Sadovské listy. Když venkovská škola rozkvete. Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sadovské listy. Když venkovská škola rozkvete. Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta"

Transkript

1 Sadovské listy o b č a s n í k p r o o b č a n y S A D O VA, B O R U, L E S O VA, P O D L E S Í a s t r á n ě d u b e n Když venkovská škola rozkvete Vedení obce si je vědomo nejen potřebami mateřské a základní školy na území Sadova, ale i důležitostí vzdělávání všech místních dětí. Proto průběžně investuje do zkvalitňování zázemí a rozvoje školního areálu. Například nové vybavení dětského hřiště u MŠ a ZŠ stálo 186 tisíc korun. Více již na str. 4. Foto Václav Fikar Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta V rámci Karlovarského kraje patří obec Sadov k těm, které se rozhodně nemají za co stydět. V posledních letech se nepřehlédnutelným způsobem rozvíjí, rekonstruuje budovy ve vlastnictví obce, investuje do infrastruktury, údržby veřejných prostranství i společenského života, což s povděkem vnímají jak místní obyvatelé, tak i takzvaní přespolní. A také proto Sadov v posledních třech letech pravidelně boduje v prestižní soutěži Vesnice roku v Karlovarském kraji. Šli jsme do voleb s tím, že to tady chceme vést trochu jinak, a to ve prospěch občanů a obce, protože tady všichni chceme hezky žít. Jako zdejšímu rodákovi mně na současnosti i budoucnosti obce mimořádně záleží, je to věc srdce, vysvětluje starosta Sadova Eduard Frisch, proč obec začala mj. sbírat úspěchy ve Vesnici roku. Konkrétně v roce 2013 získala čestné uznání odborné poroty za rozvoj infrastruktury, v roce 2012 čestné uznání za podporu občanské pospolitosti a v roce 2011 oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Zavedli jsme věci, které tady dříve nebyly. Například od roku 2009 jsme zavedli rozsvěcování vánočního stromečku v místním parčíku. Pořádáme maškarní ples, letos už 7. ročník. A také jsme obnovili Vítání občánků, které tady bylo už v minulosti. V našem kulturním době pořádáme i akce pro děti jako mikulášskou nadílku nebo maškarní karneval. Organizujeme i dětské dny, na které přijíždějí rodiny z širokého okolí, vypočítává starosta. (vf)

2 2 HISTORIE A ZAJÍMAVOSTI Z OBCE Naše území bylo osídlené před jedním tisícem let Dnešní obec Sadov sestává z obecních částí: Sadov, Bor, Lesov, Podlesí a Stráň. Historie těchto míst je přitom úzce spjata s osídlováním celého Karlovarského kraje. Prvními soustavnými osídlenci regionu byli Slované. Archeologické nálezy pocházejí z 9. století a první písemná zmínka (o Sedlci) je z roku Ve 13. století dochází k postupné germanizaci oblasti (první kolonizační vlna německá). Vliv Němců byl potlačen během husitských válek. Po jejich skončení však přichází druhá a po skončení třicetileté války třetí kolonizační vlna. Proces germanizace byl v naší oblasti ukončen hromadným odsunem Němců po 2. světové válce (v roce 1930 tvořili Němci 92 % obyvatelstva Karlovarska). Vývoj osídlování území, na kterém leží naše obec, trvá zhruba jeden tisíc let. První písemné zmínky o jednotlivých částech obce se objevují až později. BOR První písemné zmínky jsou z roku 1369, kdy byl Bor pod loketským panstvím. V roce 1428 ovládl zdejší území husita Jakoubek z Vřesovic. Později se zde střídali Šlikové, Schoenburgové, Sachsen-Lauenburgové a Bádenští. Do roku 1975 byla obec samostatná, pak byla integrována do Sadova. SADOV První zmínky pocházejí z roku Život v obci později ovlivnila především naleziště kaolinu (Zettlitzer Kaolinwerke Sedlecké kaolinové závody) a uhelné doly LEO- POLD a FRISCH GLÜCK. Obec byla zprvu samostatná, v letech ale byla vedena pod Podlesím. Rozvoj průmyslu však posílil Sadov natolik, že už v roce 1930 je vedený jako samostatný, aby postupně k sobě integroval okolní obce. LESOV Nejstarší zmínky pocházejí z roku Původně byl Lesov zemědělský dvůr pod ostrovským panstvím. Od 18 stol. se západně od obce těžilo hnědé uhlí. Při stavbě železnice byly doly zasypány. V roce 1873 založil Franz Schmidt porcelánku, kterou v roce 1919 převzali jako porcelánku CONCORDIA bratři Lowové. V roce 1927 založil Josef Lenhart další porcelánku SCHNEIDER (dnešní vývojový závod). Obec spadala v letech pod Bor. Potom byla samostatná a od roku 1950 je vedena pod Sadovem. PODLESÍ První zmínka se objevuje v roce Od roku 1930 je obec vedena pod Sadovem. STRÁŇ První písemná zmínka se objevuje roku Sídlo bylo zřejmě založeno na křižovatce odchodní cesty z Ostrova do Radošova. Spadalo pod Šlikovské panství. Původně samostatná obec byla v letech spravována obcí Bor. V roce 1970 byla spolu s Borem integrována pod Sadov. VYBRANÉ ZÁKLADNÍ ÚDAJE SADOV LESOV PODLESÍ BOR STRÁŇ CELKEM První písemná zmínka Nadmořská výška Vodovodní řad ano ano ano ano ne Kanalizace ano ano částečně částečně ne Plynofikace ano ano ne ne Počet domů Počet obyvatel Pošta ano ne ne ne ne Škola třída ne ne ne ne Mateřská škola ano ne ne ne ne

