V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz"

Transkript

1 V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2012 S námi se odvážných kroků bát nemusíte

2 obsah 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu 2.4 Produktové portfolio 2.5 Obchodní partneři 2.6 Úspěchy v roce Cíle pro rok Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 4. Vliv činnosti společnosti na životní prostředí 5. Pracovněprávní vztahy 6. Významné události po datu účetní závěrky 7. Organizační struktura 8. Výsledky hospodaření společnosti za rok Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha 8.3 Výkaz zisku a ztráty Budeme o vás pečovat ze všech stran 8.4 Příloha účetní závěrky 8.5 Zpráva auditora 8.6 Zpráva o vztazích 9. Kontakty Výroční zpráva, za období od do

3 Navzdory nepříliš pozitivní makroekonomické situaci si dokázala naše společnost najít prostor k růstu také v roce Rok jsme zakončili s obratem přesahujícím 1,44 mld. korun, z něhož jsme vytvořili hrubý zisk 163 mil. korun. Našim klientům jsme uzavřeli přes 300 tisíc smluv v rámci našeho portfolia, čítajícího 560 produktů našich šedesáti tří obchodních partnerů. Historicky se tak počet smluv sjednaných přes poradenskou síť Partners loni vyšplhal na bezmála milion. Nejsilnější byl opět poslední kvartál, ve kterém jsme vytvořili více než třetinu naší produkce. Zatímco začátek roku byl ve znamení smluv penzijního připojištění (3. pilíř penzijního zabezpečení), k silnému závěru roku nám pomohly zejména kampaně realizované přes naše aktivní call centrum ve spolupráci s poradenskou sítí. Začal se tak potvrzovat náš předpoklad o velkém potenciálu následného servisu existujícím klientům. Loňské statistiky zřetelně dokládají vyváženost portfolia našich klientů. Z pilířů produkce Partners bych zmínila běžně placené rizikové a životní pojištění v celkovém objemu 800 mil. korun, hypotéky (13 mld. korun) a pravidelné investice (suma cílových částek na nových smlouvách přesáhla 10 mld. korun). Jedním ze stěžejních projektů loňského roku je bezpochyby nový distribuční pilíř Partners franšízy Partners market. První franšíza byla otevřena v červenci 2012 v Tišnově u Brna a do konce roku byly zrealizovány další tři projekty franšíz. Na podzim 2012 se společnost Partners stala jedinou firmou z oboru s oprávněním poskytovat službu investičního poradenství, tedy nadstavbovou službu ke službě zprostředkování investičních nástrojů. Ke konci roku 2012 mělo registraci pro investiční poradenství splněno více než šest stovek poradců a manažerů Partners. Na závěr nelze nezmínit přípravu na penzijní reformu, která výrazně zasáhne celý finanční sektor. Přes až extrémní regulaci poplatků spojených s druhým pilířem jsme novou možnost spoření na stáří vyhodnotili jako efektivní pro velkou část naší cílové skupiny. Našli jsme strategického spojence ve společnosti Allianz a zahájili přípravy na distribuci. V průběhu loňského roku jsme se také věnovali expanzi na polský finančně poradenský trh. Dne 20. února 2013 byla oficiálně otevřena centrála Partners Polska v Katovicích, jejíž ředitelkou se stala Vladislava Cisarzová. Do konce roku 2012 bylo otevřeno deset poboček Partners v různých polských městech včetně Varšavy. Poděkování patří všem našim manažerům a poradcům v síti za velké pracovní nasazení, loajalitu a optimismus, kterým čelí složité době, nepříznivému sentimentu společnosti i stále přísnějšímu regulatornímu rámci pro naše podnikání. Úvodní slovo předsedkyně představenstva Kateřina Palková předsedkyně představenstva

4 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje platné k Společnost, se zabývá poskytováním služeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů na území České republiky. Svoji činnost zahájila v červnu roku 2007 s cílem stát se jednou z předních a dlouhodobě uznávaných společností na trhu. Do obchodního rejstříku byla původně zapsána 23. srpna 2006 jako NOSTIMO, a. s. Od 14. června 2007 působila pod názvem Partners For Life Planning, a. s., a od působí pod názvem Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. Předmětem podnikání společnosti je dle zápisu v obchodním rejstříku činnost investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta, zprostředkování spotřebitelského úvěru a další volné živnosti v souladu s živnostenským rejstříkem. Obchodní firma Sídlo Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Právní forma Základní kapitál CZ akciová společnost Kč Statutární orgán představenstvo: Jak nejlépe zabezpečit vaši rodinu? předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Ing. Kateřina Palková, MBA Ing. Petr Borkovec Pavel Kohout Mgr. Petr Bartoš Mgr. Vít Mikolášek Radim Lukeš Ing. Pavel Novotný Ing. Vladimíra Janečková

