Přehled kronikářů obecních kronik

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled kronikářů obecních kronik"

Transkript

1 Přehled kronikářů obecních kronik 1. Josef Zezulák od založení kroniky do roku 1928 J. Zezulák ( * ) byl ředitelem zdejší školy a učil mezi léty , kdy byl přeložen do Velkých Pavlovic. Zabýval se vlastivědou, archeologií, národopisem, geologií. Byl neobyčejně oblíben a také on H. Bojanovice miloval. Podle svého přání je zde pohřben. 2. Matěj Pátek psal kroniku odr roku 1928 do roku 1963, kdy z důvodu nemoci pokračovat nemohl. Rolník. Narozen , zemřel 5. května Kroniku psal neuvěřitelných 35 let, včetně doby války, kdy jeho zápisy svědčí o hlubohé lidskosti a osobní statečnosti. 3. Jan Vrbovský od , přičemž doplnil také chybějící období od roku 1964 za nemocného M. Pátka. Poslední zápis pro rok 1969, rok 1970 chybí. Narodil se Marie Lacinová rozená Prchalová ředitelka zdejší mateřské školy. Psala kroniku od roku 1971 do roku A. Jergl psal kroniku od roku 1988 do Mgr. S. Neshodová psala kroniku od roku 1998 do roku M. Šlancarová převzala vedení kroniky od roku 2005.

2 Stručný obsah kronik v heslech (podle záložek) (Kronikářem J.Zezulák) Kronika I Úvod do kroniky Kronikář J. Zezulák, dějiny obce, obyvatelstvo, jméno obce, majitelé vsi, poddanské poměry, fara a kostel, kaplička, zvony a jejich záchrana, škola, farní a školní kronika 1924 Události od 1914, , obecní správa, události roku 1924, rozhovor s TGM 1925 Požár v obci, úroda a žně, ovocné stromy, památník padlých, , volby do sněmoven 1926 Zjevy přírodní, památné lípy, ostatní stromy, poměry zemědělské, řemesla a živnosti, cihelna, ceny, správa obce, stavební ruch, kultura, sociální poměry, dopravní prostředky, kontribuční fond, spolky, hasiči 1927 Zjevy přírodní, obyvatelstvo, důležité události, hasiči-divadlo, nová silnice, obecní volby, spolky, hasiči, místní osvětová komise, knihovna (Kronikářem M. Pátek) 1928 Zjevy přírodní, zemědělství, oslava 10 let ČSR, volby do zastupitelstev, důležité události, školství, knihovna, spolky, místní osvětová komise 1929 Zjevy přírodní, zemědělství, volby do sněmovny, škola, spolky, hasiči, knihovna, narození, úmrtí 1930 Zemědělství, ceny, čestný občan, spolky, hasiči, narozeniny TGM, nezaměstnanost, obecní rozpočet, knihovna, ovocnářství, porody, rybník na návsi, sčítání lidu atd., škola, úmrtí, vinařství, zjevy přírodní, zemědělství 1931 Ceny zem.výrobků, čestný občan, spolky, hasiči, dar chudým, dobytčí pojišťovna, domovské právo, hasičské skladiště, obecní honitba, hlídači, kontribuční fond, komise obec. zastupitelstvo, lihovar, hospodářská krize, odvody, očkování dobytka, knihovna, ovocné stromy, podpora nezaměstnaných, porody, rozpočty, nouzová silnice, stárci, sňatky, škola, lidovýchovná činnost, úmrtí, volby do zastupitelstva, zjevy přírodní, zemědělství.

3 1932 Ceny zemědělských výrobků, spolky, hasiči, dobytčí pojišťovna, doplňovací volba obecní rady, obecní hlídač, krupobití, lihovar, nouzové práce, odvody, knihovna, obecní pokladna, porody, rozpočet obce, sociální péče, subvence, stárci, sňatky, škola, úmrtí, zjevy přírodní a zemědělství, studující, schůze, živnosti, vinařství 1933 Ceny zem. výrobků, spolky a hasiči, dar, honitba, lihovar, klasifikace koní, knihovna, zaměstnanost, osobní, odvody, porody, povodeň, subvence, stromy, sňatky, stárci, sv. Misie, škola, úmrtí, dobytčí pojišťovna, housenky, chudinství, obecní služba, zjevy přírodní a zemědělství, živnosti, obecní kanec, nehody, neštěstí, obchodníci, pašeráci, nouze, stravování pro nezaměstnané, vinařský ruch, zadlužení 1934 Domovské právo, dary, kněžské jubileum, obecní hospodářství, býci obecní, rozpočet obecní, honitba, odvody, obilní monopol, přednášky, novostavba, nezaměstnanost, lihovar, porody, škola, sčítání dobytka, události, oheň, úmrtí, volby, ceny zeměď. výrobků, spolky a hasiči, nouzové osivo, urodilo se, zjevy přírodní, víno, studující, moratorium na exekuce, zemědělské poměry 1935 Události, společnost pro výzkum nafty, kanalizace, TGM se vzdal úřadu, volby, schůze, tábory lidu, vinobraní, ceny zem. produktů, spolky, hasiči, katastrofální sucho, lihovar, nouzové akce, mlátička, mráz 2. května, porody, rozpočet obecní, škola, zjevy přírodní 1936 Ceny zem. plodin, spolky, hasiči, vinařská besídka, kostelní přirážky, lihovar, nález 200 středověkých mincí, odvody, protiletecká ochrana, obecní rozpočet, škola, události, změna živnosti, úroda ovoce, klasifikace koni, vinobraní, myši, omezení v osevu pšenice, denaturovaný cukr, daň z vína, zjevy přírodní, macešky kvetly v lednu, vinná réva, silnice pod starý hory 1937 Ceny zeměď. produktů, spolky, hasiči, domovské právo, hřiby - nadúroda, dřevěný kříž před obcí, lihovar, kanalizace, odvody, studující, oprava fary, protiletecká ochrana, obecní rozpočet, úmrtí TGM, zemědělství, vinobraní, včelařství, zjevy přírodní 1938 Branná výchova, civilní protilet. obrana, ceny zeměď produktů, domovské právo Dr. Wesselý, elektrizace obce, finanční stráž - hranice, farní úřad, hranice státní, krupobití, lihovar prodán, mobilizace, mrazy 18.4., místní školní rada, nezaměstnaní, národní jednota, národní strana práce, náboženský život, neštěstí, stromy - Jerlíny, odvody, přemístění okresu, obecní rozpočet, silnice, statistika, schůze, tragický říjen, ubytování vojska, vinice farní, volby zastupitelstva, velkostatek, kostelní komise, E.Hácha prezidentem, vystěhovalci v obci, zjevy přírodní - rudá zář, změna živnosti, zemědělství 1939 Dějinná událost 15.3, domovské právo, nařízení - vyhlášky, hospodářství obce, elektrisace 12.7., silnice z V.Pavlovic, dělníci do Německa, krupobití 7.7., červenka vepřů, Národní

