Usnesení z 46. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 9. listopadu 2004

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 46. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 9. listopadu 2004"

Transkript

1 Usnesení z 46. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 9. listopadu 2004 Usnesení č. 433 a Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury: 1) bere předložený materiál na vědomí 2) rozhodl, že Správa železniční dopravní cesty, státní organizace nedoložila svoje námitky dostatečným způsobem tak, aby jejich námitky mohly být uznány jako důvodné. 3) ukládá řediteli SFDI informovat o přijatém usnesení výboru k projednanému stanovisku generálního ředitel SŽDC,s.o. Termín: do požádat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o vyjádření k odlišným stanoviskům kontrolované osoby a kontrolujících k dodržení zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Termín: požádat generálního ředitele SŽDC, s.o. o přijetí systémových opatření k nápravě zjištěných skutečností. Termín:

2 Usnesení č neschvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Hlavní město Praha. Usnesení č. 435 předložená rozpočtová opatření v majetku ČD a.s.. a SŽDC s.o. u jmenovitých akcí takto: a) zvyšuje rozpočet u akcí v majetku ČD a.s.: č Optimalizace žel. uzlu Bohumín o 150 tis. Kč na tis. Kč č Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Poděbrady o 695 tis. Kč na tis. Kč celkem o: 845 tis. Kč b) snižuje rozpočet u akcí v majetku ČD a.s.: č Optimalizace trati Ústí nad Orlicí Česká Třebová o -598 tis. Kč na 702 tis. Kč č Přestavba železničního uzlu Brno o tis. Kč na 0 Kč č Modernizace úseku trati Studénka- Ostrava 2.st., žst Ostrava Svinov-rekonstr. VB o tis. Kč na tis. Kč celkem o: tis. Kč c) zvyšuje rozpočet u akcí v majetku SŽDC s.o.: č Modernizace záp. části Praha hl.n. o tis. Kč na tis. Kč a vzhledem k nutnosti zálohově zabezpečit předfinancování zdrojů ISPA u následující akce č Optimalizace trati Zábřeh Krasíkov o tis. Kč na tis. Kč d) snižuje rozpočet u akcí v majetku SŽDC s.o.: celkem o: tis. Kč č Optimalizace trati Ústí nad Orlicí Česká Třebová o tis. Kč na tis. Kč 15

3 č Rek. výhybek a provizorní zab. zař. žst. Hradec Králové o tis. Kč na tis. Kč č Přestavba železničního uzlu Brno o tis. Kč na tis. Kč č Elektrizace trati Letohrad Lichkov o tis. Kč na tis. Kč č Modernizace úseku trati Studénka- Ostrava 2.st., žst Ostrava Svinov-rek.VB o tis. Kč na tis. Kč č Rekonstrukce kolejí v žst. Hostašovice, 1.stavba o tis. Kč na tis. Kč č Napojení kontejnerového terminálu Lysá nad Labem na železnici o -50 tis. Kč na 50 tis. Kč č Rekonstrukce spádoviště Most 1.stavba o tis. Kč na tis. Kč č Rek. koleje v km 15,0-17,200 Veselí n.l. Horní Cerekev o tis. Kč na tis. Kč č Rekonstrukce koleje Světlá Leština k.č. 1 a 2 IV. stavba o tis. Kč na tis. Kč č Modernizace trati Přerov Olomouc 2. část o tis. Kč na 900 tis. Kč č Modernizace trati Olomouc Červenka o tis. Kč na tis. Kč č Optimalizace trati Krasíkov Česká Třebová o tis. Kč na tis. Kč č Rekonstrukce zab. zařízen žst. Poděbrady o tis. Kč na tis. Kč celkem o: tis. Kč e) zařazuje 1 novou akci v majetku SŽDC s.o. do rozpočtu: č Rekonstrukce výhybek č v žst. Kunovice ve výši tis. Kč na tis. Kč celkem: tis. Kč Po provedeném rozpočtovém opatření se rozpočet v majetku ČD, a.s. pro rok 2004 snižuje o tis. Kč na částku tis. Kč a rozpočet v majetku SŽDC s.o. se pro rok 2004 zvyšuje o tis. Kč na částku tis. Kč. 2. ukládá řediteli SFDI: a) zapracovat předložená rozpočtová opatření do smluv s příjemci b) zapracovat do smlouvy s příjemcem povinnost příjemce poskytované finanční prostředky SFDI na předfinancování akce ze zdrojů ISPA vrátit c) uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemce 16

