3/2010. Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2010. Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách)"

Transkript

1 3/2010 Z obsahu tohoto čísla: SDH Semice na povodních rozhovor se starostou ke komunálním volbám mladí hasiči knihovna tip na výlet základní škola pranostiky evropský týden mobility tvorba žáků ZŠ Šáteček vzpomínky na Semice Sbor dobrovolných hasičů Semice, aneb nejsme tak nepotřební, jak si někteří myslí. (naše pomoc při letních povodních v severních Čechách) Začátek druhé poloviny letošních prázdnin nebyl pro hasiče a ostatní záchranné složky jednoduchý. Po prudkém dešti se zvedla hladina velké většiny řek i potoků... (Pokračování na straně 3)

2 ROZHOVOR SE STAROSTOU OBCE Z a několik dní proběhnou v naší zemi komunální volby. Vy sám kandidujete do místního obecního zastupitelstva a máte ve funkci starosty bohaté zkušenosti. Co povaţujete za největší úspěch během svého starostování? Jsem hrdý na to, že byl v obci zaveden plyn a vybudována kanalizace. Finanční náklady na tyto akce byly zhruba 50 milionů. Na kanalizaci jsme čerpali dotaci 28 milionů, na plyn 3,7 milionů. Největší překáţkou při plnění volebního programu jsou podle Vás lidé, nedostatek finančních prostředků nebo byrokracie? Jednoznačně byrokracie a nedostatek finančních prostředků. Určitě je v kaţdé obci stále co vylepšovat. Které akce (úkoly) byste povaţoval za prioritní v budoucnosti? a) Vybudování vodovodního řadu. Jednání probíhají třetím rokem. O dotaci na vybudování této vodovodní sítě budeme žádat. Jedná se o společný vodovod pro Semice, Přerov n.l., Starý Vestec a Bříství. b) Rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení. Přesto, že jsme dostali doporučení FROM na dotaci, krajští zastupitelé na svém zasedání tuto dotaci zamítli. Jedná se o zhruba 9,5 milionů. c) V rámci rekonstrukce osvětlení jsme chtěli provést i úpravu zeleně podle schválené dokumentace. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. d) V září tohoto roku došlo k podpisu smlouvy o převodu sokolovny na obec. To bude další velký závazek do budoucna, aby sokolovna sloužila občanům a daly se v ní pořádat kulturní a společenské akce. Jak vidíte, práce bude dost. V Semicích v minulosti byla docela rušná spolková činnost. Svoje nástupce v krouţcích si vychovávali myslivci a poţárnici, hrálo se ochotnické divadlo. Dokázala by obec uvolnit pro některé tyto činnosti klubovou místnost? Určitě ano. V budově bývalého obecního úřadu, kam se přestěhuje veřejná knihovna, se určitě místo najde. Jak si představujete zapojení mladé (střední) generace do veřejného nebo společenského ţivota? Já osobně bych společenskou aktivitu mladých velmi uvítal. Ani já, ani budoucí obecní zastupitelstvo rozhodně těmto akcím bránit nebudou. První impulzy ale asi musí vyjít právě od mladých. Co byste popřál nově zvolenému zastupitelstvu? Určitě velmi dobrou spolupráci s občany. Aby se podařilo navázat a dokončit akce, které jsme rozpracovali. Aby se stát choval jako dobrý hospodář a rozděloval všem stejně. Dále jim přeji pevné nervy při plnění všech úkolů. Děkuji za rozhovor. M. Procházková Ve dnech října 2010 se konají volby do obecního zastupitelstva. Přinášíme seznam kandidátů. 2 S t r á n k a

