3/2010. Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2010. Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách)"

Transkript

1 3/2010 Z obsahu tohoto čísla: SDH Semice na povodních rozhovor se starostou ke komunálním volbám mladí hasiči knihovna tip na výlet základní škola pranostiky evropský týden mobility tvorba žáků ZŠ Šáteček vzpomínky na Semice Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách) Začátek druhé poloviny letošních prázdnin nebyl pro hasiče a ostatní záchranné složky jednoduchý. Po prudkém dešti se zvedla hladina velké většiny řek i potoků... (Pokračování na straně 3)

2 ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE Z a několik dní proběhnou v naší zemi komunální volby. Vy sám kandidujete do místního obecního zastupitelstva a máte ve funkci starosty bohaté zkušenosti. Co povaţujete za největší úspěch během svého starostování? Jsem hrdý na to, že byl v obci zaveden plyn a vybudována kanalizace. Finanční náklady na tyto akce byly zhruba 50 milionů. Na kanalizaci jsme čerpali dotaci 28 milionů, na plyn 3,7 milionů. Největší překáţkou při plnění volebního programu jsou podle Vás lidé, nedostatek finančních prostředků nebo byrokracie? Jednoznačně byrokracie a nedostatek finančních prostředků. Určitě je v kaţdé obci stále co vylepšovat. Které akce (úkoly) byste povaţoval za prioritní v budoucnosti? a) Vybudování vodovodního řadu. Jednání probíhají třetím rokem. O dotaci na vybudování této vodovodní sítě budeme žádat. Jedná se o společný vodovod pro Semice, Přerov n.l., Starý Vestec a Bříství. b) Rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení. Přesto, že jsme dostali doporučení FROM na dotaci, krajští zastupitelé na svém zasedání tuto dotaci zamítli. Jedná se o zhruba 9,5 milionů. c) V rámci rekonstrukce osvětlení jsme chtěli provést i úpravu zeleně podle schválené dokumentace. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. d) V září tohoto roku došlo k podpisu smlouvy o převodu sokolovny na obec. To bude další velký závazek do budoucna, aby sokolovna sloužila občanům a daly se v ní pořádat kulturní a společenské akce. Jak vidíte, práce bude dost. V Semicích v minulosti byla docela rušná spolková činnost. Svoje nástupce v krouţcích si vychovávali myslivci a poţárnici, hrálo se ochotnické divadlo. Dokázala by obec uvolnit pro některé tyto činnosti klubovou místnost? Určitě ano. V budově bývalého obecního úřadu, kam se přestěhuje veřejná knihovna, se určitě místo najde. Jak si představujete zapojení mladé (střední) generace do veřejného nebo společenského ţivota? Já osobně bych společenskou aktivitu mladých velmi uvítal. Ani já, ani budoucí obecní zastupitelstvo rozhodně těmto akcím bránit nebudou. První impulzy ale asi musí vyjít právě od mladých. Co byste popřál nově zvolenému zastupitelstvu? Určitě velmi dobrou spolupráci s občany. Aby se podařilo navázat a dokončit akce, které jsme rozpracovali. Aby se stát choval jako dobrý hospodář a rozděloval všem stejně. Dále jim přeji pevné nervy při plnění všech úkolů. Děkuji za rozhovor. M. Procházková Ve dnech října 2010 se konají volby do obecního zastupitelstva. Přinášíme seznam kandidátů. 2 S t r á n k a

