S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 22. července 2008 Částka: 43 O B S A H : Část I. 29. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne , kterým se mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 36/2007, kterým se upravuje organizace vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR a ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku Část II Oznámení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky Oprava tiskové chyby

2 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 2 29 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 22. července 2008, kterým se mění Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 36/2007, kterým se upravuje organizace vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR a ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku Čl. I Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 36/2007, kterým se upravuje organizace vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR a ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku, se mění následovně: Vzory pedagogické dokumentace č. 1 až 7 se nahrazují vzory pedagogické dokumentace č. 1 až 9 uvedenými v příloze tohoto pokynu. Čl. II Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání. Čj. MV /PO-2008 Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Obdrží: HZS krajů SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku MV-generální ředitelství HZS ČR

3 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 3 Přihláška do kurzu 1 VZOR č. 1 Název vzdělávacího programu: (uvádějte název dle platných dokumentů vzdělávacího programu) Termín ukončení platnosti odborné způsobilosti: Jméno(a), příjmení, titul: Hodnostní označení: Datum narození: OEČ: Zaměstnavatel: (přesný název organizace, adresa) tel.: fax: Pracoviště: tel. / fax: Současné zařazení: (funkce, činnost) od Učební či studijní obor nebo kurz opravňující žadatele k zařazení do požadovaného typu vzdělávacího programu: (název školy, učebního či studijního oboru nebo kurzu, datum ukončení) Požaduji zabezpečit ubytování (nehodící se škrtněte): ANO - NE Datum a podpis uchazeče Správnost údajů potvrzujeme: Datum a podpis služebního funkcionáře (vedoucího zaměstnance) s personální pravomocí razítko vysílající organizace 1 Přihláška pro příslušníky HZS ČR. Vyplnit strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.

4 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 4 Přihláška do kurzu 2 VZOR č. 2 Název kurzu: (uvádějte název dle Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 8/2005, ve znění pozdějších předpisů) Jméno(a), příjmení, titul: Datum narození: Adresa bydliště (kontaktní adresa): Zaměstnavatel: (přesný název organizace, adresa) tel.: fax: Pracoviště: tel. / fax: Fakturační adresa: Současné zařazení: (funkce, činnost) od Nejvyšší ukončené vzdělání: (název školy, učebního nebo studijního oboru a datum ukončení) Školy, školení a kurzy v oboru požární ochrany opravňující žadatele k zařazení do požadovaného typu vzdělávacího programu (název školy, učebního nebo studijního oboru a datum ukončení) Požaduji zabezpečit ubytování (nehodící se škrtněte): ANO - NE Správnost údajů potvrzujeme: Datum a podpis uchazeče Datum a podpis vedoucího pracovníka s personální pravomocí razítko vysílající organizace 2 Přihláška pro zaměstnance HZS podniku a členy jednotek SDH. Vyplnit strojem nebo čitelně hůlkovým písmem.

5 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 5 POVOLÁNÍ DO KURZU (odevzdáte v den nástupu do kurzu) VZOR č. 3 Příjmení, jméno(a), titul: Pracoviště: (kontakt na pracoviště) Datum narození: Na základě Vaší přihlášky a v souladu s 72 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 19 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., Vás povolávám do kurzu který se koná v od do V den zahájení kurzu se hlaste nejpozději do 8.00 hodin v místě výuky (ubytování je zajištěno již noc před nástupem do kurzu). Stravování začíná obědem prvního dne kurzu, končí obědem posledního dne kurzu, ve dnech pracovního klidu se strava neposkytuje. Vzdělávací zařízení nemá hlídané parkoviště pro soukromá vozidla. Výstroj a pomůcky: (dle pedagogických dokumentů ke vzdělávacímu programu) Doklady: Povolání do kurzu Platné osvědčení o odborné způsobilosti odpovídající zařazení do vzdělávacího programu Pokud příslušník nepředloží v den nástupu do kurzu výše uvedené doklady, nemůže mu být účast v kurzu povolena. plk. Ing. Václav Staňko ředitel Odborného učiliště PO Frýdek-Místek POTVRZENÍ o zdravotní způsobilosti účastníka kurzu Potvrzuji, že hodnostní označení, titul, jméno(a), příjmení datum narození/oeč je na základě absolvování pravidelné lékařské prohlídky zdravotně způsobilý k absolvování kurzu, který se koná od do v. Jmenovaný splňuje i ostatní podmínky pro přijetí do kurzu stanovené interním předpisem 3. Ve smyslu ustanovení 38 4 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, stanovím, že po dobu studijního pobytu bude výše uvedený studující podřízen při plnění služebních úkolů řediteli vzdělávacího zařízení. Datum Podpis odpovědného služebního funkcionáře (vedoucího zaměstnance) a razítko vysílající organizace 3 Čl. 8 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 36/2007, kterým se upravuje organizace vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR a ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku. 4 Příslušník je do vzdělávacího zařízení vyslán v souladu s 38 zákona 361/2003 Sb. na studijní pobyt.