3 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (Pokračování ze strany 1) I malá strouha, která přitéká do Semic od Velenky a pokračuje směrem na Přerov nad Labem, se během pár hodin změnila k nepoznání a nadělala obyvatelům části Semic hodně starostí. V Semicích byl Sbor dobrovolných hasičů (SDH) povolán k odčerpání vody ze dvou sklepů a pomáhal i s vyproštění zatopeného osobního automobilu. Na odčerpání vody ze sklepů byla použita požární stříkačka PS 12. Ta je k tomuto účelu bohužel nevhodná, protože na dně sklepa zůstane i při sebevětší snaze několik cm vody. Semickým hasičům by při této práci velmi pomohlo plovoucí čerpadlo, které by dokázalo odčerpat ze sklepů skoro všechnu vodu. O získání plovoucího čerpadla se SDH snaží již několik let. Avšak snaha naráží na nedostatek finančních prostředků. Ještě před měsícem by naši hasiči mohli vyhovět žádostem o pomoc při likvidování následků povodní jen v blízkém okolí z důvodu nevyhovujícího zásahového vozidla GAZ 69 rok výroby V současné době je sbor nově vybaven zásahovým vozidlem AVIA A31 rok výroby 1990 a zařazen do Integrovaného záchranného systému (IZS) České Republiky. Hasičské sbory, zařazené do IZS, jsou v případě mimořádných událostí kontaktovány s žádostí o pomoc. SDH Semice byl v pondělí požádán velitelstvím hasičského záchranného sboru v Nymburce o pomoc při odklizení následků bleskové povodně v Libereckém kraji. Hned v pondělí se několik členů sešlo v místní hasičské zbrojnici, aby připravili vše potřebné. V úterý v 6 h ráno vyrazilo semické zásahové družstvo do jednoho z nejvíce povodní postižených měst, Raspenavy, rozkládající se ve Frýdlantském výběžku na březích říčky Smědá. Zásahu se zúčastnilo 9 semických hasičů, jmenovitě: Černý Petr st., Just Miloš, Kulíšek Milan, Mikšovský Josef, Mikšovský Martin, Müller Milan, Rychtařík Marcel, Semerád Ladislav a Vorlíček Martin. V Raspenavě hasiči celý den pomáhali obyvatelům jedné ulice s vyklízením nábytku a spotřebičů ze zaplavených domů. Všechno zařízení bylo vojáky odváženo na rychle se plnící skládku. V domě, který byl na kopci, museli vyklidit sklep plný nánosů bahna. Členové zásahové jednotky se vrátili do Semic v pozdních nočních hodinách špinaví a vyčerpaní, ale s dobrým pocitem, že mohli pomoci tam, kde to bylo nejvíce potřeba. Za SDH Semice Martin Mikšovský Autor článku s dalšími členy semického SDH v postiţené Raspenavě. KOLEKTIV MLADÝCH HASIČŮ SDH VELENKA U ž několik let funguje v rámci SDH Velenka kolektiv mladých hasičů. Od letošního jara se díky spolupráci se ZŠ Semice kolektiv rozšířil o několik členů z okolních obcí, zejména ze samotných Semic. Děti se v kolektivu učí novým znalostem a praktickým dovednostem. Krom posilování ducha také posilují své tělo, a to aktivním pohybem při téměř až atletických disciplínách. To vše totiž vyžaduje Požární sport, kterému se na okresní až republikové úrovni věnujeme. V uplynulém ročníku obsadili starší žáci z SDH Velenka v okresním kole hry Plamen celkové 4. místo a ti nejlepší se už tradičně podíleli s kamarády z SDH Písková Lhota na reprezentaci okresu Nymburk na krajském kole. Reprezentační družstvo, jehož součástí byli i žáci semické ZŠ Lukáš Samek a Tomáš Semecký, krajské kolo vyhrálo a postoupilo na Mistrovství ČR. Tomáš se mistrovství pro zranění neúčastnil, ale Lukáš je mistrem ČR v Požárním útoku CTIF a v Závodu požárnické všestrannosti. V klasickém Požárním útoku je pak druhým vicemistrem a v celkovém pořadí bylo naše reprezentační družstvo páté. Naši dorostenci, kteří běhají za dorost SDH Kostomlátky byli na MČR celkově třetí. Abychom se nechlubili jen staršími, musím zmínit, že závěrem prázdnin přivezla zlatou medaili také Terka Hamáčková, a to ze závodů v běhu na 60 m s překážkami v kategorii mladších dívek. Letošní ročník je už pomalu u konce, ale my se už těšíme na ten příští. Aby také ne, když Lukáš a Terka dostali pozvánku reprezentovat ČR příští rok na Olympiádě CTIF ve Slovinsku. Honza Novák, vedoucí kolektivu MH SDH Velenka TIP NAVÝLET Kosteleckými Černými lesy D nešní lehce podzimní výlet započneme v obci Tuchoraz, která je známá především pozdně gotickou tvrzí z konce 15. století, se zachovalou, 20 m vysokou, mohutnou hranolovou vstupní věží. Odtud 3 S t r á n k a

