Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k zápisu z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 16. října 2013 U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL z 29. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Nájemní smlouva Výběrové řízení Magistrát města Ústí nad Labem Usnesení č. 1120/29 (návrh programu) Schválení programu jednání 29. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání 29. schůze RMO ÚL město, včetně doplnění a změn, tj. zařazení bodu č. 3/C/1 a 3/D2/2 do programu a stažení bodu č. 3/B1/11 z programu. Usnesení č. 1121/29 (materiál č. 1/1) Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 27. schůzi RMO Ústí nad Labem město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město (a) b e r e n a v ě d o m í informaci o plnění usnesení přijatých na 27. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. Usnesení č. 1122/29 (EO-materiál č. 2/1) Návrh na odpis pohledávky ,36 Kč, Lucie Lutková, Ústí nad Labem - 1 -

2 (a) b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, (b) (c) s o u h l a s í s odpisem pohledávky promlčeného dluhu na ném za byt v částce ,36 Kč, ce Lucie Lutková, byt č. 2, Ústí n. L., u k l á d á Ing. Liboru Turkovi Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit tento návrh na XVII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. Labem město, které se uskuteční dne Usnesení č. 1123/29 (EO-materiál č. 2/2) Návrh na odpis pohledávky ,75 Kč, Radek Krejčí, Ústí nad Labem (a) b e r e n a v ě d o m í důvodovou zprávu, (b) s o u h l a s í s odpisem pohledávky promlčeného dluhu na ném za byt v částce ,75 Kč, ce Radek Krejčí, Ústí n. L., (c) u k l á d á Ing. Liboru Turkovi Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit tento návrh na XVII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n. Labem město, které se uskuteční dne Usnesení č. 1124/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/1) Záměr prodeje částí p. p. č. 610/1 dle GP č. 610/1, č. 610/6, č. 610/7, č. 610/8 a č. 610/9 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje částí pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L

3 610/1 dle GP 610/1 610/1 dle GP 610/6 610/1 dle GP 610/7 610/1 dle GP 610/8 610/1 dle GP 610/9 nabídková cena Kč/ Klíše ,-- Klíše ,-- Klíše ,-- Klíše ,-- Klíše ,-- obslužná k nemovitosti č. p. 836 přístupová a příjezdová cesta ke garáži přístupová a příjezdová cesta ke garáži přístupová a příjezdová cesta ke garáži přístupová a příjezdová cesta ke garáži druh pozemku zahrada zahrada zahrada zahrada zahrada - u části p. p. č. 610/1 dle GP č. 610/1 je cena určena pouze pro společenství, - využití pozemků musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje částí pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1125/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/2) Záměr prodeje p. p. č. 634/53 a části p. p. č. 634/60 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje pozemkové parcely a části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L

4 nabídková cena Kč/ 634/53 Klíše ,-- 634/60 Klíše 341 cca ,-- údržba zeleně,obslužná k nemovitosti č. p. 895 údržba zeleně, obslužná k nemovitosti č. p. druh pozemku ostatní ostatní využití pozemků musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - cena je určena pouze pro společenství, Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely a části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1126/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/3) Záměr prodeje části p. p. č. 634/60 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. nabídková cena Kč/ 634/60 Klíše 341 cca ,-- přístupová a příjezdová cesta ke garážím druh pozemku ostatní - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., upozornění: na pozemku se nachází výstup z chodby a pod pozemkem chodba vedoucí k bývalému krytu CO, Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce

5 Usnesení č. 1127/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/4) Záměr prodeje p. p. č. 1869/26 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. nabídková cena Kč/ 1869/26 Klíše ,-- pozemek pod stávající garáží druh pozemku zastavěná a nádvoří - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1128/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/5) Záměr prodeje p. p. č. 489 a p. p. č. 492 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. nabídková cena Kč/ druh pozemku 489 Klíše ,-- údržba zeleně ostatní 492 Klíše ,-- údržba zeleně ostatní - v případě, že se na pozemcích nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno, - využití pozemků musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., - 5 -

