Zpráva pro výroční valnou hromadu za rok 2011 SDH Blovice konanou dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro výroční valnou hromadu za rok 2011 SDH Blovice konanou dne 14. 01. 2012"

Transkript

1 Zpráva pro výroční valnou hromadu za rok 2011 SDH Blovice konanou dne Vážení hosté, sestry a bratři hasiči, letošní valná hromada hodnotí práci sboru v loňském roce. Práce sboru byla opět velmi různorodá. Sbor má k dnešnímu dni 91 členů, 75 dospělých a 16 mladých hasičů. V roce 2011 nás navždy opustili: 22. dubna bratr Jaroslav Šimek ve věku 76 let, byl členem 51 let, 23. července bratr František Levý ve věku 62 let, byl členem 45 let a 3. října bratr Jiří Císař ve věku 87 let, byl nejdéle členem našeho sboru a to celých 69 let. Čest jejich památce! Každé pondělí máme pravidelný údržbový den, kde pracujeme na technice a údržbě hasičské zbrojnice. V pátek se konají členské schůze a každý první pátek v měsíci jsou schůze velké. Svojí zprávu rozdělím do několika oblastí. V kulturní oblasti jsme po roční pauze opět uspořádali hasičský ples, který se velmi vydařil. 12. února jsme navštívili Republikový ples SDH v Českých Budějovicích. 5. března vyjela početná skupina reprezentovat náš sbor do Lužan na ples OSH PJ. Bohužel ples OSH PJ se již nebude konat pro nezájem, jak pořadatelů, tak návštěvníků. 30. dubna proběhlo již tradičně stavění májky. 8. května na slavnostech svobody na blovickém nádraží jsme předvedli společně se ZZS Vlčice simulaci DN parní lokomotivy s osobním automobilem na železničním přejezdu. Ukázka svou realitou přítomné návštěvníky doslova nadchla. 12. května proběhl Veletrh hasičské techniky PYROS v Brně

2 4. září se uskutečnila naše každoroční akce Hasiči dětem. Připravili jsme pro děti řadu soutěžních disciplín, každý soutěžící byl odměněn. Velké pozornosti u dětí se těšil skákací hrad od Raiffaisen stavební spořitelny. Moc touto cestou děkuji regionálnímu řediteli PaedDr. Stanislavu Nejezchlebovi za tento sponzorský dar. Připravená tombola byla během několika minut rozebrána. Dětem jsme předvedli ukázky hašení pomocí hasících přístrojů, které si mohly samy vyzkoušet. ZZS Vlčice ukázala postup, jak poskytovat základy první pomoci a náš další dlouholetý sponzor BESIP pod vedení pana Václava Špačka ve svém stánku prověřoval zábavnou formou pravidla bezpečnosti silničního provozu. Závěrečné slovo za krásného počasí měla tolik oblíbená pěna. V soutěžní oblasti naše družstvo nemá výrazné úspěchy, ale je odhodlané cvičit a zlepšovat se. V loňském roce soutěžilo ve složení: Josef Andrlík mladší, Zbyšek Zuber mladší, Luboš Gešvinder, Lukáš Klasna, Josef Sýkora mladší, Jan Hřebíček, Jan Škola, Pavel Januš a Andrej Červený. Účastnili se okrskové soutěže ve Štítově, kde obsadili 8. místo a memoriálu Jaroslava Matase a Jaroslava Bystřického, kde obsadili 4. místo z dubna se konala v Domažlicích soutěž jednotlivců Výstup na domažlickou věž. Náš sbor reprezentoval v kategorii nad 30 let Petr Škola a Bohuslav Plojhar, kteří obsadili ze 17 borců Bohuslav Plojhar 15. místo a Petr Škola 16. místo. V kategorii do 30 let nás reprezentovali Jan Škola a Zbyšek Zuber mladší v konkurenci 43 závodníků. Jan Škola obsadil 8. místo a Zbyšek Zuber 25. místo. Děkuji Petrovi Školovi, Bohuslavu Plojharovi, Janu Školovi a Zbyškovi Zuberovi mladšímu za příkladnou reprezentaci našeho sboru a města. 14. května se uskutečnilo - 2 -