5 2.2 Filozofie Vize Partners Měníme dějiny finančního poradenství. Jsme symbolem novodobého finančního plánování. Jsme hrdi, že jsme Partners. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní finanční poradenství založené na odborných znalostech, nezávislosti a objektivitě poradce je pro každého klienta obrovským přínosem. Věříme v celoživotní partnerství mezi klienty a poradcem Partners a otevřený vztah založený na důvěře. Snažíme se být vždy o krok napřed a přicházet s inovacemi, které mají přidanou hodnotu pro klienty. Proto máme v portfoliu exkluzivní produkty. Jako jediná velká finančně poradenská společnost na trhu také poskytujeme investiční poradenství a nabízíme i základní bankovní služby. Poslání Partners Každého z našich klientů vnímáme jako jedinečnou osobnost s vlastními cíli. Naším posláním je zvyšování jejich životní úrovně řešením jejich skutečných potřeb. Vytváříme prostředí pro podnikatelský úspěch našich poradců. 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu K zajištění naprostého souladu činnosti společnosti Partners a jejích finančních poradců s obecně závaznými právními předpisy upravujícími působení na finančním trhu byly v roce 2012 v rámci vnitřního kontrolního systému prováděny přímé kontroly a využívány další kontrolní mechanismy. Byly prováděny zejména kontroly na dálku, kontroly dodržování nastavených procesů, způsobu řešení reklamací a dalších činností vykonávaných mandatáři společnosti Partners. Výsledky těchto kontrol byly průběžně vyhodnocovány a využívány ke zlepšování zabezpečení souladu činnosti společnosti Partners a jejích mandatářů s právními předpisy. Na základě průběžného vyhodnocování činnosti společnosti Partners a jejích finančních poradců byly připraveny analýzy vybraných právních otázek a na ně navazující doporučení či stanoviska. Společnost Partners pravidelně (na roční bázi) proškoluje zaměstnance a mandatáře v oblasti pravidel stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Součástí proškolení je i ověření znalostí formou písemného testu, jehož podoba / použité otázky se v pravidelných intervalech obměňují. Vůči společnosti Partners nebyla v roce 2012 vedena žádná kontrola zaměřená na dodržování právních povinností, ani vůči ní nebylo vedeno jiné řízení pro porušení právních předpisů upravujících působení společnosti Partners na finančním trhu a nebyla jí udělena žádná sankce ze strany dohledových či dozorových orgánů. V průběhu roku 2012 se společnost Partners zaměřila na dokončení implementace doporučení České národní banky vyplývajících z výsledného protokolu o kontrole, která probíhala ve společnosti Partners v prosinci 2010 květnu Společnost Partners zejména nastavila všechny interní procesy a kontrolní mechanismy, aby mohla plně v souladu s platnou legislativou poskytovat hlavní investiční službu investiční poradenství, jejíž poskytování bylo zahájeno v listopadu Odborným a praktickým vzděláváním pomáháme rozvíjet jejich potenciál. Určujeme finančnímu poradenství směr a dáváme mu důstojnost, která mu náleží.

6 2.4 Produktové portfolio Významným benefitem pro poradce i klienty společnosti Partners a garancí naší objektivity a nezávislosti je šíře našeho portfolia. Klientům dokážeme vytvořit finanční plán sestavený z produktů celého finančního trhu: pojistných, bankovních, investičních i úvěrových. Důraz klademe na vývoj exkluzivních produktů, které klienti naleznou pouze v nabídce společnosti Partners. Na konci roku 2012 jsme získali oprávnění ke zprostředkování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření, které je nyní také součástí produktového portfolia Partners. Bankovní produkty Běžné účty Hypoteční úvěry Investiční úvěry pro firmy a podnikatele Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva Platební a kreditní karty Podnikatelské úvěry Překlenovací hypoteční úvěry Spořicí účty Termínované vklady Investice Investiční zlato Modelová portfolia Podílové fondy Pravidelné investování (produkty životního cyklu) Přímé investice na burzách Stavební spoření Překlenovací úvěry ze stavebního spoření Stavební spoření Úvěry ze stavebního spoření Životní pojištění Důchodové životní pojištění Flexibilní pojištění Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění Rizikové pojištění Úvěrové životní pojištění Životní pojištění Leasing Leasingové úvěry Neživotní pojištění Cestovní pojištění Havarijní pojištění Pojištění aut a majetku Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění nákladů na veterinární léčbu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění podnikatelských rizik Pojištění právní ochrany Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří Úrazové pojištění Penzijní produkty Penzijní připojištění se státním příspěvkem Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Díky širokému portfoliu využili našich služeb i přední čeští zaměstnavatelé v rámci zaměstnaneckých benefitů. Pro firemní klientelu zajišťujeme tyto služby: školení odborných garantů z řad poradenské sítě v oblasti strategie a jednotlivých programů Partners Corporate Business, změn v legislativě a novinek našich obchodních partnerů v oblasti zaměstnaneckých benefitů, spolupráce s obchodními partnery při vytváření nových produktů speciálně pro firemní klientelu, tvorba nabídek šitých na míru našim klientům zaměstnavatelům na základě jejich zadání včetně administrativy, následná péče o zaměstnance a kontrola servisu ve firmách. Spolupracujeme s více než 350 zaměstnavateli v celé České republice.