6 Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1129/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/6) Záměr prodeje části p. p. č. 1132/1 a p. p. č. 1132/4 v k. ú. Klíše se záměrem prodeje části pozemkové parcely a pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. nabídková druh cena pozemku Kč/ 1132/1 Klíše 1169 cca , /4 Klíše ,-- údržba zeleně, obslužná k nemovitosti č. p. 857 údržba zeleně, obslužná k nemovitosti ostatní ostatní č. p v případě, že se na pozemcích nachází zařízení veřejného osvětlení, bude při prodeji zřízeno věcné břemeno, - využití pozemků musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L., - cena je určena pouze pro společenství, Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely a pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1130/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/7) Záměr prodeje p. p. č. 832 v k. ú. Bukov se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: - 6 -

7 nabídková druh cena Kč/ pozemku 832 Bukov ,-- pozemek pod chatou zastavěná za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným územním plánem města Ústí n. L. Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1131/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/8) Záměr prodeje p. p. č v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: 3578 nabídková druh cena Kč/ pozemku Ústí n. L ,-- údržba, příležitostná výstavba dobového stanového tábora v rámci otevíracích dnů muzea a expozice při dnech Evropského dědictví za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem Ústí n. L., trvalý travní porost - 7 -

8 Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1132/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/9) Záměr prodeje p. p. č. 1662/1, 1662/4 a 1668, vše v k. ú. Ústí n. L. (a) n e s o u h l a s í s prodejem pozemkové parcely č. 1662/1, 1662/4 a 1668, vše v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele. Usnesení č. 1133/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/10) Záměr prodeje části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. (a) n e s o u h l a s í s prodejem části pozemkové parcely č o výměře cca 265 v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem město, informovat o přijatém usnesení žadatele a Společenství vlastníků domu Malátova 2143 a Usnesení č. 1134/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/12) Záměr prodeje p. p. č. 4042/8, části p. p. č. 4042/6 a části p. p. č. 4043/3, vše v k. ú. Ústí n. L. se záměrem prodeje pozemkové parcely a částí pozemkových parcel z majetku města Ústí nad Labem: - 8 -

9 nabídková druh cena Kč/ pozemku 4042/8 Ústí n. L ,-- pozemek pod rekreační chatou zastavěná a nádvoří 4042/6 Ústí n. L cca ,-- zahrada trvalý travní porost 4043/3 Ústí n. L. 634 cca ,-- zahrada trvalý travní porost za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemků musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L., Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely a částí pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1135/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/13) Záměr prodeje části p. p. č. 1017/1 v k. ú. Ústí n. L. (a) b e r e n a v ě d o m í dopis vlastníků p. p. č. 1016/1 v k. ú. Ústí n. L., zast. MUDr. Jaromírem Pošarem, Ústí n. L., (b) n e s o u h l a s í s prodejem části pozemkové parcely č. 1017/1 o výměře cca 90 v k. ú. Ústí n. L. z majetku města Ústí nad Labem, (c) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na části p. p. č. 1017/1 v k. ú. Ústí n. L. pro vlastníky p. p. č. 1016/1 v k. ú. Ústí n. L., smlouva o věcném břemeni bude uzavřena dle geometrického zaměření rozsahu věcného břemene za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + DPH s tím, že náklady hradí žadatel, - 9 -

10 (d) u k l á d á Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (c) tohoto usnesení. Usnesení č. 1136/29 (OSOM-materiál č. 3/B1/14) Záměr prodeje p. p. č. 881/1 v k. ú. Bukov, žádost o slevu se záměrem prodeje pozemkové parcely z majetku města Ústí nad Labem: nabídková druh cena Kč/ pozemku 881/1 Bukov ,-- údržba, výstavba opěrné zdi ostatní Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1137/29 (OSOM-materiál č. 3/B2/1) Konkrétní prodej p. p. č. 852/3 v k. ú. Ústí n. L., Jana Böhmová, výběrové řízení s prodejem pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. kupující Cena Kč/ cena Kč 852/3 Ústí n. Jana , ,-- údržba a L. Böhmová, užívání Ústí n. L. druh pozemku zahrada za níže uvedených smluvních podmínek: - využití pozemku musí být v souladu s platným Územním plánem města Ústí n. L.,