6 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 6 Příjmení, jméno(a), titul: Datum narození: Pořadové číslo v katalogu: Název a termín konání kurzu: Osobní list studujícího VZOR č. 4 Předmět Tělesná příprava Přírodní vědy Bezpečnost práce Zdravotní a psychologická příprava Souhrnné hodnocení prospěl Závěrečná zkouška v řádném/náhradním opravná termínu známka hodnocení známka hodnocení Celkový prospěch ) prospěl(a) neprospěl(a) Opatření ředitele Počet zmeškaných vyučovacích Omluvené Neomluvené Celkem hodin Poznámky: ) V případě, že studující nevykoná závěrečnou zkoušku v řádném/náhradním termínu, vyplní se správné hodnocení v kolonce Celkový prospěch až na základě výsledku opravné zkoušky. V případě, že studující nevykonal závěrečnou zkoušku v řádném /náhradním termínu, uvede se v poznámce termín opravné závěrečné zkoušky stanovený ředitelem ve smyslu čl. 28 odst. 4 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 36/2007, kterým se upravuje organizace vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních Ministerstva vnitra-generálního ředitelství HZS ČR a ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany ve Frýdku-Místku (např.: Ve smyslu čl. 28 odst. 4 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 36/2007stanovuji termín opravné závěrečné zkoušky na den ). Studující podá žádost o vykonání opravné závěrečné zkoušky ve smyslu čl. 28 odst. 1 výše uvedeného pokynu. V dne: Třídní učitel plk. Ing. Václav Staňko ředitel Odborného učiliště PO Frýdek-Místek PROTOKOL O ZKOUŠCE 5 VZOR č. 5 5 Nevyplněné kolonky proškrtnout.

7 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 7 Evidenční číslo kurzu: Název kurzu: Druh zkoušky: Datum zkoušky: Předseda komise: Členové: Místopředseda: Poř. Teoretická zkouška Praktická zkouška Písemný Závěrečná Celkový Příjmení, jméno(a), titul čís. č. otázky hodnocení č. otázky hodnocení test práce prospěch 1. známka prospěl prospěl 2. neprospěl Podpisy zkušební komise Celkové hodnocení Předseda: Prospěli: x Místopředseda: Členové: Neprospěli: x VZOR č. 6

8 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 8 MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství HZS ČR vzdělávací zařízení Číslo v katalogu: POTVRZENÍ ) o absolvování vzdělávacího programu Titul, jméno(a), příjmení: Datum narození: OEČ: Vzdělávací program: Místek plk. Ing. Václav Staňko ředitel OUPO Frýdek- V dne VZOR č. 7 ) Pro kurzy s neomezenou platností.

9 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 9 MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství HZS ČR vzdělávací zařízení Číslo v katalogu: OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu Titul, jméno(a), příjmení: Datum narození: OEČ: Vzdělávací program: plk. Ing. Václav Staňko ředitel OUPO Frýdek-Místek V dne VZOR č. 8

10 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 10 MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství HZS ČR vzdělávací zařízení Číslo v katalogu: POTVRZENÍ ) o absolvování vzdělávacího programu a vykonání závěrečné zkoušky Titul, jméno(a), příjmení: Datum narození: OEČ: Vzdělávací program: např. Nástupní odborný výcvik Platnost do: V dne plk. Ing. Václav Staňko ředitel OUPO Frýdek-Místek VZOR č. 9 ) Pro vzdělávací programy/specializační kurzy s omezenou platností.