3 3 INVESTICE Dopravně vytížená část obce rozkvetla díky průtahu Pohled na ulici před rekonstrukcí Jednou z největších investičních akcí v letech 2012 až 2013 byla rekonstrukce průtahu Sadovem, která tuto část obce, u frekventované silnice na trase Karlovy Vary a Ostrov, na první pohled zkulturnila, především zde ale zvýšila bezpečnost provozu při průjezdu obcí. Ve dvou etapách si vyžádala celkem 7,24 milionu korun. V rámci 1. etapy (3,42 milionu korun) byla v roce 2012 zvýšena na průtahu bezpečnost provozu, dále byl vybudován nový chodník a došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení. Na tuto část rekonstrukce průtahu se obci podařilo získat dotaci Karlovarského kraje ve výši 192 tisíc korun. V následujícím roce pokračovala modernizace průtahu 2. etapou (3,824 milionu korun) - dokončení zvýšení bezpečnosti provozu, a to včetně veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce jsme přišli na to, že druhý oblouk silničního mostu přes potok byl zasypaný. Že tady vlastně máme dvouobloukový most, upozorňuje místostarosta Ladislav Ludvík na zajímavý moment rekonstrukce. Jinak jsme také vyspravili břehy, udělali přeložky plynu, což je důležitá věc, která není vidět, nebo třeba opravili lávky. Mimochodem, při projednávání projektové dokumentace na novou lávku se nás projektant ptal na vzhled nové lávky. Řekl jsem mu, že to tady chceme mít hezké a ať navrhne hezkou lávku, doplňuje starosta obce Eduard Frisch. Bezpečnější průtah obcí slouží od roku (vf) Pohled na ulici před rekonstrukcí Lávka přes potok po rekonstrukci Pohled na ulici před rekonstrukcí Průtah Sadovem po rekonstrukci

4 4 ŠKOLSTVÍ Školní budova je dnes chloubou obce Jednou z priorit současného vedení obce je od jeho zvolení intenzivní péče o školu a její rozvoj. Kvalitní škola s dobrým zázemím je totiž v době, kdy školy po celé republice bojují o žáky, důležitým předpokladem budoucnosti každé obce a jejího rozvoje. Ve spolupráci s TJ Sokol Sadov, který byl příjemcem dotace, došlo k vybudování nového sportoviště u školy, konkrétně tartanové dráhy i hřiště na míčové sporty. Sadovská škola je díky tomu jednou z mála venkovských škol v kraji, která se může pyšnit moderní tartanovou dráhou. Namísto dřívějšího bláta a písku. Stálo to pět milionů korun. Hodně nám se vším pomohl Sedlecký kaolin, a.s., a to v rámci sponzorského daru, říká starosta Sadova Eduard Frisch. To však nebyla jediná investice, která do vzdělávací instituce v obci mířila a zamíří. Ze staré a nevyužívané půdy jsme udělali bezvadnou třídu, která je podle mého názoru úžasná. A postupně, po patrech, také rekonstruujeme sociální zařízení v budově. Celkově je dnes naše školní budova ve velmi dobrém technickém stavu, upozorňuje s tím, že obec plánuje rekonstrukci školní jídelny. Proč? Potřebujeme zvýšit její kapacitu, nejlépe ještě v letošním roce, dodává starosta s tím, že vedení se podařilo v rámci Svazku obcí Mikroregion Karlovarský venkov zajistit školní autobus, který sváží děti z okolních obcí do školy. Přiložené snímky ukazují rekonstruované prostory školy i nové sportoviště. (vf)

