Sadovské listy. Když venkovská škola rozkvete. Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sadovské listy. Když venkovská škola rozkvete. Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta"

Transkript

1 Sadovské listy o b č a s n í k p r o o b č a n y S A D O VA, B O R U, L E S O VA, P O D L E S Í a s t r á n ě d u b e n Když venkovská škola rozkvete Vedení obce si je vědomo nejen potřebami mateřské a základní školy na území Sadova, ale i důležitostí vzdělávání všech místních dětí. Proto průběžně investuje do zkvalitňování zázemí a rozvoje školního areálu. Například nové vybavení dětského hřiště u MŠ a ZŠ stálo 186 tisíc korun. Více již na str. 4. Foto Václav Fikar Snažíme se dělat věci tak, aby se tady lidem hezky žilo, říká starosta V rámci Karlovarského kraje patří obec Sadov k těm, které se rozhodně nemají za co stydět. V posledních letech se nepřehlédnutelným způsobem rozvíjí, rekonstruuje budovy ve vlastnictví obce, investuje do infrastruktury, údržby veřejných prostranství i společenského života, což s povděkem vnímají jak místní obyvatelé, tak i takzvaní přespolní. A také proto Sadov v posledních třech letech pravidelně boduje v prestižní soutěži Vesnice roku v Karlovarském kraji. Šli jsme do voleb s tím, že to tady chceme vést trochu jinak, a to ve prospěch občanů a obce, protože tady všichni chceme hezky žít. Jako zdejšímu rodákovi mně na současnosti i budoucnosti obce mimořádně záleží, je to věc srdce, vysvětluje starosta Sadova Eduard Frisch, proč obec začala mj. sbírat úspěchy ve Vesnici roku. Konkrétně v roce 2013 získala čestné uznání odborné poroty za rozvoj infrastruktury, v roce 2012 čestné uznání za podporu občanské pospolitosti a v roce 2011 oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Zavedli jsme věci, které tady dříve nebyly. Například od roku 2009 jsme zavedli rozsvěcování vánočního stromečku v místním parčíku. Pořádáme maškarní ples, letos už 7. ročník. A také jsme obnovili Vítání občánků, které tady bylo už v minulosti. V našem kulturním době pořádáme i akce pro děti jako mikulášskou nadílku nebo maškarní karneval. Organizujeme i dětské dny, na které přijíždějí rodiny z širokého okolí, vypočítává starosta. (vf)

