Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne"

Transkript

1 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne /3 - Zastupitelstvo města stanovuje v souladu s usnesením č. 10 ustavujícího zastupitelstva města konaného dne vyplácení měsíční odměny neuvolněnému členu zastupitelstva města Ing. Robertu Halamíčkovi ode dne /3 - Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva města. 46/3 - Zastupitelstvo města volí do funkce člena Rady města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Roberta Halamíčka. 47/3 - Zastupitelstvo města určuje do komise pro návrh usnesení Mgr. Toma Káňu a Pavla Šmajstrlu a jako ověřovatele zápisu určuje MUDr. Ivanu Juránkovou a Jiřího Rašku. 48/3 - Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu společnosti J&T Investiční společnost, a. s. Praha o řízení portfolia města Frenštát pod Radhoštěm za rok /3 - Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí Zprávu obvodního oddělení PČR o stavu na úseku veřejného pořádku ve Frenštátě pod Radhoštěm za rok b) bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Městské policie Frenštát pod Radhoštěm za rok c) ukládá Radě města zabývat se dopravní situací u nákupního střediska Kyčera, Polikliniky a na ul. Havlíčkova. Z: Rada města 50/3 - Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 02. ZM z /3 - Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí zápisy z jednání výborů ZM - z kontrolního výboru z , - z kontrolního výboru z , - z finančního výboru z b) zrušuje v JRZM-2014-Jednací řad Zastupitelstva města, schválen usn. č. 30/2 písm. b), v článku 2 Pravomoci zastupitelstva, práva a povinnosti člena zastupitelstva města větu O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo. c) ukládá Radě města, aby v zápise ze schůze Rady města u usnesení, kterými jsou ukládány úkoly zaměstnancům města, byly vždy uváděny lhůty nebo termíny pro splnění zadaného úkolu a osoba odpovědná za splnění. Z: Rada města T: stálý úkol 52/3 - Zastupitelstvo města: a) schvaluje odprodej části pozemku p.č. 2708/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 300 m 2 dle následného geometrického zaměření a za cenu 500,00 Kč/m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm firmě Gengela, s.r.o. se sídlem Pod Šenkem 2000, Frenštát pod Radhoštěm, IČ Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode 2. UZM

2 dne jejího podpisu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující jako nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti. b) schvaluje odprodej části pozemku p.č. 2708/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 300 m 2 dle následného geometrického zaměření a za cenu 500,00 Kč/m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm firmě MOTOR GEAR a.s., Martinská čtvrť 1800, Frenštát pod Radhoštěm, IČ Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující jako nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti. c) schvaluje odprodej části pozemku p.č. 4292/1 ostatní plocha, silnice o výměře cca 12 m 2 dle následného geometrického zaměření a za cenu 500,00 Kč/m 2, k.ú. Frenštát Ing. R. H., bytem, M. H., bytem a R. R., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou kupující jako nabyvatelé vlastnického práva k nemovitosti. d) schvaluje odprodej části pozemku p.č. 4292/1 ostatní plocha, silnice o výměře cca 23 m 2 dle následného geometrického zaměření a za cenu 500,00 Kč/m 2, k.ú. Frenštát Mgr. R.S., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující jako nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti. e) schvaluje odprodej částí pozemků p.č. 3865/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 121 m 2, pozemku p.č. 3865/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 48 m 2, pozemku p.č. 3864/1 trvalý travní porost o výměře cca 22 m 2 a pozemku p.č. 4435/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 4 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm dle následného geometrického zaměření a za cenu 300,00 Kč/m 2 Ing. T. B., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující jako nabyvatel vlastnického práva k nemovitostem. f) schvaluje odprodej části pozemku p.č. 3865/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 50 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm dle následného geometrického zaměření a za cenu 300,00 Kč/m 2 J. a A.R., bytem. Kupní smlouva bude podepsána do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany města a kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne jejího podpisu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou kupující jako nabyvatelé vlastnického práva k nemovitostem. g) schvaluje Darovací smlouvu č.nj/15/j/2015/ja na pozemky p.č.4286/36-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 587 m 2, p.č.4286/38-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 266 m 2 a p.č.4286/39-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 378 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm v předloženém znění. h) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 1239/21 zahrada o výměře 592 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za celkovou cenu ,00 Kč žadatelé D. a M. T., bytem i) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 2798/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 860 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 500,00 Kč/m 2 žadatel firma Karl Heinz Dietrich s.r.o. se sídlem K Hrušovu 4/292, Praha 10, IČ j) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje částí pozemků p.č.4450-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 10 m 2, p.č.3842/4-zahrada o výměře cca 20 m 2, p.č.4438/1- ostatní plocha, silnice o výměře cca 20 m 2, p.č.4438/3-ostatní plocha, silnice o výměře 65 m 2, p.č.4447-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2, p.č.3908/2- zahrada o výměře cca 50 m 2, p.č.3903/3-zahrada o výměře cca 20 m 2, p.č.3901/5-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m 2 a p.č.3896/9-ostatní plocha, ostatní 03. UZM 2

