3/2010. Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2010. Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách)"

Transkript

1 3/2010 Z obsahu tohoto čísla: SDH Semice na povodních rozhovor se starostou ke komunálním volbám mladí hasiči knihovna tip na výlet základní škola pranostiky evropský týden mobility tvorba žáků ZŠ Šáteček vzpomínky na Semice Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách) Začátek druhé poloviny letošních prázdnin nebyl pro hasiče a ostatní záchranné složky jednoduchý. Po prudkém dešti se zvedla hladina velké většiny řek i potoků... (Pokračování na straně 3)

2 ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE Z a několik dní proběhnou v naší zemi komunální volby. Vy sám kandidujete do místního obecního zastupitelstva a máte ve funkci starosty bohaté zkušenosti. Co povaţujete za největší úspěch během svého starostování? Jsem hrdý na to, že byl v obci zaveden plyn a vybudována kanalizace. Finanční náklady na tyto akce byly zhruba 50 milionů. Na kanalizaci jsme čerpali dotaci 28 milionů, na plyn 3,7 milionů. Největší překáţkou při plnění volebního programu jsou podle Vás lidé, nedostatek finančních prostředků nebo byrokracie? Jednoznačně byrokracie a nedostatek finančních prostředků. Určitě je v kaţdé obci stále co vylepšovat. Které akce (úkoly) byste povaţoval za prioritní v budoucnosti? a) Vybudování vodovodního řadu. Jednání probíhají třetím rokem. O dotaci na vybudování této vodovodní sítě budeme žádat. Jedná se o společný vodovod pro Semice, Přerov n.l., Starý Vestec a Bříství. b) Rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení. Přesto, že jsme dostali doporučení FROM na dotaci, krajští zastupitelé na svém zasedání tuto dotaci zamítli. Jedná se o zhruba 9,5 milionů. c) V rámci rekonstrukce osvětlení jsme chtěli provést i úpravu zeleně podle schválené dokumentace. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. d) V září tohoto roku došlo k podpisu smlouvy o převodu sokolovny na obec. To bude další velký závazek do budoucna, aby sokolovna sloužila občanům a daly se v ní pořádat kulturní a společenské akce. Jak vidíte, práce bude dost. V Semicích v minulosti byla docela rušná spolková činnost. Svoje nástupce v krouţcích si vychovávali myslivci a poţárnici, hrálo se ochotnické divadlo. Dokázala by obec uvolnit pro některé tyto činnosti klubovou místnost? Určitě ano. V budově bývalého obecního úřadu, kam se přestěhuje veřejná knihovna, se určitě místo najde. Jak si představujete zapojení mladé (střední) generace do veřejného nebo společenského ţivota? Já osobně bych společenskou aktivitu mladých velmi uvítal. Ani já, ani budoucí obecní zastupitelstvo rozhodně těmto akcím bránit nebudou. První impulzy ale asi musí vyjít právě od mladých. Co byste popřál nově zvolenému zastupitelstvu? Určitě velmi dobrou spolupráci s občany. Aby se podařilo navázat a dokončit akce, které jsme rozpracovali. Aby se stát choval jako dobrý hospodář a rozděloval všem stejně. Dále jim přeji pevné nervy při plnění všech úkolů. Děkuji za rozhovor. M. Procházková Ve dnech října 2010 se konají volby do obecního zastupitelstva. Přinášíme seznam kandidátů. 2 S t r á n k a