2 2 HISTORIE A ZAJÍMAVOSTI Z OBCE Naše území bylo osídlené před jedním tisícem let Dnešní obec Sadov sestává z obecních částí: Sadov, Bor, Lesov, Podlesí a Stráň. Historie těchto míst je přitom úzce spjata s osídlováním celého Karlovarského kraje. Prvními soustavnými osídlenci regionu byli Slované. Archeologické nálezy pocházejí z 9. století a první písemná zmínka (o Sedlci) je z roku Ve 13. století dochází k postupné germanizaci oblasti (první kolonizační vlna německá). Vliv Němců byl potlačen během husitských válek. Po jejich skončení však přichází druhá a po skončení třicetileté války třetí kolonizační vlna. Proces germanizace byl v naší oblasti ukončen hromadným odsunem Němců po 2. světové válce (v roce 1930 tvořili Němci 92 % obyvatelstva Karlovarska). Vývoj osídlování území, na kterém leží naše obec, trvá zhruba jeden tisíc let. První písemné zmínky o jednotlivých částech obce se objevují až později. BOR První písemné zmínky jsou z roku 1369, kdy byl Bor pod loketským panstvím. V roce 1428 ovládl zdejší území husita Jakoubek z Vřesovic. Později se zde střídali Šlikové, Schoenburgové, Sachsen-Lauenburgové a Bádenští. Do roku 1975 byla obec samostatná, pak byla integrována do Sadova. SADOV První zmínky pocházejí z roku Život v obci později ovlivnila především naleziště kaolinu (Zettlitzer Kaolinwerke Sedlecké kaolinové závody) a uhelné doly LEO- POLD a FRISCH GLÜCK. Obec byla zprvu samostatná, v letech ale byla vedena pod Podlesím. Rozvoj průmyslu však posílil Sadov natolik, že už v roce 1930 je vedený jako samostatný, aby postupně k sobě integroval okolní obce. LESOV Nejstarší zmínky pocházejí z roku Původně byl Lesov zemědělský dvůr pod ostrovským panstvím. Od 18 stol. se západně od obce těžilo hnědé uhlí. Při stavbě železnice byly doly zasypány. V roce 1873 založil Franz Schmidt porcelánku, kterou v roce 1919 převzali jako porcelánku CONCORDIA bratři Lowové. V roce 1927 založil Josef Lenhart další porcelánku SCHNEIDER (dnešní vývojový závod). Obec spadala v letech pod Bor. Potom byla samostatná a od roku 1950 je vedena pod Sadovem. PODLESÍ První zmínka se objevuje v roce Od roku 1930 je obec vedena pod Sadovem. STRÁŇ První písemná zmínka se objevuje roku Sídlo bylo zřejmě založeno na křižovatce odchodní cesty z Ostrova do Radošova. Spadalo pod Šlikovské panství. Původně samostatná obec byla v letech spravována obcí Bor. V roce 1970 byla spolu s Borem integrována pod Sadov. VYBRANÉ ZÁKLADNÍ ÚDAJE SADOV LESOV PODLESÍ BOR STRÁŇ CELKEM První písemná zmínka Nadmořská výška Vodovodní řad ano ano ano ano ne Kanalizace ano ano částečně částečně ne Plynofikace ano ano ne ne Počet domů Počet obyvatel Pošta ano ne ne ne ne Škola třída ne ne ne ne Mateřská škola ano ne ne ne ne

3 3 INVESTICE Dopravně vytížená část obce rozkvetla díky průtahu Pohled na ulici před rekonstrukcí Jednou z největších investičních akcí v letech 2012 až 2013 byla rekonstrukce průtahu Sadovem, která tuto část obce, u frekventované silnice na trase Karlovy Vary a Ostrov, na první pohled zkulturnila, především zde ale zvýšila bezpečnost provozu při průjezdu obcí. Ve dvou etapách si vyžádala celkem 7,24 milionu korun. V rámci 1. etapy (3,42 milionu korun) byla v roce 2012 zvýšena na průtahu bezpečnost provozu, dále byl vybudován nový chodník a došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení. Na tuto část rekonstrukce průtahu se obci podařilo získat dotaci Karlovarského kraje ve výši 192 tisíc korun. V následujícím roce pokračovala modernizace průtahu 2. etapou (3,824 milionu korun) - dokončení zvýšení bezpečnosti provozu, a to včetně veřejného osvětlení. V rámci rekonstrukce jsme přišli na to, že druhý oblouk silničního mostu přes potok byl zasypaný. Že tady vlastně máme dvouobloukový most, upozorňuje místostarosta Ladislav Ludvík na zajímavý moment rekonstrukce. Jinak jsme také vyspravili břehy, udělali přeložky plynu, což je důležitá věc, která není vidět, nebo třeba opravili lávky. Mimochodem, při projednávání projektové dokumentace na novou lávku se nás projektant ptal na vzhled nové lávky. Řekl jsem mu, že to tady chceme mít hezké a ať navrhne hezkou lávku, doplňuje starosta obce Eduard Frisch. Bezpečnější průtah obcí slouží od roku (vf) Pohled na ulici před rekonstrukcí Lávka přes potok po rekonstrukci Pohled na ulici před rekonstrukcí Průtah Sadovem po rekonstrukci

