5 Individuální projekty Plzeňského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 Individuální projekty Plzeňského kraje"

Transkript

1 Dodatek č. 2 Střednědobého plánu rozvoje v Plzeňském kraji na období Tento dodatek se vztahuje ke Střednědobému plánu rozvoje v Plzeňském kraji na období , který byl schválen Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 637/14 ze dne 8. září Dodatek č. 2 Střednědobého plánu rozvoje v Plzeňském kraji na období mění plán v kapitolách č. 5 Individuální projekty Plzeňského kraje a č. 8 Sít, které jsou nahrazeny níže uvedeným zněním. 5 Individuální projekty Plzeňského kraje Plzeňský kraj realizuje již od roku 2010 tzv. individuální projekty, které jsou zaměřeny na zajištění poskytování vybraných (zejména služeb sociální ) a jejich dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením ve všech regionech Plzeňského kraje. V současné době je realizován individuální projekt Podpora v Plzeňském kraji (dále také IP). Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu (85 % způsobilých nákladů), rozpočtu České republiky (10 % způsobilých nákladů) a rozpočtu Plzeňského kraje (5 % způsobilých nákladů). Realizace IP byla zahájena v únoru 2016, předpokládané datum ukončení projektu je Celkové způsobilé náklady projektu činí ,64 Kč, z toho na podporu je určeno Kč na 2 a půl roku (od do ). Podpořeno je celkem 23 organizací a 53 služeb v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje v Plzeňském kraji na období Jde o následující druhy : azylové domy pro rodiče/rodiny s dítětem/, azylové domy pro jednotlivce - osoby v nepříznivé sociální situaci, azylové domy kombinované (kombinace azylových domů uvedených výše) domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra, osobní asistence, podpora samostatného bydlení,, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace pouze ambulantní a terénní forma služby terénní programy. Podpora je směřována na tyto cílové skupiny: bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, neformální pečovatelé, oběti trestné činnosti, osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, 1

2 osoby ohrožené domácím násilím a závislostmi, osoby ohrožené předlužeností, osoby ohrožené vícenásobnými riziky, osoby opouštějící institucionální zařízení, osoby pečující o malé děti, osoby s kombinovanými diagnózami osoby se osoby ve nebo po výkonu trestu rodiče samoživitelé. V rámci projektu je kladen důraz na mapování a vyhodnocování službou řešených potřeb uživatelů služeb; zaměření se na získávání dovedností a znalostí potřebných pro návrat uživatelů a jejich setrvání na trhu práce a zvyšování zaměstnatelnosti; naplnění povinnosti stanoveného minimálního počtu hodin celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Výběr poskytovatelů, kteří jsou podpořeni v rámci projektu, probíhal prostřednictvím dotačního řízení. Finanční prostředky jsou poskytnuty ve formě vyrovnávací platby za výkon služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, dále jen Rozhodnutí). Na základě Rozhodnutí jsou poskytovatelé pověřeni výkonem služeb obecného hospodářského zájmu. Po dobu realizace projektu je možné u služeb, příp. části služeb, podpořených v rámci projektu navýšit počet úvazků stanovených v Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu o 20 % oproti původní hodnotě. Rozmezí, v němž se úvazky mohou pohybovat, je uvedeno níže v tabulce: Ambulantní a terénní služby Identifikátor Druh služby Identifikátor Druh služby 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Počet úvazků - od Počet úvazků - do osobní asistence 2,1756 2, sociálně terapeutické dílny 5,23 6,276 Člověk v tísni, o.p.s služby pro rodiny s 6,259 7,5108 Člověk v tísni, o.p.s terénní programy 15,257 18,3084 středisko Západní služby pro rodiny s 9,988 11,9856 středisko Západní středisko Západní středisko Západní podpora samostatného bydlení 5,125 6, sociální rehabilitace 5,082 6, terénní programy 4,995 5,994 Diecézní charita Plzeň intervenční centra 1,9 2,2800 2

3 Diecézní charita Plzeň sociálně terapeutické dílny 10,48 12,576 Diecézní charita Plzeň sociální rehabilitace 5,45 6,54 Diecézní charita Plzeň sociální rehabilitace 2,3275 2,793 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s služby pro rodiny s 0,9162 1,09944 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s služby pro rodiny s 1,014 1,2168 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s služby pro rodiny s 0,6768 0,81216 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s služby pro rodiny s 1,2462 1,49544 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s služby pro rodiny s 0, ,19106 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s služby pro rodiny s 0,9162 1,09944 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s služby pro rodiny s 0,9162 1,09944 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s služby pro rodiny s 4, ,0523 FOKUS - Písek, o. s sociálně terapeutické dílny 2, ,3579 Kotec o.p.s služby pro rodiny s 2,077 2,4924 Kotec o.p.s terénní programy 3,1 3,72 Kotec o.p.s nízkoprahová denní centra 1,1 1,32 Ledovec, z.s sociální rehabilitace 12,74 15,288 MáTa pro rodinu, z.s služby pro rodiny s 0,875 1,05 Městská charita Plzeň nízkoprahová denní centra 5,0828 6,09936 Městská charita Plzeň osobní asistence 2,7594 3,31128 Městská charita Plzeň terénní programy 2,2019 2,64228 Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s služby pro rodiny s 0,492 0,5904 MOTÝL, z. ú sociálně terapeutické dílny 4,58 5,496 NADĚJE služby pro rodiny s 3,687 4,4244 Network East - West, z.s terénní programy 2,45 2,94 Rokycany sociálně terapeutické dílny 4,06 4,872 3

