Kalibrační pracoviště

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalibrační pracoviště"

Transkript

1 ! Popis systému Systém jakosti Adash s.r.o., Ostrava, Česká republika, tel.: , fax: , Další technické a kontaktní informace najdete na

2 Obsah 1. Úvod Kalibrační měření Měření vibrací Volba amplitudy a frekvence kalibračního měření Seznam kalibračních měření Kalibrační měření ACC Kalibrační měření ACC Kalibrační měření ACC Kalibrační měření VEL Kalibrační měření VEL Kalibrační měření VEL Speciální kalibrační měření Kontrolní měření Princip srovnávacích měření Kontrolní měření zrychlení KACC1 až KACC Provedení kontrolního měření Kontrolní měření KACC1, KACC2 a KACC Kontrolní měření rychlosti KVEL1 až KVEL Provedení kontrolního měření Kontrolní měření KVEL1, KVEL2 a KVEL Kontrolní měření střídavého napětí KACV1 až KACV Provedení kontrolního měření Kontrolní měření KACV1, KACV2 a KACV Kontrolní měření stejnosměrného napětí KDCV Provedení kontrolního měření Kontrolní měření stejnosměrného proudu KDCA Provedení kontrolního měření Kontrolní měření revize pracoviště Arbitrážní měření Arbitrážní měření zrychlení NACC Provedení arbitrážního měření Arbitrážní měření rychlosti NVEL Provedení arbitrážního měření Arbitrážní měření střídavého napětí NACV Provedení arbitrážního měření Arbitrážní měření stejnosměrného napětí NDCV Provedení arbitrážního měření Arbitrážní měření stejnosměrného proudu NDCA Provedení arbitrážního měření Pracovní postupy Postup kalibračního měření zrychlení ACC Postup kalibračního měření snímače ACC1S Postup kalibračního měření přístroje ACC1P Postup kalibračního měření zrychlení ACC Postup kalibračního měření snímače ACC2S Postup kalibračního měření přístroje ACC2P Postup kalibračního měření zrychlení ACC Postup kalibračního měření snímače ACC3S Postup kalibračního měření přístroje ACC3P Postup kalibračního měření rychlosti VEL Postup kalibračního měření snímače VEL1S

3 Postup kalibračního měření přístroje VEL1P Postup kalibračního měření rychlosti VEL Postup kalibračního měření snímače VEL2S Postup kalibračního měření přístroje VEL2P Postup kalibračního měření rychlosti VEL Postup kalibračního měření snímače VEL3S Postup kalibračního měření přístroje VEL3P Příloha A - Seznam přístrojů a měřidel kalibračního pracoviště...27 A1. Generátory signálu...27 A2. Multimetry...27 A3. Osciloskopy...27 A4. Měřiče vibrací...28 A5. Snímače...28 A6. Budiče vibrací...28 A7. Výkonové zesilovače...28 A8. Přípravky...29 A9. Přístroje Adash...29 Příloha B - Kalibrační řetězec pro měření vibrací...30 B1. Schéma měřicího řetězce...30 B1.1. Nastavení amplitudy vibrací na etalonu B2. Schéma kalibračního řetězce pro kalibraci snímače...30 B3. Schéma kalibračního řetězce pro kalibraci snímače + přístroje...31 Příloha C - Rozsahy kalibračních měření...32 C1. Měření zrychlení...32 C1.1. Rozsah kalibračních měření zrychlení C2. Měření rychlosti...32 C2.1. Rozsah kalibračních měření rychlosti Příloha D Nastavení vibrometru V1 pro měření vibrací...34 D1. Nastavovací prvky předního panelu...34 D2. Nastavovací prvky zadního panelu...34 Příloha E Nastavení generátoru G Příloha F Nastavení multimetru M F1. Nastavení multimetru pro měření vibrací a střídavého napětí...36 F2. Nastavení multimetru pro měření stejnosměrného napětí...36 F3. Nastavení multimetru pro měření stejnosměrného proudu...36 Příloha G Nastavení analyzátoru A G1. Nastavení parametrů snímače a měření střídavého napětí...37 G2. Nastavení parametrů snímače a měření zrychlení...37 G3. Nastavení parametrů snímače a měření rychlosti...38 Příloha H Tabulky srovnávacích měření zrychlení...39 Příloha I Tabulky srovnávacích měření rychlosti...40 Příloha J Tabulky srovnávacích měření střídavého napětí...41 Příloha K Tabulky srovnávacích měření stejnosměrného napětí...42 Příloha L Tabulky srovnávacích měření stejnosměrného proudu...43 Příloha M Tabulky arbitrážních měření zrychlení...44 Příloha N Tabulky arbitrážích měření rychlosti...45 Příloha O Tabulky arbitrážních měření střídavého napětí...46 Příloha P Tabulky arbitrážních měření stejnosměrného napětí

4 Příloha Q Tabulky arbitrážních měření stejnosměrného proudu...48 Příloha R Kalibrační list multimetru Fluke Příloha S Kalibrační list multimetru BS Příloha T Kalibrační list měřicího řetězce...58 Příloha U Kalibrační list snímače AC102-1A...64 Příloha V Zapojení kalibračního pracoviště...67 V1. Postup zapojení kalibračního pracoviště...67 V1.1. Ověření funkčnosti kalibračního pracoviště V2. Součásti kalibračního pracoviště...68 V2.1. PC kalibračního pracoviště V2.2. Zesilovač Z V2.3. Nabíječka P V2.4. Přepínač P V2.5. Ostatní

5 1. Úvod Adash slouží k provádění kalibračních a zkušebních (ověřovacích) měření snímačů a přístrojů pro měření vibrací. Pod pojmem přístroj pro měření vibrací se obvykle rozumí celý řetězec, tvořený snímačem vibrací, kabelem snímače a vlastním přístrojem. Tento řetězec je ověřován jako celek. Jádro kalibračního pracoviště tvoří měřicí řetězec (viz Přílohu B, podkapitolu B1), který je navázán svým kalibračním listem na Český metrologický institut Laboratoře primární metrologie (viz Přílohu T). K zajištění průběžné kontroly jakosti měřicího řetězce je kalibrační pracoviště vybaveno dalšími snímači a měřidly, které většinou (s výjimkou náhradních měřidel pro interní arbitrážní měření) mají své kalibrační listy. Jsou vypracovány měřicí postupy pro provádění jednotlivých kalibračních měření (viz kapitolu 5). Každý postup v sobě zahrnuje též úvodní a ukončovací kontrolní měření k ověření způsobilosti měřicího řetězce pro daný typ kalibračního měření. Celé pracoviště je v pravidelných intervalech podrobeno revizi, při které se provedou všechna kontrolní měření, potřebná k ověření způsobilosti měřicího řetězce pro všechna nabízená kalibrační měření. Popis kontrolních měření je uveden v kapitole Kalibrační měření Kalibrační měření. Cílem kalibračního měření je nastavit konstanty technického vybavení a/nebo programových konstant ověřovaného měřidla tak, aby se minimalizovala odchylka hodnoty naměřené ověřovaným měřidlem od hodnoty nastavené na srovnávacím etalonu. Výstupem měření je vystavení Kalibračního listu ověřovaného měřidla. Tato měření jsou prováděna pouze na měřidlech Adash. Zkušební (ověřovací) měření. Cílem zkušebního měření je stanovit odchylku hodnoty naměřené ověřovaným měřidlem a hodnoty nastavené na srovnávacím etalonu. Výstupem měření je vystavení Kalibračního listu ověřovaného měřidla. Tato měření jsou prováděna na měřidlech jiných výrobců než Adash a při měřeních samostatného snímače. V dalším textu jsou oba typy měření zahrnuty pod společný název Kalibrační měření. Jejich podrobný seznam je uveden v kapitole Měření vibrací Na kalibračním pracovišti lze provést následující měření vibrací: Měření ACC Jedná se o kalibrační měření zrychlení vibrací v jednotce m/s 2. Měření VEL Jedná se o měření rychlosti vibrací v jednotce mm/s. 5

