2. ČÍSLO ČERVENEC 2010 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. ČÍSLO ČERVENEC 2010 MK ČR E 19419 DISTRIBUOVÁNO ZDARMA"

Transkript

1 2. ČÍSLO ČERVENEC 2010 MK ČR E DISTRIBUOVÁNO ZDARMA Realizace dotace z Programu obnovy venkova Zlínského kraje v naší obci Účast Hradčovic v soutěži Vesnice roku 2010 Do letošní soutěže Vesnice roku 2010 (celostátního rozsahu, organizačně rozdělené na krajská kola a následně kolo celostátní) se přihlásil rekordní počet soutěžících. Jen ve Zlínském kraji to bylo 27 obcí. Letos poprvé mezi nimi nechyběly ani Hradčovice. Hodnotitelská komise posuzující všechny oblasti života obce, její činnost, kulturní, společenský a duchovní rozvoj, architekturu či celkový vzhled a upravenost, nás navštívila v pondělí 14. června. Po úvodní prezentaci a doložení požadovaných materiálů a dále např. kroniky obce a kronik dalších spolků, plánu územního rozvoje, programu rozvoje vesnice a jeho Podíváme-li se na budovu bývalé školy ve Lhotce, padne nám jistě do oka nová střecha, kterou vedení obce nechalo zhotovit letos na jaře. Odstranil se tak její havarijní stav hrozící zborcením a zatékáním vody do této stavby. Stalo se tak i díky dotaci, kterou naše obec získala z Programu obnovy venkova Zlínského kraje v letošním roce. Dotace činila ,- Kč, a tak z celkového objemu díla ,- Kč, nám pomohla pokrýt téměř 40 %. Obec počítá s tím, že následně, v příštím roce, budou na této budově provedeny další práce, a to výměna oken a vstupních dveří a nová fasáda, aby se tak tato neoddělitelná část historie a současnosti naší obce, kterou tato budova představuje, opět zaskvěla v celé své kráse. realizaci apod., si členové komise prohlédli naši obec. Navštívili i místní knihovnu a podívali se na obec ze lhotské rozhledny. Nejvíce komisi upoutala oblast středu obce, poloha obecního úřadu, základní školy, multifunkčního hřiště, kostela, zdravotního střediska, obchodu a místního pohostinství U Holuba s danou vysázenou zelení. A i když jsme v soutěži s ostatními nejlépe obstáli hlavně v péči o místní památky, na stupně nejvyšší to letos nestačilo. I tak získané zkušenosti jsou jistě dobrou inspirací pro zapojení do této prestižní a nejnáročnější soutěže třeba v dalším období. J. Popelka Hasičská zbrojnice Jako Fénix z popela povstala hasičská zbrojnice. Vlhká budova se zchátralou střechou se díky finančním prostředkům obce a rukou samotných hasičů a dobrovolníků proměnila k nepoznání. Zbrojnice má novou střechu, je odizolována, má nové podlahy, sádrokartony, okna, bude připojena na plyn a dostane novou fasádu. Hasiči tak mají po letech důstojnou budovu. Rozšíření místní komunikace Na Dolním konci, za přejezdem ČD, můžeme již od června tohoto roku využívat novou, prodlouženou místní komunikaci. Tu nechala obec zbudovat v plánované hodnotě ,- Kč, a to i s chodníkem pro chodce a s rozšířením veřejného osvětlení. Stavbu provedla firma SILAMO, s.r.o, Uh. Brod, která vyhrála výběrové řízení. Samotné prodloužení této komunikace má za cíl nejen zlepšení dopravní obslužnosti v této lokalitě, ale stane se i součástí plánované cyklostezky, která by měla z těchto míst vést podél levé strany řeky Olšavy až do Veletin. Zároveň s nově připravovaným územním plánem obce je s touto komunikací počítáno i v souvislosti s možnou výstavbou rodinných domů. Jan Popelka

