Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prvky sestavy. Číslo publikace spse01675"

Transkript

1 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675

2

3 Prvky sestavy Číslo publikace spse01675

4 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrovanými obchodními známkami společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní obchodní známky, registrované obchodní známky nebo známky služeb náleží příslušným vlastníkům. 2 Prvky sestavy spse01675

5 Obsah Úvod Prvky sestavy Cvičení: Prvky sestavy Přehled lekce Odpovědi Souhrn lekce Cvičení: Prvky sestavy A-1 Otevření sestavy s neaktivními součástmi A-1 Nastavení možností asociativní součásti A-2 Aktivace součástí v sestavě, aby bylo možné je vybrat pro úpravy A-2 Zapnutí zobrazení jedné z referenčních rovin A-2 Vytvořte v sestavě vyříznutí v součástech baseplate.psm a motormount.psm.. A-3 Vypněte zobrazení referenční roviny A-8 Prohlédněte si změny ve stromu modelu A-8 Cvičení je dokončeno A-9 Souhrn cvičení A-10 spse01675 Prvky sestavy 3

6

7 Lekce 1 Úvod Vítejte v kurzu samostudia Solid Edge. Tento kurz je navržen tak, aby vás naučil používat Solid Edge. Kurz je pojat jako samostudium a obsahuje postupy a příklady aktivit, které slouží k procvičení postupů. Kurzy samostudia Solid Edge spse01510 Tvorba skic spse01515 Tvorba základních prvků spse01520 Přesouvání a otáčení ploch spse01525 Práce s vazbami ploch spse01530 Tvorba prvků zakončení spse01535 Tvorba procedurálních prvků spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků spse01540 Modelování sestav spse01545 Tvorba detailních výkresů spse01546 Návrh plechových součástí spse01550 Procvičování dovedností s projekty spse01560 Modelování součásti pomocí ploch spse01610 Konstrukce rámů Solid Edge spse01640 Tvorba pole sestavy spse01645 Systémové knihovny sestavy spse01650 Práce s velkými sestavami spse01655 Revize sestav spse01660 Výpisy sestavy spse01665 Nahrazování součástí sestavy spse01670 Modelování v kontextu sestavy spse01675 Prvky sestavy 1-1

8 Lekce 1 Úvod spse01675 Prvky sestavy spse01680 Kontrola sestavy spse01685 Alternativní sestavy spse01686 Upravitelné součásti a sestavy spse01690 Virtuální komponenty sestavy spse01691 Rozkládání sestav spse01692 Rendrování sestav spse01693 Animování sestav spse01695 Konstrukce potrubí spse01696 Tvorba kabeláže pomocí nástroje Konstrukce kabeláže spse01424 Práce se Solid Edge Embedded Client Zahájení práce se cvičením Toto samostudium začíná tam, kde končí cvičení. Cvičení představují nejrychlejší způsob, jak se seznámit se základy používání Solid Edge. Pokud nemáte se Solid Edge žádné zkušenosti, začněte cvičeními a před zahájením samostudia se seznamte se základy modelování a úpravy součástí. 1-2 Prvky sestavy spse01675

9 Lekce 2 Prvky sestavy V některých sestavách budete potřebovat vytvořit jediný prvek, který bude upravovat více než jednu součást. Například pole vyříznutí se může rozšiřovat přes několik součástí. V ostatních případech možná budete chtít vytvořit prvek raději v kontextu sestavy než v dokumentu součásti nebo plechové součásti. K vytvoření prvků jako například vyříznutí, vyříznutí rotací, díry, zkosení a závity můžete použít příkazy prvku v prostředí sestavy. Tyto prvky můžete také zrcadlit a tvořit z nich pole. V Solid Edge můžete vytvořit dva typy prvků sestavy: Prvky sestavy Prvek součásti řízený sestavou spse01675 Prvky sestavy 2-1