6 1.3. Volba amplitudy a frekvence kalibračního měření Kalibrační postupy lze rozdělit na tři typy měření: - jedna amplituda na jedné frekvenci, - jedna amplituda při řadě frekvencí, - řada amplitud na jedné frekvenci. Rozsah amplitud a frekvencí pro jednotlivá kalibrační měření je uveden v kapitole 2, Tabulka 2-2. Podrobnější popis je v Příloze C. 6

7 2. Seznam kalibračních měření Jednotlivá kalibrační měření jsou v seznamu identifikována podle klíče: ACC měření zrychlení vibrací v jednotce m/s 2 VEL měření rychlosti vibrací v jednotce mm/s 1 jedna amplituda na jedné frekvenci 2 jedna amplituda při řadě frekvencí 3 řada amplitud na jedné frekvenci S kalibrace snímače viz Přílohu B, Obr. B2 P kalibrace přístroje viz Přílohu B, Obr. B3. Příklady označení: VEL1P kalibrace přístroje při zvolené amplitudě rychlosti na zvolené frekvenci ACC2S kalibrace snímače při zvolené amplitudě zrychlení ve zvoleném frekvenčním pásmu. Tabulka 2-1 Seznam kalibračních měření vibrací Označení ACC1 ACC2 ACC3 VEL1 VEL2 VEL3 Popis Jedno měření zrychlení při zvolené amplitudě na zvolené frekvenci. Řada měření zrychlení při zvolené amplitudě ve zvoleném frekvenčním pásmu. Řada měření zrychlení na zvolené frekvenci ve zvoleném pásmu amplitud. Jedno měření rychlosti při zvolené amplitudě na zvolené frekvenci. Řada měření rychlosti při zvolené amplitudě ve zvoleném frekvenčním pásmu. Řada měření rychlosti na zvolené frekvenci ve zvoleném pásmu amplitud. Tabulka 2-2 Doporučené rozsahy kalibračních měření vibrací (Podrobný popis rozsahů kalibračních měření viz Přílohu C.) Označení ACC1 ACC2 ACC3 VEL1 VEL2 VEL3 Rozsah amplitud a frekvencí 10 m/s 2 / 20 Hz až 5 khz nebo 1 m/s 2 až 50 m/s 2 / 80 Hz 10 m/s 2 / 20 Hz až 5 khz 1 m/s 2 až 50 m/s 2 / 80 Hz 10 mm/s / 10 Hz až 900 Hz nebo 1 mm/s až 100 mm/s / 80 Hz 10 mm/s / 10 Hz až 900 Hz 1 mm/s až 100 mm/s / 80 Hz 2.1. Kalibrační měření ACC1 Jedná se o kalibrační měření zrychlení vibrací při zvolené amplitudě na zvolené frekvenci. Volba amplitudy vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-2, standardně 10 m/s 2. Volba frekvence vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-1, standardně 80 Hz. 7

8 2.2. Kalibrační měření ACC2 Jedná se o kalibrační měření zrychlení vibrací při zvolené amplitudě ve zvoleném frekvenčním pásmu. Volba amplitudy vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-1, vždy 10 m/s 2. Volba frekvenčního pásma vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-1, standardně od 20 Hz do 5 khz Kalibrační měření ACC3 Jedná se o kalibrační měření zrychlení vibrací při zvolené frekvenci ve zvoleném pásmu amplitud. Volba pásma amplitud vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-2, standardně od 1 m/s 2 do 50 m/s 2. Volba frekvence vibrací viz Přílohu C, Tabulka C1-2, vždy 80 Hz Kalibrační měření VEL1 Jedná se o kalibrační měření rychlosti vibrací při zvolené amplitudě na zvolené frekvenci. Volba amplitudy vibrací viz Přílohu C, Tabulka C2-2, standardně 10 mm/s. Volba frekvence vibrací viz Přílohu C, Tabulka C2-1, standardně 80 Hz Kalibrační měření VEL2 Jedná se o kalibrační měření rychlosti vibrací při zvolené amplitudě ve zvoleném frekvenčním pásmu. Volba amplitudy vibrací viz Přílohu C, Tabulku C2-1, vždy 10 mm/s. Volba frekvenčního pásma vibrací viz Přílohu C, Tabulku C2-1, standardně od 10 Hz do 900 Hz Kalibrační měření VEL3 Jedná se o kalibrační měření rychlosti vibrací při zvolené frekvenci ve zvoleném pásmu amplitud. Volba pásma amplitud vibrací viz Přílohu C, Tabulka C2-2, standardně od 1 mm/s do 100 mm/s. Volba frekvence vibrací viz Přílohu C, Tabulka C2-2, vždy 80 Hz. 8

9 2.7. Speciální kalibrační měření V příloze C jsou uvedeny tabulky nastavení amplitudy a frekvence vibrací. Standardně se hodnoty vibrací nastavují v souladu s kroky odpovídající tabulky. Po dohodě se zákazníkem lze vytvořit speciální postup kalibračního měření, který neodpovídá žádnému z výše uvedených typů ACC1 až VEL3. 9

10 3. Kontrolní měření Celý kalibrační řetězec i jeho jednotlivé komponenty jsou pravidelně kontrolovány, aby byla zajištěna korektnost měření. Kontrolní měření k ověření jakosti kalibračního řetězce lze rozdělit do tří skupin: 1. Kontrolní měření prováděná vždy na začátku a konci kalibračního procesu. 2. Kontrolní měření prováděná vždy jen na začátku kalibračního procesu. 3. Kontrolní měření prováděná pouze při revizích kalibračního řetězce Princip srovnávacích měření Kontrolní měření jsou prováděna jako srovnávací (křížová) měření stejného signálu dvěma měřidly, která obě mají své kalibrační listy. Rozejdou-li se výsledky srovnávacího měření, je jedno z měřidel prohlášeno za nepoužitelné v kalibračním řetězci a musí být odesláno k nové kalibraci, případně k předchozí opravě. 1. Na základě kalibračních listů byla provedena prvotní srovnávací měření dvou měřidel používaných pro kalibrační měření, z jejichž výsledků byly sestaveny srovnávací tabulky, které dále slouží pro vyhodnocení pozdějších kontrolních měření (viz Přílohy H až L). Hodnoty v tabulkách vyhovují kalibračním listům jednotlivých komponentů kalibračního řetězce. 2. V případě neshody výsledku kontrolního měření s odpovídající hodnotou z tabulky podle bodu 1. se s náhradním měřidlem provede další (arbitrážní) srovnávací měření, podle jehož výsledku se určí, které měřidlo kalibračního řetězce nevyhovuje. Byla provedena srovnávací měření, z jejichž výsledků byly sestaveny srovnávací tabulky arbitrážních měření (viz Přílohy M až Q) Kontrolní měření zrychlení KACC1 až KACC3 Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření zrychlení kalibračním řetězcem. Provádí se jako srovnávací měření hodnoty nastavené přes měřicí řetězec a hodnoty naměřené multimetrem M2 na snímači S2. ICP S2 - snímač AC102-1A S1 Etalon B&K 4370 G2 Generátor signálu M321 Z1 Výkonový zesilovač Z200 B1 Budič vibrací B&K 4809 V1 Měřič vibrací B&K 2511 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro kontrolní měření zrychlení nebo rychlosti Multimetr M2 plní v zapojení dvě funkce: 1. Měřidla pro nastavení požadované amplitudy budicího signálu jako součást měřicího řetězce. 10