3 komunikace o výměře cca 30 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm žadatel Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ , ukládá vedení města projednat s Lesy ČR současně převod části pozemku v blízkosti ČOV p.č. 1093/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm do majetku města pro potřeby výstavby cyklostezky Z: vedení města k) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 2019/2 zahrada o výměře 151 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 300,00 Kč/m 2 žadatelé Z.M., bytem a M. Š., bytem l) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 700,00 Kč/m 2 žadatelka N.I., bytem m) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 10 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 2050,00 Kč/m 2 žadatelé L. P., bytem a Ing. M. Z., bytem n) odročuje projednání zřízení práva stavby a zřízení pozemkové služebnosti na pozemcích p.č.442/1 a p.č.442/5, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm z důvodu vyjasnění, zda schválení tohoto práva je nebo není porušením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.sbp 58/2010-Ší Z: ved. OISOM o) schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 4346/5 ostatní plocha, silnice o výměře cca 17 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 100,00 Kč/m 2 žadatelé Ing. P.P. a B. P., bytem p) schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 1850/3 trvalý travní porost o výměře cca 19 m 2 dle následného geometrického zaměření a za cenu 100,00 Kč/m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm z vlastnictví Ing. P. P.a B. P., bytem do majetku města za předpokladu zařazení kupní ceny v rozpočtu města q) odročuje odkoupení pozemků p.č.1521/37-orná půda o výměře 3921 m 2, p.č.4472/43- vodní plocha o výměře 155 m 2 a p.č.4472/44-vodní plocha o výměře 94 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm z majetku S. J., R. P., K. Ř. a Mgr. I. R. do majetku města a ukládá vedení města jednat se SFŽP o změně termínu a navrhovatelkami o podmínkách prodeje Z: vedení města T: neprodleně r) revokuje usnesení 6. ZM, č.61/6 g) konaného dne , kterým zastupitelstvo města schválilo odprodej pozemku p.č. 949/10 zahrada o výměře 90 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 300,00 Kč/m 2 D. H., bytem s) revokuje usnesení 26. ZM, č. 360/26 d) konaného dne , kterým zastupitelstvo města schválilo odprodej pozemku p.č. 2459/6 ostatní plocha o výměře 13 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 300,00 Kč/m 2 Z. P., bytem t) revokuje usnesení 29. ZM, č.400/29 a) konaného dne , kterým zastupitelstvo města schválilo odprodej pozemku p.č. 3451/1 orná půda o výměře 3014 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 300,00 Kč/m 2 Mgr. L. B. a Ing. D. B., bytem u) revokuje usnesení 2. ZM, č.18/2 g) konaného dne , kterým zastupitelstvo města schválilo odprodej části pozemku p.č. 4384/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 330 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 300,00 Kč/m 2 P. L.,bytem... v) revokuje usnesení 23. ZM, č.289/23 j) konaného dne , kterým zastupitelstvo města schválilo odprodej pozemku p.č. 1338/53 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m 2, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm za cenu 120,00 Kč/m 2 N. J., bytem 03. UZM 3