3 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (Pokračování ze strany 1) I malá strouha, která přitéká do Semic od Velenky a pokračuje směrem na Přerov nad Labem, se během pár hodin změnila k nepoznání a nadělala obyvatelům části Semic hodně starostí. V Semicích byl Sbor dobrovolných hasičů (SDH) povolán k odčerpání vody ze dvou sklepů a pomáhal i s vyproštění zatopeného osobního automobilu. Na odčerpání vody ze sklepů byla použita požární stříkačka PS 12. Ta je k tomuto účelu bohužel nevhodná, protože na dně sklepa zůstane i při sebevětší snaze několik cm vody. Semickým hasičům by při této práci velmi pomohlo plovoucí čerpadlo, které by dokázalo odčerpat ze sklepů skoro všechnu vodu. O získání plovoucího čerpadla se SDH snaží již několik let. Avšak snaha naráží na nedostatek finančních prostředků. Ještě před měsícem by naši hasiči mohli vyhovět žádostem o pomoc při likvidování následků povodní jen v blízkém okolí z důvodu nevyhovujícího zásahového vozidla GAZ 69 rok výroby V současné době je sbor nově vybaven zásahovým vozidlem AVIA A31 rok výroby 1990 a zařazen do Integrovaného záchranného systému (IZS) České Republiky. Hasičské sbory, zařazené do IZS, jsou v případě mimořádných událostí kontaktovány s žádostí o pomoc. SDH Semice byl v pondělí požádán velitelstvím hasičského záchranného sboru v Nymburce o pomoc při odklizení následků bleskové povodně v Libereckém kraji. Hned v pondělí se několik členů sešlo v místní hasičské zbrojnici, aby připravili vše potřebné. V úterý v 6 h ráno vyrazilo semické zásahové družstvo do jednoho z nejvíce povodní postižených měst, Raspenavy, rozkládající se ve Frýdlantském výběžku na březích říčky Smědá. Zásahu se zúčastnilo 9 semických hasičů, jmenovitě: Černý Petr st., Just Miloš, Kulíšek Milan, Mikšovský Josef, Mikšovský Martin, Müller Milan, Rychtařík Marcel, Semerád Ladislav a Vorlíček Martin. V Raspenavě hasiči celý den pomáhali obyvatelům jedné ulice s vyklízením nábytku a spotřebičů ze zaplavených domů. Všechno zařízení bylo vojáky odváženo na rychle se plnící skládku. V domě, který byl na kopci, museli vyklidit sklep plný nánosů bahna. Členové zásahové jednotky se vrátili do Semic v pozdních nočních hodinách špinaví a vyčerpaní, ale s dobrým pocitem, že mohli pomoci tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Za SDH Semice Martin Mikšovský Autor článku s dalšími členy semického SDH v postiţené Raspenavě. KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VELENKA U ž několik let funguje v rámci SDH Velenka kolektiv mladých hasičů. Od letošního jara se díky spolupráci se ZŠ Semice kolektiv rozšířil o několik členů z okolních obcí, zejména ze samotných Semic. Děti se v kolektivu učí novým znalostem a praktickým dovednostem. Krom posilování ducha také posilují své tělo, a to aktivním pohybem při téměř až atletických disciplínách. To vše totiž vyžaduje Požární sport, kterému se na okresní až republikové úrovni věnujeme. V uplynulém ročníku obsadili starší žáci z SDH Velenka v okresním kole hry Plamen celkové 4. místo a ti nejlepší se už tradičně podíleli s kamarády z SDH Písková Lhota na reprezentaci okresu Nymburk na krajském kole. Reprezentační družstvo, jehož součástí byli i žáci semické ZŠ Lukáš Samek a Tomáš Semecký, krajské kolo vyhrálo a postoupilo na Mistrovství ČR. Tomáš se mistrovství pro zranění neúčastnil, ale Lukáš je mistrem ČR v Požárním útoku CTIF a v Závodu požárnické všestrannosti. V klasickém Požárním útoku je pak druhým vicemistrem a v celkovém pořadí bylo naše reprezentační družstvo páté. Naši dorostenci, kteří běhají za dorost SDH Kostomlátky byli na MČR celkově třetí. Abychom se nechlubili jen staršími, musím zmínit, že závěrem prázdnin přivezla zlatou medaili také Terka Hamáčková, a to ze závodů v běhu na 60 m s překážkami v kategorii mladších dívek. Letošní ročník je už pomalu u konce, ale my se už těšíme na ten příští. Aby také ne, když Lukáš a Terka dostali pozvánku reprezentovat ČR příští rok na Olympiádě CTIF ve Slovinsku. Honza Novák, vedoucí kolektivu MH SDH Velenka TIP NAVÝLET Kosteleckými Černými lesy D nešní lehce podzimní výlet započneme v obci Tuchoraz, která je známá především pozdně gotickou tvrzí z konce 15. století, se zachovalou, 20 m vysokou, mohutnou hranolovou vstupní věží. Odtud 3 S t r á n k a