4 Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s terénní programy 1,62 1,944 Ponton, z.s terénní programy 2,8 3,36 Sdružení občanů Exodus sociálně terapeutické dílny 2,4 2,88 Sdružení občanů Exodus sociální rehabilitace 2,52 3,024 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s služby pro rodiny s 5,824 6,9888 SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. Středisko křesťanské pomoci Plzeň Středisko křesťanské pomoci Plzeň terénní programy 1, , sociální rehabilitace 3,285 3, terénní programy 4,685 5,622 Tyfloservis, o.p.s sociální rehabilitace 3,25 3,9 Pobytové služby Název poskytovatele IČO Identifikátor Druh služby Diecézní charita Plzeň Azylové domy 22 Diecézní charita Plzeň Azylové domy 9 MáTa pro rodinu, z.s Azylové domy 16 Městská charita Plzeň Azylové domy 33 Městská charita Plzeň Azylové domy 15 sociálních služeb Klatovy, Počet lůžek Azylové domy 31 NADĚJE Azylové domy 10 Klatovy Azylové domy 18 Rokycany Azylové domy 6 Středisko křesťanské pomoci Plzeň Domy na půl cesty 8 8 Síť Níže uvedená tabulka představuje souhrn jednotlivých, které řeší nepříznivou sociální situaci osob na území kraje v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními i jinými zdroji. Úpravy této sítě probíhají průběžně v rámci aktualizací Střednědobého plánu rozvoje a to především v souladu s částí Návrh strategie zajištění tohoto plánu (Shrnutí a závěry vyplývající z priorit obcí Plzeňského kraje a Priority Plzeňského kraje). Údaje v této části jsou uvedeny k , vycházejí z Registru poskytovatelů a z podaných žádostí o zařazení do sítě na území Plzeňského kraje. Platnost této aktualizované sítě je od Síť v Plzeňském kraji bude od roku 2017 rozdělena na základní síť a rozvojovou síť. 4

5 V základní síti jsou zařazeny sociální služby a jejich kapacity, které mohou získat od nárok na finanční podporu od Plzeňského kraje. Do rozvojové sítě jsou zařazeny nové sociální služby a jejich kapacity a navýšené kapacity u již dříve zařazených do sítě v Plzeňském kraji, které si podaly žádost o zařazení/rozšíření sociální služby do sítě v roce U služeb zařazených do rozvojové sítě se nepředpokládá finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje vzhledem k výši stávajících finančních zdrojů Plzeňského kraje. 5

6 Základní síť poskytovatelů v Plzeňském kraji Název poskytovatele IČO Identifikátor Skupina služeb Druh služby Městská charita Plzeň Klatovy, Kapacita pobytové Kapacita ambulantní Kapacita terénní Typ kapacity Forma kapacity Forma poskytování Celkový počet úvazků azylové domy 82 Lůžko Okamžitá P N N azylové domy 36 Lůžko Okamžitá P N N Úvazky v přímé péči Poznámka Klatovy, azylové domy 37 Lůžko Okamžitá P N N Rokycany MáTa pro rodinu, z.s Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň Klatovy Městská charita Plzeň NADĚJE Sdružení občanů Exodus Klatovy, CENTRUM HÁJEK z. ú azylové domy 9 Lůžko Okamžitá P N N azylové domy 40 Lůžko Okamžitá P N N azylové domy 29 Lůžko Okamžitá P N N azylové domy 21 Lůžko Okamžitá P N N azylové domy 18 Lůžko Okamžitá P N N azylové domy 16 Lůžko Okamžitá P N N azylové domy 10 Lůžko Okamžitá P N N centra denních služeb centra denních služeb centra denních služeb 22 Klient Okamžitá A 6, Klient Okamžitá A 1,45 1,1 6 Klient Okamžitá A 1,2 1,1 denní stacionáře 10 Klient Okamžitá A 4,3 3,63 6

7 denní stacionáře 28 Klient Okamžitá A 8,663 7, Přední hlídka Royal Rangers v ČR denní stacionáře 8 Klient Okamžitá A 4,94 4, denní stacionáře 18 Klient Okamžitá A 6,608 5,5 města Plzně, denní stacionáře 24 Klient Okamžitá A 5,94 3, denní stacionáře 25 Klient Okamžitá A 5,114 4,25 Rokycany Ledovec, z.s Sociální služby Města Sušice, denní stacionáře 6 Klient Okamžitá A 3,554 3,104 denní stacionáře 9 Klient Okamžitá A 3,279 2,9 denní stacionáře 15 Klient Okamžitá A 3,214 2,61 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s denní stacionáře 5 Klient Okamžitá A 1,965 1,49 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory denní stacionáře 2 Klient Okamžitá A 0,64 0,44 Klatovy, domovy pro osoby se 33 Lůžko Okamžitá P N N služeb Stod, domovy pro osoby se 143 Lůžko Okamžitá P N N Dům sociální Kralovice, domovy pro osoby se 90 Lůžko Okamžitá P N N 7

8 Domov pro osoby se Milíře, Domov Zvíkovecká kytička domovy pro osoby se domovy pro osoby se 65 Lůžko Okamžitá P N N 64 Klient Okamžitá P N N Zřizovatel: Hlavní město Praha města Plzně, domovy pro osoby se 44 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro osoby se 15 Lůžko Okamžitá P N N Domov pro osoby se Horní Bříza, domovy pro osoby se 190 Lůžko Okamžitá P N N Domov pro osoby se Bystřice nad Úhlavou, domovy pro osoby se 150 Lůžko Okamžitá P N N Domov sociálních služeb Liblín, domovy pro osoby se 147 Lůžko Okamžitá P N N Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch domovy pro osoby se 120 Lůžko Okamžitá P N N Zřizovatel: MPSV domovy pro osoby se 15 Lůžko Okamžitá P N N Služba s nadregionální působností služeb Tachov, domovy pro seniory 98 Lůžko Okamžitá P N N Sociální služby Města Sušice, domovy pro seniory 94 Lůžko Okamžitá P N N 8

