný stát významný podíl na daného zboží (případ Brazílie a Malajsie). V případě Číny (tabulka č. 20) byl nutný specifický přístup, neboť některé sekce zboží podléhají graduacím 5, a proto v případě odejmutí preferencí Číně neprojdou žádnou změnou (již nyní podléhají sazbě MFN). V tabulce jsou tak uvedeny pouze ty položky, u kterých statistická překročila 10 mil. CZK v roce 2010 a zároveň by došlo ke změně v celní sazbě (to znamená ty položky, které nejsou v současné době graduované). Položky, o kterých se dále mluví v rámci textu, jsou v tabulkách zvýrazněny. U STÁTŮ Z TŘETÍ SKUPINY byl přístup vzhledem k jejich označení jakožto prioritní detailnější, zároveň však také užší. Analýza vycházela z faktu, že zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s těmito státy se sestává 5 Graduací se pro účel GSP rozumí vyřazení sekce z preferenčního režimu, pokud dovoz produktu z této sekce překročí hranici 15% z celkového GSP toho samého produktu (u textilu je hranice stanovena na 12,5%). Určení graduovaných sekcí vychází z údajů za poslední 3 po sobě jdoucí roky. Návrh nového GSP nařízení pak stanovuje nově hranice na 17,5%, resp. 14,5% u textilu. 4

6 především ze surových či částečně opracovaných produktů, které následně hrají v české ekonomice významnou roli. Jestliže obvyklá celní zátěž MFN bývá v případě surovin nulová, u meziproduktů se v mnohých případech sazby MFN a GSP liší. Naši pozornost je proto třeba zaměřit zejména k meziproduktům. Analýza je tedy zaměřena na strategické produkty, respektive na sekce 6, ve kterých se takové produkty nacházejí. Údaje pro každou zemi jsou zpracovány do tabulek obdobným způsobem jako u států ze skupiny jedna a dvě. Na rozdíl od těchto států je zde však zařazen i nemalý počet položek, jejichž statistická je nižší než 10 mil. CZK (v některých případech je i nižší než 1 mil. CZK). Týká se to produktů,které jsou strategické pro český průmysl. Přehled strategických položek, které jsou dále podrobně analyzovány, nalezneme v tabulkách 21 a 22. Pro účely analýzy vybraných položek byly použity statistiky vygenerované Generálním ředitelstvím cel ČR (viz tabulky č uvedené v příloze). Hlavním cílem bylo prozkoumání jednotlivých položek v delším časovém období ( ) a možností případného nahrazení těchto položek dovozy z jiných států a to jak ze skupiny GSP, tak i ze zbytku světa. Zároveň bylo zkoumáno, kolik z importovaného množství jednotlivých produktů bylo dovezeno v rámci preferenčního režimu. Výběr položek (respektive sekcí) pro analýzu byl zároveň detailně konzultován s teritoriálními pracovníky MPO. Na tomto základě byly mezi strategicky významné sekce zařazeny následující: S5: minerální paliva a maziva (kapitola 27 společného celního sazebníku) S6a: anorganické zásady a oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů (kapitola 28 společného celního sazebníku) a organické chemikálie (kapitola 29 společného celního sazebníku) S6b: hnojiva (kapitola 31 společného celního sazebníku) S15a: slitiny ze železa a průmyslové zboží z oceli a železa (kapitoly 72,73 společného celního sazebníku) S15b: hliník a výrobky z hliníku (kapitola 76 společného celního sazebníku) S16: jaderné reaktory a jejich součásti (kapitola 84 společného celního sazebníku) Výsledkem této analýzy je definování položek, jejichž vyjmutí z režimu GSP by mohlo mít negativní dopad na ČR. Takové položky jsou v tabulkách 21 a 22 zvýrazněny. 6 Použito je členění společného celního sazebníku EU do jednotlivých sekcí, ze kterých vychází i legislativa upravující preferenční režim GSP. V případě návrhu nového nařízení GSP však byly jednotlivé sekce rozděleny do menších podsekcí, které jsou tvořeny určitým počtem kapitol (tzv. GSP sekce ). Důvodem tohoto členění je dosáhnutí větší homogenity zboží v jednotlivých GSP sekcích s tím, že jednotlivé sekce definovány ve společném celním sazebníku EU jsou příliš rozsáhlé. 7 Tabulka č. 23 ruské dovozy vybraných položek za roky 2009, 2010, 2011 ; tabulka č. 24 dovozy vybraných položek ze všech států světové ekonomiky za roky 2009,2010,2011; tabulka č dovozy vybraných položek dovezených pouze v preferenčním celním režimu GSP ze všech států GSP za roky 2009,2010,2011 a tabulka č % zastoupení GSP z celkového za podpoložku. 5

7 1. STÁTY, S NIMIŽ BYLA UKONČENA JEDNÁNÍ O PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODĚ, ČI JE DOHODA SJEDNÁVÁNA Do této kategorie jsou zařazeny státy, u kterých jsou dopady jejich vyloučení z GSP zmírněny aktuálně sjednávanou, či již sjednanou dohodou o volném obchodu (dále jen FTA ). Konkrétně se jedná se o ARGENTINU, BRAZÍLII, EKVÁDOR, KOLUMBII, KOSTARIKU, MALAJSII, PANAMU, PERU, URUGUAY a VENEZUELU. Jejich případné vyjmutí by mohlo být negativní vliv na české dovozce, nicméně tento dopad by byl krátkodobého charakteru 8. U států, které nemají ukončený proces vyjednávání FTA (např. státy Mercosuru nebo Ekvádor), může mít jejich vyřazení ze systému GSP pozitivní dopad ve formě motivace pro urychlení vyjednávání, neboť je v jejich zájmu dosáhnout preferenčního přístupu pro své výrobky na trh EU ARGENTINA Argentina patří mezi státy Mercosuru (dále také jako MRC ), který již od roku 1999 jedná s EU o preferenční obchodní dohodě. S ohledem na dosavadní průběh jednání a aktuální stav se ukončení jednání nedá v tomto roce očekávat, nicméně do roku 2014 (kdy by mělo vstoupit v platnost nové nařízení o GSP) se jeví jako poměrně reálné. Tabulka 1: Produkty dovezené z Argentiny v r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk Filé ze štikozubce argentinského, zmrazené ,5 S1b NE 85% 16 nebo Mandarinkám podobné citrusové hybridy, čerstvé či sušené, ne: viz EurUP / sazební ,5 100 kg S1b ANO 9% Citrony (Citrus limon, Citrus limonum), čerstvé či sušené standardní dovozní ceny Hrozny vinné,čerstvé, stolní standardní dovozní ceny Hrušky ostatní, čerstvé, ne: k výrobě moštu (podmínky viz sazebník) standardní dovozní ceny Kukuřice ostatní, ne: k setí S2d hl. EU 30% Podzemnicová jádra (oříšky arašídové) loupaná i drcená, ne: neloupaná S2d ANO 86% Arašídy upravené i konzervované i slazené, obal nad 1kg ,7 11,2 S4b US, Irán, CN, EU >50% Víno ost., obaly <=2l,odrůdové ostatní, ne: z ES, s chr. ozn. pův.(chop), chr bez změn sazeb Pokrutiny, odpad i drcené, ve tvaru pelet po extrahování sojového oleje S4b ANO NE Výlisky ovocné ostatní, kaštany, ţaludy pro výţivu zvířat, ne: z MX, EU, hroznů S4b US >50% 8 K takové situaci by došlo v tom případě, že státy budou vyjmuty z GSP na základě jejich kategorizace mezi UMI státy a jejich preferenční obchodní dohoda by ještě nevstoupila v platnost. 6