4 poté širokou cestou budeme zalesněným úbočím klesat k potoku Šembera. Toto nejkrásnější údolí Kolínska objevili pro svoji činnost již ve 20. letech 20. st. čeští skauti a dodnes je jimi hojně využíváno (je zde asi 270 chat a srubů). Postupně po obou březích lehkým tempem dojdeme až k rozcestníku. Značených cest při ústí Lázného potoka do Šembery, nad kterým najdeme zbytky zříceniny hrádku Šember, pobořeného za husitských válek. Náročnějším stoupáním pomalu zamíříme k hájovně Truba na křižovatce silnic a odsud už máme na dohled cíl naší cesty městečko Kostelec nad Černými Lesy. Málokdo z nás by čekal divokou přírodu nedaleko Českého Brodu. ŠKOLA Š kolní rok 2010/2011 jsme zahájili se 160 žáky, z toho bylo 13 začínajících prvňáčků. Již od prvního dne jsme se jim snažili vytvořit ve škole příjemnou atmosféru. Jak už je zvykem, patronát nad našimi nejmladšími žáky drží žáci z 9. třídy. Z celkového počtu žáků je celá polovina dojíždějících. Zájem o naši školu v okolí stoupá. Plníme osnovy školního vzdělávacího programu Škola pro tebe, který již téměř nahradil program Základní škola. Také nabízíme žákům širokou škálu zájmové činnosti. Například kroužky tradiční (aerobik, sportovní a pohybové hry, fotbal, Šáteček), ale i další kroužky, které rozvíjejí základní učivo (literární, jazykové, přírodovědný) a v neposlední řadě třeba keramický kroužek, který je velmi oblíben. Plně máme obsazena obě oddělení školní družiny, dobře funguje i školní jídelna, kde se stravují žáci základní a také mateřské školy. V tomto školním roce máme v plánu splnit mnoho úkolů. Poskytnout našim žákům co nejkvalitnější výchovněvzdělávací proces, zorganizovat všechny naplánované projekty a akce. Chceme také naše žáky chránit před riziky dnešní doby organizováním zájmové činnosti. Důležitým úkolem je pro nás také dobrá spolupráce s rodiči a veřejností. Touto cestou bych rád poděkoval všem, kteří přispěli svým dílem ke zdárnému dokončení letního altánu - učebny na dvoře školy. Mgr. Pavel Jareš EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY Letos jiţ po šesté! O d roku 2005 se naše obec zapojuje do akce evropského formátu Evropského týdne mobility a s ním spojeného Evropského dne bez aut. Jeden z trampských srubů PRANOSTIKY Říjen blýská - zima plíská. Sněží-li v říjnu, bude měkká zima. Neopadá-li v říjnu listí ze stromů, bude tuhá zima. V říjnu mnoho dešťů - v prosinci mnoho větrů. Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený. Teplý říjen - studený únor a opačně. Deště v říjnu znamenají příští úrodný rok. Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. Kolik dnů v říjnu uplyne do prvního deště, po tolik dnů bude v zimě pršeti. Na návštěvě u poříční policie v Nymburce Letos, dne byla na programu jako první návštěva starších dětí základní školy u oddílu Poříční policie v Nymburce. V pestré a zajímavé besedě se žáci dozvěděli zajímavosti o práci této části policie. Prohlédli 4 S t r á n k a