9 Klatovy, domovy pro seniory 79 Lůžko Okamžitá P N N služeb Tachov, Městská charita Plzeň služeb Tachov, domovy pro seniory 75 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 70 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 68 Lůžko Okamžitá P N N Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory domovy pro seniory 60 Lůžko Okamžitá P N N Domov pro seniory Vlčice, domovy pro seniory 58 Lůžko Okamžitá P N N Senior residence Terasy z. ú domovy pro seniory 52 Lůžko Okamžitá P N N města Plzně, Baculus o.p.s Diecézní charita Plzeň Klatovy Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, DS Zbůch s.r.o Diecézní charita Plzeň domovy pro seniory 38 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 32 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 27 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 27 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 207 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 21 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 15 Lůžko Okamžitá P N N 9

10 Farní charita Stříbro Rokycany domovy pro seniory 15 Lůžko Okamžitá P N N domovy pro seniory 12 Lůžko Okamžitá P N N Klatovy, domovy pro seniory 126 Lůžko Okamžitá P N N města Plzně, domovy pro seniory 62 Lůžko Okamžitá P N N Domov klidného stáří v Žinkovech, domovy pro seniory 107 Lůžko Okamžitá P N N Dům seniorů Kdyně, domovy pro seniory 103 Lůžko Okamžitá P N N služeb Domažlice, domovy pro seniory 243 Lůžko Okamžitá P N N Městská charita Plzeň domovy se zvláštním režimem 34 Lůžko Okamžitá P N N města Plzně, domovy se zvláštním režimem 222 Lůžko Okamžitá P N N města Plzně, domovy se zvláštním režimem 69 Lůžko Okamžitá P N N Sociální a zdravotní centrum Letiny s.r.o domovy se zvláštním režimem 260 Lůžko Okamžitá P N N služeb Tachov, domovy se zvláštním režimem 25 Lůžko Okamžitá P N N 10

11 města Plzně, domovy se zvláštním režimem 23 Lůžko Okamžitá P N N Baculus o.p.s domovy se zvláštním režimem 22 Lůžko Okamžitá P N N Sociální služby Města Sušice, domovy se zvláštním režimem 14 Lůžko Okamžitá P N N Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, domovy se zvláštním režimem 160 Lůžko Okamžitá P N N služeb Domažlice, domovy se zvláštním režimem 32 Lůžko Okamžitá P N N Středisko křesťanské pomoci Plzeň domy na půl cesty 8 Lůžko Okamžitá N N Ledovec, z.s chráněné bydlení 18 Klient Okamžitá P N N chráněné bydlení 12 Lůžko Okamžitá P N N Městská charita Plzeň chráněné bydlení 11 Klient Okamžitá P N N Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch chráněné bydlení 54 Lůžko Okamžitá P N N Zřizovatel: MPSV služeb Stod, chráněné bydlení 47 Lůžko Okamžitá P N N Diecézní charita Plzeň intervenční centra 1 1 Klient Okamžitá A, T 2 N Centrum protidrogové a terapie, o.p.s kontaktní centra 6 Klient Okamžitá A 6,859 N Kotec o.p.s kontaktní centra 10 Klient Okamžitá A 1,25 N 11

12 Point Diecézní charita Plzeň Městská charita Plzeň Kotec o.p.s Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň Ponton, z.s Klatovy Klatovy NADĚJE Kotec o.p.s Rokycany Městská charita Plzeň Klatovy, Sušice kontaktní centra 3 Klient Okamžitá A 4,35 N krizová pomoc 5 5 Klient Okamžitá A, T 6,838 N krizová pomoc 1 Klient Okamžitá T 3 N nízkoprahová denní centra nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 40 Klient Okamžitá A 5,24 N 10 Klient Okamžitá A 1,1 N Klient Okamžitá A, T 22,0920 N 30 Klient Okamžitá A 6,072 N 50 Klient Okamžitá A 6,055 N Klient Okamžitá A, T 3,273 N Klient Okamžitá A, T 2,972 N 15 Klient Okamžitá A 2,441 N 10 Klient Okamžitá A 2,15 N noclehárny 6 Lůžko Okamžitá A N N noclehárny 46 Lůžko Okamžitá A N N noclehárny 11 Lůžko Okamžitá A N N noclehárny 10 Lůžko Okamžitá A N N 12

13 sociální 3 Klient Okamžitá A 4,28 N lokality Rokycany a Klatovy ONŽ - pomoc a pro ženy a dívky, z.s sociální 2 Intervence Okamžitá A 0,8 N AUDIOHELP z.s sociální 3 3 Klient Okamžitá A, T 1,96 N Služba s nadregionální působností Občanská poradna Plzeň, o.p.s sociální 5 Klient Okamžitá A 6,65 N Diecézní charita Plzeň sociální 2 2 Klient Okamžitá A, T 6,26 N Člověk v tísni, o.p.s sociální Klient Okamžitá A, T 4,2 N Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje sociální 4 Klient Okamžitá A 3,7 N Sušice sociální 2 2 Klient Okamžitá A, T 2,885 N služeb Domažlice, sociální 2 Klient Okamžitá A 2,116 N Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s sociální 2 Klient Okamžitá A 2 N Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň sociální 1 Klient Okamžitá A 1,78 N Bílý kruh bezpečí, z.s sociální 2 1 Klient Okamžitá A, T 1,7 N Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s sociální Klient Roční A, T 1,61 N Klatovy sociální 1 1 Klient Okamžitá A, T 1,59 N Spolek Ulice Plzeň sociální 1 Klient Okamžitá A 1,59 N Plzeňská unie neslyšících, z.s sociální 1 1 Klient Okamžitá A, T 1,5 N 13