10 Lekce 2 Prvky sestavy Dialogové okno Možnosti prvku použijete k určení, zda prvek sestavy, který vytváříte, bude ovlivňovat pouze vybrané součásti (Prvky sestavy) nebo všechny součásti se stejnými názvy dokumentů jako vybrané součásti (Prvek součásti řízený sestavou). Poznámka Dialogové okno Možnosti prvku není dostupné, dokud nenastavíte možnost Prvek součásti řízený sestavou na kartě Asociativní součást dialogového okna Možnosti. Pokud je tato možnost vypnuta, budete moct vytvářet pouze prvky sestavy. Příkazy prvků sestavy můžete použít k úpravě objemového tělesa, ale ne k úpravě jakýchkoliv plošných těles (konstrukčních těles), které se mohou nacházet v dokumentech součásti. Některé typy prvků sestavy mohou být vytvořeny pouze jako prvky sestavy. Například příkazy Zkosení nebo Závit nepodporují možnost Prvek součásti řízený sestavou. Prvky sestavy Pokud nastavíte možnost Vytvoří prvky sestavy, prvek bude ovlivňovat pouze vybrané součásti. Prvky založené na profilu v nichž je uložena, referenční rovina, profil, definice přesahu a geometrie plochy mohou být zobrazeny pouze v dokumentu sestavy, ve které byl prvek vytvořen. Tato možnost je užitečná, jestliže chcete upravit jednu nebo více často používaných součástí, ale nechcete ovlivnit ostatní výskyty stejných součástí v aktivní sestavě nebo v ostatních sestavách, které se odkazují na tyto součásti. Chcete-li vytvořit prvek sestavy, nepotřebujete k tomu právo zápisu do souborů ovlivněných součástí. Prvek součásti řízený sestavou Pokud nastavíte možnost Vytvořit prvek součásti řízený sestavou, prvek bude ovlivňovat všechny součásti se stejným názvem dokumentu jako vybrané součásti. Referenční rovina, profil a definice přesahu jsou uloženy a mohou být zobrazeny pouze v dokumentu sestavy, ve které byl prvek vytvořen. Geometrie plochy je uložena v dokumentech součásti. Geometrie plochy může být zobrazena v dokumentech součásti a v ostatních sestavách, které odkazují na dokumenty součásti. Tato možnost je užitečná v případě, že chcete globálně upravit jednu nebo více součásti při práci v sestavě. 2-2 Prvky sestavy spse01675

11 Prvky sestavy Chcete-li vytvořit prvek součásti řízený sestavou, potřebujete k tomu práva k zápisu do souvisejících souborů součástí. Dokument součásti, který obsahuje prvek součásti řízený sestavou, je asociativně propojen s dokumentem sestavy, kde je uložena definice prvku (referenční rovina, profil a definice přesahu). Propojení, která ovládají prvek součásti řízený sestavou, můžete zrušit přímou aktivací dokumentu součásti, výběrem prvku ve stromu modelu a kliknutím na příkaz Zrušit propojení v místní nabídce. Po zrušení propojení je pravděpodobné, že některé aspekty prvku nebudou definované. Například referenční rovina již nebude asociována ke své nadřazené ploše. Zrušená propojení můžete opravit pomocí výběru prvku a použití možnosti Upravit definici na panelu příkazu a novou definicí referenční roviny, přesahu prvků atd. Poznámka Pokud v dialogovém okně Možnosti prvku nastavíte možnost Prvek součásti řízený sestavou, jakékoliv existující prvky sestavy budou při vytváření prvku součásti řízeného sestavou dočasně skryty. Tak nebude možné použít hrany prvku součásti řízeného sestavou k vytvoření prvku součásti. Při dokončení vytváření prvku součásti řízeného sestavou se prvky součásti znovu zobrazí. Kreslení profilu Při vytváření prvku sestavy založeném na profilu můžete profil nakreslit na jednu z výchozích referenčních rovin sestavy nebo použít plochu součásti k definici roviny profilu. K nakreslení profilu můžete použít příkazy na kreslení nebo v případě, že již máte vytvořenou skicu sestavy, můžete použít možnost Vybrat ze skici, která je dostupná při vytváření vyříznutí nebo vyříznutí rotací. Příkaz Profil textu není dostupný při vytváření prvků sestavy nebo prvků součásti řízených sestavou. Zakótování profilu Kóty umístíte k objektům profilu stejným způsobem, jako u prvků založených na profilu pro součást. Dříve než budete moct umístit kóty nebo geometrické vazby ke hranám součásti, je nutné na kartě Nástroje vybrat příkaz Vybírat obrysy okolních modelů. Potom můžete umístit kóty nebo vazby mezi objekty profilu prvků sestavy a hrany ostatních součástí v sestavě. Definování přesahu Je možné určit, zda má prvek procházet skrz všechny součásti, přesahovat jen do konečné hodnoty vzdálenosti nebo můžete definovat přesah od/do. Jestliže definujete přesah od/do, můžete vybrat referenční rovinu sestavy nebo plochu součásti k definici přesahu prvku. Asociativní propojení jsou vytvořena v případě, že vyberete referenční rovinu nebo plochu součásti k definici přesahu, a propojení jsou při výběru prvku zobrazena v dolním panelu stromu modelu. spse01675 Prvky sestavy 2-3

