ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU"

Transkript

1 ANALÝZA VLIVU ZMĚN V SEZNAMU PŘÍJEMCŮ PREFERENČNÍHO REŽIMU GSP NA ČESKOU EKONOMIKU

2 OBSAH ÚVOD... 2 STÁTY NAVRŽENÉ NA VYLOUČENÍ A JEHO DOPAD NA ČR... 4 Metodologie STÁTY, S NIMIŽ BYLA UKONČENA JEDNÁNÍ O PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODĚ, či JE DOHODA SJEDNÁVÁNA... 6 Argentina... 6 Brazílie... 7 Ekvádor... 9 Kolumbie Kostarika Malajsie Panama Peru Uruguay Venezuela Státy, s nimiž nebude preferenční obchodní dohoda uzavřena v dohledné době a jejichž dovozy do ČR nejsou prioritní Bahrajn, Brunej, Katar Kuvajt a Saudská Arábie Macao Omán Spojené Arabské Emiráty Kuba Lybie, Palau a Gabon Ázerbajdžán Írán Thajsko Maledivy Čína Státy, s nimiž nebude preferenční obchodní dohoda uzavřena v dohledné době a jejichž dovozy do ČR jsou prioritní Ruská Federace (RF) Kazachstán (KZ) ZÁVĚR

3 ÚVOD Tato analýza byla zpracována v souvislosti s probíhající revizí systému o poskytování všeobecných celních preferencí (GSP). Analýza se zaměřuje na jeden z nejvýznamnějších aspektů nového nařízení, a to snížení počtu zemí, které mohou využívat jednostranný preferenční přístup na trh EU. Záměrem tohoto dokumentu je analyzovat, zda odejmutí preferenčního zacházení na některé, v současné době bezcelní, dovozy nebude mít zásadní dopad na české výrobce a potažmo celou ekonomiku. GSP je systém všeobecných celních preferencí, kterým EU umožňuje rozvojovým státům přistupovat na unijní trh bez povinnosti platit cla u některých dovážených produktů. Toto jednostranně uplatňované zvýhodnění probíhá v souladu s doporučením UNCTAD z roku 1968 a na základě výjimky k doložce nejvyšších výhod GATT/WTO, přičemž platí, že systém musí být všeobecný, nereciproční a nediskriminační. Hlavním cílem je pomáhat rozvojovým a nejméně rozvinutým státům s odstraňováním chudoby a prosazováním udržitelného rozvoje prostřednictvím zapojení do mezinárodního obchodu. V rámci GSP existují 3 režimy: 1. Obecný režim GSP platný pro všechny rozvojové země a území. 2. GSP + pro podporu udržitelného rozvoje a řádnou správu věcí veřejných těch rozvojových států, které se rozhodnou přijmout některé závazky. 3. Režim Everything but Arms (dále jen EBA ) pro nejméně rozvinuté země. Evropská unie není jediná, kdo taková zvýhodnění rozvojovým zemím poskytuje. Obdobný režim mají i následující státy: USA, Japonsko, Austrálie, Kanada, Nový Zéland, Norsko, Rusko, Bělorusko, Švýcarsko nebo Turecko. Pravidla pro poskytování sytému GSP jsou stanovena v Nařízení o GSP, které dosud bylo obnovováno v tříletých intervalech. Poslední takové nařízení bylo vydáno v roce 2008 s platností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (nově s prodloužením až do 31. prosince 2013). V současné době se připravuje nařízení nové, které by mělo vstoupit v platnost 1. ledna 2014 a jehož platnost již nebude omezena. S cílem zvýšit efektivitu a adresnost poskytovaných preferencí tak, aby ze systému těžily především nejvíce potřebné země, dochází v novém návrhu ke změnám v seznamu příjemců. Nově navržená kritéria ze schématu vyjímají, oproti současnému stavu, následující státy: Státy, jejichž HNP na hlavu dosáhl úrovně high-income (HIC) dle klasifikace Světové banky a zároveň přitom vykazují znaky zranitelnosti. GSP se tak nebude již poskytovat těmto zemím: SAUDSKÁ ARÁBIE, KUVAJT, BAHRAJN, KATAR, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, OMÁN, BRUNEJ. Státy, jejichž HNP na hlavu dosáhl úrovně upper middle income (UMI) dle klasifikace Světové banky. GSP se tak již nebude poskytovat těmto zemím: KOSTARIKA, PANAMA, KUBA, VENEZUELA, BRAZÍLIE, URUGUAY, ARGENTINA, BĚLORUSKO, RUSKO, KAZACHSTÁN, GABON, LIBYE, MALAJSIE, PALAU. 34 států, které obchodují s EU na základě dohody o volném obchodu nebo jiných alternativních schémat, která jsou alespoň tak výhodná jako schéma GSP. Zde se jedná například o státy EUROMEDU 1, CARIFORA 2, MARKET ACCESS REGULATION 3, MEXIKO A JIŽNÍ AFRIKU. 1 Alžírsko, Egypt, Jordánsko, Libanon, Maroko, Tunis 2 Belize, St. Kitts and Nevis, Bahamy, Dominikánská republika, Antigua and Barbuda, Dominica, Jamajka, Svatá Lucie, Saint-Vincent and the Grenadines, Barbados, Trinidad a Tobago, Grenada, Guyana, Surinam 2

4 33 ZÁMOŘSKÝCH TERITORIÍ 4, která mají zajištěný alternativní přístup na trhy rozvinutých států. Analýza je prováděna pouze u zemí, která jsou ze schématu vyjmuta na základě kritéria HIC a UMI (viz výše). U zámořských teritorií a zemí, které mají s Evropskou unií sjednanou preferenční obchodní dohodu, není analýza dopadů relevantní. Tyto země režim GSP nepotřebují, neboť jejich přístup na trh je již výhodně upraven jinou cestou. Při přípravě analýzy bylo vzato v úvahu i několik států, jejichž kategorizace prozatím neumožňuje jejich vyjmutí ze systému GSP (pravidlo je nastaveno tak, že státu je preferenční režim odebrán až v případě, kdy tři roky po sobě dosáhne hodnocení alespoň UMI), avšak v uplynulém roce se v seznamu států zveřejněném na webových stránkách Světové banky v kategorii UMI umístily. Mezi takové státy patří: ÁZERBAJDŽÁN, EKVÁDOR, PERU, KOLUMBIE, THAJSKO, ÍRÁN, MALEDIVY A ČÍNA. Obdobně problematické může být MACAO. Tento stát se v posledních letech vyskytuje v klasifikaci Světové banky jako HIC. Macao dosud patřilo k beneficientům GSP systému ve vazbě na Čínu. Protože Hong Kong do GSP nepatřil, je do budoucna počítáno i s vyjmutím Macaa v souladu s příjmovou klasifikací. 3 Pobřeží Slonoviny, Ghana, Kamerun, Keňa, Seychelles, Mauritius, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Swazijsko, Papua Nová Guinea, Fidži 4 Anguilla, Netherlands Antilles, Antarctica, American Samoa, Aruba, Bermuda, Bouvet Island, Cocos Islands, Christmas Islands, Falkland Islands, Gibraltar, Greenland, South Georgia and South Sandwich Islands, Guam, Heard Island and McDonald Islands, British Indian Ocean Territory, Cayman Islands, Northern Mariana Islands, Montserrat, New Caledonia, Norfolk Island, French Polynesia, St Pierre and Miquelon, Pitcairn, Saint Helena, Turks and Caicos Islands, French Southern Territories, Tokelau, United States Minor Outlying Islands, Virgin Islands British, Virgin Islands- US, Wallis and Futuna, Mayotte. 3