4 poté širokou cestou budeme zalesněným úbočím klesat k potoku Šembera. Toto nejkrásnější údolí Kolínska objevili pro svoji činnost již ve 20. letech 20. st. čeští skauti a dodnes je jimi hojně využíváno (je zde asi 270 chat a srubů). Postupně po obou březích lehkým tempem dojdeme až k rozcestníku. Značených cest při ústí Lázného potoka do Šembery, nad kterým najdeme zbytky zříceniny hrádku Šember, pobořeného za husitských válek. Náročnějším stoupáním pomalu zamíříme k hájovně Truba na křižovatce silnic a odsud už máme na dohled cíl naší cesty městečko Kostelec nad Černými Lesy. Málokdo z nás by čekal divokou přírodu nedaleko Českého Brodu. ŠKOLA Š kolní rok 2010/2011 jsme zahájili se 160 žáky, z toho bylo 13 začínajících prvňáčků. Již od prvního dne jsme se jim snažili vytvořit ve škole příjemnou atmosféru. Jak už je zvykem, patronát nad našimi nejmladšími žáky drží žáci z 9. třídy. Z celkového počtu žáků je celá polovina dojíždějících. Zájem o naši školu v okolí stoupá. Plníme osnovy školního vzdělávacího programu Škola pro tebe, který již téměř nahradil program Základní škola. Také nabízíme žákům širokou škálu zájmové činnosti. Například kroužky tradiční (aerobik, sportovní a pohybové hry, fotbal, Šáteček), ale i další kroužky, které rozvíjejí základní učivo (literární, jazykové, přírodovědný) a v neposlední řadě třeba keramický kroužek, který je velmi oblíben. Plně máme obsazena obě oddělení školní družiny, dobře funguje i školní jídelna, kde se stravují žáci základní a také mateřské školy. V tomto školním roce máme v plánu splnit mnoho úkolů. Poskytnout našim žákům co nejkvalitnější výchovněvzdělávací proces, zorganizovat všechny naplánované projekty a akce. Chceme také naše žáky chránit před riziky dnešní doby organizováním zájmové činnosti. Důležitým úkolem je pro nás také dobrá spolupráce s rodiči a veřejností. Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří přispěli svým dílem ke zdárnému dokončení letního altánu - učebny na dvoře školy. Mgr. Pavel Jareš EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Letos jiţ po šesté! O d roku 2005 se naše obec zapojuje do akce evropského formátu Evropského týdne mobility a s ním spojeného Evropského dne bez aut. Jeden z trampských srubů PRANOSTIKY Říjen blýská - zima plíská. Sněží-li v říjnu, bude měkká zima. Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima. V říjnu mnoho dešťů - v prosinci mnoho větrů. Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený. Teplý říjen - studený únor a opačně. Deště v říjnu znamenají příští úrodný rok. Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Kolik dnů v říjnu uplyne do prvního deště, po tolik dnů bude v zimě pršeti. Na návštěvě u poříční policie v Nymburce Letos, dne byla na programu jako první návštěva starších dětí základní školy u oddílu Poříční policie v Nymburce. V pestré a zajímavé besedě se žáci dozvěděli zajímavosti o práci této části policie. Prohlédli 4 S t r á n k a