4 4 ŠKOLSTVÍ Školní budova je dnes chloubou obce Jednou z priorit současného vedení obce je od jeho zvolení intenzivní péče o školu a její rozvoj. Kvalitní škola s dobrým zázemím je totiž v době, kdy školy po celé republice bojují o žáky, důležitým předpokladem budoucnosti každé obce a jejího rozvoje. Ve spolupráci s TJ Sokol Sadov, který byl příjemcem dotace, došlo k vybudování nového sportoviště u školy, konkrétně tartanové dráhy i hřiště na míčové sporty. Sadovská škola je díky tomu jednou z mála venkovských škol v kraji, která se může pyšnit moderní tartanovou dráhou. Namísto dřívějšího bláta a písku. Stálo to pět milionů korun. Hodně nám se vším pomohl Sedlecký kaolin, a.s., a to v rámci sponzorského daru, říká starosta Sadova Eduard Frisch. To však nebyla jediná investice, která do vzdělávací instituce v obci mířila a zamíří. Ze staré a nevyužívané půdy jsme udělali bezvadnou třídu, která je podle mého názoru úžasná. A postupně, po patrech, také rekonstruujeme sociální zařízení v budově. Celkově je dnes naše školní budova ve velmi dobrém technickém stavu, upozorňuje s tím, že obec plánuje rekonstrukci školní jídelny. Proč? Potřebujeme zvýšit její kapacitu, nejlépe ještě v letošním roce, dodává starosta s tím, že vedení se podařilo v rámci Svazku obcí Mikroregion Karlovarský venkov zajistit školní autobus, který sváží děti z okolních obcí do školy. Přiložené snímky ukazují rekonstruované prostory školy i nové sportoviště. (vf)