7 2.5 Obchodní partneři Spolupracujeme s více než šedesáti obchodními partnery. Jsou to největší banky, pojišťovny a investiční společnosti na českém trhu a další finanční instituce. Provize za daný typ produktu je u všech partnerských společností vždy stejně vysoká, čímž je garantována poradcova nezávislost a jeho úsilí vybrat ten nejvhodnější produkt z nabídky právě pro daného klienta. Mezi naše obchodní partnery patří tyto společnosti: 2.6 Úspěchy v roce 2012 Příprava na poskytování zprostředkovatelských služeb v rámci penzijní reformy, implementace poskytování služby investičního poradenství; společnost Partners se tak stala jedinou srovnatelnou finančně-poradenskou společností na trhu, která tuto službu poskytuje, rozšiřování počtu distribučních kanálů využívaných společností Partners k dosažení maximálního počtu klientů v jednotlivých klientských segmentech (vznik VIP kanceláří, představení nové byznys koncepce franšízy Partners market a otevření prvních franšíz, zřízení bankovních koutků v klientských centrech a franšízách), zahájení činnosti Partners Financial Services Polska S.A., činnost call centra společnosti Partners v rámci servisních kampaní, implementace nových nástrojů v rámci informačního systému pro poradce, rozšiřování produktového portfolia a nabídky obchodních partnerů, rozvinutí marketingových aktivit a podpora známosti značky Partners na českém trhu (reklamní kampaň zaměřená na vtip a nadsázku, soutěž Co radí děti?, druhý ročník Dne finanční gramotnosti). Grant Help, s.r.o. 2.7 Cíle pro rok 2013 Transaprent background Hard-color background Low-color variant Inverted low-color variant Nová reklamní kampaň, zaměřená na přípravu veřejnosti na důchod, druhý ročník projektu EFPA evropský systém vzdělávání a certifikace finančních poradců, třetí ročník Dne finanční gramotnosti, otevírání nových franšíz Partners market na území celé České republiky, spuštění portálu pro klienty MojePartners, rozšiřování aktivního call centra a servisních kampaní, spuštění video hovorů a rozšíření možnosti volání i o víkendech, rozšiřování produktového portfolia a nabídky obchodních partnerů, spuštění elektronické finanční analýzy pro klienty, zaměření na zaměstnanecké benefity v rámci firemních obchodů a strategické partnerství v oblasti korporátního byznysu, rozvoj činnosti společnosti Partners akademie se zaměřením na nabídku školení a získávání certifikátů, rozvoj moderních nástrojů na podporu byznysu: lead generation, microsites, on-line kampaně. potvrzení vedoucího postavení mezi finančně poradenskými firmami na českém trhu z hlediska obratu a počtu uzavřených smluv

8 3. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nevykázala v roce 2012 žádnou činnost v oblasti výzkumu a vývoje. 4. Vliv činnosti společnosti na životní prostředí Jelikož společnost podniká v oblasti poskytování finančních služeb, její konání přímo neovlivňuje životní prostředí. Společnost deklaruje svůj zájem o kvalitu životního prostředí, i když přímo nevynaložila prostředky na jeho ochranu. 5. Pracovněprávní vztahy V roce 2012 celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 78 osob. Společnost dbá na vytváření rovnováhy mezi profesním a rodinným životem svých zaměstnanců. Rovněž poskytuje pestrou škálu zaměstnaneckých benefi tů. Zaměstnanecký průzkum na přelomu roku potvrdil vysoké procento spokojenosti zaměstnanců se zaměstnanec kou politikou společnosti. 6. Významné události po datu účetní závěrky K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivni ly účetní závěrku k 31. prosinci Po datu účetní závěrky došlo ke schválení nabytí kvalifikované účasti Českou ná rodní bankou ve společnosti Allianz penzijní společnost, a.s., a zároveň ke schválení investičního úvěru k částečnému financováni této investice. Na konci června 2013 se konala řádná valná hromada společnosti, kde došlo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti o 70 milionů korun vydáním nových akcií. Základní kapitál společnosti tak nyní činí 100 milionů korun. Pomůžeme vám vidět věci jasně

9 7. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, jak vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti k : PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PRODUCT MANAGEMENT COMMITTEE (PMC) ETICKÝ VÝBOR ŘEDITELSKÁ RADA EXECUTIVE COMMITTEE ExCo DIVIZE CENTRÁLA ŘEDITEL DIVIZE CENTRÁLA předseda představenstva KATEŘINA PALKOVÁ SEKRETARIÁT Dana Perezová DIVIZE DISTRIBUCE GENERÁLNÍ ŘEDITEL místopředseda představenstva PETR BORKOVEC SEKRETARIÁT Vendula Dudlová ÚSEK STRATEGIE Pavel Kohout ÚSEK OBCHODU Vladislava Cisarzová ÚSEK OPERATIONS Petr Bartoš ÚSEK MARKETINGU Lada Kičmerová ÚSEK PRÁVNÍCH SLUŽEB & COMPLIANCE Vít Mikolášek ÚSEK FINANČNÍ Tatiana Purdiaková ODDĚLENÍ ANALÝZ PROJEKT POLSKO PROJEKT PARTNERS BANKOVNÍ SLUŽBY Dagmar Prajzlerová ODDĚLENÍ BACKOFFICE Petra Meišnerová ODDĚLENÍ LOGISTIKY Šárka Klukanová ODDĚLENÍ IT / IS Stanislav Uchytil ODDĚLENÍ MARKETINGU David Pokorný ODDĚLENÍ PR a komunikace Viola Baštýřová ODDĚLENÍ KLIENTSKÉHO SERVISU Martina Kudrová PROJEKT ALTERNATIVNÍ DISTRIBUCE Martin Pivoda KLIENTSKÁ CENTRA Česká republika PORADENSKÉ KANCELÁŘE ÚSEK VZDĚLÁVÁNÍ Gabriela Kudrnová WATCHDOG ODDĚLENÍ HR SUPPORT Svetlana Solařová PARTNERS FRANCHISE SERVISNÍ PORADCI DIVIZE PARTNERS CENTRÁLA DIVIZE PARTNERS DISTRIBUCE

10 8. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2012 Jak bude vypadat váš život v penzi? provizní obrat Kč sjednaných smluv 301 tisíc klientů 90 tisíc finančních poradců 3,5 tisíce produktů v nabídce 560 obchodních partnerů 63

