Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536"

Transkript

1 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 ní lad Zák M la, ško ežnick á5 lád 36, Tru t no v4

2 PROJEKTOVÝ DEN PÁŤÁKŮ V rámci projektu Královéhradecká cestovní kancelář si žáci pátých tříd připravili prezentace o našem kraji města, historické pamětihodnosti, krajová jídla, nářečí, přírodní zajímavosti apod. Vzájemně mezi třídami si své práce hodnotili a vybírali nejlepší cestovní kancelář, se kterou by rádi náš kraj procestovali. Stránka 2

3 Odměnou pro nejlepší byly propagační dárky, které věnoval Královéhradecký kraj. Bezpečí na internetu Téma, kterému se odborníci intenzivně věnují, veřejnost ho však stále podceňuje. A to i přes to, že na internetu už surfuje více než třetina světa. Aby byli naši žáci připraveni na možná rizika související s jejich pohybem v síti sítí, orientovali se v pojmech (např. co to je kyberšikana, kybergrooming, sexting, ), dbali na ochranu svých osobních údajů nebo se bezpečně pohybovali na sociálních sítích, diskutujeme a besedujeme s nimi v rámci výuky informatiky. Naposledy proběhla taková beseda s žáky 6.A a 6.B. A znovu se nám potvrdilo, že děti už mají s bezpečím na internetu své vlastní zkušenosti. Aby ne, když má tolik šesťáků už i svůj účet na facebooku Informace a prezentaci si pro žáky připravil p. uč. Heteš. Za vyučující ICT a IVT Mgr. Michal Strnad A jak zapůsobila beseda na žáky? Zde je několik reakcí: Přednáška mě celkem nadchla, protože jsem třeba nevěděl, že když rozkliknete mail od neznámého odesilatele, může tam být vir. (Martin Kábrt) Zaujalo mě, jak rychle a snadno se dát na YouTube dát video. (Adam Holý) Poučil jsem se, že si nemám například na Facebooku přidávat toho, koho neznám, aby o mě nezjišťoval informace a pak mně něco udělal. (Martin Presl) Bylo to zajímavé a poučné. Aspoň vím, že si mám dávat větší pozor na internetu. (Daniel Tláskal) Už vím, že na internetu nemáme nikoho ponižovat, ani odesílat lechtivé fotky na přání někoho jiného. (Matěj Sturm) Stránka 3

4 Mě zaujalo to, že na facebooku si pan učitel založil nový účet pod jiným jménem, dal si tam jinou profilovku a zkusil poslat žádost o přidání spoustě dětí a většina žádost o přátelství přijala, i když ho neznala. (Kristián Pavelka) Návštěva hasičské zbrojnice v HSM V rámci BED naše třídy 7.A a 7.B navštívily hasičskou zbrojnici v Horním Starém Městě. První nás uvítala paní Raabensteinová, která nás seznámila s posláním dobrovolných hasičů a jejich úkoly. Pak jsme se seznámili s druhy hasících přístrojů a jejich použitím. Potom jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedné skupiny se ujal pan S. Havel a druhé sám starosta jednotky pan Jiří Chrtek. Prohlédli jsme si obleky hasičů, které jsme si mohli i vyzkoušet, zásahové a výjezdové vozidlo. Hasiči byli tak hodní, že jsme si mohli zkusit stříkat jako opravdoví hasiči. Nakonec jsme si s paní Raabensteinovou probrali i trochu zdravovědy. Pak už přišlo loučení s hasiči a my jsme se vydali na trasu našeho BED. Moc děkujeme dobrovolným hasičům, že si na nás udělali ve svém volnu čas a nechali nás vyzkoušet věci, ke kterým se běžně nedostaneme. Žáci 7.A a 7.B Stránka 4

5 Pobyt přírodovědného kroužku v Peci pod Sněžkou Od pátku do neděle proběhl slibovaný pobyt pro žáky, kteří se účastní nebo účastnili přírodovědného kroužku. Jedná se o projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KHK, který organizuje VOŠZ a SZŠ Trutnov pro žáky základních škol. Projekt je dvouletý a zúčastnění žáci se v něm zdokonalí v přírodovědných znalostech, dovednostech a ekologii. Pracují hlavně prakticky v laboratoři, dohledávají informace na PC, ale také si zahrají zábavné hry. Přírodovědný kroužek probíhá pravidelně každou středu od 14 do 15,30 hod. Již zmiňovaný pobyt je odměnou a zároveň i motivací, aby žáci sami zatoužili poznávat přírodní zákony, chránili okolní přírodu a ekologicky se chovali. Výjezd byl hrazen z grantu a žáci měli možnost poznat krásy KRNAPu a význam jeho ochrany. Z ohlasů dětí bylo zřejmé, že se pobyt líbil a že se poznání dá skloubit s dobrou náladou a legrací. Ing. Ilona Kutová, vedoucí kroužku Stránka 5