3 v Milevsku 1. neoficiální mistrovství ČR ve vyprošťování JSDHO JPO II a JPO III. Na soutěži startovalo 10 jednotek. Náš sbor reprezentovalo soutěžní družstvo mladíků ve složení: Josef Sýkora mladší, Jiří Pohanka, Jan Škola a Zbyšek Zuber mladší. Vyhodnocení soutěže proběhlo zajímavým způsobem. Pořadatelé po krátké poradě udělili body a vyhlásili výsledky. Naše družstvo skončilo na 2. místě velmi těsně za hasiči ze Šenova. Děkuji všem za velmi pěkné umístění a vzornou reprezentaci města a sboru. Výsledek mladšího družstva je určitě pro našeho velitele kompenzací za čas, který věnuje školení a přípravám o vyprošťování. Významného úspěchu jsme dosáhli 26. května v Rokycanech, kde jsme společně se ZZS Vlčice soutěžili na Memoriálu Jindřicha Šmause ve vyprošťování a poskytování ošetření zraněných při dopravních nehodách. Je to otevřená soutěž jednotek PO a zdravotních sil zaměřená na vzájemnou spolupráci obou složek. Soutěže se zúčastnili 8 týmů HZS a 2 týmy JSDHO a to my a hasiči z Holýšova. V této silné konkurenci jsme se opětovně umístili na skvělém 2. místě. Lepší byli pouze hasiči z Prahy Smíchova, kteří v loňském roce zvítězili v republikovém kole ve vyprošťování a dvakrát vyhráli mistrovský titul na Slovensku. Myslím, že jsme naše město a náš sbor reprezentovali velmi dobře a dokázali všem, že se s Blovicemi na takovýchto soutěžích musí počítat. Zvláštní poděkování patří všem zúčastněným a ZZS Vlčice, kteří s námi, dobrovolnými hasiči jako vždy skvěle reprezentují naše město. Jmenovitě děkuji Josefu Sýkorovi staršímu, Petru Školovi, Jiřímu Pohankovi, Josefu Andrlíkovi staršímu a záchranářům z Vlčic Jaroslavě Brožové, Tereze Havelové a Radku Havlíčkovi

4 V oblasti účasti na oslavách spřátelených sborů. 4. června za krásného slunečného počasí odjíždíme na oslavy 120. Výročí založení SDH Kucíny. V areálu hasičské zbrojnice předvádíme ukázku vyproštění a hašení. Na dotaz diváků, zda naše Máňa umí také stříkat. Jarda Polívka nezaváhal a předvedl všem přítomným, že i takový krásný automobil dokáže být plně funkční i po tolika letech. 2. června se účastníme VVH k 90. Výročí založení SDH Štítov. 3. června vystavujeme naši techniku v rámci těchto oslav. V oblasti akcí s ukázkami jsme se zúčastnili: 21. května autosalónu na plzeňském výstavišti, kde předvedlo naše mladší družstvo společně se ZZS Vlčice dvě zajímavé ukázky vyproštění. 2. července v Letinech na Memoriálu Jaroslava Vraného byla provedena společně se ZZS Vlčice součinnost jednotek IZS při dopravní nehodě. Zde byla prvně použita speciální fólie na sklo. Tuto fólii jsme viděli na mezinárodní výstavě hasičské techniky INTERSCHUTZ v Lipsku, jako novinku v oblasti vyprošťování. Zajišťovali jsme též asistenci s T října na rallye v Tchořovicích. V oblasti výchovy mládeže máme družstvo mladých hasičů v počtu 16 dětí pod vedením sestry Renaty Vídršperkové. Družstvo se účastnilo na soutěžích v rámci ligy MH, v okresních kolech Závodu požární všestrannosti a Plamene. Soutěžily na soutěžích v Oplotě, kde startovaly dvě hlídky, z 24 družstev obsadily 9. a 16. místo. V lize MH PJ jsou zatím na 14. místě z 28 hlídek a v závodu všestrannosti na 11. místě z 22 hlídek. Na naší soutěži obsadily 23. místo. Na této soutěži startovalo celkem 42 hlídek, nejvíce v celé historii. Připravili jsme pro ně letní tábor ve Zbirohu spolu s hasiči s Oplota a - 4 -