5 STÁTY NAVRŽENÉ NA VYLOUČENÍ A JEHO DOPAD NA ČR Pro potřeby této analýzy je možné analyzované země (tj. země vyloučené ze schématu na základě kritéria HIC a UIC) rozdělit do několika skupin, a to: 1. STÁTY, S NIMIŽ BYLA UKONČENA JEDNÁNÍ O PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODĚ, PŘÍP. JE DOHODA SJEDNÁVÁNA 2. STÁTY, S NIMIŽ NEBUDE PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODA UZAVŘENA V DOHLEDNÉ DOBĚ A JEJICHŽ DOVOZY DO ČR NEJSOU PRIORITNÍ 3. STÁTY, S NIMIŽ NEBUDE PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODA UZAVŘENA V DOHLEDNÉ DOBĚ A JEJICHŽ DOVOZY DO ČR JSOU PRIORITNÍ METODOLOGIE V případě STÁTŮ ZAŘAZENÝCH DO PRVNÍ A DRUHÉ SKUPINY, S OHLEDEM na jejich předpokládanou bezproblémovost, byla použita data o celkovém z daného státu za rok 2010 (zdroj: statistika zahraničního obchodu ČSÚ). V tomto seznamu dovážených položek pak byla určena sazba v rámci preferenčního režimu GSP (kterému tyto státy podléhají nyní) a následně sazba v režimu MFN (tedy sazba, která by byla aplikována v případě, že daná země přijde o preferenční zacházení a nebude mít sjednanou jinou preferenční obchodní dohodu). Pro zjištění těchto informací byla využita databáze TARIC. Na základě statistiky zahraničního obchodu pak byla zjištěna míra diverzity zemí, z nichž je dováženo dané zboží do ČR, a podíl konkrétního státu na celkovém daného zboží. Tato data umožnila vyhledání potenciálně problémových položek. Údaje jsou pro každou analyzovanou zemi zpracovány do tabulek, které jsou součástí textu. Tyto tabulky zachycují, v případě většiny zemí, údaje o všech dovozech ve statistické hodnotě vyšší než 10 mil. CZK. V případě, že statistická jednotlivých produktů je za rok 2010 nižší než 10 mil. CZK, zachycuje tabulka pouze nejvíce dovážené produkty (případ Panamy a Venezuely). Naopak v těch případech, kde je počet položek dovážených v hodnotě větší než 10 mil. CZK příliš vysoký, jsou zobrazeny pouze ty položky, ve kterých má analyzovaný stát významný podíl na daného zboží (případ Brazílie a Malajsie). V případě Číny (tabulka č. 20) byl nutný specifický přístup, neboť některé sekce zboží podléhají graduacím 5, a proto v případě odejmutí preferencí Číně neprojdou žádnou změnou (již nyní podléhají sazbě MFN). V tabulce jsou tak uvedeny pouze ty položky, u kterých statistická překročila 10 mil. CZK v roce 2010 a zároveň by došlo ke změně v celní sazbě (to znamená ty položky, které nejsou v současné době graduované). Položky, o kterých se dále mluví v rámci textu, jsou v tabulkách zvýrazněny. U STÁTŮ Z TŘETÍ SKUPINY byl přístup vzhledem k jejich označení jakožto prioritní detailnější, zároveň však také užší. Analýza vycházela z faktu, že zbožová struktura zahraničního obchodu ČR s těmito státy se sestává 5 Graduací se pro účel GSP rozumí vyřazení sekce z preferenčního režimu, pokud dovoz produktu z této sekce překročí hranici 15% z celkového GSP toho samého produktu (u textilu je hranice stanovena na 12,5%). Určení graduovaných sekcí vychází z údajů za poslední 3 po sobě jdoucí roky. Návrh nového GSP nařízení pak stanovuje nově hranice na 17,5%, resp. 14,5% u textilu. 4

6 především ze surových či částečně opracovaných produktů, které následně hrají v české ekonomice významnou roli. Jestliže obvyklá celní zátěž MFN bývá v případě surovin nulová, u meziproduktů se v mnohých případech sazby MFN a GSP liší. Naši pozornost je proto třeba zaměřit zejména k meziproduktům. Analýza je tedy zaměřena na strategické produkty, respektive na sekce 6, ve kterých se takové produkty nacházejí. Údaje pro každou zemi jsou zpracovány do tabulek obdobným způsobem jako u států ze skupiny jedna a dvě. Na rozdíl od těchto států je zde však zařazen i nemalý počet položek, jejichž statistická je nižší než 10 mil. CZK (v některých případech je i nižší než 1 mil. CZK). Týká se to produktů,které jsou strategické pro český průmysl. Přehled strategických položek, které jsou dále podrobně analyzovány, nalezneme v tabulkách 21 a 22. Pro účely analýzy vybraných položek byly použity statistiky vygenerované Generálním ředitelstvím cel ČR (viz tabulky č uvedené v příloze). Hlavním cílem bylo prozkoumání jednotlivých položek v delším časovém období ( ) a možností případného nahrazení těchto položek dovozy z jiných států a to jak ze skupiny GSP, tak i ze zbytku světa. Zároveň bylo zkoumáno, kolik z importovaného množství jednotlivých produktů bylo dovezeno v rámci preferenčního režimu. Výběr položek (respektive sekcí) pro analýzu byl zároveň detailně konzultován s teritoriálními pracovníky MPO. Na tomto základě byly mezi strategicky významné sekce zařazeny následující: S5: minerální paliva a maziva (kapitola 27 společného celního sazebníku) S6a: anorganické zásady a oxidy, hydroxidy a peroxidy kovů (kapitola 28 společného celního sazebníku) a organické chemikálie (kapitola 29 společného celního sazebníku) S6b: hnojiva (kapitola 31 společného celního sazebníku) S15a: slitiny ze železa a průmyslové zboží z oceli a železa (kapitoly 72,73 společného celního sazebníku) S15b: hliník a výrobky z hliníku (kapitola 76 společného celního sazebníku) S16: jaderné reaktory a jejich součásti (kapitola 84 společného celního sazebníku) Výsledkem této analýzy je definování položek, jejichž vyjmutí z režimu GSP by mohlo mít negativní dopad na ČR. Takové položky jsou v tabulkách 21 a 22 zvýrazněny. 6 Použito je členění společného celního sazebníku EU do jednotlivých sekcí, ze kterých vychází i legislativa upravující preferenční režim GSP. V případě návrhu nového nařízení GSP však byly jednotlivé sekce rozděleny do menších podsekcí, které jsou tvořeny určitým počtem kapitol (tzv. GSP sekce ). Důvodem tohoto členění je dosáhnutí větší homogenity zboží v jednotlivých GSP sekcích s tím, že jednotlivé sekce definovány ve společném celním sazebníku EU jsou příliš rozsáhlé. 7 Tabulka č. 23 ruské dovozy vybraných položek za roky 2009, 2010, 2011 ; tabulka č. 24 dovozy vybraných položek ze všech států světové ekonomiky za roky 2009,2010,2011; tabulka č dovozy vybraných položek dovezených pouze v preferenčním celním režimu GSP ze všech států GSP za roky 2009,2010,2011 a tabulka č % zastoupení GSP z celkového za podpoložku. 5

7 1. STÁTY, S NIMIŽ BYLA UKONČENA JEDNÁNÍ O PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODĚ, ČI JE DOHODA SJEDNÁVÁNA Do této kategorie jsou zařazeny státy, u kterých jsou dopady jejich vyloučení z GSP zmírněny aktuálně sjednávanou, či již sjednanou dohodou o volném obchodu (dále jen FTA ). Konkrétně se jedná se o ARGENTINU, BRAZÍLII, EKVÁDOR, KOLUMBII, KOSTARIKU, MALAJSII, PANAMU, PERU, URUGUAY a VENEZUELU. Jejich případné vyjmutí by mohlo být negativní vliv na české dovozce, nicméně tento dopad by byl krátkodobého charakteru 8. U států, které nemají ukončený proces vyjednávání FTA (např. státy Mercosuru nebo Ekvádor), může mít jejich vyřazení ze systému GSP pozitivní dopad ve formě motivace pro urychlení vyjednávání, neboť je v jejich zájmu dosáhnout preferenčního přístupu pro své výrobky na trh EU ARGENTINA Argentina patří mezi státy Mercosuru (dále také jako MRC ), který již od roku 1999 jedná s EU o preferenční obchodní dohodě. S ohledem na dosavadní průběh jednání a aktuální stav se ukončení jednání nedá v tomto roce očekávat, nicméně do roku 2014 (kdy by mělo vstoupit v platnost nové nařízení o GSP) se jeví jako poměrně reálné. Tabulka 1: Produkty dovezené z Argentiny v r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk Filé ze štikozubce argentinského, zmrazené ,5 S1b NE 85% 16 nebo Mandarinkám podobné citrusové hybridy, čerstvé či sušené, ne: viz EurUP / sazební ,5 100 kg S1b ANO 9% Citrony (Citrus limon, Citrus limonum), čerstvé či sušené standardní dovozní ceny Hrozny vinné,čerstvé, stolní standardní dovozní ceny Hrušky ostatní, čerstvé, ne: k výrobě moštu (podmínky viz sazebník) standardní dovozní ceny Kukuřice ostatní, ne: k setí S2d hl. EU 30% Podzemnicová jádra (oříšky arašídové) loupaná i drcená, ne: neloupaná S2d ANO 86% Arašídy upravené i konzervované i slazené, obal nad 1kg ,7 11,2 S4b US, Irán, CN, EU >50% Víno ost., obaly <=2l,odrůdové ostatní, ne: z ES, s chr. ozn. pův.(chop), chr bez změn sazeb Pokrutiny, odpad i drcené, ve tvaru pelet po extrahování sojového oleje S4b ANO NE Výlisky ovocné ostatní, kaštany, ţaludy pro výţivu zvířat, ne: z MX, EU, hroznů S4b US >50% 8 K takové situaci by došlo v tom případě, že státy budou vyjmuty z GSP na základě jejich kategorizace mezi UMI státy a jejich preferenční obchodní dohoda by ještě nevstoupila v platnost. 6