11 2. Střídavého milivoltmetru pro měření výstupního střídavého napětí ze snímače S2. Vstup milivoltmetru se přepíná z plochy PC kalibračního pracoviště volbou ikony SWITCH1 - etalon nebo SWITCH2 měřený. Takto sestavený řetězec vyžaduje: - kalibrační list měřicího řetězce (viz Přílohu T), - kalibrační list snímače S2 (viz Přílohu U), - kalibrační list multimetru M2 pro měření střídavého napětí na výstupu S2 (viz Přílohu S) Provedení kontrolního měření 1. Nastavte na generátoru G2 sinusový signál a výstupní napětí, které stačí vybudit požadovanou amplitudu vibrací. 2. Nastavte ovládací prvky vibrometru V1 podle Přílohy D, v bodě D1 platí volba zrychlení. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte požadovanou frekvenci vibrací. Je-li odlišná od 80 Hz, volte hodnotu (hodnoty) z Přílohy H, Tabulka H1, sloupec Frekvence Hz. 6. Ovládacími prvky zesilovače Z1 nastavte na multimetru M2 měřicího řetězce požadovanou amplitudu vibrací ve zrychlení. V případě potřeby upravte výstupní napětí z generátoru G2 viz bod 1. Podle typu měření volte hodnoty z Přílohy H, Tabulka H1 nebo Tabulka H2, sloupec Etalon mv. 7. Přepněte vstup multimetru na měření SWITCH2 měřený. 8. Na multimetru M2 změřte výstupní napětí ze snímače S2. Podle typu měření odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy H, Tabulka H1 nebo Tabulka H2, sloupec Snímač mv. Tato hodnota se může od údaje měřidla M2 odchylovat max. o ±1%. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření zrychlení podle podkapitoly Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 10. Provádí-li se měření KACC2 pro zadané frekvenční pásmo, opakujte body 5 až 9 pro všechny požadované frekvence. POZOR! Při změně frekvence dojde ke změně amplitudy, kterou je nutno vždy znovu dostavit. Provádí-li se měření KACC3 pro zadané amplitudové pásmo, opakujte body 6 až 9 pro všechny požadované amplitudy Kontrolní měření KACC1, KACC2 a KACC3 V kapitole 2 jsou kalibrační měření zrychlení rozdělena do tří skupin na ACC1, ACC2 a ACC3. Každé z těchto tří kalibračních měření má přiřazeno odpovídající kontrolní měření KACC1, KACC2 a KACC3. Tabulka Seznam kontrolních měření zrychlení Označení Popis KACC1 Jedno měření zrychlení při zvolené amplitudě a zvolené frekvenci. KACC2 Řada měření zrychlení ve zvoleném frekvenčním pásmu při zvolené amplitudě. KACC3 Řada měření zrychlení ve zvoleném pásmu amplitud při zvolené frekvenci. Pásmo amplitud měření KACC3 resp. frekvenční pásmo měření KACC2, ve kterém se má kontrolní měření provést, je zadáno v konkrétním pracovním postupu kalibračního měření tak, aby zajistilo korektnost prováděného kalibračního měření ACC3 resp. ACC2. Postup provedení kontrolního měření zrychlení je popsán v předchozí podkapitole

12 3.3. Kontrolní měření rychlosti KVEL1 až KVEL3 Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření rychlosti kalibračním řetězcem. Provádí se jako srovnávací měření hodnoty nastavené přes měřicí řetězec a hodnoty naměřené multimetrem M2 na snímači S2. Kontrolní měření rychlosti je analogické s kontrolním měřením zrychlení (viz výše podkapitolu 3.2.) a schéma zapojení je stejné jako na Obr včetně komentáře pod ním Provedení kontrolního měření 1. Nastavte na generátoru G2 sinusový signál a výstupní napětí, které stačí vybudit požadovanou amplitudu vibrací. 2. Nastavte ovládací prvky vibrometru V1 podle Přílohy D, v bodě D1 platí volba rychlosti. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte požadovanou frekvenci vibrací. Je-li odlišná od 80 Hz, volte hodnotu (hodnoty) z Přílohy I, Tabulka I1, sloupec Frekvence Hz. 6. Ovládacími prvky zesilovače Z1 nastavte na multimetru M2 měřicího řetězce požadovanou amplitudu vibrací v rychlosti. V případě potřeby upravte výstupní napětí z generátoru G2 viz bod 1. Podle typu měření volte hodnoty z Přílohy I, Tabulka I1 nebo Tabulka I2, sloupec Etalon mv. 7. Přepněte vstup multimetru na měření SWITCH2 měřený. 8. Na multimetru M2 změřte výstupní napětí ze snímače S2. Podle typu měření odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy I, Tabulka I1 nebo Tabulka I2, sloupec Snímač mv. Tato hodnota se může od údaje měřidla M2 odchylovat max. o ±1%. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření rychlosti podle podkapitoly Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 10. Provádí-li se měření KVEL2 pro zadané frekvenční pásmo, opakujte body 5 až 9 pro všechny požadované frekvence. POZOR! Při změně frekvence dojde ke změně amplitudy, kterou je nutno vždy znovu dostavit. Provádí-li se měření KVEL3 pro zadané amplitudové pásmo, opakujte body 6 až 9 pro všechny požadované amplitudy Kontrolní měření KVEL1, KVEL2 a KVEL3 V kapitole 2 jsou kalibrační měření rychlosti rozdělena do tří skupin na VEL1, VEL2 a VEL3. Každé z těchto tří kalibračních měření má přiřazeno odpovídající kontrolní měření KVEL1, KVEL2 a KVEL3. Tabulka Seznam kontrolních měření rychlosti Označení Popis KVEL1 Jedno měření rychlosti při zvolené amplitudě a zvolené frekvenci. KVEL2 Řada měření rychlosti ve zvoleném frekvenčním pásmu při zvolené amplitudě. KVEL3 Řada měření rychlosti ve zvoleném pásmu amplitud při zvolené frekvenci. Pásmo amplitud měření KVEL3 resp. frekvenční pásmo měření KVEL2, ve kterém se má kontrolní měření provést, je zadáno v konkrétním pracovním postupu kalibračního měření tak, aby zajistilo korektnost prováděného kalibračního měření VEL3 resp. VEL2. Postup provedení kontrolního měření rychlosti je popsán v předchozí podkapitole

13 3.4. Kontrolní měření střídavého napětí KACV1 až KACV3 Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření: - výstupního střídavého napětí kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3), - výstupního střídavého napětí z kalibrovaného nebo srovnávacího snímače vibrací multimetrem M2 (viz Přílohu B, Obr. B2), - nastavené hodnoty vibrací na etalonu měřicího řetězce, tedy multimetrem M2 měřeného výstupního střídavého napětí z vibrometru V1 (viz Přílohu B, Obr. B1, B2, B3). G1 Generátor signálu B&K 1027 M1 Multimetr Fluke 189 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro kontrolní měření střídavého napětí Takto sestavený měřicí řetězec vyžaduje: - kalibrační list multimetru M1 pro měření střídavého napětí (viz Přílohu R), - kalibrační list multimetru M2 pro měření střídavého napětí (viz Přílohu S) Provedení kontrolního měření 1. Nastavte ovládací prvky generátoru G1 podle Přílohy E. 2. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření mv AC. Pro měření napětí nad 3000 mv nastavte rozsah na měření V AC. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Na generátoru G1 nastavte požadovanou frekvenci střídavého napětí. Je-li odlišná od 80 Hz, volte hodnotu (hodnoty) z Přílohy J, Tabulka J1, sloupec Frekvence Hz. 5. Ovládacími prvky generátoru G1 nastavte na multimetru M2 požadovanou amplitudu střídavého napětí. Podle typu měření volte hodnoty z Přílohy J, Tabulka J1 nebo Tabulka J2, sloupec M2 mv. 6. Na multimetru M1 změřte hodnotu napětí. Podle typu měření odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy J, Tabulka J1 nebo Tabulka J2, sloupec M1 mv. Tato hodnota se může od údaje měřidla M1 odchylovat max. o ±0,5%. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření střídavého napětí podle podkapitoly Provádí-li se měření KACV2 pro zadané frekvenční pásmo, opakujte body 4 až 6 pro všechny požadované frekvence. Provádí-li se měření KACV3 pro zadané amplitudové pásmo, opakujte body 5 až 6 pro všechny požadované amplitudy Kontrolní měření KACV1, KACV2 a KACV3 V kapitole 2 jsou kalibrační měření vibrací rozdělena do tří skupin na ACC1 / VEL1, ACC2 / VEL2 a ACC3 / VEL3. Každé z těchto tří kalibračních měření má přiřazeno odpovídající kontrolní měření střídavého napětí KACV1, KACV2 a KACV3. Tabulka Seznam kontrolních měření střídavého napětí Označení Popis KACV1 Jedno měření střídavého napětí při zvolené amplitudě a zvolené frekvenci. KACV2 Řada měření střídavého napětí ve zvoleném frekvenčním pásmu při zvolené amplitudě. KACV3 Řada měření střídavého napětí ve zvoleném pásmu amplitud při zvolené frekvenci. Pásmo amplitud měření KACV3 resp. frekvenční pásmo měření KACV2, ve kterém se má kontrolní měření provést, je zadáno v konkrétním pracovním postupu kalibračního měření tak, aby zajistilo korektnost prováděného kalibračního měření ACC3 / VEL3 resp. ACC2 / VEL2. 13