6 Nakresli kosmonauta nebo raketu Hvězdárna v Úpici vypsala výtvarnou soutěž Nakresli kosmonauta nebo raketu. Při výtvarné výchově i doma žáci 6.B a 7. tříd malovali a kreslili obrázky s vesmírnou tematikou. Vybrali jsme a odeslali práce těchto žáků: 7.A T. Brátová, L. Buček, K. Kynčlová, Z. Vojtěchová, 7.B E. Kostková, V. Postupová, M. Strnad, K. Šobrová A tak budeme čekat, jak soutěž dopadne a zároveň přejeme všem hodně úspěchů. Mgr. D. Kobrlová Zátopkova štafeta čas 15:14,80 min Žáci čtvrtých a pátých tříd se zúčastnili každoročního běžeckého závodu 25x200m. Ve čtvrtek 2. října 2014 se svižnou chůzí přemístili na Městský stadion v Trutnově, aby změřili síly s dalšími běžci ze ZŠ R. Frimla a ZŠ Gorkého. Po prvním úseku byla naše štafeta v čele, během závodu se pořadí měnilo a v cíli bylo konečné umístění Frimlovka, Mládežka a Letadlo. Poslední úsek této štafety může běžet učitel, sportovec nebo bývalý žák školy. Za naši štafetu dobíhal absolvent naší školy, juniorský reprezentant ve fotbale Jakub Matějka. I jeho zásluhou obsadila naše škola krásné druhé místo. Štafetu rozbíhal Martin Sapár, následovali Kája Beierová, Káťa Šťastná, Kája Malíková, Pepa Kacik, Maty Podroužek, Dan Augusta, Nela Čeňková, Mája Machoňová, Dominik Fišer, Filip Svoboda, Lukáš Mačo, Verča Hrubá, Verča Bradnová, Terka Bradnová, Martin Klucho, Anežka Krajčová, Kryštof Sturm, David Zamastil, Terka Fišerová, Anička Junková, Denisa Geislerová a finišoval Jakub Žačok. V pohotovosti byla připravená Natka Nývltová. Blahopřejeme, Mgr. Věra Menzelová Stránka 6

7 Informativní schůzky pro rodiče Informativní schůzky proběhnou , a to v třídách od 17,00 h a v třídách od 18,00 h. Výjimkou jsou tyto třídy: schůzky v 1.A a 1.C proběhnou formou individuální konzultace, a to ve dnech schůzky v 2. D proběhnou rovněž formou individuální konzultace, a to Rozpis pro individuální konzultace rodiče včas obdrží od třídních učitelů. Zabezpečení školy Vážení rodiče, chtěli bychom Vám připomenout opatření, která jsme přijali pro zajištění bezpečnosti Vašich dětí ve škole a zároveň Vás seznámit s novými opatřeními, která platí od (doporučení ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci zabezpečení školy): Citace ze školního řádu Budova školy je pro žáky otevřena od 7,40 h každý všední den, kdy probíhá vyučování. Od této doby je nad žáky zajištěn dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově. Přehled je vyvěšen na všech úsecích, kde dohled probíhá. Žáci jsou povinni setrvávat během přestávek v prostorách, kde je zajištěn pedagogický dohled. Pro žáky, kteří se účastní ranní družiny nebo navštěvují klub Chobotnice, je pavilon A a C otevřen již od 6,00 h. Při pozdním příchodu je nutné použít zvonek u hlavního vchodu na kancelář. V případě, že v recepci je paní uklízečka, otevře žákům šatnu ona, jinak musí vyhledat šatnáře své třídy. Obdobně žáci postupují při předčasném odchodu z výuky. Rodičům a jiným dospělým osobám je zakázáno vstupovat do šaten žáků. Nesmí šatnami ani procházet. Výjimku tvoří rodiče žáků 1. tříd, kteří mohou se svým dítětem do šaten v průběhu měsíce září. Vstup do pavilonu A je řešen pomocí interkomu. Na přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou žáci opustit školu (zákonní zástupci za ně v této době nesou právní odpovědnost v plné míře) nebo mohou využít učebnu B 101 (vedle šaten 4. a 5. tříd); dohled nad nimi vykonává pověřený pedagogický pracovník. V době výuky vč. přestávek (s výjimkou polední) je žákům zakázáno opouštět Stránka 7