8 Léky s alkaloidy, deriváty, ne: s hormony, antibiotiky Léky ze smíšených, nesmíšených výr. k terapeut., profylakt. účelům, odměřen není v GSP 0 není v GSP 0 není v GSP ANO NE není v GSP ANO NE Vlna potní střiţní nemykaná, nečesaná včetně prané na hřbetě S11a ANO NE není Česance vlněné, vlna česaná, ne: v není v útrţky GSP 2 GSP ANO NE Části, součásti motorů vznětových s vnitřním spalováním ,7 S16 ANO NE Převodovky, převodové skříně, části, součásti k prům. montáţi, vozidla viz S17b ANO NE Převodovky, převodové skříně ostatní, ne: viz sazebník ,5 S17b ANO NE Dovoz z AR celkem U produktů dovážených z Argentiny je nutné zmínit dovoz arašídů (CN ), jejichž objem tvoří více než 50% všech arašídů dovážených do ČR a u kterých clo společně se ztrátou statusu země GSP stoupne ze 7,7 na 11,2%. Dále import filé ze štikozubce argentinského (CN ), jehož podíl na celkovém objemu dovezených filet tvoří 85% a u něhož dojde ke zvýšení cla ze 4 na 7,5% (viz. tabulka č. 1). Změny u těchto položek mohou mít vliv na české spotřebitele, nicméně nelze je považovat za strategicky významné pro českou ekonomiku. U ostatních produktů k zásadní změně u celních sazeb nedochází, další zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Argentiny nemá vysoký podíl na jeho celkovém do ČR. BRAZÍLIE Brazílie patří stejně jako Argentina do uskupení zvaného Mercosur. Z brazilského jsou zajímavé především tři položky (viz tabulka č. 2). Za prvé játra z kohoutů a slepic mražená (CN ), v jejich případě z Brazílie tvoří cca 90% z celkové hodnoty, přičemž by došlo k nárůstu cla z 2,9% na 6,4%. V tomto případě by bylo zajímavé zjistit, zda ČR má dostatečnou vlastní produkční schopnost či zda od ostatních dovozců (především státy EU) je schopna zajistit potřebné množství produktu. Tabulka 2: Produkty dovezené z Brazílie v r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK, kde je Brazílie významným dovozcem Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK (tis.) GSP/ nyní (%) MFN (%) sekce Div. význam. podíl na celk Maso hovězí zmrazené vykostěné ostatní, ne čtvrti speciální reţim Kohouti, slepice zmrazené nedělené oškubané, kuchané, zvané kuřata 65% speciální reţim Kohouti, slepice dělené-nevykostěná prsa a části prsíček čerstvé, chlaz speciální reţim Kohouti, slepice dělené - vykostěné maso zmrazené speciální reţim 7

9 Kohouti, slepice dělené - nevykostěné půlky, čtvrtky zmrazené speciální reţim Kohouti, slepice dělené-nevykostěná prsa zmrazená speciální reţim Játra z kohoutů, slepic zmrazená ,9 6,4 S1a EU cca 90% Krocani, krůty dělené - vykostěné maso zmrazené speciální reţim Maso ostatní solené, v nálevu, sušené, uzené, ne: viz sazebník speciální reţim Kvajávy, manga a mangostany, čerstvé či sušené S2b ANO 39% Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia),čerstvé či sušené ,9 12,8 S2b Hrozny vinné, čerstvé, stolní speciální reţim MX, GSP 73% Melouny vodní, čerstvé ,3 8,8 S2b ANO 7% Melouny ostatní, čerstvé, ne: vodní ,3 8,8 S2b GSP 18% Káva nepraţená s kofeinem S2c GSP 30% Přípravky jiné, konzervy výlučně z krůtího masa tepelně neupravené vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Přípravky jiné, konzervy obsah do 25% krůtí maso, droby vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Přípravky jiné, konzervy obs.57% a více maso, droby kohout, slepice tepel vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Šťáva pomerančová zmrazená, Brix do 67,ne: do 30 Euro/ vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Šťáva pomerančová nezmrazená, Brix do vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Šťáva pomerančová, Brix nad 20-67,ne:zmrazená, do 30 Eur vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Výtaţky, esence, koncentráty z kávy vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Destiláty denaturované s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Pokrutiny, odpad i drcené, ve tvaru pelet po extrahování sojového oleje vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Tabák částečně nebo úplně odřapíkovaný, sušený přirozenou cirkulací vzd vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Tabák částečně nebo úplně odřapíkovaný, sušený teplým vzduchem vyjmuto z GSP (sekce S-IV) Rudy manganové, ţelezonosné mangan. rudy s obsahem nanganu 20% a více není v GSP 0 není v GSP EU, Maroko 70% Křemík obsahující nejméně 99,99 % křemíku S6a ANO 15% Přípravky k čištění zubů, ne: zubní nit S6b ANO 10% Kopolymery propylenu ,5 S7a EU 2% Kůţe východoindické hověz. dobytka celé, suché, plný líc, váha do 4,5kg S8a BR+KR = 100% 99,70% 8

10 Kůţe hovězího dobytka celé, suché, plný líc, váha do 4, 5kg, pl. nad 2, ,5 S8a NE 99,50% Kůţe hov. dobytka celé ost, líc. štípenka, jinak upr., ne: telecí box, ,5 S8a GSP 2,50% Kůţe hovězího dobytka ostatní,, jinak upr.,ne: celé, lícová štípenka, plný ,5 S8a hl.eu >25% Dřevo řezané tropické > 6mm,ne:viz sazebník vyjmuto z GSP (sekce S-IX) Parketové přířezy, vlysy,kostkové podlahy dřevěné, ne: jehličnany, babus vyjmuto z GSP (sekce S-IX) Překliţky, desky dýhov.,min.1 vnější vrstva z list. dřeva, druhy viz saze vyjmuto z GSP (sekce S-IX) Obuv z kaučuku, plastů, svršek z řemínků, pásků připevněný k podešvi čepy ,9 17 S12a GSP 16,50% Kameny ostatní leštěné, zdobené, opracované, hmotnost pod 10kg,ne:viz sazeb ,7 S13 GSP 34% Drahokamy,polodrahokamy ost. oprac., nezasazené, ne: diamanty, rubíny, safír S14 ANO 91% Feroniob S15a EU 29% Buldozery, angldozery na pásech S16 ANO 11% Dovoz z BR celkem Druhým významným dováženým produktem jsou kůže hovězího dobytka (CN ), jejichž objem dovezený z Brazílie tvoří celých 99,5% všech dovezených hovězích kůží. U tohoto produktu by došlo ke zvýšení cla z 3% na 6,5%. Třetím zajímavým produktem v rámci brazilského jsou limety (CN ), na jejichž se Brazílie podílí z celých 73%. Zde bude celní sazba zvýšena z 8,9% na 12,8%. Ostatními dovozci jsou však státy setrvávající v GSP nebo např. Mexiko, které má s EU dohodu o volném obchodě. Proto by vyjmutí Brazílie z režimu GSP nemělo mít v rámci této položky významnější dopad na české dovozce. Zajímavé je i zjištění, že se Brazílie podílí na jednoho z typu hovězích kůţí (CN ) z 99,7% a některých drahokamů a polodrahokamů (CN ) z 91%. U těchto položek je však nulová sazba jak v rámci GSP, tak v rámci MFN, vyloučení Brazílie z GSP proto nebude mít na tyto položky žádný dopad. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Brazílie nemá vysoký podíl na jeho celkovém. EKVÁDOR Ekvádor se řadí mezi země Andského společenství (dále jen AS ). Na rozdíl od Kolumbie a Peru, s nimiž již byla jednání o dohodě o volném obchodu ukončena, však Ekvádor jednání přerušil. Celkový dovoz do ČR z Ekvádoru dosáhl v roce 2010 hodnoty cca 500 mil. CZK a není tedy nijak významný. Produkty dovezené z této země se navíc neřadí mezi strategické pro naši ekonomiku. 9