8 Léky s alkaloidy, deriváty, ne: s hormony, antibiotiky Léky ze smíšených, nesmíšených výr. k terapeut., profylakt. účelům, odměřen není v GSP 0 není v GSP 0 není v GSP ANO NE není v GSP ANO NE Vlna potní střiţní nemykaná, nečesaná včetně prané na hřbetě S11a ANO NE není Česance vlněné, vlna česaná, ne: v není v útrţky GSP 2 GSP ANO NE Části, součásti motorů vznětových s vnitřním spalováním ,7 S16 ANO NE Převodovky, převodové skříně, části, součásti k prům. montáţi, vozidla viz S17b ANO NE Převodovky, převodové skříně ostatní, ne: viz sazebník ,5 S17b ANO NE Dovoz z AR celkem U produktů dovážených z Argentiny je nutné zmínit dovoz arašídů (CN ), jejichž objem tvoří více než 50% všech arašídů dovážených do ČR a u kterých clo společně se ztrátou statusu země GSP stoupne ze 7,7 na 11,2%. Dále import filé ze štikozubce argentinského (CN ), jehož podíl na celkovém objemu dovezených filet tvoří 85% a u něhož dojde ke zvýšení cla ze 4 na 7,5% (viz. tabulka č. 1). Změny u těchto položek mohou mít vliv na české spotřebitele, nicméně nelze je považovat za strategicky významné pro českou ekonomiku. U ostatních produktů k zásadní změně u celních sazeb nedochází, další zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Argentiny nemá vysoký podíl na jeho celkovém do ČR. BRAZÍLIE Brazílie patří stejně jako Argentina do uskupení zvaného Mercosur. Z brazilského jsou zajímavé především tři položky (viz tabulka č. 2). Za prvé játra z kohoutů a slepic mražená (CN ), v jejich případě z Brazílie tvoří cca 90% z celkové hodnoty, přičemž by došlo k nárůstu cla z 2,9% na 6,4%. V tomto případě by bylo zajímavé zjistit, zda ČR má dostatečnou vlastní produkční schopnost či zda od ostatních dovozců (především státy EU) je schopna zajistit potřebné množství produktu. Tabulka 2: Produkty dovezené z Brazílie v r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK, kde je Brazílie významným dovozcem Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK (tis.) GSP/ nyní (%) MFN (%) sekce Div. význam. podíl na celk Maso hovězí zmrazené vykostěné ostatní, ne čtvrti speciální reţim Kohouti, slepice zmrazené nedělené oškubané, kuchané, zvané kuřata 65% speciální reţim Kohouti, slepice dělené-nevykostěná prsa a části prsíček čerstvé, chlaz speciální reţim Kohouti, slepice dělené - vykostěné maso zmrazené speciální reţim 7

9 Kohouti, slepice dělené - nevykostěné půlky, čtvrtky zmrazené speciální reţim Kohouti, slepice dělené-nevykostěná prsa zmrazená speciální reţim Játra z kohoutů, slepic zmrazená ,9 6,4 S1a EU cca 90% Krocani, krůty dělené - vykostěné maso zmrazené speciální reţim Maso ostatní solené, v nálevu, sušené, uzené, ne: viz sazebník speciální reţim Kvajávy, manga a mangostany, čerstvé či sušené S2b ANO 39% Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),čerstvé či sušené ,9 12,8 S2b Hrozny vinné, čerstvé, stolní speciální reţim MX, GSP 73% Melouny vodní, čerstvé ,3 8,8 S2b ANO 7% Melouny ostatní, čerstvé, ne: vodní ,3 8,8 S2b GSP 18% Káva nepraţená s kofeinem S2c GSP 30% Přípravky jiné, konzervy výlučně z krůtího masa tepelně neupravené vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Přípravky jiné, konzervy obsah do 25% krůtí maso, droby vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Přípravky jiné, konzervy obs.57% a více maso, droby kohout, slepice tepel vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Šťáva pomerančová zmrazená, Brix do 67,ne: do 30 Euro/ vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Šťáva pomerančová nezmrazená, Brix do vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Šťáva pomerančová, Brix nad 20-67,ne:zmrazená, do 30 Eur vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Výtaţky, esence, koncentráty z kávy vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Destiláty denaturované s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Pokrutiny, odpad i drcené, ve tvaru pelet po extrahování sojového oleje vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Tabák částečně nebo úplně odřapíkovaný, sušený přirozenou cirkulací vzd vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Tabák částečně nebo úplně odřapíkovaný, sušený teplým vzduchem vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Rudy manganové, ţelezonosné mangan. rudy s obsahem nanganu 20% a více není v GSP 0 není v GSP EU, Maroko 70% Křemík obsahující nejméně 99,99 % křemíku S6a ANO 15% Přípravky k čištění zubů, ne: zubní nit S6b ANO 10% Kopolymery propylenu ,5 S7a EU 2% Kůţe východoindické hověz. dobytka celé, suché, plný líc, váha do 4,5kg S8a BR+KR = 100% 99,70% 8

10 Kůţe hovězího dobytka celé, suché, plný líc, váha do 4, 5kg, pl. nad 2, ,5 S8a NE 99,50% Kůţe hov. dobytka celé ost, líc. štípenka, jinak upr., ne: telecí box, ,5 S8a GSP 2,50% Kůţe hovězího dobytka ostatní,, jinak upr.,ne: celé, lícová štípenka, plný ,5 S8a hl.eu >25% Dřevo řezané tropické > 6mm,ne:viz sazebník vyjmuto z GSP (sekce S-IX) Parketové přířezy, vlysy,kostkové podlahy dřevěné, ne: jehličnany, babus vyjmuto z GSP (sekce S-IX) Překliţky, desky dýhov.,min.1 vnější vrstva z list. dřeva, druhy viz saze vyjmuto z GSP (sekce S-IX) Obuv z kaučuku, plastů, svršek z řemínků, pásků připevněný k podešvi čepy ,9 17 S12a GSP 16,50% Kameny ostatní leštěné, zdobené, opracované, hmotnost pod 10kg,ne:viz sazeb ,7 S13 GSP 34% Drahokamy,polodrahokamy ost. oprac., nezasazené, ne: diamanty, rubíny, safír S14 ANO 91% Feroniob S15a EU 29% Buldozery, angldozery na pásech S16 ANO 11% Dovoz z BR celkem Druhým významným dováženým produktem jsou kůže hovězího dobytka (CN ), jejichž objem dovezený z Brazílie tvoří celých 99,5% všech dovezených hovězích kůží. U tohoto produktu by došlo ke zvýšení cla z 3% na 6,5%. Třetím zajímavým produktem v rámci brazilského jsou limety (CN ), na jejichž se Brazílie podílí z celých 73%. Zde bude celní sazba zvýšena z 8,9% na 12,8%. Ostatními dovozci jsou však státy setrvávající v GSP nebo např. Mexiko, které má s EU dohodu o volném obchodě. Proto by vyjmutí Brazílie z režimu GSP nemělo mít v rámci této položky významnější dopad na české dovozce. Zajímavé je i zjištění, že se Brazílie podílí na jednoho z typu hovězích kůţí (CN ) z 99,7% a některých drahokamů a polodrahokamů (CN ) z 91%. U těchto položek je však nulová sazba jak v rámci GSP, tak v rámci MFN, vyloučení Brazílie z GSP proto nebude mít na tyto položky žádný dopad. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Brazílie nemá vysoký podíl na jeho celkovém. EKVÁDOR Ekvádor se řadí mezi země Andského společenství (dále jen AS ). Na rozdíl od Kolumbie a Peru, s nimiž již byla jednání o dohodě o volném obchodu ukončena, však Ekvádor jednání přerušil. Celkový dovoz do ČR z Ekvádoru dosáhl v roce 2010 hodnoty cca 500 mil. CZK a není tedy nijak významný. Produkty dovezené z této země se navíc neřadí mezi strategické pro naši ekonomiku. 9