8 budovu bez doprovodu učitele, vychovatele, pověřené osoby nebo zákonného zástupce (viz kapitola I, část 4). Návštěvy svůj příchod hlásí ve vestibulu, kde se zapíší do návštěvního sešitu, popř. v kanceláři školy. Neznámá osoba bude požádána o předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti. Pokud jej odmítne předložit, nebude jí vstup do budovy umožněn, příp. může ve vestibulu vyčkat na osobu, kterou chce navštívit, a která potvrdí její totožnost. Nová opatření Hlavní vchod včetně druhých průchozích dveří je zajištěn magnetickým zámkem, u druhých dveří je umístěn telefon a telefonní seznam, pomocí kterého se mohou návštěvníci spojit s jednotlivými kabinety a kancelářemi. U hlavních vchodů v obou pavilonech je v dopoledních hodinách zajištěna služba z řad zaměstnanců školy. Do budovy školy budou vpuštěny pouze osoby, které mají předem dohodnutou schůzku s pracovníkem školy nebo se domluví prostřednictvím interkomu. Návštěvníci se po budově školy mohou pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance školy. V případě, že si rodiče přijdou předčasně vyzvednout své dítě, vyčkají jeho příchodu v kanceláři školy. Připravovaná opatření Přístup pro cizí strávníky do školní jídelny bude umožněn výhradně za pomocí čipů, a to vchodem od kina a výhradě během doby určené pro výdej obědů cizím strávníkům. Nahodilí strávníci a návštěvy do školní jídelny si budou muset dohodnout přístup prostřednictvím interkomu, který bude umístěn u vchodu do jídelny. Věříme, že přijatá opatření pochopíte a že budeme vzájemně spolupracovat, abychom dětem zajistili klidnou a bezpečnou výuku. Vši Vzhledem k tomu, že se opakovaně ve škole u dětí objevují vši, byly na webu školy umístěny důležité informace, které souvisí s tímto problémem. Žádáme všechny rodiče, aby se s těmito informacemi co nejdříve seznámili a řídili se jimi. Děkujeme. Důležité upozornění Upozorňujeme rodiče a žáky, že z důvodu výměny podlahové krytiny bude v době od uzavřen provoz školního klubu Chobotnice. Žáci, kteří jsou do tohoto klubu zapsáni, mohou ráno před vyučováním a v době polední přestávky pobývat v místnosti B1/101, kde bude zajištěn pedagogický dozor. Konec tohoto opatření předpokládáme Stránka 8

9 Akce připravované na listopad proběhne na umělé trávě v Trutnově turnaj v kopané žáků věkové kategorie IV. Okrskový florbalový turnaj pro dívky kat. IV je naplánován na v tělocvičně ZŠ Komenského. Tamtéž budou bojovat i chlapci stejné věkové kategorie. Naši florbaloví mladší žáci zasáhnou do Královéhradecké florbalové ligy opět v Náchodě. Další kolo Vrchlabsko-Trutnovské střelecké ligy je připraveno na Pro žáky tříd bude v kině Vesmír připravena přednáška Svět kolem nás Mexiko. Cena vstupného činí 40,- Kč. Žáci platí 20,- Kč a 20,- Kč činí příspěvek Nadačního fondu pro děti. Královéhradecká florbalová liga pokračuje v sobotu v Trutnově, kde sehrají svá utkání starší žáci, v Rokytnici v Orlických horách se zapojí do utkání elévové. V neděli pak do Rokytnice vyrazí i junioři. A konečně v pondělí dojde na mladší žáky v Hořicích. 20. ročník střeleckých závodů Grand Prix Nisa proběhne v Liberci a naši střelci zde samozřejmě nebudou chybět. Střelci zůstanou v Liberci i v neděli, kdy se zde zúčastní Velké ceny Stráže nad Nisou se uskuteční florbalový Think Blue Cup určený žákům prvního stupně. V hale ZŠ Strž ve Dvoře Králové n. L. proběhnou ve dnech okresní florbalové turnaje: dívky kat. III chlapci kat. III dívky kat. IV chlapci kat. III se chlapci ze tř. zúčastní futsalového turnaje na ZŠ Komenského. Královéhradecká florbalová liga bude pokračovat ve Rtyni turnajem určeným starším žákům a v Rokytnici v O. h turnajem žáků mladších. Stránka 9