11 Tabulka 3: Produkty dovezené z Ekvádoru v r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce Diverz. význam. podíl na celkovém Ostatní květiny řezané, čerstvé S2a ANO NE Banány ostatní, čerstvé, ne: plantejny speciální reţim, mimo GSP Ovoce ostatní konzervované bez alkoholu slazené, balení nad kg,ne:viz ,6 S4b ANO >25% Výtaţky, esence, koncentráty z kávy S4b ANO NE Ostatní samolepicí gumovaný n. lepicí papír, kartón a lepenka, natírané není v GSP 0 není v GSP hl. EU NE Dovoz z EC celkem Jak je patrné z tabulky č. 3, významnější dovoz je pouze u položky banány (CN ). Avšak vzhledem k tomu, že banány mají speciální dovozní režim, nebude mít vyjmutí Ekvádoru z GSP na tuto položku žádný dopad. Zajímavostí je také položka konzervované ovoce (CN ), jejíž podíl na celkovém tohoto produktu do ČR je vyšší než 25%. Vzhledem ke skutečnosti, že tento produkt má značně diverzifikované zdroje a navíc se nejedná o strategickou položku, poškození českých dovozců není v případě vyjmutí Ekvádoru z GSP pravděpodobné. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Ekvádoru nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Obecně lze tedy konstatovat, že vyjmutí země s režimu GSP by na české dovozce nemělo významný vliv. KOLUMBIE Kolumbie patří mezi státy Andského společenství. Patří mezi ty země, které mají ukončená vyjednávání o FTA( očekává se podpis a následný ratifikační proces). Riziko negativních dopadů kvůli vyřazení z GSP je proto velmi nízké. Dovoz z Kolumbie v r měl hodnotu 604 milionů CZK, nebyl tedy nijak významný. Tabulka 4: Produkty dovezené z Kolumbie za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce Diverz. význam. podíl na celkovém Karafiáty řezané, čerstvé S2a hl. EU >50% Banány ostatní, čerstvé, ne: plantejny speciální tarif, mimo GSP Káva nepraţená s kofeinem S2c ANO 29% Pastilky, dropsy zdravotní proti kašli S4b hl. EU >50% Výtaţky, esence, koncentráty z kávy S4b státy GSP NE Dovoz z CO celkem Za zmínku stojí hlavně dovoz karafiátů (CN ) a dovoz kolumbijských pastilek proti kašli (CN ). U těchto dvou položek se Kolumbie podílí na z více než 50%. 10

12 Mezi dováženými produkty nelze nalézt žádný strategicky významný, u něhož by zavedení celních sazeb MFN mělo zásadní dopady na českou ekonomiku. Riziko vznikající z neplynulého přechodu z GSP+ na režim založený na FTA je proto zanedbatelné. KOSTARIKA Kostarika patří mezi uskupení států Střední Ameriky, které již má preferenční obchodní dohodu s EU sjednanou a parafovanou (očekává se podpis a ratifikace). Tabulka 5: Produkty dovezené z Kostariky za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) Banány ostatní, čerstvé, ne: plantejny Ananas, čerstvý či sušený GSP (%) MFN (%) sekce Diverz. význam. podíl na celk. 143 EUR /1000 kg (platnost od ) S2b ANO 11% 5,8 nebo 45,08 EurUP / 100kg S2b ANO >50% Melouny vodní, čerstvé ,8 S2b ANO NE Melouny ostatní, čerstvé, ne: vodní ,8 S2b ANO 23% Zpracovatelské jednotky jiné neţ poloţek nebo S16 ANO NE Elektronické sestavy k zařízení čísla S16 ANO NE Procesory a řídicí jedn. ostatní, téţ komb. s paměťmi, zesilovači aj. obvod S16 ANO 5% Dovoz z CR celkem: Hlavní dovozní položkou jsou elektronické součástky (CN procesory a CN elektronické sestavy), které však nepodléhají clu ani v rámci MFN, ani GSP. Dále se jedná o dovoz exotického ovoce ovlivněn by byl v případě melounů (clo z 0% na 8,8%) a ananasů (z 0% na 5,8%). U těchto položek však máme poměrně diverzifikované zdroje (v případě ananasů i mezi dalšími beneficienty GSP systému), proto nelze očekávat významný dopad na české dovozce či spotřebitele. Obdobná situace je i u ostatních dovážených produktů, žádný z nich nepatří mezi strategické. Riziko vznikající z neplynulého přechodu z GSP+ na režim založený na FTA je proto zanedbatelné. MALAJSIE Malajsie v současné době jedná s EU o Dohodě o volném obchodu (vyjednávání byla zahájena v říjnu 2010 a zatím proběhla 4 vyjednávací kola ). Český dovoz z Malajsie tvoří v převážné většině komponenty pro elektronický sektor a dále přírodní kaučuk (více než 70 %), jejich dovoz byl přitom v režimu GSP zatížen nulovou celní sazbou. Ta by na uvedené položky byla ale aplikována i v režimu MFN, vyjmutí z GSP by tak na tyto dovozy nemělo žádný dopad. Výjimkou je jediná položka - části, součásti pro televizní kamery (CN ), kde je sazba MFN 5 % oproti 0 % GSP tato položka však nehraje v celkovém z Malajsievýznamnou roli. 11

13 Tabulka 6: Produkty dovezené z Malajsie za r ve statistické hodnotě nad 10 mil.czk, kde malajsijský dovoz má alespoň 10% podíl na celkovém význam. podíl na celk. Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverz. Kaučuk přírodní technický specifikovaný (TSPK) S7b ANO 16% Přírodní kaučuk ostatní, ne: latex, uzený, technicky specifikovaný S7b GSP 37% Vlákna, provázky z kaučuku vulkanizovaného S7b ANO 79% Pneumat.nové, kaučuk, běhoun "rybí kost" pro prům. manipul. voz., ráfek do S7b ANO 35% Pneumat. nové, kaučuk, běhoun "rybí kost" pro prům. manipul. voz., ráfek nad S7b ANO 34% Pneumat. nové, kaučuk, pro prům. manipul. voz., ráfek do 61cm,ne:běhoun"rybí S7b ANO 41% Pneumat. nové, kaučuk, pro prům. manipul. voz., ráfek nad 61cm,ne:běhoun"ryb S7b ANO 33% Rukavice chirurgické z kaučuku vulkanizovaného, ne: tvrdého S7b ANO 32% Rukavice prstové, bez prstů, palčáky, z vulkaniz. kaučuku (ne tvrdého),ne: ,7 S7b ANO 61% Obuv kryjící kotník (ne lýtko),podešev kaučuk, plast, svršek useň, stélka ,5 8 S12a ANO 33% Vruty do dřeva ze ţeleza, oceli, ne: nerezavějící, vrtule do praţců , AD 3,7 S15a ANO 11% Šrouby s hlavou šestihrannou 3,7 ze ţeleza, oceli, ne: ( nerezavějící AD) 3,7 S15a ANO 12% 3,7 Šrouby ostatní ze ţeleza, oceli, ( ne: viz sazebník AD) 3,7 S15a ANO 11% 3,7 Podloţky ostatní ze ţeleza, ( oceli, ne: pruţné a jiné pojistné AD) 3,7 S15a ANO 14% Trouby, trubky ze slitin mědi ostatní; ne: viz sazebník ,3 4,8 S15b ANO 20% Stroje kombin.min.2 z funkcí tisku, kopír, fax. přenosu, připojitelné k PC S16 ANO 16% Nástroje ruční s vestavěným el. motorem bez vnějšího zdroje napájení ,7 S16 ANO 12% Stěrače, rozmrazovače, odmlţovače elektrické pro motorová vozidla ,7 S16 ANO 10% Radia s magnetofonem, laserový snímací systém bez vněj. zdroje napáj, ne: ,4 12 S16 ANO 14% Rádia v uzavření reproduktory, ne: s magnetofonem s analog. a digitál. sní ,5 10 S16 CN + MY = 99% 18% Rádia bez přístroje pro zázn, reprod. zvuku ostatní, ne: s hodinami, budíke ,5 9 S16 ANO 22% 12

