Sadovské listy. Když venkovská škola rozkvete. Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sadovské listy. Když venkovská škola rozkvete. Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta"

Transkript

1 Sadovské listy o b č a s n í k p r o o b č a n y S A D O VA, B O R U, L E S O VA, P O D L E S Í a s t r á n ě d u b e n Když venkovská škola rozkvete Vedení obce si je vědomo nejen potřebami mateřské a základní školy na území Sadova, ale i důležitostí vzdělávání všech místních dětí. Proto průběžně investuje do zkvalitňování zázemí a rozvoje školního areálu. Například nové vybavení dětského hřiště u MŠ a ZŠ stálo 186 tisíc korun. Více již na str. 4. Foto Václav Fikar Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta V rámci Karlovarského kraje patří obec Sadov k těm, které se rozhodně nemají za co stydět. V posledních letech se nepřehlédnutelným způsobem rozvíjí, rekonstruuje budovy ve vlastnictví obce, investuje do infrastruktury, údržby veřejných prostranství i společenského života, což s povděkem vnímají jak místní obyvatelé, tak i takzvaní přespolní. A také proto Sadov v posledních třech letech pravidelně boduje v prestižní soutěži Vesnice roku v Karlovarském kraji. Šli jsme do voleb s tím, že to tady chceme vést trochu jinak, a to ve prospěch občanů a obce, protože tady všichni chceme hezky žít. Jako zdejšímu rodákovi mně na současnosti i budoucnosti obce mimořádně záleží, je to věc srdce, vysvětluje starosta Sadova Eduard Frisch, proč obec začala mj. sbírat úspěchy ve Vesnici roku. Konkrétně v roce 2013 získala čestné uznání odborné poroty za rozvoj infrastruktury, v roce 2012 čestné uznání za podporu občanské pospolitosti a v roce 2011 oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Zavedli jsme věci, které tady dříve nebyly. Například od roku 2009 jsme zavedli rozsvěcování vánočního stromečku v místním parčíku. Pořádáme maškarní ples, letos už 7. ročník. A také jsme obnovili Vítání občánků, které tady bylo už v minulosti. V našem kulturním době pořádáme i akce pro děti jako mikulášskou nadílku nebo maškarní karneval. Organizujeme i dětské dny, na které přijíždějí rodiny z širokého okolí, vypočítává starosta. (vf)

2 2 HISTORIE A ZAJÍMAVOSTI Z OBCE Naše území bylo osídlené před jedním tisícem let Dnešní obec Sadov sestává z obecních částí: Sadov, Bor, Lesov, Podlesí a Stráň. Historie těchto míst je přitom úzce spjata s osídlováním celého Karlovarského kraje. Prvními soustavnými osídlenci regionu byli Slované. Archeologické nálezy pocházejí z 9. století a první písemná zmínka (o Sedlci) je z roku Ve 13. století dochází k postupné germanizaci oblasti (první kolonizační vlna německá). Vliv Němců byl potlačen během husitských válek. Po jejich skončení však přichází druhá a po skončení třicetileté války třetí kolonizační vlna. Proces germanizace byl v naší oblasti ukončen hromadným odsunem Němců po 2. světové válce (v roce 1930 tvořili Němci 92 % obyvatelstva Karlovarska). Vývoj osídlování území, na kterém leží naše obec, trvá zhruba jeden tisíc let. První písemné zmínky o jednotlivých částech obce se objevují až později. BOR První písemné zmínky jsou z roku 1369, kdy byl Bor pod loketským panstvím. V roce 1428 ovládl zdejší území husita Jakoubek z Vřesovic. Později se zde střídali Šlikové, Schoenburgové, Sachsen-Lauenburgové a Bádenští. Do roku 1975 byla obec samostatná, pak byla integrována do Sadova. SADOV První zmínky pocházejí z roku Život v obci později ovlivnila především naleziště kaolinu (Zettlitzer Kaolinwerke Sedlecké kaolinové závody) a uhelné doly LEO- POLD a FRISCH GLÜCK. Obec byla zprvu samostatná, v letech ale byla vedena pod Podlesím. Rozvoj průmyslu však posílil Sadov natolik, že už v roce 1930 je vedený jako samostatný, aby postupně k sobě integroval okolní obce. LESOV Nejstarší zmínky pocházejí z roku Původně byl Lesov zemědělský dvůr pod ostrovským panstvím. Od 18 stol. se západně od obce těžilo hnědé uhlí. Při stavbě železnice byly doly zasypány. V roce 1873 založil Franz Schmidt porcelánku, kterou v roce 1919 převzali jako porcelánku CONCORDIA bratři Lowové. V roce 1927 založil Josef Lenhart další porcelánku SCHNEIDER (dnešní vývojový závod). Obec spadala v letech pod Bor. Potom byla samostatná a od roku 1950 je vedena pod Sadovem. PODLESÍ První zmínka se objevuje v roce Od roku 1930 je obec vedena pod Sadovem. STRÁŇ První písemná zmínka se objevuje roku Sídlo bylo zřejmě založeno na křižovatce odchodní cesty z Ostrova do Radošova. Spadalo pod Šlikovské panství. Původně samostatná obec byla v letech spravována obcí Bor. V roce 1970 byla spolu s Borem integrována pod Sadov. VYBRANÉ ZÁKLADNÍ ÚDAJE SADOV LESOV PODLESÍ BOR STRÁŇ CELKEM První písemná zmínka Nadmořská výška Vodovodní řad ano ano ano ano ne Kanalizace ano ano částečně částečně ne Plynofikace ano ano ne ne Počet domů Počet obyvatel Pošta ano ne ne ne ne Škola třída ne ne ne ne Mateřská škola ano ne ne ne ne