4 souručenství, ochrana něm. říše, civilní protilet. obrana, zásobování, platí se markami, německé vojsko, zemědělství, velká úroda ovoce, lihovar a váha, změna živnosti, hasiči, spolky, rozpuštěna armáda, myši, úmrtí p. Ševela, zvýšení platů, včelařství, pěstování papriky, cukrovka, phenologická pozorování, průběh povětrnosti, závěrečné přání

5 Kronika II Matěj Pátek - kronikář Starostové 1940 Honitba, hospodářská komise, klasifikace koní, kulturní poměry, nařízení, soupisy, slib věrnosti, zásobování, povinný výkrm, zákaz církevních svátků, sociální poměry, dělnictvo na práci, odvody zásob, družstevnictví, zjevy přírodní, veřejný život v protektorátě, návěstní tabulky, nařízení o dodávce vajec 1941 Nařízení, odhad sklizně, V = Viktoria, žňové hlídky, policejní přihlášky, stanné právo, soupis zvonů i saní, zabavení majetku za zamlčení zásob, posun půdy u písníku, zemědělství, lístky, kontingentace dodávek, sněhové vánice, tabačenky, zatemnění, zemědělství, ceny produktů, přehled povětrnosti 1942 Nařízení, posunutí data o den, rekvírován umíráček, atentát na Heydricha, stanné právo, Gestapo, domovské právo, telefon, ovoce pro lidi v městech, Povinný osev obilovin, ceny, obecní rozpočet, sociální poměry, práce v říši, ročník 1924, válečná kuchyně, nedostatek šatstva a obuvi, povětrnostní přehled, slivovice načerno, umučen A. Balšínek 1943 Naděje na obrat, msta a skleslost u Němců, odstranění KV z radií, udání pro poslech radia, registrace osob, letecké útoky, tabák, obecní samospráva, stavba domků postižených sesuvem, heslo Radost ze života, zemědělství - bída, rozsáhlá kontrola obilí, tresty, kontingentace drůbeže, dodávky, dobrá úroda ovoce, povětrnostní přehled, nařízení o praporech, uteklí z práce v Něm Povinný odvoz mléka, zalesňování Gulmary=Roháče, zásobování kritické, ceny a příděly živ. potřeb, peníze ztratily cenu, přelety bombardérů, letáky, zajištění dobytka k odevzdání, oběť nacismu, totální nasazení, příprava staveb na Dlouhý, utekli ze zákopových prací, zabijačky na černo, neustálé kontroly, čeští úředníci neudávají, sběr nářadí na zákopové práce, obecní samospráva, odstřel zvěře, zemědělství - nezájem, pojem "na černo", povětrnostní přehled, vinařství, narozeno, zemřelo 1945 Kontroly na obilí, strach z porážky, povinný odvoz dřeva, příděl cukru, zavření škol kvůli tyfu, jarní polní práce, stavba úkrytů, fronta u Hodonína, ústup Němců a Vlasovců, válečné pásmo, sobota 14.4., neděle 15.4., hašení požárů, padlí občané, opuštěná obec, partyzáni v něm. uniformách, vstup Rudé armády, kozáci vzali koně, ubytování Rudoarmějců, postup pozastaven u Nikolčic, sestřelený něm. letoun, krmivo, alkohol, padlí rudoarmějci, pracovně přetížený starosta, koňský lazaret, život s Rudoarmějci, vojenský lazaret, 9.5. kapitulace, odjezd Rudé armády, shromaždiště zajatců, polní práce bez koní, pomoc postiženým, školák zemřel výbuchem granátu, nevybuchlá munice, revoluční obecní samospráva, mobilizační vyhláška, politické strany, MNV, konfiskace majetku, přesídlování do pohraničí, parcelace velkostatku, mateřská školka v zahradě velkostatku, narozeniny E. Beneše, odvody, tradiční

