Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé Zajímavá data orientační doložená

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika Roudnice. Obsah: 1) Název Roudnice. Roudnické tvrze. 2) Roudnice a její držitelé 1384-1513. Zajímavá data 1660-1887 orientační doložená"

Transkript

1 Kronika Roudnice Obsah: 1) Název Roudnice Roudnické tvrze 2) Roudnice a její držitelé Zajímavá data orientační doložená 3) Zajímavá data orientační doložená 4) Osobnosti v Roudnici M. Chvojka a selské bouře Veverkové a ruchadlo Polský malíř Ján Matejko (Jan Matějka) Regulace vody 5) Zajímavá data doplňující 6) Zajímavá data doplňující 7) Naučná stezka 15 roudnických zastavení

2 Název Roudnice Kdy a kým byla obec založena není známo. Pravděpodobně byl jejím zakladatelem Rudný nebo Roudný, jeho potomci se nazývali Růdníci, odtud pak název Roudnice. Roudnické tvrze Podle Augustýna Sedláčka stávala tvrz roudnická směrem k Homyli ve vzdálenosti asi 2 tisíc kroků od vesnice (asi Horka). Zde se nalézala jedna z roudnických tvrzí. Druhé tvrziště bylo dle místního podání u statku Václava Morávka na poli zvaném Na Turyni. Tvrz snad byla dobře opevněna a vztahoval se k ní název Turyň. Zanikla a nezůstaly po ní žádné stopy. Pověst se zmiňuje o rytířích Turkyňových, kterým měla tvrz patřit. Odtud název Turyň. Roudnice a její držitelé Nejstarší osídlení let před Kristem první zmínka o Roudnici drží ji Beneš z Riesenberka 1395 kolonizace (osidlování) Anežka z Třebechovic 1400 držitelem Roudnice Markvart z Jeřic (měl dva syny Jana z Roudnice a Zdislava Mnicha) 1421 Jan z Roudnice 1436 Zdislav Mnich zvaný Sokol z Roudnice 1437 Soběslav z Miletínka 1438 tvrz vypálena Jetřichem z Miletínka 1482 Martin Bořek Hrádku 1492 Martin Bořek Radikovský z Hrádku 1513 Roudnici kupuje pán na Pardubicích Vilém z Pernštejna Roudnice se stává součástí panství pardubického, se kterým sdílela další osudy. Přehled letopočtů 1660 Roudnice byla po třicetileté válce zpustošena, domy opuštěné, pole neobdělaná 1770 rozdělení na Horní Roudnici a Dolní Roudnici zavedena popisná čísla postaven barák čp. 50 zde se vyučovalo 1800 postaven barák určený k vyučování dětí čp postaven křížek v Horní Roudnici 1843 postaven křížek v Dolní Roudnici 1849 patentem ze 4. března zrušena robota na pardubicku (tím i v Roudnici) 1853 spojení Horní a Dolní Roudnice sázely se lípy u křížku 1875 stavba školy 1880 stavba silnice v obci 1884 v čp. 56 zřízen hostinec později Na Kopečku 1887 budování mostů přes potok (u zbrojnice a na horním konci) 1897 založen hřbitov 1919 založena Tělocvičná jednota Sokol Roudnice