4 53/3 - Zastupitelstvo města ukládá vedení města jednat o záměru o převodu budovy bývalého Gymnázia, Martinská čtvrť čp. 1172, Frenštát pod Radhoštěm z majetku Moravskoslezského kraje do majetku města. Z: vedení města 54/3 - Zastupitelstvo města: a) zrušuje část dříve přijatého usnesení č. 104/23 i) zastupitelstva města ze dne , týkající se prodeje a ceny spoluvlastnického podílu na pozemku k již dříve prodané bytové jednotce č. 1222/1 v bytovém domě č. p. 1222, 1223 a 1224 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm; b) schvaluje zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 8650/ na pozemcích parc. č. st. 1459, st a st k již dříve prodané bytové jednotce č. 1222/1 v bytovém domě č. p. 1222, 1223 a 1224 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Cena nemovitosti je stanovena ve výši Kč a bude navýšena o další náklady za vypracování znaleckého posudku a náklady spojené s převodem spoluvlastnického podílu do katastru nemovitostí. 55/3 - Zastupitelstvo města: a) schvaluje prodej spoluvlastnického podílu ve výši 9360/ na pozemcích parc. č. st. 1489, st a st k již dříve prodané bytové jednotce č. 1194/2 v bytovém domě č.p. 1193, 1194 a 1195 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Převod vlastnictví spoluvlastnického podílu bude proveden v souladu s ust zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; b) schvaluje uzavření smlouvy o převodu vlastnictví spoluvlastnického podílu ve výši 9360/ na pozemcích parc. č. st. 1489, st a st k již dříve prodané bytové jednotce č. 1194/2 v bytovém domě č. p. č. p. 1193, 1194 a 1195 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský, mezi městem Frenštát pod Radhoštěm, IČ: , nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm a M.R., nar., a Bc. K. R., nar.,, za kupní cenu ve výši Kč. Kupní cena bude navýšena o náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 800,00 Kč a o náklady spojené s převodem vlastnictví do katastru nemovitostí ve výši 1 000,00 Kč. Kupní cena, včetně nákladů prodeje, musí být uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o převodu vlastnictví příslušného spoluvlastnického podílu. 56/3 - Zastupitelstvo města: a) schvaluje vzdání se práva a promíjí pohledávku ve výši Kč za J. Ch., nar.. Jedná se příslušenství pohledávky ke dni , které vzniklo neplacením nájmu a služeb spojených s užíváním bytu č. v domě č.p., ulice, Frenštát pod Radhoštěm, za podmínky úplné úhrady závazku uvedeného pod písmenem b) tohoto usnesení b) schvaluje uzavření splátkového kalendáře s J. Ch., nar. na dlužnou částku ve výši Kč, což představuje dluh za období od do za nájem a služby spojené s užíváním předmětného bytu ve výši Kč, dále 5 000,00 Kč, což představují náklady soudního řízení. Dluh bude splácen po pravidelných měsíčních splátkách ve výši 700,00 Kč od do úplného zaplacení, pod ztrátou výhody splátek c) schvaluje zastavení účtování příslušenství pohledávky k datu , d) ukládá správci bytového fondu, RK Beskyd spol. s. r. o., IČ , nám Míru 20, Frenštát pod Radhoštěm, provést odpis pohledávek k datu a zastavit účtování příslušenství pohledávky k datu /3 - Zastupitelstvo města: 03. UZM 4