5 si vybavení a na konci besedy se svezli na policejním člunu po Labi. Účastníci letošní cyklojízdy po Milovicku Na Labi V pátek proběhl Den bez aut nejdříve v prostorách školy a školního dvora, kde byly připraveny programy environmentální výchovy a dále pak tradičně na stanovištích v uzavřené ulici, kde děti plnily různé úkoly od první pomoci až po jízdu zručnosti. V sobotu za velmi pěkného počasí se vydala malá skupinka cyklistů poznávat bývalé vojenské prostory Milovic. Největší dojem na účastníky udělala prohlídka italského hřbitova a muzea s průvodcovským slovem pana Čerepušťáka. V pondělí se veřejnost mohla setkat s rogalistou a cestovatelem panem Jiřím Zítkou na besedě o jeho koníčku. V úterý nejmenší děti soutěžily na školním hřišti s koly, koloběžkami i pejsky a zápasily s dopravními testy. Středeční dopoledne bylo věnováno besedě o dravcích a odpoledne sportovnímu zápolení na hřišti i v tělocvičně. Čtvrtek byl zakončen besedou v obecní knihovně, jejíž pracovnice připravily pro zájemce povídání s panem učitelem Ježkem, který strávil jeden prázdninový měsíc putováním po Číně. Po celý týden mohli zájemci o aerobik, břišní tance nebo nohejbal navštívit jejich hodiny a účastnit se cvičení. Celý týden se totiž nesl v duchu hesla tohoto roku: Prodluţ si ţivot buď aktivní Obec se také může v tomto období pochlubit další splněnou akcí a zároveň trvalým opatřením Evropského týdne mobility bylo dobudováno malé dětské hřiště za obecním úřadem, kam si mohou přivést rodiče své ratolesti, posedět zde a v pěkném prostředí pod vzrostlými stromy si odpočinout. M. Součková Hrátky s BESIPem Z TVORBY LITERÁRNÍHO KROUŢKU O modrém stromu Ţili, byli stará paní a starý pán. Ţili ve staré chaloupce a měli menší zahrádku. Na zahrádce jim rostly kytičky a pěstovali si zeleninu a ovoce. Měli kousek od sebe sousedy, se kterými si moc nerozuměli a přemýšleli, jak se s nimi usmířit nebo sblíţit, aby se spolu mohli společně scházet. Věděli, ţe sousedé jim závidí krásnou zahrádku plnou kytiček, ovoce a zeleniny. Doslechli se, ţe ve městě je trh, kde mají spousty různých věcí, kytiček, stromečků a dalších lákavých věcí. Rozhodli se, ţe se tam půjdou podívat, a ţe vymyslí nějaké překvapení pro své sousedy, aby jim jiţ více nezáviděli jejich zahrádku. Na trhu objevili zvláštní strom, který byl pojmenován jako modrý strom. Nevěřili tomu, ţe bude modrý, ale přesto ho pro sousedy vzali a dali jim ten strom jako dárek. Modré květy tohoto stromu prý mají léčivé účinky a všechny chmury a nepohoda hned mizí. Strom pomáhá dobrým lidem a zlým ukazuje, jak se dát na dobrou cestu. Sousedé se divili, dárek přijali a řekli, ţe jestli ten strom bude skutečně modrý, tak budou kamarádi. Nemohli se dočkat jara a netrpělivě sledovali zahrádku, jestli strom kvete skutečně modře. Světe, div se! Strom byl obalený modrými květy! Sousedé se dali dohromady a od té doby sedí u modrého stromu a povídají si různé příhody. Nakonec jsou všichni spokojeni a šťastni, a jestli neumřeli, povídají si tam dodnes. Ilona Benešová, 7. třída 5 S t r á n k a