3 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (Pokračování ze strany 1) I malá strouha, která přitéká do Semic od Velenky a pokračuje směrem na Přerov nad Labem, se během pár hodin změnila k nepoznání a nadělala obyvatelům části Semic hodně starostí. V Semicích byl Sbor dobrovolných hasičů (SDH) povolán k odčerpání vody ze dvou sklepů a pomáhal i s vyproštění zatopeného osobního automobilu. Na odčerpání vody ze sklepů byla použita požární stříkačka PS 12. Ta je k tomuto účelu bohužel nevhodná, protože na dně sklepa zůstane i při sebevětší snaze několik cm vody. Semickým hasičům by při této práci velmi pomohlo plovoucí čerpadlo, které by dokázalo odčerpat ze sklepů skoro všechnu vodu. O získání plovoucího čerpadla se SDH snaží již několik let. Avšak snaha naráží na nedostatek finančních prostředků. Ještě před měsícem by naši hasiči mohli vyhovět žádostem o pomoc při likvidování následků povodní jen v blízkém okolí z důvodu nevyhovujícího zásahového vozidla GAZ 69 rok výroby V současné době je sbor nově vybaven zásahovým vozidlem AVIA A31 rok výroby 1990 a zařazen do Integrovaného záchranného systému (IZS) České Republiky. Hasičské sbory, zařazené do IZS, jsou v případě mimořádných událostí kontaktovány s žádostí o pomoc. SDH Semice byl v pondělí požádán velitelstvím hasičského záchranného sboru v Nymburce o pomoc při odklizení následků bleskové povodně v Libereckém kraji. Hned v pondělí se několik členů sešlo v místní hasičské zbrojnici, aby připravili vše potřebné. V úterý v 6 h ráno vyrazilo semické zásahové družstvo do jednoho z nejvíce povodní postižených měst, Raspenavy, rozkládající se ve Frýdlantském výběžku na březích říčky Smědá. Zásahu se zúčastnilo 9 semických hasičů, jmenovitě: Černý Petr st., Just Miloš, Kulíšek Milan, Mikšovský Josef, Mikšovský Martin, Müller Milan, Rychtařík Marcel, Semerád Ladislav a Vorlíček Martin. V Raspenavě hasiči celý den pomáhali obyvatelům jedné ulice s vyklízením nábytku a spotřebičů ze zaplavených domů. Všechno zařízení bylo vojáky odváženo na rychle se plnící skládku. V domě, který byl na kopci, museli vyklidit sklep plný nánosů bahna. Členové zásahové jednotky se vrátili do Semic v pozdních nočních hodinách špinaví a vyčerpaní, ale s dobrým pocitem, že mohli pomoci tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Za SDH Semice Martin Mikšovský Autor článku s dalšími členy semického SDH v postiţené Raspenavě. KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VELENKA U ž několik let funguje v rámci SDH Velenka kolektiv mladých hasičů. Od letošního jara se díky spolupráci se ZŠ Semice kolektiv rozšířil o několik členů z okolních obcí, zejména ze samotných Semic. Děti se v kolektivu učí novým znalostem a praktickým dovednostem. Krom posilování ducha také posilují své tělo, a to aktivním pohybem při téměř až atletických disciplínách. To vše totiž vyžaduje Požární sport, kterému se na okresní až republikové úrovni věnujeme. V uplynulém ročníku obsadili starší žáci z SDH Velenka v okresním kole hry Plamen celkové 4. místo a ti nejlepší se už tradičně podíleli s kamarády z SDH Písková Lhota na reprezentaci okresu Nymburk na krajském kole. Reprezentační družstvo, jehož součástí byli i žáci semické ZŠ Lukáš Samek a Tomáš Semecký, krajské kolo vyhrálo a postoupilo na Mistrovství ČR. Tomáš se mistrovství pro zranění neúčastnil, ale Lukáš je mistrem ČR v Požárním útoku CTIF a v Závodu požárnické všestrannosti. V klasickém Požárním útoku je pak druhým vicemistrem a v celkovém pořadí bylo naše reprezentační družstvo páté. Naši dorostenci, kteří běhají za dorost SDH Kostomlátky byli na MČR celkově třetí. Abychom se nechlubili jen staršími, musím zmínit, že závěrem prázdnin přivezla zlatou medaili také Terka Hamáčková, a to ze závodů v běhu na 60 m s překážkami v kategorii mladších dívek. Letošní ročník je už pomalu u konce, ale my se už těšíme na ten příští. Aby také ne, když Lukáš a Terka dostali pozvánku reprezentovat ČR příští rok na Olympiádě CTIF ve Slovinsku. Honza Novák, vedoucí kolektivu MH SDH Velenka TIP NAVÝLET Kosteleckými Černými lesy D nešní lehce podzimní výlet započneme v obci Tuchoraz, která je známá především pozdně gotickou tvrzí z konce 15. století, se zachovalou, 20 m vysokou, mohutnou hranolovou vstupní věží. Odtud 3 S t r á n k a