11 8.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha To, že poradci Partners nabízí svým klientům skutečně komplexní a diverzifikovaná portfolia, dokládá pohled na složení produkce v roce Partners nejsou společností jednoho typu produktů: klientům dokážeme pomoci se spořením, investováním, zafinancováním vlastního bydlení i pojištěním všeho druhu. Při pohledu na portfolio dle počtu uzavřených smluv vidíme, že čtvrtinu produkce tvoří smlouvy o penzijním připojištění a zhruba stejná část koláče připadá na jednorázové investice do podílových fondů. Neustále roste i počet smluv o pravidelných investicích do podílových fondů. Neživotní pojištění nebo pojištění aut a majetku tvoří 10 procent portfolia a o něco nižší procento připadá smlouvám na riziková a úrazová pojištění. ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2012 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Identifikační číslo Türkova 2319/5b , Praha 4 - Chodov Česká republika Struktura produkce 2012 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM (ř ) % 6 % 1 % 8 % 3 % Bankovní produkty Hypoteční a ostatní úvěry A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) B.I.1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software % 25 % 21 % Stavební spoření Penzijní připojištění Podílové fondy Pojištění aut a majetku 4. Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) B.II.1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 Rizikové a úrazové pojištění 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Investiční a životní pojištění 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 B.III. Dlouhodobý finanční majetek (ř.24 až 30) B.III.1. Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030

12 Rozvaha (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2012 Rozvaha (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2012 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní období Min.účetní období Brutto Korekce Netto Netto a b c C. Oběžná aktiva (ř ) C.I. Zásoby (ř.33 až 38) C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby 038 C.II. Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 042 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4. sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv 051 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 4. sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 D.I. Časové rozlišení (ř ) D.I.1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období a b c 5 6 PASIVA CELKEM (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A.I. Základní kapitál (ř ) A.I.1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 072 A.II. Kapitálové fondy (ř.74 až 79) A.II.1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností Rozdíl z přeměn společností Rozdíly z ocenění při přeměnách společností 079 A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř.81+82) A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 082 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (ř.84+85) A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let 085 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje (ř ) B.I. Rezervy (ř.89 až 92) B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II. Dlouhodobé závazky (ř.94 až 103) B.II.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 096 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek 103

13 8.3 Výkaz zisků a ztrát Rozvaha (nekonsolidovaná) k 31. prosinci 2012 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY druhové členění za rok končící 31. prosincem 2012 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Označ. P A S I V A řád. Běžné období Minulé období a b c 5 6 B.III. Krátkodobé závazky (ř.105 až 115) B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba Závazky - podstatný vliv 107 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 4. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř ) 116 B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 119 C.I. Časové rozlišení (ř ) C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 122 Identifikační číslo Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd. řádku běžném minulém a b c 1 2 I. Tržby za prodej zboží 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže (ř.01-02) 03 II. Výkony (ř ) II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 II.3. Aktivace 07 B. Výkonová spotřeba (ř.09+10) B.1. Spotřeba materiálu a energie B.2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř.13 až 16) C1 C.1. Mzdové náklady C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř.20+21) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř.23+24) F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2. Prodaný materiál 24 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 28 I. Převod provozních nákladů 29 * Provozní výsledek hospodaření (ř ) Türkova 2319/5b , Praha 4 - Chodov Česká republika

14 8.4 Příloha k účetní závěrce Výkaz zisku a ztráty - druhové členění (nekonsolidovaný) za rok končící 31. prosincem 2012 Označ. TEXT číslo Skutečnost v účet. obd. řádku běžném minulém a b c 1 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 J. Prodané cenné papíry a podíly 32 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) 33 VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 K. Náklady z finančního majetku 38 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 43 1 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů 46 P. Převod finančních nákladů 47 * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř.50+51) Q.1. -splatná Q2 Q.2. -odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy 53 R. Mimořádné náklady 54 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř.56+57) 55 S.1. -splatná 56 S.2. -odložená 57 * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) 58 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (ř ) Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti ( společnost ) vznikla 23. srpna 2006 pod názvem NOSTIMO, a.s. se sídlem Brno, Lidická 710/57. Po změně vlastníků došlo dne 14. června 2007 ke změně názvu na Partners For Life Planning, a.s. a 26. června 2007 došlo ke změně sídla společnosti na Praha 4, Stýblova 253/13. K poslední změně názvu i sídla společnosti došlo dne 1. ledna V současné době je společnost zapsána v obchodním rejstříku pod názvem se sídlem Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ Vlastníci společnosti Společnost vydala 600 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ,- Kč. V listopadu 2011 společnost vykoupila 3 ks vlastních akcií. K rozvahovému dni má společnost v držení 30 ks vlastních akcií. Do 31. prosince 2010 měla společnost vykoupeno 27 ks vlastních akcií. Sídlo společnosti k 31. prosinci 2012 Türkova 2319/5b Praha 4 - Chodov Česká republika Identifikační číslo Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2012 Členové představenstva Členové dozorčí rady Ing. Kateřina Palková (předseda) Radim Lukeš (předseda) Ing. Petr Borkovec (místopředseda) Ing. Pavel Novotný (místopředseda) Pavel Kohout Ing. Vladimíra Janečková Mgr. Petr Bartoš Mgr. Vít Mikolášek Strana 1