11 Ing. Liboru Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání XVII. zasedání ZMO ÚL - město dne 17. prosince Usnesení č. 1138/29 (OSOM-materiál č. 3/B3/1) Záměr pronájmu p. p. č. 3688/10 a p. p. č. 3688/22 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu pozemkových parcel v majetku města Ústí nad Labem: 3688/ /22 Ústí n. L. Ústí n. L. Kč/ /rok roční Kč - přes pozemek 3688/10 vede trasa nadzemního vedení elektrizační soustavy s ochranným pásmem, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkových parcel dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce , ,-- zahrada ,-- 110,-- pozemek pod chatou Usnesení č. 1139/29 (OSOM-materiál č. 3/B3/2) Záměr pronájmu části p. p. č. 1170/13 v k. ú. Bukov doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. Kč/ / rok roční Kč 1170/13 Bukov , ,-- pozemek na parkování (box č. 52) doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce

12 Usnesení č. 1140/29 (OSOM-materiál č. 3/B3/3) Záměr pronájmu části p. p. č. 4044/1 v k. ú. Ústí n. L. záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: 4044/1 Ústí n. L. pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu části pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1141/29 (OSOM-materiál č. 3/B3/4) Záměr výpůjčky částí pozemků v rámci stavby Ústí n. L. levý břeh protipovodňová ochrana na Q100 na Labi záměr výpůjčky částí pozemkových parcel v majetku města Ústí nad Labem: celk. Kč/ /rok 3419/1 ÚL ost. 3423/5 ÚL ost. 3424/12 ÚL ost. 5307/52 ÚL ost. 5307/53 ÚL ost. roční Kč , ,-- zahrada druh pozemku doba výpůjčky doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou

13 5307/80 ÚL ost. 2852/2 ÚL ,79 ost. 3577/1 ÚL ost ÚL ost. 5308/1 ÚL ost. pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město zajistit zveřejnění oznámení o záměru výpůjčky dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1142/29 (OSOM-materiál č. 3/B3/5) Záměr pronájmu p. p. č. 4045/7 v k. ú. Ústí nad Labem záměr pronájmu pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: 4045/7 Ústí n. L. Kč/ /rok roční Kč ,-- 220,-- rozšíření zahrady doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1143/29 (OSOM-materiál č. 3/B4/1) Konkrétní pro části p. p. č. 1059/1 v k. ú. Bukov, manželé Cimrmanovi pro části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli:

14 žadatel 1059/1 Bukov Bc Šárka a Evžen Cimrmanovi, Ústí nad Labem Kč/ / rok roční Kč , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1144/29 (OSOM-materiál č. 3/B4/2) Konkrétní pro p. p. č. 795/5 v k. ú. Ústí n. L., David Ulbrich pro pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedenému žadateli: p. p. č. k. ú. žadatel Kč/ / rok roční Kč doba pronájmu a výp. lhůta 795/5 Ústí nad Labem David Ulbrich, Ústí nad Labem , ,-- pozemek pod stavbou neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou Ústí nad Labem město, vypracovat NS ve smyslu bodu (a) tohoto usnesení za podmínky uhrazení dluhu. Usnesení č. 1145/29 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Revokace usnesení č. 637/15 z 15. RMO ÚL město ze dne 9. května 2012 ve věci pronájmu p. p. č. 745/1 v k. ú. Ústí nad Labem, Vladislav Denis Hrnčíř (a) r e v o k u j e usnesení č. 637/15 z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. město konané dne 9. května 2012 ve věci pronájmu p. p. č. 745/1 v k. ú. Ústí n. L., Vladislav Denis Hrnčíř,