5 5 ZPRAVODAJSTVÍ střípky - stalo se, stane se Sadov se od března pyšní památným stromem, o který obec usilovala od roku 2011, kdy podala žádost o jeho zařazení na seznam památných stromů. Nyní již tedy památný buk převislý roste v parčíku u školy. Prostřednictvím Svazku obcí Mikroregion Karlovarský venkov získal Sadov dotaci, za kterou koupil samosběrný zametací vůz. Dotaci jsme vyřizovali dva roky, připomíná starosta Eduard Frisch. Vůz, který slouží pro obce Sadov, Hájek a Otovice, může vyjet do terénu kdykoliv. Obec uvolnila peníze na veřejně prospěšné zdravotnictví. Za padesát tisíc korun nakoupila defibrilátor, který předala Policii ČR v Ostrově. Ostrovští policisté ho nyní vozí v autě, určeném pro venkovské výjezdy, tedy i pro Sadov a přidružené obce. Přispěla také na pořízení babyboxu do nemocnice v Karlových Varech. Podél silnice od Sadova ve směru na Ostrov vyrostou chodníky, a to kvůli vyšší bezpečnosti chodců. U této příležitosti zároveň dojde k rekonstrukci veřejné osvětlení. Dnem 25. listopadu 2011 získal Sadov svůj znak a vlajku, a to na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V obecním znaku jsou tři zlaté stromy, které značí sad. Propojené kořeny stromů a jejich koruny pak symbolizují více spojených obcí. Spodní část obecního znaku odkazuje na těžařskou minulost a současnost - těžbu kaolinu a uhlí. Cyklostezka, která propojí Sadov s Dalovicemi, a také přírodní koupaliště. Vedení obce se chce do budoucna zaměřit mj. na tyto rozvojové projekty, určené k aktivnímu odpočinku. V rámci spolupráce obcí Mikroregionu Karlovarský venkov už byla zpracována studie cyklistického spojení obcí. Přírodní koupaliště by mělo vzniknout u fotbalového hřiště. Na webu naleznou občané informace o činnosti vedení obce nebo třeba o pořádaných akcích. Na internetových stránkách Sadova je také k dispozici užitečná aplikace Záchranný kruh, která lidem radí, co dělat v krizových situacích. Sadov je také na facebooku: Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu kompostérů. Koupili jsme jich 240 za více než šest set tisíc korun. Naši občané je dostávají zdarma, informoval místostarosta Sadova Ladislav Ludvík. Sadov obdržel dotaci na revitalizaci aleje do Nové Vísky. Práce na zkrášlení lokality, které jsou rozděleny do dvou etap, už začaly. Buk převislý. Památný strom v Sadově. Foto Václav Fikar Revitalizovaná alej z Lesova do Nové Vísky. Kanalizace v Boru. Největší akce posledních let Ještě víc než průtah Sadovem, jehož realizace byla rozložená do dvou let a přišla na 7,24 milionu korun, stála kanalizace Boru. Náročná akce si jen v letech 2012 a 2013 vyžádala 9,018 milionu korun, z toho 2,86 milionu korun činila dotace. Kanalizace Boru byla organizačně i finančně mimořádně náročná akce. Projekt vznikl v roce 2006 a do dnešního dne stál obec zhruba 12 milionů korun. Další zhruba čtyři miliony korun nás bude stát ještě letos, vypočítává místostarosta Sadova Ladislav Ludvík. Jak říká, o jednotlivých etapách stavby kanalizace bylo rozhodnuto zhruba po pěti letech neúspěšných žádostí o dotace na celou akci. Zastupitelstvo rozhodlo o 1. etapě, kde se jednalo o překlenutí prázdného prostoru o délce přes 1 km, kde se až na konci napojily čtyři domy. V této etapě se začalo u rybníka Mexiko v dolním Lesově. Stavba vedla převážně v louce. V jednom místě byl proveden protlak pod Borským potokem a místní komunikací. Konec první etapy se stavěl již v páteřní komunikaci v Boru, připomíná. Druhá etapa již probíhala pouze v komunikaci v Boru a přinesla řadu technických komplikací. Hloubka výkopu v některých částech dosahovala až pěti metrů! Největší problém činilo podloží pod komunikací. Komunikace nemá řádné podloží, proto byl asfalt po celé délce popraskán. Při hloubení výkopů bylo zjištěno, že celé podloží je jílovité. Tento materiál se nedá zhutnit, proto se musel všechen odvést a do výkopu navést jiný, zhutnitelný materiál. To stavbu velmi prodražilo, protože se jednalo o více než 1000 tun, říká Ladislav Ludvík. Dokončením 2. etapy ale nebyl všem problémům konec. Stavbaři museli vyřešit, jakou formou opravit komunikaci. Komunikace v Boru má velmi špatný základ, a proto se vedla spousta jednání jak nad technickou specifikací oprav, tak o zárukách. Nakonec ale díky teplému podzimu vše dopadlo dobře, upozorňuje. V letošním roce bude dokončena páteřní kanalizace spolu s jednou větví, která leží pod úrovní kanalizace, a proto bude muset být vybudována přečerpávací stanice. Požádali jsme krajský úřad o dotaci, dodává místostarosta Ludvík s tím, že na již dostavěnou a zkolaudovanou část kanalizace se můžou občané začít připojovat. Pro starší zástavbu jsou na obecním úřadu připraveny projektové dokumentace přípojek. Občané si je mohou vyzvednout a na základě těchto dokumentací se připojit. Majitelé nových rodinných domů si musí nechat projekt zpracovat a projednat se společností Vodakva. Přestože kanalizace v Boru byla největší investiční akcí obce posledních let, do Boru míří i další investice. Například v roce 2010 byla do zdejší hasičské zbrojnice přivedena vodovodní přípojka, o rok později mířilo 223 tisíce korun na realizaci vodovodních přípojek v obci a 260 tisíc korun na šatny a oplocení u hřiště. Za těch více než sedm let, které jsem ve funkci starosty, jsme do jiných částí investovali více než do Sadova, což si lidé někdy neuvědomují. Někteří nám opakovaně vyčítají, že peníze směřujeme do Sadova, ale čísla jasně říkají, že to není pravda, upozorňuje starosta Eduard Frisch na to, že vedení obce ostatní části nepřehlíží. Připomíná například 366 tisíc korun na dětské hřiště v Podlesí (2011), 293 tisíc na dětské hřiště v Horním Lesově (2012), 151 tisíc korun na projekty na most přes potok v D. Lesově, kam o rok později mířilo dalších 118 tisíc na dětské hřiště. Obec navíc každoročně přispívá částkou 150 tisíc na opravu kostela v Boru.