4 poté širokou cestou budeme zalesněným úbočím klesat k potoku Šembera. Toto nejkrásnější údolí Kolínska objevili pro svoji činnost již ve 20. letech 20. st. čeští skauti a dodnes je jimi hojně využíváno (je zde asi 270 chat a srubů). Postupně po obou březích lehkým tempem dojdeme až k rozcestníku. Značených cest při ústí Lázného potoka do Šembery, nad kterým najdeme zbytky zříceniny hrádku Šember, pobořeného za husitských válek. Náročnějším stoupáním pomalu zamíříme k hájovně Truba na křižovatce silnic a odsud už máme na dohled cíl naší cesty městečko Kostelec nad Černými Lesy. Málokdo z nás by čekal divokou přírodu nedaleko Českého Brodu. ŠKOLA Š kolní rok 2010/2011 jsme zahájili se 160 žáky, z toho bylo 13 začínajících prvňáčků. Již od prvního dne jsme se jim snažili vytvořit ve škole příjemnou atmosféru. Jak už je zvykem, patronát nad našimi nejmladšími žáky drží žáci z 9. třídy. Z celkového počtu žáků je celá polovina dojíždějících. Zájem o naši školu v okolí stoupá. Plníme osnovy školního vzdělávacího programu Škola pro tebe, který již téměř nahradil program Základní škola. Také nabízíme žákům širokou škálu zájmové činnosti. Například kroužky tradiční (aerobik, sportovní a pohybové hry, fotbal, Šáteček), ale i další kroužky, které rozvíjejí základní učivo (literární, jazykové, přírodovědný) a v neposlední řadě třeba keramický kroužek, který je velmi oblíben. Plně máme obsazena obě oddělení školní družiny, dobře funguje i školní jídelna, kde se stravují žáci základní a také mateřské školy. V tomto školním roce máme v plánu splnit mnoho úkolů. Poskytnout našim žákům co nejkvalitnější výchovněvzdělávací proces, zorganizovat všechny naplánované projekty a akce. Chceme také naše žáky chránit před riziky dnešní doby organizováním zájmové činnosti. Důležitým úkolem je pro nás také dobrá spolupráce s rodiči a veřejností. Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří přispěli svým dílem ke zdárnému dokončení letního altánu - učebny na dvoře školy. Mgr. Pavel Jareš EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Letos jiţ po šesté! O d roku 2005 se naše obec zapojuje do akce evropského formátu Evropského týdne mobility a s ním spojeného Evropského dne bez aut. Jeden z trampských srubů PRANOSTIKY Říjen blýská - zima plíská. Sněží-li v říjnu, bude měkká zima. Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima. V říjnu mnoho dešťů - v prosinci mnoho větrů. Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený. Teplý říjen - studený únor a opačně. Deště v říjnu znamenají příští úrodný rok. Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Kolik dnů v říjnu uplyne do prvního deště, po tolik dnů bude v zimě pršeti. Na návštěvě u poříční policie v Nymburce Letos, dne byla na programu jako první návštěva starších dětí základní školy u oddílu Poříční policie v Nymburce. V pestré a zajímavé besedě se žáci dozvěděli zajímavosti o práci této části policie. Prohlédli 4 S t r á n k a