4 Usnesení č. 436 předložené rozpočtová opatření v majetku Svazku obcí údolí Desné takto: zvýšení investiční akce v rozpočtu SFDI č. ISPROFIN PS 2644 Rekonstrukce PZZ v km 19,649 o 597 tis. Kč celkem tis. Kč 2. ukládá řediteli SFDI: a) zapracovat předložené rozpočtové opatření do smlouvy s příjemcem a uvolňovat výše uvedené finanční prostředky podle aktuálních potřeb příjemce. b) vzhledem ke křížení pozemní komunikace a dráhy prověřit možnost přeúčtování nákladů spojených s pozemní komunikací ŘSD (Nařízení Rady EHS 1192/1969 o společných pravidlech pro normalizaci účtů). Usnesení č neschvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje. Usnesení č. 438 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa silnic Moravskoslezského kraje a zvyšuje rozpočet u akce: č II/445 Vrbno p. P. okr. křiž. s II/451 km 8,16 o tis. Kč na tis. Kč 2. neschvaluje předložený návrh na zvýšení u akce: č III/4641 Opava rek.ul. Rybářské km 0,0 1,130 o tis. Kč na tis. Kč 17

5 čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce ve výši tis. Kč zvyšuje o tis. Kč na tis. Kč. 3. ukládá řediteli SFDI: a) zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem. b) zvýšení rozpočtu vybilancovat z rezervy SFDI. Termín: Usnesení č. 439 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Olomoucký kraj, tj.: a) snižuje rozpočet u akcí č III/36916 Šumperk-ul.Havlíčkova,Žerotínova o tis. Kč na tis. Kč, č II/448 Olomouc, tř.míru-rekonstrukce II.etapa o 553 tis. Kč na tis. Kč. celkem o tis. Kč b) zvyšuje rozpočet u akcí č II/449 Smržice, most č o tis. Kč na tis. Kč, č Příprava a vypořádání staveb na sil. II. a III tř. o 652 tis. Kč na tis. Kč celkem o tis. Kč 2. neschvaluje předložený návrh na zvýšení u akce: č III/03551 Olomouc, most u plynárny č o tis. Kč na tis. Kč, s tím, že celková výše rozpočtu pro Olomoucký kraj tis. Kč se zvyšuje o tis. Kč na tis. Kč. 3.ukládá řediteli SFDI zapracovat schválené rozpočtové opatření do dodatku ke smlouvě s příjemcem. Termín:

6 Usnesení č neschvaluje materiál Žádost o provedení rozpočtového opatření ve prospěch Středočeského kraje, krajevysočina, Zlínského kraje (Ředitelství silnic Zlínského kraje) Ředitelství silnic a dálnic ČR a jeho předložení Hospodářskému výboru PSP ČR. Usnesení č bere na vědomí Závěrečná hodnocení akcí uvedených v materiálu 2. v souladu s 8, odst. 2), písm. h) zákona č. 104/2000 Sb., schvaluje vyúčtování investičních akcí. Usnesení č. 442 bere na vědomí: předložený Závazný metodický pokyn k zúčtování s finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI za rok

Usnesení z 63. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 22. srpna Usnesení č. 568

Usnesení z 63. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 22. srpna Usnesení č. 568 Usnesení z 63. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 22. srpna 2006 Usnesení č. 568 1. s c h v a l u j e předložený návrh rozpočtu SFDI pro rok 2007 2. u k l á d á ř e d i t e l

Více

Usnesení z 86. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. dubna 2009

Usnesení z 86. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. dubna 2009 Usnesení z 86. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. dubna 2009 Usnesení č. 738 1. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017

Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017 Usnesení ze 122. jednání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 2. července 2017 Usnesení č. 860 upravený návrh příjemce ŘSD ČR na: a) zvýšení finančních prostředků