14 Postup provedení kontrolního měření střídavého napětí je popsán v předchozí podkapitole Kontrolní měření stejnosměrného napětí KDCV Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření: - výstupního stejnosměrného napětí kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3), - výstupního stejnosměrného napětí 24 V naprázdno ze zdroje ICP napájení kalibrovaného přístroje, - výstupního stejnosměrného napětí 12 V zkratovaného zdroje ICP napájení kalibrovaného přístroje. P1 A4300 Kalibrátor do 8 V M1 Multimetr Fluke 189 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro kontrolní měření stejnosměrného napětí Pro napětí vyšší než 8 V je P1 nahrazen stejnosměrným napájecím zdrojem. Takto sestavený měřicí řetězec vyžaduje: - kalibrační list multimetru M1 pro měření stejnosměrného napětí (viz Přílohu R), - kalibrační list multimetru M2 pro měření stejnosměrného napětí (viz Přílohu S) Provedení kontrolního měření 1. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření mv DC. Pro měření napětí nad 3000 mv nastavte rozsah na měření V DC. 2. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F2. 3. Ovládacími prvky zdroje P1 nastavte na multimetru M2 požadovanou hodnotu stejnosměrného napětí. Volte hodnoty z Přílohy K, Tabulka K1, sloupec M2 mv. 4. Na multimetru M1 změřte hodnotu napětí. Odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy K, Tabulka K1, sloupec M1 mv. Tato hodnota se může od údaje měřidla M1 odchylovat max. o ±0,5%. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření stejnosměrného napětí podle podkapitoly Opakujte body 3 až 4 pro všechna požadovaná napětí Kontrolní měření stejnosměrného proudu KDCA Toto srovnávací měření zajistí, že budou korektně prováděna měření: - výstupního stejnosměrného proudu 4 až 20 ma kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3), - výstupního stejnosměrného proudu 4 ma zkratovaného zdroje ICP napájení kalibrovaného přístroje. 14

15 Z1 1 baterie napájení zesilovače Dělič pro nastavení proudu 4 až 20 ma M1 Multimetr Fluke 189 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro kontrolní měření stejnosměrného proudu Takto sestavený měřicí řetězec vyžaduje: - kalibrační list multimetru M1 pro měření stejnosměrného proudu (viz Přílohu R), - kalibrační list multimetru M2 pro měření stejnosměrného proudu (viz Přílohu S) Provedení kontrolního měření 1. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření ma DC. 2. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F3. 3. Děličem připojeným ke zdroji stejnosměrného napětí nastavte na multimetru M2 požadovanou hodnotu stejnosměrného proudu. Volte hodnoty z Přílohy L, Tabulka L1, sloupec M2 ma. 4. Na multimetru M1 změřte hodnotu proudu. Odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy L, Tabulka L1, sloupec M1 ma. Tato hodnota se může od údaje měřidla M1 odchylovat max. o ±0,1 ma. V případě větší odchylky proveďte arbitrážní kontrolní měření stejnosměrného proudu podle podkapitoly Opakujte body 3 až 4 pro všechny požadované proudy Kontrolní měření revize pracoviště Při revizi pracoviště se provedou následující kontrolní měření: - měření KACV2 dle podkapitoly 3.4., všechna měření z Přílohy J, Tabulka J1 - měření KACV3 dle podkapitoly 3.4., všechna měření z Přílohy J, Tabulka J2 - měření KDCV dle podkapitoly 3.5., všechna měření z Přílohy K, Tabulka K1 - měření KDCA dle podkapitoly 3.6., všechna měření z Přílohy L, Tabulka L1 - měření KACC2 dle podkapitoly 3.2., všechna měření z Přílohy H, Tabulka H1 - měření KACC3 dle podkapitoly 3.2., všechna měření z Přílohy H, Tabulka H2 - měření KVEL2 dle podkapitoly 3.3., všechna měření z Přílohy I, Tabulka I1 - měření KVEL3 dle podkapitoly 3.3., všechna měření z Přílohy I, Tabulka I2. 15

16 4. Arbitrážní měření Arbitrážní měření se provede v případě, kdy výsledek kontrolního měření nevyhoví požadované toleranci. Na základě výsledku arbitrážního měření se určí, které z obou měřidel srovnávacího řetězce neměří správně (viz kapitolu 3, zejména podkapitolu 3.1.) Arbitrážní měření zrychlení NACC Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li nekorektně zrychlení měřicí řetězec Etalon S1 Měřič vibrací V1 Multimetr M2 nebo kontrolní řetězec Snímač S2 Multimetr M2 (viz podkapitolu 3.2., Obr ). POZOR! Tomuto měření musí předcházet kontrolní měření KACV1 střídavého napětí na stejné frekvenci a se stejnou amplitudou, při kterých selhalo kontrolní měření zrychlení. Tím se vyloučí závada multimetru M2, který je součástí měřicího i kontrolního řetězce. ICP S3 snímač AC102 1A S1 Etalon B&K 4370 G2 Generátor signálu M321 Z1 Výkonový zesilovač Z200 B1 Budič vibrací B&K 4809 V1 Měřič vibrací B&K 2511 M2 Multimetr Black Star 4503 A1 Analyzátor vibrací 4300 VA3 Obr Schéma zapojení pro arbitrážní měření zrychlení nebo rychlosti Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte na generátoru G2 sinusový signál a výstupní napětí, které stačí vybudit požadovanou amplitudu vibrací. 2. Nastavte ovládací prvky vibrometru V1 podle Přílohy D, v bodě D1 platí volba zrychlení. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci vibrací, při které selhalo kontrolní měření zrychlení. 6. Ovládacími prvky zesilovače Z1 nastavte na multimetru M2 měřicího řetězce amplitudu vibrací, při které selhalo kontrolní měření zrychlení. V případě potřeby upravte výstupní napětí z generátoru G2 viz bod Nastavte parametry měření analyzátoru A1 dle Přílohy G, nastavení G2. 8. Proveďte měření zrychlení analyzátorem. Podle nastavených parametrů vibrací odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy M, Tabulka M1 nebo M2, sloupec Analyzátor m/s 2. Liší-li se tato hodnota od údaje na displeji analyzátoru o více než 1%, pak je vadný měřicí řetězec, tj. jsou nastavovány nekorektní parametry vibrací pro etalon. V opačném případě je vadný kontrolní snímač S2, tj. pro správně nastavené parametry vibrací na etalonu je změřen chybný údaj. 16