15 (b) s c h v a l u j e záměr pronájmu pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: Kč/ /rok roční Kč 745/5 Ústí n. L , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12měsíční výpovědní lhůtou (c) u k l á d á Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (b) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 1146/29 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Žádosti o pro obecního bytu (a) b e r e n a v ě d o m í žádost o pro obecního bytu od: 1. paní Simony Novákové ze dne pana Daniela Badiho ze dne , 3. pana Richarda Veverky ze dne , 4. paní Jitky Řezníčkové ze dne , 5. paní Petry Dlouhé ze dne , 6. pana Martina Steklého ze dne , 7. paní Moniky Ječmínkové ze dne , (b) s c h v a l u j e 1. pro obecního bytu č. 12, 1+2, Ústí n. L. panu Danielu Badimu, Školní nám. 120/1, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 30,- Kč/, 2. pro obecního bytu č. 10, 1+1, Ústí n. L. panu Richardu Veverkovi, Stebno 22, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 60,- Kč/, 3. pro obecního bytu č. 6, 1+1, Ústí n. L. paní Jitce Řezníčkové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 60,- Kč/, 4. pro obecního bytu č. 9, 1+1, Ústí n. L. panu Martinu Steklému, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok, s měsíčním ným 30,- Kč/, 5. pro obecního bytu č. 11, 0+1, Ústí n. L. paní Monice Ječmínkové, Praha, a to na dobu určitou na 2 roky, s měsíčním ným 46,19 Kč/, (c) n e s c h v a l u j e pro obecního bytu: 1. paní Simoně Novákové, Ústí n. L. 2. paní Petře Dlouhé, Ústí n. L.,

16 (d) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat ní smlouvy dle bodu b). Usnesení č. 1147/29 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Žádosti o prodloužení ní smlouvy (a) b e r e n a v ě d o m í žádost o prodloužení ní smlouvy od: 1. paní MUDr. Danielly Křížové ze dne , 2. pana Miloše Honla ze dne , 3. paní Michaely Procházkové ze dne , 4. manželů Aršaka a Džulety Matevosjan ze dne , (b) s c h v a l u j e 1) prodloužení ní smlouvy: 1. č. 7/Vy/05 na byt č. 8, Ústí n. L. paní MUDr. Danielle Křížové, a to o 1 rok, 2. č. 8/Vy/07 na byt č. 4, Ústí n. L. panu Miloši Honlovi, a to o 1 rok, 3. č. 17/Vy/09 na byt č. 7, Ústí n. L. paní Michaele Procházkové, a to o 1 rok, 2) uzavření nové smlouvy o nájmu bytu č. 10, Ústí n. L. s manželi Aršakem a Džuletou Matevosjan, Ústí n. L., a to na 1 rok s měsíčním ným 30,- Kč/, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky ních smluv dle bodu B) 1) a ní smlouvu dle bodu b) 2). Usnesení č. 1148/29 (OSOM-materiál č. 3/D2/1) Výpůjčka reprezentativních prostor W. Churchilla 4, Ústí n. L., MUDr. Kacerovský změna termínu (a) b e r e n a v ě d o m í žádost pana MUDr. Pavla Kacerovského ze dne , (b) r e v o k u j e část usnesení RMO ÚL město č. 1073/27 ze dne , a to schválení termínu výpůjčky dne , (c) s c h v a l u j e výpůjčku reprezentativních prostor W. Churchilla 4, Ústí n. L. včetně parkovacích míst MUDr. Kacerovskému, jednateli společnosti Ortopedickému centrum, s. r. o., a to v den ,