5 si vybavení a na konci besedy se svezli na policejním člunu po Labi. Účastníci letošní cyklojízdy po Milovicku Na Labi V pátek proběhl Den bez aut nejdříve v prostorách školy a školního dvora, kde byly připraveny programy environmentální výchovy a dále pak tradičně na stanovištích v uzavřené ulici, kde děti plnily různé úkoly od první pomoci až po jízdu zručnosti. V sobotu za velmi pěkného počasí se vydala malá skupinka cyklistů poznávat bývalé vojenské prostory Milovic. Největší dojem na účastníky udělala prohlídka italského hřbitova a muzea s průvodcovským slovem pana Čerepušťáka. V pondělí se veřejnost mohla setkat s rogalistou a cestovatelem panem Jiřím Zítkou na besedě o jeho koníčku. V úterý nejmenší děti soutěžily na školním hřišti s koly, koloběžkami i pejsky a zápasily s dopravními testy. Středeční dopoledne bylo věnováno besedě o dravcích a odpoledne sportovnímu zápolení na hřišti i v tělocvičně. Čtvrtek byl zakončen besedou v obecní knihovně, jejíž pracovnice připravily pro zájemce povídání s panem učitelem Ježkem, který strávil jeden prázdninový měsíc putováním po Číně. Po celý týden mohli zájemci o aerobik, břišní tance nebo nohejbal navštívit jejich hodiny a účastnit se cvičení. Celý týden se totiž nesl v duchu hesla tohoto roku: Prodluţ si ţivot buď aktivní Obec se také může v tomto období pochlubit další splněnou akcí a zároveň trvalým opatřením Evropského týdne mobility bylo dobudováno malé dětské hřiště za obecním úřadem, kam si mohou přivést rodiče své ratolesti, posedět zde a v pěkném prostředí pod vzrostlými stromy si odpočinout. M. Součková Hrátky s BESIPem Z TVORBY LITERÁRNÍHO KROUŢKU O modrém stromu Ţili, byli stará paní a starý pán. Ţili ve staré chaloupce a měli menší zahrádku. Na zahrádce jim rostly kytičky a pěstovali si zeleninu a ovoce. Měli kousek od sebe sousedy, se kterými si moc nerozuměli a přemýšleli, jak se s nimi usmířit nebo sblíţit, aby se spolu mohli společně scházet. Věděli, ţe sousedé jim závidí krásnou zahrádku plnou kytiček, ovoce a zeleniny. Doslechli se, ţe ve městě je trh, kde mají spousty různých věcí, kytiček, stromečků a dalších lákavých věcí. Rozhodli se, ţe se tam půjdou podívat, a ţe vymyslí nějaké překvapení pro své sousedy, aby jim jiţ více nezáviděli jejich zahrádku. Na trhu objevili zvláštní strom, který byl pojmenován jako modrý strom. Nevěřili tomu, ţe bude modrý, ale přesto ho pro sousedy vzali a dali jim ten strom jako dárek. Modré květy tohoto stromu prý mají léčivé účinky a všechny chmury a nepohoda hned mizí. Strom pomáhá dobrým lidem a zlým ukazuje, jak se dát na dobrou cestu. Sousedé se divili, dárek přijali a řekli, ţe jestli ten strom bude skutečně modrý, tak budou kamarádi. Nemohli se dočkat jara a netrpělivě sledovali zahrádku, jestli strom kvete skutečně modře. Světe, div se! Strom byl obalený modrými květy! Sousedé se dali dohromady a od té doby sedí u modrého stromu a povídají si různé příhody. Nakonec jsou všichni spokojeni a šťastni, a jestli neumřeli, povídají si tam dodnes. Ilona Benešová, 7. třída 5 S t r á n k a