10 Okresní kolo volejbalového turnaje chlapců kat. IV proběhne v našich tělocvičnách Stejný turnaj pro dívky je naplánován na Další sběrový den papíru uspořádáme ve středu v již tradičních časech 7:30 8:30 a 14:00 16:00 u vchodu na 2. stupeň ZŠ. Tentokráte budeme házet rovnou do kontejneru! se vybrané žákyně zúčastní soutěže v předlékařské první pomoci na Střední zdravotnické škole v Trutnově čeká členy střeleckého kroužku cesta do Týniště n. O., kde se zapojí do II. kola Krajské střelecké ligy KH a PU kraje. POZVÁNKA NA VÝSTAVU Kroužek Paličkování, který funguje v rámci nabídky kroužků KZČ Eldorádo při ZŠ Mládežnická již 20 let, by Vás chtěl pozvat na druhou výstavku svých prací na Radnici v Trutnově, kterou pořádá u příležitosti 25. výročí vzniku ZŠ Mládežnická. Za celou dobu svého trvání se v kroužku vystřídalo mnoho členek, které uchvátilo kouzlo paličkované krajky. Některé vydržely jen rok, některé déle, ale většina členek navštěvuje kroužek od jeho začátků. Je velká škoda, že to většinou vzdávají naši nejmladší. Krajky vytvořené členkami kroužku reprezentovaly ČR na 13. světovém krajkářském kongresu OIDFA v nizozemském Groningenu. Výstavu pořádá ve spolupráci s kroužkem keramiky, kde jejich členky za řadu let vytvořily nádherná díla, například i celé Krakonošovo náměstí. Přijďte se tedy podívat na krásu paličkované krajky a keramiky. Soňa Knapová členka kroužku paličkování Stránka 10

11 TRUTNOVSKÝ DRÁČEK V sobotu 1. listopadu se uskutečnil ve sportovní hale ZŠ Mládežnická turnaj v karate žáků pod názvem Trutnovský dráček, kde KZČ Eldorádo byl spolupořadatelem. Soutěžilo se v disciplínách KATA a KUMITE (což znamená zápas) a turnaje se pochopitelně zúčastnil i náš oddíl karate v kumite. Konkurence byla velká, vždyť na turnaji bylo více jak 240 závodníků z 23 oddílů z celé republiky a většina z nich byla zkušenými závodníky. Nás reprezentovali Martin Lukášek, Kuba Nývlt, Lukáš Buček, Vašek Valenta, Philip Miksch a Ondra Borovski. Vašek Valenta získal ve své kategorii 3. místo, Philip Miksch zvítězil, a to i když měl poraněnou ruku a do poslední chvíle nebylo jisté zda nastoupí. Ani ostatní si nevedli rozhodně špatně. Martin Lukášek předvedl velmi akční výkon a smůlu mu přinesl pouze větší počet faulů, kterým se v takovém zápase nikdo nevyhne. Poměrně smůlu měl Kuba a Lukáš. Ondra si se ctí odbyl první vystoupení na tak velké soutěži. Velké poděkování si však zaslouží Zdena Krčilová a Honza Krása, kteří se pro vyšší věk nemohli závodu zúčastnit, ale hodně pomohli při přípravě samotných závodů, což obnášelo nejen stěhování veškerého vybavení a inventáře, ale i zabezpečení veškerého servisu závodníkům. Bez nich by to prostě nešlo. Ukázali, že karate neznamená jenom se s někým porvat, ale zejména dělat něco i pro druhé. Jiří Bureš, trenér karate Stránka 11