11 Tabulka 3: Produkty dovezené z Ekvádoru v r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce Diverz. význam. podíl na celkovém Ostatní květiny řezané, čerstvé S2a ANO NE Banány ostatní, čerstvé, ne: plantejny speciální reţim, mimo GSP Ovoce ostatní konzervované bez alkoholu slazené, balení nad kg,ne:viz ,6 S4b ANO >25% Výtaţky, esence, koncentráty z kávy S4b ANO NE Ostatní samolepicí gumovaný n. lepicí papír, kartón a lepenka, natírané není v GSP 0 není v GSP hl. EU NE Dovoz z EC celkem Jak je patrné z tabulky č. 3, významnější dovoz je pouze u položky banány (CN ). Avšak vzhledem k tomu, že banány mají speciální dovozní režim, nebude mít vyjmutí Ekvádoru z GSP na tuto položku žádný dopad. Zajímavostí je také položka konzervované ovoce (CN ), jejíž podíl na celkovém tohoto produktu do ČR je vyšší než 25%. Vzhledem ke skutečnosti, že tento produkt má značně diverzifikované zdroje a navíc se nejedná o strategickou položku, poškození českých dovozců není v případě vyjmutí Ekvádoru z GSP pravděpodobné. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Ekvádoru nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Obecně lze tedy konstatovat, že vyjmutí země s režimu GSP by na české dovozce nemělo významný vliv. KOLUMBIE Kolumbie patří mezi státy Andského společenství. Patří mezi ty země, které mají ukončená vyjednávání o FTA( očekává se podpis a následný ratifikační proces). Riziko negativních dopadů kvůli vyřazení z GSP je proto velmi nízké. Dovoz z Kolumbie v r měl hodnotu 604 milionů CZK, nebyl tedy nijak významný. Tabulka 4: Produkty dovezené z Kolumbie za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce Diverz. význam. podíl na celkovém Karafiáty řezané, čerstvé S2a hl. EU >50% Banány ostatní, čerstvé, ne: plantejny speciální tarif, mimo GSP Káva nepraţená s kofeinem S2c ANO 29% Pastilky, dropsy zdravotní proti kašli S4b hl. EU >50% Výtaţky, esence, koncentráty z kávy S4b státy GSP NE Dovoz z CO celkem Za zmínku stojí hlavně dovoz karafiátů (CN ) a dovoz kolumbijských pastilek proti kašli (CN ). U těchto dvou položek se Kolumbie podílí na z více než 50%. 10

12 Mezi dováženými produkty nelze nalézt žádný strategicky významný, u něhož by zavedení celních sazeb MFN mělo zásadní dopady na českou ekonomiku. Riziko vznikající z neplynulého přechodu z GSP+ na režim založený na FTA je proto zanedbatelné. KOSTARIKA Kostarika patří mezi uskupení států Střední Ameriky, které již má preferenční obchodní dohodu s EU sjednanou a parafovanou (očekává se podpis a ratifikace). Tabulka 5: Produkty dovezené z Kostariky za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) Banány ostatní, čerstvé, ne: plantejny Ananas, čerstvý či sušený GSP (%) MFN (%) sekce Diverz. význam. podíl na celk. 143 EUR /1000 kg (platnost od ) S2b ANO 11% 5,8 nebo 45,08 EurUP / 100kg S2b ANO >50% Melouny vodní, čerstvé ,8 S2b ANO NE Melouny ostatní, čerstvé, ne: vodní ,8 S2b ANO 23% Zpracovatelské jednotky jiné neţ poloţek nebo S16 ANO NE Elektronické sestavy k zařízení čísla S16 ANO NE Procesory a řídicí jedn. ostatní, téţ komb. s paměťmi, zesilovači aj. obvod S16 ANO 5% Dovoz z CR celkem: Hlavní dovozní položkou jsou elektronické součástky (CN procesory a CN elektronické sestavy), které však nepodléhají clu ani v rámci MFN, ani GSP. Dále se jedná o dovoz exotického ovoce ovlivněn by byl v případě melounů (clo z 0% na 8,8%) a ananasů (z 0% na 5,8%). U těchto položek však máme poměrně diverzifikované zdroje (v případě ananasů i mezi dalšími beneficienty GSP systému), proto nelze očekávat významný dopad na české dovozce či spotřebitele. Obdobná situace je i u ostatních dovážených produktů, žádný z nich nepatří mezi strategické. Riziko vznikající z neplynulého přechodu z GSP+ na režim založený na FTA je proto zanedbatelné. MALAJSIE Malajsie v současné době jedná s EU o Dohodě o volném obchodu (vyjednávání byla zahájena v říjnu 2010 a zatím proběhla 4 vyjednávací kola ). Český dovoz z Malajsie tvoří v převážné většině komponenty pro elektronický sektor a dále přírodní kaučuk (více než 70 %), jejich dovoz byl přitom v režimu GSP zatížen nulovou celní sazbou. Ta by na uvedené položky byla ale aplikována i v režimu MFN, vyjmutí z GSP by tak na tyto dovozy nemělo žádný dopad. Výjimkou je jediná položka - části, součásti pro televizní kamery (CN ), kde je sazba MFN 5 % oproti 0 % GSP tato položka však nehraje v celkovém z Malajsievýznamnou roli. 11

13 Tabulka 6: Produkty dovezené z Malajsie za r ve statistické hodnotě nad 10 mil.czk, kde malajsijský dovoz má alespoň 10% podíl na celkovém význam. podíl na celk. Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverz. Kaučuk přírodní technický specifikovaný (TSPK) S7b ANO 16% Přírodní kaučuk ostatní, ne: latex, uzený, technicky specifikovaný S7b GSP 37% Vlákna, provázky z kaučuku vulkanizovaného S7b ANO 79% Pneumat.nové, kaučuk, běhoun "rybí kost" pro prům. manipul. voz., ráfek do S7b ANO 35% Pneumat. nové, kaučuk, běhoun "rybí kost" pro prům. manipul. voz., ráfek nad S7b ANO 34% Pneumat. nové, kaučuk, pro prům. manipul. voz., ráfek do 61cm,ne:běhoun"rybí S7b ANO 41% Pneumat. nové, kaučuk, pro prům. manipul. voz., ráfek nad 61cm,ne:běhoun"ryb S7b ANO 33% Rukavice chirurgické z kaučuku vulkanizovaného, ne: tvrdého S7b ANO 32% Rukavice prstové, bez prstů, palčáky, z vulkaniz. kaučuku (ne tvrdého),ne: ,7 S7b ANO 61% Obuv kryjící kotník (ne lýtko),podešev kaučuk, plast, svršek useň, stélka ,5 8 S12a ANO 33% Vruty do dřeva ze ţeleza, oceli, ne: nerezavějící, vrtule do praţců , AD 3,7 S15a ANO 11% Šrouby s hlavou šestihrannou 3,7 ze ţeleza, oceli, ne: ( nerezavějící AD) 3,7 S15a ANO 12% 3,7 Šrouby ostatní ze ţeleza, oceli, ( ne: viz sazebník AD) 3,7 S15a ANO 11% 3,7 Podloţky ostatní ze ţeleza, ( oceli, ne: pruţné a jiné pojistné AD) 3,7 S15a ANO 14% Trouby, trubky ze slitin mědi ostatní; ne: viz sazebník ,3 4,8 S15b ANO 20% Stroje kombin.min.2 z funkcí tisku, kopír, fax. přenosu, připojitelné k PC S16 ANO 16% Nástroje ruční s vestavěným el. motorem bez vnějšího zdroje napájení ,7 S16 ANO 12% Stěrače, rozmrazovače, odmlţovače elektrické pro motorová vozidla ,7 S16 ANO 10% Radia s magnetofonem, laserový snímací systém bez vněj. zdroje napáj, ne: ,4 12 S16 ANO 14% Rádia v uzavření reproduktory, ne: s magnetofonem s analog. a digitál. sní ,5 10 S16 CN + MY = 99% 18% Rádia bez přístroje pro zázn, reprod. zvuku ostatní, ne: s hodinami, budíke ,5 9 S16 ANO 22% 12