6 Piják Jak se piják dostal do protialkoholické léčebny Dříve kaţdé dítě školou povinné vědělo, ţe piják je savý papír, který je vloţen do sešitu a má za úkol sát neposlušné inkoustové kaňky. Jednoho dne přestaly děti psát plnicími pery a začaly pouţívat propisovačky a keramická pera. Piják začal mít abstinenční příznaky z nedostatku inkoustu. A tak začal vyhledávat jiné tekutiny. Jednou, kdyţ leţel sešit na stole, tak z něj vyskočil a začal vysávat kapičky, které na stole našel. Byly to kapky mléka, ale ty mu moc nechutnaly. Potom okusil kapky čaje, kávy, vody, šťávy, ale vůbec nebyl spokojený. Aţ jednou. Tatínek sledoval v televizi fotbalový zápas a pro dobrou náladu popíjel pivo. Najednou se z televize ozvalo: Gól! Vedeme 1:0.! Tatínek radostí vyskočil z pohovky a pár kapek piva dopadlo ze sklenice, kterou při tom drţel v ruce, na piják. Piják byl překvapený a kapky piva mu velice zachutnaly, avšak nevěděl, co je to za nápoj. Začal mít na pivo stále větší chuť. Jednou tatínek přelil pivo, které naléval do sklenice, piják hned zbytek tekutiny vysál. Tatínek si pomyslel: Aspoň si k něčemu uţitečný! A začal piják pouţívat jako podloţku pod sklenici s pivem. Za nějaký čas piják nečekal jen na to, co se přelije ze sklenice, ale kdyţ nikdo nebyl nablízku, začal sám z lahve pivo nasávat. Po čase přinesl chlapec ze školy úkol a řekl: Tatínku, tento úkol musí být napsaný perem! Tatínek řekl: Co ti brání, plničku máš, tak piš! Najednou chlapec udělal kaňku a začal se shánět po pijáku. Tatínek řekl: Vţdyť přece leţí na stole! Chlapec se snaţil kaňku pijákem vysát, ale ten inkoust odmítal, protoţe byl nasáklý zcela pivem. Tatí, piják nepije! zavolal chlapec. Vtom řekla maminka: To se nedá nic dělat, piják půjde do léčebny! Po nějakém čase se vyléčený piják vrátil z léčebny a byl připraven sát pouze inkoustové kaňky. Jenţe za tu dobu se chlapec naučil psát a kaňky uţ nedělal, ale protoţe měl strach, ţe by piják mohl zase sklouznout k alkoholu, raději na piják občas nějakou tu kaňku kápl. A tak byly všichni spokojeni a tatínek uţ nikdy pivo nepřelil dokonce i pití piva omezil. Jen ať mě nestrčí do toho pytle!!! Mikuláš si pod vousy pobroukává: Pěkně to ten kluk odříkává. A za tu pěknou básničku, Máš tady sladkosti v košíčku. A. Dvořáková O deštníku, který se bál vody Chtěl bych vám vyprávět příběh, který se stal, nebo nestal, možná si ho někdo vymyslel. Děvčátko, které se jmenovalo Terezka, si přálo k narozeninám nový deštník: Mami, můžeš mi koupit nový deštník k narozeninám? zaprosila Terezka. To víš, že ano, zítra máš narozeniny a já mám ten deštník už připravený. odpověděla maminka. Opravdu. Další den byl rozevřený před pokojem. Byl krásný a měl červené kvítky. Terezka se rozhodla: Vezmu si svůj nový deštník do školy! Když vyšla před dům, svítilo sluníčko. Deštník si rozevřela a vykročila do školy. Během dopoledne se počasí pokazilo a začalo pršet. Terezka se zaradovala: Hurá, konečně vyzkouším svůj nový deštník! Rozevřela ho a nestačila udělat ani krok a deštník se zavřel. Tak to zkusila podruhé, potřetí, ale to už byla zmoklá na kost. Děvčátko bylo rozzlobené: Půjdu domů v dešti a odpoledne ho vrátím s maminkou do obchodu! Ještě to zkusila snad posté, ale to už zase svítilo sluníčko. Deštník už nyní držel rozevřený a chránil Terezku před slunečními paprsky. Rozhodla se tedy, že si svůj deštník ponechá a bude ho používat jako slunečník. Deštník byl velice spokojený, protože se vody opravdu bál. David Prášil, 7. třída DĚTSKÉ HŘIŠTĚ J ednou z posledních akcí v obci před komunálními volbami bylo zbudování malého dětského hřiště za obecním úřadem, kam mohou chodit rodiče se svými nejmenšími. Tím bylo vyslyšeno přání mnohých semických maminek, které v současné době již tento koutek se svými dětmi navštěvují. M. Součková Nadílka V tomto předvánočním čase na Mikuláše a čerta s andělem těšíme se zase. Když tajemný večer nastane leckteré dítko si předem zamane: Neřeknu mu nic, ne a ne!!!! Večer je však všechno jinak. Dítko uvidí čertův pytel A z hrdiny je hned strašpytel. Básničky odříkavá velmi rychle: Herní prvky na novém hřišti za obecním úřadem 6 S t r á n k a