14 Ledovec, z.s sociální 1 Klient Okamžitá A 1,428 N Klatovy, sociální 2 Klient Okamžitá A 1,25 N Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p.s TyfloCentrum Plzeň, o.p.s sociální sociální 1 Klient Okamžitá A 1,15 N 1 1 Klient Okamžitá A, T 1,05 N Horažďovice sociální 1 1 Klient Okamžitá A, T 0,99 N Sociální služby Města Sušice, sociální 2 2 Klient Okamžitá A, T 0,85 N Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Poradenské centrum Domažlice, p. s sociální 1 Klient Okamžitá A 0,8 N Sdružení pěstounských rodin sociální 2 Intervence Okamžitá A 0,76 N služeb Stod, sociální 1 Klient Okamžitá A 0,6 N služeb Tachov, sociální 1 Klient Okamžitá A 0,235 N Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR sociální VIDA z. s sociální 42 Intervence Týdenní A 3 N 1 Intervence Okamžitá T 0,42 N součástí sítě pouze Centrum na podporu integrace cizinců - Plzeňský kraj Služba s nadregionální působností 14

15 Dům s pečovatelskou službou Vlašťovka o.p.s sociální 1 Klient Okamžitá A 0,15 N Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch odlehčovací služby 18 Lůžko Okamžitá P N N Zřizovatel: MPSV odlehčovací služby 2 Lůžko Okamžitá P N N služeb Stod, odlehčovací služby 3 Lůžko Okamžitá P N N Sociální služby Města Sušice, odlehčovací služby 1 Lůžko Okamžitá P N N Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory odlehčovací služby 10 Lůžko Okamžitá P N N odlehčovací služby 2 Lůžko Okamžitá P N N Služba s nadregionální působností Sušice odlehčovací služby 3 Klient Okamžitá T 5,22 4,05 Sdružení občanů Exodus odlehčovací služby 15 Klient Okamžitá A 1,55 0,7 Domácí Domažlice s.r.o odlehčovací služby 1 Klient Okamžitá T 0,24 0,17 Hewer, z. s osobní asistence 20 Klient Okamžitá T 20,77 19,5 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje osobní asistence 7 Klient Okamžitá T 8,2 7 Sušice osobní asistence 6 Klient Okamžitá T 7,88 5,66 Rokycany osobní asistence 6 Klient Okamžitá T 7,812 7,504 Městská charita Plzeň osobní asistence 4 Klient Okamžitá T 6,57 4, Přední hlídka Royal Rangers v ČR osobní asistence 1 Klient Okamžitá T 2,23 2,13 15

16 Klatovy Domácí Domažlice s.r.o Muži a ženy, o.p.s Domácí Domažlice s.r.o Město Nepomuk Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov osobní asistence 4 Klient Okamžitá T 4,52 3,785 osobní asistence 1 Klient Okamžitá T 0,85 0,75 osobní asistence 2 Klient Denní T 0,82 0,5 12 Klient Okamžitá T 6 4,8 2 Klient Okamžitá T 2, Klient Okamžitá T 67,93 56,43 města Plzně, Klient Okamžitá T 54,96 32,42 Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb - domov pro seniory Klient Okamžitá A, T 18,15 7,65 Sociální služby Města Sušice, Klient Okamžitá A, T 17,555 14,23 Městská charita Plzeň Klatovy Sušice Horažďovice Klient Okamžitá T 16,39 13,99 13 Klient Okamžitá T 15,87 13,25 10 Klient Okamžitá T 15, Klient Okamžitá A, T 14,52 10, Klient Okamžitá T 12,737 9,675 DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s Město Rokycany Město Kdyně Klient Okamžitá T 10,92 9, Klient Okamžitá A, T 10,25 8,25 8 Klient Okamžitá T 10,24 6,9 16

17 Klatovy, Klient Okamžitá T 8,75 6,75 Město Přeštice Diecézní charita Plzeň Město Planá Město Stříbro Město Nýrsko Město Plasy Oblastní spolek Českého červeného kříže Poliklinika Bor Město Bělá nad Radbuzou Město Horní Bříza Město Horšovský Týn Město Staňkov Město Radnice Město Holýšov Obec Břasy Město Poběžovice Obec Chrást Město Starý Plzenec Město Kasejovice Obec Konstantinovy Lázně Město Kaznějov Klient Okamžitá A, T 7,33 6, Klient Okamžitá A, T 5,89 5, Klient Okamžitá A, T 5,1 4 5 Klient okamžitá T 4,5 4,5 4 Klient Okamžitá T 3,86 3,3 4 Klient Okamžitá T 3,57 2,37 5 Klient Okamžitá T 3, Klient Okamžitá A, T 3, Klient Okamžitá T 3,15 2,15 3 Klient Okamžitá T 3, Klient Okamžitá T 3 2,75 3 Klient Okamžitá T 2, Klient Okamžitá T 2,55 1,2 3 Klient Okamžitá T 2,4 1,9 1 Klient Okamžitá T 2,27 2,12 2 Klient Okamžitá T 2 1,75 1 Klient Okamžitá T 1,86 1,76 1 Klient Okamžitá T 1,8 1,3 2 Klient Okamžitá T 1,66 1,56 2 Klient Okamžitá T 1,56 1,5 1 Klient Okamžitá T 1,