3 3 INVESTICE Dopravně vytížená část obce rozkvetla díky průtahu Pohled na ulici před rekonstrukcí Jednou z největších investičních akcí v letech 2012 až 2013 byla rekonstrukce průtahu Sadovem, která tuto část obce, u frekventované silnice na trase Karlovy Vary a Ostrov, na první pohled zkulturnila, především zde ale zvýšila bezpečnost provozu při průjezdu obcí. Ve dvou etapách si vyžádala celkem 7,24 milionu korun. V rámci 1. etapy (3,42 milionu korun) byla v roce 2012 zvýšena na průtahu bezpečnost provozu, dále byl vybudován nový chodník a došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení. Na tuto část rekonstrukce průtahu se obci podařilo získat dotaci Karlovarského kraje ve výši 192 tisíc korun. V následujícím roce pokračovala modernizace průtahu 2. etapou (3,824 milionu korun) - dokončení zvýšení bezpečnosti provozu, a to včetně veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce jsme přišli na to, že druhý oblouk silničního mostu přes potok byl zasypaný. Že tady vlastně máme dvouobloukový most, upozorňuje místostarosta Ladislav Ludvík na zajímavý moment rekonstrukce. Jinak jsme také vyspravili břehy, udělali přeložky plynu, což je důležitá věc, která není vidět, nebo třeba opravili lávky. Mimochodem, při projednávání projektové dokumentace na novou lávku se nás projektant ptal na vzhled nové lávky. Řekl jsem mu, že to tady chceme mít hezké a ať navrhne hezkou lávku, doplňuje starosta obce Eduard Frisch. Bezpečnější průtah obcí slouží od roku (vf) Pohled na ulici před rekonstrukcí Lávka přes potok po rekonstrukci Pohled na ulici před rekonstrukcí Průtah Sadovem po rekonstrukci

4 4 ŠKOLSTVÍ Školní budova je dnes chloubou obce Jednou z priorit současného vedení obce je od jeho zvolení intenzivní péče o školu a její rozvoj. Kvalitní škola s dobrým zázemím je totiž v době, kdy školy po celé republice bojují o žáky, důležitým předpokladem budoucnosti každé obce a jejího rozvoje. Ve spolupráci s TJ Sokol Sadov, který byl příjemcem dotace, došlo k vybudování nového sportoviště u školy, konkrétně tartanové dráhy i hřiště na míčové sporty. Sadovská škola je díky tomu jednou z mála venkovských škol v kraji, která se může pyšnit moderní tartanovou dráhou. Namísto dřívějšího bláta a písku. Stálo to pět milionů korun. Hodně nám se vším pomohl Sedlecký kaolin, a.s., a to v rámci sponzorského daru, říká starosta Sadova Eduard Frisch. To však nebyla jediná investice, která do vzdělávací instituce v obci mířila a zamíří. Ze staré a nevyužívané půdy jsme udělali bezvadnou třídu, která je podle mého názoru úžasná. A postupně, po patrech, také rekonstruujeme sociální zařízení v budově. Celkově je dnes naše školní budova ve velmi dobrém technickém stavu, upozorňuje s tím, že obec plánuje rekonstrukci školní jídelny. Proč? Potřebujeme zvýšit její kapacitu, nejlépe ještě v letošním roce, dodává starosta s tím, že vedení se podařilo v rámci Svazku obcí Mikroregion Karlovarský venkov zajistit školní autobus, který sváží děti z okolních obcí do školy. Přiložené snímky ukazují rekonstruované prostory školy i nové sportoviště. (vf)