14 Procesory a řídicí jedn. ostatní, téţ komb. s paměťmi, zesilovači aj. obvod S16 ANO 23% Paměti programovatelné permanentní, vymaz. elektricky (E2PROM),Flash, kap S16 ANO 14% Brzdy jízdních kol ostatní, ne: středové ,2 4,7 S17b ANO 11% Sedadla s kostrou dřevěnou ostatní, ne: vycpávaná S20 ANO 16% Modely miniaturní z kovů lité pod tlakem ,2 4,7 S20 ANO 17% Dovoz z MY celkem Jak je patrné z tabulky č. 6, existují dvě až tři položky, které sice nemají strategický význam pro český průmysl, nicméně jejich dovoz do ČR z Malajsie není zanedbatelný. Jedná se o vlákna a provázky z vulkanizovaného kaučuku (CN ), na jejichž do ČR se Malajsie podílí téměř z 80% a kde dojde ke zvýšení celní sazby z 0 na 3%. Dále o rukavice z vulkanizovaného kaučuku (CN ), kde je podíl Malajsie 61% a celní sazba vzroste z 0% na 2,7%. U těchto produktů je však dostatečná diverzifikace dalších exportérů, nelze tedy očekávat dopad zásadního významu na české importéry. Třetí významnou položkou jsou rádia (CN ), na jejichž se Malajsie podílí z 18%, nicméně společně s Čínouse jedná o celých 99%. U této položky přitom dojde k navýšení sazby z 6,5% na 10%. V případě Číny tato položka patří mezi graduované, její dovoz byl zatížen 10% clem i ve sledovaném období (tj. v roce 2010). Vzhledem k tomu, že Čína i přes desetiprocentní clo byla největším dovozcem tohoto zboží (celých kusů zboží z celkových dovezených kusů), tak ani desetiprocentní zatížení zboží z Malajsie by nemělo způsobit větší problémy. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Malajsie nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Obecně lze tedy konstatovat, že vyjmutí země z režimu GSP by na české dovozce nemělo významný vliv. PANAMA Panama patří rovněž mezi uskupení států Střední Ameriky- tj. preferenční obchodní dohoda s EU je již sjednaná a parafovaná. Tabulka 7: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Panamy do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita Banány ostatní, čerstvé, ne: plantejny EUR /1000 kg význam. podíl na celk Ananas, čerstvý či sušený ,0 5,8 S2b ANO NE Melouny vodní, čerstvé ,0 8,8 S2b ANO NE Rum, nádoba do 2 l ostatní, ne: viz sazebník EUR / % vol/hl EUR / hl Rozvaděče, rozvod. panely apod. pro zařízení, rozvody el.ost.do 1 000V,ne: ,0 2,1 S16 ANO NE Dovoz z PA celkem

15 Dovoz z Kostariky do ČR je poměrně nevýznamný, jeho dosáhla v roce 2010 částky cca 245 mil. CZK. Z Panamy se do ČR nejvíce dováží exotické ovoce, nicméně banány (CN ), které jsou zdaleka nejvýznamnější položkou v panamském do ČR (viz tabulka č. 7), spadají pod speciální režim mimo GSP. Vyjmutí Panamy z GSP by tak nemělo žádný vliv na dovoz tohoto ovoce. U ostatního ovoce a el. rozvaděčů pak máme diverzifikované zdroje, ani zde proto nelze očekávat zásadní vliv na českou ekonomiku. Co se rumu (CN ) týče, neřadí se mezi položky spadající pod režim GSP, vliv je proto taktéž nulový. Obecně lze tedy konstatovat, že vyjmutí země s režimu GSP by na české dovozce nemělo významný vliv. PERU Peru je země Andského společenství, dohodu s EU má již parafovanou. Nyní se čeká na přeložení a podepsání dohody a její ratifikaci. Tabulka 8: Produkty dovezené z Peru za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) Hrozny vinné, čerstvé, stolní GSP (%) význam. podíl na celkovém MFN (%) sekce diverzifikace standard. dovoz. ceny S2b státy GSP NE Káva nepraţená s kofeinem S2c ANO 5% Moučka, šrot, peleta z ryb, korýšů, jiných bezobratlých, nezp. k lidskému po S4b hl. EU 17% Barviva ţivočišného původu, přípravky na jejich základě ,5 S6b hl. EU >50% Desky, plechy, pásy, folie zinkové S15b hl. EU NE Dovoz z PE celkem Mezi nejvýznamnější položky patří v rámci peruánského do ČR barviva živočišného původu (CN ) z Peru. Na jejich se Peru podílí z více než 50%. Přímo v rámci EU však existují jiní potenciální dovozci, nelze proto předpokládat zásadní dopady. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Peru nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Obecně lze tedy konstatovat, že vyjmutí země z režimu GSP by na české dovozce nemělo významný vliv. URUGUAY Uruguay patří stejně jako Argentina a Brazílie do uskupení Mercosur, který v současné době s EU jedná o Dohodě o volném obchodu. Tabulka 9: Produkty dovezené z Uruguaye za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) Maso hovězí čerstvé, chlazené vykostěné MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk EUR / 100 kg S1a ANO NE Med přírodní ,3 S1a ANO NE Buničina dřevná nátronová, sulfátová bělená, polobělená ostatní, ne: viz sazebník není hl. EU NE 14

16 Vlna potní střiţní nemykaná, nečesaná včetně prané na hřbetě S11a EU, GSP NE hl. EU + státy Česance vlněné, vlna česaná, ne: vyřaz. z útrţky není GSP 10% Dovoz z UY celkem U produktů dovezených z Uruguaye nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z této země nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Změny tedy nebudou mít dopad na české importéry. VENEZUELA Venezuela zatím do Mercosuru nepatří, nicméně se snaží o vstup (čeká se na ratifikaci přístupu Venezuely k MRC v Paraguayi). Tabulka 10: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Venezuely do ČR za rok 2010 Kód zboží CZK(tis.) Název zboží Netto (kg) GSP (%) MFN (%) sekce Rum, nádoba do 2 l-podmínky viz sazebník není v GSP Rum, nádoba do 2 l ostatní, ne: viz sazebník není v GSP diverzita význam. podíl na celk Likéry, cordialy, nádoba do 2 l S4b ANO NE Tabák "homogenizovaný", Malajsie, Korea, >25% "rekonstituovaný" ,6 16,6 S4c EU Dráty z hliníku nelegovaného, průměr nad 7mm ,5 S15b Dovoz z VE celkem Malajsie, EU, RF NE Mezi produkty dovážené z Venezuely, jejichž import je významný, patří především tabák (CN ), který tvoří více než 25% všeho dovezeného tabáku v této kategorii. Clo zde bude navýšeno z 11,6% na 16,6% (viz tabulka č. 10). Druhou významnou položkou dováženou z Venezuely jsou dráty z hliníku (CN ), zde však existuje možnost z jiných států, nelze je tedy považovat za problematické. U ostatních produktů nedochází k významné změně u celních sazeb, ostatní zdrojové země jsou dostatečně diverzifikované nebo import daného produktu z Venezuely nemá vysoký podíl na jeho celkovém. Změny tedy pravděpodobně nebudou mít zásadní dopad na českého importéra, mohou však mít dopad na české kuřáky. 15