18 Městys Koloveč Město Hostouň Obec Velhartice Město Hartmanice Obec Holoubkov Obec Červené Poříčí Město Černošín TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Plzeňská unie neslyšících, z.s Raná Kuk, z.ú podpora samostatného bydlení průvodcovské a předčitatelské služby průvodcovské a předčitatelské služby 1 Klient Okamžitá T 1,245 1,12 1 Klient Okamžitá T 1, Klient Okamžitá T 1, Klient Okamžitá T Klient okamžitá T 0,65 0,5 1 Klient Okamžitá T 0,6 0,6 1 Klient Okamžitá T 1,75 1,75 6 Klient Okamžitá T 5,125 4, Klient Okamžitá A, T 1,95 1,4 1 1 Klient Okamžitá A, T 1,5 0,75 raná 5 Klient Okamžitá T 5,63 N MOTÝL, z. ú raná 1 4 Klient Okamžitá A, T 3,64 N středisko Praha raná 1 1 Klient Okamžitá A, T 1,8315 N MCT CZ z.s raná 1 1 Klient Okamžitá A, T 1,27 N Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s raná Klient Roční A, T 0,8 N Služba s nadregionální působností Centrum protidrogové a terapie, o.p.s služby následné 10 Lůžko Okamžitá P N N Služba s nadregionální působností Point služby následné 2 Klient Okamžitá A 1,9 N Point služby následné 9 Lůžko Okamžitá P 0,9 N Centrum protidrogové a terapie, o.p.s služby následné 4 Klient Okamžitá A 2,7 N 18

19 Klient Okamžitá A, T 19,976 N DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s Klient Okamžitá A, T 7,655 N SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s Klient Okamžitá A, T 7,28 N Člověk v tísni, o.p.s Klient Okamžitá A, T 6,259 N Člověk v tísni, o.p.s Klient Okamžitá A, T 6,259 N Kotec o.p.s Klient Okamžitá A, T 4,956 N NADĚJE Klient Denní A, T 4,956 N Občanské sdružení ProCit, z.s Klient Okamžitá A, T 4,46 N Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň Klient Okamžitá A, T 2,47 N Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s Klient Okamžitá A, T 2,46 N DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s Klient Okamžitá A, T 2,077 N DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s Klient Okamžitá A, T 2,028 N MáTa pro rodinu, z.s Klient Okamžitá T 1,75 N 19

20 DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s Klient Okamžitá A, T 1,527 N DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s Klient Okamžitá A, T 1,527 N DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s Klient Okamžitá A, T 1,527 N DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s Klient Okamžitá A, T 1,527 N DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. služeb Stod, TyfloCentrum Plzeň, o.p.s Diecézní charita Plzeň Sušice Plzeňská unie neslyšících, z.s služby pro seniory a osoby se služby pro seniory a osoby se služby pro seniory a osoby se služby pro seniory a osoby se služby pro seniory a osoby se služby pro seniory a osoby se 4 6 Klient Okamžitá A, T 1,128 N 120 Klient Okamžitá A 7,75 N 24 Klient Okamžitá A 4,8 N Klient Okamžitá A, T 3,5 N 15 Klient Okamžitá A 2,55 N Klient Okamžitá A, T 1,89 N 1 1 Klient Okamžitá A, T 1,75 N 20

21 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje Sociální služby Města Sušice, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. Spolek neslyšících Plzeň, p. s Diecézní charita Plzeň služby pro seniory a osoby se služby pro seniory a osoby se služby pro seniory a osoby se sociálně terapeutické dílny 5 Klient Okamžitá A 1,4 N 15 5 Klient Okamžitá A, T 0,82 N Klient Okamžitá A, T 0,8 N 27 Klient Okamžitá A 10,48 N 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR sociálně terapeutické dílny 14 Klient Okamžitá A 5,23 N MOTÝL, z. ú sociálně terapeutické dílny 8 Klient Okamžitá A 4,58 N Rokycany sociálně terapeutické dílny 6 Klient Okamžitá A 4,06 N FOKUS - Písek, o. s sociálně terapeutické dílny 10 Klient Okamžitá A 2,87 N Sdružení občanů Exodus sociálně terapeutické dílny 6 Klient Okamžitá A 2,4 N Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch sociální rehabilitace 4 Lůžko Okamžitá P N N Zřizovatel: MPSV Diecézní charita Plzeň sociální rehabilitace 15 Lůžko Okamžitá P N N Sdružení občanů Exodus sociální rehabilitace 26 Klient Okamžitá P N N Diecézní charita Plzeň sociální rehabilitace 20 Klient Okamžitá A 5,45 N sociální rehabilitace 5 5 Klient Okamžitá A, T 5,082 N Ledovec, z.s sociální rehabilitace 4 4 Klient Okamžitá A, T 12,74 N Středisko křesťanské pomoci Plzeň sociální rehabilitace 3 Klient Okamžitá A 3,285 N 21

