110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči"

Transkript

1 výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku Profesionální sbor hasičů měla jako první město v Čechách Praha, a to od roku Podle zákona o spolcích začaly v téže době také vznikat v obcích dobrovolné hasičské sbory Pro zajímavost je možné připomenut, že ve středověku měly zásahy při požáru na starosti cechy, hlavně kominíci, pokrývači a tesaři. A protože do 16. století neexistovaly stříkačky, velké požáry se ani nehasily.boj s ohněm spočíval v polévaní a ještě častěji v bourání sousedních budov. Historie hasičského sboru v obou našich obcích v podstatě začíná kolem roku 1900, kdy obecní zastupitelstva Brťova i Jenče společně prosazují postavení školy, což se jim také v roce 1901 podařílo. Více než 90 dětí již nemuselo potom docházet do školy v Dlouhé Lhotě. Obce měly šťastnou ruku, když si zvolíly z devíti uchazečů o správce školy, zřejmě jednoho z nejlepších. Správcem a učitelem nové školy v Brťově se stává 16. března 1901 ve svých 36 létech Kornel Grim, rodák z Jedovnic. Na škole potom působil velmi úspěšně 25 roků. Zápisy v obecní kronice svědčí o jeho vzdělanosti, pracovní zručnosti, ale i o jeho rozhodnosti a zájmu o všechno nové. V životě obce se na začátku uplynulého století stal nezapomenutelnou osobností kulturního a společenského života. Je tedy pochopitelné, že se v důsledku zmíněných osobních vlastností řídící učitel Kornel Grim stal také zakladatelem a prvním členem sboru dobrovolných hasičů v Brťově. Rok založení 1903 dotvrzují zápisy v obecní kronice a zápisy ze schůzí Místní školní rady v Brťově. V obecní kronice se na straně 86 píše: Dne oslaveno 25. jubileum našeho dobrovolného sboru hasičského veřejným okrskovým cvičením. Vděčně bylo vzpomenuto zakladatele sboru bývalého řídícího učitele v. v. K. Grima a a jeho spolubratří. Jubilantům rozdal náčelník sboru bratr Fr. Komárek památné diplomy. Ve volné zábavě zacvičili žáci zdejší školy několik prostných cviků. Slavnost se nad očekávání vydařila. Dne vzhledem k událostem 2. světové války se se zpožděním 3 roků konala oslava 40. výročí založení hasičského sboru v Brťově. Této oslavy se zúčastnil také čestný člen tohoto sboru řídící učitel v.v. Kornel Grim. V zápisech ze schůzí Místní školní rady v Brťově se dne 26. července 1903 píše:

2 2 Dobrovolný hasičský sbor v Brťově sděluje, že bylo jemu Slavnou císařskokrálovskou okresní školní radou povoleno konati ve třídě zdejší školy theoretická cvičení dle výnosu ze dne 23. května 1903 číslo 7766 pod následujícími podmínkami: 1.) Aby členové hasičského sboru ve třídě nekouřili, neplivali, aniž jinak znečišťovali třídu a chodby školní budovy. 2.) Aby se chovali slušně, jak toho důstojnost školy vyžaduje. 3.) Aby ani nářadí školního, ani pomůcek, ani jiného nepoškozovali. Vzato na vědomosť. Další významnou osobností Sboru dobrovolných hasičů byl pan František Komárek. Výstižně jej charakterizuje zápis v obecní kronice: Dne vzpomněli na mimořádném zasedání místního národního výboru zástupci všech složek veřejného života v obci 75. narozeniny obětavého veřejného pracovníka Františka Komárka. Narodil a od mladého věku se vedle svého povolání kováře věnoval práci v hasičském sboru. Jubilant a všichni přítomní vyslechli slavnostní projev ředitelky školy Boženy Šírové, ve kterém zhodnotila celoživotní práci F. Komárka jak na poli kulturním, tak především v místní jednotě požární ochrany a čsl. Červeného kříže. Následovalo potom předání darů a přátelská beseda. Oslavenec byl velmi překvapen, mile potěšen a dojat až k slzám. Dá se důvodně říci, že během uplynulých 110 let se vedle těchto zmíněných osobností na činnosti hasičů a požárníků podílely desítky až stovky obětavých a zapálených občanů obou našich obcí. Jejich přesný počet a všechna jejich jména již nikdo bohužel nezjistí. Některé se naštěstí podařilo získat na fotografiích od našich občanů. Doufáme, že další ještě objevíme. Traduje se, že existovala hasičská kronika, ale tu se zatím nepodařilo objevit. Všem, kteří se zasloužili o dobré jméno brťovského hasičského sboru, již nežijícím a nebo ještě žijícím patří náš dík! Během uplynulého století se s vývojem společnosti měnila náplň činnosti hasičského sboru. Od původního poslání ochrany vesnice před požárem, přes kulturně vzdělávací činnost v prvních desetiletích však později do náplně práce hasičů a načas i požárníků, stále více pronikala a nakonec ve druhé třetině století převládla zábavní a společensko výchovná činnost. Byla to doba ochotnických divadelních představení v třicátých létech sehráli ochotníci i několik divadel za zimu. Konaly se slavnosti u příležitosti různých kulatých výročí. Výlety na výletišti se postupně staly tanečními zábavami. Nazapomenutelné byly i tradiční hasičské plesy, které zahajovaly plesovou sezónu v obci.