6 Piják Jak se piják dostal do protialkoholické léčebny Dříve kaţdé dítě školou povinné vědělo, ţe piják je savý papír, který je vloţen do sešitu a má za úkol sát neposlušné inkoustové kaňky. Jednoho dne přestaly děti psát plnicími pery a začaly pouţívat propisovačky a keramická pera. Piják začal mít abstinenční příznaky z nedostatku inkoustu. A tak začal vyhledávat jiné tekutiny. Jednou, kdyţ leţel sešit na stole, tak z něj vyskočil a začal vysávat kapičky, které na stole našel. Byly to kapky mléka, ale ty mu moc nechutnaly. Potom okusil kapky čaje, kávy, vody, šťávy, ale vůbec nebyl spokojený. Aţ jednou. Tatínek sledoval v televizi fotbalový zápas a pro dobrou náladu popíjel pivo. Najednou se z televize ozvalo: Gól! Vedeme 1:0.! Tatínek radostí vyskočil z pohovky a pár kapek piva dopadlo ze sklenice, kterou při tom drţel v ruce, na piják. Piják byl překvapený a kapky piva mu velice zachutnaly, avšak nevěděl, co je to za nápoj. Začal mít na pivo stále větší chuť. Jednou tatínek přelil pivo, které naléval do sklenice, piják hned zbytek tekutiny vysál. Tatínek si pomyslel: Aspoň si k něčemu uţitečný! A začal piják pouţívat jako podloţku pod sklenici s pivem. Za nějaký čas piják nečekal jen na to, co se přelije ze sklenice, ale kdyţ nikdo nebyl nablízku, začal sám z lahve pivo nasávat. Po čase přinesl chlapec ze školy úkol a řekl: Tatínku, tento úkol musí být napsaný perem! Tatínek řekl: Co ti brání, plničku máš, tak piš! Najednou chlapec udělal kaňku a začal se shánět po pijáku. Tatínek řekl: Vţdyť přece leţí na stole! Chlapec se snaţil kaňku pijákem vysát, ale ten inkoust odmítal, protoţe byl nasáklý zcela pivem. Tatí, piják nepije! zavolal chlapec. Vtom řekla maminka: To se nedá nic dělat, piják půjde do léčebny! Po nějakém čase se vyléčený piják vrátil z léčebny a byl připraven sát pouze inkoustové kaňky. Jenţe za tu dobu se chlapec naučil psát a kaňky uţ nedělal, ale protoţe měl strach, ţe by piják mohl zase sklouznout k alkoholu, raději na piják občas nějakou tu kaňku kápl. A tak byly všichni spokojeni a tatínek uţ nikdy pivo nepřelil dokonce i pití piva omezil. Jen ať mě nestrčí do toho pytle!!! Mikuláš si pod vousy pobroukává: Pěkně to ten kluk odříkává. A za tu pěknou básničku, Máš tady sladkosti v košíčku. A. Dvořáková O deštníku, který se bál vody Chtěl bych vám vyprávět příběh, který se stal, nebo nestal, možná si ho někdo vymyslel. Děvčátko, které se jmenovalo Terezka, si přálo k narozeninám nový deštník: Mami, můžeš mi koupit nový deštník k narozeninám? zaprosila Terezka. To víš, že ano, zítra máš narozeniny a já mám ten deštník už připravený. odpověděla maminka. Opravdu. Další den byl rozevřený před pokojem. Byl krásný a měl červené kvítky. Terezka se rozhodla: Vezmu si svůj nový deštník do školy! Když vyšla před dům, svítilo sluníčko. Deštník si rozevřela a vykročila do školy. Během dopoledne se počasí pokazilo a začalo pršet. Terezka se zaradovala: Hurá, konečně vyzkouším svůj nový deštník! Rozevřela ho a nestačila udělat ani krok a deštník se zavřel. Tak to zkusila podruhé, potřetí, ale to už byla zmoklá na kost. Děvčátko bylo rozzlobené: Půjdu domů v dešti a odpoledne ho vrátím s maminkou do obchodu! Ještě to zkusila snad posté, ale to už zase svítilo sluníčko. Deštník už nyní držel rozevřený a chránil Terezku před slunečními paprsky. Rozhodla se tedy, že si svůj deštník ponechá a bude ho používat jako slunečník. Deštník byl velice spokojený, protože se vody opravdu bál. David Prášil, 7. třída DĚTSKÉ HŘIŠTĚ J ednou z posledních akcí v obci před komunálními volbami bylo zbudování malého dětského hřiště za obecním úřadem, kam mohou chodit rodiče se svými nejmenšími. Tím bylo vyslyšeno přání mnohých semických maminek, které v současné době již tento koutek se svými dětmi navštěvují. M. Součková Nadílka V tomto předvánočním čase na Mikuláše a čerta s andělem těšíme se zase. Když tajemný večer nastane leckteré dítko si předem zamane: Neřeknu mu nic, ne a ne!!!! Večer je však všechno jinak. Dítko uvidí čertův pytel A z hrdiny je hned strašpytel. Básničky odříkavá velmi rychle: Herní prvky na novém hřišti za obecním úřadem 6 S t r á n k a