22 Tyfloservis, o.p.s sociální rehabilitace 3 3 Klient Okamžitá A, T 3,25 N Služba s nadregionální působností Sdružení občanů Exodus sociální rehabilitace 6 Klient Okamžitá A 3 N Diecézní charita Plzeň sociální rehabilitace 2 2 Klient Okamžitá A, T 2,45 N Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch sociální rehabilitace Klient Okamžitá A, T 7,225 N Zřizovatel: MPSV Klatovská nemocnice, a.s sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 9 Lůžko Okamžitá P N N NEMOS SOKOLOV s.r.o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 6 Lůžko Okamžitá P N N Domažlická nemocnice, a.s sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 5 Lůžko Okamžitá P N N Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 40 Lůžko Okamžitá P N N Nemocnice následné LDN Horažďovice, s.r.o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 30 Lůžko Okamžitá P N N Rokycanská nemocnice, a.s sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 20 Lůžko Okamžitá P N N 22

23 Nemocnice následné Svatá Anna, s.r.o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 20 Lůžko Okamžitá P N N Psychiatrická nemocnice v Dobřanech sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 12 Lůžko Okamžitá P N N Stodská nemocnice, a.s sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 10 Lůžko Okamžitá P N N PRIVAMED a.s sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 10 Lůžko Okamžitá P N N Fakultní nemocnice Plzeň sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 25 Lůžko Roční P N N Ledovec, z. s telefonická krizová pomoc 1 Hovor Okamžitá T 5,69 N Středisko křesťanské pomoci Plzeň terapeutické komunity 15 Lůžko Okamžitá P N N Služba s nadregionální působností Česká asociace pro psychické zdraví terapeutické komunity 12 Klient Okamžitá P N N Člověk v tísni, o.p.s terénní programy 16 Klient Okamžitá T 16,06 N terénní programy 5 Klient Okamžitá T 4,995 N Středisko křesťanské pomoci Plzeň terénní programy 2 Klient Okamžitá T 4,685 N Point terénní programy 2 Klient Okamžitá T 4,02 N 23

24 Ponton, z. s terénní programy 2 Klient Okamžitá T 4 N Centrum protidrogové a terapie, o.p.s terénní programy 2 Klient Okamžitá T 3,62 N Kotec o.p.s terénní programy 2 Klient Okamžitá T 3,1 N Network East - West, z.s terénní programy 10 Klient Okamžitá T 2,45 N Městská charita Plzeň terénní programy 2 Klient Okamžitá T 2,27 N SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s terénní programy 6 Klient Okamžitá T 1,781 N Organizace pro pomoc uprchlíkům, z.s terénní programy 1 Klient Okamžitá T 1,62 N Spolek Ulice Plzeň terénní programy 2 Klient Okamžitá T 5,5 N Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR terénní programy 30 Kontakt Týdenní T 3 N součástí sítě pouze Centrum na podporu integrace cizinců - Plzeňský kraj Sociální služby Města Sušice, tísňová 2 Klient Okamžitá T 1,648 N Městská charita Plzeň tísňová 2 Klient Okamžitá T 1,05 1 Plzeňská unie neslyšících, z. s tlumočnické služby 1 1 Klient Okamžitá A, T 1,5 N Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Spolek neslyšících Plzeň, p. s tlumočnické služby 1 1 Klient Okamžitá A, T 0,55 N DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s týdenní stacionáře 29 Lůžko Okamžitá P N N 24

25 Rozvojová síť poskytovatelů v Plzeňském kraji Název poskytovatele IČO Idemntifikátor CENTRUM HÁJEK z.ú Sociální služby Města Sušice, Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň CENTRUM HÁJEK z.ú Hana Kotvová Pečovatelská Služba - SOS z.s UCHO, z. s CENTRUM HÁJEK z.ú DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. SENs z.s., Centrum o děti s vývojovou poruchou CENTRUM HÁJEK z.ú Vysvětlivky : P pobytové A ambulantní T terénní N úvazek není relevantní Skupina služeb Služby sociální Služby sociální Služby sociální Druh služby Kapacita pobytové Kapacita ambulantní Kapacita terénní Typ kapacity Forma kapacity Forma poskytování Celkový počet úvazků Úvazky v přímé péči denní stacionáře 5 Klient Okamžitá A 2,15 1,82 domovy se zvláštním režimem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 20 Lůžko Okamžitá P N N 10 Klient Okamžitá A 0,77 N Poznámka KAPACITA 10 V ZÁKLADNÍ SÍTI Služba s nadregionální působností KAPACITA 14 V ZÁKLADNÍ SÍTI KAPACITA 30 AMBULANTNÍ V ZÁKLADNÍ SÍTI Služby Služba s nadregionální odlehčovací služby 2 klient Okamžitá A 0,95 0,95 sociální působností Služby 2 klient Okamžitá T 1,5 1. sociální Služby sociální Služby sociální Služby sociální Služby sociální Služby sociální Služby sociální služby pro seniory a osoby se sociální rehabilitace sociální rehabilitace 3 klient Okamžitá T 3,9 3,2 5 klient Okamžitá A 0,64 N 1 1 klient Okamžitá A,T 1,45 N 1 klient Okamžitá T 0,8 0,6 Služba s nadregionální působností 1 1 klient Okamžitá A,T 0,225 N lokalita Rokycany 2 klient Okamžitá A 2,95 2,7 Služba s nadregionální působností 25

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Poveření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2016 (v případě IP na období )

Poveření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2016 (v případě IP na období ) Poveření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2016 (v případě IP na období 2016-2018) Název IČO Číslo jednotného pověření Číslo jednotného pověření - IP Pověření ze dne 15. přední hlídka

Více

5 Individuální projekty Plzeňského kraje

5 Individuální projekty Plzeňského kraje Dodatek č. 3 Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v Plzeňském kraji na období 2015 2018 Tento dodatek se vztahuje ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Plzeňském kraji na období 2015-2018, který

