Přehled kronikářů obecních kronik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled kronikářů obecních kronik"

Transkript

1 Přehled kronikářů obecních kronik 1. Josef Zezulák od založení kroniky do roku 1928 J. Zezulák ( * ) byl ředitelem zdejší školy a učil mezi léty , kdy byl přeložen do Velkých Pavlovic. Zabýval se vlastivědou, archeologií, národopisem, geologií. Byl neobyčejně oblíben a také on H. Bojanovice miloval. Podle svého přání je zde pohřben. 2. Matěj Pátek psal kroniku odr roku 1928 do roku 1963, kdy z důvodu nemoci pokračovat nemohl. Rolník. Narozen , zemřel 5. května Kroniku psal neuvěřitelných 35 let, včetně doby války, kdy jeho zápisy svědčí o hlubohé lidskosti a osobní statečnosti. 3. Jan Vrbovský od , přičemž doplnil také chybějící období od roku 1964 za nemocného M. Pátka. Poslední zápis pro rok 1969, rok 1970 chybí. Narodil se Marie Lacinová rozená Prchalová ředitelka zdejší mateřské školy. Psala kroniku od roku 1971 do roku A. Jergl psal kroniku od roku 1988 do Mgr. S. Neshodová psala kroniku od roku 1998 do roku M. Šlancarová převzala vedení kroniky od roku 2005.

2 Stručný obsah kronik v heslech (podle záložek) (Kronikářem J.Zezulák) Kronika I Úvod do kroniky Kronikář J. Zezulák, dějiny obce, obyvatelstvo, jméno obce, majitelé vsi, poddanské poměry, fara a kostel, kaplička, zvony a jejich záchrana, škola, farní a školní kronika 1924 Události od 1914, , obecní správa, události roku 1924, rozhovor s TGM 1925 Požár v obci, úroda a žně, ovocné stromy, památník padlých, , volby do sněmoven 1926 Zjevy přírodní, památné lípy, ostatní stromy, poměry zemědělské, řemesla a živnosti, cihelna, ceny, správa obce, stavební ruch, kultura, sociální poměry, dopravní prostředky, kontribuční fond, spolky, hasiči 1927 Zjevy přírodní, obyvatelstvo, důležité události, hasiči-divadlo, nová silnice, obecní volby, spolky, hasiči, místní osvětová komise, knihovna (Kronikářem M. Pátek) 1928 Zjevy přírodní, zemědělství, oslava 10 let ČSR, volby do zastupitelstev, důležité události, školství, knihovna, spolky, místní osvětová komise 1929 Zjevy přírodní, zemědělství, volby do sněmovny, škola, spolky, hasiči, knihovna, narození, úmrtí 1930 Zemědělství, ceny, čestný občan, spolky, hasiči, narozeniny TGM, nezaměstnanost, obecní rozpočet, knihovna, ovocnářství, porody, rybník na návsi, sčítání lidu atd., škola, úmrtí, vinařství, zjevy přírodní, zemědělství 1931 Ceny zem.výrobků, čestný občan, spolky, hasiči, dar chudým, dobytčí pojišťovna, domovské právo, hasičské skladiště, obecní honitba, hlídači, kontribuční fond, komise obec. zastupitelstvo, lihovar, hospodářská krize, odvody, očkování dobytka, knihovna, ovocné stromy, podpora nezaměstnaných, porody, rozpočty, nouzová silnice, stárci, sňatky, škola, lidovýchovná činnost, úmrtí, volby do zastupitelstva, zjevy přírodní, zemědělství.

3 1932 Ceny zemědělských výrobků, spolky, hasiči, dobytčí pojišťovna, doplňovací volba obecní rady, obecní hlídač, krupobití, lihovar, nouzové práce, odvody, knihovna, obecní pokladna, porody, rozpočet obce, sociální péče, subvence, stárci, sňatky, škola, úmrtí, zjevy přírodní a zemědělství, studující, schůze, živnosti, vinařství 1933 Ceny zem. výrobků, spolky a hasiči, dar, honitba, lihovar, klasifikace koní, knihovna, zaměstnanost, osobní, odvody, porody, povodeň, subvence, stromy, sňatky, stárci, sv. Misie, škola, úmrtí, dobytčí pojišťovna, housenky, chudinství, obecní služba, zjevy přírodní a zemědělství, živnosti, obecní kanec, nehody, neštěstí, obchodníci, pašeráci, nouze, stravování pro nezaměstnané, vinařský ruch, zadlužení 1934 Domovské právo, dary, kněžské jubileum, obecní hospodářství, býci obecní, rozpočet obecní, honitba, odvody, obilní monopol, přednášky, novostavba, nezaměstnanost, lihovar, porody, škola, sčítání dobytka, události, oheň, úmrtí, volby, ceny zeměď. výrobků, spolky a hasiči, nouzové osivo, urodilo se, zjevy přírodní, víno, studující, moratorium na exekuce, zemědělské poměry 1935 Události, společnost pro výzkum nafty, kanalizace, TGM se vzdal úřadu, volby, schůze, tábory lidu, vinobraní, ceny zem. produktů, spolky, hasiči, katastrofální sucho, lihovar, nouzové akce, mlátička, mráz 2. května, porody, rozpočet obecní, škola, zjevy přírodní 1936 Ceny zem. plodin, spolky, hasiči, vinařská besídka, kostelní přirážky, lihovar, nález 200 středověkých mincí, odvody, protiletecká ochrana, obecní rozpočet, škola, události, změna živnosti, úroda ovoce, klasifikace koni, vinobraní, myši, omezení v osevu pšenice, denaturovaný cukr, daň z vína, zjevy přírodní, macešky kvetly v lednu, vinná réva, silnice pod starý hory 1937 Ceny zeměď. produktů, spolky, hasiči, domovské právo, hřiby - nadúroda, dřevěný kříž před obcí, lihovar, kanalizace, odvody, studující, oprava fary, protiletecká ochrana, obecní rozpočet, úmrtí TGM, zemědělství, vinobraní, včelařství, zjevy přírodní 1938 Branná výchova, civilní protilet. obrana, ceny zeměď produktů, domovské právo Dr. Wesselý, elektrizace obce, finanční stráž - hranice, farní úřad, hranice státní, krupobití, lihovar prodán, mobilizace, mrazy 18.4., místní školní rada, nezaměstnaní, národní jednota, národní strana práce, náboženský život, neštěstí, stromy - Jerlíny, odvody, přemístění okresu, obecní rozpočet, silnice, statistika, schůze, tragický říjen, ubytování vojska, vinice farní, volby zastupitelstva, velkostatek, kostelní komise, E.Hácha prezidentem, vystěhovalci v obci, zjevy přírodní - rudá zář, změna živnosti, zemědělství 1939 Dějinná událost 15.3, domovské právo, nařízení - vyhlášky, hospodářství obce, elektrisace 12.7., silnice z V.Pavlovic, dělníci do Německa, krupobití 7.7., červenka vepřů, Národní