5 a) bere na vědomí plnění plánu investic v lokalitě Horečky v roce 2014: Doporučené investiční akce na rok 2014 Odhad. náklady/kč Skutečnost/Kč Rekonstrukce veřejného osvětlení na Horečkách etapy 1B (od Panímámy k amfiteátru) a 2 (od 1. rozcestí k restauraci Rekovice k rozcestí , ,00 k restauraci Koliba, k.ú. Trojanovic, vlastníkem a správcem bude obec Trojanovice. 2. Pilotní singletrack, vlastníkem a správcem bude obec Trojanovice , ,00 3. Oprava schodiště podél velkého můstku po zimě - výměna poškozených schodnic, k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, vlastníkem a správcem bude město ,00 Frenštát pod Radhoštěm. 4. Vybudování přístřešku pro zvukaře v amfiteátru, vlastníkem a správcem bude město Frenštát pod , ,60 Radhoštěm. 5. Směrovací systém od můstků na Horečky a rozhlednu na Velkém Javorníku, vlastník a ,00 správce bude stanoven podle KÚ 6. 4 ks laviček originály ze soutěže v rámci Svátku dřeva, vlastníkem a správcem bude město ,00 Frenštát pod Radhoštěm 7. Lvíčkův kvíz 3 zastavení, vlastníkem a správcem bude město Frenštát pod Radhoštěm , ,00 8. Příspěvek na bustu TGM pomník TGM, vlastníkem a správcem bude Nadace Dr. Ed , ,00 Parmy. 9. Etapa 1A VO (převod z roku 2013), vlastníkem , ,00 a správcem bude obec Trojanovice. 10. Zůstatek - rezerva 6 387,00 Celkem , ,60 Nevyčerpané prostředky ,40 Úroky 226,28 Celkový zůstatek ,68 b) schvaluje převod nevyčerpaných finančních prostředků z fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky ve výši ,68 Kč z roku 2014 na rok 2015, c) schvaluje využití finančních prostředků z fondu pro údržbu a rozvoj lokality Horečky na rok 2015 Doporučené investiční akce na rok 2015 Odhad. náklady/kč 1. Spolufinancování projektu Beskydské nebe život v korunách stromů, vlastníkem a správcem pořízeného majetku bude město ,00 Frenštát pod Radhoštěm. 2. Zůstatek rezerva ,68 Celkem ,68 58/3 - Zastupitelstvo města bere na vědomí aktuální informace o dotačních projektech s účastí města Frenštát pod Radhoštěm k datu /3 - Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Modernizace učeben ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod 03. UZM 5

6 Radhoštěm, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/ , spolufinancovaný z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, v předloženém znění. 60/3 - Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Výměna oken budovy radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm v rámci dotačního programu Ministerstva kultury Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok /3 - Zastupitelstvo města schvaluje zahájení přípravy projektu Regenerace panelových sídlišť IV. etapa. 62/3 - Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt Regenerace území zimního stadionu ve Frenštátě pod Radhoštěm, registrační číslo CZ.1.10/2.3.00/ , spolufinancovaný z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, v předloženém znění. 63/3 - Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí změnu rozpočtu na rok 2014 RO č. 7 předloženého v příloze č. 1, b) schvaluje změnu rozpočtu na rok RO č. 1 dle předloženého návrhu v příloze č. 2 s následujícími úpravami: - vybudování chodníku v Martinské čtvrti - 442,0 tis. Kč - účelová rezerva na vybudování chodníku v Martinské čtvrti + 442,0 tis. Kč c) schvaluje jako součást změny rozpočtu na rok rozpočtového opatření č. 1 zařazení výdajů Název akce, organizace, objektu Náklady/tis. Kč Popis akce - poznámky Markův potok - protipovodňová úprava toku v délce cca 1,3 km (v roce 120,00 ochrana 2015 zpracování PD) Oprava mostů a přemostění ve 100,00 most přes Lánský potok (v roce 2015 vlastnictví města Místní komunikace Markova - Kopaná, I.etapa 2500,00 Odstavná stání 200,00 Pěší komunikace Sibérie - U Bačů, Frenštát p.r. 300,00 ŠJ MŠ Dolní 65,00 sporák bez trouby ŠJ MŠ Školská čtvrť 100,00 sporák plynový ŠJ při ZŠ Tyršova 115,00 mycí stroj M1 003 Hasičská zbrojnice 2000,00 Technické služby 300,00 Technické služby 1000,00 Technické služby 200,00 Autokemp 900,00 zpracování PD) rekonstrukce místní komunikace (tanková cesta) v délce 740 m, š 6 m provedení odstavných stání v sídlištní zástavbě vybudování pěší komunikace v délce 1370 m, š. 1,6 m se zatrubněním příkopy. V roce 2015 zpracování PD nadstavba - přístavba šaten, přesun z r tis.kč, celk. náklady 8600 tis.kč (50 % přispívá MSK) II. etapa výměny vrat u temperovaných garáží vozidlo pro svoz drobného kom. odpadu (náhrada za tříkolku) nadstavba k teleskopickému nakládači - manipulační plošina II. etapa (3 chatek), oprava prohnilých podlah a nosných konstrukcí chatek dle zpracované dokumentace Hřbitov 50,00 demolice ATS pro hřbitov 03. UZM 6