15 Předmět podnikání - investiční zprostředkovatel - pojišťovací agent - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru Změny v obchodním rejstříku V roce 2012 byly provedeny následující změny: - dne 1. ledna 2012 došlo k změně názvu a sídla společnosti, - dne 1. ledna 2012 byl odvolán člen představenstva Ing. Tomáš Prouza, - dne 1. ledna 2012 byl jmenován členem představenstva společnosti Mgr. Vít Mikolášek. Tyto změny byly k 1. lednu 2012 zapsány do obchodního rejstříku. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, jak vyplývají ze schváleného organizačního schématu. Představenstvo společnosti řídí divizi centrály vedenou předsedkyní představenstva a divizi distribuce vedenou generálním ředitelem. Představenstvu jsou dále podřízeny tyto výbory: - Produkt management committee - Etický výbor - Ředitelská rada - Executive Committee Divize centrála zahrnuje úseky: - Úsek strategie - Úsek obchodu - Úsek operations - Úsek marketingu - Úsek právních služeb a compliance - Úsek finanční Divize distribuce zahrnuje: - Projekt alternativní distribuce - Úsek vzdělávání 2. Zásadní účetní postupy používané společností Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Za dlouhodobý nehmotný majetek považuje účetní jednotka složky majetku, jejichž ocenění je vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Majetek může být pořízen úplatně, vkladem, darem, nebo vlastní činností. Za dlouhodobý hmotný majetek považuje účetní jednotka složky majetku, jejichž ocenění je vyšší než 40 tis. Kč v jednotlivém případě a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Majetek může být pořízen úplatně, vkladem, darem, nebo vlastní činností. Příslušenstvím dlouhodobého majetku jsou předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek a jsou součástí jeho ocenění a evidence. Příslušenství je součástí dodávky nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci. Technickým zhodnocením dlouhodobého majetku se považují výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 tis. Kč. Výdaje na technické zhodnocení jsou sledovány v průběhu účetního období. Na konci účetního období je technické zhodnocení aktivováno do majetku, kde zvyšuje vstupní cenu tohoto majetku. Strana 2 Strana 3

16 (b) Účetní jednotka stanovila, že drobným dlouhodobým hmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 40 tis. Kč, ale vyšší než 30 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Veškerý majetek této skupiny bude dle rozhodnutí pracovníka odpovědného za jeho pořízení zařazen pro účely odpisování do skupiny s dobou odpisování na 36 nebo 60 měsíců. Účetní jednotka stanovila, že drobným dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 60 tis. Kč, ale vyšší než 30 tis. Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Nehmotný a hmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí 1 tis. Kč až 30 tis. Kč včetně a zároveň jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok, se sleduje v operativní evidenci. Tento majetek je vykázán v položce Služby, resp. Spotřeba materiálu a energie ve Výkazu zisku a ztráty a v případě jednorázového vybavení je časově rozlišován. Nehmotný a hmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 1 tis. Kč a dále majetek, jehož doba použitelnosti je kratší než jeden rok, je vykázán v položce Služby, resp. Spotřeba materiálu a energie ve Výkazu zisku a ztráty a v operativní evidenci se nesleduje. V případě pořízení většího množství majetku v souvislosti s prvotním vybavením společnosti ve vztahu k zahájení nebo rozšíření určité činnosti, bude odpis hodnoty tohoto majetku časově rozlišen dle rozhodnutí pracovníka zodpovědného za jeho pořízení, ale nejméně na dobu 24 měsíců. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Stavby, technické zhodnocení Lineární, zrychlená 30 nebo 50 let Stroje a přístroje IT Zrychlená 3 roky Inventář Zrychlená 5 let Automobily Zrychlená 5 let Ostatní nehmotná aktiva Lineární 72 měsíců Software Lineární 36 měsíců Audiovizuální díla Lineární 18 měsíců Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných osobách. Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány pořizovací cenou a v případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty příslušné účasti je tvořena opravná položka. (c) (d) (e) Krátkodobé cenné papíry a podíly Cenné papíry k obchodování a dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti jsou oceňovány pořizovací cenou. K rozvahovému dni společnost oceňuje krátkodobé cenné papíry k obchodování reálnou hodnotou. Změna ocenění je v daném účetním období zachycena ve výnosech resp. nákladech z přecenění cenných papírů a derivátů. V případech, kdy nelze reálnou hodnotu objektivně určit, jsou krátkodobé cenné papíry k obchodování oceněny pořizovací cenou. V případě dočasného snížení realizovatelné hodnoty tohoto majetku vytváří společnost opravnou položku. Zásoby Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou FIFO. Stanovení opravných položek a rezerv Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní historické zkušenosti s vymahatelností pohledávek a na základě expertního odhadu vymáhací agentury. Zásoby Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než prodejní cena zásob snížená o náklady spojené s prodejem. Rezervy Rezerva na storna je tvořena na základě analýzy nákladů historicky vynaložených na storna s přihlédnutím k druhům uzavíraných smluv a délce možných storen v běžném období. Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát-daňové pohledávky. Strana 4 Strana 5