Více

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 278

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 278 U s n e s e n í DR ze dne 14.12.2005 Usnesení č. 278 ŘSD ČR, a to a) snížení finančních prostředků u 8 jmenovitých akcí v celkové částce -328 419 tis. Kč, b) zvýšení finančních prostředků u 10 jmenovitých

Více

Usnesení z 53. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 19. července 2005

Usnesení z 53. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 19. července 2005 Usnesení z 53. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 19. července 2005 Usnesení č. 491 1. Bere na vědomí a) předloženou informaci o změně výše finančních prostředků určených na

Více

U s n e s e n í z 32. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne

U s n e s e n í z 32. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne U s n e s e n í z 32. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 25. 5. 2004 Usnesení č. 146 1. výsledky zasedání hodnotitelské komise konané dne 30. března 2004, která posoudila

Více

Usnesení ze 132. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 13. listopadu 2015

Usnesení ze 132. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 13. listopadu 2015 Usnesení ze 132. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 13. listopadu 2015 I. Schvaluje: předložený návrh příjemce ŘSD ČR na: Usnesení č. 1038 a) zvýšení finančních

Více

Usnesení ze 107. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 8. listopadu Usnesení č Usnesení č. 859

Usnesení ze 107. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 8. listopadu Usnesení č Usnesení č. 859 Usnesení ze 107. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 8. listopadu 2011 Usnesení č. 858 souhlasí se změnou programu 107. zasedání Výboru SFDI. Usnesení č. 859 1. j m e n u j e v souladu

Více

U s n e s e n í DR ze dne

U s n e s e n í DR ze dne U s n e s e n í DR ze dne 19.7. 2005 Usnesení č. 249 1. Bere na vědomí a) předloženou informaci o změně výše finančních prostředků určených na předfinancování akcí Pardubického kraje spolufinancovaných

Více

ředitele SFDI ke schvalování změn charakteru výdajů změnovým řízení v rámci schváleného limitu pro akci dle bodu I odst. c).

ředitele SFDI ke schvalování změn charakteru výdajů změnovým řízení v rámci schváleného limitu pro akci dle bodu I odst. c). Usnesení ze 127. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. ledna 2015 Usnesení č. 998 1. Schvaluje předložený návrh na stanovení celkové alokace ve výši 4 400 000 tis. Kč pro Program

Více

Usnesení ze 153. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 3. prosince Usnesení č.

Usnesení ze 153. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 3. prosince Usnesení č. Usnesení ze 153. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 3. prosince 2018 Usnesení č. 1213 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. Schvaluje předložený návrh

Více

Usnesení z 41. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 18. května 2004

Usnesení z 41. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 18. května 2004 Usnesení z 41. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 18. května 2004 Usnesení č. 376 1. b e r e n a v ě d o m í výsledky zasedání hodnotitelské komise konané dne 30. března 2004,

Více

Usnesení z 59. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. ze dne 7. března Usnesení č. 536

Usnesení z 59. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. ze dne 7. března Usnesení č. 536 Usnesení z 59. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 7. března 2006 Usnesení č. 536 1. b e r e n a v ě d o m í předložený materiál Roční zúčtování a finanční vypořádání účelově

Více

Usnesení ze 151. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 21. srpna 2018

Usnesení ze 151. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 21. srpna 2018 Usnesení ze 151. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 21. srpna 2018 Usnesení č. 1197 : 1. Schvaluje předložený návrh materiálu Rozpočet SFDI na rok 2019 a střednědobý výhled na roky

Více

Usnesení z 102. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. června Usnesení č. 842

Usnesení z 102. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. června Usnesení č. 842 Usnesení z 102. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. června 2011 Usnesení č. 842 I. Schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro

Více

Usnesení ze 113. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam dne

Usnesení ze 113. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam dne Usnesení ze 113. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam dne 17. 9. 2012 Usnesení č. 897 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. schvaluje předložený návrh na

Více

Usnesení z 73. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 4. října 2007. Usnesení č. 639

Usnesení z 73. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 4. října 2007. Usnesení č. 639 Usnesení z 73. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 4. října 27 Usnesení č. 639 I. bere předložený materiál na vědomí II. schvaluje - organizační změny SFDI v rozsahu uvedeném v části