17 4.2. Arbitrážní měření rychlosti NVEL Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li nekorektně rychlost měřicí řetězec Etalon S1 Měřič vibrací V1 Multimetr M2 nebo kontrolní řetězec Snímač S2 Multimetr M2 (viz podkapitoly 3.3. a 3.2., Obr ). POZOR! Tomuto měření musí předcházet kontrolní měření KACV1 střídavého napětí na stejné frekvenci a se stejnou amplitudou, při kterých selhalo kontrolní měření rychlosti. Tím se vyloučí závada multimetru M2, který je součástí měřicího i kontrolního řetězce. Arbitrážní měření rychlosti je analogické s arbitrážním měřením zrychlení (viz výše podkapitolu 4.1.) a schéma zapojení je stejné jako na Obr Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte na generátoru G2 sinusový signál a výstupní napětí, které stačí vybudit požadovanou amplitudu vibrací. 2. Nastavte ovládací prvky vibrometru V1 podle Přílohy D, v bodě D1 platí volba rychlost. 3. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci vibrací, při které selhalo kontrolní měření rychlosti. 6. Ovládacími prvky zesilovače Z1 nastavte na multimetru M2 měřicího řetězce amplitudu vibrací, při které selhalo kontrolní měření rychlosti. V případě potřeby upravte výstupní napětí z generátoru G2 viz bod Nastavte parametry měření analyzátoru A1 dle Přílohy G, nastavení G3. 8. Proveďte měření rychlosti analyzátorem. Podle nastavených parametrů vibrací odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy N, Tabulka N1 nebo N2, sloupec Analyzátor mm/s. Liší-li se tato hodnota od údaje na displeji analyzátoru o více než 1%, pak je vadný měřicí řetězec, tj. jsou nastavovány nekorektní parametry vibrací pro etalon. V opačném případě je vadný kontrolní snímač S2, tj. pro správně nastavené parametry vibrací na etalonu je změřen chybný údaj Arbitrážní měření střídavého napětí NACV Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li nekorektně střídavé napětí multimetr M1 nebo multimetr M2. Proběhne-li arbitrážní měření bez chyby, pak je multimetr M2 měřicího řetězce v pořádku a chyba je na straně multimetru M1. Arbitrážní měření střídavého napětí je analogické s kontrolním měřením střídavého napětí (viz výše podkapitolu 3.4.), místo multimetru M1 je zapojen analyzátor vibrací v režimu měření střídavých napětí. G1 Generátor signálu B&K 1027 A1 Analyzátor vibrací A4300-VA3 M2 Multimetr Black Star 4503 Obr Schéma zapojení pro arbitrážní měření střídavého napětí Poznámka. Aby kalibrační pracoviště nemuselo být vybaveno třetím TRUE-RMS přístrojem s odpovídajícím frekvenčním rozsahem měření střídavých napětí, je pro arbitrážní měření střídavého napětí použit stejný analyzátor vibrací jako pro arbitrážní měření zrychlení a rychlosti. 17

18 Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte ovládací prvky generátoru G1 podle Přílohy E. 2. Nastavte ovládací prvky multimetru M2 podle Přílohy F, nastavení F1. 3. Na generátoru G1 nastavte frekvenci a amplitudu střídavého napětí, při kterém selhalo kontrolní měření zrychlení, rychlosti nebo střídavého napětí. 4. Nastavte parametry měření analyzátoru A1 dle Přílohy G, nastavení G1. 5. Proveďte měření výstupního střídavého napětí analyzátorem. Podle nastavených parametrů odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy O, Tabulka O1 nebo Tabulka O2, sloupec Analyzátor mv. Liší-li se tato hodnota od údaje na displeji analyzátoru o více než 0,5%, pak je vadný multimetr M2, tj. jsou nastavovány nekorektní parametry vibrací pro etalon. V opačném případě je vadný multimetr M Arbitrážní měření stejnosměrného napětí NDCV Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li se korektně výstupní stejnosměrné napětí kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3). Proběhne-li arbitrážní měření bez chyby, pak je multimetr M1 v pořádku a chyba je na straně multimetru M2 měřicího řetězce. P1 A4300 Kalibrátor do 8 V M1 Multimetr Fluke 189 M3 Multimetr Protek 506 Obr Schéma zapojení pro arbitrážní měření stejnosměrného napětí Pro napětí vyšší než 8 V je P1 nahrazen stejnosměrným napájecím zdrojem Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření mv DC. Pro měření napětí nad 3000 mv nastavte rozsah na měření V DC. 2. Nastavte rozsah multimetru M3 na měření mv DC. Pro měření napětí nad 350 mv nastavte rozsah na měření V DC. 3. Ovládacími prvky zdroje P1 nastavte na multimetru M1 hodnotu stejnosměrného napětí, při které selhalo kontrolní měření KDCV. 4. Na multimetru M3 změřte hodnotu napětí. Odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy P, Tabulka P1, sloupec M3 mv. Liší-li se tato hodnota od údaje měřidla M3 o více než 0,5%, je chyba na straně multimetru M1 a multimetr M2 měřicího řetězce je v pořádku Arbitrážní měření stejnosměrného proudu NDCA Toto srovnávací měření rozhodne, měří-li se korektně výstupní stejnosměrný proud kalibrovaného přístroje multimetrem M1 (viz Přílohu B, Obr. B3). Proběhne-li arbitrážní měření bez chyby, pak je multimetr M1 v pořádku a chyba je na straně multimetru M2 měřicího řetězce. 18

19 Z1 1 baterie napájení zesilovače Dělič pro nastavení proudu 4 až 20 ma M1 Multimetr Fluke 189 M3 Multimetr Protek 506 Obr Schéma zapojení pro arbitrážní měření stejnosměrného proudu Provedení arbitrážního měření 1. Nastavte rozsah multimetru M1 na měření ma DC. 2. Nastavte rozsah multimetru M3 na měření ma DC. 3. Děličem připojeným ke zdroji stejnosměrného napětí nastavte na multimetru M1 hodnotu stejnosměrného proudu, při které selhalo kontrolní měření KDCA. 4. Na multimetru M3 změřte hodnotu proudu. Odečtěte srovnávací hodnotu z Přílohy Q, Tabulka Q1, sloupec M3 ma. Liší-li se tato hodnota od údaje měřidla M1 o více než ±0,1 ma, je chyba na straně multimetru M1 a multimetr M2 měřicího řetězce je v pořádku. 19

20 5. Pracovní postupy V této kapitole jsou popsány postupy jednotlivých kalibračních měření zrychlení ACC1 až ACC3 a rychlosti VEL1 až VEL3 (viz kapitolu 2). Postupy kalibračních měření zahrnují nutná kontrolní měření k zjištění jakosti kalibračního řetězce (viz kapitolu 3). Poznámka: Pro přístroje s proudovým výstupem a posunutým začátkem proudové stupnice (obvykle je rozsah výstupního proudu 4 až 20 ma), je nutno jako první provést měření výstupního proudu z kalibrovaného přístroje při nulových vibracích. Tato hodnota se ve výpočtu kalibrační konstanty používá pod označením Přístroj0 [ma] Postup kalibračního měření zrychlení ACC1 Jedná se o jediné kalibrační měření na zadané frekvenci a zadané amplitudě zrychlení. Frekvence a amplituda vibrací musí vyhovovat jednomu z následujících dvou omezení: - Zadaná frekvence je 80 Hz, zadaná amplituda je uvedena v Příloze C, Tabulka C Zadaná amplituda je 10 m/s 2, zadaná frekvence je uvedena v Příloze C, Tabulka C Postup kalibračního měření snímače ACC1S 1. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV1 (viz podkapitolu 3.4.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 a zesilovači Z1 zůstaly nastaveny frekvence a amplituda vibrací kontrolního měření z bodu 2. Dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H1 nebo Tabulka H2. 6. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH2 měřený. 7. Na multimetru M2 změřte výstupní napětí z kalibovaného snímače vedené dále jako Snímač [mv]. 8. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 9. Stanovte citlivost snímače K [mv/m/s 2 ] = Snímač [mv] / Etalon [m/s 2 ], kde napětí Snímač [mv] je hodnota odečtená na multimetru M2 pro snímač v bodě 7 a zrychlení Etalon [m/s 2 ] je hodnota nastavená v bodě 5. Je-li požadována citlivost snímače v jednotce [mv/g], proveďte přepočet podle vztahu K [mv/g] = 9,81 * K [mv/m/s 2 ]. 10. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Postup kalibračního měření přístroje ACC1P 1. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV1 (viz podkapitolu 3.4.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 20