17 (d) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město: 1. informovat žadatele o přijatém usnesení 2. zajistit vypracování Smlouvy o výpůjčce a předávacích protokolů. Usnesení č. 1149/29 (OSOM-materiál č. 3/D2/2-na stůl) Záměr pronájmu nebytových prostor v nemovitosti Stříbrnické Nivy 2428/4, Ústí n. L., místnost č. 25, pro Svaz tělesně postižených zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v majetku Města Ústí n. L. uvedenému ci v tom smyslu, že se ve smlouvě ze dne mění pronajatých nebytových prostor takto: NP ce v W. Churchilla 1368/4, Ústí n. L. II. NP, č. NP 903, místnost č. 25 a 26 způsob využití: Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. IČ: původní 43,05 (pouze místnost č. 26) nová Kč/ /rok 1,- Kč doba pronájmu na dobu neurčitou s tříměsíční výp. lhůtou kanceláře 61,43 - výše ného je stanovena z důvodu veřejného zájmu pro prostor občanskému sdružení, které zajišťuje organizaci činností pro občany ČR s tělesným postižením, - né bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první splátka bude připsána na účet Městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město, - před podpisem ní smlouvy zaplatí ce kauci ve výši trojnásobku měsíčního ného, která bude ci vrácena po skončení ního vztahu, bude-li ní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou ného včetně služeb, v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny, - ce provede úpravy nebytového prostoru výhradně na vlastní náklady, - ce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u stavebního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, - ce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků, - do ní smlouvy bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména ce na nemovitosti po předložení jeho návrhu, - ostatní podmínky uvedeny v ní smlouvě pí Jitce Ulrychové, pověřené vedením OSOM ÚMO ÚL město, zajistit zveřejnění dle bodu a) tohoto usnesení na úřední desce

18 Usnesení č. 1150/29 (OSOM-materiál č. 3/H/1) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu ÚL, Čajkovského p. p. č přípojka knn na p. p. č. 4063/1 v k. ú. Ústí n. L. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, zast. MO ÚL - město a ČEZ Distribuce a. s., zast. GA Energo technik s. r. o., Na Střílně AB, Plzeň, Bolevec Orlík, na část p. p. č. 4063/1 v k. ú. Ústí nad Labem za em umístění přípojky zemního kabelového vedení NN v souvislosti se stavbou ÚL Čajkovského p. p. č přípojka knn, Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření umístění nové trafostanice a uložení kabelů NN na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene v bm. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 600,-- Kč/bm + DPH s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel, Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení. Usnesení č. 1151/29 (OSOM-materiál č. 3/H/2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu: ÚL, Klíše, U Stadionu p. p. č. 405/1 DTS uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, zast. MO ÚL - město a ČEZ Distribuce a. s., zast. Elektromontáže Procházka s. r. o., Máchova 1, Lovosice na část p. p. č. 2000/1 v k. ú. Klíše za em umístění přípojky zemního kabelového vedení VN pro novou trafostanici v souvislosti se stavbou ÚL Klíše, U Stadionu p. p. č. 405/1 - DTS. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření umístění nové trafostanice a uložení kabelů NN na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene v bm. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 600,-- Kč/bm + DPH s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel, Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení

19 V Ústí nad Labem. Mgr. Jan TVRDÍK starosta městského obvodu Ústí nad Labem - město. Ing. Libor TUREK, Ph. D. místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem město

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 10. října 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 19. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 5. června 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 35. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. května 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 16. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011

Ústí nad Labem město, konané dne 9. března 2011 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 23. listopadu 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad

Více

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 1. června 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. ledna 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 32. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 12. října 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. července 2012 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010

U S N E S E N Í. z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 31. března 2010 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL NS NP z 36. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město

Více

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z VI. zasedání ZMO ÚL město dne 20. září Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze VI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 20. září 2011 (bod programu č. 1) Složení slibu člena Zastupitelsva

Více

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIII. zasedání ZMO ÚL město dne 5. února Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 5. února 2013 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008

U S N E S E N Í. z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 17. června 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z X. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město EO OSOM Ústí nad

Více

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 18. července 2007 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008

U S N E S E N Í. ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 9. dubna 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku

z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 21. září 2010 Ekonomický odbor Odbor správy obecního majetku U S N E S E N Í z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 17. ledna 2007 U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006

z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 22. listopadu 2006 U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011

U S N E S E N Í. z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z IV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 19. dubna 2011 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XIV. zasedání ZMO ÚL město dne 16. dubna Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í ze XIV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 16. dubna 2013 (Usnesení 1) (návrh programu) Schválení pořadu jednání

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 15. května 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 25. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007

ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 7. února 2007 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 18. mimořádného jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 7. 9. 2018 od 7.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov

Více

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010

U S N E S E N Í. z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 9. února 2010 U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město