5 Přeštic ve dnech se zaměřením na Cestu do Egypta s Indianem Jonesem. Reprezentovaly náš sbor a Krajské sdružení SHČMS na republikové akci BAMBIRIÁDA 2011 v Plzni ve dnech Zde zabezpečovaly soutěže pro děti, předváděly ukázky z činnosti kroužku, předávaly informace o činnosti MH, rozdávaly sladkosti a reklamní předměty poskytnuté ÚV SHČMS. Za účast na Bambiriádě jsem dostali materiálně technickou odměnu novou nerezovou nádobu na čaj. Naši vedoucí získali tyto kvalifikace: Pavel Sudzina, Ivana Školová VM minimum a Renata Vídršperková rozhodčí pro mládež II. stupně. Děkuji všem vedoucím za práci, kterou pro děti dělají. 3. června byla opětovně vyvěšena pamětní deska na věčnou památku dlouholetého velitele Františka Klementa na hasičskou zbrojnici. Téměř po osmi letech je tedy možnost si na vlastní oči připomenout jeho památku. Děkuji pracovníkům muzea za její uskladnění v depozitáři. Letos 18. dubna v den, kdy v roce 1945 zemřel, si připomeneme na hasičské zbrojnici jeho památku. V loňském roce jsme oslavili významná životní jubilea našich členů Jany Alexyové, Ivany Školové, Marie Šeflové, Tomáše Bažanta, Jaroslava Polívky, Josefa Sýkory staršího, Přemka Macourka, Josefa Sýkory mladšího a Václava Sýkory. Dále udržujeme družební styky s hasiči z německého Triptisu. 1. až 3. dubna přijeli na návštěvu k nám a my je na oplátku navštívili 28. až 30. října. V letošním roce slaví 150. výročí založení sboru, na které nás již pozvali. Tyto oslavy se uskuteční 1. až 3. června

6 Závěrem bych rád poděkoval sestrám Ivaně Školové a Renatě Vídršperkové, které se příkladně starají o naše občerstvení při všech akcích a zajišťují provoz stánku. V mé zprávě nelze obsáhnout celý život sboru. Doufám, že jsem Vás seznámil s tím nejdůležitějším. Při všech těchto činnostech jsme odpracovali hodin. Děkuji všem, kteří se v loňském roce zapojili do činnosti sboru, sponzorům, záchranářům z Vlčic, Mikroregionu Úslava za zakoupení 18 kusů PS II, Ivanu Bystřickému za prezentaci na Blovice info, zejména pak starostovi města Janu Poduškovi, místostarostce Janě Alexyové a všem zastupitelům, bez jejichž podpory si naši činnost nedovedu představit. Letošní rok bude rokem oslav 130. výročí založení sboru. Vrcholem oslav bude 6. a 7. července 1. Oficiální mistrovství ČR JSDHO ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel na blovickém náměstí. Proto Vás prosím o zapojení do těchto oslav a věřím, že každý dle svých možností přiloží ruku k dílu a hasiči z Blovic a město Blovice se zviditelní v celé ČR. Všem přeji mnoho pracovních úspěchů i mnoho úspěchů v osobním životě. Loučím se s Vámi hasičským heslem Ohni zmar a vodě zdar. V Blovicích: Andrlík Josef starosta SDH - 6 -

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 -

Ročenka Sokolské župy Jihočeské 2013. Sokolské župy. Jihočeské - 1 - ROČENKA Sokolské župy Jihočeské 2013-1 - Obsah Úvod... 3 Historie Sokola... 4 Historie Sokolské župy Jihočeské... 5 Předsednictvo Sokolské župy Jihočeské... 6 Členská základna Sokolské župy Jihočeské...