21 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 a zesilovači Z1 zůstaly nastaveny frekvence a amplituda vibrací kontrolního měření z bodu 2. Dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H1 nebo Tabulka H2. 6. Proveďte měření zrychlení kalibrovaným přístrojem: a) Pro přístroj s displejem odečtěte na displeji naměřenou hodnotu zrychlení Přístroj [m/s 2 ]. Měří-li přístroj zrychlení pouze v jednotce [g], proveďte přepočet naměřené hodnoty Přístroj [g] podle vztahu: Přístroj [m/s 2 ] = 9,81 * Přístroj [g]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [-] = Přístroj [m/s 2 ] / Etalon [m/s 2 ], kde zrychlení Etalon [m/s 2 ] je hodnota nastavená v bodě 5. b) Pro přístroj s výstupem mv DC odečtěte na multimetru M1 výstupní napětí z kalibrovaného přístroje Přístroj [mv]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [mv/m/s 2 ] = Přístroj [mv] / Etalon [m/s 2 ], kde zrychlení Etalon [m/s 2 ] je hodnota nastavená v bodě 5. c) Pro přístroj s výstupem ma DC odečtěte na multimetru M1 výstupní proud z kalibrovaného přístroje Přístroj [ma]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [ma/m/s 2 ] = (Přístroj [ma] Přístroj0 [ma]) / Etalon [m/s 2 ], kde zrychlení Etalon [m/s 2 ] je hodnota nastavená v bodě 5 a Přístroj0 [ma] je hodnota výstupního proudu kalibrovaného přístroje při nulových vibracích. 7. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Postup kalibračního měření zrychlení ACC2 Jedná se o sérii kalibračních měření zrychlení na zadané amplitudě v zadaném frekvenčním pásmu Rozsah frekvence a amplituda vibrací musí vyhovovat omezení: - Zadaná amplituda je 10 m/s 2, zadané meze frekvenčního pásma a jednotlivé nastavované frekvence uvnitř tohoto pásma jsou uvedeny v Příloze C, Tabulka C1-1. Poznámka: fmin znamená v dalším textu dolní hranici frekvenčního pásma prováděného měření, fmax znamená v dalším textu horní hranici frekvenčního pásma prováděného měření. Pro automatizované provedení cyklu kalibračního měření ACC2S snímače zrychlení nebo kalibračního měření ACC2P vybraných přístrojů Adash je kalibrační pracoviště vybaveno programem MEAS Postup kalibračního měření snímače ACC2S 1. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV2 (viz podkapitolu 3.4.) při frekvencích 80 Hz, fmin, fmax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.) na frekvenci 80 Hz. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci fmin. 21

22 6. Pro nastavenou frekvenci dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H1, řádek odpovídající nastavené frekvenci Frekvence Hz. 7. Vykonejte měření popsané body 6 až 9 v podkapitole Nastavte další měřenou frekvenci dle Přílohy H, Tabulka H1, sloupec Frekvence Hz a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením na frekvenci fmax. 9. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Citlivosti snímače na měřených frekvencích zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření přístroje ACC2P 1. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV2 (viz podkapitolu 3.4.) při frekvencích 80 Hz, fmin, fmax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.) na frekvenci 80 Hz. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci fmin. 6. Pro nastavenou frekvenci dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H1, řádek odpovídající nastavené frekvenci Frekvence Hz. 7. Vykonejte měření popsané v bodě 6 v podkapitole Nastavte další měřenou frekvenci dle Přílohy H, Tabulka H1, sloupec Frekvence Hz a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením na frekvenci fmax. 9. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Kalibrační konstanty přístroje na měřených frekvencích zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření zrychlení ACC3 Jedná se o sérii kalibračních měření zrychlení na zadané frekvenci v zadaném pásmu amplitud Rozsah amplitud a frekvence vibrací musí vyhovovat omezení: - Zadaná frekvence je 80 Hz, zadané meze pásma amplitud a jednotlivé nastavované amplitudy uvnitř tohoto pásma jsou uvedeny v Příloze C, Tabulka C1-2. Poznámka: amin znamená v dalším textu dolní hranici pásma amplitud prováděného měření, amax znamená v dalším textu horní hranici pásma amplitud prováděného měření. Pro automatizované provedení cyklu kalibračního měření ACC3S snímače zrychlení nebo kalibračního měření ACC3P vybraných přístrojů Adash je kalibrační pracoviště vybaveno programem MEAS Postup kalibračního měření snímače ACC3S 1. Pro zadanou frekvenci vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV3 (viz podkapitolu 3.4.) při amplitudách odpovídajících zrychlení 10 m/s 2, amin, amax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 22

23 2. Pro zadanou frekvenci vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.) při amplitudě 10 m/s 2. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 zůstala nastavena frekvence 80 Hz, v případě potřeby přesně dostavte. 6. Nastavte amplitudu vibrací (počínaje amin) podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H2. 7. Vykonejte měření popsané body 6 až 9 v podkapitole Vyberte další měřenou amplitudu a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením při amplitudě amax. 9. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Citlivosti snímače na měřených amplitudách zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření přístroje ACC3P 1. Pro zadanou frekvenci vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV3 (viz podkapitolu 3.4.) při amplitudách odpovídajících zrychlení 10 m/s 2, amin, amax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KACC1 (viz podkapitolu 3.2.) při amplitudě 10 m/s 2. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 zůstala nastavena frekvence 80 Hz, v případě potřeby přesně dostavte. 6. Nastavte amplitudu vibrací (počínaje amin) podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [m/s 2 ] dle Přílohy H, Tabulka H2. 7. Vykonejte měření popsané v bodě 6 v podkapitole Vyberte další měřenou amplitudu a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením při amplitudě amax. 9. Zopakujte kontrolní měření KACC1 podle bodu Kalibrační konstanty přístroje na měřených amplitudách zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření rychlosti VEL1 Jedná se o jediné kalibrační měření na zadané frekvenci a zadané amplitudě rychlosti. Frekvence a amplituda vibrací musí vyhovovat jednomu z následujících dvou omezení: - Zadaná frekvence je 80 Hz, zadaná amplituda je uvedena v Příloze C, Tabulka C Zadaná amplituda je 10 mm/s, zadaná frekvence je uvedena v Příloze C, Tabulka C Postup kalibračního měření snímače VEL1S 1. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV1 (viz podkapitolu 3.4.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KVEL1 (viz podkapitolu 3.3.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 23

24 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 a zesilovači Z1 zůstaly nastaveny frekvence a amplituda vibrací kontrolního měření z bodu 2. Dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [mm/s] dle Přílohy I, Tabulka I1 nebo Tabulka I2. 6. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH2 měřený. 7. Na multimetru M2 změřte výstupní napětí z kalibovaného snímače vedené dále jako Snímač [mv]. 8. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 9. Stanovte citlivost snímače K [mv/mm/s] = Snímač [mv] / Etalon [mm/s], kde napětí Snímač [mv] je hodnota odečtená na multimetru M2 pro snímač v bodě 7 a rychlost Etalon [mm/s] je hodnota nastavená v bodě 5. Je-li požadována citlivost snímače v jednotce [mv/in/s], proveďte přepočet podle vztahu K [mv/in/s] = 25,4 * K [mv/mm/s]. 10. Zopakujte kontrolní měření KVEL1 podle bodu Postup kalibračního měření přístroje VEL1P 1. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV1 (viz podkapitolu 3.4.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou frekvenci a amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KVEL1 (viz podkapitolu 3.3.). Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 a zesilovači Z1 zůstaly nastaveny frekvence a amplituda vibrací kontrolního měření z bodu 2. Dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [mm/s] dle Přílohy I, Tabulka I1 nebo Tabulka I2. 6. Proveďte měření rychlosti kalibrovaným přístrojem: a) Pro přístroj s displejem odečtěte na displeji naměřenou hodnotu rychlosti Přístroj [mm/s]. Měří-li přístroj rychlost pouze v jednotce [in/s], proveďte přepočet naměřené hodnoty Přístroj [in/s] podle vztahu: Přístroj [mm/s] = 25,4 * Přístroj [in/s]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [-] = Přístroj [mm/s] / Etalon [mm/s], kde rychlost Etalon [mm/s] je hodnota nastavená v bodě 5. b) Pro přístroj s výstupem mv DC odečtěte na multimetru M1 výstupní napětí z kalibrovaného přístroje Přístroj [mv]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [mv/mm/s] = Přístroj [mv] / Etalon [mm/s], kde rychlost Etalon [mm/s] je hodnota nastavená v bodě 5. c) Pro přístroj s výstupem ma DC odečtěte na multimetru M1 výstupní proud z kalibrovaného přístroje Přístroj [ma]. Stanovte kalibrační konstantu přístroje K [ma/mm/s] = (Přístroj [ma] Přístroj0 [ma]) / Etalon [mm/s], kde rychlost Etalon [mm/s] je hodnota nastavená v bodě 5 a Přístroj0 [ma] je hodnota výstupního proudu kalibrovaného přístroje při nulových vibracích. 7. Zopakujte kontrolní měření KVEL1 podle bodu Postup kalibračního měření rychlosti VEL2 Jedná se o sérii kalibračních měření rychlosti na zadané amplitudě v zadaném frekvenčním pásmu Rozsah frekvence a amplituda vibrací musí vyhovovat omezení: 24