17 (f) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz České národní banky. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. g) Výnosy a náklady Společnost účtuje výnosy a náklady do období, se kterým věcně a časově souvisí. Výnosy z provizí účtuje společnost v okamžiku přijetí platby od protistrany, pro kterou zprostředkovala svoji činnost. Ke stejnému okamžiku účtuje o nákladových provizích, které následně vyplácí poradcům vykonávající svoji činnost pro společnost v rámci mandátní smlouvy. Tento okamžik se ve společnosti nazývá fixace. Na přelomu účetních období dochází k časovému rozlišení a výnosy a náklady se účtují do období, se kterým věcně a časově souvisí. Nejvýznamnějšími položkami na přelomu účetních období jsou výnosové a nákladové provize. Veškeré provize (výnosové i nákladové) zpracované v první fixaci následujícího roku jsou účtovány jako příjmy a výdaje příštích období daného roku. U provizí z druhé fixace následujícího roku dochází k posouzení, ke kterému období věcně a časově souvisí, a část těchto provizí je účtována do daného účetního období jako dohadná položka aktivní a pasivní. j) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. k) Klasifikace pohledávek a závazků Společnost klasifikuje pohledávky a závazky jako dlouhodobé, pokud jejich doba splatnosti od rozvahového dne je delší než jeden rok. l) Konsolidace V souladu s ustanovením 62 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidačního celku Partners Financial Services, a.s. spolu se společnostmi Partners investiční společnost, a.s., Partners akademie, s.r.o. a Partners media, s.r.o. a Partners Financial Services Polska S.A. Společnost rovněž sestavuje konsolidovanou účetní závěrku v souladu s českou účetní legislativou. h) Dlouhodobé závazky z obchodního styku (stornofond) Výše závazků ve společnosti je ovlivněna tvorbou stornofondu, ve kterém je poradcům zadržována část provizí zejména z důvodu možných budoucích storen. O tvorbě stornofondu se účtuje v okamžiku uzavření každé fixace, kdy dochází ke vzniku závazku společnosti vůči poradcům. 3. Změna účetních metod a postupů V průběhu účetního období nedošlo ke změně účetních metod a postupů. i) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. Strana 6 Strana 7

18 4. Dlouhodobý majetek (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Ocenitelná práva Audiovizuální díla Software Software do 60 tis. Kč Nedok. nehmotný majetek Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota (b) Dlouhodobý hmotný majetek Technické zhodnocení staveb Stroje a zařízení Majetek tis. Kč Nedok. hmotný majetek Celkem Pořizovací cena Zůstatek k Přírůstky Úbytky Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Oprávky k úbytkům Zůstatek k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2012 patřila aktivace Klientského portálu ve výši tis. Kč a vývoj nových funkcionalit interního softwaru ve výši tis. Kč. V rámci dlouhodobého hmotného majetku společnost pořídila Chytrý diskový prostor pro servery datahousu ve výši tis. Kč. Společnost nemá majetek zatížený zástavním právem. 5. Najatý majetek (a) 2012 Finanční leasing Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing dopravních prostředků, strojů a zařízení následovně: Leasingové splátky celkem Zaplaceno k Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Splatno v následujících letech Osobní vozy Celkem Leasingové splátky celkem Zaplaceno k Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Splatno v následujících letech Osobní vozy Celkem (b) Operativní leasing Společnost měla pronajatý v r jeden automobil. U tohoto vozu došlo k řádnému ukončení operativního leasingu dle leasingové smlouvy. Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu v roce 2012 činily 160 tis. Kč ( tis. Kč). Strana 8 Strana 9

19 6. Finanční majetek (a) 2012 Majetkové účasti 2011 Dlouhodobý finanční majetek Vlastnický podíl Počet akcií Nominální hodnota akcie Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2012 Vlastní kapitál k Pořizovací cena Opravná položka k majetkové účasti Partners akademie, s.r.o. 100 % Partners media, s.r.o. 100 % Partners investiční společnost, a.s. 100 % Kč Partners Financial Services Polska S.A. 60 % PLN Celkem k Údaje o vlastním kapitálu a výsledku hospodaření společnosti Partners investiční společnost, a.s. a Partners Financial Services Polska S.A. jsou auditované. V roce 2012 ani v roce 2011 neměla společnost z dlouhodobého finančního majetku žádný výnos z titulu přijatých dividend. Účetní hodnota obchodního podílu v majetkových účastech převyšuje k 31. prosinci 2012 hodnotu vlastního kapitálu společností. Společnost provedla interní analýzu hodnot obchodních podílů a vytvořila 100% opravnou položku k obchodnímu podílu ve společnosti Partners akademie, s.r.o. Společnosti Partners media, s.r.o. a Partners investiční společnost, a.s. byly založeny v průběhu roku 2010 a společnost Partners Financial Services Polska S.A během roku Vedení společnosti se domnívá, že budoucí výnosy těchto společností budou generovat zisk a vlastní kapitál bude vyšší, než je účetní hodnota investice do společností. Společnost disponuje 100% hlasovacích práv ve všech českých dceřiných společnostech a 60% hlasovacích práv v polské dceřiné společnosti. Sídla dceřiných společností jsou následující: Partners akademie, s.r.o. Partners media, s.r.o. Partners investiční společnost, a.s. Holandská 878/2 Türkova 2319/5b Türkova 2319/5b Brno Praha Praha 4 Česká republika Česká republika Česká republika Majetkové účasti Vlastnický podíl Počet akcií Nominální hodnota akcie v tis. Kč Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2011 Vlastní kapitál k Pořizovací cena Opravná položka k majetkové účasti Partners Financial Services Polska S.A. Al. W. Korfantego Katowice Polsko Partners akademie, s.r.o. 100 % Partners media, s.r.o. 100 % Partners investiční společnost, a.s. 100 % Celkem k Strana 10 Strana 11