Více

Usnesení ze 156. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 25. června 2019

Usnesení ze 156. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 25. června 2019 Usnesení ze 156. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. června 2019 Usnesení č. 1241 : předložený návrh rozpočtového opatření příjemce ŘSD ČR, tak že: a) zvyšuje rozpočet 5 jmenovitých

Více

Usnesení ze 152. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2018

Usnesení ze 152. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2018 Usnesení ze 152. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2018 Usnesení č. 1202 : Pravidla pro financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k

Více

Usnesení z 83. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 2. června Usnesení č. 549

Usnesení z 83. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 2. června Usnesení č. 549 Usnesení z 83. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 2. června 200 Usnesení č. 549. výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne. května 200, která posoudila 29 zaslaných

Více

Usnesení ze 124. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. října 2017

Usnesení ze 124. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. října 2017 Usnesení ze 124. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. října 2017 Usnesení č. 883 schválení Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy

Více

Usnesení z 102. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 17. července 2013

Usnesení z 102. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 17. července 2013 Usnesení z 102. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 17. července 2013 Usnesení č. 667 schválení příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy

Více

Usnesení z 51. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 10. května 2005

Usnesení z 51. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 10. května 2005 Usnesení z 51. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 10. května 2005 Usnesení č. 469 1. Bere na vědomí předložený materiál Finanční potřeby v roce 2005 ke snížení rozestavěnosti

Více

U s n e s e n í DR ze dne

U s n e s e n í DR ze dne U s n e s e n í DR ze dne 17.5. 2005 Usnesení č. 227 1. je znepokojena vysokými vysoutěženými cenami realizace řady projektů dopravní infrastruktury. DR proto žádá Výbor SFDI, aby přijal taková opatření

Více

Usnesení ze 140. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 15. prosince Usnesení č.

Usnesení ze 140. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 15. prosince Usnesení č. Usnesení ze 140. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam Dne 15. prosince 2016 Usnesení č. 1095 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 1. schvaluje předložený

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2015 na program Nové technologie. a) Vydat Pravidla Rozhodnutím ředitele SFDI T: 30.9.

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2015 na program Nové technologie. a) Vydat Pravidla Rozhodnutím ředitele SFDI T: 30.9. Usnesení ze 124. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 22. září 2014 Usnesení č. 985 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. Schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků z

Více

STAVBY NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

STAVBY NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) STAVBY NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTĚ Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční

Více

Usnesení z 81. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008

Usnesení z 81. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008 Usnesení z 81. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008 Usnesení č. 703 1. Schvaluje a) Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní

Více

Usnesení z XXXVII. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 12. prosince 2003

Usnesení z XXXVII. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 12. prosince 2003 Usnesení z XXXVII. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 12. prosince 2003 Usnesení č. 339 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce kraj Vysočina tak, že snižuje rozpočet

Více

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 316

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 316 U s n e s e n í DR ze dne 21.7.2006 Usnesení č. 316 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: a) snížení rozpočtu u 1 jmenovité akce programu č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník

Více

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 342

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 342 U s n e s e n í DR ze dne 29.11.2006 Usnesení č. 342 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: a) snížení rozpočtu u 39 jmenovitých akcí o částku -79 897 tis. Kč (specifikace viz

Více

Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy

Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy Realizované a připravované stavby na úseku modernizace dráhy Ing. Mojmír Nejezchleb České Budějovice 31.10. 2.11.2017 Stav čerpání Operačního programu Doprava 2 (k 25. 10. 2017) Celková alokace OPD2 2014-2020

Více

Usnesení ze 118. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. června 2013

Usnesení ze 118. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. června 2013 Usnesení ze 118. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 25. června 2013 Usnesení č. 925 I. Bere na vědomí výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 11. června 2013, která posoudila

Více

Usnesení z 89. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 13. července Usnesení č. 588

Usnesení z 89. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 13. července Usnesení č. 588 Usnesení z 89. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 13. července 2011 Usnesení č. 588 Bere na vědomí Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

Více

Usnesení ze 119. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 1. srpna Usnesení č. 932