5 si vybavení a na konci besedy se svezli na policejním člunu po Labi. Účastníci letošní cyklojízdy po Milovicku Na Labi V pátek proběhl Den bez aut nejdříve v prostorách školy a školního dvora, kde byly připraveny programy environmentální výchovy a dále pak tradičně na stanovištích v uzavřené ulici, kde děti plnily různé úkoly od první pomoci až po jízdu zručnosti. V sobotu za velmi pěkného počasí se vydala malá skupinka cyklistů poznávat bývalé vojenské prostory Milovic. Největší dojem na účastníky udělala prohlídka italského hřbitova a muzea s průvodcovským slovem pana Čerepušťáka. V pondělí se veřejnost mohla setkat s rogalistou a cestovatelem panem Jiřím Zítkou na besedě o jeho koníčku. V úterý nejmenší děti soutěžily na školním hřišti s koly, koloběžkami i pejsky a zápasily s dopravními testy. Středeční dopoledne bylo věnováno besedě o dravcích a odpoledne sportovnímu zápolení na hřišti i v tělocvičně. Čtvrtek byl zakončen besedou v obecní knihovně, jejíž pracovnice připravily pro zájemce povídání s panem učitelem Ježkem, který strávil jeden prázdninový měsíc putováním po Číně. Po celý týden mohli zájemci o aerobik, břišní tance nebo nohejbal navštívit jejich hodiny a účastnit se cvičení. Celý týden se totiž nesl v duchu hesla tohoto roku: Prodluţ si ţivot buď aktivní Obec se také může v tomto období pochlubit další splněnou akcí a zároveň trvalým opatřením Evropského týdne mobility bylo dobudováno malé dětské hřiště za obecním úřadem, kam si mohou přivést rodiče své ratolesti, posedět zde a v pěkném prostředí pod vzrostlými stromy si odpočinout. M. Součková Hrátky s BESIPem Z TVORBY LITERÁRNÍHO KROUŢKU O modrém stromu Ţili, byli stará paní a starý pán. Ţili ve staré chaloupce a měli menší zahrádku. Na zahrádce jim rostly kytičky a pěstovali si zeleninu a ovoce. Měli kousek od sebe sousedy, se kterými si moc nerozuměli a přemýšleli, jak se s nimi usmířit nebo sblíţit, aby se spolu mohli společně scházet. Věděli, ţe sousedé jim závidí krásnou zahrádku plnou kytiček, ovoce a zeleniny. Doslechli se, ţe ve městě je trh, kde mají spousty různých věcí, kytiček, stromečků a dalších lákavých věcí. Rozhodli se, ţe se tam půjdou podívat, a ţe vymyslí nějaké překvapení pro své sousedy, aby jim jiţ více nezáviděli jejich zahrádku. Na trhu objevili zvláštní strom, který byl pojmenován jako modrý strom. Nevěřili tomu, ţe bude modrý, ale přesto ho pro sousedy vzali a dali jim ten strom jako dárek. Modré květy tohoto stromu prý mají léčivé účinky a všechny chmury a nepohoda hned mizí. Strom pomáhá dobrým lidem a zlým ukazuje, jak se dát na dobrou cestu. Sousedé se divili, dárek přijali a řekli, ţe jestli ten strom bude skutečně modrý, tak budou kamarádi. Nemohli se dočkat jara a netrpělivě sledovali zahrádku, jestli strom kvete skutečně modře. Světe, div se! Strom byl obalený modrými květy! Sousedé se dali dohromady a od té doby sedí u modrého stromu a povídají si různé příhody. Nakonec jsou všichni spokojeni a šťastni, a jestli neumřeli, povídají si tam dodnes. Ilona Benešová, 7. třída 5 S t r á n k a