2 Anketa mezi zastupiteli Jaká z dosud nerealizovaných investic v obci se vám v současné době jeví jako nejpotřebnější? Josef Hruboš Napadá mne současně řada investic, které by se měly postupně určitě zrealizovat, a to například odkanalizování části obce u nádraží ČD, revitalizace zeleně a prostranství kolem kostela atd. Ovšem otázka je směřována na investici nejpotřebnější a byl bych asi špatný ředitel školy, pokud bych neviděl, co nás ve škole pálí, a nechtěl to napravit. Máme nová okna, krásné hřiště, půdní vestavbu, ale nejvíce se potýkáme s nevhodně řešenými prostory v přízemí školní budovy. Konkrétně se jedná o školní družinu, jídelnu a šatnu, jejichž uspořádání a velikost plně nevyhovují současným požadavkům a normám. Proto se mi investice do těchto úprav jeví jako prioritní. Petr Zemek Poslední léta jsou časem rozumného budování. Nerealizovány zatím zůstávají větší investice. Bude třeba řešit zvláště otázku kanalizace problematických úseků a zřejmě brzy i problém čištění odpadních vod. Další otázkou, na kterou nemáme uspokojivou odpověď, je péče o seniory. Považuji za nedůstojné, když lidé, kteří v naší obci stráví celý život a přispívají k jejímu blahu, jsou v závěru života vytrženi z domova. Vybudování domu nebo možná lépe souboru menších staveb pro spokojené stáří těch, o které se nemá kdo starat, považuji za naléhavé, navzdory všem ekonomickým potížím. Anketu zpracoval Jan Šobáň Povodeň Boží Tělo Obnovená tradice průvodů po obci na svátek Těla a Krve Páně i v tomto roce rozzářila Hradčovice pestrými kroji a vůní kadidla. Branný závod a pohádkový les I letos se uskutečnil tradiční branný závod, pořádaný hradčovskými hasiči a myslivci. Pro nepřízeň počasí byl odložen na sobotu Závod proběhl hladce, k radosti dětí i pořadatelů. Kříž ve Chrástce V neděli byl slavnostně posvěcen opravený kříž ve Chrástce. Občané a farníci se při této příležitosti rozloučili s panem farářem Pavlem Vichlendou. Vernisáž výstavy ke Dni matek Letos u nás dostaly maminky k svátku nejen obvyklou kytičku, ale i výstavu dětských prací. Tu pod vedením svých učitelek připravili žáci základní školy a děti ze školky. Přípravné práce na obecním úřadu trvaly celý týden. Bylo třeba naaranžovat všechny výkresy na zapůjčené panely, a protože děti máme šikovné a obrázků hodně, využilo se i nástěnek, zdí, oken, zábradlí kolem schodiště Prostě ani kousek místa nezůstal ladem. Výsledkem byla výstavní síň, pestrobarevná a veselá jako exotický papoušek. Pozvánky na vernisáž konanou 9. května avizovaly krátký kulturní program, o který se postaraly děti z MŠ, nadané recitátorky, děvčata z kroužku flétny a FS Veleťánek. Všichni účinkující sklidili potlesk vděčného a početného publika. Po programu následovala prohlídka výstavy. Orientaci usnadňovalo to, že každá třída měla vyhrazen svůj prostor, pamatovali jsme i na naše absolventy. Z obrázků se na nás usmívali skřítci, princezny, voněly rozmanité květiny, tyčily se majestátní stavby, vrčela auta a motorky Snad každá maminka našla výtvor svého potomka. A kdo nepřišel, může se těšit na výstavu příští, protože tato hezká akce určitě bude mít své pokračování. ZŠ Hradčovice