6 hody po 7 letech, změna peněz, volba do ZNV a ONV, svaz zemědělců, škody v zemědělství, nákup koní od Rudé armády, poslední úroda na statku, úroda, povětrnostní přehled 1946 Odstraňování škod, soupis válečných škod, podpory rodinám, požár č.44., zalesňování Roháče, volby do nár. shromáždění, volby do MNV, odsun němců, zemědělství, zelenina - problém s odbytem, tabák, hrozny, víno, ovoce, dobytek, ceny, krmivo, pronájem honitby, zabijačky, obtížné zásobování UNRA, vinobraní, pálenice, Svaz přátel SSSR 1947 Dvouletý plán, klasifikace koní, odvody, svátek práce, odsunutí, navrácení listiny TGM, kontrola dopravních prostředků, sčítání lidu, rekonstrukce silnice, národopisná slavnost, onemocnění mozkovou epidemií, hody jsou dvoje, dávky, proplácení vál. škod, šmelináři, nouze o textil, tragická smrt Jan Kment, 28. říjen, zemědělství - zákony, nařízení, výstava vín 9.2., žně ubohé, ovoce a hrozny, zelenina, tabák, cena dobytka, katastrofální sucho, řepa stelivo, obilí ze SSSR, UNRA, obilí na setí se muselo vrátit, vinařství, daň z vína a tabáku, zákaz pálení z cukrovky a brambor, dvouletka, svaz žen, povětrnostní přehled, úmrtí M.Červinková, fenologická pozorování 1948 Přírodní zjevy, 6.1.kvetou macešky, zemědělství, strojní stanice, živelní podpora za r. 1946,1947, smluvní výkrm vepřů, tabák a paprika, vinobraní, zemědělská výstava, politické události, akční výbor v obci, Svaz přátel SSSR, volby do nár. shromáždění, MNV, místní rozhlas, výsadba stromů, myslivost 1949 Zjevy přírodní, plánovaný výnos, daň v zemědělství, povinný postřik, brigáda z města, ničení syslů, zelenina, přípravný výbor JZD, úprava cesty, malba kostela, Svaz mládeže, kulturní činnost, zemřel předseda MNV, myslivost, stavebnictví, volba předsedy MNV, tragická smrt školáka 1950 Fenologická pozorování, ptactvo, zemědělství, žňové hlídky, mandelinka, perenospora na vinicích, tabák, vinobraní, kultura - debaty o kolchozech, agitace k JZD, ples KSČ, hody, úprava cest, oprava kostelní zdi, nový předseda MNV, mlecí povolení, myslivost, založení JZD 1951 Aktivity JZD, zemědělství, fenologická pozorování, katastrofální sucho, ceny, volný trh, plnění dodávek, pojízdné prodejny pro členy JZD, kulturní činnost, postavena márnice, inseminace, myslivost, zlepšení bydlení 1952 Zemědělství, hledání zatajené půdy, dodávky, melné, stromky v Roháčích, slintavka, žňové hlídky, neplniči, JZD, kulturní činnost, šatenky, domácí zabijačky, ceny, odjezd brigádníků, průběh povětrnostní, vinařství, požární sbor 1953

7 Zemědělství, nucený nájem, meruňkové sady, žně, cukr, výstava ovoce a hroznů, odvoz a zabavení dřeva, mrazy na vinicích a v sadech, průtrž mračen zachráněné děti, suchý podzim, nábor do JZD, policejní přihlášky, měnová reforma, odvolání tajemníka ONV, zdravotní prohlídky, zrušení lístků na potraviny, obchod Jednota v Lid. domě, studna u Haltýře, úmrtí, tragedie, kulturní činnost, JZD, stavba kravína, myslivost - odebrání lístků 1954 Výstava vín, včelařství, obchod Jednota, autobusová doprava, oprava silnice, Nová ulice, bytové jednotky, nemocnice v Hustopečích, žloutenka, chřipka, kultura, knihovna, spartakiáda, volby do NV, úplné zatmění slunce, JZD, soukromí zemědělci, pomoc STS, sběrny, výkup. ceny, průběh povětrnosti, rozšíření plevelů, rozhlas. příjimače, poštovní holubi 1955 Průběh povětrnosti, průtrž mračen na vrchním konci, zemědělství, vinobraní, plnění kontingentů, mandelinka, sběrová loterie, tragická smrt školáka, motorová vozidla, mixomatóza králíků, vysazování stromků, dláždění vozovky a chodníků, soutěž o zvelebení, zdravotnictví, žloutenka, mateřská školka zahájila, kultura, Svazarm, požárníci, spartakiáda, ceny, letáky ze Svobodné Evropy, JZD, zemřelo, narozeno 1956 Povětrnostní poměry, mandelinky a mšice, agrometeorolog. pozorování, ptactvo, hmyz, meteorolog. stanice v Horních Bojanovicích, zemědělství, sklad um. hnojiv, schůze k závazkům, stav chovu koní, chov skotu a prasat, vinice, ovoce, rostlinná výroba, mezinárodní události, třídní boj na vesnici, nucená výměna půdy, rozorání mezí, JZD, živočišná výroba, národopisné poměry, nářečí, náboženské poměry, včelařství, dláždění vozovky, peněžnictví, zájezdy, požár, kulturní činnost, Korejci, snížení cen, zemědělské pojištění, nejstarší občané, osobní 1957 Druhá pětiletka, kulturní činnost, ohňostroj, zdravotnictví, nový obecní rozhlas, africká chřipka, smrt rolníka, Chruščov Hustopečích, volby do NV, zemědělství, žně, ovoce, vinobraní, agrometeor. pozorování, cukrovka, průběh povětrnosti, zábor honů pro JZD, nábor do JZD, historický den, rozebrání zdiva zahrady, asfalt. silnice z Hustopečí, televize, úmrtí A.Zápotocký, myslivost, M.Pátek 30 let kronikářem 1958 Sovětští turisté z Urálu, úprava tanečního místa pro hody, oprava studny u haltýře, kanceláře MNV v Lid. domě, družba s Jabloncem u Pezinku, zdravotnictví, zemědělství, poslední rolníci do JZD, JZD, likvidace komínu lihovaru, z lihovaru konírna, arondační komise, likvidace ovocných stromů, dluhy v národním pojištění, přemíra jablek, vinařství, spartakiáda, obilí postiženo suchem, meruňkový sad u kostela, vzorný vinohrad z r.1904, hospodaření JZD, myslivost, agrometeor. pozorování 1959 Kulturní poměry, sovětští hosté, filmy, knihovna, chřipka, zdravotnictví, očkování proti tetanu, civilní ochrana, novostavby rod. domů, náboženské poměry, sebevražda, socialistická vesnice, JZD-povinnosti členů, záhumenky, organizace práce, škůdci vinné révy, zrušení dodávky

8 sádla, nákup hosp. strojů, ovocné sady, bilance hospodaření JZD, myslivost, agrometeor. pozorování, průběh povětrnosti 1960 Volby do NV, statistika, jubileum, snížení cen, MNV, soukromé lesy do JZD, nová ústava ČSSR, zdravotnictví, kultura, bezpečnostní komise, spartakiáda, park na návsi, JZD valná hromada, zájezd, dožínky, postavena váha Pod novosady a další, žně, samovazy lepší než kombajny, úroda zelené píce, vysoký stav dobytka, slintavka a kulhavka, škůdci rostlin, vinařství, ovocnářství, zelinářství, změna ONV z Hustopečí do Břeclavi, životní úroveň, myslivost, obraz Huberta, mixomatóza a mor bažantů, vložené fotografie, plénum MNV - chybí vložka, zvýšení důchodů, vložené fotografie 1961 Sovětští turisté - zápis