12 Lekce 2 Prvky sestavy Výběr součástí Není nutné použít prvek na každou součást, kterou prochází geometrie profilu. Krok Vybrat součásti umožňuje určit, které součásti chcete upravit. Součásti, které se nacházejí v rozsahu profilu a přesahu prvku, jsou vybrány automaticky. Součásti můžete přidat k výběru kliknutím na součást, kterou chcete přidat a můžete také zrušit výběr součástí stisknutím klávesy SHIFT a výběrem zvýrazněných součástí. Jako množinu výběru součástí, které chcete upravit, můžete vybrat podsestavu a všechny součásti, které protínají prvek, budou upraveny. Pokud jsou součásti přidány do podsestavy později, nové součásti nebudou přidány do rozsahu prvku. Chcete-li, aby se do prvku zapojily také nové součásti, je nutné upravit prvek a vrátit se ke kroku Vybrat součásti a vybrat nové součásti, na které chcete použít prvek. Prvky sestavy ve stromu modelu Pro prvky sestavy (A) a prvky součásti řízené sestavou (B) jsou ve stromu modelu zachovány oddělené seznamy. Při vytváření prvků součásti řízené sestavou jsou značky pro ovlivněné součásti (C) změněny tak, aby zobrazovaly propojení se sestavou. 2-4 Prvky sestavy spse01675

13 Prvky sestavy Jestliže na horním panelu stromu modelu vyberete prvek sestavy, budou rodiče, kteří ovládají prvek, zobrazeni na dolním panelu stromu modelu. Jestliže v horním panelu vyberete například Cutout3 (A), v dolním panelu se zobrazí, že C.PAR je nadřazená součást pro shodnou referenční rovinu, na které byl profil vytvořen. Vypsány jsou také součásti (C), které byly upraveny pomocí prvku. Úpravy prvků sestavy Chcete-li upravit prvek sestavy, ve stromu modelu vyberte položku prvku a na panelu příkazu klikněte na tlačítko Upravit definici. Zobrazí se panel příkazu pro prvek, kde můžete vybrat krok, který chcete upravit. Například se můžete vrátit ke kroku Vybrat součásti a vybrat další součásti, na které chcete použít prvek. Příkaz Vybrat komponenty prvků v místní nabídce stromu modelu může být použit k výběru nadřazených komponent pro prvek sestavy. To může být užitečné v určování nadřazených komponent pro prvky a pro správu zobrazení komponentu. Například po výběru nadřazených komponent můžete použít příkazy Zobrazit, Zobrazit pouze a Skrýt k zobrazení nebo skrytí nadřazených komponent pro úpravy. Poznámka Prvky sestavy a prvky součásti řízené sestavou nejsou zahrnuty v seznamu příkazů pro vrácení zpět. Otevírání dokumentů součásti s prvky součásti řízené sestavou Jestliže otevřete dokument součásti, který obsahuje prvek součásti řízený sestavou, zobrazí se dialogové okno, které upozorňuje, že dokument součásti obsahuje propojení se sestavou, ve které byl prvek vytvořen. Dialogové okno umožňuje určit, zda chcete otevřít dokument sestavy nebo dokument součásti. spse01675 Prvky sestavy 2-5