5 5 ZPRAVODAJSTVÍ střípky - stalo se, stane se Sadov se od března pyšní památným stromem, o který obec usilovala od roku 2011, kdy podala žádost o jeho zařazení na seznam památných stromů. Nyní již tedy památný buk převislý roste v parčíku u školy. Prostřednictvím Svazku obcí Mikroregion Karlovarský venkov získal Sadov dotaci, za kterou koupil samosběrný zametací vůz. Dotaci jsme vyřizovali dva roky, připomíná starosta Eduard Frisch. Vůz, který slouží pro obce Sadov, Hájek a Otovice, může vyjet do terénu kdykoliv. Obec uvolnila peníze na veřejně prospěšné zdravotnictví. Za padesát tisíc korun nakoupila defibrilátor, který předala Policii ČR v Ostrově. Ostrovští policisté ho nyní vozí v autě, určeném pro venkovské výjezdy, tedy i pro Sadov a přidružené obce. Přispěla také na pořízení babyboxu do nemocnice v Karlových Varech. Podél silnice od Sadova ve směru na Ostrov vyrostou chodníky, a to kvůli vyšší bezpečnosti chodců. U této příležitosti zároveň dojde k rekonstrukci veřejné osvětlení. Dnem 25. listopadu 2011 získal Sadov svůj znak a vlajku, a to na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V obecním znaku jsou tři zlaté stromy, které značí sad. Propojené kořeny stromů a jejich koruny pak symbolizují více spojených obcí. Spodní část obecního znaku odkazuje na těžařskou minulost a současnost - těžbu kaolinu a uhlí. Cyklostezka, která propojí Sadov s Dalovicemi, a také přírodní koupaliště. Vedení obce se chce do budoucna zaměřit mj. na tyto rozvojové projekty, určené k aktivnímu odpočinku. V rámci spolupráce obcí Mikroregionu Karlovarský venkov už byla zpracována studie cyklistického spojení obcí. Přírodní koupaliště by mělo vzniknout u fotbalového hřiště. Na webu naleznou občané informace o činnosti vedení obce nebo třeba o pořádaných akcích. Na internetových stránkách Sadova je také k dispozici užitečná aplikace Záchranný kruh, která lidem radí, co dělat v krizových situacích. Sadov je také na facebooku: Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu kompostérů. Koupili jsme jich 240 za více než šest set tisíc korun. Naši občané je dostávají zdarma, informoval místostarosta Sadova Ladislav Ludvík. Sadov obdržel dotaci na revitalizaci aleje do Nové Vísky. Práce na zkrášlení lokality, které jsou rozděleny do dvou etap, už začaly. Buk převislý. Památný strom v Sadově. Foto Václav Fikar Revitalizovaná alej z Lesova do Nové Vísky. Kanalizace v Boru. Největší akce posledních let Ještě víc než průtah Sadovem, jehož realizace byla rozložená do dvou let a přišla na 7,24 milionu korun, stála kanalizace Boru. Náročná akce si jen v letech 2012 a 2013 vyžádala 9,018 milionu korun, z toho 2,86 milionu korun činila dotace. Kanalizace Boru byla organizačně i finančně mimořádně náročná akce. Projekt vznikl v roce 2006 a do dnešního dne stál obec zhruba 12 milionů korun. Další zhruba čtyři miliony korun nás bude stát ještě letos, vypočítává místostarosta Sadova Ladislav Ludvík. Jak říká, o jednotlivých etapách stavby kanalizace bylo rozhodnuto zhruba po pěti letech neúspěšných žádostí o dotace na celou akci. Zastupitelstvo rozhodlo o 1. etapě, kde se jednalo o překlenutí prázdného prostoru o délce přes 1 km, kde se až na konci napojily čtyři domy. V této etapě se začalo u rybníka Mexiko v dolním Lesově. Stavba vedla převážně v louce. V jednom místě byl proveden protlak pod Borským potokem a místní komunikací. Konec první etapy se stavěl již v páteřní komunikaci v Boru, připomíná. Druhá etapa již probíhala pouze v komunikaci v Boru a přinesla řadu technických komplikací. Hloubka výkopu v některých částech dosahovala až pěti metrů! Největší problém činilo podloží pod komunikací. Komunikace nemá řádné podloží, proto byl asfalt po celé délce popraskán. Při hloubení výkopů bylo zjištěno, že celé podloží je jílovité. Tento materiál se nedá zhutnit, proto se musel všechen odvést a do výkopu navést jiný, zhutnitelný materiál. To stavbu velmi prodražilo, protože se jednalo o více než 1000 tun, říká Ladislav Ludvík. Dokončením 2. etapy ale nebyl všem problémům konec. Stavbaři museli vyřešit, jakou formou opravit komunikaci. Komunikace v Boru má velmi špatný základ, a proto se vedla spousta jednání jak nad technickou specifikací oprav, tak o zárukách. Nakonec ale díky teplému podzimu vše dopadlo dobře, upozorňuje. V letošním roce bude dokončena páteřní kanalizace spolu s jednou větví, která leží pod úrovní kanalizace, a proto bude muset být vybudována přečerpávací stanice. Požádali jsme krajský úřad o dotaci, dodává místostarosta Ludvík s tím, že na již dostavěnou a zkolaudovanou část kanalizace se můžou občané začít připojovat. Pro starší zástavbu jsou na obecním úřadu připraveny projektové dokumentace přípojek. Občané si je mohou vyzvednout a na základě těchto dokumentací se připojit. Majitelé nových rodinných domů si musí nechat projekt zpracovat a projednat se společností Vodakva. Přestože kanalizace v Boru byla největší investiční akcí obce posledních let, do Boru míří i další investice. Například v roce 2010 byla do zdejší hasičské zbrojnice přivedena vodovodní přípojka, o rok později mířilo 223 tisíce korun na realizaci vodovodních přípojek v obci a 260 tisíc korun na šatny a oplocení u hřiště. Za těch více než sedm let, které jsem ve funkci starosty, jsme do jiných částí investovali více než do Sadova, což si lidé někdy neuvědomují. Někteří nám opakovaně vyčítají, že peníze směřujeme do Sadova, ale čísla jasně říkají, že to není pravda, upozorňuje starosta Eduard Frisch na to, že vedení obce ostatní části nepřehlíží. Připomíná například 366 tisíc korun na dětské hřiště v Podlesí (2011), 293 tisíc na dětské hřiště v Horním Lesově (2012), 151 tisíc korun na projekty na most přes potok v D. Lesově, kam o rok později mířilo dalších 118 tisíc na dětské hřiště. Obec navíc každoročně přispívá částkou 150 tisíc na opravu kostela v Boru.