4 souručenství, ochrana něm. říše, civilní protilet. obrana, zásobování, platí se markami, německé vojsko, zemědělství, velká úroda ovoce, lihovar a váha, změna živnosti, hasiči, spolky, rozpuštěna armáda, myši, úmrtí p. Ševela, zvýšení platů, včelařství, pěstování papriky, cukrovka, phenologická pozorování, průběh povětrnosti, závěrečné přání

5 Kronika II Matěj Pátek - kronikář Starostové 1940 Honitba, hospodářská komise, klasifikace koní, kulturní poměry, nařízení, soupisy, slib věrnosti, zásobování, povinný výkrm, zákaz církevních svátků, sociální poměry, dělnictvo na práci, odvody zásob, družstevnictví, zjevy přírodní, veřejný život v protektorátě, návěstní tabulky, nařízení o dodávce vajec 1941 Nařízení, odhad sklizně, V = Viktoria, žňové hlídky, policejní přihlášky, stanné právo, soupis zvonů i saní, zabavení majetku za zamlčení zásob, posun půdy u písníku, zemědělství, lístky, kontingentace dodávek, sněhové vánice, tabačenky, zatemnění, zemědělství, ceny produktů, přehled povětrnosti 1942 Nařízení, posunutí data o den, rekvírován umíráček, atentát na Heydricha, stanné právo, Gestapo, domovské právo, telefon, ovoce pro lidi v městech, Povinný osev obilovin, ceny, obecní rozpočet, sociální poměry, práce v říši, ročník 1924, válečná kuchyně, nedostatek šatstva a obuvi, povětrnostní přehled, slivovice načerno, umučen A. Balšínek 1943 Naděje na obrat, msta a skleslost u Němců, odstranění KV z radií, udání pro poslech radia, registrace osob, letecké útoky, tabák, obecní samospráva, stavba domků postižených sesuvem, heslo Radost ze života, zemědělství - bída, rozsáhlá kontrola obilí, tresty, kontingentace drůbeže, dodávky, dobrá úroda ovoce, povětrnostní přehled, nařízení o praporech, uteklí z práce v Něm Povinný odvoz mléka, zalesňování Gulmary=Roháče, zásobování kritické, ceny a příděly živ. potřeb, peníze ztratily cenu, přelety bombardérů, letáky, zajištění dobytka k odevzdání, oběť nacismu, totální nasazení, příprava staveb na Dlouhý, utekli ze zákopových prací, zabijačky na černo, neustálé kontroly, čeští úředníci neudávají, sběr nářadí na zákopové práce, obecní samospráva, odstřel zvěře, zemědělství - nezájem, pojem "na černo", povětrnostní přehled, vinařství, narozeno, zemřelo 1945 Kontroly na obilí, strach z porážky, povinný odvoz dřeva, příděl cukru, zavření škol kvůli tyfu, jarní polní práce, stavba úkrytů, fronta u Hodonína, ústup Němců a Vlasovců, válečné pásmo, sobota 14.4., neděle 15.4., hašení požárů, padlí občané, opuštěná obec, partyzáni v něm. uniformách, vstup Rudé armády, kozáci vzali koně, ubytování Rudoarmějců, postup pozastaven u Nikolčic, sestřelený něm. letoun, krmivo, alkohol, padlí rudoarmějci, pracovně přetížený starosta, koňský lazaret, život s Rudoarmějci, vojenský lazaret, 9.5. kapitulace, odjezd Rudé armády, shromaždiště zajatců, polní práce bez koní, pomoc postiženým, školák zemřel výbuchem granátu, nevybuchlá munice, revoluční obecní samospráva, mobilizační vyhláška, politické strany, MNV, konfiskace majetku, přesídlování do pohraničí, parcelace velkostatku, mateřská školka v zahradě velkostatku, narozeniny E. Beneše, odvody, tradiční

6 hody po 7 letech, změna peněz, volba do ZNV a ONV, svaz zemědělců, škody v zemědělství, nákup koní od Rudé armády, poslední úroda na statku, úroda, povětrnostní přehled 1946 Odstraňování škod, soupis válečných škod, podpory rodinám, požár č.44., zalesňování Roháče, volby do nár. shromáždění, volby do MNV, odsun němců, zemědělství, zelenina - problém s odbytem, tabák, hrozny, víno, ovoce, dobytek, ceny, krmivo, pronájem honitby, zabijačky, obtížné zásobování UNRA, vinobraní, pálenice, Svaz přátel SSSR 1947 Dvouletý plán, klasifikace koní, odvody, svátek práce, odsunutí, navrácení listiny TGM, kontrola dopravních prostředků, sčítání lidu, rekonstrukce silnice, národopisná slavnost, onemocnění mozkovou epidemií, hody jsou dvoje, dávky, proplácení vál. škod, šmelináři, nouze o textil, tragická smrt Jan Kment, 28. říjen, zemědělství - zákony, nařízení, výstava vín 9.2., žně ubohé, ovoce a hrozny, zelenina, tabák, cena dobytka, katastrofální sucho, řepa stelivo, obilí ze SSSR, UNRA, obilí na setí se muselo vrátit, vinařství, daň z vína a tabáku, zákaz pálení z cukrovky a brambor, dvouletka, svaz žen, povětrnostní přehled, úmrtí M.Červinková, fenologická pozorování 1948 Přírodní zjevy, 6.1.kvetou macešky, zemědělství, strojní stanice, živelní podpora za r. 1946,1947, smluvní výkrm vepřů, tabák a paprika, vinobraní, zemědělská výstava, politické události, akční výbor v obci, Svaz přátel SSSR, volby do nár. shromáždění, MNV, místní rozhlas, výsadba stromů, myslivost 1949 Zjevy přírodní, plánovaný výnos, daň v zemědělství, povinný postřik, brigáda z města, ničení syslů, zelenina, přípravný výbor JZD, úprava cesty, malba kostela, Svaz mládeže, kulturní činnost, zemřel předseda MNV, myslivost, stavebnictví, volba předsedy MNV, tragická smrt školáka 1950 Fenologická pozorování, ptactvo, zemědělství, žňové hlídky, mandelinka, perenospora na vinicích, tabák, vinobraní, kultura - debaty o kolchozech, agitace k JZD, ples KSČ, hody, úprava cest, oprava kostelní zdi, nový předseda MNV, mlecí povolení, myslivost, založení JZD 1951 Aktivity JZD, zemědělství, fenologická pozorování, katastrofální sucho, ceny, volný trh, plnění dodávek, pojízdné prodejny pro členy JZD, kulturní činnost, postavena márnice, inseminace, myslivost, zlepšení bydlení 1952 Zemědělství, hledání zatajené půdy, dodávky, melné, stromky v Roháčích, slintavka, žňové hlídky, neplniči, JZD, kulturní činnost, šatenky, domácí zabijačky, ceny, odjezd brigádníků, průběh povětrnostní, vinařství, požární sbor 1953