9 Kronika III Kronikáři (3) - přehled 1961 Dějiny obce, sčítání obyvatel a bytů, motorová vozidla, myslivost, úmrtí nejstaršího občana, zalesňování U vrtu a Rajecké, stavba kulturního domu na místě domků a staré školy z 1771, bytová jednotka v Novosadech, úpravy školy, kanalizace u č.p.101, volba soudců pro Břeclav, včelaři, povětrnost, založen spolek Zahrádkářů, životní úroveň, hospodaření, civilní obrana 1962 Agrometeorologická pozorování, JZD, vinařství, brigády, chřipková epidemie, kultura, tragická smrt, první kremace, občanský křest = vítání občánků, nejstarší občanka, TJ Sokol, životní úroveň, sledování televize, lidé stavějí verandy, důchodci, mateřská škola, statistika 1963 Agrometeorologická pozorování, velká povodeň od Starohorské, zdravotnictví, tragická smrt, zahrádkáři, kultura, TJ Sokol, chovatelé, myslivost, životní úroveň, neúroda ovoce, vinařství v rozkvětu, novostavba, statistika, revize obecní kroniky, (Kronikářem J. Vrbovský) 1964 Práce MNV, chovatelé, myslivost, bytová kultura, JZD, statistika, školství 1965 MNV, otevření kulturního domu, sbírka na záplavy na Slovensku, JZD - změna předsedy, statistika, stavby, narození - úmrtí, myslivost, školství 1966 MNV, jeviště pro kult.dům, fasáda kostela, oprava školy, JZD: časné jaro, deštivý červenec, žně: obilí, kukuřice, vinobraní, představenstvo JZD, výsledky hospodaření Kultura, květinové předzahrádky, nové domky, oslava 50-ti letého kněžství, hody, nový farář, žně, vinice, myslivost, sňatky, zemřelo, narozeno, chovatelé, školství, hodnocení kroniky 1967 MNV - přestěhování úřadu do č.p.96, obrubníky před č.p , povětrnostní pozorování, kultura, JZD: návštěva ze Slovenska, představenstvo, přehled výsledků, myslivost, tragická smrt myslivce F. Straky, zahrádkáři, kultura, narozeno, zemřeli, sňatky, změna faráře - R. Samek, školství let ČSR Meteorologické pozorování, MNV: oprava školy, návrh na novou budovu mat. školy, vedení MNV, dokončeny komunikace v obci, zemřel zakladatel JZD B. Rous, bytová výstavba, JZD: zásoby vína, přehled hospodaření, vedení JZD,

10 chovatelé, zahrádkáři, myslivost, potrestání za dohledávku s puškami, nové volby, Svaz žen, oslava 50 let ČSR, kultura, výstava vína, sňatky, narození, úmrtí, dodláždění komunikací, politické události, zdravotnictví, úprava kostela a fary, školství - škola má 4 ročníky 1969 Porovnání počasí, MNV: rada, plénum, výbojkové osvětlení, holič, kadeřník, lázně, individuální výstavba, JZD nový předseda, výsledky hospodaření, ztráta života na motocyklu, sociální zabezpečení, bouře s kroupami jako holubí vejce, zahrádkáři, výbor národní fronty, myslivost, památník F. Strakovi, chovatelé, vybavení kostela, získání hodinového stroje pro zvonění v kostele, úmrtí, sňatky, narození, školství nezaznamenáno (Kronikářkou M.Lacinová-Prchalová) 1971 Počasí, MNV: stavba nové mat. školy, zvýšení důchodů, volby do zast. orgánů, Josef Gratcl poslancem, nový MNV, hospodaření MNV JZD, dva soukromí zemědělci, sklizeň, dobrá úroda, představenstvo, kultura, nacvičeno divadelní představení, večer s B. Frídlem a P. Ulrychem, hody, místní kino - malý zájem, vítání novorozených občánků, stavby domků, školství, statistika narození, sňatky, zemřel J. Zezulák, pohřben v H. Bojanovicích, Svaz žen, večer s K. Jerglem žijícím v SSSR, myslivci, chovatelé, hasiči, TJ Sokol, Červený kříž, Svazarm, zahrádkáři 1972 Životopis kronikářky, meteorologická pozorování, MNV, narozeno, manželství, zemřelo, svatba Boba Frídla v Hor. Bojanovicích, hody, SSM, Svaz žen, TJ Sokol, hasiči, myslivci - uloven královský bažant, chovatelé, JZD - nový předseda, hospodaření - zaveden chov koní, koupen traktor Stalinec 1973 Meteorologická pozorování, statistika, narodilo se, sňatky, zemřelo, MNV, dokončena mateřská škola, přestupky, znovuzvolení L. Svobody prezidentem, Sbor pro občanské záležitosti vítá občánky, Svaz žen, SSM, mateřská škola, základní škola, hasiči, myslivci, chovatelé, TJ Sokol, vystoupení B. Frídla a Franty Kocourka, JZD - hospodaření, dojičky pochváleny v novinách, dopis sovětské návštěvy 1974 Meteorologická pozorování, bouře zničila střechu býv. drůbežárny, chovatelé, Svaz žen, dětský karneval, TJ Sokol, Červený kříž, SSM, JZD, hospodaření, předseda JZD Makovský zbaven funkce, nový předseda, slučovací schůze s Boleradicemi, MNV, občanská statistika, závěr 1975 Meteorologická pozorování, (výzdoba kroniky), vesnická organizace KSČ (VO KSČ), oslava 30. výročí osvobození, prvomájový průvod, MNV, zahájena výstavba prodejny, popis komisí MNV, statistika, málo kulturního dění, JZD: rostlinná výroba, živočišná výroba, mechanizace,