3 3 Hasiči se spolu s ostatními společenskými složkami vždy podíleli na zvelebování a modernizaci obce. Úprava a udržování rybníka na Luční ulici byla převážně výsledkem jejich činnosti. Vybudování víceúčelové nádrže, nyní koupaliště, bylo v sedmdesátých letech minulého století z podnětu hasičů. Je potěšitelné, že ve spolupráci obecního úřadu a mladých hasičů tato nádrž plní i nadále svůj účel a navíc umožňuje solidní koupání. V současné době je zřejmé, že vývoj společnosti určuje do budoucna znatelně jinou náplň práce hasičských sborů v obcích. Původní poslání hasit požáry v podstatě převzali profesionální hasiči, kteří si se špičkovou technikou rychle a důrazně s požáry poradí. Mladá generace hasičů, ke které patří náš současný činný hasičský sbor složený z mladých hasičů, se bude zřejmě do budoucna hlavně zabývat hlavně požárním sportem. Obecní úřad mladé hasiče plně podporuje. Ví, že od nich naopak může čekat různé veřejně prospěšné práce, které z tradic hasičských sborů odjakživa vyplývají. Do dalších desetiletí a snad i celého dalšího století je třeba popřát hasičskému sboru Brťova-Jenče hodně zdaru v jeho další činnosti. A. Čumová, knihovnice Obecní knihovny Brťov-Jeneč 31. května 2013

4 4 - Kornel Grim, zakladatel hasičského sboru na Brťově

5 5 František Komárek (* ) BRŤOVŠTÍ HASIČI

6 6 BRŤOVŠTÍ HASIČI

7 7 BRŤOVŠTÍ HASIČI

8 8 SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROČÍ 100. LET ZALOŽENÍ SDH (2003) OHŇOSTROJ VODNÍ FONTÁNA PŘI PŘÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROČÍ 100. LET ZALOŽENÍ SDH (2003)

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ČSSR - zo v BĚRUNICÍCH. 1880 100 let 1980 POŽÁRNÍHO SBORU V BĚRUNICÍCH

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ČSSR - zo v BĚRUNICÍCH. 1880 100 let 1980 POŽÁRNÍHO SBORU V BĚRUNICÍCH SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ČSSR - zo v BĚRUNICÍCH 1880 100 let 1980 POŽÁRNÍHO SBORU V BĚRUNICÍCH SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ĆSSR ZÁKLADNÍ ORGANIZACE V BĚRUNICÍCH VYDÁVÁ TUTO PAMĚTNÍ PUBLIKACI POD ZÁŠTITOU MÍSTNÍHO

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA PROSINEC 2008 Opraví silnice za více než šest milionů Na nově opravené silnice se mohou těšit všichni obyvatelé Čkyně. Obecní úřad je může postavit díky

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Ladislav Miček JAN RABYŠKA, UČiTEL Z KOSTELCE NAD ORLICí Jan RABYŠKA (1822-1896) byl jedním z mnoha učitelů, kteří v min~lém století šířili po našich vsích a venkovských

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2011 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a dalších

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ

zprávy OÚ Lukavice prosinec/2010 VÁNOČNÍ prosinec/2010 zprávy OÚ Lukavice Vážení občané, úvodem bych Vás chtěl seznámit se složením zastupitelstva obce Lukavice vzešlého z podzimních komunálních voleb a ustavujícího zasedání konaného dne 8.11.2010

Více

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem v kozojedské mateřské škole Závěr uplynulého školního roku byl hektický. Připravovali jsme se na rekonstrukci druhé poloviny střechy na budově 2. stupně. Vystěhovat třídy, nábytek, pomůcky a k tomu dva kabinety plné fyzikálních pomůcek,

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE září 2007 ročník 9, číslo 4 Vážení a milí spoluobčané, konec léta se blíží, děti se musí smířit s desetiměsíční školní docházkou, co mají před sebou a dospělí počítají s každým dnem dovolené, co ještě

Více

NAŠE NOVINY Také na www. obecveselicko.cz listopad 2012

NAŠE NOVINY Také na www. obecveselicko.cz listopad 2012 Vydala Obec Veselíčko NAŠE NOVINY Také na www. obecveselicko.cz listopad 2012 Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a s tím spojený čas vánočního shonu. Jménem zastupitelů vás chci pozdravit a přiblížit

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU 2 2000 3 4 OBSAH Úvodní slovo 4 Články: Tomáš Adamec: Drama o dvou jednáních aneb Jak se slučovaly a rozlučovaly obce Ostravice, Staré Hamry a Bílá

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH

140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 140 LET KNIHOVNY V KLATOVECH 1860 2000 ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE A VÝVOJE KLATOVSKÉHO KNIHOVNICTVÍ VYDALA MĚSTSKÁ KNIHOVNA KLATOVY 2000 Často myslívám na bývalou Městskou knihovnu v Klatovech. Ze svého tehdejšího

Více

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy

Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975. Marie Dostálová, ředitelka školy Tato školní kronika byla dána do používání 1. září 1975. Obsahuje...očíslovaných stran. Topolná 1. 9. 1975 Marie Dostálová, ředitelka školy Školní rok 1975 76 Začátek a konec školního roku Školní rok 1975-76

Více

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč

NOVINY. Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA. Úvodní slovo. Z obsahu. Listopad 2014. č. 11, ročník XLI cena 10 Kč NOVINY INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA Listopad 2014 č. 11, ročník XLI cena 10 Kč Pouťovým oslavám přálo výjimečně i počasí Ani o letošní pouti nechyběly tradiční atrakce, které lákaly malé i velké. Rok se sešel

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme.

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více