17 2. STÁTY, S NIMIŽ NEBUDE PREFERENČNÍ OBCHODNÍ DOHODA UZAVŘENA V DOHLEDNÉ DOBĚ A JEJICHŽ DOVOZY DO ČR NEJSOU PRIORITNÍ Do této kategorie lze zařadit všechny státy patřící do skupiny tzv. high-income zemí (nebo-li HIC) včetně států nově tak klasifikovaných, tedy BAHRAJN, BRUNEJ, KATAR, KUVAJT, MACAO, OMÁN, SAUDSKOU ARÁBII, SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, a dále země UMI jako KUBU, LYBII, PALAU a GABON. Nelze opomenout ÁZERBAJDŽÁN, ÍRÁN, THAJSKO, MALEDIVY A ČÍNU, které se v uplynulém roce mezi státy v kategorii UMI také objevily. BAHRAJN, BRUNEJ, KATAR U těchto tří států Bahrajnu, Bruneje a Kataru existuje dovoz do ČR, nicméně dle statistik za rok 2010 je jeho objem zanedbatelný. Pro ukázku následují tři tabulky prezentující tento import včetně celkové hodnoty veškerého z každého zmiňovaného státu. Tabulka 11: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Bahrajnu do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) Katalyzátory na nosiči-drahý kov, sloučenina drahého kovu jako aktivní Vany koupací, sprchy, umývadla z plastů Feromangan ostatní, nad 2% uhlík, do 65% mangan Profily ze slitin hliníku, ne: duté Dráty z hliníku nelegovaného, průměr nad 7mm Dovoz z BH celkem Tabulka 12: Kompletní dovoz z Bruneje do ČR za r Kód zboží Název zboží Netto (kg) 16 CZK(tis.) Čekanka Witloof (Cichorium intybus) čerstvá, chlazená Omáčky, přípravky pro omáčky, směsi přísad apod. ostatní, ne: viz sazebník Trička vrchní, tílka a jiné nátělníky z bavlny pletené, háčkované Svetry, vesty apod. dámské, dívčí z bavlny pletené, háčkované 1 0 Kalhoty, krátké kalhoty pánské, chlapecké ze syntetických vláken ost., ne Kalhoty, krátké kalhoty dámské, dívčí ze syntetických vláken ost., ne: pra 2 2 Dovoz z BN celkem Tabulka 13: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Kataru do ČR za rok 2010 Kód zboží význam. podíl na celk. Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita Polyethylen o hust.0,94 a víc ost.,ne: pro výr. chlorsulfonovaného polyet ,5 S7a hl. EU NE Nádoby tlak. ost. ze ţeleza, oceli na plyn stlačený,zkapal l a víc, ,7 S15a EU NE Transformátory pro měření napětí, výkon nad 1-16kVA,ne:s kapalin. dielek S16 EU NE Relé ostatní, napětí nad V ,3 S16 ANO NE Přístroje k měření, kontrole ostatní, ne: elektronické, viz sazebník S18 ANO NE Dovoz z QA celkem

18 Celková za r byla v případě Bahrajnu a Kataru těsně nad hranicí 10 mil. CZK (viz. tabulky č. 11 a 13), v případě Bruneje dokonce pouhých 40 tis. CZK (viz. tabulka č. 12). I když se nebere ohled na samotnou hodnotu obchodu, nejsou mezi položkami žádné strategické produkty, případně máme na tyto produkty potenciální náhradní dovozce. Vyřazení Bahrajnu, Bruneje a Kataru tak na české importéry nebude mít žádný dopad. KUVAJT A SAUDSKÁ ARÁBIE Kuvajt i Saudskou Arábie lze zařadit do jedné skupiny díky položce, na jejímž do ČR se tyto dva státy podílejí celkem z cca 70%. Jedná se o 2,2-oxydiethanol (CN ) (viz. tabulka č. 14 a 15). V případě změny sazby z GSP na MFN by oxydiethanol podléhal clu ve výši 5,5% (v rámci GSP podléhá 2% sazbě). Tabulka 14: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Kuvajtu do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) 2,2 - oxydiethanol (diethylenglykol, Polyethylen lineární, hustota niţší CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk. digol) ,5 S6a SA+KW=70% >50% neţ 0, ,5 S7a ANO NE Polyethylen o hust.0,94 a víc ost., ne: pro výr. chlorsulfonovaného polyet ,5 S7a EU NE Mechanické ucpávky ,7 S16 ANO NE Kontejnery zvláště upravené pro 1 a více druhů přeprav, ne: mater. radioa S17a ANO NE Dovoz z KW celkem Tabulka 15: TOP 5 nejvíce dovážených produktů ze Saudské Arábie do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk ,2 - oxydiethanol (diethylenglykol, digol) ,5 S6a SA+KW=71% 20% Polyethylen lineární, hustota niţší neţ 0, ,5 S7a ANO NE Polyethylen ostatní, hustota niţší neţ 0, ,5 S7a ANO NE Polyethylen o hust.0,94 a víc ost.,ne: pro výr. chlorsulfonovaného polyet ,5 S7a EU NE Textilie povrstvené, povlečené, laminované polyvinylchloridem, ne: impregn ,4 8 S11a ANO NE Dovoz z SA celkem Do stejné skupiny jsou tyto státy zařazeny i proto, že v jejich případě mezi hlavními položkami do ČR není mnoho rozdílů. Z obou států se dováží polyethylen, u něhož by díky přechodu na MFN režim došlo k navýšení cla z 3% na 6,5%. Nicméně v případě těchto položek existují poměrně diverzifikované zdroje v jiných zemích (i v samotné EU), navíc podíl Kuvajtu a Saudské Arábie na nebyl v r zásadní. 17

19 MACAO Dovoz z Macaa do ČR není příliš rozsáhlý. Jak je patrné z tabulky č.16, statistická pěti nejvíce dovážených produktů nepřesahuje ani v jednom případě statistickou hodnotu 10 mil. CZK a jedná se především o textilní výrobky. Tabulka 16: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Macaa do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) Trička vrchní, tílka a jiné nátělníky z bavlny pletené, háčkované Svetry, vesty apod. dámské, dívčí z vláken chemických pletené, háčkované Kalhoty, krátké kalhoty dámské, dívčí z denimu (dţínsoviny) Kalhoty, krátké kalhoty dámské, dívčí ostatní, ne: viz sazebník CZK (tis.) Obrazovky pro TV, monitory barevné, šířka/výška pod 1,5,úhlopříčka nad Součet: Jedinou výjimku tvoří Obrazovky pro televizní monitory barevné (CN ), nicméně ani u nich není statistická významná. Pokud dojde společně s novým nařízením o GSP k vyřazení Macaa ze seznamu příjemců preferenčního zacházení, česká ekonomika by touto změnou neměla být ovlivněna, neboť dovážené produkty nemají strategickou povahu a jejich množství není velké. OMÁN Dovoz z Ománu do ČR měl v roce 2010 statistickou hodnotu kolem 200 mil. CZK. Nejedná se tedy o dovoz významný. Zásadní podíl na ománském mají dvě položky, a to polyethylentereftalát (CN ) a brzdy a jejich součásti (CN ). Tabulka 17: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Ománu do ČR za rok 2010 CZK(tis.) význam. podíl na celk. Kód zboží Název zboží Netto (kg) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita Léky ze smíšených, nesmíšených výr. k terapeut., profylakt. účelům, odměřen není 0 není ANO NE Polyethylentereftalát mající viskozní číslo 183ml/g nebo vyšší S7a hl. EU NE Ostatní polotovary z nelegované oceli nebe z Fe, obsah C od 0,25% S15a ANO NE Brzdy, servobrzdy, části, součásti pro brzdy kotoučové, ne: viz sazebník S17b hl. EU 16% Registratury, lístkovnice apod. kartoteční skříně kovové, výška nad 80 cm S20 ANO NE Dovoz z OM celkem Omán se podílí na celkovém těchto produktů z 1%, resp. 16% (viz tabulka č. 16). Změna v sazbě je o 4%, resp. o 5%. Dovoz těchto položek však zřejmě nebude ohrožen a není nutné očekávat zásadní dopady změn v systému poskytování preferenčního režimu GSP, neboť u obou položek existují náhradní potenciální exportéři, a to i v rámci EU. 18