Usnesení ze 119. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 1. srpna Usnesení č. 932 Usnesení ze 119. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 1. srpna 2013 Usnesení č. 932 1. Schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní

Více

Usnesení ze 121. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. dubna 2017

Usnesení ze 121. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. dubna 2017 Usnesení ze 121. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. dubna 2017 Usnesení č. 847 1. Bere na vědomí a) návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní

Více

Usnesení z 66. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. ze dne 23. ledna Usnesení č. 593

Usnesení z 66. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. ze dne 23. ledna Usnesení č. 593 Usnesení z 66. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. ledna 2007 Usnesení č. 593 předloženou Informaci o čerpání příspěvků z rozpočtu SFDI dle 2 písm. g) a h) zákona č. 104/2000

Více

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 353

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 353 U s n e s e n í DR ze dne 7.2.2007 Usnesení č. 353 1. b e r e n a v ě d o m í předloženou Informaci o čerpání příspěvků z rozpočtu SFDI dle 2 písm. g) a h) zákona č. 104/2000 Sb., programy na financování

Více

Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře SŽDC

Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře SŽDC Aktuální stav přípravy a realizace investic na železniční infrastruktuře SŽDC Ing. Mojmír Nejezchleb Ústí nad Labem 10. 12.4. 2018 Stav čerpání Operačního programu Doprava 2 (k 31. 3. 2018) Celková alokace

Více

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 377

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č. 377 U s n e s e n í DR ze dne 28.6.2007 Usnesení č. 377 a) výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 31. května 2007, která posoudila 37 zaslaných žádostí o příspěvek na průzkumné a projektové práce,

Více

Usnesení ze 106. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 5. října Usnesení č. 853

Usnesení ze 106. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 5. října Usnesení č. 853 Usnesení ze 106. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 5. října 2011 Usnesení č. 853 I. Schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření pro TSK hl. m. Prahy, tak že: a) snižuje rozpočet

Více

Usnesení z 48. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 25. ledna 2005

Usnesení z 48. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 25. ledna 2005 Usnesení z 48. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 25. ledna 2005 Usnesení č. 446 1. Schvaluje a) předložená Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce,

Více

Usnesení z 55. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 6. září Prioritní stavby navržené k posílení v roce 2005

Usnesení z 55. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 6. září Prioritní stavby navržené k posílení v roce 2005 Usnesení z 55. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 6. září 2005 Usnesení č. 505 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 1. Bere na vědomí předloženou informaci o posílení

Více

Usnesení z 70. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008 Usnesení č. 463

Usnesení z 70. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008 Usnesení č. 463 Usnesení z 70. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. října 2008 Usnesení č. 463 a) Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Usnesení z 62. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 17. října Usnesení č. 393

Usnesení z 62. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 17. října Usnesení č. 393 Usnesení z 62. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 17. října 27 Usnesení č. 393 k návrhu organizačních změn ve Státním fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) a ke změně

Více

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č Bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to:

U s n e s e n í DR ze dne Usnesení č Bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: U s n e s e n í DR ze dne 18.10.2005 Usnesení č. 269 1. Bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: a) snížení finančních prostředků u 118 jmenovitých akcí v celkové

Více

Usnesení z 49. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 22. února 2005

Usnesení z 49. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 22. února 2005 Usnesení z 49. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 22. února 2005 Usnesení č. 453 1. Schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok 2004 2. Ukládá řediteli

Více

Usnesení z XXXVI. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne Usnesení č. 315

Usnesení z XXXVI. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne Usnesení č. 315 Usnesení z XXXVI. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 12. 11. 2003 Usnesení č. 315 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba silnic Ústeckého kraje

Více

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012

Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Priority a zdroje financování dopravní infrastruktury ČR od roku 2012 Strategické plány v sektoru dopravní infrastruktury Zajistit 100% vyčerpání OPD Realizace náhradních projektů pro jistotu 100% vyčerpání

Více

Usnesení z 97. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 11. července 2012

Usnesení z 97. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 11. července 2012 Usnesení z 97. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 11. července 2012 Usnesení č. 628 I. výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 10. května 2012, která posoudila 159