3 Turistický kroužek První výlet turistického kroužku ve školním roce 2009/2010 se uskutečnil 3. října, kdy jsme navštívili některá skaliska v okolí obce Lidečko na Vsetínsku. Nejznámější z nich jsou bezesporu Pulčínské skály, chráněné pod názvem NPR Pulčín Hradisko, které již leží v CHKO Beskydy. Jedná se vůbec o největší pískovcové skalní město v moravské části Karpat s mnoha skalními stěnami, kamenným mořem a dalšími skalními útvary. Celé město jsme si pečlivě prohlédli a nezapomněli jsme ani na svačinu na vyhlídce ve vrcholové Zámčiska, kde dříve stával dřevěný skalní hrad. Zajímavostí místa je i to, že spadá do oblasti výskytu velkých šelem medvěda a rysa. Po prohlídce Pulčínských skal a okolí jsme ještě zamířili na nedaleké Čertovy skály, které jsou oblíbeným výletním místem horolezců. Zde jsme se též dozvěděli něco o historii těchto skal a jejich vlivu na místní pověsti. Stejně, jako jsme na začátku výletu přijeli do malebného Lidečka vlakem, stejně jsme odcestovali i domů. Další výlet se uskutečnil 24. října, kdy už nám ale počasí tolik nepřálo. Vydali jsme se vlakem do Vések, odkud jsme zamířili do lesa Hluboček, ležící mezi obcemi Míkovice a Hluk. Prošli jsme část místních turisticky značených cest a prohlédli si Kamenů búdu, překrásnou památnou hrušeň nebo přehradu u Míkovic. Pěkný výhled na Dolnomoravský úval se nám naskytl z vrcholu Hluboček, který vlastně tvoří samotný okraj horstva obrovského karpatského oblouku a vyrůstá z roviny Panonské pánve. Značný rozruch v našem turistickém kroužku vyvolalo třeba i hledání plodů pod vzácným jedlým kaštanem. Ačkoliv se počasí opět nevyvíjelo nejlépe, další výlet se konal 21. listopadu. I tentokrát jsme se vlakem svezli do Vések, odkud jsme pochodovali k rozhledně na Rovině u Javorovce. Prošli jsme se kolem tzv. partyzánských zdí a kapličky Pany Marie Růžencové s pověstným pramenem výborné pitné vody, obklopeným krásnou přírodou významného krajinného prvku Kříb a mokřady u Olšovce. Pokračovali jsme dál kolem popovických rybníků, které jsou i s přilehlým lesem a loukami dalším málo známým předmětem ochrany, pro tamější výskyt ohrožené kuňky žlutobřiché, tentokrát dokonce v Evropském měřítku v kategorii evropsky významné lokality. Měli jsme i možnost bezpečně zpovzdálí a s výkladem člena místního mysliveckého sdružení chvíli pozorovat průběh honu, který je neoddělitelnou součástí hospodaření člověka v této krajině. Před polednem jsme vítězně dorazili k rozhledně a po náležitém odpočinku pokračovali dál přes Mistřice nad údolím potoka Olšovec až do Hradčovic. Následovala delší zimní přestávka, kdy se pro špatné podmínky i krátké denní světlo žádný výlet nekonal. V novém roce jsme započali sezónu 27. února čistě pěším výletem do lesů v okolí Rovné hory, obzvláště do jejich méně známých zákoutí v klidných potočních žlebech se staršími kusy stromů. Po chvíli hledání se nám už podařilo najít první jarní květy růžově kvetoucího lýkovce jedovatého. Zanedlouho poté, 6. března, jsme vyšli pod Rovnou horu znovu, tentokrát však jinudy, směrem k prakšickému rybníku. Pozorovali jsme hlavně pozvolna se probouzející přírodu nejen v okolí samotného rybníka. Při zpáteční cestě jsme společně navštívili rozhlednu na Lhotce. V následujících týdnech nám výlety znemožnilo nevypočitatelné jarní počasí a poté velikonoční svátky. Vyrazit na výlet se nám podařilo až svátečního 8. května, kdy jsme prostřednictvím vlaku zavítali do vsi Osíčko v podhůří nejvyšší hory Hostýnských vrchů Kelčského Javorníků, jehož vrchol bylo v plánu zdolat. Po boku dravých potoků jsme vystoupali strmými svahy pod vrchol, odkud se nám dostávalo nádherného výhledu do mírně zvlněné krajiny Hané. Procházeli jsme třeba kolem zajímavého místa starého dělícího vodního pruhu, kde se uprostřed svahu dělil jeden potok na dva. Zajímavé bylo také pozorovat v jeden okamžik krásně patrné lesní výškové stupně, kdy se bukodubové lesy na úpatí hory již plně zelenaly, zatímco stromy v javořině na vrcholu hory byly takřka bez lístku. Právě onen vrcholový les s místy pralesovitým porostem je velkou vzácností a zachycuje podobu typických zachovalých lesů Hostýnských vrchů. Všímavé oči si zde mohly například všimnout vzácných ale již odkvetlých sněženek. Vrchol jsme nakonec úspěšně zdolali a po svačinovém odpočinku se vrátili zpátky dolů do Osíčka a pak domů. U Čertových skal ( ) U Kelčského Javorníku ( ) U památné hrušně ( ) U památné hrušně nad Míkovicemi ( ) U paměťního kamene v Hlubočku ( ) U prakšického rybníku ( ) V lese na Bílovicku ( )