6 6 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Kulturně-společenského života v obci si všimla i krajská komise V soutěži Vesnice roku 2012 získal Sadov čestné uznání za podporu občanské pospolitosti. Z výčtu následujících akcí je zřejmé, co porotu zaujalo. Počet kulturně-společenských akcí, kterých za současného vedení přibylo, je na obec velikosti Sadova pestrý... Pálení čarodějnic Dětský den Dětské maškarní Divadlo Mikulášská Rozsvícení vánočního stromečku Vítání občánků

7 7 ZPRAVODAJSTVÍ Opravená kaplička Péče o domy v majetku obce Upravený parčík v centru Sadova, za ním zrekonstruovaný obecní dům (oranžový). Říká se, že správný obecní hospodář se pozná i podle stavu obecních nemovitostí. Pokud jde o bytový fond v Sadově, málokterá obec v kraji ho má v takovém pořádku. Chci dělat věci pořádně, nic flikovat. Když opravuju byt, tak raději kompletně za 300 tisíc korun, když vím, že takhle ho udělám na dvacet let, než ho slepovat za třicet tisíc, a takhle pak každé dva roky. Když něco opravuju, jako bych to opravoval pro sebe. Zkrátka snažíme se, aby obecní bytový fond vzkvétal, uvedl starosta obce Eduard Frisch. Jak doplnil, kromě jedné budovy jsou dnes všechny obecní domy opravené. Peníze investované do bytového fondu činily jen v posledních čtyřech letech přes tři miliony korun. Necelých 200 tisíc korun stála kompletní rekonstrukce střechy kapličky v Sadově v roce Zrestaurováním přitom prošel také zvon. Částkou 50 tisíc korun přispěl na rekonstrukci kapličky Karlovarský kraj. Aby zachránil život Říká se, že sp Starosta Sadova Eduard Frisch předává zástupci Policie ČR v Ostrově defibrilátor, který policisté vozí v autě určeném pr venkovské výjezdy. Defibrilátor zakoupila obec. Více na str. 5. Opravené obecní domy