7 Kopaná bývalá MŠ 619,00 rekonstrukce krovu, štítové stěny (celk. cena 1100 tis. Kč, 481 tis. Kč přesun z r. 2014) Radnice vč. přístavby 60,00 opravy elektroinstalace Radnice vč. přístavby 80,00 opravy vodo, topo včetně čištění rozvodů Radnice vč. přístavby 40,00 oprava EZS, EPS atd. Radnice vč. přístavby 150,00 rekonstrukce prostor pro informační centrum Radnice vč. přístavby 100,00 úpravy ve velké zas. místnosti Centrum volného času ASTRA 70,00 zpracování PD (úpravy NP Saga) Centrum volného času ASTRA 180,00 výměna kotle v aule (není řešeno v rámci rekonstr. hl. kotelny) MŠ Markova 80,00 výměna podlahové krytiny - I. a II. NP učebny ŠJ ZŠ Tyršova 140,00 výměna podlahové krytiny II. etapa ŠJ ZŠ Záhuní 400,00 rekonstrukce výtahu (nařízení dle inspekční zprávy) ZŠ Tyršova ,00 rekonstrukce podlahy tělocvičny Rekonstrukce kotelny Dolní F4 6908,00 snížení emisí škodlivin, snížení tepel. ztrát, zvýšení účinnosti kotlů - snížení nákladů na vytápění napojených objektů (MŠ Dolní + bytové domy). V kap. Teplené hospodářství bude k rezerva tis. Kč, Tepelné hospodářství - investiční rezerva na rekonstrukci kotelen -6908,00 finanční rezerva na obnovu zařízení tepelného hospodářství Městská sportovní hala 500,00 oprava střešního pláště Aquapark 140,00 rozvod zavlažovacího potrubí z vrtu pro aquapark, přesun z r tis. Kč (celk. náklady 332 tis. Kč) ZŠ Záhuní 1000,00 propojení školy s jídelnou (krytý spojovací krček) Místní komunikace ul. Nádražní ,00 oprava komunikace d) ukládá zařadit do Plánu oprav a investic vybudování chodníku k DZU, Martinská čtvrť 1136, 1137 Z: OISOM e) schvaluje rozpočet Fondu péče o zaměstnance pro rok 2015 dle předloženého návrhu. 64/3 - Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Frenštát pod Radhoštěm. 65/3 - Zastupitelstvo města schvaluje prominutí penále ve výši 2 052,00 Kč, které bylo vyměřeno platebním výměrem č. j. OFR/1047/2015/zkrpe ze dne paní L. K.,. 66/3 - Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ust. 84 odst. 2 písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 03. UZM 7

8 pozdějších předpisů, posouzení a vyhodnocení předložených návrhů žadatelů o zařazení jejich požadavků do projednávání budoucí změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm. 67/3 - Zastupitelstvo města: a) schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Trojanovice o výkonu úkolů městské policie. b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Tichá o výkonu úkolů městské policie. c) schvaluje veřejnoprávní smlouvu s obcí Veřovice o výkonu úkolů městské policie. 68/3 - Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm ve smyslu 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ , IČ , deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Mgr. Z. L., nar., bytem. Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách konaných v období do Tato delegace zaniká dne nebo odvoláním zastupitelstvem města Frenštát pod Radhoštěm před uplynutím tohoto termínu. Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně panu Mgr. P.M., nar., bytem. 69/3 - Zastupitelstvo města schvaluje komisi pro poskytnutí dotací složenou ze zástupců politických stran a sdružení zastoupených v zastupitelstvu města Frenštát pod Radhoštěm ve volebním období Do komise pro poskytnutí dotací pro rok 2015 až 2018 bude delegován vždy jeden zástupce politické strany nebo sdružení. Mgr. Zdeňka Leščišinová starostka Mgr. Pavel Mička místostarosta 03. UZM 8