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno. Zápis Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Brno-venkov Zubatého 1, 614 00 Brno Zápis Ze shromáždění představitelů sborů, které se konalo dne 15. 11. 2013 v zasedací místnosti na KŘ

Více

MIKRO REGION. Janovické posvícení

MIKRO REGION. Janovické posvícení MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Úvodní slovo ZÁŘÍ 201 3 Janovické posvícení V sobotu 31. srpna ožilo náměstí

Více

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY. Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2008 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice Ve středu třetího září se odpoledne v zahradě Mateřské

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Informace o Obecním úřadu... 2. Slovo starosty obce Račice Pístovice... 3. Církev československá husitská... 5. Babské hody... 7

Informace o Obecním úřadu... 2. Slovo starosty obce Račice Pístovice... 3. Církev československá husitská... 5. Babské hody... 7 Obsah Informace o Obecním úřadu... 2 Slovo starosty obce Račice Pístovice... 3 Církev československá husitská... 5 Babské hody... 7 TJ Sokol Račice oddíl kopané... 9 Sbor dobrovolných hasičů Pístovice...

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského

V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Duben 2011 ČÍSLO 1 / ROČNÍK 2011 V březnu 2011 se konala Valná hromada Sokola Pražského Usnesení Valné hromady Tělocvičné jednoty Sokol Pražský, konané dne 22.3.2011 ve Fügnerově sále sokolovny Valná hromada

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Červen 2012 Číslo 102

Červen 2012 Číslo 102 Červen 2012 Číslo 102 Dětský den Svůj svátek mohly děti ve Staňkově oslavit už 27. května. Ve třináct hodin bylo v areálu sokolovny očekáváno zahájení programu, který byl určen k Dětskému dni. Karel Voříšek,

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více

Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování

Tříkrálová sbírka. Dění okolo přechodů pokračování BŘEZEN 2014 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce dne 13. 3. 2014 na svém zasedání mezi celou řadou záležitostí, které, pokud budete mít zájem, najdete na webových stránkách obce, projednalo také dva

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI

Ročník 18 (38) červenec / srpen. Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI ČERVENÉHO KŘÍŽE Ročník 18 (38) červenec / srpen Číslo 4 2011 Základní principy Červeného kříže a Červeného půlměsíce VI. PRINCIP DOBROVOLNOSTI Principem dobrovolnosti, nazývaným též principem dobrovolné

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

dovolte mi, abych Vám poděkoval nejen jménem svým, ale také všech zastupitelů naší obce za důvěru v komunálních volbách

dovolte mi, abych Vám poděkoval nejen jménem svým, ale také všech zastupitelů naší obce za důvěru v komunálních volbách Informace občanům obce 2010 dovolte mi, abych Vám poděkoval nejen jménem svým, ale také všech zastupitelů naší obce za důvěru v komunálních volbách 2010. Největší akcí v uplynulém roce byly stavební úpravy

Více

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské

sokol e e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské e LekTronIckÝ zpravodaj č eské obce sokolské sokol e 1 ZPRAVODAJSTVÍ Metodika v Sokolských 2 souzvucích Jak objednat na 2 e-shopu ČOS Vzpomínka na Václava Havla 3 POZVÁNKY Pozvánky žup a jednot 4 Kalendář

Více

Střípky z jednání zastupitelstva města

Střípky z jednání zastupitelstva města čtvrtletník číslo 1/2007 Střípky z jednání zastupitelstva města Dne 12. března 2007 se ke svému čtvrtému řádnému zasedání sešlo zastupitelstvo města Karolinka, aby projednalo celou řadu důležitých programových

Více

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Září 2012 / XXII. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj PODZIM Začíná v době podzimní rovnodennosti, kdy jsou opět světlo a tma v rovnováze. Tentokrát už ale přibývá stále více tmy. Už během babího

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5. Výroční zpráva Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Jiříkov, Čapkova 5 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah: str. 1. Charakteristika DDŠ... 3 2. Personální obsazení DDŠ. 3 3. Zpráva o činnosti

Více

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky

R O K 2 0 0 7. Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky R O K 2 0 0 7 Roční zápis pro zpracování do hlavní kroniky Obsah: 1.Činnost obecního úřadu a další obecné dění a) rozpočet b) změna člena zastupitelstva c) činnost VPP + nová zahradní technika d) Odpady

Více

Zpravodaj města Chodova

Zpravodaj města Chodova 6 Červen 2014 Letní kino 13. 21. června KASS Chodov Chodovský svátek hudby 13. června 2014 Staroměstská ulice Školní akademie 3. ZŠ 23. června 2014 KASS Chodov Zpravodaj města Chodova Výtisk zdarma CHODOV

Více