4 Činnost včelařů z Hradčovic, Drslavic a Veletin Právě probíhá nejradostnější období včelařů, vrchol včelařského roku, kdy si my, včelaři, obvykle vytáčíme plné medníky kvalitního čerstvého medu. Vyvrcholení letošní sezóny však nezačalo pro včelaře nejlépe, výkyvy počasí typické pro poslední léta nám nepřály. Velkou část období největší letošní snůšky, to je doba kvetení ovocných stromů, řepky a lučních květů, pršelo. Včelaři mluví o poklesu produkce medu z první jarní snůšky v průměru o třetinu až polovinu a čekají, jaký bude další vývoj počasí, chování a pracovitosti včel ve zbývající části sezóny. Už dnes je téměř jisté, že medu bude letos nedostatek. I loňské zásoby měli všichni včelaři na konci zimy vyprodané. Mnohem lepší zprávou pro místní včelaře i nevčelaře je založení včelařského kroužku v Hradčovicích. Do kroužku dochází pravidelně 12 až 14 dětí. Jejich práce je vzhledem k věku a tomu, že jsou všichni nováčci, zaměřená na prvotní seznámení s prací včelařů, překonání obav ze včel, získání zručnosti například při výrobě včelích rámků a získání základů včelaření. S přibývajícími zkušenostmi dětí budou jistě přibývat další aktivity, prohlubování znalostí, základy botaniky rostlin, které včely opylují, využívání jiných včelích produktů než medu, výroba ozdob z včelího vosku a další. Nejbližším cílem je pořízení nového úlu a včelstva, které bude patřit jen kroužku a dětem. Oni i jejich rodiny budou mít určitě velikou radost, až děti přinesou domů med, na jehož výrobě se samy podílely. Členové kroužku se nemusí hned stát včelaři, daleko větší význam má, že si vytvoří pozitivní vztah ke včelaření, rostlinám a přírodě a budou mít předpoklad k tomu, aby se včelaři stali později v životě. Zázemí a vybavení kroužku se buduje postupně po malých krůčcích. Musím říct, že by kroužek neexistoval bez práce pana Miloše Čudy, vedoucího kroužku, používání jeho včelnice a pomůcek, finanční podpory Obecních úřadů a možnosti využívat prostory základní školy. Děkuji všem, kdo mladým včelařům jakkoliv pomáhají, přeji členům kroužku hodně úspěchů, radosti a vytrvalosti a všem včelařům vydařený závěr včelařského roku. Za ZO ČSV Hradčovice Jan Weiser Farní pouť ke sv. Antonínovi V sobotu jsem se zúčastnil spolu s rodinou pěší pouti k sv. Antonínovi. Z domu jsme vyšli v 7,15 hod směr fara Hradčovice. Před farou se sešlo 15 poutníků. Proběhlo zde zahájení modlitbou, četbou z Písma a krátkou promluvou otce Pavla. Poté jsme směle vyrazili směr benzínka Veletiny, kde se připojili další 2 poutníci. Během výšlapu na kopec Podkopčí jsme se zastavili u nového kříže. Úsek pěší pouti v části náhorní rovina nad Podkopčím směr Hluk, byl nejtěžším místem celého pochodu. Šli jsme po polních a lesních cestách, které byly po předchozích deštích silně rozbahněné, přesto se nezapomnělo na modlitbu růženec a zpěv poutních písní. Z Hluku do Ostrožské Lhoty se šlo po krásné cyklostezce, kde proběhlo setkání s poutníky jedoucími na kolech. Úsek cesty z Ostrožské Lhoty ke kostelu sv. Antonína výšlap na kopec byl náročný, ale proti bahnu z lesa mnohem snazší. Kolem 13,30 hod jsme všichni pěší šťastně a se zpěvem doputovali na hezké poutní místo u sv. Antonína. Připojili jsme se k poutníkům, kteří dojeli autobusem a auty. Další průběh pouti byl takový: mše svatá za farnost Hradčovice, křížová cesta v krásně upraveném přírodním prostředí. No a nakonec perfektně připravené pohoštění. Díky Bohu za všechny lidi, kteří takové setkání připravili a účastnili se ho. Josef Fiksel Stavební vývoj kostela v Hradčovicích a jeho památková ochrana Navzdory barokní tváři je hradčovský kostel Všech svatých mnohem starší stavbou jeho raná historie vystupuje jen v obrysech z mlhy středověku. Kraj byl osídlen už před mnoha tisíci lety, slovanské obyvatelstvo pak přišlo někdy v průběhu 6. století a zde již zůstalo. Vrchol představuje deváté století, kdy v nedalekém Starém Městě bylo významné centrum Velkomoravské říše a zřejmě i sídlo arcibiskupa Metoděje. Snad již tehdy byla osídlena lokalita dnešní obce Hradčovice, ač pro tuto domněnku postrádáme dostatečné archeologické důkazy (viz článek Jiřího Pavelčíka v Hradčovských listech č. 1/2008). Je možné, že už tehdy byl v Hradčovicích sakrální objekt na místě dnešního kostela, jehož poloha je jedinečná. Více by mohl napovědět až archeologický průzkum, který v kostele a jeho okolí dosud proveden nebyl. Zatím jediným vodítkem kromě archivních zpráv a samotné podoby chrámu je odkrytá fasáda v roce Při opravě byla tehdy z vnějšího pláště kostela sejmuta omítka. Pozornost upoutalo zdivo chrámu, které prozradilo mnohé o stavebním vývoji. Odborné posouzení provedl dr. Karel Svoboda z Památkového úřadu v Brně. Shledal čtyři vývojové stupně stavby. Informace z jeho výzkumu zaznamenal farář P. Jindřich Koželuha v Pamětní knize obce Hradčovice, odkud je čerpali další badatelé. (Kronika je uložena v SOkA Uh. Hradiště, fond OÚ Hradčovice; fotografie a spisový materiál je uložen rovněž v SOkA, fond FÚ Hradčovice, spis Oprava kostela; dále je bohatý materiál ve fondu OÚ UH technické oddělení, stavební záležitosti církevních budov Hradčovice; oboje zatím není inventárně zpracováno. Reprodukované fotografie jsou z těchto fondů, za laskavé svolení k publikování děkujeme pracovníkům okresního archivu, zejména paní PhDr. Ludmile Hobzové). Nejstarší stavební fázi Svoboda datoval do 13. století, tam zařadil podezdívku a po jednom klenutém oknu v každé z obou stěn chrámu (fáze výstavby kostela jsou označeny na fotografiích čísly). Okna byla později vyzděna kamenem a jsou nyní částečně překryta později vybudovanými opěrnými pilíři. Do druhého stavebního období zařadil Svoboda výše položená okna, stejně jako raně gotickou střílnu v jižní obvo-