14 Procesory a řídicí jedn. ostatní, téţ komb. s paměťmi, zesilovači aj. obvod S16 ANO 23% Paměti programovatelné permanentní, vymaz. elektricky (E2PROM),Flash, kap S16 ANO 14% Brzdy jízdních kol ostatní, ne: středové ,2 4,7 S17b ANO 11% Sedadla s kostrou dřevěnou ostatní, ne: vycpávaná S20 ANO 16% Modely miniaturní z kovů lité pod tlakem ,2 4,7 S20 ANO 17% Dovoz z MY celkem Jak je patrné z tabulky č. 6, existují dvě až tři položky, které sice nemají strategický význam pro český průmysl, nicméně jejich dovoz do ČR z Malajsie není zanedbatelný. Jedná se o vlákna a provázky z vulkanizovaného kaučuku (CN ), na jejichž do ČR se Malajsie podílí téměř z 80% a kde dojde ke zvýšení celní sazby z 0 na 3%. Dále o rukavice z vulkanizovaného kaučuku (CN ), kde je podíl Malajsie 61% a celní sazba vzroste z 0% na 2,7%. U těchto produktů je však dostatečná diverzifikace dalších exportérů, nelze tedy očekávat dopad zásadního významu na české importéry. Třetí významnou položkou jsou rádia (CN ), na jejichž se Malajsie podílí z 18%, nicméně společně s Čínouse jedná o celých 99%. U této položky přitom dojde k navýšení sazby z 6,5% na 10%. V případě Číny tato položka patří mezi graduované, její dovoz byl zatížen 10% clem i ve sledovaném období (tj. v roce 2010). Vzhledem k tomu, že Čína i přes desetiprocentní clo byla největším dovozcem tohoto zboží (celých kusů zboží z celkových dovezených kusů), tak ani desetiprocentní zatížení zboží z Malajsie by nemělo způsobit větší problémy. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Malajsie nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Obecně lze tedy konstatovat, že vyjmutí země z režimu GSP by na české dovozce nemělo významný vliv. PANAMA Panama patří rovněž mezi uskupení států Střední Ameriky- tj. preferenční obchodní dohoda s EU je již sjednaná a parafovaná. Tabulka 7: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Panamy do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita Banány ostatní, čerstvé, ne: plantejny EUR /1000 kg význam. podíl na celk Ananas, čerstvý či sušený ,0 5,8 S2b ANO NE Melouny vodní, čerstvé ,0 8,8 S2b ANO NE Rum, nádoba do 2 l ostatní, ne: viz sazebník EUR / % vol/hl EUR / hl Rozvaděče, rozvod. panely apod. pro zařízení, rozvody el.ost.do 1 000V,ne: ,0 2,1 S16 ANO NE Dovoz z PA celkem

15 Dovoz z Kostariky do ČR je poměrně nevýznamný, jeho dosáhla v roce 2010 částky cca 245 mil. CZK. Z Panamy se do ČR nejvíce dováží exotické ovoce, nicméně banány (CN ), které jsou zdaleka nejvýznamnější položkou v panamském do ČR (viz tabulka č. 7), spadají pod speciální režim mimo GSP. Vyjmutí Panamy z GSP by tak nemělo žádný vliv na dovoz tohoto ovoce. U ostatního ovoce a el. rozvaděčů pak máme diverzifikované zdroje, ani zde proto nelze očekávat zásadní vliv na českou ekonomiku. Co se rumu (CN ) týče, neřadí se mezi položky spadající pod režim GSP, vliv je proto taktéž nulový. Obecně lze tedy konstatovat, že vyjmutí země s režimu GSP by na české dovozce nemělo významný vliv. PERU Peru je země Andského společenství, dohodu s EU má již parafovanou. Nyní se čeká na přeložení a podepsání dohody a její ratifikaci. Tabulka 8: Produkty dovezené z Peru za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) Hrozny vinné, čerstvé, stolní GSP (%) význam. podíl na celkovém MFN (%) sekce diverzifikace standard. dovoz. ceny S2b státy GSP NE Káva nepraţená s kofeinem S2c ANO 5% Moučka, šrot, peleta z ryb, korýšů, jiných bezobratlých, nezp. k lidskému po S4b hl. EU 17% Barviva ţivočišného původu, přípravky na jejich základě ,5 S6b hl. EU >50% Desky, plechy, pásy, folie zinkové S15b hl. EU NE Dovoz z PE celkem Mezi nejvýznamnější položky patří v rámci peruánského do ČR barviva živočišného původu (CN ) z Peru. Na jejich se Peru podílí z více než 50%. Přímo v rámci EU však existují jiní potenciální dovozci, nelze proto předpokládat zásadní dopady. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Peru nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Obecně lze tedy konstatovat, že vyjmutí země z režimu GSP by na české dovozce nemělo významný vliv. URUGUAY Uruguay patří stejně jako Argentina a Brazílie do uskupení Mercosur, který v současné době s EU jedná o Dohodě o volném obchodu. Tabulka 9: Produkty dovezené z Uruguaye za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) Maso hovězí čerstvé, chlazené vykostěné MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk EUR / 100 kg S1a ANO NE Med přírodní ,3 S1a ANO NE Buničina dřevná nátronová, sulfátová bělená, polobělená ostatní, ne: viz sazebník není hl. EU NE 14

16 Vlna potní střiţní nemykaná, nečesaná včetně prané na hřbetě S11a EU, GSP NE hl. EU + státy Česance vlněné, vlna česaná, ne: vyřaz. z útrţky není GSP 10% Dovoz z UY celkem U produktů dovezených z Uruguaye nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z této země nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Změny tedy nebudou mít dopad na české importéry. VENEZUELA Venezuela zatím do Mercosuru nepatří, nicméně se snaží o vstup (čeká se na ratifikaci přístupu Venezuely k MRC v Paraguayi). Tabulka 10: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Venezuely do ČR za rok 2010 Kód zboží CZK(tis.) Název zboží Netto (kg) GSP (%) MFN (%) sekce Rum, nádoba do 2 l-podmínky viz sazebník není v GSP Rum, nádoba do 2 l ostatní, ne: viz sazebník není v GSP diverzita význam. podíl na celk Likéry, cordialy, nádoba do 2 l S4b ANO NE Tabák "homogenizovaný", Malajsie, Korea, >25% "rekonstituovaný" ,6 16,6 S4c EU Dráty z hliníku nelegovaného, průměr nad 7mm ,5 S15b Dovoz z VE celkem Malajsie, EU, RF NE Mezi produkty dovážené z Venezuely, jejichž import je významný, patří především tabák (CN ), který tvoří více než 25% všeho dovezeného tabáku v této kategorii. Clo zde bude navýšeno z 11,6% na 16,6% (viz tabulka č. 10). Druhou významnou položkou dováženou z Venezuely jsou dráty z hliníku (CN ), zde však existuje možnost z jiných států, nelze je tedy považovat za problematické. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Venezuely nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Změny tedy pravděpodobně nebudou mít zásadní dopad na českého importéra, mohou však mít dopad na české kuřáky. 15