12 CO UKRÝVÁ LES Děti ze všech oddělení školní družiny dostaly dopis. Byl to zvláštní, nečekaný dopis od podzimního skřítka. Psal dětem, že v nedalekém lese připravil sedm úkolů, které musí všechny děti splnit. Dále psal, že za každý splněný úkol, dostanou děti 1 písmenko a až budou mít všech 7 písmenek, že se jim jistě podaří složit skřítkovo jméno. A tak se celá družina vydala jedno krásné podzimní odpoledne do lesa. Děti čekala Stránka 12

13 ochutnávka z podzimních pytlíčků, které byly rozvěšeny na keřích, lesní slalom, hod na ježečka, průchod tajemnou pavučinou poslepu, dále musely najít schovaná lesní zvířátka a zapamatovat si je, najít a vyluštit přesmyčky (lesní plody) a nakonec hmatem poznat, co schovával tajemný sáček. Všem dětem se podařilo splnit všech sedm úkolů od skřítka. A jak že se to tedy jmenoval? Luštěte také: U B K E D N Í. ( fotky na webu v galerii) G. Hofmanová Deník skřítka Helouváka Psal se večer jednatřicátého října roku dva tisíce čtrnáct. Jediný večer v roce, kdy se mezi smrtelníky dostanou i duše mrtvých a zesnulých bytostí a lidí. Tento večer se ve skřítkovském školním klubu sešlo na třicet skřítků, kteří se dostali do temného lesa daleko od své skřítkovské vesničky. Temný a nebezpečný les skrýval mnoho nástrah a pastí, které měly skřítkům znemožnit najít svou vesničku. Pokud by ji nenašli, stali by se i oni součástí světa neživých. Strašidla sídlící v Temném lese však netušila, že na pomoc skřítkům přišel i jeden velmi starý skřítek, který už zdolal nespočet pastí a léček. Nebojácným skřítkům tedy nic nebránilo, aby se pustili bez obav do strašidelného lesa a našli svou vesničku, ve které jsou naprosto Stránka 13 v bezpečí. Před vstupem do temného lesa se skřítci rozdělili do tří družin. Každá z družin začala

14 prvním bojovým úkolem, a to najít v okolí lesa převlek dýně. Tento úkol zdolaly všechny družiny na jedničku. Mohlo se tedy vyrazit na večerní cestu. Skřítci cestou zdolávali paseku se skládáním zaklínadel proti čarodějnicím, museli překonat a donést cenné dýně přes údolí víl nebo se ocitli na palouku nebezpečných motýlů, kterých se nemohli dotknout. Po náročné cestě docházely síly, a proto na jednom bezpečném paloučku došlo i na krátkou svačinku a skřítci si stihli vyrobit památeční odznáček. Pak na ně čekal nejtěžší úsek, který se odehrál na velkých paloučcích. Odpočatí skřítci museli přenášet těžké dýně, společně spolupracovat a na závěr podstoupit souboj s démony. Nakonec vše dobře dopadlo a skřítci se bezpečně dostali do své vesničky. Odměna byla sladká a následoval film v kině. Celý večer se vydařil přesně tak, jak měl. Nejstarší skřítek Stránka 14

15 Halloween? Strašidla? Kdo by se bál? VŠICHNI! :) Když v pátek ve 20 h vstoupily naše družinové děti v hojném počtu do budovy školy, byla již zahalena do černočerné tmy a obklopena vlky, strašidly a další podobnou havětí. Nedalo se už nic dělat, museli jsme se vydat na průzkum, odkud vytí vychází. Strašidla na nás začala vyskakovat ze všech koutů, vytí vlků ustalo, ale začala bouřka, skřeky a prapodivné zvuky. Choulili jsme se k sobě, mačkali si ruce a přáli si, abychom přežili a mrtvola uprostřed se nevydala směrem k nám. Když největší nebezpečí odeznělo, naučili jsme se rychle zaříkávadlo proti zlým duchům a strašidlům, a tak už bylo ve škole trošku klidněji. Mohli jsme tak zasoutěžit v přenosu dýně, sprintu do spacáku, tiskaření rukama do tvaru dýně a uvolnit napětí při tanci - pravda, se strašidly v čele, ale se zaříkávadlem se držela dál. Síly bylo i po 22. hodině dost, a tak jsme se vypravili do sklepa na střelnici zasáhnout dýni (tužkou, se zavázanýma očima), do muzea strašidel, občerstvit se a otestovat náš nervový systém na stezce odvahy. Tam na nás totiž strašidla skákala ze zdola, ze shora, z poza rohu... prostě byla všude. A protože půlnoc odbyla, strašidla se ztratila, mrňata se zakuklila (do spacáku), starší dítka umyla a HURÁ do kina! Promítání do 2:40 h však nepřežili všichni. Někteří během filmu navštívili říši snů a do spacáku se dostali, ani nevědí jak. Ráno se probudilo 109 statečných hrdinů, kteří se přece vůůůbec ničeho nebáli :) vychovatelky ŠD Stránka 15