8 8 HASIČI Hasiči v Boru rozhodně nezahálejí Obec Sadov je zřizovatelem výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Boru, přičemž hasiči mají k dispozici od roku 2011 Ford Tranzit s přívěsným vozíkem, na jehož zakoupení zastupitelé uvolnili 281 tisíc korun. Zásahová jednotka má v Boru 14 členů. Celkem je ve SDH Bor 60 přispívajících členů. Velmi si vážím toho, že hasiči v Boru vedou kroužek mladých hasičů. Je úžasné, že se ve svém volném čase věnují mládeži, děkuje starosta Eduard Frisch. Bude tady 5. ročník soutěže O pohár starosty obce. Díky tomu, že hasiči tak dobře fungují, se v roce 2013 poprvé odehrálo krajské kolo mladých hasičů, dodává. Historie sboru Sbor dobrovolných hasičů v Boru (Haid) byl založen v roce 1883 pod vedením statného velitele Rudolfa Roodiga. Okamžitě po založení sbor vstoupil do Zemské ústřední hasické jednoty a byl začleněn do župy číslo 56 s názvem Ostrovská okresní hasičská jednota, která v té době sdružovala již sbory Ostrov, Radošov, Květnová a Moříčov. Později do této jednoty vstoupily sbory Stráň, Dolní Ždár a Hájek, takže v roce 1887 bylo v župě zapsáno osm sborů se 422 činnými členy. Náš sbor byl po založení vybaven ruční požární technikou, ale již v polovině třicátých let si sbor pořizuje přenosnou motorovou stříkačku značky Flader, kterou má sbor jako historický exponát doposud. K převozu stříkačky se používal koňský potah, později po přidělení nových přivěstných motorových stříkaček se využíval k jejich převozu traktor místních zemědělců. Prvním požárním automobilem byla v roce 1974 Tatra 805 s požární nástavbou, která hasičům složila čtyři roky. V roce 1993 si sbor pořídil opět vůz Tatra 805 ve vojenském provedení, který v roce 1998 nahradila Avia 30 se speciální požární nástavbou. V současnosti je sbor vybaven Fordem Tranzit s přívěsem. Hasičské skladiště se nacházelo mezi kostelem a domem č. 51. V roce 1962 byla hasičská technika přestěhována do garáží pod sálem hostince. V roce 1970 si hasiči postavili v akci Z hasičskou zbrojnici s klubovnou, kterou stále využívají ke své činnosti. V první polovině 60. let byl krátce založen kroužek Mladých požárníků, který později zanikl. Obnovený byl v roce V roce 1982, přesněji , se v Boru konala okresní soutěž požárních družstev na louce za bytovkami a v srpnu téhož roku byl ustanoven nový požární okrsek č. 15 z obcí Bor, Hájek, Sadov. Jeho velitelem byl zvolen Karel Zelenka z Boru. V pozdějších letech se vystřídalo ve funkci velitele sboru devět členů, a to Konopa Ladislav ( ), Parigger Vladimír ( ), Klíma Jan ( ), Nepovím Josef ( ), Konopa Ladislav ( ), Klíma Jan ( ), Konopa Vladimír ( ), p. Růžička ( ), Krček Václav ( ), Kročák Milan ( ), Klíma Jan ( ), Konopa Miroslav ( ), Rom Tomáš ( ) a součastným velitelem je od roku 2005 Klíma Jan. Ve funkci předsedy svazu požární ochrany sboru se vystřídali: Růžička Stanislav st. (1980), Mandlík Josef ( ), Trojášek Bohumil ( ). Téhož roku byla tato funkce přejmenována na Starostu sboru dobrovolných hasičů a pod novým názvem funkce starosta SDH Bor opět pokračoval ve funkci Trojášek Bohumil až do roku 2003, kdy ho ve funkci vystřídal Klíma Jan, který je v této funkci doposud. Naše činnost Od roku 1996, kdy se kompletně vyměnilo složení výboru SDH, se naše organizace začala ubírat jiným směrem, než tomu bylo dříve. Místní hasiči se více zapojovali do dění obce, pořádali hasičské plesy, masopustní průvody a