7 Zemědělství, nucený nájem, meruňkové sady, žně, cukr, výstava ovoce a hroznů, odvoz a zabavení dřeva, mrazy na vinicích a v sadech, průtrž mračen zachráněné děti, suchý podzim, nábor do JZD, policejní přihlášky, měnová reforma, odvolání tajemníka ONV, zdravotní prohlídky, zrušení lístků na potraviny, obchod Jednota v Lid. domě, studna u Haltýře, úmrtí, tragedie, kulturní činnost, JZD, stavba kravína, myslivost - odebrání lístků 1954 Výstava vín, včelařství, obchod Jednota, autobusová doprava, oprava silnice, Nová ulice, bytové jednotky, nemocnice v Hustopečích, žloutenka, chřipka, kultura, knihovna, spartakiáda, volby do NV, úplné zatmění slunce, JZD, soukromí zemědělci, pomoc STS, sběrny, výkup. ceny, průběh povětrnosti, rozšíření plevelů, rozhlas. příjimače, poštovní holubi 1955 Průběh povětrnosti, průtrž mračen na vrchním konci, zemědělství, vinobraní, plnění kontingentů, mandelinka, sběrová loterie, tragická smrt školáka, motorová vozidla, mixomatóza králíků, vysazování stromků, dláždění vozovky a chodníků, soutěž o zvelebení, zdravotnictví, žloutenka, mateřská školka zahájila, kultura, Svazarm, požárníci, spartakiáda, ceny, letáky ze Svobodné Evropy, JZD, zemřelo, narozeno 1956 Povětrnostní poměry, mandelinky a mšice, agrometeorolog. pozorování, ptactvo, hmyz, meteorolog. stanice v Horních Bojanovicích, zemědělství, sklad um. hnojiv, schůze k závazkům, stav chovu koní, chov skotu a prasat, vinice, ovoce, rostlinná výroba, mezinárodní události, třídní boj na vesnici, nucená výměna půdy, rozorání mezí, JZD, živočišná výroba, národopisné poměry, nářečí, náboženské poměry, včelařství, dláždění vozovky, peněžnictví, zájezdy, požár, kulturní činnost, Korejci, snížení cen, zemědělské pojištění, nejstarší občané, osobní 1957 Druhá pětiletka, kulturní činnost, ohňostroj, zdravotnictví, nový obecní rozhlas, africká chřipka, smrt rolníka, Chruščov Hustopečích, volby do NV, zemědělství, žně, ovoce, vinobraní, agrometeor. pozorování, cukrovka, průběh povětrnosti, zábor honů pro JZD, nábor do JZD, historický den, rozebrání zdiva zahrady, asfalt. silnice z Hustopečí, televize, úmrtí A.Zápotocký, myslivost, M.Pátek 30 let kronikářem 1958 Sovětští turisté z Urálu, úprava tanečního místa pro hody, oprava studny u haltýře, kanceláře MNV v Lid. domě, družba s Jabloncem u Pezinku, zdravotnictví, zemědělství, poslední rolníci do JZD, JZD, likvidace komínu lihovaru, z lihovaru konírna, arondační komise, likvidace ovocných stromů, dluhy v národním pojištění, přemíra jablek, vinařství, spartakiáda, obilí postiženo suchem, meruňkový sad u kostela, vzorný vinohrad z r.1904, hospodaření JZD, myslivost, agrometeor. pozorování 1959 Kulturní poměry, sovětští hosté, filmy, knihovna, chřipka, zdravotnictví, očkování proti tetanu, civilní ochrana, novostavby rod. domů, náboženské poměry, sebevražda, socialistická vesnice, JZD-povinnosti členů, záhumenky, organizace práce, škůdci vinné révy, zrušení dodávky

8 sádla, nákup hosp. strojů, ovocné sady, bilance hospodaření JZD, myslivost, agrometeor. pozorování, průběh povětrnosti 1960 Volby do NV, statistika, jubileum, snížení cen, MNV, soukromé lesy do JZD, nová ústava ČSSR, zdravotnictví, kultura, bezpečnostní komise, spartakiáda, park na návsi, JZD valná hromada, zájezd, dožínky, postavena váha Pod novosady a další, žně, samovazy lepší než kombajny, úroda zelené píce, vysoký stav dobytka, slintavka a kulhavka, škůdci rostlin, vinařství, ovocnářství, zelinářství, změna ONV z Hustopečí do Břeclavi, životní úroveň, myslivost, obraz Huberta, mixomatóza a mor bažantů, vložené fotografie, plénum MNV - chybí vložka, zvýšení důchodů, vložené fotografie 1961 Sovětští turisté - zápis