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.09. 2017 378/23/ZM/2017 program 23. zasedání zastupitelstva

Více

,Usnesení 28. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

,Usnesení 28. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne ,Usnesení 28. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 12. 12. 2013 381/28 - Zastupitelstvo města schvaluje program 28. zasedání zastupitelstva města. 382/28 - Zastupitelstvo

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 30. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 6. 2. 2014 411/30 - Zastupitelstvo města schvaluje program 30. zasedání zastupitelstva města. 412/30 - Zastupitelstvo města

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 24. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 09. 11.2017 408/24/ZM/2017 program 24. zasedání zastupitelstva

Více

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC

Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Volná příloha akčního plánu JEDNOLETÝ PLÁN OPRAV A INVESTIC Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 Plán oprav a investic pro daný rok je jednoletý koncepční dokument, který

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 14. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 23. 6. 2016 224/14 Zastupitelstvo města schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva města. 225/14 Zastupitelstvo města

Více

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne

Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 20.3.2019 36/4/ZM/2019 Kontrola plnění úkolů kontrolu plnění úkolů ke dni 20.03.2019.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 29. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 14.06.2018 519/29/ZM/2018 program 29. ZM, konaného 14. 6.

Více

Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 32. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 5. 6. 2014 448/32 - Zastupitelstvo města schvaluje program 32. zasedání zastupitelstva města. 449/32 - Zastupitelstvo města

Více

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 24. 2. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 10.82/2016-10.91/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný

Výpis usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne anonymizovaný 2017/15/366 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 19 Plán odpadového hospodářství obce Štětí. 2017/15/367 ZM schvaluje vyjmout z programu jednání bod 21 - Prezentace nové tělocvičny. 2017/15/368

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 12. 09.2019 136/8/ZM/2019 program 8. zasedání ZM, konaného

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Zastupitelstva města Kojetína ze dne , , a U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. září 2007 v 15:00 hodin v sále Hotelu Pivovar Kojetín, nám. Dr. E. Beneše 61, Kojetín 3. Zpráva o činnosti RM (ústně) Usn.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 11.04.2019 61/6/ZM/2019 program 6. zasedání ZM, konaného

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 2. 2016 Usnesení 224/2016 - ZM 11 ze dne 11. 2. 2016 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 225/2016 -

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 6. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 23. 4. 2015 75/6 - Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva města. 76/6 - Zastupitelstvo města určuje

Více

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Usnesení. přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, konaném dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava 38/2/2014 Zastupitelstvo obce Doubrava předsedkyní návrhové komise paní

Více

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing.

2. Určení ověřovatelů zápisu Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 3. zasedání pp. Ing. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 79. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 20.12. 2017 1893/79/RM/2017 kontrolu plnění usnesení 77. RM ze dne 6.12.2017

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 05. 12. 2018 Číslo: 16/2 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp.

z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. U s n e s e n í z 19. zasedání Zastupitelstva města Frýdlant nad Ostravicí konaného 13.12.2017 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ na ul. Hlavní čp. 139 Organizační záležitosti 19/1.1 Program

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko ZM města KRNOVA SM 02/14/Ko U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného v úterý dne 10. prosince 2014 v 16.00 h v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 17/2-47/2 Obdrží:

Více

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 11. 04. 2018 Číslo: 503/23 program zasedání ZM dne 11.04.2018 Číslo:

Více

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel.