6 Piják Jak se piják dostal do protialkoholické léčebny Dříve kaţdé dítě školou povinné vědělo, ţe piják je savý papír, který je vloţen do sešitu a má za úkol sát neposlušné inkoustové kaňky. Jednoho dne přestaly děti psát plnicími pery a začaly pouţívat propisovačky a keramická pera. Piják začal mít abstinenční příznaky z nedostatku inkoustu. A tak začal vyhledávat jiné tekutiny. Jednou, kdyţ leţel sešit na stole, tak z něj vyskočil a začal vysávat kapičky, které na stole našel. Byly to kapky mléka, ale ty mu moc nechutnaly. Potom okusil kapky čaje, kávy, vody, šťávy, ale vůbec nebyl spokojený. Aţ jednou. Tatínek sledoval v televizi fotbalový zápas a pro dobrou náladu popíjel pivo. Najednou se z televize ozvalo: Gól! Vedeme 1:0.! Tatínek radostí vyskočil z pohovky a pár kapek piva dopadlo ze sklenice, kterou při tom drţel v ruce, na piják. Piják byl překvapený a kapky piva mu velice zachutnaly, avšak nevěděl, co je to za nápoj. Začal mít na pivo stále větší chuť. Jednou tatínek přelil pivo, které naléval do sklenice, piják hned zbytek tekutiny vysál. Tatínek si pomyslel: Aspoň si k něčemu uţitečný! A začal piják pouţívat jako podloţku pod sklenici s pivem. Za nějaký čas piják nečekal jen na to, co se přelije ze sklenice, ale kdyţ nikdo nebyl nablízku, začal sám z lahve pivo nasávat. Po čase přinesl chlapec ze školy úkol a řekl: Tatínku, tento úkol musí být napsaný perem! Tatínek řekl: Co ti brání, plničku máš, tak piš! Najednou chlapec udělal kaňku a začal se shánět po pijáku. Tatínek řekl: Vţdyť přece leţí na stole! Chlapec se snaţil kaňku pijákem vysát, ale ten inkoust odmítal, protoţe byl nasáklý zcela pivem. Tatí, piják nepije! zavolal chlapec. Vtom řekla maminka: To se nedá nic dělat, piják půjde do léčebny! Po nějakém čase se vyléčený piják vrátil z léčebny a byl připraven sát pouze inkoustové kaňky. Jenţe za tu dobu se chlapec naučil psát a kaňky uţ nedělal, ale protoţe měl strach, ţe by piják mohl zase sklouznout k alkoholu, raději na piják občas nějakou tu kaňku kápl. A tak byly všichni spokojeni a tatínek uţ nikdy pivo nepřelil dokonce i pití piva omezil. Jen ať mě nestrčí do toho pytle!!! Mikuláš si pod vousy pobroukává: Pěkně to ten kluk odříkává. A za tu pěknou básničku, Máš tady sladkosti v košíčku. A. Dvořáková O deštníku, který se bál vody Chtěl bych vám vyprávět příběh, který se stal, nebo nestal, možná si ho někdo vymyslel. Děvčátko, které se jmenovalo Terezka, si přálo k narozeninám nový deštník: Mami, můžeš mi koupit nový deštník k narozeninám? zaprosila Terezka. To víš, že ano, zítra máš narozeniny a já mám ten deštník už připravený. odpověděla maminka. Opravdu. Další den byl rozevřený před pokojem. Byl krásný a měl červené kvítky. Terezka se rozhodla: Vezmu si svůj nový deštník do školy! Když vyšla před dům, svítilo sluníčko. Deštník si rozevřela a vykročila do školy. Během dopoledne se počasí pokazilo a začalo pršet. Terezka se zaradovala: Hurá, konečně vyzkouším svůj nový deštník! Rozevřela ho a nestačila udělat ani krok a deštník se zavřel. Tak to zkusila podruhé, potřetí, ale to už byla zmoklá na kost. Děvčátko bylo rozzlobené: Půjdu domů v dešti a odpoledne ho vrátím s maminkou do obchodu! Ještě to zkusila snad posté, ale to už zase svítilo sluníčko. Deštník už nyní držel rozevřený a chránil Terezku před slunečními paprsky. Rozhodla se tedy, že si svůj deštník ponechá a bude ho používat jako slunečník. Deštník byl velice spokojený, protože se vody opravdu bál. David Prášil, 7. třída DĚTSKÉ HŘIŠTĚ J ednou z posledních akcí v obci před komunálními volbami bylo zbudování malého dětského hřiště za obecním úřadem, kam mohou chodit rodiče se svými nejmenšími. Tím bylo vyslyšeno přání mnohých semických maminek, které v současné době již tento koutek se svými dětmi navštěvují. M. Součková Nadílka V tomto předvánočním čase na Mikuláše a čerta s andělem těšíme se zase. Když tajemný večer nastane leckteré dítko si předem zamane: Neřeknu mu nic, ne a ne!!!! Večer je však všechno jinak. Dítko uvidí čertův pytel A z hrdiny je hned strašpytel. Básničky odříkavá velmi rychle: Herní prvky na novém hřišti za obecním úřadem 6 S t r á n k a

7 Další zprávičky z knihovny Nové prostředí pro hry našich dětí na jaře oţije jejich hlásky. OBECNÍ KNIHOVNA D aleká Čína v obecní knihovně Knihovna se může pochlubit další akcí! V rámci Evropského týdne mobility se uskutečnila v prostorách školy beseda o putování po Číně. Průvodci se na tento večer stali pan učitel Roman Ježek se svým kamarádem Víťou Marešem. Kdo si přišel poslechnout zajímavé povídání a shlédnout fotografie či videa, určitě nelitoval, neboť byl obdarován i malou ochutnávkou "číny". Obě pracovnice knihovny se účastní podzimních seminářů knihovnického minima, které probíhá v Mladé Boleslavi. Nové soubory knih k vypůjčení se objeví v knihovně v prosinci, ale čtenáři si mohou stále vybírat z velké nabídky, která je stále provizorně umístěna v základní škole. Při své cestě Nymburskem navštívila naši knihovnu neplánovaně paní spisovatelka Stanislava Nopová. Celou hodinu vyprávěla o své tvorbě, o svých snech a splněných i nedosažitelných přáních. Její tvorbu si můžete u nás také vypůjčit. Přijďte každý čtvrtek do školy od do hodin vchodem od pomníku. M. Součková, Helena Černá ŠÁTEČEK Záběr z besedy Ochutnávka 7 S t r á n k a