14 Lekce 2 Prvky sestavy Zrcadlení a tvoření pole prvků sestavy Zrcadlit a tvořit pole můžete pouze s prvky sestavy, které byly vytvořeny v aktuální sestavě. Nelze zrcadlit nebo tvořit pole s prvky součásti řízené sestavou. Lze určit, které součásti jsou zahrnuty v zrcadlení nebo v poli prvků. Pokud do zrcadlení nebo pole prvků přidáte součásti, které nebyly v nadřazeném prvku, zobrazí se zpráva informující o tom, že součásti musí být přidány také do nadřazeného prvku. Vypnutí prvků sestavy Příkazy Vypnout a Zapnout můžete použít na oba typy prvků sestavy, ale chování se mírně liší. Jestliže vypnete prvek sestavy, vedle prvku ve stromu modelu se přidá značka, která označuje, že prvek je vypnutý. Jestliže vypnete prvek sestavy, prvek je vypnut pro všechny součásti ovlivňované prvkem sestavy. Prvek sestavy nelze vypnout pro jednotlivé součásti v prvku sestavy. Jestliže vypnete prvek součásti řízené sestavou, žádná značka, která by označovala vypnutí prvku, se k prvku ve stromu modelu nepřidá. Kvůli geometrii plochy pro prvek součásti řízené sestavou uložený v dokumentu součásti je značka vypnutí přidána k dokumentům součásti ve stromu modelu. Lze také vypnout prvek součásti řízené sestavou na jednotlivé součásti pomocí přímé aktivace součásti a vypnutím prvku na této součásti ve stromu modelu. Jestliže se vrátíte k sestavě, ve které byl prvek definován, ve stromu modelu se nezobrazí žádné označení operace vypnutí, ale grafické zobrazení součásti, která má vypnutý prvek, bude aktualizováno. Prvek můžete znovu zobrazit v dokumentu sestavy nebo v dokumentu součásti pomocí příkazu Zapnout. Umístění sestavy, která obsahuje prvky sestavy, jako podsestavy Prvky sestavy i prvky součásti řízené sestavou jsou zobrazitelné a mohou být použity pro umístění při umisťování sestavy jako podsestavy v jiné sestavě. Prvky sestavy a dokumenty výkresu Při vytváření výkresů sestavy, která obsahuje prvky sestavy můžete pomocí dialogového okna Vlastnosti výkresového pohledu určit, zda mají být prvky sestavy zobrazeny ve výkresovém pohledu. Toto se použije pouze na prvky sestavy, ne však na prvky součásti řízené sestavou. Protože prvky součásti řízené sestavou fyzicky upravují dokument součásti, jsou stále zobrazeny ve výkresovém pohledu. 2-6 Prvky sestavy spse01675