9 Kronika III Kronikáři (3) - přehled 1961 Dějiny obce, sčítání obyvatel a bytů, motorová vozidla, myslivost, úmrtí nejstaršího občana, zalesňování U vrtu a Rajecké, stavba kulturního domu na místě domků a staré školy z 1771, bytová jednotka v Novosadech, úpravy školy, kanalizace u č.p.101, volba soudců pro Břeclav, včelaři, povětrnost, založen spolek Zahrádkářů, životní úroveň, hospodaření, civilní obrana 1962 Agrometeorologická pozorování, JZD, vinařství, brigády, chřipková epidemie, kultura, tragická smrt, první kremace, občanský křest = vítání občánků, nejstarší občanka, TJ Sokol, životní úroveň, sledování televize, lidé stavějí verandy, důchodci, mateřská škola, statistika 1963 Agrometeorologická pozorování, velká povodeň od Starohorské, zdravotnictví, tragická smrt, zahrádkáři, kultura, TJ Sokol, chovatelé, myslivost, životní úroveň, neúroda ovoce, vinařství v rozkvětu, novostavba, statistika, revize obecní kroniky, (Kronikářem J. Vrbovský) 1964 Práce MNV, chovatelé, myslivost, bytová kultura, JZD, statistika, školství 1965 MNV, otevření kulturního domu, sbírka na záplavy na Slovensku, JZD - změna předsedy, statistika, stavby, narození - úmrtí, myslivost, školství 1966 MNV, jeviště pro kult.dům, fasáda kostela, oprava školy, JZD: časné jaro, deštivý červenec, žně: obilí, kukuřice, vinobraní, představenstvo JZD, výsledky hospodaření Kultura, květinové předzahrádky, nové domky, oslava 50-ti letého kněžství, hody, nový farář, žně, vinice, myslivost, sňatky, zemřelo, narozeno, chovatelé, školství, hodnocení kroniky 1967 MNV - přestěhování úřadu do č.p.96, obrubníky před č.p , povětrnostní pozorování, kultura, JZD: návštěva ze Slovenska, představenstvo, přehled výsledků, myslivost, tragická smrt myslivce F. Straky, zahrádkáři, kultura, narozeno, zemřeli, sňatky, změna faráře - R. Samek, školství let ČSR Meteorologické pozorování, MNV: oprava školy, návrh na novou budovu mat. školy, vedení MNV, dokončeny komunikace v obci, zemřel zakladatel JZD B. Rous, bytová výstavba, JZD: zásoby vína, přehled hospodaření, vedení JZD,

10 chovatelé, zahrádkáři, myslivost, potrestání za dohledávku s puškami, nové volby, Svaz žen, oslava 50 let ČSR, kultura, výstava vína, sňatky, narození, úmrtí, dodláždění komunikací, politické události, zdravotnictví, úprava kostela a fary, školství - škola má 4 ročníky 1969 Porovnání počasí, MNV: rada, plénum, výbojkové osvětlení, holič, kadeřník, lázně, individuální výstavba, JZD nový předseda, výsledky hospodaření, ztráta života na motocyklu, sociální zabezpečení, bouře s kroupami jako holubí vejce, zahrádkáři, výbor národní fronty, myslivost, památník F. Strakovi, chovatelé, vybavení kostela, získání hodinového stroje pro zvonění v kostele, úmrtí, sňatky, narození, školství nezaznamenáno (Kronikářkou M.Lacinová-Prchalová) 1971 Počasí, MNV: stavba nové mat. školy, zvýšení důchodů, volby do zast. orgánů, Josef Gratcl poslancem, nový MNV, hospodaření MNV JZD, dva soukromí zemědělci, sklizeň, dobrá úroda, představenstvo, kultura, nacvičeno divadelní představení, večer s B. Frídlem a P. Ulrychem, hody, místní kino - malý zájem, vítání novorozených občánků, stavby domků, školství, statistika narození, sňatky, zemřel J. Zezulák, pohřben v H. Bojanovicích, Svaz žen, večer s K. Jerglem žijícím v SSSR, myslivci, chovatelé, hasiči, TJ Sokol, Červený kříž, Svazarm, zahrádkáři 1972 Životopis kronikářky, meteorologická pozorování, MNV, narozeno, manželství, zemřelo, svatba Boba Frídla v Hor. Bojanovicích, hody, SSM, Svaz žen, TJ Sokol, hasiči, myslivci - uloven královský bažant, chovatelé, JZD - nový předseda, hospodaření - zaveden chov koní, koupen traktor Stalinec 1973 Meteorologická pozorování, statistika, narodilo se, sňatky, zemřelo, MNV, dokončena mateřská škola, přestupky, znovuzvolení L. Svobody prezidentem, Sbor pro občanské záležitosti vítá občánky, Svaz žen, SSM, mateřská škola, základní škola, hasiči, myslivci, chovatelé, TJ Sokol, vystoupení B. Frídla a Franty Kocourka, JZD - hospodaření, dojičky pochváleny v novinách, dopis sovětské návštěvy 1974 Meteorologická pozorování, bouře zničila střechu býv. drůbežárny, chovatelé, Svaz žen, dětský karneval, TJ Sokol, Červený kříž, SSM, JZD, hospodaření, předseda JZD Makovský zbaven funkce, nový předseda, slučovací schůze s Boleradicemi, MNV, občanská statistika, závěr 1975 Meteorologická pozorování, (výzdoba kroniky), vesnická organizace KSČ (VO KSČ), oslava 30. výročí osvobození, prvomájový průvod, MNV, zahájena výstavba prodejny, popis komisí MNV, statistika, málo kulturního dění, JZD: rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace,