5 dové chrámové stěně. (Nemusí se však jednat nutně o střílnu, mohlo to být primitivní okno k přisvětlení prostoru, které se v případě nepříznivého počasí ucpávalo.) Podle názoru odborného komisaře Svobody se shoduje ráz zdiva z tohoto druhého stavebního období se strukturou zdiva hradu Cimburka u Koryčan z jeho nejrannější stavební fáze ( ). Tehdy měl kostel podle Svobody už čtyři okna. Během třetího stavebního období na konci 15. či začátku 16. století byl chrám opět zvýšen, zbudován byl transept, čímž vznikly boční kaple kostela, a pro zvýšení pevnosti zdí nesoucích klenbu byly zbudovány opěrné pilíře a kleštiny. Chrám byl tehdy opatřen 8 okny. Čtvrté období je podle Svobody barokizování chrámové lodi a novostavba kostelní věže, která nahradila dřívější dřevěnou zvonici na hřbitově. Tyto úpravy byly provedeny v 17. a 18. století. Zdá se, že periodizace stavby kostela provedená dr. Karlem Svobodou před téměř osmdesáti lety je v podstatě správná. Pravděpodobné je, že nejstarší sediment spadá skutečně do 13. století, ba možná je i starší. Převážně drobné kameny, které byly použity, připomínají obvyklé románské kvádříkové zdivo. Otázkou je velikost tehdejšího kostela, poněvadž předpokládaná prvotní stavba ve tvaru obdélníku měla mít stejnou šíři jako současná. Pravděpodobně stejná jako dnes byla i tehdejší síla zdí (pokud nepočítáme vnitřní i vnější zesílení podpírající klenbu). Kostel musel být proto na svou dobu poměrně velký. Vzhledem k rozestupu zdí, které tehdy ještě nebyly opatřeny opěrným systémem, lze předpokládat plochý dřevěný strop. Nevíme, jak bylo řešeno kněžiště. Je možné pravoúhlé zakončení nebo lze předpokládat někde v místech nynějšího křížení lodí půlkruhovou románskou apsidu nebo novější gotickou polygonálu, podobnou nynějšímu stavu. Současný presbytář je však zřejmě až dílem pozdějších úprav v druhé, třetí nebo i možná čtvrté fázi stavby. Datování však bude zřejmě vždy jen přibližné, poněvadž pro ně postrádáme oporu v písemných pramenech. Srovnání druhé fáze s Cimburkem je možné, ale konkrétnější údaje asi sotva získáme. Pokud byl tehdy kostel zvětšován, bylo to relativně krátce po výstavbě původní stavby. Muselo to mít svůj důvod, třeba v poničení původní stavby. (Napojení zdiva druhé fáze, které je v některých místech níže než horní strana původního okna, napovídá, že jeho část byla rozebrána.) Další, třetí stavební fáze, mohla být provedena koncem 15. století nebo ve století 16., jak Svoboda předpokládal. Důvodem mohla být rovněž zchátralost. Tehdy zřejmě získal kostel současnou půdorysnou podobu i umístění oken a byl poprvé zaklenut. Současná klenba je ovšem barokní, byla postavena tedy během poslední rekonstrukce v druhé polovině 17. století či až po obnovení samostatné farnosti (respektive jako kaplanské lokacie) v roce Roku 1757 byla na jeho rekonstrukci vydána poměrně značná částka. Toto by odpovídalo i obecnému vývoji, kdy po klidném 16. století následovalo krvavé století válek, v 18. století pak nastal postupný rozvoj. Víme, že v důsledku třicetileté války byl chrám v troskách. V roce 1644 píše uherskobrodský farář, který spravoval i okolní farnosti, že: Kostely pak v dědinách sotva od synagog židovských vnitřně rozeznané býti mohou, leč krom chatrného oltáře, a že někde leckdes kousek ztrhaného obrázku leží a neb visí; mimo jeden kalich v bezoltářním kostele vlčnovským. Kostel v dědině Hradčovicích neohražený, více dír v střeše má než šindelů, všech jiných věcí obnažený, aniž se v něm sloužiti může a tři dědiny náležející k němu dokonce žádného důchodu mně dáti nechtějí. I později si tento kněz na Hradčovjany stěžuje: Exempl ist die Öde Kirche in dem Dorf Raczowicz, darinne schon vom Vielen Jahren hero der Gottesdienst wegen Boszheit Vnnd Betrüglichkeit deren darzu Gehörigen Pfarrkinder nicht gehalten worden. (Příkladem je pustý kostel ve vesnici Hradčovice, kde se již několik let pro zlost a podvodné chování tamních farníků nekonaly bohoslužby.) Bylo to důsledkem nejen války, ale i násilné rekatolizace, poněvadž obyvatelstvo bylo ve zdejším kraji prakticky výlučně protestantské. Zcela jiná situace byla v 18. století, tehdy byli Hradčovjané už horliví katolíci, kteří řádně odváděli desátky a starali se o kostel, ač dlouho patřili pod správu vlčnovského faráře. V 18. století byly zbudovány oltáře včetně sochařské výzdoby, boční oltáře byly realizovány v roce Oltáře jsou zděné, zdobené štukovými figurami. Do nedávného restaurování byl uprostřed retabula na hlavním oltáři moderní a umělecky hodnotný obraz všech svatých od Františka Peňáze z 60. let 20. století. Na oltář se po nedávné opravě vrátil původní zrestaurovaný obraz, pocházející pravděpodobně z první poloviny 19. století. (V SOkA Uh. Hradiště je dochována korespondence ohledně nových oltářních obrazů, viz foto návrhu.) Po stranách retabula jsou původní sochy archandělů, stejně tak i u obou bočních oltářů, a to sv. Kateřiny a Barbory na oltáři P. Marie Lurdské (dříve sv. Rodiny) a sv. Judy Tadeáše (?) a dominikánského světce bez atributů na oltáři Srdce Ježíšova (dříve sv. Anny). Sochy v nikách bočních oltářů jsou novější, Srdce Páně je z roku Poměrně hodnotný je obraz svaté Anny v boční kapli. Klenba chrámové lodi, kněžiště i bočních kaplí je valená s výsečemi. Patky klenby dosedají na přízední pilíře završené drobnou římsou. Zděná kruchta je podklenutá pruskými klenbami. Později, v roce 1965, byla při budování prostoru pro nové varhany zvětšena již bez zaklenutí rovným podhledem. Věž s valeně zaklenutým podvěžím je na svém vrcholu zakončena klenební plackou, dříve pokrytou taškami. Nad ní je helmice krytá stanem. Nad křížením lodi je barokní sanktusník, původně obložený šindelem. Nyní jsou obě věže oplechovány. Vstupní dveře v hlavní ose kostela i z jižní strany jsou opatřeny barokním kamenným ostěním. (pokračování na straně 6)