16 MŠMT vydalo materiál s otázkami a odpověďmi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015. Materiál je věnován otázkám týkajícím se podávání přihlášek ke vzdělávání, způsobu jejich vyplňování, postupu při přijímání do oborů vzdělání s jednotnými testy a do oborů vzdělání, kde se jednotné testy nekonají, přijímání v dalších kolech přijímacího řízení a odevzdávání zápisového lístku. Odkaz na uvedený dokument najdete na webových stránkách školy v sekci výchovného poradce. Zde také najdete vzory nových formulářů přihlášek ke vzdělávání ve střední škole. Vzhledem k tomu, že letos poprvé si budou žáci se svými rodiči vyplňovat přihlášku sami, budeme se v rámci tematického okruhu Svět práce tomuto úkonu věnovat při vyučování. Na stránkách (krajský úřad -> školství -> přijímací řízení na střední školy) je zveřejněn seznam středních škol přihlášených k pilotnímu ověřování organizace přijímacího řízení v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje. Vaší pozornosti doporučuji webové stránky Pardubického kraje kde v sekci pro veřejnost jsou umístěny soubory testových úloh z českého jazyka a matematiky. Připomínám též možnost využít portál k němuž mají všichni žáci naší školy přístup a který jim umožňuje kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Testy jsou okamžitě vyhodnocené formou certifikátu, který si děti mohou uložit, vytisknout či poslat mailem a pochlubit se tak dosaženým výsledkem. Portál je rozšířen o plošné testy nanečisto z M, ČJ a AJ pro 5. a 9. ročník a o testy z dopravní výchovy podle věku. Portál nabízí jak žákům, tak rodičům Test volby povolání. Výsledky rodičovského testu lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy. Lidmila Kuříková Stránka 16

17 Stránka 17 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

18 Stránka 18 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

19 Stránka 19 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

20 Stránka 20 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Je to neuvěřitelné, ale ještě před dvaceti lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů, internetu a počítačů. Dnes už nemůžeme pochopit, že jsme si dokázali

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Dne 27. listopadu 2013 proběhla na naší škole veřejná prezentace žákovského parlamentu, při které došlo k slavnostnímu vyhlášení Konzultačního centra na podporu

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Zpracováno podle Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole Stránka 1 z 27 a) základní údaje o škole Název: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace Adresa: 405 02 Děčín II, Vrchlického 630/5 Právní forma: příspěvková

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Z ák ní lad šk o la, Mlá n d e ž ic k á 53 6, Tru t no v4 Jak víte již z minulého Zpravodaje, proběhla v týdnu od 13. do 17. dubna na naší škole tematická výuka

Více

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství

e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství e-mail: reditel 7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 fax/sekr.: 312 681 165 č.j.:1216/08 Kladno: 6.8.2008 Magistrát města Kladna oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272 63 Obsah: 1) Základní

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha

ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha ROČENKA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha Školní rok 2009/2010 Školní rok 2009-2010 na Základní škole Kojetín Svatopluka Čecha Jaký byl? Ročenka 2009/2010 Za velké pozitivum tohoto

Více

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536 ní lad Zák M la, ško ežnick á5 lád 36, Tru t no v4 Kdy dveře nejsou dveřmi? Když jsou otevřené Pojďme si společně připomenout, co vše může být k vidění, pokud

Více

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s.

Srdce pro Matýska (str. 19) www.astorieas.cz. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 29. 6. 2015 Časopis vychází díky podpoře společnosti ASTORIE a. s. www.astorieas.cz Zpravodaj MŠ a ZŠ Brozany nad Ohří Srdce pro Matýska (str. 19) 1 5 6 8-9 10-11 14 18 20 21 22-23 STALO

Více

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4

Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 proběhl na naší škole zápis do budoucích 1. tříd. Téměř všichni předškoláčci se usmívali a předvedli, ţe jsou skvěle připraveni

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více