11 JZD staví bytovky a zpevňuje vozovky, chovatelé, hasiči - požárníci, Červený kříž, pokračování...

12 Kronika IV, (kronikářka M.Lacinová) ( dokončení:) Myslivecké sdružení, výstavba myslivecké chaty v Panské zahradě, Svaz žen, výstavka ručních prací, Svazarm, TJ Sokol - přerušena činnost, SSM, školství, spartakiádní vystoupení dětí, ředitel ZDŠ odešel do důchodu, nová ředitelka školy, závěr 1976 Sjezd KSČ, činnost vesnické organizace KSČ, zabil se pádem předseda VO KSČ, volby do zastupitelských orgánů, složení nového MNV, komise MNV, tajemník MNV do důchodu, nové domky, statistika obyvatel, dětská poradna, zásobování Pošta, školství, adaptace školy s přístavbou, mateřská škola - pokusné osnovy, kultura - Osvětová beseda, národopisná slavnost v Krumvíři, založen pěvecký soubor Hlahol, meteorologická pozorování, suché léto, knihovna, SSM - prověrky a nové průkazy, branný den mládeže, Svaz žen, myslivecké sdružení, stavba chaty, na hony přicházejí i cizinci, zahrádkáři, Červený kříž, chovatelé, čestné uznání na výstavě, klubovna chovatelů, chov exotického ptactva, požárníci - hasiči, likvidace požáru slámy, SČSP, Svazarm, TJ Sokol nepracují. Sloučené JZD Nový život: hospodaření, výnosy, vyznamenání pracovníků, získávání nových členů Závěr, zápis do kroniky kpt. Panina ze SSSR 1977 VO KSČ, MNV, práce komisí, oprava osvětlení, úprava parku před novou samoobsluhou Ke sklepům, nová prodejna Jednota, statistika občanů, snaha, aby nedocházelo k církevním obřadům, SČSP, Národní fronta, problémy-svazarm téměř nepracuje Školství, hospitace v mat. škole, pěvecký soubor, zrušeno ředitelství školy - přesunuto do Boleradic, ponechán 3 a 4. ročník, akce pionýrů, knihovna, SSM - pokles aktivity, TJ Sokol opět pracuje, Svaz žen - upravují park, Červený kříž, zahrádkáři, výstava vín, odborné přednášky Ing. Hájek a Ing. Bažant, TJ Sokol - znovu zahájil činnost, příprava areálu sportu a zdraví, myslivci, myslivecká chata v provozu, chovatelé, požárníci - hasiči, účast v soutěžích, čerpání zaplavených sklepů v bytovce, požár traktoru a slámy, oslava 70. let sboru JZD třetí rok po sloučení, mechanizace, kombajnéři nejlepší v republice, výroba, investiční výstavba, volná kooperace družstev se sídlem ve Vrbici, pracovní úrazy, fondy a odměny. Meteorologická pororování, průtrž mračen se škodami 1978 Oslava února 1948, VO KSČ, MNV - složení poslanců, mladí již neutíkají do města, nehraje kino, ani divadlo, Národní fronta zahrnuje 12 organizací, pionýři, škola omezena, ředitelství školy je v Boleradicích, mateřská škola má 35 dětí, statistika obce, Svaz žen, knihovna, SČSP, Červený kříž, TJ Sokol, požárníci - hasiči, myslivci: velký pokles počtu zajíců a bažantů, chovatelé, zahrádkáři, výsadba višní, výsadba parku u obchodu JZD: hospodaření, vinice poškozeny mrazem, za 30 let se objem výroby zdvojnásobil Meteorologická pozorování 1979 Čestné uznání za zvelebování obce, tři nové domky, budování koupaliště v areálu zdraví, kulturní dům má brizolitovou fasádu, Osvětová beseda: koncert k oslavě vítězného února,

13 nová knihovna, Zrušena škola!, mateřská škola - nová ředitelka, SSM, Svaz žen, požárníci - hasiči, TJ Sokol, Červený kříž, myslivci, chovatelé, zahrádkáři. JZD: nepříznivý rok, změna kooperace živočišné výroby, mechanizace, mzdy, investiční výstavba, socialistická soutěž, odvolán předseda JZD Meteorologická pozorování 1980 VO KSČ (19 členů), komunistická agitace, MNV: budování požární nádrže v areálu volného času (i budoucí koupaliště), silnice k bytovkám JZD, projekt nového silničního průtahu obcí, Sbor pro občanské záležitosti, další komise Osvětová beseda - pěvecký sbor, knihovna, SSM - pionýři - jako klubovna slouží bývalá třída, školství - jen mateřská škola, Národní fronta, Svaz žen, fond solidarity TJ Sokol - 59 členů, nácvik na spartakiádu, džezgymnastika, stavba kabin, požárníci - hasiči, myslivci, chovatelé, zahrádkáři: péče o údržbu parku a zeleně JZD se sídlem v Boleradicích, hospodaření Meteorologická pozorování 1981 Únorový koncert, 1.máj v Hustopečích, volby do zastupitelstev, nové složení MNV, složení komisí, osvěta a kultura: 150 účinkujících na pěv. koncertu, knihovna, školství, SSM, Svaz žen, TJ Sokol, chovatelé: velká okresní výstava mláďat, myslivci - sdružení bude spojeno s Boleradicemi a Němčičkami, zahrádkáři, požárníci, hasiči: soutěž o putovní pohár JZD: hospodaření, malá úroda ovoce a hroznů, mechanizace, investiční výstavba, rekreační zařízení v Radiměři, přidružená výroba, sourozenci Ulrychovi na výroční schůzi Tragická událost, občan zapálil domek, nalezen mrtvý Meteorologické pozorování, 9.6. bouře zaplavovala pole a ničila úrodu 1982 MNV: úkoly poslanců, požární nádrž = místní koupaliště, zavedeny popelnice a odvoz odpadků, výstavba komunikací narušena bouřkami, stavba rodinných domků, KSČ má 13 členů. Setkávání 50-tiletých rodáků, školství, využití budovy bývalé školy, knihovna, SSM - pořádá hody, pionýři, mateřská škola, Osvětová beseda pěvecký sbor - únorový koncert, myslivci - sloučení se sousedy, nový výbor mysliveckého svazu, požárníci - hasiči: preventivní prohlídky domků, soutěže, vzdělávání, chovatelé, Svaz žen, zahrádkáři - místní ochutnávka vín, TJ Sokol - kopaná, dokončena výstavba šaten, meteorologická pozorování JZD: hospodaření, přidružená výroba, získávání mladých - byty Statistika obyvatel, lampionový průvod, velikonoční tradice, zhodnocení roku 1983 MNV a KSČ: hodně starších členů, dokončování koupaliště, průtah kanalizace a nové silnice, rozšíření hřbitova, brigádnická pomoc, nové domky, stavební místa, každoroční požární prohlídky domků, Pomocná stráž VB Mateřská škola - nedostatek volných míst pro děti, Sbor pro obbčanské záležitosti chce překonávat náboženské předsudky, Osvětová beseda - pěvecký sbor, knihovna, školství - mateřská škola, pionýrská organizace - po stagnaci nová oddílová vedoucí, SSM - prázdná klubovna, TJ Sokol (80 členů), rekreační tělesná výchova, kopaná, Myslivecké sdružení Roháče: políčka pro zvěř, uskladnění krmení, koroptve, bažanti, chovatelé, požárníci - hasiči pořádali okresní soutěž, zahrádkáři: příprava rozdělení volné půdy zahrádkářům, tím vzrostl počet členů na 100, ochutnávka vína, Svaz žen, Červený kříž