6 6 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Kulturně-společenského života v obci si všimla i krajská komise V soutěži Vesnice roku 2012 získal Sadov čestné uznání za podporu občanské pospolitosti. Z výčtu následujících akcí je zřejmé, co porotu zaujalo. Počet kulturně-společenských akcí, kterých za současného vedení přibylo, je na obec velikosti Sadova pestrý... Pálení čarodějnic Dětský den Dětské maškarní Divadlo Mikulášská Rozsvícení vánočního stromečku Vítání občánků

7 7 ZPRAVODAJSTVÍ Opravená kaplička Péče o domy v majetku obce Upravený parčík v centru Sadova, za ním zrekonstruovaný obecní dům (oranžový). Říká se, že správný obecní hospodář se pozná i podle stavu obecních nemovitostí. Pokud jde o bytový fond v Sadově, málokterá obec v kraji ho má v takovém pořádku. Chci dělat věci pořádně, nic flikovat. Když opravuju byt, tak raději kompletně za 300 tisíc korun, když vím, že takhle ho udělám na dvacet let, než ho slepovat za třicet tisíc, a takhle pak každé dva roky. Když něco opravuju, jako bych to opravoval pro sebe. Zkrátka snažíme se, aby obecní bytový fond vzkvétal, uvedl starosta obce Eduard Frisch. Jak doplnil, kromě jedné budovy jsou dnes všechny obecní domy opravené. Peníze investované do bytového fondu činily jen v posledních čtyřech letech přes tři miliony korun. Necelých 200 tisíc korun stála kompletní rekonstrukce střechy kapličky v Sadově v roce Zrestaurováním přitom prošel také zvon. Částkou 50 tisíc korun přispěl na rekonstrukci kapličky Karlovarský kraj. Aby zachránil život Říká se, že sp Starosta Sadova Eduard Frisch předává zástupci Policie ČR v Ostrově defibrilátor, který policisté vozí v autě určeném pr venkovské výjezdy. Defibrilátor zakoupila obec. Více na str. 5. Opravené obecní domy