Usnesení. ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září ) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav Vrhel. Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 19. září 2018 Zastupitelstvo města: a) s ch v á l i l o 1) Program dnešního jednání. 2) Návrhovou komisi ve složení: František Kůs, MUDr. Jiří Choc a Miroslav

Více

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne

USNESENÍ. z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva města Oder konaného dne 17. 09. 2014 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje

183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok II. Zastupitelstvo města schvaluje Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 15.3.2017 183/12/ZM/2017 Hlavní body zasedání ZM pro rok 2017 Hlavní body zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 23. 9. 2015 USNESENÍ č. 57/05-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 40/2015 navýšení příjmů na: par.2143 cestovní ruch, pol.2324 přijaté nekapitálové

Více

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne program zasedání Zastupitelstva města Šternberka dne Město Šternberk Městský úřad Šternberk Horní náměstí 16 785 01 Šternberk Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17. 04. 2019 Číslo: 76/4 program zasedání Zastupitelstva města Šternberka

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne

Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne Výpis usnesení č. 112 č. 130 z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 27.3.2019 USNESENÍ č. 112/19/ZM6 Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele v o l í návrhovou komisi

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 21. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 11.12.2017 332/21/ZM/2017 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 6. 9. 2017, 20.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/34376/16 Sp. zn.: KT/56/2016/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 18. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 07.12.2016

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 11. 12.2017 341/21/ZM/2017 Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Hostinné

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy.

Usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 22. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 19.4.2018 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy K. Čapka 1147 (IPOS), Jeseník 1044. Zastupitelstvo města v souladu

Více

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, Kojetín Město Kojetín Zastupitelstvo města Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného 12. prosince 2017, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí

Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva města Dubí, které se konalo dne 17. 12. 2014 od 16:30 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Dubí Složení komisí 1/1/2014 1.zvolilo návrhovou a volební komisi ve složení:

Více

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne 27.5.2019 68/6/ZM/2019 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 11.03.2019, 14.03.2019,

Více

UZ04/21/2017 Z/05/2017

UZ04/21/2017 Z/05/2017 USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. prosince 2017 v 16 hodin v malém sále Městského zařízení Uničov, Moravské nám. 1143 UZ01/21/2017 Schválení programu 21. zasedání

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.26/2017 z 26. zasedání

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 8 Zastupitelstvo města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 10.12.2018 28/2/ZM/2018 Schválení programu 2. zasedání ZM program ustavujícího

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 79 / 6 č. 2 Usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 17.06.2015 program zasedání dne 17.06.2015 80 / 6 č. 3 přehled usnesení Rady města Šternberka za uplynulé období a informace občanům

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne

Usnesení. 74. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne Usnesení 74. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 23. 1. 2014 1733/74 - Rada města schvaluje program 74. schůze rady města, konané 23. 1. 2014. 1734/74 - Rada města bere na vědomí plnění usnesení 73.

Více

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne

23. zasedání Zastupitelstva města Bučovice ze dne PŘEHLED USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města ze dne 9.4.2018 376/23/ZM/2018 Zprávy o činnosti rady I. Zastupitelstvo města bere na vědomí usnesení z jednání rady ze dne 24.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 Zastupitelstvo města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 08. 02.2018 462/26/ZM/2018 program jednání 26. zastupitelstva

Více

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne

Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne Zastupitelstvo města Horšovský Týn: Usnesení ZM č. 06/2019 z jednání konaného dne 24.6.2019 01. schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. 02. schvaluje program 6. jednání

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Frenštát pod Radhoštěm P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 52. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 21.12.2016 1327/52/RM/2016 kontrolu plnění usnesení 51. RM ze dne 7.12.2016. 1328/52/RM/2016

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 11. prosince 2012 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Prostředky na účtu u SBERBANK CZ - možná rizika v důsledku aktuální politické situace Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 1.9.2014 od 15:00:00 do 17:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: , isds: iv5bfnz

Město Kravaře Náměstí 405/43, Kravaře tel.: ,   isds: iv5bfnz Město Kravaře Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře tel.: +420 553 777 911, e-mail: posta@kravare.cz, isds: iv5bfnz USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne 25. 4. 2018 v zasedací místnosti