účastnili se soutěží v požárním sportu. Prohloubila se spolupráce s vedením obce Sadov, která umožnila naší organizaci pořádat soutěže v požárním sportu v Sadově - od roku V roce 2011 se nám podařilo obnovit činnost mladých hasičů, opět byl založen kroužek Mladých hasičů a z řad našich členů jsme vybrali instruktory a vedoucí mládeže, kteří absolvovali zkoušky. Vedoucími a instruktory se stali: Klímová Michaela, Konopová Dáša a Licehammer Jakub. Mládež je rozdělena na dvě věkové skupiny, a to na kategorie přípravky (3-6 let) a kategorie starších (7-14 let). Naše drobotina bude mít letos premiéru na soutěžích v požárním sportu. Kategorie starších je zapojena do požárního sportu od roku 2011, od téhož roku je zapojena do celostátní soutěže Hry Plamen, které se účastníme každý rok. Od roku 2013 jsme dále zapojili kategorii starších do krajské ligy, kde děti reprezenují nejen náš SDH, ale i obec Sadov. Kulturní činnost Naše organizace pomáhá obci Sadov při pořádání dětského dnu, mikulášské besídky, rozsvícení vánočního stromu a dále dělá asistenční hlídky na plesích a dalších kulturních akcích, pořádaných obcí. Požární sport Od roku 2010 pořádáme soutěž v požárním sportu o Pohár starosty obce letos se koná již pátý ročník pro dospělé hasiče (21. 6.). Od roku 2013 pořádáme soutěž pro mládež, která je zapsána v krajské lize, letos se tato soutěž koná (22. 6.). Účastníme se pohárových soutěží pro dospělé i mládež. Naše organizace má i zastoupení v řadách rozhodčích, a to pí. Klímovou Moniku, která absolvovala zkoušky na dospělé i mládež. Pro požární sport bylo zakoupeno nové vybavení: Požární nádrž, sada hadic na štafety, proudnice, sací koš, sada hadic na útoky, sportovní přilby, pákový rozdělovač, džběrová stříkačka. Prevence Na úseku prevence se zaměřujeme na kontroly obytných domů, provádíme asistenční hlídky. V součastné době máme jednoho preventistu p. Rom Tomáš, který je nositelem odznaku odbornosti III. stupně a pravidelně se účastní školení. V mládeži získali odznaky odpornosti Preventista Junior a Preventista (Jakub Skočdopole, Radek Koch a Michal Rauer). Technika Vozidlo Ford Tranzit s přívěsem, hasičská mašina PS 12, hadice, proudnice, rozdělovač, sací koš, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, motorová pila, halogeny a ruční svítidla, hasicí přístroje a vybavení pro poskytnutí první pomoci. Členská základna Dnes má sbor dobrovolných hasičů 60 členů. Z toho 38 dospělých členů (32 mužů, 6 žen), mládež kategorie starších 13 členů, přípravka 9 členů. Z těchto členů je tvořena zásahová jednotka (přesný název je Jednotka dobrovolných hasičů obce). Je tvořena ze 14 členů, kteří prošli výcvikem a školením. Velitel: Klíma Jan, zástupce: Hromada Karel, technik: Konopa Josef, strojník: Trojášek Petr, zdravotník: Klímová Monika a Klímová Michaela, hasiči: Rom Tomáš, Suchý Josef, Beneš Marek, Melč Václav, Licehammer Jakub, Čapek Milan, Kročák Milan a Tkač Jan. KONTAKTY: Vedoucí mládeže: Michaela Klímová ( ), Náměstek starosty: Monika Klímová ( ), Krizové telefony: Jan Klíma, velitel zásahové jednotky ( ), Monika Klímová ( ) Grafika a tisk: MEDIA a. s. t: , e: SADOVSKÉ LISTY Vydala obec Sadov Adresa: Sadov 34 / Sadov IČ: Vyšlo 30. dubna 2014, ročník I, číslo 1 Náklad 250 ks Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Václav Fikar Výroba (redakční práce, sazba, tisk, grafika, korektury): MEDIA a.s., Botanická 6, Dalovice,