6 Stavební vývoj kostela v Hradčovicích a jeho památková ochrana (dokončení ze strany 5) Cenné jsou ocelové plátované barokní dveře mezi sakristií a kněžištěm. Sakristie byla dříve menší a s klenutým stropem. Stavba hradčovského kostela je cenná svou historií i současným využitím. Je důležité, že chrám slouží svému účelu v současnosti a není mrtvou památkou. Jak je z uvedeného zřejmé, během své historie se kostel nacházel mnohokrát na pokraji existence. Naposledy tomu bylo v polovině 19. století, kdy kostel nevyhovoval kapacitně a také jeho technický stav nebyl nejlepší. Proti jeho zboření se však postavily úřady, proto se plánovala stavba nového kostela na jiném místě, v lokalitě Fertály, mezi cestami na Hradiště a Napajedla. Novostavba byla již projektově připravována a jednalo se o nákupu pozemků. (Tehdy tato část obce ještě zastavěna nebyla.) Nakonec ze stavby Poradna pro uživatele sociálních služeb BEZPLATNĚ VÁM PORADÍME!! v hledání vhodné sociální služby, s žádostí o příspěvek na péči, o dávky státní sociální podpory, důchody, dávky a výhody pro zdravotně postižené, s uzavíráním a kontrolou smluv o poskytování soc.služby, se vším co souvisí se sociálním zabezpečením, poskytneme informace rodinným příslušníkům a osobám pečujícím. sešlo (o tomto projektu, stejně jako např. o stavbě nové farní budovy, pojednáme v některém z příštích čísel Listů), což bylo pro původní chrám záchranou, neboť jako opuštěná nevyužívaná stavba by záhy zchátral zcela (podobně jako brodský farní kostel sv. Jana Křtitele, který byl téměř jedno a půl století bez využití a jen šťastnou shodou okolností se dochoval). I tak byl na počátku 20. století Hrabovský kostel ve špatném stavu. Proto se přistoupilo k opravám fasády a za druhé světové války i k nahrazení havarijního krovu a k výměně původních dřevěných šindelů za pálenou bobrovku. Mimořádná stavebně historická hodnota kostela vyžaduje velkou míru citlivosti při všech jeho úpravách včetně okolí. Je chvályhodné, že nedávné restaurování oltářního retabula mu vrátilo původní podobu, stejně tak je dobře zvolen materiál nového obětního stolu, ambonu i dlažby presbytáře, byť provedení nemá žádnou uměleckou hodnotu. Poněkud problematické je, že dlažba je leštěná, což platí i pro podlahu celého kostela. Tato úprava působí nedobře ve vztahu k prostému charakteru barokního vesnického kostela. Je také škoda, že během malování na přelomu 70. a 80. let byly nešikovností malířů znehodnoceny obrazy na stropě lodi a na vítězném oblouku. Podobně nejednoznačně vyznívají i úpravy okolí kostela, zvláště zničení starých kamenných schodů a jejich nahrazení cizorodým materiálem. Pochvalu si naopak zaslouží oprava zídky kolem areálu někdejšího hřbitova, podobně jako její prodloužení vedle schodů. Stejně tak se daří v dobrém stavu udržovat dva kříže u kostela a schodů. O chrám bylo vždy obtížné pečovat, zvláště v době reálného socialismu, kdy nebylo ani snadné získat kvalifikované odborníky či vůbec materiál pro opravy. Dnes je situace zcela odlišná, mnohem více záleží na osvícenosti zadavatele a jeho citu pro památky. Navzdory všem těžkostem je kostel ve své podstatě dochován a nebyl zásadním způsobem poškozen. Věřme, že i budoucí generace budou o kostel dobře pečovat jako předchozí. A nejedná se jen o stavební věci, vždyť třeba jen květinová výzdoba podtrhuje krásu kostela. Chrám Všech svatých představuje i urbanistickou dominantu Hradčovic, které patří takto k nejkrásnějším vesnicím Slovácka. Tomu by mělo být podřízeno i budování veřejných i soukromých objektů, abychom nám svěřený poklad předali i Hradčovjanům, kteří přijdou po nás. Petr Zemek Využijte našich služeb, jsme tu pro: osoby se zdravotním postižením a seniory, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníky osob zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinné příslušníky a ostatní pečující osoby. NRZP ČR Regionální pracoviště pro Zlínský kraj Poradna pro uživatele sociálních služeb Zlín e mail: zlin poradnaprouzivatele.cz Kontakt: Gahurova Zlín budova Domu kultury tel Poradenské dny: Út 8:00 16:00 Čt 8:00 16:00 (přestávka 12:00 13:00) po dohodě, lze domluvit schůzku i mimo uvedené poradenské dny V poli na paloučku, u potůčku stojí naše kaplička. Kaplička je maličká, v ní přebývá a žehná nám naše dobrá, Lurdská Matička. U ní se schází, děti, mladí, staří. Přespolní a celá naše vesnička. Je tam opravený pramen, kterému požehnal náš duchovní otec Pavel. Zajímavé Hradčovské stránky: Naši jubilanti (neznámý autor) Marie Janošková, Hr let Marie Kadlčíková, Lh let Ludmila Novotná, Hr let Hradčovské listy, zpravodaj pro občany Hradčovic a Lhotky. Vydává Obec Hradčovice, odpovědní redaktoři Petr Zemek, Josef Hruboš a Jan Šobáň. Podepsané příspěvky zasílejte em na adresu nebo odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu.