25 - Zadaná amplituda je 10 mm/s, zadané meze frekvenčního pásma a jednotlivé nastavované frekvence uvnitř tohoto pásma jsou uvedeny v Příloze C, Tabulka C2-1. Poznámka: fmin znamená v dalším textu dolní hranici frekvenčního pásma prováděného měření, fmax znamená v dalším textu horní hranici frekvenčního pásma prováděného měření. Pro automatizované provedení cyklu kalibračního měření VEL2S snímače rychlosti nebo kalibračního měření VEL2P vybraných přístrojů Adash je kalibrační pracoviště vybaveno programem MEAS Postup kalibračního měření snímače VEL2S 1. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV2 (viz podkapitolu 3.4.) při frekvencích 80 Hz, fmin, fmax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KVEL1 (viz podkapitolu 3.3.) na frekvenci 80 Hz. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření snímače volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B2. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci fmin. 6. Pro nastavenou frekvenci dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [mm/s] dle Přílohy I, Tabulka I1, řádek odpovídající nastavené frekvenci Frekvence Hz. 7. Vykonejte měření popsané body 6 až 9 v podkapitole Nastavte další měřenou frekvenci dle Přílohy I, Tabulka I1, sloupec Frekvence Hz a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením na frekvenci fmax. 9. Zopakujte kontrolní měření KVEL1 podle bodu Citlivosti snímače na měřených frekvencích zpracujte do tabulky nebo grafu Postup kalibračního měření přístroje VEL2P 1. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření střídavého napětí KACV2 (viz podkapitolu 3.4.) při frekvencích 80 Hz, fmin, fmax. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce. 2. Pro zadanou amplitudu vibrací kalibračního měření proveďte kontrolní měření KVEL1 (viz podkapitolu 3.3.) na frekvenci 80 Hz. Popis kontrolního měření zahrnuje nastavení všech součástí měřicího řetězce, které pak zůstanou zachovány pro kalibrační měření. 3. Pro kalibrační měření přístroje volte zapojení dle Přílohy B, Obr. B3. Je-li kalibrovaný přístroj vybaven displejem, pak multimetr M1 není připojen. V opačném případě nastavte na multimetru M1 rozsah mv DC nebo ma DC podle typu výstupního signálu. 4. Přepněte vstup multimetru M2 na měření SWITCH1 - etalon. 5. Na generátoru G2 nastavte frekvenci fmin. 6. Pro nastavenou frekvenci dostavte přesně amplitudu vibrací podle napětí Etalon [mv] na hodnotu vedenou dále jako Etalon [mm/s] dle Přílohy I, Tabulka I1, řádek odpovídající nastavené frekvenci Frekvence Hz. 7. Vykonejte měření popsané v bodě 6 v podkapitole Nastavte další měřenou frekvenci dle Přílohy I, Tabulka I1, sloupec Frekvence Hz a vraťte se k bodu 6 postupu. Cyklus končí měřením na frekvenci fmax. 9. Zopakujte kontrolní měření KVEL1 podle bodu Kalibrační konstanty přístroje na měřených frekvencích zpracujte do tabulky nebo grafu. 25

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000

Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Měřicí přístroje Fluke řady CNX 3000 Bezdrátový tým Fluke Technické údaje Nový tým přístrojů Fluke pro řešení problémů s bezdrátovým připojením umožňuje na jedné obrazovce v reálném čase dálkově sledovat

Více

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB

Uživatelský Návod. Měřič Úrovně Zvuku HOLD S/F. S F db BAT. SOUND LEVEL: Lo=35~100dB Hi=65~130dB. 94dB Uživatelský Návod Měřič Úrovně Zvuku Lo/Hi MAX / O A HOLD C CAL 94 OUND LEVEL: Lo=35~100 Hi=65~130 Obsah Kapitola trana I. Bezpečnostní Informace...3 II. Všeobecný Popis...3 III. pecifikace...4 IV. Názvy

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

Anemometr s vyhřívanými senzory

Anemometr s vyhřívanými senzory Anemometr s vyhřívanými senzory Úvod: Přípravek anemometru je postaven na 0,5 m větrném tunelu, kde se na jedné straně nachází měřící část se senzory na straně druhé ventilátor s řízením. Na obr. 1 je

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního

LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního LABORATORNÍ ZDROJ - NÁVOD K OBSLUZE - OBSAH SEKCE 1. ÚVOD 1 2. SPECIFIKACE 2 Obecně 2 Provozní módy 2 Mód konstantního napětí 3 Mód konstantního proudu 3 Tracking Mód 3 Měření 4 Specifikace Výstupu 5V

Více

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu.

3. Změřte závislost proudu a výkonu na velikosti kapacity zařazené do sériového RLC obvodu. Pracovní úkoly. Změřte účiník: a) rezistoru, b) kondenzátoru C = 0 µf) c) cívky. Určete chybu měření. Diskutujte shodu výsledků s teoretickými hodnotami pro ideální prvky. Pro cívku vypočtěte indukčnost

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central

Přesnost měření. Obsah. Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Přesnost měření Energetické hodnoty a stupeň účinnosti pro FV-střídač Sunny Boy a Sunny Mini Central Obsah Každý provozovatel fotovoltaického zařízení chce být co nejlépe informován o výkonu a výnosu svého

Více

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu

Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Název: Měření paralelního rezonančního LC obvodu Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Matematika) Tematický celek:

Více

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele. Odůvodnění veřejné zakázky Dodávka zařízení pro zkušebnictví v oblasti technologie obrábění, dynamiky a tepla - Kompetenční centrum Kuřim část 1 a 6 dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů

Více

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3

Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 ! Uživatelský manuál Analyzátor vibrací Adash 4300 - VA3 Začínáme Ref: 24112004 KM Obsah Před prvním zapnutím analyzátoru... 3 Postup výměny napájecích článků... 4 Indikace slabých napájecích článků...