5 5 ZPRAVODAJSTVÍ střípky - stalo se, stane se Sadov se od března pyšní památným stromem, o který obec usilovala od roku 2011, kdy podala žádost o jeho zařazení na seznam památných stromů. Nyní již tedy památný buk převislý roste v parčíku u školy. Prostřednictvím Svazku obcí Mikroregion Karlovarský venkov získal Sadov dotaci, za kterou koupil samosběrný zametací vůz. Dotaci jsme vyřizovali dva roky, připomíná starosta Eduard Frisch. Vůz, který slouží pro obce Sadov, Hájek a Otovice, může vyjet do terénu kdykoliv. Obec uvolnila peníze na veřejně prospěšné zdravotnictví. Za padesát tisíc korun nakoupila defibrilátor, který předala Policii ČR v Ostrově. Ostrovští policisté ho nyní vozí v autě, určeném pro venkovské výjezdy, tedy i pro Sadov a přidružené obce. Přispěla také na pořízení babyboxu do nemocnice v Karlových Varech. Podél silnice od Sadova ve směru na Ostrov vyrostou chodníky, a to kvůli vyšší bezpečnosti chodců. U této příležitosti zároveň dojde k rekonstrukci veřejné osvětlení. Dnem 25. listopadu 2011 získal Sadov svůj znak a vlajku, a to na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V obecním znaku jsou tři zlaté stromy, které značí sad. Propojené kořeny stromů a jejich koruny pak symbolizují více spojených obcí. Spodní část obecního znaku odkazuje na těžařskou minulost a současnost - těžbu kaolinu a uhlí. Cyklostezka, která propojí Sadov s Dalovicemi, a také přírodní koupaliště. Vedení obce se chce do budoucna zaměřit mj. na tyto rozvojové projekty, určené k aktivnímu odpočinku. V rámci spolupráce obcí Mikroregionu Karlovarský venkov už byla zpracována studie cyklistického spojení obcí. Přírodní koupaliště by mělo vzniknout u fotbalového hřiště. Na webu naleznou občané informace o činnosti vedení obce nebo třeba o pořádaných akcích. Na internetových stránkách Sadova je také k dispozici užitečná aplikace Záchranný kruh, která lidem radí, co dělat v krizových situacích. Sadov je také na facebooku: Zastupitelstvo obce rozhodlo o nákupu kompostérů. Koupili jsme jich 240 za více než šest set tisíc korun. Naši občané je dostávají zdarma, informoval místostarosta Sadova Ladislav Ludvík. Sadov obdržel dotaci na revitalizaci aleje do Nové Vísky. Práce na zkrášlení lokality, které jsou rozděleny do dvou etap, už začaly. Buk převislý. Památný strom v Sadově. Foto Václav Fikar Revitalizovaná alej z Lesova do Nové Vísky. Kanalizace v Boru. Největší akce posledních let Ještě víc než průtah Sadovem, jehož realizace byla rozložená do dvou let a přišla na 7,24 milionu korun, stála kanalizace Boru. Náročná akce si jen v letech 2012 a 2013 vyžádala 9,018 milionu korun, z toho 2,86 milionu korun činila dotace. Kanalizace Boru byla organizačně i finančně mimořádně náročná akce. Projekt vznikl v roce 2006 a do dnešního dne stál obec zhruba 12 milionů korun. Další zhruba čtyři miliony korun nás bude stát ještě letos, vypočítává místostarosta Sadova Ladislav Ludvík. Jak říká, o jednotlivých etapách stavby kanalizace bylo rozhodnuto zhruba po pěti letech neúspěšných žádostí o dotace na celou akci. Zastupitelstvo rozhodlo o 1. etapě, kde se jednalo o překlenutí prázdného prostoru o délce přes 1 km, kde se až na konci napojily čtyři domy. V této etapě se začalo u rybníka Mexiko v dolním Lesově. Stavba vedla převážně v louce. V jednom místě byl proveden protlak pod Borským potokem a místní komunikací. Konec první etapy se stavěl již v páteřní komunikaci v Boru, připomíná. Druhá etapa již probíhala pouze v komunikaci v Boru a přinesla řadu technických komplikací. Hloubka výkopu v některých částech dosahovala až pěti metrů! Největší problém činilo podloží pod komunikací. Komunikace nemá řádné podloží, proto byl asfalt po celé délce popraskán. Při hloubení výkopů bylo zjištěno, že celé podloží je jílovité. Tento materiál se nedá zhutnit, proto se musel všechen odvést a do výkopu navést jiný, zhutnitelný materiál. To stavbu velmi prodražilo, protože se jednalo o více než 1000 tun, říká Ladislav Ludvík. Dokončením 2. etapy ale nebyl všem problémům konec. Stavbaři museli vyřešit, jakou formou opravit komunikaci. Komunikace v Boru má velmi špatný základ, a proto se vedla spousta jednání jak nad technickou specifikací oprav, tak o zárukách. Nakonec ale díky teplému podzimu vše dopadlo dobře, upozorňuje. V letošním roce bude dokončena páteřní kanalizace spolu s jednou větví, která leží pod úrovní kanalizace, a proto bude muset být vybudována přečerpávací stanice. Požádali jsme krajský úřad o dotaci, dodává místostarosta Ludvík s tím, že na již dostavěnou a zkolaudovanou část kanalizace se můžou občané začít připojovat. Pro starší zástavbu jsou na obecním úřadu připraveny projektové dokumentace přípojek. Občané si je mohou vyzvednout a na základě těchto dokumentací se připojit. Majitelé nových rodinných domů si musí nechat projekt zpracovat a projednat se společností Vodakva. Přestože kanalizace v Boru byla největší investiční akcí obce posledních let, do Boru míří i další investice. Například v roce 2010 byla do zdejší hasičské zbrojnice přivedena vodovodní přípojka, o rok později mířilo 223 tisíce korun na realizaci vodovodních přípojek v obci a 260 tisíc korun na šatny a oplocení u hřiště. Za těch více než sedm let, které jsem ve funkci starosty, jsme do jiných částí investovali více než do Sadova, což si lidé někdy neuvědomují. Někteří nám opakovaně vyčítají, že peníze směřujeme do Sadova, ale čísla jasně říkají, že to není pravda, upozorňuje starosta Eduard Frisch na to, že vedení obce ostatní části nepřehlíží. Připomíná například 366 tisíc korun na dětské hřiště v Podlesí (2011), 293 tisíc na dětské hřiště v Horním Lesově (2012), 151 tisíc korun na projekty na most přes potok v D. Lesově, kam o rok později mířilo dalších 118 tisíc na dětské hřiště. Obec navíc každoročně přispívá částkou 150 tisíc na opravu kostela v Boru.