15 Prvky sestavy Vytvoření samostatných dokumentů pro komponenty s prvky sestavy Jednotlivou součást v sestavě můžete uložit do nového dokumentu pomocí příkazu Uložit vybraný model. To je užitečné, jestliže k úpravě součásti používáte prvky sestavy. Protože prvky sestavy jsou viditelné pouze v kontextu sestavy, uložení součásti s úpravami prvku sestavy do nového dokumentu umožňuje vytvoření výkresu pro tuto součást před vytvořením výkresu sestavy. Lze také použít samostatný dokument pro výrobní nebo analytické účely. Dokumenty vytvořené pomocí příkazu Uložit vybraný model obsahují kopii asociativní součásti v sestavě. Kopie asociativních součástí neobsahují strom modelu. Dialogové okno Uložit vybraný model můžete použít k určení nového typu souboru. Komponentu můžete uložit jako dokument součásti Solid Edge (.PAR) nebo dokument plechové součásti (.PSM). Prvky sestavy a alternativní sestavy Prvky sestavy, ne však prvky součásti řízené sestavou, jsou povoleny při práci s rodinou sestav, ale existují některá omezení. Propojení mezi součástmi nejsou povolena při práci s alternativní sestavou a oba typy prvků sestavy umožňují vytvořit propojení mezi součástmi. Při převodu sestavy na rodinu sestav, která obsahuje propojení mezi součástmi se zobrazí dialogové okno, které oznamuje, že propojení mezi součástmi budou odstraněna. Pokud očekáváte vytvoření rodiny sestav, která bude obsahovat prvky sestavy, zvažte použití pouze prvků sestavy a ne umisťování kót nebo geometrických vazeb k hranám součástí. Tento přístup nevytvoří propojení mezi součástmi. Například můžete použít skicu sestavy k definici profilu pro prvek sestavy a použít referenční roviny sestavy pro umístění kót a geometrických vazeb. Další informace o těchto omezeních naleznete v tématu Dopad alternativních sestav na funkčnost Solid Edge. Prvky sestavy a zjednodušené součásti Při vytvoření prvku sestavy (prvku sestavy nebo prvku součásti řízené sestavou) se všechny zjednodušené součásti, které jsou zobrazeny ve zjednodušeném režimu v sestavě, znovu zobrazí v režimu návrhu, když je vyberete pro zahrnutí do prvku sestavy. Součásti vybrané pro prvek sestavy nelze ve zjednodušeném režimu zobrazit (nezávisle na tom, zda byly upraveny prvkem sestavy nebo ne). Při vypnutí prvku sestavy není zjednodušený režim také k dispozici. spse01675 Prvky sestavy 2-7

16

17 Lekce 3 Cvičení: Prvky sestavy Toto cvičení vás provede tvorbou vyříznutí protínajícího více součástí v sestavě. Toto cvičení naleznete v dodatku A. Přehled lekce Odpovězte na následující otázky: 1. Jaký je rozdíl mezi prvkem sestavy a prvkem součásti řízeným sestavou? 2. Může prvek sestavy, například vyříznutí, fungovat ve více komponentách sestavy? 3. Jak se prvky sestavy zobrazují v dokumentu výkresu? 4. Jsou prvky sestavy validní, pokud je sestava vložena jako podsestava? Odpovědi 1. Jaký je rozdíl mezi prvkem sestavy a prvkem součásti řízeným sestavou? Prvek sestavy existuje pouze v prostředí sestavy a nepřidává prvek do součásti nebo do dokumentu plechové součásti. Další výskyty těchto součástí v dalších sestavách nejsou ovlivněny prvkem sestavy. spse01675 Prvky sestavy 3-1