3 1921 odhalen pomník obětem 1. světové války 1923 založeno místní spořitelní a záložní společenstvo Kampelička (název vznikl podle zakladatele F.C.Kampelíka) 1924 pořízena Kronika obce 1926 ustavení hasičského sboru 1927 založeno Sdružení chovatelů hospodářského zvířectva 1930 zřízena obecní knihovna 1942 postaveny lávky přes luka do Puchlovic 1945 stavba letiště na polích Za Humny 1947 otevřen zemědělský útulek (zařízení pro předškolní děti- předchůdce mateřské školy) 1948 zbudována silnice do Puchlovic 1950 založena skupina Československého červeného kříže 1952 založeno JZD 1955 ustaven divadelní kroužek Osvětové besedy 1960 stanovení jednotné pouti pro oba konce Roudnice na druhou neděli v červenci 1965 založen filmový a fotografický kroužek počátky filmové a fotograf. kroniky obce 1966 zbudování a otevření divadla v přírodě pojmenováno Chvojkovo divadlo - po roudnickém rodáku Matěji Chvojkovi 1976 zrušena v Roudnici škola 1977 otevřena mateřská škola 1985 rekonstrukce hasičské zbrojnice 1995 kabelizace elektřiny, budování vodovodu 2000 zánik JZD 2003 plynofikace obce převzetí erbu a praporu obce v Parlamentu ČR starostou M. Bitvarem 2006 archeologické nálezy Na Kopcích 2010 vysvěcení nových zvonic 2011 přestavba hasičské zbrojnice 2012 otevření hasičského muzea Osobnosti v Roudnici Matěj Chvojka a selské bouře 1751 přišel rod Chvojků do čp. 20/ narodil se Matěj Chvojka (spory o jméno Matěj Jan) 1775 selské bouře dorazil do Roudnice proud vzbouřených sedláků od Náchoda, Chvojka do čela vzbouřenců 1791 zemřel Matěj Chvojka (údaje o narození a úmrtí jsou v matrice libčanského kostela) Veverkové a ruchadlo

4 1622 usadil se v Roudnici rod Veverků v čp Jiří Veverka odchází do Rybitví byl to děd bratranců Františka a Václava Veverkových, kteří vynalezli ruchadlo 1825 v Rybitví vynalezeno ruchadlo ( Veverče ) až zemřeli vynálezci ruchadla Polský malíř Ján Matiejko (Jan Matějka) Otec slavného polského malíře se narodil v čp. 18. Rod Matějků se zde usadil v roce František Matějka odešel do Polska, zde se mu narodil v roce 1838 syn Jan. Ten vystudoval akademii výtvarných umění. Maloval historická plátna, obraz věrozvěstů Cyrila a Metoděje věnoval v roce 1885 moravskému Velehradu. Zemřel v roce 1893 v Polsku. Regulace vody započato s regulací u Hubenic 1928 regulace potoka v obci použito v Roudnici vyrobených betonových desek firma Holínka 1930 končí výroba betonových tašek u Holínků budování vodní nádrže před čp. 90 Zajímavá data doplňující 1515 zachován nejstarší roudnický urbář z tohoto roku sem byly zapisovány povinnosti poddaných vůči vrchnosti (povinnosti robotní, plat z gruntů, řemesel a krčem, naturální dávky a úrok pro vrchnost) 1660 zachována Berní rola z tohoto roku zde byly zapsány výměry obhospodařované půdy, popis usedlostí a řemesla 1743 zachována kniha Robotní povinnosti panství pardubického rozpis roboty potažní a pěší 1765 postavena pastouška na dolním konci - dnes Dům služeb kadeřnictví (pastouška - obecní domek pro místní chudé) 1770 vyučování v zimních měsících v čp vystaven obecní barák k vyučování dětí čp úřední zákaz žebroty v Roudnici 1855 stavěl se jeřábek na horním konci (dřevěná zvonice odstraněna 2010) 1858 vyplacen první plat kantorovi v Roudnici obnovení křížků 1865 hromadný archeologický nález bronzových předmětů Na Horkách 1875 stavba školy 1881 počet obyvatel 1012 přítomných a 36 na čas nepřítomných 1882 počet školou povinných dětí zavedena trojtřídka (189 zapsaných žáků) 1889 zaznamenána poslední přípřež v Roudnici (povinnost sedláků jet s vozem a potahem pro potřeby obce nebo armády) 1890 počet obyvatel 959