Více

Usnesení ze 116. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 19. dubna Usnesení č. 918

Usnesení ze 116. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 19. dubna Usnesení č. 918 Usnesení ze 116. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 19. dubna 2013 Usnesení č. 918 I. Bere na vědomí výsledky zasedání Hodnotitelských komisí konaných dne 11. dubna 2013, které

Více

Usnesení z 92. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. října Usnesení č. 598

Usnesení z 92. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. října Usnesení č. 598 Usnesení z 92. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. října 2011 Usnesení č. 598 předložený návrh na rozpočtové opatření pro TSK hl. m. Prahy, tak že: a) snižuje rozpočet

Více

Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006. Usnesení č. 551

Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006. Usnesení č. 551 Usnesení z 61. zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. května 2006 Usnesení č. 551 1. b e r e n a v ě d o m í výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 26. dubna 2006,

Více

U S N E S E N Í z 26. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne

U S N E S E N Í z 26. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne U S N E S E N Í z 26. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 7. 11. 2003 Usnesení č. 99 Bere na vědomí předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce Správa a údržba

Více

Usnesení ze 107. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 31. října 2014

Usnesení ze 107. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 31. října 2014 Usnesení ze 107. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 31. října 2014 Usnesení č. 725 volí s účinností od 1. 11. 2014 Cyrila Zapletala, předsedou Dozorčí rady SFDI, Ing. Martina

Více

Usnesení ze 120. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 1. října Usnesení č. 943

Usnesení ze 120. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 1. října Usnesení č. 943 Usnesení ze 120. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 1. října 2013 Usnesení č. 943 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 1. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 13. 07. 2016 Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti Trvalý zábor, dočasný zábor a věcné břemeno Rada města projedná materiál na svém jednání dne

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Usnesení ze 135. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. února 2016

Usnesení ze 135. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. února 2016 Usnesení ze 135. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 23. února 2016 Usnesení č. 1043 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury: I. schvaluje návrh Výroční zprávy o činnosti a

Více

U s n e s e n í DR ze dne Bere na vědomí předloženou informaci o posílení rozpočtu SFDI v letech 2005 a 2006

U s n e s e n í DR ze dne Bere na vědomí předloženou informaci o posílení rozpočtu SFDI v letech 2005 a 2006 U s n e s e n í DR ze dne 6.9.2005 Usnesení č. 262 1. Bere na vědomí předloženou informaci o posílení rozpočtu SFDI v letech 2005 a 2006 2. Bere na vědomí rozdělení částky ve výši 4,5 mld.kč podle uvedené

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

Usnesení ze 114. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 8. listopadu Usnesení č. 905

Usnesení ze 114. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 8. listopadu Usnesení č. 905 Usnesení ze 114. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 8. listopadu 2012 Usnesení č. 905 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. schvaluje předložený návrh na rozpočtové opatření

Více

Usnesení z 77. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 10. dubna 2008

Usnesení z 77. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 10. dubna 2008 Usnesení z 77. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 10. dubna 2008 Usnesení č. 670 1) bere na vědomí výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 25. března 2008, která posoudila

Více

U s n e s e n í DR ze dne

U s n e s e n í DR ze dne U s n e s e n í DR ze dne 26. 1. 2005 Usnesení č. 204 a) b e r e n a v ě d o m í předložený materiál Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI v souladu s 2 písm. f) zákona č. 104/2000 Sb. na

Více

Usnesení z 66. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 22. dubna Usnesení č. 426

Usnesení z 66. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 22. dubna Usnesení č. 426 Usnesení z 66. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 22. dubna 2008 Usnesení č. 426 1) výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 25. března 2008, která posoudila 31 zaslaných

Více

Příprava a realizace investic SŢDC v letech 2016 a 2017, střednědobý výhled

Příprava a realizace investic SŢDC v letech 2016 a 2017, střednědobý výhled Příprava a realizace investic SŢDC v letech 2016 a 2017, střednědobý výhled Ing. Mojmír Nejezchleb Očekávaný vývoj rozvoje infrastruktury, realitního trhu a developerských projektů 7. 12. 2016 Brno Stav