14 JZD - hodnocení hospodaření: výnosy, technické služby, přidružená výroba Meteorologická pozorování, statistika občanů 1984 KSČ-převedli tři členy, neboť členská základna má vysoký věkový průměr, MNV: oslavy SNP, koupaliště v provozu, probíhá budování kanalizace, silniční průtah obce, problémy s dopravou během rekonstrukce silnice, finanční komisi vede A. Homola, Sbor pro občanské záležitosti - obřadní síň, Osvětová beseda: beseda s Josefem Vozkou, který pracoval v diplomatických službách, mateřská škola, pionýři, SSM, TJ Sokol - kopaná, ubytovna přináší výdělek, chovatelé, zahrádkáři řídí rozdělení volné půdy, myslivci - 40 členů, pěstování krmení, bažantnice, požárníci - hasiči, Červený kříž, Svaz žen: dvoudenní výlet s dětmi pod stany JZD: hospodaření, vinná réva - málo pracovníků na obhospodaření, meruňky - slušná úroda, živočišná výroba, JZD má již jen jeden pár koní, technické služby, přidružená výroba, finance, statistiky. Meteorologická pozorování, bouřka smetla auto ze silnice 1985 KSČ - poslanci MNV jsou člen, oslava 40. let osvobození - koncert, dokončena silnice přes vesnici, rozšíření hřbitova, oprava kulturního domu, soudkyně z lidu paní Lacinová - uznání ministra, páteční vyhrávání rozhlasem, Osvětová beseda střediskem kultury, mateřská škola, nová ředitelka, statistika obyvatelstva, pionýři - zajímavé vycházky, SSM stagnuje, TJ Sokol, ubytovna zisková, spartakiádní vystoupení, Svaz žen, Červený kříž, úklid černých skládek - Brontosaurus, Stříbrná plaketa Jánského paní Najgebaurové, zahrádkáři: kruté mrazy poškodily plodiny, chovatelé, myslivci: umělá nora, požárníci - hasiči: prevence, problém vypalování mezí JZD: rostlinná výroba, zmrznutí vinic, živočišná výroba, technické služby, přidružená výroba, tragické úmrtí předsedy JZD Meteorologická pozorování, mrazy 1986 MNV, KSČ: upraveny chodníky a předzahrádky, volby, nové plénum a komise MNV, Sbor pro občanské záležitosti: zlaté a stříbrné svatby, nejstarší občanka má 98 let, statistika občanůc, knihovna, školství - mateřská škola, pionýři - problém získávat vedoucí, SSM, zahrádkáři: výsadba dřevin v areálu zdraví, umělá hnojiva a přípravky, Červený kříž, TJ Sokol - v ubytovně i pionýrské tábory, chovatelé, myslivci - pokles aktivity po sloučení, požárníci - hasiči JZD: nový předseda, rostlinná výroba, problém s plevely, živočišná výroba, technické služby, přidružená výroba, investice družstva, rekreace, meteorologická pozorování Vložené foto školní třídy Vložené foto školní třídy 76/77 Revers o zapůjčení kronik

15 Kronika V Zápis o uzavření dílu V. kroniky 1987 Příprava oslavy 70 let VŘSR, národní výbor, narozeno, zemřelo, knihovna, Národní fronta, pionýři, ČSČK, ČSŽ, zahrádkáři, chovatelé, TJ Sokol kopaná, požárníci, průběh počasí, 23.května sněžilo, JZD Nový život, hospodaření JZD, rostlinná výroba, živočišná výroba, technické služby, investiční výstavba, silnice, bytovka, jídelna, přidružená výroba, kádrová práce, pracovní úrazy, rekreace, nový předseda JZD 1988 MNV, silnice a předzahrádky, bytovka, výstavba, kultura, 70. výročí vzniku ČSR, knihovna, statistika, Národní fronta, pionýři, Svaz mládeže pracuje špatně, Svaz žen, práce s dětmi, krojované panenky, Červený kříž, zahrádkáři, chovatelé, TJ Sokol, požárníci, meteorologická pozorování, JZD, svazová práce v JZD, pracovní úrazy, přidružená výroba, technické služby, investiční výstavba, rostlinná výroba, živočišná výroba (Kronikářem A. Jergl) 1989 MNV, koupaliště, příprava budovy Pohostinství Jednota, kultura, 101 leté narozeniny, statistika, Červený kříž, chovatelé, svaz žen, TJ Sokol, ubytovna, požárníci, zahrádkáři, JZD, rostlinná výroba, živočišná výroba, úsek dostihových koní, přidružená výroba, investiční výstavba, počasí, polit. události 1990 MNV, odstoupila rada, Občanské fórum, rozbitá schůze OF, nová schůze OF, zahájena výstavba pohostinství, koupaliště ještě není v provozu, volby do federál. shromáždění, výsledky voleb, volby do obec. zastupitelstva, výsledky voleb, statistika, rodinné domky, politické události, počasí, chovatelé, králičí mor, Červený kříž, TJ Sokol, hasiči, prvomájový výlet do přírody, JZD, výroba vína, ovocnářství, zahrádkáři, výstavba moštárny zastavena, Svaz žen 1991 Leden: zvýšení cen, hasičský ples, oplocení skládky odpadů, politické události, válka v Iráku, počasí Únor: počasí, politické události, počasí, ostatky, rozpad JZD, kritika obchodu Jednota Březen: počasí, vyhlášení samostatného Slovenska, dětský karneval, úprava parku za kult. domem, počasí, zeměď. práce Duben: počasí, zájezd, kanalizace pod Štumperky Květen: pochod do přírody, počasí příznivé, návštěva v Rakousku, politické události, hasiči - zájezd Červen: pozastavení stavby pohostinství, veřejné zasedání zastupitelstva, ukončeno oplocování hřbitova, položení kanalizace rodinou Kaňovou, místo moštárny hasičskou zbrojnici, úklid hřbitova ČSL, počasí, křtiny, propojení plynovodu, odchod sov. vojsk, průměrná úroda meruněk Červenec: počasí, skluzavka na koupališti, úprava prostranství panem Relichem, žně