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část 3-1-4 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB

EL3E-12 EL3E-24AB. Popis konstrukce a funkce. Typový klíč EL3E- HC 9145 12/2005. Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 A AB Externí analogová elektronika pro řízení PRM2 EL3E12 EL3E24 HC 9145 12/2005 Nahrazuje HC 9145 3/2003 Elektronické jednotky určené k řízení proporcionálních rozváděčů PRM2 Jmenovité světlosti proporcionálních

Více

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod

RLC obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZE aboratorní úloha č. 2 R obvody sériový a paralelní rezonanční obvod Datum měření: 24. 9. 2011

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 2 název Vlastnosti polovodičových prvků Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 11. 11. 2008 vypracování protokolu 23. 11. 2008 Zadání 1. Seznamte se s funkcí

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu

1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu 1.1 Paralelní spolupráce transformátorů stejného nebo rozdílného výkonu Cíle kapitoly: Cílem úlohy je ověřit teoretické znalosti při provozu dvou a více transformátorů paralelně. Dalším úkolem bude změřit

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody

Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače MU pro hvězdicové rozvody Multipřepínače ALCAD série 913 jsou určeny k hvězdicovému rozvodu signálu TV+FM (digitálního i analogového) a satelitního signálu z jednoho nebo dvou satelitních

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UT60D UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT60D ÚVOD Přístroj UT60D je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu použití. Umožní Vám měřit

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy MĚŘENÍ POLOVODIČOVÝCH DIOD 201-3R Zadání 1. Multimetrem

Více

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ

SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ SROVNÁNÍ KLEŠŤOVÝCH MULTIMETRŮ Výrobce LUTRON LUTRON MASTECH MASTECH PROVA PROVA PROVA Kyoritsu Kyoritsu Kyoritsu Typ CM 9930 CM 9940 MS2138 MS2108 CM02 CM03 11 2300R 2033 2031 Digitů 4 4 3 3/4 3 3/4 3

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření na elektrických strojích - transformátor, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 20 Číslo materiálu:

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1

Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Osciloskopy, základní vlastnosti a jejich použití v laboratorních měřeních SPŠD Masná 18, Praha 1 Úvod Ing. L. Harwot, CSc. Osciloskop zobrazuje na stínítku obrazovky (CRT) nebo LC displeji v časové (amplituda/čas)

Více

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton

Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz. Boonton Ladislav Arvai Obchodní manažer Tel.: +420 733 733 577 E-mail: arvai@vydis.cz http://www.vydis.cz Boonton Produktová mapa RF Power Products (CW nebo Average) 4300 4240 Series 52000 Series 4300 RF Power

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1820 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Index Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 4 Popis Přístrojového Panelu.. 5 Vlastnosti

Více

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava VÝROBNÍ DOKUMENTACE Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava Číslo dokumentace: VÝROBNÍ DOKUMENTACE Jméno a příjmení: Třída: E2B Název výrobku: Interface/osmibitová vstupní periferie pro mikropočítač

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika

Stabiliz atory napˇet ı v nap ajec ıch zdroj ıch - mˇeˇren ı z akladn ıch parametr u Ondˇrej ˇ Sika - měření základních parametrů Obsah 1 Zadání 4 2 Teoretický úvod 4 2.1 Stabilizátor................................ 4 2.2 Druhy stabilizátorů............................ 4 2.2.1 Parametrické stabilizátory....................

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04

FLUKE. Vizuální IR teploměr. Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke. Fluke VT04 Jaro 2014 FLUKE Specials Vizuální IR teploměr Fluke VT04 Speciální propagační akce na všechny multifunkční testery instalací Fluke The Most Trusted Tools in the World. Řešení pro měření teploty: dobré

Více

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace

Použití. Technické parametry Provedení: do jímky DIN se závitem M18 x 1,5; M20 x 1,5; G1/2, M14x1,5 nebo 1/2-14NPT. Certifikace Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi vhodná, měření je možné do teploty a tlaku určeného

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA

1: Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA TP323 : Připojení pro zdroj napětí a výst. signály 2: Připojení pro teplotní senzor Made in USA Vlastnosti výrobku Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory pro měřící prvek Pt00 a Pt000 4...20 ma

Více

Uživatelský manuál. On-line vibrační monitorovací systém Adash 3600

Uživatelský manuál. On-line vibrační monitorovací systém Adash 3600 Uživatelský manuál On-line vibrační monitorovací systém Adash 3600 Aplikace: Zabezpečovací monitorovací systém On-line systém pro monitorování vibrací motorů, ventilátorů, čerpadel, převodovek... Vlastnosti:

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM-17-054-2013 ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Indikační teploměry, včetně měřících řetězců Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Pavel Pospíšil Schválil: Štěpán Vaněček Vydáno: 20.2. 2013 Verze: 0 1. Obsah 1. Předmět kalibrace...3 2. Související normy

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Název: Studium možností lidského těla

Název: Studium možností lidského těla Název: Studium možností lidského těla Autor: RNDr. Jaromír Kekule, PhD. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 3. (1. ročník

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro 1. ročníky tříletých učebních oborů MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ Ing. Arnošt Kabát červenec 2011 Projekt Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.10/03.0021

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70C návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicový multimetr. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný přepínač,

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu

Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=10 Měření rychlosti zvuku z Dopplerova jevu patří k dalším zcela původním a dosud nikým nepublikovaným experimentům, které

Více

GEOTECHNICKÝ MONITORING

GEOTECHNICKÝ MONITORING Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 GEOTECHNICKÝ MONITORING podklady do cvičení SEIZMICKÁ MĚŘENÍ Ing. Martin Stolárik, Ph.D. Místnost: C 315 Telefon: 597 321 928 E-mail:

Více

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2

Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 Elektronické jednotky pro řízení PRL1 a PRL2 EL 2 HC 9130 2/99 Nahrazuje HC 9130 2/97 Elektronické jednotky určené k řízení PRL1 a PRL2 Kompaktní jednotky montovatelné na lištu 35,7 x 7,5 dle DIN 50 022

Více

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu

Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Kalibrace deformačních tlakoměrů s automatickým odečtem z etalonu Program slouží k automatickému odečtu při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP 2i, který

Více

Postup ověření digitálního tachografu

Postup ověření digitálního tachografu Postup ověření digitálního tachografu Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. 1. Kontrola tachografu a vozidla 2. Sebrání údajů o vozidle a tachografu 3. Protokol

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

Spektrální analyzátor Ocean optics

Spektrální analyzátor Ocean optics Anna Kapchenko, Václav Dajčar, Jan Zmelík 4.3.21 1. Zadání: Spektrální analyzátor Ocean optics Získat praktické zkušenosti s měřením spektrálních charakteristik pomocí spektrálního analyzátoru Ocean Optics

Více

Měření VA charakteristik polovodičových diod

Měření VA charakteristik polovodičových diod ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 4 Měření A charakteristik polovodičových diod Datum měření: 8.. Datum

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

základní vzdělávání druhý stupeň

základní vzdělávání druhý stupeň Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Pavel Broža Datum 5. ledna. 2014 Ročník 8. a 9. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Fyzika Tematický okruh

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Návod k obsluze LD6000

Návod k obsluze LD6000 Návod k obsluze LD6000 1. vydání 7/2011 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 2. Způsob použití 3. Ovládací prvky a konektory 4. Zapnutí a obsluha přístroje 5. Procházení a struktura menu 5.1. Hlavní nabídka 5.2.

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60...

propustný směr maximální proud I F MAX [ma] 75 < 1... při I F = 10mA > 50... při I R = 1µA 60 < 0,4... při I F = 10mA > 60... Teoretický úvod Diody jsou polovodičové jednobrany s jedním přechodem PN. Dioda se vyznačuje tím, že nepropouští téměř žádný proud (je uzavřena) dokud napětí na ní nestoupne na hodnotu prahového napětí

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření přechodových dějů, část 3-4-3 MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření přechodových dějů, část Číslo projektu: Název projektu: Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max.

PRAKTIKUM... Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Odevzdal dne: Seznam použité literatury 0 1. Celkem max. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM... Úloha č. Název: Pracoval: stud. skup. dne Odevzdal dne: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při měření 0 5 Teoretická

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem

Použití. Certifikace. Technické parametry. Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) do jímky DIN bez převodníku nebo s převodníkem UV Snímač teploty termoelektrický Ex d (Ex t) str. /7 Použití pro přesné dálkové měření teploty klidných i proudících tekutin (plynů i kapalin), pro které je zákazníkem zvolená jímka snímače svými vlastnostmi

Více

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat

Protokol o měření. Jak ho správně zpracovat Protokol o měření Jak ho správně zpracovat OBSAH Co je to protokol? Forma a struktura Jednotlivé části protokolu Příklady Další tipy pro zpracování Co je to protokol o měření? Jedná se o záznam praktického

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více