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.12.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.6.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Organizace hasičů SDH Sbor dobrovolných hasičů - občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany - preventivní a výchovná činnost mezi občany a mládeží - výchova nových členů do JSDH JSDH jednotka

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Hasiči Rožďalovice soutěže Jméno a příjmení : Michael Paroulek Třída : 5.A Školní rok : 2014/2015 Konzultant : Stanislava Kosinová Datum odevzdání

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.9.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 17.8.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.5.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014

PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014 PROPOZICE SOUTĚŽE NOČNÍ HLÍDKA 2014 SDH Březiny ve spolupráci s SDH Krásné, Daňkovice, Spělkov, Sněžné, Milovy a Křižánky, pořádají 1. ročník brutální noční soutěže hasičských družstev 1+5 Noční Hlídka.

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 23. října 2008 Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.m.novotná, p.m.pisingerová, p.m.topinková, p.l.ludvík, p.k.schwarz, p.b.wolf, p.p.drda, p.g.valeriánová

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROSIČKA Obec Rosička se nachází 9 km jihozápadně od okresního města Žďáru nad Sázavou. První písemná zmínka o Rosičce pochází z roku 1356, kdy patřila k panství Polná. Obec byla

Více

Obec DOLNÍ PĚNA Dolní Pěna 27

Obec DOLNÍ PĚNA Dolní Pěna 27 Obec DOLNÍ PĚNA Dolní Pěna 27 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBCE DOLNÍ PĚNA V období 2015 2020 Zastupitelstvo Obce Dolní Pěna schválilo tento Místní program obnovy vesnice obce Dolní Pěna na svém zasedání

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

Obec Sadov Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 2.3.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 2.3.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 2.3.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023

1 ÚVOD. Program rozvoje obce Povrly na období 2008 až 2023 STRATEGIE ROZVOJE OBCE POVRLY NA OBDOBÍ 2008 až 2023 Schváleno zastupitelstvem obce Povrly dne 20.12.2007 1 ÚVOD Cíl dokumentu a komu je dokument určen Strategie rozvoje obce je základním strategickým

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 21. února 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p.m.novotná, p.b.wolf, p.m.topinková, p.p.drda,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 23. září 2009 Místostarosta p.l.ludvík přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.m.novotná,

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 24. ledna 2008 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.p.drda, p.j.cikhardtová, p.l.ludvík, p.m.topinková, p.k.schwarz,

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Hasiči Rožďalovic

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Hasiči Rožďalovic Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Hasiči Rožďalovic Jméno a příjmení: Jaroslav Beneš Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31.

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.03/10 ve Vysokém konaného dne 21.5.2010

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018

Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Program rozvoje obce Petrovice na 2014-2018 Snahou obce Petrovice bude, aby jednak udržela a zvyšovala počet obyvatel, vytvářela podmínky pro rodiny s dětmi a také vytvořila podmínky pro klidné a důstojné

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 26. dubna 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. J.Cikhardtová, p.p.drda, p.l.ludvík, p.b.wolf, p.m.novotná,

Více

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552

Objekt hasičské zbrojnice Husova 552 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok pro jednání Zastupitelstva města dne. 5. Hospodaření se svěřeným majetkem - výsledek inventury K 3.. byla pracovníky Městského úřadu a velitele JSDH provedena fyzická

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více