18 Lekce 3 Cvičení: Prvky sestavy Prvek součásti řízený sestavou vytvoří propojený prvek v souboru součásti nebo plechové součásti a všechny výskyty této součásti nebo dokumentu plechové součásti včetně dalších sestav jsou upravovány s tímto prvkem. 2. Může prvek sestavy, například vyříznutí, fungovat ve více komponentách sestavy? Komponenty, na které je použit prvek sestavy, jsou vybrány před vložením prvku. 3. Jak se prvky sestavy zobrazují v dokumentu výkresu? Při vytváření výkresů sestavy, která obsahuje prvky sestavy můžete pomocí dialogového okna Vlastnosti výkresového pohledu určit, zda mají být prvky sestavy zobrazeny ve výkresovém pohledu. Toto se použije pouze na prvky sestavy, ne však na prvky součásti řízené sestavou. Protože prvky součásti řízené sestavou fyzicky upravují dokument součásti, jsou stále zobrazeny ve výkresovém pohledu. 4. Jsou prvky sestavy validní, pokud je sestava vložena jako podsestava? Prvky sestavy i prvky součásti řízené sestavou jsou zobrazitelné a mohou být použity pro umístění při umisťování sestavy jako podsestavy v jiné sestavě. Souhrn lekce Vyříznutí u sestavy může být použito pouze v sestavě (jako prvek sestavy) nebo může být použito přímo na soubory součásti nebo plechové součásti (sestavou řízený prvek součásti) 3-2 Prvky sestavy spse01675

19 A Cvičení: Prvky sestavy Přehled Vyříznutí v sestavě umožňuje řezat více součástí v prostředí sestavy. Výsledné vyříznutí může být použito pouze v sestavě (prvek sestavy) nebo může být asociativně připojeno zpět do souboru součásti nebo plechové součásti (sestavou řízený prvek součásti) Tato schopnost omezuje chyby nesprávného zarovnání, které může nastat, pokud jsou průchozí díry procházející více součástmi vyříznuty jednotlivě. Cíl Naučit se používat příkaz Vyříznutí u sestavy. Příkaz Vyříznutí u sestavy vloží vyříznutí více součástí. Chcete-li provést vyříznutí v sestavě, nakreslete skicu v jedné z referenčních rovin sestavy a vyberte součásti, ve kterých bude vyříznutí provedeno. V tomto cvičení vytvoříte prvek sestavy vyříznutí v sestavě podle následujícího obrázku. Otevření sestavy s neaktivními součástmi Otevřete soubor assembly_cut.asm. V dialogovém okně Otevřít soubor vyberte možnost Deaktivovat vše. Podle vlastní volby vypněte nebo zapněte stínování. spse01675 Prvky sestavy A-1

20 A Cvičení: Prvky sestavy Nastavení možností asociativní součásti V nabídce Aplikace klikněte na tlačítko Možnosti Solid Edge. V dialogovém okně Možnosti Solid Edge klikněte na kartu Asociativní součást. Zaškrtněte všechna políčka a poté klikněte na OK. Aktivace součástí v sestavě, aby bylo možné je vybrat pro úpravy Aktivujte soubory baseplate.psm, motormount.psm a motor.par. Vyberte tyto tři součásti se stisknutou klávesou Ctrl. Kliknutím pravým tlačítkem zobrazte místní nabídku a klikněte na příkaz Aktivovat. Zapnutí zobrazení jedné z referenčních rovin. Zapněte zobrazení referenční roviny x-z. Ve stromu modelu klikněte na políčka u položek Rovina X-Z a Referenční roviny. A-2 Prvky sestavy spse01675

21 Cvičení: Prvky sestavy Vytvořte v sestavě vyříznutí v součástech baseplate.psm a motormount.psm Na kartě Prvky ve skupině Prvky sestavy vyberte příkaz Vyříznout. V dialogovém okně Možnosti prvku vyberte možnost Vytvořit prvky sestavy a klikněte na tlačítko OK. Podle obrázku vyberte referenční rovinu sestavy. spse01675 Prvky sestavy A-3

22 A Cvičení: Prvky sestavy Na kartě Domů ve skupině Kreslit vyberte příkaz Zahrnout. V dialogovém okně Možnosti zahrnutí vyberte zobrazené možnosti a klikněte na tlačítko OK. Vyberte kružnici na motoru. Klikněte na tlačítko Potvrdit. A-4 Prvky sestavy spse01675

23 Cvičení: Prvky sestavy Zadejte 15 jako vzdálenost odsazení a potom klikněte vně vybrané kružnice. Klikněte na tlačítko Zavřít skicu. spse01675 Prvky sestavy A-5