8 8 HASIČI Hasiči v Boru rozhodně nezahálejí Obec Sadov je zřizovatelem výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Boru, přičemž hasiči mají k dispozici od roku 2011 Ford Tranzit s přívěsným vozíkem, na jehož zakoupení zastupitelé uvolnili 281 tisíc korun. Zásahová jednotka má v Boru 14 členů. Celkem je ve SDH Bor 60 přispívajících členů. Velmi si vážím toho, že hasiči v Boru vedou kroužek mladých hasičů. Je úžasné, že se ve svém volném čase věnují mládeži, děkuje starosta Eduard Frisch. Bude tady 5. ročník soutěže O pohár starosty obce. Díky tomu, že hasiči tak dobře fungují, se v roce 2013 poprvé odehrálo krajské kolo mladých hasičů, dodává. Historie sboru Sbor dobrovolných hasičů v Boru (Haid) byl založen v roce 1883 pod vedením statného velitele Rudolfa Roodiga. Okamžitě po založení sbor vstoupil do Zemské ústřední hasické jednoty a byl začleněn do župy číslo 56 s názvem Ostrovská okresní hasičská jednota, která v té době sdružovala již sbory Ostrov, Radošov, Květnová a Moříčov. Později do této jednoty vstoupily sbory Stráň, Dolní Ždár a Hájek, takže v roce 1887 bylo v župě zapsáno osm sborů se 422 činnými členy. Náš sbor byl po založení vybaven ruční požární technikou, ale již v polovině třicátých let si sbor pořizuje přenosnou motorovou stříkačku značky Flader, kterou má sbor jako historický exponát doposud. K převozu stříkačky se používal koňský potah, později po přidělení nových přivěstných motorových stříkaček se využíval k jejich převozu traktor místních zemědělců. Prvním požárním automobilem byla v roce 1974 Tatra 805 s požární nástavbou, která hasičům složila čtyři roky. V roce 1993 si sbor pořídil opět vůz Tatra 805 ve vojenském provedení, který v roce 1998 nahradila Avia 30 se speciální požární nástavbou. V současnosti je sbor vybaven Fordem Tranzit s přívěsem. Hasičské skladiště se nacházelo mezi kostelem a domem č. 51. V roce 1962 byla hasičská technika přestěhována do garáží pod sálem hostince. V roce 1970 si hasiči postavili v akci Z hasičskou zbrojnici s klubovnou, kterou stále využívají ke své činnosti. V první polovině 60. let byl krátce založen kroužek Mladých požárníků, který později zanikl. Obnovený byl v roce V roce 1982, přesněji , se v Boru konala okresní soutěž požárních družstev na louce za bytovkami a v srpnu téhož roku byl ustanoven nový požární okrsek č. 15 z obcí Bor, Hájek, Sadov. Jeho velitelem byl zvolen Karel Zelenka z Boru. V pozdějších letech se vystřídalo ve funkci velitele sboru devět členů, a to Konopa Ladislav ( ), Parigger Vladimír ( ), Klíma Jan ( ), Nepovím Josef ( ), Konopa Ladislav ( ), Klíma Jan ( ), Konopa Vladimír ( ), p. Růžička ( ), Krček Václav ( ), Kročák Milan ( ), Klíma Jan ( ), Konopa Miroslav ( ), Rom Tomáš ( ) a součastným velitelem je od roku 2005 Klíma Jan. Ve funkci předsedy svazu požární ochrany sboru se vystřídali: Růžička Stanislav st. (1980), Mandlík Josef ( ), Trojášek Bohumil ( ). Téhož roku byla tato funkce přejmenována na Starostu sboru dobrovolných hasičů a pod novým názvem funkce starosta SDH Bor opět pokračoval ve funkci Trojášek Bohumil až do roku 2003, kdy ho ve funkci vystřídal Klíma Jan, který je v této funkci doposud. Naše činnost Od roku 1996, kdy se kompletně vyměnilo složení výboru SDH, se naše organizace začala ubírat jiným směrem, než tomu bylo dříve. Místní hasiči se více zapojovali do dění obce, pořádali hasičské plesy, masopustní průvody a