Více

Usnesení z 83. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. ledna 2009

Usnesení z 83. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. ledna 2009 Usnesení z 83. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. ledna 29 Usnesení č. 712 1. schvaluje předložený návrh na navýšení finančních prostředků SŽDC poskytovaných za účelem financování

Více

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ing. Pavel Surý

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Ing. Pavel Surý Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Ing. Pavel Surý Dopravní konference Pardubice, 7. 9. 2017 Souhrnné údaje v Pardubickém kraji SŽDC v současné době připravuje celkem 13 větších investičních

Více

Usnesení z 76. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. února 2008 Usnesení č. 659

Usnesení z 76. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. února 2008 Usnesení č. 659 Usnesení z 76. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 26. února 28 Usnesení č. 659 1. s c h v a l u j e návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok 27 2. u k l á d

Více

Usnesení ze 154. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 8. února 2019

Usnesení ze 154. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 8. února 2019 Usnesení ze 154. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 8. února 2019 Usnesení č. 1215 : I. Schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření příjemce ŘSD ČR, tak že: a) zařazuje 10

Více

Usnesení ze 130. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 30. července 2015

Usnesení ze 130. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 30. července 2015 Usnesení ze 130. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 30. července 2015 Usnesení č. 1019 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury: 1. schvaluje předložený návrh materiálu Rozpočet

Více

Vysokorychlostní tratě v ČR Ing. Tomáš Slavíček

Vysokorychlostní tratě v ČR Ing. Tomáš Slavíček Vysokorychlostní tratě v ČR Ing. Tomáš Slavíček Vysokorychlostní tratě v ČR 1. Historie přípravy VRT 2. Studie proveditelnosti VRT Praha - Brno - Břeclav 80. 90. létal První úvahy v 70. letech První studie

Více

Usnesení ze 78. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 30. června 2009

Usnesení ze 78. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 30. června 2009 Usnesení ze 78. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 30. června 2009 Usnesení č. 519 bere na vědomí předložený návrh na: - zvýšení finančních prostředků ŘSD ČR poskytovaných

Více

Financování dopravní infrastruktury. Ing. Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů SFDI

Financování dopravní infrastruktury. Ing. Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů SFDI Financování dopravní infrastruktury Ing. Lucie Bartáková, ředitelka Sekce pro správu finančních zdrojů SFDI Financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI od roku 2001 do 2018 100 90 Celkem vynaloženo

Více

Usnesení z 58. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. ze dne 24. ledna Usnesení č. 531

Usnesení z 58. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. ze dne 24. ledna Usnesení č. 531 Usnesení z 58. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 24. ledna 26 Usnesení č. 531 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 1. b e r e n a v ě d o m í předložený přehled o kontrolní

Více

Usnesení z 89. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 1. července 2009

Usnesení z 89. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 1. července 2009 Usnesení z 89. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 1. července 2009 Usnesení č. 755 předložený návrh na: - zvýšení finančních prostředků ŘSD ČR poskytovaných za účelem financování

Více

Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Financování dopravní infrastruktury v letech Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury v letech 2018 2021 Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Finanční rámec rozpočtu SFDI na rok 2018 Upravený rozpočet celkem 86,3 mld. Kč Národní zdroje 66,4 mld. Kč EU zdroje

Více

Z á p i s č. 43. ze zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 31. srpna 2004

Z á p i s č. 43. ze zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 31. srpna 2004 Z á p i s č. 43 ze zasedání výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 31. srpna 2004 Zasedání se zúčastnili: Předseda výboru SFDI: ministr M. Šimonovský Místopředseda výboru: J. Volf Členové výboru

Více

Usnesení z 101. zasedání. dne 15. května schválení příspěvků SFDI dle 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb.,

Usnesení z 101. zasedání. dne 15. května schválení příspěvků SFDI dle 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., Usnesení z 101. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 15. května 2013 Usnesení č. 661 schválení příspěvků SFDI dle 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., v platném znění

Více

Usnesení z 65. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. února 2008 Usnesení č Usnesení č. 415

Usnesení z 65. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. února 2008 Usnesení č Usnesení č. 415 Usnesení z 65. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 27. února 28 Usnesení č. 414 návrh Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrku SFDI za rok 27 Usnesení č. 415 předložený materiál