20 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Dovoz ze Spojených Arabských Emirátů do ČR je statistickou hodnotou významnější, než dovoz z ostatních států řazených do kategorie HIC má hodnotu více než 670 mil. CZK i tak ale nelze tvrdit, že je pro ČR zásadně významný. Tabulka 18: Produkty dovezené ze Spojených Arabských Emirátů za r ve statistické hodnotě nad 10 mil. CZK Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk Vody toaletní S6b ANO NE (konc. vyrovnávací Polyethylentereftalát mající viskozní číslo 183ml/g nebo vyšší clo EUR / 1000 kg) 6,5 S7a ANO 5% Polyethylentereftalát ostatní, ne: mající viskozní číslo 183ml/g nebo vy ,5 S7a ANO NE Samolepící pásky apod. z plastů, šíře role nad 20cm ,5 S7a ANO NE Film polyethylentereftalátový, tl.do 0,35mm,ostatní,ne:tl.72-75, ,5 S7a ANO NE Výrobky z nepórovité pryţe ostatní pro motorová vozidla 8701 aţ ,5 S7b ANO NE Textilie pneumatikové kordové z nylonu, jiných polyamidů impregnované ,4 5,6 S11a ANO NE Slitiny hliníku primární S15b ANO 7,30% Dovoz z SAE celkem Jak je patrné z tabulky č. 17, mezi produkty nelze nalézt žádné strategicky významné pro českou ekonomiku. Podíl na celkovém u jednotlivých položek není významný a ČR má k dispozici dostatečný počet dalších potenciálních dovozců. Ve vyřazení SAE tedy nelze spatřovat ohrožení českých zájmů. KUBA Importy Kuby do ČR v preferenčním režimu GSP hrají marginální roli z pravidelně se objevujících položek je možné zmínit doutníky (CN ), jejichž dovoz z Kuby v roce 2010 činil 27 mil. CZK z celkového dovezeného množství 2mld. CZK. U položky lopatky statorů, rotory a jejich lopatky (CN ), která vykazuje statistickou hodnotu 86 mil. CZK, je třeba zmínit, že se jedná o zboží s původem v ČR, které bylo v roce 2010 dovezeno z Kuby mimořádně. Pro informaci uvádíme, že rum není součástí produktového pokrytí GSP. Detaily jsou zřejmé z následující tabulky č. 17. Tabulka 19: TOP 5 nejvíce dovážených produktů z Kuby do ČR za rok 2010 Kód zboží Název zboží Netto (kg) CZK(tis.) Melasa ostatní po extrakci, rafinaci cukru, ne: třtinová Rum, nádoba do 2 l podmínky viz sazebník Rum, nádoba do 2 l ostatní, ne: viz sazebník GSP (%) MFN (%) sekce diverzita význam. podíl na celk EUR / 0.35 EUR / 100 kg 100 kg S4b ANO NE není v pevná celní GSP sazba není ANO >50% 0.60 EUR / % vol/hl + není v 3.20 EUR / není GSP hl ANO NE Doutníky, doutníčky obsahující tabák ,1 26 S4c ANO NE 19

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH

mimo špičku bez DPH špička bez DPH mimo špičku vč. DPH špička vč. DPH VoIP Telefon Siemens A510IP 1 832,50 Kč 49,17 Kč 2 199,00 Kč 59,00 Kč VoIP Telefon Siemens C610IP 1 999,17 Kč 62,50 Kč 2 399,00 Kč 75,00 Kč HAG Linskys WRP400 2 415,83 Kč 74,17 Kč 2 899,00 Kč 89,00 Kč

Více

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový

Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2009. Měnový Příloha k Vyhlášce č. 417/2008 Sb. v cizí měně pro rok 2009 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra Angola 60,- Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Austrálie

Více

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar

Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Měnový kód. Měna. Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- americký dolar A Afghánistán EUR euro 35,- Angola Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra 60,- Austrálie a Oceánie - ostrovní státy 1) Argentina EUR euro 35,- Arménie EUR euro 35,- Ázerbájdžán EUR euro 35,-

Více

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014

Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Vyhláška č. 242/2014 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2015, ze dne 4. listopadu 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1

Více

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz

Ceník služby MOSES VoIP. od 1.3.2013. www.moses.cz Ceník služby MOSES VoIP od 1.3.2013 Hovorné za odchozí hovory do pevných a mobilních sítí v ČR Zóna Cena (s DPH) Tarifikace VOIPEX a partnerské sítě zdarma 60+1 ČR - pevné sítě ve špičce 1,00 Kč 60+1 ČR

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA

392/2012 Sb. VYHLÁŠKA 392/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2012 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015

O z n á m e n í VYHLÁŠKA. ze dne 4. listopadu 2014. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Rozesláno dne Sbírka ČUS I./2015 31.12.2014 I. O z n á m e n í 242 VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2014 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015 Ministerstvo financí stanoví podle

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 15. 05. 2014 Předplacené karty Název tarifu Startovní cena Paušál v síti v ČR v ČR v ČR Data HOME 200 0 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX 1 200 0 0,50 1,50 1,50 4,90

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy

Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014. Národní volání a krátké textové zprávy Ceník národního volání v síti OPAVSKÝ MOBIL pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.2.2014 Národní volání a krátké textové zprávy Destinace jednotka cena bez DPH cena s DPH Volání do sítě

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč

Ceník Služeb. Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 100 Kč Tarif 200 150 200 Kč Tarif 300 250 300 Kč Ceník Služeb Základní tarify Tarif Volné minuty do všech sítí Paušál Tarif 100 50 10 Tarif 200 150 20 Tarif 300 250 30 Využití 3G sítě zdarma v rámci paušálu. Využití LTE sítě za 20Kč měsíčně. Volné minuty

Více

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014

Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Ceník služeb ha-loo mobil Ceník národního volání služby ha-loo pro volání z mobilních telefonních čísel, platný od 1.8.2014 Národní volání a krátké textové zprávy -Cenyjsou platné pro volání a zprávy v

Více

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte:

CENÍK GEMNET MOBIL 2014. TARIFY: Tarif zaplaťte pouze, co provoláte: CENÍK GEMNET MOBIL 2014 Služba je určena pro rezidentní zákazníky využívající připojení k internetu od naší společnosti. U zákazníků se špatnou platební historii, může být zřízení služby podmíněno složením

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 01. 07. 2014 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit (v ceně) v ČR SMS v ČR MMS v ČR (v ceně) HOME 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50

Více

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21

Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceník mobilních telefonních služeb MOBIL21 Ceny paušálů i ceny hovorného se liší v závislosti na tom, zda poskytujeme zákazníkovi pouze hlasové služby (pak platí základní ceny) a nebo má zákazník smlouvu

Více

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2

HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 HENNERŮV NADAČNÍ FOND Kateřinská 30, 121 08 Praha 2 Opatření č. 1/2010, o poskytování a účtování cestovních náhrad při pracovních cestách V případě, že byl žadateli na základě písemné žádosti o cestovní

Více

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009

Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2008 a 2009 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Zveřejnění dat o AZO ČR za září 2009

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií)

Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Uplatnění českých potravin na trzích EU a třetích zemí. (návrh proexportních opatření, včetně teritorií) Výběr vhodných destinací pro uplatnění české potravinové produkce na trzích EU a třetích zemí. Úvod

Více

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb.

Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Základní ceník Volání po České republice ti účtujeme po vteřinách a data pak po 100 kb. Volání ( za minutu) SMS Data ( za MB) MMS Přenos čísla 2,90 Kč 1,50 Kč 1,00 Kč 4,00 Kč Zdarma Balíčky Čerpání volných

Více

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH.

FlexiVoIP 10. Služba hlasového připojení technologií Voice over IP. Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Stránka 1/5 FlexiVoIP 10 Služba hlasového připojení technologií Voice over IP Ceník platný od 1.12.2008. Ceny jsou uvedeny v Kč nezahrnují DPH. Tento ceník je přílohou a nedílnou součástí smlouvy o poskytování

Více

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě

Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Institucionální uspořádání finanční regulace a dohledu ve světě Kromě zahrnutí široké palety zemí a jurisdikcí na různém stupni ekonomického vývoje a s různými kulturními tradicemi je celosvětový přehled

Více

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY

POŠTOVNÍ PODMÍNKY. České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY POŠTOVNÍ PODMÍNKY České pošty, s.p. ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Platí od 1. 11. 2012 1 OBSAH DÍL III Poštovní zásilky do zahraničí ČÁST PÁTÁ ZAHRANIČNÍ PODMÍNKY Článek 151 Zahraniční podmínky Afghánistán... 9

Více

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix

Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix Ceník a Pravidla Bonerix změny po úpravě provozního systému společnosti Bonerix účinnost od 1. 7. 2014 Obsah 1. Volání na barevné linky... 3 1. O2 Eurotarif... 3 2. Mezinárodní volání, SMS a MMS... 4 Sazba

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýzy agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až červnu 2007 a 2008 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání databáze z MZe ČR do ÚZEI: 26. 8. 2008 Předání výsledků

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA. Ceny v rámci ČR Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS DATA Pouze VOLÁM Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník společností BEI

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL KE KURZU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2010-2013 a jeho význam v mezinárodním

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.12.2006 KOM(2006) 800 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2006 na odměny úředníků a smluvních

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.4.2008 KOM(2008) 161 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o stanovení opravných koeficientů použitelných od 1. července 2007 na odměny úředníků,

Více

Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky / export z České republiky

Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky / export z České republiky Požadavky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky / export z České republiky I.Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do Velké Británie, Irska a Malty Musí být splněny

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu

Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Cizinci s povoleným pobytem na území České republiky k 30.9. 2010 (zjištěno podle aktuálního místa pobytu osoby v IS CIS úlohy TDU) Druh pobytu Státní příslušnost Trvalý Dlouhodobý Celkem Afghánistán 252