účastnili se soutěží v požárním sportu. Prohloubila se spolupráce s vedením obce Sadov, která umožnila naší organizaci pořádat soutěže v požárním sportu v Sadově - od roku V roce 2011 se nám podařilo obnovit činnost mladých hasičů, opět byl založen kroužek Mladých hasičů a z řad našich členů jsme vybrali instruktory a vedoucí mládeže, kteří absolvovali zkoušky. Vedoucími a instruktory se stali: Klímová Michaela, Konopová Dáša a Licehammer Jakub. Mládež je rozdělena na dvě věkové skupiny, a to na kategorie přípravky (3-6 let) a kategorie starších (7-14 let). Naše drobotina bude mít letos premiéru na soutěžích v požárním sportu. Kategorie starších je zapojena do požárního sportu od roku 2011, od téhož roku je zapojena do celostátní soutěže Hry Plamen, které se účastníme každý rok. Od roku 2013 jsme dále zapojili kategorii starších do krajské ligy, kde děti reprezenují nejen náš SDH, ale i obec Sadov. Kulturní činnost Naše organizace pomáhá obci Sadov při pořádání dětského dnu, mikulášské besídky, rozsvícení vánočního stromu a dále dělá asistenční hlídky na plesích a dalších kulturních akcích, pořádaných obcí. Požární sport Od roku 2010 pořádáme soutěž v požárním sportu o Pohár starosty obce letos se koná již pátý ročník pro dospělé hasiče (21. 6.). Od roku 2013 pořádáme soutěž pro mládež, která je zapsána v krajské lize, letos se tato soutěž koná (22. 6.). Účastníme se pohárových soutěží pro dospělé i mládež. Naše organizace má i zastoupení v řadách rozhodčích, a to pí. Klímovou Moniku, která absolvovala zkoušky na dospělé i mládež. Pro požární sport bylo zakoupeno nové vybavení: Požární nádrž, sada hadic na štafety, proudnice, sací koš, sada hadic na útoky, sportovní přilby, pákový rozdělovač, džběrová stříkačka. Prevence Na úseku prevence se zaměřujeme na kontroly obytných domů, provádíme asistenční hlídky. V součastné době máme jednoho preventistu p. Rom Tomáš, který je nositelem odznaku odbornosti III. stupně a pravidelně se účastní školení. V mládeži získali odznaky odpornosti Preventista Junior a Preventista (Jakub Skočdopole, Radek Koch a Michal Rauer). Technika Vozidlo Ford Tranzit s přívěsem, hasičská mašina PS 12, hadice, proudnice, rozdělovač, sací koš, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, motorová pila, halogeny a ruční svítidla, hasicí přístroje a vybavení pro poskytnutí první pomoci. Členská základna Dnes má sbor dobrovolných hasičů 60 členů. Z toho 38 dospělých členů (32 mužů, 6 žen), mládež kategorie starších 13 členů, přípravka 9 členů. Z těchto členů je tvořena zásahová jednotka (přesný název je Jednotka dobrovolných hasičů obce). Je tvořena ze 14 členů, kteří prošli výcvikem a školením. Velitel: Klíma Jan, zástupce: Hromada Karel, technik: Konopa Josef, strojník: Trojášek Petr, zdravotník: Klímová Monika a Klímová Michaela, hasiči: Rom Tomáš, Suchý Josef, Beneš Marek, Melč Václav, Licehammer Jakub, Čapek Milan, Kročák Milan a Tkač Jan. KONTAKTY: Vedoucí mládeže: Michaela Klímová ( ), Náměstek starosty: Monika Klímová ( ), Krizové telefony: Jan Klíma, velitel zásahové jednotky ( ), Monika Klímová ( ) Grafika a tisk: MEDIA a. s. t: , e: SADOVSKÉ LISTY Vydala obec Sadov Adresa: Sadov 34 / Sadov IČ: Vyšlo 30. dubna 2014, ročník I, číslo 1 Náklad 250 ks Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Václav Fikar Výroba (redakční práce, sazba, tisk, grafika, korektury): MEDIA a.s., Botanická 6, Dalovice,