17 2. STÁTY, S NIMIŽ NEBUDE PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODA UZAVŘENA V DOHLEDNÉ DOBĚ A JEJICHŽ DOVOZY DO ČR NEJSOU PRIORITNÍ Do této kategorie lze zařadit všechny státy patřící do skupiny tzv. high-income zemí (nebo-li HIC) včetně států nově tak klasifikovaných, tedy BAHRAJN, BRUNEJ, KATAR, KUVAJT, MACAO, OMÁN, SAUDSKOU ARÁBII, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, a dále země UMI jako KUBU, LYBII, PALAU a GABON. Nelze opomenout ÁZERBAJDŽÁN, ÍRÁN, THAJSKO, MALEDIVY A ČÍNU, které se v uplynulém roce mezi státy v kategorii UMI také objevily. BAHRAJN, BRUNEJ, KATAR U těchto tří států Bahrajnu, Bruneje a Kataru existuje dovoz do ČR, nicméně dle statistik za rok 2010 je jeho objem zanedbatelný. Pro ukázku následují tři tabulky prezentující tento import včetně celkové hodnoty veškerého z každého zmiňovaného státu. Tabulka 11: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Bahrajnu do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) Katalyzátory na nosiči-drahý kov, sloučenina drahého kovu jako aktivní Vany koupací, sprchy, umývadla z plastů Feromangan ostatní, nad 2% uhlík, do 65% mangan Profily ze slitin hliníku, ne: duté Dráty z hliníku nelegovaného, průměr nad 7mm Dovoz z BH celkem Tabulka 12: Kompletní dovoz z Bruneje do ČR za r Kód zboží Název zboží Netto (kg) 16 CZK(tis.) Čekanka Witloof (Cichorium intybus) čerstvá, chlazená Omáčky, přípravky pro omáčky, směsi přísad apod. ostatní, ne: viz sazebník Trička vrchní, tílka a jiné nátělníky z bavlny pletené, háčkované Svetry, vesty apod. dámské, dívčí z bavlny pletené, háčkované 1 0 Kalhoty, krátké kalhoty pánské, chlapecké ze syntetických vláken ost., ne Kalhoty, krátké kalhoty dámské, dívčí ze syntetických vláken ost., ne: pra 2 2 Dovoz z BN celkem Tabulka 13: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Kataru do ČR za rok 2010 Kód zboží význam. podíl na celk. Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita Polyethylen o hust.0,94 a víc ost.,ne: pro výr. chlorsulfonovaného polyet ,5 S7a hl. EU NE Nádoby tlak. ost. ze ţeleza, oceli na plyn stlačený,zkapal l a víc, ,7 S15a EU NE Transformátory pro měření napětí, výkon nad 1-16kVA,ne:s kapalin. dielek S16 EU NE Relé ostatní, napětí nad V ,3 S16 ANO NE Přístroje k měření, kontrole ostatní, ne: elektronické, viz sazebník S18 ANO NE Dovoz z QA celkem

18 Celková za r byla v případě Bahrajnu a Kataru těsně nad hranicí 10 mil. CZK (viz. tabulky č. 11 a 13), v případě Bruneje dokonce pouhých 40 tis. CZK (viz. tabulka č. 12). I když se nebere ohled na samotnou hodnotu obchodu, nejsou mezi položkami žádné strategické produkty, případně máme na tyto produkty potenciální náhradní dovozce. Vyřazení Bahrajnu, Bruneje a Kataru tak na české importéry nebude mít žádný dopad. KUVAJT A SAUDSKÁ ARÁBIE Kuvajt i Saudskou Arábie lze zařadit do jedné skupiny díky položce, na jejímž do ČR se tyto dva státy podílejí celkem z cca 70%. Jedná se o 2,2-oxydiethanol (CN ) (viz. tabulka č. 14 a 15). V případě změny sazby z GSP na MFN by oxydiethanol podléhal clu ve výši 5,5% (v rámci GSP podléhá 2% sazbě). Tabulka 14: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Kuvajtu do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) 2,2 - oxydiethanol (diethylenglykol, Polyethylen lineární, hustota niţší CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk. digol) ,5 S6a SA+KW=70% >50% neţ 0, ,5 S7a ANO NE Polyethylen o hust.0,94 a víc ost., ne: pro výr. chlorsulfonovaného polyet ,5 S7a EU NE Mechanické ucpávky ,7 S16 ANO NE Kontejnery zvláště upravené pro 1 a více druhů přeprav, ne: mater. radioa S17a ANO NE Dovoz z KW celkem Tabulka 15: TOP 5 nejvíce dovážených produktů ze Saudské Arábie do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk ,2 - oxydiethanol (diethylenglykol, digol) ,5 S6a SA+KW=71% 20% Polyethylen lineární, hustota niţší neţ 0, ,5 S7a ANO NE Polyethylen ostatní, hustota niţší neţ 0, ,5 S7a ANO NE Polyethylen o hust.0,94 a víc ost.,ne: pro výr. chlorsulfonovaného polyet ,5 S7a EU NE Textilie povrstvené, povlečené, laminované polyvinylchloridem, ne: impregn ,4 8 S11a ANO NE Dovoz z SA celkem Do stejné skupiny jsou tyto státy zařazeny i proto, že v jejich případě mezi hlavními položkami do ČR není mnoho rozdílů. Z obou států se dováží polyethylen, u něhož by díky přechodu na MFN režim došlo k navýšení cla z 3% na 6,5%. Nicméně v případě těchto položek existují poměrně diverzifikované zdroje v jiných zemích (i v samotné EU), navíc podíl Kuvajtu a Saudské Arábie na nebyl v r zásadní. 17

19 MACAO Dovoz z Macaa do ČR není příliš rozsáhlý. Jak je patrné z tabulky č.16, statistická pěti nejvíce dovážených produktů nepřesahuje ani v jednom případě statistickou hodnotu 10 mil. CZK a jedná se především o textilní výrobky. Tabulka 16: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Macaa do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) Trička vrchní, tílka a jiné nátělníky z bavlny pletené, háčkované Svetry, vesty apod. dámské, dívčí z vláken chemických pletené, háčkované Kalhoty, krátké kalhoty dámské, dívčí z denimu (dţínsoviny) Kalhoty, krátké kalhoty dámské, dívčí ostatní, ne: viz sazebník CZK (tis.) Obrazovky pro TV, monitory barevné, šířka/výška pod 1,5,úhlopříčka nad Součet: Jedinou výjimku tvoří Obrazovky pro televizní monitory barevné (CN ), nicméně ani u nich není statistická významná. Pokud dojde společně s novým nařízením o GSP k vyřazení Macaa ze seznamu příjemců preferenčního zacházení, česká ekonomika by touto změnou neměla být ovlivněna, neboť dovážené produkty nemají strategickou povahu a jejich množství není velké. OMÁN Dovoz z Ománu do ČR měl v roce 2010 statistickou hodnotu kolem 200 mil. CZK. Nejedná se tedy o dovoz významný. Zásadní podíl na ománském mají dvě položky, a to polyethylentereftalát (CN ) a brzdy a jejich součásti (CN ). Tabulka 17: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Ománu do ČR za rok 2010 CZK(tis.) význam. podíl na celk. Kód zboží Název zboží Netto (kg) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita Léky ze smíšených, nesmíšených výr. k terapeut., profylakt. účelům, odměřen není 0 není ANO NE Polyethylentereftalát mající viskozní číslo 183ml/g nebo vyšší S7a hl. EU NE Ostatní polotovary z nelegované oceli nebe z Fe, obsah C od 0,25% S15a ANO NE Brzdy, servobrzdy, části, součásti pro brzdy kotoučové, ne: viz sazebník S17b hl. EU 16% Registratury, lístkovnice apod. kartoteční skříně kovové, výška nad 80 cm S20 ANO NE Dovoz z OM celkem Omán se podílí na celkovém těchto produktů z 1%, resp. 16% (viz tabulka č. 16). Změna v sazbě je o 4%, resp. o 5%. Dovoz těchto položek však zřejmě nebude ohrožen a není nutné očekávat zásadní dopady změn v systému poskytování preferenčního režimu GSP, neboť u obou položek existují náhradní potenciální exportéři, a to i v rámci EU. 18