8 KALENDÁŘ SVÁTKŮ, PRÁZDNIN A AKCÍ konání komunálních voleb (volební místnost ve škole, hlavní vchod pod hodinami) podzimní prázdniny dětí Státní svátek - Den vzniku samostatné ČSR (1918) Památka zesnulých (Dušičky) Halloweenský průvod obcí - sraz v hod před sokolovnou státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (1939,1989) Mikuláš a čerti ve škole (akce ŠD) vánoční vystoupení Šátečku dopoledne Vánoční laťka (ve škole) zpívání pod rozsvíceným stromem (18.00 hod.) (Všechny změny vyhrazeny) A ještě jedna akce na konec: Zveme vás ve čtvrtek dne v hodin do obecní knihovny na besedu, která nese název "Čteme knihy ušima". Pojďte si poslechnout úryvky z knih, které byly vydány v trochu jiném formátu - na "cédéčkách". Rádi se s vámi podělíme o pěkné chvíle mluveného slova našich předních umělců, kteří knihu namluvili. Úřední hodiny OÚ Semice: Po St telefon: , fax: VZPOMÍNKY NA SEMICE Dobrý den. Viděla jsem na internetu Váš zpravodaj a tam byla jedna stará školní fotka. Já sice nikoho na fotce neznám, ale hledám předky mé rodiny. Mám ale bohužel velmi málo informací a tak doufám, že byste mi mohli pomoci, protože pátráte pro zpravodaj v dějinách obce. Já se jmenuji Miriam Anna Steffan, rozená Skřivánková. Narodila jsem se v Praze, ale léta jsme se sestrou trávily u babičky a u dědečka v Semicích. Můj otec byl Jaroslav Skřivánek (narozen také v Praze), jeho otec také Jaroslav Skřivánek, žil a pracoval v Praze, ale do penze se vrátil do Semic. Jeho otec, můj pradědeček, myslím také Jaroslav anebo Svatopluk (to nevím to přesně) Skřivánek, byl řídícím učitelem školy v Semicích. Bydleli jsme tam někde u rybníka, myslím, že to bylo v blízkosti staré školy. Moje babička se jmenovala Anna Skřivánková, rozená Pelechová. Na semickém hřbitově byla ještě před dvaceti lety v pravém rohu u silnice rodinná hrobka. Běžná jména v rodině byla: Jaroslav, Ladislav, Stanislav a Svatopluk. Našel se snad i nějaký Josef. A teď moje otázka: Mohli byste mi, prosím, někdo poradit, jak bych se přes internet mohla v nějakých semických matrikách dovědět víc o rodině Skřivánků? Mockrát děkuji za pomoc. Miriam Anna Steffan Tel.: Mobil: SEMICKÝ ZPRAVODAJ - Vydává Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Součková Miroslava, Mgr. Jareš Pavel, Ing. Jungr Josef, Mgr. Procházková Marie, Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR E Tiskne: Janova dílna Třebestovice, vychází 4x ročně. Kontakt na redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky ZŠ. Další číslo vyjde ne konci prosince S t r á n k a

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v listopadu. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Popisy staveb. Od roku 2000 má naše škola keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a malou pecí.

Popisy staveb. Od roku 2000 má naše škola keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a malou pecí. ZŠ Videčská Mapa Popisy staveb ZŠ Pod Skalkou je klasická pavilonová škola. Postavena byla v roce 1966. V sedmdesátých letech byla dokonce největší školou v okrese Vsetín. Měla tehdy až 1200 žáků. Při

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013

Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Tel. 724 874 049, e-mail: osh.novyjicin@c-mail.cz Nový Jičín dne 20.února 2013 Zpravodaj ORM č. 1/ 2013 Všem: vedoucím kolektivů MH, vedoucím

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v prosinci. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING

V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO BRANNÉ CVIČENÍ CO JE TUNING Školní časopis ZŠ Vyškov, Nádražní 5 Září říjen 2006 Tradiční exkurze našich žáků a učitelů do Prahy. V tomto číslo se například dočtete: CO PROŽILI ŠESŤÁCI V BALDOVCI CO SI MYSLÍ PRVŇÁČCI JAK PROBĚHLO

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Měsíc září, říjen 2011

Měsíc září, říjen 2011 Měsíc září, říjen 2011 Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Jak se v parku narodil dráček

Jak se v parku narodil dráček Jak se v parku narodil dráček Klárka a Matýsek jsou dobří kamarádi. Nejradši chodí ven do parku. Hrají si s dalšími kamarády na schovku SCHOVKA POD DEKOU, na honěnou HONIČKA SE ZÁCHRANOU nebo si jen tak

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více