6 6 SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Kulturně-společenského života v obci si všimla i krajská komise V soutěži Vesnice roku 2012 získal Sadov čestné uznání za podporu občanské pospolitosti. Z výčtu následujících akcí je zřejmé, co porotu zaujalo. Počet kulturně-společenských akcí, kterých za současného vedení přibylo, je na obec velikosti Sadova pestrý... Pálení čarodějnic Dětský den Dětské maškarní Divadlo Mikulášská Rozsvícení vánočního stromečku Vítání občánků

7 7 ZPRAVODAJSTVÍ Opravená kaplička Péče o domy v majetku obce Upravený parčík v centru Sadova, za ním zrekonstruovaný obecní dům (oranžový). Říká se, že správný obecní hospodář se pozná i podle stavu obecních nemovitostí. Pokud jde o bytový fond v Sadově, málokterá obec v kraji ho má v takovém pořádku. Chci dělat věci pořádně, nic flikovat. Když opravuju byt, tak raději kompletně za 300 tisíc korun, když vím, že takhle ho udělám na dvacet let, než ho slepovat za třicet tisíc, a takhle pak každé dva roky. Když něco opravuju, jako bych to opravoval pro sebe. Zkrátka snažíme se, aby obecní bytový fond vzkvétal, uvedl starosta obce Eduard Frisch. Jak doplnil, kromě jedné budovy jsou dnes všechny obecní domy opravené. Peníze investované do bytového fondu činily jen v posledních čtyřech letech přes tři miliony korun. Necelých 200 tisíc korun stála kompletní rekonstrukce střechy kapličky v Sadově v roce Zrestaurováním přitom prošel také zvon. Částkou 50 tisíc korun přispěl na rekonstrukci kapličky Karlovarský kraj. Aby zachránil život Říká se, že sp Starosta Sadova Eduard Frisch předává zástupci Policie ČR v Ostrově defibrilátor, který policisté vozí v autě určeném pr venkovské výjezdy. Defibrilátor zakoupila obec. Více na str. 5. Opravené obecní domy