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

5 Individuální projekty Plzeňského kraje

5 Individuální projekty Plzeňského kraje Dodatek č. 1 Střednědobého plánu rozvoje ch služeb v ském kraji na období 2015 2018 Tento dodatek se vztahuje ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v ském kraji na období 2015-2018, který byl schválen

Více

Stanovení vyrovnávacích plateb na rok 2017 Příloha č. 2

Stanovení vyrovnávacích plateb na rok 2017 Příloha č. 2 Poskytovatel IČ Název služby ID Druh sociální služby Výše vyrovnávací platby 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 68782004 Středisko Víteček 6432113 Denní stacionáře 2 011 200,00 Kč 15. přední

Více

Optimální finanční podpora. Výše požadované dotace ze žádosti

Optimální finanční podpora. Výše požadované dotace ze žádosti Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč Název IČO Název služby ID Druh sociální služby Optimum po redukci Reálná výše dotace celkem Již přidělená dotace Dofinancování 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR 68782004 Středisko Víteček - sociálně

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, PLZEŇ KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY, DOZORU A STÍŽNOSTÍ ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V II. POLOLETÍ ROKU

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování sociálních služeb DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU OBSAH FORMULÁŘE: Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státní rozpočtu pro rok 2009 na poskytování služeb 1. Identifikační údaje Evidenční číslo 2. Informace o systému

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Sociální... 3 Odborné sociální poradenství... 3 Osobní asistence... 22 Pečovatelská služba... 26 Tísňová péče... 42

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Lestkov 184, 349 53 Bezdružice nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín Plánská 370, 349 58 Černošín

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 RADA PLZEŇSKÉHO KRAJE VYHLAŠUJE PRO ROK 2017 DOTAČNÍ TITUL PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2017 I. Cíl : Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018

Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Částky dotací na sociální služby v oblasti poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2018 Identifikátor Druh sociální služby Poskytovatel Dotace 2018 4853448 terapeutické

Více

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60

Služby sociální prevence ,20 CELKEM ,60 Aktualizace ke dni leden 2019 Příloha dokumentu - Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové schválený usnesením Zastupitelstva města Hradec králové č. 1528/2017 dne 31. 1. 2017 Sumarizace

Více

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019

Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 Název poskytovatele Částky dotací na sociální služby s nadregionální či celostátní působností pro rok 2019 IČO Identifikátor Služby Druh Služby Dotace 2019 ADVAITA, z. ú. 65635591 4853448 terapeutické

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory (služby) Dům pokojného stáří svaté Ludmily 68 040 Dům pokojného stáří sv.ludmily zvl.rež. 105 360 Opora Pečovatelská služba OPORA 611 220

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2019 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016

Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Správa v oblasti sociálních služeb SOCIÁLNÍ SPRÁVA ZS 2016 Co jsou sociální služby? Sociální služby jsou jedním z nástrojů, systémů pomoci lidem, kteří se ocitli ve složité sociální situaci z důvodu: dlouhodobého

Více

ID identifikátor služby. Druh služby

ID identifikátor služby. Druh služby Výše dotace v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 (ke dni 29.2016) dotace v kole AC Facility, s.r.o. 24240931 7825745 domovy se zvláštním režimem 1

Více

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě

pracovní skupina regionu vyjádření města zařazení do zs Ano Ano Ano Ano 59 ok Jedná se o novou službu Zařazena do sítě pořadí Příloha č. 4 Návrh odborné pracovní skupiny odboru SV - Žádosti o změnu kapacit sociálních služeb a stávající sociální služby v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje poskytovatel identifikátor

Více

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3

pořadí stanovisko skupiny registrace body Poznámka Závěr Příloha č. 3 pořadí Příloha č. 3 Žádosti nové sociálná služby o zařazení do Základní sítě kraje k 1.7.2018 důvod pracovní vyjádření poskytovatel identifikátor druh služby místo poskytování podání soulad s AP skupina

Více

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov

Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Dotazník pro starosty obcí v ORP Pelhřimov Plánování sociálních služeb v ORP Pelhřimov Vážená paní starostko, vážený pane starosto, dovolujeme si požádat Vás o spolupráci při dotazníkovém šetření, jehož

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb)

Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Přehled sociálních služeb na území města Havířova (aktualizováno k datu 5.. 208 dle Registru poskytovatelů sociální služeb) Tabulka: Přehled organizací poskytující sociálních služby na území města Poskytovatel

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID

Název poskytovatele IČO Druh sociální služby ID Pověření AC Facility, s.r.o. 24240931 domovy se zvláštním režimem 7825745 OSOV/190/ 21.1. 39 087 000 Kč AC Facility, s.r.o. 24240931 pečovatelská služba 6431239 OSOV/51/ 21.1. 5 021 000 Kč Alzheimercentrum

Více

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč

Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč příloha důvodové zprávy č. 1 Navržené dotace pro rok 2019 do Rady města Ústí nad Labem - v případě požadované dotace do 50 tis. Kč Dotační titul Organizace Název projektu/služby Navrhovaná dotace SA Self

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

IČ Žadatel dotace Název projektu/účel ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Přehled příjemců dotací z Programu podpory v soc. a zdrav. oblasti 2019 - registrované sociální služby ŽADATELÉ: 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk

Akční plán reálná varianta. optimální varianta. 21 21 lůžko OZP, senioři Králíky. 8 8 lůžko OZP, senioři Žamberk Financováno z individuálního projektu na sociální Nově navržená kapacita/ Identifikátor Druh reálná 9524318 AESKULAP spol.s r.o. sociální poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 21 21 lůžko