Více

Kategorie OKEČ podporované

Kategorie OKEČ podporované Společná příloha Výzvy I programů PROGRES, START a ZÁRUKA Část A Kategorie OKEČ podporované Symboly charakteru podporované činnosti: průmyslová výroba - PV, stavební výroba - SV, služby - S, obchod - O,

Více

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU

TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Psohlavců 24/1668 CZ 147 00 Praha 4 Braník Tel.: 777 77 42 15 E mail: sys-data@sys-data.com http://www.sys-data.com TELEFONOVÁNÍ PO INTERNETU Národní volání Cena v Kč za minutu Národní volání 0,- Česká

Více

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014

Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Agrární zahraniční obchod ČR s vybranými zeměmi v období let 2012-2014 Pozn. Agrární zahraniční obchod zahrnuje kapitoly 1-24 celního sazebníku Vybrané země = 72 nejvýznamnějších agrárních obchodních partnerů

Více

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic

Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic Tisková beseda k veletrhům TUBE - Düsseldorf a WIRE Düsseldorf, K + K hotel Central, Praha, 14. ledna 2014 Hutnictví železa, a.s. Steel Federation of the Czech Republic 1 Vývoj v oblasti hutnictví ve světě

Více

Vysoká cena základních práv

Vysoká cena základních práv POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST Vysoká cena základních práv Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné

Více

Tranzitní zóny a přepravní časy

Tranzitní zóny a přepravní časy ceník služeb 2015 Tranzitní zóny a přepravní časy Země Zóna Předpokládaný čas přepravy v pracovních dnech TimeDefinite DayDefinite Afghánistán 10 3 - Albánie 5 1 - Alžírsko 9 1 - Americká Samoa 10 4 -

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ASOCIACE ČESKOMORAVSKÉHO KROKETU SMĚRNICE AČMK 1/2007 O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ČL. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ a. Tato směrnice upravuje podmínky pro poskytování příspěvku na úhradu výdajů souvisejících

Více

Jaká jsou pravidla financování?

Jaká jsou pravidla financování? Jaká jsou pravidla financování? Rozpočet projektu musí být navržen podle následujících pravidel financování: A) Akce 2 EDS - Přehled pravidel financování Cestovní náklady Náklady spojené s vysláním Náklady

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Nové technologie a staré dluhy

Nové technologie a staré dluhy VZDĚLÁNÍ Nové technologie a staré dluhy Úplná tabulka na: www.socialwatch.org/statistics2008 Odkazy (nejnovější dostupné údaje) Lepší situace Nad průměrem Pod průměrem Horší situace Nedostatečné údaje

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Cestovní náhrady ve 252 příkladech Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2014 Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1.

a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1. Příloha č. 1 - Vyloučené oblasti podpory Vyloučené oblasti podpory. Projekt žadatele nesmí spadat do následujících odvětví: a. zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví - CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD A ODMĚN V ČASQ 5.6.2013 Poskytování cestovních náhrad v ČASQ Stránka 1 z 5 POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD V ČASQ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1-3 II. ROZSAH NÁHRAD VÝDAJŮ SOUVÍSEJÍCH

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

JUDr. Marie Salačová LPG klub

JUDr. Marie Salačová LPG klub Změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1. 1. 2009 7.1.2009 Práce a mzda str. 19 Pracovní právo - změna náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2009 JUDr. Marie Salačová LPG klub Tak jako každoročně,

Více

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm;

e) trubky: všechny bezešvé ocelové trubky, svařované ocelové trubky s průměrem vyšším než 406,4 mm; Příloha č. 1 Vyloučené oblasti podpory 1. Zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura CZ NACE A 01, 02, 03 (OKEČ A 01, A 02, B 05) 1 2. Uhelný průmysl CZ NACE B 05, C 19.1 (OKEČ C 10, D 23.1) 3. Ocelářský

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 07. 11. 2012 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb

Kompletní ceník tarifů a služeb Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 29. 06. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace

veškeré ceny uvedeny včetně DPH. volání destinace účtováno je vždy po vteřině (1+1) hned od začátku hovoru s výjimkou hovorů na informační a komerční linky v ČR s prefixem +4201XXX, které jsou účtovány po minutě 60+60. veškeré ceny uvedeny včetně DPH.

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA JIŽNÍAMERIKA HOSPODÁŘSTVÍ Mgr. Iva Svobodová Obecná charakteristika nejrozvinutější část tzv. chudého jihu rozvinuta všechna hospodářství pestrá škála nerostných

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA A F R I K A HOSPODÁŘSTVÍREGIONŮ Mgr. Iva Svobodová Hospodářství obecná charakteristika ekonomicky nejzaostalejší kontinent převažují rozvojové země (výjimka

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet.

(*) Zvýhodněné ceny platí pro zákazníky využívající pevného připojení k internetu (optického, mikrovlnného) od Dragon Internet. Paušální tarify Neomezené volání platí pro národní provoz a nezahrnuje čísla a služby uvedená v oddílech Zvláštní telefonní čísla a Speciální služby Tarifikace 60 + 1 Tarify NoLimit volné minuty v tarifu

Více

Seznam internetových domén

Seznam internetových domén Seznam internetových domén Domény první úrovně (Top-Level Domains). Jejich správou je pověřena organizace IANA (Internet Assigned Number Authority). Generické domény Aero Rezervováno pro členy leteckého

Více

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015.

Ceník. Tento Ceník spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 01.03.2015. Ceník 1. Obecná část Toto je ceník společnosti Private Mobile a. s., IČ 267 76 642, se sídlem Staroměstské nám. 11, 293 01 Mladá Boleslav, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v roce 2014 TÚ 16 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Barbora Říhová Praha, únor 2015 Obsah Metodické poznámky... 3 1 Vývoj

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

SEZNAM ZEMÍ A JEJICH PREFERENČNÍCH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU

SEZNAM ZEMÍ A JEJICH PREFERENČNÍCH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU SEZNAM ZEMÍ A JEJICH CH VZTAHU POSKYTOVANÝCH ZE STRANY EU NÁZEV ZEMĚ ZEMĚ (ANGLICKY) ČÍSELNÝ AFGHÁNISTÁN AFGHANISTAN 660 AF ALBÁNIE ALBANIA 070 AL ZÁPADNÍ BALKÁN ALŽÍRSKO ALGERIA 208 DZ AMERICKÁ SAMOA

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010

Ceník služeb NETBOX pro firmy platný od 1. 10. 2010 INTERNET - Základní tarify pro firmy v místě s dostupným kabelovým připojením Služba INTERNET OFFICE / BUSINESS Data v ceně Měsíční paušál download / upload NETBOX INTERNET OFFICE bez limitu 499 Kč 4096

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

SLUŽBA VOIP. Typ Popis Cena

SLUŽBA VOIP. Typ Popis Cena SLUŽBA Název služby Cena / min* Volání pevná síť - špička Volání pevná síť mimo špičku Volání mobilní síť špička Volání mobilní síť mimo špičku Volání do partnerských sítí (CESNET, 802, EX, NETWAY) Minimální

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015

Erasmus+: GRUNDTVIG. Finanční pravidla. Výzva 2015 Erasmus+: GRUNDTVIG Finanční pravidla Výzva 2015 ERASMUS + Základní principy Non retroaktivity - žádný grant nemůže být poskytnut na již ukončené aktivity Non cumulative funding - nemožnost dvojího financování

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR

Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti Odbor ekonomických analýz Únor 2012 Analýza vybraných dopadů pro uzavření obchodní dohody mezi EU a Kolumbií a Peru na ekonomiku ČR 1 O B S A H...

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Spotřební daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Charakteristika spotřebních daní. 2. Předmět spotřebních daní. 3. Osvobození od daně. 4. Plátci daně. 5. Správa daně. 6. Zdaňování minerálních olejů. 7.

Více

kapitola 19 - tabulková část

kapitola 19 - tabulková část 1900 00 00 00/80 PŘÍPRAVKY Z OBILOVIN, MOUKY, ŠKROBU NEBO MLÉKA; JEMNÉ PEČIVO 1901 00 00 00/80 Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující

Více

Kontrolou dodržování zákazu byla obecně pověřena Federální celní služba Ruské federace.

Kontrolou dodržování zákazu byla obecně pověřena Federální celní služba Ruské federace. Aspekty týkající se (i) vývozu z Běloruské republiky do Ruské federace zemědělských výrobků, surovin a potravin pocházejících ze Spojených států, zemí Evropské unie, Kanady, Austrálie a Norského království

Více