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt

PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt PROKostely z.s. Aktivity PROKostely z.s. Tomáš Buřt Důvody vzniku spolku Na území litoměřické diecéze (a nejen litoměřické diecéze) především v severozápadních Čechách je i 27 let po pádu komunistického

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK. tlf.

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK.  tlf. NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 ARCHEOPARK MIKULČICE - KOPČANY PŘEDPOKLADY VZNIKU - Jedinečná archeologická

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí

Soutěž VESNICE ROKU Péče o zeleň a životní prostředí Soutěž VESNICE ROKU 2014 Péče o zeleň a životní prostředí První písemná zmínka o obci z roku 1397 Počet obyvatel: 1250 Rozloha: 915 ha Les ve vlastnictví obce: 120 ha Nadmořská výška 294 n.m. Významná

Více

HISTORIE A SOUČASNOST

HISTORIE A SOUČASNOST HISTORIE A SOUČASNOST Osídlení Dolní Kalné a Slemena patří v regionu k nejstarším, historická data sahají do 11. století. Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Václava, jehož oltář zdobí soška Panny Marie

Více

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED

aktualizace k CELKOVÝ PŘEHLED JEDINEČNÁ ARCHEOLOGICKÁ PAMÁTKA VELKOMORAVSKÉ DOBY Významný turistický cíl jižní Moravy. V 8. 10. st. hrad s rozsáhlým až 50 ha podhradím. Archeologickými výzkumy doloženo 12 kostelů, knížecí palác, mohutné

Více

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby

Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby Přírodní rezervací Račí údolí přes Čertovy kazatelny a zříceninu hradu Rychleby 16.4.2010 Josef Franc Hluboce zaříznuté sedm kilometrů dlouhé Račí údolí, jehož ústí leží zhruba dva kilometry jihozápadně

Více

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU PROJEKTY MĚSTA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 2011 1 Obnova kaple Sv. Jana Nepomuckého v Municích Město Hluboká nad Vltavou získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Hlubocko Lišovsko dotaci ve výši 332 688,-

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 -

Ú p i c e. Pohled na kostel s věží od Velbaby - 1 - Ú p i c e - město, které se rozkládá po obou březích řeky Úpy. Vznikla v 11. století na obchodní stezce v téže době jako Trutnov. Původně obec při vtoku potoka téhož jména do Úpy. Na ostrohu nad ní později

Více

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko

Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině. 10. září 2013 Osíčko Soustava rybníčků a revitalizovaných ploch, využití retence vody v krajině 10. září 2013 Osíčko Vymezení zájmového území LOKALITA JIŘIČKY Seznam znaků krajinného rázu Přírodní charakteristika Kulturní