24 A Cvičení: Prvky sestavy Na panelu příkazu klikněte na možnost přesahu Přes vše. Umístěte kurzor tak, aby šipka mířila zobrazeným směrem a klikněte na tlačítko Potvrdit. Kliknutím na tlačítko Zrušit výběr zrušte výběr zvýrazněných součástí ve stromu modelu. Toto jsou všechny součásti, které vyříznutí ovlivní. A-6 Prvky sestavy spse01675

25 Cvičení: Prvky sestavy Ve stromu modelu vyberte soubory baseplate.psm (A) a motormount.psm (B) jako součásti pro řezání. Klikněte na tlačítko Potvrdit a potom klikněte na tlačítko Dokončit. Obě vyříznutí řízená kružnicí se vloží pouze do sestavy. spse01675 Prvky sestavy A-7

26 A Cvičení: Prvky sestavy Vypněte zobrazení referenční roviny. Klikněte na Výběrový nástroj. Kliknutím pravým tlačítkem do pracovního okna zobrazte místní nabídku, poté vyberte příkaz Zobrazit/skrýt všechny komponenty. V dialogovém okně Zobrazit vše/skrýt vše zaškrtněte políčko Skrýt vše pro Referenční roviny. Prohlédněte si změny ve stromu modelu. Prohlédněte si změny ve stromu modelu. Protože byla vybrána možnost Vytvořit prvky sestavy, je vyříznutí zobrazeno jako prvek sestavy. A-8 Prvky sestavy spse01675

27 Cvičení: Prvky sestavy Pokud by byla vybrána možnost Vytvořit prvky součásti řízené sestavou, strom modelu by vypadal jako na následujícím obrázku. Součásti baseplate.psm a motormount.psm jsou nyní zobrazeny jako asociativně propojené se skicou sestavy. Soubory baseplate.psm a motormount.psm jsou vyříznutími skutečně upraveny. To prozkoumáte uložením a zavřením tohoto souboru. Potom otevřením souborů baseplate.psm a motormount.psm ověřte úpravy. Cvičení je dokončeno Uložte a zavřete sestavu. Toto cvičení je dokončeno. spse01675 Prvky sestavy A-9

28 A Cvičení: Prvky sestavy Souhrn cvičení Vyříznutí u sestavy může být použito pouze v sestavě (jako prvek sestavy) nebo může být použito přímo na soubory součásti nebo plechové součásti (sestavou řízený prvek součásti) V tomto cvičení byla probrána pouze možnost vyříznutí jako prvku sestavy. Později se můžete vrátit a použít možnost vyříznutí Prvek součásti řízený sestavou a pozorovat, jak byla použita vyříznutí přímo na soubory součásti. A-10 Prvky sestavy spse01675

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Náhrada součástí v sestavě

Náhrada součástí v sestavě Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Náhrada součástí v sestavě Číslo publikace spse01665 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Procvičování dovedností na projektech Číslo publikace spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Alternativní sestavy

Alternativní sestavy Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Alternativní sestavy Číslo publikace spse01685 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Návrh v rámci sestavy

Návrh v rámci sestavy Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Návrh v rámci sestavy Číslo publikace spse01670 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Tvorba prvků zakončení

Tvorba prvků zakončení Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Tvorba prvků zakončení Číslo publikace spse01530 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691

Rozkládání sestav. Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Rozkládání sestav Číslo publikace spse01691 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Modelování synchronních a

Modelování synchronních a Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Modelování synchronních a sekvenčních prvků Číslo publikace spse01536 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

Model plechové součásti

Model plechové součásti Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Model plechové součásti Číslo publikace spse01546 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540

Modelování sestav. Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Modelování sestav Číslo publikace spse01540 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí)

Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Konstrukce potrubí (tvorba potrubí) Číslo publikace spse01695 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