7 Další zprávičky z knihovny Nové prostředí pro hry našich dětí na jaře oţije jejich hlásky. OBECNÍ KNIHOVNA D aleká Čína v obecní knihovně Knihovna se může pochlubit další akcí! V rámci Evropského týdne mobility se uskutečnila v prostorách školy beseda o putování po Číně. Průvodci se na tento večer stali pan učitel Roman Ježek se svým kamarádem Víťou Marešem. Kdo si přišel poslechnout zajímavé povídání a shlédnout fotografie či videa, určitě nelitoval, neboť byl obdarován i malou ochutnávkou "číny". Obě pracovnice knihovny se účastní podzimních seminářů knihovnického minima, které probíhá v Mladé Boleslavi. Nové soubory knih k vypůjčení se objeví v knihovně v prosinci, ale čtenáři si mohou stále vybírat z velké nabídky, která je stále provizorně umístěna v základní škole. Při své cestě Nymburskem navštívila naši knihovnu neplánovaně paní spisovatelka Stanislava Nopová. Celou hodinu vyprávěla o své tvorbě, o svých snech a splněných i nedosažitelných přáních. Její tvorbu si můžete u nás také vypůjčit. Přijďte každý čtvrtek do školy od do hodin vchodem od pomníku. M. Součková, Helena Černá ŠÁTEČEK Záběr z besedy Ochutnávka 7 S t r á n k a