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 475/Z/ Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 475/Z/ Předložený návrh programu zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 8.12.2008 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení č.913/zm/2006

Usnesení č.913/zm/2006 U s n e s e n í z 24. zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne 26.4. 2006 ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Strakonice - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování

U S N E S E N Í. Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování U S N E S E N Í ZE 13.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 15. PROSINCE 2016 Usnesení zastupitelstva města číslo: Zápis o hlasování: x pro x proti x zdržel se hlasování 01/13/16

Více

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017

USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 USNESENÍ z 28. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 22. května 2017 791/28/1/2017 Zahájení, schválení programu 28. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 1. schvaluje program 28. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice

Ad 5.) zprávy z jednání Finančího výboru Obce Bořetice U s n e s e n í z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 12.12.2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí: Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného

Více

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne Usnesení 19. zasedání zastupitelstva města Radhoštěm, konaného dne 23. 2. 2017 310/19 Zastupitelstvo města schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva města. 311/19 Zastupitelstvo města určuje jako navrhovatele

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 29.3.2012 Usnesení č. 28 /12-55 /12 28/12 Volba návrhové komise 29/12 Schválení programu 30/12 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne

Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne Usnesení, výsledky projednání a hlasování Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 20 ze dne 23.05.2018 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona

Více

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 09.12.2015 150 / 9 č. 2 151 / 9 č. 3 152 / 9 č. 4 153 / 9 č. 5 program zasedání dne 9. 12. 2015 odpis pohledávek nad 20 000 Kč dle důvodové zprávy

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 10.12.2014 11 / 2 č. 2 program zasedání dne 10. 12. 2014 12 / 2 č. 3 13 / 2 č. 4 14 / 2 č. 5 zápis z jednání finančního výboru ze dne 15.09.2014

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 6/180/2007 1) schválilo program 6. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 11. září 2007 usnesením č. 6/180/2007 program 6. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 6/181/2007 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 8.3.2017 146/13/ZM/2017 Regulace provozování hazardních her - OZV I. Zastupitelstvo

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017

z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017 z 20. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 27. července 2017 1) Volba návrhové komise a OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne :

4. jednání Zastupitelstva města Horšovský Týn dne Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : Přehled hlasování ze zasedání konaného dne : 13.5.2019 HLASOVÁNÍ č. 1 13.5.2019 17:04:03 02. Schválení návrhové komise ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Jiří Jánský a MUDr. Ondřej Plášil. Pro:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 32. schůzi 05.09.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

ZM z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 105193/2016 č. j.: 110300/2016 z 20. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 3. 11. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne

Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 115 / 8 č. 2 Usnesení 8. zasedání Zastupitelstva města Šternberka ze dne 16.09.2015 vzdání se funkce člena Zastupitelstva města Šternberka Ing. Pavla Stonawského k 31.08.2015 a složení slibu členů Zastupitelstva

Více

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018

Město Hlinsko. Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Město Hlinsko Výpis z usnesení zi. zasedání Zastupitelstva města Hlinska konaného dne 13. prosince 2018 Zastupitelstvo města Hlinska usnesením Č.: ZM/1 bere na vědomí:. zprávu o činnosti Rady města Hlinska

Více

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice

USNESENÍ. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřivice konaného dne 14.12.2017 v 18. 00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hřivice Usnesení č. 68/2017 Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ O B E C S O B O T Í N Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 23. dubna 2018 od 17:00 hodin Usnesení č. 33/1 Zastupitelstvo

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 19.12.2018 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM

Usnesení. 1.3 Zápis z 10. zasedání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne Tisk 1399/ /RM Usnesení z 92. schůze Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, která se uskutečnila v pondělí 13.11.2017 ve 14:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo

PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z Číslo Číslo PŘEHLED USNESENÍ Z 22. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 12.11.2015 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 457 1 Kontrola plnění usnesení 458 2 Návrh rozpočtu města Studénky pro rok 2016 459 3 Informace o plnění

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více