11 JZD staví bytovky a zpevňuje vozovky, chovatelé, hasiči - požárníci, Červený kříž, pokračování...

12 Kronika IV, (kronikářka M.Lacinová) ( dokončení:) Myslivecké sdružení, výstavba myslivecké chaty v Panské zahradě, Svaz žen, výstavka ručních prací, Svazarm, TJ Sokol - přerušena činnost, SSM, školství, spartakiádní vystoupení dětí, ředitel ZDŠ odešel do důchodu, nová ředitelka školy, závěr 1976 Sjezd KSČ, činnost vesnické organizace KSČ, zabil se pádem předseda VO KSČ, volby do zastupitelských orgánů, složení nového MNV, komise MNV, tajemník MNV do důchodu, nové domky, statistika obyvatel, dětská poradna, zásobování Pošta, školství, adaptace školy s přístavbou, mateřská škola - pokusné osnovy, kultura - Osvětová beseda, národopisná slavnost v Krumvíři, založen pěvecký soubor Hlahol, meteorologická pozorování, suché léto, knihovna, SSM - prověrky a nové průkazy, branný den mládeže, Svaz žen, myslivecké sdružení, stavba chaty, na hony přicházejí i cizinci, zahrádkáři, Červený kříž, chovatelé, čestné uznání na výstavě, klubovna chovatelů, chov exotického ptactva, požárníci - hasiči, likvidace požáru slámy, SČSP, Svazarm, TJ Sokol nepracují. Sloučené JZD Nový život: hospodaření, výnosy, vyznamenání pracovníků, získávání nových členů Závěr, zápis do kroniky kpt. Panina ze SSSR 1977 VO KSČ, MNV, práce komisí, oprava osvětlení, úprava parku před novou samoobsluhou Ke sklepům, nová prodejna Jednota, statistika občanů, snaha, aby nedocházelo k církevním obřadům, SČSP, Národní fronta, problémy-svazarm téměř nepracuje Školství, hospitace v mat. škole, pěvecký soubor, zrušeno ředitelství školy - přesunuto do Boleradic, ponechán 3 a 4. ročník, akce pionýrů, knihovna, SSM - pokles aktivity, TJ Sokol opět pracuje, Svaz žen - upravují park, Červený kříž, zahrádkáři, výstava vín, odborné přednášky Ing. Hájek a Ing. Bažant, TJ Sokol - znovu zahájil činnost, příprava areálu sportu a zdraví, myslivci, myslivecká chata v provozu, chovatelé, požárníci - hasiči, účast v soutěžích, čerpání zaplavených sklepů v bytovce, požár traktoru a slámy, oslava 70. let sboru JZD třetí rok po sloučení, mechanizace, kombajnéři nejlepší v republice, výroba, investiční výstavba, volná kooperace družstev se sídlem ve Vrbici, pracovní úrazy, fondy a odměny. Meteorologická pororování, průtrž mračen se škodami 1978 Oslava února 1948, VO KSČ, MNV - složení poslanců, mladí již neutíkají do města, nehraje kino, ani divadlo, Národní fronta zahrnuje 12 organizací, pionýři, škola omezena, ředitelství školy je v Boleradicích, mateřská škola má 35 dětí, statistika obce, Svaz žen, knihovna, SČSP, Červený kříž, TJ Sokol, požárníci - hasiči, myslivci: velký pokles počtu zajíců a bažantů, chovatelé, zahrádkáři, výsadba višní, výsadba parku u obchodu JZD: hospodaření, vinice poškozeny mrazem, za 30 let se objem výroby zdvojnásobil Meteorologická pozorování 1979 Čestné uznání za zvelebování obce, tři nové domky, budování koupaliště v areálu zdraví, kulturní dům má brizolitovou fasádu, Osvětová beseda: koncert k oslavě vítězného února,

13 nová knihovna, Zrušena škola!, mateřská škola - nová ředitelka, SSM, Svaz žen, požárníci - hasiči, TJ Sokol, Červený kříž, myslivci, chovatelé, zahrádkáři. JZD: nepříznivý rok, změna kooperace živočišné výroby, mechanizace, mzdy, investiční výstavba, socialistická soutěž, odvolán předseda JZD Meteorologická pozorování 1980 VO KSČ (19 členů), komunistická agitace, MNV: budování požární nádrže v areálu volného času (i budoucí koupaliště), silnice k bytovkám JZD, projekt nového silničního průtahu obcí, Sbor pro občanské záležitosti, další komise Osvětová beseda - pěvecký sbor, knihovna, SSM - pionýři - jako klubovna slouží bývalá třída, školství - jen mateřská škola, Národní fronta, Svaz žen, fond solidarity TJ Sokol - 59 členů, nácvik na spartakiádu, džezgymnastika, stavba kabin, požárníci - hasiči, myslivci, chovatelé, zahrádkáři: péče o údržbu parku a zeleně JZD se sídlem v Boleradicích, hospodaření Meteorologická pozorování 1981 Únorový koncert, 1.máj v Hustopečích, volby do zastupitelstev, nové složení MNV, složení komisí, osvěta a kultura: 150 účinkujících na pěv. koncertu, knihovna, školství, SSM, Svaz žen, TJ Sokol, chovatelé: velká okresní výstava mláďat, myslivci - sdružení bude spojeno s Boleradicemi a Němčičkami, zahrádkáři, požárníci, hasiči: soutěž o putovní pohár JZD: hospodaření, malá úroda ovoce a hroznů, mechanizace, investiční výstavba, rekreační zařízení v Radiměři, přidružená výroba, sourozenci Ulrychovi na výroční schůzi Tragická událost, občan zapálil domek, nalezen mrtvý Meteorologické pozorování, 9.6. bouře zaplavovala pole a ničila úrodu 1982 MNV: úkoly poslanců, požární nádrž = místní koupaliště, zavedeny popelnice a odvoz odpadků, výstavba komunikací narušena bouřkami, stavba rodinných domků, KSČ má 13 členů. Setkávání 50-tiletých rodáků, školství, využití budovy bývalé školy, knihovna, SSM - pořádá hody, pionýři, mateřská škola, Osvětová beseda pěvecký sbor - únorový koncert, myslivci - sloučení se sousedy, nový výbor mysliveckého svazu, požárníci - hasiči: preventivní prohlídky domků, soutěže, vzdělávání, chovatelé, Svaz žen, zahrádkáři - místní ochutnávka vín, TJ Sokol - kopaná, dokončena výstavba šaten, meteorologická pozorování JZD: hospodaření, přidružená výroba, získávání mladých - byty Statistika obyvatel, lampionový průvod, velikonoční tradice, zhodnocení roku 1983 MNV a KSČ: hodně starších členů, dokončování koupaliště, průtah kanalizace a nové silnice, rozšíření hřbitova, brigádnická pomoc, nové domky, stavební místa, každoroční požární prohlídky domků, Pomocná stráž VB Mateřská škola - nedostatek volných míst pro děti, Sbor pro obbčanské záležitosti chce překonávat náboženské předsudky, Osvětová beseda - pěvecký sbor, knihovna, školství - mateřská škola, pionýrská organizace - po stagnaci nová oddílová vedoucí, SSM - prázdná klubovna, TJ Sokol (80 členů), rekreační tělesná výchova, kopaná, Myslivecké sdružení Roháče: políčka pro zvěř, uskladnění krmení, koroptve, bažanti, chovatelé, požárníci - hasiči pořádali okresní soutěž, zahrádkáři: příprava rozdělení volné půdy zahrádkářům, tím vzrostl počet členů na 100, ochutnávka vína, Svaz žen, Červený kříž