8 KALENDÁŘ SVÁTKŮ, PRÁZDNIN A AKCÍ konání komunálních voleb (volební místnost ve škole, hlavní vchod pod hodinami) podzimní prázdniny dětí Státní svátek - Den vzniku samostatné ČSR (1918) Památka zesnulých (Dušičky) Halloweenský průvod obcí - sraz v hod před sokolovnou státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii (1939,1989) Mikuláš a čerti ve škole (akce ŠD) vánoční vystoupení Šátečku dopoledne Vánoční laťka (ve škole) zpívání pod rozsvíceným stromem (18.00 hod.) (Všechny změny vyhrazeny) A ještě jedna akce na konec: Zveme vás ve čtvrtek dne v hodin do obecní knihovny na besedu, která nese název "Čteme knihy ušima". Pojďte si poslechnout úryvky z knih, které byly vydány v trochu jiném formátu - na "cédéčkách". Rádi se s vámi podělíme o pěkné chvíle mluveného slova našich předních umělců, kteří knihu namluvili. Úřední hodiny OÚ Semice: Po St telefon: , fax: VZPOMÍNKY NA SEMICE Dobrý den. Viděla jsem na internetu Váš zpravodaj a tam byla jedna stará školní fotka. Já sice nikoho na fotce neznám, ale hledám předky mé rodiny. Mám ale bohužel velmi málo informací a tak doufám, že byste mi mohli pomoci, protože pátráte pro zpravodaj v dějinách obce. Já se jmenuji Miriam Anna Steffan, rozená Skřivánková. Narodila jsem se v Praze, ale léta jsme se sestrou trávily u babičky a u dědečka v Semicích. Můj otec byl Jaroslav Skřivánek (narozen také v Praze), jeho otec také Jaroslav Skřivánek, žil a pracoval v Praze, ale do penze se vrátil do Semic. Jeho otec, můj pradědeček, myslím také Jaroslav anebo Svatopluk (to nevím to přesně) Skřivánek, byl řídícím učitelem školy v Semicích. Bydleli jsme tam někde u rybníka, myslím, že to bylo v blízkosti staré školy. Moje babička se jmenovala Anna Skřivánková, rozená Pelechová. Na semickém hřbitově byla ještě před dvaceti lety v pravém rohu u silnice rodinná hrobka. Běžná jména v rodině byla: Jaroslav, Ladislav, Stanislav a Svatopluk. Našel se snad i nějaký Josef. A teď moje otázka: Mohli byste mi, prosím, někdo poradit, jak bych se přes internet mohla v nějakých semických matrikách dovědět víc o rodině Skřivánků? Mockrát děkuji za pomoc. Miriam Anna Steffan Tel.: Mobil: SEMICKÝ ZPRAVODAJ - Vydává Obec Semice, Semice 280 Redakce: Mgr. Součková Miroslava, Mgr. Jareš Pavel, Ing. Jungr Josef, Mgr. Procházková Marie, Rozšiřování povoleno Ministerstvem kultury ČR E Tiskne: Janova dílna Třebestovice, vychází 4x ročně. Kontakt na redakci, kam můžete zasílat své příspěvky: Redakce si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků. Své příspěvky zasílejte mailem, případně vhazujte do schránky ZŠ. Další číslo vyjde ne konci prosince S t r á n k a

Mozaika. Cirkus Berousek

Mozaika. Cirkus Berousek 1 Úvodník Loňští deváťáci nás ujišťovali, že nám devítka uteče jako voda. Teď už vidíme, že měli pravdu. Než jsme se rozkoukali, už máme za sebou první čtvrtletí. A co je neméně důležité, uplynulo i dalších

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Informace o činnosti duben 2015

Informace o činnosti duben 2015 Sbor dobrovolných hasičů Mirovice, Tyršova 315, 398 06 Mirovice Informace o činnosti duben 2015 24. března 2015 v 16:07 hodin Jednotka SDH Mirovice vyjela s CAS 32 Tatra 815 k technické pomoci do Husovy

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok

Kroužek - mladý hasič. u SDH Pátek. rok Kroužek - mladý hasič u SDH Pátek rok 2008 2009 15.06.2008 na základě blížícího se 120. výročí vzniku SDH v Pátku, se uskutečnil od 15,00 hodiny Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky zároveň

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Letní noc na Práchovně.

Letní noc na Práchovně. ŘÍJEN 2015 Letní noc na Práchovně. Letní noc srpen 2015 Hasičské okrskové cvičení září 2015 2 Vážení spoluobčané, začátek posledního čtvrtletí každého roku je vždy období, kdy se jakoby dohání co je potřeba,

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Třída 1. B. vítáme Vás. školní rok: 2013 2014

Třída 1. B. vítáme Vás. školní rok: 2013 2014 Třída 1. B vítáme Vás školní rok: 2013 2014 Do naší školičky nastoupily tři první třídy. Naše třída je 1. B. Nás prvňáčků se v 1. B sešlo 20. Z toho je 13 chlapců a 7 dívek. Učí nás paní učitelka Helena

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více