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Místostarosta p.k.koch přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.k.schwarz, p.m.topinková,

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Hasiči Rožďalovic

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Hasiči Rožďalovic Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Hasiči Rožďalovic Jméno a příjmení: Jaroslav Beneš Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

U S N E S E N Í číslo 7 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 12.12.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í číslo 7 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 12.12.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 7 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného 12.12.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

dotazník č. délka života v obci

dotazník č. délka života v obci 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 muž žena dotazník č. délka života v obci ost s bydlením a kvalitou života v obci obyvatel obce ost s neost s ano ne věk vzdělání společné akce s dětmi práce zastupitelstva investiční

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í

O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í Sdružení hasičů ČMS, okres Plzeň sever, odborná rada mládeže vydává O R G A N I Z A Č N Í Z A B E Z P E Č E N Í 42. ročníku hry "PLAMEN" pro rok 2013-2014 Vážení přátelé, Se zahájením nového školního roku

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO

GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO GYMNÁZIUM VINCENCE MAKOVSKÉHO SE SPORTOVNÍMI TŘÍDAMI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ PODPORA DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Autoř i: Jan Dvoř ák Eliška Eichlerová Milan Fila Petr Kř epela Lucie Ondr ová Obsah 1. Popis výchozího

Více

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011

Městská část Praha Zličín. Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 Městská část Praha Zličín Vyhodnocení plnění Programového prohlášení Rady Městské části Praha - Zličín na období 2010 2014 za rok 2011 V základním strategickém dokumentu Programovém prohlášení Rady MČ

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů.

c) Starosta informoval o tom, že byly vykáceny staré a poškozené stromy u silnice z Lesova do N.Vísky. Bylo zakoupeno 24 kusů nových stromů. Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 19.04.2006 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.a.krejnický, p.k.dyk, p.h.kovářová, p.d.dlugošová, p.j.bálek, p.b.wolf,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.8.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2008 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN" 2008 KONANÁ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA JIHOČESKÉHO KRAJE RNDr. Jana Zahradníka Pořadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska KSH Jihočeského

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 25. března 2009 Starosta přivítal přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.b.wolf, p.d.skanderová, p.l.ludvík, p.m.topinková,

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Požární řád obce Lužnice Vyhláška č.1/2011 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva ze dne29. 8. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Revitalizace sídlištních vnitrobloků Revitalizace sídlištních vnitrobloků Chalabalova Heranova Bronzová V Hůrkách Bellušova Amforová Dana Céová, odbor životního prostředí, MČ Praha 13 Nová tvář sídliště v Praze 13 Revitalizace sídlištních

Více

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu

Bor u Karlových Var. Kategorie. Kritéria. Přehledná mapa přispívající plochy. KONEČNÁ VERZE - výstupy kompletního projektu KONEČNÁ VERZE výstupy kompletního projektu ID plochy: 607274_1 Bor u Karlových Var : Obec: Sadov ORP: Karlovy Vary Souřadnice GPS (ve stupních): N 50.266585 E 12.94245 Kategorie Kategorie plochy dle nebezpečí:

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy...

1. Účel... 4. 2. Dokument... 4. 3. Forma dokumentu... 4. 3.1. Požární sport, požární prevence... 4. 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... www.sdh.valdov.cz Příprava rozpočtu na rok 2012 Obsah 1. Účel... 4 2. Dokument... 4 3. Forma dokumentu... 4 3.1. Požární sport, požární prevence... 4 3.1.1. Historický hasičský oděv a helmy... 5 3.1.2.

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ dne 21.12.2009 Zasedání se zúčastnilo: 6 zastupitelů viz presenční listina příloha č. 1 omluveni: Jurčík Jaroslav, ing. Zdeňka

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Průvodce aktivitami IROP

Průvodce aktivitami IROP LIDÉ DOPRAVA A ZÁCHRANÁŘI Nové, opravené a bezpečnější silnice II. a III. třídy Moderní přestupní terminály Nové ekologické autobusy, trolejbusy, tramvaje Rozvoj sítě cyklostezek Vybavení pro záchranáře

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin

Zápis č. 6/2014. konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin Zápis č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. prosince 2014 od 13.30 hodin 1. Úvodní slovo Jednání zahájil a vedl starosta obce Ing. Milan Žďárek. Přítomno 13

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 OBEC LUŽNICE Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 Obec Lužnice na základě usnesení zastupitelstva č.10/0509/2012 ze dne 5. 9. 2012 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více