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

1. Mapa Vlašimska a okolí.

1. Mapa Vlašimska a okolí. Obrazová příloha 1. Mapa Vlašimska a okolí. 2. František Kupka (1848): Blaničtí rytíři (dřevoryt). 3. Julius Mařák (1882): Blaník olejomalba z prezidentské lóže Národního divadla v Praze. 4. Zápisník okrašlovacího

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Výměna střešní krytiny na hostinci Myštice č. p. 7

Výměna střešní krytiny na hostinci Myštice č. p. 7 Výměna střešní krytiny na hostinci Myštice č. p. 7 Obec: Myštice ORP: Blatná Přesná adresa: Myštice 7, Blatná 388 01 Vlastník: Obec Myštice, Myštice 15, Blatná 388 01, IČ: 00251542 Rejstříkové číslo: nemovitá

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Zajímavá místa Obsah Obsah 2 Velké Losiny 3 Javorník 6 Šternberk 8 Javoříčko 10 Bouzov 13 Olomouc 15 2 Velké Losiny Zámek 4 Papírna 5 3 Velké Losiny - zámek Jedna z nejznámějších dominant obce Velké Losiny

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách

Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Důvodová zpráva Přehled o připravovaných a zrelizovaných cyklistických stezkách Úvodem Cyklostezky plní tři funkce: 1. umožňují rovnocenný, bezpečný a ekologický způsob dopravy obyvatel z a do Uherského

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině Dne 15. září 2010 byla starostou obce Mgr. Jaroslavem Štilipem zahájena veřejná sbírka na obnovu

kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině Dne 15. září 2010 byla starostou obce Mgr. Jaroslavem Štilipem zahájena veřejná sbírka na obnovu kostel Nejsv. Trojice a sv. Šimona a Judy v Dýšině Dne 15. září 2010 byla starostou obce Mgr. Jaroslavem Štilipem zahájena veřejná sbírka na obnovu této kulturní památky. Zde Vám přinášíme několik fotografií

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE NA OBDOBÍ 2009 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. Souhrnná charakteristika obce Dobrčice... 4 1.1. Obyvatelstvo... 5 1.2. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí... 5 1.3. Bydlení

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, , K.

V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, , K. V ý r o č n í z p r á v a 2004 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, K. Vary Cílem sdružení je pomoci s odstraněním havarijního stavu památky a

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty

Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty Výroční zpráva za rok 2013 Zpráva o činnosti OS za rok 2013 Činnost OS pro záchranu hradu Kostomlaty vycházela výhradně z plnění společně stanoveného Plánu aktivit 2013, jež je součástí naší VIZE 2018.

Více

VÝVOJ MOSTŮ úvodní text

VÝVOJ MOSTŮ úvodní text VÝVOJ MOSTŮ úvodní text Již od nepaměti člověk ví, že nejlepší podmínky pro život bývají na území rozkládající se u vodních toků. V jejich blízkosti se nacházely nánosy úrodné půdy vhodné pro zemědělství.

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Vratimov. Václavovice

Vratimov. Václavovice Vratimov Václavovice Vratimov je spolu s místní části Horní Datyně největším sídlem Regionu Slezská brána s téměř 7 tis. obyvateli. Za město byl prohlášen v r. 960. Zachoval si mnohá příjemná přírodní

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Bysterská radnice. Petr Tušla

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ ROČNÍK. Bysterská radnice. Petr Tušla ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 24, BYSTRÉ 569 92 9. ROČNÍK Bysterská radnice Petr Tušla Školní rok 2011/2012-1- Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU

Město Uherský Brod. Kampaň TADY ŽIJU Město Uherský Brod Kampaň TADY ŽIJU Představení města Uherský Brod Počet obyvatel v Uherském Brodě: 16 631 Představení města Uherský Brod - poloha Město Uherský Brod se nachází na jihovýchodě Moravy ve

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity:

PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity: PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity: CÍL 1: Podporovat spolkový život a zajistit rozvoj volnočasových aktivit a atraktivit

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

V Českém ráji se zřítila část skály

V Českém ráji se zřítila část skály V Českém ráji se zřítila část skály Velikost textu: 13. 11. 2011 15:30, autor: ČT24 aktualizováno 13. 11. 2011 21:18 Turnov - U hradu Valdštejn v Turnově se zřítil několikatunový pískovcový blok skály.

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 10. únor 2011 Zámecké listy Smečenské církevní památky Renesanční kostel Nejsvětější Trojice spolu s farou a smečenským zámkem tvoří velmi působivé

Více

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století.

Adršpach. V Adršpašských skalách zřícenina Starý hrad (Althaus) založen ve 13. století, zanikl v 15. století. Adršpach - obec horského rázu rozložená podél silnice má dvě části: Horní a Dolní. Od založení byli původními obyvateli vždy Němci. Jméno znamená vesnice kance. Kolem roku 1250 kraj kolem horního toku

Více