20 (b) Krátkodobé cenné papíry a podíly Společnost nevlastnila žádné krátkodobé cenné papíry a podíly k 31. prosinci 2012 ( tis. Kč) Cenné papíry k obchodování Typ Počet vlastněných podílových listů Hodnota podílového listu k Pořizovací cena v tis. Kč Přijaté dividendy 2011 Reálná hodnota v tis. Kč AXA Corporate Fund podílové listy , Celkem Zásoby Hodnota zásob na skladě byla k 31. prosinci 2012 ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Na základě provedené inventury k 31. prosinci 2012 byly identifikovány zásoby na skladě, které se doprodávají, příp. které jsou neprodejné a budou použity jako reklamní předměty. Z tohoto důvodu společnost vytvořila opravnou položku k zásobám ve výši 89 tis. Kč ( tis. Kč). 8. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Z celkové výše těchto krátkodobých pohledávek představují pohledávky z titulu neuhrazených storen tis. Kč ( tis. Kč). Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2012 činila tis. Kč ( tis. Kč). (b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč) představují zejména nevyplacené provize k rozvahovému dni ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Z celkové výše krátkodobých závazků jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši tis. Kč ( tis. Kč). (c) Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč) a představují stornofond společnosti tvořený v souladu s účetními metodami (viz bod 2h této přílohy). Tento stornofond obsahuje zejména zadržené provize poradcům, které budou použity na úhradu budoucích storen. Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky po splatnosti více než 5 let. 9. Krátkodobé poskytnuté a přijaté zálohy Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši tis. Kč ( tis. Kč) zahrnují zejména zálohy poradcům na budoucí provize ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Krátkodobé přijaté zálohy představují zálohy na budoucí provize vyplacené obchodními partnery ve výši tis. Kč ( tis. Kč). 10. Dohadné účty aktivní a pasivní Dohadné účty aktivní ve výši tis. Kč ( tis. Kč) představují především dohad na výnosové provize vztahující se k běžnému účetnímu období ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Dohadné účty pasivní ve výši tis. Kč ( tis. Kč) tvoří zejména dohad na nákladové provize a ostatní odměny poradcům vztahující se k běžnému účetnímu období ve výši tis. Kč ( tis. Kč). 11. Jiné pohledávky Dlouhodobé jiné pohledávky ve výši tis. Kč ( tis. Kč) představují dlouhodobé půjčky poskytnuté poradcům a zaměstnancům společnosti, které jsou splatné více než za rok od konce účetního období. Krátkodobé jiné pohledávky v celkové výši tis. Kč ( tis. Kč) zahrnují zejména krátkodobé půjčky poskytnuté poradcům a zaměstnancům společnosti splatné do jednoho roku ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Opravná položka vytvořená k půjčkám za poradci byla k ve výši tis. Kč ( tis. Kč). 12. Časové rozlišení Náklady příštích období ve výši tis. Kč ( tis. Kč) zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na licence pojištění majetku, předplatné a nájmy placené dopředu ve výši tis. Kč ( tis. Kč) a časově rozlišený leasing ve výši 250 tis. Kč ( tis. Kč) a majetek do 30 tis. Kč, který není odepisován a nevstupuje přímo ani do nákladů v roce pořízení ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Příjmy příštích období ve výši tis. Kč ( tis. Kč) představují výnosové provize z činnosti finančního zprostředkovatele inkasované v průběhu ledna následujícího účetního období. Strana 12 Strana 13

21 Výdaje příštích období ve výši tis. Kč ( tis. Kč) představují zejména nákladové provize a ostatní odměny poradcům ve výši tis. Kč ( tis. Kč) a přijaté faktury vztahující se k běžnému účetnímu období placené v období následujícím ve výši tis. Kč ( tis. Kč). K rozvahovému dni má společnost v držení 30 ks vlastních akcií v celkové ceně pořízení tis. Kč. 13. Opravné položky Opravná položka k finančnímu majetku Opravná položka k zásobám Opravná položka k pohledávkám Celkem Zůstatek k Tvorba Rozpuštění/použití Zůstatek k Vlastní kapitál 2012 Základní kapitál Vlastní akcie Rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Nerozdělený zisk Oceňovací rozdíl z precenění majetku Zisk běžného období Celkem Zůstatek k Přecenění majetku Dividendy Příděly fondům Zisk běžného období Zůstatek k Základní kapitál Vlastní akcie Rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Nerozdělený zisk Oceňovací rozdíl z precenění majetku Zisk běžného období Celkem Zůstatek k Odkup vlastních akcií Rozdělení zisku Zisk běžného období Plánované rozdělení zisku Společnost plánuje rozdělit výsledek hospodaření běžného účetního období a část nerozděleného zisku minulých let následovně: Zisk běžného období Nerozdělený zisk Celkem Zůstatek k Příděl do rezervního fondu Příděl do ostatních fondů Dividendy Příspěvek na zvýšení základního kapitálu Zůstatek po plánovaném rozdělení zisku Rezervy Rezerva na storna Rezerva na daň z příjmů Celkem Zůstatek k Tvorba Čerpání Zaplacené zálohy na daň z příjmů Rozpuštění Zůstatek k Bankovní úvěry K 31. prosinci 2012 (resp. k 31. prosinci. 2011) společnost nečerpala žádné bankovní úvěry. Zůstatek k Strana 14 Strana 15