11 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 11 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vydává OSVĚDČENÍ Titul, jméno(a), příjmení datum narození: den. měsíc. rok absolvoval moduly Právní systém ČR, Veřejná správa, Veřejné finance, Evropská unie, Komunikace v celkovém rozsahu 36 výukových hodin v programu vstupního vzdělávání následného v souladu s usnesením vlády České republiky č ze dne 30. listopadu V dne plk. Ing. Václav Staňko ředitel OUPO Frýdek-Místek Evidenční číslo osvědčení:

12 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 12 O z n á m e n í generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jmenovalo komise k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob dle 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen komise ), a podle čl. 2 odst. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 39/2004 k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob, vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti, oznamuje jejich složení ke dni 1. července Oznámení o složení komisí uveřejněná ve Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra čá. 39/2004, čá. 45/2004, čá. 22/2005, čá. 8/2006 a Sbírce interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR čá. 42/2007 a čá. 20/2008 se zrušují. genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. generální ředitel HZS ČR Složení komisí k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob podle 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 1. Předseda: Ing. Michal Miškanič Bc. Zdeněk Salátek Členové: Ing. Josef Hyršl Ing. Martin Moudrý Mgr. Ljubica Rážová Ing. Hana Sečkárová Ing. Mariana Škopová Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy Bc. Zdeněk Salátek, Sokolská Praha 2 2. Předseda: Ing. Jan Ryšavý

13 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 13 Členové: Ing. Luděk Turek Bc. Zdeněk Bezděkovský Ing. Lenka Franková Ing. Radomír Nepor Ing. Ladislava Průšová Libor Pospíšil Ing. Lenka Vokatá Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně Bc. Zdeněk Bezděkovský, J. Palacha Kladno 3. Předseda: Ing. Milan Brabec Ing. Jan Pavlík Členové: Ing. Pavla Adamcová Bc. Miroslav Kadeřábek Bc. Josef Koutenský Josef Mihal Ing. Ladislav Rathovský Ing. Boris Smola Václav Zdeněk Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Ing. Jan Pavlík, Nádražní ul., PS České Budějovice 4. Předseda: Ing. Jaroslav Rejthar Ing. Martin Toman Členové: Ing. Alena Číhová Bc. Josef Grössl Ing. Přemysl Kosina Ing. Jan Majer Miroslava Šebestová Ilona Tůmová Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Ing. Martin Toman, Kaplířova 9, P.O. BOX Plzeň Předseda: Ing. Jaromír Podlaha Bc. Dominik Štěpanovský

14 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 14 Členové: Zdeněk Andrášek Ladislav Hejný Tomáš Hoffman Milan Mráz Milan Müller Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Ing. Jaromír Podlaha, Sokolovská 108/A Karlovy Vary 6. Předseda: Ing. Petr Chytrý Ing. Miroslav Kučera Členové: Ing. Eva Benáková Ing. Marie Červená Vladimír Dvorščák Ing. Jan Liška Mgr. Ladislava Moravcová Ing. Václav Nejedlý Ing. Pavla Plevková Mgr. Jana Šikulová Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje Ing. Miroslav Kučera, Masarykova 342/ Ústí nad Labem 7. Předseda: Ing. Martin Rosina Ing. Ondřej Zmrhal Členové: Ing. David Brzobohatý Petr Kousal Radek Míka Jan Ondráček Miloš Prošek Bc. Blanka Štolbová Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje Ing. Martin Rosina, Barvířská 29/ Liberec 3 8. Předseda: Stanislav Hurdálek Ivana Nohová Členové: Miroslav Hák Luboš Chocholouš Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje Ivana Nohová, nábř. U Přívozu Hradec Králové 9. Předseda: Mgr. Pavel Nejtek Ing. Miroslava Nejtková

15 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 15 Členové: Ing. Pavel Bartas Bc. Ladislav Kostovič Ing. Jan Novotný Ing. Kateřina Shejbalová Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje Mgr. Pavel Nejtek, Teplého 1526, Pardubice 10. Předseda: Ing. Jan Bělohlávek Ing. Ludvík Szelke Členové: Ing. Milan Bělík Ing. Jiří Hörner Bc. František Svoboda Bc. Marie Šimáčková Ing.Jarmila Vojtěchová Ing. Jiří Zelenka Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina Ing. Jan Bělohlávek, Ke Skalce Jihlava 11. Předseda: Ing. Jiří Pelikán Josef Sláma Členové: Ing. Pavel Drozd Ing. Lenka Holánková Ing. Petr Hovorka Mgr. Petr Komínek Ing. Jan Láníček Bc. Eva Novotná Pavel Strmiska Ing. Pavel Tinka Ing. Luděk Vrána Ing. Slavoj Zvolský Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Ing. Jiří Pelikán, Štefánikova 32, Brno 12. Předseda: Ing. Zdena Gabčanová Mgr. František Šolc Členové: Bc. Robert Bican Dagmar Kašková Ing. Pavel Klega Ing. Jozef Novák Ing. Jaroslav Symerský Ing. Lubomír Vojtěch Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje Mgr. František Šolc, Schweitzerova Olomouc