16 Srpen: žně, podrobně průběh hodů, pokus o puč v Rusku, začátek sklizně brambor Září: sklizeň vína, burčák Říjen: sběr vinné révy Listopad: zahájení výkopů pro rozvod plynu Prosinec: výkopové práce, rozpad SSSR, napadení policie v Břeclavi, déšť se sněhem, postaven vánoční strom, oprava sýpky Vánoční svátky, hospodaření zem. družstva, chovatelé, zahrádkáři, TJ Sokol, obecní úřadí, hasiči, úspěchy v soutěžích, statistika 1992 Leden: Únor: stávka autobusů, jednání mezi ČR a SR Březen: 100. výročí J. Zezuláka, dětský karneval Duben: polní práce, vynášení smrtky, velikonoce, počasí, volební komise Květen: sportovní odpoledne, svátek matek, svěcení sošky sv.floriána, fotografie svěcení, počasí Červen: volby do sněmovny, tendence k rozdělení republiky Červenec: bouře poškodila vinice, sklizeň meruněk a okurek, sklizeň višní, Václav Havel nezvolen, deklarace o samostatnosti Slovenska, úprava kanalizace u Písníku, oprava kapl. sv. Rocha, žně Srpen: vedra, příprava na hody, popis stavění máje, hody - sobotní program, pohřeb kard. Tomáška, hodky, dohodnuto rozdělení republiky Září: počasí - vinná réva, zájezd ZD do Polska s havárií, zákl. kámen kostela v Hustopečích, vinobraní Říjen: počasí, kolaudace plynu, osazení obrub chodníků, počasí Listopad: zemřel A. Dubček, kateřinská zábava, počasí Prosinec: veřejná schůze, honební společnost, kluzké silnice, vánoční strom, sbírka na kostelní hodiny, zpívání koled, počasí Hospodaření obec. úřadu, nezdar znovuotevření školy, chovatelé, zahrádkáři, TJ Sokol, hasiči, pochod do Divák, 85. výročí, hospodaření ZD, družstvo rozpuštěno 1993 Leden: Únor: obnova schodů ke kostelu Březen: Duben: Květen: pochod do přírody Červen: požární okrskové cvičení Červenec: žně, fotbalový turnal, kulový blesk Srpen: příprava hodů, mája vysoká 36m, výměna kostelních hodin Září: sklizeň Říjen: přespolní uřezali máju Listopad: fotografie z instalace hodin Prosinec: fotografie z instalace hodin, vloupání do kostela, zpívání koled Obecní úřad, statistické údaje, chovatelé, zahrádkáři, Červený kříž, TJ Sokol, hasiči, rozdělení ZD, oprava zápisu kroniky 5/1945, školu se nepodařilo otevřít, popis foto obce před rekonstrukcemi , fotografie 1-3, fotografie 4-6, fotografie 7-8, fotografie 9-11, důvod neprovedení zbytku kanalizace

17 1994 Leden: Únor: maškarní průvod Březen: josefská zábava, polní práce Duben: oprava fasády kostela a výsadba stromů, tradiční pochod Květen: Červen: Červenec: Srpen: hody, rekordní mája, vyčištění koryta potoka Září: vinobraní, volební komise Říjen: dokončeny schody ke kostelu, úprava budovy pro OÚ, výkupní ceny Listopad: volby v obci Prosinec: Rodák K. Vondráček, statistické údaje, chovatelé, zahrádkáři, hasiči, TJ Sokol, Obecní úřad, volba starosty, volební program koalice, přehled příjmů a výdajůî (Pracoviště pro fotografování kroniky.)

18 Kronika VI 1995 Obecní úřad, společný výlet, svaz chovatelů, zahrádkáři,hasiči, TJ Sokol Leden: Únor: Březen: přiveden vodovod k obcim Duben: Květen: fasáda kostela Červen: Červenec: rozhlas natočil hlasy zvonu Srpen: Září: úhyn vlaštovek Říjen: Listopad: žalostná úroda vína Prosinec: Statistika 1996 Obecní úřad: 1.cena za rekonstrukci parku, vodovod před dokončením, Plán obnovy vesnice, stavba společné antény, jezírko v zahradě, hospodaření, chovatelé, TJ Sokol, myslivci, hasiči Leden: Únor: stěhování OÚ do nové budovy Březen: výstava vín Duben: Květen: odborná studie o stavu stropu kostela, volby do senátu Červen: pouť do Říma Červenec: žně Srpen: hody Září: velká bouře, napojení telefonní sítě Říjen: zahájení přípojek vody do domů, dobrá sklizeň vína Listopad: druhé kolo voleb do senátu Prosinec: Statistika 1997 Obecní úřad, dokončen vodovod a úprava zahrady, hospodaření, statistika, chovatelé, hasiči, TJ Sokol, rekonstrukce hřiště, zahrádkáři, myslivci Leden: Únor: Březen: Duben: obecní znak a prapor, nepříjemná causa místního kněze Květen: Červen: Červenec: záplavy na Moravě, obec v pořádku Srpen: zlomená mája Září: úplné zatmění slunce Říjen: Listopad:

19 Prosinec: svěcení vína let obce Obecní úřad, vydání knihy o Bojanovicích, zbudována besídka, hospodaření, statistika, chovatelé, TJ Sokol, hasiči, zahrádkáři Leden: V.Havel znovu prezidentem Únor: ukradena soška sv. Floriána Březen: vykradena Jednota Duben: Květen: oslavy 700 let obce Červen: při zábavě pomalovali kapličku, předčasné volby do parlamentu Červenec: chodník na vrchním konci Srpen: ulomení vršku máje Září: vyznamenání starosty Říjen: Listopad: Prosinec: změna kronikáře, výsledky voleb (Kronikářkou Mgr. S. Neshodová) 1999 Obecní úřad, přehled plnění, územní řízení, zpevnění cesty Za branou, pronájem kult. domu k pohostinství, rekonstrukce hřbitova, výdaje a příjmy, mikroregion Hustopečsko, návštěva starostů v Rakousku, mateřská škola, historie, popis, fara, činnost, opravy, myslivci, bažantnice, TJ Sokol, 1. ročník memoriálu J. Šťavíka, včelaři, Červený kříž, zlatá medaile Jánského, kultura, myslivecký bál, turistický výlet Maryša, hody, žehnání vína, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry vesnice roku Obecní úřad, vesnicí roku v rámci okresu, kanalizace, plynovod, vodovod, příprava rekonstrukce kult. domu, výstavba hasičské zbrojnice, volby do krajského zastupitelstva, Mor. vinařská stezka, rozpočet, mikroregion, školství, mateřská škola, sdružení vlastníků lesa, TJ Sokol - oslavy 60 let, hasiči, rybáři, včelaři, kultura, hody, pamětní deska F.Satory, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry 2001 Obecní úřad, has. zbrojnice - slavnost, inženýrské sítě Za dvorem, rekonstrukce kult. domu, vyhláška o odpadech, veřejné prostranství, hospodaření, mikroregion, mateřská škola, TJ Sokol, hasiči, nová zbrojnice, rybáři, myslivci, chov loveckých psů, právo myslivosti - změna hranic, knihovna, internet pro veřejnost, příprava muzea, hudba Hornobojani, přehled kult. akcí, hody, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry, pomrzly meruňky, úroda vína, osevní plán, nová vinice Framperk, teploty 2002 Obecní úřad, zrušeny okresní úřady, volby do poslanecké sněmovny, volby do obecního zastupitelstva, složení zastupitelstva, rekonstrukce, kulturní dům, koupaliště, komunikace Starohorská, chodník přes Písník, hřbitov, hospodaření, církev, svaté přijímání, pouť do Hl. Mašůvek, oprava kostela, mateřská škola, TJ Sokol, turistická ubytovna, zahrádkáři, výstav vín - nové koštovačky, hasiči, zájezd do Rakouska, výkonnější stříkačka, kultura, knihovna přestěhována, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry

20 2003 Obecní úřad, úpravy kanalizace a komunik, stezka Písníkem, polyfunkční nádrž, začátek budování vinotéky v kult. domě, rekonstrukce mateřské školy, zboření budovy bývalé školky, hospodaření, stav majetku obce, mateřská škola, zahrádkáři, rybáři, z ostrůvku se ztrácí voda, TJ Sokol, hasiči, Hornobojani, pohyb obyvatelstva, počasí 2004 Obecní úřad, dokončena polyfunkční nádrž, objednána studie kanalizace, hospodaření, mateřská škola, TJ Sokol, zahrádkáři, vinařské zákony, petice, hasiči, muzeum, kraslice, kroj, muzejní spolek, Hornobojani: nová zpěvačka, CD, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry (Kronikářkou Ing. M. Šlancarová) 2005

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Místní národní výbor Poběžovice (1936) Prozatímní inventární seznam Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Místní národní výbor Poběžovice (1936) 1945 1990 Prozatímní inventární seznam Číslo JAF: 341 Evidenční číslo pomůcky: 42 Miloslava Baxová Horšovský

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

ARCHIV OBCE BEZDĚKOV. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy (1951) Prozatímní inventární seznam

ARCHIV OBCE BEZDĚKOV. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy (1951) Prozatímní inventární seznam Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy ARCHIV OBCE BEZDĚKOV 1837 1945 (1951) Prozatímní inventární seznam Číslo evidenčního listu NAD: 707 Evidenční číslo pomůcky: 69 Jana Sýkorová

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Obsah...5. Žijeme v Českém rá ji Stručné představení obce Historická příslušnost Kamenice (1.) - panství Hrubý Rohozec, Kost...

Obsah...5. Žijeme v Českém rá ji Stručné představení obce Historická příslušnost Kamenice (1.) - panství Hrubý Rohozec, Kost... Oßsafi (předmcuva...3 Obsah...5 Úvod... 11 Žijeme v Českém rá ji...13 Stručné představení obce... 16 Historická příslušnost...17 Dobšín a Na Kamenici - panství Kost...18 Kamenice (1.) - panství Hrubý Rohozec,

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK NÁVRH ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM NA ROK 2017 Paragraf Položka Název Návrh v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činn. 5 880,00 1112 Daň z příjmů FO (OSVČ) 300,00 1113 Daň z příjmu

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008

Přehled kulturních akcí v členských obcích svazku v r. 2008 Leden Datum obec akce Kde 2.1. Prušánky Ohňostroj k uvítání Nového roku 5.1. Dolní Bojanovice Vinařský ples Obecní dům 5.1. Kostice Krojový ples Sokolovna 6.1. Josefov Tříkrálová sbírka 11.1. Prušánky

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

státní rozpočet, ústředně plánovaný.

státní rozpočet, ústředně plánovaný. Padesátá léta 1950 S nástupem komunismu bylo uzákoněno nové hospodaření obcí obce byly od 1.1.1950 zapojeny na 1 státní rozpočet, ústředně plánovaný. Zřízení svatební síně měl na programu nový předseda

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

"Rozpočet Obce Ratíškovice 2014"

Rozpočet Obce Ratíškovice 2014 PŘÍJMY "Rozpočet Obce Ratíškovice 2014" příloha k bodu č. 2 v tis. Kč č. ř. položka Název a náplň Rozpočet 2014 1. 1xxx Sdílené daňové příjmy 34 500,0 daň z přidané hodnoty 17 400,0 daň z příjmů fyzických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Třída 1

Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Třída 1 Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp. 2016 (v tis. Kč) Třída 1 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé č.i 4 700,00 1112 Daň z příjmů fyz. OSVČ 150,00 1113 Daň z příjmů FO - srážk. 530,00 1121 Daň z

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_31. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského Dostupné z  Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_31 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014

Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Nová Ves u Světlé Návrh rozpočtu na rok 2014 Příjmy 2014 tis. daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 0000 1111 702,0 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1112 50,0 daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010 ROZPOČET (v tis. Kč) PLNĚNÍ K 31.12.2010 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3 362 152,89 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Rozpočet 2018 Příjmy daňové příjmy celkem přijaté dotace nedaňové příjmy

Rozpočet 2018 Příjmy daňové příjmy celkem přijaté dotace nedaňové příjmy Rozpočet 2018 Příjmy paragraf položka text částka celkem poznámky 1111 Daň z příjmů fyzických osob závislá činnost 660000 1112 Daň z příjmů fyzických osob samostatně výděleční 20000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči

REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči PRAMENY K JENEČSKÉ HISTORII Svazek č. 4 REJSTŘÍK SHROMAŽĎOVACÍ AGENDY: údaje o dění v Jenči 1930 1947 Přehled sestavený na základě úředních knih ze SOA Praha Státního okresního archivu Kladno z fondu Okresní

Více