7 Další zprávičky z knihovny Nové prostředí pro hry našich dětí na jaře oţije jejich hlásky. OBECNÍ KNIHOVNA D aleká Čína v obecní knihovně Knihovna se může pochlubit další akcí! V rámci Evropského týdne mobility se uskutečnila v prostorách školy beseda o putování po Číně. Průvodci se na tento večer stali pan učitel Roman Ježek se svým kamarádem Víťou Marešem. Kdo si přišel poslechnout zajímavé povídání a shlédnout fotografie či videa, určitě nelitoval, neboť byl obdarován i malou ochutnávkou "číny". Obě pracovnice knihovny se účastní podzimních seminářů knihovnického minima, které probíhá v Mladé Boleslavi. Nové soubory knih k vypůjčení se objeví v knihovně v prosinci, ale čtenáři si mohou stále vybírat z velké nabídky, která je stále provizorně umístěna v základní škole. Při své cestě Nymburskem navštívila naši knihovnu neplánovaně paní spisovatelka Stanislava Nopová. Celou hodinu vyprávěla o své tvorbě, o svých snech a splněných i nedosažitelných přáních. Její tvorbu si můžete u nás také vypůjčit. Přijďte každý čtvrtek do školy od do hodin vchodem od pomníku. M. Součková, Helena Černá ŠÁTEČEK Záběr z besedy Ochutnávka 7 S t r á n k a

8 KALENDÁŘ SVÁTKŮ, PRÁZDNIN A AKCÍ konání komunálních voleb (volební místnost ve škole, hlavní vchod pod hodinami) podzimní prázdniny dětí Státní svátek - Den vzniku samostatné ČSR (1918) Památka zesnulých (Dušičky) Halloweenský průvod obcí - sraz v hod před sokolovnou státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (1939,1989) Mikuláš a čerti ve škole (akce ŠD) vánoční vystoupení Šátečku dopoledne Vánoční laťka (ve škole) zpívání pod rozsvíceným stromem (18.00 hod.) (Všechny změny vyhrazeny) A ještě jedna akce na konec: Zveme vás ve čtvrtek dne v hodin do obecní knihovny na besedu, která nese název "Čteme knihy ušima". Pojďte si poslechnout úryvky z knih, které byly vydány v trochu jiném formátu - na "cédéčkách". Rádi se s vámi podělíme o pěkné chvíle mluveného slova našich předních umělců, kteří knihu namluvili. Úřední hodiny OÚ Semice: Po St telefon: , fax: VZPOMÍNKY NA SEMICE Dobrý den. Viděla jsem na internetu Váš zpravodaj a tam byla jedna stará školní fotka. Já sice nikoho na fotce neznám, ale hledám předky mé rodiny. Mám ale bohužel velmi málo informací a tak doufám, že byste mi mohli pomoci, protože pátráte pro zpravodaj v dějinách obce. Já se jmenuji Miriam Anna Steffan, rozená Skřivánková. Narodila jsem se v Praze, ale léta jsme se sestrou trávily u babičky a u dědečka v Semicích. Můj otec byl Jaroslav Skřivánek (narozen také v Praze), jeho otec také Jaroslav Skřivánek, žil a pracoval v Praze, ale do penze se vrátil do Semic. Jeho otec, můj pradědeček, myslím také Jaroslav anebo Svatopluk (to nevím to přesně) Skřivánek, byl řídícím učitelem školy v Semicích. Bydleli jsme tam někde u rybníka, myslím, že to bylo v blízkosti staré školy. Moje babička se jmenovala Anna Skřivánková, rozená Pelechová. Na semickém hřbitově byla ještě před dvaceti lety v pravém rohu u silnice rodinná hrobka. Běžná jména v rodině byla: Jaroslav, Ladislav, Stanislav a Svatopluk. Našel se snad i nějaký Josef. A teď moje otázka: Mohli byste mi, prosím, někdo poradit, jak bych se přes internet mohla v nějakých semických matrikách dovědět víc o rodině Skřivánků? Mockrát děkuji za pomoc. Miriam Anna Steffan Tel.: Mobil: SEMICKÝ ZPRAVODAJ - Vydává Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Součková Miroslava, Mgr. Jareš Pavel, Ing. Jungr Josef, Mgr. Procházková Marie, Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR E Tiskne: Janova dílna Třebestovice, vychází 4x ročně. Kontakt na redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky ZŠ. Další číslo vyjde ne konci prosince S t r á n k a