16 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana Předseda: Ing. Břetislav Janošek Ing. Jiří Šnábl Členové: Ing. Jiří Kárník Ing. Tomáš Knězek Ing. Hana Ulrichová Ing. František Zachník Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava Ing. Břetislav Janošek, Těšínská Opava 14. Předseda: Ing. Martina Neuwirtová Ing. František Vaněk Členové : Ing. Lubor Holzer Ing. Tomáš Pavlík Ing. Jiří Polášek Ing. Dana Potěšilová Bc. Irena Vajďáková Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Ing. František Vaněk Přílucká 213, PO BOX 226, Zlín Předseda: Ing. Zdeněk Hošek Ing. Rudolf Kaiser Ing. Květoslava Skalská Členové: Ing. Jaroslav Hüttl Ing. Vladimír Machander Ing. Jana Ronešová Ing. Libuše Sedláková Ing. Marie Tauferová Ing. Radomír Heczko Ing. Miroslava Pernicová Ing. Pavel Růžička Ing. Jaroslav Řepík Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany Ministerstvo obrany MV-generální ředitelství HZS ČR Kloknerova 26, pošt. přihr Praha 414

17 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 43/2008 Strana 17 O p r a v a t i s k o v é c h y b y V čl. 1 Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 24/2008 k zabezpečení jednotného výkonu spisové služby v rámci HZS ČR má místo Spisový a skartační řád správně být Spisový a skartační plán. Čj. MV /PO-2008 plk. Mgr. Josef Slavík v. r. zástupce ředitele kanceláře generálního ředitele HZS ČR

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění

Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Právní důvody zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje pro účely zveřejnění Personální a mzdové oddělení (PMO) PMO Hasičského záchranného

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ADMINISTRATIVA P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-87700-9/PO-PVP-2011 Kódové označení: ADMIN-P Počet listů: 25 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření

Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Státní dotace na ozdravná protiradonová opatření Poskytování státních dotací na ozdravná protiradonová opatření vychází ze zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Atomový zákon), 28 odst.

Více

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky

33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru. Policejního prezidia České republiky Sbírka interních aktů řízení PP ČR čá. 188/2009 (část II) 33 O z n á m e n í vedoucího analyticko legislativního odboru Policejního prezidia České republiky, kterým se uveřejňuje Kolektivní smlouva (1)

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2008 Čj. 460/2008 4190 Výtisk číslo : 1 Počet listů : 28 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/2008

Více

HZS Královéhradeckého kraje SH ČMS organizační skupina. mjr. Bc. Rudolf Jelínek kpt. Ing. Jiří Rosenkranz Ing. Jan Aulický

HZS Královéhradeckého kraje SH ČMS organizační skupina. mjr. Bc. Rudolf Jelínek kpt. Ing. Jiří Rosenkranz Ing. Jan Aulický P r o p o z i c e Mistrovství České republiky profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu 44. mistrovství České republiky v požárním sportu družstev 1. Pořadatelem mistrovství je Ministerstvo

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou:

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice Škola sdružuje dvě části, kterými jsou: Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 1 Vydáno: LEDEN 2010 Cena: 24 Kč Část normativní OBSAH Protokol z mimořádného zasedání Smíšené komise (vytvořené

Více

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany

Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky. Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky Řád výkonu služby v jednotkách požární ochrany 2009 Ministerstvo vnitra Generální ředitelství záchranného sboru České republiky

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA

ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA ROČNÍ ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJE VYSOČINA za rok 2008 Obsah: I. Zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008... 5 1. Úvod... 7 2. Hlavní údaje o HZS kraje Vysočina... 8 2.1 Hasičský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 15. prosince 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 424. Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2007 Čj. 640/2007 4190 Výtisk číslo : 2 Počet listů : 31 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2006/2007

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 380/2010-4190 V Moravské Třebové dne 15. října 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 29 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 319/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 42 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 37 Rozeslána dne 3. dubna 2013 Cena Kč 140, O B S A H : 79. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Havlíčkův Brod 2013 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 II. OBORY VZDĚLÁNÍ NA ŠKOLE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013... 5 III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 139 Rozeslána dne 9. listopadu 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 370. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Výroční zpráva VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ Čj. 379/2010 4190 V Moravské Třebové dne 15. 10. 2010 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 12 Schvaluji: velitel plukovník Ing. Vojtěch NĚMEČEK,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více