22 20. Ostatní provozní náklady 18. Informace o tržbách Téměř všechny tržby byly realizovány na území České republiky, část prefakturace byla vůči polské dceřiné společnosti. Nejvýznamněji se na tržbách společnosti podílejí tržby z provizí za zprostředkované smlouvy a dále tržby za služby poskytované poradcům: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Z toho: Tržby z provizí Tržby ostatní (z prodeje služeb a materiálu) Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnosy Z toho: Smluvní pokuty a úroky z prodlení Přefakturace Ostatní Celkem Informace o přijatých službách Náklady na služby tvoří nejvýznamnější položku z celkových nákladů společnosti. Výrazně se na celkové částce podílejí náklady na vyplácené provize poradcům: Náklady na provize, bonusy a renty Opravy a udržování Reklama a marketing Nájem vč. služeb Školení Ostatní Celkem Ostatní provozní náklady ve výši tis. Kč ( tis. Kč) zahrnují zejména neuplatněnou daň z přidané hodnoty z důvodu nízkého koeficientu ve výši tis. Kč ( tis. Kč). 21. Informace o spřízněných osobách (a) Krátkodobé pohledávky a závazky V pohledávkách a závazcích za ovládající nebo ovládanou osobou jsou obsaženy následující zůstatky: Pohledávky k Závazky k Partners akademie, s.r.o Partners media, s.r.o Partners investiční společnost, a.s Partners Financial Services Polska S.A Celkem (b) Dlouhodobé pohledávky V roce 2011 byla společnosti Partners akademie, s.r.o. poskytnuta bezúročná půjčka, která představuje celkový zůstatek dlouhodobé pohledávky za touto společností k 31. prosinci 2012 ve výši tis. Kč ( tis. Kč). V roce 2012 byla společnosti Partners Financial Services Polska A.S. poskytnuta půjčka, která představuje celkový zůstatek dlouhodobé pohledávky za touto společností k 31. prosinci Společnost v roce 2011 vložila vklad spolu s dalšími účastníky do Sdružení, jehož předmětem činnosti je společná činnost účastníků při prosazování zájmů společností poskytující služby v oblasti finančního zprostředkování. Hodnota pohledávky k 31. prosinci 2012 činila 610 tis. Kč ( tis. Kč). Strana 16 Strana 17

23 (d) Transakce se spřízněnými stranami Dlouhodobé pohledávky k Výnosové úroky v roce 2012 Dlouhodobé pohledávky k Výnosové úroky v roce 2011 Partners akademie, s.r.o Partners Financial Services Polska S.A Sdružení Objem vzájemných transakcí Pohledávky/Závazky k Nákup vlastních akcií Akcionáři společnosti Celkem (e) Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů (c) Transakce se spřízněnými osobami Tržby z provizí za rok Náklady na provize za rok Partners akademie, s.r.o Partners media, s.r.o Partners investiční společnost, a.s Partners Financial Services Polska S.A Celkem Ostatní tržby Ostatní náklady Partners akademie, s.r.o Partners media, s.r.o Partners investiční společnost, a.s Partners Financial Services Polska S.A Celkem Představenstvo Dozorčí rada Počet členů Odměny z titulu výkonu funkce Členové představenstva a vrcholového vedení používají služební automobily i k soukromým účelům. 23. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2012 a 2011: 2012 Počet Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Ostatní tržby od Partners Financial Services Polska S.A. zahrnovaly především tržby z prodeje majetku, materiálu nebo prefakturovaných služeb celkem ve výši tis. Kč a tržby za služby ve výši tis. Kč z titulu smlouvy o poskytování služeb. Společnost nakupuje a poskytuje služby spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Všechny významné transakce se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek Počet Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Strana 18 Strana 19

24 24. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 25. Stát daňové závazky a dotace Daňové závazky činí tis. Kč ( tis. Kč). Jedná se převážně o odvody daně ze závislé činnosti ve výši tis. Kč ( tis. Kč). Společnost nemá k 31. prosinci 2012 (resp. k 31. prosinci 2011) žádné daňové závazky po splatnosti. 26. Informace o odměnách statutárním auditorům Informace o odměnách statutárním auditorům jsou zahrnuty do celkových odměn zveřejněných v konsolidované účetní závěrce společnosti. 27. Daň z příjmů (a) Splatná Splatná daň z příjmů ve výši tis. Kč ( tis. Kč) zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2012 ve výši ( tis. Kč) a opravu daně za zdaňovací období 2011 ve výši 205 tis. Kč ( tis. Kč). (b) Odložená Vykázané odložené daňové pohledávky a závazky: Pohledávky Závazky Rozdíl Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Rezervy Ostatní dočasné rozdíly Odložená daňová pohledávka/(závazek) V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (j) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % ( %). 28. Závazky nevykázané v rozvaze Společnost má smluvní závazky týkající se pronájmu automobilů na finanční a operativní leasing. Leasingové operace jsou popsány v bodě 5a) a 5b) přílohy účetní závěrky. V prosinci 2012 došlo k podpisu opčních smluv s poradci kvalifikujícími se do opčního programu společnosti. K rozvahovému dni nebyly společností přijaty žádné platby vyplývající z uzavřených opčních smluv. 29. Významné následné události K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci Po datu účetní závěrky došlo ke schválení nabytí kvalifikované účasti Českou národní bankou ve společnosti Allianz penzijní společnost, a.s. a zároveň ke schválení investičního úvěru k částečnému financováni této investice. Na konci června 2013 se bude konat řádná valná hromada společnosti, na jejímž programu bude zvýšení základního kapitálu o 70 mil. Kč vydáním nových akcií. Strana 20 Strana 21

25 Ochráníme vše, co je vám blízké

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat. www.partners.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat. www.partners.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Spolupráce s námi se Vám bude rentovat www.partners.cz obsah Jste připraveni i na nečekané životní události? 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Partneři 2.5 Média a komunikace 2.6 Priority v roce

Více

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama v ýroční zpr áva 2010 S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama Finanční obsah poradenství jinak 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více