20 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Dovoz ze Spojených Arabských Emirátů do ČR je statistickou hodnotou významnější, než dovoz z ostatních států řazených do kategorie HIC má hodnotu více než 670 mil. CZK i tak ale nelze tvrdit, že je pro ČR zásadně významný. Tabulka 18: Produkty dovezené ze Spojených Arabských Emirátů za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk Vody toaletní S6b ANO NE (konc. vyrovnávací Polyethylentereftalát mající viskozní číslo 183ml/g nebo vyšší clo EUR / 1000 kg) 6,5 S7a ANO 5% Polyethylentereftalát ostatní, ne: mající viskozní číslo 183ml/g nebo vy ,5 S7a ANO NE Samolepící pásky apod. z plastů, šíře role nad 20cm ,5 S7a ANO NE Film polyethylentereftalátový, tl.do 0,35mm,ostatní,ne:tl.72-75, ,5 S7a ANO NE Výrobky z nepórovité pryţe ostatní pro motorová vozidla 8701 aţ ,5 S7b ANO NE Textilie pneumatikové kordové z nylonu, jiných polyamidů impregnované ,4 5,6 S11a ANO NE Slitiny hliníku primární S15b ANO 7,30% Dovoz z SAE celkem Jak je patrné z tabulky č. 17, mezi produkty nelze nalézt žádné strategicky významné pro českou ekonomiku. Podíl na celkovém u jednotlivých položek není významný a ČR má k dispozici dostatečný počet dalších potenciálních dovozců. Ve vyřazení SAE tedy nelze spatřovat ohrožení českých zájmů. KUBA Importy Kuby do ČR v preferenčním režimu GSP hrají marginální roli z pravidelně se objevujících položek je možné zmínit doutníky (CN ), jejichž dovoz z Kuby v roce 2010 činil 27 mil. CZK z celkového dovezeného množství 2mld. CZK. U položky lopatky statorů, rotory a jejich lopatky (CN ), která vykazuje statistickou hodnotu 86 mil. CZK, je třeba zmínit, že se jedná o zboží s původem v ČR, které bylo v roce 2010 dovezeno z Kuby mimořádně. Pro informaci uvádíme, že rum není součástí produktového pokrytí GSP. Detaily jsou zřejmé z následující tabulky č. 17. Tabulka 19: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Kuby do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) Melasa ostatní po extrakci, rafinaci cukru, ne: třtinová Rum, nádoba do 2 l podmínky viz sazebník Rum, nádoba do 2 l ostatní, ne: viz sazebník GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk EUR / 0.35 EUR / 100 kg 100 kg S4b ANO NE není v pevná celní GSP sazba není ANO >50% 0.60 EUR / % vol/hl + není v 3.20 EUR / není GSP hl ANO NE Doutníky, doutníčky obsahující tabák ,1 26 S4c ANO NE 19

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK - PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 265,00 388,00 449,00 530,00 431,00 511,00 2 kg 280,00 418,00 490,00

Více

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu

Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Standardní revize cenové statistiky v oblasti cen zahraničního obchodu Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu. Počínaje cenovými indexy za referenční

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH)

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme účtování volání prostřednictvím sekundové tarifikace od počátku volání (uvedené ceny jsou bez DPH) Ceník vnitrostátního volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Internet** Druh volání Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení dočasných autonomních obchodních opatření pro Ukrajinu, která

Více

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón

Mezinárodní volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón volání Rozdělení zemí do jednotlivých zón +88299 Aeromobile 10. 6 +93 Afghánistán 8. 4 +355 Albánie 4. 3 +213 Alžírsko 5. 4 +376 Andorra 4. 3 +244 *55 244 Angola 8. IV 4 +1264 *55 1264 Anguilla 8. V 5

Více

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku,

t ,0 půlky nebo čtvrtky) Hovězí a telecí maso čerstvé nebo chlazené v jateční úpravě (vcelku, Oddíl 15 - Výroba potravinářských výrobků a nápojů 1510000011 Práce výrobní povahy ve výrobě masa a masných výrobků (kromě 1513900011) tis. Kč 77 098 81 189 95,0 1510000012 Práce ve mzdě ve výrobě masa

Více

Přiřazení států do geografických oblastí

Přiřazení států do geografických oblastí Systém HlasSZU list: 1/9 Přiřazení států do geografických oblastí stát Afghánistán Alandy Albánie Alžírsko Americká Samoa Americké Panenské ostrovy Andorra Angola Anguilla Antarktida Antigua a Barbuda

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1.1 Cenný balík Cena je stanovena podle hmotnosti a příslušné cenové skupiny Cen. skupina 50 51 52 53 54 55 Hmotnost do Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Více

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR

Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Příloha č. 1 k č.j. 303887/2014-KO Osvobození od požadavku superlegalizace listin pro použití v ČR Níže uvedené seznamy států jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Více

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH

Cena (v Kč) bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH STANDARDNÍ BALÍK PRIORITNÍ 50 51 52 53 54 55 bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 1 kg 285,00 408,00 469,00 550,00 451,00 531,00 2 kg 300,00 438,00 510,00

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.10.2015 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod zbožím jednotlivých subjektů Severozápadního federálního

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Ceský telekomunikacní úrad

Ceský telekomunikacní úrad Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025 Praha dne :;-. cervence 2011 Cj. CTÚ-54 610/2011-611 Ceský telekomunikacní úrad jako príslušný orgán

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68

Více

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR S USA

ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR S USA ZAHRANIČNÍ OBCHOD ČR S USA Karel Král Tisková konference, ČSÚ Praha, 30. května 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Bilance České republiky (národní pojetí, v mld.

Více

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz

Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Přenos hlasových dat v rámci služby RowNet pevná linka nebo pevná linka v mobilu do ČR Destinace Slabý provoz Silný provoz Pevné sítě ČR 0.32 0.60 GSM sítě ČR 1.00 1.00 Přenos hlasových dat v rámci služby

Více

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů

Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Požadovaná ověření vysokoškolských diplomů Vysvětlivky VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program, A - ověření vysokoškolského diplomu

Více

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR

Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR k 22.02.2016 Statistiky zahraničního obchodu jednotlivých subjektů Severozápadního federálního okruhu celkem, detailně pak s ČR Zahraniční obchod se zbožím RF, SZFO i jednotlivých subjektů SZFO v mil.