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 402 101 255 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 4542627 domovy se zvláštním režimem 825 000

Více

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství

organizace identifikátor sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem CELSUZ - Odborné sociální poradenství Přehled schválených dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2018 - program I. (dle celkové částky pro organizaci) organizace identifikátor sociální

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V II. POLOLETÍ ROKU 2015

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V II. POLOLETÍ ROKU 2015 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÝ NA SOUKRTOMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V II. POLOLETÍ ROKU 2015 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociálně

Více

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby

Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Název programu: Program podpory v sociální a zdravotní oblasti - rok 2018 Dotační titul: Sociální a zdravotní oblast - registrované sociální služby Přehled žadatelů: Poř. 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči

Více

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO

DOTACE. Název poskytovatele KRAJSKÝ DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK Žádost o dotaci z KDP IČO Druh 1 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 2 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 3 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 4 26594463 Jihočeské centrum pro zdravotně 5 26594463 Jihočeské centrum

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Druh služby Stav žádosti

Druh služby Stav žádosti Druh Stav žádosti 1 3 28149599 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 2 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové domy stornována 1 045 179 neposkytnutí 3 3 28149599 Rybka, 8098268 57 Azylové

Více

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb

Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období : Analýza dat sociálních služeb 028_P01a_Analyza_dat_socialnich_sluzeb Příloha č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 2020: Analýza dat sociálních služeb Obsah 1 Přehled poskytovatelů sociálních

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách

Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách Příloha č. 2: Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na období 2018 Data o sociálních službách 1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb a zařízení v LK Kompletní přehled všech

Více

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence

Počet klientů bez závislosti. Počet klientů - stupeň osobní asistence Název služby Počet klientů Počet klientů bez závislosti Počet klientů - stupeň 1 Počet klientů - stupeň 2 Počet klientů - stupeň 3 Počet klientů - stupeň 4 37 sociální poradenství 6 225 39 osobní asistence

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany

Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany Příloha č. k nařízení Plzeňského kraje č. 1/006 Dokumentace plošného pokrytí Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany HZS Plzeňského kraje: Územní odbor Domažlice (ORP Domažlice a Horšovský Týn) Územní

Více

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014

Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb 25. června 2014 Výpočet dotace výpočtový mechanismus pro rok 2015 Výpočet dotace Sociální služby jsou rozděleny

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 1291000 109000 AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení6431239 pečovatelská služba 0 0 Není splněna podmínka

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. zavádění konceptu Kinestetické mobilizace 7 000 Domov pro seniory Dobětice, p.o. Čtyři roční období - s

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika 1408443 A DOMA o.s. 27053679 osobní asistence Osobní asistence Čtyřlístek H 9 331,00 350 3 265 850 1 065 876 509 000 252 000 761 000 A DOMA o.s. 761 000 3009554 ACORUS, o.s. 67365256 krizová pomoc ACORUS

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv.

organizace sociální služba název projektu cílová skupina schválená dotace celkem Chráněné bydlení sv. Anežky Chráněné bydlení sv. Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok pro rok 2017 - program I. (dle celkové částky pro organizaci)

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku

Komunitní plánování sociálních služeb na Domažlicku Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. Smysl realizačního

Více

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP ZNOJMO PRO ROK 2019 Na základě projektu Jihomoravského kraje Podpora plánování rozvoje v Jihomoravském kraji III a v návaznosti na práci Okresního multidisciplinárního týmu

Více

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace

Název poskytovatele IČ Právní forma ID Druh služby DOTACE Důvod neposkytnutí dotace AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ručení 7825745 domovy se zvláštním režimem 2162000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšná 7446328 domovy pro osoby se zdravotní 2460000 Alzheimercentrum

Více

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením Sociální služby pro osoby se zdravotním Osoby s mentálním Osoby s tělesným Osoby s duševním onemocněním Osoby s chronickým onemocněním Osoby se sluchovým Osoby se zrakovým Osoby s kombinovaným Osoby s

Více

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby

Název poskytovatele IČO Právní forma ID Druh služby AC Facility, s.r.o. 24240931 Společnost s ruče 7825745 domovy se zvláštním režimem 276 000 Alzheimercentrum Prácheň o.p.s. 25156349 Obecně prospěšn 4542627 domovy se zvláštním režimem 190 000 APLA Jižní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji

Závěrečný seminář 24. listopadu VCVS ČR, o.p.s. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb v Olomouckém kraji ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ PROJEKTU SOUHRNNÁ ANALÝZA VÝSTUPŮ Olomouc 24. 11. 2009 Rostislav Honus Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 1 Rok 2007 údaje o 222 službách (-83) Rok 2008 údaje o 259 službách

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/6 Infrastruktura sociálních služeb MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42.1 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 druhá část Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech

Více

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 1. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Sídlo: Revoluční 151/98, 312 07 Plzeň Telefon: 377 266 953 Aktuální pověření

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Plzeňském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Plzeňském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Plzeňském kraji Přehled a charakteristika

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ve městě Mladá Boleslav na základě dotazování organizací poskytujících sociální služby na území města Mladá Boleslav uskutečněného v roce 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti Analýza poskytovatelů sociálních služeb Zpracovala: Ing. Jana Kozelková koordinátorka KPSS Cílem analýzy bylo především zjistit: základní údaje o poskytovatelích, zaměření činnosti, cílovou skupinu uživatelů

Více

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013

Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve městě Ostrava červen 2013 Aktualizace Manuálu byla provedena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006

Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 26. května 2006 Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách květen 2006 PROČ JE POTŘEBA NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na objektivních skutečnostech,

Více