2/2010 SLOVO STAROSTY

2/2010 SLOVO STAROSTY 2/2010 Z obsahu tohoto čísla: úvodní slovo starosty obecní knihovna základní škola a mateřská škola tip na výlet Moravský kras hasiči z historie obce kdyţ vojna nebyla kojná závody koňských spřeţení Šáteček

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1

4/2011. www.obecsemice.cz NOVĚ V SEMICÍCH! Usnesení ze zasedání ZO Semice dne 19.10. 2011. strana 1 4/2011 SEMICKÝ ZPRAVODAJ strana 1 www.obecsemice.cz S lovo starosty obce Czech POINT Zápis do 1. ročníku ZŠ Vzpomínka na Ing. Josefa Jungra Změny v jízním řádu ROPID Halloween Nábor do AFK Semice Aerobic

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát

AKTUALITY. ze života Čkyně. Opraví silnice za více než šest milionů. Hasičské zbrojnice dostanou nový kabát AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA PROSINEC 2008 Opraví silnice za více než šest milionů Na nově opravené silnice se mohou těšit všichni obyvatelé Čkyně. Obecní úřad je může postavit díky

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz prosinec 2006, ročník XVI, číslo 6 dnešní vydání Týneckých listů je posledním v letošním

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad

Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad Jaroškov, Šebestov, Úbislav, Jáchymov, Krousov, Chalupy, Michalov, Kůsov, Říhov, Lesní Chalupy, Zadov, Jirkalov, Bláhov, Churáňov, Vyšehrad VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD STACHY ADVENTNÍ ČÍSLO PROSINEC 2013 SLOVO

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6

BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj 6 časopis městského zastupitelstva listopad prosinec 2009 ročník 33 Zajímavé domy buštěhradské - Králíčovna ZŠ a MŠ i ZUŠ budou slavit! Junák Buštěhrad a DPS v roce 2009 Přednášky

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Březen 2012 Z obsahu: Co projednala rada města 2 Setkání starosty města s ministrem dopravy 4 Pokácení stromů u sportovního areálu 4 Okénko

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, BŘEZEN 2013, číslo 1 Redakční sloupek...2 Z obecního úřadu...3 volby...8 Společenská kronika - jubilea, vítání občánků, Školství MŠ + ZŠ...9 Volný čas článek od SRPŠ, kynologové...

Více

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013

Zpravodaj města Cvikova listopad 2013 Ročník 41 LISTOPAD 2013 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, píši tato slova v období předčasných parlamentních voleb a nemohu se nevyjádřit k volební náladě která, ať chceme nebo nechceme, je kolem nás. Tyto

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu

75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 75. výročí otevření chaty na Andrlově chlumu 2 ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ŘETOVÉ ZPRAVODAJ 2 / 2015 Po dokončené rekonstrukci došlo i na konečnou úpravu okolí celé budovy tělocvičny. Za finanční podpory

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Horní Lhotka. Ropice Třanovice

Horní Lhotka. Ropice Třanovice Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Vělopolí 2 / ročník XII. Editorial Vážení a milí čtenáři, druhé číslo mikroregionálního

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA

Petřkovice. Slovo starosty. zpravodaj. obsah čísla. městského LHOTKA obvodu LHOTKA PLESNÁ MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY POLANKA NAD ODROU MARTINOV PORUBA KRÁSNÉ POLE zpravodaj městského obvodu Petřkovice Prosinec 2013 číslo 6 Zdarma Slovo starosty Vážení spoluobčané, dovolte, abych v tomto posledním čísle provedl malou rekapitulaci roku 2013 a nahlédl do

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák

Mám rád vodníky, co se usmívají, říká Josef Dvořák 25. července 2013 Ročník 22 Číslo 15 Cena 9 Kč Otevřené šraňky Desítky let vzývaný nadjezd v Koutecké ulici začíná dostávat reálné obrysy. Stavba by mohla začít už letos. 2 Slova kazatele Co v otevřeném

Více

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice

Klidné svátky vánoční, hodně štěstí, pevné zdraví a mnoho úspěchů v roce 2010 přeje Obecní úřad Boršice č. 3/2009 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 950 ks. MK ČR E 10096. Autorem většiny fotografií je Pavel Princ. Toto číslo vyšlo dne 18. 12. 2009 Klidné svátky vánoční, hodně štěstí,

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více