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual Ceník tarifního programu Tarif Super Top Individual 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem Ve špičce Mimo špičku po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 1.2 Ceny

Více

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč

NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK. TARIF 199 NA POHODU 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. 49 Kč 119 Kč 199 Kč 299 Kč 499 Kč NISATEL.CZ KOMPLETNÍ CENÍK Volné minuty VÝHODNÉ TARIFY TARIF 49 RELAX 20 minut do mobilních sítí TARIF 99 N KLIDU 100 minut do TARIF 199 NA POHODU 200 minut do TARIF 299 S DATY 150 minut do TARIF 499 NA

Více

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33

ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko 3,33 CENÍK SLUŽBA IP CALL Účinnost od 1.4.2003 Ceny uvedeny bez DPH 1. Ceny za provoz 1.1 Zařazení zemí do skupin s uvedením cen za minutu hovoru 1) ZEMĚ/DESTINACE [Kč/min] 1 Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.3.2016 Národní volání a krátké textové zprávy - Ceny jsou platné pro volání a zprávy

Více

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010

Termíny konání sčítání v rámci kola populačních a domovních censů 2010 Afrika Alžírsko Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapverdy Středoafrická republika Čad Komory Kongo, republika Pobřeží Slonoviny Kongo, demokratická republika Džibutsko Egypt Rovníková

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby

ID listu: HLAS_PCM HOV_ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: Označení služby ID listu: HLAS_PCM HOV_001.02 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Platnost od: 1.4.2013 Označení služby PCM hovorné Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace

Více

Tabulka úředních jazyků

Tabulka úředních jazyků Příloha č. 14/B Tabulka úředních jazyků Stát / zámořské / závislé území Afghánistán Albánie Alžírsko Americká Samoa Andora Angola Anguilla Antigua a Barbuda Argentina Arménie Aruba Austrálie Ázerbajdžán

Více

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

VYHLÁŠKA. č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 VYHLÁŠKA č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 ze dne 16. listopadu 2015 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,50 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Na výběr máš

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán USD americký dolar 40,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko USD americký dolar 45,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 45,- Arménie USD americký dolar

Více

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková

Ekonomika Hodnocení národního hospodářství. Ing. Kateřina Tomšíková Ekonomika Hodnocení národního hospodářství Ing. Kateřina Tomšíková 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2/4 2015 Vývoj HDP ve stálých cenách 8

Více

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO

ZEMĚ MĚN.KÓD MĚNA SAZBA STRAVNÉHO A Afganistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 40,- Andorra EUR euro 40,- Angola USD americký dolar 60,- Argentina USD americký dolar 40,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie a Oceánie

Více

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012

Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Vyhláška č. 392/2012 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, ze dne 14. listopadu 2012 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami)

škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Tab. 12.3: Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí***** (vysoká škola bez dalšího zásahu pouze vyplní tabulku příslušnými hodnotami) Vysoká škola regionálního rozvoje Země Afghánistán Albánie

Více

Ceník telefonních služeb VoIP

Ceník telefonních služeb VoIP Volání v ČR Ceník telefonních služeb VoIP Časová pásma Špička Mimo špičku (pracovní dny 7:00-19:00 hod) (19:00-7:00 hod, víkendy, svátky) Vlastní a partnerské sítě* zdarma zdarma ČR - pevné sítě 0,40 (0,48)

Více

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

ministr Eduard Janota Měnový stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar Vyhláška č. 459/2009 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2010, ze dne 14. prosince 2009 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,zákoník práce: 1 zahraničního

Více

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2

Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 Příloha č.1 k Ceníku předplacených služeb O2 Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku předplacených služeb O2 +88299 Aeromobile D +93 Afghánistán D +355 Albánie C +213 Alžírsko C +376 Andorra C +244 *55

Více

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016

II. N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 II. N á v r h VYHLÁŠKA ze dne 2015 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Základní

Více

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny

PŘÍLOHA. návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady. o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 166 final ANNEX 2 PŘÍLOHA návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny CS CS PŘÍLOHA

Více

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX)

Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Ceník telekomunikačních služeb (platný pro službu SIPhone Virtual PBX) Nabídka telekomunikačních služeb platná pro firemní zákazníky společnosti SIPhone s.r.o. NÁRODNÍ VOLÁNÍ Kč / min Typ hovoru špička

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.

O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra. Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom

Více

CETEL - TELEFONOVÁNÍ

CETEL - TELEFONOVÁNÍ 1. str. Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz Ceny IP hovorů do zahraničí Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč Mobilní sítě 4,68 Kč 4,68 Kč Bílá linka - 840 1,92

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 2 PART 1/8 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Měsíc. Month. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 4802 100,3 99,8 99,9 99,9 100,5 101,2 105,5 105,4 105,7 105,7 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 119 100,7 100,1 98,1 99,5 100,7 105,7 108,7 106,9 107,5 108,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 28 100,9

Více

Ceník platný od 26. 12. 2014

Ceník platný od 26. 12. 2014 Ceník platný od 26. 12. 2014 MOBILNÍ TARIFY TVOJE CITY TVOJE CITY 29 Kč SIM karta Účtování 60+1 Balíčky volných minut 10 volných minut 13 Kč 20 volných minut 25 Kč 50 volných minut 60 Kč 100 volných minut

Více

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb

Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Příloha č. 1 k Ceníku základních a volitelných služeb Tato příloha je nedílnou součástí Ceníku základních a volitelných služeb Mezinárodní předvolba Fax Předvolba NetCall *55 Země +88299 Aeromobile 10.

Více

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem.

Všechny IP telefony i hlasové brány jsou dodávány s odpovídající licencí pro SIP protokol a zdrojem. Stránka 1/5 SkyFon 40 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1. 1. 2013. Ceny jsou bez 21 % DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 21% DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou

Více

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min)

Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) MB: 326 100 001 info@cerberos.cz Ceny IP hovorů v rámci ČR Silný provoz Slabý provoz (Kč/min) (Kč/min) Ceny IP hovorů do zahraničí (Kč/min) Síť CETEL 0 Kč 0 Kč Pevné telefonní sítě, fax 0,84 Kč 0,48 Kč

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives

Předchozí období = 100 Previous period = 100. poč. roku. Avg monthly rate of growth from the begin. of the year. Number of representatives B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5221 99,6 99,6 99,8 98,4 98,4 96,3 97,1 96,8 96,6 96,6 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,3 99,8 100,0 94,9 94,9 99,4 99,5 99,4 93,4 93,4 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,4 100,0 100,1

Více

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku

Předchozí období = 100 Previous period = 100. Prům. měsíční. tempo růstu od poč. roku 2015 2015 B,C,D,E ÚHRN / TOTAL 5238 99,8 98,4 99,4 100,0 99,2 96,8 96,6 96,0 95,5 96,0 B TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 137 100,0 94,9 99,8 99,8 98,1 99,4 93,4 93,9 93,5 93,6 B 05 Černé a hnědé uhlí a lignit 34 100,1

Více

Jak spočítat cenu přepravy za vaši zásilku

Jak spočítat cenu přepravy za vaši zásilku Nové sazby FedEx Platné v České republice od. ledna 0 Nezáleží na tom, zda je vaše zásilka lehká nebo těžká, zda je urgentní nebo zase tolik nespěchá, FedEx má vždy to správné řešení. Využijte výhod cenově

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ

VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ VÝTAH ZE SITUAČNÍ ZPRÁVY EVROPSKÉHO STŘEDISKA PRO PREVENCI A KONTROLU NEMOCÍ Nejdůležitější vývoj v posledních 24 hodinách Celkem si chřipka pandemic H1N1 2009 vyžádala ve světě 1688 obětí, onemocnělo