5 před r postavena hasičská zbrojnice 1918 od tohoto roku zapsána kronika obce prvním kronikářem Vincencem Charbuským 1919 u Roudnice se zastavil na své cestě do Hradce Králové president T. G. Masaryk, byl zde slavnostně uvítán na hranici Roudnice a Lhoty pod Libčany 1920 v zahrádce u pomníku vsazeny čtyři lípy- lípa Svobody, lípa Legií, lípa T. G. Masaryka a lípa J. A. Komenského 1928 ustaven přípravný výbor pro postavení Chvojkova domu 1930 zavedena elektřina do školních tříd 1931 předána hasičskému sboru nová motorová stříkačka 1939 objevena sídlištní jáma na poli p. Kalvody 1951 nález kamenné sekery na poli p. Probošta 1956 v obci zaveden místní rozhlas 1965 první vítání občánků v Roudnici (od té doby nepřerušeno) otevření hostince U Formana 1968 první sjezd rodáků ( zajišťoval MNV, JZD, ČSPO) 1975 nález šesti historických nádob při stavbě rod. domu u Levinských 1981 MNV přestěhován do budovy bývalé školy 1998 zbudována asfaltová dráha na starém hřišti začal vycházet místní Zpravodaj 2004 první rozsvěcení vánočního stromu 2005 sjezd rodáků a přátel Roudnice

Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti.

Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti. Poděkování Panu A. Adamcovi a dalším pracovníkům Domova Pístina, kteří se zasloužili o založení a udržení novodobé tradice zdislavské vesnické pouti. Starostovi A. Fišerovi a dalším zastupitelům obce Pístina,

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku)

Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Mírové náměstí čp. 119 (radnice) Náměstí Svobody čp. 2 (areál bývalého statku) Dobříš MĚSTO DOBŘÍŠ - stručné dějiny Město Dobříš je obklopeno ze všech stran lesy a leží v nadmořské výšce 371 metrů nad mořem. Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ČSSR - zo v BĚRUNICÍCH. 1880 100 let 1980 POŽÁRNÍHO SBORU V BĚRUNICÍCH

SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ČSSR - zo v BĚRUNICÍCH. 1880 100 let 1980 POŽÁRNÍHO SBORU V BĚRUNICÍCH SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ČSSR - zo v BĚRUNICÍCH 1880 100 let 1980 POŽÁRNÍHO SBORU V BĚRUNICÍCH SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY ĆSSR ZÁKLADNÍ ORGANIZACE V BĚRUNICÍCH VYDÁVÁ TUTO PAMĚTNÍ PUBLIKACI POD ZÁŠTITOU MÍSTNÍHO

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov

Město Šluknov. Strategický plán rozvoje města Šluknov Město Šluknov Strategický plán rozvoje města Šluknov 2007 2015 Zpracovatelé: Ing. Kučera Ladislav, tel. 774032601 Srbská Kamenice 12 407 15 Srbská Kamenice Ing. Petrášek Jiří, tel.774032600 Duben červenec

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471 Obec Dětenice, Dětenice 141, 57 24 Dětenice, IČ:271471 Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 214 1. Obec a její koncepční dokumenty 1.1.Stručná charakteristika obce stáří obce, struktura a počet

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY

KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY KONCERT ÁKÙ ZUŠ ÈERVNOVÉ SPORTOVÁNÍ V BERUŠCE I DOSPÌLÍ SKAUTI MAJÍ SVÉ TÁBORY INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU INZERCE SLOVO STAROSTY Vážení čtenáři, v horkém červencovém nedělním odpoledni se těžko vymýšlí

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Program rozvoje obce SELETICE

Program rozvoje obce SELETICE Program rozvoje obce SELETICE Duben 2015 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu je vytvoření

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 0 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1.0. Úvod... 4 2.0. Historie obce Merboltice... 7 2.1. Historie obyvatel Merboltice... 8 2.2. Merboltice

Více

PROGRAM ROZVOJE MIKROREGIONU ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI

PROGRAM ROZVOJE MIKROREGIONU ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI Okres Chrudim PROGRAM ROZVOJE MIKROREGIONU ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI I. etapa - analytická část SRPEN 2000 Objednatel: MIKROREGION ZÁPADNĚ OD CHRUDIMI sídlo: Stolany čp. 44, 538 03 Stolany zastoupené: JUDr.

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH

HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK MIROSLAV MARADA HŘBITOVY V HRANICÍCH A DRAHOTUŠÍCH Průvodce Celkový pohled na kapli sv. Antonína Paduánského od severu VÁCLAV BEDNÁŘ MIROSLAV ČERNÝ JIŘÍ LAPÁČEK

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více