14 JZD - hodnocení hospodaření: výnosy, technické služby, přidružená výroba Meteorologická pozorování, statistika občanů 1984 KSČ-převedli tři členy, neboť členská základna má vysoký věkový průměr, MNV: oslavy SNP, koupaliště v provozu, probíhá budování kanalizace, silniční průtah obce, problémy s dopravou během rekonstrukce silnice, finanční komisi vede A. Homola, Sbor pro občanské záležitosti - obřadní síň, Osvětová beseda: beseda s Josefem Vozkou, který pracoval v diplomatických službách, mateřská škola, pionýři, SSM, TJ Sokol - kopaná, ubytovna přináší výdělek, chovatelé, zahrádkáři řídí rozdělení volné půdy, myslivci - 40 členů, pěstování krmení, bažantnice, požárníci - hasiči, Červený kříž, Svaz žen: dvoudenní výlet s dětmi pod stany JZD: hospodaření, vinná réva - málo pracovníků na obhospodaření, meruňky - slušná úroda, živočišná výroba, JZD má již jen jeden pár koní, technické služby, přidružená výroba, finance, statistiky. Meteorologická pozorování, bouřka smetla auto ze silnice 1985 KSČ - poslanci MNV jsou člen, oslava 40. let osvobození - koncert, dokončena silnice přes vesnici, rozšíření hřbitova, oprava kulturního domu, soudkyně z lidu paní Lacinová - uznání ministra, páteční vyhrávání rozhlasem, Osvětová beseda střediskem kultury, mateřská škola, nová ředitelka, statistika obyvatelstva, pionýři - zajímavé vycházky, SSM stagnuje, TJ Sokol, ubytovna zisková, spartakiádní vystoupení, Svaz žen, Červený kříž, úklid černých skládek - Brontosaurus, Stříbrná plaketa Jánského paní Najgebaurové, zahrádkáři: kruté mrazy poškodily plodiny, chovatelé, myslivci: umělá nora, požárníci - hasiči: prevence, problém vypalování mezí JZD: rostlinná výroba, zmrznutí vinic, živočišná výroba, technické služby, přidružená výroba, tragické úmrtí předsedy JZD Meteorologická pozorování, mrazy 1986 MNV, KSČ: upraveny chodníky a předzahrádky, volby, nové plénum a komise MNV, Sbor pro občanské záležitosti: zlaté a stříbrné svatby, nejstarší občanka má 98 let, statistika občanůc, knihovna, školství - mateřská škola, pionýři - problém získávat vedoucí, SSM, zahrádkáři: výsadba dřevin v areálu zdraví, umělá hnojiva a přípravky, Červený kříž, TJ Sokol - v ubytovně i pionýrské tábory, chovatelé, myslivci - pokles aktivity po sloučení, požárníci - hasiči JZD: nový předseda, rostlinná výroba, problém s plevely, živočišná výroba, technické služby, přidružená výroba, investice družstva, rekreace, meteorologická pozorování Vložené foto školní třídy Vložené foto školní třídy 76/77 Revers o zapůjčení kronik

15 Kronika V Zápis o uzavření dílu V. kroniky 1987 Příprava oslavy 70 let VŘSR, národní výbor, narozeno, zemřelo, knihovna, Národní fronta, pionýři, ČSČK, ČSŽ, zahrádkáři, chovatelé, TJ Sokol kopaná, požárníci, průběh počasí, 23.května sněžilo, JZD Nový život, hospodaření JZD, rostlinná výroba, živočišná výroba, technické služby, investiční výstavba, silnice, bytovka, jídelna, přidružená výroba, kádrová práce, pracovní úrazy, rekreace, nový předseda JZD 1988 MNV, silnice a předzahrádky, bytovka, výstavba, kultura, 70. výročí vzniku ČSR, knihovna, statistika, Národní fronta, pionýři, Svaz mládeže pracuje špatně, Svaz žen, práce s dětmi, krojované panenky, Červený kříž, zahrádkáři, chovatelé, TJ Sokol, požárníci, meteorologická pozorování, JZD, svazová práce v JZD, pracovní úrazy, přidružená výroba, technické služby, investiční výstavba, rostlinná výroba, živočišná výroba (Kronikářem A. Jergl) 1989 MNV, koupaliště, příprava budovy Pohostinství Jednota, kultura, 101 leté narozeniny, statistika, Červený kříž, chovatelé, svaz žen, TJ Sokol, ubytovna, požárníci, zahrádkáři, JZD, rostlinná výroba, živočišná výroba, úsek dostihových koní, přidružená výroba, investiční výstavba, počasí, polit. události 1990 MNV, odstoupila rada, Občanské fórum, rozbitá schůze OF, nová schůze OF, zahájena výstavba pohostinství, koupaliště ještě není v provozu, volby do federál. shromáždění, výsledky voleb, volby do obec. zastupitelstva, výsledky voleb, statistika, rodinné domky, politické události, počasí, chovatelé, králičí mor, Červený kříž, TJ Sokol, hasiči, prvomájový výlet do přírody, JZD, výroba vína, ovocnářství, zahrádkáři, výstavba moštárny zastavena, Svaz žen 1991 Leden: zvýšení cen, hasičský ples, oplocení skládky odpadů, politické události, válka v Iráku, počasí Únor: počasí, politické události, počasí, ostatky, rozpad JZD, kritika obchodu Jednota Březen: počasí, vyhlášení samostatného Slovenska, dětský karneval, úprava parku za kult. domem, počasí, zeměď. práce Duben: počasí, zájezd, kanalizace pod Štumperky Květen: pochod do přírody, počasí příznivé, návštěva v Rakousku, politické události, hasiči - zájezd Červen: pozastavení stavby pohostinství, veřejné zasedání zastupitelstva, ukončeno oplocování hřbitova, položení kanalizace rodinou Kaňovou, místo moštárny hasičskou zbrojnici, úklid hřbitova ČSL, počasí, křtiny, propojení plynovodu, odchod sov. vojsk, průměrná úroda meruněk Červenec: počasí, skluzavka na koupališti, úprava prostranství panem Relichem, žně