Více

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007

ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 21. března 2007 U S N E S E N Í ze 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM OČZ MmÚL Ústí nad Labem město Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009

U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 2. září 2009 U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL AK z 30. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad

Více

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem

Usnesení č. 1903/34 (EO-materiál č. 2/3-na stůl) Návrh JUDr. Františka Gahlera o narovnání finančních vztahů s Městem Ústí nad Labem U S N E S E N Í Použité zkratky: MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL z 34. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského

Více

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem,

cena Kč/m 2 200,- 400,- - kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem, U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 19. března 2014 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ MmÚL NOZ z 33. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 3. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.2.2016 Projednané návrhy: 1. Pravidla pro přiznání peněžitého daru (stipendia) studentům

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 5.5.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. čtvrtletí roku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 21. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 10.11.2015 Projednané návrhy: 1. Souhlas s použitím soukromého vozidla starosty a

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 27. 09. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá

U S N E S E N Í 1/18 Kontrola usnesení Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice A) z j i š ť u j e, ž e splněno trvá U S N E S E N Í č.1/18 24/18 z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice, která se konala dne 15. ledna 2018 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem Neštěmice

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL - Střekov. Usnesení č.: 115/7R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne Městský obvod ÚL - Střekov U S N E S E N Í z 7. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 6. 3. 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 115/7R/19

Více

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008

U S N E S E N Í. z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 6. února 2008 Použité zkratky: U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM MmÚL Ústí nad Labem město Městský obvod

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 17. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 8.9.2015 Projednané návrhy: 1. Rozbor hospodaření MO Střekov za 1. pololetí roku

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 13. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 09. 08. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí

Více

P R O G R A M J E D N Á N Í

P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 5. 12. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 21/2R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 127/8R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 20. 3. 2019 od 14.20 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 127/8R/19 PROGRAM: 1. Zahájení úvodní

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 49. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 29. dubna 2013 čís. 698/49 714/49 1/5 698/49 Rada městského obvodu Martinov 29. dubna 2013

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005

U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 35. schůze rady města konané dne 20. prosince 2005 Usnesení č. RM 05 35 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í. 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í 9. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 29.3.2016 Projednané návrhy: 4.1. Navýšení měsíční odměny za výkon

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 30. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 23. dubna 2012 čís. 431/30 446/30 1/5 431/30 Rada městského obvodu Martinov 23. dubna 2012

Více

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne

Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne (schváleno usnesením ZM č. 424 dne Zápis o rozhodnutí starostky města dle 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích dne 10.04.2017 (schváleno usnesením ZM č. 424 dne 03.04.2017) Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová Zdeněk Ženíšek,

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 16. dubna 2014 č. 105 u p r a v e n á v e r z e vyřazení zmařené investice Multifunkční centrum XXX. č. 106 změnu přílohy č. 1 - přehled investičních

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 11. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 26.5.2015 Projednané návrhy: 1. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku, účtů,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne a Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í ze 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 4. 2017 a 19. 4. 2017 Projednané návrhy: 1. 2. Návrh na jmenování předsedy

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 40. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 15. srpna 2016 čís. 481/40 495/40 1/5 481/40 Rada městského obvodu Martinov 15. srpna 2016

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 55. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 9. září 2013 čís. 788/55 801/55 1/5 788/55 Rada městského obvodu Martinov 9. září 2013 1) b

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 82. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 11. června 2018 čís. 917/82 933/82 1/6 917/82 Rada městského obvodu Martinov 11. června 2018

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Byla provedena oprava usnesení č. ZM 17 03 07 15 dne 31.03.2017 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006.

zápis z 16. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město ze dne 20. 9. 2006. Použité zkratky: U S N E S E N Í z XX. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město OSOM ÚMO ÚL město Ústí nad Labem

Více

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze)

Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) Usnesení rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 21. října 2009 (upravená verze) č. 364 rozpočtové opatření č. 6/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 37. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 17. září 2012 čís. 517/37 534/37 1/6 517/37 Rada městského obvodu Martinov 17. září 2012 žádost