8 8 HASIČI Hasiči v Boru rozhodně nezahálejí Obec Sadov je zřizovatelem výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Boru, přičemž hasiči mají k dispozici od roku 2011 Ford Tranzit s přívěsným vozíkem, na jehož zakoupení zastupitelé uvolnili 281 tisíc korun. Zásahová jednotka má v Boru 14 členů. Celkem je ve SDH Bor 60 přispívajících členů. Velmi si vážím toho, že hasiči v Boru vedou kroužek mladých hasičů. Je úžasné, že se ve svém volném čase věnují mládeži, děkuje starosta Eduard Frisch. Bude tady 5. ročník soutěže O pohár starosty obce. Díky tomu, že hasiči tak dobře fungují, se v roce 2013 poprvé odehrálo krajské kolo mladých hasičů, dodává. Historie sboru Sbor dobrovolných hasičů v Boru (Haid) byl založen v roce 1883 pod vedením statného velitele Rudolfa Roodiga. Okamžitě po založení sbor vstoupil do Zemské ústřední hasické jednoty a byl začleněn do župy číslo 56 s názvem Ostrovská okresní hasičská jednota, která v té době sdružovala již sbory Ostrov, Radošov, Květnová a Moříčov. Později do této jednoty vstoupily sbory Stráň, Dolní Ždár a Hájek, takže v roce 1887 bylo v župě zapsáno osm sborů se 422 činnými členy. Náš sbor byl po založení vybaven ruční požární technikou, ale již v polovině třicátých let si sbor pořizuje přenosnou motorovou stříkačku značky Flader, kterou má sbor jako historický exponát doposud. K převozu stříkačky se používal koňský potah, později po přidělení nových přivěstných motorových stříkaček se využíval k jejich převozu traktor místních zemědělců. Prvním požárním automobilem byla v roce 1974 Tatra 805 s požární nástavbou, která hasičům složila čtyři roky. V roce 1993 si sbor pořídil opět vůz Tatra 805 ve vojenském provedení, který v roce 1998 nahradila Avia 30 se speciální požární nástavbou. V současnosti je sbor vybaven Fordem Tranzit s přívěsem. Hasičské skladiště se nacházelo mezi kostelem a domem č. 51. V roce 1962 byla hasičská technika přestěhována do garáží pod sálem hostince. V roce 1970 si hasiči postavili v akci Z hasičskou zbrojnici s klubovnou, kterou stále využívají ke své činnosti. V první polovině 60. let byl krátce založen kroužek Mladých požárníků, který později zanikl. Obnovený byl v roce V roce 1982, přesněji , se v Boru konala okresní soutěž požárních družstev na louce za bytovkami a v srpnu téhož roku byl ustanoven nový požární okrsek č. 15 z obcí Bor, Hájek, Sadov. Jeho velitelem byl zvolen Karel Zelenka z Boru. V pozdějších letech se vystřídalo ve funkci velitele sboru devět členů, a to Konopa Ladislav ( ), Parigger Vladimír ( ), Klíma Jan ( ), Nepovím Josef ( ), Konopa Ladislav ( ), Klíma Jan ( ), Konopa Vladimír ( ), p. Růžička ( ), Krček Václav ( ), Kročák Milan ( ), Klíma Jan ( ), Konopa Miroslav ( ), Rom Tomáš ( ) a součastným velitelem je od roku 2005 Klíma Jan. Ve funkci předsedy svazu požární ochrany sboru se vystřídali: Růžička Stanislav st. (1980), Mandlík Josef ( ), Trojášek Bohumil ( ). Téhož roku byla tato funkce přejmenována na Starostu sboru dobrovolných hasičů a pod novým názvem funkce starosta SDH Bor opět pokračoval ve funkci Trojášek Bohumil až do roku 2003, kdy ho ve funkci vystřídal Klíma Jan, který je v této funkci doposud. Naše činnost Od roku 1996, kdy se kompletně vyměnilo složení výboru SDH, se naše organizace začala ubírat jiným směrem, než tomu bylo dříve. Místní hasiči se více zapojovali do dění obce, pořádali hasičské plesy, masopustní průvody a účastnili se soutěží v požárním sportu. Prohloubila se spolupráce s vedením obce Sadov, která umožnila naší organizaci pořádat soutěže v požárním sportu v Sadově - od roku V roce 2011 se nám podařilo obnovit činnost mladých hasičů, opět byl založen kroužek Mladých hasičů a z řad našich členů jsme vybrali instruktory a vedoucí mládeže, kteří absolvovali zkoušky. Vedoucími a instruktory se stali: Klímová Michaela, Konopová Dáša a Licehammer Jakub. Mládež je rozdělena na dvě věkové skupiny, a to na kategorie přípravky (3-6 let) a kategorie starších (7-14 let). Naše drobotina bude mít letos premiéru na soutěžích v požárním sportu. Kategorie starších je zapojena do požárního sportu od roku 2011, od téhož roku je zapojena do celostátní soutěže Hry Plamen, které se účastníme každý rok. Od roku 2013 jsme dále zapojili kategorii starších do krajské ligy, kde děti reprezenují nejen náš SDH, ale i obec Sadov. Kulturní činnost Naše organizace pomáhá obci Sadov při pořádání dětského dnu, mikulášské besídky, rozsvícení vánočního stromu a dále dělá asistenční hlídky na plesích a dalších kulturních akcích, pořádaných obcí. Požární sport Od roku 2010 pořádáme soutěž v požárním sportu o Pohár starosty obce letos se koná již pátý ročník pro dospělé hasiče (21. 6.). Od roku 2013 pořádáme soutěž pro mládež, která je zapsána v krajské lize, letos se tato soutěž koná (22. 6.). Účastníme se pohárových soutěží pro dospělé i mládež. Naše organizace má i zastoupení v řadách rozhodčích, a to pí. Klímovou Moniku, která absolvovala zkoušky na dospělé i mládež. Pro požární sport bylo zakoupeno nové vybavení: Požární nádrž, sada hadic na štafety, proudnice, sací koš, sada hadic na útoky, sportovní přilby, pákový rozdělovač, džběrová stříkačka. Prevence Na úseku prevence se zaměřujeme na kontroly obytných domů, provádíme asistenční hlídky. V součastné době máme jednoho preventistu p. Rom Tomáš, který je nositelem odznaku odbornosti III. stupně a pravidelně se účastní školení. V mládeži získali odznaky odpornosti Preventista Junior a Preventista (Jakub Skočdopole, Radek Koch a Michal Rauer). Technika Vozidlo Ford Tranzit s přívěsem, hasičská mašina PS 12, hadice, proudnice, rozdělovač, sací koš, plovoucí čerpadlo, elektrocentrála, motorová pila, halogeny a ruční svítidla, hasicí přístroje a vybavení pro poskytnutí první pomoci. Členská základna Dnes má sbor dobrovolných hasičů 60 členů. Z toho 38 dospělých členů (32 mužů, 6 žen), mládež kategorie starších 13 členů, přípravka 9 členů. Z těchto členů je tvořena zásahová jednotka (přesný název je Jednotka dobrovolných hasičů obce). Je tvořena ze 14 členů, kteří prošli výcvikem a školením. Velitel: Klíma Jan, zástupce: Hromada Karel, technik: Konopa Josef, strojník: Trojášek Petr, zdravotník: Klímová Monika a Klímová Michaela, hasiči: Rom Tomáš, Suchý Josef, Beneš Marek, Melč Václav, Licehammer Jakub, Čapek Milan, Kročák Milan a Tkač Jan. KONTAKTY: Vedoucí mládeže: Michaela Klímová ( ), Náměstek starosty: Monika Klímová ( ), Krizové telefony: Jan Klíma, velitel zásahové jednotky ( ), Monika Klímová ( ) Grafika a tisk: MEDIA a. s. t: , e: SADOVSKÉ LISTY Vydala obec Sadov Adresa: Sadov 34 / Sadov IČ: Vyšlo 30. dubna 2014, ročník I, číslo 1 Náklad 250 ks Internetová adresa: Odpovědný redaktor: Václav Fikar Výroba (redakční práce, sazba, tisk, grafika, korektury): MEDIA a.s., Botanická 6, Dalovice,