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 309 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 309 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 309 nákladní pro tratě (Petrovice u Karviné) (Horní Lideč) Přerov Česká Třebová (Nedakonice) Prosenice Výh Dluhonice (Zábřeh na Moravě

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Bere na vědomí předložený návrh materiálu Rozpočet SFDI na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018

Bere na vědomí předložený návrh materiálu Rozpočet SFDI na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 Usnesení ze 112. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 30. července 2015 Usnesení č. 758 Bere na vědomí předložený návrh materiálu Rozpočet SFDI na rok 2016 a střednědobý výhled

Více

Předpokládané datum ukončení realizace projektu

Předpokládané datum ukončení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení Předpokládané datum zahájení D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice

Více

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava.

Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava. Moravskoslezský kraj a regionální železniční doprava Strana 1 Moravskoslezský kraj v číslech Rozloha: 5 427 km 2 Počet obcí: 300 ( z toho 40 měst) Počet obyvatel: 1 220 000 Hustota: 224 obyvatel / km 2

Více

Usnesení z 72. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 5. února 2009

Usnesení z 72. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 5. února 2009 Usnesení z 72. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 5. února 29 Usnesení č. 472 předložený návrh na navýšení finančních prostředků SŽDC poskytovaných za účelem financování oprav

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Usnesení ze 125. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 13. listopadu Usnesení č. 992

Usnesení ze 125. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 13. listopadu Usnesení č. 992 Usnesení ze 125. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 13. listopadu 2014 Usnesení č. 992 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 1. Souhlasí s: předloženým návrhem příjemce ŘSD

Více

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Bc. Jiří Svoboda, MBA Generální ředitel

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Bc. Jiří Svoboda, MBA Generální ředitel Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji Bc. Jiří Svoboda, MBA Generální ředitel Dlážděná 1003/7, Praha 1 06.09.2018 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Provozuje tratě

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 553 4202 3703 3325 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice 3705 4 1 4 3813 Sp

Více

Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI

Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb. Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Financování dopravní infrastruktury v roce 2018 a supervize staveb Ing. Zbyněk Hořelica, ředitel SFDI Čerpání rozpočtu SFDI na rok 2017 Upravený rozpočet celkem 77,9 mld. Kč Národní zdroje 60,9 mld. Kč

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 ( -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice, IDSOK Hoštejn - Přerov 3703 3325 3705

Více

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013

USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD. dne 19. listopadu 2013 USNESENÍ ZE 43. ZASEDÁNÍ VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD dne 19. listopadu 2013 Usnesení č. 181/2013 1. schvaluje program 43. zasedání VRR dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 2. volí

Více

Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období. Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC

Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období. Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC Modernizace železniční infrastruktury v aktuálním programovacím období Ing. Petr Hofhanzl Odbor přípravy staveb GŘ SŽDC Příprava nových železničních staveb Dopravní sektorové strategie, 2 fáze Dopravní

Více

Usnesení ze 128. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam dne 24. února 2015

Usnesení ze 128. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam dne 24. února 2015 Usnesení ze 128. jednání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury procedurou per rollam dne 24. února 2015 Usnesení č. 1005 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury I. schvaluje návrh Výroční

Více

Předpokládané datum zahájení realizace projektu

Předpokládané datum zahájení realizace projektu Příloha I - Tabulka č. 27: Seznam velkých projektů OPD Název velkého projektu Předpokládané datum předložení na EK D1 Modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdonice D1 Modernizace úsek

Více

Usnesení ze 111. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 29. června 2012. Usnesení č. 886

Usnesení ze 111. zasedání. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury. dne 29. června 2012. Usnesení č. 886 Usnesení ze 111. zasedání Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. června 2012 Usnesení č. 886 I. Bere na vědomí výsledky zasedání Hodnotitelské komise konané dne 10. května 2012, která posoudila

Více

AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy. Ing. Josef Schrötter

AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy. Ing. Josef Schrötter AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy Ing. Josef Schrötter Úvod Pokud se podíváme do historie železnic, pak vidíme, že postupně byla kontrola

Více