Výukový manuál 1 /64

Výukový manuál 1 /64 1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně

Více

Tvorba skici při synchronním modelování

Tvorba skici při synchronním modelování Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Tvorba skici při synchronním modelování Číslo publikace spse01510 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Ročník: Výukový materiál Solid Edge ST Jméno autora: Mgr. František Pekař Škola: Střední škola řezbářská, Tovačov,

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 20 KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem tohoto dokumentu je přiblížit uživateli přehledovým způsobem oblast použití křivek v rámci dnes

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680

Kontrolování sestav. Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Kontrolování sestav Číslo publikace spse01680 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens

Více

Animace sestav. Číslo publikace spse01693

Animace sestav. Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Animace sestav Číslo publikace spse01693 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování

Více

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works.

2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. 2D-skicování Tato část poskytuje shrnutí 2D-skicování, které je nezbytné ke tvorbě modelů Solid Works. Skici v SolidWorks slouží pro všechny tvorbu načrtnutých prvků včetně následujících: Vysunutí Tažení

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Tvorba 2D technické dokumentace. SolidWorks Kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Tvorba 2D technické dokumentace SolidWorks Kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Generování pohledů a řezů

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Skicovací nástroje

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme věnovat výhradně příkazu Přidat úkos. Tento příkaz se používá pro úkosování

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 08 ZÁVITOVÁ DÍRA A ZÁVIT] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím funkcí tvorby

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Poznámky a omezení vlastnických práv

Poznámky a omezení vlastnických práv Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. 2012 Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 104 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I Ing. Radek Šebek Číslo: VY_32_INOVACE_16 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Plechové díly I

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 105 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692

Rendrování sestav. Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Rendrování sestav Číslo publikace spse01692 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány.

JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. JAK VYTVOŘIT NOVÝ PLÁN? Tento manuál by Vám měl pomoci pochopit jak vytvářet a upravovat Plány. 1) Klikněte na nabídku Vytvořit v Hlavním menu TimeMakeru a vyberte volbu Vytvořit nový miniplán (obr.č.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena

Více

Předmět: informační a komunikační technologie

Předmět: informační a komunikační technologie Předmět: informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Předmět: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informační a komunikační technologie Předmět: Informační a komunikační technologie Výukový materiál Název projektu: Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0799 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce: Zahájit

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 07 VYŘÍZNUTÍ PO ŠROUBOVICI A KOLMO K PLOŠE.] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je v první části dokumentu poskytnout uživateli

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy

Více

Procvičování dovedností na projektech

Procvičování dovedností na projektech SIEMENS Procvičování dovedností na projektech spse01550 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. 4 Přesné modelování Sice můžete změnit toleranci až během práce, ale objekty, vytvořené před touto změnou, nebudou změnou tolerance dotčeny. Cvičení

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 11 POLE KRUHOVÉ, OBDÉLNÍKOVÉ A PODÉL KŘIVKY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se efektivní práci ve 3D modelování, s použitím

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009

Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Co je nového v SolidWorks Enterprise PDM 2009 Obsah Poznámky...4 1 Co je nového pro uživatele...5 Kusovníky...5 Kusovníky SolidWorks...5 Tabulky přířezů a kusovníky svařování...5 Položky vyloučené z kusovníku

Více

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který

Více

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku:

Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Příčky nepřipojené Občas je potřeba nakreslit příčky, které nejsou připojeny k obvodovým stěnám, např. tak, jako na následujícím obrázku: Lze využít dva způsoby kreslení. Nejjednodušší je příčky nakreslit

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7

Obsah. Příkazy Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně... 7 Ohýbaný plech, vytvořit ohyb... 7 Obsah VÍTEJTE U GRAITEC ADVANCE POWERPACK 2015... 5 PÁS KARET POWERPACK GRAITEC... 6 Příkazy... 6 PŘÍKAZY UŽITEČNÉ PRO RYCHLEJŠÍ MODELOVÁNÍ PRODUKTIVITA... 7 Nosník, opakovaně... 7 Nosník, průběžně...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více