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska

Lékaři, zaměstnanost, ale i sběrny. Hejtman se zajímal o problémy Ašska KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Kraj rozšiřuje možnosti VŠ studia v regionu Termín pro podání přihlášek k tzv. dálkovému studiu Fakulty strojní ZČU v Sokolově se blíží. více strana 2 ročník 12 číslo

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

Široká koalice vedená ČSSD

Široká koalice vedená ČSSD Široká koalice vedená ČSSD Koaliční jednání ve Žďáře nad Sázavou po komunálních volbách vyústila ve spolupráci tří nejsilnějších stran, vítězné ČSSD s devíti mandáty a ODS a TOP 09, které získaly po pěti

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září

Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice. březen / 2014. Hlavní téma: Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY březen / 2014 Hlavní téma: Rekonstrukce Štefánikovy a Rýdlovy ulice Kompletní oprava ve čtyřech etapách bude trvat až do září Slovo úvodem Tomáš Mařík tajemník Vážení

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015

Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Číslo 1 Ročník 14 červen 2015 Vážení spoluobčané! Dovolte mi krátký přehled dění v obci v roce 2014 a stručný výhled na rok 2015 týkající se akcí obce. V roce 2014 byly poprvé pořádány hody bez stárků

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Karlovarský kraj ocenil nejlepší sportovce uplynulé sezony

Karlovarský kraj ocenil nejlepší sportovce uplynulé sezony KRAJSKÉ LISTY www.kr-karlovarsky.cz Středověký důl Jeroným získal dotaci Důl Jeroným, nová atrakce v Karlovarském kraji, se bude díky evropským penězům rozvíjet. více strana 3 ročník 12 číslo 5 květen

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 12 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 12 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 2 O B S A H 1. Úvodní slovo starosty 3 2. Stručná charakteristika města Tišnova 7 3. Struktura veřejné správy města Tišnova 17 4. Organizace zřizované městem Tišnovem 33 5. Významné

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více