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 58. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 4. listopadu 2013 čís. 824 840/58 1/5 824/58 Rada městského obvodu Martinov 4. listopadu 2013

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477)

U S N E S E N Í. 3. Bytové záležitosti (tisk R/477) 1 U S N E S E N Í ze 44. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 11. července 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 62. schůze Rady města Šternberka ze dne 4.3.2013 Číslo 1659 Zodpovídá: OdPVV Termín: 4.3.2013 program schůze dne 04.03.2013 Číslo 1660 Zodpovídá: FO Termín: 4.3.2013 Inventarizační zprávu o inventarizaci

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 7. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 14. 4. 2015 1. Rozdělení finančních darů z rozpočtu MO Střekov

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 44. schůze Rady města Šternberka ze dne 13.6.2012 Číslo 1196 Zodpovídá: OKS Termín: program schůze dne 13.06.2012 Číslo 1197 Zodpovídá: OŠK Termín: 15.6.2012 2. vydání směrnice S 55-04 Stanovení

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 36. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 27. srpna 2012 čís. 494/36 516/36 1/7 494/36 Rada městského obvodu Martinov 27. srpna 2012

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 26. srpna 2009 (upravená verze) č. 289 rozpočtové opatření č. 4/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009 dle

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 54. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. srpna 2013 čís. 769/54 787/54 1/7 769/54 Rada městského obvodu Martinov 12. srpna 2013

Více

U s n e s e n í. z 40. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne od hod. na MěÚ v Trmicích. Usnesení č.

U s n e s e n í. z 40. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne od hod. na MěÚ v Trmicích. Usnesení č. U s n e s e n í z 40. zasedání rady města Trmice, které se konalo dne 13.08. 2012 od 15.00 hod. na MěÚ v Trmicích Předsedající Přítomni Ověřovatel zápisu : starostka Mgr. Jana Oubrechtová : dle prezenční

Více

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 2. 10. 2018 od 13.00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Projednané

Více

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne

Městský obvod ÚL Střekov. Usnesení č.: 200/13R/19 Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov po projednání dne U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 12. 6. 2019 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 200/13R/19 PROGRAM: 1. Zahájení

Více

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

87. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 87. schůze Rady města Rychvald, dne 25. 09. 2017 Kontrola usnesení 87/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání kulturní komise 87/2. Rada města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 42. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 10. prosince 2012 čís. 599/42 620/42 1/7 599/42 Rada městského obvodu Martinov 10. prosince

Více

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov schvaluje P R O G R A M J E D N Á N Í

Rada Městského obvodu Ústí nad Labem Střekov schvaluje P R O G R A M J E D N Á N Í U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu ÚL - Střekov, která se konala dne 21. 11. 2018 od 14.15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Střekov, 2. patro. Usnesení č.: 1/1R/18 Rada Městského obvodu Ústí

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.3.2016 Projednané návrhy: 1. Změna usnesení Rady MO Střekov č. 279/2015/A. 2. Rozpočtové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaná dne 6. února 2007 čís. 159/8 čís. 171/8 Ing. Radomír Michniak

Více

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne

; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne ; Usnesení 65. schůze Rady města Šternberka ze dne 15.4.2013 Číslo 1782 Zodpovídá: OdPVV Termín: 15.4.2013 program schůze dne 15.04.2013 Číslo 1783 Zodpovídá: FO Termín: 16.4.2013 nové vydání směrnice

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 12. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 28. 6. 2016 II. Záležitosti k rozhodnutí zastupitelstva,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 31. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 14. května 2012 čís. 447/31 462/31 1/5 447/31 Rada městského obvodu Martinov 14. května 2012

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.02.2007 Usnesení č. 129 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.02.2007. Usnesení č. 130 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo mezi Městem

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 53. schůze Rady města Šternberka ze dne 22.10.2012 Číslo 1436 Zodpovídá: OKS Termín: 22.10.2012 program schůze dne 22.10.2012 Číslo 1437 Zodpovídá: FO Termín: 31.10.2012 b e r e n a v ě d o m

Více