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma

cenik IP telefonie Michal Hejzlar Sartoriova 28/13 169 00 Praha 6 Připojení k internetu zdarma cenik IP telefonie ČR - cena/min. bez DPH špička mimo špičku ČR - EMERGENCY 0 Kč 0 Kč ČR 116XX, 199 NA ÚČET VOLANÉHO 0 Kč 0 Kč ČR 800, 822 0 Kč 0 Kč ČR 910 0,77 Kč 0,77 Kč ČR 8XX 0,79 Kč 0,79 Kč ČR PRIVATE

Více

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI

CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI CENÍK FIXNET TELEFON PRO DOMÁCNOSTI Platnost od 1. 9. 2013 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. MĚSÍČNÍ PAUŠÁL Měsíční paušál telefon samostatná služba Měsíční paušál balíček Internet

Více

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán

Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH. name setup_price skip for price for2 Afghánistán Ceny mezinárodních hovorů, špička/mimo špičku v cenách bez DPH Interlan s.r.o. name setup_price skip for price for2 Afghánistán 0 Afghánistán 9,26 peak Afghánistán 9,26 offpeak Afgánistán - mobil 0 Afgánistán

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

kapitola 20 - tabulková část

kapitola 20 - tabulková část 2000 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY ZE ZELENINY, OVOCE, OŘECHŮ NEBO JINÝCH ČÁSTÍ ROSTLIN 2001 00 00 00/80 Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo kyselině octové

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM

CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM CENÍK SPOLEČNOSTI HF.COM Platný od 01.01.2017 1. ÚVODNÍ INFORMACE Zákaznický servis společnosti hf.com je určen pro všechny zákazníky. Na naší zákaznické lince nebo kontaktním emailu s Vámi budou řešeny

Více

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call)

Mezinárodní hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) hovory z mobilního telefonu (bez zvýhodnění O2 Net Call) Popis hovory se uplatňují při volání z účastnického čísla ze sítě O2 na čísla s předvolbou jinou než +420. Cena Cena ch hovorů z mobilního telefonu

Více

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu

cenové rozhodnutí č. CR/P/12.2005-1, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních služeb do zahraničí. Článek 1 Způsob výpočtu Praha dne 16. prosince 2005 Čj. 40587/2005-611 Český telekomunikační úřad jako příslušný orgán státní správy podle 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění

Více

VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004,

VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004, VYHLÁŠKA č. 212/2004 Sb. ze dne 16. dubna 2004, o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění vyhlášky č. 320/2004 Sb. Změna: 320/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015

Nové tarify FedEx Platné od 5. ledna 2015 Nové tarify FedEx Platné od. ledna 0 Nezáleží na tom, zda je vaše zásilka lehká nebo těžká, zda je urgentní nebo zase tolik nespěchá, FedEx má vždy to správné řešení. Využijte výhod cenově výhodné a vysoce

Více

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001

27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 27 Poštovní sazby od 1.1.2000 do 31.12.2001 Vnistrostátní styk: Listovní zásilky a balíky: Max. hmotnost do 20g 50g 500g 1kg 5kg 10kg 15kg Psaní (do 31.12.2000) 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč 5,40 Kč Dopisnice

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 5.2. 2009 Předání výsledků agrárního

Více

Tarif STANDARD a EXTRA

Tarif STANDARD a EXTRA Tarif STANDARD a EXTRA Tarif VIP a BUSINESS Země Pevná Mobil Pevná Mobil AFGHÁNISTÁN 10,00 9,00 8,00 7,80 ALJAŠKA 4,50 4,50 3,50 3,50 ALBÁNIE 7,00 15,00 5,50 15,00 ALŽÍRSKO 15,00 15,00 14,00 14,20 AMERICKÁ

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í Volume 60+1 Ceník vnitrostátního volání Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Memobox Volání do neveřejných telefonních sítí Internet** Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016

Rozesláno dne Sbírka ČUS I./ O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 3. listopadu 2016 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2017 31.12.2016 I. O z n á m e n í 366 VYHLÁŠKA ze dne 3. listopadu 2016 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR roku 2016 výsledky AZO ČR za leden až září 2016: stručný čtvrtletní komentář na web MZe + tabulky TÚ 59 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing.

Více

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa

1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa 1 Business Voice Direct základní cenový plán Alfa Platný od 1.2.2010 1.1 Ceny hovorného 1.1.1 Automaticky uskutečněné místní, dálkové a mezinárodní hovory Silný provoz: pracovní dny 7:00 19:00 Slabý provoz:

Více

Článek I. Článek II. Článek III.

Článek I. Článek II. Článek III. Název účetní jednotky Označení Číslo 01/2003 Název normy Schvaluje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Pokyn kvestora, výše sazeb základních náhrad pro používání soukromých aut pro pracovní účely podle zákona

Více

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme

c e n í k h l a s o v é h o ř e š e n í O2 Supreme Ceník vnitrostátního volání Memobox Internet** Druh volání Místní a dálkové volání Volání do mobilních sítí operátorů v ČR Volání do neveřejných telefonních sítí Cíl volání Cena /min Minimální délka volání

Více

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU

CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Příloha č. 1 část A CZ-NACE PROGRAM NEMOVITOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU Oddíl Skupina Název Sekce C - Zpracovatelský průmysl 1) 10 Výroba potravinářských výrobků 2) 11 Výroba nápojů 2) 13 Výroba textilií

Více

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42

Krajina Menový kód Mena Základné sadzby stravného Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Afganistan EUR euro 32 Albánsko EUR euro 33 Alžírsko USD americký dolár 42 Andorra EUR euro 42 Angola EUR euro 40 Antigua a Barbuda USD americký dolár 52 Argentína EUR euro 37 Arménsko EUR euro 27 Austrália

Více

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc

Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Stát/Country/ /QU C GIA 0,- Kč / měsíc 150,- Kč / měsíc Afghánistán 10,00 Kč 10,00 Kč Albánie 10,00 Kč 10,00 Kč Alžírsko 10,00 Kč 10,00 Kč Americká Samoa 5,00 Kč 5,00 Kč Andorra 5,00 Kč 5,00 Kč Angola

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01

Kolena a ohyby, ze železa nebo oceli (kromělitých a z nerezavějící oceli) 2013_01 Doklad Rezim CisloPolozky DatumPropusteni NazevCelnihoUradu ZemePuvoduKod PolozkaKn TARICKod MnozstviMJ PopisZbozi Hmotnost Hodnota SumaPoplatkuCloVymerene CelkovaCastkaPoplatku NazevDruhuDopravy PopisZB

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 17. 12. 2014 Č. j.: SÚJB/OKNJZ/28297/2014 Číslo spisu: 23359/2014 Vyřizuje útvar: Odbor pro kontrolu nešíření ZHN R

Více

Ceník ŠKODA ICT s.r.o.

Ceník ŠKODA ICT s.r.o. Asymetrické připojení k internetu Přenosová rychlost Download Upload Agregace Cena/měsíc 40 Mbps 4 Mbps 1:10 1 999 Kč 20 Mbps 2 Mbps 1:10 1 699 Kč 40 Mbps 4 Mbps 1:50 899 Kč 20 Mbps 2 Mbps 1:50 599 Kč

Více

Arménie - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Aruba 13,68 Kč 16,28 Kč 10,80 Kč 12,85 Kč Aruba - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Ascensio

Arménie - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Aruba 13,68 Kč 16,28 Kč 10,80 Kč 12,85 Kč Aruba - Mobil 11,12 Kč 13,23 Kč 8,78 Kč 10,44 Kč Ascensio CENÍK HLASOVÝCH SLUŽEB - TRnet VOICE Volání po ČR Služby Platnost od: 01.01.2011 Tarif: Pevná STANDARD Cena bez DPH Cena s DPH Cena bez DPH Cena s DPH Měsíční paušál Aktivační poplatek Volání v síti TRnet

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více