16 Srpen: žně, podrobně průběh hodů, pokus o puč v Rusku, začátek sklizně brambor Září: sklizeň vína, burčák Říjen: sběr vinné révy Listopad: zahájení výkopů pro rozvod plynu Prosinec: výkopové práce, rozpad SSSR, napadení policie v Břeclavi, déšť se sněhem, postaven vánoční strom, oprava sýpky Vánoční svátky, hospodaření zem. družstva, chovatelé, zahrádkáři, TJ Sokol, obecní úřadí, hasiči, úspěchy v soutěžích, statistika 1992 Leden: Únor: stávka autobusů, jednání mezi ČR a SR Březen: 100. výročí J. Zezuláka, dětský karneval Duben: polní práce, vynášení smrtky, velikonoce, počasí, volební komise Květen: sportovní odpoledne, svátek matek, svěcení sošky sv.floriána, fotografie svěcení, počasí Červen: volby do sněmovny, tendence k rozdělení republiky Červenec: bouře poškodila vinice, sklizeň meruněk a okurek, sklizeň višní, Václav Havel nezvolen, deklarace o samostatnosti Slovenska, úprava kanalizace u Písníku, oprava kapl. sv. Rocha, žně Srpen: vedra, příprava na hody, popis stavění máje, hody - sobotní program, pohřeb kard. Tomáška, hodky, dohodnuto rozdělení republiky Září: počasí - vinná réva, zájezd ZD do Polska s havárií, zákl. kámen kostela v Hustopečích, vinobraní Říjen: počasí, kolaudace plynu, osazení obrub chodníků, počasí Listopad: zemřel A. Dubček, kateřinská zábava, počasí Prosinec: veřejná schůze, honební společnost, kluzké silnice, vánoční strom, sbírka na kostelní hodiny, zpívání koled, počasí Hospodaření obec. úřadu, nezdar znovuotevření školy, chovatelé, zahrádkáři, TJ Sokol, hasiči, pochod do Divák, 85. výročí, hospodaření ZD, družstvo rozpuštěno 1993 Leden: Únor: obnova schodů ke kostelu Březen: Duben: Květen: pochod do přírody Červen: požární okrskové cvičení Červenec: žně, fotbalový turnal, kulový blesk Srpen: příprava hodů, mája vysoká 36m, výměna kostelních hodin Září: sklizeň Říjen: přespolní uřezali máju Listopad: fotografie z instalace hodin Prosinec: fotografie z instalace hodin, vloupání do kostela, zpívání koled Obecní úřad, statistické údaje, chovatelé, zahrádkáři, Červený kříž, TJ Sokol, hasiči, rozdělení ZD, oprava zápisu kroniky 5/1945, školu se nepodařilo otevřít, popis foto obce před rekonstrukcemi , fotografie 1-3, fotografie 4-6, fotografie 7-8, fotografie 9-11, důvod neprovedení zbytku kanalizace

17 1994 Leden: Únor: maškarní průvod Březen: josefská zábava, polní práce Duben: oprava fasády kostela a výsadba stromů, tradiční pochod Květen: Červen: Červenec: Srpen: hody, rekordní mája, vyčištění koryta potoka Září: vinobraní, volební komise Říjen: dokončeny schody ke kostelu, úprava budovy pro OÚ, výkupní ceny Listopad: volby v obci Prosinec: Rodák K. Vondráček, statistické údaje, chovatelé, zahrádkáři, hasiči, TJ Sokol, Obecní úřad, volba starosty, volební program koalice, přehled příjmů a výdajůî (Pracoviště pro fotografování kroniky.)

18 Kronika VI 1995 Obecní úřad, společný výlet, svaz chovatelů, zahrádkáři,hasiči, TJ Sokol Leden: Únor: Březen: přiveden vodovod k obcim Duben: Květen: fasáda kostela Červen: Červenec: rozhlas natočil hlasy zvonu Srpen: Září: úhyn vlaštovek Říjen: Listopad: žalostná úroda vína Prosinec: Statistika 1996 Obecní úřad: 1.cena za rekonstrukci parku, vodovod před dokončením, Plán obnovy vesnice, stavba společné antény, jezírko v zahradě, hospodaření, chovatelé, TJ Sokol, myslivci, hasiči Leden: Únor: stěhování OÚ do nové budovy Březen: výstava vín Duben: Květen: odborná studie o stavu stropu kostela, volby do senátu Červen: pouť do Říma Červenec: žně Srpen: hody Září: velká bouře, napojení telefonní sítě Říjen: zahájení přípojek vody do domů, dobrá sklizeň vína Listopad: druhé kolo voleb do senátu Prosinec: Statistika 1997 Obecní úřad, dokončen vodovod a úprava zahrady, hospodaření, statistika, chovatelé, hasiči, TJ Sokol, rekonstrukce hřiště, zahrádkáři, myslivci Leden: Únor: Březen: Duben: obecní znak a prapor, nepříjemná causa místního kněze Květen: Červen: Červenec: záplavy na Moravě, obec v pořádku Srpen: zlomená mája Září: úplné zatmění slunce Říjen: Listopad:

19 Prosinec: svěcení vína let obce Obecní úřad, vydání knihy o Bojanovicích, zbudována besídka, hospodaření, statistika, chovatelé, TJ Sokol, hasiči, zahrádkáři Leden: V.Havel znovu prezidentem Únor: ukradena soška sv. Floriána Březen: vykradena Jednota Duben: Květen: oslavy 700 let obce Červen: při zábavě pomalovali kapličku, předčasné volby do parlamentu Červenec: chodník na vrchním konci Srpen: ulomení vršku máje Září: vyznamenání starosty Říjen: Listopad: Prosinec: změna kronikáře, výsledky voleb (Kronikářkou Mgr. S. Neshodová) 1999 Obecní úřad, přehled plnění, územní řízení, zpevnění cesty Za branou, pronájem kult. domu k pohostinství, rekonstrukce hřbitova, výdaje a příjmy, mikroregion Hustopečsko, návštěva starostů v Rakousku, mateřská škola, historie, popis, fara, činnost, opravy, myslivci, bažantnice, TJ Sokol, 1. ročník memoriálu J. Šťavíka, včelaři, Červený kříž, zlatá medaile Jánského, kultura, myslivecký bál, turistický výlet Maryša, hody, žehnání vína, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry vesnice roku Obecní úřad, vesnicí roku v rámci okresu, kanalizace, plynovod, vodovod, příprava rekonstrukce kult. domu, výstavba hasičské zbrojnice, volby do krajského zastupitelstva, Mor. vinařská stezka, rozpočet, mikroregion, školství, mateřská škola, sdružení vlastníků lesa, TJ Sokol - oslavy 60 let, hasiči, rybáři, včelaři, kultura, hody, pamětní deska F.Satory, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry 2001 Obecní úřad, has. zbrojnice - slavnost, inženýrské sítě Za dvorem, rekonstrukce kult. domu, vyhláška o odpadech, veřejné prostranství, hospodaření, mikroregion, mateřská škola, TJ Sokol, hasiči, nová zbrojnice, rybáři, myslivci, chov loveckých psů, právo myslivosti - změna hranic, knihovna, internet pro veřejnost, příprava muzea, hudba Hornobojani, přehled kult. akcí, hody, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry, pomrzly meruňky, úroda vína, osevní plán, nová vinice Framperk, teploty 2002 Obecní úřad, zrušeny okresní úřady, volby do poslanecké sněmovny, volby do obecního zastupitelstva, složení zastupitelstva, rekonstrukce, kulturní dům, koupaliště, komunikace Starohorská, chodník přes Písník, hřbitov, hospodaření, církev, svaté přijímání, pouť do Hl. Mašůvek, oprava kostela, mateřská škola, TJ Sokol, turistická ubytovna, zahrádkáři, výstav vín - nové koštovačky, hasiči, zájezd do Rakouska, výkonnější stříkačka, kultura, knihovna přestěhována, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry

20 2003 Obecní úřad, úpravy kanalizace a komunik, stezka Písníkem, polyfunkční nádrž, začátek budování vinotéky v kult. domě, rekonstrukce mateřské školy, zboření budovy bývalé školky, hospodaření, stav majetku obce, mateřská škola, zahrádkáři, rybáři, z ostrůvku se ztrácí voda, TJ Sokol, hasiči, Hornobojani, pohyb obyvatelstva, počasí 2004 Obecní úřad, dokončena polyfunkční nádrž, objednána studie kanalizace, hospodaření, mateřská škola, TJ Sokol, zahrádkáři, vinařské zákony, petice, hasiči, muzeum, kraslice, kroj, muzejní spolek, Hornobojani: nová zpěvačka, CD, pohyb obyvatelstva, klimatické poměry (Kronikářkou Ing. M. Šlancarová) 2005

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471 Obec Dětenice, Dětenice 141, 57 24 Dětenice, IČ:271471 Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 214 1. Obec a její koncepční dokumenty 1.1.Stručná charakteristika obce stáří obce, struktura a počet

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 1999 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Změna kronikářky 3 Počasí 4 Události v České republice 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 8 Finance 9 Technické služby 10 Věci sociální

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková

Kronika. města Chodova. koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova koncept zpracovala kronikářka města Chodova Jitka Hloušková Kronika města Chodova za rok Úvod Přemýšlela jsem, jak uvést letošní zápis do kroniky. Pro mne osobně je to teprve druhý

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998

ÚVOD. Ročenka města Kopřivnice 1998 ÚVOD Pro zájemce o dění v Kopřivnici, pro zaměstnance nejrůznějších institucí ve městě, pro archiváře a historiky je již počtvrté vydáván sborník základních údajů ze života našeho města. Dostáváte do rukou

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

III.4. Stravné v mateřských školách 34 III.5 Czech Point 35 III.5.1. Co je to Czech Point 35 III.5.2. Datové schránky: stanoveny ceny za odeslání

III.4. Stravné v mateřských školách 34 III.5 Czech Point 35 III.5.1. Co je to Czech Point 35 III.5.2. Datové schránky: stanoveny ceny za odeslání HORNÍ SUCHÁ KRONIKA OBCE ROK 2009 Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 Obsah II. Co přinesl rok 2009 16 II.1. Česko předsedalo Evropské unii 16 II.2. Ekonomická krize 16 II.3. Zastavení

Více

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk

Kronika obce 2005. Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005. Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Kronika obce 2005 Stav a pohyb obyvatelstva v roce 2005 Část obce od 15 let děti do 14 let celkem obyvatel průměrný věk Klobuky 475 84 559 38,55 Čeradice 50 8 58 42,83 Kobylníky 113 39 152 34,15 Kokovice

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více